Sunteți pe pagina 1din 73

1

Gestionarea structurii
organizatorico - didactica

Suport de curs2

Cuprins:

1. Abordarea sistemica a procesului de organizare didactica in managementul
universitar 6
1.1. Structura si forma de organizare a invatamantului superior 6
1.2. Terminologie specifica 7
2. Definirea si gestionarea structurii organizatorice 10
2.1. Submodul Organigrama 10
2.1.1. Caracteristici generale Submodul Organigrama 10
2.1.2. Flux operatii configurare entitate universitara 14
2.1.2.1. Pasul 1. Adaugare tip entitate universitara 14
2.1.2.2. Pasul 2. Setare subtip entitate universitara 16
2.1.2.3. Pasul 3. Adaugare entitate universitara 18
2.1.2.4. Pasul 4. Adaugare cont bancar 20
3. Definirea si gestionarea structurii academice 22
3.1. Notiuni de baza in gestionarea structurii academice 22
3.2. Submodul Specializari 23
3.2.1. Caracteristici generale Submodul Specializari 23
3.2.2. Flux operatii configurare specializare 24
3.2.2.1. Pasul 1. Selectare entitate universitara (SEU) 24
3.2.2.2. Pasul 2. Adaugare an universitar 25
3.2.2.3. Pasul 3. Deschidere an universitar 26
3.2.2.4. Pasul 4. Adaugare tip studii 27
3.2.2.5. Pasul 5. Asignare tip studii 29
3.2.2.6. Pasul 6. Adaugare forma de invatamant 31
3.2.2.7. Pasul 7. Adaugare profil 32
3.2.2.8. Pasul 8. Adaugare specializare 34
3.2.2.9. Pasul 9. Adaugare serie de studii 37
3.3. Submodul Detalii Serii Studii 41
3.3.1. Caracteristici generale Submodul Detalii Serii Studii 41

3

3.3.2. Flux operatii configurare detalii serie studii 43
3.3.2.1. Pasul 1. Adaugare modul studenti 43
3.3.2.2. Pasul 2. Adaugare grupa/subgrupa de studenti 45
3.4. Submodul Catedre 47
3.4.1. Caracteristici generale Submodul Catedre 47
3.4.2. Flux operatii configurare catedre 49
3.4.2.1. Pasul 1. Adaugare catedra 49
3.4.2.2. Pasul 2. Adaugare disciplina catedra 50
3.4.2.3. Pasul 3. Adaugare membru catedra 52
3.4.3. Alte operatii gestionare catedre 55
3.5. Submodul Planuri Invatamant 57
3.5.1. Caracteristici generale Submodul Planuri Invatamant 58
3.5.2. Flux operatii configurare plan invatamant 60
3.5.2.1. Pasul 1. Selectie entitate universitare 60
3.5.2.2. Pasul 2. Selectie serie de studii (SSS) 61
3.5.2.3. Pasul 3. Adaugare activitati didactice 62
3.5.2.4. Pasul 4. Adaugare forma examinare 63
3.5.2.5. Pasul 5. Adaugare discipline din plan 64
3.5.3. Alte operatii gestionare discipline 68
3.6. Submodul Registre Matricole 69
3.6.1. Caracteristici generale Submodul Registre Matricole 70
3.6.2. Flux operatii registru matricol 71
3.6.2.1. Pasul 1. Adaugare registru matricol 71
3.6.2.2. Pasul 2. Cautare student 72
4

Prezentarea cursului
Prezentul curs ofera participantii posibilitate sa urmareasca si sa inteleaga procesele
specifice managementului universitar ce permite oricarei universitati de a urma o
metodologie proprie de lucru, dar tinand cont de specificul activitatilor de gestiune a
scolaritatii din Romania.
In cadrul acestui curs se va prezenta modul de configurare organizatorico - didactic a
structurii unei universitati.
Scopul cursului este de a oferi o imagine de ansamblu in ceea ce priveste
configurarea si organizare academico-didactica a entitatii universitare, de a descrie
principalele concept si procese care stau la baza modalitatilor de definire a tipurilor de
studiu, domeniilor, specializarilor, seriilor de studiu ce nglobeaz toate informaiile
referitoare la contextele de scolaritate pe care un student le poate urma, conform legii
nvmntului.


Notiuni insusite:
Configurare structura organizationala
Adaugare, modificare, afisare si stergere tip entitate universitara
Explicati structurile organizatorice necesare pentru
crearea in sistem a unei entitati universitare;
definirea i organizare academico-didactica a entitatii
universitare.
;


Descrieti in amanunt procesele existente in universitati,
adaptandu-le la limbajul si modul de lucru UMS;

Creati structura organizatorica si didactica unei entitati
universitare care sa se plieze pe cerintele proprii;
Dupa terminarea acestui capitol veti fi capabil sa:Asimilati conceptele de baza ale organizarii didactice.Obiectivele cursului
Obiectivul cursului


5

Setare subtip entitate universitara
Adaugare, modificare, afisare si stergere entitate universitara
Adaugare, modificare, afisare si stergere cont bancar

Configurare structura academic - didactica
Adaugare, modificare, afisare, stergere an universitar
Deschidere/inchidere an universitar
Adaugare, modificare, afisare, stergere tip studii
Asignare/dezasignare tip studii
Adaugare, modificare, afisare si stergere forma invatamant
Adaugare, modificare, afisare si stergere profil
Adaugare, modificare, afisare si stergere specializare
Adaugare, modificare, afisare si stergere serii studiu (ani de studiu)

Configurare detalii serii studii
Adaugare, modificare, afisare si stergere modul studenti
Adaugare, modificare, afisare si stergere grupa studenti

Configurare catedre
Adaugare, modificare, unire, afisare si stergere catedra
Adaugare, modificare, afisare si stergere disciplina catedra
Adaugare, modificare, afisare si stergere alta disciplina
Adaugare, afisare si stergere membru catedra
Adaugare, afisare si stergere alt cadru didactic
Adaugare, afisare si stergere disciplina pentru alte entitati didactice

Configurare planuri de invatamant
Adaugare, modificare, afisare si stergere plan de invatamant
Import plan de invatamant

Configurare registre matricole
Adaugare, afisare si stergere registru matricol

6

1. Abordarea sistemica a procesului de organizare didactica in
managementul universitar

1.1. Structura si forma de organizare a invatamantului superior

Conform legii invatamantului, structura unei entitati universitare cuprinde de regula
urmatoarea structura: mai multe facultati, colegii universitare, departamente, catedre, unitati
de cercetare stiintifica si de proiectare.
Facultatea este organizata pe departamente si catedre. Activitatea didactica in cadrul
facultatii se desfasoara pe ani de studii, serii de predare, grupe si subgrupe.
Prezentare conceptuala gestionarea structurii academice
Scopul implementarii unui sistem integrat in cadrul unei institutii de invatamant
superior este de a moderniza functiile administrative printr-o platforma tehnologica integrata.
De asemenea, un astfel de sistem poate fi utilizat ca un vehicul pentru transformarea
institutiilor universitare traditionale si pentru dezvoltarea unui mediu universitar integrat si
standardizat care sa conduca la imbunatatirea invatamantului universitar romanesc.
Prezentul subcapitol defineste terminologia si regulile care stau la baza organizarii
procesului de invatamant in cadrul unei institutii de invatamant superior ce sunt in
concordanta cu exigentele europene si mondiale.
Formarea la nivel universitar si postuniversitar se realizeaza prin programe de studii
desfasurate in institutii de invatamant superior: universitati, institute, academii de studii si
scoli de studii academice postuniversitare care functioneaza in conditiile legii prin studii
universitare organizate pe trei cicluri, iar formarea continua prin studii postuniversitare.
Tipuri studii: Cele trei cicluri de studii (tipuri studii) universitare sunt:
a) studiile universitare de licenta;
b) studiile universitare de masterat;
c) studiile universitare de doctorat.

Programul de studii consta in totalitatea activitatilor de proiectare, organizare,
conducere si realizare efectiva a predarii, invatarii si cercetarii dintr-un domeniu care
conduce la obtinerea unei calificari universitare.

7

Organizarea fiecarui program de studii este de competenta institutiilor de invatamant
superior, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Programele de studii universitare de licenta se pot organiza in urmatoarele forme de
invatamant: zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta.
a) zi, respectiv seral, caracterizate prin activitati de invatamant programate pe durata intregii
zile, respectiv dupa programul normal de lucru, aproximativ uniform distribuite
saptamanal/zilnic pe parcursul semestrului si presupunand intalnirea fata in fata a studentilor
cu cadrele didactice de predare in spatiul universitar;
b) cu frecventa redusa, caracterizata prin activitati dedicate mai ales unor cursuri de sinteza
si pregatirii aplicative, programate in mod compact si periodic, presupunand intalnirea fata in
fata a studentilor cu cadrele didactice de predare in spatiul universitar, completate de alte
mijloace de pregatire specifice invatamantului la distanta;
c) la distanta, caracterizata prin utilizarea unor resurse specifice electronice, informatice si
de comunicatii, activitati de autoinvatare si autoevaluare completate de activitati de tutoriat
specific.

