Sunteți pe pagina 1din 13

Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

1. Studiu de caz privind TVA deductibila, TVA colectata, TVA de plata, TVA de
recuperat, prorata si regularizarea TVA

Problema:
Societatea comercial X realizeaz urmtoarele operaiuni:
- livrri de mrfuri la export 100.000 lei;
- livrri de mrfuri de la intern cu drept de deducere n valoare de125.000lei, TVA 24%;
- livrari de mrfuri de la intern, scutite de la plata TVA, fr drept dededucere n valoare de 25.000
lei;
- achiziii de materii primei materiale consumabile de pe piaa intern 75.000 lei, TVA 24%;
- achiziie de materii prime din import 20.000 lei, taxa vamal 10%, TVA 24%.
S se calculeze TVA deductibil, TVA colectat, TVA de dedus, TVA de plat sau de rambursat,
dup caz (la momentul achiziiei nu se cunoate dac materiile prime vor fi folosite la producerea
de bunuri supuse TVA sau scutite deTVA, frdrept de deducere).

Rezolvare:
Pas 1: determinarea TVA-ului deductibili de dedus.Pentru aceasta trebuie analizate operaiunile
pentru care se calculeaz TVA-ul deductibil,i anume achiziiile, respectiv operaiunile care intr n
calculul proratei TVAi a TVA-ului de dedus.Printre aceste operaiuni se aflunele cu drept de
deducere i altele fr drept de deducere. Prin urmare este necesar s calculm ct din TVA-ul
posibil dededus (deductibil) este i efectiv dedus. Pentru aceasta vom calcula prorataTVA(%) pe
care o vom aplica TVA-ului deductibil , urmnd a obine un TVA de dedus proporional cu totalul
operaiunilor cu drept de deducere n total operaiuni efectuate.n baza de calcul a TVA-ului
deductibil vor intra:
- achiziii materii primei materiale consumabile de pe piaa intern 75.000 lei;
- achiziie materii prime din import 20.000 lei, taxa vamal10%.
n ceea ce privete mrfurile achiziionate prin import 20.000 lei, n calculul bazei de impozitare
TVA intr valoarea acestor materii prime, inclusiv toate taxele aferente (mai puin TVA, desigur)
pltite. Prin urmare, valoarea luat n considerare va fi preul materiei prime plus taxe vamale
aferente:20.000 lei + 10% x 20.000 lei = 22.000 lei.Baza de impozitare a TVA deductibil va
fi:75.000 lei + 22.000 lei = 97.000 lei.TVA deductibil= 24% x 97.000 lei = 23.280 lei
Prorata = venituri din livrri supuse TVA / venituri din total livrri == (venituri din livrri de
mrfuri la export 100.000 lei + venituri din livrri mrfuri de la intern cu drept de deducere n
valoare de 125.000 lei) / (venituri din livrri de mrfuri la export 100.000 lei + venituri din livrri
mrfuri de la intern cu drept de deducere n valoare de 125.000 lei + venituri din livrri mrfuri de
la intern, scutite de la plata TVA, fr
drept de deducere n valoare de 25.000 lei) = 90% Prin urmare TVA de dedus va fi 90% x TVA
deductibil = 90% x 23.280 lei = 20.952 lei

Pas 2: calcularea TVA-ului colectat
TVA-ul colectat este cel aferent tuturor livrrilor realizate de ctre contribuabil. Baza de calcul este
valoarea livrrilor de mrfuri de la intern cu drept dededucere n valoare de 125.000 lei. Deci TVA
colectat este 125.000 lei x 24% = 30.000 lei.

