Sunteți pe pagina 1din 44
C C A A T T A A L L O O G G P

CCAATTAALLOOGG

PPRROODDUUSSEE

CONFECTII METALICE, CLEME, ARMATURI, PREFABRICATE

SC ELM Electromontaj Cluj SA Str. Traian Vuia, nr.240-242, 400397, Cluj Napoca, ROMANIA

tel: 0264 274103, fax: 0264 274104 email: office@elm.ro; www:eml.ro

CATALOG PRODUSE

CATALOG PRODUSE

CUPRINS

CAP 1.Introducere

pag.

1

CAP 2.Stâlpi Stâlpi pentru linii electrice aeriene 110 kV simplu

pag.

3

Stâlpi pentru linii electrice aeriene 110 kV dublu circuit

pag.

5

Stâlpi pentru linii electrice aeriene 110 kV cu patru circuite

pag.

8

Stâlpi pentru linii electrice aeriene 400 kV simplu circuit

pag.

9

Stâlpi pentru linii electrice aeriene 400 kV dublu circuit

pag.12

Stâlpi pentru linii electrice aeriene de medie tensiune

pag.14

Rigle, stâlpi şi tronsoane pentru fir de gardã , pentru staþii de transformare de tip exterior din metal

pag.17

Paratrăznete cu tijă pentru staþii de trasformare

pag.21

CAP 3.Cleme şi armături Armături pentru legarea lanþurilor de izolatoare la consolele stâlpilor

pag.22

Armături pentru legături intermediare

pag.23

Armături pentru lanþuri multiple sau conductoare multiple pe fază

pag.23

Cleme pentru legarea conductoarelor active şi de protecţie la lanţul de izolatoare

pag.24

Cleme şi armături ce nu intra în componenþa lanţurilor de izolatoare

pag.24

Elemente pentru ancorarea stâlpilor de tip portal ancorat

pag.26

Cleme pentru stațiile electrice de transformare

pag.26

Cleme si armături pentru liniile de medie si joasă tensiune

pag.28

Confecţii metalice pentru linii electrice aeriene de joasã tensiune cu conductor torsadat

pag.29

Confecţii metalice pentru linii electrice aeriene de medie tensiune

pag.30

Confecţii pentru iluminat public

pag.33

Instalaţii pentru legare la pământ

pag.33

CAP 4.Elemente pentru reţele de contact tramvaie si troleibuze Elemente de fixare a consolelor şi traverselor

pag.34

Bride izolatori pentru reţele de contact

pag.37

Cleme pentru reţele de contact

pag.37

CAP 5.Prefabricate din beton armat pentru linii electrice aeriene si staţii de trasformare Fundaţii

pag.38

Elemente de rezistenţă pentru stații de transformare

pag.39

Elemente prefabricate pentru canale de cabluri

pag.40

Elemente din beton si beton armat pentru construcţii civile

pag.41

CATALOG INTRODUCERE PRODUSE pag.01
CATALOG
INTRODUCERE
PRODUSE
pag.01

ELM Electromontaj Cluj poate executa şi preda la cheie următoarele:

SERVICII

1.

Reţele electrice de distribuţie de joasă si medie tensiune

- linii electrice aeriene de joasă şi medie tensiune (0,4 - 20 - 35 kV)

- linii electrice subterane de joasă şi medie tensiune (0,4 - 20 kV)

- posturi de transformare de joasă şi medie tensiune: aeriene (PTA), în cabina de zid (PCZ), in

cabină metalica (PTM), subterane şi de tip irigaţii (20/6 kV, 6/0,4 kV)

- reţele electrice aeriene si subterane de iluminat public

- linii electrice pentru electrificarea minelor, instalate în puţuri de mină , galerii , impreună cu

posturile de

transformare adiacente, amplasate in galerii subterane

-

linii de tracţiune electrică minieră, în subteran şi la suprafaţa solului, impreună cu instalaţiile

electrice aferente

linii electrice şi posturi de transformare pentru diverse obiective din agricultură (desecări şi alimentare cu energie electrică a unor unităţi agro - industriale)

-

lucrări de circuite secundare în instalaţii de distribuţie (montaj, verificări si reglaje), instalaţii de protecţie şi automatizare, cable fir pilot

-

-

instalaţii de legare la pământ

2.

