Sunteți pe pagina 1din 5

- 2 -

Determinarea costului de fabricare a painii


1.Taxe salariale personal / luna
Nr crt Denumire post Nr.
angajati
Salariu(Ron) Cost salarial(Ron)
1 Frmnttor 9 700 6300
2 Modelator 6 700 4200
3 ncrctor dospitor 6 700 4200
4 Coctor 6 750 4500
5 Ambalatori 6 700 4200
6 ncrctor/Descrctor 1 700 700
7 Manipulant depozit fin 3 700 2100
8 Laborant + C.T.C. 2 700 1400
9 Magazioner mat. Prime 1 700 700
10 Magazioner produse finite 3 700 2100
11 Manipulant depozit produse 6 700 4200
12 Manipulant expediie 4 700 2800
13 ofer autodub 4 700 4200
14 Personal curenie 2 700 1400
15 Mecanic fochist 3 750 2250
16 Electromecanic 3 800 2400
17
Conducere
1 2500 2500
18
Contabil
1 1500 1500
19
Inginer
3 1800 5400
20
Paznici
4 700 2800
Total costuri 55650
Taxe la stat (28 % din total costuri) 15582
Total cheltuieli salariale 71232

Cost salarial = nr. Angajati Salariu
Total cheltuieli = Taxe la stat + Total costuri

- 3 -

2. Costuri materii prime si auxiliare / luna

Nr. crt Denumire Cantitate(kg) Pret(Ron/kg) Cost materiale
(Ron)
1 Faina 450000 2,9 13050
2 Drojdie 2100 4,8 10080
3 Sare 700 6,5 4550
4 Zahar 1200 3,8 4560
5 Afanatori 400 5,8 2320
6 Gluten 300 8,5 2550
Total 37110

Cost materiale = CantitatePret

3. Costuri utilitati / luna
Nr.
crt
Denumire U.M. Cantitate Pret unitar
/U.M.(Ron)
Pret total
(Ron)
1 Apa rece m 1869,84 1,2 2243,80
2 Apa rece m 452,16 1,8 813,88
3 Energie
electrica
Kw/h 21672,6 0,15 3250,89
4 Gaz m 8000 0,20 1600
Total 7908,57

Pret total = cantitate Pret unitar- 4 -

4.Costuri utilaje de productie
4.1. Valoarea utilajelor supuse montarii.

Nr.
crt
Denumire
utilaj
Necesar
(buc)
Valoare
unitara
(Ron/
buc)
Valoare
totala
(Ron)
Timp
amortizare/
depreciere
(luni)
Rata
amorti
zare
Rata
depre
ciere
1
Dulap
frigorific
1 3500 3500 144 24,30 -
2 Malaxor 3 9500 28500 196 145,40 -
3 Cerntor 1 3800 3800 144 26,38 -
4 Elevator 1 2500 2500 196 12,75 -
5 nec 1 2700 2700 144 18,75 -
6 Timoc 3 800 2400 144 16,66 -
7 Ecluz 3 1200 3600 144 25 -
8
Dozator
gravimetric
3 2300 6900 196 32,20 -
9
Ridictor-
rsturntor
2 23000 46000 196 243,69 -
10
Maina de
divizat
2 7000 14000 196 71,42 -
11
Maina de
premodelat
2 8000 16000 196 81,63 -
12
Maina de
modelat final
2 8200 16400 196 83,67 -
13
Band repaus
intermediar
2 750 1500 144 - 10,41
14
Band
transportoare
2 7000 14000 196 71,42 -
15
Dospitor
tunel
2 35000 70000 196 357,14 -
16 Cuptor tunel 2 56000 112000 196 571,428 -
17
Agregat de
condiionare
1 7000 7000 144 48,61 -
18
Maina splat
containere
1 2500 25000 196 127,55 -
19 Buncr aluat 2 3000 6000 144 41,66 -
20
Instalaie
suspensionare
drojdie
1 600 600 144 - 4,16
Total achizitie 382400 2048,26 14,57
- 5 -

Pret utilaj> 1800 ron-amortizare
Pret utilaj< 1800 ron-depreciere
Rata de amortizare= Valoarea toata/Timp de amortizare

4.2. Valoarea utilajelor nesupuse montrii

Nr.
crt
Denumire
utilaj
Necesar
(buc)
Valoare
unitara
(Ron/
buc)
Valoare
totala
(Ron)
Timp
amortizare/
depreciere
(luni)
Rata
amorti
zare
Rata
depre
ciere
1 Crucior
cuv
18 900 16200 196 82,65 -
2 Containere
pine
90 100 9000 196 45,91 -
3 Crucior
lis
2 1400 2800 144 19,44 -
4 Etuva
1 1500 1500 144 - 10,41
5 Baie
electric
1 450 450 144 - 3,12
6 Autodube
2 2000 4000 144 27,27 -
Total 33950 179,27 13,53

5. Valoarea mobilierului i a obiectelor de inventar

Nr.
curent
Obiect mobilier Nr. buc.
Valoare
unitar
(ron/buc.)
Valoare
total (ron)
1 Balana tehnic
1 150 150
2 Balana malitic
1 2600 2600
3 Mas laborator
2 700 1400
4 Dulap metalic
2 300 600
5
Mobilier vestiar i birou
1 4500 9000
Total 13750


- 6 -

6. Total costuri directe

Nr.
crt
Denumire Total costuri
1 Utilaje supuse montarii 382400
2 Utilaje nesupuse montarii 33950
3 Mobilierul i a obiectelor de
inventar
13750
4 Materii prime si auxiliare 37110
Total CD 467210

7. Total costuri indirecte

Nr.crt Denumire Total costuri(Ron)
1 Amortizare 2227,53
2 Depreciere 28,1
3 Taxe salariale
71232
4 Utilitati 7908,57
Total CI 81396,2

8.Costuri totale

CT = CD + CI
CT = 467210 + 81396,2
CT = 548606,2 Ron

9. Cost unitar

CU = CT/Q
Q- cantitatea de produs finit obtinuta
Q= 900.000 paini/luna
CU = 548606,2 / 900000
CU = 0,60 Ron