Sunteți pe pagina 1din 64

RND

Nr. Intrebare Seciune


a
Tip Dificultate Raspuns 1 Data Raspuns 2 Data Raspuns 3 Data
1 Ce se nelege prin
"material plutitor
asamblat" n sensul
regulamentului e
na!igaie "
RND.S1. 1 1 #iese in lemn
estinate
transportului pe o
cale na!igabil$.
% #lutele& precum 'i
orice construcie&
grup$ri sau orice
obiecte apte e a
na!iga& altele ec(t
na!e sau instalaii
plutitoare.
1 ) asamblare a
bu'tenilor& estinat$
transportului pe o
cale na!igabil$.
%
2 De la ce instane
apro*imati!e trebuie
s$ fie !$+ut$ o limin$
obi'nuit$ alb$ n
coniii e !i+ibilitate
normal$ "
RND.S1. 1 1 1&,-3&2 .m % 2&3-3&% .m 1 1&/-2&0 .m %
3 Inter!alul ntre
sunetele care compun
"o serie e sunete
foarte scurte" este e 1
RND.S1. 1 1 circa 2 s % circa 1 s % Numai pentru a sal!a
na!a
1
3 #entru a e!ita un
pericol iminent&
conuc$torii trebuie s$
ia toate m$surile cerute
e mpre4ur$ri& c5iar
ac$ se nep$rtea+$
e la ispo+iiile
R.N.D.
RND.S1. 1 1 Da 1 Nu % 1&%-1&3 .m %
0 6n ca+ e accient care
pune n pericol
persoanele care se
g$sesc la bor&
conuc$torul trebuie 1
RND.S1. 1 1 S$ anune prin orice
mi4loace C$pit$nia
portului cea mai
apropiat$ pentru
sal!area persoanelor
% S$ se foloseasc$ e
toate mi4loacele care
sunt la ispo+iia lui
pentru sal!area
acestor persoane
1 S$ cear$ a4utor
na!elor care na!ig$
n apropiere
%
/ Ce se nelege prin
"con!oi mpins" n
sensul R.N.D. "
RND.S1. 1 1 7n ansamblu compus
in na!e& instalaii
plutitoare& plute sau
alte construcii
plutitoare& cuplate
bor la bor 'i a!(n
cel puin o na!$
autopropulsat$
% 7n ansamblu compus
in na!e intre care
cel puin una este
plasat$ naintea na!ei
autopropulsate
% un ansamblu rigi
compus in na!e& in
care cel puin una
este plasat$ naintea
na!ei autopropulsate
care asigur$
propulsia con!oiului
'i care este enumit$
mping$tor
1
, Ce se nelege prin
termenul "+i"
ntrebuinat n R.N.D "
RND.S1. 1 1 #erioaa cuprins$
ntre apusul 'i
r$s$ritul soarelui
% Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
% #erioaa cuprins$
ntre r$s$ritul 'i
apusul soarelui
1
8 De la ce instane
apro*imati!e trebuie
s$ fie !$+ut$ o lumin$
albastr$ obi'nuit$& n
coniii e !i+ibilitate
normal$ "
RND.S1. 1 1 2&3-3&% .m % 1&,-3&2 .m % 1&%-1&3 .m 1
9 6n ca+ul unui con!oi
remorcat ce are n fa$
mai multe na!e
autopropulsate n linie
e 'ir& cine este munit
conuc$torul
con!oiului "
RND.S1. 1 1 Conuc$torul primei
na!e autopropulsate
1 Conuc$torul na!ei
autopropulsate cu
puterea cea mai mare
% Na!a autopropulsat$
ce are par(mele e
remorc$
%
1% )rice na!$
nepropulsat$ cu
ec5ipa4 la bor&
estinat$ transportului
e m$rfuri& cu e*cepia
na!elor maritime&
ambarcaiunilor mici 'i
ambarcaiunilor e
agrement& trebui
conform R.N.D. s$
aib$ la bor
urm$toarele acte 1
RND.S1. 1 1 :testat e bor&
certificat e tona4& rol
e ec5ipa4& 4urnalul
e ma'ini& 4urnalul e
bor
% :testat e bor
certificat e tona4&
registru e scar$&
4urnalul e bor
% :testat e bor&
certificat e tona4& rol
e ec5ipa4 alete
ocumente
referitoare la
na!igaie& care sunt
cerute n !irtutea
con!eniilor sau
acorurilor
internaionale
1
11 Toate na!ele flu!iale
trebuie s$ aib$ m$rci
care inic$ linia
ma*im$ e nc$rcare "
RND.S1. 1 1 Da e*clusi! micile
ambarcaiuni
1 Da inclusi! micile
ambarcaiuni
% Nu este pre!$+ut
e*pres n R.N.D
%
12 Ce se nelege prin
"instalaie plutitoare"
n sensul R.N.D. "
RND.S1. 1 1 Construcie
plutitoare& otat$ cu
instalaii mecanice 'i
estinat$ lucr$rilor
speciale pe calea
na!igabil$ sau n
porturi ;r$gi&
ele!atoare& bigi&
macarale<
% Na!ele e na!igaie
interioar$& inclusi!
ambarcaiunile mici 'i
bacurile
% Construciile
plutitoare care& n
mo normal& nu sunt
estinate eplas$rii
sau efectu$rii
lucr$rilor speciale pe
calea na!igabil$ ca 1
instalaii e b$i&
ocuri& ebarcaere
'i 5angare pentru
na!e
1
13 De la ce istan$
apro*imati!$ trebui s$
fie !$+ut$ o lumin$
clar$ ro'ie& n coniii
e !i+ibilitate
normal$ "
RND.S1. 1 1 2&0-0&% .m % 2&8-0&3 .m % 2&8-0&% .m 1
13 Durata unui sunet lung
este e 1
RND.S1. 1 1 Circa 0 secune % Circa / secune % Circa 3 secune 1
10 Conuc$torii na!elor
remorcate trebuie s$ se
conforme+e orinelor
conuc$torului
con!oiului "
RND.S1. 1 1 Da 1 Nu % Numai n ca+uri
speciale
%
1/ 6n ca+ul cn o na!$
piere un obiect sau
poate crea un obstacol
sau un pericol pentru
na!igaie&
conuc$torul na!ei
este obligat 1
RND.S1. 1 1 S$ consemne+e n
4urnalul e bor&
nic(n& pe c(t
posibil& locul 'i ac$
este posibil& s$
marc5e+e acel loc cu
un reper& up$ care
epune un raport la
% S$ anune f$r$
nt(r+iere c$pit$nia
portului cea mai
apropiat$& inic(n pe
c(t posibil& locul une
a fost pierut obiectul
'i& pe m$sura
posibilit$ilor& s$
1 S$ ia m$suri imeiate
pentru scoaterea
obiectului pierut&
anunt(n
ntreprinerea e
care aparine na!a
asupra m$surilor
luate
%
c$pit$nia portului e
estinaie
marc5e+e acel loc cu
un reper
1, "=orul liber" este 1 RND.S1. 1 1 Distana inte linia e
nc$rcare ma*im$ 'i
pesca4ul na!ei
% Distana intre linia
e nc$rcare ma*im$
'i lina e nc$rcare
minim$
% Distana m$surat$
ntre planul e
nc$rcare ma*im$ 'i
suprafaa punii
superioare n punctul
ei cel mai e 4os& sau
n lipsa punii&
punctul cel mai 4os al
p$rii superioare a
borului fi*
1
18 Ce se nelege prin
"na!$" n sensul
R.N.D. "
RND.S1. 1 1 >i4locul e na!igaie
utili+at pentru
reali+area acti!it$ii
e transport 'i a altor
ser!icii pe ap$
% Na!ele e na!igaie
interioar$& inclusi!
ambarcaiunile mici 'i
bacurile& precum 'i
aparatele plutitoare 'i
na!ele maritime
1 Na!ele maritime&
flu!iale& aparatele
plutitoare& plute&
na!e militare etc
%
19 Ce se nelege $rin
termenul e "n
staionare" folosit n
R.N.D. "
RND.S1. 1 1 ) na!$& atunci c(n
este legat$ la mal
% ) na!$ sau un
material plutitor
asamblat c(n este
legat$ la mal
% ) na!$& un material
plutitor asamblat sau
o instalaie plutitoare
atunci c(n este& n
mo irect sau
inirect ancorat$ sau
legat$ la mal
1
2% De la ce instane
apro*imati!e trebui s$
fie !$+ut$ o lumin$
obi'nuit$ !ere& n
coniii e !i+ibilitate
normal$ "
RND.S1. 1 1 1&/-2&0 .m % 1&,-3&2 .m 1 1&%-2&3 .m %
21 Cine este conuc$torul
unui con!oi sau a unei
formaii n cuplu care
cuprin o singur$ na!$
autopropulsat$ "
RND.S1. 1 1 Conuc$torul na!ei
nepropulsate
% Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
% Conuc$torul na!ei
autopropulsate
1
22 )rice ambarcaiune
mic$ ;n sensul
R.N.D.<
autopropulsat$&
neestinat$
transporturilor e
m$rfuri cu e*cepia
ambarcaiunilor e
agrement& trebui&
conform R.N.D. s$
aib$ la bor
urm$toarele
ocumente 1
RND.S1. 1 1 Carnet e
ambarcaiune&
registrul e sc5el$
% :testatul e bor&
certificatul e tona4
% :testatul e bor&
rolul e ec5ipa4
1
23 "Dista na e
siguran$" este 1
RND.S1. 1 1 Distana intre linia
e nc$rcare ma*im$
'i punctul cel mai e
sus& easupra c$ruia
na!a nu mai este
etan'$
% Distana intre linia
e nc$rcare ma*im$
'i planul e plutire al
na!ei goale
% Distana intre
planul e nc$rcare
ma*im$ 'i punctul
cel mai e 4os&
easupra c$ruia na!a
nu mai este
consierat$ ca
etan'$& f$r$ a ine
cont e aliment$ri 'i
e!acu$ri e ap$
1
23 Ce se nelege prin bac
"n sensul R.N.D." "
RND.S1. 1 1 Na!a care asigur$
ser!iciul e tra!ersare
a c$ii na!igabile 'i
care este clasificat$
ca bac e c$tre
organele competente
1 Na!e care au
capacitate e nc$rcare
p(n$ la 1%% T
% Na!e autopropulsate
care asigur$ ser!iciul
e tra!ersare a c$ii
na!igabile
%
20 De la ce istane
apro*imati!e trebui s$
fie !$+ut$ o lumin$
clar$ !ere& n coniii
e !i+ibilitate normal$.
RND.S1. 1 1 2&8-0&% .m 1 2&8-0&3 .m % 2&9-0&% .m %
2/ Inter!alul ntre ou$
sunete consecuti!e este
e 1
RND.S1. 1 1 Circa 1 secun$ 1 Circa 2 secune % Circa ? secune %
2, Care sunt natoririle
altor persoane care se
g$sesc la borul
na!ei 1
RND.S1. 1 1 S$ se supun$
ispo+iiilor
conuc$torului na!ei&
n interesul siguranei
na!igaiei 'i orinii la
bor
1 S$ se supun$
ispo+iiilor
conuc$torului na!ei&
numai la ambarcarea
'i ebarcarea lor
% Nu este pre!$+ut
e*pres n R.N.D
%
28 )rice conuc$tor e
na!$& ac$ constat$
a!arierea unei instalaii
e semnali+are
;stingerea unei lumini&
eplasarea unei
geamanuri&
istrugerea unui
semnal& etc.< este
obligat 1
RND.S1. 1 1 S$ ia m$suri imeiate
e remeiere a
semnalului a!ariat
% S$ anune f$r$
nt(r+iere c$pit$nia e
port cea mai apropiat$
asupra a!arierii
instalaiei e
semnali+are respecti!$
1 S$ anune prin orice
mi4loc ntreprinerea
care are n
aministraie
ntreinerea 'i
semnali+area c$ii
na!igabile
%
29 :ncorele na!elor
flu!iale trebui s$
poarte m$rci e
ientificare 1
RND.S1. 1 1 Da& cu e*cepia
ambarcaiunilor mici
1 Nu % Nu este pre!$+ut
e*pres n R.N.D
%
3% Ce se nelege prin
"con!oi remorcat" n
sensul R.N.D. "
RND.S1. 1 1 7n grup e na!e in
care una
autopropulsat$
% 7n grup e na!e toate
autopropulsate
% )rice grup compus
in una sau mai
multe na!e& instalaii
plutitoare sau
materiale plutitoare
asamblate care sunt
remorcate e una sau
mai multe na!e
autopropulsate care
fac parte in con!oi
'i se numesc
1
remorc5ere
31 Ce se nelege prin
"mar'" n sensul
R.N.D. 1
RND.S1. 1 1 C(n o na!$& un
material plutitor
asamblat sau o
instalaie plutitoare&
nu este irect& nici n
ancor$& nici legat$ la
mal 'i nici e'uat$
1 ) na!$ atunci c(n
na!ig$ c5iar 'i n
eri!$
% ) na!$ c(n nu este
ancorat$ sau legat$
%
32 De la ce istane
apro*imati!e trebui s$
fie !$+ut$ o lumin$
obi'nuit$ galben$ n
coniii e !i+ibilitate
normal$ "
RND.S1. 1 1 1&/-2&0 .m 1 1&,-3&2 .m % 2&3-2&8 .m %
33 Con!oaiele sunt puse
sub autoritatea unui
conuc$tor "
RND.S1. 1 1 Nu % Da 1 Nu este pre!$+ut
e*pres n R.N.D
%
33 Na!ele e pasageri pot
transporta un num$r e
pasageri corespun+$tor
1
RND.S1. 1 1 #lanurilor e
construcie ale na!ei
% Instruciunilor
'antierului constructor
% :utori+aiei
organelor
competente
1
30 @iecare na!$ estinat$
transporturilor e
m$rfuri& cu e*cepia
ambarcaiunilor mici 'i
a na!elor maritime&
trebuie conform
Regulamentului e
na!igaie pe Dun$re&
s$ poarte pe corp sau
pe panouri fi*ate
efiniti!& urm$toarele
m$rci e ientificare 1
RND.S1. 1 1 Numele ;num$rul<A
portul e ata' sau
locul e nmatriculare
urmat e litera sau
literele care inic$
ara une se g$se'te
acest port sau loc e
nmatriculareA
inicaia n tone a
capacit$ii e
nc$rcare 'i numele
;prescurtarea sa
obi'nuit$<
proprietarului sau al
organi+aiei c$reia
aparine na!a
1 Numele ;num$rul<A
portul e
nmatriculare& numele
;prescurtarea sa
obi'nuit$< proprietarul
sau organi+aiei c$reia
aparine na!a
% Numele ;num$rul<
portul e ata'A
capacitatea net$ n
toneA iniialele
ntreprinerii sau
organi+aiei e care
aparine na!a
%
3/ Ce se nelege prin
Bna!$ autopropulsat$C
n sensul R.N.D "
RND.S1. 1 1 Na!a propulsat$ prin
propriile sale
mi4loace mecanice
1 )rice na!$ propulsat$
cu orice fel e
mi4loace
% )rice na!$ care se
eplasea+$ pe ap$
%
3, Ce se nelege prin
termenul e BnoapteC
n sensul R.N.D. "
RND.S1. 1 1 #erioaa cuprins$
ntre r$s$ritul 'i
apusul soarelui
% #erioaa cuprins$
ntre apusul 'i
r$s$ritul soarelui
1 Nu este pre!$+ut n
R.N.D
%
38 De la ce istana
apro*imati!$ trebuie
s$ fie !$+ut$ o lumin$
obi'nuit$ ro'ie& n
coniii e !i+ibilitate
normal$ "
RND.S1. 1 1 1&/-2&0 .m % 1&,-3&2 .m 1 1&%-2&3 .m %
39 Ce na!e trebuie puse
sub autoritatea unui
conuc$tor sau
comanant "
RND.S1. 1 1 )rice na!$& cu
e*cepia na!elor
intr-un con!oi
mpins n afara e
mping$tor
1 )rice na!$ % Numai na!ele
autopropulsate
%
3% )rice na!$
autopropulsat$&
neestinat$
transporturilor e
m$rfuri& cu e*cepia
na!elor maritime&
ambarcaiunilor mici 'i
ambarcaiunilor e
agrement& trebuie
conform R.N.D n
sectorul rom(nesc s$
aib$ la bor
urm$toarele
ocumente 1
RND.S1. 1 1 :testat e borA
registru e sc5el$A
4urnal e borA 4urnal
e ma'in$
% :testat e borA rolul
e ec5ipa4A 4urnalul e
borA alte ocumente
referitoare la
na!igaie& care sunt
cerute n !irtutea
con!eniilor sau
acorurilor
internaionale
1 :testat e borA
certificat e tona4A
rolul e ec5ipa4A
4urnal e borA 4urnal
e ma'ini
%
31 @iecare na!$ estinat$
transportului e
pasageri& cu e*cepia
ambarcaiunilor mici 'i
a na!elor maritime&
trebuie conform
R.N.D. n sectorul
rom(nesc s$ poarte pe
corp sau pe panouri
fi*ate efiniti!&
urm$toarele m$rci e
ientificare 1
RND.S1. 1 1 Numele sau e!i+a&
portul e ata' sau
locul e
nmatriculare& urmat
e litera sau literele
care inic$ ara une
se g$se'te acest port&
inicaia num$rului
ma*im e pasageri
autori+at& numele
proprietarului&
;prescurtarea sa
obi'nuit$< sau al
organi+aiei e care
aparine na!a
1 Numele ;num$rul<
na!ei& portul e
nmatriculare& numele
sau iniialele
proprietarului&
inicaia n tone a
capacit$ii sale brute
% Numele ;num$rul<
na!ei& portul e ata'
sau locul e
nmatriculare&
capacitatea n tone 'i
num$rul minim e
pasageri amis&
numele sau iniialele
proprietarului c$ruia
i aparine na!a
%
32 Ce este o Bformaie n
cupluC n sensul
Regulamentului e
Na!igaie pe Dun$re "
RND.S1. 1 1 7n ansamblu compus
in na!e cuplate bor
la bor ar nici una
in ele nu este plasat$
n faa na!ei
autopropulsate care
asigur$ propulsia
formaiei
1 7n ansamblu compus
in na!e la care cel
puin una este plasat$
naintea na!ei
autopropulsate care
asigur$ propulsia
cuplului
% 7n ansamblu
compus in na!e&
instalaii plutitoare&
plute sau alte
construcii plutitoare
aflate bor la bor
%
33 De la ce istan$
apro*imati!$ trebuie
s$ fie !$+ut$ o lumin$
puternic$ alb$ n
coniii e !i+ibilitate
normal$ "
RND.S1. 1 1 0&9-/&0 .m 1 0&8-/&0 .m % 0&9-/ .m %
33 Ce se nelege prin
lumin$ intermitent$ "
RND.S1. 1 1 ) lumin$ cu un ritm
e la 3% la /%
perioae e lumini pe
minut
% ) lumin$ cu ritm e la
30 la /% perioae e
lumini pe minut
% ) lumin$ cu un ritm
e 0% p(n$ la /%
perioae e lumini
pe minut
1
30 Cine este conuc$torul
con!oiului ce are n
fa$ ou$ sau mai
multe na!e
autopropulsate ce
na!ig$ n cuplu "
RND.S1. 1 1 Conuc$torul na!ei
autopropulsate cu
puterea cea mai mare
% Conuc$torul na!ei
autopropulsate ce are
par(mele e remorc$
1 Conuc$torul na!ei
autopropulsate cu
!ec5imea cea mai
mare n funcie
%
3/ Na!ele pot fi
nc$rcate "
RND.S1. 1 1 #este linia e
nc$rcare care
corespune liniei
inferioare a m$rcilor
e nc$rcare
% #(n$ la limita
inferioar$ a liniei e
nc$rcare ma*im$
corespun+$toare
m$rcilor e nc$rcare
1 #(n$ la limita
superioar$ a liniei e
nc$rcare ma*im$
corespun+$toare
m$rcii e nc$rcare
%
3, Dinia e nc$rcare
ma*im$ este1
RND.S1. 1 1 Dinia care
materiali+ea+$
nc$rcarea na!ei
% Dinia e plutire care
corespune afun$rii
ma*ime la care na!a
poate s$ na!ige
1 Dinia care
corespune
capacit$ii nete e
nc$rcare a na!elor
%
38 Ce se nelege prin
aparat plutitor n
sensul Regulamentului
e Na!igaie pe
Dun$re "
RND.S1. 1 1 Construcie plutitoare
care n mo normal
nu este estinat$
eplas$rii sau
efectu$rii lucr$rilor
speciale pe calea
na!igabil$ ca1
instalaie e b$i&
ocuri& ebarcaere 'i
5angare pentru na!e
% Construcie plutitoare
otat$ cu instalaii
mecanice 'i estinat$
s$ e*ecute lucr$ri pe
c$ile na!igabile sau n
porturi ;r$gi&
macarale& ele!atoare&
bigi& etc<
1 Na!ele e na!igaie
interioar$ inclusi!
ambarcaiunile mici
'i bacurile
%
39 De la ce istan$
apro*imati!$ trebuie
s$ fie !$+ut$ o lumin$
alb$ clar$ n coniii
e !i+ibilitate
normal$ "
RND.S1. 1 1 3&9-0&9 .m % 3&9-0&3 .m 1 3&8-0&% .m %
0% Durata unui sunet scurt
este e 1
RND.S1. 1 1 Circa o 4um$tate e
secun$
% Circa 1 secun$ 1 Circa ? secun$ %
01 Conuc$torul unui
aparat plutitor trebuie
s$ fie ntoteauna la
bor n timp ce
aparatul este n lucru "
RND.S1. 1 1 Da 1 Nu % Nu este pre!$+ut n
Regulament
%
02 )rice ambarcaiune
mic$ nepropulsat$ cu
ec5ipa4 la bor
estinat$ transportului
e m$rfuri cu e*cepia
ambarcaiunii e
agrement trebuie&
conform R.N.D n
sectorul rom(nesc& s$
aib$ la bor
urm$toarele
ocumente 1
RND.S1. 1 1 Carnetul e
ambarcaiuniA registru
e scar$
% :testatul e borA
certificatul e tona4A
rolul e ec5ipa4
1 :testatul e borA
rolul e ec5ipa4
%
03 Sc$ri e pesca4 poart$
na!ele care au pesca4ul
e cel puin 1
RND.S1. 1 1 1 m 1 %&0% m % 1&2% m %
03 Ce se nelege prin
Bambarcaiune mic$C&
n sensul
Regulamentului e
Na!igaie pe Dun$re "
RND.S1. 1 1 )rice na!$ cu
lungimea corpului
mai mic$ e 2% m& cu
e*cepia
ambarcaiunior mici
care remorc5ea+$&
mping sau uc cuplat
na!e& altele ec(t
ambarcaiuni mici&
precum 'i a bacurilor
'i na!elor autori+ate
s$ transporte mai
mult e 12 pasageri
1 Na!e a c$ror lungime
'i l$ime ale corpului
sunt mai mici e 10 m
'i respecti!& 3&0%m
sau al c$ror
eplasament meiu
este mai mic e 10 t&
cu e*cepia bacurilor&
na!elor care
remorc5ea+$& mping
sau uc cuplat na!e&
n afara e
ambarcaiuni mici
% Na!e a c$ror lungime
'i l$ime ale corpului
sunt mai mici e 10
m 'i respecti!& 3&0%
m sau al c$ror
eplasament ma*im
este mai mic e 1% t&
cu e*cepia bacurilor&
na!elor care
remorc5ea+$& mping
sau uc cuplate na!e&
n afar$ e
ambarcaiuni mici
%
00 De la ce istane
apro*imati!e trebuie
s$ fie !$+ut$ o lumin$
clar$ galben$& n
coniii e !i+ibilitate
normal$ "
RND.S1. 1 1 2&9-3&/ .m 1 3&%-3&/ .m % 2&9-3&0 .m %
0/ Ce se nelege prin
Bserie e sunete foarte
scurte B "
RND.S1. 1 1 ) serie e cel puin /
sunete cu o urat$ e
circa e secun$
fiecare
1 ) serie e cel puin 0
sunete cu o urat$ e
e secun$ fiecare
% ) serie e cel puin ,
sunete cu o urat$ e
e secun$ fiecare
%
0, 6n scopul e!it$rii e a
pune n pericol !iaa
persoanelor sau e a
pro!oca pagube altor
na!e& conuc$torii pot
lua toate m$surile e
precauie& c5iar ac$
nu sunt pre!$+ute
ispo+iii speciale n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re "
RND.S1. 1 1 Da 1 Nu % Numai pentru a sal!a
ec5ipa4ul
%
08 Care intre situaiile
e mai 4os sunt
consierate
transporturi speciale "
RND.S1. 1 1 Con!oaiele care
transport$ materiale
e*plo+ibile 'i
inflamabile
% Instalaiile plutitoare
sau materialele
plutitoare asamblate a
c$ror eplasare poate
constitui un pericol
pentru na!igaie 'i
care au autori+aie
special$
1 Na!ele 'i con!oaiele
care au la bor
bolna!i sau r$nii
%
09 Ce obligaii a!ei ac$
suntei conuc$torul
unei na!e 'i !$ g$sii
n apropierea altei
na!e a!ariate& ale c$rei
persoane sunt n
pericol sau na!a poate
e!eni un obstacol
pentru na!igaie "
RND.S1. 1 1 6n m$sura n care nu
punei n pericol
sigurana propriei
na!e& ai asisten$
imeiat
1 @iin !orba e
persoane n pericol&
ai asisten$ imeiat
% :nunai cea mai
apropiat$ c$pit$nie
e port
%
/% Eona 1 a c$ii
na!igabile corespune
unei n$limi aparente
a !alurilor e 1
RND.S1. 1 1 %&/ m % 1&2 m % 2 m 1
/1 Eona a 3-a a c$ii
na!igabile corespune
unei n$limi aparente
a !alurilor e 1
RND.S1. 1 1 2 m % 1&2 m % %&/ m 1
/2 Eona a 2-a a c$ii
na!igabile corespune
unei n$limi aparente
a !alurilor e 1
RND.S1. 1 1 1&2 m 1 %&/ m % 2 m %
/3 Ce se nelege prin
termenul Bbar4a e
mpingereC "
RND.S1. 1 1 )rice na!$ construit$
sau special amena4at$
pentru a fi mpins$
1 )rice na!$
nepropulsat$ pentru
transport e marf$
% )rice na!$ care
poate mpinge o alt$
na!$
%
/3 Ce se nelege prin
termenul Bbar4$ e
na!$ maritim$C "
RND.S1. 1 1 ) bar4$ e mpingere
construit$ pentru a fi
transportat$ la borul
na!elor maritime 'i
pentru a na!iga pe
c$ile e na!igaie
interioar$
1 ) na!$ care poate fi
mpins$ sau remorcat$
e o na!$ maritim$
% ) bar4$ estinat$
transporturilor pe
mare
%
/0 Ce se nelege prin
termenul Bna!$ care
pescuie'teC "
RND.S1. 1 1 )rice na!$ care
pescuie'te cu a4utorul
plasei& a c(rmacei& cu
traul sau alte mi4loace
e pescuit care-i
reuc capacitatea e
mane!r$
1 Na!a construit$ 'i
otat$ pentru a pescui
% ) na!$ care
pescuie'te cu c(rlige
sau alte unelte e
pescuit& care nu-'i
reuce capacitatea e
mane!r$
%
// Ce se nelege prin
termenul B!ite+$ e
siguran$C "
RND.S1. 1 1 ) !ite+$ la care o
na!$& un con!oi sau
formaie n cuplu
poate s$ aopte
m$suri aec!ate 'i
eficace pentru a
pre!eni un abora4
oprinu-se n limitele
istanei cerut$ e
mpre4ur$ri 'i
coniiile ate
1 ) !ite+$ la care o
na!$& un con!oi& sau o
formaie n cuplu se
poate opri la timp
pentru a pre!eni un
abora4
% ) !ite+$ reus$ mai
ales n mar'ul a!al la
care na!ele pot e!ita
un abora4
%
/, Ce se nelege prin
termenul B!i+ibilitate
reus$C "
RND.S1. 1 1 6nseamn$ coniiile
n care !i+ibilitatea
este reus$ ca urmare
a ceii& p(clei&
!iscolului& a!erselor
e ploaie 'i alte
cau+e.
