Sunteți pe pagina 1din 54

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMANTULUI PROFESIONAL I TEHNIC
Anexa nr. ............ la OMEN nr. ............ din .....................
CURRICULUM
pentru
CLASA a XI-a
NVMANT PROFESIONAL DE 2 ANI
pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2:
OSPTAR (CHELNER), VANZTOR N UNITI DE
ALIMENTAIE
Domeniul de pregtire de baz: Turism yi alimenta(ie
Domeniul de pregtire general: Alimenta(ie
2013
AUTORI:
Brumar Constan(a Profesor, grad didactic I, Colegiul Economic ,Viilor Bucureyti
Costache Rodica Profesor, grad didactic I, Liceul Tehnologic ,Voievodul Gelu Zalu
Gaspar Hajnal Profesor, grad didactic I, Liceul Tehnologic ,Voievodul Gelu Zalu
Ismail Nelida Profesor, grad didactic I, Colegiul Economic Mangalia
Coordonare C.N.D.I.P.T.:
MIHAELA TEFNESCU - inspector de specialitate, Centrul Naional de Dezvoltare a
nvmntului Profesional i Tehnic
2
PLAN DE INVMANT
Clasa a XI-a
nv(mnt profesional de 2 ani
Aria curricular tehnologii
Calificarea: Osptar (chelner! vnztor "n uniti de alimentaie
Domeniul pregtirii de baz: T#$%&' (% )*%'+NT),%+
Domeniul pregtirii generale: )*%'+NT),%+
I. Pregtire practic sptmnal:
Modulul I. Alctuirea meniurilor
Total ore: 210
din care Laborator tehnologic 105
Instruire practic 105
Modulul II. Servirea n restaura(ie
Total ore 455
din care Laborator tehnologic 1!5
Instruire practic 2"0
Modulul III. Decorarea slii de servire
Total ore: 70
din care Laborator tehnologic #5
Instruire practic #5
Total ore 35 sptmni x 21 ore/sptmn 735 de ore
II. Stagii de pregtire practic - CDL
Modulul IV. Organizarea meselor festive
Total ore: 150
din care Instruire practic 150
Total ore/an 30 ore/sptmn x 5 sptmni/an 150 de ore/an

TOTAL GENERAL: 885 ore/an
Not:
1. Orele de laborator tehnologic $i orele de instruire practic se pot des%$ura at&t 'n
laboratoarele $i atelierele unit(ii de 'n)(*&nt+ c&t $i la operatorul econo*ic, institu(ia
public partener pentru pregtirea practic.
2. -tagiul de pregtire practic ./L
0
se reali1ea1 la operatorul econo*ic, institu(ia public
partener2 pentru a rspunde ne)oilor anga3atorilor din sectorul IMM+ stagiul de pregtire
practic poate %i organi1at $i 'n unitatea de 'n)(*&nt+ con%or* cadrului legal 'n )igoare.
#
LISTA UNITILOR DE COMPETENE DIN STANDARDELE DE PREGTIRE
PROFESIONAL PE CARE SE FUNDAMENTEAZ CURRICULUMUL
UNITI DE COMPETENE CHEIE
Dezvoltarea personal n scopul ob(inerii performan(ei
Satisfacerea cerin(elor clien(ilor
Pregtire pentru integrarea la locul de munc
Tranzi(ia de la ycoal la locul de munc
UNITI DE COMPETENE TEHNICE SPECIALIZATE
Alctuirea meniurilor yi servirea preparatelor yi buturilor
Servirea preparatelor
Servirea buturilor
Decorarea slii de servire
4
Modulul I: Alctuirea meniurilor
1. Not introductiv
Modulul ,Alctuirea meniurilor %ace parte din pregtirea practic necesar dob&ndirii
cali%icrii pro%esionale Osptar (chelner! vnztor "n uniti de alimentaie! clasa a 5I6a+
'n)(*&nt pro%esional de 2 ani+ $i are alocat un nu*r de 210 ore con%or* planului de 'n)(*&nt+
din care
105 ore 7 laborator tehnologic
105 ore 7 instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte *odule din curriculu*.
Modulul Alctuirea meniurilor )i1ea1 dob&ndirea de co*peten(e speci%ice cali%icrii
Osptar (chelner! vnztor "n uniti de alimentaie! 'n perspecti)a %olosirii tuturor achi1i(iilor 'n
practicarea acestei cali%icrii $i , sau 'n continuarea pregtirii 'ntr6o cali%icare de ni)el #.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Alctuirea meniurilor yi servirea preparatelor yi buturilor
. 1. 8articip la 'ntoc*irea *eniurilor
Dezvoltarea personal n scopul ob(inerii performan(ei
. 1. 8re1int caracteristicile personale i*plicate 'n ob(inerea per%or*an(ei pro%esionale
. 2. /escrie lu*ea pro%esiilor
. #. /e*onstrea1 deprinderi e%iciente de 'n)(are
. 4. Expri* op(iuni pri)ind traseul personal de educa(ie $i %or*are pro%esional
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: ALCTUIREA MENIURILOR
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare `
Rezultatul nv(rii 1: Particip la ntocmirea meniurilor - stabilirea variantelor de meniuri
Variante de meniuri:
dup nu*rul de preparate $i produse
consu**ate
6 si*ple2
6 co*plete2
dup %elul *esei la care se ser)esc
6 *ic de3un2
6 de3un2
6 cin2
dup structura $i co*ponen(a preparatelor
6 consistent2
6 dietetic2
*o*entul ser)irii
6 a la carte2
6 co*andate.
Identi%icarea di%erite tipuri de *eniuri 'n
%uc(ie de criteriile de clasi%icare2
8articiparea la 'ntoc*irea )ariantelor de
*eniuri.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
identi%ice di%erite tipuri de *eniuri at&t
oral $i pe di%erite tipuri de suporturi
9scrise+ electronice: a)&nd la dispo1i(ie
%i$e de lucru+ literatur de specialitate+
studii de ca1+ nor*ati)e speci%ice.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
'ntoc*easc )ariante de *eniuri $i s le
pre1inte oral $i pe di%erite tipuri de
suporturi 9scrise+ electronice:+ a)&nd la
dispo1i(ie %i$e de lucru+ literatur de
specialitate+ studii de ca1+ nor*ati)e
speci%ice.
Rezultatul nv(rii 2: Particip la ntocmirea meniurilor, aplicnd criteriile de ntocmire
Criterii de ntocmire a meniurilor:
acoperirea necesarului %i1iologic2
reparti1area necesarului caloric pe tipuri de
*ese2
succesiunea preparatelor 'n *eniu2
te*peratura de ser)ire2
se1onalitate2
tipuri de *ese2
tipuri de consu*atori.
Identi%icarea criteriilor de 'ntoc*ire a
*eniurilor2
;espectarea criteriilor de 'ntoc*ire a
*eniurilor.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
identi%ice criteriile de 'ntoc*ire a
*eniurilor $i s le pre1inte oral $i pe
di%erite tipuri de suporturi 9scrise+
electronice:2
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
respecte criteriile de 'ntoc*ire a
*eniurilor $i s le pre1inte oral $i pe
di%erite tipuri de suporturi 9scrise+
electronice:.
<
4. Con(inutul formrii
-e reco*and ur*toarea ordine de parcurgere a con(inuturilor speci%ice *odulului
1. Variante de meniuri
1.1. /up nu*rul de preparate $i produse consu**ate si*ple $i co*plete
1.2. /up %elul *esei la care se ser)esc *ic de3un+ de3un+ cin
1.#. /up structura $i co*ponen(a preparatelor consistent+ dietetic
1.4. /up *o*entul ser)irii a la carte+ co*andate.
2. Criterii de ntocmire a meniurilor:
1.1. Acoperirea necesarului %i1iologic2
1.2. ;eparti1area necesarului caloric pe tipuri de *ese2
1.#. -uccesiunea preparatelor 'n *eniu2
1.4. =e*peratura de ser)ire2
1.5. -e1onalitate2
1.<. =ipuri de *ese2
1.!. =ipuri de consu*atori.
Coninurile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri
de laborator i de instruire practic.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

8entru parcurgerea *odulului se reco*and utili1area ur*toarelor resurse *ateriale
*ini*e
6 /otrile speci%ice slilor de clas2
6 ;e(etare+ nor*ati)e speci%ice+ pliante+ ghiduri cu speci%ic de ali*enta(ie+ %i$e de
lucru $i de docu*entare2
6 >lipchart+ *ar?ere2
6 Aparatur *ulti*edia co*putere+ *ulti%unc(ionale+ )ideoproiector2
6 Aparatur pentru *ultiplicarea %i$elor de lucru+ de e)aluare $i a altor *ateriale
necesare acti)it(ii.
6 Alte tipuri de dotri+ identi%icate de cadrele didactice ca %iind necesare pentru
acti)it(ile plani%icate.
6. Sugestii metodologice
.on(inuturile progra*ei *odulului !!)lctuirea meniurilor- trebuie s %ie abordate 'ntr6o
*anier fle.i/il+ difereniat+ (in&nd cont de particularitile colectivului cu care se lucrea1 $i de
nivelul iniial de pre0tire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 'n %unc(ie de di%icultatea te*elor+ de ni)elul de cuno$tin(e anterioare ale
colecti)ului cu care lucrea1+ de co*plexitatea *aterialului didactic i*plicat 'n strategia didactic
$i de rit*ul de asi*ilare a cuno$tin(elor de ctre colecti)ul instruit.
Modulul ,ALCTUIREA MENIURILOR poate 'ncorpora+ 'n orice *o*ent al procesului
educati)+ noi *i3loace sau resurse didactice. Orele se reco*and a se des%$ura 'n laboratoare $i 'n
ateliere din unitatea de 'n)(*&nt sau de la agentul econo*ic+ dotate con%or* reco*andrilor
preci1ate 'n unit(ile de co*peten(e *en(ionate *ai sus.
-e reco*and abordarea instruirii centrate pe ele) prin proiectarea unor acti)it(i de 'n)(are
)ariate+ prin care s %ie luate 'n considerare stilurile indi)iduale de 'n)(are ale %iecrui ele).
!
Acestea )i1ea1 ur*toarele aspecte
aplicarea *etodelor centrate pe ele)+ abordarea tuturor tipurilor de 'n)(are 9auditi)+ )i1ual+
practic: pentru trans%or*area ele)ului 'n coparticipant la propria instruire $i educa(ie2
'*binarea $i o alternan( siste*atic a acti)it(ilor ba1ate pe e%ortul indi)idual al ele)ului
9docu*entarea dup di)erse surse de in%or*are+ obser)a(ia proprie+ exerci(iul personal+
instruirea progra*at+ experi*entul $i lucrul indi)idual+ tehnica *uncii cu %i$e: cu
acti)it(ile ce solicit e%ortul colecti) 9de echip+ de grup: de genul discu(iilor+ asaltului de
idei+ etc.2
%olosirea unor *etode care s %a)ori1e1e rela(ia ne*i3locit a ele)ului cu obiectele
cunoa$terii+ prin recurgere la *odele concrete+ potri)ite co*peten(elor din *odul2
'nsu$irea unor *etode de in%or*are $i de docu*entare independent+ care o%er deschiderea
spre autoinstruire+ spre 'n)(are continu.
8entru atingerea obiecti)elor $i de1)oltarea co*peten(elor )i1ate de parcurgerea *odulului+ pot
%i derulate ur*toarele acti)it(i de 'n)(are
Elaborarea de re%erate interdisciplinare2
Exerci(ii de docu*entare2
Na)igare pe Internet 'n scopul docu*entrii2
@i1ionri de *ateriale )ideo 9casete )ideo+ ./ 7 uri:2
@i1ite de docu*entare la agen(ii econo*ici
/iscu(ii.

-e consider c nivelul de pre0tire este realizat corespunztor! dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele "nvrii.
8entru achi1i(ionarea co*peten(elor )i1ate de parcurgerea *odulului AAlctuirea
*eniurilorB+ suger* c&te)a exe*ple de acti)it(i de 'n)(are
Activitatea 1 - Laborator tehnologic
a. /enu*irea acti)it(ii Variante de meniuri
b. /enu*irea *odulului Alctuirea meniurilor
c. =i*pul alocat e%ecturii acti)it(ii 120 *inute
d. Nu*ele $i prenu*ele ele)ului CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
e. /ata CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
I. Lu&nd 'n considerare in%or*a(iile pe care le6ai acu*ulat p&n 'n pre1ent+ %olosindu6(i
%i$ele de docu*entare $i celelalte *ateriale din porto%oliul personal+ stabile$te )ariante de *eniu+
pentru *esele principale+ o%erite ele)ilor dintr6un liceu+ la cantina acestuia+ 'n 1ilele de *iercuri
$i 3oi+ din pri*a spt*&n a lunii *artie a acestui an $colar.
II. Enu*er criteriile la care te6ai raportat atunci c&nd ai stabilit acest )ariante.
III. ;edactea1 un *aterial in%or*ati) prin care s %aci cunoscut ele)ilor+ o%erta de *eniuri
din cantina $colii.
0 ;e1ultatele acti)it(ii )or constitui piese ale porto%oliului.
0 8entru docu*entare po(i apela $i la in%or*a(ii o%erite de internet.
"
Activitatea 2 - Laborator tehnologic
a. /enu*irea acti)it(ii Tipuri de meniuri pentru mese festive
b. /enu*irea *odulului Alctuirea meniurilor
c. =i*pul alocat e%ecturii acti)it(ii <0 *inute
d. Nu*ele $i prenu*ele ele)ului CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
e. /ata CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
-e d co*ponen(a pentru un *eniu co*andat 9'n pri*a coloan din tabel:
Componen(a meniului Preparate yi buturi ordonate corect`
1. Ap *ineral
2. .abernet -au)ignon
#. .a%ea
4. .arto%i natur
5. .hi%le
<. Escalop de porc Dingara
!. Muschi (ignesc
". 8apana$i cu dulcea(
E. 8inot Fris
10. ;o$ii u*plute cu past de br&n1
11. -alat de )ar1
12. -ara*ur de crap
1#. -up de pasre cu glu$te
14. =artine cu icre
15. @odca
Cerine 1
1. Ordonea1 preparatele si buturile din *eniu a)&nd 'n )edere succesiunea lor la ser)ire 90'n
coloana a doua din tabel:2
2. @eri%ic dac s6a reali1at corect asocierea buturilor cu preparatele culinare2
#. -peci%ic tipurile de ac(iuni cu plasa*ent la *as+ la care se poate reco*anda *eniul
pre1entat *ai sus.
O/servaii ale cadrului didactic:
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC .
E
8entru e%icienti1area acti)it(ilor de instruire practic+ la toate modulele cuprinse 'n acest
curriculu* reco*and* utili1area 2#$N)*#*#% D+ P$)CT%C3+ docu*ent si*plu de gestionat
at&t de ctre cadrele didactice c&t $i de ctre tutorii de practic+ de la agen(ii econo*ici unde ele)ii
'$i des%$oar stagiile de practic.
