Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS DOSAR GRADINITE

GRADINITE:
1. MACHETE RAPORTARE GRADINITA 2013-2014
(FISIER EXCEL 5 FOI DE LUCRU)
. P!"#$%& #'%(!!$ )!(#'#& (M1)
*. S&&#+&#% '"!,!$ (M2)
%. S#&-.#$ /"+&-!$ !0,+$ '$"%-/&$
(. S#&-.#$ /"+&-!$ RA
$. P!"1$+"!# 2' %$'&!$ 3# %*#'$&$ ($ +#+&$'.0
/+#4"/$()")#%0
2. PROIECT PLAN SCOLARI5ARE (FISIER 6ORD 1
PAGINA)
!!! Profesorul consilier nu se introduce in situatii decat
pe anexa cu profesor consilier. In machetele si ! N"
SE INTROD"#E.
$acheta si ! cu anexele aferente se %or aduce in &
exemplare 'unitate( sector( IS$)*. Restul formularelor se
%or aduce in ! exemplare 'unitate( sector*.