Sunteți pe pagina 1din 102

O R D I N

privind aprobarea Planului general de conturi contabilenr. 119 din 06.08.2013

Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013
Monitorul Oficial nr.177-181/1225 din 16.08.2013

* * *
ntru executarea prevederilor Legii contabilitii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), cu modificrile i
completrile ulterioare, Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr.1507 din 31 decembrie 2008
Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilitii i auditului n sectorul corporativ
pe anii 2009-2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11, art.31), cu
modificrile i completrile ulterioare,
ORDON:
1. Se aprob Planul general de conturi contabile cu intrarea n vigoare din 1 ianuarie 2014,
publicarea n Monitorul Oficial al Republicii Moldova i plasarea pe pagina oficial a
Ministerului Finanelor.
[Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, n vigoare 01.01.2014]
[Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.146 din 16.10.2013, n vigoare 01.01.2014]

1
1
. Planul general de conturi contabile se aplic de entiti cu titlu de recomandare de la 1
ianuarie 2014 i obligatoriu de la 1 ianuarie 2015. Entitile care vor decide aplicarea Planului
general de conturi contabile menionat la pct.1 ncepnd cu 1 ianuarie 2014 nu vor aplica Planul
de conturi contabile al activitii economico-financiare a ntreprinderilor menionat la pct.2.
[Pct.1
1
introdus prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, n vigoare 01.01.2014]

2. Din 1 ianuarie 2015 se abrog Planul de conturi contabile al activitii economico-
financiare a ntreprinderilor, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin ordinele
ministrului finanelor nr.174 din 25.12.1997, nr.2 din 10.01.2006, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.93-96 din 30.12.1997, nr.20-50 din 31.01.2006) i hotrrea nr.53 din
14.04.1998 cu privire la aprobarea i punerea n aplicare a grupelor suplimentare de conturi i
conturilor I pentru contabilitatea financiar a organizaiilor de asigurare din Republica Moldova
aprobat de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurrilor i Fondurilor Nestatale de
Pensii (Monitorul Oficial nr.105-107 din 26.11.1998).
[Pct.2 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, n vigoare 01.01.2014]

VICEMINISTRUL FINANELOR Victor BARBNEAGR

Chiinu, 6 august 2013.

Nr.119.Not: Planul general de conturi contabile publicat n Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013


PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE

I. DISPOZIII GENERALE
Planul general de conturi contabile este elaborat n baza Standardelor Naionale de
Contabilitate (SNC) i a altor acte normative contabile, innd cont de cerinele de prezentare a
informaiilor n situaiile financiare i necesitile informaionale ale entitii.
Planul general de conturi contabile se extinde asupra entitilor care in contabilitatea n
partid dubl, cu excepia entitilor care aplic Standardele Internaionale de Raportare
Financiar (IFRS), i instituiilor publice.
Planul general de conturi contabile reglementeaz modul de nregistrare a faptelor
economice n conturi care rezult din prevederile SNC i altor acte normative contabile.
nregistrarea faptelor economice n conturi se efectueaz n funcie de coninutul economic al
acestora, cu respectarea principiilor, normelor i politicilor contabile ale entitii.
Planul general de conturi contabile cuprinde trei capitole:
I. Dispoziii generale
II. Nomenclatorul conturilor contabile
III. Caracteristica i modul de aplicare a conturilor contabile
n capitolul I este prezentat modul general de clasificare, funcionare i simbolizare a
conturilor contabile.
Capitolul II cuprinde nomenclatorul claselor, grupelor de conturi, conturilor de gradul I
(conturile sintetice) i conturilor de gradul II (subconturile).
n capitolul III snt caracterizate clasele, grupele de conturi i conturile de gradul I i
prezentate principalele conturi corespondente pe debitul i creditul fiecrui cont sintetic.
Planul general de conturi contabile cuprinde 9 clase:
1. Active imobilizate
2. Active circulante
3. Capital propriu
4. Datorii pe termen lung
5. Datorii curente
6. Venituri
7. Cheltuieli
8. Conturi de gestiune
9. Conturi extrabilaniere
Clasele 1-5 cuprind conturile de bilan, clasele 6-7 conturile de rezultate, clasa 8
conturile de gestiune i clasa 9 conturile extrabilaniere.
Conturile de bilan snt destinate generalizrii informaiei privind activele, capitalul propriu
i datoriile entitii. La data raportrii soldurile debitoare sau creditoare ale acestor conturi se iau
n calcul la determinarea indicatorilor din bilan.
Conturile de rezultate snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile i
cheltuielile entitii. La data raportrii rulajele creditoare ale conturilor de venituri i rulajele
debitoare ale conturilor de cheltuieli se iau n calcul la determinarea indicatorilor din situaia de
profit i pierdere.
Conturile de gestiune snt destinate generalizrii informaiei privind costurile de producie,
adaosul comercial, ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, costurile refacturate i alte
elemente contabile cu caracter tranzitoriu. La data raportrii conturile de gestiune se nchid cu
conturile de bilan i/sau de rezultate.
Conturile extrabilaniere snt destinate generalizrii informaiei privind bunurile
nenregistrate n bilanul entitii, dar aflate n gestiunea acesteia, creanele i datoriile
contingente, garaniile acordate i primite, pierderile fiscale i alte elemente similare.
Conturile din clasele 1-8 funcioneaz n partid dubl, conform creia nregistrrile se
efectueaz concomitent n debitul unui cont i creditul altui cont.
Conturile din clasa 9 funcioneaz n partid simpl, conform creia nregistrrile se
efectueaz n debitul sau creditul unui singur cont, fr coresponden cu alte conturi.
Simbolizarea conturilor are la baz sistemul zecimal potrivit cruia:
clasele de conturi snt simbolizate cu o singur cifr de la 1 la 9;
grupele de conturi snt simbolizate cu dou cifre, din care: prima indic codul (simbolul)
clasei n care este inclus grupa respectiv, iar a doua numrul grupei;
conturile de gradul I snt simbolizate cu trei cifre, din care: primele dou formeaz codul
grupei, la care se refer contul respectiv, iar a treia cifr numrul contului de gradul I;
conturile de gradul II snt simbolizate cu patru cifre, din care: primele trei cifre indic
codul contului de gradul I, iar a patra cifr numrul contului de gradul II al contului sintetic
respectiv.
Conturile de gradul I din clasele 1-7 snt obligatorii pentru toate entitile, iar conturile de
gradul I din clasele 8-9 i conturile de gradul II din toate clasele au un caracter de recomandare i
se aplic, dup caz, n funcie de particularitile activitii entitii i cerinele de prezentare a
informaiilor, precum i n scopuri de analiz i control.
Entitile pot s introduc conturi suplimentare de gradul II n clasele 1-7 i conturi de
gradul I i II n clasele 8-9 n conformitate cu necesitile informaionale proprii, fr dublarea i
denaturarea Planului general de conturi contabile.
Planul general de conturi contabile cuprinde conturi de activ i de pasiv. Conturile din
clasele 1, 2, 7 i 8 (cu excepia conturilor rectificative) snt conturi de activ, iar conturile din
clasele 3-6 (cu excepia conturilor rectificative) snt conturi de pasiv.
n Planul general de conturi contabile este utilizat terminologia din SNC i alte acte
normative contabile.
n baza Planului general de conturi contabile entitatea elaboreaz planul de conturi de lucru
care conine nomenclatorul integral al conturilor de gradul I i II necesare pentru inerea
contabilitii, ntocmirea situaiilor financiare i alte necesiti informaionale.

