Sunteți pe pagina 1din 9

Planificarea pentru lunile Mai si Iunie.

Grupa Strumfii
An scolar 2013-2014
Educatoare :Popescu Elena
1.Perioada 0-30.0.2014
2. 0-0!.0.2014-saptamana independenta : "Sunt copil in Europa#
3. 12-1$.0.2014-saptamana independenta : "In lumea %asmelor"
4.1!-23.0.2014-saptamana independenta :#&aideti in e'cursie "
. 2$-30.0.2014- saptamana independenta :# (opiii din lumea intrea)a"
$.Perioada 02-20.0$.2014
*. 02-0$.0$.2014-saptamana independenta : "+ara-anotimpul ,eseliei#
-. 0!-13.0$.2014-E,aluare finala : "(e stiu si ce pot sa fac.#
!.1$-20.0$.2014-E,aluare finala : "/ite0 cate-am in,atat1#
1
P2A3I4I(A5E PE365/ 2/3A MAI
Planificare saptamanala :#Sunt copil in Europa " 0-0!.0.2014
EDUCATOARE:Popescu Elena
ZIUA A7P A2A A7E
LUNI
05.05.2014
RUTINE : salutul p!e"enta calen#a!ul
natu!$$ %$&nast$ca #e $n'$o!a!e.
Intaln$!ea #e #$&$neata :( Ce este
Eu!opa ) *
1. (onstructii: + ORA,E EUROPENE +
2.Arta: +,TEA-URILE UNIUNII EUROPENE
+ . ale celo! &a$ cunoscute ta!$ #$n UE/
0OCURI DE 1I,CARE ,I DI,TRACTI2E
30ocul cu &$n%ea + TARILE +

1ARTI
04.05.2014
RUTINE : salutul p!e"enta calen#a!ul
natu!$$ %$&nast$ca #e $n'$o!a!e.
Intaln$!ea #e #$&$neata : + C$ne a!e !u#e
plecate $n st!a$natate ) +
1.5$6l$oteca: + Atlasul Eu!ope$+
. con7ect$ona!e /
0oc #e &asa : + ,o!ta& s$ ale%e& $&a%$n$ #$n
Eu!opa +
.DO,/:(Cu& sa 7$& 6un$ cetaten$ eu!open$)( 8
1IERCURI
09.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata: 8Ta!a noast!a
Ro&an$a :
0oc #$st!act$' :(Un#e a& ascuns o6$ectul )
(onstructii :(1a!$$ &unt$ a$ Ro&an$e$(
Arta :#esen 8;a!ta Ro&an$e$ (
8oc de miscare :(ta!anul e pe ca&p 8 Ds3&ate&at$ca : Activitate matematic: Cate tari sunt ?
0OI
0<.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata : + ,UNTE1
RO1ANI IN EUROPA+
AUDITII : + CO1ORI DIN 1UZICA
CLA,ICA EUROPEANA +
Const!uct$$ : 8Eu!opa 8
A!ta :#esen la l$6e!a ale%e!e
0oc #$st!act$': + Recunoaste stea%ul +
0OCURI DE 1I,CARE ,I DI,TRACTI2E : + ;o!a Un$!$$ +
+ O#a 6ucu!$e$ +

2INERI
0=.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata : CON2OR5IRE : +
D!eptu!$le cop$$lo! eu!open$ +. $n $&a%$n$ /
Tu!a 2:E#ucat$e plast$ca
8oc de creatie :#Manute pentru Europa#
9i%lioteca :($&a%$n$ cu ta!$le Eu!ope$ 8
Act$'$tate $nte%!ata :
.D,/:st$$nta: #$scut$$ #esp!e ta!$le #$n Eu!opa p!$n $&a%$n$.
2
Planificare saptamanala :#In lumea %asmelor" :12-1$.0.2014
EDUCATOARE:Popescu Elena
ZIUA A7P A2A A7E
LUNI
12.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata :( :Cine ne
spune povesti?
Tu!a 2: (A7lat$ s$ spunet$ c$ne este.
.pe!sona>e #$n po'este/ 8
(onstructii: Castelul printeselor
8oc de rol: 8De3a P!$ntul s$ P!$ntesa( ;
<7E(=8P!$ntul?P!$ntesa 8#esen
(7>= (on,or%ire:De un#e '$n pe!sona>ele #$n po'e@t$)AA

