Sunteți pe pagina 1din 12

CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de

caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice


STRATEGII LINGVISTICE SI PERILINGVISTICE N TRADUCTOLOGIE -
PRINCIPII SI ANALIZ DE CAZ
I. INTERFERENTE DIAFAZICE, DIACRONICE SI DIATOPICE
Lect. univ. d. CONSTANTIN-IOAN !LADIN
Unive"it#te# $% Dece&'ie %(%)$, A*'# Iu*i#
L'auteur se propose d'examiner quelques stratgies de la grammaire
de transcodage, domaine roumainfran!ais, portant sur des rcits de
l'oeuvre de I. L. "aragiale. "ette anal#se de cas se limite au lexique et $ la
smantique tout en soulignant le rapport qui existe entre les mo#ens
strictement linguistiques et ceux prilinguistiques
Receptorul-traductor, ca enuntiator de gradul al doilea, sesizeaz, prin deve'#*i+#e
[!"#$%, sensul glo&al si se'ni(icatiile speci(ice ale te)tului de tradus, pun*nd +n relatie in(or'atiile
e)plicite si pe cele i'plicite, pentru a-l re(or'ula apoi, prin eve'#*i+#e [!"#$, ",%, su& (or'a
altui te)t- Acesta .a (i, ine.ita&il, supus constr*ngerilor 'or(osintactice si se'antico-prag'atice ale
li'&ii tint, cu statut de constant- /n acelasi ti'p, apare necesitatea de a se lua +n considerare
e.entualele .ariante de interpretare, de a se opera o alegere +ntre ele, unele dintre aceste .aria&ile
a(late la dispozitia traductorului (iind +n str*ns corelatie cu 'o'entul c*nd se (ace traducerea, cu
intentia autorului ei +n (unctie de tipul de destinatar .izat [!"",%- Traductologia accept anu'ite
li&ertti de interpretare, su& aspect ling.istic, pe care si le asu' traductorul, la granita siste'ului
li'&ii tint [!"",%- Cu conditia ca toate procedeele (olosite s concure pentru a asigura te)tului
deri.at un ni.el de c,e+iune
"
suscepti&il de a i'pri'a traducerii o c,eent-
$
identic cu cea a
te)tului initial [,!$%-
0radul +nalt de co'petent +n li'&a surs si +n li'&a tint nu sunt de a1uns pentru a garanta o
calitate satis(ctoare a traducerii- 2n rol esential +n desci(rarea se'ni(icatiilor si apoi +n redarea lor
+n alt li'& re.ine &unei stp*niri a cunostintelor sociale - con.entiile care gu.erneaz aplicarea
regulilor de co'unicare ["!"$3-"$4%, su&co'ponenta stilistico-(unctional a c,&.,nentei
.ei*in/vi"tice [!"54%, si a in(or'atiilor culturale, con.ergente sau di.ergente, din cele dou li'&i
[,!$67 !",%, su&co'ponent ci.ilizational a aceleeasi c,&.etente periling.istice [!"54%, a.*nd +n
.edere c ceea ce este pertinent +ntr-o li'& ar putea s nu (ie +n alta, si in.ers-
Studiul de (at ur'reste s e)a'ineze te8nicile traductionale aplicate si e(ectele acestora +n
transpunerea din ro'*n +n (rancez a c*tor.a 0ete,ni&e

, a(late +ntr-o situatie special, selectate


din opera lui I- L- Caragiale, toate (iind e)plica&ile prin structura di(erit a celor dou li'&i - su&
"
9ascicul de ele'ente, realizate cu a1utorul co-te)tului ling.istic, apte s garanteze unitatea "int#ctic- a te)tului:
repetarea ele'entelor le)icale autose'antice, (r alterare de sens, +n unitti sintactice integrate +n aceeasi sec.ent,
relati.a unitate a siste'ului prono'inal, pro-(or'ele - 'ai ales deicticele, concordanta te'poral-.er&al si aspectual,
paralelis'ele si ana(orele-
$
9ascicul de ele'ente care garanteaz unitatea "e&#ntic- a unui ansa'&lu de propozitii!(raze: propozitiile!(razele
tre&uie s (ie co-re(erentiale, s ai& identitate re(erential7 sensul glo&al al te)tului depseste su'a sensurilor (razelor
constituente7 instru'entele cele 'ai i'portante ale coerentei sunt dia(oricele [cata(oricele, (or'e prospecti.e si
ana(oricele, (or'e retrospecti.e%-

2nittile le)icale, si'ple sau co'ple)e, (olosite +n traducere, a.*nd signifie-urile +n raport de intersectare [0alisson-
Coste "456!$65, apud !5%- ;le se a(l +n e*#tie de t#ducee, de 0ete,ni&ie [!5%-
<
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
aspectul siste'atizrii, 'ai 'ult sau 'ai putin analitice!sintetice, al con(iguratiei se'antice,
eti'ologice, dialectale, al capacittii deri.ati.e- Cu alte cu.inte, este .or&a despre 'odul +n care s-a
+ncercat redarea +n (rancez a inte1eente*e*, di"cu"ive +n proza si +n dra'aturgia lui I- L-
Caragiale, ca procedee de realizare a oralittii: inte1eente di#"t#tice
,
- nu'ai cu.intele si
e)presiile populare, di#1#+ice
<
, di#c,nice
6
- (ie din (ondul .ec8i al li'&ii ro'*ne [grecis'e,
turcis'e, sla.onis'e%, (ie neologis'ele ['ai ales (rantuzis'e, dar si ger'anis'e, 'ag8iaris'e etc- %,
inte1eente di#t,.ice
5
- De ase'enea, o atentie aparte a (ost acordat unor (eno'ene de *e2e&i+#e
idi,"inc#+ic-
3
, din perspecti. contrasti.-
=reocuprile de li'& ale lui I- L- Caragiale sunt dintre cele 'ai consec.ente si 'ai originale +n
acelasi ti'p +n procesul constituirii si al de(initi.rii li'&ii ro'*ne literare- ;le sunt e)pri'ate
progra'atic
4
, dar, 'ai ales, constituie o constant intrinsec a tuturor scrierilor sale- Contri&utia sa
ling.istic se ilustreaz +n dou directii di.ergente [3!4%: una de"tuctiv- - prin discreditarea, cu
a1utorul co'icului, a unor (eno'ene neliterare de li'&, a unor orientri sau curente ling.istice
a&uzi.e >+n co'edii, +n 'o'ente si +n sc8ite?, cealalt c,n"tuctiv- - reprezentat de inter.entiile
scriitorului din indicatiile scenice, precu' si de li'&a +ntre&uintat +n dra', +n nu.ele, +n po.estiri si
+n pu&licistic-
Cu' se stie, una dintre do'inantele scrisului lui I- L- Caragiale este ,#*it#te#
"#
, 'ani(est la
toate ni.elele - (onetic, le)ical, gra'atical, ea reprezent*nd @trata'entul@ la care este supus li'&a
literar +n (unctie de gradul de instructie a persona1elor, de posi&ilittile lor intelectuale si de
.eleittile acestora- Ast(el, scrierile lui I- L- Caragiale pstreaz legtura cu 'odelul li'&ii .or&ite,
deprt*ndu-se totodat de acesta prin conturarea unor structuri cu un pro(il stilistic speci(ic [5!55,
4#%-
;le'entele ling.istice, la orice ni.el - (onetic, le)ical, 'or(ologic, sintactic, atri&uite unor
di.erse ",ci,*ecte, c,n,*ecte sau di#*ecte
""
se suprapun si se +ntreptrund +n grade di(erite +n
ide,*ecte*e persona1elor caragialesti-
Au (ost retinute nu'ai e)e'plele considerate a (i cele 'ai pertinente pentru ilustrarea
(eno'enelor studiate, (r a se 'ai nota toate ocurentele si (r a se ur'ri +nregistrarea cronologic
a ter'enilor +n cauz- Studiul nu intentioneaz s e.alueze calitatea traducerilor +ntre&uintate
"$
-
De un interes deose&it au a.ut parte le)e'ele a(ectate de #&'i/uit#te dete&ini"t- [!,6%,
rezol.a&il prin e1eie end,1,ic- ["!"5$%, adic prin raportarea la 'icro-conte)tul ling.istic [co-