Pas 3: compararea sumelor reprezentnd TVA de dedus si TVA colectat i determinarea TVA-ului
de plat sau de recuperat, dup caz.
TVA colectat 30.000 lei
TVA de dedus 20.952 lei
TVA de plat(TVA colectat> TVA de dedus) =TVA colectat- TVA de dedus = 30.000 lei
20.952 lei == 9.048 lei

Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

2. Studiu de caz privind TVA neexigibila.

Un IMM inregistrat in Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare
conform art.1563 alin.(13) din Codul fiscal, in cursul lunii achizitionarea servicii in valaore de
1.000 RON, TVA 24% cu plata la 45 de zile si materii prime si materiale in valoare de 10.000
RON TVA 24%, cu plata la 60 de zile de la data facturii. Unitatea presteaza servicii unitatii
administrative locale in valoare de 20.000 RON + TVA 24% cu plata la 30 de zile de la data
finalizarii lucrarii.
Contractarea serviciilor

% = 401 1.240 RON
628 1.000 RON
442.8 240 RON
Achizitioanrea materialelor
% = 401 12.400 RON
302 10.000 RON
442.8 2.400 RON
Consumul Materialelor
602 = 302 10.000 RON
Finalizarea lucrarilor
411 = % 24.800 RON
704 20.000 RON
442.8 4.800 RON

3. Studiu de caz privind ajustarea TVA.

Societatea A, care aplica sistemul TVA la ncasare ( sau a cumparat bunuri de la o persoana
care a aplicat TVA la ncasare) a achizitionat n ianuarie 2013 un activ corporal fix amortizabil n
valoare de 10.000 lei plus TVA 2.400 lei. La data achizitiei societatea A plateste furnizorului suma
de 6.200 lei, din care TVA 1.200 lei, care se deduce. Bunul este alocat unei activitati cu drept de
deducere integral.

- n luna martie 2014, apare primul eveniment care genereaza ajustarea taxei, respectiv bunul
este alocat unei activitati fara drept de deducere a TVA.

Societatea A trebuie sa efectueze ajustarea taxei deduse astfel:
- valoarea neamortizata a bunului este de 7.000 lei (reprezinta 70% din valoarea bunului)
TVA dedusa 1.200 lei
- ajustarea calculata n functie de valoarea ramasa neamortizata: 1.20070%=840 lei, n
favoarea statului
- n luna iunie 2014 societatea A mai plateste furnizorului suma de 2583 lei, din care 500 lei
reprezinta TVA. Taxa de dedus se determina proportional cu valoarea ramasa neamortizata la
momentul la care a intervenit evenimentul care a generat ajustare, astfel: 500 x70%=350 lei-
taxa care nu se deduce.
Diferenta de 150 lei (500-350) se deduce.
- n luna septembrie 2014, apare al doilea eveniment care genereaza ajustarea taxei, respectiv
bunul este alocat unei activitati cu drept de deducere.

Valoarea ramasa neamortizata este de 6.000 lei ( reprezentnd 60% din valoarea bunului)
TVA achitata: 1.200 lei +500 lei=1.700 lei
- ajustarea calculata n functie de valoarea ramasa neamortizata: 1.70060%=1.020 lei n
favoarea persoanei impozabile
Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

- n luna decembrie 2014 societatea A plateste furnizorului suma de 3.617 lei, din care TVA
reprezinta 700 lei. Taxa de dedus se determina n functie de valoarea ramasa neamortizata la
data fiecarui eveniment care genereaza ajustarea taxei, astfel: 70070% 70060%=490-420=
70 lei nu se deduc, iar diferenta de 630 lei (700-70 ) se deduce.

4. Studiu de caz privind decontarile cu personalul.

Un angajat al companiei pleaca in delegati din Bucuresti in Oradea pentru a contracta un
nou furnizor. In data de 01.03.2013, cand pleca in delegatie primeste prin transfer bancar un
avans de 1.000. se intoarcere pe data de 03 martie la ora 22.45. In data de 4 martie depune
Decontul de cheltuieli, justificand urmatoarele cheltuieli: bilet de tren 2 * 320, cazare 2 nopti
* 120, taxi 100 ron, diurna3 zile32,5 ron
Primirea avans:
542 = 512.1 1.000
Justificare avans
% = 542 1.110
624 640
625 240
624 100
625 130
Inchidere decont
542 = 531.1 110

5. Studiu de caz privind veniturile de natura salariala.

Un cabinet de contabilitate are 8 angajati: un director cu un salariu de incadrare de 6.000
RON, 2 economisti cu un salariu de incadrare fiecare de 3500 si 4 asistenti contabili cu un
salariu de incadrare de 2500 ron si un aistent manager cu un salariu de 990 ron.