1ARTI
1B.05.2014
IntCln$!ea #e #$&$neaDE:
Calato! p!$n 6as&e sunt? ,$ pe tot$ eu $$
a>ut(
Tu!a 2 : 8Casuta cu po'est$(

8oc distracti, : "G?ici G?ici#0 concurs
de )?icitori.
(onstrustii Casa $e#ut$lo! #$n po'estea
Cap!a cu t!e$ $e"$(
Arta :(pe!sona>ul p!e7e!at3#esen
Act$'$tate $nte%!ata :
5$6l$oteca: 8ce po'este este)( !ecunoaste!e #upa
$&a%$n$.
Ft$$nDE : Ce Gn'EDE& #$n po'e@t$)(
<72(= : 0oc #$#act$c:A 7ost o#ata ca n$c$o#ata.....
1IERCURI
14.05.2014
IntCln$!ea #e #$&$neaDE:
Eu sunt Al6E ca ZEpa#a.Tu ca!e p$t$c
e@t$)
Tu!a 2: 8In casa cu luc!u!$ &$c$ locu$auH.
.9p$t$c$/.
Const!ucD$$:CEsuDa p$t$c$lo!(
I0ocu!$ #$st!act$'e: -J$ce@te ce
7ace& no$) K(
No$ sunte& p$t$c$$K(
Acti,itate inte)rat@ <7>0 7E(=
A "Pitici ,oinici0 pitici isteBi# .eLe!c$D$$ cu &ate!$al
$n#$'$#ual : 8Nu&E!E& p$t$c$$(.135/M cCntec : 8No$ sunte&
p$t$c$$(/
0OI
15.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata 8P!$etenul &euH
#$n po'est$(
Tu!a 2: Nn pa#u!e locu$esc s$ $n po'est$
&a $ntalnest$H..u!sul'ulpealupul$epu!asul
etc./ (
Const!uct$$ :(Pa#u!ea(
IA!ta:Ce ne po'esteste pa#u!eaK (3#esen
I0oc &$sca!e: 2anato!ul s$ $epu!as$$(

Ds3&ate&at$ca : Cum sunt animalele -
recunoasterea marimii
2INERI
14.05.2014
IntCln$!ea #e #$&$neaDE
Eu sunt $e#ul cel &$c $e#ul cel &$>loc$u
$e#ul cel &a!e(
Tu!a 2 O &a&E cap!E a'ea $e"$@o!$
&$t$te$. Ft$D$ 'o$ cCD$)H.t!e$/ (
8oc de masa :#puCCle cu po,esti#
9i%lioteca :(Ce po'este este)(
Stiinta :(Ce &ananca $e"$so!$$)(
<7PM=D Ie"$so!$$ la concu!s(3Apl$ca!ea #ep!$n#e!$lo!
&ot!$ce #e 6a"E &e!s @$ ale!%a!e
0oc: Ie"$so!$$ &e!% p!$n pE#u!e(
3
Planificare saptamanala :#&aideti in e'cursie " :1!-23.0.2014
EDUCATOARE:Popescu Elena
ZIUA A7P A2A A7E
LUNI
1=.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata :(In &$>locul
natu!$$( Ne p!e%Et$& pent!u
eLcu!s$e?#!u&et$eAA
Tu!a 2: (Dep!$n#e!$ #e
$n#e&ana!e :(Pune& $ncalta&$ntea
o!#onat 8
(onstructii: * -a!a>e pent!u &as$n$ :
8oc de miscare :T!enul p!$n tunel(
9i%liotec@:(;a!ta ta!$$(3#esen #upa contu!.

