Sunteți pe pagina 1din 54

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing.

Mircea Ionu Petrescu


1
1. Vectori i tensori


1.1. Aspecte generale
Proprieta|ile fizice ale cristalelor i mineralelor sunt la fel de relevante ca
si compozi[ia lor chimica. Proprieta|ile fizice, din cauza complexita|ii lor, spre
deosebire de compozi|ia chimica, nu pot fi descrise prin simple numere.
Proprieta|ile fizice sunt strans legate de structura si simetria cristalelor. Nulte
proprieta|i sunt anizotrope, adica ele sunt diferite cand cristalul este rotit (n
Greaca anisos nseamna nu acelai, iar trepein nseamna a roti) si ca
urmare aceste proprieta|i sunt direc|ionale.
Fizica cristalelor reprezinta azi un domeniu de interes crescand atat
teoretic cat i aplicativ. Probleme ca dilatarea termica si proprieta|ile elastice
sunt esen|iale n n|elegerea ecua|iilor de stare si a stabilita|ii cristalelor i
mineralelor la temperaturi si presiuni ridicate. Proprieta|i anizotrope cum sunt
caracteristicile elastice si magnetice sunt de mare importan|a n seismologie
pentru investigarea interiorului pamantului si pentru reconstituirea
paleomagnetica a miscarii continentelor. Dar ele nu sunt numai de interes
academic: prospectarea pentru resurse minerale solide precum i pentru
petrol si gaze se bazeaza din ce n ce mai mult pe metode fizice decat pe
metode chimice.
Elasticitatea si magnetismul sunt proprieta[iile care necesita un grad de
teoretizare foarte ridicat. Rela|iile matematice devin mai transparente daca se
aplica unele no|iuni de algebra liniara si din acest motiv vom introduce cateva
concepte privitoare la tensori.
O proprietate fizica a unui material poate fi determinata prin masuratori
potrivite care dau o rela|ie ntre doua cantita|i fizice. De exemplu densitatea
leaga un element de volum de masa corespunzatoare. O proprietate mai
complicata este conductivitatea termica, care leaga un gradient de tempeaura
impus de un flux de caldura rezultant. Gradientul de temperatura poate fi
privit caun stimul care ac|ioneaza asupra materialului n timp ce fluxul de
caldura trebue privit ca raspunsul rezultand din interac|iunea dintre material si
stimul. Pentru unii stimuli S este posibil ca raspunsul R sa fie unic si atunci
se poate scrie o rela|ie liniara cum ar fi:
R=PS (1)
unde proprietatea P joaca un rol func|ional. !n cazul densita|ii p putem
scrie o rela|ie corespunzatoare ntre doua cantita|i:
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
2
m= pV (2)
unde m este masa si V volumul. Trebue precizat ca rolul de stimul,
respectiv de raspuns poate fi inversat, ca de exemplu cazul tensiune si
deforma|ie.
Nulte proprieta|i fizice ale cristalelor i mineralelor cum sunt densitatea,
conductivitatea termica, conductivitatea electrica, dilatarea termica si
elasiticitatea pot fi descrise prin astfel de rela|ii matematice directe. Alte
proprieta|i nsa nu leaga ntre ele n mod univoc cantita|i fizice. Spre exemplu
proprieta|ile plastice ale cristalelor nu pot fi definite la fel de simplu ca
proprieta|ile elastice n termenii unei rela|ii univoce ntre tensiune si
deforma|ie, ci depind de istoria unui anumit cristal. !n prima parte a cursului
vom investiga unele proprieta|i fizice ale cristalelor cu o rela|ie univoca stimul-
raspuns.
Aceste proprieta|i fizice pot fi mpar|ite n doua clase. !n prima clasa
proprita|ile cum ar fi densitatea sau caldura specifica nu sunt legate n nici un
mod de direc|ie. Asemenea cantita|i sunt numite scalare sau izotrope si
sunt complet specificate printr-un singur numar {vezi ec.2) fara sa depinda
de direc[ia n care ac[ioneaza stimulul asupra cristalului. Najoritatea
proprieta|ilor apar|in nsa celei de a doua clase (proprieti vectoriale sau
anizotrope) si ele pot fi definite numai cu referin|a la direc|ii. De exemplu
gradientul de temperatura care ac|ioneaza ntr-un punct ntr-un cristal trebue
specificat atat ca marime cat si ca direc|ie. O asemenea descriere este
specificata ca un vector cu semnul va de exemplu T pentru vectorul
gradient de temperatura (n sens strict matematic gradien|ii nu sunt vectori
pentru ca au o comportare diferita la transformare). Totui pentru univocitate
vom folosi o descriere vectoriala a proprieta[ilor anizotrope ale cristalelor.
Conductivitatea termica este un bun exemplu pentru a introduce
anizotropia proprieta|ilor fizice. Sa taiem o bara dintr-un cristal de cuar|, cu
simetrie trigonala, paralel cu axa Z si sa acoperim suprafa|a cu un strat
sub|ire de ceara. Apoi sa aplicam caldura ntr-un punct folosind un varf
metalic fierbinte. Caldura se va propaga topind ceara si va crea o creasta
elipsoidala descriind o izoterma (Fig.1a). Raportul axelor elipsei este circa
1:2, ceea ce arata ca valoarea conductivita[ii termice pe direc[ie paralela cu
axa Z este de doua ori mai mare decat valoarea n direc|ie perpendiculara.
Conductivitatea termica k
ij
leaga gradientul termic aplicat (un vector) de
fluxul de caldura (de asemenea un vector). Daca efectuam acelasi experiment
pe o bara taiata perpendicular pe axa c observam o izoterma circulara
(Fig.1b) pentru ca n aceasta sec|iune conductivitatea termica este aceeasi n
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
3
toate direc|iile. Asa cum vom vedea mai tarziu, ntr-un cristal din sistemul
cubic conductivitatea termica este aceasi n toate direc|iile.

Fig.1 Experiment pentru a pune n eviden| anizotropia conductivit|ii termice
ntr-un cristal i rela|ia sa cu simetria cristalului: Suprafa|a lustruit a unei bare
de cuar| este acoperit cu un strat sub|ire de cear i o surs de cldur
punctiform este aplicat pentru a topi ceara.
{a) ntr-o sec|iune paralel cu axa c observm o elips reprezentnd o
izoterm;
{b) ntr-o sec|iune paralel cu axa c observm un cerc.

Ca alternativa la modul de a specifica un vector v prin marimea si
direc|ia sa (adica printr-o sageata) un vector poate fi de asemenea descris
specificand componentele sale ntr-un sistem ortogonal de coordonate adica
x
1
, x
2
, x
3
(Fig.2).

Fig.2 Un vector v {sgeta) poate fi reprezentat prin componentele

T
1
, T
2
, T
3
care sunt proiec|iile vectorului pe cele trei axe de coordonate ale unui sistem
Cartesian.

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
4
Componentele sunt pur si simplu proiec|iile vectorului pe cele trei axe.
Daca componentele lui T sunt T
1
, T
2
, T
3
, putem scrie:
T = [T
1
, T
2
, T
3
] (3)
unde T
i
=dTJdx
i
iar cele trei componente specifica complet vectorul.
Daca mediul este izotrop si toate direc|iile sunt echivalente, ca de exemplu
ntr-un lichid sau ntr-o sticla (substan|e amorfe) vecorii stimul si raspuns sunt
paraleli si marimea vectorului flux termic q este propor|ionala cu gradientul
de temperatura T (Fig.3a)
q=-k T (+)
ceea ce ia n considerare natura direc|ionala a fluxului termic. Semnul
minus este utilizat pentru a indica ca energia termica curge n sens opus
gradientului de temperatura. Constanta k este o proprietate de material
numita conductivitate termic. Folosind nomenclatura componentelor
ob|inem:
q
1
=-kT
1
q
2
=-kT
2
q
3
=-kT
3
(5)
unde fiecare component al lui q este propor|ional cu componentul
corespunzator al lui T.

Fig.3 {a) ntr-un mediu izotrop vectorul stimul {n acest caz gradientul de
temperatur T) i vectorul rspuns {n acest caz fluxul termic q) sunt
paraleli;
{b) ntr-un mediu anizotrop sunt n general ne-paraleli {cei doi vectori
au semn opus deoarece cldura curge mpotriva unui gradient de
temperatur pozitiv).

Pentru cristale care prezinta o structura a re|elei si direc|ionalitate
situa|ia nu este simpla si vectorii q si T pot sa nu fie paraleli din cauza
interac|iunii fluxului de caldura cu structura re|elei cristalului (Fig.3b). !n
acest caz rela|ia {5) trebue sa fie nlocuita prin:
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
5
q
1
=-k
11
T
1
-k
12
T
2
-k
13
T
3

q
2
=-k
21
T
1
-k
22
T
2
-k
23
T
3
q
3
=-k
31
T
1
-k
32
T
2
-k
33
T
3
(6)
unde k
11
, k
12
etc (sau k
ij
) sunt din nou niste constante. Fiecare
componenta a lui k este acum legata liniar cu cu toate trei componentele lui
T. !n acest mod pentru a specifica conductivitatea termica a unui cristal
anizotrop trebue sa specificam 9 constante k
ij
(numite si coeficien|i) care pot
fi aranjate ntr-o re|ea matriciala ntre paranteze patrate ca n expresia {7)
[ [[ [ ] ]] ]
( (( (
( (( (
( (( (

( (( (

= == =
33 32 31
23 22 21
13 12 11
ij
k k k
k k k
k k k
k
(7)

Aceasta expresie este numita un tensor de rangul 2 ntrucat leaga
doua cantita|i vectoriale {Fig.3b). Asa cum vom vedea mai tarziu exista si
tensori de rang superior dar to|i sunt func|ii liniare de coordonate. Pentru un
tensor de rangul 2 k
ij
, primul sufix i indica sirul iar al doilea sufix j indica
coloana coeficientului. Suma din ecua|ia {6) este adesea prescurtata si
ecua|iile sunt scrise n forma:
q
i
=-k
ij
T
j
{i,j=1,2,3) (8)

Tensorul conductivita|ii termice k
ij
este o marime fizica care pentru un
set arbitrar de axe este reprezentat prin 9 numere. !n general daca o
proprietate p leaga doi vectori si anume raspunsul r={r
1
, r
2
, r
3
) si stimulul
s={s
1
, s
2
, s
3
) putem scrie:
r
i
=p
ij
s
j
{i,j=1,2,3) (9)
unde r
i
si s
j
sunt componentele vectorilor pe cele trei axe
.


FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
6
1.2. Transformarea sistemului de coordonate
Alegerea axelor adica a sistemului de coordonate determina valoarea
componentelor, n timp ce vectorii r (raspunsul) si s (stimulul) sunt
independen|i de sistemul de coordinate ales arbitrar. Acst fapt este aratat n
Fig.4 pentru un vector r cu componentele r
1
,r
2
,r
3
n vechiul sistem de
coordinate si r'
1
,r'
2
,r'
3
n noul sistem. Unele sisteme de coordonate sunt mai
naturale decat altele, n special pentru cristalele care se caracterizeaza prin
simetrie si de aceea este de multe ori de dorit sa exprimam o marime
tensoriala ntr-un astfel de sistem de coordonate deoarece poate simplifica
considerabil coeficien|ii. Opera|ie reclama transformarea de la un sistem cu
axele x
1
,x
2
,x
3
ntr-un system cu axele x'
1
,x'
2
,x'
3
. Pentru aceast trebue ntai
sa definim cum cele doua seturi de axe sunt legate ntre ele.Fig.4 Reprezentarea vectorului r n dou sisteme de coordonate x
1
,x
2
,x
3
i x'
1
,x'
2
,x'
3
, relative la cosinuii directori arta|i pentru axa x'
3
. {Componentele
vectorului r de-a lungul vechilor axe sunt r
1
,r
2
,r
3
iar de-a lungu noilor axe sunt
r'
1
,r'
2
,r'
3
)
Acest lucru poate fi facut indicand cosinusii directori a
ij
ceea ce permite
sa specificam fiecare axa noua x'
i
n termenii vechii axe x
j
aa cum este
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
7
ilustrat n Fig.4 pentru noua axa x'
3
. Din nou avem nevoe de 9 numere si
putem scrie tabelul 10a.
Noul (i)
vechiul (j)
x
1
x
2
x
3
x
'
1
a
11
a
12
a
13

x
'
2
a
21
a
22
a
23

x
'
3
a
31
a
32
a
33


care de obicei este scris n forma 10b
|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
.
|

\
|
3
2
1
33 32 31
23 22 21
13 12 11
,
3
,
2
,
1
x
x
x
a a a
a a a
a a a
x
x
x
(10b)
sau prescurtat sub forma 10c
x'
i
= a
ij
x
j
{i,j=1,2,3) (10c)
(pentru ca ambele sisteme de axe sunt ortogonale suma patratelor cosinusilor
directori este 1, adica a
2
11
+a
2
21
+a
2
31
=1, etc). Daca r
1
,r
2
,r
3
sunt
componentele vectorului r de-a lungul vechilor axe, componentele r'
1
,r'
2
,r'
3
n noul sistem de axe sunt:
r'
1
= a
11
r
1
+ a
12
r
2
+ a
13
r
3
r'
2
= a
21
r
1
+ a
22
r
2
+ a
23
r
3

r'
3
= a
31
r
1
+ a
32
r
2
+ a
33
r
3

sau
r'
i
= a
ij
r
j
(sistem de coordonate nou n termenii celui vechi) (11a)
pentru opera|ia inversa avem
r
i
= a
ij
r'
j
(sistem de coordonate vechi n termenii celui nou) (11b)

