Sunteți pe pagina 1din 6

Verificat i validat

Comisia de mobilitate ISMB


Insp.cu manag. res. umane pt.sector_____
_______________________
cadre didactice art. 21(4)/OMECTS nr. 6239/2012
Observatii
N
r
.
p
o
s
t
u
r
i

p
r
o
g
r
a
m

n
o
r
m
a
l
N
r
.
p
o
s
t
u
r
i

p
r
o
g
r
a
m

p
r
e
l
u
n
g
i
t
N
r
.
p
o
s
t
u
r
i

p
r
o
g
r
a
m

s

p
t

n
a
l
Nr. Posturi
Din care:
N
r
.
t
o
t
a
l

p
o
s
t
u
r
i
Nr.
Crt.
Disciplina de
nvtmnt
PROIECTUL DE NCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC ANGAJAT PE PERIOAD NEDETERMINAT, PENTRU ANUL COLAR 2013-2014
Nr.______/_______2013
CONSTITUIREA CATEDRELOR
Motivul , nr.
Adresa, decizie
ISMB/unitate
Numele i prenumele
cadrului didactic
titular/cadre didactice
art. 21(4)/OMECTS nr.
6239/2012
T
i
t
u
l
a
r

a
l

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

p
r
e
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
r
/
c
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
r
t
.

2
1
(
4
)
/
O
M
E
C
T
S

n
r
.

6
2
3
9
/
2
0
1
2
(
T
/
C
D
_
2
1
(
4
)
)
N
r
.

p
o
s
t
u
r
i

v
a
c
a
n
t
e
N
r
.

p
o
s
t
u
r
i

R
A

MACHETA 1
Rezervate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIRECTOR,
Observatii
N
r
.
p
o
s
t
u
r
i

p
r
o
g
r
a
m

n
o
r
m
a
l
N
r
.
p
o
s
t
u
r
i

p
r
o
g
r
a
m

p
r
e
l
u
n
g
i
t
N
r
.
p
o
s
t
u
r
i

p
r
o
g
r
a
m

s

p
t

n
a
l
Nr. Posturi
TOTAL:
N
r
.
t
o
t
a
l

p
o
s
t
u
r
i
Nr.
Crt.
Disciplina de
nvtmnt
Motivul , nr.
Adresa, decizie
ISMB/unitate
Numele i prenumele
cadrului didactic
titular/cadre didactice
art. 21(4)/OMECTS nr.
6239/2012
T
i
t
u
l
a
r

a
l

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

p
r
e
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
r
/
c
a
d
r
u

d
i
d
a
c
t
i
c

a
r
t
.

2
1
(
4
)
/
O
M
E
C
T
S

n
r
.

6
2
3
9
/
2
0
1
2
(
T
/
C
D
_
2
1
(
4
)
)
N
r
.

p
o
s
t
u
r
i

v
a
c
a
n
t
e
N
r
.

p
o
s
t
u
r
i

R
A

Unitatea de nvmnt ___________________________ Nr._____________/din___________2013
Sector ______
Tel /Fax __________________ Verificat i validat
Comisia de mobilitate ISMB 2012-2013 Scdere
Insp.cu managementul res. umane.pt.sector_____
Aprobat n C.A. din data de______________ prof._______________________
DIRECTOR,
Vacante
0 1 2 7 8 10 12 13 14 15 16 20 21
1 EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA)
Director,
NOTA: - coloana nr. 2 nu include degrevari
FONT DE 9, TIMES NEW ROMAN, MAJUSCULE, DENUMIREA INTREAGA A UNITATII
N
r
.
p
o
s
t
u
r
i

n
o
r
m
a
t
e
Cretere
N
r
.
t
i
t
u
l
a
r
i
/
c
a
d
r
e

d
i
d
a
c
t
i
c
e

a
r
t
.

2
1
(
4
)
/
O
M
E
C
T
S

n
r
.

6
2
3
9
/
2
0
1
2
2013-2014
O
r
e
Disciplina de incadrare conform Centralizatorului
valabil 2013/2014
Nr.
Crt.
Rezervate
N
o
r
m
e
1
Motivul
Nr. Adresa,
Decizie I.S.M.B.
>=4 3 2
N
o
r
m
e
n norma
titularilor/ cadre
didactice art.
21(4)/OMECTS
nr. 6239/2012
P
o
s
t
u
r
i

/
c
a
t
e
d
r
e
23 22
Viabilitatea n ani
Obs.
R
e
d
.
d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
(
R
A
)
ncepnd cu data de 1 septembrie 2013
Nr.norme (inclusiv degrevri)
MACHETA 2
Situaie statistic
privind normarea i vacantarea posturilor / catedrelor
Unitatea de nvmnt ___________________________ Nr._________/___________2013
Sector ______
Tel /Fax __________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DIRECTOR,
NOTA:
6 - conform criteriilor comunicate
7 - vacant /rezervat
8 - se precizeaza daca postul presupune detalii (la rezervari se va preciza motivul si perioada rezervarii).
12 - educatie speciala/HIV
* doar pentru posturile din invatamantul special
FONT DE 9, TIMES NEW ROMAN, MAJUSCULE, DENUMIREA INTREAGA A UNITATII
_______________________________
Aviz inspector invatamant special*
V
i
a
b
i
l
i
t
a
t
e

(
a
n
i
)
Nr.
Crt.
Disciplina de
incadrare conform
centralizator 2013
Nivel conform
centralizator 2013
S
e
c
t
o
r
Unitatea de invatamant
MACHETA 3
Situatia posturilor/catedrelor vacante/rezervate rmase neocupate dup ncadrarea titularilor
pentru anul scolar 2013-2014
Detalii post Observaii Atestate Avize
Lb.de
predare
Proba
lb.materna
Statutul
postului
Unitatea de nvmnt ___________________________
Sector ______
Tel /Fax __________________
Nr.
Crt
Unitatea de invatamant
S
e
c
t
o
r
u
l
Disciplina de incadrare conform
centralizatorului valabil 2013-2014
Nivel
0 1 2 3 4
DIRECTOR,
MACHETA 4
RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2013-2014
Nr._________/___________2013
Nr. RA Observatii
5 6
SECRETAR SEF,
MACHETA 4
RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2013-2014
Unitatea scolara_________________________________________
Sectorul __________________________
INTREG PARTIAL*
IMPREUNA CU
UNITATILE SCOLARE:
NORMA DE BAZA
ESTE IN
UNITATEA**:
POST PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA
PSIHOPEDAGOGICA
NUMELE SI
PRENUMELE
PROFESORULUI
CONSILIER
STATUTU
L
** SE VA PRECIZA UNITATEA CU NIVELUL CEL MAI INALT. DACA SUNT UNITATI DE ACELASI NIVEL, SE VA SPECIFICA, PRIN INTELEGERE INTRE CONDUCERI,
UNA DIN UNITATI.
DIRECTOR
* SE VA PRECIZA: 0,25; 0,33; 0,50; IN FUNCTIE DE NUMARUL DE UNITATI.
MACHETA 5
SITUATIE PRIVIND PROFESORUL CONSILIER ( PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA)
NR.
CRT
UNITATEA SCOLARA
NR. CLASE/
GRUPE
PRESCOLARI
NUMAR ELEVI/
PRESCOLARI