Sunteți pe pagina 1din 11

Entitatea public..

Departamentul/Direcia ..
Procedura operaional
privind transmiterea fr
plat a bunurilor aflate
n stare de funcionare
COD P.O. ..
Ediia
Nr. de exemplare
Revizia ..
Nr. de exemplare
Pagina din
Exemplar nr.
PROCEDURA OPERAO!A"#
PR$!D %RA!&'%EREA (#R# P"A%#
A )U!UR"OR A("A%E *! &%ARE DE (U!CO!ARE
COD+ P.O. ,,,.
Ediia ,,,,,..
Revi-ia ,,,,,.
.. "ista responsabililor cu elaborarea/ verificarea 0i aprobarea ediiei1a revi-iei n
cadrul ediiei procedurii operaionale
Elemente privind
responsabilii
!umele 0i
prenumele
(uncia Data &emntura
1.1. Elaborat/Revizuit Expert/Conilier/Re!erent
de pecialitate
1.". #eri!icat Director economic/$e!
erviciu ..
1.%. &probat 'initrul( Pre)edinte(
Director
2. &ituaia ediiilor 0i a revi-iilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale
!atura revi-iilor Componenta revi-iei Data de la care se aplic
prevederile ediiei
sau revi-iei ediiei
".1. Ediia 1 1".*1
".". Revizia nr. 1 'odi!icarea( completarea
+.,. nr. -.1/1//0
1".*%
".%. Revizia . 'odi!icarea( completarea au
abrogarea .
"... Revizia . 'odi!icarea( completarea au
abrogarea .
1
3. "ista cuprin-4nd persoanele la care se difu-ea- ediia1revi-ia procedurii operaionale
&copul
difu-rii
E5emplar
nr.
Compartiment (uncia !umele 0i
prenumele
Data
primirii
&emntura
%.1
.
&plicare Expert
%."
.
&plicare Re!erent
%.%
.
1n!ormare Expert
%..
.
Eviden Conilier
%.0
.
&r2ivare Expert
%.3
.
&lte copuri Expert
6. &copul procedurii operaionale
De a tabili un et de reguli( operaiuni unitare )i reponabiliti 4n proceul de tranmitere !r plat a
bunurilor a!late 4n tare de !uncionare din cadrul .. 5e va crie numele intituiei publice6.
7. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
7e aplic tuturor peroanelor care unt reponabile( prin atribuiile tabilite 4n !i)a de pot( 4n proceul
de tranmitere !r plat a bunurilor a!late 4n tare de !uncionare( din cadrul . 5e va crie numele
intituiei publice6.
8. Re9lementri aplicabile activitii privind transmiterea fr plat a bunurilor aflate n stare
de funcionare
8egea contabilitii nr. -"/1//1( republicat( cu modi!icrile )i completrile ulterioare9
:rdinul minitrului !inanelor publice nr. 1./1;/"**0 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea )i conducerea contabilitii intituiilor publice( Planul de conturi pentru
intituiile publice )i intruciunile de aplicare a acetuia( cu modi!icrile )i completrile ulterioare9
+otr<rea ,uvernului nr. -.1/1//0 privind procedurile de tranmitere !r plat )i de valori!icare a
bunurilor aparin<nd intituiilor publice( cu modi!icrile )i completrile ulterioare.
:. Descrierea procedurii operaionale
Prezenta procedur tabile)te un et de reguli )i operaiuni unitare( precum )i reponabiliti 4n
activitatea de tranmitere( !r plat( ctre o alt intituie public( a unor bunuri a!late 4n tare de
!uncionare.
Pot !i tranmie( !r plat( ctre alte intituii publice orice !el de bunuri a!late 4n tare de !uncionare(
indi!erent de durata de !oloin( dac acetea nu mai unt neceare intituiei publice care le are 4n
adminitrare au dac( potrivit reglementrilor 4n vigoare( intituia nu mai are dreptul utilizeze bunul
repectiv.
=n vederea diponibilizrii bunurilor( compartimentul de pecialitate va 4ntocmi un re!erat de
diponibilizare 4n care decrie bunul ce urmeaz a !i diponibilizat( menion<nd toate caracteriticile te2nice
ale acetuia 5marca( anul !abricaiei( data drii 4n !oloin( durata de !oloin( valoarea de inventar etc.6.
2
Re!eratul at!el 4ntocmit va !i upu aprobrii conductorului intituiei publice.
1ntituia public care diponibilizeaz bunuri va in!orma 4n cri alte intituii publice pe care le
conider c ar avea nevoie de bunurile diponibilizate.
=n cazul 4n care( dup %* de zile( bunurile diponibilizate nu au !ot olicitate de alte intituii publice(
vor !i valori!icate con!orm prevederilor legale( repectiv prin organizarea licitaiei cu trigare.
