Sunteți pe pagina 1din 48

PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI A

UNITATILOR ADMINISTRATIV
TERITORIALE
Patrimoniul institutiilor
publice
PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI A
UNITATILOR ADMINISTRATIV
TERITORIALE
Actele normative care reglementeaza proprietatea publica a
statului si a unitatilor administrativ-teritoriale(1)
Constitutia Romaniei
M.O.nr.767/31.10.2003
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
M.O. nr. 448/24.11.1998
Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor
M.O. nr. 334/15.07.1999
Hotararea Guvernului nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in
contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-
teritoriale
M.O. nr.620/17.12 1999
Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe
M.O. nr. 46/ 13.01.2005
Hotararea Guvernului nr. 214/1999 privind activitatile de natura economica pentru care se calculeaza
amortizarea
M.O. nr. 133/31.03.1999
Hotararea Guvernului nr. 105/2006 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
M.O. nr. 103/12.02.2007
Constitutia Romaniei
M.O.nr.767/31.10.2003
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
M.O. nr. 448/24.11.1998
Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor
M.O. nr. 334/15.07.1999
Hotararea Guvernului nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in
contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-
teritoriale
M.O. nr.620/17.12 1999
Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe
M.O. nr. 46/ 13.01.2005
Hotararea Guvernului nr. 214/1999 privind activitatile de natura economica pentru care se calculeaza
amortizarea
M.O. nr. 133/31.03.1999
Hotararea Guvernului nr. 105/2006 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
M.O. nr. 103/12.02.2007
Actele normative care reglementeaza proprietatea publica a
statului si aunitatilor administrativ-teritoriale(2)
Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public
al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale
M.O. nr. 425/01.09.2000
Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor apartinnd institutiilor publice
M.O. nr. 253/07.11.1995
Hotararea Guvernului nr. 966/1998 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 841/1995
M.O. nr. 525/31.12.1998
Hotararea Guvernului nr. 411/2005 privind modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si pentru modificarea
art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere
fara plata si de valorificare a bunurilor apartinnd institutiilor publice
M.O. nr. 424/19.05.2005
Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public
al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale
M.O. nr. 425/01.09.2000
Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor apartinnd institutiilor publice
M.O. nr. 253/07.11.1995
Hotararea Guvernului nr. 966/1998 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 841/1995
M.O. nr. 525/31.12.1998
Hotararea Guvernului nr. 411/2005 privind modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si pentru modificarea
art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere
fara plata si de valorificare a bunurilor apartinnd institutiilor publice
M.O. nr. 424/19.05.2005
Actele normative care reglementeaza proprietatea publica a
statului si a unitatilor administrativ-teritoriale(3)
Ordin al ministrului finantelor publice nr. 428/2007
pentru aprobarea Precizrilor privind inventarierea
bunurilor din domeniul public al statului
M.O. nr. 422/ 25 iunie 2007
Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului
M.O. nr. 1020/ 21 decembrie 2006
Ordin al ministrului finantelor publice nr. 428/2007
pentru aprobarea Precizrilor privind inventarierea
bunurilor din domeniul public al statului
M.O. nr. 422/ 25 iunie 2007
Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului
M.O. nr. 1020/ 21 decembrie 2006
Ordonanta de urgenta nr54/2006 privind regimul
contractelor de concesiunede bunuri proprietate publica
Legea nr.22/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.54/2006
Hotararea Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
M.O.146/28.02.2007
Ordonanta de urgenta nr54/2006 privind regimul
contractelor de concesiunede bunuri proprietate publica
Legea nr.22/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.54/2006
Hotararea Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
M.O.146/28.02.2007
Ordonanta Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor
fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice
M.O.nr.788/07.11.2003
Ordonanta Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului
nr.81/2003
M.O.69/20.01.12.2005
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea i
reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor
publice
Ordinul ministrului finantelorsi economiei nr.3471/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologiceprivind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
M.O.835/11.2008
Ordonanta Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor
fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice
M.O.nr.788/07.11.2003
Ordonanta Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului
nr.81/2003
M.O.69/20.01.12.2005
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea i
reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor
publice
Ordinul ministrului finantelorsi economiei nr.3471/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologiceprivind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
M.O.835/11.2008
Actele normative care reglementeaza proprietateapublica a
statului si a unitatilor administrativ teritoriale(5)
Ordinul ministrului finantelor publice nr.2861/ 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii
M. O. nr.704/20 octombrie 2009
Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 pentru abrobarea
Normelor metodologice privind organizatrea si conducerea contabilitatii
institutiilor publice,Planul de conturi pentru institutiile publice si
instructiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile
ulterioare
M.O.1186/bis/29decembrie 2005
Ordinul ministrului finantelor publice nr.2861/ 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii
M. O. nr.704/20 octombrie 2009
Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 pentru abrobarea
Normelor metodologice privind organizatrea si conducerea contabilitatii
institutiilor publice,Planul de conturi pentru institutiile publice si
instructiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile
ulterioare
M.O.1186/bis/29decembrie 2005
Sfera de cuprindere a proprietatii publice
Statul si unitatile administrativ-teritoriale exercita dreptul de posesie,
folosinta si dispozitie asupra bunurilor care, potrivit legii,(art.136 din
Constitutie si Legii nr.213/1998)sau prin natura lor sunt de uz sau
interes public=bunuri din domeniul public
A.Proprietatea publica a statului:
a)bunuri din domeniul public al statului;
b)bunuri din domeniul privat al statului.
B.Proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale:
a)bunuri din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale;
b)bunuri din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
Statul si unitatile administrativ-teritoriale exercita dreptul de posesie,
folosinta si dispozitie asupra bunurilor care, potrivit legii,(art.136 din
Constitutie si Legii nr.213/1998)sau prin natura lor sunt de uz sau
interes public=bunuri din domeniul public
A.Proprietatea publica a statului:
a)bunuri din domeniul public al statului;
b)bunuri din domeniul privat al statului.
