Sunteți pe pagina 1din 3

DUNARE MAREA NEAGRA CONEXIUNE INTRE ECONOMIA EUROPEANA SI CEA ASIATICA, UN

PAS IN DEZVOLTAREA SUBTANTIALA A BAZINULUI MARII NEGRE (DABS)


FINANTARE
Uniunea Porturilor Interioare Romanesti (UPIR) cu sediul in Galati, str. Basarabiei nr. 1 deruleaza
incepand cu data de 14.06.01! proiectul "U#$R% & '$R%$ #%$GR$ ()#%*IU#% I#+R%
%()#)'I$ %UR)P%$#$ ,I (%$ $,I$+I($, U# P$, I# "%-.)/+$R%$ ,UB+$#+I$/$ $
B$-I#U/UI '$RII #%GR% ("$B,), 0inanatat prin 1Instrumentul %uropean de .ecinatate si
Parteneriat (%#PI) in cadrul pro2ramului 1Blac3 ,ea 4oint )perational Pro2ramme 005601!7.
.aloarea totala a proiectului este de 618,5!0 euro9,5!8,:6 ron cu urmatoarele componente;
1.Bu2et %#PI; 4!6,80 euro9 ,0<0,880 ron din care 415,<: euro91,:4<,:81 ron , reprezentand 80=
0inantat prin %#PI
.Bu2et IP$; 1<<,:10 euro96::,:!6 ron din care 140,8 euro9618,8< ron, reprezentand 80= 0inantat
prin IP$.
Perioada de implementare a proiectului este de 1 luni.
Principala prioritate a proiectului "$B, este de a sustine parteneriatul trans0rontalier pentru dez>oltarea
economica si sociala bazandu6se pe resursele comune din Bazinul 'arii #e2re.
PARTENERI:
Uniunea Porturilor Interioare Romanesti(UPIR), Romania, Galati9 $plicant
$dministratia ,peciala a Pro>inciei ,amsun(,,P$),+urcia, ,amsun 9 Bene0iciarul principal IP$
'unicipalitatea din Inebolu ('I), +urcia, Inebolu
$2entia de (ooperare +rans0rontaliera si Inte2rare %uropeana ($(+I%), Republica 'oldo>a,
(a?ul
Uniunea $utoritatilor /ocale Bul2aresti din zona 'arii #e2re(UBB,/$), Bul2aria,
,e>eroiztoc?en
$2entia de )r2anizare (omunala pentru (ooperare +rans0rontaliera %urore2iunea @"unarea de
4os7 (()$(B(), Ucraina, Re2iunea )dessa
(entrul International de (ercetari ,ociale si $naliza Politica (I(,RP$), Geor2ia, +bilisi
,tructura Re2ionala %uropeana de (ooperare (%RA(), Grecia, Re2iunea $natolia 'acedonia
ASOCIATI:
Uni>ersitatea +e?nica din .arna9 Bul2aria9institutie publica
$sociatia +inerilor /ideri9Geor2ia9asociatie
$sociatia Bazinului 'arii #e2re si de dez>oltare a porturilor9Geor2ia9asociatie
Institutul (aucazian de cercetari economice si sociale9Geor2ia9asociatie
$2entia de dez>oltare sustinuta si inte2rare europeana %urore2iunea @ "unarea de 4os79 Ucraina9
asociatie
Obiectiv general 6 de a contribui la dez>oltarea economica a zonei prin sustinerea si imbunatatirea
accesului si o mai bune coneBiune dintre economia %uropeana si cea $siatica, prin porturile din zona
"unare 6 'area #ea2ra.
1
Obiectivele specifice sunt:
1.Imbunatatirea capacitatii bene0iciarilor de a dez>olta noi miCloace de transport na>al sau de a le
per0ectiona pe cele >ec?i, ca si coneBiune intre economia europeana si cea asiatica.
. "e a promo>a utilizarea rutelor alternati>e ce lea2a 'area #ea2ra de "unare, ca si o contributie la
diminuarea poluarii cauzata de di0eritele tipuri de transport ce >in in zona de coasta.
!. "e a promo>a caile na>i2abile maritime si interioare ca si sursa de sustinere economica si de
dez>oltare sociala a zonei.
Beneficiari finali
Bene0iciarii 0inali sunt; or2anizatiile care sunt direct implicate in proiect, porturile maritime si 0lu>iale,
companiile de transport si comert, intreprinderile mici si miClocii. (ei mai importanti bene0iciari 0inali
sunt locuitorii zonei care >or bene0icia de o accesibilitate imbunatatita, o structura sociala si economica
imbunatatita si un mediu mai curat.
Activitatile proiectului si evenimente
$cti>itatile din proiect sunt structurate in 4 2rupuri;
rupul !e activitati " # Beneficiarii lucran! impreuna. ,copul acestui 2rup de acti>itati este
