Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

Unitatea colar: Liceul c U PROGRAM SPORTIV AVRAM IANCU


DATA: 17.03.2014
Clasa: I B
Prof.nv.primar : Breje Lcrimioara Daniela
Obiectul: Arte vizuale i abilit!i practice
Unitatea "e nv!are: #$nfloresc %r"inile#
SUBIECTUL: PRIMVARA PLOU CU SOARE
&ipul lec!iei : Priceperi i "eprin"eri
DURATA: 35 DE MINUTE + 15 MINUTE ACTIVITATE N COMPLETARE
C!"#$#%&# '"#()*)(#:
Arte vizuale i abiliti practice
'.(. )ealizarea "e obiecte*construc!ii*folosin" materiale uor "e prelucrat i te+nici accesibile
'.,. Participarea la activit!i inte%rate a"aptate nivelului "e v-rst. n care se asociaz elemente "e e/primare vizual. muzical. verbal.
0inestezic.
Activiti integrate:
Comunicare n limba romn
(.1 Citirea unor cuvinte i propozi!ii scurte. scrise cu litere "e tipar sau "e m-n2
Muzic i micare
'.1 C-ntarea in"ivi"ual sau n %rup. asociin" micarea su%erat "e te/t i "e ritm.
Dezvoltare personal
'.1 Asocierea emo!iilor "e baz cu elemente simple "e limbaj nonverbal i paraverba
O+)#($),# "#-.&)%./#:
O.1 3s i"entifice cuvinte potrivite pentru completarea rebusului2
O.' 3s utilizeze corect materialele i instrumentele avute pe banc pentru a ob ine pro"usul finit2
O.( 3s "ecupeze "up contur2
O.4 3s realizeze n perec+e pro"usul2
O.5 3 s au"ieze i interpreteze c-ntecul.

S$-.$#0). 1)1.($)(2:
a6 )esurse proce"urale: e/plica!ia. conversa!ia. e/erci!iul 3 joc. observa!ia. "emonstra!ia.
b6 )esurse materiale: rebus. vi"eoproiector. cartoane. foarfec. lipici. carioci. creioane colorate.
c6 7orme "e or%anizare: frontal. pe %rupe. in"ivi"ual.
B)+/)0-.*)#:
Dumitru P-r-ial. 8iorica P-r-ial. &eo"ora &nas 3 Planificarea calen"aristic. Proiectarea unit!ilor "e nv!are3 mo"ele orientative.
9"itura 9uristica. :ai. ';1(.
<inisterul 9"uca!iei. Cercetrii. &ineretului i =portului. Curriculum pentru clasa :. Bucureti. ';1(2
=uport "e curs > Or%anizarea inter"isciplinar a ofertelor "e nv!are pentru frmarea competen!elor c+eie la colarii mici. Pro%ram "e
formare "e tip ?blen"e" learnin%# pentru ca"rele "i"actice "in -nv!m-ntul primar. ';1'.
E$."#/# /#(&)#) O+)#($),#
"#-.&)%./#
A($),)$.$#. 3%,2&2$.-#) A($),)$.$#. #/#,)/-
S$-.$#0)) 1)1.($)(#
)esurse
proce"urale
)esurse
materiale
7orme "e
or%anizare
M!#%$
-0.%)4.$-)(
O.' =e pre%tesc materialele necesare
"esfurrii lec!iei.
=e pre%tesc pentru lec!ie. 9/plica!ia 7rontal
C."$.-#.
.$#%&)#)
O.1
O.'
O.4
Ajutorul @-nei Primvara
3Bon"rel. ne ofer un joc nou >
un rebus. Complet-n"ul corect
vom "escoperi tema zile "e azi la
arte vizuale i abilit!i practice.
Copiii vor %si rspunsurile pentru
a se putea completa rebusul.