1.2. Terminologie specifica

In prezentul sistem informatic au fost folositi termenii mai jos mentionati cu
urmatoarele semnificatii:
Facultate - este unitatea functionala care elaboreaza si gestioneaza programe de
studii. Aceasta structura corespunde unuia sau mai multor domenii.
Domeniu/specializare - reprezinta domeniu de pregatire generala/specifica mentionat
in Nomenclatorul propus de Ministerul Educatiei si Cercetarii in acord cu alte autoritati
publice si aprobat prin Hotarare de Guvern. Durata normala de studii timpul (ani, semestre,
sesiuni) alocat pentru parcurgerea programului de studii conform planului de invatamant.
An de studiu - secventa a planului de invatamant (numerotata cu I, II,, VI), cuprind
doua semestre si careia i se aloca un numar de 60 de credite.
An universitar - perioada calendaristica de 12 luni in cursul careia se deruleaza un
ciclu complet al procesului didactic. Acest ciclu cuprinde desfasurarea intregului portofoliu de
activitati pe care universitatea le organizeaza si le ofera studentilor ei.
An de scolaritate - an universitar corespunzator evolutiei unui student pe durata
proprie de instruire.

8

Trunchi comun - partea din planul de invatamant al unui domeniu identica pentru
toate specializarile.
Catedra - este unitatea structurala de baza a facultatii sau, dupa caz, a
departamentului, care realizeaza activitati de invatamant si de cercetare. Catedra cuprinde
personal didactic si, dupa caz, personal de cercetare, de proiectare si auxiliar, dintr-o
disciplina sau dintr-o familie de discipline.
Esenta specializarii se exprima printr-un plan de invatamant distinct, cu alte cuvinte,
specializarea constituie nivelul de baza la care opereaza planul de invatamant, iar facultate,
ca structura institutionala distincta este alcatuita in temeiul existentei uneia
sau mai multor specializari. Drept urmare ea poate sa opereze, dupa caz, cu unul sau mai
multe planuri de invatamant.
Plan de Invatamant (curriculum) - reprezinta ansamblu de discipline si activitati
programate pentru instruire si evaluare, reunite intr-o conceptie unitara, din punct de vedere
al continutului formativ si al desfasurarii in timp, in scopul pregatirii si formarii unui specialist
intr-un anumit domeniu si cu o anumita specializare cu diploma recunoscuta.
Intocmirea si gestionarea planurilor de invatamant are o importanta deosebita in cadrul
oricarei institutii de invatamant. De aceea modulul asigura si monitorizeaza intocmirea
planurilor de invatamant pentru fiecare serie de studenti, oferind o organizare pe ani
universitari. Planurile de invatamant pot fi intocmite atat pentru sistemul cu credite, cat si
pentru cel fara credite.
Unitatea de baza in planul de invatamant este semestrul. Acesta cuprinde 14
saptamani de activitate didactica, 2-4 saptamani sesiune de examene, care se completeaza
cu cate o sesiune de examene de restante de o saptamana.
Planurile de invatamant contin discipline obligatorii, discipline optionale si discipline
facultative. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru.
Disciplina - reprezinta unitatea de studiu din Planul de Invatamant atribuita unui
continut formativ distinct. Fiecare disciplina presupune o forma de evaluare in urma careia
studentul poate acumula creditele de studiu atribuite disciplinei. Disciplinelor li se atribuie
coduri de identificare, cu scopul de a le defini univoc in cadrul universitatii, precum si in
relatiile cu alte universitati.
Disciplina obligatorie - din planul de invatamant al facultatii. Aceste discipline au in
vedere acumularea de catre studenti a cunostintelor de baza, specifice domeniului de
licenta.

9

Disciplina optionala - este disciplina aleasa de student dintr-un pachet de discipline
cuprins in planul de invatamant al facultatii alegerea unei discipline din cadrul pachetului
este obligatorie. Disciplinele optionale si pachetele de discipline optionale de specialitate
vizeaza aprofundarea unor directii particulare de studiu precum si specializarea studentilor.
Disciplina facultativa - este disciplina aleasa de student in afara planului de
invatamant al facultatii/specializarii, cu scopul de a-si extinde cunostintele din domeniul
specializarii sale sau din alte specializari.
Disciplinele facultative sunt discipline oferite atat din domeniul de specializare, cat si
din alte domenii complementare.
Studentii Universitatii pot alege in plus, discipline optionale din oferta facultatii, aceste
discipline fiind considerate discipline facultative.
Creditele alocate unei discipline potrivit planului de invatamant sunt obtinute de catre
student prin promovarea disciplinei respective, adica prin obtinerea notei minime 5 (cinci)
sau a calificativului admis. Creditele acordate unei discipline nu se pot obtine in etape.
Credit de studiu ECTS - reprezinta valoare numerica intreaga care se aloca fiecarei
unitati de curs/modul/activitati distincte din planul de invatamant. Creditele alocate unei
unitati de curs/modul/activitati distincte nu sunt divizibile, deci nu pot fi obtinute in etape.
Creditele - reprezinta valori numerice, cuprinse intre 1 si 30, alocate unor unitati de
cursuri si unor activitati precise dintr-un semestru. Creditele reflecta cantitatea de munca
(workload) investita de student pentru insusirea unei discipline sub toate aspectele
(curs,seminar, lucrari de laborator, proiecte, practica, studiu individual etc.
Formele de verificare prevazute in planul de invatamant sunt: examen, colocviu si
verificare pe parcurs. Titularul de disciplina stabileste si comunica de la inceperea
semestrului modul de verificare precum si alte exigente privind promovarea (lucrari, proiecte
realizate etc.) si ponderea acestora in nota finala. Consiliile facultatilor stabilesc exigentele
generale pentru promovarea disciplinelor.
Fisa disciplinei document care contine toate informatiile referitoare la disciplina.
10


2. Definirea si gestionarea structurii organizatorice

O universitate are in structura sa facultati, departamente, catedre, colegii, biblioteci,
laboratoare, unitati de cercetare, muzee, camine, cantine.
Modulul Universitate permite definirea structurii organizatorice si evidenta
personalului universitatii. Acest modul are in componenta sa doua submodule:
Organigrama si Personal.


2.1. Submodul Organigrama

2.1.1. Caracteristici generale Submodul Organigrama
Acest modul permite definirea structurii organizatorice a universitatii si gestionarea
datelor de contact pentru fiecare componenta in parte: adresa, numere de telefon/fax,
conturi de e-mail, pagini web etc. Dintre tipurile de structuri componente ale unei universitati,
amintim: facultati, colegii, scoli post-universitare, departamente, biblioteci, filiale si sucursale
etc.

11Fereastra aferenta submodulului Organigrama este structurata astfel:
in partea stanga este disponibila o zona de vizualizare arborescenta a modului de
organizare a universitatii;
in dreapta-sus este lista persoanelor angajate in cadrul entitatii universitare selectate in
structura arborescenta;
in dreapta-jos, pentru fiecare entitate universitara selectata din organigrama sunt
prezente informatii pe mai multe pagini: date identificare, adresa, telefon, email, adresa web
exemplificate in Tabelul 1 Date Universitate.

Optiune Explicatii si valori
Pagina - Date Identificare
Pagina Date Identificare cuprinde urmatoarele
informatii:
denumirea entitatii universitare;

12


abrevierea folosita pentru den. entitatii universitare;
tipul din care face parte, care permite gruparea
entitatilor universitare de acelasi fel;
daca este sau nu academica (ex: universitatea,
facultatea, biblioteca sunt academice; cantina,
caminul nu sunt academice);
daca este sau nu didactica; entitatile didactice sunt
cele in cadrul carora se fac ore, se tin cursuri, sunt
gestionati studenti si note ale acestora etc.
daca are sau nu personalitate juridica; in cazul in care
o entitate universitara are personalitate juridica, pot fi
introduse date care vor identifica din punct de vedere
juridic entitatea CUI);
daca are sau nu drept de achizitii;
daca are sau nu drept de receptii;
CUI sau Codul Unic de Identificare;
data eliberarii CUI;
plafon de achizitii.
Pagina Adresa


Pagina Adresa permite vizualizarea adresei unei entitati
universitare si este caracterizata de: tara, judet (care apare
numai daca tara este Romania), localitate, strada,
numarul strazii, bloc, scara, etaj si apartament.
Pagina Telefon

13Pagina Telefon permite vizualizarea numerelor de
telefon si/sau fax. Proprietatile ce caracterizeaza un
telefon sunt: numar, interior, descriere si tip de telefon
(care poate fi telefon, fax sau telefon-fax).
Pagina Email


Pagina E-mail permite vizualizarea conturilor de e-mail;
un cont de e-mail este caracterizat de: adresa de e-mail si
descriere.

Pagina Adresa Web


Pagina Adresa web permite vizualizarea adreselor web,
caracterizate de: adresa URL sau adresa web si o
descriere.
Pagina Cont

14
Pagina Cont permite vizualizarea conturilor bancare.
Proprietatile ce caracterizeaza un cont bancar sunt:
numarul contului, tipul contului, moneda in care este
deschis contul, o scurta descriere a contului si sucursala
bancii la care este deschis contul si descrierea acestuia.
Tabelul 1 Date Universitate

2.1.2. Flux operatii configurare entitate universitara
In scopul configurarii in sistem a unei entitati universitare, se vor parcurge urmatorii
pasi:
Adaugare tip entitate universitara
Setare subtip entitate universitara
Adaugare entitate universitara
Adauga cont bancar

2.1.2.1. Pasul 1. Adaugare tip entitate universitara
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Universitate Organigrama
Via Operatie Tip Adauga tip entitate universitara

Descriere operatie

Operatia de adaugare a unui tip de entitate universitara presupune adaugarea unui
nou element in lista tipurilor de entitati universitare.
Exemple de tip entitate universitara:
universitate
facultate
centru teritorial

15

cantina

Modalitati de adaugare a unui tip de entitate universitara

Operatia este disponibila in cadrul ferestrei Tipuri Entitati Universitare,
ce se deschide la apasarea butonului Tip din bara de instrumente.
Apasati butonului Adauga tip entitate universitara din partea de sus a
ferestrei Tipuri Entitati Universitare; sau efectuati un click- dreapta in lista cu tipuri si
selectati din meniul contextual astfel afisat optiunea Adauga tip entitate universitara.Rezultat asteptat

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare tip entitate universitara, care va permite introducerea valorilor proprietatilor
pentru noul tip.