1ntituiile publice intereate 4n obinerea unor bunuri pot olicita tranmiterea !r plat a acetora )i
dup publicarea anunului de v<nzare prin licitaie cu trigare( dar nu mai t<rziu de 0 zile anterioare datei
tabilite pentru inerea licitaiei de v<nzare.
>ranmiterea( !r plata( de la o intituie public la o alt intituie public e va !ace pe baz de
proce?verbal de predare ? primire( cu avizul ordonatorului principal de credite al intituiei publice care a
diponibilizat bunul( precum )i cu avizul ordonatorului principal de credite al intituiei publice care a
olicitat tranmiterea bunului.
8a predarea ? primirea !r plat a bunurilor( conductorii intituiilor publice 4mpreun cu
conductorii compartimentelor !inanciar?contabile rpund de 4nregitrarea 4n evidenele contabile a
operaiunilor privind ie)irea( repectiv intrarea 4n getiune a bunurilor.
;. 'ono9rafie contabil pentru nre9istrarea operaiunilor privind transmiterea fr plat a
bunurilor aflate n stare de funcionare
*nre9istrarea transferului de active fi5e la instituia de la care se transfer
=nregitrarea ie)irii din patrimoniu a activului !ix 5la valoarea de intrare a activului !ix6@
.-1" ADecontri privind activele !ixeB C "*0 AConceiuni( brevete( licene( mrci comerciale(
drepturi )i active imilareB
.-1" ADecontri privind activele !ixeB C "*- A&lte active !ixe necorporaleB
.-1" ADecontri privind activele !ixeB C "1% A1ntalaii te2nice( miDloace de tranport( animale )i
plantaiiB
.-1" ADecontri privind activele !ixeB C "1. A'obilier( aparatur birotic( ec2ipamente de
protecie a valorilor umane )i materiale )i alte active
!ixe corporaleB
7e cade din patrimoniu valoarea amortizat a activelor !ixe necorporale( prin tran!er la o alt
intituie public@
"-*- A&mortizarea altor active !ixe necorporaleB C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
"-*0 A&mortizarea conceiunilor( brevetelor( C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
licenelor( mrcilor comerciale( drepturilor )i
activelor imilareB
3
7e cade din patrimoniu valoarea amortizat a activelor !ixe corporale( prin tran!er la o alt intituie
public@
"-1% A&mortizarea intalaiilor te2nice( miDloacelor C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
de tranport( animalelor )i plantaiilorB
"-1. A&mortizarea mobilierului( aparaturii birotice( C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
ec2ipamentelorB
=nregitrarea di!erenelor din reevaluare pentru activele tran!erate( dac ete cazul@
1*0 ARezerve din reevaluareB C 11; ARezultatul reportatB

*nre9istrarea transferului de active fi5e la instituia la care se transfer
=nregitrarea intrrii 4n patrimoniu a activului !ix la valoarea rma de amortizat@
"*0 AConceiuni( brevete( licene( mrci C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
comerciale( drepturi )i active imilareB
"*- A&lte active !ixe necorporaleB C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
"1% A1ntalaii te2nice( miDloace de tranport( animale C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
)i plantaiiB
"1. A'obilier( aparatur birotic( ec2ipamente de C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
protecie a valorilor umane )i materiale )i
alte active !ixe corporaleB
=nregitrarea di!erenelor din reevaluare pentru activele tran!erate( dac e cazul@
11; ARezultatul reportatB C 1*0 ARezerve din reevaluareB
Consolidarea contului 6;.2/ la amorti-area inte9ral a activului fi5
7e cade din evidena contabil de la unitatea care l?a tran!erat@
11; ARezultatul reportatB C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
7e cade din evidena contabil de la unitatea care l?a primit@
.-1" ADecontri privind activele !ixeB C 11; ARezultatul reportatB
*nre9istrarea transferului activelor fi5e la instituia de la care se transfer activul fi5
4
=nregitrarea ie)irii din patrimoniu a activului !ix ( la valoarea de intrare a activului !ix@
.-1" ADecontri privind activele !ixeB C "*0 AConceiuni( brevete( licene( mrci comerciale(
drepturi )i active imilareB
.-1" ADecontri privind activele !ixeB C "*- A&lte active !ixe necorporaleB
.-1" ADecontri privind activele !ixeB C "1% A1ntalaii te2nice( miDloace de tranport( animale )i
plantaiiB
.-1" ADecontri privind activele !ixeB C "1. A'obilier( aparatur birotic( ec2ipamente de
protecie a valorilor umane )i materiale )i alte active
!ixe corporaleB
=nregitrarea cderii valorii amortizate@
