Sunteți pe pagina 1din 11

Entitatea public ..

Departamentul/Direcia ..
Procedura operaional
privind valorificarea
activelor fixe i a bunurilor
de natura obiectelor
de inventar
COD P.O. ..
Ediia
Nr. de exemplare
Revizia ..
Nr. de exemplare
Pagina din
Exemplar nr.
PROCEDURA OPERAIOA!"
PRI#ID #A!ORI$ICAREA AC%I#E!OR $I&E 'I
A (UURI!OR DE A%URA O(IEC%E!OR DE I#E%AR
COD) P.O. ***.
Ediia*****..
Revi+ia*****.
,. !i-ta re-pon-abililor cu elaborarea. verificarea i aprobarea ediiei/a revi+iei 0n
cadrul ediiei procedurii operaionale
Ele1ente privind
re-pon-abilii
u1ele i
prenu1ele
$uncia Data 2e1ntura
1.1. Elaborat/Revizuit Expert/Conilier/Re!erent
de pecialitate
1.". #eri!icat Director economic/$e!
erviciu ..
1.%. &probat 'initrul( Pre)edinte(
Director
3. 2ituaia ediiilor i a revi+iilor 0n cadrul ediiilor procedurii operaionale
atura revi+iilor Co1ponenta revi+iei Data de la care -e aplic
prevederile ediiei
-au revi+iei ediiei
".1. Ediia 1 1".*1
".". Revizia nr. 1 'odi!icarea( completarea
+.,. nr. -.1/1//0
1".*%
".%. Revizia . 'odi!icarea( completarea au
abrogarea .
"... Revizia . 'odi!icarea( completarea au
abrogarea .
1
4. !i-ta cuprin+5nd per-oanele la care -e difu+ea+ ediia/revi+ia procedurii operaionale
2copul
difu+rii
Exe1plar
nr.
Co1parti1ent $uncia u1ele i
prenu1ele
Data
pri1irii
2e1ntura
%.1
.
&plicare Expert
%."
.
&plicare Re!erent
%.%
.
1n!ormare Expert
%..
.
Eviden Conilier
%.0
.
&r2ivare Expert
%.3
.
&lte copuri Expert
6. 2copul procedurii operaionale
De a tabili un et de reguli( operaiuni unitare )i reponabiliti 4n proceul de valori!icare a activelor
!ixe )i a bunurilor de natura obiectelor de inventar din cadrul .. 5e va crie numele intituiei publice6.
7. Do1eniul de aplicare a procedurii operaionale
7e aplic tuturor peroanelor care unt reponabile( prin atribuiile tabilite 4n !i)a de pot( 4n proceul
de valori!icare a activelor !ixe )i a bunurilor de natura obiectelor de inventar din cadrul .... 5e va crie
numele intituiei publice6.
8. Re9le1entri aplicabile activitii privind valorificarea activelor fixe i a bunurilor de
natura obiectelor de inventar
8egea contabilitii nr. -"/1//1( republicat( cu modi!icrile )i completrile ulterioare9
:rdinul minitrului !inanelor publice nr. 1./1;/"**0 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea )i conducerea contabilitii intituiilor publice( Planul de conturi pentru
intituiile publice )i intruciunile de aplicare a acetuia( cu modi!icrile )i completrile ulterioare9
:rdinul minitrului !inanelor publice nr. %.01"/"**- privind documentele !inanciar<contabile( cu
modi!icrile )i completrile ulterioare9
8egea nr. 0**/"**" privind !inanele publice cu modi!icrile )i completrile ulterioare9
+otr=rea ,uvernului nr. -.1/1//0 privind procedurile de tranmitere !r plat )i de valori!icare a
bunurilor aparin=nd intituiilor publice( cu modi!icrile )i completrile ulterioare9
:rdonana ,uvernului nr. 11"/"*** pentru reglementarea proceului de coatere din !unciune( caare
)i valori!icare a activelor corporale care alctuiec domeniul public al tatului )i al unitilor
adminitrativ<teritoriale9
+otr=rea ,uvernului nr. ".1%//"**. pentru aprobarea Catalogului privind clai!icarea )i duratele
normale de !uncionare a mi>loacelor !ixe( cu modi!icrile )i completrile ulterioare9
+otr=rea ,uvernului nr. ";3/"**1% privind tabilirea valorii de intrare a mi>loacelor !ixe.