te)t% si, 'ai ales, a celor a(ectate de #&'i/uit#te .,'#'i*i"t- [!,6%, care poate (i solutionat
e)clusi. prin e1eie e2,1,ic- ["!"5$%, adic prin apelul la conte)tul situational- Sunt .izate
cu.intele si e)presiile care re(er la preconstructe culturale din spatiul geogra(ic si te'poral e.ocat
de scriitor-
Neologis'ele sunt ur'rite nu'ai din perspecti. destructi.- Cercetarea celorlalte le)e'e si
(razeologis'e discursi.e depseste acest cadru, +ntruc*t sunt a.ute +n .edere toate lucrrile inspirate
de .iata rural- Optiunea are dou 1usti(icri- A&senta traducerilor pentru +ntreaga oper a
scriitorului, pe de o parte
"
- =e de alt parte, nu este greu de o&ser.at c di(icultti deose&ite de
traducere ridic 'ai ales ar8ais'ele, cu.intele si e)presiile cu puternic a'prent ci.ilizational,
,
!"3$: unitti trans(erate dintr-un registru al li'&ii +n alt registru-
<
!"3: unitti dintr-o li'& strin-
6
!"3: unitti apartin*nd unor stadii e.oluti.e di(erite ale li'&ii-
5
!"3: unitti cu distri&utie dialectal-
3
!3: lacunele le)icale pro.enite dintr-un decupa1 di(erit al realittii o&iecti.e +n cele dou li'&i7 /,*ui
*e2ic#*e3&#tici#*e [!4%-
4
@--- sr'ana li'& ro'*neasc A nu 'ai este, cu' ar (i tre&uit s (ie, o plant culti.at A a a1uns &uruian sl&atic A@
- Caragiale - $!6-
"#
Nu nu'ai +n piesele de teatru, unde acest lucru este de la sine +nteles, ci +n toate celelalte scrieri-
""
!"3"- =str' ter'enul consacrat din socioling.istic si din traductologie, desi ar (i 'ai potri.it, cel putin pentru
situatia li'&ii ro'*ne, din perspecti.a ta)ono'iilor dialectologice, un deri.at de la /#i-
"$
Apelati.ele-ter'eni de adresare au (ost discutate tangential, deoarece ele pun pro&le'e speciale din cauza di(erentei
de structurare a c*'purilor lor le)icale si a pozitiei .ocati.ului din cele dou li'&i-
"
/n sc8i'&, au (ost luate +n consideratie toate traducerile pe care le-a' a.ut la dispozitie pentru unul si acelasi te)t
ro'*nesc-
<,
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
ele'entele le)icale alogene, .ec8i sau noi, +ndeose&i cele neasi'ilate, asi'ilate partial sau
distorsionat de ctre .or&itorii li'&ii ro'*ne, toate (olosite de scriitor cu intentii &ine de(inite- Nu au
(ost a.ute +n .edere ar8ais'ele ori neologis'ele curente si (i)ate +n siste'ul li'&ii ro'*ne si nici
insertiile +n li'&i strine, cele (olosite de scriitor ori atri&uite persona1elor sale
Oralitatea puternic a te)telor supuse analizei (ace ca rezultatele cercetrii, cel putin +n parte,
s +si pstreze .ala&ilitatea pentru alte +ncercri de traducere a unor te)te literare si'ilare acestora si
c8iar a pentru situatii co'une de co'unicare interling.istic- /n cazul operei lui I- L- Caragiale
interesul traductorului specializat sporeste +n intensitate, cunoscut (iind rolul pe care scriitorul +l
atri&uise ele'entelor in.estigate- Or, transpunerea unui te)t, si cu at*t 'ai 'ult a unui te)t literar,
puternic 'arcat conotati. +ntr-un te)t pur denotati. nu poate (i dec*t (rustrant pentru te)tul initial-
At*t regionalis'ul, c*t si neologis'ul constituie procedee curente, sugesti.e si econo'ice, de
*,c#*i+#e, de d#t#e a actiunii si de c##ctei+#e, de ti.i+#e a persona1elor [3!35%-
Ma1oritatea persona1elor lui I- L- Caragiale sunt de origine 'unteneasc- /n 'od (iresc, rostirea
acestora este puternic in(luentat de particularittile ling.istice speci(ice arealului- Mai rar, apar si
persona1e la care se recunosc particularitti dialectale, (onetice si le)icale [<7 67 3!36, 4<%, speci(ice
Moldo.ei sau Transil.aniei- 2neori scriitorul indic +n 'od e)plicit pro.enienta geogra(ic a
persona1elor sale
",
, dar, cel 'ai des, apartenenta dialectal este redat printr c8iar (elul de a .or&i al
persona1elor-
/n dra', +n po.estirile de (actur rural sau de inspiratie oriental ele'entul popular se +'&in
cu cel ar8aic pentru a realiza culoarea local-regional, te'poral-ar8aic si social-rustic [3!3<%-
Alta este situatia +n literatura u'oristic, unde ele'entele dialectale au un rol si'ilar celor
populare, de.oal*nd conditia social 'odest si gradul de instructie li'inar al persona1elor- ;(ectul
este +ngrosat si satira este 'ai aspr +ndeose&i atunci c*nd ter'enii populari ori dialectali
interactioneaz cu neologis'ele, cel 'ai adesea alterate (or'al sau se'antic
"<
, ele'entul popular
de'asc*nd (olosirea i'proprie a neologis'elor [3!35%-
I- L- Caragiale realizeaz un .eridic ta&lou ling.istic al epocii sale - o societate de tranzitie,
+nc puternic tri&utar unui (ond ling.istic de sorginte oriental-(anariot, dar (r'*ntat totodat de
dorinta de e'ancipare, 'ai ales prin apropierea de iz.oarele latine, su& i'pulsul curentelor
ling.istice puriste, latiniste [3!33%, sau de 'odelele altor li'&i neolatine, 'ai ales de (rancez [3!3%,
"6
- Scriitorul ironizeaz i'aginea ra.agiilor pe care le produsese +ncercarea de re(or'are a li'&ii
noatre pe aceast cale ["#!$<$7 3!3"%,
"5
- Neologis'e re(lect, din perspecti. ling.istic, dorinta de
par.enire a persona1elor ce populeaz 'ediul ur&an, peri(eric de cele 'ai 'ulte ori, si (ac do.ada
deplinei inaderente a ele'entului alogen la ni.elul de cultur al acestora [5!3"7 3!4#%-
Retin atentia: neologis'ele neadaptate (onetic
"3
, e)plica&ile ca rezultat al ptrunderii lor din
'ai 'ulte surse, ca 8iperur&anis'e, ca e(ecte ale e)tinderii asupra lor a unor trata'ente speci(ice
ariei 'untenesti, ca o consecint a intrrii lor pe cale oral7 neologis'ele neadaptate 'or(ologic sau
se'antic- 2lti'a categorie e)plic i'proprietatea unor ter'eni, +ntre&uintarea pleonastic a
neologis'elor +n asocieri sinoni'ice anacronice, alturrile de cu.inte cu sens contrar, unele clisee
ling.istice si auto'atis'e .er&ale, eti'ologiile populare-
",
BLucrul se petrece, dup toate pro&a&ilittile, +ntr-un oras 'oldo.inesc7 cititi, prin ur'are, 'oldo.ineste: cafin%-
"<
@te opresc, 'agariule, s (aci de 'au.aises plaisanteries pi conta doa'nei 0rigorasc8CD, sotia 'E@ - $!6-
"6
@=e atunci, c*nd nu se po'enea de .iata pu&lic si c*nd e*it# ",ci#*- si 0i/0-*i1e se nu'ea .,ti.end#d-, &oierul +n
loc de C#."# si de 4#, a.ea "ind,1ie si c0e1ui acas, nu'a-n i"*ice* si-n &e"i7 +n loc de 5u/, a.ea un t##1 de
lutari si un 'scrici- Slu1&a acestuia era s spue carag8iosl*curi la c8e(, s pcleasc pe 'usa(iri si c8iar pe
stp*nu-su si s spun pe greceste cucoanelor ceea ce da'ele aud azi pe (rantuzeste la Fugo@ [G-&-tici "i
&-"c-ici,G!"45%-
"5
@9ireste c cititorii .or (i /#ti autorului de acest uv#6 si totodat noi din parte-ne +i #.,t-& ale noastre
e&e"i&ente pentru 1#ti/# ce si-a dat spre a #ni"i pu&licitatea desi pentru pri'a oar un asa t#v#*iu nu putea s