7S<cunoasterea mediului=
-Eo%iecti,e turistice# lectura dupa ima)ini

1ARTI
20.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata:(Pe #!u&u!$
#e &unte8 Ne p!e%at$& pent!u
act$'$tat$.
Tu!a 2: 0oc #e &$sca!e : 8Ca&$onul
#e7ect(
8oc de rol :(In t!en(
(onstrustii :( T!enu!$ 8
Arta :(colo!a& !ucsacul(
72( 8Du&6!a'a &$nunata( lectu!a e#ucatoa!e$
1IERCURI
21.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata: 8Cum ne
ferim de accidente ?
Tu!a 2:0ocu!$ l$6e!e
(onstructii :(Tunel p!$n &unt$(
Arta :#esen 81as$na &ea(
8oc de rol :(Alp$n$st$$ 8
7S<acti,itate matematica= :
#cate ,a)oane are trenul.#
0OI
22.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata : Calatorie
in jurul Pamantului
Tura : Povestea ariciului
neascultator
9i%lioteca#Amintiri de la mare#
Stiinte: "(um circula miFloacele de
transport.#
7GS< educaBie pentru societate=
In pa#u!e( 3con7ect$ona!e &acJeta

2INERI
2B.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata 8Un#e &$3a!
placea sa &e!%) (
Tu!a 2:(,a ne cunoste&
$&p!e>&u$!$le(
8oc de creatie :#Foc in liniste#
9i%lioteca :(,ec!etele Atlasulu$
%eo%!a7$c(
Stiinta :(cap$tala ta!$$ (>oc #$#act$c
.7E(=muCica
3cantece #e #!u&et$e
4
Planificare saptamanala :#(opiii din lumea intrea)a " :2$-30.0.2014
ZIUA A7P A2A A7E
LUNI
24.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata :( !!Copilarie
fericitaima"ini
AATu!a 2: !!Poe#ii despre copilarie
(onstructii: !!O!aselul cop$$lo!AA
8oc de rol: 8#e3a &a%a"$nul cu >uca!$$
(8oc de miscare : &$c$$ #ansato!$
Acti,itate inte)rata
7E(
" Autoportret# - desen

1ARTI
29.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata:(Cop$$ #$n
lu&ea $nt!ea%a83I&a%$n$ #$scut$$
l$6e!e
Tu!a 2:(Cu& ne p!ote>a& #e &$c!o6$(
(onstrustii :( casuta #$n le&ne 8
Arta :( #esen:( cop$$$ #e pe Pa&ant(
Act$'$tate $nte%!ata :
.D,/:st$$nta : "6u mai ai un frate mic:mare. A
discutii li%ere $!!Ce face fratiorul tau? Activit%i
specifice &n societate locul de munc lectur dup
ima"ini
1IERCURI
2<.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata: 8'repturile
copilului
Tu!a 2 : 0oc #$st!act$' :(Un#e a&
ascuns o6$ectul )
(onstructii :(Case pent!u cop$$$ sa!&an$(
Arta :#esen 8Eu s$ p!$etenul &eu (
8oc de miscare :(,ot!onul 8

DP1: e(ercitii pentru repetarea pri#ei la o)iect Cine
prin"e min"ea
0OI
2=.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata : 8can# este
"$ua noast!a) discutii li)ere
Tura :joc distractiv ce cuvant s-a
spus "resit
Const!uct$$ :Ce pot$ 7ace cu aceste 10
7$% %eo&et!$ce.
A!ta :#esen la l$6e!a ale%e!e
0oc #e &$sca!e :#ans $&p!o'$"at$e
Ds3&ate&at$ca : Activitate matematic: !!*(ercitiu cu
material :mic !mijlociu si mare

2INERI
B0.05.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata: 8Z$ #e
sa!6atoa!e?"$ua cop$lulu$(
Tu!a 2:(#esen la l$6e!a ale%e!e(
8oc de creatie :#7e-a reporterii de
stiri#
8oc de miscare: "&ora copiilor#
9i%lioteca :(ca!t$ #e poe"$$ #esp!e cop$$
.7E(=muCica
Cantece pent!u cop$$. 1 $un$e
5
P2A3I4I(A5E PE365/ 2/3A I/3IE 02-20.0$.2014
Planificare saptamanala :#+ara-anotimpul ,eseliei " 02-0$.03.2014