II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE


CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

11 IMOBILIZRI NECORPORALE
111 Imobilizri necorporale n curs de execuie
112 Imobilizri necorporale
1121 Drepturi de autor i titluri de protecie
1122 Brevete i mrci
1123 Know-how-uri i francize
1124 Licene de activitate
1125 Programe informatice
1126 Desene i modele industriale
1127 Drepturi de utilizare a activelor imobilizate
1128 Imobilizri necorporale primite n gestiune economic
1129 Alte imobilizri necorporale
113 Amortizarea imobilizrilor necorporale
1131 Amortizarea drepturilor de autor i titlurilor de protecie
1132 Amortizarea brevetelor i mrcilor
1133 Amortizarea know-how-urilor i francizelor
1134 Amortizarea licenelor de activitate
1135 Amortizarea programelor informatice
1136 Amortizarea desenelor i modelelor industriale
1137 Amortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate
1138 Amortizarea imobilizrilor necorporale primite n gestiune economic
1139 Amortizarea altor imobilizri necorporale
114 Deprecierea imobilizrilor necorporale
12 IMOBILIZRI CORPORALE
121 Imobilizri corporale n curs de execuie
1211 Construcii n curs de execuie
1212 Utilaj destinat instalrii
1213 Imobilizri corporale pn la punerea n utilizare
1214 Costuri ulterioare n curs de execuie
122 Terenuri
1221 Terenuri n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit
1222 Terenuri fr construcii
1223 Terenuri cu construcii
1224 Terenuri cu zcminte
1225 Terenuri cu plantaii perene
1226 Terenuri primite n gestiune economic
1227 Alte terenuri
123 Mijloace fixe
1231 Cldiri
1232 Construcii speciale
1233 Maini, utilaje i instalaii de transmisie
1234 Mijloace de transport
1235 Instrumente i inventar
1236 Costuri ulterioare aferente obiectelor nenregistrate n bilan
1237 Mijloace fixe primite n leasing financiar
1238 Mijloace fixe primite n gestiune economic
1239 Alte mijloace fixe
124 Amortizarea mijloacelor fixe
1241 Amortizarea cldirilor
1242 Amortizarea construciilor speciale
1243 Amortizarea mainilor, utilajelor i instalaiilor de transmisie
1244 Amortizarea mijloacelor de transport
1245 Amortizarea instrumentelor i inventarului
1246 Amortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor nenregistrate n bilan
1247 Amortizarea mijloacelor fixe primite n leasing financiar
1248 Amortizarea mijloacelor fixe primite n gestiune economic
1249 Amortizarea altor mijloace fixe
125 Resurse minerale
126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale
127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie
128 Deprecierea terenurilor
129 Deprecierea mijloacelor fixe
13 ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
131 Active biologice imobilizate n curs de execuie
132 Active biologice imobilizate
133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate
1331 Amortizarea activelor biologice imobilizate
1332 Deprecierea activelor biologice imobilizate
14 INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate
1411 Valori mobiliare
1412 Cote de participaie
1413 Depozite
1414 mprumuturi acordate
1415 Alte investiii financiare
142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate
1421 Valori mobiliare
1422 Cote de participaie
1423 Depozite
1424 mprumuturi acordate
1425 Alte investiii financiare
15 INVESTIII IMOBILIARE
151 Investiii imobiliare
152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare
1521 Amortizarea investiiilor imobiliare
1522 Deprecierea investiiilor imobiliare
16 CREANE I AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
161 Creane pe termen lung
1611 Creane comerciale pe termen lung
1612 Creane pe termen lung privind leasingul
1613 Alte creane pe termen lung
162 Avansuri acordate pe termen lung
1621 Avansuri acordate n ar
1622 Avansuri acordate n strintate
17 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
171 Cheltuieli anticipate pe termen lung
172 Alte active imobilizate

CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE

21 STOCURI
211 Materiale
2111 Materii prime i materiale de baz
2112 Materiale auxiliare
2113 Piese de schimb
2114 Combustibil
2115 Ambalaje
2116 Anvelope i acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport
2117 Materiale cu destinaia agricol
2118 Materiale transmise temporar terilor
2119 Alte materiale
212 Active biologice circulante
213 Obiecte de mic valoare i scurt durat
2131 Obiecte de mic valoare i scurt durat n stoc
2132 Obiecte de mic valoare i scurt durat n exploatare
2133 Construcii i dispozitive provizorii
2134 Obiecte de mic valoare i scurt durat transmise temporar terilor
214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat
2141 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat
2142 Uzura construciilor i dispozitivelor provizorii
215 Producia n curs de execuie
2151 Produse n curs de execuie
2152 Servicii n curs de execuie
2153 Lucrri n curs de execuie
216 Produse
2161 Produse finite
2162 Semifabricate din producie proprie
2163 Produse secundare
2164 Produse transmise temporar terilor
217 Mrfuri
2171 Bunuri procurate n vederea revnzrii
2172 Produse transmise spre vnzare magazinelor proprii
2173 Bunuri imobiliare deinute pentru vnzare
2174 Mrfuri transmise temporar terilor
22 CREANE COMERCIALE I CALCULATE
221 Creane comerciale
2211 Creane comerciale din ar
2212 Creane comerciale din strintate
2213 Alte creane comerciale
222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise
223 Creane ale prilor afiliate
2231 Creane ale prilor afiliate din ar
2232 Creane ale prilor afiliate din strintate
2233 Alte creane ale prilor afiliate
224 Avansuri acordate curente
2241 Avansuri acordate n ar
2242 Avansuri acordate n strintate
225 Creane ale bugetului
2251 Creane privind impozitul pe venit
2252 Creane privind taxa pe valoarea adugat
2253 Creane privind accizele
2254 Creane privind alte impozite i taxe
2255 Alte creane ale bugetului
226 Creane ale personalului
2261 Creane ale titularilor de avans
2262 Creane privind recuperarea prejudiciului material
2263 Creane privind mprumuturile acordate personalului
2264 Alte creane ale personalului
23 ALTE CREANE CURENTE
231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitii
2311 Creane privind leasingul
2312 Creane privind dobnzile i redevenele calculate
2313 Creane privind dividendele calculate
2314 Alte creane privind veniturile
232 Creane preliminate
2321 Creane preliminate privind decontrile cu bugetul
2322 Creane preliminate privind leasingul
2323 Alte creane preliminate
233 Creane curente privind asigurrile
234 Alte creane curente
2341 Creane privind ieirea activelor imobilizate
2342 Creane privind reclamaiile naintate i recunoscute
2343 Creane privind alte operaii
24 NUMERAR
241 Casa
2411 Casa n moned naional
2412 Casa n valut strin
2413 Numerar n casierie legat
242 Conturi curente n moned naional
2421 Numerar la conturi nelegat
2422 Numerar la conturi legat
243 Conturi curente n valut strin
2431 Numerar la conturi n ar
2432 Numerar la conturi n strintate
2433 Numerar la conturi legat
244 Alte conturi bancare
2441 Acreditive
2442 Carduri bancare
2443 Numerar la alte conturi bancare
245 Transferuri de numerar n expediie
246 Documente bneti
25 INVESTIII FINANCIARE CURENTE
251 Investiii financiare curente n pri neafiliate
2511 Valori mobiliare
2512 Cote de participaie
2513 Depozite
2514 mprumuturi acordate
2515 Alte investiii financiare curente
252 Investiii financiare curente n pri afiliate
2521 Valori mobiliare
2522 Cote de participaie
2523 Depozite
2524 mprumuturi acordate
2525 Alte investiii financiare curente
26 ALTE ACTIVE CIRCULANTE
261 Cheltuieli anticipate curente
262 Alte active circulante

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

31 CAPITAL SOCIAL I SUPLIMENTAR
311 Capital social
312 Capital suplimentar
3121 Prime de aporturi
3122 Diferene din anularea sau nstrinarea prilor sociale retrase
3123 Alte elemente de capital suplimentar
313 Capital nevrsat
3131 Capital nevrsat privind prile sociale neachitate de proprietari
3132 Capital nevrsat privind acoperirea pierderilor anilor precedeni
314 Capital nenregistrat
3141 Aciuni nenregistrate emise la nfiinarea societii
3142 Pri sociale pn la nregistrarea de stat a majorrii capitalului social
315 Capital retras
32 REZERVE
321 Capital de rezerv
322 Rezerve statutare
323 Alte rezerve
33 PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERIT)
331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni
333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
334 Profit utilizat al perioadei de gestiune
335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile
34 ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
341 Fonduri
3411 Fondul de active imobilizate
3412 Fondul de autofinanare
3413 Alte fonduri
342 Subvenii entitilor cu proprietate public
3421 Subvenii aferente activelor imobilizate
3422 Alte subvenii
343 Alte elemente de capital propriu
35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL
351 Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG

41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
411 Credite bancare pe termen lung
4111 Credite bancare n moned naional
4112 Credite bancare n valut strin
4113 Datorii convertibile privind creditele bancare
4114 Alte credite bancare pe termen lung
412 mprumuturi pe termen lung
4121 mprumuturi din pri neafiliate
4122 mprumuturi din pri afiliate
4123 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
4124 mprumuturi de la personalul entitii
4125 Datorii convertibile privind mprumuturile
4126 Alte mprumuturi pe termen lung
413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
421 Datorii comerciale pe termen lung
4211 Datorii comerciale n ar
4212 Datorii comerciale n strintate
4213 Alte datorii comerciale
422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung
4221 Datorii fa de prile afiliate din ar
4222 Datorii fa de prile afiliate din strintate
4223 Alte datorii fa de prile afiliate
423 Avansuri primite pe termen lung
4231 Avansuri primite din ar
4232 Avansuri primite din strintate
424 Venituri anticipate pe termen lung
4241 Subvenii
4242 Alte venituri anticipate pe termen lung
425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung
426 Provizioane pe termen lung
427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economic
428 Alte datorii pe termen lung