1URNAL DE PRACTIC
.lasa CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Ele) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
8erioada CCCCCCCCCCCCCCCCC
Loca(ie 9Agent econo*ic $i departa*ent: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Modul CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
=e*a, =e*e CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Gn 3urnalul de practic+ ele)ul )a co*pleta ur*toarele in%or*a(ii
1. .are sunt principalele acti)it(i rele)ante pentru *odulul de practic pe care le6a(i
obser)at sau le6a(i des%$urat H
Acti)it(i obser)ate Acti)it(i des%$urate
2. .e ai 'n)(at s %aci pentru atingerea co*peten(elorH
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
#. .are au %ost acti)it(ile practice care )6au plcutH Moti)a(i.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
4. .e acti)it(i practice nu )6au plcutH Moti)a(i.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
10
7. Sugestii cu privire la evaluare
E)aluarea repre1int partea %inal a de*ersului de proiectare didactic prin care pro%esorul
)a *sura e%icien(a 'ntregului proces instructi)6educati). E)aluarea ur*re$te *sura 'n care ele)ii
$i6au %or*at co*peten(ele propuse 'n standardele de pregtire pro%esional.
E)aluarea poate %i
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
Instru*entele de e)aluare pot %i di)erse+ 'n %unc(ie de speci%icul *odulului $i de
*etoda de e)aluare 7 probe orale+ scrise+ practice.
8lani%icarea e)alurii trebuie s aib loc 'ntr6un *ediu real+ dup un progra* stabilit+
e)it&ndu6se aglo*erarea e)alurilor 'n aceea$i perioad de ti*p.
@a %i reali1at pe ba1a unor probe care se re%er explicit la criteriile de per%or*an(
$i la condi(iile de aplicabilitate ale acestora+ corelate cu tipul de e)aluare speci%icat 'n
-tandardul de 8regtire 8ro%esional pentru %iecare re1ultat al 'n)(rii.
b. Final
;eali1at printr6o lucrare cu caracter aplicati) $i integrat la s%&r$itul procesului de
predare, 'n)(are $i care in%or*ea1 asupra 'ndeplinirii criteriilor de reali1are a
cuno$tin(elor+ abilit(ilor $i atitudinilor.
8ropune* ur*toarele instrumente de evaluare continu
>i$e de obser)a(ie2
>i$e test2
>i$e de lucru2
>i$e de autoe)aluare2
=este de )eri%icarea cuno$tin(elor cu ite*i cu alegere *ultipl+ ite*i alegere dual+
ite*i de co*pletare+ ite*i de tip pereche+ ite*i de tip 'ntrebri structurate sau ite*i de
tip re1ol)are de proble*e.
8ropune* ur*toarele instrumente de evaluare %inal
8roiectul+ prin care se e)aluea1 *etodele de lucru+ utili1area corespun1toare a
bibliogra%iei+ *aterialelor $i echipa*entelor+ acurate(ea tehnic+ *odul de organi1are a
ideilor $i *aterialelor 'ntr6un raport. 8oate %i abordat indi)idual sau de ctre un grup de
ele)i.
-tudiul de ca1+ care const 'n descrierea unui produs+ a unei i*agini sau a unei
'nregistrri electronice care se re%er la un anu*it proces tehnologic.
8orto%oliul+ care o%er in%or*a(ii despre re1ultatele $colare ale ele)ilor+ acti)it(ile
extra$colare etc.
Gn parcurgerea *odulului se )a utili1a e)aluare de tip %or*ati) $i la %inal de tip su*ati)
pentru )eri%icarea atingerii co*peten(elor. Ele)ii trebuie e)alua(i nu*ai 'n ceea ce pri)e$te
dob&ndirea co*peten(elor speci%icate 'n cadrul acestui *odul.O co*peten( se )a e)alua o singur
dat.
E)aluarea scoate 'n e)iden( *sura 'n care se %or*ea1 co*peten(ele cheie $i co*peten(ele
tehnice din standardul de pregtire pro%esional.
8ropune* 'n continuare c&te)a instru*ente de e)aluare care ar putea %i utili1ate 'n cadrul
acestui *odul
11
Exemplu 1: Metoda proiectului
Gn cadrul stagiului de practic des%$urat la agentul econo*ic+ vei identifica tipurile de
ac(iuni pentru care se alctuie$te o%erta de *eniuri+ 'n cadrul e)eni*entelor organi1ate 'n unit(ile
de ali*enta(ie+ apoi vei realiza o minibroyur cu categoriile de *eniuri identi%icate pentru
ac(iunile cu plasa*ent la *as+ precu* $i o prezentare Power Point cu re1ultatele *iniproiectului.
Cerine
*iniproiectul )a %i reali1at 'n echipe de 26# ele)i 9a$a cu* sunte(i reparti1a(i la
agentul econo*ic 'n stagiul de practic:2
*iniproiectul )a %i pre1entat+ 'n echip+ celorlal(i colegi de clas $i pro%esorului de
specialitate $i,sau a *aistrului instructor+ pentru a %i e)aluat2
pe ba1a %i$ei de *ai 3os+ ) pute(i autoe)alua *iniproiectul $i *unca des%$urat
pentru reali1area acestuia.
FI DE AUTOEVALUARE - PROIECT
Or0anizarea propriei "nvri
A* identi%icat scopurile
Mi6a* de%init sarcinile
$ealizarea eficient a proiectului "n echip
A* sugerat noi direc(ii $i idei
M6a* o%erit )oluntar c&nd trebuia 'ndeplinit o sarcin
Cutarea informaiilor
A* pus 'ntrebri
A* cutat ele*ente pentru proiect
A* solicitat clari%icri din partea pro%esorului $i colegilor
%dentificarea resurselor
A* gsit $i )alori%icat resurse
A* o%erit %apte $i opinii celorlal(i *e*bri ai echipei
ncura4area mem/rilor echipei
A* rspuns entu1iast celorlal(i
A* in)itat orice coleg s participe
I6a* deter*inat pe ceilal(i s se si*t bine
5aciliteaz
discu(iile
a* a3utat la stabilirea priorit(ilor $i la crearea direct
a* a3utat la distribuirea sarcinilor
a* a3utat la identi%icarea schi*brilor necesare $i a* 'ncura3at producerea acestor
schi*bri
ntrea/
a* sti*ulat discu(iile pentru a a%la di%erite puncte de )edere
a* eli*inat ideile ne)aloroase
$ezolvarea pro/lemelor 1
a* propus *unca di%eren(iat
a* cutat solu(ii alternati)e
a* a3utat echipa s ia deci1ii corecte
Exemplu 2: Evaluare curent - Laborator tehnologic
12
CHESTIONAR DE EVALUARE
Nr.
.rt.
I=EM
;I-8JN-JL
ELE@JLJI
RSPUNSUL CORECT
8JN.=AK
Acordat Maxi*
1. Enun(a(i regulile
de asociere a
preparatelor
culinare
6 alegerea preparatelor $i a buturilor
'n %unc(ie de *eniu $i categoria de
clientel2
6 respectarea regulilor de asociere
corect a preparatelor cu buturile2
6 interdic(ii de asociere a pre6
paratelor cu buturile2
20 pct
#. .aracteristicile
nutriti)e ale
preparatelor se
re%er la
6 locul 'n *eniu2
6 aport nutriti) 9)aloarea energetic+
cantitatea de proteine+ )ita*ine+
sruri *inerale2
6 digestibilitate2
6 posibilit(i de utili1are 'n
ali*enta(ia dietetic.
20 pct
<. Men(iona(i
structura de
ansa*blu a unui
*eniu
6 -tructura de ansa*blu a *eniurilor
pe grupe de preparate
gustri reci , calde2
L preparate lichide2
antreu2
preparat de ba1 $i garnitur2
salat2
br&n1eturi2
dulciuri2
buturi+ ca%ea+ co$ de %ructe.
25 pct
!. Men(iona(i
criteriile de
asociere a prepa6
ratelor cu
buturile
6 o%erta nutri(ional2
6 pre%erin(ele consu*atorilor2
6 tipurile $i structura prepara6telor2
6 tipul *eselor2
6 se1onul2
6 pre(ul.
25 pct
=O=AL E0 pct
/in o%iciu 10 pct
TOTAL GENERAL 100 pct
NOT:
=oate subiectele sunt obligatorii.
=i*p de lucru <0 *inute.
1#
8. Bibliografie
1. Mru*ar+ .onstan(a 9200<: 7 ) 6 C 7 ul osptarului+ Mucure$ti Ed. /ias%era2
2. .apot+ @alentina+ $.a. 9200": 7 Alimentaie public, manual pentru clasa a X a+
Mucure$ti Editura ./ 8ress
#. /inc+ .ristian 9200": 7 !spatar. "anual pentru calificarea ospatar #c$elner%, vanzator
in unitati de alimentatie publica, anul de completare, Mucure$ti Ed. /idactic $i
8edagogic ;.A.2
4. /obrescu+ E*ilian 9200<: 7 Tehnica servirii consumatorilor, cls. X&'X&&+ Mucure$ti Ed.
/idactic $i 8edagogic ;.A.2
5. >lorea+ .onstantin+ $.a. 92004: 7 'anualul directorului de restaurant+ Mucure$ti Editura
=N;6.F2
<. Marinca$ Iuliana 9200E: 7 !rganizarea serviciilor de protocol Au(iliar curricular,
8rogra* 8NA;E+ .N/I8=+ Mucure$ti+
!. Nicolescu+ ;adu 91EE": 7 Tehnolo0ia restaurantelor+ Mucure$ti Editura Inter6;ebs2
". Nicolescu ;adu 91EE": 7 )erviciile n turism i alimentaie public, Mucure$ti Editura
-port6turis*+
E. -ta)rositu+ -tere 9200<: 7 )rta serviciilor "n restaurante! /aruri! 0astronomie! hoteluri!
pensiuni turistice+ Mucure$ti >unda(ia Arta ser)iciilor 'n turis*.
10. @i1ireanu+ .. $i Istrati+ /. 9200<: 7 +lemente de 0astronomie i 0astrotehnie! Fala(i
Editura >unda(iei Jni)ersitatea A/unrea de KosB+ Fala(i
11. 000 7 ***.esanatos.com
12. 000 7 ***.topretete.ro
1#. 000 7 ***.petitc$ef.ro

14
Modul II: SERVIREA N RESTAURAIE
1. Not introductiv
Modulul ,Servirea n restaura(ie %ace parte din pregtirea practic necesar dob&ndirii
cali%icrii pro%esionale ,,Osptar (chelner! vnztor "n uniti de alimentaie! clasa a 5I6a+
'n)(*&nt pro%esional de 2 ani+ $i are alocat un nu*r de 455 ore con%or* planului de 'n)(*&nt+
din care
175 ore 7 laborator tehnologic
280 ore 7 instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte *odule din curriculu*.
Modulul ,Servirea n restaura(ie )i1ea1 dob&ndirea de co*peten(e speci%ice cali%icrii
,,Osptar (chelner! vnztor "n uniti de alimentaie! 'n perspecti)a %olosirii tuturor achi1i(iilor
'n practicarea acestei cali%icrii $i , sau 'n continuarea pregtirii 'ntr6o cali%icare de ni)el #.
2. Unitatea / unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Servirea preparatelor
. 1. Jtili1ea1 siste*ele de ser)ire speci%ice acti)it(ii
. 2. -er)e$te preparate culinare ca intrare 'n de preparate $i buturi
. #. -er)e$te preparate culinare lichide
. 4. -er)e$te preparate culinare de ba1
. 5. -er)e$te br&n1eturi+ deserturi+ ca%ea
Servirea buturilor
. 2. -er)e$te buturile alcoolice $i nealcoolice
. #. ;eali1ea1 buturi 'n a*estec
. 4. -er)e$te buturile 'n a*estec
. 5. 8regte$te $i ser)e$te ca%eaua $i ca%eaua espresso
Alctuirea meniurilor yi servirea preparatelor yi buturilor
. 2. -er)e$te preparate $i buturi pentru *ic de3un
. #. -er)e$te preparate $i buturi pentru de3un
. 4. -er)e$te preparate $i buturi pentru cin
Satisfacearea cerin(elor clien(ilor
.1. ;ecunoa$te drepturile clien(ilor
. 2. ;spunde %r discri*inare cerin(elor , ne)oilor clien(ilor 'n do*eniul su de acti)itate
. #. O%er clien(ilor ser)icii corespun1toare standardelor
. 4. 8re1int i*plica(iile socio6econo*ice ale ser)iciilor de calitate necorespun1toare
15
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: SERVIREA N RESTAURAIE
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare `
Rezultatul nv(rii 1: Utilizeaz sistemele de servire specifice activit(ii
Sisteme de servire 7 caracteristici+ a)anta3e $i
de1a)anta3e+ criterii de selectare a siste*ului
direct 9engle1:2
indirect 9%rance1:2
autoser)irea2
ser)irea la do*iciliu 9prin casele de
co*en1i:2
roo*ser)ice2
ser)irea prin inter*ediul auto*atelor2
ser)irea 'n unit(i de transport 9aeriene+
na)ale+ terestre:
Obiecte de inventar pentru completarea mise-
en-place-ului
%ar%urii di%erite2
tac&*uri di%erite2
pahare2
obiecte de in)entar *runte2
ele*ente de decor.
8re1entarea siste*elor de ser)ire2
-electarea siste*elor de ser)ire dup
di%erite criterii2
.o*pletarea *ise6en6place6ului de
'nt&*pinare cu obiecte de in)entar
speci%ice preparatelor ser)ite.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
pre1inte oral $i 'n scris siste*ele de
ser)ire+ %olosind %i$e de lucru $i
docu*entare+ studii de ca1.
Ele)ul )a de*onstra c poate selecta
corect siste*ele de ser)ire dup di%erite
criterii $i s pre1inte oral $i pe di%erite
tipuri de suporturi 9scrise+ electronice:+
*odul de selectare+ a)&nd la dispo1i(ie
%i$e de lucru+ literatur de specialitate+
studii de ca1.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
co*plete1e *ise6en6place6ului con%or*
*eniului co*andat pentru a derula
ser)irea preparatelor $i a buturilor pentru
satis%acerea cerin(elor clien(ilor.
Rezultatul nv(rii 2: Serveyte preparate culinare ca intrare n meniu
Preparate servite ca intrare n meniu
gustri+
antreuri+
salate di%erite+
*inuturi di)erse.
Luarea comenzii pe ba1a carnetului de co*en1i
;eco*andarea preparatelor ser)ite ca
intrare 'n *eniu
Luarea co*en1ii $i trans*iterea ei la sec(ie
8reluarea de la sec(ii a preparatelor ser)ite
ca intrare
-er)irea preparatelor culinare ca intrare 'n
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reco*ande oral $i *i3loace scrise
preparate ser)ite ca intrare 'n *eniu+
a)&nd la dispo1i(ie %i$e de lucru+ %i$e de
docu*entare literatur de specialitate+
studii de ca1 $i alte piese ale porto%oliului
1<
$i a bonului de *arca32
Preluarea de la sec(ii yi servirea preparatelor
siste* direct 9la %ar%urie+ platou+ crucior+
ser)irea la doi lucrtori:2
siste* indirect.
Debarasarea meselor con%or* regulilor de
debarasare
debarasarea %ar%uriilor $i a tac&*urilor2
debarasarea obiectelor de in)entar.
de preparate $i buturi+ prin di%erite siste*e
;eali1area debarasrii *eselor
indi)idual.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s ia
co*anda $i s o trans*it la sec(ie+
execut&nd corect %iecare etap.
