Sunteți pe pagina 1din 3

Legea asociatiilor de proprietari, Actualizata 2014

Legea 230/2007


Legea 230 din 6 iulie 2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
asociaiilor de proprietari a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 490 din 23
iulie 2007.

Potrivit actului normativ, care se poate citi aici :
http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1134/Legea_asociatiilor_de_proprietar
i,_Actualizata_2014__Legea_230_2007 proprietarii membri ai asociaiei de
proprietari au obligaia s aprobe i un fond de reparaii anual, necesar
pentru repararea i mbuntirea proprietii comune. Potrivit legii,
comitetul executiv va pregti i va prezenta adunrii generale suma anual
necesar pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se
alimenteaz n avans, n trane lunare egale, prevzute n lista de plat a
cheltuielilor asociaiei de proprietari. Plile pentru repararea i
mbuntirea proprietii comune se vor face din fondul de reparaii.
Mai mult, art. 46 din lege prevede c toi proprietarii au obligaia s plteasc
lunar, conform listei de plat a cheltuielilor asociaiei de proprietari, n avans
sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuie ce le revine la
cheltuielile asociaiei de proprietari , inclusiv cele aferente fondurilor din
asociaia de proprietari , pentru constituirea fondului anual de reparatii la
spatiile comune ale imobilului.

Noua lege prevede contravenii serioase fa proprietarii care nu iau
msurile necesare pentru repararea i meninerea n stare de
siguran a acoperiurilor i a condominiumului (scara blocului) si
fata de cei care nu contribuie la cheltuielile comune.
Amenda aplicat n astfel de cazuri este de la 500 RON la 3000
RON.


OBLIGATIILE PROPRIETARILOR INTR-O ASOCIATIE DE
PROPRIETARI

1. Proprietarii din condominium, membrii ai Asociatiei de Proprietari au
urmatoarele obligatii:

a) sa respecte statutul asociatiei.

b) sa se supuna hotararilor Adunarii Generale a asociatiei.

c) sa participe la Adunarile Generale ale asociatiei.

d) sa nu denigreze activitatea asociatiei in interiorul si exteriorul acesteia.

e) sa respecte orice angajament facut fata de asociatie.

f) sa participe, atunci cand este solicitat, la actiuni deosebite, de maxima
urgenta, corespunzatoare scopurilor asociatiei.

g) in conditii de neparticipare la luarea deciziilor si la desfasurarea
activitatilor in cadrul asociatiei, membrii respectivi nu trebuie sa aduca
prejudicii morale (jigniri, barfa, misto-uri, injuraturi, minciuni, interpretari
necuviincioase) celorlalti membri sau celor care desfasoara activitati pentru
asociatie.


2. Toti proprietarii si, dupa caz, chiriasii din condominium au urmatoarele
obligatii:

a) sa respecte hotararile Adunarii Generale ale Asociatiei de Proprietari
( jumatate +1 din numarul de partamente);
sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei
si sa achite, in termenul stabilit (15 zile de la data afisarii sau cel mult 5
zile daca nu exista fond de rulment), cota de contributie la cheltuielile
lunare ale asociatiei, comunicand in timp util comitetului executiv sau
administratiei orice modificari care influenteaza marimea acesteia (nr. de
persoane, suprafata echivalenta termic etc.).


b) sa contribuie la constituirea in avans a bugetului pentru cheltuielile pe
cotaparte indiviza (fond de reparatii etc.) prin achitarea cotei-parti
corespunzatoare prevazuta in listele lunare de plata, conform celor stabilite
de Adunarea Generala a proprietarilor.


c) sa mentina in bune conditii elementele proprietatii comune; sa nu
determine cheltuieli nejustificate din contul asociatiei.

d) sa semnaleze orice problema care apare la instalatiile aflate in proprietate
comuna in cel mai scurt timp; daca este cazul, sa citeasca si sa instiinteze in scris
corect, lunar, indexul contoarelor proprii si sa-l inscrie in fisa de apartament;

e) sa respecte regulile de comportament si de convietuire stabilite de Codul
civil/dreptul comun sau prin Regulamentul de Ordine Interioara al asociatiei
(ROI); sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare al asociatiei
(ROF).


Proprietarii, membri ai asociatiei de proprietari, au urmatoarele obligatii:


a) sa respecte statutul asociatiei de proprietari;
b) sa se supuna hotaririlor adunarii generale a asociatiei de proprietari;
c) sa participe la adunarile generale ale asociatiei de proprietari;
d) sa respecte orice angajament facut fata de asociatia de proprietari;
e) sa nu aduca prejudicii materiale asociatiei de proprietari;
f) sa participe, atunci cind este solicitat, la actiuni deosebite, de maxima urgenta,
corespunzatoare scopurilor asociatiei de proprietari;
g) sa se conformeze obligatiilor proprietarilor din condominiu, prevazute mai sus