Extinzand opera|ia pentru celalalt vector s, avem:
s'
i
= a
ij
s
j
(sistem de coordonate nou n termenii celui vechi) (11c)
pentru opera|ia inversa avem:
s
i
= a
ij
s'
j
(sistem de coordonate vechi n termenii celui nou) (11d)

!n mod similar putem transforma componentele tensorului de rangul 2
p
ij
care leaga cei doi vectori r si s (introducand r
k
conform ecua|iei 9 si s
l
conform ecua|iei 11d):
r'
i
= a
ik
r
k
=a
ik
p
kl
s
l
= a
ik
p
kl
a
ij
s'
j
(12a)
(ec.11a) (ec.9) (ec.11d) (relativ la vechiul tensor)
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
8
sau
r'
i
= p'
ij
s'
j
(12b)
(relativ la noul tensor)
Combinand expresiile 12 ob|inem pentru transformarea componentelor
tensorului:
p'
ij
= a
ik
a
jl
p
kl
(13a)
Toate sufixele i,j,k,l merg de la 1 la 3. Daca scriem ecua|ia 13a complet,
ob|inem:
p'
ij
= a
i1
a
j1
p
11
+ a
i1
a
j2
p
12
+ a
i1
a
j3
p
13
+
a
i2
a
j1
p
21
+ a
i2
a
j2
p
22
+ a
i2
a
j3
p
23
+
a
i3
a
j1
p
31
+ a
i3
a
j2
p
32
+ a
i3
a
j3
p
33
(13b)

Discu|ia de pana acum a fost foarte generala. Ne vom ntoarce acum la
tensorii unei proprieta|i cum este conductivitatea termica {ec.7). Daca
inversam semnul gradientului termic T atunci automat semnul vectorului
flux termic q se inverseaza. Asemenea tensori sunt centro-simetrici si sunt to|i
tensori de ordinul 2. Din motive termodinamice mul|i tensori (incluzandu-i pe
to|i discuta|i pana n prezent) au proprietatea ca k
ij
=k
ji
, adica ei sunt
simetrici de-a lungul diagonalei si deci putem scrie:
(
(
(

33 23 13
23 22 12
13 12 11
k k k
k k k
k k k
(1+)
si atunci doar sase coeficien|i sunt necesari ( pentru ca k
21
=k
12

k
31
=k
13
k
32
=k
23
) Asemenea tensori sunt numi|i simetrici.
Putem simplifica si mai mult reprezentarea tensorilor simetrici de rangul
2 transformand-o n axele principale:
( (( (
( (( (
( (( (

( (( (

3
2
1
k 0 0
0 k 0
0 0 k
(15)
unde k
1 ,
k
2 ,
k
3
sunt componentele principale. Astfel numai trei numere
sunt necesare pentru a descrie marimile unui tensor simetric de rangul 2. Cele
trei numere adi|ionale (adica n ec.14) leaga tensorul de un sistem arbitrar
de corrdonate.

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
9
1.3. Reprezentarea grafic a propriet|ilor tensorilor
!n sec|iunea precedenta am descris proprieta|ile fizice ale cristalelor
printr-o re|ea de numere. Aceste numere definesc n mod univoc raspunsul
materialului la un vector stimul. Ar fi util n scop de vizualizare sa avem o
reprezentare geometrica a tensorului unei proprieta|i.
Sa consideram ecua|ia:
S
ij
x
i
x
j
= I (16.a)
unde S
ij
sunt coeficien|i.

Efectuand nsumarea n raport cu i si j n ecua|ia 16a ob|inem:
S
11
x
1
2
+ S
12
x
1
x
2
+S
13
x
1
x
3
+S
21
x
2
x
1
+S
22
x
2
2
+
S
23
x
2
x
3
+S
31
x
3
x
1
+S
32
x
3
x
2
+S
33
x
3
2
= I (16b)
si daca S
ij
= S
ji
aceast se simplifica la forma:
S
11
x
1
2
+S
22
x
2
2
+S
33
x
3
2
+2S
12
x
1
x
2
+2S
13
x
1
x
3
+S
23
x
2
x
3
=I (16c)

Ecua|ia 16c este ecua|ia generala a unei suprafe|e de gradul 2
(patratica) cum ar fi un elipsoid cu trei axe sau un hiperboloid. Coeficien|ii n
ec.16a corespund coeficien|ilor unui tensor de rangul 2 si deci putem trage
concluzia ca suprafa|a patratica poate fi utilizata pentru a vizualiza si descrie
varia|ia cu direc|ia a unei proprieta|i a cristalului, cum ar fi conuctivitatea
termica. O caracteristica importanta a unui elipsoid este ca are trei axe
principale ortogonale x
i
si daca referim elipsoidul la aceste axe ecua[ia 16c ia
forma mult mai simpla:
S
1
x
1
2
+S
2
x
2
2
+S
3
x
3
2
=I (16d)
unde
1
S
1
OA = == =
,
2
S
1
OB = == =
,
3
S
1
OC = == =
sunt lungimile semiaxelor
elipsoidului. Pentru majoritatea proprieta|ilor fizice S
ij
este pozitiv si ca urmare
si valorile axelor sunt positive. Reprezentarea patratica este deci mai de graba
un elipsoid decat un hyperboloid. Lungimea r a vectorului radial a
reprezentarii patratice este egala cu reciproca radacinii patrate a marimii S
pentru proprietatea considerata n direc|ia respectiva {Fig.5).
+ ++ + + ++ +
= == = = == =
2
3
2
2
2
1
cos S cos S cos S
1
S
1
r
(17)

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
10


Fig.5 Un elipsoid este reprezentarea ptratic a unui tensor de rangul 2.
OA, OB, OC sunt axele principale ale elipsoidului

Forma elipsoidului este determinata de de lugimile celor trei axe
principale, iar orientarea elipsoidului n raport cu sistemul arbitrar de
coordonate este data de cele trei unghiuri, deci sase numere sunt necesare
pentru aceasta descriere generala.
Un elipsoid cu trei axe are o simetrie rombica intrinseca cu trei plane de
simetrie reciproc perpendiculare si axe de simetrie de ordinul 2 perpendiculare
pe fiecare plan de simetrie (grup spa|ial mm
m
2
). !n cazuri speciale elipsoidul
poate avea o simetrie mai nalta. Daca OA=OB un elipsoid devine rota|ional
(grup spa|ial necristalografic
m

) iar n cazul extreme cand OA=OB=OC
elipsoidul degenereaza ntr-o sfera (grup spa|ial necristalografic
m m m

).


FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
11
1.4. Considera|ii de simetrie
!n capitolele precedente am discutat transformarile axelor arbitrare
{13a). !n cazul cristalelor axele sunt orientate n func[ie de simetria cristalului
ceea ce sugereaza ca opera[iile de simetrie se aplica la proprieta|ile fizice.
F.E.Neuman (1985) a dovedit ca simetria tensorilor proprieta|ilor fizice
depinde de simetria cristalului. !n particular grupul spa|ial al tensorului
proprieta|ii fizice trebue sa includa toate opera|iile de simetrie ale grupului
spa|ial al cristalului, ceea ce nseamna ca orice opera|ie de simetrie care lasa
cristalul invariant trebue sa lase si tensorul proprita|ii invariant.
Opera|iile de simetrie pot fi tratate si n mod analitic, la fel ca
transformarile sistemelor de coordonate. O opera|ie de simetrie a unui grup
spa|ial schimba coordonatele unui punct x
1
,x
2
,x
3
n x'
1
,x'
2
,x'
3
, ceea ce
poate fi reprezentat printr-un sistem de trei ecua|ii liniare de transformare
analog cu ec.10 si 11 (trebue precizat ca acum este vorba de rotirea unui
tensor care este exprimat n acelasi sistem de coordonate, n timp ce n
discu|ia precedenta acelasi tensor al proprieta|ii era exprimat n doua sisteme
de coordinate diferite):
x'
1
= s
11
x
1
+ s
12
x
2
+ s
13
x
3
x'
2
= s
21
x
1
+ s
22
x
2
+ s
23
x
3

x'
3
= s
31
x
1
+ s
32
x
2
+ s
33
x
3
(18)

Opera|ia de simetrie poate fi reprezentata prin matricea:
j

|
|
|
.
|

\
|

33 32 31
23 22 21
13 12 11
s s s
s s s
s s s
i
(19)
Pentru unele opera|ii de simetrie specifice aceasta matrice devine:
identitate inversiune reflexie

|
|
|
.
|

\
|
1 0 0
0 1 0
0 0 1

|
|
|
.
|

\
|

1 0 0
0 1 0
0 0 1

|
|
|
.
|

\
|

1 0 0
0 1 0
0 0 1

(20a) (20b) (20c)
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
12
rota|ie de ordinul 2 cu 180 rota|ie de ordinul + cu 90
o


|
|
|
.
|

\
|

1 0 0
0 1 0
0 0 1

|
|
|
.
|

\
|

1 0 0
0 0 1
0 1 0

(20d) (20e)

Apare imediat evident ca ecua|ia {20a) -matrice de identitate- aplicata
lui x
1
produce o valoare identica pentru x'
1
{ec.1S). Daca aplicam de patru
ori o rota|ie de ordinul + vectorului definit prin componentele x
1
,x
2
,x
3
vom
ob|ine, prin multiplicarea expresiei 20e prin cele patru seturi echivalente
urmatoarele expresii:

prima rota|ie a doua rota|ie

|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
|
.
|

\
|
3
2
1
3
1
2
3
2
1
x
x
x
1 0 0
0 0 1
0 1 0
x
x
x
1 0 0
0 0 1
0 1 0
x
x
x

(21a) (21b)

a treia rota|ie a patra rota|ie

|
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|

3
2
1
3
1
2
x
x
x
1 0 0
0 0 1
0 1 0
x
x
x
1 0 0
0 0 1
0 1 0

(21c) (21d)

Dupa a patra rota|ie suntem n situa|ia de la nceput. vectorul
[x
1
,x
2
,x
3
] poate reprezenta o direc|ie n re|ea aplicandu-se deci indicilor de
zona [uvw], sau se poate aplia indicilor Niller {hkl). Cand se aplica indicilor
Niller vom gasi seturi echivalente pentru o rota|ie de ordinul + si anume
|
.
|

\
|
l k h , |
.
|

\
|

l h k , |
.
|

\
|

l k h , |
.
|

\
|

hl k , adica acelasi rezultat care se ob|ine grafic {Fig.6).
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
13

Fig.6 Proiec|ie stereografic ilustrnd coordonatele echivalente x
1
,x
2
,x
3
i indicii
Miller {hkl) produi de o rota|ie de ordinul 4. Sunt indicate axele x
1
i x
2


Putem aplica aceeasi metoda unui tensor de ordinul 2 al unei
proprieta|ii fizice multiplicand operatorul de simetrie cu tensorul proprieta|ii
pentru a ob|ine tensorul transformat prin simetrie. !n loc de transformari ale
sistemelor de coordonste arbitrare (a
ik
n ec.13a) vom aplica o transformare
de simetrie s
ik
si s
jl
si astfel vom transforma tensorul proprieta|ii p
kl
ntr-un
nou tensor p'
ij
p'
ij
= s
ik
s
jl
p
kl
(22)

Pentru o rota|ie de ordinul 2 n jurul axei z=x
3
aplicand ecua|ia 13b
vom ob|ine:

|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|

=
33 23 13
23 22 12
13 12 11
33 23 13
23 22 12
13 12 11
,
ij
p p p
p p p
p p p
p p p
p p p
p p p
1 0 0
0 1 0
0 0 1
) j (
1 0 0
0 1 0
0 0 1
) i ( p
(23)

Daca simetria lasa cristalul invariant ea trebue sa lase si tensorul
proprieta|ii invariant. Ca urmare p
kl
si p'
ij
sunt zero si matricea ia forma:

|
|
|
.
|

\
|
33
22 12
12 11
p 0 0
0 p p
0 p p
pentru o axa de ordinul 2 paralela cu z.

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
14
Sa examinam acum un al doilea exemplu pentru un cristal tetragonal si
o axa de rota|ie de ordinul + pe direc[ia axei z (ec.20e). Utilizand din nou
ec.13b ob|inem:

|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
=
33 31 32
13 11 12
23 21 22
33 23 13
23 22 12
13 12 11
,
ij
p p p
p p p
p p p
p p p
p p p
p p p
1 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
0 0 1
0 1 0
p
(2+)


Tabelul 1 Simetria cristalului exprimat n tensori simetrici de rangul 2 i
reprezentrile lor grafice corespunztoare
Sistem
cristalografic
Reprezentare grafica
Numar de
coeficien[i
independen[i
Tensor
(n sistem xyz)
Cubic Sfera 1
|
|
|
.
|

\
|
S 0 0
0 S 0
0 0 S

Tetragonal
Hexagonal
Trigonal
Elipsoid de rota[ie 2
|
|
|
.
|

\
|
3
1
1
S 0 0
0 S 0
0 0 S

Rombic
Elipsoid cu 3 axe
(axe paralele cu axele cristalului)
3
|
|
|
.
|

\
|
3
2
1
S 0 0
0 S 0
0 0 S

Nonoclinic
Elipsoid cu 3 axe
(o axa paralela cu axa de ordinul 2 -
axa y [010|)
+
|
|
|
.
|

\
|
33 13
22
13 11
S 0 S
0 S 0
S 0 S

Triclinic
Elipsoid cu 3 axe
(axe neorientate n raport cu simetria
cristalului)
6
|
|
|
.
|

\
|
33 23 13
23 22 12
13 12 11
S S S
S S S
S S S


!n privin|a componentelor pe diagonala aceasta condi|ie este satisfacuta
numai daca p
11
si p
22
sunt egali. Nai mult nca pentru componentele n afara
diagonalei coresponden|a ntre componente legate prin simetrie se men|ine
numai daca ele sunt zero. Astfel tensorul pentru acest cristal tetragonal
devine foarte simplu, con|inand numai doua componente independente:
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
15

|
|
|
.
|

\
|
33
11
11
p 0 0
0 p 0
0 0 p
pentru o axa de ordinul + paralela cu z.
Grupul spa|ial pentru tensorul unei proprieta|i fizice trebue sa includa
toate opera|iile de simetrie ale grupului spa[ial al cristalului, ceea ce nseamna
ca orice opera|ie de simetrie a cristalului trebue sa lase tensorul proprieta|ii
invariant. Acest fapt a fost ilustrat atat pentru rota|ia de ordinul 2 cat si
pentru cea de ordinul +. Tabelul 1 rezuma restric|iile impuse de simetria
cristalului asupra tensorului de ordinul 2 al proprieta|ii fizice.