CLASA 5. DATORII CURENTE

51 DATORII FINANCIARE CURENTE
511 Credite bancare pe termen scurt
5111 Credite bancare n moned naional
5112 Credite bancare n valut strin
5113 Credite bancare n moned naional restante
5114 Credite bancare n valut strin restante
5115 Alte credite bancare pe termen scurt
5116 Dobnzi aferente creditelor bancare
512 mprumuturi pe termen scurt
5121 mprumuturi de la pri neafiliate
5122 mprumuturi de la pri afiliate
5123 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
5124 mprumuturi de la personalul entitii
5125 Alte mprumuturi pe termen scurt
5126 Dobnzi aferente mprumuturilor
52 DATORII COMERCIALE CURENTE
521 Datorii comerciale curente
5211 Datorii comerciale n ar
5212 Datorii comerciale n strintate
5213 Alte datorii comerciale
522 Datorii curente fa de prile afiliate
5221 Datorii fa de prile afiliate din ar
5222 Datorii fa de prile afiliate din strintate
5223 Alte datorii fa de prile afiliate
523 Avansuri primite curente
5231 Avansuri primite din ar
5232 Avansuri primite din strintate
53 DATORII CALCULATE CURENTE
531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii
5311 Datorii salariale
5312 Datorii fa de deponeni
532 Datorii fa de personal privind alte operaii
5321 Datorii fa de titularii de avans
5322 Datorii fa de personal privind alte operaii
533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale
5331 Datorii fa de bugetul asigurrilor sociale de stat
5332 Datorii fa de fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical
5333 Alte datorii privind asigurrile sociale i medicale
534 Datorii fa de buget
5341 Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor i
profesional
5342 Datorii privind impozitul pe venit din salariu
5343 Datorii privind impozitul pe venit reinut la sursa de plat
5344 Datorii privind taxa pe valoarea adugat
5345 Datorii privind accizele
5346 Datorii privind alte impozite i taxe
5347 Datorii privind sanciunile
5348 Alte datorii fa de buget
535 Venituri anticipate curente
5351 Subvenii
5352 Alte venituri anticipate curente
536 Datorii fa de proprietari
5361 Datorii privind dividendele calculate
5362 Datorii privind alte operaii
537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente
538 Provizioane curente
54 ALTE DATORII CURENTE
541 Datorii preliminate
5411 Datorii preliminate privind decontrile cu bugetul
5412 Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asisten
medical
5413 Datorii preliminate privind leasingul financiar
5414 Alte datorii preliminate
542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor
543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic
544 Alte datorii curente
5441 Datorii privind sanciunile comerciale
5442 Alte datorii calculate curente

CLASA 6. VENITURI

61 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL
611 Venituri din vnzri
6111 Venituri din vnzarea produselor
6112 Venituri din vnzarea mrfurilor
6113 Venituri din prestarea serviciilor
6114 Venituri din executarea lucrrilor
6115 Venituri din contracte de construcie
6116 Venituri din contracte de leasing operaional i financiar (arend, locaiune)
6117 Venituri din contracte de microfinanare
6118 Alte venituri din vnzri
612 Alte venituri din activitatea operaional
6121 Venituri din ieirea altor active circulante
6122 Venituri din sanciuni
6123 Venituri din recuperarea prejudiciului material
6124 Venituri din plusurile de active imobilizate i circulante constatate la
inventariere
6125 Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripie expirat
6126 Alte venituri operaionale
62 VENITURI DIN ALTE ACTIVITI
621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate
6211 Venituri din ieirea imobilizrilor necorporale
6212 Venituri din ieirea imobilizrilor corporale
6213 Venituri din ieirea investiiilor financiare pe termen lung
6214 Venituri din ieirea investiiilor imobiliare
6215 Venituri din ieirea altor active imobilizate
6216 Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate
6217 Alte venituri din operaiuni cu active imobilizate
622 Venituri financiare
6221 Venituri din diferene de curs valutar
6222 Venituri din diferene de sum
6223 Venituri din redevene
6224 Venituri din active imobilizate i circulante intrate cu titlu gratuit
6225 Venituri din dividende i participaii n alte entiti
6226 Venituri din dobnzi aferente altor activitii
6227 Alte venituri financiare
623 Venituri excepionale
6231 Venituri din compensarea pierderilor din calamiti
6232 Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepionale
6233 Alte venituri excepionale