Cheltuieli cu salariile
641 = 421 23.990
Retineri salariati
421 = % 7.087
Impozit pe salarii 3.120
Somaj asigurati 123
CAS individuala asigurati 2.522
CASS individuala asigurati 1.322

6. Studiu de caz privind decontarile cu asigurarile si protectia sociala.

Enuntul presentat la punctul 5
CAS calculat - societate
Baza de calcul: 23.990 * 20,8% = 4.989,92
645.1 = 431.1 4.990

7. Studiu de caz privind contributiile la asigurarile sociale.
Enuntul presentat la punctul 5

Fd. garantare creante salariale
Baza de calcul = 23.990 * 0,25% = 59,98
645.2 = 447 60

Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

8. Studiu de caz privind contributiile aferente concediilor si indemnizatiilor datorate de
angajator. Enuntul presentat la punctul 5

Contr. pt. concedii si indemnizatii
Baza de calcul: 23.990 *0,85% = 203,92
645.1 = 431.101 204

9. Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru somaj.
Enuntul presentat la punctul 5

Contr. soc. la fd. somaj
Baza de calcul: 23.990 * 0,5% = 119,95
645.2 = 437.1 120

10. Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru sanatate.
Enuntul presentat la punctul 5

CASS - datorat de soc.
Baza de calcul: 23.990 *5,2% = 1.247,48
645.3 = 431.3 1.247

11. Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru risc si boli profesionale
Enuntul presentat la punctul 5

Contr. pt. asig. accidente munca
Baza de calcul = 23.990 * 0,150 = 35,99 =36
645.1 = 431.1ACC 36

12. Studiu de caz privind contributiile de ITM.
Enuntul presentat la punctul 5

In prezent nu se mai plateste contributie cater ITM, insa pentru scopul didactic o sa prezint un
exemplu, enuntat la punctul 5, pentru care compania detine carnetele de munca la ITM
Comision Inspect. terit. de munca
Baza de calcul = 23.990 * 0,75% = 179,93
623.ITM = 447.ITM 180

13. Studiu de caz privind decontarile cu asociatii si actionarii

Problema:
n vederea constituirii S.C. DIO S.R.L. conform contractului i statutului societii se subscrie un
capital social de 20.000.000 lei de ctre cei doi asociai n pri egale. Jumtate din capitalul
subscris se vars n contul bancar al societii, iar restul se depune la caserie. Dup 6 luni asociaii
stabilesc majorarea capitalului social cu 10.000.000 lei, fiecare participnd cu cte o sum de
5.000.000 lei ce se ncaseaz prin casieria societii.
a)subscriere capital social de 20.000.000 lei:
456 / = 1011 20.000.000
b)vrsarea capital n contul bancar al societii, 10.000.000 lei:
5121 = 456 10.000.000
c) transformare capital nevrsat n capital vrsat
1011 = 1012 10.000.000
d) depunere de numerar la caserie, 10.000.000 lei
Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

5121 = 456 10.000.000
e) nregistrarea capitalului vrsat
1011 = 1012 10.000.000
f) subscrierea capital social de 10 000 000 lei
456 = 1011 10.000.000
g) depunere de numerar la casierie, 10.000.000 lei
5121 = 456 10.000.000
h) transformare capital nevrsat n capital vrsat
1011 = 1012 10.000.000