B.Proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale:
a)bunuri din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale;
b)bunuri din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
Caracteristicile bunurilor din domeniul public(1)
Caracteristicile bunurilor din domeniul public:
a)Regimul juridic
-inalienabile-nu pot fi instrainate;
-insesizabile-nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu
se pot constitui garantii reale;
-imprescriptibile-nu pot fi dobandite de catre alte persoane
prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna- credinta
asupra bunurilor mobile.
Caracteristicile bunurilor din domeniul public:
a)Regimul juridic
-inalienabile-nu pot fi instrainate;
-insesizabile-nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu
se pot constitui garantii reale;
-imprescriptibile-nu pot fi dobandite de catre alte persoane
prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna- credinta
asupra bunurilor mobile.
Caracteristicile bunurilor din domeniul public(2)
b)Regimul de dobandire:
-pe cale naturala;
-prin achizitii publice efectuate in conditiile legii;
-prin acte de donatie sau legate;
-prin expropiere pentru cauza de utilitate publica;
-prin trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul
public pentru cauza de utilitate publica;
-prin alte moduri prevazute de lege.
b)Regimul de dobandire:
-pe cale naturala;
-prin achizitii publice efectuate in conditiile legii;
-prin acte de donatie sau legate;
-prin expropiere pentru cauza de utilitate publica;
-prin trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul
public pentru cauza de utilitate publica;
-prin alte moduri prevazute de lege.
Caracteristicile bunurilor din domeniul public(3)
c)Regimul de administrare
c1)pot fi date in administrare regiilor autonome si institutiilor
publice:
-se realizeaza prin hotarare a Guvernului sau a consiliului
local(judetean),dupa caz;
-titularul dreptului de administrare poate sa posede ,
sa foloseasca bunul si sa dispuna de acesta in conditiile
actului prin care i-a fost dat bunul in administrare.
c2)pot fi inchiriate:
-se realizeaza prin hotarare a Guvernului sau a consiliului
local(judetean);
c)Regimul de administrare
c1)pot fi date in administrare regiilor autonome si institutiilor
publice:
-se realizeaza prin hotarare a Guvernului sau a consiliului
local(judetean),dupa caz;
-titularul dreptului de administrare poate sa posede ,
sa foloseasca bunul si sa dispuna de acesta in conditiile
actului prin care i-a fost dat bunul in administrare.
c2)pot fi inchiriate:
-se realizeaza prin hotarare a Guvernului sau a consiliului
local(judetean);
Caracteristicele bunurilordin domeniul public(4)
-inchirierea se efectueaza de catre titularul dreptului
de proprietate sau de administrare prin licitatie publica;
-sumele obtinute din inchiriere sa fac venit la bugetul
de stat sau bugetele locale, dupa caz.
c3)pot fi concesionate:
-concesionarea se realizeaza in baza reglementarilor legale
privind contractul de concesiune;
-pentru dreptul de a exploata un bun proprietate publica se
datoreaza redeventa;
-sumele obtinute din concesiune se fac venit la bugetul de stat
sau bugetele locale,dupacaz
c4)pot fi date in folosinta gratuita:
-beneficiari pot fi diferite organizatii si fundatii.
-inchirierea se efectueaza de catre titularul dreptului
de proprietate sau de administrare prin licitatie publica;
-sumele obtinute din inchiriere sa fac venit la bugetul
de stat sau bugetele locale, dupa caz.
c3)pot fi concesionate:
-concesionarea se realizeaza in baza reglementarilor legale
privind contractul de concesiune;
-pentru dreptul de a exploata un bun proprietate publica se
datoreaza redeventa;
-sumele obtinute din concesiune se fac venit la bugetul de stat
sau bugetele locale,dupacaz
c4)pot fi date in folosinta gratuita:
-beneficiari pot fi diferite organizatii si fundatii.
d)regimul de iesire
-trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii
administrativ-teritoriale;
-trecerea din domeniul public in domeniul privat conform art .10 alin (2)
din Legea 213/1998;
-trecerea din domeniul public in domeniul privat a bunurilor iesite din
functiune ,in vederea valorificarii sau casarii,dupa caz.conform OG
nr112/2000 ;
-scoaterea din domeniul public ca urmare a retrocedarilor de bunuri,in
conditiile legii;
-minus de inventar etc
-
d)regimul de iesire
-trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii
administrativ-teritoriale;
-trecerea din domeniul public in domeniul privat conform art .10 alin (2)
din Legea 213/1998;
-trecerea din domeniul public in domeniul privat a bunurilor iesite din
functiune ,in vederea valorificarii sau casarii,dupa caz.conform OG
nr112/2000 ;
-scoaterea din domeniul public ca urmare a retrocedarilor de bunuri,in
conditiile legii;
-minus de inventar etc
-
Caracteristicile bunurilor din domeniul public(4)
e)Regimul de evidenta
e1) inventariere anuala
-bunurile din domeniul public date in administrare,concesionate
sau inchiriate se inventariaza si se inscriu in liste de
inventariere distincte in cadrul acestor unitati.
-listele de inventariere cuprinzand bunurile apartinand tertilor
se trimit in termen de 15 zile lucratoare de la terminarea
inventarierii proprierarului bunurilor, care trebuie sa comunice
eventuale nepotriviri in termen de 5 zile de la primirea listelor.
e)Regimul de evidenta
e1) inventariere anuala
-bunurile din domeniul public date in administrare,concesionate
sau inchiriate se inventariaza si se inscriu in liste de
inventariere distincte in cadrul acestor unitati.
-listele de inventariere cuprinzand bunurile apartinand tertilor
se trimit in termen de 15 zile lucratoare de la terminarea
inventarierii proprierarului bunurilor, care trebuie sa comunice
eventuale nepotriviri in termen de 5 zile de la primirea listelor.