1 6nseamn$ coniiile n
care !i+ibilitatea este
reus$ ca urmare a
fenomenelor
meteorologice
% 6nseamn$
incapacitatea
!i+ibilit$ii spre
pro!a pe o istan$
mai mic$ e 1 .m
%
/8 Ce se nelege prin
termenul B'enalB "
RND.S1. 1 1 6nseamn$ un sector al
c$ii na!igabile
utili+at pentru
na!igaie la un ni!el
at 'i bali+at cu
semnale
1 6nseamn$ un sector al
c$ii na!igabile
estinat pentru
na!igaie n care se
g$sesc cele mai mari
a(ncimi 'i bali+at cu
semnale
% 6nseamn$ un sector
estinat na!igaiei 'i
bali+at cu semnale
%
/9 Ce se nelege prin
termenul Bserie e
b$t$i e clopotB "
RND.S1. 1 1 6nseamn$ ou$
lo!ituri e clopot
1 6nseamn$ trei lo!ituri
e clopot
% 6nseamn$ patru
lo!ituri e clopot
%
,% Ce imensiuni nu
trebuie s$ ep$'easc$
con!oaiele mpinse&
pentru a fi consierate
ca na!e autopropulsate
i+olate n mar' "
RND.S2. 1 1 Dungime 112 m 'i
l$ime 12 m
% Dungime 11% m 'i
l$ime 10 m
% Dungime 11% m 'i
l$ime 12 m
1
,1 Cum pot fi folosite
luminile 'i
proiectoarele "
RND.S2. 1 1 Fste inter+is a se
folosi lumini sau
proiectoare astfel ca
ele s$ poata fi
confunate cu
luminile sau
semnalele menionate
n R.N.D. sau care
pot $una asupra
!i+ibilit$ii acestor
lumini sau semnale
sau ca ele s$ prouc$
o orbire care
constituie un pericol
pentru na!igaie ori
pentru circulaia
terestr$
1 Fste inter+is$ cu
es$!(r'ire folosirea
lor n R.N.D
% Nu se preci+ea+$
folosirea lor n
R.N.D
%
,2 7n mping$tor ce
na!ig$ singur noaptea
!a purta semnali+area 1
RND.S2. 1 1 7nei na!e i+olate 1 7nui con!oi prin
mpingere
% 7nui con!oi
remorcat
%
,3 Ce lumini
suplimentare poart$
na!ele n mar' ce
transport$ materiale
inflamabile "
RND.S2. 1 1 ) lumin$ ro'ie
obi'nuit$ la pupa ntr-
un loc potri!it 'i la o
n$lime astfel nc(t
s$ fie !i+ibil$ in
toate p$rile
% ) lumin$ albastr$
obi'nuit$ la catarg&
!i+ibil$ pe un arc e
ori+ont e 220
%
% ) lumin$ albastr$ la
pupa& ntr-un loc
potri!it 'i la o
n$lime astfel nc(t
s$ fie !i+ibil$ in
toate p$rile
1
,3 Care este semnali+area
e noapte n mar' a
unui con!oi remorcat&
care folose'te un
remorc5er e nt$rire
'i n compunerea sa
are una sau mai multe
na!e& ce transport$
material e*plo+ibil "
;Na!ele autopropulsate
in capul con!oiului
sunt n linie e 'ir<
RND.S2. 1 1 Na!ele poart$
luminile ce se cer la
un con!oi remorcat
cu un remorc5er e
nt$rire 'i n plus1
na!ele care transport$
materiale e*plo+ibile&
la pupa o lumin$
ro'ie obi'nuit$&
!i+ibil$ in toate
ireciile& iar na!a
autopropulsat$ in
capul con!oiului
trebuie s$ poarte o
lumin$ ro'ie clar$&
ispus$ la circa 1 m
sub cea mai e 4os
lumin$ e catarg&
!i+ibil$ pe acela'i arc
e ori+ont
1 Na!ele poart$
luminile ce se cer la
un con!oi remorcat cu
un remorc5er e
nt$rire 'i n plus1
na!ele care transport$
material e*plo+ibil& la
pupa o lumin$ ro'ie
!i+ibil$ in toate
p$rile& iar toate
na!ele autopropulsate
in capul con!oiului
aprin o lumin$
obi'nuit$ ro'ie&
ispus$ la circa 1 m
sub cea mai e 4os
lumin$ e catarg
!i+ibil$ in toate
p$rile
% Na!ele poart$
luminile ce se cer la
un con!oi remorcat
'i n plus 1 na!ele
care transport$
material e*plo+ibil
aprin la pupa o
lumin$ ro'ie
obi'nuit$ !i+ibil$ in
toate p$rile& iar toate
na!ele
autopropulsate in
capul con!oiului
aprin o a treia
lumin$ ro'ie clar$&
ispus$ la circa 1 m
sub cea mai e 4os
lumin$ e catarg
!i+ibil$ pe acela'i arc
e ori+ont
%
,0 6n staionare& noaptea&
na!ele n afar$ e
ambarcaiunile mici 'i
bacurile e trecere&
trebuie s$ poarte1
RND.S2. 1 1 ) lumin$ alb$
puternic$& !i+ibil$ pe
un arc e ori+ont e
220 grae& ispus$ la
3 m easupra liniei e
nc$rcare ma*im$
1 ) lumin$ obi'nuit$
alb$& !i+ibil$ in toate
p$rile& ispus$ la cel
puin 3 m easupra
liniei e nc$rcare
ma*im$
% ) lumin$ alb$
obi'nuit$& !i+ibil$
in toate p$rile
%
,/ Dou$ lumini albe
obi'nuite& ispuse la
circa 1 m una easupra
celeilalte& !i+ibile in
toate p$rile& purtate
noaptea e o na!$& au
semnificaia unei 1
RND.S2. 1 1 Na!e ancorate 'i& n
acela'i timp& legate la
mal neamena4ate
% Na!e ancorate ale
c$ror ancore pot
constitui pericol
pentru na!igaie
1 Na!e n
imposibilitate e
mane!r$
%
,, Na!ele care au
transportat materiale
inflamabile 'i nu au
fost ega+ate& n mars
+iua& !or purta 1
RND.S2. 1 1 Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
% 7n con albastru cu
!(rful n 4os ispus la
o astfel e n$lime&
nc(t s$ fie !i+ibil in
toate ireciile
1 7n con ro'u cu
!(rful n 4os& ispus
la o astfel e
n$lime& nc(t s$ fie
!i+ibil in toate
ireciile
%
,8 ) na!$& +iua n mar'&
care trebuie s$ fie
prote4at$ mpotri!a
!alurilor& poate s$
arbore+e ou$ panouri
suprapuse& intre care
cel superior este ro'u
'i cel inferior este alb&
ispuse ntr-un loc e
une s$ fie !i+ibile in
toate p$rile 1
RND.S2. 1 1 Nu este pre!$+ut
e*pres n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
% Nu % Da 1
,9 Con!oaiele mpinse
care au una sau mai
multe na!e ce
transport$ materiale
e*plo+ibile& +iua n
staionare !or purta 1
RND.S2. 1 1 Semnali+area unei
na!e i+olate n
staionare
% @iecare na!$ ce
transport$ material
e*plo+ibil c(te un con
ro'u cu !(rful n 4os
ispus astfel nc(t s$
fie !i+ibil in toate
p$rile
% Da pro!a con!oiului
un con ro'u cu !(rful
n 4os& iar pe
mping$tor un balon
negru 'i un con ro'u
cu !(rful n 4os.
6ntreaga semnali+are
este ispus$ astfel
nc(t s$ fie !i+ibil$
in toate p$rile
1
8% Duminile in figura e
mai 4os sunt purtate
noaptea e 1
RND.S2. 1 1 Dou$ na!e cuplate n
staionare ce
transport$ materiale
inflamabile
% Na!e ce transport$
materiale inflamabile
in ultima an$ intr-
un con!oi remorcat in
mar' !$+ut in pupa
1 Na!e n staionare cu
materiale inflamabile
la bor aflate n 'enal
%
81 Duminile in imaginea
e mai 4os sunt purtate
noaptea e 1
RND.S2. 1 1 ) na!$ ce transport$
material inflamabil n
staionare !$+ut$ in
babor
1 Dou$ na!e n
staionare cuplate
intre care una
transport$ materiale
inflamabile !$+ute in
pro!a
% ) na!$ ce transport$
material inflamabil
n staionare !$+ut$
in tribor
%
82 Ce imensiuni trebuie
s$ aib$ cilinrul&
conform R.N.D. "
RND.S2. 1 1 6n$limea e cel puin
%&8% m& iar ra+a e
%&0% m
% 6n$limea e cel puin
%&8% m& iar iametrul
e cel puin %&0% m
1 6n$limea e cel
puin %&8% m& iar
iametrul e cel
puin %&/% m
%
83 Care este intensitatea
'i arcul e ori+ont la
care poate fi !$+ut$ o
lumin$ alb$ in pupa
unei na!e "
RND.S2. 1 1 Clar$& 112
%
3%G % )bi'nuit$& 13,
%
% )bi'nuit$& 130
%
1
83 Ce lumini poart$
na!ele ce na!ig$ cu
!ele "
RND.S2. 1 1 Dou$ lumini&
obi'nuite sau clare
suprapuse !i+ibile in
toate p$rile in care
lumina superioar$
trebuie s$ fie ro'ie&
iar lumina inferioar$
!ereA aceste lumini
trebuie s$ fie ispuse
ntr-un loc
corespun+$tor& n
partea superioar$ sau
n !(rful catargului&
la o istan$ e cel
puin 1 m una e
cealalt$. Duminile in
boruri !ereHro'u
obi'nuite 'i lumina
alb$ obi'nuit$ e
pupa
1 ) lumin$ alb$
obi'nuit$& iar la
apropierea e o alt$
na!$ arat$ o a oua
lumin$ alb$ obi'nuit$
la pro!a
% Dou$ lumini albe
obi'nuite la pro!a
%
80 Care este semnali+area
e noapte a unui
con!oi mpins n mar'
care are una sau mai
multe na!e ce
transport$ material
inflamabil "
RND.S2. 1 1 Semnali+area e
noapte a unui con!oi
mpins plus o lumin$
albastr$ obi'nuit$&
ispus$ la circa 2&2 m
sub lumina alb$
superioar$ in pro!a&
!i+ibil$ pe un arc e
ori+ont e 220
%
'i o
lumin$ albastr$
obi'nuit$ !i+ibil$ in
toate p$rile la
mping$tor
1 Semnali+area e
noapte a unui con!oi
mpins plus o lumin$
albastr$ puternic$
ispus$ la circa 2&2&m
easupra lumini
superioare albe in
pro!a !i+ibil$ pe
acela'i arc e ori+ont&
'i c(te o lumin$
albastr$ obi'nuit$&
!i+ibil$ in toate
p$rile la na!a sau
na!ele care transport$
materiale inflamabile
% Semnali+area e
noapte a unui con!oi
mpins plus o lumin$
ro'ie obi'nuit$
ispus$ la circa 2&2
m easupra luminii
albe superioare in
pro!a& !i+ibil$ pe un
arc e ori+ont e
220
%
'i o lumin$
ro'ie obi'nuit$
!i+ibil$ in toate
p$rile la pupa
mping$torului
%
8/ =acurile e trecere
care na!ig$ liber 'i
i+olat& noaptea trebuie
s$ poarte 1
RND.S2. 1 1 ) lumin$ e catarg
!ere clar$ !i+ibil$
in toate p$rile
situat$ sub lumina
alb$& la circa 1 m pe
!ertical$. Duminile
ro'uH!ere clare in
boruri 'i o lumin$
alb$ obi'nuit$ la pupa
% ) lumin$ e catarg
alb$& clar$& !i+ibil$ pe
un arc e ori+ont e
3/%
%
situat$ sub
lumina !ere clar$& la
circa 1 m pe !ertical$.
) lumina alb$ clar$
!i+ibil$ in fa$ 'i pe
c(t posibil 'i in spate
ispus$ la
e*tremitatea bacului&
situat$ n sensul
mar'ului
% ) lumin$ e catarg
alb$ clar$ !i+ibil$ in
toate p$rile situat$
sub lumina !ere
clar$ la circa 1m pe
!ertical$. Dumina
!ere este situat$ la
ma*imum / m
easupra liniei e
nc$rcare ma*im$.
Duminile ro'uH!ere
clare in boruri 'i o
lumin$ alb$ obi'nuit$
la pupa
1
8, =acurile care na!ig$
liber& noaptea& n
staionare la
ebarcarul lor& c(n
ntrerup acti!itatea&
!or purta1
RND.S2. 1 1 ) lumin$ e catarg
!ere obi'nuit$
!i+ibil$ in toate
p$rile
% ) lumin$ e catarg
alb$ obi'nuit$ !i+ibil$
in toate p$rile
1 ) lumin$ e catarg
!ere obi'nuit$. Da
circa 1 m sub lumina
e catarg !ere
obi'nuit$ este situat$
o lumin$ alb$
obi'nuit$. :mbele
lumini sunt !i+ibile
in toate p$rile
%
88 Ce semnali+are poart$
un con!oi remorcat
+iua& n timpul
mar'ului& care
folose'te unul sau mai
multe remorc5ere e
nt$rire n linie e 'ir "
RND.S2. 1 1 Numai na!a
autopropulsat$ in
capul con!oiului
poart$ un cilinru
m$rginit sus 'i 4os e
ou$ ben+i negre 'i
albe& ben+ile albe
fiin la e*tremit$ile
cilinrului ispus
!ertical la pro!a&
astfel nc(t s$ fie
!i+ibil in toate
p$rile
% Numai na!a
autopropulsat$ care
are par(mele e
remorc$& !or purta
cilinrul escris la
litera BaC
% Toate na!ele
autopropulsate !or
purta c(te un cilinru
escris la litera BaC
1
89 7n con!oi remorcat&
care are una sau mai
multe na!e ce
transport$ materiale
e*plo+ibile& +iua& n
mar' trebuie s$ poarte 1
RND.S2. 1 1 Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului&
c(t 'i na!ele care
transport$ materiale
e*plo+ibile& !or purta
un con ro'u cu !(rful
n 4os& !i+ibil in
toate p$rile
% Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului
!a purta semnali+area
e +i& n mar'& a unei
na!e cu remorc$ 'i n
plus un con ro'u cu
!(rful n sus& !i+ibil
in toate p$rile.
@iecare na!$ in
con!oi& care
transport$ material
e*plo+ibil& !a purta
c(te un con ro'u cu
!(rful n 4os& !i+ibil
in toate p$rile
% Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului
!a purta
semnali+area e +i&
n mar' a unei na!e
cu remorc$ 'i& n
plus& un con ro'u cu
!(rful n 4os !i+ibil
in toate p$rile.
@iecare na!$ in
con!oi& care
transport$ e*plo+ibil&
!a purta c(te un con
ro'u cu !(rful n 4os
!i+ibil in toate
p$rile
1
9% Na!ele care transport$
material inflamabil&
+iua n staionare& !or
fi semnali+ate cu 1
RND.S2. 1 1 7n con albastru cu
!(rful n 4os& ispus
astfel nc(t s$ fie
!i+ibil in toate
p$rile
1 7n con albastru cu
!(rful n sus& ispus la
cel puin / m easupra
liniei e nc$rcare
ma*im$
% Nu se semnali+ea+$ %
91 ) na!$ care trebuie s$
fie prote4at$ mpotri!a
!alurilor& +iua n
staionare& poate purta
ou$ panouri
suprapuse& intre care
cel superior este ro'u
'i cel inferior este alb&
ispuse astfel nc(t s$
fie !i+ibile in toate
p$rile "
RND.S2. 1 1 Da 1 Nu % Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
nu preci+ea+$ e*pres
aceast$ situaie
%
92 Duminile in figura e
mai 4os& repre+int$ 1
RND.S2. 1 1 7n bac e trecere& ce
na!ig$ liber& noaptea&
!$+ut in pro!a
1 7n bac e trecere& ce
nu na!ig$ liber&
noaptea& !$+ut in
pro!a
% 7n bac e trecere& ce
na!ig$ liber& noaptea&
!$+ut in pupa
%
93 Duminile in imaginea
e mai 4os& sunt purtate
e 1
RND.S2. 1 1 ) na!$ n staionare
ce transport$ material
e*plo+i!
% ) na!$ ce trebuie
prote4at$ mpotri!a
!alurilor
1 ) na!$ n mar'& ce
transport$ material
e*plo+i!
%
93 Duminile in imaginea
e mai 4os& sunt purtate
noaptea& e 1
RND.S2. 1 1 :parate plutitoare n
lucru 'i na!e care
efectuea+$ lucr$ri n
calea na!igabil$
1 Na!e n staionare& ce
transport$ material
inflamabil 'i trebuie
prote4ate mpotri!a
!alurilor
% Na!e ancorate& a
c$ror ancor$ poate
pre+enta pericol
pentru na!igaie
%
90 Ce lumini trebuie s$
poarte& noaptea&
ambarcaiunile mici
autopropulsate& a c$ror
lungime a corpului nu
ep$'e'te 2% m& care
remorc5ea+$ sau uc
n cuplu ambarcaiuni
mici "
RND.S2. 1 1 Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
% Duminile unei na!e
autopropulsate& cu
con!oi remorcat sau
n cuplu
% Duminile unei
ambarcaiuni mici
autopropulsate ce
na!ig$ i+olat 'i a
c$rei lungime nu
epa'e'te 2% m
1
9/ Ce lumini trebuie s$
poarte na!ele
autopropulsate n&
ca+ul c(n na!a
autopropulsat$ in
capul con!oiului este
preceat$ e una sau
mai multe na!e
autopropulsate e
nt$rire& na!ig(n n
linie e 'ir "
RND.S2. 1 1 @iecare na!$
autopropulsat$
aaug$ a treia lumin$
alb$ la catarg& cu
acelea'i caracteristici
ca 'i celelalte ou$
lumini
% :aug$ o a treia
lumin$ alb$ la catarg
cu acelea'i
caracteristici ca 'i
celelalte ou$ lumini&
numai na!a
autopropulsat$ in
capul con!oiului
% @iecare na!$ poart$
luminile unei na!e
autopropulsate cu
con!oi remorcat
1
9, Ce lumini pot s$ poarte
noaptea&
ambarcaiunile mici
autopropulsate& ce nu
ep$'esc , m& n
mar' "
RND.S2. 1 1 ) lumin$ alb$
obi'nuit$& ispus$
ntr-un loc
corespun+$tor 'i la o
n$lime e la care s$
fie !i+ibil$ in toate
p$rile
1 Dou$ lumini albe
obi'nuite la catarg
% Duminile unei na!e
autopropulsate n
mar'
%
98 Care este semnali+area
e noapte suplimentar$
a na!elor nepropulsate
n mar'& ce transport$
material e*plo+ibil "
RND.S2. 1 1 Dumina albastr$
obi'nuit$ la pupa&
ntr-un loc 'i o
n$lime potri!it$
pentru a putea fi
!i+ibil$ in toate
p$rile
% ) lumin$ ro'ie
obi'nuit$ la pupa&
ispus$ ntr-un loc 'i
la o n$lime potri!it$&
pentru a putea fi
!i+ibil$ in toate
p$rile
1 ) lumin$ ro'ie clar$
la pupa& ispus$ ntr-
un loc 'i la o n$lime
potri!it$ pentru a
putea fi !$+ut$ in
toate p$rile
%
99 Care este semnali+area
e noapte suplimentar$
a na!elor n mar' ce
trebuie prote4ate
mpotri!a !alurilor "
RND.S2. 1 1 ) lumin$ ro'ie
obi'nuit$ 'i o lumin$
alb$ obi'nuit$ ispuse
la circa 1 m una
easupra celeilalte&
lumina ro'ie fiin
easupra 'i ntr-un
loc& astfel nc(t s$ fie
!i+ibile in toate
p$rile 'i s$ nu se
confune cu alte
lumini
1 ) lumin$ ro'ie
obi'nuit$ 'i o lumin$
alb$ obi'nuit$& ispuse
la circa 1 m una
easupra celeilalte&
lumina alb$ fiin
easupra 'i ntr-un
loc& astfel nc(t s$ fie
!i+ibile in toate
p$rile 'i s$ nu se
confune cu alte
lumini
% ) lumin$ ro'ie
obi'nuit$ 'i o lumin$
alb$ obi'nuit$
ispuse la circa 1 m
una easupra
celeilalte& lumina
ro'ie fiin easupra&
!i+ibile in fa$ pe
un arc e ori+ont e
220
%
;c(te 112 grae
3%G n fiecare bor<
'i ntr-un loc une s$
nu se confune cu
alte lumini
%
1%
1
Ce istan$ minim$
trebuie s$ se respecte
ntre na!e& n
staionare& ac$ una
in ele transport$
materiale e*plo+ibile "
RND.S2. 1 1 0% m 1 3% m % 3% m %
1%
1
Ce semnali+are e +i&
n mar'& poart$ un
con!oi mpins "
RND.S2. 1 1 :ceea'i semnali+are
ca un con!oi
remorcat
% Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
1 ) bul$ neagr$ %
1%
2
=acurile e trecere&
care na!ig$ liber 'i a
c$ror lungime
ep$'e'te 2% m& +iua&
n mar'& trebuie s$
poarte 1
RND.S2. 1 1 7n balon !ere&
ispus la o n$lime
e cel puin / m
easupra liniei e
nc$rcare ma*im$
1 Nici o semnali+are % Nu este pre!$+ut
e*pres n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
%
1%
3
:tunci c(n un con!oi
mpins se afl$ n
staionare +iua& 'i are
una sau mai multe
na!e ce transport$
material inflamabil& !a
fi semnali+at astfel 1
RND.S2. 1 1 @iecare na!$ ce
transport$ material
inflamabil& c(te un
con albastru cu !(rful
n 4os& ispus astfel&
nc(t s$ fie !i+ibil in
toate p$rile
% Da pro!a con!oiului
un con albastru cu
!(rful n 4os& iar la
pro!a mping$torului
un balon negru 'i un
con albastru& cu !(rful
n 4os. Semnalele sunt
ispuse ntr-un loc
potri!it& astfel nc(t&
s$ fie !i+ibil in toate
p$rile
1 #oart$ semnali+area
unei na!e i+olate
aflat$ n staionare
%
1%
3
Ce semnali+are e +i
!or purta aparatele
plutitoare sau na!ele
ce efectuea+$ lucr$ri n
calea na!igabil$ "
RND.S2. 1 1 6n p$rile une
'enalul este liber&
ou$ biconuri !er+i&
ispuse la istana e
1 m& unul easupra
celuilaltA n partea n
care 'enalul nu este
liber& un balon ro'u
instalat la aceea'i
n$lime cu biconul
superior in cele
ou$ biconuri !er+iA
ntreaga semnali+are
trebuie s$ fie !i+ibil$
in toate p$rile
1 6n partea une 'enalul
este liber& un pa!ilion
a c$rui 4um$tate
superioar$ este ro'ie&
iar 4um$tatea
inferioar$ este alb$ 'i
n partea une 'enalul
este nc5is& un
pa!ilion ro'u& ispus
la aceea'i n(lime ca
'i pa!ilionul ro'u-alb&
purtat pe cealalt$
parte. 6ntreaga
semnali+are trebuie s$
fie !i+ibil$ in toate
% 6n partea une
'enalul este liber& un
pa!ilion a c$rui
4um$tate superioar$
este alb$& iar
4um$tatea inferioar$
este ro'ie& iar in
partea une 'enalul
este nc5is& un
pa!ilion ro'u ispus
la aceea'i n$lime ca
'i pa!ilionul ro'u-alb
purtat e cealalt$
parte. 6ntreaga
semnali+are trebuie
%
p$rile s$ fie !i+ibil$ in
toate p$rile
1%
0
Duminile in figura e
mai 4os& sunt purtate&
pe timp e !i+ibilitate
reus$& e 1
RND.S2. 1 1 Na!a in capul unui
con!oi mpins& !$+ut$
in pro!a
% Na!a autopropulsat$
in capul unui con!oi
remorcat& !$+ut$ in
pro!a
1 #e timp e
!i+ibilitate reus$& nu
se aprin luminile e
na!igaie
%
1%
/
Inicai ce na!e 'i
c(n poart$ luminile
in figura e mai 4os.