(ie e2#&.t de 1,tui@ [F,&u*# de .,ce"e-ve'#*e .,*itiene"ti,G!$$4%-
"3
=entru un in.entar al trata'entului neologis'elor, su& di(erite aspecte, .ezi <7 67 $!6, 3!3"-34-
<<
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
La I- L- Caragiale se intersecteaz dou siste'e deno'inati.e cu (unctie &ine precizat
"4
-
Turcis'ele, grecis'ele, sla.onis'ele sunt (olosite pentru redarea culorii te'porale ;le denu'esc
ter'eni care re(er la .iata econo'ic de tip (eudal >+'&rc'inte, 'o&il, ar8itectur, ali'ente,
&uturi, &ani, unitti de 'sur, 1ocuri, ter'eni din 'ediul 'ilitar, ter'eni din co'ert?, ter'eni care
re(er la organizarea social >institutii, relatii (a'iliale etc- ?, ter'eni care se re(er la .iata spiritual,
ter'eni pentru 'ora.uri- 0er'anis'ele si 'ag8iaris'ele corupte, putine la nu'r, dau indicatii
pri.itoare la originea geogra(ic a persona1elor sau (unctioneaz ca ter'eni te8nici, de o&icei +n
locutiuni-
Nu sunt rare situatiile c*nd ele'ente de origini di(erite contrasteaz, uneori c8iar +n interiorul
aceluiasi te)t, cu e.idente intentii stilistice
$#
: !#d#&, c,c,#n- A [O noapte (urtunoas!<6%7 !u"iu A
d,&nu*e A [O noapte (urtunoas!<<7 Hu A ttico, .#,* A s '-ngropi A - O noapte (urtunoas!5%7
.,&-dui*e, *iu'e&ui*e Didinii [DIale carna.alului!$$4%7 ' "u*e&ene"te cu c0in,,+
[Justitie!<%-
Cu.intelor din (ondul .ec8i a(ectate de particularitti 'untenesti, dar cunoscute si +n a(ara
acestei arii >(onetis'e, (or'e (le)ionare?, le corespund 8eteroni'e din (ranceza literar: su&stanti.e
['i6e - Dou loturi!""<7 c-&#"e - Npasta!5,7 1#&e*ie - O scrisoare--- !"$$7 /i6e - O noapte
(urtunoas!$,7 u"e - Npasta!647 /0ene#* - A'icul K!",$%7 pronu'e [#i*#*t- - DIale
carna.alului!$$57 ni&ine# - Conu Leonida--- !35%7 .er&e: ti&ete - DIale carna.alului!$6<7 #u
ti&e" - O scrisoare--- !""37 "- ti&eti - O scrisoare--- !"5<7 &--ncunte+ - O noapte (urtunoas!"67
"- 7nc0i+ - DIale carna.alului!$#7 "- -'d - DIale carna.alului!$#7 "- .uie - DIale
carna.alului!$,#7 de"c0ideti - DIale carna.alului!$4<7 "- &- de".#t - Npasta!7 "#i >L din
so'n? - Npasta!<"7 "- .#t - O noapte (urtunoas!<$7 .,ci - Npasta!5%7 prepozitii [.8n >L
gazete? - DIale carna.alului!$4%- Feteroni'ele apartin*nd .ariantei populare a li'&ii (ranceze sunt
'ai degra& e)ceptii: Ma .,ci [Npasta!,5% - Si 1#it [GII!,#%-
Si (onetis'ele 'oldo.enesti sunt redate prin 8eteroni'e din (ranceza standard: c#1in9, vi#t#
&9, .-- vini .,c,, [Telegra'e!<#%7 .itecut, 1i&ee [Telegra'e!<"%7 -.ide, #/i",u*
[Telegra'e!<$%7 tii [Telegra'e!<%7 .i adresa &9 [Fig8-Li(e!54%7 Te opresc, &#/:iu*e, s (aci di
#i9"te7 sotia &97 $A# ; d# "t-i, 'i ,&u*e ;$ [Fig8-Li(e!3"%-
Gor&irea &ir1arului rus, din C-*du- &#e, este reprodus de ase'enea prin 8eteroni'e
literare: Nu "*,',d.... e"te &u"tiiu, &, ,c... 7 Nu "tii *# &ine, &, ,c...7 G0e #c,*,, &, ,c...7
Ie ; *# du&ne#t# e"te, &, ,c... [Cldur 'are!$$5%- =arado)al, .or&irea peltic a lui Tra8anac8e
este sugerat printr-o scriere (onetic adaptat, dup 'odelul te)tului ro'*nesc: &e" 0,&&#+e" [O
scrisoare--- !II!", - Tra8anac8e%, *# S"#&'e, +e "ui" e"t<, *e c,*9d+e, *e d<#n+e&ent, i&#+ine+-
v,u", une ""#i+e, ""9e &#d#&e, &,n ""e #&i, *,+e [O scrisoare--- !II!"< - Tra8anac8e%
Ca o 'sur co'pensatorie se recurge, pentru sugerarea rostirii (a'iliare!populare, la
procedee alternati.e:
- turnuri (a'iliare!populare: Dar noi n-a' dec*##t-- N [Dl- 0oe!"$"% - Mais est-ce Oue nous
ne lIa.ons pas declarP, n,u" N ["4<!35, G!<35%7 ;u nu v-+ c-ti (aci adiat [Npasta!<#% - Je .ois
&ien Oue cIest ton testa'ent Oue tu (ais *: A [G!""%7
- elidare: d,&=1udector [Justitie!,% - &="ieu le 1uge ["4<!"",G!,6"%7 o 1,&eie "8&#n-
[Justitie!,% - 6="ui" un .#uv= (e''e ["4<!"",G!,6"%7 De ce nu te pui tu s (aci alta 'ai &un N
[Npasta!$4% - T=#" >u=en (aire une Oui soit 'eilleure [G!$46%7 Iar ai .enit N @iar +ncepi, iar te-
apuc@ [Npasta!$4% - Te v=*: encore N [G!$46%7 -*ui# de a o'or*t pe t#t--"-u [Npasta!5"% - a
c=*ui >u=# tuP son pEre [G!$3%-
;lidarea, pentru sugerarea ano'aliilor din rostirea &eti.ilor, din te)tul ro'*nesc, este rareori
redat prin acelasi procedeu +n traducere: Nu . deran1ez, c#=v#-"=+ic- [C9R!6"% - Gous derangez
pas, non N ["4<!""<,G!,4%7 Mine, (rate, eu nu &eau ni'ic, c#=v#=-"=+ic- N [C9R!6$% - ;8, garcon,
alors co''e ca, 1e nIai pas droit a une conso''ation N ["4<!""6,G!,4,%- Desi procedeul, asociat
cu procedee alternati.e, nu este e)clus: la 'ada' Mari, c#=v#-"=+ic- [C9R!6$% - c8ez &=#&e Maria,
"4
=entru un in.entar al turcis'elor, grecis'elor, sla.onis'elor, (rantuzis'elor, 'ag8iaris'elor, ger'anis'elor, .ezi
<7 67 "#!$,3-$,4, 3!3$-36-
$#
Gezi, pentru distri&utia sinoni'elor, cu co'entarii asupra originii lor, 4-
<6
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
1#ut c,ie Q ["4<!""6%- Te8nica aceasta este aplicat constant +n alte seg'ente ale enuntului:
#ut=1,i" ?G!",#%7 c=t=0eue [II!33%7 d=#ut=# 1#ie ["4<!""3%7 d=ce" cui"te" [III!,"%7 d=*=# 'iee
[G!","%7 6=di" ["4<!""3%7 6=*=#i [G!","%7 6=*=#i t,uve [III!,"%7 6=*=#v#i" [G!","%7 6=&e "ui" env,@<
[G!","%7 6="ui" ["4<!""3,G!","%7 6=tien" [III!,"%7 6=v,te [III!,", "4<!""3%7 &=#&e Maria [G!,4,%7
&=c,nn#7t ["4<!""3%7 n,t=",ciete< [II!33%7 on "=c,nn#7t [III!,"%7 v=*: [II!34,G!","%7 Laissez-'oi,
=+=#**e [G!","%-
Aceleasi procedee, 8eteroni'e literare si elidare, sunt +ntre&uintate si pentru sugerarea .or&irii
tiganilor: 5#,*eu, 'a' A sriti A c-a .enit 0-*# iar [Dou loturi!"$"% - O8, la, la A Giens .ite 'a'an-
Le v=*: encore [IG!"6,G!4,%- ;ste ade.rat +ns c alte procedee pot (i utilizate pentru acelasi tip
de discurs: o'isiunea ["# 0ie #* d#cu*ui - Dou loturi!""5%, apelul la (or'ule presta&ilite din
'odelul cultural occidental, ca' operetistic: stai c# ".ui, &8nc#-te-#" A [Dou loturi!""3% -
Attendez A Je dis tout, &,n .ince A [IG!"$,G!4#%-
Modul de selectare a 8eteroni'elor si strategiile alternati.e nu reusesc nici s reproduc
particularittile populare, nici s 'arc8eze distinctii de natur dialectal- Con(undarea acestora cu
rostiri de.iante [etilici, decrepiti, .or&itori nenati.i% este total-
Au (ost retinute cu.intele, si deri.atele acestora pe teren ro'*nesc, intrate din (rancez direct
sau prin (ilier, cele cu eti'ologie 'ultip, una dintre surse (iind li'&a (rancez [c,n"ev#tiune,
/##ntiune, in".i#tiune, .ei.etiune7 #&'it, c#.it, viti,"7 ciuc#*#t-, 1,te*, &#ine,
&,#t,iu---%, dar nu'ai (rantuzis'ele cu cu (or'e (luctuante [ce&en#*
$"
- O noapte
(urtunoas!$5!te'un# - O noapte (urtunoas!<7 e+icit - O noapte (urtunoas!$"!i+icit - O
noapte (urtunoas!$#%7 .#,* - O scrisoare--- !"63!.#,*- - A'ici!34%, cu (or'e denaturate si cele cu