Branşamente electrice

3.

Instalaţii interioare la construcţii

4.

Sistematizări de reţele electrice :

- instalaţii de semnalizări

- instalaţii de protecţie

- instalaţii de telecomanda computerizată

5

. Lucrări de instalaţii aferente tramvaielor si troleibuzelor

- montarea reţelelor de contact pentru troleibuze

- montarea liniilor electrice de contact pentru tramvaie

- staţii de redresare

6.

Reţele electrice de telecomunicaţii , antene si echipament aferent

7.

Lucrări de instalaţii aferente realizării tracţiunii electrice feroviare

- linii electrice de contact impreună cu staţiile de transformare aferente

- reglementări de gabarite

8

. Reţele electrice de inaltă si foarte inaltă tensiune

- linii electrice aeriene de 110 kV

- linii electrice aeriene de 220 kV

- linii electrice aeriene de 400 kV

- linii electrice aeriene de 750 kV

- executarea fundaţiilor la LEA 110 - 750 kV , simplu şi dublu circuit

- montarea stâlpilor metalici şi de beton pentru LEA 110 - 750 kV

- montarea conductoarelor active şi de protectie la LEA 110 - 750 kV - simplu , dublu şi multiplu

circuit

9

. Staţii si posturi de transformare de 0,4 - 750 kV

- lucrări de construcţii in staţiile de transformare (clădiri, fundaţii pentru cadre si aparataj primar,

drumuri de acces, căi de rulare, canale de cabluri, suporţi şi rigle pentru bare şi aparataj transformatoare, separatoare, intrerupătoare - circuite primare in staţiile de inaltă si medie tensiune montaj aparataj primar,

celule medie tensiune de interior şi exterior, bare şi poduri de bare, cabluri de forţă).

CATALOG PRODUSE pag.02
CATALOG
PRODUSE
pag.02

INTRODUCERE

- comutaţie secundară (instalaţii de protecţie, comandă şi semnalizare, automatizări, telecomenzi, telecomunicatii)

- montări si formari baterii statice de acumulatoare

- instalaţii de aer comprimat

- instalaţii de ventilare

- echipamente cu hexaflorura de sulf (S.F. 6)

10. Construcţia si montajul de microhidrocentrale (MHC) si centrale hidroelectrice de mică putere (CHEMP) -

ca surse neconvenţionale de energie electrică 11. Reparaţii capitale, intreţinere si revizii tehnice pentru toate obiectivele enumerate mai sus.

PRODUSE SI FURNITURI

1. Produce si furnizează echipamente şi accesorii pentru linii electrice aeriene şi subterane

- stâlpi şi confecţii metalice ptr.reţele electrice de 0,4 - 750 kV

- cleme şi armături ptr. LEA şi staţii de transformare 0,4 - 20 kV

- console pentru.stâlpi de beton

2. Confecţii metalice pentru aparatajul primar si aparatajul secundar, instalaţii de legare la pământ

3. Prefabricate din beton pentru reţele electrice si staţii de transformare

- fundaţii pentru stâlpi 110 - 400 kV (tip ciuperca, tip grătar , tip cheson)

- fundaţii pentru suporti aparataje

- fundaţii pentru stâlpi prefabricaţi din beton la staţiile de transformare

- elemente de rezistenţa pentru staţii de transformare (grinzi ,stâlp)

- elemente pentru canale de cabluri (borduri, plăci, traverse)

4. Armături pentru fundaţii şi elemente turnate monolit

5. Pune la dispoziţie şi asigură montarea accesoriilor (manșoane și cutii terminale) ptr cabluri electrice de 0,4-35kV

ACTIVITĂŢI DIVERSE

1. Comerţ: materiale electrice şi de construcţii

2. Transport rutier intern

3. Instalaţii electrice pentru transportul pe cablu în sporturile de iarnă (teleschi)

Toate aceste servicii si produse oferite, sunt de cea mai bună calitate, rezultat al unei continue preocupări

a societaţii pentru implementarea si menţinerea unui sistem de management integrat capabil să răspundă exigenţelor clienților, standadrdelor și cerințelor legale aplicabile.

CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.03 STÂLPI STÂLPI PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE 110 kV CARACTERISTICI STÂLPI METALICI
CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.03
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.03

STÂLPI

STÂLPI PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE 110 kV

CARACTERISTICI

STÂLPI METALICI PENTRU LEA 110 kV SIMPLU CIRCUIT

TIPUL

VARI

GREU

ÎNALŢI-

DIMENSI-

DES-

UNGHI

ZONÃ

 

STÂLPULUI

ANTE

-TATE

ME

UNI BAZÃ

CHI-

DINTRE

ME-

 

ECHIPAMENT

 

DERE

ALINIA-

TEO

 

NOMI-

MENTE

NALÃ

               

FIR GARDÃ

CONDUCTO

IZOLA-

to

mm

mm

m

g

R

ACTIV

ŢIE

 

-3

1,90

21500

1770x1770

     

Al-Ol

95/55

 

lanturi

Sn 110 102 susţinere normal

n

2,10

24500

2000x2000

245

200

g

 

I

sau

Al -Ol

185/32

simple

+3

2,42

27500

2230x2230

   

Ol Zn

70

 

sau

+6

2,66

30500

2460x2460

 

duble

 

-3

2,80

23600

2200x2200

           

SC 110 106 susţinere în colţ

n

3,10

26600

2500x2500

185

g

Al-Ol

95/55

lanturi

+3

3,70

29600

2800x2800

245

   

I

sau

Al -Ol

185/32

simple

+6

4,10

32600

3100x3100

200

g

 

Ol Zn

70

 

sau

 

+9

4,75

35600

3400x3400

   

duble

 

-3

3,25

21630

3400x2600

         

lanturi

ICn 110 113 întindere în colţ

n

3,60

24630

4000x3000

245

140

g

I

si

Al -Ol

95/55

Al -Ol 185/32

simple

+3

4,25

27630

4600x3400

200

g

II

sau

sau

+6

4,70

30630

5200x3800

   

Ol Zn

70

duble

 

-3

3,325

20675

2600x3400

         

lanturi

ITn 110 114 terminal

n

3,973

23675

3000x4000

245

170

g

I

ºi

Al -Ol

95/55

Al -Ol 185/32

simple

+3

4,92

26675

3400x4600

200

g

II

sau

sau

 

+6

5,48

29675

3800x5200

   

Ol Zn

70

duble

ICn 110 143 întindere în colţ , de sub- traversare

n

2,70

7500

2021x2021

         

lanturi

+3,5

3,50

11000

2478x2478

200

g

Al -Ol 95/55 sau

Al - Ol 185/32

simple

 

sau

+7,5

4,20

15000

3012x3012

170

g

Ol

Zn

70

duble

Sn 110 102

STÂLP DE SUSŢINERE NORMAL

sau +7,5 4,20 15000 3012x3012 170 g Ol Zn 70 duble Sn 110 102 STÂLP DE
CATALOG PRODUSE STÂLPI pag.04 Sc 110 106 STÂLP DE SUS Ţ INERE ÎN COL Ţ

CATALOG

PRODUSE

STÂLPI

pag.04

Sc 110 106

STÂLP DE SUSŢINERE ÎN COLŢ

pag.04 Sc 110 106 STÂLP DE SUS Ţ INERE ÎN COL Ţ ITn 110 114 STÂLP

ITn

110 114

STÂLP TERMINAL

DE SUS Ţ INERE ÎN COL Ţ ITn 110 114 STÂLP TERMINAL ICn 110 113 STÂLP

ICn 110 113

STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COLŢ

STÂLP TERMINAL ICn 110 113 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ ICs 110 143 STÂLP DE

ICs

110 143

STÂLP DE SUSŢINERE ,ÎN COLŢ,DE SUBTRAVERSARE

TERMINAL ICn 110 113 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ ICs 110 143 STÂLP DE SUS
CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.05
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.05

CARACTERISTICI STÂLPI METALICI PENTRU

LEA 110 kV DUBLU

CIRCUIT

 

TIPUL

VARI-

GREU

ÎNÃL-

DIMEN-

DES-

UNGHI

 

ECHIPAMENT

 