Fig.7 Simetria cristalului impune restric|ii pentru axele i orientrile elipsoidului
propriet|ilor fizice: {a) triclinic; {b) monoclinic; {c) ortorombic; {d) tetragonal
i {e) cubic.
Sunt indicate axele x,y,z i simetriile lor. De asemenea sunt artate principalele
sec|iuni ale elipsoidului cu axele x'
1
,x'
2
,x'
3
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
16
!ntr-un cristal cubic un singur coeficient descrie proprietatea, pe cand
ntr-un cristal triclinic sunt necesari sase coeficien|i pentru a descrie
proprietatea. Acest fapt veste aratat grafic n Fig.7 n care x,y,z reprezinta
axele cristalografice ale cristalului iar x',y',z' sunt axele elipsoidului
proprieta|ii fizice. !n cristalele triclinice, reprezentarea grafica a tensorului de
rangul 2 al proprieta|ii fizice este un elipsoid orientat arbitrar fa|a de axele
cristalului (Fig.7a). !ntr-un cristal monoclinic cel pu|in una din axele
elipsoidului trebue sa fie paralela cu axa de simetrie de ordinul 2 (axa y a
cristalului (Fig.7b). !n cristalele ortorombice toate axele elipsoidului trebue sa
fie paralele cu axele cristalografice (Fig.7c). !n cristalele tetragonale,
hexagonale si trigonale singurul elipsoid care este compatibil cu cu axele de
rota|ie de ordinul 3, + si 6 este un elipsoid de rota|ie cu unica sa axa orientata
paralel cu axa cristalografica z - (Fig.7d). !n fine pentru cristalele cubice
elisoidul degenereaza ntr-o sfera (Fig.7e). !ntr-o sfera o proprietate are
aceeasi valoare n toate direc|iile si de aceea cristalele cubice sunt izotrope
pentru proprieta|ile cu tensor de rangul 2. Pentru a rezuma aceast
discu|ie despre simetria propriet|ilor fizice afirmm c indiferent
de rangul tensorului propriet|ii toate elementele de simetrie ale
grupului spa|ial care sunt prezente n cristal {rota|ii, reflexii,
inversiuni) trebue s fie prezente i n tensorul propriet|ii.

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
17
1.5. Tensori de diferite ranguri
!n aceasta introducere asupra tensorilor, a influen|ei simetriei si a
reprezentarii cvadratice, noi am luat n considerare numai tensorii de rangul 2,
ca de exemplu conductivitatea termica care leaga un vector stimul de un
vector raspuns. Atunci cand nu sunt restric|iona|i de simetria cristalului,
tensorii de rangul 2 sunt specifica[i prin 9 numere (=3
2
). Dar am vazut mai
nainte ca ca pentru tensori simetrici de rangul 2 acest numar se reduce la
sase.
vectorii pot de asemenea sa fie vazu|i ca tensori dar de rangul 1, si n
acest caz sunt descrisi de 3 numere (=3
1
), asa cum s-a aratat n ec.3. Scalarii
(spre exemplu densitatea) sunt uneori considera|i tensori dar de rangul zero
si sunt specifica|i printr-un singur numar (=3
0
). Exista si tensori de rang mai
nalt. De exemplu acomodarea elastica S
ijkl
este un tensor de rangul + care
leaga tensiunea mecanica (stimulul) de deforma|ie (raspunsul). Pentru
descrierea sa sunt necesare 81 (=3
+
) componente. Asa cum vom vedea nu
toate aceste componente sunt independente.
Rangul unui tensor al unei proprieta|i fizice depinde de cantitatea de
stimuli si de raspunsuri pe care acestia le determina. Rela|ia ntre doi scalari
(de ex. masa si volumul) reprezinta o proprietate scalara (si anume
densitatea). Rela|ia ntre doi vectori (de ex. gradientul termic si fluxul de
caldura) reprezinta un tensor de ordinul 2 (conductivitatea termica). Doi
tensori de rangul 2 (de ex. tensiunea si deforma|ia) sunt lega|i printr-un
tensor de rangul + (acomodarea elastica).
!n timp ce reprezentarea cvadratica a unui tensor simetric de rangul 2
este un elipsoid, reprezentarile pentru tensori de rang mai nalt sunt suprafe|e
mai complicate, dintre care unele vor fi reprezentate n sec|iunile ce urmeaza.
Tabelul 2 da exemple de proprieta|i despre care vom discuta n continuare.


FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
18
Tabelul 2. Tensorul propriet|ilor care leag un stimul i un rspuns
Proprietate (rang) Stimul (rang) Raspuns (rang)
Densitate (0) Nasa (0) volum (0)
Capacitate calorica (0) Temperatura (0) Nasa (0)
Piroelectricitate (1) Temperatura (0) Camp electric (1)
Conductivitate electrica (2) Camp electric (1) Densitate de curent electric (1)
Permeabilitate magnetica (2) Camp magnetic (1) !nduc|ie magnetica (1)
Tensor dielectric (2) Camp electric (1) Deplasare electrica (1)
Susceptibilitate magnetica (2) Camp magnetic (1) !ntensitate de magnetizare (1)
Conductivitatea termica (2) Gradient termic (1) Flux de caldura (1)
Dilatare termica (2) Temperatura (0) Deforma|ie (2)
Piezoelectricitate (3) Camp electric (1) Deforma|ie (2)
Acomodare elastica (+) Tensiune mecanica (2) Deforma|ie (2)
Rigiditate elastica (+) Deforma|ie (2) Tensiune mecanica (2)
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
19
2. Clasificarea proprietilor fizice ale cristalelor


Narea diversitate a proprieta[ilor fizice ale corpului solid cristalizat a
impus necesitatea unei sistematizari a acestora care sa permita, pe de o
parte, cuantificarea progreselor si limitelor cunoaterii rela[iilor cauzale iar, pe
de alta parte, sa constituie in instrument de lucru eficace pentru utilizarea lor
n studiul materiei cristaline.

Un prim criteriu de clasificare a proprieta[ilor fizice are n vedere
independena sau dependena lor fa[a de direc[ie, criteriu func[ie de care
se separa proprieta[i fizice cu caracter scalar sau vectorial.
Proprieta[ile fizice scalare , de exemplu densitatea i caldura specifica,
sunt independente de direc[ie, fiind caracterizate doar printr-o valoare
numerica iar grafic fiind reprezentate prin puncte. Aceste proprieta[i nu sunt
relevante pentru a deosebi starea amorfa de starea cristalina, deoarece se
manifesta n mod similar n cele doua stari ale materiei.
Proprieta[ile fizice vectoriale sunt proprieta[i dependente de direc[ie,
grafic reprezentandu-se printr-un vector care exprima valoarea, direc[ia i
sensul lor. valoarea proprieta[ii este propor[ionala cu lungimea vectorului.
Exemple de proprieta[i vectoriale sunt viteza de propagare a luminii,
conductibilitatea, dilatarea termica etc. !n corpurile omogene, proprieta[ile
vectoriale au aceeai valoare n toate direc[iile paralele, aceasta fiind chiar
condi[ia de omogenitate a acestora. Proprieta[ile vectoriale se mpart n mai
multe categorii, dupa tipul vectorilor i simetria suprafe[ei vectoriale.

Dupa tipul vectorilor se disting:
- proprieta[i univectoriale, caracterizate de elemente dirijate de ordinul 1,
deci prin vectori polari cu valori diferite n cele doua sensuri ale unei
direc[ii, de exemplu duritatea, piroelectricitatea, piezoelectricitatea;
- proprieta[i bivectoriale, care au n vedere caracterul de tensor al
cristalelor (o asemenea proprietate este dilatarea termica prin care
cristalele i maresc volumul n mod egal n cele doua sensuri ale unei
direc[ii).FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
20
Dupa simetria suprafeei vectoriale se disting:
- proprieta[i cu simetrie superioar sau proprieta[i vectoriale
continue, care variaza continuu cu direc[ia (n aceasta categorie sunt
grupate proprieta[ile optice, proprieta[ile termice, proprieta[ile electrice,
proprieta[ile magnetice);
- proprieta[i cu simetrie inferioar sau proprieta[i vectoriale
discontinue, care variaza discontinuu cu direc[ia manifestand varia[ii
brute i de amploare a valorii lor chiar pe direc[ii foarte apropiate (de
exemplu viteza de cretere a cristalelor, clivajul, spartura, coroziunea,
elasticitatea).

O a doua modalitate de clasificare (criteriul fenomenologic) pornete
de la faptul ca proprieta[ile fizice exprima, din punct de vedere
fenomenologic, o serie de elemente esen[iale pentru evolu[ia corpurilor
cristalizate cum sunt mecanismul creterii i gruparii simetrice a particulelor
atomice n cristale, coeziunea edificiilor cristaline, ac[iunea mediilor cristalizate
asupra diverselor forme de energie radianta de natura electromagnetica,
influen[a factorilor de mediu (temperatura, presiune, pH). Din acest punct de
vedere proprieta[ile fizice ale cristalelor se grupeaza n mai multe diviziuni.
Proprieta[i morfologice. Nultitudinea formelor minerale ntalnite n
natura a determinat ncadrarea lor n diferite categorii, separandu-se aspecte
caracteristice pentru indivizii cristalini izola[i (habitus, tracht, stria[iuni) i
aspecte caracteristice pentru concreterile orientate de minerale. Acestea din
urma se divid n concreteri apar[inand aceleiai specii minerale, care pot fi
regulate (paralele, scheletice, sferulitice, axiolitice), simetrice (macle),
neregulate (stalactitice, mamelonare, reniforme) i n concreteri apar[inand
unor specii diferite de minerale (epitaxiale).
Proprieta[i legate de coeziune (mecanice). Principalele proprieta[i
incluse n aceasta grupa, care reflecta n ansamblu comportarea cristalelor i
mineralelor sub efectul unei ac[iuni mecanice exterioare, sunt duritatea,
clivajul, spartura, casan[a, elasticitatea, plasticitatea, maleabilitatrea,
ductibilitatea. !n func[ie de anumite caracteristici specifice modului de ac[iune
asupra cristalului i mineralului sau modului n care acestea reac[ioneaza la
efort, s-au separat deforma[ii reversibile (elastice) i permanente (plastice,
rupturale); tipuri de duritate (penetra[ie, sfredelire, zgariere, lefuire); tipuri
de clivaj dupa numarul i orientarea direc[iilor de minima coeziune i dupa
calitatea fe[elor de clivaj (perfect, foarte bun, bun, distinct, slab); tipuri de
elasticitate; tipuri de plasticitate (macle mecanice, transla[ii mecanice).
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
21
Proprieta[i optice. Ele reprezinta rezultatul modificarilor pe care le
sufera radia[iile luminoase la impactul cu cristalele, al fenomenelor optice ce
se desfaoara n mediile fizice cristalizate i amorfe (reflexie, refrac[ie,
absorb[ie). Proprieta[ile optice se pot clasifica, dupa modul n care se
efectueaza observarea lor, n macroscopice i microscopice. Proprieta[ile
optice macroscopice (numite i aparente sau de suprafa[a) pot fi observate cu
ochiul liber i sunt folosite la caracterizarea descriptiva a mineralelor. Cele mai
importante sunt culoarea, urma, luciul, transparen[a, luminiscen[a, asterismul.
!n cadrul lor s-au separat, n func[ie de factorii care le genereaza, mai multe
tipuri de culori (idiocromatice, allocromatice, pseudocromatice), de luciu
(metalic, adamantin, sticlos, gras, sidefos, matasos) sau de luminiscen[a
(fotoluminiscen[a, termoluminiscen[a, triboluminiscen[a, catodoluminiscen[a).
Proprieta[ile optice microscopice se divid, dupa modul lor de examinare, n
proprieta[i observabile n lumina transmisa i n lumina reflectata. Primele se
subdivid n proprieta[i determinabile n lumina naturala, n lumina polarizata
paralela, n lumina dublu polarizata i n lumina polarizata convergenta. Pe
baza proprieta[ilor optice, cristalele se pot mpar[i n izotrope i anizotrope iar
cele anizotrope n uniaxe i biaxe, n pozitive i negative - categorii deosebit
de sugestive n determinarea lor.
Proprieta[i termice. Cristalele se comporta din punct de vedere termic
asemanator cu comportarea lor optica, deoarece radia[iile infraroii sufera n
mediile cristalizate aceleai modificari ca i radia[iile din spectrul vizibil,
prezentand fenomene de reflexie, refrac[ie, dubla refrac[ie i absorb[ie.
Nineralele pot fi astfel clasificate transparente pentru radia[ia calorica
(diatermane) i opace (adiatermane). Pe de alta parte, mineralele amorfe i
cele cristalizate n sistem cubic sunt termic izotrope iar mineralele cristalizate
n celelalte sisteme cristalografice sunt termic anizotrope, ele putand fi mai
departe mpar[ite n uniaxe i biaxe (razele calorice suferind n masa lor o
dubla refrac[ie i fiind apoi polarizate). De asemenea mineralele pot fi
considerate din punct de vedere termic incolore sau colorate (termocroice)
dupa cum absorb selectiv sau neselectiv radia[iile termice de diferite lungimi
de unda. !n ceea ce privete cele doua proprieta[i termice esen[iale -
conductibilitatea termica i dilatarea termica - prima este dependenta de
direc[ie i are fenomenologic un dublu con[inut fizic, reprezentand n cazul
mineralelor bune conducatoare un flux de caldura produs n urma unei caderi
de temperatura iar la cele rau conducatoare, un proces de radia[ie termica
interioara; dilata[ia termica reprezinta un fenomen de deforma[ie omogena,
adica de schimbare, prin ridicarea temperaturii, a formei cristalelor n ntreaga
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
22
lor masa, fara anularea omogenita[ii fizice reale. Dilatarea termica poate fi
izotropa i anizotropa, uniaxa i biaxa.
Proprieta[i electrice. Acestea prezina, la randul lor, asemanari cu
proprieta[ile termice, fluxul electrostatic avand drept corespondent termic
fluxul sta[ionar de caldura iar caderea de poten[ial electric ca omolog caderea
de temperatura. Principalele proprieta[i electrice considerate sunt
termoelectricitatea, piroelectricitatea, piezoelectricitatea i polarizarea
dielectrica. Din punct de vedere al conductibilita[ii electrice, cristalele se
mpart n bune conducatoare, semiconductoare i izolatoare electrice.
Proprieta[i magnetice. Nineralele sunt grupate, dupa modul lor de
comportare ntr-un camp magnetic omogen, n paramagnetice (atrase de
magnet) i diamagnetice (respinse de magnet), o a treia categorie -
feromagnetice - reprezentand un caz particular de intensitate mai mare al
paramagnetismului determinat de momentele magnetice ale electronilor
produse de spinul acestora. Din punct de vedere al simetriei, dupa varia[ia
intensita[ii induc[iei magnetice cu direc[ia, mineralele se pot mpar[i n
izotrope, uniaxe (pozitive i negative) i biaxe (pozitive i negative).

