Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MANAGEMENT
MASTER: MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE
Disciplina: Diagnostic Strategic

Teme pentru proiecte

1. Influena factorilor mediului ambiant asupra managementului unitilor sanitare
2. Analiza SWOT a sistemului de sanatate in Romania
3. Segmentarea strategica
4. Analiza lantului valorii
5. Grupuri strategice
6. Stakeholders
7. Utilizarea metodei Boston Consulting Group in sectorul
8. Modelul forelor competitive al lui M. Porter pe piata..
9. Matricea AD Little in sectorul
10. Modelul McKinsey in ramura
11. Modele pentru determinarea potentialulului de viabilitate economica si manageriala a
firmelor