CLASA 7. CHELTUIELI

71 CHELTUIELI ALE ACTIVITII OPERAIONALE
711 Costul vnzrilor
7111 Valoarea contabil a produselor vndute
7112 Valoarea contabil a mrfurilor vndute
7113 Costul serviciilor prestate
7114 Costul lucrrilor executate terilor
7115 Costuri aferente contractelor de construcie
7116 Costuri aferente contractelor de leasing operaional i financiar (arend,
locaiune)
7117 Costuri aferente contractelor de microfinanare
7118 Alte costuri aferente veniturilor din vnzri
712 Cheltuieli de distribuire
7121 Cheltuieli cu personalul comercial
7122 Cheltuieli privind amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor imobilizate cu
destinaie comercial
7123 Cheltuieli cu ambalajele i alte materiale utilizate la comercializarea
produselor i mrfurilor
7124 Cheltuieli de transportare a produselor i mrfurilor
7125 Cheltuieli de publicitate i marketing
7126 Cheltuieli privind reparaiile i deservirea produselor i mrfurilor n perioada
de garanie
7127 Cheltuieli privind creanele comerciale compromise
7128 Cheltuieli privind returnrile i reducerile
7129 Alte cheltuieli de distribuire
713 Cheltuieli administrative
7131 Cheltuieli cu personalul administrativ
7132 Cheltuieli privind amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor imobilizate cu
destinaie administrativ
7133 Cheltuieli cu impozitele i taxele, cu excepia impozitului pe venit
7134 Cheltuieli n scopuri de filantropie i sponsorizare
7135 Cheltuieli privind serviciile cu destinaie administrativ
7136 Cheltuieli de protocol (reprezentan)
7137 Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ
7138 Alte cheltuieli administrative
714 Alte cheltuieli din activitatea operaional
7141 Valoarea contabil i cheltuielile aferente altor active circulante ieite
7142 Cheltuieli privind sanciunile
7143 Cheltuieli privind dobnzile
7144 Cheltuieli privind lipsurile i pierderile din deteriorarea activelor imobilizate i
circulante
7145 Cheltuieli privind creanele compromise decontate, cu excepia celor
comerciale
7146 Cheltuieli aferente evalurii stocurilor la valoarea realizabil net
7147 Alte cheltuieli operaionale
72 CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITI
721 Cheltuieli cu active imobilizate
7211 Valoarea contabil i cheltuielile aferente imobilizrilor necorporale ieite
7212 Valoarea contabil i cheltuielile aferente imobilizrilor corporale ieite
7213 Valoarea contabil i cheltuielile aferente investiiilor financiare pe termen
lung ieite
7214 Valoarea contabil i cheltuielile aferente investiiilor imobiliare ieite
7215 Valoarea contabil i cheltuielile aferente altor active imobilizate ieite
7216 Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate
7217 Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
7218 Alte cheltuieli cu active imobilizate
722 Cheltuieli financiare
7221 Cheltuieli din diferene de curs valutar
7222 Cheltuieli din diferene de sum
7223 Cheltuieli privind redevenele
7224 Valoarea contabil i cheltuielile aferente activelor imobilizate i circulante
transmise cu titlu gratuit
7225 Cheltuieli aferente emisiunii i operaiunilor cu aciuni proprii
7226 Alte cheltuieli financiare
723 Cheltuieli excepionale
7231 Cheltuieli privind calamitile
7232 Cheltuieli privind alte evenimente excepionale
7233 Alte cheltuieli excepionale
73 CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
731 Cheltuieli privind impozitul pe venit
7311 Cheltuieli privind impozitul pe venit
7312 Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaional
7313 Alte cheltuieli privind impozitul pe venit

CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE

81 CONTURI DE CALCULAIE
811 Activiti de baz
812 Activiti auxiliare
82 CONTURI DE REPARTIZARE
821 Costuri indirecte de producie
822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie
823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie
824 Alte costuri repartizabile
83 ALTE CONTURI DE GESTIUNE
831 Adaos comercial
832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar
833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute
834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor
835 Producii i uniti de deservire
836 Costuri refacturate

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANIERE

911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaional
912 Bunuri primite pentru montare
913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar
914 Bunuri primite n custodie
915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
916 Bunuri primite n baza contractelor de comision
917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor
918 Formulare cu regim special
919 Creane compromise decontate
920 Creane contingente
921 Datorii contingente
922 Garanii acordate
923 Garanii primite
924 Pierderi fiscale
925 Faciliti fiscale

III. CARACTERISTICA I MODUL DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

CLASA 1 ACTIVE IMOBILIZATE
Conturile din clasa 1 Active imobilizate snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor imobilizate care cuprind: imobilizrile necorporale, imobilizrile
corporale, active biologice imobilizate, investiiile financiare pe termen lung, investiiile
imobiliare, creanele i avansurile pe termen lung i alte active imobilizate.