14. Studiu de caz privind decontarile in cadrul grupului

Problema:
O societate comerciala A din cadrul unui grup acorda in anul N, unei alte societati B din cadrul
grupului un ajutor financiar pentru 10.000.000.000 lei, cu o dobanda de 15% pe an, restituindu-se
in anul N+1 suma de 7.000.000.000 lei din ajutorul acordat si dobanda cuvenita pentru anul N.
Operatiuni contabile:
1. contabilizarea acordarii ajutorului financiar intre cele doua societati
a. acordarea ajutorului financiar de catre societatea comerciala A, conform extrasului de cont:
------------------------------------------- x -------------------------------------------
4511 Decontari in cadru grupului = 5121 Conturi la banci in lei
10.000.000.000
Analitic B
------------------------------------------- -------------------------------------------
b. primirea ajutorului financiar la societatea comerciala B, conform extrasului de cont
------------------------------------------- x -------------------------------------------
5121 Conturi la banci in lei = 4511 Decontari in cadrul
grupului 10.000.000.000
Analitic A
------------------------------------------- -------------------------------------------
2. contabilizarea dobanzii calculate pentru ajutorul financiar:
(10.000.000.000 x 15% = 1.500.000.000 lei)
a. dreptul de a incasa dobanzi la societatea comerciala A:
------------------------------------------- x -------------------------------------------
4518 Dobanzi aferente = 766 Venituri din dobanzi
decontarilor in cadrul grupului 1.500.000.000
------------------------------------------- -------------------------------------------
b. obligatia de plata a dobanzii la societatea comerciala B
------------------------------------------- x -------------------------------------------
666 Cheltuieli privind dobanzile = 4518 Dobanzi aferente
decontarilor in cadrul grupului
1.500.000.000
------------------------------------------- -------------------------------------------
3. decontarea in exercitiul financiar N+1 a sumei partiale din ajutorul acordat si integral
dobanda
a. achitarea partiala a obligatiei si integral dobanda, conform extrasului de cont, la societatea
comerciala B:
------------------------------------------- x -------------------------------------------
% = 5121 Conturi la banci in lei
8.500.000.000
4511 Decontari in cadrul grupului 7.000.000.000
Analitic A
Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

4518 Dobanzi aferente in 1.500.000.000
cadrul grupului
------------------------------------------- -------------------------------------------
b. incasarea partiala a ajutorului financiar si a dobanzii calculate, conform extrasului de cont la
societatea A:
------------------------------------------- x -------------------------------------------
5121 Conturi la banci in lei = % 8.500.000.000
4511 Decontari in cadrul grupului 7.000.000.000
Analitic B
4518 Dobanzi aferente in 1.500.000.000
cadrul grupului


15. Studiu de caz privind decontarile cu debitorii si creditorii diversi

Problema:
La o entitate patrimoniala se inregistreaza in contabilitatea proprie uramtoarele:
- dividende de incasat 7.000 lei de la o entitate la care se detin titluri de plasament
- reactivare debite in valoare de 56.000 lei
- acordarea catre un debitor a unui scont in suma de 750 lie
- achizitionarea titlurilor de plasament in valoare de 4.000 lei achitate ulterior
- diferente nefavorabile de curs valutar in valoare de 850 lei pentru o datorie in valuta catre
un furnizor extern
- creante pentru concesiuni, chirii, locatii de gestiune, licente si alte drepturi similare in suma
de 50.000 lei
- debitori prescrisi scosi din evidenta in suma de 300 lei
- achitarea datoriilor fata de creditori in suma de 400 lei

Rezolvare:
- Inregistrare dividend 461=762 7.000
- reactivare debite 461=754 56.000
- inregistrare scont acordat 667=461 750
- achizitionare titluri de plasament 503=462 750
- diferenta de curs 665=462 850
- creante 461=706 50.000
- debitori prescrisi 654=461 300
- datorii 462=5121 400

16. Studiu de caz privind deprecierea creantelor

Problema:
Deprecierea creantelor - clienti:
Cu ocazia inventarierii patrimoniului la sfarsitul anului se determina ca suma de 10.000 lei
reprezentand creante de incasat de la clienti are probabilitatea de incasare este de 60%. In acest
caz, pentru partea de 40% se inregistraza o ajustare pentru depreciere. In anul urmator, creanta se
incaseaza, motiv pentru care ajustarea initiala nu mai are obiect si se anuleaza:
Inregistrarea ajustarii pentru depreciere
6814
Cheltuieli de exploatare privind
491
Ajustari pentru deprecierea creantelor -
4.000 lei
Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