:. De-crierea procedurii operaionale
2
Procedura vizeaz tabilirea unui et de reguli( operaiuni unitare )i reponabiliti 4n proceul de
valori!icare a bunurilor a!late 4n tare de !uncionare( care nu mai unt neceare bunei de!)urri a activitii
intituiei publice.
1ntituia public poate valori!ica( prin v=nzare la licitaie( bunurile a!late 4n tare de !uncionare care
nu 4i mai unt neceare( numai dup 4ndeplinirea condiiilor )i a procedurilor de tranmitere !r plat( de la
o intituie public la alt intituie public( a unor bunuri a!late 4n tare de !uncionare.
#alori!icarea prin v=nzare a bunurilor care nu mai unt neceare au( dup caz( a materialelor au
pieelor rezultate 4n urma demolrii au a dezmembrrii acetora( potrivit legii( a!late 4n adminitrarea
excluiv a intituiei publice( e !ace prin organizarea de licitaie public dec2i cu trigare.
1n acet cop( conductorul intituiei publice va numi( prin decizie( o comiie de evaluare compu din
%<0 membri( din care( 4n mod obligatoriu( !ac parte? conductorul compartimentului economic al intituiei
publice )i c=te un reprezentant din compartimentele adminitrativ i !inanciar<contabil( precum )i ali
peciali)ti( dup caz.
Comiia de evaluare va 4ntocmi un raport de evaluare a bunurilor care nu mai unt neceare( a
materialelor au a pieelor rezultate 4n urma demolrii au a dezmembrrii acetora( ce urmeaz a !i v=ndute.
Preul iniial de v=nzare )i( dup caz( preurile diminuate vor !i aprobate de ordonatorul de credite al
intituiei publice repective.
@n raportul 4ntocmit de comiia de evaluare e va tabili preul iniial de v=nzare. Raportul va !i aprobat
de ordonatorul de credite al intituiei publice repective. 8a evaluarea bunurilor care urmeaz !ie
valori!icate e va avea 4n vedere preul pieei la bunuri de acela)i !el( precum )i perioada de !oloin a
bunurilor )i gradul de uzur.
@n cazul 4n care comiia de evaluare apreciaz c operaiunea de demolare au de dezmembrare a
bunurilor coae din !unciune e !ace cu coturi mai ridicate dec=t umele care <ar obine prin valori!icarea
acetora ca materiale au piee rezultate 4n urma demolrii au dezmembrrii( aceata poate propune
conductorului intituiei publice organizarea licitaiei pentru valori!icarea bunurilor coae din !unciune
nedemolate au nedezmembrate.
Pentru bunurile coae din !unciune( propue a !i valori!icate nedemolate au nedezmembrate( c=t )i
pentru materialele au pieele rezultate 4n urma demolrii au a dezmembrrii( al cror pre iniial de v=nzare
ete de pete 1.*** lei( intituia public va publica anunul de v=nzare 4ntr<o publicaie cu circulaie la nivel
naional( cu cel puin 10 zile 4nainte de data tabilit pentru licitaie.
8a aceea)i dat( anunul de v=nzare e va a!i)a at=t la ediul intituiei publice( c=t )i la ediul
adminitraiei publice locale 4n a crei raz teritorial !uncioneaz intituia public.
Pentru bunurile care nu mai unt neceare( propue a !i valori!icate nedemolate au nedezmembrate( c=t
)i pentru materialele au pieele rezultate 4n urma demolrii au a dezmembrrii( al cror pre iniial de
v=nzare ete ub 1.*** lei( e va a!i)a anunul de v=nzare numai la ediul intituiei publice )i la ediul
adminitraiei publice locale 4n a crei raz teritorial !uncioneaz intituia public.