Ele)ul )a executa corect opera(iile de
preluare a preparatelor $i buturilor de la
sec(ie $i de ser)ire a acestora respect&nd
regulile de protocol necesare satis%acerii
cerin(elor clien(ilor.
Ele)ul )a %i capabil s identi%ice obiectele
de in)entar care trebuie debarasate $i s
e%ectue1e corect opera(iunile de ridicare
de pe *as $i de transport la o%iciu al
obiectelor debarasate
Rezultatul nv(rii 3: Serveyte preparate culinare lichide
Preparate culinare lichide 7 sorti*ent+
particularit(i structurale 9co*ponente:
supe+
supe 7 cre*e+
conso**O6uri+
ciorbe $i bor$uri
Luarea comenzii pe ba1a carnetului de co*en1i
$i a bonului de *arca32
Preluarea de la sec(ii yi servirea preparatelor
prin siste*e de ser)ire speci%ice ser)irii
preparatelor lichide
direct 6 la %ar%urie+ can+ bol+ supier+
ser)iciul la doi lucrtori.2
ser)iciul indirect.
Debarasarea meselor con%or* regulilor de
debarasare+ dup ser)irea preparatelor lichide
%ar%urii $i tac&*uri $i obiecte *runte.
;eco*andarea preparatelor culinare
lichide
Luarea co*en1ii $i trans*iterea ei la sec(ie
8reluarea de la sec(ii a preparatelor lichide
-er)irea preparatelor lichide prin siste*e
de ser)ire adec)ate
;eali1area debarasrii *eselor
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reco*ande oral $i *i3loace scrise
preparate lichide+ a)&nd la dispo1i(ie %i$e
de lucru+ %i$e de docu*entare literatur de
specialitate+ studii de ca1 $i alte piese ale
porto%oliului indi)idual.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s ia
co*anda pentru preparatele lichide $i s o
trans*it la sec(ie+ execut&nd corect
%iecare etap.
Ele)ul )a executa corect opera(iile de
preluare a preparatelor $i buturilor de la
sec(ie $i de ser)ire a acestora respect&nd
regulile de protocol necesare satis%acerii
cerin(elor clien(ilor.
Ele)ul )a %i capabil s identi%ice obiectele
de in)entar care trebuie debarasate $i s
e%ectue1e corect opera(iunile de ridicare
de pe *as $i de transport la o%iciu al
1!
obiectelor debarasate
Rezultatul nv(rii 4: Serveyte preparatelor de baz
Sortimentul preparatelor de baz
*&ncruri din legu*e+
preparate din carne $i legu*e+
preparate din carne de pasre+
preparate din carne de )&nat+
preparate din pe$te+
preparate din subproduse+
preparate din tocturi+
%ripturi cu garnituri
Luarea comenzii pe ba1a carnetului de co*en1i
$i a bonului de *arca32
Sisteme de servire a preparatelor de ba1
siste*ul direct 7 la %ar%urie+ platou+
gheridon+ ser)iciul la doi lucrtori+
ser)iciul indirect
Debarasarea meselor con%or* regulilor de
debarasare+ dup ser)irea preparatelor de ba1
%ar%urii+ platouri+ tac&*uri $i obiecte de in)entar
*runte.
In%or*area clien(ilor pri)ind sorti*entul
preparatelor de ba1
Luarea co*en1ii $i trans*iterea ei la sec(ie
>olosirea siste*elor de ser)ire adec)ate
pentru ser)irea preparatelor de ba1
asociate cu salate
;eali1area debarasrii *eselor
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
in%or*e1e oral sau prin *i3loace scrise
preparate de ba1+ a)&nd la dispo1i(ie %i$e
de lucru+ %i$e de docu*entare literatur de
specialitate+ studii de ca1 $i alte piese ale
porto%oliului indi)idual.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s ia
co*anda pentru preparatele de ba1 $i s
o trans*it la sec(ie+ execut&nd corect
%iecare etap.
Ele)ul )a executa corect opera(iile de
ser)ire a preparatelor de ba1 respect&nd
regulile de protocol necesare satis%acerii
cerin(elor clien(ilor.
Ele)ul )a %i capabil s identi%ice obiectele
de in)entar care trebuie debarasate $i s
e%ectue1e corect opera(iunile de ridicare
de pe *as $i de transport la o%iciu al
obiectelor debarasate.
Rezultatul nv(rii 5: Serveyte brnzeturi yi deserturi
Sortimentul yi servirea brnzeturilor 'nso(ite
de toast+ p&ine pr3it+ unt
pre1entarea br&n1eturilor pe platou2
la gheridon.
Sortimente de deserturi 7 dulciuri de buctrie+
produse de co%etrie+ %ructe2
Servirea deserturilor
ser)irea direct la %ar%urie+
ser)irea direct de pe platou.
Debarasarea meselor con%or* regulilor de
-er)irea br&n1eturilor
;eco*andarea sorti*entelor de deserturi
-er)irea deserturilor 'n %unc(ie de
sorti*ent
;eali1area debarasrii *eselor
Ele)ul )a executa corect opera(iile de
pre1entare $i ser)ire a br&n1eturilor $i a
deserturilor respect&nd regulile de
protocol necesare satis%acerii cerin(elor
clien(ilor.
Ele)ul )a %i capabil s identi%ice obiectele
de in)entar care trebuie debarasate $i s
e%ectue1e corect opera(iunile de ridicare
de pe *as $i de transport la o%iciu al
obiectelor debarasate.
1"
debarasare+ dup ser)irea br&n1eturilor $i
deserturilor.
Rezultatul nv(rii 6: Serveyte buturile alcoolice yi nealcoolice
Reguli de asociere
caracteristicile preparatelor 9co*ponen(+
loc 'n de preparate $i buturi:+
pre%erin(ele consu*atorilor+
obiceiuri $i tradi(ii+
tipul $i durata *esei
Obiecte de inventar pentru aducerea+ ser)irea
buturilor $i debarasare
obiecte de in)entar pentru aducerea
buturilor t)i+ co$ule(e+ %rapiere+
crucioare2
obiecte de in)entar pentru ser)irea
buturilor pahare de di%erite tipuri+ ser)icii
pentru buturi calde+ 1aharni(e+ linguri(e+
ce$ti+ %ar%urioare+ tirbu$on+ cara%e+ cre*iere
obiecte de in)entar pentru debarasare t)i
$i crucioare.
;eco*andarea sorti*entului de buturi
con%or* regulilor de asociere
Aducerea de la sec(ii a buturilor
co*andate %olosind obiecte de in)entar
speci%ice
-er)irea buturilor %olosind obiectele de
in)entar adec)ate
/ebarasarea obiectelor de in)entar utili1ate
la ser)irea buturilor
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reco*ande oral sau prin *i3loace scrise
buturi+ a)&nd la dispo1i(ie %i$e de lucru+
%i$e de docu*entare literatur de
specialitate+ studii de ca1 $i alte piese ale
porto%oliului indi)idual.
Ele)ul )a executa corect opera(iile de
ser)ire a buturilor $i de debarasare a
obiectelor de in)entar respect&nd regulile
de protocol necesare satis%acerii cerin(elor
clien(ilor.
Rezultatul nv(rii 7: Realizeaz buturile n amestec
Criterii de clasificare a buturilor n amestec
con(inut+
concentra(ie alcoolic+
perioada din 1i 'n care se reco*and $i se
ser)esc+
cantitate 'n care se ser)esc.
Materii prime yi elemente de decor %olosite la
ob(inerea buturilor 'n a*estec
buturi alcoolice+
buturi nealcoolice+
produse 1aharoase+
/escrierea sorti*entului de buturi 'n
a*estec dup di%erite criterii
-electarea *ateriilor pri*e $i a
ele*entelor de decor necesare ob(inerii
buturilor 'n a*estec
-electarea obiectelor de in)entar necesare
ob(inerii buturilor 'n a*estec
8regtirea a*estecurilor de buturi dup
*etodele speci%ice
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
descrie oral sau prin *i3loace scrise
buturile 'n a*estec+ a)&nd la dispo1i(ie
%i$e de lucru+ %i$e de docu*entare
literatur de specialitate+ re(etare pentru
cocteiluri $i alte piese ale porto%oliului
indi)idual.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
selecte1e *ateriile pri*e+ ele*entele de
decor+ obiectele de in)entar $i utila3ele
necesare preparrii buturilor 'n a*estec+
a)&nd la 'nde*&n pe parcursul acti)it(ii
1E
%ructe $i legu*e+
condi*ente+ sti*ulente+
produse ani*ale produse lactate+ ou+
tipuri de ghea(+
ele*ente de decor co*estibile+
ele*ente de decor neco*estibile.
Obiecte de inventar yi utilaje %olosite la
ob(inerea buturilor 'n a*estec pahare+ 1aharni(e+
gletu$e pentru ghea( + sha?er+ cle$ti+ linguri(e
*a1agran+ t)i+ picurtor+ toctor+ cu(it+ pil+
pahare speciale+ pahar gradat+ cheie+ tirbu$on+
r1uitoare+ *oussoire+ tur*ix+ blender+ *ixer+
espressor+ pres pentru stors citrice+ %iltru+ *sur
de ghea(+ )itrine %rigori%ice
Metode de preparare a buturilor 'n a*estec
agitare+
a*estec+
dresare.
%i$e de lucru+ %i$e de docu*entare
literatur de specialitate+ re(etare pentru
cocteiluri.
Ele)ul )a reali1a c&t *ai corect opera(iile
speci%ice *etodele de preparare a
buturilor 'n a*estec respect&nd re(etele
de preparare a acestora $i condi(iile de
igien $i cu respectarea regulilor de
siguran( $i securitate a *uncii.
Rezultatul nv(rii 8: Serveyte buturile n amestec
Obiecte de inventar pentru ser)irea buturilor
'n a*estec tu*blere+ pahare+ sond+ pahare tip
lalea+ %ar%urioar suport+ t)i+ linguri(e
Reguli de servire legate de
pre%erin(ele clien(ilor+
te*peratura de ser)ire+
do1area co*ponentelor+
*anipularea $i transportul obiectelor de
ser)ire.
Obiecte de inventar pentru debarasare t)i+
%ar%urii di%erite+ crucior.
Alegerea obiectelor de in)entar pentru
ser)irea buturilor 'n a*estec
Aplicarea regulilor de ser)ire speci%ice
pentru buturile 'n a*estec
/ebarasarea obiectelor de in)entar utili1ate
la ser)irea buturilor 'n a*estec
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
aleag corect obiectele de in)entar pentru
ser)irea buturilor 'n a*estec+ ba1&ndu6se
pe %i$e de lucru+ %i$e de docu*entare $i
piese ale porto%oliului indi)idual.
Ele)ul )a reali1a corect opera(iile de
ser)ire a buturilor 'n a*estec $i de
debarasare+ respect&nd regulile de
protocol $i aspectele necesare satis%acerii
cerin(elor clien(ilor.
Rezultatul nv(rii 9: Pregteyte yi serveyte cafea espresso
Organizarea locului de munc Organi1area locului de *unc pentru Ele)ul )a de*onstra c este capabil s6$i
20
@eri%icarea $i igieni1area aparatelor %olosite
8regtirea obiectelor de in)entar necesare
do1atoare+ ce$ti+ linguri(e+ %ar%urii+ )ase
pentru pstrarea ca%elei
Tipuri de cafea recomandat
criterii de reco*andare caracteristicile
sorti*entului+ grad de *cinare+
ingrediente %olosite
sorti*ent de ca%ea ca%ea cu lapte+ espresso+
cappucino+ *oca+ ca%ea neagr
Opera(ii de preparare a cafelei
*cinarea ca%elei la granula(ia cerut+
do1area corespun1toare a ca%elei+
asigurarea condi(iilor de te*peratur $i
presiune a apei+
asigurarea ni)elului ca%elei 'n %iltru
e)aluarea )i1ual a calit(ii extractului de
ca%ea+
pregtirea ingredientelor
Modalit(i de prezentare yi servire obiecte de
in)entar %olosite ce$ti de sticl sau cera*ic+
%ar%urii+ linguri(e+ $er)e(ele+ respectarea
te*peraturii de ser)ire+ asocierea ca%elei cu lapte+
%ri$c+ 1ahr
Opera(ii de cur(enia yi ntre(inere e)acuarea
resturilor de *ateriale din aparat+ cur(area
co*ponentelor con%or* instruc(iunilor+ )eri%icarea
strii de %unc(ionare
e%icienti1area acti)it(ii de pregtire $i
ser)ire a ca%elei espresso
;eco*andarea tipurilor de ca%ea dup
di%erite criterii
8regtirea ca%elei con%or* cerin(elor
consu*atorilor
8re1entarea $i ser)irea ca%elei espresso
con%or* cerin(elor
.ur(area $i 'ntre(inerea aparatului pentru
ca%ea espresso
organi1e1e corect locul de *unc pentru a
e%icienti1a acti)it(ile de pregtire $i
ser)ire a ca%elei espresso+ 'n condi(ii de
igien corespun1toare.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reco*ande $i s pre1inte tipurilor de ca%ea
dup di%erite criterii+ prin exerci(ii de
co*unicare corect a in%or*a(iilor.
Ele)ul )a reali1a corect opera(iile de
ser)irea a ca%elei espresso con%or*
cerin(elor clien(ilor+ utili1&nd correct
obiectele de in)entar necesare acestei
acti)it(i.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reali1e1e cur(irea $i 'ntre(inerea
aparatului pentru ca%ea espresso+ 'n
condi(ii de igien $i cu respectarea
regulilor de siguran( $i securitate a
*uncii.
Rezultatul nv(rii 10: Serveyte preparate yi buturi pentru mic dejun
Preparate pentru mic dejun
produse ali*entare di)erse 9*e1eluri+
lactate+ produse cerealiere+ legu*e+ %ructe:+
;eco*andarea preparatelor $i buturilor
pentru *ic de3un
E%ectuarea *ise6en6place6ului pentru *icul
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reco*ande clien(ilor preparate $i buturi
pentru *icul de3un+ o%erind prin tehnici de
21
preparate culinare 9*inuturi din ou+
br&n1eturi+ carne+ salate+ etc.:+
buturi nealcoolice 9sucuri+ nectare+ ap+
lapte+
buturi calde 9ceai+ ca%ea+ cacao+ etc.:
Obiecte necesare pentru mise-en-place
obiecte de in)entar %ar%urii+ tac&*uri+ ser)icii de
unt+ dulcea(+ buturi+ pahare+ ce$ti+ presrtori+
$er)e(ele+ 1aharni(e+ co$ule(e+ ele*ente decorati)e
Sisteme de servire ser)irea direct+ ser)irea
prin autoser)ire 9bu%et suede1:+ ser)irea la ca*er
9roo* ser)ice:
Reguli de debarasare ordinea debarasrii
obiectelor de in)entar+ *o*entul debarasrii+
*odalit(i de debarasare
Opera(iunile de decontarea contra)alorii
*icului de3un
'ntoc*irea $i pre1entarea notei de plat+
'ncasarea contra)alorii preparatelor $i
buturilor prin di%erite siste*e 9nu*erar+
cec+ tichete+ )ira*ente+ carduri+ etc.:+
despr(irea de client.
de3un
-er)irea de preparate $i buturi pentru *ic
de3un prin di%eritele siste*e de ser)ire
/ebarasarea *esei con%or* regulilor de
debarasare
/econtarea contra)alorii *icului de3un
co*unicare oral sau scris in%or*a(ii
corecte $i co*plete.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reali1e1e *ise6en6place6ului pentru *icul
de3un+ respect&nd regulile de igien $i
protocol.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
e%ectue1e corect+ opera(iile de ser)ire a
preparatelor $i buturilor pentru *ic de3un
$i s e%ectue1e debarasarea *esei con%or*
regulilor de debarasare+ utili1&nd e%icient
dotrile speci%ice $i obiectele de in)entar
necesare.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
co*plete1e corect nota de plat+ s
'ncase1e contra)aloarea *icului de3un
prin di)erse siste*e de plat $i s se
despart politicos de client+ respect&nd
regulile de protocol.
