Sunteți pe pagina 1din 3

Efectul halo reprezinta supraaprecierea rezultatelor unor persoane evaluate sub

influen a impresiei generale create. Astfel, unui angajat cu rezultate peste medie ii pot fi
trecute cu vederea anumite rezultate slabe.
Efectul a fost numit astfel de psihologul Edward Lee Thorndie !n "#$% i const& !n
faptul c& aprecierile generale asupra unei persoane au tendin a s& se e'tind& asupra unor
aspecte particulare legate de acea persoan&. (n !nv& &m)nt, rezultatele bune ob inute de un
elev la disciplinele considerate mai importante influen eaz& i notele de la celelalte
discipline, media pe un trimestru influen eaz& mediile pe celelalte trimestre, o ierarhie
stabilit& !ntr*un an influen eaz& ierarhia !n anii urm&tori etc. Acest efect este e'plicabil la
nivel general prin corela ia dintre inteligen & i efortul depus i rezultate, !ns& poate fi un
factor de eroare !n cazul !n care este nevoie de aptitudini particulare. Tot datorit& acestui efect
se interzice e'aminarea unui candidat de c&tre un e'aminator cu care este !nrudit.
+u alte cuvinte, dac& ne referim la oameni, efectul ,alo !nseamn& o generalizare a
aprecierii unei persoane pornind de la o tr&s&tur& particular&. -ac& spunem despre un om c&
este bun.r&u !ntr*o anumit& privin/&, vom avea tendin/a s& !l evalu&m similar 0i !n alte
privin/e.
+)nd este !nt)lnit efectul ,alo1 (n majoritatea cazurilor !n care are loc o evaluare2
notarea unui elev.student, angajarea unui om, competi/ii sportive, cump&rarea unui produs,
etc. 3amenii care arat& bine sunt aprecia/i ca fiind mai inteligen/i, mai populari 0i cu mai
multe calit&/i dec)t cei ur)/i sau ne!ngriji/i. Tragem concluzii asupra oamenilor !n func/ie de
grupurile sociale din care ace0tia fac parte 456pune*mi cu cine te !nso/e0ti c& s& !/i spun cine
e0ti7. 8rimele impresii asupra oamenilor ne influen/eaz& puternic judec&/ile ulterioare asupra
acestor persoane.
INTREBARI SI RASPUNSURI INTERVIU
Ce ne puteti spune despre dumneavoastra?
As dori sa incep prin a va prezenta pe scurt e'perienta mea profesionala. 9n primul rand, am
lucrat timp de 2 ani si umatate in cadrul !irmei de PR "Social connection#, la care am
renuntat deoarece am dorit sa invat mai multe lucruri cu privire la acest domeniu,
posi$ilitate pe care !irma respectiva nu mi%o putea o!eri !iind o !irma de dimensiuni
mici& In al doilea rand, aceasta oca'ie unica ce mi s%a ivit prin intermediul unei posi$ile
cola$orari cu !irma d%voastra este una oportuna, intrucat consider ca este sin(ura in
care mi%as putea de'volta nivelul de pro!esionalism&
"
Puncte tari % puncte sla$e, ar(umentati va ro()
Puncte tari* comunicativ 4ma inteleg bine cu persoane foarte diferite7, re'ultate 4ma
concentrez pe rezultate si nu ma las pana nu finalizez7, saritor 4ii ajut pe cei din jurul meu
de cate ori pot7
Puncte sla$e2 uneori prea serios in demersul de a obtine rezultate 4in cazul acesta
punctul slab poate fi vazut foarte usor tot ca un punct tare e bine ca e serios7,
perfectionist
+e ce ati optat pentru !irma noastra?
* aveti un model de afacere unic, care ma atrage:
* sunteti o companie de mare renumein sensul2 profesionalismului. culturii
organizationale bazate pe principiul de meritocratie. marca de succes. ofera
posibilitatea de crestere pe termen lung:
* sunteti o companie mica in crestere unde atmosfera este una foarte apropiata intre
colegi. 4E posibil sa fi cautat detalii despre firma insa nu ai gasit. +a urmare poti
mentiona ca ai multe intrebari despre produsele firmei si perspectivele de viitor7.
+ati%mi un e,emplu despre o situatie in care ati condus o ec-ipa
9n cadrul unei intalniri la nivel international, ni s*a solicitat ca fiecare stat sa se prezinte cu o
echipa formata din ; membri, a caror lider am !ost& In timpul discutiilor, ni s%a cerut sa
aducem ar(umente pro.contra pentru a se apro$a intrarea in statul american !ara vi'a,
la !el ca in alte state mem$re ale U&E&
Ce re'ultate ati avut?
Am realizat proiectul intr-un termen foarte scurt, iar rezultatul a fost cel scontat.
Argumentele noastre au fost considerate printre cele mai convingatoare si practice.
Puteti sa%mi dati un e,emplu cu o (reseala pe care ati !acut%o?
+u totii facem greseli. 9nteresant este faptul ca cei care au succes sunt persoane care fac mai
multe greseli decat majoritatea care au rezultate mediocre. +e este la fel de important insa
este sa inveti din acele greseli si sa cauti sa eviti sa le repeti.
$
+aca vi s%ar o!eri postul, cand ati putea incepe ?
As putea incepe in urmatoarele zile, deoarece mai am cateva lucruri de pus la pct cu privire la
ultimul meu job.
<