@nainte de data publicrii( anunul de v=nzare e prezint comiiei de licitaie pre avizare. &nunul
privind v=nzarea prin licitaie va conine urmtoarele in!ormaii?
denumirea )i adrea intituiei publice( precum )i locul unde pot !i vzute bunurile coae din
!unciune au( dup caz( materialele au pieele care !ac obiectul licitaiei9
adrea( data )i ora inerii licitaiei pentru v=nzarea bunurilor( precum )i datele de de!)urare a
urmtoarelor licitaii( 4n caz de nead>udecare9
numrul de tele!on au de !ax unde e pot obine relaii depre bunul au bunurile coae din
!unciune( materialele au pieele rezultate 4n urma demolrii au dezmembrrii acetora( coae la
3
v=nzare( )i condiiile pe care trebuie le 4ndeplineac potenialii ac2izitori pre a !i admi)i la
licitaie9
preul de pornire al licitaiei9
cota de c2eltuieli de participare 5care e determin at!el 4nc=t nu dep)eac c2eltuielile ocazionate
de organizarea )i de!)urarea licitaiei6.
Documentele de participare la licitaia de v=nzare a bunurilor e primec cu cel mult 0 zile 4naintea
datei tabilite pentru inerea licitaiei repective.
8a licitaiile de v=nzare a bunurilor care nu mai unt neceare au( dup caz( a materialelor au pieelor
rezultate 4n urma demolrii au a dezmembrrii acetora poate participa orice peroan !izic au >uridic
potenial cumprtoare care prezint( p=n la data inerii )edinei de licitaie( urmtoarele documente?
c2itana de ac2itare a cotei de c2eltuieli de participare la licitaie( eliberat de caieria ......... 5e va
trece denumirea intituiei publice69
copie de pe certi!icatul de 4nmatriculare la Regitrul comerului )i codul !ical( pentru peroanele
>uridice rom=ne( au actul de identitate( pentru peroanele !izice.
Comiia de licitaie e va numi prin decizie a conductorului intituiei publice )i va !i !ormat din
minimum trei peroane?
pre)edintele )i ecretarul comiiei( din partea intituiei publice care organizeaz v=nzarea prin
licitaie9
ali reprezentani( ca membri 4n comiia de licitaie( care trebuie !ie peciali)ti cu experien
pro!eional 4n domeniul bunurilor coae la licitaie )i care e bucur de probitate moral.
Comiia de licitaie va analiza documentele prezentate )i va 4ntocmi lita cu o!ertanii acceptai(
excluz=nd de la participare pe cei care nu au prezentat toate documentele de participare( p=n la 4nceperea
licitaiei.
$edina de licitaie ete condu de pre)edintele comiiei de licitaie. 8a data )i la ora tabilite pentru
4nceperea licitaiei( 4n cazul 4n care unt minimum doi participani la licitaie( pre)edintele comiiei de
licitaie anun obiectul licitaiei( !ace prezena participanilor la licitaie )i contat dac unt 4ndeplinite
condiiile legale pentru de!)urarea aceteia( incluiv cele de publicitate.
Pre)edintele comiiei de licitaie anun preul iniial de v=nzare de la care e porne)te trigarea( cu
precizarea alturilor de upralicitare tabilite de comiie.
@n cazul 4n care nu <au prezentat minimum doi participani la licitaie au 4n cazul 4n care nici unul
dintre o!ertani nu a o!erit cel puin preul de pornire( licitaia e va repeta( 4nc2eindu<e proceul<verbal de
contatare. Repetarea licitaiei e va !ace dup trecerea a cel puin 0 zile de la data precedentei licitaii( iar
preul iniial va !i diminuat cu p=n la "*A.
@n cazul 4n care nici de aceat dat nu e prezint cel puin doi participani la licitaie )i nu e o!er cel
puin preul de pornire( licitaia e va relua dup cel puin 0 zile( iar preul va !i diminuat cu p=n la .*A !a
de prima licitaie. @n cazul 4n care nici de aceat dat nu ete o!erit cel puin preul de pornire al licitaiei(
intituia public deintoare 4ntocme)te documentele( dup caz( de coatere din !unciune( declaare )i
caare a bunurilor.