Caracteristicile bunurilor din domeniul public(5)
e2)inventarul bunurilor din domeniul public al
statului;
-inventarul se intocmeste de ministere, alte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale si
autoritati publice si trebuie sa cuprinda toate
modificarile(intrari,iesiri,transferuri)intervenite de
la ultimul inventar;
-se centralizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice
si se aproba prin hotarare a Guvernului;
e2)inventarul bunurilor din domeniul public al
statului;
-inventarul se intocmeste de ministere, alte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale si
autoritati publice si trebuie sa cuprinda toate
modificarile(intrari,iesiri,transferuri)intervenite de
la ultimul inventar;
-se centralizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice
si se aproba prin hotarare a Guvernului;
Caracteristicele bunurilor din domeniul public(6)
d3)Contabilitatea bunurilor din domeniul public
-conturi analitice distincte;corespondenta permanenta
cu conturile de fonduri(2xx=101,103)
-conturi analitice distincte pentru bunurile date in
administrare regiilor autonome,inchiriate sau date in
concesiune;
-nu se amortizeaza;
-investitiile efectuate din surse proprii se amortizeaza
pe durata contractului de inchiriere sau concesiune
d3)Contabilitatea bunurilor din domeniul public
-conturi analitice distincte;corespondenta permanenta
cu conturile de fonduri(2xx=101,103)
-conturi analitice distincte pentru bunurile date in
administrare regiilor autonome,inchiriate sau date in
concesiune;
-nu se amortizeaza;
-investitiile efectuate din surse proprii se amortizeaza
pe durata contractului de inchiriere sau concesiune
Cheltuieli ulterioare
Se efectueaza ulterior punerii in functiune.
Se regasesc sub forma:
a)Reparatii curente
b)Investitii si alte cheltuieli asimilate investitiilor
(modernizari, reparatii capitale, reabilitari,
consolidari)
Se efectueaza ulterior punerii in functiune.
Se regasesc sub forma:
a)Reparatii curente
b)Investitii si alte cheltuieli asimilate investitiilor
(modernizari, reparatii capitale, reabilitari,
consolidari)
Reevaluarea activelor fixe corporale
IPSAS nr.17 cu privire la reevaluare:Reevaluarile trebuie facute cu
suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu
difera semnificativ de cea care ar fi determinata utilizandu-se valoarea
justa la data de raportare.
Porivit reglementarilorin vigoare,prin actiunea de reevaluare a activelor
fixe corporale existente in patrimoniul institutiilor publice se realizeaza
actualizarea elementelor patrimoniale raportate in situatiile
financiare anuale la 31 decembrie.
Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaz cu scopul determinrii
valorii juste a acestora, inndu-se seama de inflaie, utilitatea
bunului, starea acestuia i de preul pieei, atunci cnd valoarea
contabil difer semnificativ de valoarea just
IPSAS nr.17 cu privire la reevaluare:Reevaluarile trebuie facute cu
suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu
difera semnificativ de cea care ar fi determinata utilizandu-se valoarea
justa la data de raportare.
Porivit reglementarilorin vigoare,prin actiunea de reevaluare a activelor
fixe corporale existente in patrimoniul institutiilor publice se realizeaza
actualizarea elementelor patrimoniale raportate in situatiile
financiare anuale la 31 decembrie.
Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaz cu scopul determinrii
valorii juste a acestora, inndu-se seama de inflaie, utilitatea
bunului, starea acestuia i de preul pieei, atunci cnd valoarea
contabil difer semnificativ de valoarea just
Reevaluarea activelor fixe corporale(1)
IPSAS nr.17 cu privire la reevaluare:Reevaluarile trebuie facute cu
suficienta regularitatepentru a se asigura ca valoarea contabila nu
difera semnificativ de cea care ar fi determinata utilizandu-se valoarea
justa la data de raportare.
Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorii juste a
elementelor de imobilizari corporale care sunt reevaluate.In cazul in
care valoarea justa a unui activ reevaluat difera semnificativ de valoarea
sa contabila,este necesara o noua reevaluare.Unele elemente de
imobilizari corporale por suferi schimbari semnificative si fluctuante
ale valorii juste,necesitand,prin urmare,reevaluari anuale.Aceste
reevaluari fecvente nu sunt necesare pentru elementele de imobilizari
corporale cu variatii nesemnificative ale valorii juste.In loc de acestea
,s-ar putea sa fie suficient sa se reevalueza elementul respectiv numai
odata la trei sau la cinci ani.
IPSAS nr.17 cu privire la reevaluare:Reevaluarile trebuie facute cu
suficienta regularitatepentru a se asigura ca valoarea contabila nu
difera semnificativ de cea care ar fi determinata utilizandu-se valoarea
justa la data de raportare.
Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorii juste a
elementelor de imobilizari corporale care sunt reevaluate.In cazul in
care valoarea justa a unui activ reevaluat difera semnificativ de valoarea
sa contabila,este necesara o noua reevaluare.Unele elemente de
imobilizari corporale por suferi schimbari semnificative si fluctuante
ale valorii juste,necesitand,prin urmare,reevaluari anuale.Aceste
reevaluari fecvente nu sunt necesare pentru elementele de imobilizari
corporale cu variatii nesemnificative ale valorii juste.In loc de acestea
,s-ar putea sa fie suficient sa se reevalueza elementul respectiv numai
odata la trei sau la cinci ani.
Reevaluarea activelor fixe corporale(2)
Porivit reglementarilorin vigoare,prin actiunea de reevaluare a activelor
fixe corporale existente in patrimoniul institutiilor publice se realizeaza
actualizarea elementelor patrimoniale raportate in situatiile
financiare anuale la 31 decembrie.
Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaz cu scopul determinrii
valorii juste a acestora, inndu-se seama de inflaie, utilitatea
bunului, starea acestuia i de preul pieei, atunci cnd valoarea
contabil difer semnificativ de valoarea just
Porivit reglementarilorin vigoare,prin actiunea de reevaluare a activelor
fixe corporale existente in patrimoniul institutiilor publice se realizeaza
actualizarea elementelor patrimoniale raportate in situatiile
financiare anuale la 31 decembrie.
Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaz cu scopul determinrii
valorii juste a acestora, inndu-se seama de inflaie, utilitatea
bunului, starea acestuia i de preul pieei, atunci cnd valoarea
contabil difer semnificativ de valoarea just
Valoarea justa suma pentru care un activ ar putea
fi schimbat de buna voie intre parti aflate in
cunostiinta de cauza,in cazul unei tranzactii cu pretul
determinat obiectiv.