Rezultatul nv(rii 11: Serveyte preparate yi buturi pentru dejun
Sortimente de preparate 7 criterii de ser)ire
ordinea $i structura preparatelor+ pre%erin(ele
consu*atorilor+ o%erta unit(ii
preparate ser)ite ca gustri+
antreuri+
preparate lichide+
preparate de ba1 sau preparate de %elul II+
deserturi+
br&n1eturi.
;eco*andarea preparatelor $i a buturilor
pentru de3un con%or* *esei $i a criteriilor
de ser)ire
E%ectuarea *ise6en6place6ului pentru
ser)irea de3unului
-er)irea de preparate $i buturi pentru
de3un+ %olosind siste*e de ser)ire
/ebarasarea *eselor con%or* regulilor
9nor*elor de debarasare:
/econtarea contra)alorii preparatelor $i
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reco*ande clien(ilor preparate $i buturi
pentru de3un+ con%or* tipului de *as $i a
criteriilor de ser)ire o%erind prin tehnici de
co*unicare oral sau scris in%or*a(ii
corecte $i co*plete.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reali1e1e *ise6en6place6ului pentru de3un+
respect&nd regulile de igien $i protocol.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
22
Tipuri de buturi asociate
buturi aperiti)+
buturi digesti)e+
)inuri+
bere+
buturi nealcoolice.
Mise-en-place pentru dejun 7 obiecte necesare
%ar%urii $i %ar%urioare 9osiere+ salatiere:+ platouri+
ser)icii cu condi*ente+ pahare+ tac&*uri+ $er)ete+
ele*ente de decor.
Opera(ii de servire yi debarasare
siste*e de ser)ire aplicate la *asa de
de3un siste*ul de ser)ire direct cu
)ariantele sale+ siste*ul indirect
debarasarea *esei *o*entul debarasrii+
*odalit(i de debarasare
Opera(iunile de decontarea contra)alorii
de3unului
'ntoc*irea $i pre1entarea notei de plat
pentru de3un+
'ncasarea contra)alorii preparatelor $i
buturilor+ ser)ite la de3un prin di%erite
siste*e 9nu*erar+ cec+ tichete+ )ira*ente+
carduri+ etc.:+
despr(irea de client.
buturilor pentru de3un e%ectue1e corect+ opera(iile de ser)ire a
preparatelor $i buturilor pentru de3un $i
s e%ectue1e debarasarea *esei con%or*
regulilor de debarasare+ utili1&nd e%icient
dotrile speci%ice $i obiectele de in)entar
necesare.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
co*plete1e corect nota de plat+ s
'ncase1e contra)aloarea de3unului prin
di)erse siste*e de plat $i s se despart
politicos de client+ respect&nd regulile de
protocol.
Rezultatul nv(rii 12: Serveyte preparate yi buturi pentru cin
Preparate yi buturi servite la cin
gustri calde $i reci+ *inuturi+
preparate din pe$te+
%ripturi cu garnituri $i salate+
deserturi+
buturi aperiti)+
;eco*andarea preparatelor $i buturilor
pentru cin
E%ectuarea *ise6en6place6ului pentru cin
-er)irea preparatelor $i buturilor pentru
cin
/ebarasarea *eselor
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reco*ande clien(ilor preparate $i buturi
pentru cin+ con%or* tipului de *as $i a
criteriilor de ser)ire o%erind prin tehnici de
co*unicare oral sau scris in%or*a(ii
corecte $i co*plete.
2#
buturi 'n a*estec+
)inuri+
buturi nealcoolice sucuri+ nectare+ ap
Mise-en-place pentru cin 7 obiecte de in)entar
%olosite %ar%urii di%erite+ tac&*uri di%erite+ pahare
di%erite+ ce$ti+ $er)e(ele+ 1aharni(e+ ele*ente
decorati)e
Opera(ii de servire yi debarasare
siste*e de ser)ire aplicate la *asa de cin
siste*ul direct+ siste*ul indirect
debarasarea *esei obiecte de in)entar
debarasate+ *odalit(i de debarasare
Opera(iunile de decontarea contra)alorii *esei
de cin
'ntoc*irea $i pre1entarea notei de plat+
'ncasarea contra)alorii preparatelor $i
buturilor prin di%erite siste*e 9nu*erar+
cec+ tichete+ )ira*ente+ carduri+ etc.:+
despr(irea de client.
/econtarea contra)alorii preparatelor $i
buturilor ser)ite
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reali1e1e *ise6en6place6ului pentru *asa
de cin+ respect&nd regulile de igien $i
protocol+ utili1&nd dotrile speci%ice
unit(ii de ali*enta(ie $i obiectele de
in)entar necesare *esei de cin.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
e%ectue1e corect+ opera(iile de ser)ire a
preparatelor $i buturilor pentru de3un $i
s e%ectue1e debarasarea *esei con%or*
regulilor de debarasare+ utili1&nd e%icient
dotrile speci%ice $i obiectele de in)entar
necesare.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
co*plete1e corect nota de plat+ s
'ncase1e contra)aloarea de3unului prin
di)erse siste*e de plat $i s se despart
politicos de client+ respect&nd regulile de
protocol.
24
4. Con(inutul formrii
-e reco*and ur*toarea ordine de parcurgere a con(inuturilor speci%ice *odulului
1. Sisteme de servire - caracteristici, avantaje yi dezavantaje, criterii de selectare a
sistemului: direct 9engle1:+ indirect 9%rance1:+ autoser)irea+ ser)irea la do*iciliu 9prin casele de
co*en1i:+ roo*ser)ice+ ser)irea prin inter*ediul auto*atelor+ ser)irea 'n unit(i de transport
9aeriene+ na)ale+ terestre:.
2. Obiecte de inventar pentru completarea mise-en-place-ului %ar%urii di%erite+ tac&*uri
di%erite+ pahare+ obiecte de in)entar *runte+ ele*ente de decor.
#. Preparate servite ca intrare n meniu: gustri+ antreuri+ salate di%erite+ *inuturi di)erse.
4. Luarea comenzii pe baza carnetului de comenzi yi a bonului de marcaj.
5. Preluarea de la sec(ii yi servirea preparatelor: siste* direct 9la %ar%urie+ platou+
crucior+ ser)irea la doi lucrtori:2 siste* indirect.
<. Debarasarea meselor conform regulilor de debarasare.
!. Preparate culinare lichide - sortiment, particularit(i structurale (componente):
supe+supe6cre*e+ conso**O6uri+ ciorbe+ bor$uri.
". Luarea comenzii pe ba1a carnetului de co*en1i $i a bonului de *arca3; preluarea de la
sec(ii yi servirea preparatelor prin siste*e de ser)ire speci%ice ser)irii preparatelor lichide.
E. Debarasarea meselor con%or* regulilor de debarasare+ dup ser)irea preparatelor
lichide.
10. Sortimentul preparatelor de baz: *&ncruri din legu*e+ carne $i legu*e+ carne de
pasre+ carne de )&nat+ pe$te+ subproduse+ tocturi+ %ripturi cu garnituri.
11. Luarea comenzii pe ba1a carnetului de co*en1i $i a bonului de *arca3; preluarea de la
sec(ii yi servirea preparatelor prin siste*e de ser)ire speci%ice ser)irii preparatelor de ba1.
12. Debarasarea meselor con%or* regulilor+ dup ser)irea preparatelor de ba1.
1#. Sortimentul yi servirea brnzeturilor.
14. Sortimentul yi servirea deserturilor.
15. Debarasarea meselor conform regulilor de debarasare+ dup ser)irea br&n1eturilor $i
deserturilor.
1<. Reguli de asociere a preparatelor yi buturilor: caracteristicile preparatelor
9co*ponen(+ loc 'n de preparate $i buturi:+ pre%erin(ele consu*atorilor+ obiceiuri $i tradi(ii+ tipul
*esei+ durata *esei.
1!. Obiecte de inventar pentru aducerea+ ser)irea buturilor $i debarasare.
1". Buturi n amestec:
1".1. .riterii de clasi%icare con(inut+ concentra(ie alcoolic+ perioada din 1i 'n care se
reco*and $i se ser)esc+ cantitate2
1".2. Obiecte de in)entar $i utila3e %olosite la ob(inerea buturilor 'n a*estec2
1".#. Metode de preparare a buturilor 'n a*estec agitare+ a*estec+ dresare.
1E. Servirea buturilor n amestec
1E.1. Obiecte de in)entar pentru ser)irea buturilor 'n a*estec tu*blere+ pahare+
sond+ pahare tip lalea+ %ar%urioar suport+ t)i+ linguri(e2
1E.2. ;eguli de ser)ire a buturilor 'n a*estec2
1E.#. Obiecte de in)entar pentru debarasare t)i+ %ar%urii di%erite+ crucior.
20. Cafeaua espresso - preparare yi servire
20.1. Organi1area locului de *unc2
20.2. =ipuri de ca%ea reco*andat ca%ea cu lapte+ espresso+ cappucino+ *occa2
20.#. Opera(ii de preparare a ca%elei *cinarea ca%elei la granula(ia cerut+ do1area
corespun1toare a ca%elei+ asigurarea condi(iilor de te*peratur $i presiune a apei+ asigurarea
ni)elului ca%elei 'n %iltru e)aluarea )i1ual a calit(ii extractului de ca%ea+ pregtirea ingredientelor2
20.4. Modalit(i de pre1entare $i ser)ire a ca%elei.
20.5. Opera(ii de cur(enia $i 'ntre(inere e)acuarea resturilor de *ateriale din aparat+
cur(area co*ponentelor con%or* instruc(iunilor+ )eri%icarea strii de %unc(ionare.
25
21. Preparate pentru mic dejun: produse ali*entare di)erse 9*e1eluri+ lactate+ produse
cerealiere+ legu*e+ %ructe:+ preparate 9*inuturi din ou+ br&n1eturi+ carne+ salate+ etc.:+ buturi
nealcoolice 9sucuri+ nectare+ ap+ lapte+ buturi calde 6 ceai+ ca%ea+ cacao+ etc.:.
22. Obiecte necesare pentru mise-en-place pentru mic dejun obiecte de in)entar %ar%urii
di%erite tac&*uri+ ser)icii de unt+ dulcea(+ buturi+ pahare+ ce$ti+ presrtori+ $er)e(ele+ 1aharni(e+
co$ule(e+ ele*ente decorati)e.
2#. Servirea yi debarasarea mesei de mic dejun
2#.1. -iste*e de ser)ire ser)irea direct+ ser)irea prin autoser)ire 9bu%et suede1:+
ser)irea la ca*er 9roo* ser)ice:2
2#.2. ;eguli de debarasare ordinea debarasrii obiectelor de in)entar+ *o*entul
debarasrii+ *odalit(i de debarasare.
24. Opera(iunile de decontarea contravalorii micului dejun
24.1. Gntoc*irea $i pre1entarea notei de plat2
24.2. Gncasarea contra)alorii preparatelor $i buturilor prin di%erite siste*e 9nu*erar+
cec+ tichete+ )ira*ente+ carduri+ etc.:2
24.#. /espr(irea de client.
25. Preparate yi buturi pentru dejun
25.1. .riterii de ser)ire ordinea $i structura preparatelor+ pre%erin(ele
consu*atorilor+ o%erta unit(ii2
25.2. -orti*ente de preparate preparate ser)ite ca gustri+ preparate lichide+
preparate de ba1+ deserturi+ br&n1eturi2
25.#. =ipuri de buturi asociate buturi aperiti)+ buturi digesti)e+ )inuri+ bere+
buturi nealcoolice.
2<. Obiecte necesare pentru mise-en-place pentru dejun: %ar%urii $i %ar%urioare 9osiere+
salatiere:+ platouri+ ser)icii cu condi*ente+ pahare+ tac&*uri+ $er)ete+ ele*ente de decor.
2!. Servirea yi debarasarea masei de dejun
2<.1. -iste*e de ser)ire direct $i indirect2
2<.2. ;eguli de debarasare ordinea debarasrii obiectelor de in)entar+ *o*entul
debarasrii+ *odalit(i de debarasare.
2". Opera(iunile de decontarea contravalorii dejunului
2!.1. Gntoc*irea $i pre1entarea notei de plat2
2!.2. Gncasarea contra)alorii preparatelor $i buturilor prin di%erite siste*e 9nu*erar+
cec+ tichete+ )ira*ente+ carduri+ etc.:2
2!.#. /espr(irea de client.
2E. Preparate yi buturi servite la cin: gustri calde $i reci+ *inuturi+ preparate din pe$te+
%ripturi cu garnituri $i salate+ deserturi+ buturi aperiti)+ buturi 'n a*estec+ )inuri+ buturi
nealcoolice sucuri+ nectare+ ap.
#0. Obiecte necesare pentru mise-en-place pentru cin: obiecte de in)entar %olosite
%ar%urii di%erite+ tac&*uri di%erite+ pahare di%erite+ ce$ti+ $er)e(ele+ 1aharni(e+ ele*ente
decorati)e.
#1. Servirea yi debarasarea masei de cin:
#1.1. -iste*e de ser)ire direct $i indirect2
#1.2. ;eguli de debarasare obiectele de in)entar debarasate *odalit(i de
debarasare.
#2. Opera(iunile de decontarea contravalorii cinei:
#2.1. Gntoc*irea $i pre1entarea notei de plat2
#2.2. Gncasarea contra)alorii preparatelor $i buturilor prin di%erite siste*e 9nu*erar+
cec+ tichete+ )ira*ente+ carduri+ etc.:2
#2.#. /espr(irea de client.
Coninurile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri
de laborator i de instruire practic.
2<
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

8entru parcurgerea *odulului se reco*and utili1area ur*toarelor resurse *ateriale
*ini*e
6 /otrile speci%ice slilor de clas2
6 Nor*ati)e speci%ice+ pliante+ ghiduri cu speci%ic de ali*enta(ie+ %i$e de lucru $i
de docu*entare2
6 >lipchart+ *ar?ere2
6 Aparatur *ulti*edia co*putere+ *ulti%unc(ionale+ )ideoproiector2
6 Aparatur pentru *ultiplicarea %i$elor de lucru+ de e)aluare $i a altor *ateriale
necesare acti)it(ii.