STÂLPULUI

ANTE

TATE

ŢIME

SIUNI

CHI-

DINTRE

 

BAZÃ

DERE

ALINIA

NOMI

-

NALÃ

MENTE

   

to

mm

mm

m

g

FIR GARDA

CONDUCTOR

IZOLAŢIE

ACTIV

Sn 110 252 susţinere normalã

-3

3,40

28450

3050x2700

       

lanţuri

n

3,72

31450

3500x2700

275

200

g

Al -Ol 160/95 sau

Al -Ol 240/40 sau

simple

+3

4,11

34450

3950x3000

 

sau

 

+6

4,50

37450

4400x3300

Ol - Zn

70

Al - Ol

300/50

duble

Ss 110 256

-3

4,67

30300

3315x2680

       

lanţuri

MI

-susţ ,în alin,

n

5,23

33300

3765x2980

275

Al - Ol 160/95 sau

Al - Ol sau

240/40

simple

MII-susţ, în colţ

+3

5,81

36300

4215x3280

sau

+6

6,36

39300

4665x3580

200

g

Ol - Zn

70

Al -Ol

300/50

duble

 

-3

6,53

25700

4700x3380

 

MI

     

lanţuri

ICn 110 263 întindere

n

7,19

28700

5600x3980

275

200

g

Al -Ol

160/95

Al -Ol 240/40 sau Al -Ol 300/50

simple

+3

8,12

31700

6500x4460

MII

 

sau Ol -Zn 70

sau

în

colţ

+6

8,88

34700

7400x5000

185-200 g

duble

 

-3

7,26

25700

3700x5300

       

lanţuri

ITn 110 264

n

7,94

28700

4300x6200

275

170

g

Al - Ol

 

Al - Ol 240/40

duble, de

 

160/95

terminal

+3

9,00

31700

4900x7100

200

g

 

întindere

+6

9,81

34700

5500x8000

 

ICn

110 243

-3

7,19

15033

3326x2606

       

lanţuri

întindere

n

8,36

18033

3806x3086

170

g

Al - Ol

 

Al - Ol

240/40

simple

 

160/95

 

în colţ ,

de

+3

9,66

21033

4280x3560

200

g

sau

sau

sau

subtraversare

+6

10,55

24033

4720x4040

 

Ol -Zn

70

Al -Ol

300/50

duble

ITn 110 244 terminal cu

-3

11,53

30220

5000x4600

 

terminal

   

lanţuri

n

12,55

33220

5800x5400

275

100 g

ºi

Al - Ol

 

Al -Ol

240/40

simple

   

160/95

 

console în

+3

14,07

36220

6600x6200

terminal

 

sau

sau

sau

cruce

+6

15,09

39220

7400x7000

130

g

Ol

- Zn

70

Al -Ol

300/50

duble

CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.06
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.06

Sn

110 252

STÂLP DE SUSŢINERE NORMAL

PRODUSE pag.06 Sn 110 252 STÂLP DE SUS Ţ INERE NORMAL ICn 110 263 STÂLP DE

ICn

110 263

STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COLŢ

DE SUS Ţ INERE NORMAL ICn 110 263 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ Ss 110

Ss

110 256

STÂLP DE SUSŢINERE SPECIAL

DE SUS Ţ INERE NORMAL ICn 110 263 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ Ss 110
CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.07
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.07

ITn

110 264

STÂLP TERMINAL

STÂLPI PRODUSE pag.07 ITn 110 264 STÂLP TERMINAL ICn 110 243 STÂLP DE INTINDERE, ÎN COL
STÂLPI PRODUSE pag.07 ITn 110 264 STÂLP TERMINAL ICn 110 243 STÂLP DE INTINDERE, ÎN COL

ICn 110 243

STÂLP DE INTINDERE, ÎN COLŢ, DE SUBTRAVERSARE

ICn 110 243 STÂLP DE INTINDERE, ÎN COL Ţ , DE SUBTRAVERSARE ITn 110 244 STÂLP
ICn 110 243 STÂLP DE INTINDERE, ÎN COL Ţ , DE SUBTRAVERSARE ITn 110 244 STÂLP