Privind n ansamblu proprietile optice, termice, electrice i
magnetice se poate reine analogia dintre simetria fenomenelor
fizice bivectoriale elipsoidale cu caracter de tensori desfurate n
masa lor, n legtur cu diferite forme de energie de natur
electromagnetic.

Densitatea i radioactivitatea sunt proprieta[i importante ale
cristalelor i mineralelor, legate de particularita[i ale chimismului i structurii
atomice interne.

Examinarea n continuare a proprieta[ilor fizice va avea n vedere
mbinarea criteriului fenomenologic cu cel vectorial, selec[ia proprieta[ilor i
ordinea expunerii fiind n concordan[a cu importan[a i semnifica[ia lor
practica.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
23
3. Densitatea i radioactivitatea

3.1. Densitatea
Densitatea p este o proprietate scalara a unui material care leaga masa
m de volumul rezultat V.
m= p V (25)
si este masurata de obicei n gfcm
3
. Ea variaza n limite largi n minerale
(Tabelul 3) si de aceea este un instrument de diagnoza important. Ea poate
fi estimata prin simpla cantarire n mana. Pentru determinari cantitative
trebue determinate masa si volumul. !n timp ce masa este usor de determinat
cu o balan|a, volumul unui obiect de forma neregulata este mult mai greu de
determinat. El se determina masurand volumul de apa dislocuit.

Tabelul 3. Densitatea {gJcm
3
) unor minerale
ncondiii de presiune i temperatur ambientale
Ghea[a H
2
O 0,92 Grosular Ca
3
Al
2
(SiO
+
)
3
3,20
Silvina KCl 1,99 Olivina (Mg,Fe)
2
SiO
4
3,22
Grafit C 2,15 Diopsid (Mg,Fe)CaSi
2
O
6
3,30
Halit NaCl 2,16 Diamant C 3,50
Gips CaSO
+
2H
2
O 2,33 Corindon Al
2
O
3
+,00
Ortoza KSi
3
AlO
8
2,56 Rutil TiO
2
+,20
Serpentina (Mg, Fe)
3
Si
2
O
5
(OH)
4
2,60 Baririna BaSO
+
+,50
Albit NaSi
3
AlO
8
2,61 Zircon ZrSiO
+
+,68
Cuar[ SiO
2
2,65 Pirita FeS
2
5,02
Talc Ng
3
Si
+
O
10
(OH)
2
2,70 Nagnetit Fe
3
O
+
5,18
Calcit CaCO
3
2,71 Hematit Fe
2
O
3
5,25
Anortit CaSi
2
Al
2
O
8
2,77 Fier nativ Fe 7,30
Nuscovit KAl
2
(Si
3
AlO
10
)(F,OH)
2
2,80 Galena PbS 7,58
Dolomit CaNg(CO
3
)
2
2,90 Cinabru HgS 8,18
Enstatit MgSiO
3
3,10 Cupru nativ Cu 8,95
Fluorina CaF
2
3,18 Aur nativ Au 19,30

O proprietatea conexa este greutatea specifica G definita ca densitatea
materialului mpar|ita la densitatea apei la +
o
C (temperatura la care apa
poseda densitatea sa maxima de 0,999 973 gfcm
3
). !n acest mod greutatea
specifica apare ca foarte apropiata numeric de densitate. Greutatea specifica
poate fi masurata cu o balan|a Jolly (Fig.S) comparand greutatea unui
mineral n aer W
a
cu cea a aceluiasi mineral suspendat n apa W
w
.
G= W
a
J{ W
a
- W
w
) (26)

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
24
Daca cunoastem volumul celulei elementare (determinat din date de
difrac|ie de raze X) si modul de ocupare cu atomi al celulei elementare putem
calcula densitatea direct. Sa luam de exemplu halitul (NaCl) cu celula
elementara cubica, un parametru de re|ea a= 5.,639 A (1cm= 10
8
A) si patru
ioni de Na
+
si Cl
-
n fiecare celula elementara. Nasa atomica (adica masa unui
mol) sau 6,023x10
23
atomi de Na
+
este 23g. si cea a Cl
-
este 35,5g. !n felul
acesta masa unui atom Na
+
este 3,82x10
-23
g si cea a unui atom Cl
-
este
5,89x10
-23
g. Putem deci calcula densitatea:
p=mfv=+x(3,82+5,89)x10
-23
gf(5,639x10
-8
cm)
3
=2,17gfcm
3
(27)Fig.S Reprezentare scematic a balan|ei Jolly, utilizat pentru determinarea
greut|ii specifice:
{a) greutatea relativ W
a
a unei probe n aer;
{b) greutatea relativ W
w


a aceleiai probe imersate n ap

Principalii factorii care influen[eaza densitatea cristalelor i mineralelor
sunt compozi[ia chimica, structura atomica interna, gradul de cristalizare,
condi[iile termodinalice de temperatura i presiune.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
25
- Compoziia chimic stoichiometric influen[eaza n masura cea mai
mare densitatea. Netalele grele (Au, Ag, Pt, Hg, Cu, Fe, Pb, Zn) prezente n
compozi[ia chimica determina o densitate mare a mineralelor respective;
- Structura atomic intern influen[eaza densitatea n sensul ca o
densitate reticulara mare conduce la creterea densita[ii n condi[ii
termodinamice i de chimism identice;
- Gradul de cristalizare. Acelai mineral aflat n stare cristalina are de
regula o densitate mai mare decat n cazul n care este n stare amorfa.
Acest fapt este explicabil prin faptul ca procesul de cristalizare implica o
contrac[ie a volumului mineralului.
- Condiiile termodinalice de temperatur i presiune. Pentru ca
volumul majorita[ii materialelor creste usor cu temperature n timp ce masa
ramane constanta, densitatea scade usor la ridicarea temperaturii. !n mod
asemanator pentru ca volumul scade cu presiunea, densitatea crete la
ridicarea presiunii.

n general, mineralele cu densita[i mari sunt metalele native (Au, Pt, Hg,
Ag, Cu). densitatea principalelor minerale utile este cuprinsa ntre + - 7,5
gfcm
3
iar a mineralelor de ganga ntre 2-3,5gfcm
3
.

Densitatea are diverse aplica[ii teoretice i practice n studiul mineralelor
i prepararea minereurilor:
- Prepararea minereurilor. n procesele de preparare a minereurilor,
diferen[a de densitate servete la separarea mineralelor metalice grele de
cele uoare de ganga;
- Prospeciunea geofizic. Aplicarea metodei gravimetrice de prospec[iune
se bazeaza pe reparti[ia neuniforma, din punct de vedere al densita[ii, a
mineralelor i rocilor din scoar[a terestra. Acest lucru conduce la conturarea
anomaliilor negative pentru sare gema sau a anomaliilor pozitive
caracteristice zacamintelor de minereuri.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
26
3.2. Radioactivitatea
Dezintegrarea radioactiva este un fenomen spontan care nu depinde de
temperatura, presiune sau de combina[ia chimica n care apare atomul al
carui nucleu sufera dezintegrarea. Pe de alta parte, dezintegrarea este un
fenomen aleator: nu se poate determina cand se va dezintegra un anumit
nucleu atomic, dei pentru o popula[ie mare de nuclee de un anumit tip se
poate estima cate nuclee vor suferi dezintegrarea ntr-un anumit interval de
timp.
Cantitatea de substan[a ramasa n urma dezintegrarii radioactive variaza
dupa o lege exponen[iala:
t
t
0 t
2 n n


= == =
(28)
unde:
- n
0
este cantitatea ini[iala de substan[a (data ca masa sau ca numar de
atomi),
- n
t
este cantitatea ramasa (data sub aceeai forma),
- t este timpul scurs de la nceputul experimentului,
- Lt este o marime numita perioada sau timp de njumata[ire, specifica
speciei de atomi, i reprezinta timpul dupa care dintr-o cantitate data de
substan[a radioactiva ramane jumatate din cantitatea ini[iala.
Timpul de njumata[ire variaza n limite foarte largi, de la frac[iuni de
secunda pana la miliarde de ani. Printre cele mai lungi perioade de
njumata[ire au Uraniu-238, Uraniu-235, Thoriu-232.
Exista doua tipuri de ,radia[ii" emise cu ocazia dezintegrarii radioactive:
Particule subatomice:
- nuclee de heliu (He
2+
) de mare viteza, numite i raze
- electroni, numi[i i raze ,
- pozitroni, numi[i i raze
+

- neutroni
Unde electromagnetice de mare energie (frecven[a mare sau,
echivalent, lungime de unda mica), numite radia[ii (raze) gamma.
Toate aceste radia[ii au proprietatea de-a ioniza gazele prin care trec,
facandu-le astfel conductoare electrice. Din acest motiv, aceste radia[ii se
numesc radia[ii ionizante.
Radia[iile , i se deosebesc prin puterea de penetrare (distan[a pe
care o pot parcurge ntr-un anumit mediu, pana sunt absorbite complet).
Razele sunt cele mai rapide, dar sunt complet oprite n grosimea unei foi de
hartie obinuita sau n cel mult o zecime de milimetru de aluminiu. n aer,
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
27
distan[a maxima pe care o poate strabate nu depaete 11cm. Razele sunt
mai pu[in rapide, dar considerabil mai penetrante decat cele , putand sa
strabata 2-3mm de aluminiu. n aer distan[a nu depaete mai mult de 10-
15m. n schimb razele sunt cele mai penetrante datorita puterii lor de
ionizare foarte scazuta (procesele de interac[iune cu atomii substan[ei prin
care trec sunt foarte rare), neavand nici sarcina electrica i nici masa. Razele
pot strabate cu uurin[a grosimi considerabile din [esuturi animale i
vegetale, substan[e uoare i chiar ca[iva centimetri din substan[e grele cum
ar fi de exemplu plumbul.
Detectarea radia[iilor se poate face pe mai multe cai:
- datorita efectului de ionizare, pot fi detectate cu electrometre sensibile; pe
acest principiu func[ioneaza de exemplu detectorul Geiger-Nller;
- prin nnegrirea unei placi fotografice
- cu ajutorul camerei cu cea[a
La cele mai multe tipuri de descompunere radioactiva, are loc o
transformare a nucleului n nucleul altui atom:
- Dezintegrarea produce un nucleu cu numar atomic cu 2 mai mic i
numar de masa cu + mai mic
- Dezintegrarea produce un nucleu cu numar atomic cu 1 mai mare i cu
acelai numar de masa. La dezintegrarea are loc transformarea unui
neutron ntr-un proton i un electron, electronul fiind expulzat ca raza .
Exemplu: tritiul (
1
3
H) - izotopul cu doi neutroni al hidrogenului - se
transforma n izotopul heliu (
2
3
He), perioada de njumata[ire fiind de 12,+6
ani.
Exista izotopi radioactivi - este drept pu[in la numar - la care unele
nuclee se dezintegreaza prin raze , celelalte prin raze . Un exemplu izotopul
bismut
83
212
Bi, se dezintegreaza prin raze , restul de 33,7, prin raze . Este
ceea ce se numete o ,dezintegrare bifurcata".
Radioactivitatea se masoara prin numarul de dezintegrari produse ntr-o
secunda. Unitatea de masura este becquerel (bq) prin care se exprima
cantitatea de radia[ii pe secunda.
Uraniul 238 (
92
238
U, cel mai greu dintre izotopii naturali), se
dezintegreaza foarte ncet (timp de njumata[ire +,5 milioane ani) prin emisie
de raze . Pierzand astfel + unita[i din numarul sau de masa (doi protoni i
doi neutroni - nucleu de heliu) respectiv doua unita[i din numarul sau atomic
(cei doi protoni), uraniul se transforma n thoriu 23+ (
90
23+
Th). Acesta din
urma este i el radioactiv, nucleul sau emite o particula i se transmuta n
protactiniu
91
23+
Pa. La randul lui protactiniul, tot prin emisie de raze , se
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
28
transmuta n mai departe n
92
23+
U, luand natere un alt izotop al uraniului,
diferit de cel de la nceputul seriei caruia i se da numele de Uraniu !!, fiind
radioactiv prin emisie de raze . Acesta se transmuta mai departe n
90
230
Th,
adica un nou izotop toriu caruia i se da numele special de !oniu. !oniul se
dezintegreaza tot prin emisie de raze i da natere izotopului radiului
88
226
Ra. Nai departe, radiul dezintegrandu-se prin emisie de raze , da
natere izotopului radioactiv al radonului
86
222
Rn. Cascada aceasta de
dezintegrari succesive se continua mai departe pana ce se ajunge la izotopul
poloniului
8+
210
Po. Poloniul se transmuta mai departe n izotopul plumbului
82
206
Pb. Spre deosebire de izotopii preceden[i acesta este stabil astfel
succesiunea de dezintegrari oprindu-se practic. Aceasta serie de transformari
prin dezintegrari radioactive formeaza familia radiu-uraniu. n natura mai
exista nca doua familii radioactive: una dintre ele, ncepe cu
92
235
U (numit i
actino-uraniu) i se termina cu un alt izotop de plumb (
82
207
Pb). Cea de-a treia
familie este cea a thoriului, care ncepe cu
90
232
Th i se termina iarai cu un
izotop de plumb (
82
208
Pb).
Exista doua tipuri de izotopi instabili:
- izotopi naturali care se gasesc n natura i produc radioactivitate naturala;
- izotopi artificiali ob[inu[i de regula prin bombardarea nuclizilor cu radia[ii
corpusculare ( , ), care produc radioactivitate artificiala.
!zotopii instabili s-au format n cantita[i diferite n sistemul solar pe
parcursul celor 5:10
9
ani de existen[a a acestuia. !zotopii cu timp de
njumata[ire mult mai mic de 5:10
9
ani s-au dezintegrat de mult
transformandu-se n izotopi stabili. !n natura au ramas izotopii instabili cu
timp de njumata[ire comparabil sau mai mare decat varsta sistemului solar.
Dintre acetia 1+ se gasesc n cantita[i semnificative (Tabelul 4).
Tabelul 4. Radioizotopi naturali
!zotopul
instabil
Timp de
njumata[ire
(ani)
!zotopul
instabil
Timp de
njumata[ire
(ani)
K
40
19
1,2:10
9
Sn
147
62
1,2:10
11