ajustarile pentru deprecierea activelor
circulante
clienti
Anularea ajustarii efectuate pentru depreciere
491
Ajustari pentru deprecierea creantelor -
clienti
7814
Venituri din ajustari pentru deprecierea
activelor circulante
4.000
Deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii:
Dintr-un total de 25.000 lei reprezentand creante de incasat de la una din entitatile afiliate, 15.000
lei se estimeaza a nu se mai incasa. Din acest motiv se decide inregistrarea unei ajustari pentru
aceasta valoare. In exercitiul financiar urmator, se constata imposibilitea recuperarii creantei, motiv
pentru care ajustarea ramane fara obiect si se anuleaza.
Constituirea ajustarilor pe seama cheltuielilor
6864
Cheltuieli financiare privind ajustarile
pentru deprecierea activelor circulante
495
Ajustari pentru deprecierea creantelor-
decontri ntre entitile afiliate i cu
acionarii/asociaii
15.000 lei
Anularea ajustarii la momentul constatarii imposibilitatii recuperarii creantei:
495
Ajustari pentru deprecierea creantelor-
decontri ntre entitile afiliate i cu
acionarii/asociaii
7864
Venituri din ajustari pentru pierderea
de valoare a activelor circulante
15.000 lei

Deprecierea creantelor - debitori diversi:
Ca urmare a vanzarii unui activ, se asteapta incasarea sumei de 20.000 lei. Dificultatile financiare
ale partenerului impun inregistrarea unei ajustari pentru o valoare egala cu 25% din valoarea totala
a creantei. In anul urmator, creanta se incaseaza pentru intreaga ei valoare si ajustarea ramane fara
obiect.

Constituirea ajustarilor pe seama cheltuielilor

6814
Chelt. de exploatare privind ajustarile
pentru deprecierea activelor circulante
496
Ajustari pentru deprecierea creantelor-
debitori diversi
5.000 leiSimonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

Anularea ajustarii
496
Ajustari pentru deprecierea creantelor-
debitori diversi
7814
Venituri din ajustari pentru deprecierea
activelor circulante


5.000 lei
17. Studiu de caz privind cheltuielile in avans.

In data de 25 Martie 2013, compania plateste prin transfer bancar 1.200 de ron reprezentand
contravaloarea unei polite de asigurare CASCO cu urmatoarea valabilitate 01/04/2013-31/03/2014.

471 = 512.1 1.000
Incepand cu luna aprilie se trece pe cheltuiala 100.
612 = 471 100

18. Studiu de caz privind venituirile in avans.

Editura ALFA Press incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente anului
viitor in suma de 1.000 lei plus TVA 24%, conform facturilor emise si a ordinelor de plata.
Emiterea facturilor:
4111 = % 1.240
472 1.000
4427 240

19. Studiu de caz privind obligatiile fiscal privind impunerea veniturilor din salarii.

Un salariat cu un salariu de incadrare de 2.000 ron, si tichete de masa in valoare de 180 ron, cu
doua persoane in intretinere, obtine urmatorul venit net:
Salariu brut = 2.000
Contributii retinute de angajator
Somaj (0,5%)= 10
Sanatate (5,5%)=110
C.A.S. (10,5%) = 210
Total Retineri = 330
Venit net = 1.660
Deducere= 450 x [1-(Venit brut lunar-1000)/2000] = 450 x (1-((2180-1000)/2000)=190
Venit baza calcul = 1.660+180 190 = 1.660
Impozit = 1660*16% = 266
Venit net = 1404

20. Studiu de caz privind regimul fiscal al pierderilor fiscale din exercitiile financiare
precedente.

Problema:
S.C. X S.A. inregistreaza in cursul exercitiului financiar N cheltuieli totale de 2.500.000 lei si
venituri totale de 4.500.000 lei. Cifra de afaceri a intreprinderii in cadrul exercitiului financiar
curebt este de 4.000.000 lei. In categoria cheltuielilor au fost realizate urmatoarele cheltuieli
particulare:
- cheltuieli cu protocolul 55.000 lei, valoare fara TVA;
- cheltuielile cu amenzile si penalitatile catre autoritatile statului 2.500 lei;
- cheltuieli privind penalitatile contractuale conform contractelor comerciale inchiate 8.000
lei;
Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

- cheltuieli cu sponsorizarile 10.000 lei;
- cheltuieli privind constituirea unei ajustari de valoare privind imobilizarile corporale
4.000 lei;
- cheltuieli privind provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor 3.500
lei;
- cheltuieli privind TVA nedeductibila aferente proratei TVA (mai mica de 100%) 500 lei;
- cheltuieli cu scaderea din gestiune a unui stoc de marfa distrus ca urmare a unei calamitati
naturale, stocul de marfa nefiind asigurat 3.600 lei.