Nota:Pentru bunurile care au valoare de piata,
valoarea justa este egala cu valoarea de piata
Valoarea justa suma pentru care un activ ar putea
fi schimbat de buna voie intre parti aflate in
cunostiinta de cauza,in cazul unei tranzactii cu pretul
determinat obiectiv.
Nota:Pentru bunurile care au valoare de piata,
valoarea justa este egala cu valoarea de piata
Modalitati de reevaluare (1)
Instituiile publice, indiferent de sursa de finanare a
cheltuielilor i de subordonare inventariaz activele fixe
corporale aflate n patrimoniul lor, care urmeaz s fie
reevaluate.
Inventarierea se efectueaz n conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului finanelor publice nr.2861/2009.
Instituiile publice, indiferent de sursa de finanare a
cheltuielilor i de subordonare inventariaz activele fixe
corporale aflate n patrimoniul lor, care urmeaz s fie
reevaluate.
Inventarierea se efectueaz n conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului finanelor publice nr.2861/2009.
Modalitati de reevaluare (2)
1.Reevaluarea efectuata de evaluatori
persoane autorizate conform reglementarilor legale
in vigoare
2.Reevaluarea efectuata cu specialisti din
institutiile publice persoane cu pregatire
corespunztoare economica i tehnic n domeniu
1.Reevaluarea efectuata de evaluatori
persoane autorizate conform reglementarilor legale
in vigoare
2.Reevaluarea efectuata cu specialisti din
institutiile publice persoane cu pregatire
corespunztoare economica i tehnic n domeniu
Reguli de reevaluare
Activele fixe corporale ale instituiilor publice se reevalueaza, dupa cum urmeaz:
a) activele fixe corporale aflate n patrimoniu: terenuri i amenajri la terenuri,
construcii, instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii, mobilier,
aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active
fixe corporale;
b) activele fixe corporale date n concesiune, cu chirie, n folosin gratuit persoanelor
juridice far scop patrimonial, precum i cele date n administrarea regiilor
autonome ;
c) capacitile puse n funciune parial, de natura activelor fixe corporale pentru care
nca nu s-au ntocmit formele de nregistrare ca active fixe corporale ;
d) activele fixe corporale la care s-au efectuat lucrari de modernizare care au majorat
valoarea de nregistrare n contabilitate a acestora ;
e) activele fixe corporale achiziionate de instituiile publice n cadrul contractelor de
leasing financiar;
f) activele fixe corporale aflate la reprezentanele diplomatice, comerciale, militare din
straintate, n zonele de conflict se inventariaz i se reevalueaz de instituiile
publice n patrimoniul carora sunt nregistrate.
Activele fixe corporale ale instituiilor publice se reevalueaza, dupa cum urmeaz:
a) activele fixe corporale aflate n patrimoniu: terenuri i amenajri la terenuri,
construcii, instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii, mobilier,
aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active
fixe corporale;
b) activele fixe corporale date n concesiune, cu chirie, n folosin gratuit persoanelor
juridice far scop patrimonial, precum i cele date n administrarea regiilor
autonome ;
c) capacitile puse n funciune parial, de natura activelor fixe corporale pentru care
nca nu s-au ntocmit formele de nregistrare ca active fixe corporale ;
d) activele fixe corporale la care s-au efectuat lucrari de modernizare care au majorat
valoarea de nregistrare n contabilitate a acestora ;
e) activele fixe corporale achiziionate de instituiile publice n cadrul contractelor de
leasing financiar;
f) activele fixe corporale aflate la reprezentanele diplomatice, comerciale, militare din
straintate, n zonele de conflict se inventariaz i se reevalueaz de instituiile
publice n patrimoniul carora sunt nregistrate.
Nu se reevalueaza:
a)activele fixe corporale care au intrat n patrimoniul instituiilor
publice n cursul anului n care se efectueaz reevaluarea i au
fost nregistrate n contabilitate la costul de achiziie, producie
sau valoarea just, dup caz;
b) activele fixe corporale care la data reevaluarii au durata normal
de utilizare expirat;
c) activele fixe corporale aflate n conservare, precum i rezervele
de mobilizare care sunt evideniate n contabilitate ca active fixe
corporale;
d) activele fixe corporale pentru care au fost ntocmite documentele,
dar nu s-au obinut aprobrile legale de scoatere din funciune i
care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate.
e) activele fixe corporale n curs de execuie.
Activele fixe care nu se reevalueaza
Nu se reevalueaza:
a)activele fixe corporale care au intrat n patrimoniul instituiilor
publice n cursul anului n care se efectueaz reevaluarea i au
fost nregistrate n contabilitate la costul de achiziie, producie
sau valoarea just, dup caz;
b) activele fixe corporale care la data reevaluarii au durata normal
de utilizare expirat;
c) activele fixe corporale aflate n conservare, precum i rezervele
de mobilizare care sunt evideniate n contabilitate ca active fixe
corporale;
d) activele fixe corporale pentru care au fost ntocmite documentele,
dar nu s-au obinut aprobrile legale de scoatere din funciune i
care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate.
e) activele fixe corporale n curs de execuie.
Elementele necesare reevaluarii activelor fixe
Elementele necesare efectuarii reevaluarii:
a) valoarea de nregistrare n contabilitate a activelor fixe
corporale supuse reevaluarii;
b) data intrarii n patrimoniu;
c) data ultimei reevaluari, pentru activele fixe corporale
care au fost reevaluate anterior;
d) amortizarea calculat pn la finele lunii cnd se
efectueaz reevaluarea evideniat n contabilitate n
creditul contului 281 Amortizri privind activele fixe
corporale;
e) rata inflaiei (indicele preurilor de consum) comunicata
de Institutul Naional de Statistic.
Elementele necesare efectuarii reevaluarii:
a) valoarea de nregistrare n contabilitate a activelor fixe
corporale supuse reevaluarii;
b) data intrarii n patrimoniu;
c) data ultimei reevaluari, pentru activele fixe corporale
care au fost reevaluate anterior;
d) amortizarea calculat pn la finele lunii cnd se
efectueaz reevaluarea evideniat n contabilitate n
creditul contului 281 Amortizri privind activele fixe
corporale;
e) rata inflaiei (indicele preurilor de consum) comunicata
de Institutul Naional de Statistic.