V
50
23
+:10
1+
Lu
176
71
5:10
10

Rb
87
37
6:10
10
Re
187
75
+:10
12

In
115
49
6:10
1+
Pt
192
78
10
15

La
138
57
10
11
Th
232
90
1,+:10
10

Ce
142
58
5:10
15
U
235
92
7,1:10
9

Nb
144
60
3:10
15
U
238
92
+,5:10
9

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
29
4. Proprieti termice


4.1. Conductivitatea termic
Depinde de mobilitatea electronilor n stratul de valen[a sau este
consecin[a unei autodofuziuni din interiorul cristalelor. !n cele discutate
anterior am introdus conductivitatea termica n (ecua|ia 4) q=-k T. Ea este
relativ ridicata pentru metale si mineralele cu o contribu|ie importanta a
legaurii metalice cum ar fi grafitul, n care transportul caldurii se face
majoritar prin electronii liberi. Pentru cristalele ionice si covalente
conductivitatea termica este mul mai scazua si adesea anizotropa. !n aceste
cristale transportul caldurii se face prin vibra|iile termice.
Exemple de valori ale conductivita|ii termice sunt date n Tabelul 5.
Aceste valori depind de temperatura si presiune.

Tabelul 5.
Propriet|ile termice ale unor cristale, aezate n ordinea simetriei
cresctoare
Specie
mineralogica
Sistem
cristalografic
Temp.
(K)
Conductivitate
termica
k (JfmsK)
Dilatare termica
(10
-6
K
-1
)
Capacitate
termica molara
(JfmolK)
a b c a b c
Gips Nonoclinic 310 3,16 3,63 1,6 +2 29 186
Forsterit Rombic 300 5,8+ 3,38 5,06 6,6 9,9 9,8 117,9
Enstatit Rombic 300 3,27 2,72 +,31 16,+ 1+,5 16,8 82,1
Calcit Trigonal 300 3,52 =a +,18 -3,2 =a 13,3 83,5
Cuar[ Trigonal 300 6,50 =a 11,3 1+ =a 9 ++,6
Grafit Hexagonal 300 355 =a 89 -1,22 =a 26,7 8,5+
Aluminiu Cubic 300 208 =a =a 23 =a =a 2+,35
Cupru Cubic 273 +10 =a =a 16,7 =a =a 2+,+3
Diamant Cubic 273 138 =a =a 0,89 =a =a 6,11
Halit Cubic 300 5,80 =a =a +0 =a =a 50,5
Pirop Cubic 300 3,18 =a =a 19,9 =a =a 325,5

!n general conductivitatea termica este maxima n direc|iile de maxima
densitate atomica. Grafitul, cu o structura stratificata, are o conductivitate
termica ce este de patru ori mai mare n interiorul straturilor cu legatura
metalica par|iala decat perpendicular pe straturi. !n mice (muscovit, biotit)
care au legauri covalente n interiorul straturilor si o legaura ionica slaba ntre
straturi, conductivitatea termica este mul mai mica decat n grafit. !n schimb
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
30
anizoropia este considerabil mai pronun|ata, cu conductivitatea paralela cu
stratul [001| de sase ori mai mare decat perpendicular pe el. De asemenea n
cazul structurilor fibroase (ex. tremolit) conductivitatea este maxima pe
direc[ia de dezvoltare a fibrelor, care coincid irurilor reticulare cu densitate
atomica maxima. Bune conducatoare de caldura sunt metalele native i
mineralele metalifere cu luciu metalic; izolatoare termic sunt mineralele cu
aspect nemetalic. Nineralele cu compozi[ie complexa din punct de vedere
chimic au conductivitatea termica mult redusa. Agregatele policristaline cu
textura neorientata sau masele poliminerale au conductivitate termica
independenta de direc[ie dar puternic influen[ata de porozitate i umiditate.

4.2. Dilatarea termic
Dilatarea termica
ij
este un tensor de rangul 2, ntrucat leaga
incremental de temperatura AT (un scalar) de deforma|ia s
ij
(un tensor de
rangul 2):
s
ij
=
ij
AT (29)

Fig.9 Datorit anizotropiei dilatrii termice un cristal sferic devine un elipsoid la
nclzire. {a) n cuar| elipsoidul de temperatur nalt se dilat n toate
direc|iile; {b) n cristalul de calcit elipsoidul se dilat dup axa Z dar se
contract n direc|ie perpendicular pe ea. Axa Z este verical. Efectul este
prezentat exagerat pentru a-l pune n eviden| {coespunztor temperaturii de
10000K)

Daca o sfera ar fi trasata n cristal ea va deveni la modificarea
temperaturii un elipsoid cu axele propor|ionale cu (1+
1
AT), (1+
2
AT),
(1+
3
AT). !n mod normal cristalele se dilata n toate direc|iile la ncalzire,
cum este cazul cuar|ului (Fig.9a). Calcitul se comporta nsa diferit, ntrucat se
dilata dupa axa Z, dar se contracta perpendicular pe ea. Comportarea
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
31
anormala precum si marea anizotropie a dilatarii termice a calcitului reprezinta
cauza pentru care n rocile calcaroase si n marmora apar tensiuni locale mari
la aplicarea unor cicluri termice, avand ca efect fracturarea si deteriorarea lor,
ceea ce le reduce valoarea ca material de construc|ie.
n general prin dilatare cristalele nu i schimba simetria cristalina i nici
rela[iile zonale ntre fe[e. Constantele optice ale cristalelor se modifica i
anume indicii de refrac[ie devin mai mici, birefringen[a variaza i ea devenind
mai mica. !n cazul cristalelor biaxe, variaza i unghiul axelor optice precum i
pozi[ia planului axelor optice. Dilatarea termica a monocristalelor se masoara
determinand prin difrac|ie de raze X modificarea parametrului re|elei cu
temperatura.
Aplica[ii practice ale dilatarii termice:
- Diferen[ele dintre dilata[ia diferitelor minerale din componen[a unei roci,
diferen[ele mari ntre dilata[ia apei i a ghe[ei etc., reprezina cauza
dezagregarii mecanice a rocilor supuse varia[iilor brute de temperatura;
- Dilatarea termica este importanta din punct de vedere tehnic n industria
metalurgica, ceramica, a sticlariei i n general n acele domenii unde este
nevoie de ob[inere de materiale care rezista la schimbari brute de
temperatura de peste 1+00C n cateva secunde. Pentru asemenea produse
se folosesc minerale ca: zircon, corindon, cordierit, mase ceramice din
minerale cu litiu, al caror coeficient de dilatare este foarte mic.

4.3. Capacitatea caloric
Capacitatea calorica (caldura specifica) C
p
reprezinta cantitatea de
caldura necesara unitatii de masa (kg) dintr-un corp pentru a-i modifica
temperatura cu un grad i se exprima n JJkgK. Ecua|ia de defini|ie a acestei
proprieta|i scalare este:
AS={CJT)AT (30)
unde AS este modificarea de entropie, AT este varia[ia temperaturii, iar
T temperature absoluta.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
32
5. Propriet|i mecanice


5.1. Elasticitatea
!n capitolele precedente am discutat unii scalari si unii tensori de rangul
2. Acum vom examina o proprietate mai complexa, elasicitatea, care exprima
o rela|ie unica ntre doi tensori de rangul 2 si anume tensiunea mecanica (o)
si deforma|ia elastica (s), rela|ie care se exprima printr-un tensor de rangul +.
Tensiunea o
ij
este definita ca o for|a dF
i
aplicata ntr-o anumita direc|ie
care ac|ioneaza pe un element de suprafa|a dA
j
.
o
ij
= dF
i
J dA
j
(31)
O stare mai completa a tensiunii ntr-un punct trebue sa ia n
considera|ie nu numai o singura direc|ie ci toate direc|iile, adica un numar
infinit de vecori n jurul punctului P (Fig.10).

Fig.10. O stare general a tensiunii n punctul P poate fi reprezentat printr-un
elipsoid al tensiunilor. {a) Vectorii radiind din punctul P ntr-un plan descriu o
elips care definete mrimea tensiunii n diverse direc|ii. {b) Elipsoidul
tridimensional al tensiunii cu axele principale o
1
,o
2
,o
3


!n trei dimensiuni suprafa|a tuturor vecorilor din punctual P reprezinta
un elipsoid, numit elipsoidul tensiunii a carui marime este descrisa prin
tensorul tensiunii sub forma:
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
33

1
x x x
2
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
=

(32)
Cele trei direc|ii ortogonale principale o
1
,o
2
,o
3
sunt numite axe
principale cu marimea o
1
>o
2
>o
3
. Tensorul tensiunii relativ la axele principale
este:

(
(
(

33
22
11
0 0
0 0
0 0
(32a)
sau relativ la un sistem arbitrar de axe:

(
(
(
33 23 13
23 22 12
13 12 11
(32b)

Fig.11 {a) Dac un cristal sferic este supus unei tensiuni generale cristalul se
deformeaz adoptnd o form elipsoidal. Aceast form este cunoscut ca
elipsoidul deforma|iei i are axele k
1
,k
2
,k
3
. {b) Cazul bidimensional, ilustreaz
modul cum cercul se transform n elipse de arie egal. Direc|iile de ntindere i
de comprimare sunt indicate prin sge|i.