se'antis' nesigur +n constiinta ling.istic a .or&itorilor
$$
-
Acestea din ur' sunt sursa unor situatii colocationale i'proprii: tautologii [6une t8n- - O
noapte (urtunoas!<"%, asocieri de cu.inte cu se'antis' contrar ["-, t#te+ cu e1u+ - O noapte
(urtunoas!"5%7 # t#t#t-, cu in"u*te "i cu '-t#ie - O noapte (urtunoas!$$%, prezenta unor ter'eni
+n constructii care 'i'eaz 'odele (rantuzesti, dar nu sunt repera&ile +n aceast li'& [.#d,n: "-
#& A - O noapte (urtunoas!",7 "- #& A de i&.e"ie - O noapte (urtunoas!"5%, conta'inri
[1it#nti# @c8itanta@, cu 1in#nte - Jert(e patriotice!<67 .,ce"t >-.er&al?, cu .,te"t - O noapte
(urtunoas!$$%-
Necunoasterea e)act a sensului lor genereaz eti'ologii populare, din plin e)ploatate de I- L-
Caragiale: #"inuit#te @asiduitate@ [O noapte (urtunoas!$6%7 c#.it#*i"t @&ucurestean@ [O
scrisoare--- !"3<%7 C,&.,t#tiv [O scrisoare--- !"33%7 ce&en#* [O noapte (urtunoas!$5%7
/#ndi,. [DIale carna.alului!$56%7 i&.,t# [nu te L degea&a - Conu Leonida--- !4#%7 inti/#t,iu
[DIale carna.alului!$55%7 !#&i+,n [O noapte (urtunoas!,6%7 &-n8nc- [L sudoarea poporului
su.eran - O noapte (urtunoas!$3%7 &u-tui [lege de L - Conu Leonida--- !35%7 ,"t,&ente*e [L
c8irurgicale - DIale carna.alului!$5<%7 #1in-ii [L de 'aniere - O scrisoare--- !"<"%7 enu&e#tie [O
scrisoare--- !"#%7 "c,1u*," [L la datorie - O scrisoare--- !",4%7 "u'1iu/ @su&c8irurg@ [DIale
carna.alului!$6%7 "u1#/iu [L uni.ersale - O noapte (urtunoas!$3%7 .#""i,n [trei ani la L - O
noapte (urtunoas!$$%7 .iet#te [ai&i L - O noapte (urtunoas!<"%7 te'un# [O noapte
(urtunoas!<%
9or'a denaturat a neologis'elor (rantuzesti este e)plica&il si prin re(erirea la calea pe care
ele au ptruns +n ro'*n-
C*te.a au intrat prin scris: c,n/ediu, c,n/ed [C9R!6, - IG!"$#,G!,43%7 entee" [O
scrisoare--- !""#%7 1,te* [dar este accepta&il si originea polonez dup ter'enul o'oni' - O
scrisoare--- !"",%7 e/*e&ent [O noapte (urtunoas!$<%-
Cele 'ai 'ulte +ns au (ost preluate oral: #*ev,# [O noapte (urtunoas!6%7 #&.*,#i#t [O
noapte (urtunoas!"%7 ',n",# [DIale carna.alului!$6<%7 1#",n [(ace (asoane - O noapte
(urtunoas!"%7 &#"e [9i.e oIclocC!46%7 &e"i [At'os(er +ncrcat!44%7 &,n"e [A'ici!34%7
n#tue* [O scrisoare--- !"6"%7 ,dic,*,n [DIale carna.alului!$$4%7 .#&.*e+i [de-un L - O noapte
$"
Gezi si traducerea eronat *e '#/ne [IG!3,G!6$%-
$$
Toate acestea au (ost pe larg discutate de I- Iordan [<7 6%-
<5
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
(urtunoas!6%7 .# e/+#&.*u [Conu Leonida--- !35%7 .#,* [Dl- 0oe!"$"%7 .e+#nti [s te L - O
noapte (urtunoas!$"%7 .e+ident [O scrisoare--- !""%7 e/*e&ent [O noapte (urtunoas!$<%7 e+,n
[O noapte (urtunoas!"6%7 "#n1#", [O noapte (urtunoas!,%7 "u".#nd#ti [O scrisoare--- !"5<%-
Di(icultatea!i'posi&ilitatea reproducerii (idele a unor sunete a&sente din siste'ul li'&ii ro'*ne
st la &aza unor de(or'ri a (rantuzis'elor: de1#v, [curge +n L - DIale carna.alului!$6<%7
in1*uinte+e [s L - O scrisoare--- !"<4%7 itindentie [o(iter de L - DIale carna.alului!$%7 &u"iu [O
noapte (urtunoas!<<%- Accidente (onetice, de toate tipurile, uneori asociate +ntre ele sau!si cu alte
(eno'ene, e)plic (or'a corupt a (rantuzis'elor: asi'ilare .ocalic progresi. - d,c,&ent [O
scrisoare--- !"",%, in1*uinte+e [s L - O scrisoare--- !"<4%7 asi'ilare .ocalic regresi. - entee" [O
scrisoare--- !""#%, ic,n,&ii [O scrisoare--- !"54%, i".*ic [O noapte (urtunoas!<3%7 asi'ilare .ocalic
partial progresi. - 'u*iv# [e.entual succedent unei 'etateze - Dl- 0oe!"$,%7 asi'ilare .ocalic
regresi. - viit#'i* [L progres - O noapte (urtunoas!$3%7 asi'ilare consonantic regresi. -
'#/#',nt [O noapte (urtunoas!",%7 disi'ilare consonantic progresi. - &,&ent#* [O
scrisoare--- !"""%7 disi'ilare consonantic regresi. - c#tind#t [ur'at de 'etatez - DIale
carna.alului!$,%, v#di"t [Justitie!<%7 disi'ilare consonantic &ilateral - #.,c*e."ie [L cele&ral -
Telegra'e!<<%7 epentez - #dv,c#t [O scrisoare--- !"<,%, .,ce"t [-.er&al - O noapte (urtunoas!$$%7
'etatez - ce1etic#t [L 'edical - O noapte (urtunoas!$"%, ce*e'#*- [apoclepsie L -
Telegra'e!<<%, *ev,ve [O noapte (urtunoas!<,%7 'etatez si asi'ilare .ocalic progresi. -
ce1etic#t [L 'edical - O noapte (urtunoas!$"%7 'etatez si nazalizare - c#tind#*- [O scrisoare--- !
"#6%7 nazalizare - #ndi"#nt [O scrisoare--- !$""%7 denazalizare: C,"titutiune [O noapte
(urtunoas!$6%, itindentie [o(iter de L, ur'at de o asi'ilare .ocalic progresi. - DIale
carna.alului!$%, ,"t,&ente*e [L c8irurgicale, du&lat de si'ilare .ocalic progresi. - DIale
carna.alului!$5<%-
Strategii ling.istice:
Ter'eni ec8i.alati cu 8eteroni'e literare:
F#ntu+i"&eB #dv,c#t [O scrisoare--- !"<,%7 #&ic [Inspectiune!"3, -G!6<%7 #&.*,#i#t [O
noapte (urtunoas!" - IG!$,,G!,4%7 #ndi"#nt [O scrisoare--- !$"" - II!$"#%7 #.,c*e."ie ce*e'#*-
[Telegra'e!<< - IG!64,G!,4"-,4$%7 'e*et [Dou loturi!""57 '#/#',nt - O noapte (urtunoas!", -
IG!$<,G!<#7 'eeu @&eret@ [Dl- 0oe!"$$ - IG!34,G!<33%7 ',n",# [DIale carna.alului!$6< -
IG!$$4,G!$,4%7 c#.it [DIale carna.alului!$5%7 c#tind#t [DIale carna.alului!$,%7 c#tind#*- [O
scrisoare--- !"#6 - II!43%7 ce1etic#t [L 'edical - O noapte (urtunoas!$" - IG!"%7 ce"tiune [O
scrisoare--- !""3%7 ciuc#*#t- [Dl- 0oe!"$ - IG!34,G!<34%7 c,n/ediu, c,n/ed [C9R!6, -
IG!"$#,G!,43%7 c,n"ev#tiune [O scrisoare--- !"55%7 C,"titutiune [O noapte (urtunoas!$6 -
IG!$6,G!6"%7 de.#nd [O noapte (urtunoas!,%7 d,c,&ent [O scrisoare--- !"",%7 entee" [O
scrisoare--- !""#%7 e2-&#"#nd- [DIale carna.alului!$65 - IG!$#,G!$<#%7 1#vuide [O noapte
(urtunoas!"4%7 1it#ntie @c8itanta@ [Jert(e patriotice!<6%7 1,te* [O scrisoare--- !"",%7 /##ntiune
[Conu Leonida--- !35%7 /#ndi,. [DIale carna.alului!$56%7 i&.,t# [nu te L degea&a - Conu
Leonida--- !4# - II!3%7 ic,n,&ie [O scrisoare--- !"54%7 in1*uinte+e [s L - O scrisoare--- !"<4%7
in".i#tiune [O noapte (urtunoas!<$%7 i".*ic [s-i L - O noapte (urtunoas!<3%7 &#d#& [O noapte
(urtunoas!<6- IG!6",G!3,%7 &#"e [9i.e oIclocC!46 - IG!3$,G!<,#%7 &-n8nc- [L sudoarea
poporului - O noapte (urtunoas!$3 - IG!3,G!6%7 &e"i
$
[At'os(er +ncrcat!44 - IG!$5,G!<,<%7
&,&ent#* [O scrisoare--- !""" - II!6<%7 &,n"e [A'ici!34 - IG!5$,G!<"%7 &,#* [@'oral@ - O
scrisoare--- !""#%7 &u-tui [lege de L - Conu Leonida--- !35 - II!,%7 &u"iu [O noapte
(urtunoas!<< - IG!6",G!3,%7 n#tue* [O scrisoare--- !"6"%7 ,dic,*,#ne [DIale carna.alului!$$4 -
IG!$#$,G!$$%7 .# e/+#&.*u [Conu Leonida--- !35%7 .#,* [Dl- 0oe!"$" - IG!35,G!<35%7 .e1eit
[a' L - O scrisoare--- !$#,%7 .e+ident [O scrisoare--- !""%7 #1in-ii [L de 'aniere - O scrisoare--- !