RND.S2. 1 1 Dou$ na!e
autopropulsate& ce
na!ig$ cuplat&
noaptea& !$+ute in
pro!a
% Na!ele autopropulsate
in capul unui con!oi
remorcat care are un
remorc5er e nt$rire
'i na!ig$& cuplat&
noaptea& !$+ute in
pro!a
1 Na!e autopropulsate&
care pescuiesc
noaptea cu plase la
ap$& n 'enal& !$+ute
in pro!a
%
1%
,
Ce lumini trebuie s$
poarte na!ele
autopropulsate in
capul unui con!oi
remorcat& care na!ig$
una l(ng$ alta& cuplate
sau nu "
RND.S2. 1 1 Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului
care are remorcile
poart$ trei lumini
albe puternice la
catarg& ispuse pe
!ertical$& luminile in
boruri ro'u-!ere
clare 'i lumina
galben$ obi'nuit$ la
pupa. Celelalte na!e
autopropulsate in
capul con!oiului ce
na!ig$ cuplate sau
nu& poart$ luminile
unei na!e care are
con!oi la remorc$
% @iecare na!$
autopropulsat$ in
capul unui con!oi
remorcat& care na!ig$
al$turi& cuplate sau nu&
poart$ trei lumini albe
puternice la catarg&
ispuse pe !ertical$&
luminile ro'u-!ere
clare n boruri 'i
lumina galben$
obi'nuit$ la pupa
1 @iecare na!$
autopropulsat$ in
capul unui con!oi
remorcat& care na!ig$
al$turi& cuplate sau
nu& poart$ luminile
unei na!e
autopropulsate& care
are con!oi la
remorc$
%
1%
8
Care este semnali+area
suplimentar$ e noapte
a unui con!oi mpins
n mar'& care are una
sau mai multe na!e ce
transport$ materiale
e*plo+ibile "
RND.S2. 1 1 Semnali+area e
noapte a unui con!oi
mpins& plus o lumin$
ro'ie obi'nuit$&
ispus$ la circa 2&2 m
sub lumina superioar$
in pro!a !i+ibil$ pe
un arc e ori+ont e
220 grae 'i o lumin$
ro'ie obi'nuit$&
!i+ibil$ in toate
p$rile la mping$tor
% Semnali+area e
noapte a unui con!oi
mpins plus o lumin$
albastr$ puternic$
ispus$ la circa 2&2 m
sub lumina alb$
superioar$ in pro!a
!i+ibil$ pe acela'i arc
e ori+ont 'i c(te o
lumin$ albastr$
obi'nuit$& !i+ibil$ in
toate p$rile la na!ele
ce transport$ material
e*plo+ibil
% Semnali+area e
noapte a unui con!oi
mpins plus o lumin$
ro'ie clar$& ispus$ la
circa 2&2 m sub
lumina superioar$
alb$ puternic$ in
pro!a& !i+ibil$ pe un
arc e ori+ont e 220
grae 'i o lumin$
ro'ie clar$& !i+ibil$
in toate p$rile la
mping$tor
1
1%
9
:mbarcaiunea mic$
legat$ la mal& noaptea&
cu e*cepia b$rcilor e
ser!iciu ale na!elor
trebuie s$ poarte 1
RND.S2. 1 1 ) lumin$ alb$
obi'nuit$ ispus$
ntr-un loc
corespun+$tor 'i la o
astfel e n$lime
nc$t s$ fie !i+ibil$
in toate p$rile
1 Nu este obligatorie
semnali+area
% ) lumin$ alb$
obi'nuit$ ispus$ la
cel puin 3 m
easupra liniei e
nc$rcare ma*im$
%
11
%
Ce semnali+are poart$&
noaptea& na!ele a c$ror
ancor$ pre+int$ pericol
pentru na!igaie "
RND.S2. 1 1 :ncora respecti!$ !a
fi semnali+at$ printr-
o geamanur$ sau
flotor& a!(n ou$
lumini albe obi'nuite&
!i+ibile in toate
p$rile
% :ncora respecti!$ !a
fi semnali+at$ printr-o
geamanur$ sau
flotor& a!(n ou$
lumini albe obi'nuite&
suprapuse la circa 1 m
istan$ una e alta 'i
!i+ibile in toate
p$rile
% Dumina e
staionare1 care se
g$se'te cel mai
aproape e ancora
respecti!$& trebuie s$
fie nlocuit$ prin
ou$ lumini albe
obi'nuite& suprapuse
la circa 1 m istan$
una fa$ e alta 'i
!i+ibile in toate
p$rile& iar fiecare in
ancorele sale care pot
constitui un pericol
pentru na!igaie
printr-un flotor cu
reflector raar care
poart$ o lumin$ alb$
obi'nuit$ !i+ibil$ in
toate p$rile
1
11
1
Care este semnali+area
e +i suplimentar$ a
na!elor n mar'& care
transport$ materiale
e*plo+ibile "
RND.S2. 1 1 7n con albastru cu
!(rful n 4os& ispus
la o astfel e
n$lime& nc(t s$ fie
!i+ibil in toate
p$rile
% 7n con ro'u cu !(rful
n sus& ispus ntr-un
loc potri!it astfel nc(t
s$ fie !i+ibil in toate
p$rile
% 7n con ro'u cu
!(rful n 4os& ispus
ntr-un loc potri!it 'i
la o n$lime astfel
nc(t s$ fie !i+ibil
in toate p$rile
1
11
2
Na!ele care transport$
materiale inflamabile
+iua n staionare sunt
obligate s$ fie
semnali+ate 1
RND.S2. 1 1 Nu % Da& cu e*cepia
na!elor care fac parte
intr-un con!oi
mpins
1 Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
nu pre!ee e*pres
aceast$ situaie
%
11
3
#lasele sau alte unelte
e pescuit ale na!elor
care pescuiesc& +iua
ntinse n apropierea
'enalului 'i care pot
pre+enta o pieic$
pentru na!igaie& !or fi
semnali+ate cu 1
RND.S2. 1 1 Ieamanuri& n
num$r suficient
fiecare& purt(n c(te
un pa!ilion alb pentru
a inica po+iia lor
% @lotoare sau
pa!ilioane galbene& n
num$r suficient pentru
a inica po+iia lor
1 )rice obiecte
plutitoare& n num$r
suficient pentru a
inica po+iia lor
%
11
3
Inicai ce na!$ 'i
c(n poart$ luminile
e mai 4os 1
RND.S2. 1 1 Na!a autopropulsat$
in capul unui con!oi
remorcat& noaptea n
mar' !$+ut in pro!a
% Na!a autopropulsat$
in capul unui con!oi
remorcat noaptea n
mar' !$+ut in pro!a&
c(n n compunerea
con!oiului se g$sesc
una sau mai multe
na!e ce transport$
material inflamabil
% Na!a autopropulsat$
in capul unui
con!oi remorcat
noaptea n mar'
!$+ut$ in pro!a
c(n n compunerea
con!oiului se g$sesc
una sau mai multe
na!e ce transport$
1
material e*plo+ibil
11
0
Duminile in imaginea
e mai 4os sunt purtate
noaptea e 1
RND.S2. 1 1 7n con!oi mpins n
mar' !$+ut in pro!a
1 7n con!oi mpins n
mar' cu o lungime
mai mic$ e 11% m 'i
o l$ime mai mic$ e
12 m
% 7n con!oi mpins n
staionare
%
11
/
Ce alte panouri 'i
pa!ilioane sunt
inter+ise e R.N.D. a
se folosi "
RND.S2. 1 1 Cele care mpieic$
!i+ibilitatea sau
complic$
ientificarea
semnalelor pre!$+ute
n R.N.D.
1 Cele care nu au
pre!$+ute
imensiunile n
R.N.D.
% Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
%
11
,
Care este semnali+area
e noapte a unui
con!oi mpins n mar'
care ep$'e'te 11% m
lungime 'i 12 m l$ime
"
RND.S2. 1 1 Trei lumini albe
puternice& ispuse n
triung5i ec5ilateral cu
unul in !(rfuri n
sus& la pro!a na!ei
care se g$se'te n
capul con!oiului
l(ng$ a*a
longituinal$A
luminile ro'u-!ere
clare in boruri&
ispuse la partea cea
mai lat$ a con!oiului&
c(t mai aproape e
mping$tor 1 trei
lumini albe obi'nuite
la pupa
mping$torului
ispuse pe ori+ontal$
1 Trei lumini albe
puternice& ispuse n
triung5i ec5ilateral& cu
unul in !(rfuri n sus&
la pro!a
mping$torului&
luminile ro'u-!ere
clare in boruri
ispuse la partea cea
mai lat$ a con!oiului&
c(t mai aproape e
mping$tor trei lumini
albe obi'nuite la pupa
mping$torului
ispuse pe ori+ontal$
% Trei lumini albe
puternice& ispuse n
form$ e triung5i cu
unul in !$rfuri n
sus& la pro!a oric$rei
na!e in con!oi&
luminile ro'u-!ere
clare in boruri
ispuse la partea cea
mai lat$ a
con!oiului& c(t mai
aproape e
mping$tor& trei
lumini albe obi'nuite
la pupa
mping$torului&
ispuse pe
ori+ontal$& c(te o
lumin$ alb$
obi'nuit$& la pupa
oric$rei na!e a c$rei
l$ime total$ este
!i+ibil$ in pupa
%
11
8
Ce lumini trebuie s$
aib$ o ambarcaiune
mic$ cu rame& noaptea
n mar' "
RND.S2. 1 1 Trebuie s$ arate o
lumin$ alb$ obi'nuit$
!i+ibil$ in toate
p$rile la apropierea
altor na!e
1 ) lumin$ alb$
obi'nuit$& !i+ibil$ pe
ntreg ori+ontul ;3/%
%
<
% ) lumin$ alb$
obi'nuit$& !i+ibil$ pe
un arc e ori+ont e
220
%
%
11
9
Con!oaiele remorcate
n mar'& ce transport$
materiale e*plo+ibile&
pe timpul nopii&
trebuie s$ poarte 1
RND.S2. 1 1 Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului
poart$ 1 ou$ lumini
albe puternice la
catarg ispuse pe
!ertical$ 'i o lumin$
ro'ie clar$& !i+ibil$ pe
acela'i arc e ori+ont
ca luminile albe&
ispus$ la circa 1 m
sub cea mai e 4os
lumin$ alb$A luminile
in boruri
ro'uH!ere clareA o
lumin$ galben$
obi'nuit$ la pupa.
7ltimele na!e in
con!oi poart$ o
lumin$ alb$ obi'nuit$
la pupa !i+ibil$ pe un
arc e ori+ont e 130
grae ;c(te /,
%
'i
3%Gn fiecare bor<
na!ele ce transport$
material e*plo+ibil
poart$ o lumin$ ro'ie
obi'nuit$ la pupa&
ntr-un loc potri!it 'i
la o n$lime astfel
nc(t s$ fie !i+ibil$
in toate p$rile
1 Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului
poart$ ou$ lumini
albe puternice la
catarg& ispuse pe
!ertical$ 'i o lumin$
albastr$ clar$& !i+ibil$
pe acela'i arc e
ori+ont ca lumin$ alb$
ispus$ la circa 1 m
sub cea mai e 4os
lumin$ alb$A luminile
in boruri ro'uH!ere
clareA o lumin$
galben$ obi'nuit$ la
pupa. 7ltimele na!e
in con!oi poart$
lumina alb$ obi'nuit$
la pupa& !i+ibil$ pe un
arc e ori+ont e 130
grae. Na!ele ce
transport$ material
e*plo+ibil poart$ o
lumin$ albastr$
obi'nuit$ la pupa&
ispus$ ntr-un loc
!i+ibil 'i la o n$lime
astfel nc(t s$ fie
!i+ibil$ in toate
p$rile
% Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului
poart$ 1 ou$ lumini
albe puternice la
catarg ispuse pe
!ertical$& 'i o lumin$
ro'ie clar$& !i+ibil$
pe acela'i arc e
ori+ont ca lumina
alb$& ispus$ la circa
1 m sub cea mai e
4os lumin$ alb$ 1
luminile in boruri
ro'uH!ere clare 1 o
lumin$ galben$
obi'nuit$ la pupa.
7ltimele na!e in
con!oi& poart$
lumina alb$ obi'nuit$
la pupa !i+ibil$ pe un
arc e ori+ont e 130
grae. Na!ele ce
transport$ material
e*plo+ibil ;poart$ n
plus o lumin$ !ere
obi'nuit$ la pupa&
ntr-un loc potri!it 'i
la o n$lime astfel
nc(t s$ fie !i+ibil$
in toate p$rile
%
12
%
@iin n imposibilitate
e mane!r$ cu na!a&
noaptea& f$r$ a fi
e'uat$& scufunat$ sau
n staionare normal$&
ce semnali+are !i+ual$
suplimentar$ folosii "
RND.S2. 1 1 :gitai o lumin$ ro'ie 1 :rborai la catarg 2
lumini ro'ii obi'nuite
una easupra
celeilalte a!(n
istana e circa 1 m
ntre ele !i+ibile in
toate p$rile
% :gitai orice obiect
!i+ibil e la na!$
%
12
1
Noaptea n staionare&
na!ele e pescuit
inclusi!
ambarcaiunile e
pescuit cu plase la ap$
ce pot pre+enta o
pieic$ pentru
na!igaie !or fi
semnali+ate cu 1
RND.S2. 1 1 Dou$ lumini albe
obi'nuite una
easupra celeilalte
cea mai e 4os la cel
puin 3 m easupra
liniei e nc$rcare
ma*im$ !i+ibile in
toate p$rile
% ) lumin$ alb$
obi'nuit$ !i+ibil$ in
toate p$rile ispus$ la
cel puin 3 m easupra
liniei e nc$rcare
ma*im$
% ) lumin$ alb$
obi'nuit$ !i+ibil$ in
toate p$rile ispus$
la cel puin 3 m
easupra liniei e
nc$rcare ma*im$ 'i
plasele sau uneltele
e pescuit
semnali+ate prin
lumini albe obi'nuite
ntr-un num$r
suficient pentru a
inica po+iia lor
1
12
2
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S2. 1 1 #ermitere e a
staiona pe o l$ime a
suprafeei e ap$
cuprins$ ntre cele 2
istane m$surate e
la semnal 'i inicate
n metri pe acesta
1 Inter+icerea e a
staiona pe o l$ime
cuprins$ ntre 3%-/% m
% #ermiterea e a
staiona n afara
semnalului inicat
%
12
3
=acurile e trecere a
c$ror lungime
ep$'e'te 2% m& +iua n
mar' trebuie s$ poarte 1
RND.S2. 1 1 7n balon !ere
easupra unui balon
alb la circa 1 m
istan$& balonul alb
la cel puin / m
easupra liniei e
nc$rcare ma*im$
% 7n balon alb easupra
unui balon !ere la
circa 1 m istan$ &
balonul !ere la cel
puin / m easupra
liniei e nc$rcare
ma*im$
% 7n balon !ere
ispus la n$limea
e cel puin / m
easupra liniei e
nc$rcare ma*im$
1
12
3
Ce semnali+are e +i
!or purta na!ele n
staionare care
transport$ material
e*plo+ibil "
RND.S2. 1 1 7n con albastru cu
!(rful n 4os ispus
astfel nc(t s$ fie
!i+ibil in toate
p$rile
% Nu se semnali+ea+$ % 7n con ro'u cu
!(rful n 4os ispus
astfel nc(t s$ fie
!i+ibil in toate
p$rile
1
12
0
Eiua& na!ele a c$ror
ancore sunt funarisite
ntr-un mo n care pot
constitui un pericol
pentru na!igaie
trebuie s$-'i
semnali+e+e fiecare
in ancore astfel 1
RND.S2. 1 1 :ncora in reapta
cu un flotor !ere 'i
ancora in st(nga cu
un flotor ro'u
% R.N.D. nu preci+ea+$
e*pres aceast$ situaie
% @iecare ancor$ cu un
flotor galben cu
reflector raar
1
12
/
Duminile in figura e
mai 4os& sunt purtate
noaptea e 1
RND.S2. 1 1 ) na!$ n staionare
ce trebuie prote4at$
mpotri!a !alurilor
% ) na!$ n mar' ce
transport$ material
inflamabil
% ) na!$ n staionare
ce transport$
material e*plo+ibil
1
12
,
Inicai ce na!e 'i
c(n poart$ luminile
in figura e mai 4os 1
RND.S2. 1 1 Dou$ na!e
autopropulsate ce
na!ig$ cuplat noaptea
!$+ute in pro!a
1 Na!ele autopropulsate
n cuplu ale unui
con!oi remorcat care
are un remorc5er e
nt$rire 'i na!ig$
cuplat noaptea !$+ute
in pro!a
% Na!e autopropulsate
care pescuiesc
noaptea cu plasa la
ap$ n 'enal !$+ute
in pro!a
%
12
8
Ce imensiuni trebuie
s$ aib$ pa!ilioanele 'i
panourile pentru a
asigura o bun$
!i+ibiliate "
RND.S2. 1 1 Cel puin 1 m
lungimea 'i 1 m
l$imea
1 Cel puin %&8% m
lungimea 'i %&8% m
l$imea
% Cel puin 1&2% m
lungimea 'i 1&2% m
l$imea
%
12
9
Care este intensitatea
'i arcul e ori+ont la
care poate fi !$+ut$
lumina alb$ e la
catarg "
RND.S2. 1 1 Clar$ 112 grae 3%J % #uternic$ 130 grae % #uternic$ 220 grae 1
13
%
Da ce istan$ sunt
ispuse una fa$ e alta
luminile e pupa ale
mping$torului cu
con!oi "
RND.S2. 1 1 Circa 1 m % Circa 1&20 m 1 Circa 1&1% m %
13
1
Care este semnali+area
e noapte n mar' a
unui con!oi mpins
care folose'te un
remorc5er e nt$rire "
RND.S2. 1 1 #oart$ semnali+area
unui con!oi prin
mpingere& iar
remorc5erul e
nt$rire poart$
semnali+area unei
na!e autopropulsate
in capul unui con!oi
remorcat
% 6ntreg ansamblu
poart$ semnali+area
unui con!oi remorcat
1 6ntreg ansamblu
poart$ luminile unui
con!oi mpins
%
13
2
Ce lumini trebuie s$
poarte na!ele
autopropulsate in
capul unui con!oi
remorcat& care na!ig$
una l(ng$ alta& cuplate
sau nu& iar n
compunerea
con!oiului sunt na!e
care transport$
material e*plo+ibil "
RND.S2. 1 1 @iecare na!$
autopropulsat$ in
capul con!oiului
poart$ 1 trei lumini
albe puternice la
catarg ispuse
!ertical 'i o lumin$
ro'ie clar$ sub cea
mai e 4os lumin$
alb$& toate !i+ibile pe
un arc e ori+ont e
220 graeA luminile
ro'uH!ere clare in
boruri& !i+ibile pe
un arc e ori+ont e
112
%
3%G fiecare 'i o
lumin$ galben$
obi'nuit$ la pupa
!i+ibil$ pe un arc e
ori+ont e 130
%
1 @iecare na!$
autopropulsat$ in
capul con!oiului
poart$ trei lumini albe
puternice la catarg&
ispuse !ertical 'i o
lumin$ albastr$ clar$
sub cea mai e 4os
lumin$ alb$& toate
!i+ibile pe un arc e
ori+ont e 220
%
A
luminile ro'uH!ere
clare in boruri&
!i+ibile pe un arc e
ori+ont e 112
%
3%G
fiecare 'i o lumin$
galben$ obi'nuit$ la
pupa !i+ibil$ pe un
arc e ori+ont e 130
%
% Duminile na!elor
autopropulsate in
capul unui con!oi
remorcat care na!ig$
una l(ng$ alta&
cuplate sau nu& iar
una in na!ele
autopropulsate
nlocuie'te a treia
lumin$ alb$
puternic$& cu o
lumin$ clar$ !i+ibil$
pe acela'i arc e
ori+ont
%
13
3
Care este semnali+area
e noapte a unei na!e
n staionare& care
transport$ material
inflamabil "
RND.S2. 1 1 Da pro!a& la cel puin
3 m easupra liniei e
ma*im$ nc$rcare& o
lumin$ alb$ obi'nuit$
!i+ibil$ in toate
p$rile 'i spre pupa o
lumin$ albastr$
obi'nuit$& la o
asemenea n$lime
nc(t s$ fie !i+ibil$
in toate p$rile
1 ) lumin$ albastr$
obi'nuit$ spre pupa&
ntr-un loc potri!it 'i
la o asemenea
n$lime nc(t s$ fie
!i+ibil$ in toate
p$rile
% Da un loc potri!it 'i
la o n(lime e cel
puin 3 m easupra
liniei e ma*im$
nc$rcare& o lumin$
albastr$ obi'nuit$
easupra unei lumini
albe obi'nuit$&
!i+ibile in toate
p$rile
%
13
3
C(n o na!$ poart$ un
cilinru galben
m$rginit sus ca 'i 4os
e c(te ou$ ben+i
negre 'i albe& ben+ile
albe fiin la
e*tremit$ile
cilinrului& ispus
!ertical la pro!a 'i la o
n$lime suficient$&
pentru a fi !i+ibil in
toate p$rile "
RND.S2. 1 1 C(n na!ig$ i+olat
+iua
% C(n are con!oi la
remorca n mar' +iua
1 Eiua n staionare %
13
0
Cum trebuie s$ fie
semnali+at un con!oi
mpins& +iua n mar'&
care are una sau mai
multe na!e ce
transport$ material
inflamabil "
RND.S2. 1 1 Da pro!a con!oiului&
un con albastru cu
!(rful n 4os& ispus
la o n$lime astfel
nc(t s$ fie !i+ibil in
toate p$rile
% Da pro!a con!oiului
c(t 'i pe mping$tor&
un con albastru cu
!(rful n 4os& ispus la
o n$lime astfel nc(t
s$ fie !i+ibil in toate
p$rile
1 #e fiecare na!$ ce
transport$ material
inflamabil& c(t 'i pe
mping$tor& c(te un
con albastru cu
!(rful n 4os ispus la
o n$lime astfel nc(t
s$ fie !i+ibil in
toate p$rile
%
13
/
Eiua na!ele care merg
pentru a a a4utor unei
na!e n pericol& sunt
obligate s$ fie
semnali+ate
suplimentar "
RND.S2. 1 1 Da 1 Nu % Nu se pre!ee e*pres
n R.N.D.
%
13
,
Dou$ sau mai multe
na!e& care transport$
material e*plo+ibil
acostate la c5eu sau la
mal& una l(ng$ alta&
+iua !or fi semnali+ate
astfel 1
RND.S2. 1 1 Toate na!ele !or
purta un con ro'u cu
!(rful n 4os
1 Toate na!ele !or purta
c(te un con albastru
cu !(rful n 4os
% Numai na!a e la
larg !a purta la
catarg un con ro'u cu
!(rful n 4os
%
13
8
Imaginea e mai 4os
repre+int$ 1
RND.S2. 1 1 Duminile unei na!e
autopropulsate&
noaptea ancorat$
% Duminile unei na!e
autopropulsate&
noaptea& n
imposibitate e
mane!r$
% Duminile unei na!e
ancorate noaptea& a
c$rei ancor$ pre+int$
pericol pentru
na!igaie
1
13
9
Duminile e mai 4os
sunt purtate noaptea e
1
RND.S2. 1 1 Instalaii plutitoare&
altele ec(t na!e n
staionare
% 7n con!oi mpins
!$+ut in pupa& n
mar'
1 ) macara plutitoare
n lucru
%
13
%
#reci+ai ac$ cilinrii&
baloanele 'i conurile
pre!$+ute n R.N.D. 1
RND.S2. 1 1 #ot fi nlocuite cu
ispo+iti!e care
pre+int$ e la istan$
aceea'i aparen$
1 Nu pot fi nlocuite cu
ispo+iti!e care
pre+int$ e la istan$
aceea'i aparen$
% R.N.D nu pre!ee
e*pres aceast$
situaie
%
13
1
Care este intensitatea
'i arcul e ori+ont la
care pot fi !$+ute
luminile ro'uH!ere in
boruri "
RND.S2. 1 1 Clar$ 112 grae 3%G 1 )bi'nuit$ 112 grae
3%G
% Clar$ /, grae 3%G %
13
2
Da ce istan$ sunt
ispuse una fa$ e
alta& luminile in pro!a
unui con!oi mpins "
RND.S2. 1 1 :mbele lumini
inferioare trebuie s$
fie ispuse la istana
e 1 m una fa$ e
alta 'i la cca. 1&1% m
sub lumina superioar$
% :mbele lumini
inferioare trebuie s$
fie ispuse la o
istan$ e cca 1&20 m
una fa$ e alta 'i la
cca. 1m sub lumina
superioar$
% :mbele lumini
inferioare trebuie s$
fie ispuse la o
istan$ e cca.1&20
m una fa$ e alta 'i
la cca. 1&1% m sub
lumina superioar$
1
13
3
Care este semnali+area
e noapte a unui
con!oi remorcat n
mar' care are una sau
mai multe na!e ce
transport$ material
inflamabil "
RND.S2. 1 1 #oart$ luminile unui
con!oi remorcat& plus
o lumin$ albastr$&
obi'nuit$ sub cea mai
e 4os lumin$ e la
catarg& !i+ibil$ in
toate p$rile 'i c(te o
lumin$ albastr$
obi'nuit$ la pupa
na!ei sau na!elor
care transport$
material inflamabil&
!i+ibil$ pe un arc e
ori+ont e 220 grae
% #oart$ luminile unui
con!oi remorcat& plus
o lumin$ ro'ie
obi'nuit$ sub cea mai
e 4os lumin$ e la
catarg& !i+ibil$ in
toate p$rile 'i c(te o
lumin$ ro'ie obi'nuit$
la pupa na!ei sau
na!elor ce transport$
material inflamabil&
!i+ibile pe un arc e
ori+ont e 220 grae
;c(te 112 grae 3%C n
fiecare bor<
% #oart$ luminile unui
con!oi remorcat&
plus o lumin$
albastr$ obi'nuit$&
sub cea mai e 4os
lumin$ e la catarg&
!i+ibil$ pe acela'i arc
e ori+ont 'i c(te o
lumin$ albastr$
obi'nuit$ la pupa
na!ei sau na!elor
care transport$
material inflamabil
ntr-un loc potri!it 'i
la o n$lime astfel
nc(t s$ fie !i+ibil$
in toate p$rile
1
13
3
=acurile e trecere
care nu na!ig$ liber&
noaptea& trebuie s$
poarte1
RND.S2. 1 1 ) lumin$ e catarg
!ere clar$ !i+ibil$
in toate p$rile. Sub
lumina !ere& pe
!ertical$ la cca.1m o
lumin$ alb$ clar$
!i+ibil$ in toate
p$rile ispus$ la
minim 0 m easupra
liniei e nc$rcare
1 ) lumin$ e catarg
alb$ clar$ !i+ibil$ in
toate p$rile. Sub
lumina alb$& pe
!ertical$ la cca. 1 m& o
lumin$ !ere clar$
!i+ibil$ in toate
p$rile ispus$ la
minimum 0 m
easupra liniei e
nc$rcare ma*im$. )
lumin$ alb$ clar$
!i+ibil$ in fa$ 'i pe
c(t posibil 'i in
spate& ispus$ la
e*tremitatea bacului
situat$ n sensul
mar'ului
% ) lumin$ e catarg
!ere clar$ !i+ibil$
in toate p$rile. Sub
lumina !ere pe
!ertical$ la cca. 1 m
o lumin$ alb$ clar$
!i+ibil$ in toate
p$rile ispus$ la
ma*im 0 m easupra
liniei e nc$rcare
ma*im$. Duminile
ro'uH!ere clare in
boruri 'i o lumin$
alb$ obi'nuit$ la
pupa
%
13
0
Care este semnali+area
e noapte a unei na!e
n staionare& care
transport$ material
e*plo+ibil "
RND.S2. 1 1 ) lumin$ alb$
obi'nuit$ la pro!a
!i+ibil$ in toate
p$rile& la cel puin
trei metri easupra
liniei e nc$rcare
ma*im$& o lumin$
ro'ie obi'nuit$ la
pupa& !i+ibil$ in
toate p$rile
% ) lumin$ alb$
obi'nuit$ la cel puin
3 m easupra liniei e
nc$rcare ma*im$. Da
cca.1 m sub lumina
alb$& o lumin$ ro'ie
obi'nuit$. :mbele
lumini !i+ibile in
toate p$rile
1 ) lumin$ ro'ie
obi'nuit$& !i+ibil$
in toate p$rile la
cel puin 3 m
easupra liniei e
nc$rcare ma*im$
%
13
/
Noaptea& ancorele
aparatelor plutitoare&
care pot pre+enta un
pericol pentru
na!igaie& sunt
semnali+ate printr-o 1
RND.S2. 1 1 Ieamanur$ sau
flotor cu reflector
raar a!(n o lumin$
alb$ obi'nuit$ !i+ibil$
in toate p$rile
1 Ieamanur$ sau
flotor a!(n o lumin$
galben$ obi'nuit$
!i+ibil$ in toate
p$rile
% Ieamanur$ sau
flotor& a!(n ou$
lumini albe obi'nuite
una easupra
celeilalte ambele
!i+ibile in toate
p$rile
%
13
,
7n con!oi remorcat&
care are una sau mai
multe na!e ce
transport$ material
inflamabil +iua n mar'
trebuie s$ poarte 1
RND.S2. 1 1 Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului
c(t 'i na!a ;na!ele<
care transport$
materiale inflamabile&
un con albastru cu
!(rful n 4os !i+ibil
in toate p$rile
% Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului
!a purta semnali+area
e +i n mar' a unei
na!e cu remorc$ 'i n
plus un con albastru
cu !(rful n sus !i+ibil
in toate p$rile.