Ce reprezinta data intrarii in patrimoniu ?
Data intrarii n patrimoniu se consider:
- data nscris n documentele de achiziie ntocmite pentru
activele fixe corporale procurate cu titlu oneros, care nu au mai
fost reevaluate ;
- data nscris n documentele ntocmite pentru activele fixe
corporale construite sau produse de instituiile publice, care nu
au mai fost reevaluate;
- data nscris n documentele transmise de donator, pentru
activele fixe corporale dobndite cu titlu gratuit, care nu au mai
fost reevaluate;
- data nscris n documentele de intrare n patrimoniu prin alte
modaliti de dobndire (transfer, expropriere, hotrre
judecatoreasc, etc.), care nu au mai fost reevaluate.
Data intrarii n patrimoniu se consider:
- data nscris n documentele de achiziie ntocmite pentru
activele fixe corporale procurate cu titlu oneros, care nu au mai
fost reevaluate ;
- data nscris n documentele ntocmite pentru activele fixe
corporale construite sau produse de instituiile publice, care nu
au mai fost reevaluate;
- data nscris n documentele transmise de donator, pentru
activele fixe corporale dobndite cu titlu gratuit, care nu au mai
fost reevaluate;
- data nscris n documentele de intrare n patrimoniu prin alte
modaliti de dobndire (transfer, expropriere, hotrre
judecatoreasc, etc.), care nu au mai fost reevaluate.
De unde pot fi aflati indicii preturilor de consum ?
Indicii preurilor de consum pot fi aflati
prin accesarea site-ului Institutului
Naional de Statistic, la adresa:
www.insse.ro.
Indicii preurilor de consum pot fi aflati
prin accesarea site-ului Institutului
Naional de Statistic, la adresa:
www.insse.ro.
Reguli privind reevaluarea bunurilor din patrimoniul cultural
naional
Bunurile din patrimoniul cultural naional, cu excepia
acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor
internaionale de evaluare, vor fi reevaluate de ctre
evaluatori autorizai conform reglementrilor legale n
vigoare, rezultatele reevaluarii urmnd a fi nregistrate
n contabilitate pn la finele anului 2010.
Bunurile din patrimoniul cultural naional, cu excepia
acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor
internaionale de evaluare, vor fi reevaluate de ctre
evaluatori autorizai conform reglementrilor legale n
vigoare, rezultatele reevaluarii urmnd a fi nregistrate
n contabilitate pn la finele anului 2010.
Trasaturile bunurilor de patrimoniu
Bunurile din patrimoniul cultural national au urmatoarele trasaturi:
(IPSAS nr.17 despre bunurile de patrimoniu)
Anumite active datorita semnificatiei lor culturale, istorice sau legate de
mediu (cladiri si monumente istorice , situri arheologice, opere de arta)
prezinta anumite caracteristici:
-valoarea lor in termeni culturali, de mediu,educationali si istorici este
putin probabil sa fie reflectata in totalitate intr-o valoare financiara
bazata doar pe un pret de piata;
-au restricii severe la cedarea prin vanzare;
- sunt deseori de neinlocuit iar valoarea lor poate creste odata cu trecerea
timpului,chiar daca starea lor fizica se deterioreaza;
- estimarea duratei lor de viata utila poate fi dificila, n anumite cazuri
aceasta putand fi de cateva sute de ani.
Bunurile din patrimoniul cultural national au urmatoarele trasaturi:
(IPSAS nr.17 despre bunurile de patrimoniu)
Anumite active datorita semnificatiei lor culturale, istorice sau legate de
mediu (cladiri si monumente istorice , situri arheologice, opere de arta)
prezinta anumite caracteristici:
-valoarea lor in termeni culturali, de mediu,educationali si istorici este
putin probabil sa fie reflectata in totalitate intr-o valoare financiara
bazata doar pe un pret de piata;
-au restricii severe la cedarea prin vanzare;
- sunt deseori de neinlocuit iar valoarea lor poate creste odata cu trecerea
timpului,chiar daca starea lor fizica se deterioreaza;
- estimarea duratei lor de viata utila poate fi dificila, n anumite cazuri
aceasta putand fi de cateva sute de ani.
Reguli privind reevaluarea terenurilor i construciilor
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de
natura construciilor i terenurilor aflate n patrimoniul
instituiilor publice vor fi reevaluate cel puin o data la 3 ani,
de o comisie numit de conductorul instituiei publice sau de
evaluatori autorizai conform reglementrilor legale n vigoare,
rezultatele reevaluarii urmnd a fi nregistrate n contabilitate
pn la finele anului n care s-a efectuat reevaluarea.
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de
natura construciilor i terenurilor aflate n patrimoniul
instituiilor publice vor fi reevaluate cel puin o data la 3 ani,
de o comisie numit de conductorul instituiei publice sau de
evaluatori autorizai conform reglementrilor legale n vigoare,
rezultatele reevaluarii urmnd a fi nregistrate n contabilitate
pn la finele anului n care s-a efectuat reevaluarea.