Participanii la licitaie vor prezenta o!erta de pre prin trigri( o!ert care trebuie repecte condiiile
de alt precizate la dec2iderea licitaiei. Pre)edintele comiiei de licitaie anun tare )i clar uma o!erit de
licitant. Dac la a treia trigare a ultimei o!erte nu e trig o um mai mare( pre)edintele comiiei de
licitaie anun ad>udecarea licitaiei 4n !avoarea participantului la licitaie care a o!erit ultima um.
4
Dup anunarea c=)tigtorului de ctre pre)edintele comiiei de licitaie( e declar 4nc2i licitaia(
dup care e 4ntocme)te proceul<verbal care e emneaz de ctre comiia de licitaie )i de ctre participanii
la licitaie.
Proceul<verbal 4mpreun cu documentele privind organizarea )i de!)urarea licitaiei e ar2iveaz la
ediul intituiei publice care a organizat licitaia.
Participanii la licitaie pot !ormula contetaii 4n cazul 4n care conider c nu <au repectat
dipoziiile legale re!eritoare la organizarea )i de!)urarea licitaiei.
Contetaiile e depun la ediul intituiei publice organizatoare( 4n termen de ". de ore de la 4nc2eierea
aceteia. 1ntituia public ete obligat oluioneze contetaia 4n termen de 0 zile de la depunerea
aceteia.
C=)tigtorul licitaiei ete obligat emneze contractul de v=nzare<cumprare )i ac2ite integral
preul ad>udecat al bunului( 4n termen de 1* zile de la data licitaiei.
7umele rezultate din v=nzarea mi>loacelor !ixe coae din !unciune au( dup caz( a materialelor au a
pieelor rezultate 4n urma demolrii au dezmembrrii acetora( contituie venituri ale bugetului de tat(
potrivit prevederilor 8egii nr. 0**/"**" privind !inanele publice( cu modi!icrile )i completrile ulterioare.
;. <ono9rafie contabil pentru 0nre9i-trarea operaiunilor privind valorificarea activelor fixe
i a bunurilor de natura obiectelor de inventar
@nregitrarea valori!icrii activului !ix corporal de tipul mi>loacelor de tranport( intalaiilor te2nice(
mobilierului( aparaturii birotice( ec2ipamentelor de protecie?
.31 BDebitoriC D ;/1 B#enituri din valori!icarea unor bunuri ale tatuluiC
7coaterea din eviden a activului !ix corporal de tipul mi>loacelor de tranport( intalaiilor te2nice?
A D "1% B1ntalaii te2nice( mi>loace de
3/1
;1.*1.*"
BC2eltuieli extraordinare din tranport( animale )i plantaiiC

operaiuni cu active !ixeC
"-1% B&mortizarea intalaiilor te2nice(
mi>loacelor de tranport( animalelor )i plantaiilorC
@nc2iderea conturilor de venituri )i c2eltuieli?
;/1 B#enituri din valori!icarea unor bunuri ale tatuluiC D 1"1 BRezultatul patrimonialC
1"1 BRezultatul patrimonialC D 3/1
;1.*1.*"
BC2eltuieli extraordinare din operaiuni cu active !ixeC
=. $OR<U!ARE care -e 0ntoc1e-c
&nexa 1 E Decizie de numire a comiiei de evaluare a bunurilor care urmeaz !ie valori!icate
&nexa " E Raport de evaluare
Decizie a comiiei de licitaie cu trigare
Contract de v=nzare<cumprare a bunurilor valori!icate
5
PROCEDURA
Pa Reponabil5i6 Decriere Fimp
alocatG
FermenGG Ricuri
I. CO2%I%UIREA CO<I2IEI DE E#A!UARE A (UURI!OR A$!A%E > 2%ARE DE $UCIOARE
1. Conductorul
intituiei
publice
Nume)te( prin decizie( comiia de evaluare a bunurilor a!late 4n
tare de !uncionare care nu mai unt neceare bunei !uncionri a
intituiei.
Conductorul
intituiei publice
nume)te peroane
care nu unt de
pecialitate.
". Comiia de
evaluare
Evalueaz tarea te2nic a mi>loacele !ixe/obiectelor de inventar(
precum )i valoarea acetora( lu=nd 4n coniderare gradul de uzur(
pe baza documentelor >uti!icative.