Daca se aplica unui cristal sferic o tensiune generala re|eaua se va
deforma devenind un elipsoid. Elipsoidul rezultat se numeste deforma|ie sau
elipsoidul deforma|iei cu axele k
1
,k
2
,k
3
(Fig.11a). Aceasta deforma|ie poate
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
34
sa fie sau sa nu fie nso|ita de o modificare a volumului. Sa men|ionam ca
unele diametre sunt alungite (suprafa|a elipsoidului iese n afara sferei) n
timp ce alte diametre sunt comprimate. Figura 11b ilustreaza schimbarea de
forma la volum constant pentru starea de tensiuni plana (bi-dimensionala).
O afirma|ie generala referioare la comporatea elastica este cea
exprimata prin legea Hooke care spune ca deforma|ia elastica este
propor|ionala cu tensiunea aplicata. Aceata dependen|a poate fi extinsa ntr-o
rela|ie liniara ntre cele sase componente independente ale tensiunii o
ij
si cele
ale deforma|ei s
kl
ambele marimi fiind tensori simetrici (legea lui Cauchy).
!ntr-un crystal nu pot fi facute presupuneri privind izotropia raspunsului
elastic si deci va trebui sa scriem fiecare componenta a tensiunii ca o func|ie
liniara de toate componentele deforma[iei si viceversa, ceea ce genereaza
doua seturi de sase ecua|ii. Aceste ecua|ii pot fi scrise n forma matriciala
astfel:
o
ij
=c
ijkl
s
kl
(33a)
sau n forma alternativa:
s
ij
=s
ijkl
o
kl
(33b)
Tensorul de rangul + c
ijkl
este numit constanta de rigiditate elastica sau
constanaa elastica iar tensorul s
ijkl
este numit modul de elasticitate sau modul
de acomodare elasica. Un tensor de rangul + are n general 81 (=3
+
)
componente, dar numarul acestora se reduce la 36 datorita simetriei
tensorului tensiunii o
ij
si a tensorului deforma|iei s
kl
. Nai mult nca din ra|iuni
termodinamice tensorul elastic este simetric si aceasta reduce numarul
componentelor independente la 21. Reduceri suplimentare pot sa apara
datorita simetriei cristalului. !n general solidul anizotrop cu simetrie triclinica
are 21 componente independente, dar acestea se reduc la 3 pentru cristralele
cu simetrie cubica si la 2 pentru un mediu izotrop necristalizat (de exemplu o
sticla amorfa) - vezi tabelul 6.
Tensorul elastic de rangul + este cvadridimensional, dar este adesea
descris ntr-o nota|ie matriciala bi-dimensionala sugerata de voigt (1928) si
majoritatea handbook-urilor listeaza constantele elastice ale mineralelor n
aceasta nota|ie (Simmons si Wang, 1971). voigt reprezinta tensorii tensiunii si
cel elastic printr-o re|ea monodimensionala de de 6 componente
independente:
o={o
1
=o
11
; o
2
=o
22
; o
3
=o
33
; o
4
=o
23
; o
5
=o
31
; o
6
=o
12
;

} (3+a)
s={s
1
=s
11
; s
2
=s
22
; s
3
=s
33
; s
4
=2s
23
; s
5
=2s
31
; s
6
=2s
12
;

} (3+b)
Constantele elastice sunt apoi reprezentate printr-o matrice C
ij
de 6x6
constante.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
35

Tabelul 6. Numrul componentelor independente ale
tensorului elastic pentru diferite simetrii cristaline
Triclinic (toate grupurile punctuale) 21
Nonoclinic (toate grupurile punctuale) 13
Rombic (toate grupurile punctuale) 9
Tetragonal
|
|
.
|

\
|

m / 4 , 4 , 4

7
Tetragonal
|
|
.
|

\
|

m / 2 m / 2 m / 4 , 422 , m 42 , mm 4

6
Trigonal
|
|
.
|

\
|

3 , 3
7
Trigonal
|
|
.
|

\
|

m / 2 3 , 32 , m 3

6
Hexagonal (toate grupurile punctuale) 5
Cubic (toate grupurile punctuale) 3
!zotropic (necristalografic)
|
|
.
|

\
|
m / m / m /

2


Fig.12 Supraf|a rigidit|ii elastice pentru aur {a), aluminiu {b) i zinc {c)

La fel ca pentru un tensor de rangul 2 proprieta|ile direc|ionale ale
tensorului elastic de rangul + pot fi vizualizate ca o suprafa|a. Pentru rigiditate
aceasta suprafa[a este mai complexa decat un elipsoid si chiar pentru cristale
cubice ea este n general anizotropa. Pentru un cristal dat forma suprafe|ei
trebue sa se conformeze simetriei cristalului. Anizotropia (raportul ntre
valoarea maxima si cea minima) poate fi mare ca n cazul aurului (Fig.12a)
sau mai redusa ca n cazul aluminiului (Fig.12b).Wolframul este aproape
izotrop. Pentru cristalele hexagonale proprieta|ile elastice au simetrie axiala
asa cum este ilustrat n Fig.12c pentru zinc.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
36

Fig.13 Propagarea undelor elastice ntr-un cristal. Micarea particulelor n
raport cu direc|ia de propagare DP este indicat prin sge|i. Este indicat de
asemenea lungimea de und pentru {a) undele longitudinale P i {b) pentru
undele transversale S. Dup Shearer,1999

Constantele elastice joaca un rol central n propagarea undelor elastice
si sunt de mare importan|a pentru seismologi. Doua tipuri de unde elasice pot
fi transmise printr-un solid izotrop. Primul este numit o unda longitudinala P si
implica miscarea particulelor paralel cu direc|ia de propagare(Fig.13a). Al
doilea tip consa dintr-o unda transversala S n care miscarea particulelor este
perpendiculara pe direc|ia de propagare (ca n cazul undelor electromagnetice
ce constitue lumina) -Fig.13b -. Seismologii utilizeaza timpii de parsurs a
acestor unde prin mediile din interiorul globului terestru pentru a descifra
proprieta|ile elastice ale straturilor interioare ale planetei.
Din constantele elastice putem calcula vitezele. Fig.14a arata ca pentru
olivina exista o diferen|a de peste 25 ntre viteza celei mai rapide unde
(paralela cu direc|ia [100|) si viteza celei mai lente unde (paralela cu direc|ia
[010|). Suprafa|a tridimensionala a a vitezelor este ilustrata n Fig.14b. Daca
cristalele de olivina sunt aliniate, cum se ntampla adesea n rocile deformate,
propagarea undelor elastice ntr-un agregat este de asemenea anizotropa
(Kocks si al|ii, 2000). Seismologii au stabilit ca orientarea preferata a olivinei
n peridotitele din mantaua superioara a pamantului, care s-a produs probabil
n timpul convec|iei, provoaca anizotropia observata n undele seismice
(Silver, 1996).
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
37

Fig.14 Propagarea undelor P ntr-un cristal de olivin. {a) Schi|a cristalului cu
vitezele undei P n cele trei direc|ii principale; valorile vitezelor sunt
multiplicate la ptrat pentru a face diferen|a mai evident. {b) Harta suprafe|ei
vitezelor undei P n aceeai orientare

De exemplu n mantaua oceanica de sub insulele Hawaii, exista o
varia|ie azimutala de peste 10 n vitezele undelor P (Fig.15).

Fig.15 Varia|ia azimutal a vitezelor undelor seismice longitudinale pentru
undele de suprafa| n vecintatea insulelor Hawaii

Aceasta proprietate este folosita n geofizica la stabilirea limitelor de
separa[ie dintre doua medii naturale diferite. Netoda se bazeaza pe
eviden[ierea diferitelor viteze de propagare a undelor elastice n diferite
minerale i roci. De exemplu n rocile sedimentare v<2000 mfs iar n rocile
metamorfice i magmatice v~5000 mfs.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
38
5.2. Plasticitatea
Daca intensitatea for[ei exterioare care ac[ioneaza asupra unui cristal
este la limita de elasticitate, dar fara ca prin ac[iunea ei cristalul sa-i piarda
coeziunea, atunci deforma[ia pe care o sufera cristalul este permanenta,
acesta devenind plastic.
Deforma[iile plastice sunt explicate astfel: ac[iunile mecanice orientate,
exercitate asupra cristalelor ac[ioneaza asupra particulelor constitutive,
acestea suferind deplasari pe un anumit plan sau pe o anumita direc[ie, fara
ca aceste deplasari sa produca fragmentarea cristalelor. Deplasarile se pot
produce n mod regulat sau aleatoriu. !n cazul unor deplasari regulate sub
ac[iunea unei for[e mecanice orientate, se produc alunecari simple care
conduc la formarea maclelor mecanice. !n cazul deplasarilor ntamplatoare
a unor por[iuni din volumul cristalului are loc o alunecare n trepte sub
ac[iunea unei for[e mecanice i se produc translaii mecanice.
a. Alunecri simple sau macle mecanice. Unele specii minerale au
o plasticitate relativa determinata de deplasarea unei por[iuni din masa lor,
sub forma unor transla[ii de plane reticulare, cand sunt supuse unor presiuni
reduse. Aceste zone translatate stau ntr-o pozi[ie simetrica fa[a de partea
ramasa nedeformata.


Fig.16 Explicarea structural a maclei mecanice a calcitului dup faa ) 2 011 (

prin
alunecare simpl.

!n cristalul supus ac[iunii de deformare plastica exista doua sisteme de
plane atomice ale caror drepte nu sufera nici o schimbare de lungime. De
asemenea n toate direc[iile cuprinse n aceste doua sectoare de plane,
distan[ele ntre puncte raman aceleai i dupa deformare. !n toate celelalte
direc[ii punctele din pozi[ia ini[iala de pe o dreapta stau tot pe aceeai
dreapta n pozi[ie deplasata dar la distan[e ntre ele mai mari sau mai mici.
Direc[iile din cele doua plane care nu sufera schimbari n lungime sunt
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
39
planene paralele cu planul ce separa partea deplasata de partea fixa a
cristalului. Daca exercitam o presiune unilaterala asupra unei sfere de calcit,
prin deformare sfera devine elipsoid de rota[ie aplatizat, deci alunecarea
simpla este o proprietate vectoriala cu cuprafa[a elipsoidala. Alunecarea se
face numai ntr-un singur sens al direc[iei fiind descrisa de un vector de tip
polar. Componenta (distan[a) de alunecare este egala cu o frac[iune de
parametru al celulei elementare a cristalului. n structura maclei mecanice
partea deformata sta n pozi[ie simetrica prin reflexie fa[a de partea
nedeformata (Fig. 16) n raport cu planul de alunecare, care devine plan de
macla.
b. Translaii mecanice. Numeroase specii de minerale cristalizate,
solicitate unilateral fara a depai limitele lor de coeziune, sufera deplasari
treptate, deci alunecari n trepte ale planelor atomice, fara formare de macle,
ceea ce presupune lipsa unei simetrii de reflexie ntre aceste plane.
Transla[iile mecanice depind de intensitatea i de durata ac[iunii for[ei
solicitatoare.

Fig.17 Explicaia structural a translaiilor: T-plan de tranlaie, t-direcie de
translaie.

!n general transla[ia treptata a unei por[iuni din volumul cristalului se
produce dupa un anumit plan i ntr-o anumita direc[ie. Deci prin transla[ie se
n[elege alunecarea unor pachete reticulare paralele de grosimi diferite ntr-un
cristal, de-a-lungul unor plane atomice care sunt de obicei plane de densitate
atomica mare. Direc[ia n care se face transla[ia este un ir reticular cu
parametri mici (Fig.17). Planul de transla[ie se noteaza cu T iar direc[ia de
transla[iea se noteaza cu t. Planul de transla[ie corespunde unor fe[e
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
40
cristalografice cu indici ra[ionali mici, care nu trebuie sa se confunde cu fe[ele
de clivaj, iar deplasarea n acest plan este arbitrara. !n ceea ce priveste
orientarea cristalografica a planelor de transla[ie, acestea sunt orientate de
cele mai multe ori perpendicular pe dirac[ia de maxima coeziune. Grosimea
paturilor alunecate paralel cu planul de transla[ie este foarte redusa.
Planul de transla[ie este frecvent un plan de simetrie al cristalului,
deformat plastic prin alunecare. Alunecarea se face n ambele sensuri ale
direc[iei, fiind bipolara. Componenta (distan[a) de transla[ie este cel pu[in
egala cu un parametru ntreg al irului atomic. Prin alunecare, din punct de
vedere structural, vor fi mereu fa[a n fa[a particule constitutive (ioni) ncarca[i
cu sarcini electrice contrare, pastrandu-se astfel coeziunea cristalului.

Transla[iile mecanice explica maleabilitatea i ductilitatea metalelor,
fenomene ce decurg din existen[a unor plane de transla[ie n re[eaua cristalina.
De exemplu n sistemul cubic planele atomice cu densitate maxima sunt cele
de octaedru (111) care admit fiecare trei direc[ii de transla[ie [110|, [101|,
[011|. Cu aceasta structura cristalizeaza cuprul, aurul, argintul, aluminiul, fierul,
plumbul, platina, metale cu maleabilitate i ductilitate foarte bune.

c. Figuri de percusiune i presiune. Atunci cand sunt supuse la
solicitari mecanice prin percusiune (lovire) sau presiune, unele cristale conduc
la figuri caracteristice a caror simetrie este n concordan[a cu simetria fe[elor n
planul carora au fost provocate.
Prin uoara lovire aplicata cu un corp ascu[it plasat n pozi[ie
perpendiculara pe planul unei fe[e de cub a unui cristal de halit (sare gema -
NaCl) se ob[ine o figura de percusiune caracteristica cristalului de sare, figura
constituita din doua bra[e principale paralele cu fe[ele de dodecaedru
romboidal (110) i care apar n campul fe[ei de cub (001) n forma de doua
crapaturi diagonale, reprezentand direc[ii de transla[ie. Ambele crapaturi
strabat un sistem de fisuri fine, paralele cu fe[ele de cub (Fig.1S.a)
reprezentand de asta data direc[ii de clivaj. !n schimb pe o fa[a de octaedru
(111) a unui cristal de halit se ob[ine, n condi[ii identice, o figura de
percusiune (Fig.1S.b) n forma de stea cu trei bra[e orientate de asemenea
paralel cu fe[ele de dodecaedru romboidal corespunzand unor direc[ii de
transla[ie.FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
41

Fig.1S Figuri de percusiune la un cristal de halit: {a) pe faa de cub {001); {b) pe
faa de octaedru {111).

Simetria acestor figuri devine evidenta n cazul cristalelor trigonale de
calcit. Pe fa[a de romboedru se ob[ine o figura monosimetrica, iar pe planul
bazal (0001), sec[ionat n acest scop, se ob[ine o figura trisimetrica (Fig.19).


Fig.19 Figuri de percusiune la un cristal romboedric de calcit: {a) monosimetric
pe faa de romboedru {10-11); {b) trisimetric pe planul bazal {0001).