@iecare na!$ in
con!oi care transport$
materiale inflamabile
c(te un con albastru
cu !(rful n 4os !i+ibil
in toate p$rile
% Na!a autopropulsat$
in capul con!oiului
!a purta
semnali+area e +i n
mar' a unei na!e cu
remorc$ 'i n plus& un
con albastru cu
!(rful n 4os !i+ibil
in toate p$rile.
@iecare na!$ in
con!oi care
transport$ material
inflamabil c(te un
con albastru cu
!(rful n 4os !i+ibil
in toate p$rile
1
13
8
Ce semnali+are
suplimentar$ !or purta&
+iua& na!ele care merg
pentru a a a4utor unei
na!e aflate n pericol "
RND.S2. 1 1 Nu se semnali+ea+$
suplimentar
% ) flamur$ ro'ie
ispus$ la cel puin /
m easupra liniei e
ma*im$ nc$rcare
% ) flamur$ ro'ie
riicat$ la pro!a la o
n$lime suficient$ ca
s$ fie bine !i+ibil$
1
13
9
Care este semnali+area
e +i a na!elor
staionate& ce trebuie
prote4ate mpotri!a
!alurilor "
RND.S2. 1 1 7n pa!ilion a c$rui
4um$tate superioar$
este ro'ie 'i 4um$tatea
inferioar$ alb$&
ispus la un loc e
une poate fi !i+ibil
in toate p$rile
1 ) bul$ ro'ie easupra
unei bule albe&
ispuse la o astfel e
n$lime& nc(t s$ fie
!i+ibil$ in toate
p$rile
% Dou$ pa!ilioane
suprapuse& intre
care cel superior este
alb 'i cel inferior este
ro'u ispuse astfel
nc(t s$ fie !i+ibile
in toate p$rile
%
10
%
Imaginea e mai 4os
repre+int$ 1
RND.S2. 1 1 Duminile unei na!e
autopropulsate in
capul unui con!oi n
mar' noaptea !$+ute
in pro!a
% Duminile unei na!e
autopropulsate i+olate
n mar' noaptea
!$+ute in pro!a
% Duminile unui
con!oi mpins n
mar' noaptea !$+ute
in pro!a
1
10
1
Duminile in imaginea
e mai 4os sunt purtate
noaptea e1
RND.S2. 1 1 Na!a autopropulsat$
in capul unui con!oi
remorcat !$+ut in
pro!a
% 7n bac e trecere
autopropulsat n mar'
% ) na!$
autopropulsat'
i+olat$ n mar'
!$+ut$ in pro!a
1
10
2
Duminile in figura e
mai 4os sunt purtate
noaptea e1
RND.S2. 1 1 7n bac autopropulsat
n mar'
% 7n bac ce nu na!ig$
liber n mar'
1 7n bac ce nu na!ig$
liber n staionare
%
10
3
Care sunt imensiunile
unui balon "
RND.S2. 1 1 Diametru e cel puin
%&8% m
% Diametru e cel puin
%&/0 m
% Diametru e cel
puin %&/% m
1
10
3
Care este intensitatea
'i arcul e ori+ont la
care poate fi !$+ut$
lumina galben$ e
pupa a unui remorc5er
cu con!oi "
RND.S2. 1 1 )bi'nui$ 130 1 )bi'nuit$ 13, % )bi'nuit$ 1123%J %
10
0
Ce lumini trebuie s$
poarte na!ele cu !ele
n mar' 'i une "
RND.S2. 1 1 Duminile unei na!e
i+olate autopropulsate
n mar' sau ac$ sunt
ambarcaiuni mici&
luminile
ambarcaiunilor mici
% ) singur$ lumin$ alb$
obi'nuit$ iar la
apropierea e o na!$
s$ arate o a oua
lumin$ alb$ la pro!a
% Dou$ lumini
obi'nuite sau clare
suprapuse !i+ibile
in toate p$rile in
care lumina
superioar$ trebuie s$
fie ro'ie& iar lumina
inferioar$ !ere.
:ceste lumini trebuie
s$ fie ispuse& ntr-un
loc corespun+$tor n
partea superioar$ sau
n !(rful catargului la
istan$ e cel puin
1 m una e cealalt$.
Duminile in boruri
!ere 'i ro'u 'i
lumina alb$ e pupa
1
10
/
Care este semnali+area
e noapte n mar' a
unui con!oi remorcat
care folose'te un
remorc5er e nt$rire
'i n compunerea sa
are una sau mai multe
na!e care transport$
materiale inflamabile
;na!ele autopropulsate
in capul con!oiului
sunt n linie e 'ir< "
RND.S2. 1 1 Na!ele poart$
luminile ce se cer la
un con!oi remorcat 'i
n plusA na!ele care
transport$ material
inflamabil aprin la
pupa o lumin$
albastr$ iar na!a
autopropulsat$ in
capul con!oiului
trebuie s$ poarte o
lumin$ albastr$
obi'nuit$ ispus$ la
circa 1 m sub cea mai
e 4os lumin$ e
catarg !i+ibil$ pe
acela'i arc e ori+ont
1 Na!ele poart$
luminile ce se cer la
un con!oi remorcat cu
remorc5er e nt$rire
'i n plus na!ele care
transport$ material
inflamabil aprin la
pupa o lumin$ albastr$
!i+ibil$ in toate
p$rile& la toate na!ele
autopropulsate in
capul con!oiului
aprin o lumin$
albastr$ obi'nuit$
ispus$ la circa 1 m
sub cea mai e 4os
lumin$ e catarg
!i+ibil$ pe acela'i arc
e ori+ont
% Na!ele poart$
luminile ce se cer la
un con!oi remorcat
'i n plus na!ele care
transport$ material
inflamabil aprin la
pupa o lumin$
albastr$ obi'nuit$
!i+ibil$ in toate
p$rile& iar toate
na!ele
autopropulsate in
capul con!oiului
aprin a treia lumin$
albastr$ obi'nuit$
ispus$ la circa 1 m
sub cea mai e 4os
lumin$ e catarg
!i+ibil$ pe acela'i arc
e ori+ont
%
10
,
Semnali+area e
noapte a bacurilor care
na!ig$ liber 'i se
bucur$ e prioritate
este c$ a 1
RND.S2. 1 1 =acurilor e trecere
care na!ig$ liber
% =acurilor e trecere
care nu na!ig$ liber
% =acurilor e trecere
care na!ig$ liber la
care se aaug$ o a
oua lumin$ !ere
clar$ !i+ibil$ in
toate p$rile 'i
ispus$ la o istan$
e apro*imati! 1 m
easupra luminii
!er+i
1
10
8
Care este semnali+area
e noapte suplimentar$
a na!elor n staionare
care trebuie s$ fie
prote4ate mpotri!a
!alurilor "
RND.S2. 1 1 ) lumin$ alb$
obi'nuit$ 'i o lumin$
ro'ie obi'nuit$
ispus$ la circa 1 m
una easupra
celeilalte. Dumina
alb$ fiin easupra&
% ) lumin$ ro'ie
obi'nuit$ 'i o lumin$
alb$ obi'nuit$ ispus$
la circa 1 m una
easupra celeilalte.
Dumina ro'ie fiin
easupra& !i+ibil$ in
1 Dou$ lumini ro'ii
obi'nuite una sub
alta la circa 1 m
istan$ !i+ibile in
toate p$rile
%
!i+ibil$ in toate
p$rile
toate p$rile
10
9
7n con!oi remorcat e
ou$ na!e
autopropulsate care
na!ig$ una al$turi e
cealalt$ +iua n mar'
!a purta 1
RND.S2. 1 1 Numai na!ele
autopropulsate !or
purta fiecare c(te un
cilinru galben
m$rginit sus 'i 4os e
c(te ou$ ben+i negre
'i albe& ben+ile albe
fiin la e*tremitatea
cilinrului ispus
!ertical la pro!a la o
n$lime suficient$
pentru a fi !i+ibil in
toate p$rile
1 Numai na!a
autopropulsat$ care
are ate remorcile la
con!oi !a purta un
cilinru escris la
litera a
% Toate na!ele
autopropulsate c(t 'i
o na!$ in ultima
an$ a con!oiului
!or purta un cilinru
escris la litera a
%
1/
%
Cum trebuie s$ fie
semnali+at un con!oi
mpins +iua n mar'
care are una sau mai
multe na!e ce
transport$ material
e*plo+ibil 1
RND.S2. 1 1 Da pro!a con!oiului
un con ro'u cu !(rful
n 4os ispus la o
n$lime astfel nc(t
s$ fie !i+ibil in toate
p$rile
% 6n pro!a con!oiului&
c(t 'i pe mping$tor
un con ro'u cu !(rful
n 4os ispus la o
n$lime astfel nc(t s$
fie !i+ibil in toate
p$rile
1 #e fiecare na!$ care
transport$ material
e*plo+ibil& c(t 'i pe
mping$tor c(te un
con ro'u cu !(rful n
4os ispus la o
n$lime astfel nc(t
s$ fie !i+ibil in
toate p$rile
%
1/
1
Dou$ sau mai multe
na!e care transport$
material inflamabil
acostate la c5eu sau la
mal neamena4at una
l(ng$ alta +iua& !or fi
semnali+ate astfel 1
RND.S2. 1 1 Toate na!ele !or
purta c(te un con
albastru cu !(rful n
4os
1 Numai ultima na!$ e
la larg !a purta un con
albastru cu !(rful n
4os
% Toate na!ele !or
purta c(te un con
ro'u cu !(rful n 4os
%
1/
2
Ce inic$ semnalul
al$turat "
RND.S2. 1 1 #uncte periculoase e
la malul st(ng
% #uncte periculoase e
la malul rept
1 #uncte periculoase n
'enal
%
1/
3
Duminile in figura
al$turat$ sunt !$+ute
noaptea la 1
RND.S2. 1 1 ) construcie
plutitoare n
staionare
% #upa na!ei
autopropulsate la un
con!oi mpins n mar'
1 #upa unui
mping$tor ce na!ig$
i+olat
%
1/
3
Duminile in imaginea
al$turat$& sunt purtate
noaptea e1
RND.S2. 1 1 Instalaii plutitoare&
altele ec(t na!e n
staionare
% Na!e e'uate inic(n
contururile lor
% Instalaii plutitoare
altele ec(t na!e n
mar'
1
1/
0
Care sunt imensiunile
unui con "
RND.S2. 1 1 6n$limea e cel puin
%&8% m 'i iametrul
ba+ei e cel puin
%&0% m
1 6n$limea e cel puin
%&8% m 'i ra+a ba+ei
e cel puin %&0% m
% 6n$limea e cel
puin %&/% m 'i
iametrul ba+ei e
cel puin %&/% m
%
1/
/
Ce semnali+are e
noapte trebuie s$ aib$
o na!$ autopropulsat$
n mar' care
remorc5ea+$ un con!oi
"
RND.S2. 1 1 ) lumin$ alb$
puternic$ la catarg&
luminile ro'uH!ere
clare n boruri 'i o
lumin$ galben$
obi'nuit$ la pupa
% Dou$ lumini albe
puternice la catarg
ispuse pe !ertical$&
luminile ro'u-!ere
clare n boruri 'i o
lumin$ galben$
obi'nuit$ la pupa
1 Dou$ lumini albe
puternice la catarg
ispuse pe !ertical$&
luminile ro'u-!ere
clare n boruri 'i o
lumin$ alb$ obi'nuit$
la pupa
%
1/
,
Ce lumini poart$ o
ambarcaiune mic$
autopropulsat$ care
ep$'e'te , m noaptea
n mar' "
RND.S2. 1 1 :rat$ o lumin$ alb$
la apropierea unei
na!e
% #oart$ luminile unei
na!e i+olate n mar'
% ) lumin$ alb$ clar$
!i+ibil$ in toate
p$rile la catarg&
luminile in boruri
ro'uH!ere obi'nuite
ispuse n aceea'i
lamp$ ;felinar< n a*a
ambarcaiunii la
pro!a sau aproape e
pro!a
1
1/
8
Care este semnali+area
e noapte n mar' a
unui con!oi mpins ce
transport$ material
inflamabil 'i folose'te
un remorc5er e
nt$rire n capul
con!oiului "
RND.S2. 1 1 Na!ele poart$
semnali+area e
noapte a unui con!oi
mpins n mar' care
transport$ material
inflamabil
% Na!ele poart$
semnali+area e
noapte a unui con!oi
remorcat n mar' ce
transport$ material
inflamabil
% Remorc5erul e
nt$rire poart$
luminile unei na!e
autopropulsate ce
remorc5ea+$ un
con!oi ce transport$
material inflamabil&
iar ansamblu
remorcat poart$
luminile in pupa ale
unui con!oi remorcat
'i numai luminile
albastre pre!$+ute
pentru con!oaiele
mpinse ce transport$
material inflamabil
1
1/
9
Ce semnali+are e
noapte poart$ n mar'
un ansamblu format
intr-un bac remorcat
mpins sau us n
cuplu e alt$ na!$
autopropulsat$ "
RND.S2. 1 1 Na!a autopropulsat$
poart$ luminile unei
na!e care
remorc5ea+$&
mpinge sau uce
cuplat iar bacul
poart$ la catarg o
lumin$ !ere 'i pe
!ertical$ eesubt o
lumin$ alb$& ambele
!i+ibile in toate
p$rile& la pupa o
lumin$ alb$
% 6ntreg ansamblu !a
purta semnali+area
unui con!oi remorcat&
mpins sau us cuplat
1 Na!a autopropulsat$
!a purta luminile
unui bac& care na!ig$
liber& iar bacul
luminile pre!$+ute
pentru o na!$
remorcat$ mpins$
sau cuplat$
%
1,
%
Instalaiile plutitoare&
noaptea n staionare&
trebuie s$ poarte 1
RND.S2. 1 1 Duminile albe
obi'nuite& n num$r
suficient pentru a
inica contururile lor
% Dumini e i!erse
culori& obi'nuite& n
num$r suficient pentru
a inica contururile
lor n partea 'enalului
na!igabil
% Dumini albe
obi'nuite& n num$r
suficient pentru a
inica contururile lor
in partea 'enalului
na!igabil
1
1,
1
) na!$ care na!ig$ cu
!ele folosin n acela'i
timp 'i motor& +iua n
mar'& trebuie s$ poarte1
RND.S2. 1 1 ) bul$ neagr$
ispus$ la cel puin 3
m easupra liniei e
ma*im$ nc$rcare
astfel nc(t s$ fie
!i+ibil$ n toate
p$rile
% 7n con negru cu
!(rful n 4os& amplasat
c(t mai sus posibil 'i
ntr-un loc une !a fi
cel mai !i+ibil
1 7n con negru cu
!(rful n sus ispus
la cel puin 3 m
easupra liniei e
ma*im$ nc$rcare&
astfel nc(t s$ fie
!i+ibil n toate p$rile
%
1,
2
Toate bacurile e
trecere& +iua n mar'
!or purta un balon
!ere la o n$lime e
cel puin / m easupra
liniei e nc$rcare
ma*im$ 1
RND.S2. 1 1 Nu 1 Da % Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
%
1,
3
Tancurile care au
transportat materiale
inflamabile 'i nu au
fost ega+ate& +iua n
staionare !or purta 1
RND.S2. 1 1 R.N.D. nu pre!ee
e*pres aceast$
situaie
% 7n con ro'u cu !(rful
n 4os ispus ntr-un
loc potri!it astfel nc(t
s$ fie !i+ibil in toate
p$rile
% 7n con albastru cu
!(rful n 4os ispus
ntr-un loc potri!it 'i
la o n$lime astfel
nc(t s$ fie !i+ibil
in toate p$rile
1
1,
3
Na!ele e'uate 'i
scufunate& +iua&
trebuie s$ poarte 1
RND.S2. 1 1 7n balon ro'u 'i un
balon alb ispuse la
cel puin 1 m unul
easupra celuilalt&
balonul ro'u fiin
easupra n partea
une 'enalul este
liber 'i& n partea
une 'enalul nu este
liber un balon ro'u
ispus la aceea'i
n$lime ca 'i balonul
ro'u plasat e cealalt$
parte. 6ntreaga
semnali+are trebuie
s$ fie !i+ibil$ in
toate p$rile
% 6n partea une 'enalul
este liber un pa!ilion
a c$rui 4um$tate
superioar$ este ro'ie&
iar 4um$tate inferioar$
este alb$ 'i n partea
une 'enalul este
nc5is un pa!ilion
ro'u ispus la aceea'i
n$lime ca 'i
pa!ilionul ro'u 'i alb
purtat e cealalt$
parte. 6ntreaga
semnali+are trebuie s$
fie !i+ibil$ in toate
p$rile
1 6n partea une
'enalul este liber un
pa!ilion a c$rui
4um$tate superioar$
este alb$& iar
4um$tatea inferioar$
este ro'ie 'i n partea
une 'enalul este
nc5is un pa!ilion
ro'u ispus la aceea'i
n$lime ca 'i
pa!ilionul alb 'i ro'u
purtat e cealalt$
parte. 6ntreaga
semnali+are trebuie
s$ fie !i+ibil$ in
toate p$rile
%
1,
0
Duminile in figura e
mai 4os sunt purtate
e 1
RND.S2. 1 1 7n con!oi prin
mpingere ce na!ig$
noaptea !$+ut in
pro!a& a!(n n
compunerea sa 'i
na!e ce transport$
material e*plo+ibil
% 7n con!oi prin
mpingere ce na!ig$
noaptea& !$+ut in
pro!a a!(n n
compunerea sa 'i na!e
ce transport$ material
inflamabil
1 Na!a autopropulsat$
in capul unui
con!oi remorcat& ce
na!ig$ noaptea&
!$+ut$ in pro!a&
a!(n n con!oi cel
puin o na!$ ce
transport$ material
inflamabil
%
1,
/
Duminile in figura e
mai 4os sunt purtate&
noaptea e 1
RND.S2. 1 1 7n con!oi mpins n
mar' !$+ut in pro!a
a!(n n compunerea
sa cel puin o na!$ ce
transport$ material
e*plo*ibil
1 7n con!oi mpins n
mar' !$+ut in pro!a&
a!(n n compunerea
sa cel puin o na!$ ce
transport$ material
inflamabil
% 7n con!oi mpins n
mar' !$+ut in pro!a
%
1,
,
Semnali+area
pre!$+ut$ pentru
noapte la na!e trebuie
s$ fie purtat$& n plus&
'i +iua & n coniii e 1
RND.S2. 1 1 Ki+ibilitate reus$ 1
cea$& ninsoare etc
1 :!arie la borul na!ei % R$nii sau bolna!i la
bor
%
1,
8
Dac$ lumina e
semnali+are puternic$&
pre!$+ut$ n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re&
se efectea+$& cum
trebuie s$ fie lumina
e re+er!$ ce o
nlocuie'te "
RND.S2. 1 1 #uternic$ sau clar$ 1 )bi'nuit$ % Nu contea+$
intensitatea
%
1,
9
Cum 'i une trebuie
ispuse luminile e
catarg ale unui con!oi
mpins "
RND.S2. 1 1 Da pro!a na!ei sau a
uneia in na!ele in
capul con!oiului& n
form$ e triung5i
ec5ilateral& l(ng$ a*a
longituinal$
1 Da catargul pro!a al
mping$torului& n
form$ e triung5i
ec5ilateral
% Da pro!a uneia sau a
oric$rei na!e in
capul con!oiului& n
form$ e triung5i
isoscel
%
18
%
Ce lumini
suplimentare poart$
tancurile n mar'& care
au transportat
materiale inflamabile&
'i nu au fost ega+ate "
RND.S2. 1 1 ) lumin$ albastr$
obi'nuit$ la pupa&
ntr-un loc potri!it 'i
la o n$lime astfel
nc(t s$ fie !i+ibil$
in toate p$rile
1 ) lumin$ ro'ie
obi'nuit$ la pupa& ntr-
un loc potri!it 'i la o
n$lime astfel nc(t s$
fie !i+ibil$ in toate
p$rile
% Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
%
18
1
Ce lumini trebuie s$
poarte na!ele
autopropulsate in
capul unui con!oi
remorcat& care na!ig$
una l(ng$ alta& cuplate
sau nu& iar n
compunerea
con!oiului sunt na!e
ce transport$ material
inflamabil "
RND.S2. 1 1 @iecare na!$
autopropulsat$ in
capul con!oiului
poart$ 1 trei lumini
albe puternice la
catarg& ispuse
!ertical 'i o lumin$
ro'ie clar$& sub cea
mai e 4os lumin$
alb$& toate !i+ibile pe
un arc e ori+ont e
220 grae& luminile
ro'uH!ere clare in
boruri& lumin$
galben$ e pupa
% @iecare na!$
autopropulsat$ in
capul con!oiului
poart$ 3 lumini albe
puternice la catarg
ispuse !ertical 'i o
lumin$ albastr$ clar$
sub cea mai e 4os
lumin$ alb$& toate
!i+ibile pe un arc e
ori+ont e 220 grae&
luminile ro'uH!ere
clare n boruri 'i o
lumin$ galben$
obi'nuit$ la pupa
!i+ibil$ pe un arc e
ori+ont e 130 grae
1 Duminile na!elor
autopropulsate in
capul unui con!oi
remorcat& care na!ig$
una l(ng$ alta&
cuplate sau nu& iar
una in na!ele
autopropulsate
nlocuie'te a treia
lumin$ alb$
puternic$ cu o
lumin$ albastr$
obi'nuit$& !i+ibil$ pe
acela'i arc e ori+ont
%
18
2
Instalaiile plutitoare&
noaptea n mar'&
trebuie s$ poarte 1
RND.S2. 1 1 Dumini obi'nuite e
i!erse culori& n
num$r suficient
pentru a ar$ta
imensiunile
construciei
% Dumini albe obi'nuite&
pentru a ar$ta
imensiunile
construciei
% Dumini albe
obi'nuite& n num$r
suficient pentru a
inica contururile
construciei
1
18
3
Ce semnali+are e
noapte trebuie s$
poarte aparatele
plutitoare n lucru 'i
na!ele care efectuea+$
lucr$ri n calea
na!igabil$& precum 'i
na!ele e'uate "
RND.S2. 1 1 Dou$ lumini clare
!er+i suprapuse la
circa 1 m una
easupra celeilalte& n
partea une 'enalul
este liber 'i o lumin$
ro'ie clar$ n partea
une 'enalul nu este
liber. Dumina ro'ie
este ispus$ la
aceea'i n$lime cu
lumina !ere
superioar$. Toate
luminile sunt !i+ibile
in toate p$rile
1 ) lumin$ ro'ie clar$ 'i
o lumin$ alb$ clar$&
ispuse la circa 1 m
una easupra
celeilalte& lumina alb$
fiin cea e sus& n
partea une 'enalul nu
este liber. Toate
luminile sunt !i+ibile
in toate p$rile
% ) lumin$ ro'ie clar$
'i o lumin$ alb$ clar$
ispuse la circa 1 m
una easupra
celeilalte& lumina
ro'ie fiin cea e sus&
n partea une
'enalul nu este liber
'i o lumin$ ro'ie
clar$& n partea une
'enalul este liber.