GRUPA 11 IMOBILIZRI NECORPORALE
Conturile din grupa 11 Imobilizri necorporale snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i micarea imobilizrilor necorporale. Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a imobilizrilor necorporale snt reglementate de SNC Imobilizri
necorporale i corporale, Deprecierea activelor i alte standarde de contabilitate.

Contul 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie
Contul 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea imobilizrilor necorporale procurate sau aflate n proces
de creare i de pregtire pentru utilizare dup destinaie.
Contul 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii imobilizrilor necorporale n curs de
execuie n coresponden cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422,
425, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 543, 612 etc.
n creditul contului 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii imobilizrilor necorporale n curs de execuie n coresponden cu
debitul conturilor: 112, 114, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie este debitor i reprezint
valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execuie determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 112 Imobilizri necorporale
Contul 112 Imobilizri necorporale este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea imobilizrilor necorporale transmise n exploatare.
Contul 112 Imobilizri necorporale este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii imobilizrilor necorporale transmise n exploatare n
coresponden cu creditul conturilor: 111, 313, 314, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612 etc.
n creditul contului 112 Imobilizri necorporale se nregistreaz ieirea/diminuarea
valorii imobilizrilor necorporale n coresponden cu debitul conturilor: 113, 114, 714, 721,
722, 723 etc.
Soldul contului 112 Imobilizri necorporale este debitor i reprezint valoarea
imobilizrilor necorporale transmise n exploatare determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale
Contul 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale este destinat generalizrii informaiei
privind amortizarea imobilizrilor necorporale transmise n exploatare.
Contul 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale este un cont de pasiv (rectificativ). n
creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii imobilizrilor necorporale
n coresponden cu debitul conturilor: 121, 331, 341, 712, 713, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale se nregistreaz
decontarea/diminuarea amortizrii imobilizrilor necorporale n coresponden cu creditul
conturilor 112, 331 etc.
Soldul contului 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale este creditor i reprezint
suma amortizrii acumulate a imobilizrilor necorporale determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale
Contul 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale este destinat generalizrii informaiei
privind deprecierea imobilizrilor necorporale n curs de execuie i transmise n exploatare.
Contul 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale este un cont de pasiv (rectificativ). n
creditul acestui cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea imobilizrilor
necorporale n coresponden cu debitul conturilor 343, 721 etc.
n debitul contului 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale se nregistreaz
decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea imobilizrilor necorporale n coresponden cu
creditul conturilor: 111, 112, 343, 621 etc.
Soldul contului 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale este creditor i reprezint
suma deprecierii acumulate a imobilizrilor necorporale determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

GRUPA 12 IMOBILIZRI CORPORALE
Conturile din grupa 12 Imobilizri corporale snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i micarea imobilizrilor corporale. Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a imobilizrilor corporale snt reglementate de SNC Imobilizri
necorporale i corporale, Deprecierea activelor, Costurile ndatorrii, Contracte de
leasing i alte standarde de contabilitate.

Contul 121 Imobilizri corporale n curs de execuie
Contul 121 Imobilizri corporale n curs de execuie este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea imobilizrilor corporale (cu excepia terenurilor i
resurselor minerale) procurate sau aflate n procesul de creare i de pregtire pentru utilizare
dup destinaie.
Contul 121 Imobilizri corporale n curs de execuie este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii imobilizrilor corporale n curs de
execuie n coresponden cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422,
424, 425, 426, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612, 621 etc.
n creditul contului 121 Imobilizri corporale n curs de execuie se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii imobilizrilor corporale n curs de execuie n coresponden cu
debitul conturilor: 123, 127, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 121 Imobilizri corporale n curs de execuie este debitor i reprezint
valoarea imobilizrilor corporale n curs de execuie determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