"-*- A&mortizarea altor active !ixe necorporaleB C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
"-*0 A&mortizarea conceiunilor( brevetelor( C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
licenelor( mrcilor comerciale( drepturilor )i
activelor imilareB
"-1% A&mortizarea intalaiilor te2nice( miDloacelor C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
de tranport( animalelor )i plantaiilorB
"-1. A&mortizarea mobilierului( aparaturii birotice( C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
ec2ipamentelorB
=nregitrarea di!erenelor din reevaluare pentru activele tran!erate@
1*0 ARezerve din reevaluareB C 11; ARezultatul reportatB
*nre9istrarea transferului activelor fi5e la instituia la care se transfer activul fi5
=nregitrarea intrrii 4n patrimoniu a activului !ix la valoarea rma de amortizat
"*0 AConceiuni( brevete( licene( mrci C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
comerciale( drepturi )i active imilareB
"*- A&lte active !ixe necorporaleB C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
"1% A1ntalaii te2nice( miDloace de tranport( animale C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
)i plantaiiB
5
"1. A'obilier( aparatur birotic( ec2ipamente de C .-1" ADecontri privind activele !ixeB
protecie a valorilor umane )i materiale )i
alte active !ixe corporaleB
=nregitrarea di!erenelor din reevaluare pentru activele !ixe tran!erate@
1*0 ARezerve din reevaluareB C 11; ARezultatul reportatB
%ransferul de materiale de natura obiectelor de inventar ntre instituii
=nregitrarea tran!erului materialelor de natura obiectelor de inventar( la intituia public de la care
e tran!er@
.-1% ADecontri privind tocurileB C %*% A'ateriale de natura obiectelor de inventarB
=nregitrarea tran!erului materialelor de natura obiectelor de inventar( la intituia la care e !ace
tran!erul la intituia public primitoare@
%*% A'ateriale de natura obiectelor de inventarB C .-1% ADecontri privind tocurileB
Consolidarea contului 6;.2/ la amorti-area inte9ral a activului fi5
7e cade din evidena contabil de la unitatea care l?a tran!erat@
11; ARezultatul reportatB C .-1% ADecontri privind tocurileB
7e cade din evidena contabil de la unitatea care l?a primit@
.-1% ADecontri privind tocurileB C 11; ARezultatul reportatB
<. (OR'U"ARE care se ntocmesc
&nexa 1 E Re!erat de diponibilizare
&nexa " E Proce?verbal de predare ? preluare a bunurilor tranmie !r plat
6
PROCEDURA
Pa Reponabil5i6 Decriere >imp
alocatF
>ermenFF Ricuri
. PROPU!EREA CO'&E DE !$E!%ARERE
1. Comiia de
inventariere
=ntocme)te proceul?verbal privind rezultatele inventarierii )i
propune tranmiterea !r plat a bunurilor a!late 4n tare de
!uncionare.
Proceul?verbal
privind rezultatele
inventarierii nu
cuprinde propuneri
pentru tranmiterea
!r plat a bunurilor
a!late 4n tare de
!uncionare )i care
nu mai unt neceare
intituiei.
. D&PO!)"=AREA )U!UR"OR
1. Compartimentul
de pecialitate
care
diponibilizeaz
bunul
=ntocme)te un re!erat de diponibilizare 4n care decrie bunul ce
urmeaz a !i diponibilizat( menion<nd toate caracteriticile
te2nice ale acetuia 5marca( anul !abricaiei( data drii 4n !oloin(
durata de !oloin( valoarea de inventar etc.6.
Re!eratul de
diponibilizare
nu cuprinde
caracteriticile
te2nice ale bunului
diponibilizat.
". Conductorul
intituiei
publice care
diponibilizeaz
&prob re!eratul de diponibilizare. Conductorul
intituiei publice
nu aprob re!eratul
de diponibilizare
deoarece aceta
nu cuprinde
7
Pa Reponabil5i6 Decriere >imp
alocatF
>ermenFF Ricuri
caracteriticile
te2nice ale bunului
diponibilizat.
%. Compartimentul
de pecialitate
care
diponibilizeaz
bunul
1n!ormeaz 4n cri alte intituii publice depre care conider c
ar avea nevoie de bunurile diponibilizate.
Compartimentul
de pecialitate care
diponibilizeaz
bunul in!ormeaz 4n
cri intituii care nu
au nevoie de bunul
diponibilizat.
Dac nu unt olicitate de alte intituii publice( 4n %* de zile de la
in!ormare( bunurile unt valori!icate con!orm prevederilor legale.
Nu ete repectat
termenul de
%* de zile.
. %RA!&'%EREA (#R# P"A%# A )U!UR"OR
1. 1ntituiile publice
intereate de
tran!erul !r
plat al unor
bunuri
Pot olicita tranmiterea bunurilor( !r plat( )i dup publicarea
anunului de v<nzare prin licitaie( dar nu mai t<rziu de 0 zile
anterioare datei tabilite pentru inerea licitaiei de v<nzare.