)ezolv cerin!ele primite.
Completeaz partea corespunztoare
9/erci!iul3
joc
)ebus
Aane/a nr. 16
Pe %rupe.
A%5%&.-#.
$#!#)
O.1 =e citesc cuvintele ob!inute pe
coloana AB: PICURI DE AP
Citesc tema zilei Ane/a 13 )ebus 7rontal
D)-)6.-#.
3%,2&2-))
O.'
O.(
O 4
Prezentarea i intuirea mo!elului
=e prezint pro"usul ce
urmeaz a fi confec!ionat "e elevi
pentru a intui materialele ce vor fi
folosite i a observa mo"elul.
E"plicarea te#nicii !e lucru
Pentru realizarea mo"elului se
vor "ecupa cartoanele "up contur.
se coloreaz mo"elul. se lipete.
apoi se completeaz "esenul cu
alte elemente corespunztoare.
Realizarea lucrrii
=e suprave%+eaz mo"ul "e lucru
al elevilor. =e ofer e/plica!ii
suplimentare "ac este cazul.
Observ mo"elul i intuiesc
materialele necesare: carton.
foarfec. lipici. carioci. creioane
colorate.
Ascult i privesc mo"ul "e lucru.
)e!ine paii "e e/ecutare.
9/ecut lucrarea.
Observa ia
9/plica ia
Demonstra i
a
Observa ia
9/erci iul
Lucrarea mo"el.
Cartoane. lipici.
foarfec.
carioci. creioane
colorate.
B-rtie A(
7rontal
Pe %rupe
E,./5.-# O.4 =e analizeaz pro"usele ob!inute.
se fac aprecieri privin" aspectul
lor.
7oarte bine "ra%i copii. felicitriC
Prezint lucrrilor.
&urul %aleriei.
Aprecieri
verbale
:n"ivi"ual
A($),)$.$#.
-#(-#.$),2
O.5 :nterpretarea c-ntecului Vine
ploaia...pic,pic,pic!
:nterpreteaz n %rup c-ntecul. PC
vi"eoproiector
7rontal
CO<PL9&9A@D )9BU=UL:
1. UE COPAC <9)9U 89)D9 CU 9P:: LUEF::....
'. COE&:EUD 89)=UL: ARE CLO CA APTE ...
(. &A&A PU:=O):LO) D9 FD:EA 9=&9...
4. C9 9=&9 <A)&:E9LG
5. A)9 A):P: : =9 $EAL D =U= $E C9)...
,. UE :E=&)U<9E& D9 =C):9)9 C9 &)9BU:9 A=CU&:&...

1
'
(
5
,
H
I
J
1;
11
H. UE LOC 89)D9 CU <UL : COPAC: ...
I. COE&:EUA &:&LUL PO89=&::: URSUL PCLT !E ...
J. CK : P:&:C: A)9 ALBD CA @DPADAG
1;. A 9A@D POT $E AL&D O)D:E9 : =PUE9 C9 EU<D) A: OB :EU& ...
11. COE&:EUD 89)=UL:... "OTA LA PORTARE, CEL CU#"TE S$UR ARE
F)UPA 1
1 3 7)A&9 CU B)ADUL 9=&9....
' 3 COP::: D9 FD:ED =UE&...
F)UPA '
4 3 B:B9)E9A@D : <:9)9A O ADO)D...
5 3 =&D $E CU:B. $E COPAC...
F)UPA (:
, 3 CU 9L =C):9< : D9=9ED<...
H 3 9=&9 CA=A AE:<AL9LO) =DLBA&:C9...
F)UPA 4:
I 3 9 UE AE:<AL :)9& C9 7U)D FD:EA D:E CO&9 ...
J 3 COE&:EUD 89)=UL: 1.(.5...J...D:<:E9A A <KECD< OUD
F)UPA 5:
1; 3 =U<A EU<9)9LO) ( : 5 9=&9...
11 3 C9L <A: <A)9 EU<A) EA&U)AL 7O)<A& D:E&)3O C:7)D...
F)UPA ,:
( 3 CKE&D CUCU):FUUU...