"<" - IG!"3,G!"6#%7 ,&#ntu*ui [asupra L nostru - DIale carna.alului!$6< - ,&#n dC#&,u
[pour notre L - IG!$$3,G!$,4%: "c,1u*,"i [s (i' L la datorie - O scrisoare--- !",4%7 "u'1iu/
[@su&c8irurg@ - DIale carna.alului!$6 - IG!$#5,G!$$5%7 "u".#nd#ti [O scrisoare--- !"5<%7 .iet#te
$
9or'a literar a ter'enului poate +ns s apar +n sintag'e (a'iliare: &e"i [DIale carna.alului!"3% - /#nd
&eci [IG!$63% - &eci 'ien [I!$35%-
<3
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
[ai&i L - O noapte (urtunoas!<" - G!3"%7 .,&-dui [DIale carna.alului!$$4 - IG!$#$,G!$$%7
e/*e&ent [O noapte (urtunoas!$<%7 evu*utie [Conu Leonida--- !3$%7 te'un# [O noapte
(urtunoas!< -IG!,,,G!63%7 t#t#t cu in"u*te "i cu '-t#ie [a L -o - O noapte (urtunoas!$$ -
IG!,G!<3%7 v#di"t [Justitie!< - IG!"$,G!,6$%7 viit#'i* [L progres - O noapte (urtunoas!$3 -
IG!3%-
S*#vi"&e: 'i6- [R rus- 'i6# - O scrisoare--- !","% - 1i#ce [III!6", IG!"#,G!"<$%7 c8ciu&-
[R sl- Duci&# - Npasta!$% - c#'#et
$,
[GII!$"%7 cin"te [R sl- ci"ti, a (cut L - Npasta!,% -
t,un<e [il >--- ? a paSP une L - G!#6%7 c,'+- [R ucr-, rus-, pol- D,'+# - La 8anul lui M*n1oal!"#5%
- /uit#e [IG!",,G!5#%7 *e*it- [R *e*e R &g- *e*6# - O noapte (urtunoas!,4% - &9e [IG!<6,G!54%7
&,6ic- [R rus- &uEiD - 9i.e oIclocC!46% - e11,nt<e [IG!3,%7 .i"t#v [R sl- .i"t#vF - Ion!",$% -
0<#ut [G!5$%7 .,* [R rus- .,* @napoleon@ - DIale carna.alului!$,$% - *,ui" [IG!$"",G!$"%7
t-*&-cie [R # t-*&-ci R sl- t*u&#ci, s a' L - DIale carna.alului!$<5% - e2.*ic#ti,n [pour a.oir
une L - IG!$,G!$<%7 tu*e#"c- [R &g- tu*6#, scr- tu*iti, .rea s-o L - Justitie!<% - d<c#&.e [il a
.oulu L - IG!"$,G!,6$%7 u*it- [R sl- u*ic# - O noapte (urtunoas!"% - ue [IG!$,,G!,4%7 +#v#/iu
[R +#ve/iu R +#ve- R scr-, &g- +#ve# @rz.rtit@ - Conu Leonida--- !4,% - <&eutie [II!,,% -
e'e**e [IG!4$,G!""<% - <v,*uti,nn#ie [II!"##%7 ti.ii/ [R scr- c#.#iD#, spirt de L - DIale
carna.alului!$,$% - *=#&,ni#>ue [IG!$"$,G!$$%-
Tuci"&e: d#*c#uc [R tc- d#*D#vuD - At'os(er +ncrcat!"##% - v,@,u [IG!$3,G<,6%7
0#i&#n# [R tc- 0#@&#n# - At'os(er +ncrcat!"##% - v#/#',nd [IG!$3,G!<,6%7 i"n#1 [tc- e"n#17
@&reslas, 'eserias@ - Jert(e patriotice!<<% - &#c0#nd [IG!$#, "46!,5#%7 &ee&et [R tc-
&ee&et, ngr- &ee&eti @reparat, aran1are, dic8isire@ - O noapte (urtunoas!$#% - <.##ti,n"
[IG!#,G!<<%7 +e1*e&i"t [R tc- +evD*en&eD - A'icul K!","% - i,ni"te [Tuel L - IG!,3,G!6#5%7
+ev+ec [R tc- +ev+eD - A'ici!4#% - t@.e c<du*e [IG!56%-
O pozitie pri.ilegiat o ocup ter'enul &,1t [R tc- &u1t%, cu o se'antic e)tre' de &ogat ["-
@Lucru, pro&le' (r .aloare, (r +nse'ntate7 (leac, ni'ic, &agatel7 s'ec8erie, tertip7 capricii,
(andoseli, nazuri, (asoane@% si care a creat +n 1urul su o (a'ilie le)ical a'plu e)ploatat de I- L-
Caragiale [&,1t#n/iu, -,#ic-, &,1t,*,/, &,1t,*,/ic, &,1t,*,/ie%-
/n (unctie de sensul actualizat conte)tual, &,1t [ce L 'ai e si sta N - O scrisoare--- !""% este
tradus prin: '#*ivene" [scuteste-' cu &,1tui*e tale - O scrisoare--- !"53 - 9ic8ez-'oi donc la pai)
a.ec .os L - II!"6$, III!"#3%7 1#ce [ce &,1t 'ai e si sta N - O scrisoare--- !"" - Ouelle L cIest
encore lU - II!5#%7 0i"t,ie [ce &,1t 'ai e si sta N - O scrisoare--- !"" - Ouelle L il a pu encore
'i1oter - IG!"#3,G!""%7 ,d,&,nt#de" @(an(aroad, ludrosenie@ [Vpargnez-'oi donc .os L -
IG!"6#,G!"3"%7 "#**e '*#/ue [ce &,1t 'ai e si sta N - O scrisoare--- !"" - Ouelle L il a pu 'i1oter
encore - III!$6%7 "i&#/<e" @'ai'utreal, scli(oseal, (andoseal, (asoane@ [G!,5, - !,1tui ; ia (ii
&un - - 0roaznica sinucidere--- !,"%7 ",nette" [ces L - IG!$3, "6$!< pentru ni"te &,1tui -
@co'ediile ne'testi@, tradus prin ",nette" G#**e&#nde"H - O noapte (urtunoas!"5%, '*#/ue"
[&,1tui ; - Dou loturi!""4 - des L - IG!",G!4$%-
!,1t,*,/3&,1t#n/iu
$<
@o' neserios pe care nu se poate conta, (lecar si s'ec8er@ este redat
prin 8eteroni'ele ur'toare: '*#/u,*,/ue [II!"# - Cu &,1t,*,/u* - O scrisoare--- !"5%, 1#ceu
[III!<<, IG!"$6,G!",3 - Cu &,1t,*,/u* - O scrisoare--- !"5%, c8neu [IG!5 - &,1t#n/ii -
Sa.antul!6$%-
!,1t#n/i,#ic- @(e'eie neserioas, (lecar, pala.ragioaic@ este tradus prin: c8neu"e
@ludros, +ng*'(at@ [Rro'*nca!<4 - IG!%7 1#ceu"e [Serait-ce une A N - IG!$",,G!$< - s (ie
.reo A N - DIale carna.alului!$,5%-
!,1t,*,/ie @s'ec8erie, tertip@ - .ii cu &,1t,*,/ii, cu icono'ii, cu sotietti, cu sca'atorii [O
scrisoare--- !"54%: '*#/u,*,/ie [.ous .enez a.ec .otre L, .otre Pcono'is'e U la 'anOue, .os
societPs, .os tours de passe-passe - II!"6,%7 .iteie" [.ous .enez a.ec .os L, .os Pcono'is'es U la