@ntocme)te Raportul de evaluare a bunurilor care nu mai unt
neceare( propue a !i valori!icate nedemolate au
nedezmembrate( c=t )i pentru materialele au pieele rezultate 4n
urma demolrii au a dezmembrrii.
Raportul de evaluare va cuprinde preul iniial de v=nzare( precum
)i preurile diminuate cu "*A( repectiv .*A !a de preul iniial(
4n cazul nead>udecrii.
@nainteaz Raportul de evaluare pre aprobare conductorului
intituiei publice.
1mpoibilitatea
tabilirii preului de
pia( din cauza lipei
de pe pia a
bunurilor care !ac
obiectul v=nzrii
%. Conductorul
intituiei
publice
&prob Raportul de evaluare )i dipune v=nzarea bunurilor prin
procedura de licitaie dec2i cu trigare.
Nume)te( prin decizie( comiia de licitaie !ormat din minimum
trei peroane.
Evaluarea bunurilor
nu <a realizat
corepunztor.
6
Pa Reponabil5i6 Decriere Fimp
alocatG
FermenGG Ricuri
Franmite pre comunicare decizia privind contituirea comiiei
de licitaie( peroanelor numite.
II. CO<I2IA DE !ICI%AIE
1. Comiia de
licitaie
&nalizeaz documentele prezentate )i 4ntocme)te lita cu
o!ertanii acceptai( excluz=ndu<i de la participare pe cei care nu
au prezentat 4n totalitate( p=n la 4nceperea licitaiei( documentele
de participare.
@n cazul 4n care nu <au prezentat minimum doi participani au 4n
cazul 4n care niciun o!ertant nu a o!erit cel puin preul de pornire(
4nc2eie proce<verbal de contatare )i reia procedura de licitaie.
Repet licitaia dup cel puin 0 zile de la data precedentei( iar
preul iniial va !i diminuat cu p=n la "*A.
@n cazul 4n care nici de aceat dat nu e prezint cel puin doi
participani la licitaie )i nu e o!er cel puin preul de pornire(
dup cel puin 0 zile comiia reia procedura de licitaie( iar preul
va !i diminuat cu p=n la .*A !a de prima licitaie.
Deruleaz procedura de licitaie cu trigare.
@n ziua )i la ora tabilite pentru 4nceperea licitaiei( 4n cazul 4n care
unt minimum doi participani la licitaie( pre)edintele comiiei de
licitaie anun obiectul licitaiei( !ace prezena participanilor la
licitaie )i contat dac unt 4ndeplinite condiiile legale pentru
de!)urarea aceteia( incluiv cele de publicitate.
Nu e 4ncriu
participani la
licitaie.
7
Pa Reponabil5i6 Decriere Fimp
alocatG
FermenGG Ricuri
Pre)edintele comiiei de licitaie anun preul iniial de v=nzare
de la care e porne)te trigarea( cu precizarea alturilor de
upralicitare tabilite de comiie.
Participanii la licitaie vor prezenta o!erta de pre prin trigri(
o!ert care trebuie repecte condiiile de alt precizate la
dec2iderea licitaiei.
Pre)edintele comiiei de licitaie anun tare )i clar uma o!erit
de licitant.
Dac la a treia trigare a ultimei o!erte nu e trig o um mai
mare( pre)edintele comiiei de licitaie anun ad>udecarea
licitaiei 4n !avoarea participantului la licitaie care a o!erit ultima
um.
Pre)edintele comiiei de licitaie anun c=)tigtorul licitaiei )i
declar 4nc2i licitaia.
". 7ecretarul
comiiei de
licitaie
@ntocme)te proceul<verbal )i obine emnturile membrilor
comiiei )i pe cele ale participanilor la licitaie.
&r2iveaz proceul<verbal( 4mpreun cu documentele privind
organizarea )i de!)urarea licitaiei.
@nregitreaz contetaia/contetaiile depu/depue 4n termen de
". ore de participanii la licitaie care conider c nu <au
repectat dipoziiile legale re!eritoare la organizarea )i
de!)urarea licitaiei.
7ecretarul comiiei
de licitaie omite
ar2iveze proceul<
verbal 4mpreun cu
documentele privind
organizarea )i
de!)urarea licitaiei.