ZIUA A7P A2A A7E
LUNI
02.04.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata :( 2a!a #!a%a
6$ne a$ 'en$t K *
Tu!a 2: +oc distractiv Cine nu mai
poate sa se dea de-o parte
9i%lioteca: AAC$t$& : $&a%$n$ #esp!e
anot$&pul 'a!a :
A56A:(Pe$sa> #e 'a!a(3colo!a!e
8oc de miscare : D$n 7loa!e $n 7loa!e 8
Acti,itate inte)rata
7S-mediu
>oc #$#act$c 8 Can# se $nta&pla)( .7eno&ene s$&6olu!$
sa!6ato!$ la $nceput #e 'a!a/

1ARTI
0B.04.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata:(Zana 2a!a ne
po'estesteK 8
Tu!a 2:(Dupa &$ne c$ne '$ne)( 0oc #e
&$sca!e.
(onstrustii :( Castelul Zane$ 2a!a(
Arta :( #esen: 8Zana 2a!a 8
8oc de miscare : 8,cJ$&6a locul(
Act$'$tate $nte%!ata :
<7GS=: 8RocJ$a Zane$ 2a!a(3L$p$!e
1IERCURI
04.04.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata: 82a!a $n >u!ul
nost!u 6ura 2 0oc #$st!act$' :(sa!$
peste o6stacole 8
(onstructii :(casute pent!u pasa!ele
Arta :#esen 8Culo!$le 2e!$$ (
8oc de miscare :(1o!$sca &a!e s$
&o!$sca &$ca 8
7lc :# ,ara in povesti si poe#ii -C-T-.*
7PM: repetare de aruncare si prinderea min"ii
0OI
05.04.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata :(I&$ place
'a!a pent!u caH 8
Tura : /oarele -0ipire
Const!uct$$ : 8La pla>a 'a!a(
A!ta :#esen 8Ca&p #e &a!%a!ete(
0oc #e &$sca!e: 8,a!$ $n apaK(
7s3&ate&at$ca : Activitate matematic: !! eu stiu sa
numar frumos si corect

2INERI
Intaln$!ea #e #$&$neata 8Zana 2a!a ne
$n'ata cu& sa ne $&6!aca&K 8
8oc de miscare #Stafeta ?ainutelor#
9i%lioteca :(C$t$& 83I&a%$n$ cu Ja$nute
72( 8Le%en#a anot$&pu!$lo!(3auto! necunoscut3
po'estea e#ucatoa!e$.
6
04.04.2014 Tu!a 2:(sa canta& un cantecel( #e 'a!a.
Arta : 8;a$nute #e 'a!a 83Colo!a!e
Planificare saptamanala :E,aluare finala "(e stiu si ce pot sa fac.# 0!-13.0$.2014

ZIUA A7P A2A A7E
LUNI
19.0B.2014
INnt.#e #$&$neaDE: 8Ale%e $&a%$nea
pot!$'$tE( O calen#a!ul natu!$$
I 1E p!e%Etesc pent!u act$'$tED$ .#ep!.#e
o!#$ne/
3-$&nast$ca #e $n'$o!a!e.
(onstructii: !!trenul
AA 8oc de rol: #e3a 7u!n$c$le (
8oc de miscare : ;o!a 6u6u!u"elo! 8
7E(=muCica
Repeta!e >oc &u"$cal e'alua!e 8Ce cantecel $l st$u cel &a$
6$ne 8

1ARTI
1<.0B.2014
I Nnt.#e #$&$neaDE :(Ce st$u ce a&
$n'atat)( O 7$se #e e'alua!e
I 1E p!e%Etesc pent!u act$'$tED$ .#ep!.#e
o!#$ne/
0oc #e !ol: De3a ZCna Plo!$lo!(
I Ft$$nDE : 8Ce le t!e6u$e 7lo!$lo! sE c!eascE( O
con'o!6$!e
I 0oc #e atenD$e: 8Ce l$pse@te 8
Act$'$tate $nte%!atE:
7> O 8 ,E 7ace& o!#$ne Gn cut$$le #e >uca!$$( O eLe!c$D$u
1IERCURI
1=.0B.2014
I Nnt.#e #$&$neaDE : 8Ce st$u ce a&
$n'atat)(37$se #e e'alua!e
I 1$cul #e>un O #ep!. #e a pune &asa
T!an"$D$$ :
-J$c$to!$.