Capitalul social al intreprinderii este de 1.000.000 lei, iar pana la 31.12.N intreprinderea a
constituit rezerva legala in valoare de 160.000 lei.

In categoria veniturilor s-au inregistrat urmatoarele categorii particulare:
- venituri din participatii (dividende) 50.000 lei;
- venituri din reluarea unei ajustari de valoarea privind stocurile 4.000 lei;
- venituri din reluarea unui provizion privind clientii incerti conform hotararii judecatoresti
definitive si irevocabile 2.000 lei;
- venituri din penalitati incasate conform contractelor comerciale 20.000 lei.

Din exercitiile precedente intreprinderea a contabilizat o pierdere in valoare de 270.000 lei, din
care 70.000 fiscala si 200.000 lei contabila.

Fluxul informational contabil privind impozitul pe profit este urmatorul:

a. contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli:
Cont debitor Cont creditor Valoare
121 ./.
6 - cheltuieli
2.500.000
2.500.000

b. contabilizarea inchiderii conturilor de venituri:
Cont debitor Cont creditor Valoare
./.
7 - venituri
121 4.500.000
4.500.000

c. determinarea rezultatului contabil al exercitiului:
Rezultatul contabil = Venituri totale Cheltuieli totale
Rezultatul contabil = 4.500.000 2.500.000 = 2.000.000 lei.

d. calculul si contabilizarea rezervei legale:
Rezerva legale = Rezultatul contabil * 5%
Rezerva legala = 2.000.000 * 5% = 100.000 lei

Intreprinderea nu poate sa constituie aceasta valoare, deoarece aceasta are deja constituita din
exercitiile financiare anterioare valoarea de 160.000 lei. Valoarea maxima deductibila a
rezervei legale este de 20% din capitalul social subscris si varsat, adica 200.000 lei. Diferenta
deductibila pe care o poate constitui intreprinderea este de 40.000 lei.
Cont debitor Cont creditor Valoare
121 1061 40.000

e. determinarea rezultatului fiscal al exercitiului:
Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + cheltuieli nedeductibile venituri neimpozbile

Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

Cheltuielile nedeductibile sunt urmatoarele:
- Cheltuielile cu protocolul care depasesc limitele legale: 14.000 lei;
- TVA aferenta depasirii cheltuielilor cu protocolul: 3.360 lei;
- Cheltuielile cu amenzile si penalitatile catre autoritatile statului: 2.500 lei;
- Cheltuieli cu sponsorizarea: 10.000 lei;
- Cheltuieli privind constituirea unei ajustari de depreciere a imobilizarilor corporale: 4.000
lei;
- Cheltuieli privind stocul de marfa distrus prin calamitati naturale: 3.600 lei;
- Pierderea contabila din exercitiului precedent: 200.000 lei;
Total cheltuieli nedeductibile: 237.460 lei

Procedura este urmatoarea:
- determinarea bazei de impozitare si a cheltuielilor cu protocolul: (2.000.000 + 55.000) *
2% = 41.000 lei;
- determinarea cheltuielilor de protocol nedeductibile: 55.000 41.000 = 14.000 lei;
- TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile: 14.000 * 24% = 3.360 lei.

Veniturile neimpozabile si alte reduceri ale bazei de impozitare a impozitului pe profit sunt:
- veniturile din participatii: 50.000 lei;
- veniturile din reluarea unei ajustari privind stocurile: 4.000 lei;
- pierderea fiscala din exercitiile financiare anterioare: 70.000 lei;
- rezerva legala constituita in exercitiului financiar curent: 40.000 lei;
Total venituri neimpozabile si alte reduceri din baza de impozitare: 164.000 lei

Rezultatul fiscal = 2.000.000 + 237.460 164.000
Rezultatul fiscal = 2.073.460 lei

f. calculul si contabilizarea impozitului pe profit:
Impozit pe profit = Profit impozabil * 16%
Impozit pe profit = 2.073.460 * 16% = 331.754 lei.