'anOue, .os societPs, .os tours de passe-passe - III!""#, IG!"6",G!"3$%- =ri'ul ter'en este o
$,
Ter'enul intr +n categoria 1#*"i*, in#&ici, ne(iind nou, ca +n li'&a ro'*n- /n (rancez el este se'nalat din
secolul al KIII-lea- Se'antica sa din li'&a actual +l eli'in +ns din acest conte)t-
$<
/n Le v#-nu-.ied", *e v#uien, *e vente-ceu2 ["4<!$3,G!<% ter'enul este o'is - pe &,1t#n/iu, pe &#te-1i.te
[O noapte (urtunoas!"3%-
<4
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
creatie le)ical +n (rancez a traductorului ro'*n si prezint interes deoarece contureaz o (a'ilie
le)ical, ca +n ro'*n - '*#/ue - '*#/u,*,/ue - '*#/u,*,/ie, ceea ce 'reste coerenta te)tului-
Geci"&e: #di#t-
$6
[R ngr- diet# @testa'ent@ - Npasta!<#% - te"t#&ent [G!""%7 #.e*.i"it
[R ngr- #.e*.i"i# @dezn1duit, desperat, e)asperat, care nu se 'ai poate stp*ni@ - At'os(er
+ncrcat!"##% - ene/u&9ne @posedat >de de'on?, apucat, e)altat, zrg8it, srit@ [IG!$3,G!<,6%7
#.e*.i"it- [DIale carna.alului!$<5% - 0," d=e**e [IG!$$$,G!$,$7 c#'u*i."e"te [R ngr- D#'u*ei"# @a
catadicsi@ - O noapte (urtunoas!5<% - c,n"ent [IG!53,G!"##%7 di#&#ntic#*e [R ngr- di#&#ndiD# -
Ion!",% - de" di#&#nt" [G!5$%7 1ide# [R ngr- 1ide", i-a' (ost >--- ? A - DIale carna.alului!$<<% -
e2t#-1id9*e [U Oui 'oi 1Iai PtE tou1ours A -G!$,#%7 0#*i&# [R ngr- 0#*i&# R tc-, S .ezi, e A - O
noapte (urtunoas!% - 0i"t,ie 1,&id#'*e [Tu .ois, cIest une A - IG!,,G!65%7 i.i"t#t [R ngr-
e.i"t#ti" @cel 'ai 'ic grad de o(iter de politie@ - O noapte (urtunoas!"$% - ",u"-c,&&i""#ie de
.,*ice [IG!$,G!,3%-
Ge&#ni"&e: c0in,,+ [R ger'- Iienu"", ' sule'eneste cu L - Justitie!<% - "uie [il allait
'e &ar&ouiller la (igure a.ec de la L - IG!"$,G!,6$%7 1edevei" [R ger'- Fedevei"", pra( de L - La
=asti!,56% - .,ude de t#*c [G!<6<%7 t#* [R ger'- Z#0* - [At'os(er +ncrcat!44% - /#J,n
[IG!$5,G!<,<%7 ti*indu [R ger'- Zi*inde - DIale carna.alului!$44%-
!#/0i#i"&e: .#&'*ic- - [R 'ag8- .#nt*iD# - Dl- 0oe!"$#% - *e u'#n [IG!3<,G!<3<%7 ti"
[ti"t R 'ag8- ti"+t @o(iter, co'adant, cpetenie@- DIale carna.alului!$,"% - #d6ut#nt [@su&o(iter@% de
/end#&eie [IG!$"#,G!$"%-
Ter'eni ec8i.alati cu 8eteroni'e (a'iliare!populare:
F#ntu+i"&e: e".ectivu* ei [l-a gsit >--- ? la Didina d-tale L - DIale carna.alului!$<<% - son
t@.e [cIest L U ta Didine Oui lIa trou.P - IG!$$#,G!$,#%-
S*#vi"&e: c8ciu&- [Npasta!$% - #u'e/e [G!$44%7 1*-c-u [R sl- c0*#DF - Ion!",<% - /#"
[G!5<%7 &it,c#n [R sl- &et,0u - O noapte (urtunoas!$% - /,u6#t [ce L - IG!,G!<5%7 u'*- [R
rus- u'* @'oned strin de argint@, trei s(erturi de L - O noapte (urtunoas!63% - ",u" [Ouinze L -
IG!5",G!4,%-
Tuci"&e: !#n/#1#u# [R tc- &#nD#1# @o' care nu 'erit nici o consideratie7 o' 'rginit,
&leg, prost, nt*ng@ - DIale carna.alului!$"% - *=#nd,ui**e [IG!$#% - *=And,ui**e [G!$$,% - une
.,u*e &,ui**<e [At'os(er +ncrcat!"## - IG!$3,G!<,6%7 "u*e&ene"te [R tc- "u*u&en, ' L -
Justitie!<% - '#',ui**e [il allait 'e L la (igure - IG!"$,G!,6$%7 +ev+ec [R tc- +ev+eD - A'ici!4#% -
cin/*< [IG!5,G!<$% - ni/#ud [G!<<%-
Geci"&e: &#t#cuc- [R ngr- &#t#DuD# @(e'eie ur*t, proast, .ulgar@ - La 8anul lui
M*n1oal!""$% - *# ',u/e""e [GI!$6% - ",ci9e [La 8anul lui M*n1oal!""$ - IG!"<,G!3#%7
ne.ic,."it [Lantul sl&iciunilor!$#% - c0en#.#n [U ce petit A - IG!"#",G!64,%, .,c,."it# [asta e
A de sor-'ea - Ion!",,% - vein#de @norocos, &(tos@ [.oilU 'a A de soeur -G!5%7 .#"t#&#/iu
[R ngr- .#"t#&#", tc- .#"ti&# - O noapte (urtunoas!$% - u"te - [IG!%7 .#"t#&#/iu -
&#*,tu [G!<5%7 .,c,."it [R ngr- .,D,.", @nec8i&zuit7 @persoan care nu e &un de ni'ic@ - Dl-
0oe!"$"% - &,n .etit c0,u [IG!36,G!<36, +n '#'@ t#*D%-
Ge&#ni"&e: c,nt,.i"t [R ger' I,n+i.i"t - At'os(er +ncrcat!"##% - un ,nd-de-cui
[IG!$4,G!<,6%-
!#/0i#i"&e: "i&'ie [R 'ag8- ci&',#, slug >--- ? cu L - O noapte (urtunoas!,#% - #
/#/e" [do'estiOue L IG!,3,G!5$%-
Ter'eni ec8i.alati cu 8eteroni'e argotice: 'i6- [R rus- 'i6# - O scrisoare--- !","% - "#.in
[II!"#4%-
T#n".,+iti#: Nu i-a' +nc8eiat eu .,ce"tu*-ve'#* atuncea noaptea N [O noapte
(urtunoas!$$% - NIest ce pas 'oi Oui #i ve'#*i"<e, U lIoccasion du scandale nocturne N [IG!7
;ra' #&'et#t- >@plictisit, iritat@? a&solut [O noapte (urtunoas!% - Mon ennui Ptait 'ortel -
IG!, - Mon ".*een
$5
Ptait 'ortel [G!65%-
$6
Apropierea (or'al nu 1usti(ic se'antic ec8i.alarea ter'enilor #di#t- - #dieu2: ;st-ce Oue 1e ne .ois pas Oue tu
(ais tes #dieu2 pour tou1ours N [GII!,,%-
$5
Ter'enul pare socant pentru .or&itorul de li'& ro'*n deoarece +n aceast li'& el este un neologis' relati.
