Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti Sesiunea de Comunicri tiiniice Studeneti !

"#$
S E C I U N E A 08 - 4
Sisteme Inte%i&ente 'entru Trans'orturi
Sala JF 105
Comisia de e(aminare
Conf.dr.ing. Marius MINEA - Preedinte
.l. dr.ing. ec. Florin NEMTANU
S.l. dr.ing. Dorin U!ETEA
S.l. dr.ing. Ci"rian C#!M#S
Student $icentiu M#CANU - Secretar
#)* "+* !"#$
#* Circuit cu comanda tacti%a
Student% Andrei Padureanu& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Sl.dr.ing. Dorin U!ETEA& De"arta'entul TET
!* Sistem de ac,i-itie de date si traductoare 'entru insta%atie de de'o%uare ur.ana
Student% Alina ()eorg)e& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Sl.dr.ing. Dorin U!ETEA& De"arta'entul TET
/* Insta%atie de comanda a unui aerator 'entru a'e stationare
Student% Iuliana Tal'aciu& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Sl.dr.ing. Dorin U!ETEA& De"arta'entul TET
$* Insta%atie de comanda a maca-u%ui de tramvai cu numarator de osii
Student% Cristian anea& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Sl.dr.ing. Dorin U!ETEA& De"arta'entul TET
+* Sistem de ac,i-itie de date si traductoare 'entru tune% aerodinamic
Student% Marius Tiu& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Sl.dr.ing. Dorin U!ETEA& De"arta'entul TET
)* Co%ectarea de inorma ii%or de traic o%osind detec ia anonima a ve,icu%e%or cu
a0utoru% sen-ori%or 1ire%ess
Student% #cta* Necsescu& anul II Master& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
2* Contro%u% 're-en ei ve,icu%e%or eroviare

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti Sesiunea de Comunicri tiiniice Studeneti !"#$
Student% Catalin Cuturescu& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
3* Sisteme de ti' e4Ca%% 'entru si&uran a rutier
Student% Sil*ia Andreea $oicu& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
5* 6etode i te,no%o&ii de rea%i-are a studii%or de traic
Student% Adriana (ologan& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
#"* Te%ecomanda ec,i'amente%or de a%imentare 'entru trac iunea eroviar
Student% Cos'ina Adriana Calin& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
##* Sisteme 'entru ur&en e rutiere
Student% Ale+andru ,a)aria& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
#!* Sisteme automate 'entru inormarea c%tori%or
Student% Marius Petrus (oidescu& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
#/* Autove,icu%e 'entru ur&en e
Student% Tudor Cristian Sia& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
#$* Automati-area accesu%ui 'e drumuri de vite- i autostr-i
Student% Constantin Se-astian Panait& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
#+* 6onitori-area traicu%ui rutier cu a0utoru% sen-ori%or B%uetoot,
Student% ogdan Udrea& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Conf.dr.ing. Marius MINEA& De"arta'entul TET
#)* Ec,i'ament 'entru detectarea autove,icu%e%or cu .uc%e inductive
Studenti% Mi)ai Andrei Pascal& anul III& Facultatea Trans"orturi
Dan Ale+andru Marin& anul III& Facultatea Trans"orturi
Ionut Cos'in C)i*a& anul I& Facultatea Trans"orturi
Conductori tiinifici% Prof.dr.ing. Corneliu Mi)ail A.E/AND!ESCU& Sl.dr.
Claudiua Maria SU!U(IU& De"arta'entul TET
#2* Sistem de contori-are a ca%atori%or in trans'ortu% 'u.%ic
Studenti% Mi)ai Andrei Pascal& anul III& Facultatea Trans"orturi
Dan Ale+andru Marin& anul III& Facultatea Trans"orturi
Ionut Cos'in C)i*a& anul I& Facultatea Trans"orturi
Conductori tiinifici% Prof.dr.ing. Corneliu Mi)ail A.E/AND!ESCU& Sl.dr.
Claudiua Maria SU!U(IU& De"arta'entul TET
#3* Sisteme inotainement %a .ordu% ve,icu%e%or
Student% Ale+andru Dinu& anul II Master& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Sl.dr.ing.ec. Florin Ne'tanu& De"arta'entul TET
#5* Sisteme inotainement %a .ordu% ve,icu%e%or
Student% Ale+andru Dinu& anul II Master& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Sl.dr.ing.ec. Florin Ne'tanu& De"arta'entul TET
!"* Sistem de detectare a traicu%ui .a-at 'e te,no%o&ia .%uetoot,
Student% Ale+andru Dinu& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Sl.dr.ing.ec. Florin Ne'tanu& De"arta'entul TET
!#* Sisteme inotainement %a .ordu% ve,icu%e%or
Student% Ale+andru Dinu& anul II Master& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% Sl.dr.ing.ec. Florin Ne'tanu& De"arta'entul TET

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti Sesiunea de Comunicri tiiniice Studeneti !"#$
!!* Sisteme Inte%i&ente de Trans'ort eroviar*Uti%i-area sistemu%ui ETCS*
Student% Dragos Nita& Cristian Marincia& anul I$& Facultatea Trans"orturi
Conductor tiinific% As.dr.ing. Elena-Alina Stanciu& De"arta'entul TET

S-ar putea să vă placă și