I Const!ucD$$: 8Co@u!$ pent!u 7lo!$(
I 0ocu!$ #e &$@ca!e : 8 Plutu!a@$$ '$n la 7lo!$(
Ds3&ate&at$ca : >oc #$#act$c :!ecunoaste nu&e!ele
0OI
20.0B.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata : 8Ce st$u ce a&
$n'atat)(37$se #e e'alua!e
tura :joc distractiv cine casti"a
intrecerea ?
Const!ucD$$ : 8-a!#ul( 3 6eD$@oa!e
I A!tE : 8 Lalele( O #ecupa!e 8P$!e #e
$a!6E( 3 tE$e!e
I 0oc #e &$@ca!e: 8Cule%e& 7!ucteK(
Act$'$tate $nte%!atE :
7S A 8 ,E nu&E!E& 7!uctele ( O >oc eLe!c$D$u

2INERI
Intaln$!ea #e #$&$neata: 8Ce st$u ce
a& $n'atat)83 7$se #e e'alua!e.
8oc de creatie :#ce mi-a po,estit un
)reier mic #
.Act$'$tate $nte!%!atE:
7E( O
7
21.0B.2014 Tu!a 2:(sa canta& un cantecel( Stiinta :co&pletea"a ce l$pseste 8 0oc &u"$cal: 8Nn po$anE
Planificare saptamanala :E,aluare finala0 "/ite cate am in,atat" 1$-20.0$.2014

ZIUA A7P A2A A7E
LUNI
24.0B.2014
INnt.#e #$&$neaDE: 8,unt pl$n cu '$ta&$ne (
O calen#a!ul natu!$$
I 1E p!e%Etesc pent!u act$'$tED$ .#ep!.#e
o!#$ne/
3P$se #e e'alua!e
(onstructii: !! AA 8oc de rol: #e3a al6$nutele (
8oc de miscare : ;o!a 6u6u!u"elo! 8
Stiinta :ce st$$ #esp!e ...)
<Act$'$tate $nte%!atE:
7E( :desen :#4ructe ,esele ?aiaose "

1ARTI
25.0B.2014
I Nnt.#e #$&$neaDE :(salata #e 7!ucte
colo!ate 3 con'e!saD$e
I 1E p!e%Etesc pent!u act$'$tED$ .#ep!.#e
o!#$ne/
37$se #e a'alua!e
0oc #e !ol: De3a ZCna P!uctelo! !(
Stiinta :ce st$$ #esp!e ...)
I 0oc #e atenD$e: 8Ce l$pse@te 8
Act$'$tate $nte%!atE:
7GS Ocon'o!6$!e37!ucte #e p!$&a'a!a s$ #e 'a!a
7> O 8 ,E 7ace& o!#$ne Gn %!E#$na cu le%u&e s$ 7!ucte( O
eLe!c$D$u
1IERCURI
24.0B.2014
I Nnt.#e #$&$neaDE : 87$se #e e'alua!e
I 1$cul #e>un O #ep!. #e a pune &asa
T!an"$D$$ :
-J$c$to!$.
5$6l$otecE:O lectu!E #upE $&a%$n$
I Const!ucD$$: 8Co@u!$ pent!u 7lo!$(
I 0ocu!$ #e &$@ca!e : 8 Plutu!a@$$ '$n la 7lo!$(
Ds3&ate&at$ca : >oc #$#act$c :!ecunoaste nu&e!ele
0OI
29.0B.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata :7$se #e e'alua!e
tura :joc distractiv cine casti"a
intrecerea ?

I A!tE : 8 7!ucte ( O #ecupa!e 8
I 0oc #e &$@ca!e: 8Cule%e& 7lo!$K(
Stiinta :ce st$$ #esp!e ...)
Act$'$tate $nte%!atE :
7S A 8 ,E %!upa& 7!uctele #upa &a!$&e culoa!e s$
%ust ( O >oc eLe!c$D$u

2INERI
2<.0B.2014
Intaln$!ea #e #$&$neata: 7$se #e
e'alua!e
Tu!a 2:(sa canta& un cantecel(
8oc de creatie :#ce mi-a po,estit un
)reier mic #
Stiinta :co&pletea"a ce l$pseste 8
.Act$'$tate $nte!%!atE:
7lc :# joc didactic : 1recunoaste poe#ia
8
9