1ntituiile publice
intereate de
tran!erul !r plat
al unor bunuri olicit
tranmiterea acetora
4n ziua licitaiei.
". Compartimentul
de pecialitate
care
diponibilizeaz
bunul
>ranmite !r plat bunurile olicitate( pe baz de proce?verbal
de predare ? primire( cu avizul ordonatorului principal de credite al
intituiei publice care a diponibilizat bunul( precum )i cu avizul
ordonatorului principal de credite al intituiei publice care a
olicitat tranmiterea bunului.
Proceul?verbal de
predare ? primire nu
ete upu avizului
ordonatorului
principal de credite.
8
Pa Reponabil5i6 Decriere >imp
alocatF
>ermenFF Ricuri
$. *!RE>&%RAREA CO!%A)"# A %RA!&'%ER (#R# P"A%# A )U!UR"OR
1. Conductorii
intituiilor
publice care
diponibilizeaz(
repectiv olicit
bunurile
Dipun 4nregitrarea 4n evidenele contabile a operaiunilor privind
ie)irea( repectiv intrarea 4n getiune a bunurilor.
Conductorul
intituiei publice
nu tranmite la
compartimentul
!inanciar?contabilitate
proceul?verbal de
predare ? primire a
bunurilor.
". Compartimentele
!inanciar?
contabile
=nregitreaz 4n evidenele contabile operaiunile privind ie)irea(
repectiv intrarea 4n getiune a bunurilor.
Compartimentul
!inanciar?contabil
nu 4nregitreaz 4n
evidenele contabile
operaiunile.
F >impul alocat operaiunii 4l tabile)te !iecare intituie public 4n !uncie de peci!icul intituiei.
FF >ermenul pentru realizarea operaiunii e tabile)te de !iecare intituie public 4n !uncie de peci!icul intituiei.
9
. 51ntituia public6
Nr. din
Aprob/
Ordonator de credite
RE(ERA%
pentru disponibili-area bunurilor aflate n stare de funcionare
=n baza +.,. nr. -.1/1//0 privind procedurile de tranmitere !r plat )i de valori!icare a bunurilor
aparin<nd intituiilor publice( cu modi!icrile )i completrile ulterioare( propunem diponibilizarea
bunurilor 4ncrie 4n continuare@
!r.
crt.
Denumirea
bunului
!umr
inventar
U1' Cantitat
e
P1U $aloare Data
ac?i-iiei
Durat ani 'otivul
disponibili-rii Normat =n
!unciun
e
1.
".
%.
..
=ntocmit( &vizat(
10
. 51ntituia public6
Nr. din
Aprob/ Aprob/
:rdonator principal de credite :rdonator principal de credite

PROCE&@$ER)A"
de predare @ preluare a bunurilor transmise fr plat
7ubemnaii( .. 5e va trece numele( prenumele )i !uncia conductorului intituiei publice
care diponibilizeaz bunul6 din partea 5e va trece denumirea intituiei publice6 )i .. 5e va
trece numele( prenumele )i !uncia conductorului intituiei publice care prime)te bunul6( din partea
5e va trece denumirea intituiei publice6( con!orm prevederilor +.,. nr. -.1/1//0 privind
procedurile de tranmitere !r plat )i de valori!icare a bunurilor aparin<nd intituiilor publice( cu
modi!icrile )i completrile ulterioare( am procedat la predarea ? preluarea miDloacelor !ixe )i a obiectelor de
inventar 4ncrie 4n tabelul de mai Do( deoarece acete nu 4)i mai gec utilitatea la 5e va trece
denumirea intituiei publice6( dar care unt neceare pentru buna de!)urare a activitii 5e va trece
denumirea intituiei publice6@
!r.
crt. Denumirea miAlocului fi51obiectului de inventar
0i caracteristicile te?nice
!umrul de
inventar
)uc. $aloarea de
inventar
@ RO! @
'1G8:&CE H1IE
1
"
:J1EC>E DE 1N#EN>&R
1
"
=nregitrarea 4n contabilitate a miDloacelor !ixe )i a obiectelor de inventar tran!erate 4ntre .. 5e
va trece denumirea intituiei publice6 )i 5e va trece denumirea intituiei publice6 e va !ace cu
repectarea prevederilor :.'.H.P. nr. 1./1;/"**0 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea )i conducerea contabilitii intituiilor publice( Planul de conturi pentru intituiile publice )i
intruciunile de aplicare a acetuia( cu modi!icrile )i completrile ulterioare.


Am predat/ Am primit/
Director/ Director/
11