de a acumula cunostinte re0eritoare la noile alternati>e si de a impartasi din bunele6practici ale
tarilor participante la Dor3s?opuri si in Parteneriat.
)biecti>ul este de a accentua importanta 0lu>iului "unare in ceea ce pri>este transportul dintre
Uniunea %uropeana si tarile >ecine sau dintre %uropa si $sia. In prezent, transportul pe apele
interioare este cel mai putin utilizat miCloc de transport din zona 'arii #e2re. "e asemenea multe
dintre porturile maritime si dunarene nu sunt incluse in rutele eBistente si proiectate din Bazinul
'arii #e2re.
$cest 2rup de acti>itati consta in or2anizarea de Dor3s?opuri in toate tarile partenere care >or
0urniza in0ormatii necesare si cunostinte de la cei mai importanti reprezentanti ai sectorului de
comert si transport.
rupul !e acvtivitati $ # Suport te%nic pentru parteneri&,copul principal al acestui 2rup de
acti>itati il reprezinta imbunatatirea capacitatii partenerilor de a dez>olta, ca si coneBiune intre
economie %uropeana si cea $siatica, rute noi, ecolo2ice, de transport pe apa.
Pentru indeplinirea acti>itatilor din cadrul acestui 2rup >or 0i utilizate in0ormatiile cumulate la
Dor3s?opurile or2anizate in primul G$. Principalul obiecti> al acestui 2rup de acti>itati este
elaborarea unei analize de piata care >a determina atracti>itatea si dinamica transportului na>al in
zona 'arii #e2re si pe 0lu>iul "unare si care >a aCuta sta3e?olderii sa intelea2a oportunitatile
acestei modalitati de transport dar si amenintarile sale. $naliza de mar3etin2 >a 0i elaborata de
ec?ipa de eBperti te?nici a parteneriatui.
Un alt obiecti> al acestui 2rup de acti>itati este crearea unui studiu de 0ezabilitate care >a
determina cele mai potri>ite optiuni in ceea ce pri>este ruta, tipul >asului, capacitatea de incarcare
2
a >asului, cererea de transport, intensitatea tra0icului pe zi9pe sezon, timpii de asteptare,
capacitatea de incarcare9descarcare din porturi cu in0rastructura eBistenta, terminalele intermodale,
numarul de calatorii9an. %laborarea studiului de 0ezabilitate >a 0i eBternalizata.
"upa indeplinirea celor doua acti>itati, se >a elabora o baza de date moderna si completa care sa
>ina in spriCinul partenerilor in procesul decizional.
rupul !e activitati ' # Activitati !e sustinere a importantei noilor rute alternative
$cest 2rup de acti>itati isi propune sa promo>eze rezultatele obtinute in cadrul acti>itatilor
anterioare ale parteneriatului. .or 0i or2anizate con0erinte cu reprezentantii Gu>ernului, una in
+urcia, principalul actor in ceea ce pri>este transportul pe 'area #ea2ra, reprezentand puntea de
le2atura intre %uropa si $sia, si o a doua con0erinta in Romania, cel mai mare stat, membru al U%
din Bazinul 'arii #e2re si care detine un mare potential in ceea ce pri>este transportul 0lu>ial (in
principiu datorita 0lu>iului "unarea). In acest G$, cei parteneri, +urcia si Romania, >or or2aniza
si intalniri de promo>are a rezultatelor parteneriatului si >or stabili contacte printre companiile
pri>ate din Bazinul 'arii #e2re.
rupul !e activitati ( # )i*ibilitatea actiunii
In cadrul acestui G$ se >or or2aniza acti>itati de promo>are, cum ar 0i or2anizarea a con0erinte
re2ionale, una in Republica 'oldo>a si una in Ucraina, pentru promo>area rezultatelor
parteneriatului. "e asemenea ec?ipa de implementare a creat un Debsite care este in permanenta
actualizat cu cele mai noi in0ormatii, acti>itati si e>enimente (DDD.dabsea.ro). 'ateriale
promotionale (neDsletters) au 0ost trimise companiilor pri>ate pentru a 0i in0ormate asupra
pro2resului si rezultatelor din proiect.
3