5.3. Clivajul
Clivajul este o proprietate fizica specifica exclusiv materiei cristalizate
care consta n divizarea cristalelor, dupa suprafe[e mai mult sau mai pu[in
plane, atunci cand sunt supuse unei solicitari mecanice orientate pe direc[ia de
minima coeziune. Caracteristic pentru clivaj este faptul ca se produce pe
aceiai direc[ie pentru o anumita specie mineralogica i se manifesta constant
indiferent de forma i dimensiunea cristalelor. Factorii care influen[eaza clivajul
sunt densitatea reticulara, echidistan[a dintre planele atomice i tipurile de
legaturi care ac[ioneaza ntre particulele atomice. Tipurile de clivaj pot fi
clasificate n func[ie de orientarea n spa[iu a suprafe[elor de clivaj sau dupa
calitatea planelor de clivaj.
Orientarea suprafeelor de clivaj depinde de direc[iile de minima
coeziune care se manifesta n re[eaua cristalina a mineralelor n stransa
legatura cu simetria interna i externa a cristalelor. n fiecare sistem
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
42
cristalografic apar orientari specifice ale suprafe[elor de clivaj, paralele cu fe[e
de cristal ale formelor cristalografice caracteristice sistemului respectic.
Calitatea suprafeelor de clivaj se apreciaza dupa uurin[a cu care
se produce clivajul i dupa aspectul suprefe[elor respective. Din acest punct
de vedere se deosebesc urmatoarele tipuri de clivaj:
- Clivajul perfect (mice, clorite) se produce cu uurin[a, nu se mai ob[ine alta
suprafa[a de desfacere decat suprafa[a neteda a planului de clivaj. Cristalul
se desface n lamele sub[iri care au luciu perlat;
- Clivaj foarte bun (calcit, baritina, feldspa[i) desfacerea se realizeaza relativ
uor, suprafa[a de clivaj este neteda i are luciu sticlos;
- Clivaj bun (fluorina, amfiboli, piroxeni) desfacerea planului de clivaj este mai
dificila, se ob[ine totdeauna prin lovire cu o for[a exterioara, apar fragmente
care reflecta forma cristalografica;
- Clivaj distinct (alunit, bismutit, criolit) desfacerea este dificila, suprafe[ele de
clivaj sunt relativ plane cu luciu sticlos-uleios;
- Clivaj slab (olivina, grana[i) desfacerea se realizeaza dupa fe[e mai pu[in
plane cu suprafe[e ntrerupte sau n forma concoidala, cu luciu gras.


5.4. Duritatea
Duritatea reprezinta rezisten[a opusa de un mineral unor ac[iuni
mecanice exterioare. Netodele utilizate pentru masurarea durita[ii se refera la
fenomene fizice de natura diferita n func[ie de modul n care este aplicata
for[a mecanica necesara eviden[ierii durita[ii. Principalele tipuri de durita[i, n
func[ie de specificul ac[iunii asupra mineralului, sunt duritatea la penetra[ie,
sfredelire, lefuire i zgariere.
Duritatea la penetra[ie consta n rezisten[a la patrundere opusa de
mineral unui penetrator ascu[it de diferite forme asupra caruia ac[ioneaza o
for[a determinata. n func[ie de geometria penetratorului exista mai multe
sisteme de determinare a durita[ii la penetra[ie (vickers, Brinell, Rockwell).
Duritatea vickers este cea mai utilizata deoarece se pot realiza determinari
chiar la dimensiuni microscopice ale granulelor minerale.
Duritatea la sfredelire (Pfaff, Jaggar) se determina utilizand un sfredel
care ac[ioneaza asupra mineralului cu o tura[ie constanta realizand orificii de
un anumit diametru i adancime. Nineralul etalon pentru acest tip de duritate
este corindonul cu duritare 1000.
Duritatea la lefuire (duritatea Rosiwal) se determina prin lefuirea cu
un abraziv pana la tocirea acestuia. Duritatea se exprima prin inversul
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
43
pierderii de greutate a mineralului datorata lefuirii, [inand seama de factorii
care influen[eaza acest tip de determiari: presiunea aplicata, durata lefuirii,
viteza de frecare etc.
Duritatea la zgariere poate fi determinata comparativ cu cea a unor
minerale etalon cuprinse n scara lui Nohs, selec[ionate dupa criteriul
frecven[ei lor n natura sau a criteriului deosebit de accentuat al durita[ii lor.
Acestor minerale le-au fost atribuite durita[i cuprinse ntre 1 i 10 n ordinea
creterii durita[ii: 1-talc, 2-gips, 3-calcit, +-fluorina, 5-apatit, 6-ortoza, 7-cuar[,
8-topaz, 9-corindon, 10-diamant. Gradele de duritate sunt arbitrare,
diferen[ele de duritate dintre doua trepte fiind inegala astfel ncat creterea
durita[ii nu poate fi asimilata unei func[ii liniare.
n valoare absoluta duritatea la zgariere poate fi determinata prin
metoda Seebeck utilizand sclerometrul (constituit din doua bra[e de parghie,
unul cu un urub reglabil, celalalt asociat unui disc pentru greuta[i de care
este fixat un varf ascu[it de o[el sau diamant. Cu sclerometrul se poate stabilii
marimea durita[ii cu ajutorul diferen[elor de duritate utilizate. Prin varia[ia
greuta[ilor la diferite direc[ii ale unei fe[e de cristal se pot masura valorile
durita[ilor n toate direc[iile cristalografice ale planului respectiv.
Reprezentand grafic masuratorile se ob[in curbe de durita[i care exprima
varia[ia durita[ii n func[ie de direc[ie. Aceste curbe reproduc simetria fe[ei de
cristal investigate deoarece duritatea variaza identic n direc[ii echivalente din
planul unei fe[e. Duritatea depinde de tipul de re[ea (ionica, atomica,
metalica, moleculara) i de caracterul re[elei (homeodesmic - heterodesmic pe
de o parte sau izodesmic - anizodesmic pe de alta parte).


FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
44
6. Propriet|i electrice


6.1. Piezoelectricitatea
!ntr-un cristal n care lipseste un centru de simetrie exista o
direc|ionalitate absoluta, cel pu|in pentru unele axe. Lipsa simetriei este o
condi|ie pentru apari|ia unor proprieta|i ca piezoelectricitatea (de la cuvantul
grecesc piezein care nseamna a presa), piroelectricitatea i activitatea optica.
Cristalele cu un centru de simetrie nu manifesta aceste proprieta|i.
Efectul piezoelectric poate fi descries astfel. Daca se aplica un camp
electri E unor cristale non-centrice forma cristalului se modifica usor, adica se
produce o deforma|ie s.
s
jk
=d
ijk
E
i
(35)
unde E
i
este o componenta a vectorului E iar s
jk
este un tensor de
rangul 2; piezoelectricitatea d
ijk
este deci un tensor de rangul 3. Acest efect
este reversibil: aplicand o tensiune unui cristal vom induce un camp electric.
Efectul piezoelectric nu este observat n toate dired|iile cristalului.


Fig.16 Piezoelectricitatea n cuar|. {a) Intr-un cristal de cuar| nedeformat
cationii {Si
4+
) i anionii {O
2-
) se echilibreaz. {b) Comprimarea paralel sau
perpendicular pe o ax cristalografic produce o deplasare a sarcinilor i
induce un cmp electric.

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
45
Explica[ia piezoelectricita|ii se afla n structura cristalina, asa cum vom
demonstra pe un model simplificat, n care Jacques si Pierre Curie au
observat pentru prima data n 1880 efectul piezoelectric. Structura cuar|ului
con|ine lan|uri n spirala de tetraedrii de SiO
+
+-
paraleli cu axa Z a cristalului.
!n proec|ie aceasta structura apare sub forma de inele de tetraedri cu 6 sau 3
membri. !nelele cu 3 membri sunt mai relevante pentru discu|ia de fa|a si un
asemenea inel este aratat schematic n Fig.16a, n care sunt indicate si axele
cristalografice. !n structura cristalului nedeformat sarcinile electrice ale ionilor
O
2-
si Si
++
sunt echilibrate. Daca se taie din cristalul de cuar| o bara parallel cu
axa Z si bara este ntinsa, sarcinile electrice se deplaseaza si pe o parte se
induce un camp electric cu un surplus de sarcina negativa si pe cealalta parte
un camp electric cu un surplus de sarcina pozitiva (Fig.16b). viceversa
putem aplica un camp electric oscilant unui cristal de cuar| si vom produce
vibra|ii mecanice.

Fig.17 Reprezentare ptratic a tensorului piezoelectric n cuar| const din trei
lobi extini paraleli cu sensurile pozitive ale axelor cristalografice.

Reprezentarea patratica a tensorului piezoelectric de rangul 3 are o
forma ciudata cu trei lobi de-a lungul sensurilor pozitive ale axelor
cristalografice si cu o valoare zero n majoritatea celorlalte direc|ii asa cum
este ilustrat n Fig.17a.

Exista o mare varietate de aplica|ii ale piezoelecricita|ii. !n traductori si
senzori de presiune, presiunea aplicata cristalului produce un camp electric
care este apoi amplificat si masurat. vibra|iile mecanice ca cele din acele
vechilor fonografe erau nregistrate cu un cristal de cuar| si transformate
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
46
astfel ntr-un semnal electric. Efectul invers are aplica|ii pentru reglarea
precisa a ceasurilor cu cuar| si acordarea undelor radio. Daca se aplica un
voltaj alternativ unei felii de cuar| taiata convenabil cristalul se va contracta si
dilata alternativ. Frecven|a vibra|iilor depinde de geometria si dimensiunea
cristalului si se situiaza n gama 10
5
s
-1
. Ceasurile cu cuar| masoara timpul
numarand oscila|iile unui curent alternativ a carui frecven|a este fixata de
cristalul de cuar| aflat n vibra|ie. !n tehnologia radio numai semnalele care se
acorda cu oscila|iile cuar|ului sunt amplificate ceea ce permite o reglare fina
dupa frecven|a a semnalului radio.

6.2. Piroelectricitatea
Piroelectricitatea (de la cuvantul grecesc pur care nseamna foc) a fost
observata foarte timpuriu de Theophrastus. Fenomenul piroelectric consta n
ncarcarea cu electricitate de sens contrar, n diferite par[i ale lor, a cristalelor
dielectrice la varia[ia temperaturii. Acest fenomen este caracteristic
mineralelor hemimorfe cu axa principala de simetrie de tip polar (ex.
turmalina). Capatul axei ncarcat pozitiv la ncalzirea cristalului este numit pol
analog, iar cel ncarcat negativ pol antilog. Fenomenul se manifesta prin
exercitarea unui moment electric n masa cristalului i se rezuma la separarea
sarcinilor electrice pozitive i negative, cu men[iunea ca se produce atat n
cazul unui cristal ntreg cat i ntr-un fragment de cristal. Cand cristalele
prismatice de turmalina (cristalizate n grupul punctual trigonal 3m) sunt
ncalzite, capetele opuse dezvolta sarcini electrice diferite. A.Kundt (1883) a
depus pe cristalele de turmalina ncalzite un praf dintr-un amestec de sulf si
dioxid plumb. Datorita fric|iunii particulele se ncarcau electric (negative
pentru sulful galben si pozitiv pentru oxidul rou de plumb). Sulful ncarcat
negativ se aglomera la un capat al cristalului si oxidul de plumb ncacat pozitiv
se aglomera la celalat capat al cristalului, permi|and astfel observarea
fenomenului. (Fig.1S).
Piroelectricitatea, proprietate fizica vectoriala, se manifesta numai n
cristale cu axa de simetrie de tip polar (Tabelul 7).
Tabelul 7. Tipurile de simetrie compatibile
cu piroelectricitatea ctistalelor
Grupul punctual Direc[ia axei de simetrie polare
1 orice direc[ie
2 [010|
m toate direc[iile din planul (010)
2mm, 3, 3m, +, +mm, 6, 6mm [001|
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
47

Fig.1S Piroelectricitatea n turmalina trigonal. Particulele de sulf ncrcate
negativ se aglomereaz la un capt al cristalului nclzit iar particulele ncrcate
pozitiv de oxid de plumb se aglomeareaz la captul opus.

Cristalele piroelectrice se utilizeaza la termometrele electrice, care
permit masurarea temperaturii cu o exactitate de pana la 10
-6
grade, precum
i la construirea unor receptori sensibili la fluxuri termice cu varia[ie rapida, n
particular a radia[iei infraroii.

6.3. Termoelectricitatea
Este o proprietate fizica specifica metalelor i mineralelor cristalizate
bune conducatoare de electricitate care consta n producerea unui curent
electric prin ncalzirea sau racirea contactului dintre acest tip de substan[e. !n
esen[a efectul termoelectric este expresia rela[iei existente ntre proprieta[ile
termice i electrice n cristalele anizotrope. Curentul electric trece de la polul
negativ la cel pozitiv, metalele formand din acest punct de vedere urmatoarea
serie termoelectrica: Bi Ni Pt Pd Co Nn Ag Sn Pb
Cu Au Zn Fe As Sb (termenii extremi fiind Bi - negativ i Sb -
pozitiv). n cazul mineralelor, un exemplu de serie termoelectrica este:
calcopirita piroluzit pirotina pirita, unde calcopirita este negativa iar
pirita pozitiva. Curentul termoelectric se propaga n sensul indicat de sage[i i
este cu atat mai intens cu cat substan[ele aflate n contact sunt mai
ndepartate ntre ele n seria termoelectrica.

