Sunteți pe pagina 1din 2

SECTIUNEA 27-a

Instalatii de ventilare
Art.462. Sistemele de ventilare naturala organizate si sistemele de ventilare
mecanica ale incaperilor in atmosfera caror se degaja gaze, vapori, praf sau pulberi
consumabile, vor fi intretinute si utilizate astfel incat in exploatarea normala sa se evite
posibilitatea acumularii in spatiile respective a acestor substante in cantitati tot ce pot
prezenta pericol de incendiu sau de explozie. Exploatarea se face in conformitate cu
prevederile Normativului l 5-1.
Art.463. Prizele de aer ale ventilarii vor avea montate plase de sarma sau gratare,
in buna stare care sa impiedice patrunderea diferitelor corpuri straine in canalele de
ventilare.
Art.464. mplasarea in incaperi a gurilor de absrobtie se face in raport cu
greutatea specifica a gazelor sau a vaporilor ce se evacueaza, iar la ventilarile locale,
acestea trebuie sa se afle cat mai aproape de locul de formare a vaporilor, gazelor sau a
pulberilor combustibile.
Art.465. Se itnerzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare a gazelor si
vaporilor de substante care pot provoca in amestec aprinderi sau explozii.
Art.466. !a exploatarea instalatiilor de ventilare se vor lua masuri pentru"
a# asiguurarea etanseitatii prefecte
b# mentinerea unei ex$austari continui si a vitezei constante de circulatie a aerului in
canale, pentru a se evita posibilitatile de acumulare a amestecurilor de gaze aspirate in
concentratii explozive
c# intretinerea, verificarea si curatarea periodica a canalelor, tubulaturilor,
ventilatoarelor, filtrelor etc. de depunerile combustibile
d# limitarea posibilitatilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de
ventilatie, prin alegerea unor trasee judicioase si prin intretinerea in bune conditii a
clapetelor antifoc
e# ventilatoarele si motoarele electrice ale instalatiilor de ventilare aferente spatiilor cu
gaze si vapori inflambili vor fi verificate si intretinute periodic, astfel incat sa li se asigure
gradul de protectie proiectat si realizat.
Art.467. Elementele fuzibile folosite la clapetele antifoc vor avea certificate de
calitate emise de producator
Art.468. Pentru intretinerea prafului si a deseurilor combustibile, instalatiile de
ventilare cu absorbtie vor fi prevazute cu filtre, camere de desprafuire si cicloane.
Art.469. %urile de evacuare a aerului viciat ale instalatiilor de ventilare vor fi
amplasate la o distanta cat mai mare posibila fata de prizele de aer curat.
Art.470. Nu se pot utiliza instalatii comune pentru ex$austarea prafului combustibil
sau a vaporilor inflamabili cu cele pentru evacuarea prafului de la utilajele de slefuire,
polizat etc. care produc scantei.
Art.471. !a instalatiile de ventilare si de transport pneumatic prin care se
ve$iculizeaza substante combustibile sau inflamabile nu se vor executa lucrari cu foc
desc$is, decat dupa curatarea si spalarea acestora si numai pe baza perimului de lucru cu
foc.
Art.472. Nu se permite functionarea instalatiilor de transport pneumatic fara a fi
legate la priza de pamant. &arcasele metalice ale ventilatoarelor, ale conductelor
'tubulaturii# si a cicloanelor se leaga la pamant pentru asigurarea captarii si scurgerii
electricitatii statice.
Art.473. (n incaperile cu pericol de explozie, sistemul de ventilare va fi pus in
functiune cu 1) minute inainte de inceperea lucrului si se va mentine in functiune 15
minute dupa terminarea lui.
Art.474. !a terminarea lucrului si dupa oprirea ventilatorului, clapetele de separatie
cu actionare manuala din interiorul conductelor vor fi puse in pozitia (N&*(S astfel incat
in caz de incendiu sa nu permita propagarea arderii la vecinatati. !a reluarea lucrului
clapetele in cauza se desc$id.
Art.475. +odul de actionare pentru oprirea instalatiilor de ventilare in caz de
incendiu se stabileste prin dispozitii si instructiuni scrise si afisate.