Duminile ro'ii sunt
ispuse la aceea'i
n$lime. Toate
luminile sunt !i+ibile
in toate p$rile
%
18
3
Care este semnali+area
e +i suplimentar$ a
na!elor n mar'& care
transport$ materiale
inflamabile "
RND.S2. 1 1 7n con albastru cu
!(rful n 4os& ispus
la un loc potri!it 'i la
o n$lime astfel nc(t
s$ fie !i+ibil in toate
p$rile
1 7n con albastru cu
!(rful n sus& ispus la
un loc potri!it 'i la o
n$lime astfel nc(t s$
fie !i+ibil in toate
p$rile
% 7n con ro'u cu
!(rful n 4os& ispus
la un loc potri!it 'i la
o n$lime astfel nc(t
s$ fie !i+ibil in
toate p$rile
%
18
0
Care este semnali+area
e +i suplimentar$ a
na!elor n mar'& ce
trebuie prote4ate
mpotri!a !alurilor "
RND.S2. 1 1 ) bul$ ro'ie easupra
unei bule albe&
ispuse ntr-un loc
une s$ fie !i+ibile
in toate p$rile
% 7n pa!ilion a c$rui
4um$tate superioar$
este ro'ie 'i 4um$tate
inferioar$ este alb$&
ispus ntr-un loc
potri!it& e une s$ fie
!i+ibil in toate p$rile
1 Dou$ pa!ilioane
suprapuse& intre
care cel superior este
alb 'i cel inferior este
ro'u& ispuse ntr-un
loc potri!it& e une
s$ fie !i+ibile in
toate p$rile
%
18
/
Na!ele care transport$
materiale inflamabile&
+iua n staionare& sunt
obligate s$ fie
semnali+ate "
RND.S2. 1 1 Nu % Da. Cu e*cepia
na!elor care fac parte
int-un con!oi mpins
1 Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
nu pre!ee e*pres
aceast$ situaie
%
18
,
Eiua& na!ele ale c$ror
ancore funarisite
pre+int$ un pericol
pentru na!igaie& !or
semnali+a ancorele
prin 1
RND.S2. 1 1 7n flotor galben % 7n pa!ilion galben % 7n flotor galben cu
reflector raar
1
18
8
Ce repre+int$ imaginea
e mai 4os "
RND.S2. 1 1 Duminile na!ei
autopropulsate in
capul unui con!oi
remorcat& ce na!ig$
noaptea& !$+ut$ in
pro!a& a!(n n
compunerea
con!oiului cel puin o
na!$ ce transport$
material inflamabil
1 Duminile na!ei
autopropulsate in
capul unui con!oi
remorcat& ce na!ig$
noaptea& !$+ut$ in
pro!a& a!(n n
compunerea
con!oiului cel puin o
na!$ ce transport$
material e*plo+ibil
% Duminile unei na!e
autopropulsate& ce
na!ig$ i+olat
noaptea& !$+ut$ in
pro!a
%
18
9
Duminile in figura e
mai 4os sunt purtate
e 1
RND.S2. 1 1 Dou$ na!e
autopropulsate n
staionare& cuplate&
!$+ute in pro!a
% ) na!$ autopropulsat$
n mar' noaptea
!$+ut$ in pro!a
% Dou$ na!e& intre
care una
autopropulsat$& ce
na!ig$ cuplat&
noaptea& !$+ute in
pro!a
1
19
%
Ce semnali+are e
noapte trebuie s$
poarte o na!$
autopropulsat$ ce
na!ig$ i+olat "
RND.S2. 1 1 ) lumin$ e catarg
alb$ puternic$A
luminile in boruri
ro'uH!ere clare 'i o
lumin$ galben$
obi'nuit$ la pupa
% ) lumin$ e catarg
alb$ clar$A luminile
in boruri ro'uH!ere
obi'nuite 'i o lumin$
alb$ clar$ la pupa
% ) lumin$ e catarg
alb$ puternic$A
luminile in boruri
ro'uH!ere clare 'i o
lumin$ alb$ obi'nuit$
la pupa
1
19
1
Ce imensiuni trebuie
s$ aib$ un bicon "
RND.S2. 1 1 6n$limea e %&8 m 'i
iametrul e cel puin
%&0 m
1 6n$limea e %&8 m 'i
ra+a e cel puin %&0
m
% 6n$limea e %&8 m 'i
iametrul e %&8 m
%
19
2
Na!ele autori+ate s$
transporte mai mult e
12 pasageri 'i a c$rei
lungime ma*im$ a
corpului nu ep$'e'te
2% m trebuie s$
poarte 1
RND.S2. 1 1 7n bicon galben
amplasat n mo
corespun+$tor 'i la o
n$lime n a'a fel
nc(t s$ fie !i+ibil in
toate p$rile
1 Dou$ biconuri
galbene amplasate la
pro!a 'i la o n$lime
n a'a fel nc(t s$ fie
!i+ibile in toate
p$rile
% Nu este pre!$+ut n
pre+entul
Regulament e
Na!igaie pe Dun$re
%
19
3
Na!ele n mar' care
efectuea+$ operaiuni
e sona4 sau e
m$surare n calea
na!igabil$ !or purta o
lumin$ galben$ clar$&
intermitent$ !i+ibil$
in toate p$rile "
RND.S2. 1 1 Da 1 Nu % Nu este pre!$+ut n
pre+entul
Regulament e
Na!igaie pe Dun$re
%
19
3
Na!ele care acionea+$
la spargerea g5eii !or
purta suplimentar
+iua 1
RND.S2. 1 1 Trei baloane ro'ii
ispuse unul sub altul
la cca. un metru
istan$
1 Trei baloane galbene
ispuse unul sub altul
la cca. un metru
istan$
% Trei baloane negre
ispuse unul sub
altul la cca. un metru
istan$
%
19
0
Na!ele care acionea+$
la spargerea g5eii !or
purta suplimentar
noaptea 1
RND.S2. 1 1 Trei lumini ro'ii
obi'nuite !i+ibile in
toate p$rile ispuse
una sub alta la cca. un
metru istan$
1 Trei lumini !er+i
obi'nuite !i+ibile in
toate p$rile ispuse
una sub alta la cca. un
metru istan$
% Trei lumini galbene
obi'nuite !i+ibile in
toate p$rile ispuse
una sub alta la cca.
un metru istan$
%
19
/
Care este semnali+area
suplimentar$ a na!elor
e supra!eg5ere
flu!ial$ +iua n mar' n
e*ercitarea
atribuiunilor lor 1
RND.S3. 1 1 Ca a unei na!e i+olate % Eiua arborea+$ o
flamur$ alb$ n centrul
c$reia se g$se'te un
romb alb ncarat e
un c5enar albastru
% Eiua arborea+$ o
flamur$ alb$ n
centrul c$reia se
g$se'te un romb alb
ncarat cu un c5enar
albastru 'i arat$ o
lumin$ albastr$
intermitent$
1
19
,
Fmiterea e c$tre o
na!$ a unui semnal
fonic lung pe
!i+ibilitate bun$ are
semnificaia e 1
RND.S3. 1 1 Na!igaie periculoas$ % :tenie 1 Semnal premerg$tor
inteniei e a ep$'i
%
19
8
) na!$ care iese intr-
un ba+in portuar sau
intr-un afluent 'i se
nreapt$ la tribor
emite 1
RND.S3. 1 1 Trei sunete lungi % 7n sunet lung urmat
e ou$ sunete scurte
% Trei sunete lungi
urmate e unul scurt
1
19
9
Care este culoarea&
forma 'i care sunt
caracteristicile unei
geamanuri e
bifurcaie "
RND.S3. 1 1 De forma sferic$
!opsit$ ;piturat$< n
!ere-ro'u-!ere-
ro'u& lumin$ e
culoare alb$
intermitent$
1 De forma sferic$
!opsit$ ;piturat$< n
alb-negru-alb-negru&
lumin$ e culoare alb$
intermitent$
% De forma sferic$
!opsit$ ;piturat$< n
ro'u-negru-ro'u-
negru& lumin$ e
culoare alb$
intermitent$
%
2%
%
Care sunt
caracteristicile luminii
e coast$ ;far< e
bifurcaie "
RND.S3. 1 1 Dou$ panouri
triung5iulare albe&
unul easupra
celuilalt 'i opuse la
!(rf cel e easupra
m$rginit cu ban$
ro'ie cel e 4os cu
ban$ !ere& lumin$
alb$ intermitent$
1 Suport e culoare
alb$& lumin$ galben$
fi*$ & un isc piturat
negru-ro'u-negru-ro'u
% Suport e culoare
alb$& lumin$ alb$
fi*$& un isc piturat
ro'u-negru-ro'u-
negru
%
2%
1
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+ice staionarea
n +ona ambelor
maluri
% Inter+icere e a
staiona ;e a ancora
sau e a se lega la
mal<
1 Inter+ice staionarea
n 'enal
%
2%
2
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 )blig$ na!ale e a
ine partea 'enalului
care se g$se'te la
tribor
1 )blig$ na!ele e a
ine partea 'enalului
care se g$se'te la
babor
% )blig$ na!ele s$
efectue+e nscruci'$ri
numai prin tribor
%
2%
3
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 7rmea+$ trecerea pe
sub po
% 6n$limea liber$
easupra apei este
limitat$
1 :$ncimea apei este
limitat$
%
2%
3
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ericol& asigurai-!$ % Tra!ersarea cu o linie
electric$ aerian$
1 Tra!ersare
5irocentral$
electric$
%
2%
0
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Calea urmat$ este
consierat$ ca afluent
a c$ii nt(lnite
1 C$ile nt(lnite sunt
consierate ca aflueni
ai c$ii urmate
% )bligaia e a nu se
anga4a n calea
principal$ sau e a
nu Tra!ersa
%
2%
/
Care intre cele ou$
semnale e mai 4os
crea+$ obligaii
conuc$torilor e na!e
"
RND.S3. 1 1 Semnalul : 1% % Semnalul D 2 % Nici unul 1
2%
,
Care sunt semnalele
fonice& emise& n ca+ul
unei ep$'iri prin
tribor at(t e na!a
care a4unge in urm$
c(t 'i e na!a a4uns$
care poate oferi
rumul cerut "
RND.S3. 1 1 Na!a care a4unge in
urm$ emite 1 Bun
sunet lung urmat e
ou$ sunete scurte&
na!a a4uns$ in urm$
emite un sunet scurtC
% Na!a care a4unge in
urm$ emite 1 Bou$
sunete lungi urmate e
un sunet scurt& na!a
a4uns$ in urm$ emite
ou$ sunete scurteC
1 Na!a care a4unge in
urm$ emite 1 Bou$
sunete lungi urmate
e ou$ sunete
scurte& na!a a4uns$
in urm$ emite un
sunet scurtC
%
2%
8
:tunci c(n o na!$
este n pericol 'i !rea
s$ cear$ a4utor& poate
emite semnale
sonore "
RND.S3. 1 1 Da 1 Nu % Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
%
2%
9
Na!a care emite patru
sunete scurte 1
RND.S3. 1 1 Fste n imposibilitate
e a mane!ra
1 D$ napoi % Fste n pericol
iminent e abora4
%
21
%
) na!$ i+olat$& care
na!ig$ amonte& cu
raar n coniii e
!i+ibilitate reus$&
emite 1
RND.S3. 1 1 Dou$ sunete lungi&
emise la cel puin un
minut
% Trei sunete cu trei
tonalit$i iferite& care
se succe far$
ntrerupere
% 7n sunet lung&
repetat cel puin la
fiecare minut
1
21
1
Lconrii pentru
reapta au culoarea 1
RND.S3. 1 1 Kere % Neagr$ % Ro'ie 1
21
2
Ce inic$ semnalul
al$turat "
RND.S3. 1 1 Tra!ersare e la
malul st(ng
% Tra!ersare e la malul
rept
1 Malon e aliniament
reapta
%
21
3
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os 1
RND.S3. 1 1 6n +ona respecti!$ se
prouc !aluri
% Inter+icere e a
pro!oca !aluri
1 Inter+ice pro!ocarea
e !aluri sau efecte
e sugere
%
21
3
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+ice na!igaia
con!oaielor
remorcate sau
mpinse& cu mai mult
e 12 unit$i
% )blig$ na!ele e a nu
ep$'i !ite+a e 12
.mH5 n raport cu
malurile
1 Kite+a curentului
este mai mare e 12
.mH5
%
21
0
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 D$imea trecerii sau a
'enalului este limitat$
% Lenalul este ep$rtat
e malul rept ;st(ng<.
>eninei-!$ la 1% m
istan$ e semnal
1 Recomanarea e a
se nep$rta e malul
rept ;st(ng< n
irecia ar$tat$ p(n$
la 1% m
%
21
/
Care intre cele ou$
semnale e mai 4os
repre+int$ semnalul e
inter+icere "
RND.S3. 1 1 Semnalul : 1 1 Semnalul F 1 % :t(t semnalul : 1 ct
'i semnalul F 1
%
21
,
Care sunt semnalele
fonice& emise& n ca+ul
n care se cere ep$'ire
prin tribor& e c$tre
na!a ce a4unge in
urm$& iar na!a a4uns$
nu poate oferi
ep$'irea prin tribor
'i na!a care a4unge in
urm$ este e acor "
RND.S3. 1 1 Na!a care a4unge in
urm$ emite1 Bou$
sunete lungi 'i ou$
sunete scurteC. Na!a
a4uns$ emite1 Bou$
sunete scurteC. Na!a
care a4unge in urm$
emite1 Bun sunet
scurtC
% Na!a care a4unge in
urm$ emite1 Bou$
sunete lungi 'i unul
scurtC. Na!a a4uns$
emite 1 Bun sunet
scurtC. Na!a care
a4unge in urm$
emite1 Bou$ sunete
scurteC
1 Na!a care a4unge in
urm$ emite 1 Bou$
sunete lungi 'i ou$
sunete scurteC. Na!a
a4uns$ in urm$
emite 1 B un sunet
scurtC. Na!a care
a4unge in urm$
emite1 B un sunet
scurtC
%
21
8
Se pot folosi lumini 'i
semnale ce nu sunt
pre!$+ute n R.N.D "
RND.S3. 1 1 Nu sunt permise alte
semnale ec(t cele
pre!$+ute n R.N.D
% Da& numai pentru
comunic$ri ntre na!e&
ntre na!e 'i uscat& cu
coniia s$ nu se
confune cu luminile
'i semnalele pre!$+ute
e R.N.D
1 Da& numai n sectorul
Dun$rii maritime
%
21
9
Sunt inter+ise
semnalele fonice ntre
na!e sau ntre na!$ 'i
uscat& altele ec(t cele
pre!$+ute e
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re "
RND.S3. 1 1 Da % Nu 1 Nu este pre!$+ut
e*pres n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
%
22
%
#entru a ntoarce la
tribor& o na!$ trebuie
s$ emit$ 1
RND.S3. 1 1 B7n sunet scurtC
urmat e Bun sunet
lungC
% B7n sunet lungC&
urmat e Bou$
sunete scurteC
% B7n sunet lungC&
urmat e Bun sunet
scurtC
1
22
1
) na!$ care
staionea+$ pe partea
reapt$ a 'enalului& n
coniii e !i+ibilitate
reus$& emite 1
RND.S3. 1 1 B) serie simpl$ e
sunete e clopotC&
repetate cel puin la
fiecare minut
% B) serie ubl$ e
sunete e clopotC
repetat$ cel puin la
fiecare minut
1 B) serie tripl$ e
sunete e clopotC
repetat$ cel puin la
fiecare minut
%
22
2
#e ntregul parcurs
na!igabil al flu!iului&
'enalul este bali+at
up$ sistemul 1
RND.S3. 1 1 Dateral 1 Carinal % Dateral 'i carinal %
22
3
Ce semnificaie au
semnalele e mai 4os "
RND.S3. 1 1 @ar e intrare n
ba+in. >al rept
% Malon e alineament
reapta
1 Nici o semnificaie %
22
3
#ri!ii semnalul e mai
4os. Ce semnificaie
are "
RND.S3. 1 1 Inter+ice trecerea % Inter+ice orice
ep$sire
1 Inter+ice ep$'irea
numai ntre con!oaie
%
22
0
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 )bligaia e a se
nrepta spre partea
'enalului situat la
babor
1 )bliga na!ele e a
urma irecia inicat$
prin s$geat$
% )bliga na!ele e a se
nrepta spre partea
'enalului care se
g$se'te la tribor
%
22
/
Care in obligaiile e
mai 4os& !$ re!in c(n
suntei e cart la
comana unei na!e n
mar' 'i nt(lnii
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 6naintea anga4$rii n
calea principal$& s$
emitei semnale
sonore pre!$+ute e
R.N.D
% S$ nu !$ anga4ai n
calea principal$ sau s$
nu tra!ersai ec(t
ac$ mane!ra nu
oblig$ alte na!e care
na!ig$ pe aceast$ cale
s$-'i moifice rumul
sau !ite+a
1 Nu a!ei nici o
obligaie& eoarece
semnalul inic$
prioritate e trecere
pentru
umnea!oastr$
%
22
,
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Recomanarea e a
se ine& n spaiul
inicat& pe Canalul
Sulina
% )bligaia e a se ine
n spaiu inicat
% Recomanarea e a
se ine n spaiul
inicat
1
22
8
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 C$ile nt(lnite sunt
consierate ca
aflueni ai c$ii urmate
1 )bligaia e a nu se
anga4a n calea
principal$ sau e a nu
tra!ersa
% Calea urmat$ este
consierat$ ca
afluent al c$ii
nt(lnite
%
22
9
#ri!ii cele ou$
semnale e mai 4os.
Care este semnalul e
obligaie "
RND.S3. 1 1 Semnalul F % Semnalul : % Nici unul 1
23
%
Care sunt semnalele
fonice e nt(lnire prin
babor& ce sunt emise
at(t e na!ele ce
na!ig$ amonte& c(t 'i
e na!ele ce na!ig$
a!al "
RND.S3. 1 1 #rima emite Bun
sunet scurtC na!a care
na!ig$ a!al. Na!a
care na!ig$ amonte
r$spune tot cu Bun
sunet scurtC
% Na!a care na!ig$ a!al
emite& Bou$ sunete
scurteC. Na!a care
na!ig$ amonte
r$spune cu Bun sunet
scurtC
% Na!a care na!ig$
amonte emite prima
Bun sunet scurtC.
Na!a care na!ig$
a!al r$spune cu Bun
sunet scurtC 'i se
abate in rum la
reapta
1
23
1
:tunci c(n o na!$
aflat$ n pericol !rea s$
cear$ a4utor& ea poate
s$ emit$ 1
RND.S3. 1 1 B) serie e sunete e
clopotC
% B) serie e cinci
sunete lungiC la
inter!al e un minut
% B) serie e sunete e
clopotC sau Bsunete
lungiC cu alte
mi4loace acustice
repetate
1
23
2
Na!a care emite& Bserie
e sunete foarte
scurteC ce
semnali+ea+$ "
RND.S3. 1 1 Fste n
imposibilitatea e
mane!r$
% Fste n pericol 'i cere
a4utor
% Fste n pericol
iminent e abora4
1
23
3
Lconri pentru st(nga
au culoarea 1
RND.S3. 1 1 Kere 1 Neagr$ % Ro'ie %
23
3
Ce semnificaie are
semnalul al$turat 1
RND.S3. 1 1 Tra!ersare e la
malul st(ng
1 Tra!ersarea e la
malul rept
% Malon e aliniament
reapta
%
23
0
#ri!ii semnalul e mai
4os. Ce semnificaie
are "
RND.S3. 1 1 Inter+ice trecerea 1 Inter+ice trecerea
prelungit$
% Inter+ice orice
eplasare
%
23
/
#ri!ii imaginea e
mai 4os. Ce
semnificaie are "
RND.S3. 1 1 Dimitea+$ 'enalul % Inter+ice trecerea n
spaiul inicat
% Intertice trecerea n
afara spaiului
inicat
1
23
,
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 )bligaia e a p$stra
o !igilen$ eosebit$
% )bligaia e a emite
un semnal fonic
1 Inter+ice emiterea
semnalelor fonice
%
23
8
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Trecerea inter+is$ n
sensul inicat
% Trecerea recomanat$
n singurul sens
inicat
1 Trecerea
recomanat$ n
ambele sensuri
%
23
9
Care inte cele ou$
semnale e mai 4os
este semnal e
inicaie 1
RND.S3. 1 1 Semnalul : 0 % Semnalul F 0 1 :mbele semnale %
23
%
Se pot folosi semnale
fonice& altele ec(t
cele pre!$+ute e
R.N.D. "
RND.S3. 1 1 Nu % Numai pentru
comunic$ri ntre na!e
sau ntre o na!$ 'i
uscat
1 Da %
23
1
#entru a ntoarce la
babor o na!$ trebuie
s$ emit$ 1
RND.S3. 1 1 BDou$ sunete scurteC
urmate e Bun sunet
lungC
% B7n sunet lungC urmat
e Bou$ sunete
scurteC
1 B7n sunet lungC
urmat e Bun sunet
scurtC
%
23
2
) na!$ care
staionea+$ n po+iie
nesigur$ n coniii e
!i+ibilitate reus$
emite 1
RND.S3. 1 1 B) serie simpl$ e
sunete e clopotC
repetate la fiecare
minut
% B) serie ubl$ e
sunete e clopotC
repetate la cel puin
fiecare minut
% B) serie tripl$ e
sunete e clopotC
repetate cel puin la
fiecare minut
1
23
3
Care este forma&
culoarea 'i care sunt
caracteristicile unei
geamanuri pentru
st(nga "
RND.S3. 1 1 De form$ sferic$
piturat$ n negru-
ro'u-negru-ro'u&
lumina e culoare
alb$ intermitent$
% De form$ conic$
piturat$ n !ere&
lumina e culoare
!ere intermitent$
1 De form$ cilinric$
piturat$ n ro'u
lumina e culoare
ro'ie intermitent$
%
23
3
Ce semnificaie au
semnalele in esenul
al$turat "
RND.S3. 1 1 @ar e intrare n ba+in
mal st(ng
% Maloane aliniament
st(ng
1 Nici o semnificaie %
23
0
#ri!ii semnalul
al$turat . Ce
semnificaie are "
RND.S3. 1 1 Inter+ice trecerea % Inter+ice orice
ep$'ite
% Inter+ice ep$'irea
numai intre
con!oaie
1
23
/
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 )blig$ na!ele e a se
nrepta spre partea
'enalului care se
g$se'te la babor
% )blig$ na!ele e a
urma irecia inicat$
prin s$geat$
% )blig$ na!ele e a se
nrepta spre partea
'enalului care se
g$se'te la tribor
1
23
,
Care intre obligaiile
e mai 4os& !$ re!in
c(n suntei e cart la
comana unei na!e n
mar' 'i nt(lnii
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 6nainte e a !$ anga4a
n calea principal$ s$
emitei semnalele
sonore pre!$+ute e
R.N.D.
% S$ nu !$ anga4ai pe
calea principal$ sau s$
nu tra!ersai ec(t
ac$ mane!ra nu
oblig$& alte na!e care
na!ig$ pe aceast$ cale
s$-'i moifice rumul
sau !ite+a
1 Nu a!ei nici o
obligaie& ntruc(t
semnalul inic$
prioritate e trecere
pentru
umnea!oastr$
%
23
8
Ce semnificaie
general$ are semnalul
e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ermitere e trecere 1 Recomanare e
trecere
% Inter+icere e trecere %
23
9
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 C$ile nt(lnite sunt
consierate ca
aflueni ai c$ii urmate
1 )bligaia e a nu se
anga4a n calea
principal$ sau e a nu
tra!ersa
% Calea urmat$ e
consierat$ ca
afluent a c$ii
nt(lnite
%
20
%
Care intre cele ou$
semnale al$turate este
semnalul e inicaie "
RND.S3. 1 1 Semnalul : 8 % Semnalul F 8 1 Nici unul %
20
1
Ce obligaii au na!ele
care au un semnal
fonic emis e o alt$
na!$ care ore'te s$
ntoarc$ "
RND.S3. 1 1 Nici o obligaie % :t(t c(t este necesar
'i posibil& s$-'i
moifice !ite+a 'i
rumul lor pentru ca
ntoarcerea na!ei care
a emis semnalul s$ se
efectue+e f$r$ pericol
1 S$ se opreasc$ n
locul une erau c(n
au recepionat
semnalul fonic e
ronou al unei alte
na!e
%
20
2
Cum semnali+ea+$
noaptea na!ele care
sunt n pericol 'i cer
a4utor "
RND.S3. 1 1 :git$ circular o
lumin$
1 :prin o lumin$ ro'ie
intermitent$
% :git$ o lumin$
iniferent e culoare
%
20
3
Fmiterea e c$tre o
na!$ a Bou$ sunete
scurteC are
semnificaia e 1
RND.S3. 1 1 Kin la tribor % Koi ntoarce la babor % Kin la babor 1
20
3
Ieamanurile e
culoare !ere cu
lumin$ !ere
intermitent$ bali+ea+$ 1
RND.S3. 1 1 #artea stang$ a
'enalului 'i pericolele
e la malul st(ng
1 #artea reapta a
'enalului 'i pericolele
e la malul rept
% #ericolele e
na!igaie situate n
'enal
%
20
0
Dumina e coast$ ;far<
e pe malul st(ng& are
urm$toarele
caracteristici 1
RND.S3. 1 1 Suport e culoare
alb$& lumin$ e
culoare !ere
intermitent$ 'i un
panou e form$
rombic$& piturat
4um$tate !ere-partea
e sus 'i 4um$tate
alb-partea e 4os
1 Suport e culoare
alb$& lumin$ e
culoare !ere
intermitent$ 'i un
panou reptung5iular&
piturat la partea
superioar$ 'i
inferioar$ cu c(te o
ung$ alb$& iar ntre
cele ou$ ungi albe
piturat cu ro'u
% Suport e culoare
alb$& cu lumin$ e
culoare ro'ie
intermitent$ 'i un
panou e form$
rombic$& piturat
4um$tate negru la
partea superioar$ 'i
4um$tate alb la partea
inferioar$
%
20
/
Ce inic$ semnalul
al$turat "
RND.S3. 1 1 #uncte periculoase e
la malul st(ng
1 #uncte periculoase e
la malul rept
% #uncte periculoase n
'enal
%
20
,
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea e a
ncruci'a 'enalul la
tribor
% Inter+icerea oric$rei
ncruci'$ri
% )bligaia e a
ncruci'a 'enalul la
tribor
1
20
8
Ce semnificaie are
semnalul al$turat "
RND.S3. 1 1 )bligaia e a reuce
!ite+a
% Sunt impuse restricii
e na!igaieA
informai-!$
1 )bligaia e a se opri
n coniiile
pre!$+ute n R.N.D
%
20
9
Ce semnificaie are
semnalul al$turat "
RND.S3. 1 1 =ac care nu na!ig$
liber
1 =ac care na!ig$ liber % =ac %
2/
%
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Doc e alimentare cu
ap$ potabil$
1 :p$ potabil$ % #unct public e
alimentare cu ap$
potabil$
%
2/
1
Care sunt semnalele
fonice emise n cursul
unei ep$'iri prin
tribor& at(t e na!a
care a4unge in urm$&
c(t 'i e na!a a4uns$&
care nu poate oferi
rumul cerut& ns$
poate oferi ep$'irea
prin babor "
RND.S3. 1 1 Na!a care a4unge in
urma emite Bou$
sunete lungiC 'i&
Bou$ sunete scurteC&
na!a a4uns$ emite
Bou$ sunete scurteC
% Na!a care a4unge in
urm$ emite& Bou$
sunete lungiC 'i B
ou$ sunete scurteC&
na!a a4uns$ emite Bun
sunet scurtC
% Na!a care a4unge in
urm$ emite Bou$
sunete lungiC 'i Bun
sunet scurtC& na!a
a4uns$ emite Bun
sunet scurtC
1
2/
2
:tunci c(n o na!$
este n mar' n con!oi
sau ntr-o formaie n
cuplu& semnalele
fonice pre!$+ute e
R.N.D !or fi emise
e 1
RND.S3. 1 1 Na!a la borul c$reia
se afl$ conuc$torul
con!oiului sau
formaiei
1 Toate na!ele& n
funcie e situaiile
i!ite
% 7na in na!ele
autopropulsate
%
2/
3
Na!a care emite B3
sunete scurteC 1
RND.S3. 1 1 Fste n imposibilitate
e a mane!ra
% D$ napoi 1 Kine la babor %
2/
3
7n con!oi sau o
formaie n cuplu& n
mar' amonte& n
coniii e !i+ibilitate
reus$ emite 1
RND.S3. 1 1 BDou$ sunete lungiC&
repetate cel puin la
fiecare minut
1 B7n sunet lungC&
repetat la cel puin
ou$ minute
% BDou$ sunete
lungiC & repetate
continuu
%
2/
0
Ieamanurile
luminoase 'i
neluminoase& 'conri
'i 4aloanele pentru
reapta sau pentru
st(nga& n principiu ce
marc5ea+$ "
RND.S3. 1 1 Dimita 'enalului 'i
pericolele e la malul
respecti!
1 #ericolele e
na!igaie situate n
'enal
% #ericolele e la
malul respecti!