6 /otri speci%ice $i obiecte de in)entar din sala de ser)ire $i spa(iile destinate
ser)irii.
6 >il*e didactice.
6 Alte tipuri de dotri+ identi%icate de cadrele didactice ca %iind necesare pentru
acti)it(ile plani%icate.
6. Sugestii metodologice
.on(inuturile progra*ei *odulului !!&ervirea "n restauraie- trebuie s %ie abordate 'ntr6o
*anier fle.i/il+ difereniat+ (in&nd cont de particularitile colectivului cu care se lucrea1 $i de
nivelul iniial de pre0tire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 'n %unc(ie de di%icultatea te*elor+ de ni)elul de cuno$tin(e anterioare ale
colecti)ului cu care lucrea1+ de co*plexitatea *aterialului didactic i*plicat 'n strategia didactic
$i de rit*ul de asi*ilare a cuno$tin(elor de ctre colecti)ul instruit.
Modulul ,SERVIREA N RESTAURAIE poate 'ncorpora+ 'n orice *o*ent al
procesului educati)+ noi *i3loace sau resurse didactice. Orele se reco*and a se des%$ura 'n
laboratoare $i 'n ateliere din unitatea de 'n)(*&nt sau de la agentul econo*ic+ dotate con%or*
reco*andrilor preci1ate 'n unit(ile de co*peten(e *en(ionate *ai sus.
-e reco*and abordarea instruirii centrate pe ele) prin proiectarea unor acti)it(i de 'n)(are
)ariate+ prin care s %ie luate 'n considerare stilurile indi)iduale de 'n)(are ale %iecrui ele).
Acestea )i1ea1 ur*toarele aspecte
aplicarea *etodelor centrate pe ele)+ abordarea tuturor tipurilor de 'n)(are 9auditi)+ )i1ual+
practic: pentru trans%or*area ele)ului 'n coparticipant la propria instruire $i educa(ie2
'*binarea $i o alternan( siste*atic a acti)it(ilor ba1ate pe e%ortul indi)idual al ele)ului
9docu*entarea dup di)erse surse de in%or*are+ obser)a(ia proprie+ exerci(iul personal+
instruirea progra*at+ experi*entul $i lucrul indi)idual+ tehnica *uncii cu %i$e: cu
acti)it(ile ce solicit e%ortul colecti) 9de echip+ de grup: de genul discu(iilor+ asaltului de
idei+ etc.2
%olosirea unor *etode care s %a)ori1e1e rela(ia ne*i3locit a ele)ului cu obiectele
cunoa$terii+ prin recurgere la *odele concrete+ potri)ite co*peten(elor din *odul2
'nsu$irea unor *etode de in%or*are $i de docu*entare independent+ care o%er deschiderea
spre autoinstruire+ spre 'n)(are continu.
8entru atingerea obiecti)elor $i de1)oltarea co*peten(elor )i1ate de parcurgerea *odulului+
pot %i derulate ur*toarele acti)it(i de 'n)(are
Elaborarea de re%erate interdisciplinare2
Exerci(ii de docu*entare2
2!
Na)igare pe Internet 'n scopul docu*entrii2
@i1ionri de *ateriale )ideo 9casete )ideo+ ./ 7 uri:2
@i1ite de docu*entare la agen(ii econo*ici
/iscu(ii.

-e consider c nivelul de pre0tire este realizat corespunztor! dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele "nvrii.
8entru achi1i(ionarea co*peten(elor )i1ate de parcurgerea *odulului A-er)irea 'n
restaura(ieB+ suger* c&te)a exe*ple de acti)it(i de 'n)(are
Activitatea 1 - Instruire practic
a. /enu*irea acti)it(ii Servirea preparatelor lichide
b. /enu*irea *odulului Servirea n restaura(ie
c. =i*pul alocat e%ecturii acti)it(ii 120 *inute
d. Nu*ele $i prenu*ele ele)ului CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
e. /ata CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
I. 8entru 'nceput stabili(i6) perechi de ele)i care )e(i derula aceast acti)itate de 'n)(are.
8entru 'nceput reco*and colegului din pereche Cior/a trneasc! A)&nd 'n )edere
deprinderile ce trebuie s (i le %or*e1i pentru ser)irea preparatelor lichide+ e%ectuea1 *ise6en6
place6ul pentru ser)irea Cior/ei rneti $i execut opera(iile speci%ice de ser)ire $i debarasare
pentru acest produs.
8entru a a)ea o i*agine c&t *ai corect despre calitatea acti)it(ii des%$urate )ei co*pleta
'n rubrica de autoe)aluare >i$a de obser)are de *ai 3os. Gn rubrica E)aluare coleg )a co*pleta
colegul din perechea 'n care ai lucrat+ iar rubrica %inal )a %i co*pletat de ctre cadrul didactic
sau tutorele de practic.
FI DE OBSERVARE
Nr.
crt.
.erin(e
Autoe)aluare
CCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCC 0
E)aluare
.oleg
.adru
didactic ,
tutore
Rezultatul nv(rii 3: Serveyte preparate culinare lichide
.erin( -er)e$te Cior/a trneasc
1.
;eco*andarea preparatelor culinare lichide pri)ind
locul 'n de preparate $i buturi+ )aloare nutriti)+
ingrediente+ digestibilitate etc.
2.
Notarea co*en1ii pe carnetul de co*en1i
#.
=rans*iterea co*en1ii la sec(ia buctrie $i
co*pletarea bonului de *arca3
4. Alegerea obiectelor de in)entar necesare ser)irii
5. Aran3are *ise6en6place6ului pentru ser)ire
2"
<.
8reluarea co*en1ii de la sec(ie
!.
-er)irea preparatelor con%or* regulilor de ser)ire
". /ebarasarea *eselor
Not
Apecierea se )a %ace cu /a sau 9P: dac cerin(a a %ost reali1at 'n propor(ie de !5Q $i cu Nu
sau 95:+ dac cerin(a nu a %ost reali1at 'n procentul a*intit *ai sus.
0 -e )a trece nu*ele $i prenu*ele ele)ului.
Activitatea 2 - Laborator tehnologic
a. /enu*irea acti)it(ii Prepararea buturilor n amestec
b. /enu*irea *odulului Servirea n restaura(ie
c. =i*pul alocat e%ecturii acti)it(ii 120 *inute
d. Nu*ele $i prenu*ele ele)ului CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
e. /ata CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Cerin(a: Preparai /uturi "n amestec folosind cele 8 metode de /az i realizai servirea
acestora9
FI DE LUCRU
-arcini de lucru
1. -electa(i # re(ete de cocteiluri+ %olosindu6) de re(etarele care le a)e(i la 'nde*&n+ de re(ete
identi%icate pe internet $i (in&nd cont de ingredientele pe care le a)e(i la dispo1i(ie.
2. ;eali1a(i o %i$ a %iecrui cocteil ales+ care s con(in re(eta cocteilului2 ustensile necesare+
*odul de preparare $i *odul de pre1entare $i ser)ire a cocteilului.
#. 8repara(i cele trei cocteiluri+ respect&nd etapele preci1ate 'n *odul de lucru+ solicit&nd
spri3inul colegilor atunci c&nd considera(i c este necesar.
4. >otogra%ia(i cocteilurile ob(inute+ pentru a putea include i*aginea 'n %i$a cocteilului+
tehnoredactat.
5. =rans*ite(i %i$ele tehnoredactate+ pe adresa de *ail a cadrului didactic
O/servaii ale cadrului didactic:
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
2E
Activitatea 3 - Instruire practic
a. /enu*irea acti)it(ii ntocmirea notei de plat
b. /enu*irea *odulului Servirea n restaura(ie
c. =i*pul alocat e%ecturii acti)it(ii 120 *inute
d. Nu*ele $i prenu*ele ele)ului CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
e. /ata CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Cerin(: +levii vor fi 0rupai "n echipe de 8 elevi! fiecare "ndeplinind pe rnd rolul de
client! osptar respectiv mana0er9 )ctivitatea const "ntr:un 4oc de roluri! "n care mana0erul
monitorizeaz corectitudinea cu care este completat nota de plat pentru produsele comandate
de la /ar9
8entru reali1area cerin(ei+ sarcinile de lucru )or %i ur*toarele
-e stabilesc pe r&nd rolurile+ 'n a$a %el 'nc&t+ pe r&nd %iecare ele) s %ie client+ osptar $i
*anager 9)or %i # etape:2
Osptarul preia co*anda pe ba1a unei liste *eniu+ apoi co*pletea1 nota de plat2
Nota de plat este o%erit clientului+ care+ dac este ca1ul %ace obser)a(ii legate de
co*pletarea acesteia2
Managerul )eri%ic dac nota de plat a %ost 'ntoc*it corect $i pre1int conclu1iile sale
cadrului didactic care coordonea1 acti)itatea2
-arcinile sunt reluate de # ori+ ast%el 'nc&t %iecare ele) s 'ndeplineasc cele # roluri alocate.
-ugestii pentru derularea acti)it(ii
Aceast acti)itate se dore$te un 3oc de rol 'n cadrul creia %iecare ele) 'ndepline$te toate
rolurile propuse de acti)itate *anager+ osptar+ client.
-e )or %olosi notes6uri $i %or*ulare pentru /onul de comand $i pentru nota de plat
identice cu cele %olosite 'n *od curent 'n unit(ile de ali*enta(ie.
Frupele de c&te # ele)i se pot stabili %ie aleatoriu %ie dup pre%erin(ele ele)ilor. Gn a*bele
situa(ii+ cadru didactic )a prelua obser)a(iile %or*ulate de ctre ele)ii care 'ndeplinesc rolul de
*anageri+ at&t 'n ce pri)e$te corectitudinea 'ntoc*irii notei de plat c&t $i a presta(iei ele)ilor 'n
rolurile 'ndeplinite.
Lucr&nd 'n paralel *ai *ulte grupe este i*portant s se gestione1e corect acti)itatea
acestora pentru a e)ita strile de de1ordine.
#0
7. Sugestii cu privire la evaluare
E)aluarea repre1int partea %inal a de*ersului de proiectare didactic prin care pro%esorul
)a *sura e%icien(a 'ntregului proces instructi)6educati). E)aluarea ur*re$te *sura 'n care ele)ii
$i6au %or*at co*peten(ele propuse 'n standardele de pregtire pro%esional.
E)aluarea poate %i
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
Instru*entele de e)aluare pot %i di)erse+ 'n %unc(ie de speci%icul *odulului $i de
*etoda de e)aluare 7 probe orale+ scrise+ practice.
8lani%icarea e)alurii trebuie s aib loc 'ntr6un *ediu real+ dup un progra* stabilit+
e)it&ndu6se aglo*erarea e)alurilor 'n aceea$i perioad de ti*p.
@a %i reali1at pe ba1a unor probe care se re%er explicit la criteriile de per%or*an(
$i la condi(iile de aplicabilitate ale acestora+ corelate cu tipul de e)aluare speci%icat 'n
-tandardul de 8regtire 8ro%esional pentru %iecare re1ultat al 'n)(rii.
b. Final
;eali1at printr6o lucrare cu caracter aplicati) $i integrat la s%&r$itul procesului de
predare, 'n)(are $i care in%or*ea1 asupra 'ndeplinirii criteriilor de reali1are a
cuno$tin(elor+ abilit(ilor $i atitudinilor.
8ropune* ur*toarele instrumente de evaluare continu
>i$e de obser)a(ie2
>i$e test2
>i$e de lucru2
>i$e de autoe)aluare2
=este de )eri%icarea cuno$tin(elor cu ite*i cu alegere *ultipl+ ite*i alegere dual+
ite*i de co*pletare+ ite*i de tip pereche+ ite*i de tip 'ntrebri structurate sau ite*i de
tip re1ol)are de proble*e.
8ropune* ur*toarele instrumente de evaluare %inal
8roiectul+ prin care se e)aluea1 *etodele de lucru+ utili1area corespun1toare a
bibliogra%iei+ *aterialelor $i echipa*entelor+ acurate(ea tehnic+ *odul de organi1are a
ideilor $i *aterialelor 'ntr6un raport. 8oate %i abordat indi)idual sau de ctre un grup de
ele)i.
-tudiul de ca1+ care const 'n descrierea unui produs+ a unei i*agini sau a unei
'nregistrri electronice care se re%er la un anu*it proces tehnologic.
8orto%oliul+ care o%er in%or*a(ii despre re1ultatele $colare ale ele)ilor+ acti)it(ile
extra$colare etc.
Gn parcurgerea *odulului se )a utili1a e)aluare de tip %or*ati) $i la %inal de tip su*ati)
pentru )eri%icarea atingerii co*peten(elor. Ele)ii trebuie e)alua(i nu*ai 'n ceea ce pri)e$te
dob&ndirea co*peten(elor speci%icate 'n cadrul acestui *odul.O co*peten( se )a e)alua o singur
dat.
E)aluarea scoate 'n e)iden( *sura 'n care se %or*ea1 co*peten(ele cheie $i co*peten(ele
tehnice din standardul de pregtire pro%esional.
8ropune* 'n continuare c&te)a instru*ente de e)aluare care ar putea %i utili1ate 'n cadrul
acestui *odul
#1
Exemplu 1: Metoda proiectului - Broyur de prezentare
Cerin(a: $ealizai! individual! cte o /rour "n care s prezentai vinuri i /uturi din
vin! cel puin ; din fiecare cate0orie! dup structura dat mai 4os9
8entru 'ndeplinirea cerin(ei )e(i %olosi c surse de in%or*are publica(ii de specialitate+
in%or*a(ii de pe internet+ sau alte surse pe care le considera(i utile.
Gn bro$ur include(i i*agini sugesti)e+ in%or*a(ii re%eritoare la butur $i alte aspecte care
considera(i c ar putea interesa utili1atorii acestei surse de in%or*are.
Mro$urile )or %i pre1entate pe co*puter $i e)aluate de to(i ceilal(i colegi din clas+ cu puncte
'ntre 10 $i 0+ reali1&ndu6se 'n %inal un clasa*ent al bro$urilor reali1ate.
&T$#CT#$) 6$O(#$%%
@inuri albe seci CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@inuri albe de*iseci CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@inuri albe de*idulci CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@inuri albe dulci CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@inuri ro$ii seci CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@inuri ro$ii de*iseci CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@inuri ro$ii de*idulci CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@inuri ro$ii dulci CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Ra*panie CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@er*ut CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Mitter CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
.ogniac CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
8entru reali1area bro$urii ele)ii )or %i spri3ini(i s aleag corect sursele de in%or*are $i s
asocie1e corect in%or*a(ia scris cu i*aginile+ )alori%ic&nd spa(iul o%erit de structura unei bro$uri
reali1ate 'n Sord.
Este %oarte i*portant s %ie sti*ulat creati)itatea ele)ilor+ capacitatea lor de selec(ie $i
sinte1+ precu* $i abilit(ile de utili1are a co*puterului.