recent, intrat pe cale li.resc- Ar putea (i considerat un 1#*" in#&ic pentru c +n (rancez el este datat de la 1u'tatea
6#
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
!,du*#e *e2ic#*- t,t#*-:
F#ntu+i"&e: 1#ce 1#",#ne [O noapte (urtunoas!"% - elle &in#ude - IG!$,,G!<#%-
Geci"&e: ne-#& .,c,."it [O scrisoare--- !",% - n,u" v,i*: 'ien #v#nc<" [II!",% - n,u"
",&&e" 1#it" [III!45, IG!"<$,G!"5,%7 a a1uns .,c,."it- [Ion!",$% - sa soeur # eu de *# c0#nce
[G!5"%, .,c,."itu* [O noapte (urtunoas!$"% - ce .,.e-:-ien [IG!$,G!<5%-
!,du*#e enunti#tiv-:
F#ntu+i"&e: epitropia &ucurestenilor c#.it#*i"ti [O scrisoare--- !"3<% - la supre'atie des
Mucarestois, de" /en" de *# c#.it#*e [IG!"66,G!"35%7 cu' curge +n de1#v, toat intriga [DIale
carna.alului!$6<% - co''ent toute cette intrigue prend une #**ue 1une"te [IG!$$3,G!$,4%7 n-a'
putut .entu c# "-, t#te+ cu e1u+ [O noapte (urtunoas!"5% - 1I#i en,nc< : &,n e1u" [IG!$3% -
1e ne pou.ais plus >--- ? leur "evi &,n e1u" -G!<%7 Ne.asta zice, .#d,n: @Dez&rac-te 08it@ [O
scrisoare--- !"#5% - Ma (e''e 'e dit, "#u1 v,t=e".ect [II!6#% - Ma (e''e Oui 'e dit, 6e v,u"
de&#nde .#d,n [III!"5, IG!"#$, G!"$<%7 #1in-ii de &#niee [O scrisoare--- !"<"% - de"
.,ced<e" #u""i t,tueu2 [II!"$,%7 A ta #d,#nt- [DIale carna.alului!$,% - Ce**e >ui t=#d,e
[G!$$%-
=rocedeul este curent +n reconstructia unor structuri (rantuzesti denaturate: P#,* ; [Dl-
0oe!"$"% - Ke v,u" en d,nne &# .#,*e ; [IG!35,G!<35%7 P#,*- de onoare [A'ici!34% - Je te
donne &# .#,*e dI8onneur [IG!5",G!<#%7 "- #& .#d,n [O noapte (urtunoas!",% - Pe&ette+
[IG!$,G!<#%-
S*#vi"&e: ',/d#.,"te [R &g- ',/ d# .,"ti - Dou loturi!""5% - Dieu &eci [IG!"#,G!33,
4,/d#.,"te ; - Npasta!,"% - Dieu v,u" *e ende ; [GII!",G!#,%7 &,6ic, [9i.e oIclocC!46% -
e11,nt<e Oue tu es [IG!3,%-
Geci"&e: 1ide# [i-a' (ost >--- ? A - DIale carna.alului!$<<% - : >ui &,i 6=#v#i" .,u
t,u6,u" d,nn< &# 1,i [IG!$$#%7 1iiti"e#"c- [R ngr- 0iiti+, @a (elicita@, s ne L - Conu Leonida--- !
3% - nous #de""e un .etit c,&.*i&ent [II!3,% - nous #de""e "e" 1e*icit#ti,n" [IG!3,% - nous
"evi "e" c,n/#tu*#ti,n" [G!"#5%-
Ge&#ni"&e: o caleasc 'are cu 1#*#it# [Ion!",,% - une grande calEc8e .eced<e d=un
<c*#ieu [G!5%-
Ter'eni tradusi prin 8iperoni'e: #i 6uc# 0,# *# ",,#ce [Npasta!#% - tu d#n"e#i"
[GII!"5%7 1*eici [R ger'- F*ecDen - Mosii >Ta&l de 'aterii?!<$<% - /i**#de" Q [G!64#%7 ,"t,&ente
[DIale carna.alului!$5<% - &# t,u""e [IG!$<6,G!$<6%7 tic,*,ui [Mosii >Ta&l de 'aterii?!<$<% -
d#.e#u2
$3
[G!64#%-
Deza'&iguizare conte)tual prin selectarea unui ter'en 'ai e)plicit: .,"tui*e dinspre
Mar'izon [O noapte (urtunoas!,6 % - *# c#"ene de &armizon [G!55, (at de .,"te" de &armizon -
IG!<%7 un 6une t8n- [O noapte (urtunoas!<"% - un 6eune [--- % 6,uvence#u [G!3", (at de un Lte
6eune - IG!<5%-
Strategii periling.istice:
Ter'eni care reproduc de(or'area 1,&#*- sau!si "e&#ntic- din ro'*n si sunt:
"- Marcati gra(ic, cu caractere italice >e)clusi. (rantuzis'e corupte?: #*ev,# [O noapte
(urtunoas!6% - arevoar [IG!,<% - arevoir -G!64%7 #& .#d,n [s L de i'presie - O noapte
(urtunoas!"5% - 1#ite" escuse [L de 'on i'pression - IG!$5,G!$5%7 #&'et#t- [singur si L - DIale
carna.alului!$"% - spleen [seule a.ec 'on L - IG!$#,G!$$,%7 #ndi"#nt [O scrisoare--- !$""% -
adressant - [III!"<"% - andressant - [IG!"35,G!$#5%7 #"inuit#te @asiduitate@ [O noapte
(urtunoas!$6% - assinuit [IG!$6,G!6"%7 ',n",# [O noapte (urtunoas!6% - bonsoar - IG!,<7
c#tind#*- [O scrisoare--- !"#6% - cathrdale [III!"6% - crathdrale [IG!"#"% - cathidrale [G!"$<%7
ce1etic#t [L 'edical - O noapte (urtunoas!$"% - cerfiticat [L 'edical -G!6<%7 di.,t#t [O noapte
(urtunoas!5,% - depot [IG!55,G!44%7 'u*iv# [Dl- 0oe!"$,% - boulebards [IG!4$% - boulivards
[G!<4"%7 e+icit [O noapte (urtunoas!$"% - zercice [IG!",G!<6%7 i&.,t# [R (r- "=e&.,te, nu te
L - Conu Leonida--- !4#% - importe [ne tI L pas - IG!34%7 inti/#t,iu [DIale carna.alului!$55% -
secolului al KIII-lea-
$3
Desi ter'enul e)ist, cu acelasi sens, si +n (rancez-
6"
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
intrigatoire [IG!$35% - introgatoire [G!$<5%7 i+icit [O noapte (urtunoas!$#%- zercice
[IG!",G!<6%7 !#&i+,n [O noapte (urtunoas!,6% - Marmizon [IG!<%7 # &8nc# [L de la datoriile
ce ne i'pun - O noapte (urtunoas!$6% - manger [L au de.oir - IG!$6,G!6"%7 &,&ent#* [O
scrisoare--- !"""% - momenttalement [III!$% - momentalement - [IG!"#6,G!"$3%7 .#""i,n [trei ani
la L - O noapte (urtunoas!$$% - passionnat [trois annPes de L - IG!,G!<5%7 .ei.etiuni [O noapte
(urtunoas!65% - pripetions - [IG!5#,G!4%7 .iet#te [ai&i L - O noapte (urtunoas!<"% - pit [aSez
L - IG!<3%7 .,ce"t-ve'#* [Nu i-a' +nc8eiat eu L - O noapte (urtunoas!$$% - process -ve'#*
[NIest-ce pas 'oi Oui lui ai adressP L - G!<3%7 #1in-ii [L de 'aniere - O scrisoare--- !"<"% -
raffineries [L 'anierPes - III!56%7 enu&e#tie [O scrisoare--- !"#% - renumration -
IG!44,G!"$$%7 ,&#nti,#"- [(at L - O noapte (urtunoas!5$% - romancieuse [une (ille L -
IG!5<,G!45%7 "c,1u*,"i [L la datorie - O scrisoare--- !",4% - scrofuleux [L dans le de.oir -
IG!"6,G!"<3% - mtculeux [L dans le de.oir - III!5"%7 "u1#/iu [L uni.ersale - O noapte
(urtunoas!$3% - siffrage [L uni.ersel -G!6$%7 viit#'i* [progres L - O noapte (urtunoas!$3% -
viritable [progres L -G!6$%-
=rocedeul este aplicat cu inconsec.ent: 4,n",#-',n",# [O noapte (urtunoas!,% -
4,n"u9e-',n"u9e [IG!,,G!65%7 Ci,c*,.edic- [O scrisoare--- !"33% - C@c*,.<di>ue [II!"55,
III!"$$, IG!"63,G!"34%7 C,&.,t#tiv- [O scrisoare--- !"33% - C,&.,t#tive - [II!"55, III!"$$,
IG!"63,G!"34%7 *ev,veu* [O noapte (urtunoas!<,% - e,*v9e [IG!6#,G3%-
$- /nsotiti de "ic >procedeu ec8i.alent cu 'arcarea gra(ic?: enu&e#tie [O scrisoare--- !"#%
- enu&<#ti,n [II!<,%-
- 0losati printr-o not de su&sol >e)clusi. ter'eni care nu'esc preconstructe ci.ilizationale?:
c,'+- [La 8anul lui M*n1oal!"#5% - c,'+# [GI!"%, +#v#/iu [O scrisoare--- !"<% - <&eutie
[IG!"$<,G!",5%-
,- Marcati gra(ic cu caractere italice si glosati +ntr-o not de su&sol: c,'+# [2lti'a
e'isiune!"5<% - 6,ueu de cobza [G!6,#%7 &u-tui [lege de L - Conu Leonida--- !35% - moratore
[loi du L - IG!35% - mort--tort [loi du L -G!"#4%7 0,# [R &g- 0,,, ai 1uca L - Npasta!#% - la
hora [tu danserais L - G!$46%-