Cheltuielile cu sponsorizarile sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil, dar facilitatea
fiscala acordata intreprinderilor consta in faptul ca valoarea acestor cheltuieli se scad din
impozitul pe profit cu conditia ca ele sa nu depaseasca minim 20% din valoarea impozitului pe
profit sau 3 din cifra de afaceri.

Calcule financiare :
valoarea financiara 1: impozit pe profit * 20% = 331.754 * 20% = 66.351 lei;
valoarea financiara 2: cifra de afaceri * 3 = 4.000.000 * 3 = 12.000 lei.

Valarea cu care impozitul pe profit va fi redusa este de 10.000 lei, deoarece sponsorizarile realizate
de catre intreprindere nu depasesc limitele impuse de acesti indicatori. Daca valoarea
sponsorizarilor ar fi fost de 25.000 lei, reducerea impozitului era de 12.000 lei, limita minima
rezultata din calculele financiare anterioare.

Contabilizarea impozitului pe profit este:
Cont debitor Cont creditor Valoare
691 441 321.754
Concomitent
Cont debitor Cont creditor Valoare
121 691 321.754

Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

g. determinarea profitului net:
Rezultat net = Rezultat contabil Impozit pe profit Rezerva legala
Rezultat net = 2.000.000 321.754 40.000 = 1.638.246 lei

Aceasta valoare a rezultatului net este contabilizata la 31.12.N si evidentiata in situatiile
financiare ale acestui exercitiu financiare astfel:
Cont debitor Cont creditor Valoare
129 117 1.638.246

In cursul exercitiului financiar urmator fluxul informational contabil este urmatorul:
a. inchiderea contului 121 pentru a reflecta corect veniturilor si cheltuielile exercitiului
financiar respectiv:
Cont debitor Cont creditor Valoare
121 129 1.638.246

b. contabilizarea repartitiilor din profitul net, tinand cont ca intreprinderea are de finantat o
pierdere din exercitiile anterioare in valoare de 270.000 lei. In acest sens din valoarea
profitului net se va finanta in primul rand aceasta valoare, iar ceea ce ramane va fi supusa
altor repartitii: dividende, alte rezerve, etc. Valoarea care trebuie suspusa repartitiilor este
de 1.638.246 270.000 = 1.368.246 lei.
Cont debitor Cont creditor Valoare
117 ./.
457
1068
1.368.246
1.000.000
368.246

21. Studiu de caz privind intocmirea si prezentarea declaratiei 101

Problema:

In decursul anului 2011 societatea X a inregistrat urmatoarele elemente:
- venituri din vanzarea marfurilor 100.000 lei
- venituri din dividende de la o societate romana 2.000 lei
- cheltuieli cu marfurile 30.000 lei
- cheltuieli cu servicii prestate de terti 10.000 lei
- cheltuieli cu amortizarea 10.000
- cheltuieli de protocol 1.500 lei
- cheltuieli cu salariile 4.000 lei
- cheltuieli cu amenzile catre autoritatile romane 4.000 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit 3.650 lei
Capitalul social este de 100.000 lei. Rezerva legala deja constituita este de 20.00 lei. Nu
sunt pierderi de recuperat din anii precedenti.