Situatia bunurilor din domeniul public aflate in administrarea regiilor
autonome la aparitia OUG nr.103/2007:
-trebuia sa fie inregistrate in contabilitatea regiilor autonome (potrivit
lit.D si E din anexa3 la Normele metodologiceprivind inregistrarea in
contabilitate a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului si
unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin HG nr.1031/1999) ;
- au fost exceptate de la actiunea de reevaluare (potrivit art.2 alin(2)lit c)
din anexa laHGnr.1553/2003 );
-art.III lit b) din Legea nr.259/2007 pentru modificarea si completarea
Legii Contabilitatii nr. 82/1991 abroga lit.D si E din anexa 3 din
Normele aprobate prinHGnr.1031/1999;
-unele regii autonome le-au scos din evidenta altele nu;
Situatia bunurilor din domeniul public aflate in administrarea regiilor
autonome la aparitia OUG nr.103/2007:
-trebuia sa fie inregistrate in contabilitatea regiilor autonome (potrivit
lit.D si E din anexa3 la Normele metodologiceprivind inregistrarea in
contabilitate a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului si
unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin HG nr.1031/1999) ;
- au fost exceptate de la actiunea de reevaluare (potrivit art.2 alin(2)lit c)
din anexa laHGnr.1553/2003 );
-art.III lit b) din Legea nr.259/2007 pentru modificarea si completarea
Legii Contabilitatii nr. 82/1991 abroga lit.D si E din anexa 3 din
Normele aprobate prinHGnr.1031/1999;
-unele regii autonome le-au scos din evidenta altele nu;
Reguli privind reevaluarea bunurilor din domeniul public
aflate in administrarea regiilor autonome(1)
Reguli de reevaluare a bunurilor di domeniul public date in administrarea
regiilor autonome:
-se supun reevaluarii activele fixe corporale apartinand domeniului
public ,date in administrarea regiilor autonome,care nu au fost
reevaluate potrivit HG1553/2003;
-reevaluarea se efectueaza de o comisie numita de conducatorul institutiei
publice care are in coorodonare sau sub autoritate regia autonoma sau
de evaluatori autorizati,conform reglementarilor in vigoare,rezultatele
urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului 2008;
-dupa aceasta data,reevaluarea bunurlor se realizeaza potrivit regulilor
pentru institutiile publice.
Reguli de reevaluare a bunurilor di domeniul public date in administrarea
regiilor autonome:
-se supun reevaluarii activele fixe corporale apartinand domeniului
public ,date in administrarea regiilor autonome,care nu au fost
reevaluate potrivit HG1553/2003;
-reevaluarea se efectueaza de o comisie numita de conducatorul institutiei
publice care are in coorodonare sau sub autoritate regia autonoma sau
de evaluatori autorizati,conform reglementarilor in vigoare,rezultatele
urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului 2008;
-dupa aceasta data,reevaluarea bunurlor se realizeaza potrivit regulilor
pentru institutiile publice.
Reguli privind reevaluarea activelor fixe corporale apartinnd domeniului public al statului sau
unitailor administrativ-teritoriale date n administrare regiilor autonomer
-activele fixe corporale aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale, date n administrare regiilor autonome se
inventariaza si se inregistreaza in contabilitatea autoritatilor publice centrale
si locale sau a institutiilor publice autonome care le au in coordonare sau sub
autoritatea lor,dupa caz,pe baza procesului verbal de predare primire.
-activele fixe corporale aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale, date n administrare regiilor autonome se inregistreaza
intr-un cont in afara bilantului in contabilitatea regiilor autonome.
-activele fixe corporale aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale, date n administrare regiilor autonome se
inventariaza si se inregistreaza in contabilitatea autoritatilor publice centrale
si locale sau a institutiilor publice autonome care le au in coordonare sau sub
autoritatea lor,dupa caz,pe baza procesului verbal de predare primire.
-activele fixe corporale aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale, date n administrare regiilor autonome se inregistreaza
intr-un cont in afara bilantului in contabilitatea regiilor autonome.
Contabilitatea rezervelor din reevaluare(1)
I.Reevaluarea se efectueaza prin utilizarea indicelui preturilor
de consum(impune recalcularea amortizarii proportional cu
schimbarea valorii contabile a activului)
A)In cazul activelor fixe care nu se amortizeaza
a) daca rezultatul este o crestere a valorii contabile, acesta se trateaza ca o
crestere a rezervei din reevaluare care se transfera concomitent in
creditul conturilor de fonduri:
2xx=105
105=101,102,103,104
b) daca rezultatul este o descresterii a valorii contabile, acesta se trateaza
ca o diminuare a rezervei din reevaluare care se transfera concomitent
in debitul conturilor de fonduri:
105=2xx
101,102,103,104=105
I.Reevaluarea se efectueaza prin utilizarea indicelui preturilor
de consum(impune recalcularea amortizarii proportional cu
schimbarea valorii contabile a activului)
A)In cazul activelor fixe care nu se amortizeaza
a) daca rezultatul este o crestere a valorii contabile, acesta se trateaza ca o
crestere a rezervei din reevaluare care se transfera concomitent in
creditul conturilor de fonduri:
2xx=105
105=101,102,103,104
b) daca rezultatul este o descresterii a valorii contabile, acesta se trateaza
ca o diminuare a rezervei din reevaluare care se transfera concomitent
in debitul conturilor de fonduri:
105=2xx
101,102,103,104=105
Contabilitatea rezervelor din reevaluare(2)
B.In cazul activelor fixe care se amortizeaza
a) daca rezultatul este o crestere a valorii nete (valoare contabila minus
amortizarea)
a1) daca nu a existat o descrestere a valoare la reevaluarea anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala la momentul reevaluarii
-transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de
functionare consumate asupra contului de amortizare
105=281
-ca o crestere a rezervei din reevaluare, prezentata in cadrul
capitalurilorproprii
2xx=1o5
B.In cazul activelor fixe care se amortizeaza
a) daca rezultatul este o crestere a valorii nete (valoare contabila minus
amortizarea)
a1) daca nu a existat o descrestere a valoare la reevaluarea anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala la momentul reevaluarii
-transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de
functionare consumate asupra contului de amortizare
105=281
-ca o crestere a rezervei din reevaluare, prezentata in cadrul
capitalurilorproprii
2xx=1o5
a2) daca a existat o descrestere de valoare la reevaluarea anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala
-transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de
functionare consumate la momentul reevaluarii asupra contului
de amortizare
105=281
-ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta la
reevaluarea anterioara la acel activ
2xx=7813
-diferenta ramasa dupa acoperirea descresterii de valoare recunoscuta la