O di(icultate adesea insur'onta&il cu care se con(runt traductorul o constituie ec8i.alarea
interling.istic a cala'&ururilor- Resursele interne ale li'&ilor, co'petenta ling.istic si cultural-
ci.ilizational, sustinut de creati.itatea traductorului pot o(eri uneori solutii surprinztoare:
- unde &-n8nc- sudoarea poporului su.eran--- stii: &#"---- "u1#/iu [O noapte (urtunoas!$3%
- les ric8es Oui c,n",&&ent les produits de la sueur du peuple sou.erain--- Gous saisissez--- Le
1e"tin--- *e c,n",&&e--- [IG!3
$4
, (at de - les &oSards Oui "=e&.i11ent de la sueur du peuple
sou.erain--- Gous saisissez--- L# t#'*e--- *e /,ute--- - G!6%7
- =e dou consu'atii si-o gurit &#+u - DIale carna.alului!$66% - =our deu) conso'ations, un
'<c,t [@pupic@% et aprEs ,n di... dine - [IG!$$4, G!$,4%7
- &#ine* - &#ine - &#in#* [Dl- 0oe!"$#% - &#inie - &#in#* - &#ineu [IG!36%7
&#in,t - &#inie - &#ineu [G!<36%-
Creatii le)icale apartin*nd traductorilor: ec,n,&i"&e [.ezi infra%7 &,1t,*,/ie [.ii cu
&,1t,*,/ii, cu icono'ii, cu sotietti, cu sca'atorii - O scrisoare--- !"54% - '*#/u,*,/ie [.ous .enez
a.ec v,te A, .otre Pcono'is'e U la 'anOue, .os sociPtPs, .os tours de passe-passe [II!"6,%7
+#v#/iu [O scrisoare--- !"<% - t,u'*i,n [III!<$-<%-
O situatie inedit, de ase'enea cu grad sporit de di(icultate, o reprezint ec8i.alarea nu'ele
co'une pro.enite din nu'e proprii, dac se ur'reste conser.area +ncrcturii lor ci.ilizationale- /n
unele cazuri, si aici pot (i gsite rezol.ri neasteptat de satis(ctoare: /iu'en [R K,'in - O noapte
(urtunoas!"6% - ",n /i'u" [R Gi'u" - IG!$6,G!<$%-
Din cele artate se poate constata c procedeele pur ling.istice +ntre&uintate +ntr-o con(runtare
interling.istic a unui te)t literar au un potential destul de li'itat pentru transpunerea cronolectelor,
a sociolectelor si a dialectelor- La aceasta ar 'ai tre&ui adugat c, ine.ita&il, nici aplicarea
$4
Tot aici: p*n ce nu .o' a.ea un sufragiu uni.ersale [O noapte (urtunoas!$3% - au 'o'ent ou *e "u11#/e
uni.ersel "e# c,n",&&< [IG!3%-
6$
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
strategiilor discutate nu este +ntotdeauna lipsit de cusur- Ast(el, unele 8eteroni'e doar apro)i'eaz
sensul ter'enului din li'&a surs: i"n#1 [tc- e"n#17 @&reslas, 'eserias@ - Jert(e patriotice!<<% - *e
&#c0#nd - IG!$#, "46!,5#7 *-ut# [R tc- *8ut#, ngr- *#ut, @instru'ent 'uzical cu coarde,
ase'ntor cu co&za@ - La 8anul lui M*n1oal!"#5% - son cincin @.ioar proast, scripc@ [GI!"% -
son vi,*,n [IG!",, G!5#%- Alteori traducerile sunt pur si si'plu eronate: # 1-cut cin"te [R sl- ci"ti
- Npasta!,% - i* # 1#it ',ie @a o&ligat s &ea >pe cine.a?@ [GII!<%7 'i+etui [R ger'- 4e"Mt+
@garnitur orna'ental de piele la +nclt'inte@, g8etele cele nou cu L - La =asti!,5$% - e*#"ti>ue
[ses &otines neu.es U L - G!<6#%7 1#*#it# [R ger'- V,eite @cal +naintas@, o caleasc 'are cu L -
Ion!",,% - <c*#ieu !W u'an ! [une grande calEc8e precedPe dIun L -G!5%7 .-"i*- [R .-"i R &g-
.#"6# "e, scr- .#"iti "i, un .estit 'gar de L - Ion!",% - #ce [un cPlE&re *ne de grande L
-G!5"%-
/n plus, c8iar si cele 'ai e(iciente procedee, dintre cele co'entate aici, nu sunt puse +n aplicare
+n toate situatiile identice sau si'ilare- Iat c*te.a sugestii pentru traduceri pe care le consider' 'ai
adec.ate +n cazul unora dintre situatiile care au (ost prezentate: '#udet pentru .-"i*- [un .estit
'gar de L - Ion!",%7 c0ev#* #tte*< en 1*9c0e pentru 1#*#it# !- u'an! [Ion!",,%7 1idei"te @adept al
(ideis'ului@ [auOuel 'oi 1Iai tou1ours PtE A % pentru 1ide# [i-a' (ost >--- ? A - DIale carna.alului!$<<%7
1*#nc0et pentru 1*eic- [Mosii >Ta&l de 'aterii?!<$<%7 *ut0, cinte pentru *-ut- [La 8anul lui
M*n1oal!"#5%7 ,"tu&ent", pentru ,"t,&ente [DIale carna.alului!$5<%7 T,n #d,#nte, Mitza,
pentru A ta #d,#nt-, Mita [DIale carna.alului!$,, (at de - T,n #d,#tice, Mita - IG!$"$ sau
Ce**e >ui t=#d,e, Mitza -G!$$%-
De aceea, strategiile ling.istice se cer co'plinite prin unele de natur periling.istic- Cu
conditia unei (olosiri 'oderate, acestea (unctioneaz +ntr-un 'od ase'ntor indicatiilor regizorale,
procedeu (olosit pe scar larg c8iar +n proza lui I- L- Caragiale-
4i'*i,/#1ie - C##/i#*eB
I-L- Caragiale, O.ee, ;S=LA, [Mucuresti%, .ol- I, "464, .ol- II, "46#, .ol- III, "46$, .ol- IG,
"46<
II- Ion Luca Caragiale, Une *ette .edue, Le .9e L<,nid# et *# <#cti,n, [traduit du
rou'ain par ;d'ond Mernard%, Didier, "4,
III- Ion Luca Caragiale, Une *ette .edue, [--- traduite du rou'ain par AndrP XPdros%,
Les Vditeurs 9ranYais RPunis, "4<
IG- L- Caragiale, Oeuve" c0,i"ie", .ol- I T8Patre, .ol- II =rose, Vditions @Le Li.re@,
Mucarest, "4<
G- Ion Luca Caragiale, Oeuve", MPridiens Vditions, Mucarest, "46$
GI- Ion Luca Caragiale, N *=#u'e/e de !#n6,#*#, +n @Nou.elles rou'aines@, Caragiale -
Sla.ici - Mi8aesco - Agar&iceano, [Traduction du rou'ain par ;d'ond Mernard%, Didier, ["4,5%
GII- Ion L- Caragiali, F#u""e" Accu"#ti,n" GN#.#"t#H, [Traduit du rou'ain par O-
Neusc8otz de JassS, Ralian et Ignat Sa'itca%, ;diteurs, Craio.a, "346
Re1einte citice "i te,eticeB
"- Mell, Roger T-, Te,i# "i .#ctic# t#duceii, ;d- =oiro', [Iasi%, $###
$- Cazacu, M-, I. L. C##/i#*e "i cu*tiv#e# *i&'ii, LLR, KI, nr- $, "43$, p- <-5
- Cristea, Teodora, St#t</ie" de *# t#ducti,n, ;d- 9undatiei @Ro'*nia de M*ine@,
Mucuresti, "443
,- Drg8icescu, Janeta, T#ducti,n et <c,n"tucti,n de *# c,0<ence du te2te, A2C,
Seria Stiinte 9ilologice, Ling.istic, nr- "-$, "445, p- $$-$5
<- Iordan, Iorgu, Li&'# $e,i*,$ *ui I. L. C##/i#*e, Societatea de Stiinte Istorice si
9ilologice, [Mucuresti%, "4<<
6- Iordan, Iorgu, Sti*i"tic# *i&'ii ,&8ne, ;ditie de(initi., ;S, Mucuresti, "45<
6
CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice n traductologie principii si analiz de
caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice
5- Iri'ia, D-, A".ecte #*e "int#2ei 1#+ei 7n "ciei*e *ui I. L. C##/i#*e, A2I, KGIII,
"45$, Sectiunea III, e? Ling.istic, p- 55-4"
3- Iri'ia, D-, V,c#'u*#u* ,.eei *ui C##/i#*e, A2I, KG, "464, Sectiunea III, Stiinte
sociale, e? Ling.istic, p- 54-4<
4- Mrut, To'a, A".ecte "in,ni&ice 7n ,.e# *ui I. L. C##/i#*e, LL, IG, "466, p-
4-""$
"#- Gianu, Tudor, A".ecte #*e *i&'ii "i "ti*u*ui *ui I. L. C##/i#*e, +n @Studii de
stilistic@, ;D=, Mucuresti, "463, p- $,,-$6$
6,