8
Pa Reponabil5i6 Decriere Fimp
alocatG
FermenGG Ricuri
%. Conductorul
intituiei
publice
7oluioneaz contetaia/contetaiile depu/depue 4n termen de
0 zile de la depunerea aceteia.
@nc2eie contractul cu c=)tigtorul licitaiei.
Contractul
nu ete 4nc2eiat
cu c=)tigtorul
licitaiei.
.. Compartimentul
!inanciar<
contabil
@nregitreaz umele rezultate din valori!icare bunurilor.
#ireaz la buget umele rezultate din valori!icare bunurilor.
1ntituia public cu
!inanare de la buget
nu vireaz umele
rezultate din
valori!icarea
bunurilor.
G Fimpul alocat operaiunii 4l tabile)te !iecare intituie public 4n !uncie de peci!icul intituiei.
GG Fermenul pentru realizarea operaiunii e tabile)te de !iecare intituie public 4n !uncie de peci!icul intituiei.
9
51ntituia public6
DECI?IE nr. ** din data ****
5e va crie !uncia conductorului autoritii contractante( de exemplu? 'initrul !inanelor
publice( Pre)edintele &utoritii( etc.6(
&v=nd 4n vedere prevederile 8egii contabilitii nr. -"/1//1( republicat( cu modi!icrile )i completrile
ulterioare9
@n con!ormitate cu +otr=rea ,uvernului nr. -.1/1//0 privind procedurile de tranmitere !r plat )i
de valori!icare a bunurilor aparin=nd intituiilor publice( cu modi!icrile )i completrile ulterioare9
@n temeiul prevederilor . privind organizarea )i !uncionarea 5e vor trece prevederile din
actul legilativ care reglementeaz organizarea )i !uncionarea intituiei( 4n virtutea crora conductorul
intituiei poate emite acte adminitrative( cum ar !i? ordin( decizie( intruciuni etc.6
Emite urmtoarea?
DECI?IE)
Art. l. 7e nume)te comiia de evaluare a activelor !ixe )i a bunurilor de natura obiectelor de inventar(
care urmeaz !ie valori!icate( denumit 4n continuare Comiie( cu urmtoarea componen?
Pre)edinte? .
'embru?
'embru?
'embru?
7ecretar?
Art. 3. &ctivitatea Comiiei e va de!)ura 4n perioada .. )i va conta 4n evaluarea bunurilor
care urmeaz !ie valori!icate( con!orm Proceului<verbal nr. .
@n urma evalurii( Comiia va 4ntocmi Raportul de evaluare unde vor !i tabilite preurile iniiale de
v=nzare )i cele diminuate( con!orm pct. 0.3 din &nexa " la +.,. nr. -.1/1//0 privind procedurile de
tranmitere !r plat )i de valori!icare a bunurilor aparin=nd intituiilor publice( cu modi!icrile )i
completrile ulterioare. Raportul va !i 4naintat conductorului intituiei publice pre aprobare.
Art. 4. Comiia de evaluare va duce la 4ndeplinire prevederile prezentei decizii.
Data
'initrul /Pre)edinte/Director(
Prenume Nume
7emntura
10
. 51ntituia public6
Nr. din
Aprob.
:rdonator de credite
RAPOR% DE E#A!UARE
a bunurilor care nu mai unt neceare )i care urmeaz !ie valori!icate
@n baza +.,. nr. -.1/1//0 privind procedurile de tranmitere !r plat )i de valori!icare a bunurilor
aparin=nd intituiilor publice( cu modi!icrile )i completrile ulterioare( am procedat la evaluarea bunurilor
care urmeaz !ie valori!icate( av=nd 4n vedere preul pieei la bunuri de acela)i !el( precum )i perioada de
!oloin a bunurilor )i gradul de uzur( at!el?
r.
crt
.
Denu1irea
bunului
u1r
inventar
U/< Cantitat
e
P/U #aloare
iniial
#aloarea
di1inuat
3@A
#aloarea
di1inuat
6@A
1.
".
%.
..
Co1i-ia de evaluare a bunurilor care ur1ea+ - fie valorificate)
Pre)edinte ..
'embru
'embru
11