Dupa completarea tipului de entitate universitara se salveaza apeland optiunea
Adauga.
Observatii:
1. Daca doriti modificarea uneia sau mai multor valori ale proprietatilor ce caracterizeaza
o entitate universitara, dupa ce selectati entitatea dorita apelati operatia Modifica tip entitate

16

universitara accesibila din partea de sus a ferestrei Tipuri Entitati Universitare, din meniul
contextual sau prin efectuarea unui dublu-click pe tipul ce se doreste a fi modificat.
2. Daca doriti eliminarea unui element din lista tipurilor de entitati universitare, este
disponibila operatia Sterge tip entitate universitara in cadrul ferestrei Tipuri Entitati
Universitare, ce se deschide la apasarea butonului Tip din bara de instrumente sau din
meniul contextual. Efectuarea uneia dintre operatiile de stergere va avea ca efect
deschiderea ferestrei ce va contine un mesaj de confirmare a stergerii tipului de entitate
universitara.

2.1.2.2. Pasul 2. Setare subtip entitate universitara
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Universitate Organigrama
Via Operatie Tip Adauga subtip entitate universitara

Descriere operatie

Operatia de setare a subtipurilor unui tip de entitate universitara presupune definirea listei de
subtipuri ale acelui tip de entitate universitara. Initial in sistem exista numai tipuri de entitati
universitare. Fiecare dintre aceste tipuri poate fi facut subtip al unui tip.
nou element in lista tipurilor de entitati universitare.
Exemple de subtip entitate universitara:
facultatea reprezinta subtipul entitatii universitare de tip universitate;
filiala reprezinta subtipul entitati universitare de tip facultate.

Modalitati de setare a unui subtip de entitate universitara

Operatia este disponibila in cadrul ferestrei Tipuri Entitati Universitare, ce se
deschide la apasarea butonului Tip din bara de instrumente.
Mai intai trebuie sa selectati tipul pentru care se doriti setarea subtipurilor,
iar apoi se apasa butonul Seteaza subtipuri entitate universitara, din partea de sus a
ferestrei Tipuri Entitati Universitare; sau o alta variant este ca dupa ce selectati tipul

17

pentru care se doriti setarea subtipurilor se efectuati click-dreapta si selectati optiunea
Seteaza subtipuri entitate universitara, din meniul contextual astfel afisat.

Rezultat asteptat

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va avea ca efect deschiderea ferestrei
Setare Subtipuri Entitate Universitara, care va permite adaugarea/stergerea subtipurilor.
Fereastra este structurata astfel:
in partea de sus este afisat tipul pentru care se vor seta subtipurile;
in partea stanga este lista subtipurilor neasignate;
in partea dreapta este lista subtipurilor asignate.
Pentru adaugarea unui subtip trebuie sa selectati un element din lista Subtipuri
neasignate, apoi se apasa butonul Adauga subtip. Efectuarea acestei operatii va
determina trecerea elementului selectat in lista Subtipuri asignate.
1 2

18


3

In momentul in care lista Subtipuri asignate este corecta apasati butonul Seteaza,
operatie ce va determina efectiv setarea subtipurilor unui tip.
Observatie: Daca doriti stergerea unui subtip, trebuie sa selectati un element din lista
Subtipuri asignate, apoi apasati butonul Sterge subtip. Efectuarea acestei operatii va
determina trecerea elementului selectat in lista Subtipuri neasignate.

2.1.2.3. Pasul 3. Adaugare entitate universitara
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Universitate Organigrama
Via Operatie Ent. Univ. Adauga entitate universitara

Descriere operatie

Operatia de adaugare a unei entitati universitare (facultate), presupune adaugarea
unui nou element de tip entitate universitara in lista entitatilor universitare. Pentru ca
operatia de adaugarea a entitatii sa fie activa, trebuie ca in prealabil sa va pozitionati in zona
de vizualizare arborescenta pe un nod care reprezinta tipul entitatii universitare pentru care
doriti adaugarea unei noi entitati.
Modalitati de adaugare a unei entitati universitare

Selectati optiunea Adauga Entitate Universitara
aferenta meniului ce se deschide la apasarea butonului Entitate Universitara din

19

bara de instrumente; sau efectuati un click-dreapta in zona de vizualizare arborescenta a
entitatilor universitare, pe un nod care reprezinta tipul entitatii universitare pentru care se
doriti adaugarea unei noi entitati si selectati din meniul contextual astfel afisat optiunea
Adauga Entitate Universitara.Rezultat asteptat

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Entitate Universitara, care este structurata pe mai multe pagini si permite
completarea valorilor campurilor ce caracterizeaza o entitate universitara.Dupa completarea parametrilor se salveaza apeland optiunea Adauga.


20

2.1.2.4. Pasul 4. Adaugare cont bancar
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Universitate Organigrama
Via Operatie Cont Adauga cont bancar

Descriere operatie

Operatia de adaugare a unui cont bancar presupune adaugarea unui nou element de
tipul cont bancar in lista conturilor unei entitati universitare. Operatia este disponibila in
cadrul ferestrei Conturi Bancare, ce se deschide la apasarea butonului Cont din
bara de instrumente.

Modalitati de adaugare a unui cont bancar

Apasati butonului Adauga cont bancar din partea de sus a ferestrei Conturi bancare
sau efectuati un click-dreapta in lista conturilor si selectati din meniul contextual astfel afisat
optiunea Adauga cont bancar.


Rezultat asteptat

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Cont Bancar, fereastra ce va permite introducerea valorilor proprietatilor pentru
noul cont bancar.


21Dupa completarea valorilor ce caracterizeaza un cont bancar se salveaza apeland
optiunea Adauga.
Observatie: Se pot defini conturi bancare doar pentru entitatile universitare care au
personalitate juridica. In consecinta, butonul Cont va fi activ doar la selectarea unei entitati
universitare care are personalitate juridica.


22

3. Definirea si gestionarea structurii academice

3.1. Notiuni de baza in gestionarea structurii academice

Institutia de invatamant superior (facultate, departament, colegiu) este constituita
astfel: tip studii care poate avea unul sau mai multe domenii de studiu; domenii de studiu
care poate avea una sau mai multe specializari; specializari cu forme de invatamant; serii de
studiu pentru fiecare an universitar.
Oferind o modalitate flexibila de organizare a structurii academice a facultatilor,
colegiilor, scolilor post-universiare etc, modulul permite structurarea seriilor de studii pe ani
universitari. Astfel, pentru fiecare entitate universitara care are serii de studenti, poate fi
definita intreaga structura academica, incepand de la tipurile de studii oferite si ajungand
pana la seriile de studenti existente la specializari.
Seriile sunt organizate pe ani universitari, astfel incat este posibila continuarea seriilor
in anii universitari urmatori. In plus, pentru fiecare serie de studiu este posibila definirea unui
sistem de notatie (cu sau fara credite) si a unui set propriu de reguli de scolarizare.
Prin intermediul acestui modul, secretarele pot stabili modulele, grupele si semigrupele
de studiu, pentru seriile de studenti definite. Pentru fiecare modul, grupa si semigrupa este
disponibila lista cu studentii inscrisi.
In cadrul acestui modul se va exemplifica modul de:
stabilirea specializarilor si formelor de invatamant practicate de catre fiecare
facultate/colegiu;
definirea seriilor de studiu existente la fiecare specializare;
organizarea seriilor de studenti pe module, grupe si subgrupe;
stabilirea catedrelor existente in fiecare facultate, precum si a disciplinelor si cadrelor
didactice;
definirea planurilor de invatamant;
definirea registrelor matricole.
Acest modul are in componenta sa urmatoarele submodule: Specializari, Detalii Serii
Studii, Catedre, Planuri Invatamant si Registre Matricole.23

3.2. Submodul Specializari

3.2.1. Caracteristici generale Submodul Specializari
Submodulul Specializari permite stabilirea specializarilor si a seriilor de studii
aferente fiecarei entitati universitare si poate fi accesat din partea stanga a panoului
principal, selectandu-se butonul Organizare Didactica, apoi butonul Specializari.Fereastra aferenta submodulului Specializari este structurata astfel:
in partea de sus este afisata denumirea entitatii universitare;
in stanga-sus este disponibila lista tipurilor de studii din cadrul entitatii;
in dreapta-sus este disponibila lista cu profilurile aferente fiecarui tip de studiu;
in partea centrala se gaseste lista specializarilor corespunzatoare fiecarui profil;
in partea de jos sunt structurate pe mai multe pagini informatii despre seriile de studii
existente la fiecare specializare.


24

3.2.2. Flux operatii configurare specializare
In scopul configurarii in sistem a unei specializari, se vor parcurge urmatorii pasi:
Selectie entitate universitara
Adaugare an universitar
Deschiderea / inchiderea unui an universitar
Adaugare tip de studii
Asignarea / dezasignarea tip studii
Adaugare forma de invatamant
Adaugare profil
Adaugare specializare
Adaugare serii studii

3.2.2.1. Pasul 1. Selectare entitate universitara (SEU)
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Specializari
Via Operatie Selectie Entitate Universitara (SEU)

Descriere operatie
Operatia de selectie a unei entitati universitare presupune selectarea
facultatii/colegiului/ filialei pentru care se va crea contextul de lucru.

Modalitati de selectie a entitatii universitare
Selectati butonul SEU din bara de instrumente.