E)aluarea bro$urilor se poate reali1a cu a3utorul ur*toarei fie de evaluare a produsului
final
#2
FI DE EVALUARE A PRODUSULUI FINAL
E@ALJA=O; CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
ASPECT (DESIGN)
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
In%or*a(ia este u$or de citit 0,25
-pa(iu este %olosit e%icient 'n %or*atul potri)it 0,25
Este legtur 'ntre text $i gra%ic 0,5
In%or*a(ia este clar+ bine structurat $i logic 0,5
TOTAL 1,5
CONINUT
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
.onceptul este pre1entat corect d.p.d.). $tiin(i%ic 1
=er*inologia %olosit este corect 0,5
-ec)en(ele alese conduc spre rspunsul pentru 'ntrebarea unit(ii 1
TOTAL 2,5
CONINUTUL TIINIFIC
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
-6a stabilit ipote1a 0,5
-6au identi%icat etapele $tiin(i%ice 0,5
-6a des%$urat docu*entarea di)ersi%icat 1
/atele au %ost prelucrate $i s6a %inali1at produsul 1
TOTAL 3
COMUNICARE
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
Ideile sunt co*unicate e%icient 0,5
-unt respectate regulile de scriere 9tehnoredactare: $i ortogra%ie 0,5
=extul este creati) 0,5
Mibliogra%ia este preci1at corespun1tor 0,5
TOTAL 2
Punctaj din oficiu: 1
PUNCTA1 TOTAL: 10
Exemplu 2: Evaluare curent - Instruire practic - Servirea micului dejun
FI DE EVALUARE
Nume candidat:
Nume evaluator:
+X+,C&-&.: .o*pletea1+ prin bi%are+ %i$ de apreciere de *ai 3os re%erindu6te la calitatea
co*porta*entului pro%esional al colegilor ti de echip+ pe parcursul e%ecturii opera(iunilor de
servire a micului de4un. Nu bi%a pentru ele)ul cu nu*rul care (i6a %ost atribuit 'n structura echipei.
##
Ele*ente pentru apreciere Ele)1 Ele) 2 Ele)# Ele)4
>b M - Ns >b M - Ns >b M - Ns >b M - Ns
inut
Atitudine fa( de munc
Atitudine fa( de colegi
Atitudinea fa( de
consumatori
Calitatea uman
Miestrie profesional
Ini(iativ
Lucru n echip
Dorin( de afirmare
Dialogul profesional cu
clien(ii
Solicitudinea
Observa(ii cadru didactic / mentor: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
-e )a aprecia *sura 'n care ele)ul este capabil s '$i e)alue1e corect $i obiecti) colegii cu
care lucrea1 'n echip. >i$a de e)aluare poate %i aplicat pentru *ai *ul(i sau *ai pu(ini ele)i+ iar o
%i$ identic )a %i co*pletat de ctre cadru didactic $i co*parat cu cea a ele)ilor.
;e1ultatul )a %i stabilit 'n %unc(ie de procentul de cali%icati)e+ %oarte bine+ bine+ satis%ctor
$i nesatis%ctor ob(inute de ctre %iecare ele) 'n parte.
#4
8. Bibliografie
1. Mru*ar+ .onstan(a 9200<: 7 ) 6 C 7 ul osptarului+ Mucure$ti Ed. /ias%era2
2. .apot+ @alentina+ $.a. 9200": 7 )limentaie pu/lic! manual pentru clasa a < 7 a+
Mucure$ti Editura ./ 8ress
#. .ostache+ ;. 9200<: 7 Activitatea de servire n bar Au(iliar curricular, 8rogra*
8NA;E+ .N/I8=+ Mucure$ti+
4. /inc+ .ristian 9200": 7 !spatar. "anual pentru calificarea ospatar #c$elner%,
vanzator in unitati de alimentatie publica, anul de completare, Mucure$ti Ed.
/idactic $i 8edagogic ;.A.2
5. /obrescu+ E*ilian 9200<: 7 Tehnica servirii consumatorilor, cls. X&'X&&+ Mucure$ti
Ed. /idactic $i 8edagogic ;.A.2
<. >lorea+ .onstantin+ $.a. 92004: 7 'anualul directorului de restaurant+ Mucure$ti
Editura =N;6.F2
!. Nicolescu+ ;adu 91EE": 7 Tehnolo0ia restaurantelor+ Mucure$ti Editura Inter6;ebs2
". Nicolescu ;adu 91EE": 7 )erviciile n turism i alimentaie public, Mucure$ti
Editura -port6turis*+
E. -ta)rositu+ -tere 9200<: 7 )rta serviciilor "n restaurante! /aruri! 0astronomie!
hoteluri! pensiuni turistice+ Mucure$ti >unda(ia Arta ser)iciilor 'n turis*.
#5
Modulul III: Decorarea slii de servire
1. Not introductiv
Modulul ,Decorarea slii de servire %ace parte din pregtirea practic necesar dob&ndirii
cali%icrii pro%esionale ,,Osptar (chelner! vnztor "n uniti de alimentaie! clasa a 5I6a+
'n)(*&nt pro%esional de 2 ani+ $i are alocat un nu*r de 70 ore con%or* planului de 'n)(*&nt+
din care
35 ore 7 laborator tehnologic
35 ore 7 instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte *odule din curriculu*.
Modulul ,Decorarea slii de servire )i1ea1 dob&ndirea de co*peten(e speci%ice cali%icrii
,,Osptar (chelner! vnztor "n uniti de alimentaie! 'n perspecti)a %olosirii tuturor achi1i(iilor
'n practicarea acestei cali%icrii $i,sau 'n continuarea pregtirii 'ntr6o cali%icare de ni)el #.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Decorarea slii de servire
. 1. Identi%ic tipuri de decoruri
. 2. ;eali1ea1 decoruri di%erite
. #. /ecorea1 estetic sala de ser)ire
#<
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: ALCTUIREA MENIURILOR
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare `
Rezultatul nv(rii 1: Identific tipuri de decoruri
Tipuri de decoruri
*urale+
pentru *ese+
pentru scaune+
pentru 'ncpere+
pentru exteriorul cldirii
Caracteristicile evenimentelor
natura e)eni*entelor ani)ersri di%erite
91ile de na$tere+ 1ile ono*astice+ logodne+
cstorii:+ srbtori o%iciale sau religioase+
speci%icul unit(ii 9rustic+ cra*+
)&ntoresc+ pescresc:+
tipuri de *ese.
.aracteri1area tipurilor de decoruri
Adaptarea decorului la caracterul
e)eni*entului
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
caracteri1e1e+ oral sau 'n scris+ ele*entele
de decor+ utili1&nd %i$e de lucru+ %i$e de
docu*entare+ *onstre ale ele*entelor de
decor+ i*agini+ pliante+ re)iste+ cataloage+
site6uri speciali1ate.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
adapte1e ele*entele de decor tipurilor de
e)eni*ente+ (in&nd cont de speci%icul
unit(ii $i tipului de *as+ utili1&nd
ele*ente de decor adec)ate $i dotri
speci%ice slii de ser)ire.
Rezultatul nv(rii 2: Realizeaz decoruri din diferite materiale
Materiale pentru decor %lori+ *ateriale textile
$i *inerale+ decoruri naturale+ ele*ente
tradi(ionale
Decoruri florale aran3a*ente %lorale di)erse 7
buchete si*etrice $i asi*etrice+ 3ardiniere etc.
Decoruri diverse panglici colorate+ decoruri din
plante+ cereale+ legu*e+ %ructe de se1on+ decoruri
rustice+ brad '*podobit+ costu*e populare
tradi(ionale+ tro%ee de )&ntoare
Alegerea *aterialelor adec)ate pentru
reali1area decorurilor
Executarea decorurilor %lorale
Executarea altor categorii de decoruri
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
aleag *ateriale adec)ate pentru
reali1area decorurilor+ a)&nd 'n )edere
tipurile de ele*ente de decor.
Ele)ul )a executa di%erite ele*ente de
decor a)&nd la dispo1i(ie *ateriale
adec)ate+ i*agini+ pliante+ re)iste+
cataloage cu di%erite decoruri ale slilor de
ser)ire
Rezultatul nv(rii 3: Decoreaz sala de servire
Etapele aranjrii ele*entelor de decor %ixarea
decorurilor la intrarea 'n unitate+ pe *ese+ scaune+
Alegerea $i aran3area decorurilor
Gntre(inerea decorurilor
Ele)ul )a de*onstra c este capil s
aleag $i s aran3e1e di%erite ele*ente de
#!
pe pere(ii slii de ser)ire+ pe console+ st&lpi de
sus(inere+ etc
Tehnici de ntre(inere a decorurilor
*en(inerea te*peraturii $i u*idit(ii+ co*pletarea
ni)elului de ap din )as sau saturarea cu ap a
bure(ilor+ $tergerea %run1elor+ $tergerea pra%ului+
%ixarea co*ponentelor desprinse+ etc.
Tehnici de mprosptare a decorurilor
'ndeprtarea %run1elor,sau %lorilor depreciate $i
'nlocuirea cu %lori proaspete+ '*prosptarea apei
din )as 9ap rece+ ghea(:+ 'nlocuirea
co*ponentelor deteriorate sau ptate+ etc.
Gnlocuirea unor co*ponente ale decorului decor+ %olosindu6$i i*agina(ia $i
creati)itatea.
Ele)ul )a de*onstra c este capil s
'ntre(in corect ele*entele de decor $i s
'nlocuiasc acele co*ponente care nu *ai
corespund+ a)&nd 'n )edere asigurarea
unui aspect c&t *ai plcut al slii de
ser)ire+ %olosind dotrile speci%ice unit(ii
$i *ateriale de decor de cea *ai bun
calitate.
#"
4. Con(inutul formrii
-e reco*and ur*toarea ordine de parcurgere a con(inuturilor speci%ice *odulului
1. Tipuri de decoruri *urale+ pentru *ese+ scaune+ pentru 'ncpere+ pentru exteriorul
cldirii.
2. Caracteristicile evenimentelor: ani)ersri di%erite 91ile de na$tere+ 1ile ono*astice+
logodne+ cstorii:+ srbtori o%iciale sau religioase+ speci%icul unit(ii 9rustic+ cra*+ )&ntoresc+
pescresc:+ tipuri de *ese.
#. Materiale pentru decor: %lori+ *ateriale textile $i *inerale+ decoruri naturale+ ele*ente
tradi(ionale.
4. Decoruri florale: aran3a*ente %lorale di)erse 7 buchete si*etrice $i asi*etrice+
3ardiniere.
5. Decoruri diverse: panglici colorate+ decoruri din plante+ cereale+ legu*e+ %ructe de se1on+
decoruri rustice+ brad '*podobit+ costu*e populare tradi(ionale+ tro%ee de )&ntoare.
<. Etapele aranjrii elementelor de decor %ixarea decorurilor la intrarea 'n unitate+ pe
*ese+ scaune+ pe pere(ii slii de ser)ire+ pe console+ st&lpi de sus(inere+ etc
!. Tehnici de ntre(inere a decorurilor *en(inerea te*peraturii $i u*idit(ii+ co*pletarea
ni)elului de ap din )as sau saturarea cu ap a bure(ilor+ $tergerea %run1elor+ $tergerea pra%ului+
%ixarea co*ponentelor desprinse+ etc.
". Tehnici de mprosptare a decorurilor: 'ndeprtarea %run1elor $i,sau %lorilor depreciate
$i 'nlocuirea cu %lori proaspete+ '*prosptarea apei din )as 9ap rece+ ghea(:+ 'nlocuirea
co*ponentelor deteriorate sau ptate+ etc.
Coninurile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri
de laborator i de instruire practic.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

8entru parcurgerea *odulului se reco*and utili1area ur*toarelor resurse *ateriale
*ini*e
6 /otrile speci%ice slilor de clas2
6 8liante+ ghiduri cu speci%ic de ali*enta(ie+ cataloage+ %i$e de lucru $i de
docu*entare2
6 >lipchart+ *ar?ere2
6 Aparatur *ulti*edia co*putere+ *ulti%unc(ionale+ )ideoproiector2
6 Aparatur pentru *ultiplicarea %i$elor de lucru+ de e)aluare $i a altor *ateriale
necesare acti)it(ii.
6 Materiale $i ele*ente de decor speci%ice slilor de ser)ire.
6 Alte tipuri de dotri+ identi%icate de cadrele didactice ca %iind necesare pentru
acti)it(ile plani%icate.
6. Sugestii metodologice
.on(inuturile progra*ei *odulului !!Decorarea slii de servire- trebuie s %ie abordate 'ntr6o
*anier fle.i/il+ difereniat+ (in&nd cont de particularitile colectivului cu care se lucrea1 $i de
nivelul iniial de pre0tire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 'n %unc(ie de di%icultatea te*elor+ de ni)elul de cuno$tin(e anterioare ale
colecti)ului cu care lucrea1+ de co*plexitatea *aterialului didactic i*plicat 'n strategia didactic
$i de rit*ul de asi*ilare a cuno$tin(elor de ctre colecti)ul instruit.
#E
Modulul ,DECORAREA SLII DE SERVIRE poate 'ncorpora+ 'n orice *o*ent al
procesului educati)+ noi *i3loace sau resurse didactice.
Orele se reco*and a se des%$ura 'n laboratoare $i 'n ateliere din unitatea de 'n)(*&nt sau de
la agentul econo*ic+ dotate con%or* reco*andrilor preci1ate 'n unit(ile de co*peten(e
*en(ionate *ai sus.
-e reco*and abordarea instruirii centrate pe ele) prin proiectarea unor acti)it(i de 'n)(are
)ariate+ prin care s %ie luate 'n considerare stilurile indi)iduale de 'n)(are ale %iecrui ele).
Acestea )i1ea1 ur*toarele aspecte
aplicarea *etodelor centrate pe ele)+ abordarea tuturor tipurilor de 'n)(are 9auditi)+ )i1ual+
practic: pentru trans%or*area ele)ului 'n coparticipant la propria instruire $i educa(ie2
'*binarea $i o alternan( siste*atic a acti)it(ilor ba1ate pe e%ortul indi)idual al ele)ului
9docu*entarea dup di)erse surse de in%or*are+ obser)a(ia proprie+ exerci(iul personal+
instruirea progra*at+ experi*entul $i lucrul indi)idual+ tehnica *uncii cu %i$e: cu
acti)it(ile ce solicit e%ortul colecti) 9de echip+ de grup: de genul discu(iilor+ asaltului de
idei+ etc.2
%olosirea unor *etode care s %a)ori1e1e rela(ia ne*i3locit a ele)ului cu obiectele
cunoa$terii+ prin recurgere la *odele concrete+ potri)ite co*peten(elor din *odul2
'nsu$irea unor *etode de in%or*are $i de docu*entare independent+ care o%er deschiderea
spre autoinstruire+ spre 'n)(are continu.
8entru atingerea obiecti)elor $i de1)oltarea co*peten(elor )i1ate de parcurgerea *odulului+ pot
%i derulate ur*toarele acti)it(i de 'n)(are
Elaborarea de re%erate interdisciplinare2
Exerci(ii de docu*entare2
Na)igare pe Internet 'n scopul docu*entrii2
@i1ionri de *ateriale )ideo 9casete )ideo+ ./ 7 uri:2
@i1ite de docu*entare la agen(ii econo*ici
/iscu(ii.

-e consider c nivelul de pre0tire este realizat corespunztor! dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele "nvrii.