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
48
6.4. Conductibilitatea electric
Din punct de vedere al conductibilita[ii electrice mineralele se mpart n
conducatoare de electricitate (cele cu aspect metalic), izolatoare electric
(minerale dielectrice cu aspect nemetalic) i minerale de tranzi[ie -
semiconductoare (sulfuri i sulfosaruri). Conductibilitatea electrica a
mineralelor depinde de metalele prezente n compozi[ia lor chimica.
Transmiterea curentului electric prin mobilitatea electronilor se produce mai
uor atunci cand banda de valen[a este incomplet ocupata de electroni.
Netalele n care stratul de valen[a s este complet ocupat de electroni conduc
mai pu[in curentul electric decat acelea cu stratul s ocupat par[ial de
electroni. Conductibilitatea electrica a mineralelor cristalizate depinde de
compozi[ia chimica, sructura reticulara i de simetria cristalelor. n cazul
mineralelor izotrope i amorfe conductibilitatea electrica este aceiai n orice
direc[ie a cristalului, spre deosebire de mineralele cristalizate anizotrope n
cazul carora conductibilitatea variaza func[ie de direc[ie. Conductibilitatea
electrica este diminuata de prezen[a defectelor de re[ea i a impurita[ilor
prezente n re[aua cristalina.
Conductibilitatea electrica se utilizeaza practic n separarea electrostatica
a mineralelor cu condictibilita[i diferite. Prin aceasta metoda se pot separa
minerale metalice bune conducatoare (magnetit, hematit, ilmenit, pirita,
pirotina, cromit) de minerale de ganga cu conductibilitate moderata (amfiboli,
piroxeni, turmalina, biotit) sau scazuta (sulfa[i, carbona[i, spineli, cuar[).

6.5. Polarizarea dielectric
Cristalele dielectrice se comporta ntr-un camp electric omogen n mod
similar comportarii ntr-un camp magnetic. Un cristal dielectric suspendat intre
doi conductori ncarca[i cu electricitate de semn contrar se electrizeaza i se
orienteaza n campul electric inductor ca i n campul magnetic n
conformitate cu simetria cristalului, cu axa mare de electrizare n direc[ia
liniilor de for[a ale campului.
Polarizarea dielectrica este corespondenta magnetizarii, se exprima prin
marimea vectoriala P, ce variaza cu direc[ia i este dependenta de coeficien[i
de susceptibilitate electrica ( ), de constantele dielectrice ( ), de natura i
simetria cristalelor. Suprafe[ele vectoriale care descriu varia[ia polarizarii
dielectrice au forma fie elipsoidala fie sferica. !n func[ie de forma i pozi[ia n
cristal a elipsoidului de electrizare, se disting clase de simetrie uniaxe sau
biaxe similare celor de la proprieta[ile optice, termice sau magnetice.

FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
49
Constantele dielectrice sunt exprimate n unita[i (c.g.s.) fa[a de vid care
are constanta dielectrica egala cu 1 (Tabelul S).

Tabelul S. Constantele dielectrice ale unor minerale
Nineralul
Sistemul
cristalografic
Constante dielectrice (c.g.s.)

b

c

Baritina Rombic 7,65 12,60 7,70
Calcit Trigonal 8,02 8,58
Cuar[ Trigonal +,60 +,3+
Diamant Cubic 5,87
Galena Cubic 18,00
Halit Cubic 5,77

Susceptibilitatea electrica depinde de structura interna a cristalelor, deci
de structura atomilor, respectiv a ionilor constitutivi n care se produc
deplasari ale sarcinilor pozitive i negative sub influen[a campului electric.
Constanta dielectrica variaza n raport cu compactitatea structurii atomice
reticulare; direc[iile cu densitatea reticulara maxima sunt i direc[iile cu
constantele dielectrice cele mai mari.


FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
50
7. Propriet|i magnetice

Daca un camp magnetic de intensitate H este aplicat unui cristal el va
produce un moment magnetic M:
M= H (36)
unde este susceptibilitatea magnetica si este un tensor de rangul 2.
Niscarile electronilor i nucleonilor dau nastere la campuri magnetice n
cristal si dintre aceste miscari cea mai importanta este miscarea de spin a
electronilor (campuri magnetice mai pot fi produse de micarile orbitale ale
electronilor i de vibra[iile protonilor i neutronilor n nucleul atomic). Dupa
cum se stie fiecare orbital poate con|ine doi electroni de spin opus si miscarea
de spin a fiecarui electron produce un camp magnetic. Dar campurile
magnetice ale celor doi electroni de spin opus din acelasi orbital se anuleaza
reciproc. De aceea n cristalele cu cu to|i atomii sau ionii avand spinii
mperechea|i, cum ar fi Si
++
si O
2-
, nu exista un camp magnetic intern.
Asemenea cristale sunt numite diamagnetice. !n cristalele diamagnetice
numai un camp magnetic extern poate produce un camp magnetic intern slab
care se opune celui extern. De aceea susceptibilitatea cristalelor diamagnetice
este <0. Cuar|ul, halitul si calcitul sunt exemple din acest grup.
Atomii sau ionii cu electroni nemperechia|i includ metalele de tranzi|ie
ai caror orbitali 3d sunt numai par|ial umplu|i cu electroni. Fe
3+
si Nn
2+
au
cele mai mari momente magnetice , avand cinci electroni 3d nemperechea|i.
Fe
2+
are patru electroni nemperechea|i asa cum se observa n schi|a de mai
jos:
1s 2s 2p 3s 3p 3d
Fe
2+

Fe
3+

Nn
2+


Comportarea magnetica a unor asemenea cristale depinde de cum sunt
orientate si organizate momentele magnetice n interiorul cristalelor. Un bun
exemplu pentru a ilustra aceasta comportare l ofera oxidul de mangan NnO.
El are aceeasi structura cubica ca si halitul, cu o alternan|a de atomi Nn si O.
Totusi daca examinam momentele magnetice asociate cu Nn, ele sunt toate
aliniate paralel cu direc|ia ] 0 1 1 [

, dar dipolii adiacen|i sunt de semn opus
(numai cationii sunt arata|i n Fig.19a). Astfel structura magnetica prezentata
de dipoli nu mai are simetrie cubica si celula elementara este dublata de-a
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
51
lungul tuturor axelor datorita alternan|ei dipolilor magnetici. Aceasta
suprastructura magnetica nu poate fi eviden|iata cu raze X, pentru ca
radia|iile X nu pot detecta dipolii magnetici. Totusi ea poate fi pusa n
eviden|a prin difrac|ie de neutroni, pentru ca neutronii avand un moment
magnetic interac|ioneaza cu dipolii magnetici din proba si produc o dispersie
magnetica.

Fig.19. {a) Structura magnetic a oxidului de mangan MnO cu dipoli alternan|i
alinia|i n direc|ia [110] care reduce simetria i mrete celula elemetar
efectiv de la structura NaCl; {b) Structura magnetic a magnetitului Fe
3
O
4
cu S
atomi A n pozi|ii tetraedrice {cercuri pline) i 16 atomi B n pozi|ii octaedrice
{cercuri goale). Dipolii atomilor A i ai celor B sunt alinia|i n sensuri opuse pe
direc|ia [111]. Atomii de oxigen nu sunt indicai.

Exista doua tipuri de comportare magnetica a cristalelor cu atomi cu
spini nemperechia|i.
(a) !n cristalele paramagnetice este o constanta a materialului care
nu depinde de campul magnetic. Contrar nsa cristalelor diamagnetice cele
paramagnetice au >0 adica exista o usoara atrac|ie fa|a de un camp
magnetic extern. De exemplu n faialit (olivina cu fier, Fe
2
SiO
+
) ionii de fier au
momente magnetice dar acestea sunt orientate ntamplator. Cand un cristal
de faialit este plasat ntr-un camp magnetic extern momentele Fe
2+
se aliniaza
paralel cu campul aplicat dar la ndepartarea acestuia momentele si reiau
orientarea ntamplatoare din cauza agita|iei termice.
Susceptibilitatea magnetica variaza cu structura cristalina si cu
compozi|ia dar pe ansamblu creste cu cresterea numarului de electroni
nemperechia|i. Aceasta proprietate magnetica este utilizata pentru a separa
graun|ii diverselor minerale atat n laborator cat si n opera|iile miniere.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
52
(b) !n cristalele feromagnetice si ferimagnetice dipolii magnetici
sunt alinia|i asa cum s-a aratat pentru NnO. !n fierul feromagnetic cu re[ea
cubica cu volum centrat (CvC) dipolii sunt alinia|i nsa paralel, n contrast cu
NnO unde alterneaza n sens opus. !deal vorbind n materialele ferimagnetice
momentele magnetice se anuleaza reciproc. Totusi daca exista o anumita
dezordine si o parte dintr ioni nu au un partener antiparalel, cristalele
ferimagnetice preinta proprieta[i feromagnetice desi n masura mai redusa. Un
mineral care este intermediar ntre aceste doua tipuri este magnetitul (Fe
2+
Fe
2
3+
O
+
), care are structura unui spinel. Jumatate din ionii ferici Fe
3+
ocupa
intersti|iile tetraedrice (8 atomi A) iar restul de ioni Fe
3+
si to|i ionii Fe
2+
ocupa
intersti[iile octaedrice (16 atomi B) n re|eaua oxigenului care este cubica
compacta. To|i ionii de fier au momente magnetice si dipolii magnetici sunt
alinia|i paralel cu direc|ia [111| (Fig.19b). Dipolii tetraedici (A) au un sens,
iar cei octaedrici (B) au sens opus. Pentru ca exista mai mul|i dipoli B decat
dipoli A exista o comportarea feromagnetica a cristalului luat ca ntreg. Cand
se aplica un camp magnetic extern cristalelor feromagnetice si ferimagnetice
dipolii se aliniaza si aceasta aliniere se pastreza si dupa ndepartarea campului
aplicat.

Fig.20 {a) Imagine nregistrat cu microscopul de for| atomic {AFM) artnd
o incluziune de magnetit ntr-un clinopiroxen din Messum {Namibia). {b)
aceeai imagine nregistrat cu microscopul de for| magnetic ilustrnd mai
multe domenii magnetice de dimensiunea 100 nm. Domeniile albe i negre au
polaritate opus.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
53
!ntr-un cristal magnetic natural n general to|i dipolii sunt alinia|i la
scara macroscopica n cristal dar alinierea este restric|ionata la domenii
magnetice separate prin interfe|e; un domeniu poate avea o orientarea a
dipolilor diferita de cea din domeniile vecine. Aceste domenii magnetice pot fi
vizualizte cu microscopul de for|a magnetica, o varianta a microscopului de
for|a atomica. Figura 20b prezinta domeniile magnetice din magnetitul
policristalin aflat ca mici incluziuni n piroxen (Fig.20a). !n cazul magnetitului
(Fig.20b) limitele ntre domenii sunt determinate de microstructura. !n alte
materiale magnetice limitele ntre domenii depind numai de alinierea
domeniilor (pere|ii Bloch) si ele sunt mobile. Cand se aplica un camp magnetic
limitele ntre domenii se deplaseaza pentru a adopta o morfologie de energie
minima. Acest fapt este ilustrat n Figura 21 pentru un oxid sintetic si
feomenul este vizualizat cu un microscop n lumina polarizata. !n fierul
feromagnetic CvC momentele magnetice n domenii pot avea fie orientarea
[100|, fie [110|, fie [111|.


Fig.21 Structura de domenii observat ntr-o plac sub|ire de ferit de bariu
hexagonal {BaFe
12
O
19
) pentru diferite valori ale cmpului aplicat normal la
planul plcii. {a) 0 Oe; {b) 2250 Oe, {c) 30S0 Oe {1 Oe=10
3
J AJM).

Nici una din aceste direc[ii nu este preferata si deci pe ansamblu
structura este dezordonata din punct de vedere magnetic si ca rezultat
momentul magnetic este zero. Dar cand materialul este plasat ntr-un camp
magnetic puternic domeniile magnetice cu dipolii orienta|i paralel cu campul
vor creste si cristalul va deveni magnetic. Suscepribilitatea magnetica a
cristalelor feromagnetice este extrem de mare. Ea nu este o proprietate de
material ci depinde puternic de campul magnetic aplicat.
FIZICA CRISTALELOR - Conf.dr.ing. Mircea Ionu Petrescu
54
Daca un cristal feromagnetic sau ferimagnetic este ncalzit intensitatea
magnetizarii scade treptat. La o temperatura numita temperatura Curie toate
cuplarile ntre dipolii magneici se pierd datorita vibra|iilor termice puternice si
cristalul devine paramagnetic. !n cazul fierului metalic aceasta temperatura
este 770
o
C; pentru magnetit este 578
o
C.

Nagnetitul si oxizii nrudi|i cu aceeasi structura spinelica sunt numi[i
ferite. Compozi|ia generala este AFe
2
O
+
cu ionii A reprezenta|i prin Nn, Co,
Ni, Cu si Fe
2+
. Feritele sunt caracterizate printr-o conducivitate electrica mare
(10
2
-10
6
cm) cuplata cu comportarea feromagnetica, ceea ce le face
potrivite pentru miezul bobinelor de nalta frecven|a, cu multe aplica|ii n
industria radio. !n roci aceste minerale au o alta func|ie importanta. Structura
magnetica a rocii dobandita cand roca plutonica se raceste sub temperatura
Curie este numita magnetizare remanenta fi poate fi prezervata timp de
milioane de ani. Nagnetismul remanent a nregistrat orientarea rocii n raport
cu capul magnetic al pamantului care exista n momentul racirii rocii si deci da
informa|ii despre istoria geologica de exemplu miscarea placilor. De asemenea
ea da informa|ii despre inversarea polilor magnetici ai globului terestru; de
fapt tocmai istoria acestor inversari a dus la teoria placilor tectonice.

Tabelul 9 da unele exemple de minerale magnetice si proprieta|ile lor.


Tabelul 9. Minerale magnetice i propriet|ile lor
Nineralul
Sistemul
cristalografic
Susceptibilitate magnetica
(unita[i S! de volum x10
-5
)
Temperatura
Curie (C)
(( a (( b (( c
Paramagnetic
Aragonit Rombic -1,++ -1,+2 -1,63
Cuar[ Trigonal -1,51 -1,52
Calcit Trigonal -1,2+ -1,38
Halit Cubic -1,36
Diamagnetic
Rutil Tetragonal 10,5 11,2
Feromagnetic
Nagnetit Cubic 3005 578
Hematit Trigonal 131 675