%
2/
/
Dumina e coast$ ;far<
e pe malul rept 'i
lumina e coast$ ;far<
e pe malul st(ng n
principiu inic$ 1
RND.S3. 1 1 #ericolele in
apropierea malurilor
'i n acela'i timp
apropierea 'enalului
e maluri
% Direcia apro*imati!$
a 'enalului n raport
cu malul 'i ser!e'te n
acela'i timp ca punct
e reper
1 Direcia 'enalului n
raport cu pericolele
e la maluri
%
2/
,
Ce semnificaie are
semnalul al$turat "
RND.S3. 1 1 6n +ona respecti!$
sunt anafoare
% Inter+icerea e a
ntoarce
1 Inic$ locuri
periculoase pentru
ntoarcerea na!elor
%
2/
8
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 )blig$ na!ele s$
emita un sunet scurt
% Inter+ice emiterea e
semnale sonore
% )blig$ na!ele e a
opri n coniiile
pre!$+ute n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
1
2/
9
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ost telefonic 1 #ost telefonic numai
n porturi
% Telefon public %
2,
%
Na!ele care sunt n
pericol 'i cer a4utor& ce
semnal !i+ual arat$
+iua "
RND.S3. 1 1 :git$ un pa!ilion alb % :git$ circular un
pa!ilion sau orice alt
obiect asem$n$tor
1 :git$ circular un
balon ro'u
%
2,
1
Fmiterea e c$tre o
na!$ a unui semnal
fonic scurt& are
semnificaia e1
RND.S3. 1 1 >olai par(mele % 6ntoarcere la tribor % Kin la tribor 1
2,
2
) na!$ care iese intr-
un ba+in portuar sau
intr-un afluent 'i se
nreapt$ la babor
emite1
RND.S3. 1 1 Trei sunete lungi % 7n sunet lung urmat
e ou$ sunete scurte
% Trei sunete lungi
urmate e ou$
sunete scurte
1
2,
3
Ce semnificaie au
geamanurile e
culoare ro'ie cu
lumina ro'ie
intermitent$ "
RND.S3. 1 1 >arc5ea+$ limitele
'enalului 'i irecia
sa bali+(n partea
st(ng$ a 'enalului 'i
pericolele e la malul
st(ng
% >arc5ea+$ limitele
'enalului 'i irecia sa
bali+(n partea
reapt$ a 'enalului 'i
pericolele e la malul
rept
1 =ali+ea+$ pericolele
e na!igaie situate
n 'enal
%
2,
3
Dumina e coast$ ;far<
e pe malul rept are
urm$toarele
caracteristici1
RND.S3. 1 1 Suport e culoare
alb$& lumin$ e
culoare !ere
intermitent$ 'i un
panou p$trat ro'u&
m$rginit e ou$
ben+i ori+ontale albe
% Suport e culoare
alb$& lumin$ e
culoare ro'ie
intermitent$ 'i un
panou p$trat ro'u&
m$rginit e ou$
ben+i ori+ontale albe
1 Suport e culoare
alb$& lumin$ e
culoare ro'ie
intermitent$ 'i un
panou p$trat !ere
m$rginit e ou$
ben+i ori+ontale albe
%
2,
0
Ce semnificaie are
semnalul al$turat "
RND.S3. 1 1 :rat$ conuc$torilor
e na!e c$
ncruci'area este
inter+is$
% )blig$ na!ele e a
ncruci'a 'enalul la
babor
1 Inter+ice e a
ncruci'a 'enalul la
babor
%
2,
/
Ce semnificaie are
semnalul al$turat "
RND.S3. 1 1 D$imea pasei e
trecere este limitat$
% D$imea 'enalului este
limitat$
% D$imea pasei e
trecere sau a
'enalului este
limitat$
1
2,
,
Ce semnificaie are
semnalul al$turat "
RND.S3. 1 1 Iaruri pesc$re'ti % =ara4 1 Reea e nal$
tensiune
%
2,
8
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Sf(r'itul unei
obligaii !alabile
pentru un singur fel
e na!igaie
% Sf(r'itul unei restricii
sau obligaii
% Sf(r'itul unei
inter+iceri sau a unei
obligaii !alabil$
pentru un singur sens
e na!igaie sau
sf(r'itul unei
restricii
1
2,
9
C(n o na!$ !rea s$ se
foloseasc$ e
prioritatea sa e
trecere emite
urm$torul semnal fonic
1
RND.S3. 1 1 7n sunet lung& un
sunet scurt& un sunet
lung
1 Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
% 7n sunet scurt& unul
lung& unul scurt
%
28
%
Cinci sunete scurte
emise e o na!$ a4uns$
in urm$ nseamn$ 1
RND.S3. 1 1 #ericol iminent e
abora4
% Imposibilitate e a
ep$'i
1 Imposibilitate e
mane!r$
%
28
1
) na!$ staion(n n
partea st(ng$ a
'enalului n coniii e
!i+ibilitate reus$
emite 1
RND.S3. 1 1 =$t$i e clopot
repetate la fiecare
minut
% ) serie ubl$ e b$t$i
e clopot repetat$ cel
puin la fiecare minut
% ) serie simpl$ e
b$t$i e clopot
repetate cel puin la
fiecare minut
1
28
2
Ce semnificaie au
geamanurile
luminoase 'i
neluminoase& 'conrii
'i 4aloanele e
4onciune 'i e
bifurcaie "
RND.S3. 1 1 Semnali+ea+$ numai
4onciunea 'i
bifurcaia 'enalului
% =ali+ea+$ numai
pericolele e na!igaie
situate pe 'enal
% Semnali+ea+$
4onciunea 'i
bifurcaia 'enalului 'i
n afar$ e aceasta
bali+ea+$ pericolele
e na!igaie in
'enal
1
28
3
6n principiu semnalele
e mai 4os inic$ 1
RND.S3. 1 1 6nceputul 'i sf(r'itul
tra!ers$rii 'enalului
e la un mal la altul
1 :*a 'enalului n
raport cu malurile
% Direcia pericolelor
e na!igaie n raport
cu malurile
%
28
3
Dou$ panouri
suprapuse& e forma 'i
culoarea in figura e
mai 4os& inic$ "
RND.S3. 1 1 Trecerea inter+is$ % ) inter+icere
prelungit$ e trecere
1 6ncruci'area 'i
ep$'irea sunt
inter+ise
%
28
0
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Inter+ice na!igaia n
irecia inicat$ e
s$geat$
% )blig$ pe
conuc$torii e na!e
e a urma irecia
inicat$ prin s$geat$
1 Inic$ irecia une
se g$sesc locuri
sigure pentru
staionarea na!elor
%
28
/
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 )bligaia e a emite
un semnal fonic
% Inter+ice emiterea
semnalelor fonice
% )bligaia e a p$stra
o !igilen$ eosebit$
1
28
,
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Trecerea inter+is$ n
sensul inicat
% Trecerea recomanat$
n singurul sens
inicat
1 Trecerea
recomanat$ n
ambele sensuri
%
28
8
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea e a
efectua ntoarcerea
% )bligaia e a face
ntoarcerea
% Doc e ntoarcere 1
28
9
Care in cele ou$
semnale e mai 4os
crea+$ obligaii pentru
conuc$torii e na!e "
RND.S3. 1 1 Semnalul : / % Semnalul = / % Nici unul 1
29
%
Semnalele fonice ale
na!elor autopropulsate
sunt nsoite e
semnale luminoase
sincroni+ate cu
acestea& a!(n
urm$toarele
caracteristici 1
RND.S3. 1 1 Dumina e culoare
galben$ obi'nuit$&
!i+ibil$ in toate
p$rile
% Dumina e culoare
alb$ clar$& !i+ibil$ in
toate p$rile
% Dumina e culoare
galben$ clar$&
!i+ibil$ in toate
p$rile
1
29
1
) na!$ care iese intr-
un ba+in 'i !rea s$
tra!erse+e calea
na!igabil$ 1
RND.S3. 1 1 "Dou$ sunete lungi" % "Trei sunete lungi" 1 "7n sunet lung" %
29
2
Care este forma&
culoarea 'i care sunt
caracteristicile luminii
unei geamanuri
pentru reapta "
RND.S3. 1 1 De form$ sferic$&
piturat$ n negruN
ro'u-negruNro'u&
lumina e culoare
alb$ intermitent$
% De form$ conic$&
piturat$ n negru&
lumina e culoare
!ere intermitent$
% De form$ cilinric$&
piturat$ n ro'u&
lumina e culoare
ro'ie intermitent$
1
29
3
Maloanele e
aliniament inic$ 1
RND.S3. 1 1 :*a tra!ers$rii 1 #ericolele e
na!igaie e la malul
rept sau st(ng
% 6nceputul sau
sf(r'itul tra!ers$rii
'enalului
%
29
3
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea
ncruci'$rii
% Inter+icerea ep$'irii % Inter+icerea e
n(lnire 'i ep$'ire
1
29
0
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea oric$rei
ncruci'$ri 'i ep$'iri
% )blig$ na!ele e a
ine partea 'enalului
care se g$se'te la
babor
1 )blig$ na!ele e a
efectua ncruci'area
n +ona une este
amplasat semnalul
%
29
/
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 :(ncimea apei este
limitat$
1 :lbia pre+int$
mameloane
% :sigurai-!$ O Sunt
epuneri masi!e
%
29
,
Ce semnificaie are
semnalul in
imaginea "
RND.S3. 1 1 )bligaia e a se
nrepta n sensul
s$geii
% Recomanarea e a se
nrepta n sensul
s$geii
1 Inic$ irecia une
se recoman$
staionarea
%
29
8
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Calea urmat$ este
consierat$ ca afluent
al c$ii nt(lnite
1 C$ile nt(lnite sunt
consierate ca aflueni
ai c$ii urmate
% )bligaia e a nu se
anga4a n calea
principal$ sau e a
nu tra!ersa
%
29
9
Care intre cele ou$
semnale crea+$
obligaii pentru
conuc$torii e na!e "
RND.S3. 1 1 Semnalul = 1 1 Semnalul D 3 % :mbele semnale %
3%
%
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea
na!igaiei na!elor cu
ou$ elici
% Inter+icerea na!igaiei
na!elor
autopropulsate
1 Inter+icerea
na!igaiei na!elor
nepropulsate
%
3%
1
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea
sporturilor nautice
% Inter+icerea e
staionare a na!elor e
sport 'i agrement
% Inter+icerea
na!igaiei pentru
toate ambarcaiuni e
sport 'i agrement
1
3%
2
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea
practic$rii sc5iului
nautic
1 Inter+icerea practic$rii
sporturilor nautice
% Inter+icerea oric$ror
na!e e a tracta
persoane care
practic$ sc5iul nautic
%
3%
3
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea
na!igaiei na!elor cu
!ele
1 Inter+icerea na!igaiei
na!elor cu !ele cu un
tona4 mai mare e 0%
e tone
% Inter+icerea
staion$rii na!elor cu
!ele
%
3%
3
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea e a l$sa
ambarcaiuni cu rame
la ap$
% Inter+icerea staion$rii
ambarcaiunilor cu
rame pe partea
'enalului pe care este
amplasat semnalul
% Inter+icerea
na!igaiei na!elor
care nu sunt
autopropulsate 'i nici
cu !ele
1
3%
0
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 #ermiterea e
staionare a na!elor
autopropulsate
% #ermiterea e a face
probe la paratul
plutitor
% #ermiterea na!igaiei
pentru na!ele
autopropulsate
1
3%
/
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ermiterea na!igaiei
pentru ambarcaiuni
e sport sau agrement
1 #ermiterea practic$rii
sporturilor nautice
% Eona inicat$
staion$rii na!elor e
sport 'i agrement
%
3%
,
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 )bligaia e a
practica sc5iul nautic
% #ermiterea e a
practica sc5iul nautic
1 #ermiterea na!igaiei
na!elor ce tractea+$
persoane care
practic$ sc5iul nautic
%
3%
8
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 #ermiterea staion$rii
na!elor cu !ele
% #ermiterea na!igaiei
pentru na!ele cu !ele
1 #ermiterea practic$rii
sporturilor nautice
%
3%
9
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Recomanarea e a
l$sa b$rci la ap$
% #ermiterea na!igaiei
pentru na!ele care nu
sunt nici
autopropulsate nici cu
!ele
1 #ermiterea e
staionare a na!elor
cu rame pe partea
une este amplasat
semnalul
%
31
%
Care sunt consierate
materiale inflamabile
n sensul
Regulamentului e
Na!igaie pe Dun$re "
RND.S3. 1 1 Dic5iele
combustibile ce se
pot amesteca cu apa
n orice fel
% Pirocarburile 'i
combustibilii lic5i+i
cu punctul e
inflamabilitate inferior
sau egal cu 1%% grae
C la o n$lime
barometric$ e ,/%
mm coloan$ e
mercur
1 Pirocarburile 'i
combustibilii lic5i+i
cu punctul e
inflamabilitate
superior cu 1%%
grae C la o n$lime
barometric$ e ,%%
mm coloan$ e
mercur
%
31
1
Care sunt consierate
materiale e*plo+ibile
n sensul
Regulamentului e
Na!igaie pe Dun$re "
RND.S3. 1 1 >ateriale 'i obiecte
e*plo+ibile atunci
c(n greutatea lor
brut$ total$ este mai
mic$ e 0 .g
% >ateriale 'i obiecte
e*plo+ibile atunci
c(n greutatea lor
brut$ total$ este mai
mare e 0 .g
1 Tuburi e cartu'e
nc$rcate 'i cartu'e
pentru arme e foc
portati!e c(n
greutatea lor brut$
total$ este mai mare
e 0 .g
%
31
2
Dic5iele&
combustibile ntr-o
cantitate ce nu
ep$'e'te 2%% l 'i
transportate n colete
sunt consierate
materiale inflamabile "
RND.S3. 1 1 Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
% Da % Nu 1
31
3
:moniacul lic5efiat
sau i+ol!at sub
presiune c(n este
transportat n na!e
cistern$ ;tancuri< este
consierat material
e*plo+i! "
RND.S3. 1 1 Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
% Nu % Da 1
31
3
Sulfura e carbon n
stare lic5i$ este
consierat$ material
inflamabil "
RND.S3. 1 1 Nu % Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
% 6ntr-o cantitate mai
mare e 2 .g
1
31
0
Ce greutate brut$
total$ trebuie s$ aib$
aprin+$toarele& piesele
e artificii pentru a fi
consierate materiale
e*plo+ibile "
RND.S3. 1 1 >ai mare e 10 .g 1 1% .g % 0 .g %
31
/
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Fmiterea unui sunet
lung
% Kigilen$ eosebit$ % )prirea la 1%%% m 1
31
,
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea
staion$rii ;pe o
istan$ e 1%%% m<
1 Inter+icerea staion$rii
;pe o istan$ mai
mare e 1%%% m<
% :ncorarea inter+is$ %
31
8
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 #unct e control
trecere frontier$
% )prii pentru !am$ O 1 #unct !amal %
31
9
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea
na!igaiei pe
sc(nura cu !ele
1 Inter+is$ practicarea
sporturilor nautice
% Inter+is$ practicarea
surfingului
%
32
%
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea e
na!igaie a 'alupelor
% Terminarea +onei
permise pentru
na!igaia cu !ite+a
mare a
ambarcaiunilor mici
e sport sau e
agrement
1 Inter+icerea e
nt(lnire a 'alupelor
%
32
1
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea e a l$sa
la ap$ sau e a riica
pe mal ambarcaiuni
1 Inter+icerea e a
na!iga cu
ambarcaiuni mici
% Inter+icerea e a
riica pe mal
ambarcaiuni
%
32
2
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 )bligaia e a intra n
leg$tur$
raiotelefonic$
1 Inter+icerea e a intra
n leg$tur$
raiotelefonic$
% Recomanarea e a
intra n leg$tur$
raiotelefonic$
%
32
3
Ce semnificaie au
semnalele luminoase
in imaginea e mai
4os "
RND.S3. 1 1 )bligaia na!elor
care na!ig$ pe calea
principal$ s$
sc5imbe& n ca+ e
ne!oie& rumul sau
!ite+a lor pentru a
cea rumul na!elor
care ies in port sau
in calea afluent$
1 Inter+icerea na!elor
care na!ig$ pe calea
principal$ s$ sc5imbe
rumul sau !ite+a lor
pentru a cea rumul
na!elor care ies in
port sau in calea
afluent$
% )bligaia na!elor
care na!ig$ pe calea
afluent$ s$ sc5imbe
rumul n ca+ e
ne!oie
%
32
3
Na!igaia la trecerea
pe sub poul
II7RIFNI-K:D7
)II& pentru mar'ul
amonteHa!al& se
esf$'oar$ 1
RND.S3. 1 1 #rint-o singur$
esc5iere
% #rin ou$ esc5ieri
separate
1 Confom orinelor
ate e #unct control
P(r'o!a
%
32
0
Na!igaia la trecerea
pe sub poul
II7RIFNI-K:D7
)II& in amonte spre
a!al& se esf$'oar$ 1
RND.S3. 1 1 #rin esc5ierea
central$
1 #rin esc5ierea e la
malul rept
% #rin esc5ierea e
la malul st(ng
%
32
/
Na!igaia la trecerea
pe sub poul
II7RIFNI-K:D7
)II& in a!al spre
amonte& se esf$'oar$ 1
RND.S3. 1 1 #rin esc5ierea
central$
% #rin esc5ierea e la
malul rept
% #rin esc5ierea e
la malul st(ng
1
32
,
#e timp e cea$ sau
noapte cu !i+ibilitate
reus$& se inter+ice
trecerea& pe sub poul
II7RIFNI-K:D7
)II& na!elor 'i
con!oaielor care nu au
la bor 1
RND.S3. 1 1 Raar n stare bun$
e funcionare
1 Fc5ipa4ul minim e
siguran$
% Instalaia e stins
inceniu 'i sal!are n
stare bun$
%
32
8
Se inter+ice orice
trecee pe sub poul
II7RIFNI-K:D7
)II n ca+ e 1
RND.S3. 1 1 K(nt puternic sau
furtun$
1 Trafic aglomerat e
na!e
% Kaluri %
32
9
D$imea 'enalului& prin
esc5ierea central$ a
poului II7RIFNI-
K:D7 )II& este e 1
RND.S3. 1 1 12% m 1 1%% m % 9% m %
33
%
D$imea 'enalului& prin
esc5ierea e la
malul st(ng a poului
II7RIFNI-K:D7
)II& este e 1
RND.S3. 1 1 12% m % 1%% m 1 9% m %
33
1
Con!oaiele mpinse
care na!ig$ n amonte&
la trecerea pe sub
poul II7RIFNI-
K:D7 )II& pot fi
formate ma*im in cel
mult 1
RND.S3. 1 1 Trei ane a trei
unit$i n an$
1 Dou$ ane a patru
unit$i n an$
% Trei ane a patru
unit$i n an$
%
33
2
Con!oaiele mpinse
care na!ig$ n a!al& la
trecerea pe sub poul
II7RIFNI-K:D7
)II& pot fi formate in
ou$ ane a c(te patru
unit$i n an$ "
RND.S3. 1 1 Da 1 Nu % Numai cu aprobarea
C$pit$niei portului
P(r'o!a
%
33
3
Da trecerea pe sub
poul II7RIFNI-
K:D7 )II&
remorc5erele trebui s$-
'i reuc$ remorca&
pentru na!igaia n
amonte& la cel mult 1
RND.S3. 1 1 12% m % 1%% m % /% m 1
33
3
Da trecerea pe sub
poul II7RIFNI-
K:D7 )II&
remorc5erele trebui s$-
'i reuc$ remorca&
pentru na!igaia n
a!al& la cel mult1
RND.S3. 1 1 1%% m % /% m % 3% m 1
33
0
Da trecerea pe sub
poul II7RIFNI-
K:D7 )II& leg$turile
ntre ane& la
con!oaiele remorcate&
trebui s$ fie e cel
mult 1
RND.S3. 1 1 /% m % 3% m % 10 m 1
33
/
Ce cantitate e
marf$HC# nu trebui s$
ep$'easc$ con!oaiele
mpinse la trecerea pe
sub poul II7RIFNI-
K:D7 )II "
RND.S3. 1 1 8 tone marf$ H C# 1 / tone marf$ H C# % 3 tone marf$ H C# %
33
,
Ce cantitate e marf$ H
C# nu trebui s$
ep$'easc$ con!oaiele
remorcate la trecerea
pe sub poul
II7RIFNI-K:D7
)II "
RND.S3. 1 1 8 tone marf$ H C# % / tone marf$ H C# 1 3 tone marf$ H C# %
33
8
Na!igaia la trecerea
pe sub pourile e la
CFRN:K)DQ& pentru
mar'ul amonte H a!al&
se esf$'oar$ 1
RND.S3. 1 1 #rintr-o singur$
esc5iere
1 #rin ou$ esc5ieri
separate
% Confom orinelor
ate e C$pit$nia
portului Cerna!o$
%
33
9
Na!igaia pe Dun$re n
+ona pourilor e la
CFRN:K)DQ se
esf$'oar$ prin 1
RND.S3. 1 1 Desc5ierea central$ 1 Desc5ierea e la
malul rept
% Desc5ierea e la
malul st(ng
%
33
%
#rioritatea e trecere&
pe sub pourile e la
CFRN:K)DQ& o au
na!ele care 1
RND.S3. 1 1 Na!ig$ inspre
amonte spre a!al
1 Na!ig$ inspre a!al
spre amonte
% Sunt stabilite e
C$pit$nia portului
Cerna!o$
%
33
1
Da trecerea pe sub
pourile e la
CFRN:K)DQ&
remorc5erele trebui s$-
'i reuc$ remorca&
pentru na!igaia n
amonte& la cel mult 1
RND.S3. 1 1 /% m % 30 m 1 3% m %
33
2
Da trecerea pe sub
pourile e la
CFRN:K)DQ&
remorc5erele trebui s$-
'i reuc$ remorca&
pentru na!igaia n
a!al& la cel mult 1
RND.S3. 1 1 30 m % 3% m % 20 m 1
33
3
D$imea ma*im$ a
'enalului prin
esc5ierile centrale
ale pourilor e la
CFRN:K)DQ este e
1
RND.S3. 1 1 18% m % 100 m 1 12% m %
33
3
#e timp e cea$ sau
noapte cu !i+ibilitate
reus$ se inter+ice
trecerea& pe sub
pourile e la
CFRN:K)DQ&
na!elor 'i con!oaielor
care nu au la bor 1
RND.S3. 1 1 Raar n stare bun$
e funcionare
1 Fc5ipa4ul minim e
siguran$
% Instalaia e
semnali+are fonic$ 'i
luminoas$ n stare
bun$
%
33
0
Se inter+ice orice
trecere pe sub pourile
e la CFRN:K)DQ
n ca+ e 1
RND.S3. 1 1 Kaluri % #loaie % K(nt puternic sau
furtun$
1
33
/
#entru ni!elul e ap$
situat peste cota R10%
cm Cerna!o$&
con!oaiele mpinse&
care trec pe sub
poruile e la
Cerna!o$ !or fi
formate& n sensul a!al&
ma*im in 1
RND.S3. 1 1 Dou$ ane a patru
unit$i n an$
1 Trei ane a patru
unit$i n an$
% #atru ane a patru
unit$i n an$
%
33
,
#entru ni!elurile
situate ntre cota R10%
cm 'i %&%% cm
Cerna!o$& con!oaiele
mpinse& care trec pe
sub pourile e la
CFRN:K)DQ& !or fi
formate& n sensul a!al&
ma*im in 1
RND.S3. 1 1 Dou$ ane a patru
unit$i n an$
% Dou$ ane a trei
unit$i n an$
1 Trei ane a trei
unit$i n an$
%
33
8
#entru ni!elurile
situate sub cota %&%%
cm Cerna!o$&
con!oaiele& la trecerea
pe sub pourile e la
CFRN:K)DQ& at(t
pentru na!igaia n
amonte c(t 'i pentru
na!igaia n a!al& !or
a!ea n formaii
ma*im 1
RND.S3. 1 1 Dou$ ane a c(te
ou$ unit$i n an$
1 Dou$ ane a c(te trei
unit$i n an$
% Trei ane a c(te trei
unit$i n an$
%
33
9
Na!igaia pe =raul
=orcea& n +ona
pourilor e la
@FTFLTI& pentru
mar'ul amonteHa!al& se
esf$'oar$ 1
RND.S3. 1 1 #rint-o singur$
esc5iere
% #rin ou$ esc5ieri
separate
1 Conform orinelor
ate e C$pit$nia
portului @ete'ti
%
30
%
Na!igaia pe =raul
=orcea& n +ona
pourilor e la
@FTFLTI& in amonte
spre a!al& se
esf$'oar$ 1
RND.S3. 1 1 #rin esc5ierea
central$
1 #rin esc5ierea e la
malul rept
% #rin esc5ierea e
la malul st(ng
%
30
1
Na!igaia pe =raul
=orcea& n +ona
pourilor e la @ete'ti&
in a!al spre amonte&
se esf$'oar$ 1
RND.S3. 1 1 #rin esc5ierea
central$
% #rin esc5ierea e la
malul rept
% #rin esc5ierea e
la malul st(ng
1
30
2
#e timp e cea$ sau
noapte cu !i+ibilitate
reus$& se inter+ice
trecerea& pe sub
pourile e la
@FTFLTI& na!elor 'i
con!oaielor care nu au
la bor 1
RND.S3. 1 1 Raar n stare bun$
e funcionare
1 Fc5ipa4ul minim e
siguran$
% Instalaii e
gu!ernare n stare
bun$
%
30
3
Se inter+ice orice
trecere pe sub pourile
e la @FTFLTI n ca+
e 1
RND.S3. 1 1 K(nt puternic sau
furtun$
1 Cea$ % #loaie %
30
3
D$imea 'enalului& prin
esc5ierile e la
malul st(ng a pourilor
e la @FTFLTI& este e
1
RND.S3. 1 1 10% m % 1%% m 1 9% m %
30
0
D$imea 'enalului& prin
esc5ierile centrale a
pourilor e la
@FTFLTI& este e 1
RND.S3. 1 1 10% m % 1%% m 1 9% m %
30
/
#entru ni!elurile e
ap$ situate peste cota
R10% cm Cerna!o$&
con!oaiele care na!ig$
spre amonte pe sub
pourile e l@FTFLTI1
RND.S3. 1 1 Dou$ ane a c(te trei
unit$i n an$
1 Dou$ ane a c(te
patru unit$i n an$
% Trei ane a c(te trei
unit$i n an$
%
30
,
Da trecerea pe sub
pourile e la
@FTFLTI& peste cota
R10% cm Cerna!o$&
con!oaiele mpinse n
mar' a!al& pot na!iga
'i n formaie e o
singur$ an$ cu patru
unit$i n an$ "
RND.S3. 1 1 Da 1 Nu % Numai cu aprobarea
C$pit$niei portului
@ete'ti
%
30
8
Da trecerea pe sub
pourile e la
@FTFLTI& pentru
ni!elurile e ap$ la
cota R10% cm
Cerna!o$ sau mai
mici& con!oaiele
mpinse care na!ig$ n
amonte& !or fi formate
ma*im in 1
RND.S3. 1 1 Dou$ ane a c(te trei
unit$i n an$
1 Dou$ ane a c(te
patru unit$i n an$
% Trei ane a c(te trei
unit$i n an$
%
30
9
Da trecerea pe sub
pourile e la
@FTFLTI& pentru
ni!elurile e ap$ la
cota R10% cm
Cerna!o$ sau mai
mici& con!oaiele
mpinse care na!ig$ n
a!al& !or fi formate
ma*im in 1
RND.S3. 1 1 Dou$ ane a c(te trei
unit$i n an$
1 Dou$ ane a c(te ou$
unit$i n an$
% Trei ane a c(te ou$
unit$i n an$
%
3/
%
Da trecerea pe sub
pourile e la
@FTFLTI& pentru
ni!elurile e ap$ la
cota R10% cm
Cerna!o$ sau mai
mici& con!oaiele
mpinse n mar' a!al&
pot na!iga 'i n
formaie e o singur$
an$ cu patru unit$i n
an$ "
RND.S3. 1 1 Da 1 Nu % Numai cu aprobarea
C$pit$niei portului
@ete'ti
%
3/
1
Da trecerea pe sub
pourile e la
@FTFLTI&
remorc5erele trebui s$-
'i reuc$ remorca&
pentru na!igaia n
amonte& la cel mult 1
RND.S3. 1 1 1%% m % /% m % 30 m 1
3/
2
Da trecerea pe sub
pourile e la
@FTFLTI&
remorc5erele trebui s$-
'i reuc$ remorca&
petnru na!igaia n
a!al& la cel mult 1
RND.S3. 1 1 /% m % 3% m % 20 m 1
3/
3
Da trecerea pe sub
purile e la
@FTFLTI& leg$turile
intre ane& la
con!oaiele remorcate&
trebui s$ fie e cel
mult 1
RND.S3. 1 1 3% m % 2% m % 10 m 1
3/
3
Da trecerea pe sub
pourile e la
CFRN:K)DQ&
leg$turile intre ane&
la con!oaiele
remorcate& trebui s$ fie
e cel mult 1
RND.S3. 1 1 /% m % 3% m % 10 m 1
3/
0
D$imea 'enalului
na!igabil prin
esc5ierile laterale
ale poului II7RII7-
R7SSF este e 1
RND.S3. 1 1 10% m % 12% m 1 1%% m %
3/
/
D$imea 'enalului
na!igabil prin
esc5ierea central$ la
poul II7RII7-
R7SSF este e 1
RND.S3. 1 1 1%% m % 9% m % /% m 1
3/
,
#entru a obine
riicarea tra!eei
mobile& la poul
II7RII7-R7SSF& se
solicit$ o cerere e
trecere n timp 1
RND.S3. 1 1 Cel puin o or$
nainte e ora pentru
care se solicit$
trecerea
% Cel puin ou$ ore
nainte e ora pentru
care se solicit$
trecerea
% Cel puin cinci ore
nainte e ora pentru
care se solicit$
trecerea
1
3/
8
Dac$ n curs e o or$
e la riicarea tra!eei
mobile& la poul
II7RII7-R7SSF&
na!a care a solicitat
riicarea nu a trecut&
tra!eea mobil$ poate fi
cobor(t$ n po+iia sa
normal$ "
RND.S3. 1 1 Da 1 Nu % Numai cu aprobarea
C$pit$niei portului
Iiurgiu
%
3/
9
) na!$ ce na!ig$ a!al
cu raarul n funciune
n coniii e
!i+ibilitate reus$
ncepe s$ emit$
semnalul sonor e trei
sunete cu tonalit$i
iferite numai c(n 1
RND.S3. 1 1 #e ecranul raarului
apar na!e a c$ror
po+iie sau
comportare ar putea
pro!oca o situaie
periculoas$
% C(n se apropie e un
sector n care s-ar
putea g$si na!e care
nc$ nu sunt !i+ibile
% #e ecranul
raiolocatorului apar
na!e a c$ror po+iie
sau comportare ar
putea pro!oca o
situaie periculoas$ 'i
c(n na!a se apropie
e un sector n care
s-ar putea g$si na!e
care nu sunt nc$
!i+ibile pe ecran
1
3,
%
6n ca+ e nt(lnire sau
e ep$'ire na!ele care
urmea+$ rumuri ce
e*clu orice pericol e
abora4 trebuie 1
RND.S3. 1 1 S$-'i moifice
rumul lor& astfel
nc(t s$ nu apar$
pericol e abora4
% S$ nu-'i moifice
rumul lor& astfel
nc(t s$ apar$ pericol
e abora4
1 S$ se neleag$
numai cu
semnali+area optic$
%
3,
1
Fste inter+is$
nt(lnirea n locurile n
care 'enalul nu
pre+int$ o l$ime
suficient$ "
RND.S3. 1 1 Nu % 6nt(lnirea trebuie
e!itat$ n m$sura
posibilit$ilor
1 Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
%
3,
2
C(n sunt obligate
na!ele care p$r$sesc
locul lor e ancorare
sau e acostare& f$r$ a
ntoarce sau care
tra!ersea+$ calea
na!igabil$& cu e*cepia
bacurilor s$ emit$
semnalele fonice "
RND.S3. 1 1 6n orice situaie % Dac$ n +ona e une
pleac$ na!ele& e*ist$
obligati!itatea e a
emite un semnal fonic
% Dac$ mane!ra
intenionat$ a se face
trebui s$ oblige
celelalte na!e a se
nep$rta in rumul
lor sau e a-'i
moifica !ite+a
1
3,
3
Ce putere trebui s$
aib$ na!ele
autopropulsate& care
propulsea+$ un con!oi
sau o formaie n cuplu
"
RND.S3. 1 1 Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
% Conform celor
stabilite e Registru
Na!al Rom(n
% ) putere suficient$
pentru a asigura o
bun$ mane!rabilitate
a con!oiului sau a
formaiei
1
3,
3
Na!ele care na!ig$ cu
raar 'i obser!$ pe
ecran na!e a c$ror
po+iie sau mi'care pot
pro!oca o situaie e
pericol 'i care nu
r$spun la
raiotelefon& trebuie s$
ia m$suri in timp
pentru e!itarea
abora4ului "
RND.S3. 1 1 Nu % Da 1 N7 este pre!$+ut
e*pres n R.N.D.