reevaluarea anterioara se inregistreaza pe seama rezervelor din
reevaluare
2xx=105
a2) daca a existat o descrestere de valoare la reevaluarea anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala
-transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de
functionare consumate la momentul reevaluarii asupra contului
de amortizare
105=281
-ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta la
reevaluarea anterioara la acel activ
2xx=7813
-diferenta ramasa dupa acoperirea descresterii de valoare recunoscuta la
reevaluarea anterioara se inregistreaza pe seama rezervelor din
reevaluare
2xx=105
b) daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile
nete(valoarea contabila minus amortizarea)
-transferul rezervei din reevaluare aferenta duratei normale de utilizare
consumate asupra contului de amortizare
281=105
-ca o scadere a rezervei din reevaluare , prezentata in cadrul capitalurilor
proprii,in limita rezervelor existente
105=2xx
-diferenta ramasa neacoperita din rezervele din reevaluare existente se
inregistreaza ca o cheltuiala
6813=2xx
-ca o cheltuiala cu intreaga valoare ,daca nu au fost constituite rezerve
6813=2xx
b) daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile
nete(valoarea contabila minus amortizarea)
-transferul rezervei din reevaluare aferenta duratei normale de utilizare
consumate asupra contului de amortizare
281=105
-ca o scadere a rezervei din reevaluare , prezentata in cadrul capitalurilor
proprii,in limita rezervelor existente
105=2xx
-diferenta ramasa neacoperita din rezervele din reevaluare existente se
inregistreaza ca o cheltuiala
6813=2xx
-ca o cheltuiala cu intreaga valoare ,daca nu au fost constituite rezerve
6813=2xx
Contabilitatea rezervelor din reevaluare(1)
II.Reevaluarea se efectueaza de evaluatori autorizati la
valoarea justa(impune eliminarea amortizarii din valoarea contabila
a activului)
A)In cazul activelor fixe care nu se amortizeaza
a)daca rezultatul este o crestere a valorii contabile,acesta se trateaza ca o
crestere a rezervei din reevaluare care se transfera concomitent in
creditul conturilor de fonduri:
2xx=105
105=101,102,103,104
b)daca rezultatul este o descresterii a valorii contabile,acesta se trateaza
ca o diminuare a rezervei din reevaluare care se transfera concomitent
in debitul conturilor de fonduri:
105=2xx
101,102,103,104=105I
II.Reevaluarea se efectueaza de evaluatori autorizati la
valoarea justa(impune eliminarea amortizarii din valoarea contabila
a activului)
A)In cazul activelor fixe care nu se amortizeaza
a)daca rezultatul este o crestere a valorii contabile,acesta se trateaza ca o
crestere a rezervei din reevaluare care se transfera concomitent in
creditul conturilor de fonduri:
2xx=105
105=101,102,103,104
b)daca rezultatul este o descresterii a valorii contabile,acesta se trateaza
ca o diminuare a rezervei din reevaluare care se transfera concomitent
in debitul conturilor de fonduri:
105=2xx
101,102,103,104=105I
Contabilitatea rezervelor din reevaluare(2)
B.In cazul activelor fixe care se amortizeaza
a) daca rezultatul este o crestere a valorii nete (valoare contabila minus
amortizarea)
a1)daca nu a existat o descrestere a valoare la reevaluarea anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala la momentul reevaluarii
-eliminarea amortizarii aferente duratei normale de functionare
consumate din valoarea activului fix
281=2xx
-ca o crestere a rezervei din reevaluare aferenta duratei de functionare
ramasa,prezentata in cadrul capitalurilorproprii
2xx=1o5
B.In cazul activelor fixe care se amortizeaza
a) daca rezultatul este o crestere a valorii nete (valoare contabila minus
amortizarea)
a1)daca nu a existat o descrestere a valoare la reevaluarea anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala la momentul reevaluarii
-eliminarea amortizarii aferente duratei normale de functionare
consumate din valoarea activului fix
281=2xx
-ca o crestere a rezervei din reevaluare aferenta duratei de functionare
ramasa,prezentata in cadrul capitalurilorproprii
2xx=1o5
a2) daca a existat o descrestere de valoare la reevaluarea anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala
-eliminarea amortizarii aferente duratei normale de functionare
consumate din valoarea activului fix
281=2xx
-ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta la
reevaluarea anterioara la acel activ
2xx=7813
-diferenta ramasa dupa acoperirea descresterii de valoare recunoscuta la
reevaluarea anterioara se inregistreaza pe seama rezervelor din
reevaluare
2xx=105
a2) daca a existat o descrestere de valoare la reevaluarea anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala
-eliminarea amortizarii aferente duratei normale de functionare
consumate din valoarea activului fix
281=2xx
-ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta la
reevaluarea anterioara la acel activ
2xx=7813
-diferenta ramasa dupa acoperirea descresterii de valoare recunoscuta la
reevaluarea anterioara se inregistreaza pe seama rezervelor din
reevaluare
2xx=105
b) Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile
nete(valoarea contabila minus amortizarea)
-eliminarea amortizarii aferente duratei normale de functionare
consumate din valoarea activului
281=2xx
-ca o scadere a rezervei din reevaluare , prezentata in cadrul capitalurilor
proprii,inlimita rezervelor existente
105=2xx
-diferenta ramasa neacoperita di rezervele din reevaluare existente se
inregistreaza ca o cheltuiala
6813=2xx
-ca o cheltuiala cu intraga valoare ,daca nu au fost constituite rezerve
6813=2xx
b) Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile
nete(valoarea contabila minus amortizarea)
-eliminarea amortizarii aferente duratei normale de functionare
consumate din valoarea activului
281=2xx
-ca o scadere a rezervei din reevaluare , prezentata in cadrul capitalurilor
proprii,inlimita rezervelor existente
105=2xx
-diferenta ramasa neacoperita di rezervele din reevaluare existente se
inregistreaza ca o cheltuiala
6813=2xx
-ca o cheltuiala cu intraga valoare ,daca nu au fost constituite rezerve
6813=2xx
Regimul de amortizare si calcularea amortizarii
Institutiile publice amortizeaza activele fixe corporale si activele fixe
necorporale utilizand metoda amortizarii liniare.
Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei se amortizare (CA) la
valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale.
CA=100/durata normala de functionare
Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in funciune pana
la recuperarea integrala a valorii e intrare conform duratelor normale de
functionare.
Durata normala de functionare ramasa se determina ca diferenta intre durata
normala de functionare stabilita potrivit legii si durata de funcionare
consumata.
Institutiile publice amortizeaza activele fixe corporale si activele fixe
necorporale utilizand metoda amortizarii liniare.
Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei se amortizare (CA) la
valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale.