ITn

110 244

STÂLP TERMINAL CU CONSOLÃ ÎN CRUCE

CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.08
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.08

CARACTERISTICI

STÂLPI METALICI PENTRU LEA 110 kV CU PATRU CIRCUITE

TIPUL

VA-

GREU

ÎNAL-

DIMEN-

DESCHI

UNGHI

ZO-

 

ECHIPAMENT

STÂLPULUI

RI-

-TATE

ŢIME

SIUNI

DERE

DINTRE

NA

 

AN-

BAZÃ

NOMI-

ALINIA-

ME

TA

NALA

MENTE

TEO

   

to

mm

mm

m

g

 

FIR

GARDA

CONDUCTOR

IZOLATI

ACTIV

E

 

-6

8,63

23500

3548x3548

           

Sn 110 402 susþinere normalã

-3

9,46

26500

4024x4024

Al -Ol 160/95

lanþuri

n

10,11

29500

4500x4500

265

200

g

I

sau

Al -Ol 240/40

simple

+3

11,06

32500

4976x4976

 

Ol -Zn

70

sau

 

+6

11,65

35500

5452x5452

 

duble

 

-6

14,24

22500

4000x4000

           

ICn 110 413 întindere în colþ

-3

16,05

25500

4500x4500

200

g

Al -Ol 160/95

lanturi

n

17,22

28500

5000x5000

265

 

I

sau

Al -Ol 240/40

simple

+3

19,35

31500

5500x5500

140

g

Ol -Zn

70

sau

 

+6

20,71

34500

6000x6000

   

duble

Sn 110 402

STÂLP DE SUSŢINERE NORMAL

6000x6000     duble Sn 110 402 STÂLP DE SUSŢINERE NORMAL ICn 110 413 STÂLP DE

ICn 110 413

STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COLŢ

6000x6000     duble Sn 110 402 STÂLP DE SUSŢINERE NORMAL ICn 110 413 STÂLP DE
CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.09
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.09

STÂLPI PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE 400 kV

CARACTERISTICI STÂLPI METALICI PENTRU LEA 400 kV, SIMPLU CIRCUIT

 

TIPUL

VA-

GREU

ÎNAL-

DIMEN-

DES

UN-

ZO-

 

ECHIPAMENT

STÂLPULUI

RI-

-TATE

ÞIME

SIUNI

CHI

GHI

 

AN-

BAZA

-DE-

DIN-

ME-

TE

RE

TRE

TEO

NO-

ALI-

MI-

NIA-

NA-

MEN-

TE

   

to

mm

mm

m

g

 

FIR

GARDA

CONDUCTOR

IZOLAÞIE

 

ACTIV

 

-3

19,470

23000

-

         

lanþuri

IC 400 113

n

21,620

26000

-

365

I

Al -Ol

Al -Ol 3x3x300/69

simple

2x1x160/95

terminal

+3

23,110

29000

-

ºi

sau

sau

+6

26,340

32000

-

II

Al -Ol 3x3x450/75

quadruple

 

- 6

9,126

23500

4650x3850

           

- 3

10,918

26500

5175x4150

SNy 400 133 stâlp de

n

11,633

29500

5700x4450

I

Al -Ol 3x3x300/69

lanþuri

+ 3

12,741

32500

6225x4750

365

200

g

ºi

Al -Ol 2x1x160/95

sau

simple

susþinere

+ 6

13,540

35500

6750x5050

 

II

Al -Ol 3x3x300/69

sau

normal

+ 9

14,840

38500

7275x5350

duble

+12

15,654

41500

7800x5650

SSy 400 134

- 6

15,069

26600

4870x3800

           

M

I:

- 3

16,197

29600

5305x4100

MI

susþinere în

n

16,929

32600

5740x4400

200

g

I

lanþuri

aliniament

+ 3

18,051

35600

6175x4700

365

MII

ºi

Al -Ol 2x1x160/95

Al -Ol 3x3x300/69

simple

M

II

ºI MII:

+ 6

18,648

38600

6610x5000

MIII

II

sau

susþinere în

+ 9

20,022

41600

7045x5300

199

g

duble

colþ

 

+12

20,991

44600

7480x5600

190

g

 