8entru achi1i(ionarea co*peten(elor )i1ate de parcurgerea *odulului A/ecorarea slii de
ser)ireB+ suger* c&te)a exe*ple de acti)it(i de 'n)(are
Activitatea 1 - Instruire practic
a. /enu*irea acti)it(ii Confec(ionarea elementelor de decor din yervete de pnz
b. /enu*irea *odulului Decorarea slii de servire
c. =i*pul alocat e%ecturii acti)it(ii <0 *inute
d. Nu*ele $i prenu*ele ele)ului CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
e. /ata CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
I. A)&nd la dispo1i(ie < 9$ase: $er)ete albe $i colorate+ *odela(i ele*ente de decor pentru
ani)ersarea unui biat de 10 ani+ %olosind cataloage+ porto%oliul personal $i di%erite site6uri
speciali1ate.
40
II. /up reali1area sarcinii practice+ co*pleta(i 1urnalul de refec(ie de *ai 3os.
Nu*e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT..
/ataTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT..
1URNAL DE REFLECIE
@ Lucre1 cel *ai bine c&nd
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ G*i place s lucre1 cu al(ii c&nd
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ Lucrul care '*i place cel *ai *ult
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ .ea *ai interesant parte a acestui proiect este
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ Mi6ar plcea s 'n)( *ai *ult despre
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ =rebuie s lucre1 la
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ A* ne)oie de a3utor la
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ .&nd nu 'n(eleg ce)a
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ Gnainte de a 'ncepe s lucre1 la proiect )oi
41
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ .&nd trebuie s studie1+ eu
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ .&nd )reau s6*i aduc a*inte ce)a+ eu
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ -unt bun la
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ 8ot a3uta pe al(ii cu
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ @reau s lucre1 la
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ @reau s 'n)( despre
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@ @reau s %iu de a3utor la
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
7. Sugestii cu privire la evaluare
E)aluarea repre1int partea %inal a de*ersului de proiectare didactic prin care pro%esorul
)a *sura e%icien(a 'ntregului proces instructi)6educati). E)aluarea ur*re$te *sura 'n care ele)ii
$i6au %or*at co*peten(ele propuse 'n standardele de pregtire pro%esional.
E)aluarea poate %i
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
42
Instru*entele de e)aluare pot %i di)erse+ 'n %unc(ie de speci%icul *odulului $i de
*etoda de e)aluare 7 probe orale+ scrise+ practice.
8lani%icarea e)alurii trebuie s aib loc 'ntr6un *ediu real+ dup un progra* stabilit+
e)it&ndu6se aglo*erarea e)alurilor 'n aceea$i perioad de ti*p.
@a %i reali1at pe ba1a unor probe care se re%er explicit la criteriile de per%or*an(
$i la condi(iile de aplicabilitate ale acestora+ corelate cu tipul de e)aluare speci%icat 'n
-tandardul de 8regtire 8ro%esional pentru %iecare re1ultat al 'n)(rii.
b. Final
;eali1at printr6o lucrare cu caracter aplicati) $i integrat la s%&r$itul procesului de
predare, 'n)(are $i care in%or*ea1 asupra 'ndeplinirii criteriilor de reali1are a
cuno$tin(elor+ abilit(ilor $i atitudinilor.
8ropune* ur*toarele instrumente de evaluare continu
>i$e de obser)a(ie2
>i$e test2
>i$e de lucru2
>i$e de autoe)aluare2
=este de )eri%icarea cuno$tin(elor cu ite*i cu alegere *ultipl+ ite*i alegere dual+
ite*i de co*pletare+ ite*i de tip pereche+ ite*i de tip 'ntrebri structurate sau ite*i de
tip re1ol)are de proble*e.
8ropune* ur*toarele instrumente de evaluare %inal
8roiectul+ prin care se e)aluea1 *etodele de lucru+ utili1area corespun1toare a
bibliogra%iei+ *aterialelor $i echipa*entelor+ acurate(ea tehnic+ *odul de organi1are a
ideilor $i *aterialelor 'ntr6un raport. 8oate %i abordat indi)idual sau de ctre un grup de
ele)i.
-tudiul de ca1+ care const 'n descrierea unui produs+ a unei i*agini sau a unei
'nregistrri electronice care se re%er la un anu*it proces tehnologic.
8orto%oliul+ care o%er in%or*a(ii despre re1ultatele $colare ale ele)ilor+ acti)it(ile
extra$colare etc.
Gn parcurgerea *odulului se )a utili1a e)aluare de tip %or*ati) $i la %inal de tip su*ati)
pentru )eri%icarea atingerii co*peten(elor. Ele)ii trebuie e)alua(i nu*ai 'n ceea ce pri)e$te
dob&ndirea co*peten(elor speci%icate 'n cadrul acestui *odul.O co*peten( se )a e)alua o singur
dat. E)aluarea scoate 'n e)iden( *sura 'n care se %or*ea1 co*peten(ele cheie $i co*peten(ele
tehnice din standardul de pregtire pro%esional.
8ropune* 'n continuare c&te)a instru*ente de e)aluare care ar putea %i utili1ate 'n cadrul
acestui *odul
Exemplu: Portofoliul de practic
4#
8orto%oliul de practic poate %i utili1at c instru*ent de e)aluare a atingerii
co*peten(elor de ctre ele)+ '*preun cu %i$a de obser)a(ie a acti)it(ii ele)ului 'ntoc*it de
'ndru*torul de practic 9pro%esorul de specialitate, *aistru instructor , tutore de practic:.
8. Bibliografie
1. Mru*ar+ .onstan(a 9200<: 7 ) 6 C 7 ul osptarului+ Mucure$ti Ed. /ias%era2
2. .apot+ @alentina+ $.a. 9200": 7 )limentaie pu/lic! manual pentru clasa a < 7 a+
Mucure$ti Editura ./ 8ress
#. /inc+ .ristian 9200": 7 !spatar. "anual pentru calificarea ospatar #c$elner%,
vanzator in unitati de alimentatie publica, anul de completare, Mucure$ti Ed.
/idactic $i 8edagogic ;.A.2
4. /obrescu+ E*ilian 9200<: 7 Tehnica servirii consumatorilor, cls. X&'X&&+ Mucure$ti
Ed. /idactic $i 8edagogic ;.A.2
5. >lorea+ .onstantin+ $.a. 92004: 7 'anualul directorului de restaurant+ Mucure$ti
Editura =N;6.F2
<. Marinca$ Iuliana 9200E: 7 !rganizarea serviciilor de protocol Au(iliar curricular,
8rogra* 8NA;E+ .N/I8=+ Mucure$ti+
Portofoliul de practic )a cuprinde
3urnalul de practic+
%i$e de obser)a(ie+
%i$e de lucru+
studii de ca1+
re1ultate ale proiectelor , *iniproiectelor+
%i$e indi)iduale pe o te* de practic+
%i$e de obser)a(ie a acti)it(ii ele)ului pe durata derulrii practicii+
docu*enta(ii tehnice+
%i$e de e)aluare 9concepute de 'ndru*torul de practic:+
aplica(ii+ etc.
44
!. Nicolescu+ ;adu 91EE": 7 Tehnolo0ia restaurantelor+ Mucure$ti Editura Inter6;ebs2
". Nicolescu ;adu 91EE": 7 )erviciile n turism i alimentaie public, Mucure$ti
Editura -port6turis*+
E. -ta)rositu+ -tere 9200<: 7 )rta serviciilor "n restaurante! /aruri! 0astronomie!
hoteluri! pensiuni turistice+ Mucure$ti >unda(ia Arta ser)iciilor 'n turis*.
45
Modulul IV: Organizarea meselor festive
Stagii de pregtire practic - CDL
1. Not introductiv
Modulul ,Organizarea meselor festive %ace parte din pregtirea practic necesar
dob&ndirii cali%icrii pro%esionale ,,Osptar (chelner! vnztor "n uniti de alimentaie, clasa a
5I6a+ 'n)(*&nt pro%esional de 2 ani+ $i are alocat un nu*r de 150 ore de instruire practic+ 'n
stagii de pregtire practic+ con%or* planului de 'n)(*&nt
Modulul se parcurge pe durata a 5 spt*&ni de stagii de pregtire practic.
Modulul nu este dependent de celelalte *odule din curriculu*. Modulul ,Organizarea
meselor festive )i1ea1 dob&ndirea de co*peten(e speci%ice cali%icrii ,,Osptar (chelner!
vnztor "n uniti de alimentaie! 'n perspecti)a %olosirii tuturor achi1i(iilor 'n practicarea acestei
cali%icrii $i,sau 'n continuarea pregtirii 'ntr6o cali%icare de ni)el #.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Alctuirea meniurilor yi servirea preparatelor yi buturilor
. 5. Organi1ea1 $i ser)e$te *ese %esti)e
. <. -er)e$te preparate $i buturi pentru turi$ti strini
Pregtire pentru integrarea la locul de munc
. 1. Ob(ine in%or*a(ii despre cerin(ele locului de *unc
. 2. -e 'ncadrea1 'n cerin(ele locului de *unc
. #. /escrie structura unei organi1a(ii din do*eniul pro%esional
. 4. Mani%est disponibilitate %a( de sarcinile de lucru
Tranzi(ia de la ycoal la locul de munc
. 1. G$i e)aluea1 ni)elul de pregtire 'n raport cu cerin(ele unui loc de *unc
. 2. G$i asu* responsabilitatea %a( de sarcina pri*it
. #. -e instruie$te continuu 'n )ederea '*bunt(irii propriei per%or*an(e
. 4. Mani%est *obilitate ocupa(ional %a( de schi*brile de pe pia(a *uncii
4<
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: ORGANIZAREA MESELOR FESTIVE
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare `
Rezultatul nv(rii 1: Organizeaz yi serveyte mese festive
Tipuri de mese festive
banchet+
cocteil+
*esa de re)elion+
recep(ie+
cocteil.
Etapele organizrii
stabilirea *eniurilor 9tipuri de preparate $i
buturi ser)ite:+
asigurarea apro)i1ionrii cu *aterii pri*e
$i buturi+
alegerea obiectelor de in)entar+
a*ena3area slii+
pregtirea (inutei lucrtorilor
Etapele servirii pentru mesele festive
*ise6en6place6ul speci%ic2
siste*e de ser)ire direct $i indirect2
debarasarea *esei.
Opera(iunile de decontarea contra)alorii *esei
%esti)e
'ntoc*irea $i pre1entarea notei de plat
pentru *asa %esti)+
'ncasarea contra)alorii preparatelor $i
buturilor+ ser)ite la *asa %esti) prin
di%erite siste*e 9nu*erar+ cec+ tichete+
)ira*ente+ carduri+ etc.:+
8articiparea la organi1area di%eritelor *ese
%esti)e
E%ectuarea *ise6en6place6ului pentru *ese
%esti)e
-er)irea preparatelor $i buturilor 'n
%unc(ie de tipul de *as %esti) %olosind
siste*e de ser)ire adec)ate
/ebarasarea *eselor con%or* regulilor de
debarasare
/econtarea contra)alorii preparatelor $i
buturilor pentru *ese %esti)e.
Ele)ul )a de*onstra c este capil s
participe la organi1area *eselor %esti)e+ 'n
%unc(ie de tipul *esei+ %olosind dotrile
speci%ice unit(ii+ porto%oliul personal+ %i$e
de lucru+ %i$e de docu*entare+ cataloage $i
docu*ente speci%ice.
Ele)ul )a de*onstra c este capil s
execute corect opera(iunile de ser)ire
9reali1area *ise6en6place6ului+ ser)irea
preparatelor $i buturilor+ debarasarea
*esei: %olosind dotrile speci%ice unit(ii+
obiectele de in)entar+ planul $i %i$a
ac(iunii de protocol.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reali1e1e decontarea *esei %esti)e+
co*plet&nd corect nota de plat+ s
'ncase1e contra)aloarea *esei %esti)e prin
di)erse siste*e de plat $i s se despart
politicos de client+ respect&nd regulile de
protocol.
4!
despr(irea de client.
Rezultatul nv(rii 2: Serveyte preparate yi buturi pentru turiyti strini
Preferin(ele turiytilor strini
preparate speci%ice di%eritelor categorii de
turi$ti 9%rance1i+ belgieni+ ger*ani+
austrieci+ engle1i+ nordici+ ru$i+ bulgari+
cehi+ polone1i+ unguri+ italieni+ orientali:+
buturi pre%erate+
deserturi speci%ice
preparate $i buturi tradi(ionale ro*&ne$ti
Sisteme de servire a preparatelor $i buturilor
pentru turi$tii strini
siste*ul de ser)ire direct2
siste*ul de ser)ire indirect.
Opera(iunile de decontarea contra)alorii *esei
ser)ite turi$tilor strini
'ntoc*irea $i pre1entarea notei de plat+
'ncasarea contra)alorii preparatelor $i
buturilor+ ser)ite prin di%erite siste*e
9nu*erar+ cec+ tichete+ )ira*ente+ carduri+
etc.:+
despr(irea de client.
Identi%icarea pre%erin(elor di%eritelor
categorii de turi$ti strini.
-er)irea preparatelor tradi(ionale ro*&ne$ti
$i a preparatelor speci%ice turi$tilor strini.
/econtarea contra)alorii preparatelor $i
buturilor ser)ite turi$tilor strini.
Ele)ul )a de*onstra c este capil s
identi%ice pre%erin(ele turi$tilor strini+
utili1&nd porto%oliul personal+ %i$e de
lucru+ %i$e de docu*entare+ liste *eniu $i
site6uri speciali1ate.
Ele)ul )a de*onstra c este capil s
execute corect opera(iunile de ser)ire
9reali1area *ise6en6place6ului+ ser)irea
preparatelor $i buturilor+ debarasarea
*esei: %olosind dotrile speci%ice unit(ii+
obiectele de in)entar.
Ele)ul )a de*onstra c este capabil s
reali1e1e decontarea *esei ser)ite
turi$tilor strini+ co*plet&nd corect nota
de plat+ s 'ncase1e contra)aloarea *esei
%esti)e prin di)erse siste*e de plat $i s
se despart politicos de client+ respect&nd
regulile de protocol $i co*unicare 'ntr6o
li*b strin.
4"
4. Con(inutul formrii
-e reco*and ur*toarea ordine de parcurgere a con(inuturilor speci%ice *odulului
1. Tipuri de mese festive: banchet+ cocteil+ *es de re)elion+ recep(ie+ cocteil
2. Etapele organizrii meselor festive:
2.1. -tabilirea *eniurilor 9tipuri de preparate $i buturi ser)ite:+
2.2. Asigurarea apro)i1ionrii cu *aterii pri*e $i buturi+
2.#. Alegerea obiectelor de in)entar+
2.4. A*ena3area slii+
2.5. 8regtirea (inutei lucrtorilor
#. Etapele servirii pentru mesele festive:
#.1. Mise6en6place6ul speci%ic2
-iste*e de ser)ire direct $i indirect2
/ebarasarea *esei.
4. Opera(iunile de decontarea contravalorii mesei festive:
4.1. Gntoc*irea $i pre1entarea notei de plat pentru *asa %esti)2
4.2. Gncasarea contra)alorii preparatelor $i buturilor+ ser)ite la *asa %esti) prin di%erite
siste*e 9nu*erar+ cec+ tichete+ )ira*ente+ carduri+ etc.:
4.#. /espr(irea de client.