Rezultat asteptat
Efectuarea operatiei de mai sus are drept rezultat, afisarea ferestrei Selectie Entitate
Universitara, care cuprinde o structura arborescenta a entitatilor didactice din cadrul
universitatii. In cadrul acestei ferestre aveti disponibile doua operatii:
Afiseaza organigrama partiala, care are drept rezultat afisarea structurii organizatorice
a entitatii universitare selectate si eliminarea componentelor de ordin superior .

25

Reincarca organigrama, care are drept rezultat afisarea completa a structurii
organizatorice a universitatii .Dupa selectarea entitatii universitare se salveaza apeland optiunea Adauga.

3.2.2.2. Pasul 2. Adaugare an universitar
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Specializari
Via Operatie An univ. Adauga an universitar

Descriere operatie

Operatia de adaugare a unui an universitar presupune adaugarea unui nou element in
lista anilor universitari. Operatia este disponibila in cadrul ferestrei Operatii Ani Universitari,
ce se deschide la selectarea optiunii An Univ din bara de instrumente.

Modalitati de adaugare a unui an universitar

Apasati butonul Adauga an universitar din partea de sus a ferestrei Operatii Ani
Universitari sau efectuati un click-dreapta in lista anilor universitari si selectati din meniul
contextual, optiunea Adauga an universitar.

26
Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare An Universitar, care va permite completarea valorilor proprietatilor ce
caracterizeaza un an universitar.


Dupa completarea parametrilor se salveaza apeland optiunea Adauga.

3.2.2.3. Pasul 3. Deschidere an universitar
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Specializari
Via Operatie An univ. Deschide/Inchide an universitar

Descriere operatie
Operatia de deschidere a unui an universitar presupune modificarea listei de ani
universitari ai unei entitati universitare didactice. Operatia este disponibila in cadrul ferestrei
Operatii Ani Universitari, ce se deschide la selectarea optiunii An Univ. din bara
de instrumente.

Modalitati de deschidere/inchidere a unui an universitar


27

Selectati anul universitar ce doriti a fi deschis, iar apoi apasati butonul
Deschide/inchide an universitar din partea de sus a ferestrei Operatii Ani Universitari
sau selectati anul universitar pe care doresti a fi deschis sau inchis, iar apoi se efectuati
click-dreapta si selectati optiunea Deschide an universitar sau Inchide an universitar, din
meniul contextual astfel afisat.


Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Deschidere An Universitar sau Inchidere An Universitar, care contine un mesaj de
confirmare a deschiderii/inchiderii anului selectat.3.2.2.4. Pasul 4. Adaugare tip studii
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Specializari
Via Operatie Operatii tipuri studii Adauga tip studii

Descriere operatie

28

Operatia de adaugare a unui tip de studii presupune adaugarea unui nou element in
lista tipurilor de studii. Operatia este disponibila in cadrul ferestrei Operatii Tipuri Studii, ce
se deschide la butonului Tip Studii din bara de instrumente.Exemplu de tip studii:
studii universitare de licenta
studii universitare de masterat

Modalitati de adaugare a unui tip de studii

Apasati butonului Adauga tip studii din partea de sus a ferestrei Operatii
Tipuri Studii sau efectuati un click-dreapta in lista cu tipuri de studii
si selectati din meniul contextual astfel afisat optiuneaAdauga tip studii.

Rezultat asteptat

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Tip Studii, ce permite completarea valorilor caracteristice unui tip de studii si
anume: denumire, categorie, descriere.
29

Dupa completarea valorilor se apeleaza optiunea Adauga.

Observatii:
1. Daca doriti modificarea unui tip studii, dupa ce selectati tipul de studii, apelati operatia
Modifica tip studii accesibila din partea de sus a ferestrei Operatii Tipuri Studii, din meniul
contextual sau prin efectuarea unui dublu-click pe tipul ce se doreste a fi modificat.
2. Daca doriti eliminarea unui element din lista tipurilor de studii, este disponibila operatia
Sterge tip studii in cadrul ferestrei Operatii Tipuri Studii sau din meniul contextual.
Efectuarea uneia dintre operatiile de stergere va avea ca efect deschiderea ferestrei ce va
contine un mesaj de confirmare a stergerii tipului de studii.

3.2.2.5. Pasul 5. Asignare tip studii
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Specializari
Via Operatie Tip studii Asigneaza/ Dezasigeaza tipuri studii

Descriere operatie
Operatia de asignare/dezasignare a tipurilor de studii presupune modificarea listei de
tipuri de studii ale unei entitati universitare.

Modalitati de asignare/dezasignare a tipurilor de studii
Selectati optiunea Asigneaza/Dezasigneaza tip studii
aferenta meniului ce se deschide la apasarea butonului Tip
studii din bara de instrumente sau efectuati un click-dreapta in lista tipurilor de
studii si selectati din meniul contextual astfel afisat optiunea
Asigneaza/Dezasigneaza tip studii.

Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Asignare/Dezasignare Tipuri Studii, care este structurata astfel:

30

in partea de sus este afisata denumirea entitatii universitare pentru care se doreste
asignarea/dezasignarea tipurilor de studii;
in partea stanga se afla lista tipurilor de studii disponibile, adica toate tipurile definite in
cadrul sistemului;
in partea dreapta se afla lista tipurilor de studii asignate entitatii universitare.Mod de lucru
Pentru asignarea unui tip de studii trebuie sa selectati un element din lista Tipuri de
studii disponibile, apoi sa apasati butonul Asigneaza. Efectuarea acestei operatii va
determina trecerea elementului selectat in lista Tipuri de studii asignate;


Pentru dezasignarea unui tip de studii trebuie selectat un element din lista Tipuri de
studii asignate, apoi se apasa butonul Dezasigneaza. Efectuarea acestei operatii va
determina trecerea elementului selectat in lista Tipuri de studii disponibile.

313.2.2.6. Pasul 6. Adaugare forma de invatamant
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Specializari
Via Operatie Forma inv. Adauga forma de invatamant

Descriere operatie
Operatia de adaugare a unei forme de invatamant presupune adaugarea unui nou
element in lista formelor de invatamant. Operatia este disponibila in cadrul ferestrei Operatii
Forme Invatamant, ce se deschide la selectarea optiunii Forma Invatamant din bara de
instrumente.
Exemple de forme de invatamat:
ZI invatamant la zi
FI invatamant cu frecventa redusa
ID invatamant la distanta

Modalitati de adaugare a unei forme de invatamant
Apasati butonul Forma Inv. din partea de sus a ferestrei se va deschide fereastra
Operatii Forme Invatamant sau efectuati un click lista formelor de invatamant
si selectati din meniul contextual astfel afisat optiunea Adauga forma
invatamant .

32Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Forma Invatamant, care permite completarea denumirii si descrierii formei de
invatamant.


Dupa completarea valorilor se salveaza forma de invatamant apeland optiunea
Adauga.
Observatii:
1. Daca doriti modificarea unei forme de invatamant, apelati operatia Modifica forma
invatamant accesibila din partea de sus a ferestrei butonul Operatii Forme Invatamant sau
din meniul contextual sau prin efectuarea unui dublu-click pe forma ce se doreste a fi
modificata.
2. Daca doriti stergerea unei forme de invatamant apelati operatia Sterge forma
invatamant in cadrul ferestrei Operatii Forme Invatamant.

3.2.2.7. Pasul 7. Adaugare profil
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Specializari
Via Operatie Profil Adauga profil

33


Descriere operatie
Operatia de adaugare a unui profil/domeniu presupune adaugarea unui nou element in
lista profilurilor/domeniilor unui tip de studii.

Modalitati de adaugare a unui profil/domeniu

Selectati optiunea Adauga profil aferenta meniului ce se
deschide la apasarea butonului Profil din bara de instrumente sau efectuati un
click-dreapta in lista de profiluri/domenii ale tipului de studii si selectati din meniul
contextual astfel afisat optiunea Adauga profil.


Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Profil, care permite adaugarea unui profil sau domeniu, in functie de
caracteristica selectata. In cadrul acestei ferestre se completeaza: denumirea, denumirea
oficiala, domeniul fundamental, domeniul INS, caracteristica(domeniul sau profil), tip (camp
active daca se va selecta profil cu valorile lunga durata si scurta durata), starea (cu valorile
activ si inactiv).

34Dupa completarea valorilor ce caracterizeaza un domeniu sau profil, acestea se
salveaza apeland optiunea Adauga.
Observatii:
1. Daca doriti modificarea uneia sau mai multor valori ale proprietatilor ce caracterizeaza
un profil, dupa ce selectati profilul sau domeniul apelati optiunea Modifica profil, aferenta
meniului ce se deschide la apasarea butonului Profil din bara de instrumente sau se
efectuati click-dreapta si selectati optiunea Modifica profil din meniul contextual sau prin
efectuarea unui dublu-click pe profilul / domeniul ce se doreste a fi modificat.
2. Daca doriti stergerea unui profil intai selectati profilul / domeniul ce se doreste a fi
sters, iar apoi selectati optiunea Sterge profil, aferenta meniului ce se deschide la
apasarea butonului Profil din bara de instrumente sau se efectueaza click-dreapta si se
selecteaza optiunea Sterge profil din meniul contextual. Efectuarea uneia dintre operatiile
de mai sus va determina deschiderea ferestrei Stergere Profil, care contine un mesaj de
confirmare a stergerii.