-3

18,200

26000

7651x7065

           

n

19,400

29000

8652x7780

lanþuri

ICy 400 136

+3

21,050

32000

9653x8495

365

200

g

I

Al -Ol2x1x160/95

Al -Ol 3x3x300/69

simple

întindere

+6

23,300

35000

10606x9177

170

g

ºi

sau

sau

în

colþ

+9

25,700

38000

11655x9925

 

II

Al -Ol 3x3x450/75

quadruple

 

+12

27,800

41000

12656x10640

 

-3

21,270

26000

9636x7060

         

lanþuri

ICy 400 137

n

22,800

29000

10872x7770

365

170

g

I

Al -Ol 2x1x160/95

Al -Ol 3x3x300/69

simpl

întindere

+3

26,200

32000

12072x8520

 

si

sau

sau

în

colþ

+6

27,800

35000

13272x9270

II

Al -Ol 3x3x450/75

quadruple

 

-3

21,000

26000

7060x9636

         

lanþuri

ITy 400 138

n

22,500

29000

7770x10872

365

200

g

I

Al -Ol 2x1x160/95

Al -Ol 3x3x300/69

simple

terminal

+3

26,000

32000

8520x12072

 

ºi

sau

sau

+6

27,570

35000

9270x13272

II

Al -Ol 3x3x450/75

quadruple

CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.10
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.10

IC 400 113

STÂLP DE ÎNTINDERE ŞI COLŢ (TERMINAL)

IC 400 113 STÂLP DE ÎNTINDERE Ş I COL Ţ (TERMINAL) SSy 400 134 STÂLP DE
IC 400 113 STÂLP DE ÎNTINDERE Ş I COL Ţ (TERMINAL) SSy 400 134 STÂLP DE

SSy 400 134

STÂLP DE SUSŢINERE SPECIAL

Ţ (TERMINAL) SSy 400 134 STÂLP DE SUS Ţ INERE SPECIAL SNy 400 133 STÂLP DE

SNy 400 133

STÂLP DE SUSŢINERE NORMAL

134 STÂLP DE SUS Ţ INERE SPECIAL SNy 400 133 STÂLP DE SUS Ţ INERE NORMAL
134 STÂLP DE SUS Ţ INERE SPECIAL SNy 400 133 STÂLP DE SUS Ţ INERE NORMAL

ICy 400 136

STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COLŢ

134 STÂLP DE SUS Ţ INERE SPECIAL SNy 400 133 STÂLP DE SUS Ţ INERE NORMAL
CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.11
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.11

ICy 400 137

STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COLŢ

CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.11 ICy 400 137 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ ITy 400 138
CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.11 ICy 400 137 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ ITy 400 138

ITy 400 138

STÂLP TERMINAL

CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.12
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.12

CARACTERISTICI STÂLPI METALICI PENTRU LEA 400 kV, DUBLU CIRCUIT

TIPUL

VA-

GREU

ÎNAL-

DIMENSIU-

DES

UN-

ZO-

 

ECHIPAMENT

STÂLPULUI

RI-

-

ŢIME

NI

BAZÃ

CHI-

GHI

 

AN-

TATE

 

DERE

DIN

ME-

TE

NOMI-

TRE

TEO

NALÃ

ALINI

AMEN

TE

   

to

mm

mm

m

g

 

FIR

GARDA

CONDUCTOR

IZOLA-

 

ACTIV

ŢIE

Sn 400 231 susţinere normalã

-6

15,20

35500

7500x5200

     

Al -Ol 450/75

Al -Ol 6x3x300/69

lanţturi

n

17,10

41500

9000x6100

365

200

g

I sau 160/95 sau Zn -Ol 95

sa

simpl

+6

19,40

47500

10500x7000

 

6x3x450/75

sau duble

Sn 400 232 susţinere normalã

-6

15,80

35500

7500x5200

     

Al -Ol 450/75

Al -Ol 6x3x300/69

lanţuri

n

17,70

41500

9000x6100

365

200

g

I sau 160/95 sau Zn -Ol 95

sa

simpla

+6

20,00

47500

10500x7000

 

6x3x450/75

sau duble

Ss 400 235 susţinere specialã

-6

20,50

39000

9000x6100

     