CA=100/durata normala de functionare
Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in funciune pana
la recuperarea integrala a valorii e intrare conform duratelor normale de
functionare.
Durata normala de functionare ramasa se determina ca diferenta intre durata
normala de functionare stabilita potrivit legii si durata de funcionare
consumata.
Durata normala de functionare
Duratele normale de functionare ale activelor fixe corporale si necorporale sunt
stabilite, dupa cum urmeaza:
-prin Catalogul privind duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat
prin hotarare a Guvernului (acum HG nr.2139/2004)-activele fixe corporale;
-duratele normale de functionare aprobate prin hotarare a Guvernului se pot
majora sau reduce cu pana la 20%.
-pentru activele fixe corporale intrate in institutie, care nu au fost amortizate
integral, durata normala de utilizare este cea prevazuta in documentele de
intrare;in situatia in care nu se cunoaste se stabileste de catre o comisie.
-prin OG 81/2003-activele fixe necorporale(cheltuielile de dezvoltare cel mult
5 ani, programele informatice cel mult 3ani)
-o comisie tehnica , in cazul activelor fixe pentru care nu exista date de
identificare a duratei normale de functionare ;
-o comisie tehnica, in cazul in care au duratele normale de functionare expirate.
Duratele normale de functionare ale activelor fixe corporale si necorporale sunt
stabilite, dupa cum urmeaza:
-prin Catalogul privind duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat
prin hotarare a Guvernului (acum HG nr.2139/2004)-activele fixe corporale;
-duratele normale de functionare aprobate prin hotarare a Guvernului se pot
majora sau reduce cu pana la 20%.
-pentru activele fixe corporale intrate in institutie, care nu au fost amortizate
integral, durata normala de utilizare este cea prevazuta in documentele de
intrare;in situatia in care nu se cunoaste se stabileste de catre o comisie.
-prin OG 81/2003-activele fixe necorporale(cheltuielile de dezvoltare cel mult
5 ani, programele informatice cel mult 3ani)
-o comisie tehnica , in cazul activelor fixe pentru care nu exista date de
identificare a duratei normale de functionare ;
-o comisie tehnica, in cazul in care au duratele normale de functionare expirate.
Amortizarea investitiilor efectuate la active fixe corporale
Investitiile efectuate la activele fixe corporale (modernizari, reparatii
capitale, reabilitari, consolidari etc.) majoreaza valoarea de intrare a
acestora si se amortizeaza astfel:
-pe durata normala de functionare ramasa;
-prin majorarea duratei de functionare cu 20%.
Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, iazurilor,terenurilor,si
si pentru altele se amortizeaza intr-o perioada de maximum10 ani;
Amortizarea investitiilor efectuate la activele corporale inchiriate de
institutiile publice se inregistreaza de institutiile publice sau operatorii
economici care au efectuat investitiile,pe perioada contractului ede
inchiriere sau pe durata normala de functionare ramasa,dupa caz.
Investitiile efectuate la activele fixe corporale (modernizari, reparatii
capitale, reabilitari, consolidari etc.) majoreaza valoarea de intrare a
acestora si se amortizeaza astfel:
-pe durata normala de functionare ramasa;
-prin majorarea duratei de functionare cu 20%.
Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, iazurilor,terenurilor,si
si pentru altele se amortizeaza intr-o perioada de maximum10 ani;
Amortizarea investitiilor efectuate la activele corporale inchiriate de
institutiile publice se inregistreaza de institutiile publice sau operatorii
economici care au efectuat investitiile,pe perioada contractului ede
inchiriere sau pe durata normala de functionare ramasa,dupa caz.
Activele fixe care nu se amortizeaza
Potrvit art.9 din OG nr.81/2003,cu modificarile si completarile
ulterioare,nu se supun amortizarii:
-bunurile care apartin domeniului public al statului si al unitatii
administrativ -teritoriale,potrivit legii,inclusiv investitiile efectuate la
acestea;
-activele fixe corporale aflate in conservare,precum si rezervele de
mobilizare ;
-lacurile ,baltile,iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;
-terenurile;
-bunurile din patrimoniul cultural national;
-bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere;
-bunurile de natura armamentului si tehnicii de lupta.
Potrvit art.9 din OG nr.81/2003,cu modificarile si completarile
ulterioare,nu se supun amortizarii:
-bunurile care apartin domeniului public al statului si al unitatii
administrativ -teritoriale,potrivit legii,inclusiv investitiile efectuate la
acestea;
-activele fixe corporale aflate in conservare,precum si rezervele de
mobilizare ;
-lacurile ,baltile,iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;
-terenurile;
-bunurile din patrimoniul cultural national;
-bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere;
-bunurile de natura armamentului si tehnicii de lupta.
Contabilitatea amortizarii
Amortizarea activelor fixe corporale si necorporale se
inregistreaza lunar in conturile din grupa
28Amortizari privind activele fixe si in contul de
cheltuieli 6811Cheltuie operationale privind
amortizarea activelor fixe.
Conturile din grupa 28 sunt conturi rectificative ale
valorii de inregistrare in contabilitate a activelor fixe.
6811=2803,2805,2808
6811=2811,2812,2813,2814
Amortizarea activelor fixe corporale si necorporale se
inregistreaza lunar in conturile din grupa
28Amortizari privind activele fixe si in contul de
cheltuieli 6811Cheltuie operationale privind
amortizarea activelor fixe.
Conturile din grupa 28 sunt conturi rectificative ale
valorii de inregistrare in contabilitate a activelor fixe.
6811=2803,2805,2808
6811=2811,2812,2813,2814
Raportarea activelor fixe corporale si necorporale si a
amortizarii
n situaiile financiare la 31 decembrie, activele fixe
corporale si necorporale se raporteaza astfel:
-n formularul Bilan (cod 01);
- n formularul Situaia activelor fixe amortizabile
(Anexa 35a);
- n formularul Situaia activelor neamortizabile (Anexa
35b).
n situaiile financiare la 31 decembrie, activele fixe
corporale si necorporale se raporteaza astfel:
-n formularul Bilan (cod 01);
- n formularul Situaia activelor fixe amortizabile
(Anexa 35a);
- n formularul Situaia activelor neamortizabile (Anexa
35b).