3.2.2.8. Pasul 8. Adaugare specializare
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Specializari
Via Operatie Specializare Adauga specializare

Descriere operatie

35

Operatia de adaugare a unei specializari presupune adaugarea unui nou element in
lista specializarilor unui profil.
Exemplu de specializare:
Contabilitatea si informatica de gestiune aferenta profilului Contabilitate
Limba si literatura moderna aferenta domeniului Literatura

Modalitati de adaugare a unei specializari

Selectati optiunea Adauga specializare aferenta meniului ce
se deschide la apasarea butonului Specializare din bara de instrumente; sau
efectuati un click-dreapta in lista cu specializari si selectati din meniul contextual
astfel afisat optiunea Adauga specializare.Rezultat asteptat

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Specializare, care permite completarea valorilor proprietatilor ce caracterizeaza
o specializare.

36Dupa completarea valorilor ce caracterizeaza o specializare, acestea se salveaza
apeland
optiunea Adauga.
Nota: Se pot adauga atat specializarile care sunt trunchi comun cat si specializarile care
continua trunchiul comun, dar si specializarile fara trunchi comun.
O specializare se defineste ca fiind trunchi comun prin setarea casutei trunchi comun:

Pentru specializarea trunchi comun exista 2 situatii:
1. trunchi comun cu 2,4 semestre (sau nr. par de semestre);
2. trunchi comun cu 3 semestre (nr. Impar de semestre).
Pentru celelalte tipuri de specializare (continuare la trunchi comun) numarul de
semestre trebuie sa fie egal cu numarul de semestre de la trunchiul comun plus numarul de
semestre de specializare. (ex: 2 sau 3, 4 semestre trunchi comun) + 2, 3, 48 semestre de
specializare).
Observatii:

37

1. Daca doriti modificarea uneia sau mai multor valori ale proprietatilor ce caracterizeaza
o specializare, dupa ce selectati selectat profilulul sau domeniul se selecteaza optiunea
Modifica specializare, aferenta meniului ce se deschide la apasarea butonului
Specializare din bara de instrumente sau se efectueaza click-dreapta si se selecteaza
optiunea Modifica specializare din meniul contextual sau prin efectuarea unui dublu-click
pe profilul / domeniul ce se doreste a fi modificat. Trebuie mentionat ca la operatia de
modificare este imposibila modificarea specializarii ca trunchi comun. Odata specializarea
setata ca trunchi comun, aceasta nu mai poate fi schimbata ca specializare proprie si
reciproc.
2. Daca doriti stergerea unui specializari intai selectati specializarea ce se doreste a fi
stearsa, iar apoi selectati optiunea Sterge specializare, aferenta meniului ce se deschide la
apasarea butonului Specializare din bara de instrumente sau se efectueaza click-dreapta
si se selecteaza optiunea Sterge specializare din meniul contextual. Efectuarea uneia
dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei Stergere specializare, care
contine un mesaj de confirmare a stergerii.

3.2.2.9. Pasul 9. Adaugare serie de studii
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Specializari
Via Operatie Serii studii Adauga serie studii

Descriere operatie
Operatia de adaugare a unei serii de studii presupune adaugarea unui nou element in
lista seriilor de studii ale unei specializari.
Exemplu de serie de studii:
anul I 2008-2009
anul II 2009-2010
anul III 2010-2011

Modalitati de adaugare a unei serii de studii
Selectati optiunea Adauga serie studii aferenta meniului ce se

38

deschide la apasarea butonului Serie Studii din bara de instrumente sau efectuati un click-
dreapta in lista cu serii de studii si selectati din meniul contextual astfel afisat, optiunea
Adauga serie studii.Se va deschide fereastra caracteristica direct la apasarea butonului.
Observatie: Adaugarea unei serii de studii se poate realiza doar dupa ce a fost
selectat anul universitar.

Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Serie Studii, care este structurata astfel:
in partea de sus este afisat contextul pentru care se adauga seria de studii: entitate
universitara, tip studii, profil, specializare, forma invatamant, an universitar.39


in partea de jos sunt structurate informatii pe mai multe pagini exemplificate in
Tabelul 2 Serii studii
Optiune Explicatii si valori
Date Serie


Pagina Date Serie permite vizualizarea datelor
generale ale seriei ce se doreste a fi adaugata (in
cazul in care s-a ales optiunea Serie noua) sau a
seriei ce se doreste a fi continuata (in cazul in care s-
a ales optiunea Continuare Serie sau Continuare
trunchi comun);
daca se va bifa campul Are politica de credite
se va activa pagina politica credite si se vor
putea completa valorile aferente;
daca se va bifa campul Creare automata
modul/grupa atunci sistemul va crea un modul
si o grupa.
Politica credite


Pagina Politica Credite permite stabilirea politicii
de credite, in cazul in care se utilizeaza sistemul
ECTS.
Reguli examinare

40Pagina Reguli Examinare permite definirea
regulilor de examinare utilizate in cadrul seriei.
Configuratie locuri


Pagina Configuratie Locuri permite stabilirea nr.
de locuri existente in cadrul seriei, in cadrul acestei
pagini sunt disponibile urmatoarele operatii: Adauga
element configuratie locuri, Modifica element
configuratie locuri, Sterge element configuratie
locuri si Incarca structura an anterior (activa doar
in cazul continuarii unei serii de studii).
Structura


Pagina Structura permite definirea structurii seriei
de studii ce va fi adaugata.
Tabelul 2 Serii studii

Observatie: Pentru anul II, III etc. se va selecta optiunea Continuare serie din
fereastra deschisa la adaugarea unei serii de studiu, dupa care se va selecta seria ce se
doreste a fi continuata.

Recomandare: Pentru pastrarea configuratiei de locuri se apasa pe butonul Incarca
structura din an anterior, de pe pagina Configuratie locuri. Se va considera serie noua
doar anul I.


41Pentru un trunchi comun de 2 semestre se va proceda astfel:
pentru anul univ. 2009-2010, se adauga anul I;
pentru anul univ. 2010-2011, se alege contextul dorit (specializarea dorita pt
continuarea trunchiului comun) si se continua trunchiul comun din 2009-2010, anul II;
pentru anul univ. 2011-2012, se continua seria din 2010-2011 anul III.

3.3. Submodul Detalii Serii Studii

3.3.1. Caracteristici generale Submodul Detalii Serii Studii
Submodulul Detalii Serii Studii permite organizarea seriilor de studenti, existente la
fiecare specializare, pe module, grupe si subgrupe. Submodulul poate fi accesat astfel din
partea stanga a panoului principal, selectandu-se butonul Organizare Didactica, apoi
butonul Detalii Serii Studii.

42Fereastra aferenta submodulului Detalii Serii Studii este structurata astfel:
in partea de sus se afla o lista care permite selectarea entitatii universitare;
imediat sub selector sunt afisate informatii pe mai multe pagini:
a) pagina Organizare Studenti permite definirea modulelor, grupelor si subgrupelor
aferente fiecarei serii de studii din cadrul fiecarei specializari, precum si vizualizarea
studentilor inscrisi in fiecare modul, grupa sau subgrupa.
b) pagina Structura Plan permite vizualizarea planului de invatamant aferent fiecarei
serii de studii. Pagina va fi activa doar in momentul selectarii unei serii de studii din
structura arborescenta aflata in cadrul paginii Organizare Studenti;
c) pagina Detalii Disciplina permite vizualizarea datelor aferente fiecarei discipline
dintr-un plan de invatamant. Pagina va fi activa doar in momentul selectarii unei
discipline din cadrul paginii Structura Plan.43

3.3.2. Flux operatii configurare detalii serie studii
In scopul configurarii in sistem a detaliilor unei serii de studii, se vor parcurge urmatorii
pasi:
Adaugarea unui modul de studenti
Adaugarea unei grupe/subgrupe de studenti

3.3.2.1. Pasul 1. Adaugare modul studenti
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Detalii Serii Studii
Via Operatie Modul Adauga modul student

Descriere operatie
Operatia de adaugare a unui modul de studenti presupune adaugarea unui nou
element in lista modulelor unei serii de studii. Operatia este activa doar in momentul
selectarii, din structura arborescenta aflata in partea stanga, a unei serii de studii.
Exemplu de modul:
Modul I / Serie I

Modalitati de adaugarea a unui modul de studenti

Selectati optiunea Adauga modul studenti aferenta
meniului ce se deschide la apasarea butonului Modul din bara de instrumente
sau efectuati un click-dreapta in zona de vizualizare arborescenta (pe un
element de tipul serie de studii) si selectati din meniul contextual astfel afisat optiunea
Adauga modul studenti.

44Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Modul Studenti, ce permite completarea numarului de locuri si a codului ce
caracterizeaza un modul.Dupa completarea valorilor ce caracterizeaza un modul, acestea se salveaza apeland
optiunea Adauga.

Observatii:
1. Operatia de modificare a unui modul de studenti presupune modificarea valorilor
proprietatilor ce il caracterizeaza. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din
structura arborescenta aflata in partea stanga, a unui modul de studenti si selectati optiunea
Modifica modul studenti.
2. Operatia de stergere a unui modul de studenti presupune eliminarea unui element din
lista modulelor unei serii de studii. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din
structura arborescenta aflata in partea stanga, a unui modul de studenti si selectati optiunea

45

Sterge modul studenti. Atentie: modulul nu se poate sterge daca are adaugate grupe, va
trebui sa stergeti grupele mai intai.

3.3.2.2. Pasul 2. Adaugare grupa/subgrupa de studenti
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Detalii Serii Studii
Via Operatie Grupa Adauga grupa student

Descriere operatie
Operatia de adaugare a unei grupe/subgrupe de studenti presupune adaugarea unui
nou element in lista grupelor/subgrupelor unui modul. Operatia este activa doar in momentul
selectarii, din structura arborescenta aflata in partea stanga, a unui modul (pentru
adaugarea unei grupe), respectiv a unei grupe (pentru adaugarea unei subgrupe).
Exemplu de grupa:
Grupa 1

Modalitati de adaugarea a unei grupe/subgrupe de studenti

Selectati optiunea Adauga grupa studenti aferenta meniului
ce se deschide la apasarea butonului Grupa din bara de instrumente sau
efectuati un click-dreapta in zona de vizualizare arborescenta (pe un
element de tipul modul sau grupa) si selectati din meniul contextual astfel afisat optiunea
Adauga grupa studenti.


46Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Grupa Studenti, ce permite completarea numarului de locuri si codul grupei ce
caracterizeaza o grupa/subgrupa.

Dupa completarea valorilor ce caracterizeaza o grupa, acestea se salveaza apeland
optiunea Adauga.

Observatii:
1. Operatia de modificare a unei grupe de studenti presupune modificarea valorilor
proprietatilor ce o caracterizeaza. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din
structura arborescenta aflata in partea stanga, a unui grupe si selectati optiunea Modifica
grupa studenti.
2. Operatia de stergere a unui grupe de studenti presupune eliminarea unui element din
lista grupelor unei serii de studii. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din
structura arborescenta aflata in partea stanga, a unui grupe de studenti si selectati optiunea
Sterge grupa studenti. Atentie: grupa nu se poate sterge daca are adaugati student.


47


3.4. Submodul Catedre

3.4.1. Caracteristici generale Submodul Catedre
Submodulul Catedre permite stabilirea catedrelor existente in fiecare facultate,
precum si a disciplinelor si cadrelor didactice.
O alta functionalitate a acestui modul este gestionarea catedrelor existente in cadrul
facultatilor unei universitati. Este posibila astfel, gestionarea cursurilor oferite de catre
fiecare catedra si a cadrelor didactice existente in cadrul facultatii, colegiului etc.
Este posibila specificarea mai multor categorii de cadre didactice: membri de catedra,
sefi de catedra, cadre didactice in afara catedrelor si cadre didactice externe universitatii
(consultanti, specialisti, profesori de la alte universitati etc). Pentru fiecare cadru didactic
poate fi precizat titlul academic: asistent universitar, preparator universitar.
Submodulul poate fi accesat astfel din partea stanga a panoului principal, selectandu-
se butonul Organizare Didactica, apoi butonul Catedre.48


Fereastra aferenta submodulului Catedre este structurata pe doua pagini:
o pagina Catedre permite gestiunea catedrelor din cadrul fiecarei entitati universitare
didactice, precum si gestiunea disciplinelor si cadrelor didactice aferente fiecarei catedre.o pagina Alte cadre didactice permite gestiunea cadrelor didactice ale unei
facultati/colegiu, dar care sunt externe universitatii.

49

3.4.2. Flux operatii configurare catedre
In scopul configurarii in sistem a unei catedre se vor parcurge urmatorii pasi, in
ordinea prezentata:
Adaugare catedra
Adaugare disciplina
Adaugare membru catedra

3.4.2.1. Pasul 1. Adaugare catedra
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Catedre
Via Operatie Catedra Adauga catedra

Descriere operatie
Operatia de adaugare a unei catedre presupune adaugarea unui nou element in lista
catedrelor unei facultati. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din structura
arborescenta aflata in partea stanga, a unei facultati.
Exemplu de catedra:
Catedra de Informatica

Modalitati de adaugare a unei catedre
Selectati optiunea Adauga catedra aferenta meniului ce se deschide
la apasarea butonului Catedra din bara de instrumente sau efectuati un click-
dreapta in zona de vizualizare arborescenta (pe un element de tipul facultate) si
selectati din meniul contextual astfel afisat optiunea Adauga catedra.50


Rezultat asteptat

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Catedra, ce permite completarea codului, denumirii precum si anul infiintarii
catedrei.


Dupa completarea valorilor ce caracterizeaza o catedra, acestea se salveaza apeland
optiunea Adauga.

Observatii:
1. Operatia de modificare a unei catedre presupune modificarea valorilor proprietatilor ce
caracterizeaza catedra. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din structura
arborescenta aflata in partea stanga a catedrei si selectati optiunea Modifica catedra.
2. Operatia de stergere a unei catedre presupune eliminarea unui element din lista
catedrelor unei facultati. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din structura
arborescenta aflata in partea stanga a catedrei si selectati optiunea Sterge catedra.
3. Operatia de unire a doua catedre presupune realizarea unei singure catedre. Operatia
este activa doar in momentul selectarii, din structura arborescenta aflata in partea stanga a
catedrei si selectati optiunea Uneste catedra.
3.4.2.2. Pasul 2. Adaugare disciplina catedra
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Catedre
Via Operatie Disciplina Adauga disciplina catedra

Descriere operatie

51

Operatia de adaugare a unei discipline presupune adaugarea unui nou element in lista
disciplinelor unei catedre. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din structura
arborescenta aflata in partea stanga, a unei catedre.

Modalitati de adaugare a unei discipline

Selectati optiunea Adauga disciplina catedra aferenta
meniului ce se deschide la apasarea butonului Disciplina din bara de
instrumente sau efectuati un click-dreapta in lista disciplinelor unei catedre si
selectati din meniul contextual astfel afisat optiunea Adauga disciplina catedra.Rezultat asteptat

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Disciplina Catedra, ce permite completarea valorilor proprietatilor ce
caracterizeaza o disciplina. Veti completa codul, denumirea precum si starea disciplinei.
Daca bifati este straina atunci se va incarca lista disciplinelor.


52Dupa completarea valorilor ce caracterizeaza o disciplina, acestea se salveaza
apeland optiunea Adauga.

Observatii:
1. Operatia de modificare a unei discipline presupune modificarea valorilor proprietatilor
ce caracterizeaza o disciplina. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din structura
arborescenta aflata in partea stanga, a unei discipline si selectati optiunea Modifica
disciplina.
2. Operatia de stergere a unei discipline presupune eliminarea unui element din lista
disciplinelor unei catedre. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din structura
arborescenta aflata in partea stanga, a unei discipline si selectati optiunea Sterge
disciplina.
3. Operatia de unire a doua discipline presupune realizarea unei singure discipline cu o
alta denumire. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din structura arborescenta
aflata in partea stanga a disciplinei si selectati optiunea Uneste discipline.
4. Operatia de mutare a unei discipline presupune mutarea intr-un nou context a unei
discipline. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din structura arborescenta aflata
in partea stanga a disciplinei si selectati optiunea Muta disciplina.
3.4.2.3. Pasul 3. Adaugare membru catedra
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Catedre
Via Operatie Membrii Adauga membru catedra

Descriere operatie

53

Operatia de adaugare a unui membru de catedra presupune adaugarea unui nou
element in lista membrilor unei catedre. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din
structura arborescenta aflata in partea stanga, a unei catedre.

Modalitati de adaugare a unui membru de catedra

Selectati optiunea Adauga membru catedra aferenta
meniului ce se deschide la apasarea butonului Membrii din bara de instrumente
sau efectuati un click-dreapta in lista membrilor unei catedre si selectati din
meniul contextual astfel afisat optiunea Adauga membru catedra.


Rezultat asteptat

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Membru Catedra, ce permite completarea valorilor proprietatilor ce
caracterizeaza un membru de catedra.
In fereastra ce se deschide se va completa: numele, prenumele, titlul academic, data
angajarii, data incetarii activitatii in cazul in care membrul de catedra si-a incetat
desfasurarea activitatii in cadrul acelei catedre.


54La adaugarea unui membru trebuie selectata functia detinuta in catedra, prin apasarea
lupei din dreptul Functie catedra, operatie ce determina deschiderea ferestrei de selectare
conducator stiintific.Din aceasta lista se va selecta functia detinuta si se apeleaza optiunea Adauga.

Observatii:
1. Operatia de modificare a unui membru de catedra presupune modificarea valorilor
proprietatilor ce caracterizeaza un membru de catedra. Operatia este activa doar in
momentul selectarii, din structura arborescenta aflata in partea stanga, a unei catedre si
selectati optiunea Modifica membru catedra.

55

2. Operatia de stergere a unui membru de catedra presupune eliminarea unui element
din lista membrilor unei catedre. Operatia este activa doar in momentul selectarii, din
structura arborescenta aflata in partea stanga, a unei catedre selectati optiunea Sterge
membru catedra.

3.4.3. Alte operatii gestionare catedre
In scopul acoperii tuturor situatiilor din managementul universitar ce vizeaza
gestionarea catedrelor, sistemul pune la dispozitie operatiile exemplificate in (Tabelul 3
Operatii catedre).
Adaugare alte discipline
Adaugare cadru didactic
Adaugare alt cadru didactic
Adaugare discipline pentru entitati didactice
Adaugare alt cadru didactic pentru alte entitati didactice
Cautare cadru didactic
Cautare disciplina
Pictograma Modalitati de operare Descriere operatie
Adaugare alte disciplineSelectati optiunea Adauga alta
disciplina aferenta meniului ce se
deschide la apasarea butonului Alte
Discipline din bara de instrumente sau
efectuati un click-dreapta in lista
disciplinelor unei entitati didactice si
selectati din meniul contextual optiunea
Adauga disciplina.
Operatia de adaugare a unei alte
discipline ce nu apartine unei catedre in
lista disciplinelor unei facultati. Operatia
este activa doar in momentul selectarii,
din structura arborescenta aflata in
partea stanga, a unei facultati.
Adaugare cadru didacticSelectati optiunea Adauga cadru
didactic aferenta meniului ce se
deschide la apasarea butonului Cadre
Didactice din bara de instrumente sau
efectuati un click-dreapta in lista
Operatia de adaugare a unui cadru
didactic presupune adaugarea unui cadru
didactice extern facultatii. Aceste cadre
didactice sunt membrii unor catedre din
cadrul altor facultati ale aceleiasi