Rezolvare:

Total venituri: 102.000 lei
Venituri impozabile: 100.000 lei

Total cheltuieli 63.150 lei din care nedeductibile 8.310 lei alcatuite din:
- cheltuilei cu impozitul pe profit 3.650 lei
- cheltuieli cu amenzile 4.000 lei
- cheltuieli de protocol nedeductibile 1.500 lei -840 lei = 660 lei
Impozit pe profit datorat 45.160 lei * 16% = 7.226 lei
Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013


1. Impozit pe profit anual 7.226
1.1 Impozit aferent baruri de noapte 0
1.2 Impozit aferent altor activitati 7.226
2. Impozit datorat 7.226
3. Impozit in urma inspectiei
fiscale
0
4. Impozit declarat in Declaratia
100
3.650
5. Diferenta de impozit datorat 3.576
6. Diferenta de impozit de
recuperat
0

691 = 441 3.576

22. Studiu de caz privind accizele la bauturi spirtoase, bere, vin si tutun

Problema bauturi spirtoase:
O societate comercial produce n anul 2011 o cantitate de coniac de 150 hectolitri. Concentraia
alcoolic a coniacului este 35%. Acciza unitar este stabilitla 280 euro / hectolitru alcool pur, iar
cursul de schimb este1 euro = 4.35 lei. Care este valoarea accizei?
Rezolvare:
Formula de calcul a accizei este cantitatea (n hl) x concentratia alcoolic x acciza unitar x cursul
de schimb.
Acciza = 150 hl x 35% x 280 euro/hl alcool pur x 4.35 lei/euro == 63.945 lei.

Problema bere:

O societate comercial importn anul 2011 o cantitate de 500 butoaie de bere a 500 litri
fiecare. Concentraia alcoolic a berii este 5,6 grade, iar numrul de grade Platoeste 3. Acciza
unitar este 0,6 euro / hectolitru grad Plato2, iar cursul de schimb este 1 euro = 4.35 lei. Care este
valoarea accizei?
Rezolvare:
Cantitatea de bere = 500 x 500 = 250.000 litri = 2.500 hectolitri.
Formula de calcul a accizei este: acciza = cantitatea (hl) x nr de grade Platox acciza unitar x
cursul de schimb.Acciza = 2.500 x 3 x 0,6 x 4.35 = 19.575 lei.

Problema tutun:

Un agent economic produce n anul 2011 20.000 pachete igarete a 20 igarete fiecare. Preul
maxim de vnzare cu amnuntul declarat de agentul economic este 3 lei/pachet. Acciza reprezint
5,73 euro / 1.000 igarete +31%. Cursul de schimb este 1 euro = 4.35 lei. S se determine acciza pe
care trebuie s o achite agentul economic.
Rezolvare:
Acciza care trebuie calculat n cazul igaretelor este format dindou componente,respectiv
acciza specific i acciza ad valorem.A = A1 + A2, unde:
- A1 =acciza specific;
-A2 = acciza ad valorem.
Vom determina mai nti acciza specific
:A1 = Q x K x Cs, unde:
- Q = cantitatea exprimat n uniti de 1000 igarete;
-K = acciza unitarla 1000 igarete;
Simonovik Georgiana Rodica Aplicatii An II Semestrul II - 2013

-Cs = cursul de schimb.A = (20.000 x 20)/1.000 x 5,73 x 4.35 = 9.970 lei.
A2 = Bi x 31%, unde:
- Bi = baza de impozitare
Baza de impozitare este dat de valoarea igaretelor la preul maxim de vnzare cu amnuntul
declarat de productor.Valoarea la preul maxim de vnzare cu amnuntul declarat = preul maxim
de vnzare cu amnuntul declarat x cantitatea = 3 x 10.000 == 30.000 lei. Acciza ad valorem =
30.000x 31% = 9.300 lei.

Problema vin:

O societate comercial produce pentru comercializare n anul 2011 ocantitate de 60.000 sticle de
vin linitit a 0,7 litri fiecare i acord sub form de dividende acionarilor 500 de sticle de vin a 0,7
litri fiecare. Concentraia alcoolic a vinului este 12 grade. Cursul de schimb este 1 euro = 4.35 lei.
Care este valoarea accizei?Dar care era nivelul acesteia dac firma producea n plus i 10.000 sticle
devin spumos la un litru fiecare? Concentra
ia alcooliceste de 15 grade.
Rezolvare:
Societatea comercial nu datoreaz acciza pentru cantitatea comercializat,ct i pentru cantitatea
acordat sub form de dividende acionarilor n cazul vinului linitit deoarece acciza este 0.

S-ar putea să vă placă și