Al -Ol 450/75

Al -Ol 6x3x300/69

lanţuri

n

22,70

45000

10500x7000

365

200

g

I sau 160/95 sau Zn -Ol 95

sau

simple

+6

25,90

51000

12000x7900

 

6x3x450/75

sau duble

ICn 400 236 întindere în colţ

-6

30,40

32000

7600x7600

     

Al -Ol 450/75

Al -Ol 6x3x300/69

lanţuri

n

34,70

38000

9400x9400

365

200

g

I sau 160/95

sau

simple

+6

40,80

44000

11200x11200

185

g

sau Zn -Ol 95

6x3x450/75

sau duble

ICn 400 237 întindere în colţ

-6

34,40

32000

7600x7600

     

Al -Ol 450/75 sau

Al -Ol 6x3x300/69

lanţuri

n

39,20

38000

9400x9400

365

200

g

I Al -Ol 160/95 sau

sau

simplesau

+6

46,00

44000

11200x11200

170

g

Ol -Zn 95

6x3x450/75

quadruple

ICn 400 238 întindere în colţ

-6

39,00

32000

8800x7600

     

Al -Ol 450/95 sau

Al -Ol 6x3x300/69

lanţuri

n

44,80

38000

11200x9400

365

170

g

I Al -Ol 160/95 sau

sau

simple sau

+6

53,00

44000

13600x11200

140

g

Ol -Zn 95

6x3x450/75

quadruple

ITn 400 239 terminal în aliniament

-6

39,50

32000

7600x8800

     

Al -Ol 450/75 sau

Al -Ol 6x3x300/69

lanţuri

n

45,60

38000

9400x11200

365

200

g

I Al -Ol 160/95 sau Ol -Zn 95

sau

simple sau

+6

54,30

44000

11200x13600

 

6x3x450/75

quadruple

Sn 400 231, Sn 400 232

STÂLP DE SUSŢINERE NORMAL

+6 54,30 44000 11200x13600   6x3x450/75 quadruple Sn 400 231, Sn 400 232 STÂLP DE SUS
CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.13
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.13

Ss 400 235

STÂLP DE SUSŢINERE SPECIAL

PRODUSE pag.13 Ss 400 235 STÂLP DE SUS Ţ INERE SPECIAL ICn 400 236 ,ICn 400

ICn 400 236 ,ICn 400 237

STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COLŢ

ICn 400 236 ,ICn 400 237 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ ICn 400 238 STÂLP

ICn 400 238

STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COLŢ

236 ,ICn 400 237 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ ICn 400 238 STÂLP DE ÎNTINDERE
236 ,ICn 400 237 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ ICn 400 238 STÂLP DE ÎNTINDERE

ITn 400 239

STÂLP TERMINAL

236 ,ICn 400 237 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ ICn 400 238 STÂLP DE ÎNTINDERE
236 ,ICn 400 237 STÂLP DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ ICn 400 238 STÂLP DE ÎNTINDERE
CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.14
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.14

STÂLPI PENTRU LINII

ELECTRICE AERIENE DE

MEDIE TENSIUNE

TIPUL

 

VARI-

GREU-

ÎNÃL-

 

DIMEN-

   

DESCHI-

ZONÃ

 

ECHIPAMENT

STÂLPULUI

 

ANTE

TATE

ŢIME

SIUNI

DERE

METEO

   

BAZÃ

NOMI-

 

NALÃ

               

CONDUCTOR

kg

mm

 

mm

 

m

ACTIV+PROTECÞIE

   

-6

1128,6

17500

1460x1460

       

SN 35 201 SN 35 202 susţinere normalã

   

-3

1331,9

20500

1730x1730

   

200

Ib

I

b

 

Al

- Ol

6x120

 

n

1527,5

23500

2000x2000

       

+

 

+3

1786,6

26500

2270x2270

   

230

II

 

II

 

Al -Ol 1x50

 

+6

2016,2

29500

2540x2540

       
   

-3

1984,7

19900

1900x1900

       

In 35 211 întindere normalã

   

n

2274,8

22900

2200x2200

   

Al -Ol

6x120

 

+3

2834,6

25900

2500x2500

   

+

 

+6

3275

28900

2800x2800

   