56

cadrelor didactice si selectati din meniul
contextual optiunea Adauga cadru
didactic.
universitati. Operatia este activa doar in
momentul selectarii, din structura
arborescenta aflata in partea stanga, a
unei facultati.
Adaugare alt cadru didactic


Selectarea optiunea Adauga alt cadru
didactic aferenta meniului ce se
deschide la apasarea butonului Alte
Cadre din bara de instrumente sau
efectuati un click-dreapta in pagina
Alte Cadre Didactice si selectati din
meniul contextual optiunea Adauga alt
cadru didactic.
Operatia de adaugare a unui alt cadru
didactic presupune adaugarea unui nou
element in lista cadrelor didactice ale
unei facultati, acest cadru fiind insa
extern universitatii. Cadrele didactice
externe asigura predarea unor discipline
in cadrul unei facultati, dar sunt
imprumutate de la alte universitati.
Operatia este activa doar in momentul
selectarii, din structura arborescenta
aflata in partea stanga, a unei facultati.
Adaugarea unei discipline pentru entitati didactice


Selectati optiunea Adauga disciplina
pentru ED aferenta meniului ce se
deschide la apasarea butonului
Disciplina ED din bara de instrumente
sau efectuati un click-dreapta in lista
disciplinelor unei alte entitati didactice
si selectati din meniul contextual astfel
afisat optiunea Adauga disciplina ED.
Operatia de adaugare a unei discipline
pentru alte entitati didactice presupune
adaugarea unui nou element in lista
disciplinelor unei alte entitati didactice
(colegiu/departament). Operatia este
activa doar in momentul selectarii, din
structura arborescenta aflata in partea
stanga, a unei alte entitati didactice.
Adaugarea unui alt cadru didactic pentru alte entitati didacticeSelectati optiunea Adauga cadru
didactic ED aferenta meniului ce se
deschide la apasarea butonului Cadre
ED din bara de instrumente sau
efectuati un click-dreapta in lista
cadrelor unei alte entitati didactice si
selectati din meniul contextual astfel
Operatia de adaugare a unui cadru
didactic pentru alte entitati didactice
presupune adaugarea unui nou element
in lista cadrelor didactice ale unui
colegiu/departament. Operatia este
activa doar in momentul selectarii, din
structura arborescenta aflata in partea

57

afisat optiunea Adauga cadru didactic
ED.
stanga, a unei alte entitati didactice.
Cautare cadru didacticAlegeti optiunea Cauta cadru didactic
aferenta meniului ce se deschide la
apasarea butonului Cautari din bara
de instrumente sau apasati combinatiei
de taste Alt+C.

Operatia de cautare a unui cadru didactic
vizeaza gasirea unui element de tip
cadru didactic in multimea elementelor
de acest tip, cautarea efectuandu-se
dupa anumite criterii si la cererea
expresa a utilizatorului. Fiecare criteriu
poate fi definit cu exactitate de catre
utilizator, astfel incat sunt disponibile
cautari mai ample sau mai exacte, in
functie de necesitatile imediate.
Cautare disciplinaSelectati optiunea Cauta disciplina
aferenta meniului ce se deschide la
apasarea butonului Cautari din bara
de instrumente sau apasati combinatiei
de taste Alt+D.

Operatia de cautare a unei discipline
presupune regasirea unui element de tip
disciplina in multimea elementelor de
acest tip, cautarea efectuandu-se dupa
anumite criterii si la cererea expresa a
utilizatorului. Fiecare criteriu poate fi
definit cu exactitate de catre utilizator,
astfel incat sunt disponibile cautari mai
ample sau mai exacte, in functie de
necesitatile imediate.
Tabelul 3 Operatii catedre


3.5. Submodul Planuri Invatamant

Esenta specializarii se exprima printr-un plan de invatamant distinct, cu alte cuvinte,
specializarea constituie nivelul de baza la care opereaza planul de invatamant, iar facultate,
ca structura institutionala distincta este alcatuita in temeiul existentei uneia sau mai multor

58

specializari. Drept urmare ea poate sa opereze, dupa caz, cu unul sau mai multe planuri de
invatamant.

3.5.1. Caracteristici generale Submodul Planuri Invatamant
Submodulul Planuri Invatamant permite definirea planurilor de invatamant si poate fi
accesat astfel:
din partea stanga a panoului principal, selectandu-se butonul Organizare Didactica,
apoi butonul Planuri Invatamant.Fereastra aferenta submodulului Planuri Invatamant este structurata astfel:
in partea de sus sunt afisate informatiile despre contextul curent de lucru;
in partea de jos sunt structurate informatii pe mai multe pagini:

59

pagina Structura Plan permite definirea planurilor de invatamant pentru fiecare
serie de studii a fiecarei specializari;pagina Detalii Disciplina permite vizualizarea datelor aferente fiecarei discipline
dintr-un plan de invatamant;pagina Planificare Examinari permite vizualizarea examinarilor programate la
fiecare disciplina.

60
3.5.2. Flux operatii configurare plan invatamant
In scopul configurarii in sistem a unui plan de invatamant, se vor parcurge urmatorii
pasi:
Selectie entitate universitara (SEU)
Selectie serie de studiu(SSS)
Adaugare activitate didactica
Adaugare forma de examinare
Adaugare disciplina

3.5.2.1. Pasul 1. Selectie entitate universitare
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Planuri invatamant
Via Operatie Selecteaza Entitate Universitar (SEU)

Descriere operatie
Operatia de selectie a unei entitati universitare presupune selectia facultatii/colegiului
pentru care se va crea contextul de lucru.

Modalitati de selectie a unei universitati

Accesati butonul SEU din bara de instrumente.

Rezultat asteptat


61

Efectuarea operatiei de mai sus va conduce la afisarea ferestrei Selectie Entitate
Universitara, care cuprinde o structura arborescenta a entitatilor didactice din cadrul
universitatii din care se va selecta contextul dorit.Dupa selectarea entitatii universitare se apeleaza optiunea Accepta.

3.5.2.2. Pasul 2. Selectie serie de studii (SSS)
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Planuri invatamant
Via Operatie Selecteaza Serie de Studii (SSS)

Descriere operatie
Operatia de selectie a unei serii de studii presupune selectarea seriei de studiu pentru
care se va crea contextul de lucru.

Modalitati de selectie a unei serii de studii

Accesati butonul SSS din bara de instrumente.

Rezultat asteptat
Efectuarea operatiei de mai sus are drept rezultat, afisarea ferestrei Selectare Serie
Studii, care permite selectarea tipului de studii, profilului, formei de invatamant, specializarii,
anului universitar si a seriei de studiu pentru care se va defini planul de invatamant.


62Dupa selectarea valorilor se apeleaza optiunea Selecteaza.

3.5.2.3. Pasul 3. Adaugare activitati didactice
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Planuri invatamant
Via Operatie Activ. did. Adauga activitate didactica

Descriere operatie
Operatia de adaugare a unei activitati didactice presupune adaugarea unui nou
element in lista activitatilor didactice (ex: curs, seminar, laborator etc)
Operatia este disponibila in cadrul ferestrei Activitati Didactice, ce se deschide la
apasarea butonului Activitati Didactice din bara de instrumente.

Modalitati de adaugare a unei activitati didactice
Apasati butonului Adauga activitate didactica din partea de sus a ferestrei
Activitati Didactice sau efectuati un click-dreapta in lista cu activitati didactice si
selectati din meniul contextual afisat optiunea Adauga activitate didactica.

Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Activitate Didactica, ce permite completarea valorilor ce caracterizeaza o
activitate didactica.

63
Dupa completarea valorilor se apeleaza optiunea Adauga.

3.5.2.4. Pasul 4. Adaugare forma examinare
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Planuri invatamant
Via Operatie Forma ex. Adauga forma examinare

Descriere operatie
Operatia de adaugare a unei forme de examinare presupune adaugarea unui nou
element in lista formelor de examinare.

Modalitati de adaugare a unei activitati didactice
Apasati butonului Adauga forma examinare din partea de sus a ferestrei Forme
Examinare sau efectuati unui click-dreapta in lista cu forme de examinare si
selectati din meniul contextual afisat optiunea Adauga forma examinare.

Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Forma Examinare, ce permite completarea valorilor ce caracterizeaza o forma
de examinare.


64Dupa completarea valorilor se apeleaza optiunea Adauga.

3.5.2.5. Pasul 5. Adaugare discipline din plan
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Planuri invatamant
Via Operatie Disc. Plan Adauga disciplina din plan

Descriere operatie
Operatia de adaugare a unei discipline din plan presupune adaugarea unui nou
element in lista disciplinelor din planul de invatamant.
Pentru fiecare disciplina a planului de invatamant pot fi gestionate urmatoarele
informatii: categoria disciplina (obligatorie, optionala sau facultativa), semestrul de studiu,
numarul de credite (numai in cazul seriilor cu credite), activitatile didactice necesare a fi
parcurse (curs, laborator, seminar, stagiu practica etc.) si durata acestora, cadrele didactice
care asigura predarea disciplinei, forma de examinare finala a disciplinei (examen, colocviu,
verificare practica etc), formula de calcul a notei finale pe baza notelor de la examinare si a
celor din timpul anului.
Modalitati de adaugare a unei disciplina
Selectati optiunea Adauga disciplina din plan aferenta meniului ce se deschide la
apasarea butonului Disciplina plan din bara de instrumente sau efectuati un
click-dreapta in lista cu disciplinele planului de invatamant si selectati din
meniul contextual astfel afisat optiunea Adauga disciplina plan.


65Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Selectare Disciplina, fereastra ce permite selectarea unei discipline dintre cele existente la
entitatea universitara didactica pentru care se construieste planul de invatamant.Se vor incarca toate disciplinele adaugate in Organizare didactica/Catedre pe
contextul selectat.
Dupa selectarea unei discipline din fereastra Selectare Disciplina, va fi afisata
fereastra Adaugare Disciplina Plan Invatamant, fereastra ce permite specificarea
proprietatilor pentru noua disciplina a planului de invatamant si este structurata astfel:
in partea de sus este afisat contextul de lucru: entitatea universitara, specializarea, anul
universitar si seria de studii pentru care se adauga disciplina in planul de invatamant;
in partea de jos sunt structurate informatii pe mai multe pagini detaliate in Tabel 4
Adauga disciplina

Optiuni Explicatii si valori
Date Disciplina

66Pagina Date Disciplina permite
completarea datelor disciplinei: cod,
categorie, semestru in care se studiaza,
numar credite, numar saptamani de
studiu.

Date Disciplina


Pagina Activitati Didactice permite
stabilirea activitatilor didactice necesare
a fi parcurse, acest lucru efectuandu-se
prin intermediul operatiilor de adaugare,
modificare si stergere a activitatilor
didactice.
Cadre didactice


Pagina Cadre Didactice permite
stabilirea cadrelor didactice care asigura
predarea disciplinei, acest lucru
efectuandu-se prin intermediul operatiilor
de adaugare, modificare si stergere a
cadrelor didactice.
Pagina Reguli examinare

67pagina Reguli Examinare permite
stabilirea formei de verificare si a
formulei de calcul a notei finale
Tabel 4 Adauga disciplina

Dupa completarea valorilor ce caracterizeaza o disciplina se salveaza apeland
optiunea Adauga.

Observatii:
1. Daca doriti modificarea unei discipline din plan selectati disciplina ce se doreste a fi
modificata iar apoi selectati optiunea Modifica disciplina aferenta meniului ce se deschide
la apasarea butonului Disciplina din bara de instrumente sau din meniul contextual astfel
afisat.
2. Daca doriti stergerea unei discipline din plan selectati disciplina ce se doreste a fi
stearsa iar apoi selectati optiunea Sterge disciplina aferenta meniului ce se deschide la
apasarea butonului Disciplina din bara de instrumente.
3. Daca doriti stergerea unei grup de discipline din plan selectati optiunea Stergere grup
discipline din plan prin care se va elimina grupul de discipline existent in planul de
invatamant al unei specializari.68

3.5.3. Alte operatii gestionare discipline
Pentru a usura modul de gestionare a planurilor de invatamant sistemul pune la
dispozitie operatiile exemplificate in (Tabelul 5 Operatii gestiune plan invatamant).
Import plan de invatamant
Adaugare tip de plan de studii
Setare numar de ordine
Ordonare discipline
Adaugarea detaliilor didactice ale unei discipline
Pictograma Modalitati de operare Descriere operatie
Importul planului de invatamant
Selectati tabul Import din bara de instrumente sau dati
dublu click pe fereasta structura plan si clic pe import plan
invatamant. Dupa efectuarea acestei operatii se va
deschide o fereastra cu numele Import plan invatamant
unde selectati urmatoarele: entitate universitara, tipul de
studii, profilul, specializarea, anul universitar, anul de studiu
pentru care se doreste copierea planului si tipul de plan.
Dupa setarea acestora trebuie bifate disciplinele care se
importa.
Operatia de importare a
planului de invatamant este
utila facultatilor care isi
pastreaza de la an la an
acelasi tip ce invatamant pe
anii universitari.
Adaugarea unui tip de plan de studii


Setati butonul tip plan si dupa deschiderea ferestrei Tipuri
de plan se poate efectua operatia de adaugare.
Aceasta operatie este pentru
a adauga diferite tipuri de
plan.
Setarea numarului de ordineSelectati optiunea Seteaza numar ordine aferenta
meniului ce se deschide la apasarea butonului Disciplina
plan din bara de instrumente sau efectuati un click-dreapta
in lista cu disciplinele planului de invatamant si selectati din
meniul contextual astfel afisat optiunea Seteaza numar
ordine.
Operatia de setare a
numarului de ordine
presupune setarea unui
numar de ordine pentru o
disciplina din planul de
invatamant. Aceasta operatie
este activa doar la selectarea
unei discipline din plan care

69

nu are numar de ordine.
Ordonarea disciplinelor


Selectati optiunea Ordoneaza discipline aferenta meniului
ce se deschide la apasarea butonului Disciplina plan din
bara de instrumente sau efectuati unu click-dreapta in lista
cu disciplinele planului de invatamant si selectati din meniul
contextual astfel afisat optiunea Ordoneaza discipline.
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina
deschiderea ferestrei Ordonare Discipline, care permite
ordonarea disciplinelor dupa numarul de ordine, acest lucru
efectuandu-se prin intermediul operatiilor Urca un nivel si
Coboara un nivel.
Operatia de ordonare a
disciplinelor presupune
stabilirea ordinii disciplinelor
in planul de invatamant, acest
lucru efectuandu-se pe baza
numarului de ordine asociat
fiecarei discipline.

Adaugarea detaliilor didactice ale unei discipline


Selectati disciplina pentru care se doreste adaugarea
detaliilor apoi selectati optiunea Adauga detalii didactice
disciplina aferenta meniului ce se deschide la apasarea
butonului Detalii disciplina din bara de instrumente; sau
selectati disciplina pentru care se doreste adaugarea
detaliilor apoi efectuati click-dreapta si selectati optiunea
Adauga detalii didactice disciplina, din meniul contextual.
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina
deschiderea ferestrei Adaugare Detalii Didactice
Disciplina, care permite completarea bibliografiei, structurii
programei, materialelor didactice si obiectivelor disciplinei.
Operatia de adaugare a
detaliilor didactice presupune
completarea bibliografiei, a
structurii programei,
obiectivelor etc. pentru o
disciplina din planul de
invatamant.
Tabelul 5 Operatii gestiune plan invatamant


3.6. Submodul Registre Matricole

In cadrul unei universitati, dupa aprobarea inmatricularii, studentii sunt inscrisi in
Registrul Matricol sub un numar unic, valabil pentru intreaga perioada de scolarizare la
programul de studii la care au fost admisi.


70

3.6.1. Caracteristici generale Submodul Registre Matricole
Submodulul Registre Matricole permite definirea registrelor matricole pentru fiecare
entitate universitara si poate fi accesat din partea stanga a panoului principal, selectandu-se
butonul Organizare Didactica, apoi butonul Registre Matricole.Fereastra aferenta submodulului Registre Matricole este structurata astfel:
in partea de sus este o lista care permite selectarea entitatii universitare;
in stanga este disponibila o zona de vizualizare arborescenta a colectiei de registre
matricole pentru entitati universitare, acestea fiind organizate pe ani universitari;
in stanga-jos sunt afisate informatii referitoare la elementul selectat in zona de
vizualizare arborescenta;
in partea dreapta este disponibila o lista cu studentii inmatriculati in registrul matricol
selectat.


71

3.6.2. Flux operatii registru matricol
In scopul configurarii in sistem a unei entitati universitare, se vor parcurge urmatorii
pasi:
Adaugare registru matricol
Cautare student

3.6.2.1. Pasul 1. Adaugare registru matricol
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Registre matricole
Via Operatie Reg. Mat Adauga registru matricol

Descriere operatie
Operatia de adaugare a unui registru matricol presupune adaugarea unui nou element
in lista registrelor matricole dintr-un an universitar.

Modalitati de adaugare a unui registru matricol

Selectati optiunea Adauga registru matricol aferenta meniului ce
se deschide la apasarea butonului Registre matricole din bara de instrumente
sau efectuati un click-dreapta in zona de vizualizare arborescenta a registrelor matricole, pe
un nod de tipul an universitar si selectati din meniul contextual afisat optiunea Adauga
registru.


Rezultat asteptat

72

Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Adaugare Registru Matricol, fereastra ce va permite completarea valorilor proprietatilor
pentru noul registru.


Dupa completarea valorilor ce caracterizeaza un registru matricol se salveaza apeland
optiunea Adauga.

Observatii:
1. Daca doriti modificarea unui registru matricol selectati registrul ce se doreste a fi
modificat, iar apoi se selectati optiunea Modifica registru matricol aferenta meniului ce se
deschide la apasarea butonului Registre matricole din bara de instrumente sau din meniul
contextual.
2. Daca doriti stergerea unui registru matricol selectati registrul ce se doreste a fi sters,
iar apoi se selectati optiunea Sterge registru matricol aferenta meniului ce se deschide la
apasarea butonului Registre matricole din bara de instrumente sau din meniul contextual.

3.6.2.2. Pasul 2. Cautare student
Se acceseaza operatia:
Via Modul / Submodul Org. Didactica Registre matricole
Via Operatie Cautari Cautare student

Descriere operatie
Operatia de cautare a unui student presupune regasirea unui student in multimea
tuturor studentilor dintr-un registru matricol, regasirea efectuandu-se dupa anumite criterii si

73

la cererea expresa a utilizatorului. Fiecare criteriu poate fi definit cu exactitate de catre
utilizator, astfel incat sunt disponibile cautari mai ample sau mai exacte, in functie de
necesitatile imediate.

Modalitati de cautare a unui student

Selectati optiunea Cauta student aferenta meniului ce se deschide la apasarea
butonului Cautari din bara de instrumente sau apasarea combinatiei de taste Alt+S.Rezultat asteptat
Efectuarea uneia dintre operatiile de mai sus va determina deschiderea ferestrei
Cautare Student, care va permite completarea criteriilor de cautarea a unui student.