%
3,
0
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Docuri e staionare
general recomanate&
une staionarea la
ancor$ este permis$
pe partea c$ii une
este instalat semnalul
cu e*cepia na!elor
ce transport$
materiale inflamabile
sau e*plo+ibile
% #ermiterea e a
ancora 'i e a l$sa s$
se t(rasc$ par(me sau
lanuri
1 )bligaia e a ancora %
3,
/
:mbarcaiunile mici&
care ceea+$ rumul
altor ambarcaiuni
mici& e regul$& trebuie
s$ se abat$ in timp
spre 1
RND.S3. 1 1 =abor % Tribor 1 Nu este pre!$+ut
e*pres n R.N.D.
%
3,
,
Noaptea& na!ele care
na!ig$ n amonte 'i
las$ rum liber la
tribor na!elor care
na!ig$ n a!al& trebuie&
n timp util 1
RND.S3. 1 1 S$ arate la tribor o
lumin$ alb$&
puternic$&
intermitent$& !i+ibil$
in pro!a
% S$ arate la babor o
lumin$ alb$& clar$&
intermitent$& !i+ibil$
in pro!a 'i& pe c(t
posibil 'i in pupa
% S$ arate la tribor o
lumin$ alb$& clar$&
intermitent$& !i+ibil$
in pro!a 'i& pe c(t
posibil& 'i in pupa
1
3,
8
Care este
obligati!itatea unei
na!e care na!ig$ n
a!al& atunci& c(n
constat$ c$ o na!$ care
na!ig$ amonte s-a
anga4at ntr-o trecere
ngust$ "
RND.S3. 1 1 S$ atenione+e& prin
semnale fonice& na!a
care na!ig$ amonte&
s$-i cee+e rumul
% S$ atenione+e na!a
care na!ig$ amonte
prin semnale fonice&
s$ elibere+e& n
termenul cel mai
scurt& trecerea ngust$
% 6n m$sura n care
este posibil s$
opreasc$ n amonte
e trecerea ngust$&
p(n$ c(n na!a care
na!ig$ amonte a
trecut-o
1
3,
9
Fste amis na!elor cu
e*cepia celor e
supra!eg5ere& e a
acosta sau e a se
ag$a e na!ele aflate
n mar'"
RND.S3. 1 1 Nu % Da. Numai cu
autori+aia e*pres$ a
conuc$torului na!ei
sau con!oiului aflat n
mar'
1 6n R.N.D. nu este
pre!$+ut$ aceast$
situaie
%
38
%
Fste permis$ trecerea
simultan$ ntr-o
esc5iere e po "
RND.S3. 1 1 Da % Numai ac$ 'enalul
are o l$ime suficient$
1 Nu %
38
1
Na!ele cu aripi
portante sunt obligate
s$ lase spaiul necesar
tuturor celorlalte na!e
pentru continuarea
na!igaiei acestora "
RND.S3. 1 1 Nu este pre!$+ut
e*pres n R.N.D.
% Da sunt obligate 1 Nu %
38
2
C(n nu se emit
semnale fonice e
c$tre na!a ce a4unge
in urm$& n ca+ul unei
ep$'iri "
RND.S3. 1 1 C(n na!a a4uns$ in
urm$ nu este ne!oit$
s$-'i moifice rumul
1 C(n na!a a4uns$ in
urm$ obser!$
mane!ra e ep$'ire
'i 'i moific$ rumul
% 6n ca+ul ep$'irii
unui con!oi e c$tre
o na!$ i+olat$ n
mar'& numai +iua
%
38
3
C(n na!a care !rea s$
se ntoarc$ nu este
obligat$ s$ emite
semnale fonice "
RND.S3. 1 1 C(n na!ele in +on$
nu sunt obligate s$-'i
moifice brusc
rumul sau !ite+a&
atorit$ ronoului
na!ei care !rea s$
ntoarc$
1 C(n ntoarcerea se
face ntr-un loc
semnali+at pentru
recomanarea e
ntoarcere& c5iar ac$
sunt 'i alte na!e n
+on$
% 6n toate ca+urile&
na!a care ore'te s$
ntoarc$ este obligat$
s$ emit$ semnale
fonice& nainte e
nceperea ntoarcerii
%
38
3
C(n nu se aplic$
inter+icerea e a
an!iga n eri!$ "
RND.S3. 1 1 6n ca+ul micilor
mi'c$ri la locurile e
staionare 'i n ca+ul
mane!relor
1 C(n 'enalul are o
l$ime absolut
suficient$& iar
a(ncimile trec e /
m
% Inter+icerea e a
na!iga n eri!$ se
aplic$ n toate
ca+urile
%
38
0
Ce !ite+$ trebuie s$
aopte na!ele
;con!oaiele< care
na!ig$ n coniii e
!i+ibilitate reus$ "
RND.S3. 1 1 "!ite+$ reus$" % "!ite+a e siguran$" 1 !ite+a la "ncet" %
38
/
Na!ele care merg n
a!al& na!ig(n cu
raar& pe timp e
!i+ibilitate reus$ emit
1
RND.S3. 1 1 BDou$ sunete lungiC
repetate la cel puin
un minut fiecare
% BTrei sunete e
tonalit$i iferiteC care
se succe f$r$
ntrerupere
1 B7n sunet lungC
repetat la cel puin
fiecare minut
%
38
,
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Docuri e staionare
speciale recomanate
une staionarea prin
legare este permis$
pe partea c$ii une
este amplasat
semnalul
% Docuri e staionare
generale recomanate&
une staionarea prin
legare este permis$ la
ambele maluri in
+ona e amplasare a
semnalului
% #ermitere e a se
lega la mal
1
38
8
Cine ceea+$ rumul
n ca+ul nt(lnirii
intre ambarcaiunile
mici nepropulsate care
nu na!ig$ cu !ele 'i
ambarcaiunile mici
care na!ig$ cu !ele "
RND.S3. 1 1 :mbarcaiunile mici
care na!ig$ cu !ele
% :mbarcaiunile mici
nepropulsate 'i care
nu na!ig$ cu !ele
1 Nu se pre!ee e*pres
n Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
%
38
9
#(n$ c(n se arat$
semnalele pentru
nt(lnirea prin tribor "
RND.S3. 1 1 #(n$ c(n nt(lnirea
s-a efectuat
1 #(n$ c(n na!a care
na!ig$ amonte s-a
ab$tut in rumul
na!ei care na!ig$ a!al
% #(n$ c(n na!a care
na!ig$ n a!al a
r$spuns la semnele
ar$tate e na!a care
na!ig$ n amonte
%
39
%
6n ca+ul n care
nt(lnirea ntr-o trecere
ngust$ a e!enit
ine!itabil$& care sunt
obligaiile na!elor care
na!ig$ amonte 'i
a!al "
RND.S3. 1 1 :mbele na!e& nainte
e efectuarea
nt(lnirii prin
nelegere !or face
nt(lnirea numai prin
tribor
% :mbele na!e trebuie
s$ ia toate m$surile
posibile pentru ca
nt(lnirea s$ se fac$
ntr-un loc 'i n
coniii care s$
pre+inte un minimum
e pericol. Dac$ se
constat$ pericol e
abora4 s$ se emit$ o
serie e sunete foarte
scurte
1 Fste inter+is$ cu
es$!(r'ire nt(lnirea
n trecerile nguste
%
39
1
6n ca+ul c(n
ep$'irea ne este
posibil$ f$r$ pericol e
abora4 na!a a4uns$
in urm$ este obligat$
s$ emit$ 1
RND.S3. 1 1 ") serie e sunete
foarte scurte"
% "0 sunete scurte" 1 "=$t$i e clopot"
repetate
%
39
2
Fste amis$ na!igaia
la aceea'i n$lime a
na!elor sau
con!oaielor "
RND.S3. 1 1 Nu % Da& numai cu na!e
i+olate
% Da& numai ac$
'enalul are o l$ime
absolut suficient$
in(nu-se cont e
toate mpre4ur$rile
locale 'i mi'c$rile
celorlalte na!e
1
39
3
Fste obligatorie
utili+area ap$r$torilor
n eclu+e "
RND.S3. 1 1 Nu se pre!ee n
R.N.D.
% Nu % Da 1
39
3
:mbarcaiunile mici
care ceea+$ rumul
altor ambarcaiuni mici
pot face ncruci'area 'i
prin babor 1
RND.S3. 1 1 Nu % Da 1 Nu este pre!$+ut
e*pres n R.N.D.
%
39
0
Care sunt semnalele
fonice emise& at(t e
na!ele care na!ig$ n
amonte& c(t 'i e
na!ele care na!ig$ n
a!al& n ca+ul nt(lnirii
prin tribor "
RND.S3. 1 1 Na!a care na!ig$
a!al emite prima
Bou$ sunete scurteC.
Na!a care na!ig$
amonte r$spune tot
prin Bou$ sunete
scurteC
% Na!a care na!ig$
amonte emite prima
Bou$ sunete scurteC.
Na!a care na!ig$ a!al
r$spune tot cu Bou$
sunete scurteC 'i se
nreapt$ la st(nga
1 Na!a care na!ig$
amonte emite prima
Bou$ sunete scurteC.
Na!a care na!ig$
a!al r$spune cu Bun
sunet scurtC 'i se
abate la st(nga
%
39
/
C(n este obligatorie
emiterea semnalelor
fonice n ca+ul
ep$'irilor ntre na!e
sau con!oaie "
RND.S3. 1 1 C(n ep$'irile se fac
ntre con!oaie n
timpul nopii
% C(n ep$'irile se fac
la trecerea prin puncte
e lucru sau pe l(ng$
na!e la ancor$
% C(n ep$'irea nu
poate a!ea loc f$r$ ca
na!a a4uns$ s$ nu se
abat$ in rumul s$u
1
39
,
Na!ele care se las$ s$
coboare cu pro!a n
amonte& cu ma'ina
nainte& sunt
consierate 1
RND.S3. 1 1 Ca na!ig(n n eri!$ % Ca na!ig(n n
amonte
1 Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
%
39
8
Na!ele care na!ig$
i+olat& f$r$ raar& n
coniii e !i+ibilitate
reus$ trebuie 1
RND.S3. 1 1 S$ aib$ un post e
raiotelefonie n
funciune& aprobat e
autorit$ile
competente un
obser!ator la pro!a
ale c$rui semnale
trebuie s$ fie !$+ute
sau au+ite e
conuc$torul na!eiA
!ite+a e siguran$A
s$ emit$ semnale
fonice regulamentare
1 S$ na!ige cu !ite+a
reus$ c(t mai
aproape e malA s$
emit$ semnalele
fonice regulamentare
% S$ reuc$ !ite+a la
B4um$tateC 'i s$
emit$ semnalele
fonice regulamentare
%
39
9
) na!$ i+olat$& n mar'
amonte& n coniii e
!i+ibilitate reus$
emite 1
RND.S3. 1 1 BDou$ sunete lungiC
repetate cel puin la
fiecare minut
% B7n sunet lungC
repetat cel puin la
fiecare minut
1 B7n sunet lungC
repetat la fiecare
ou$ minute
%
3%
%
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+ice a se lega la
mal pe partea c$ii
une este amplasat
1 Inter+ice legarea
na!elor e semnalele
c$ii na!igabile
% Inter+ice legarea n
+ona ambelor maluri
%
3%
1
:mbarcaiunile mici
care na!ig$ i+olat 'i
con!oaiele remorcate
sau formaiile n cuplu
compuse numai in
ambarcaiuni mici&
sunt obligate 1
RND.S3. 1 1 S$ nu 4ene+e
mi'c$rile 'i
mane!rele celorlalte
na!e
1 S$ tra!erse+e calea
na!igabil$ numai n
porturi
% S$ na!ige numai +iua %
3%
2
Na!a care na!ig$
amonte 'i las$ rum
liber la babor na!elor
care na!ig$ n a!al&
este obligat$ s$ emit$
!reun semnal "
RND.S3. 1 1 Nu este pre!$+ut
e*pres n R.N.D.
% Da % Nu 1
3%
3
Toate na!ele trebuie s$
treac$ n timpul cel
mai scurt posibil
trecerile nguste "
RND.S3. 1 1 Nu % Nu este pre!$+ut n
R.N.D.
% Da 1
3%
3
C(n sunt obligate
na!ele care oresc s$
intre sau s$ ias$ n H
in ba+inele portuare&
s$ emit$ semnalele
fonice pre!$+ute n
R.N.D. n asemenea
situaii "
RND.S3. 1 1 C(n la ie'irea in
ba+in nu sunt
instalate staii
semaforice e
reglementare a ie'irii
na!elor
% Dup$ ce s-au asigurat
c$ mane!ra respecti!$
poate fi efectuat$ f$r$
pericol 'i f$r$ ca
celelalte na!e s$ fie
obligate s$-'i
moifice rumul sau
!ite+a
% Dac$ mane!ra
intenionat$ oblig$
celelalte na!e s$-'i
moifice rumul sau
!ite+a
1
3%
0
Fste permis$ na!igaia
bacurilor pe cablu
longituinal "
RND.S3. 1 1 Da % Nu ste pre!$+ut n
R.N.D.
% Nu 1
3%
/
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ermiterea e a
staiona n ancor$ sau
legat la mal pe partea
une este amplasat
semnalul
1 #ermiterea sau
recomanarea e a
acosta la mal pe
partea c$ii une este
amplasat semnalul
% )bligaia e a
staiona pe partea
c$ii une este
amplasat semnalul
%
3%
,
Cine ceea+$ rumul
n ca+ul nt(lnirii
intre ou$
ambarcaiuni mici "
;Din care una este
autopropulsat$ 'i
cealalt$ nepropulsat$<
RND.S3. 1 1 :mbarcaiunea
autopropulsat$
1 :mbarcaiunea
nepropulsat$
% :mbele& up$ ce n
prealabil sau neles
prin semnale
%
3%
8
Eiua& na!ele care
na!ig$ n amonte 'i
las$ rum liber la
tribor na!elor care
na!ig$ n a!al trebuie
n timp util 1
RND.S3. 1 1 S$ arate la tribor o
lumin$ alb$
intermitent$&
obi'nuit$ sau s$ agite
la tribor un pa!ilion
alb& ambele !i+ibile
pe c(t posibil numai
in pro!a
% S$ aib$ la babor o
lumin$ intermitent$
sau s$ agite la babor
un pa!ilion albastru&
ambele !i+ibile in
pro!a 'i pe c(t posibil
in pupa
% S$ arate la tribor o
lumin$ alb$
puternic$
intermitent$ sau s$
agite la tribor un
pa!ilion sau un
panou albastru
esc5is. :cestea s$
fie !i+ibile in pro!a
'i pe c(t posibil 'i
in pupa
1
3%
9
Care este obligaia
unei na!e care na!ig$
amonte& atunci c(n
constat$ c$ o na!$ care
na!ig$ a!al este pe
punctul e a se anga4a
ntr-o trecere ngust$ "
RND.S3. 1 1 S$ opreasc$ n a!al
e aceast$ trecere
p(n$ c(n na!a care
na!ig$ a!al a trecut-o
1 S$ fac$ ronou& s$
ancore+e 'i s$ a'tepte
p$n$ trece na!a ce
na!ig$ a!al
% S$ atenione+e prin
semnale fonice na!a
care na!ig$ a!al& s$
nu se anga4e+e n
trecerea ngust$
%
31
%
Care sunt semnalele
fonice emise n ca+ul
c(n se cere ep$'irea
prin tribor e c$tre
na!a care a4unge in
urm$& ac$ na!a a4uns$
nu poate oferi
ep$'irea cerut$& ns$
ofer$ ep$'irea prin
partea opus$ 'i na!a
care a4unge in urm$
este e acor "
RND.S3. 1 1 Na!a care a4unge in
urm$ emite ou$
semnale lungi 'i ou$
semnale scurte. Na!a
a4uns$ emite ou$
semnale scurte. Na!a
care a4unge in urm$
r$spune cu un
semnal scurt
% Na!a care a4unge in
urm$ emite ou$
semnale lungi 'i un
semnal scurt. Na!a
a4uns$ emite un
semnal scurt. Na!a
care a4unge in urm$
r$spune cu ou$
semnale scurte
1 Na!a care a4unge in
urm$ emite ou$
semnale fonice lungi
'i ou$ semnale
fonice scurte. Na!a
a4uns$ in urm$
emite un semnal
fonic. Na!a care
a4unge in urm$
r$spune cu un
semnal scurt
%
31
1
Ce obligaiuni au
na!ele care au
semnale fonice emise
e o na!$ ce iese intr-
un ba+in portuar sau
intr-un afluent "
RND.S3. 1 1 #e c(t posibil s$-'i
moifice rumul 'i
!ite+a lor& astfel nc(t
s$ a4ute ca mane!ra
s$ se e*ecute n bune
coniii
1 Nu au nici o obligaie % Nu se pre!ee e*pres
n Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
%
31
2
Da ce istan$ trebuie
s$ se in$ e alte na!e
un bac ce na!ig$ liber
n timpul tra!ers$rii "
RND.S3. 1 1 Da circa 1 .m % Nu poate p$r$si locul
e acostare ac$ sunt
na!e n mar' n
amonte sau n a!al
% Da o istan$ astfel
ca celelalte na!e s$
nu fie obligate e a
se nep$rta in
rumul lor sau s$
reuc$ !ite+a pentru
a e!ita un abora4
1
31
3
Ce semnali+are
suplimentar$ !or purta
na!ele care au
prioritate e trecere
+iua n mar' "
RND.S3. 1 1 ) flamur$ ro'ie
riicat$ la pro!a la o
n$lime suficient$ ca
s$ fie bine !i+ibil$
1 Da apropierea e alte
na!e se !a agita o
flamur$ ro'ie la pro!a
% ) flamur$ alb$ la
pro!a la o n$lime
suficient$ ca s$ fie
bine !i+ibil$
%
31
3
Ce semnificaie au
semnalele e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+ice ancorarea % Inter+ice ancorarea 'i
e a l$sa s$ se t(rasc$
ancore& par(me 'i
lanuri pe partea c$ii
une este amplasat
1 Inter+ice ancorarea 'i
e a se l$sa s$ se
t(rasc$ ancore n
+ona ambelor maluri
%
31
0
:monte pe calea
na!igabil$ este sensul 1
RND.S3. 1 1 Spre i+!or 1 Spre re!$rsare % De la un mal la
cel$lalt
%
31
/
Ce na!$ ofer$ prima
rumul n ca+ e
nt(lnire "
RND.S3. 1 1 Na!a care na!ig$
a!al
% 6n funcie e
mpre4ur$rile locale 'i
e mi'c$rile celorlalte
na!e& na!a care !ee
prima
% Na!a care na!ig$
amonte
1
31
,
6n ca+ul c(n
!i+ibilitatea este
reus$ na!ele nainte
e a se anga4a ntr-o
trecere ngust$ trebuie1
RND.S3. 1 1 S$ emit$ un sunet
lung
1 S$ nu se anga4e+e n
trecerea ngust$
% S$ emit$ numai
semnale e
!i+ibilitate reus$
%
31
8
Care sunt semnalele
fonice emise n ca+ul
unei ep$'iri prin
babor at(t e na!a
care a4unge in urm$&
c(t 'i e na!a a4uns$
care nu poate oferi
rumul cerut& ns$
poate oferi ep$'irea
prin partea opus$ 1
RND.S3. 1 1 Na!a care a4unge in
urm$ emite ou$
sunete lungi 'i ou$
sunete scurte& na!a
a4uns$ emite ou$
sunete scurte
1 Na!a care a4unge in
urm$ emite ou$
sunete scurte. Na!a
a4uns$ emite un sunet
scurt
% Na!a care a4unge in
urm$ emite ou$
sunete lungi 'i un
sunet scurt. Na!a
a4uns$ emite un sunet
scurt
%
31
9
Fste inter+is a se
anga4a cu o na!$ n
inter!alele intre
unit$ile unui con!oi
remorcat "
RND.S3. 1 1 Da 1 Nu % Nu este pre!$+ut n
Regulament
%
32
%
Ce putere trebuie s$
aib$ mping$torul unui
con!oi "
RND.S3. 1 1 Conform celor
stabilite e Registrul
Na!al Rom(n
% ) putere astfel nc(t
s$ poat$ opri n timp
util con!oiul f$r$ a
ntoarce
mane!rabilitatea
1 ) putere suficient$
pentru a putea opri
con!oiul n circa 2%%
m& asigur(nu-i o
bun$ mane!rabilitate
%
r$m(n(n bun$
32
1
7ne este inter+is e a
se instala plase sau alte
unelte e pescuit "
RND.S3. 1 1 6n canale na!igabile % 6n locurile e ancora4 % 6n 'enalul na!igabil 1
32
2
Na!ele cu aripi
portante e orice
imensiuni sunt
obligate 1
RND.S3. 1 1 S$ nu 4ene+e
mi'c$rile 'i
mane!rele celorlalte
na!e
1 S$ tra!erse+e calea
na!igabil$ numai n
porturi
% S$ fac$ nscruci'$rile
cu alte na!e numai
prin tribor
%
32
3
6n ca+ul nt(lnirii
intre ou$ na!e prin
babor& n coniii
normale& este
obligatorie emiterea e
semnale fonice "
RND.S3. 1 1 Da % Nu 1 Nu este pre!$+ut
e*pres n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
%
32
3
C(n este permis$
ep$'irea ntre na!e "
RND.S3. 1 1 C(n aceasta se face
prin tribor
% C(n na!a care a4unge
in urm$ s-a asigurat
c$ aceast$ mane!r$
poate s$ aib$ loc f$r$
pericol
1 C(n aceasta se face
prin babor
%
32
0
Cum se proceea+$ n
ca+ul ep$'irii intre o
na!$ tras$ la eec 'i o
na!$ autopropulsat$&
care nu este tras$ la
eec "
RND.S3. 1 1 Na!a autopropulsat$&
care !rea s$
ep$'easc$ na!a tras$
la eec& cere& prin
semnale fonice&
ep$'irea prin tribor
sau babor& iar na!a
tras$ la eec& ofer$
ep$'irea prin
semnale fonice la
babor sau la tribor
% Na!a tras$ la eec
trebuie s$ se opreasc$
imeiat ce aue
semnalele e ep$'ire
ale na!ei
autopropulsate
% Na!a care nu este
tras$ la eec trebuie&
ntoteauna s$ lase
na!ei trase la eec&
partea e 5ala4 na!ei
tras$ la eec
1
32
/
C(n nu se aplic$
intericia e a se l$sa
s$ se t(rasc$ ancore&
par(me sau lanuri "
RND.S3. 1 1 6n ca+ul micilor
mi'c$ri la locurile e
staionare sau n
ca+ul mane!relor
% 6ntoteauna& n
sectoarele une este
permis$ ancorarea
1 C(n 'enalul are o
l$ime absolut
suficient$& iar
a(ncimile trec e /
m
%
32
,
Se pot utili+a c$ngile
e fier n eclu+e "
RND.S3. 1 1 Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
1 Da % Nu %
32
8
Dou$ con!oaie prin
mpingere se nt(lnesc
ntr-o +on$ une
trebuie emise semnale
sonore e nt(lnire. 6n
aceast$ situaie primul
semnal fonic este
emis 1
RND.S3. 1 1 De con!oiul care
na!ig$ a!al
% De con!oiul care
na!ig$ amonte
1 De con!oiul care-l
!ee primul pe
cel$lalt
%
32
9
6ncruci'area sau
ep$'irea sunt permise
atunci c(n 1
RND.S3. 1 1 6ntreaga semnali+are
optic$ 'i fonic$ a
na!elor ce se
ncruci'ea+$ sau se
ep$'esc este n
perfect$ stare e
funcionare
% Lenalul are l$ime
absolut suficient$
pentru trecerea
simultan$ in(n cont
e toate mpre4ur$rile
locale 'i e mi'c$rile
altor na!e
1 Instalaiile e
ancorare 'i gu!ernare
nu sunt efecte
%
33
%
6n ca+ul nt(lnirii ntre
o na!$ tras$ la eec 'i
o na!$ care nu este
tras$ la eec& aceasta
in urm$ are obligaia 1
RND.S3. 1 1 S$ se opreasc$
imeiat ce !ee na!a
tras$ la eec
% Nu are nici o obligaie % S$ lase partea e
5ala4 na!ei trase la
eec
1
33
1
Care sunt semnalele
fonice emise& n ca+ul
unei ep$'iri prin
babor& at(t e na!a
care a4unge in urm$&
c(t 'i e na!a a4uns$ 1
RND.S3. 1 1 Na!a care a4unge in
urm$ emite Bun sunet
lungC 'i Bou$ sunete
scurteC& na!a a4uns$
in urm$ emite Bun
sunet scurtC
% Na!a care a4unge in
urm$ emite Bou$
sunete lungiC 'i Bun
sunet scurtC& na!a
a4uns$ in urm$
emite& Bou$ sunete
scurteC
% Na!a care a4unge in
urma emite Bou$
sunete lungiC 'i
Sou$ sunete scurteC&
na!a a4uns$ in urm$
emite& B un sunet
scurtC
1
33
2
Na!ele care p$r$sesc
locul lor e ancorare
sau e acostare f$r$ a
ntoarce sau care
tra!ersea+$ calea
na!igabil$& cu e*cepia
bacurilor& iar n ra+a e
!i+ibilitate nu sunt alte
na!e& au obligaia e a
emite !reun semnal
fonic "
RND.S3. 1 1 Da % Nu 1 Nu se pre!ee e*pres
n Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
%
33
3
:u reptul e a folosi
semnalul e +i sau e
noapte pentru prote4are
mpotri!a !alurilor 1
RND.S3. 1 1 Na!ele a!ariate gra!&
na!ele care particip$
la operaiuni e
sal!are& na!ele
e'uate& scufunate
sau n imposibilitate
e mane!r$& na!ele
care au o autori+aie
scris$ at$ e
c$pit$niile e port
1 Toate na!ele pot
arbora semnalul
respecti!