5. Preferin(ele turiytilor strini:
5.1. 8reparate speci%ice di%eritelor categorii de turi$ti 9%rance1i+ belgieni+ ger*ani+ austrieci+
engle1i+ nordici+ ru$i+ bulgari+ cehi+ polone1i+ unguri+ italieni+ orientali:.
5.2. Muturi pre%erate.
5.#. /eserturi speci%ice.
5.4. 8reparate $i buturi tradi(ionale ro*&ne$ti
<. Sisteme de servire a preparatelor yi buturilor pentru turiytii strini:
<.1. -iste*ul de ser)ire direct.
<.2. -iste*ul de ser)ire indirect.
!. Opera(iunile de decontarea contravalorii mesei servite turiytilor strini:
!.1. Gntoc*irea $i pre1entarea notei de plat.
!.2. Gncasarea contra)alorii preparatelor $i buturilor+ ser)ite prin di%erite siste*e 9nu*erar+
cec+ tichete+ )ira*ente+ carduri+ etc.:.
!.#. /espr(irea de client.
Coninurile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri
de laborator i de instruire practic.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

8entru parcurgerea *odulului se reco*and utili1area ur*toarelor resurse *ateriale
*ini*e
6 /otrile speci%ice slilor de clas2
6 ;e(etare+ nor*ati)e speci%ice+ pliante+ ghiduri cu speci%ic de ali*enta(ie+ %i$e de
lucru $i de docu*entare2
6 >lipchart+ *ar?ere2
6 Aparatur *ulti*edia co*putere+ *ulti%unc(ionale+ )ideoproiector2
6 Aparatur pentru *ultiplicarea %i$elor de lucru+ de e)aluare $i a altor *ateriale
necesare acti)it(ii.
6 /otrile speci%ice slii de ser)ire+ obiecte de in)entar $i ele*ente de decor2
6 Alte tipuri de dotri+ identi%icate de cadrele didactice ca %iind necesare pentru
acti)it(ile plani%icate.
4E
6. Sugestii metodologice
.on(inuturile progra*ei *odulului !!&ervirea meselor festive- trebuie s %ie abordate 'ntr6o
*anier fle.i/il+ difereniat+ (in&nd cont de particularitile colectivului cu care se lucrea1 $i de
nivelul iniial de pre0tire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 'n %unc(ie de di%icultatea te*elor+ de ni)elul de cuno$tin(e anterioare ale
colecti)ului cu care lucrea1+ de co*plexitatea *aterialului didactic i*plicat 'n strategia didactic
$i de rit*ul de asi*ilare a cuno$tin(elor de ctre colecti)ul instruit.
Modulul ,SERVIREA MESELOR FESTIVE poate 'ncorpora+ 'n orice *o*ent al procesului
educati)+ noi *i3loace sau resurse didactice.
Orele se reco*and a se des%$ura 'n laboratoare $i 'n ateliere din unitatea de 'n)(*&nt sau de
la agentul econo*ic+ dotate con%or* reco*andrilor preci1ate 'n unit(ile de co*peten(e
*en(ionate *ai sus.
-e reco*and abordarea instruirii centrate pe ele) prin proiectarea unor acti)it(i de 'n)(are
)ariate+ prin care s %ie luate 'n considerare stilurile indi)iduale de 'n)(are ale %iecrui ele).
Acestea )i1ea1 ur*toarele aspecte
aplicarea *etodelor centrate pe ele)+ abordarea tuturor tipurilor de 'n)(are 9auditi)+ )i1ual+
practic: pentru trans%or*area ele)ului 'n coparticipant la propria instruire $i educa(ie2
'*binarea $i o alternan( siste*atic a acti)it(ilor ba1ate pe e%ortul indi)idual al ele)ului
9docu*entarea dup di)erse surse de in%or*are+ obser)a(ia proprie+ exerci(iul personal+
instruirea progra*at+ experi*entul $i lucrul indi)idual+ tehnica *uncii cu %i$e: cu
acti)it(ile ce solicit e%ortul colecti) 9de echip+ de grup: de genul discu(iilor+ asaltului de
idei+ etc.2
%olosirea unor *etode care s %a)ori1e1e rela(ia ne*i3locit a ele)ului cu obiectele
cunoa$terii+ prin recurgere la *odele concrete+ potri)ite co*peten(elor din *odul2
'nsu$irea unor *etode de in%or*are $i de docu*entare independent+ care o%er deschiderea
spre autoinstruire+ spre 'n)(are continu.
8entru atingerea obiecti)elor $i de1)oltarea co*peten(elor )i1ate de parcurgerea *odulului+ pot
%i derulate ur*toarele acti)it(i de 'n)(are
Elaborarea de re%erate interdisciplinare2
Exerci(ii de docu*entare2
Na)igare pe Internet 'n scopul docu*entrii2
@i1ionri de *ateriale )ideo 9casete )ideo+ ./ 7 uri:2
@i1ite de docu*entare la agen(ii econo*ici
/iscu(ii.

-e consider c nivelul de pre0tire este realizat corespunztor! dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele "nvrii.
8entru achi1i(ionarea co*peten(elor )i1ate de parcurgerea *odulului A-er)irea *eselor
%esti)eB+ suger* un exe*plu de acti)itate de 'n)(are
50
Activitatea 1 - Laborator tehnologic
a. /enu*irea acti)it(ii Organizarea mesei festive
b. /enu*irea *odulului Servirea meselor festive
c. =i*pul alocat e%ecturii acti)it(ii <0 *inute
d. Nu*ele $i prenu*ele ele)ului CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
e. /ata CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1. Observa(i $i analiza(i cu aten(ie unul din e)eni*entele organi1ate de agentul econo*ic
'n spt*&na de stagiu de practic.
2. /up 'ncheierea acti)it(ii de obser)are+ men(iona(i ur*toarele
6 tipul e)eni*entului CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
6 co*ponentele *eniului o%erit CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
6 *eniul a %ost corect 'ntoc*it 9'n con%or*itate cu regulile de ba1 pri)ind redactarea
*eniurilor: H da nu. Kusti%ica(i rspunsul dat.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
6 asocierea buturilor cu preparatele culinare s6a %cut corectH
da nu. Kusti%ica(i rspunsul dat.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
6 au existat dis%unc(ionalit(i 'n acti)itatea de ser)ireH
da nu. Kusti%ica(i rspunsul dat.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
6 ce acti)itate )6a plcut cel *ai *ult 'n organi1area acestui e)eni*entH Kusti%ica(i.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
O/servaii ale maistrului sau tutorelui de practic:
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
51
7. Sugestii cu privire la evaluare
E)aluarea repre1int partea %inal a de*ersului de proiectare didactic prin care pro%esorul
)a *sura e%icien(a 'ntregului proces instructi)6educati). E)aluarea ur*re$te *sura 'n care ele)ii
$i6au %or*at co*peten(ele propuse 'n standardele de pregtire pro%esional.
E)aluarea poate %i
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
Instru*entele de e)aluare pot %i di)erse+ 'n %unc(ie de speci%icul *odulului $i de
*etoda de e)aluare 7 probe orale+ scrise+ practice.
8lani%icarea e)alurii trebuie s aib loc 'ntr6un *ediu real+ dup un progra*
stabilit+ e)it&ndu6se aglo*erarea e)alurilor 'n aceea$i perioad de ti*p.
@a %i reali1at pe ba1a unor probe care se re%er explicit la criteriile de
per%or*an( $i la condi(iile de aplicabilitate ale acestora+ corelate cu tipul de e)aluare
speci%icat 'n -tandardul de 8regtire 8ro%esional pentru %iecare re1ultat al 'n)(rii.
b. Final
;eali1at printr6o lucrare cu caracter aplicati) $i integrat la s%&r$itul procesului de
predare, 'n)(are $i care in%or*ea1 asupra 'ndeplinirii criteriilor de reali1are a
cuno$tin(elor+ abilit(ilor $i atitudinilor.
8ropune* ur*toarele instrumente de evaluare continu
>i$e de obser)a(ie2
>i$e test2
>i$e de lucru2
>i$e de autoe)aluare2
=este de )eri%icarea cuno$tin(elor cu ite*i cu alegere *ultipl+ ite*i alegere dual+
ite*i de co*pletare+ ite*i de tip pereche+ ite*i de tip 'ntrebri structurate sau ite*i de
tip re1ol)are de proble*e.
8ropune* ur*toarele instrumente de evaluare %inal
8roiectul+ prin care se e)aluea1 *etodele de lucru+ utili1area corespun1toare a
bibliogra%iei+ *aterialelor $i echipa*entelor+ acurate(ea tehnic+ *odul de organi1are a
ideilor $i *aterialelor 'ntr6un raport. 8oate %i abordat indi)idual sau de ctre un grup de
ele)i.
-tudiul de ca1+ care const 'n descrierea unui produs+ a unei i*agini sau a unei
'nregistrri electronice care se re%er la un anu*it proces tehnologic.
8orto%oliul+ care o%er in%or*a(ii despre re1ultatele $colare ale ele)ilor+ acti)it(ile
extra$colare etc.
Gn parcurgerea *odulului se )a utili1a e)aluare de tip %or*ati) $i la %inal de tip su*ati)
pentru )eri%icarea atingerii co*peten(elor. Ele)ii trebuie e)alua(i nu*ai 'n ceea ce pri)e$te
dob&ndirea co*peten(elor speci%icate 'n cadrul acestui *odul.O co*peten( se )a e)alua o singur
dat.
E)aluarea scoate 'n e)iden( *sura 'n care se %or*ea1 co*peten(ele cheie $i co*peten(ele
tehnice din standardul de pregtire pro%esional.
8ropune* 'n continuare o *odalitate de e)aluare care ar putea %i utili1ate 'n cadrul acestui
*odul
52
Exemplu: Metoda proiectului
8entru pro*o)area unit(ii , agentului econo*ic unde ) des%$ura(i stagiul de practic $i+ 'n
acela(i ti*p pentru a ) %or*a anu*ite co*peten(e+ tutorele de practic ) solicit s reali1a(i un
miniproiect cu te*a AOferta unit(ii privind organizarea de mese festiveB sub %or*a unui pliant
de prezentare a facilitilor pentru organizarea de mese festive+ care )a con(ine detalii despre toate
%acilit(ile existente+ precu*
o copert cu sigla+ denu*irea $i $i adresa unit(ii2
o scrisoare din partea *anagerului adresat clientului2
o list a spa(iilor 9sli+ saloane: disponibile+ cu detalii pri)ind nu*rul de locuri raportat la
di%erite tipuri de *ese %esti)e 9de3un sau de3un o%icial+ dineu+ recep(ie cu bu%et+ sal de
con%erin( , reuniune a*ena3at tip teatru etc:
propuneri de *eniu pentru dineu+ bu%et+ 'nt&lniri de a%aceri etc2
)ederi color ale slilor o%erite pentru organi1are de e)eni*ente etc.
Cerine
*iniproiectul )a %i reali1at 'n echipe de 26# ele)i 9a$a cu* sunte(i reparti1a(i la
agentul econo*ic 'n stagiul de practic:2
re1ultatele *iniproiectului )or %i pre1entate at&t la agentul econo*ic c&t $i 'n %a(a
colegilor de clas $i a pro%esorului de specialitate $i,sau a *aistrului instructor2
Exemplu: Mapa elevului
8e parcursul unei spt*&ni de practic la agentul econo*ic+ ele)ului i se )a 'n*&na o %is
de lucru 'n care i se speci%ic acti)it(ile care )or %i e)aluate. Acti)it(ile supuse e)alurii sunt
criteriile de per%or*ant $i condi(iile de aplicabilitate ale co*peten(ei e)aluate.
.a instru*ente de e)aluare se pot %olosi
o %i$e de obser)are+
o %i$e de lucru+
o %i$e de autoe)aluare+
o porto%oliile+
o pre1entarea practic $i oral a proiectelor+ etc.
Orice alt *aterial elaborat de ctre ele) sau utili1at de ctre pro%esor pentru e)aluare
poate constitui o do)ad a e)alurii co*peten(elor ele)ului.
;e1ultatele acti)it(ilor des%$urate $i ale e)alurilor+ colectate at&t de ctre 'ndru*torul de
practic+ c&t $i de ctre ele)+ trebuie str&nse $i organi1ate 'ntr6un anu*it loc+ ast%el 'nc&t in%or*a(iile
s poat %i regsite cu u$urin(.
8entru ele)i+ aceste tipuri de do)e1i+ alturi de alte experien(e pe care le pot a)ea 'n ti*pul
stagiului de practica la agen(i econo*ici+ pot %i colectate 'ntr6o Amap a elevului.
Mapa elevului ar putea con(ine
;e1ultate ale lucrrilor de e)aluare e%ectuate pentru te*e din do*eniul pro%esional sau
abilit(i cheie2
;e1ultate ale acti)it(ilor de autoe)aluare $i do)e1i ale discu(iilor care au a)ut loc2
Opiniile ele)ilor pri)ind acti)it(ile des%$urate2
8lanuri de ac(iune ,e)aluri ,acti)it(i )iitoare plani%icate $i e%ectuate de ctre ele) 2
.o*entarii ale pro%esorului pri)ind atitudinea $i re1ultatele ele)ului.
5#
8. Bibliografie
1. Mru*ar+ .onstan(a 9200<: 7 ) 6 C 7 ul osptarului+ Mucure$ti Ed. /ias%era2
2. .apot+ @alentina+ $.a. 9200": 7 )limentaie pu/lic! manual pentru clasa a < 7 a+
Mucure$ti Editura ./ 8ress
#. /inc+ .ristian 9200": 7 !spatar. "anual pentru calificarea ospatar #c$elner%,
vanzator in unitati de alimentatie publica, anul de completare, Mucure$ti Ed.
/idactic $i 8edagogic ;.A.2
4. /obrescu+ E*ilian 9200<: 7 Tehnica servirii consumatorilor, cls. X&'X&&+ Mucure$ti
Ed. /idactic $i 8edagogic ;.A.2
5. >lorea+ .onstantin+ $.a. 92004: 7 'anualul directorului de restaurant+ Mucure$ti
Editura =N;6.F2
<. Marinca$ Iuliana 9200E: 7 !rganizarea serviciilor de protocol Au(iliar curricular,
8rogra* 8NA;E+ .N/I8=+ Mucure$ti+
!. Nicolescu+ ;adu 91EE": 7 Tehnolo0ia restaurantelor+ Mucure$ti Editura Inter6;ebs2
". Nicolescu ;adu 91EE": 7 )erviciile n turism i alimentaie public, Mucure$ti
Editura -port6turis*+
E. -ta)rositu+ -tere 9200<: 7 )rta serviciilor "n restaurante! /aruri! 0astronomie!
hoteluri! pensiuni turistice+ Mucure$ti >unda(ia Arta ser)iciilor 'n turis*.
10. 000 7 ***.topretete.ro
11. 000 7 ***.petitc$ef.ro
12. 000 7 ***.gustos.ro
54

S-ar putea să vă placă și