Al -Ol

1x50

   

-3

2824

20300

2750x1900

       

ICn 35 231 întindere în colţ

   

n

3338

23300

3300x2200

   

170

I

a

 

Al -Ol 6x120

 

+3

4043

26300

3850x2500

 

230

II

 

+

 

+6

4578

29300

4400x2800

       

Al -Ol 1x50

   

-3

3372,7

19900

1900x2750

       

ITn 35 241 stâlp terminal

   

n

3998,1

22900

2200x3300

   

170

I

a,b

 

Al -Ol 6x120

 

+3

2860

25900

2500x3850

 

230

II

 

+

 

+6

5482,7

28900

2800x4400

       

Al -Ol

1x50

TIPUL

 

VARI-

 

GREU

ÎNAL-

DIMEN-

DES-

 

UNGHI

 

ZONÃ

 

ECHIPAMENT

 

STÂLPULUI

ANTE

TATE

ÞIME

SIUNI

CHI-

DINTRE

METE

 
   

BAZÃ

DERE

ALINIA

O

NOMI

MENTE

NALÃ

               

CONDUCTOR

 

IZOLAÞIE

kg

mm

 

mm

m

 

g

 

ACTIV

   

IC 20 212 stâlp de întindere în colþ

   

n

1328

11750

2155x2155

100

 

170

g

 

Ol -Al

120/21

 

lanþuri de întin-

         

I a

 

dere echipate cu izolatoare tijã

 

+6

 

2003

17750

 

200

g

 

Ol -Al 120/21

IC 20 213 terminal de întind. ºI colþ

       

100

 

140

       

lanþuri de întin-

 

n

1632

11750

3200x3200

 

200

 

I a

Al

-Ol

120/21

dere echipate cu izolatoare tijã

CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.15
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.15

Sn 35 201, Sn 35 202

STÂLP DE SUSŢINERE NORMAL

pag.15 Sn 35 201, Sn 35 202 STÂLP DE SUS Ţ INERE NORMAL STÂLP ICn 35

STÂLP

ICn 35 231

DE ÎNTINDERE ÎN COLŢ

Ţ INERE NORMAL STÂLP ICn 35 231 DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ In 35 211 STÂLP

In 35 211

STÂLP DE ÎNTINDERE NORMAL

INERE NORMAL STÂLP ICn 35 231 DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ In 35 211 STÂLP DE

ITn 35 241

STÂLP TERMINAL

INERE NORMAL STÂLP ICn 35 231 DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ In 35 211 STÂLP DE
CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.16
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.16

IC 20 212

STÂLP DE ÎNTINDERE ŞI COLT

PRODUSE pag.16 IC 20 212 STÂLP DE ÎNTINDERE Ş I COLT SMO 15 006 STÂLP METALIC

SMO 15 006

STÂLP METALIC BULONAT

DE ÎNTINDERE Ş I COLT SMO 15 006 STÂLP METALIC BULONAT Înãl ţ ime : 9465

Înãlţime : 9465 mm Greutate : 309,65 kg Dimensiuni bazã :

750x500 mm

Zonã meteo :

Ia

IC 20 213

STÂLP TERMINAL DE ÎNTINDERE ÎN COLŢ

: Ia IC 20 213 STÂLP TERMINAL DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ SMO 15 014 STÂLP

SMO 15 014

STÂLP METALIC BULONAT

DE ÎNTINDERE ÎN COL Ţ SMO 15 014 STÂLP METALIC BULONAT Înãl ţ ime : 8705

Înãlţime : 8705 mm Greutate : 606,5 kg Dimensiuni bazã :

1230x1230

Zonã meteo : Ia

CATALOG STÂLPI PRODUSE pag.17
CATALOG
STÂLPI
PRODUSE
pag.17

RIGLE, STÂLPI ŞI TRONSOANE PENTRU FIR DE GARDÃ, PENTRU STAŢII TRANSFORMARE DE TIP EXTERIOR DIN METAL

DE

RIGLE METALICE SUDATE -caracteristici tehnico- geometrice

TIP PRODUS

L

0

TIP

COMPONENÞÃ

L

SECÞIUNE

GREUTATE

 

ELEMENT