% Numai cele care sunt
autori+ate e
c$pit$niile e port
%
33
3
De c(n 'i p(n$ c(n
se emit semnalele
sonore e !i+ibilitate
reus$ e c$tre na!ele
staionate n 'enal sau
n apropierea acestuia
n afara porturilor 'i a
locurilor afectate
special pentru
staionare "
RND.S3. 1 1 Imeiat ce
!i+ibilitatea s-a reus
'i p(n$ c(n
!i+ibilitatea e!ine
bun$ la inter!ale e
cel mult ou$ minute
% Tot timpul c(t persist$
!i+ibilitatea reus$& la
inter!ale e cel mult 1
minut
% Imeiat 'i tot timpul
c(n percep semnale
sonore ale unor na!e
ce se apropie e +ona
respecti!$
1
33
0
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea e a
ep$'i !ite+a inicat$
n raport cu malurile
% Inter+icerea staion$rii
pe l$imea inicat$ n
metri ;m$surat$ e la
semnal<
1 Inter+icerea
staion$rii pe
lungimea inicat$ n
metri
%
33
/
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ermiterea e a
staiona pe o l$ime a
suprafetei apei&
m$surat$ e la
semnal 'i inicat$ n
metri pe acesta
1 Inicaia e a p$stra
istana fa$ e malul
une este amplasat
semnalul
% D$imea minim$ a
locurilor e
staionare n metri
%
33
,
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 Num$rul ma*im e
na!e permise a
staiona bor la bor
1 Dungimea ma*im$ a
locurilor e staionare
stabilite n num$r e
ane
% Recomanarea e a
na!iga cu num$rul e
unit$i n ana
inicat$
%
33
8
Ce semnificaie are
semnalul in imaginea
al$turat$ "
RND.S3. 1 1 :utori+aia e a
staiona a na!elor cu
ec5ipa4 cu e*cepia
na!elor care trebuie
s$ poarte +iua conul
albastru sau ro'u
% :utori+aia e
staionare a na!elor cu
ec5ipa4 cu e*cepia
na!elor care trebuie s$
poarte +iua conul
albastru
% Eona e staionare
re+er!at$ na!elor
f$r$ ec5ipa4 cu
e*cepia na!elor care
trebuie s$ poarte +iua
conul albastru sau
ro'u
1
33
9
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 :utori+aia e
staionare a na!elor
cu ec5ipa4 care
trebuie s$ poarte +iua
conul albastru
% :utori+aia e
staionare a na!elor cu
ec5ipa4 cu e*cepia
na!elor care trebuie s$
poarte +iua conul
albastru
% Eona e staionare
re+er!at$ na!elor
f$r$ ec5ipa4 care
trebuie s$ poarte +iua
conul albastru
1
33
%
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 :utori+aia e
staionare a na!elor
cu ec5ipa4 care
trebuie s$ poarte +iua
conul ro'u
% Eona e staionare
re+er!at$ na!elor f$r$
ec5ipa4 care trebuie s$
poarte +iua conul ro'u
1 :utori+aia e
staionare a na!elor
f$r$ ec5ipa4 care
trebuie s$ poarte +iua
conul ro'u
%
33
1
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 :utori+aia e
staionare a na!elor
f$r$ ec5ipa4 cu
e*cepia na!elor care
trebuie s$ poarte +iua
conul albastru sau
ro'u
% Eona e staionare
re+er!at$ na!elor cu
ec5ipa4 cu e*cepia
na!elor care trebuie s$
poarte +iua conul
albastru sau ro'u
1 :utori+aia e
staionare a na!elor
cu ec5ipa4 care
trebuie s$ poarte +iua
conul albastru
%
33
2
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 :utori+aia e
staionare a na!elor&
f$r$ ec5ipa4 care
trebuie s$ poarte +iua
conul albastru
% Eona e staionare
re+er!at$ na!elor cu
ec5ipa4 care trebuie s$
poarte +iua conul
albastru
1 :utori+aia e
staionare a na!elor
cu ec5ipa4 care
trebuie s$ poarte +iua
conul albastru
%
33
3
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 :utori+aia e
staionare a na!elor
f$r$ ec5ipa4 care
trebuie s$ poarte +iua
conul ro'u
% :utori+aia e
staionare a na!elor cu
ec5ipa4 cu e*cepia
na!elor care trebuie s$
poarte +iua conul ro'u
% Eona e staionare
re+er!at$ na!elor cu
ec5ipa4 care trebuie
s$ poarte +iua conul
ro'u
1
33
3
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Eona e staionare
re+er!at$ na!elor cu
'i f$r$ ec5ipa4 cu
e*cepia na!elor care
trebuie s$ poarte +iua
conul albastru sau
ro'u
1 :utori+aia e
staionare a na!elor cu
ec5ipa4 sau f$r$
ec5ipa4
% :utori+aia e
staionare a na!elor
cu ec5ipa4 'i f$r$
ec5ipa4 care trebuie
s$ poarte +iua conul
albastru sau ro'u
%
33
0
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Eona e staionare
re+er!at$ na!elor cu
'i f$r$ ec5ipa4 care
trebuie s$ poarte +iua
conul albastru
1 :utori+aia e
staionare a na!elor cu
ec5ipa4 'i f$r$ ec5ipa4&
cu e*cepia na!elor
care trebuie s$ poarte
+iua conul albastru
% :utori+aia e
staionare a na!elor
cu ec5ipa4 'i f$r$
ec5ipa4 care
transport$ materiale
e*plo+ibile
%
33
/
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 :utori+aia e
staionare a na!elor
cu ec5ipa4 'i f$r$
ec5ipa4 cu e*cepia
na!elor care trebuie
s$ poarte +iua conul
ro'u
% Eona e staionare
re+er!at$ na!elor cu
ec5ipa4 'i f$r$ ec5ipa4
care trebuie s$ poarte
+iua conul ro'u
1 :utori+aia e
staionare a na!elor
cu ec5ipa4 'i f$r$
ec5ipa4 care
transport$ materiale
inflamabile
%
33
,
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea e a intra
n ba+in care este
situat n irecia
s$geii
1 Inter+icerea prelungit$
e intrare n ba+in.
Na!ele care oresc s$
intre trebuie s$ se
informe+e
% Inter+icerea
temporar$ e ie'ire
in ba+in. Na!ele
care oresc s$ ias$
in ba+in trebuie s$
a'tepte ntr-un loc
potri!it n a'a fel
nc(t s$ nu 4ene+e
mi'carea na!elor
care intr$
%
33
8
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ermitere e intrare
n ba+in care este
situat n irecia
s$geii
1 #ermiterea ie'irii in
ba+in
% #ermiterea na!elor
care oresc s$ ias$
in ba+in e a nainta
p(n$ n +ona e
ie'ire in ba+in
%
33
9
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 )bligaia e a intra n
leg$tura
raiotelefonic$ pe
canalul inicat& pe
panou
1 )bligaia e a lua
leg$tura pe lungimea
e un$ inicat$
% Inter+icerea e a
folosi canalul inicat
%
30
%
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ermiterea e a l$sa
la ap$ sau e a riica
pe mal ambarcaiuni
1 Inter+icerea e a l$sa
la ap$ ambarcaiuni
% Inter+icerea e a l$sa
la ap$ sau e ariica
pe mal ambarcaiuni
cu lungimea mai
mare e 10 m
%
30
1
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ermiterea na!igaiei
cu sc(nura cu !el$
1 Inter+icerea sc5iului
nautic
% )bligaia e a folosi
sc(nura cu !el$
%
30
2
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Inter+icerea ie'irii in
ba+in& care este situat
n irecia s$geii
1 Inter+icerea prelungit$
e ie'ire in ba+in.
Na!ele care oresc s$
ias$ trebui s$ se
informe+e
% Inter+icerea
temporar$ e ie'ire
in ba+in. Na!ele
care oresc s$ ias$
in ba+in trebuie s$
a'tepte n locurile
esemnate n acest
scop
%
30
3
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 #ermiterea e ie'ire
in ba+in& care este
situat n irecia
s$geii
1 #ermiterea intr$rii in
ba+in
% #ermiterea na!elor
care ies in ba+in s$
nainte+e p(n$ la
acest semnal
%
30
3
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Eona permis$ pentru
na!igaia cu !ite+$
mare a
ambarcaiunilor mici
e sport sau e
agrement
1 Eona inter+is$ pentru
na!igaia cu !ite+$
mare a
ambarcaiunilor mici
e sport 'i agrement
% Eona permis$ pentru
na!igaia cu !ite+$
mare tuturor na!elor
%
30
0
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 Eona e staionare
re+er!at$ pentru
nc$rcarea 'i
esc$rcarea
!e5iculelor ;urata
ma*im$ a staion$rii
permise poate fi
inicat$ pe o t$bli$
inicat$ sub panou<
1 Eona re+er!at$
nc$rc$rii !e5iculelor
% Eona re+er!at$
esc$rc$rii
!e5iculelor
%
30
/
Ce semnificaie are
semnalul e mai 4os "
RND.S3. 1 1 =ac care na!ig$ liber 1 =ac care na!ig$ pe
cablu
% Doc pentru
staionarea bacurilor
care nu na!ig$ liber
%
30
,
Ieamnaura in figura
e mai 4os marc5a+$ 1
RND.S3. 1 1 Dimitele 'enalului 'i
irecia saA ea
bali+ea+$ partea
reapt$ a 'enalului& 'i
pericolele e la malul
rept
% Monciunea 'i
bifurcaia 'enaluluiA
ea bali+ea+$ pericolele
e na!igaie in 'enal
% Docul e staionare
n raport cu limita
reapt$ a 'enalului
1
30
8
Ieamnaura in figura
e 4os marc5ea+$ 1
RND.S3. 1 1 Dimitele 'enalului 'i
irecia saA ea
bali+ea+$ partea
st(ng$ a 'enalului 'i
pericolele e la malul
st(ng
% :*a 'enalului % Docurile e
staionare n raport
cu limita st(nga a
'enalului
1
30
9
Ce istan$ minim$
trebuie s$ se respecte
ntre na!e& n
staionare& ac$ una
in ele transport$
materiale inflamabile "
RND.S3. 1 1 1% m 1 8 m % / m %
3/
%
Dic5iele combustibile
miscibile cu ap$ n
orice proporie sunt
consierate ca
transport e materiale
inflamabile "
RND.S3. 1 1 Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
% Nu 1 Da %
3/
1
Combustibilii care
ser!esc motoarelor
principale 'i au*iliare
ale na!ei& ac$
combustibilul este
nc5is n re+er!oare
speciale estinate
acestui scop& este
consierat transport e
materiale inflamabile "
RND.S3. 1 1 Da % Nu 1 Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
%
3/
2
7ne este inter+is$
nt(lnirea 'i ep$'irea
na!elor pe canalul
Sulina "
RND.S0. 1 1 #e toat$ lungimea
canalului
% 6n porturi 'i prin faa
semnafoarelor
% Da coturi 'i n
locurile une 'enalul
nu ofer$ l$ime
suficient$
1
3/
3
Care este num$rul
ma*im al 'lepurilor
amise la remorc$ pe
canalul Sulina 'i care
este ispunerea lor la
na!igaia n a!al "
RND.S0. 1 1 #atru 'lepuri c(te
ou$ n an$
% Dou$ 'lepuri ntr-o
singur$ an$
1 7n singur 'lep %
3/
3
De une 'i p(n$ une
sunt obligate na!ele
maritime& n timpul
na!igaiei s$ aib$ la
bor un pilot
autori+at "
RND.S0. 1 1 Din raa Sulina p(n$
la portul =r$ila
% De la gura canalului
Sulina p(n$ n portul
=r$ila
1 De la >m % p(n$ la
.m 1,/
%
3/
0
C(te 'lepuri sunt
amise ntr-un con!oi
remorcat& ce iese in
canalul Sulina n
mare "
RND.S0. 1 1 >a*imum 3 n ou$
ane a c(te ou$
unit$i
% >a*imum ou$ 1 7n 'lep %
3/
/
Care este istana
minim$ permis$ la
apropierea unei na!e
e alta& la trecerea
punctelor ificile sau a
coturilor pronunate n
canalul Sulina "
RND.S0. 1 1 %&0 >m % 1 >m 1 1&0 >m %
3/
,
#e sectorul maritim al
Dun$rii e Mos 'i la
bara Sulina& na!ele
maritime sunt obligate
a respecta pesca4ul
ma*im n apa ulce
e 1
RND.S0. 1 1 ,&%% m % /&98 m % ,&%1 m 1
3/
8
Care sunt obligaiile
na!elor maritime care
ep$'esc ,0 m
lungime& la trecerea
prin bara Sulina&
canalul Sulina 'i
punctele ificile e pe
sectorul maritim al
Dun$rii e Mos "
RND.S0. 1 1 Staia raio s$ fie n
permanen$ n
funciune
% S$ aib$ la pupa o
ancor$ preg$tit$ n
orice moment pentru a
fi utili+at$
1 S$ fie preg$tite toate
b$rcile e sal!are
pentru a fi lansate la
ap$
%
3/
9
#iloii aministraiei
sau autori+ai e
aceasta !or e*ercita
pilota4ul na!elor
maritime 'i flu!io-
maritime n sectorul 1
RND.S0. 1 1 De la gura canalului
Sulina p(n$ n portul
=r$ila
1 Din raa Sulina p(n$
n portul =r$ila
% Din portul Sulina
p(n$ n portul =r$ila
%
3,
%
Care este istana
minim$ permis$
oric$rei na!e sau mici
ambarcaiuni& la
tra!ersarea canalului
Sulina& prin pro!a
na!elor maritime aflate
n mar' "
RND.S0. 1 1 ) mil$ marin$ 1 2 mile marine % %&0 mile marine %
3,
1
Care este lungimea
ma*im$ a remorcii
unui con!oi care iese
in canalul Sulina n
mare 1
RND.S0. 1 1 1%% m % 3% m % 0% m 1
3,
2
C$ror na!e le este
inter+is$ na!igaia pe
canalul Sulina "
RND.S0. 1 1 Na!ele cu o lungime
mai mic$ e 123 m
% Na!ele ce na!ig$ cu
!ele& cu un tona4 mai
mare e 0% t
1 Na!elor cu un pesca4
mai mic e /&0% m
%
3,
3
Da nt(lnirea unei na!e
flu!iale cu o na!$
maritim$ pe sectorul
maritim al Dun$rii e
Mos& care na!$ se abate
in rum& pentru a l$sa
rum liber celeilalte
na!e "
RND.S0. 1 1 Na!a flu!ial$ 1 Na!a maritim$ % Na!a care na!ig$
amonte
%
3,
3
Regulile speciale e
na!igaie pe Dun$rea
e 4os se aplic$ tuturor
na!elor maritime 'i
flu!iale ce na!ig$ n
sectorul 1
RND.S0. 1 1 De la raa Sulina
p(n$ la Tm 1,0
1 De la >m % p(n$ la
.m 1,1
% De la >m % p(n$ la
.m 1,0
%
3,
0
Ce na!e pot fi ep$'ite
la na!igaia n a!al pe
canalul Sulina cu
e*cepia locurilor
inter+ise "
RND.S0. 1 1 Na!ele p(n$ la 3%%% t
eplasament
1 Na!ele p(n$ la 32%% t
eplasament
% Na!ele e orice
eplasament
%
3,
/
C(te 'lepuri sunt
amise ntr-un con!oi
remorcat& ce intr$ in
mare n canalul
Sulina "
RND.S0. 1 1 >a*im 3& n 2 ane a
c(te 2 unit$i
% >a*imum 2 1 >a*imum 1 %
3,
,
Care este !ite+a
ma*im$ amis$ a
bacurilor motor e 2% t
pe braul Tulcea 'i
canalul Sulina n mar'
a!al "
RND.S0. 1 1 3 N % / N % 8 N 1
3,
8
Ce semnali+are e
noapte poart$ na!ele
maritime ce na!ig$ pe
Dun$rea >aritim$ "
RND.S0. 1 1 Semnalele pre!$+ute
n Regulamentul e
na!igaie pe Dun$re
% Semnalele pre!$+ute
n Regulamentul
internaional e
pre!enire a
abora4ului pe mare
1 Semnalele stabilite
e :.@.D.M.
%
3,
9
Da apropierea
simultan$ a ou$ na!e
e sectoarele ificile
e trecere ale canalului
Sulina 'i pe Dun$rea
e Mos& prioritatea e
trecere o are 1
RND.S0. 1 1 Da nelegere prin
semnale sonore
% Na!a care na!ig$
amonte
% Na!a care na!ig$
a!al
1
38
%
Care este lungimea
ma*im$ a remorcii
unui con!oi care intr$
in mare n canalul
Sulina 1
RND.S0. 1 1 1%% m 1 3% m % 0% m %
38
1
Ce na!e pot fi ep$'ite
la na!igaia n amonte
pe canalul Sulina cu
e*cepia locurilor
inter+ise "
RND.S0. 1 1 Na!ele p(n$ la 3%%% t 1 Na!ele p(n$ la 0%%% t % Na!ele e orice tona4 %
38
2
Care este lungimea
ma*im$ a remorci
amis$ pe canalul
Sulina "
RND.S0. 1 1 3% m % 3% m 1 30 m %
38
3
Cine poart$
r$spunerea pri!in
mar'ul 'i mane!rele
e*ecutate e o na!$
maritim$& ce na!ig$ pe
Dun$rea >aritim$ "
RND.S0. 1 1 Comanantul na!ei 1 #ilotul e Dun$re
maritim$ mbarcat la
borul na!ei
% Comanantul na!ei
'i pilotul e Dun$re
maritim$ mbarcat la
borul na!ei
%
38
3
Care este nclinarea
ma*im$ amis$&
na!elor ce na!ig$ n
sectorul maritim al
Dun$rii e Mos "
RND.S0. 1 1 0 grae % , grae % 3 grae 1
38
0
Care sunt imensiunile
ma*ime ale
materialelor plutitoare
asamblate remorcate
pe canalul Sulina "
RND.S0. 1 1 Dungimea 30 m&
l$imea 12 m
% Dungimea 3% m&
l$imea 10 m
% Dungimea 3% m&
l$imea 1/ m
1
38
/
Care este !ite+a
ma*im$ amis$
na!elor e pasageri& tip
B>7NTFNI:C& pe
canalul Sulina& n mar'
amonte "
RND.S0. 1 1 9 N 1 1% N % 12 N %
38
,
Care este num$rul
ma*im amis al
'lepurilor remorcate pe
canalul Sulina 'i care
este ispunerea lor la
na!igaia n amonte "
RND.S0. 1 1 3 'lepuri& c(te ou$ n
an$
1 2 'lepuri ntr-o
singur$ an$
% Nu este amis
remorca4ul pe
canalul Sulina
%
38
8
Care este !ite+a
ma*im$ amis$ a
na!elor 5irobu+ tip
@lamingo pe canalul
Sulina n mar' a!al "
RND.S0. 1 1 8 N % , N % 1% N 1
38
9
Care este !ite+a
ma*im$ amis$ pe
canalul Sulina a
na!elor maritime e
0%%% tU n mar'
a!al "
RND.S0. 1 1 / N % 9 N % 8 N 1
39
%
Ce lungime trebuie s$
ep$'easc$ na!ele
maritime la trecerea
prin portul Tulcea
pentru a primi n mo
obligatoriu asisten$
sau remorca4 in
partea unui
remorc5er "
RND.S0. 1 1 180 m 1 10% m % 12% m %
39
1
Care este !ite+a
ma*im$ amis$
'alupelor tip /0 C# pe
canalul Sulina n mar'
a!al "
RND.S0. 1 1 / N % 9 N 1 8 N %
39
2
Care este !ite+a
ma*im$ amis$ pe
canalul Sulina a
na!elor maritime e
20%%% tU n mar'
a!al "
RND.S0. 1 1 Nu este pre!$+ut n
Regulamentul e
Na!igaie pe Dun$re
1 0 N % , N %
39
3
Na!ele remorc5er ce
na!ig$ a!al f$r$
con!oi pe canalul
Sulina !or merge cu
!ite+a 1
RND.S0. 1 1 9 N 1 0 N % #(n$ la limita
proucerii !alurilor
%
39
3
Care este !ite+a
ma*im$ amis$ a
na!elor e pasageri tip
>alna' pe canalul
Sulina n mar' a!al "
RND.S0. 1 1 1% N 1 8 N % 9 N %
39
0
Ce semnificaie are
semnalul al$turat
arborat la staiile
semaforice e pe
Dun$rea >aritim$ "
RND.S0. 1 1 @ii ateni la
semnalele mele
% Ki+ibilitatea reus$ pe
canalul Sulina
1 Kreau s$ comunic cu
umnea!oastr$
%
39
/
Care este !ite+a
ma*im$ amis$
na!elor maritime p(n$
la 10%% tU pe canalul
Sulina n mar' a!al "
RND.S0. 1 1 8 N % 9 N 1 1% N %
39
,
Ce semnificaie are
pa!ilionul in
imaginea al$turat$ "
RND.S0. 1 1 Solicit pilot la bor 1 Sunt n imposibilitate
e gu!ernare
% Solicit asisten$ in
partea
umnea!oastr$
%
39
8
Care este !ite+a
ma*im$ amis$ a
na!elor maritime ntre
12%%% 'i 20%%% tU pe
canalul Sulina n mar'
RND.S0. 1 1 , N 1 8 N % 9 N %
a!al "
39
9
Ce semnificaie are
pa!ilionul in
imaginea al$turat$ "
RND.S0. 1 1 :m pilot la bor 1 Solicit pilot la bor % Solicit asisten$
meical$ la bor
%
0%
%
Ce semnificaie are
flamura e mai 4os
arborat$ la catargul
staiei semaforice
Ceatal Ismail "
RND.S0. 1 1 Inter+icerea
temporar$ a
na!igaiei pe braul
C5ilia
% Ki+ibilitate reus$ pe
braul Tulcea 'i
canalul Sulina
% Curent puternic pe
canalul Sulina
1
0%
1
Ce semnificaie are un
pa!ilion ro'u arborat la
catargul in pro!a unei
na!e aflate n mar' "
RND.S0. 1 1 Na!a i+olat$ n mar'
ce transport$
materiale e*plo+ibile
% Na!e care transport$
materiale inflamabile
ale c$ror tancuri nu au
fost ega+ate
% Na!a are prioritate
e trecere n locurile
n care trecerea este
reglementat$ e
autorit$ile
competente
1