Contul 122 Terenuri
Contul 122 Terenuri este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
terenurilor aflate n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit i/sau transmise n exploatare.
Contul 122 Terenuri este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii terenurilor n coresponden cu creditul conturilor: 151, 313, 314, 421,
422, 425, 427, 521, 522, 537, 543 etc.
n creditul contului 122 Terenuri se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii terenurilor n
coresponden cu debitul conturilor: 128, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 122 Terenuri este debitor i reprezint valoarea terenurilor determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 123 Mijloace fixe
Contul 123 Mijloace fixe este destinat generalizrii informaiei privind existena i
micarea mijloacelor fixe transmise n exploatare, aflate n proprietatea entitii, primite n
leasing financiar i/sau gestiune economic.
Contul 123 Mijloace fixe este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii mijloacelor fixe n coresponden cu creditul conturilor: 121, 313, 314,
421, 422, 424, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612, 621 etc.
n creditul contului 123 Mijloace fixe se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii
mijloacelor fixe n coresponden cu debitul conturilor: 124, 129, 213, 215, 216, 217, 714, 721,
722, 723 etc.
Soldul contului 123 Mijloace fixe este debitor i reprezint valoarea mijloacelor fixe
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 124 Amortizarea mijloacelor fixe
Contul 124 Amortizarea mijloacelor fixe este destinat generalizrii informaiei privind
amortizarea mijloacelor fixe transmise n exploatare.
Contul 124 Amortizarea mijloacelor fixe este un cont de pasiv (rectificativ). n creditul
acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii mijloacelor fixe n coresponden
cu debitul conturilor: 111, 121, 125, 331, 341, 712, 713, 723, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 124 Amortizarea mijloacelor fixe se nregistreaz
decontarea/diminuarea amortizrii mijloacelor fixe ieite n coresponden cu creditul conturilor:
123, 331 etc.
Soldul contului 124 Amortizarea mijloacelor fixe este creditor i reprezint suma
amortizrii acumulate a mijloacelor fixe determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 125 Resurse minerale
Contul 125 Resurse minerale este destinat generalizrii informaiei privind existena i
micarea resurselor minerale aflate n curs de execuie i/sau transmise n extracie.
Contul 125 Resurse minerale este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii resurselor minerale n coresponden cu creditul
conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 421, 422, 427, 521, 522, 531, 533 etc.
n creditul contului 125 Resurse minerale se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii
resurselor minerale n coresponden cu debitul conturilor: 126, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 125 Resurse minerale este debitor i reprezint valoarea resurselor
minerale determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale
Contul 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale este destinat generalizrii
informaiei privind amortizarea resurselor minerale transmise n extracie i deprecierea
resurselor minerale aflate n curs de execuie.
Contul 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii i
recunoaterea pierderilor din deprecierea resurselor minerale n coresponden cu debitul
conturilor: 331, 811, 721 etc.
n debitul contului 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale se nregistreaz
decontarea/diminuarea amortizrii i deprecierii, precum i reluarea pierderilor din deprecierea
resurselor minerale n coresponden cu creditul conturilor: 125, 331, 621 etc.
Soldul contului 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale este creditor i
reprezint suma amortizrii i deprecierii acumulate a resurselor minerale determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie
Contul 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie este destinat
generalizrii informaiei privind deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie.
Contul 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea
imobilizrilor corporale n curs de execuie n coresponden cu debitul conturilor: 343, 721 etc.
n debitul contului 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie se
nregistreaz decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu
creditul conturilor: 121, 343, 621 etc.
Soldul contului 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie este creditor
i reprezint suma deprecierii acumulate a imobilizrilor corporale n curs de execuie
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 128 Deprecierea terenurilor
Contul 128 Deprecierea terenurilor este destinat generalizrii informaiei privind
deprecierea terenurilor aflate n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit sau transmise n
exploatare.
Contul 128 Deprecierea terenurilor este un cont de pasiv (rectificativ). n creditul acestui
cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu
debitul conturilor: 343, 721 etc.
n debitul contului 128 Deprecierea terenurilor se nregistreaz decontarea/reluarea
pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu creditul conturilor: 122, 343, 621 etc.
Soldul contului 128 Deprecierea terenurilor este creditor i reprezint suma deprecierii
acumulate a terenurilor determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 129 Deprecierea mijloacelor fixe
Contul 129 Deprecierea mijloacelor fixe este destinat generalizrii informaiei privind
deprecierea mijloacelor fixe aflate n exploatare.
Contul 129 Deprecierea mijloacelor fixe este un cont de pasiv (rectificativ). n creditul
acestui cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe n
coresponden cu debitul conturilor: 343, 721 etc.
n debitul contului 129 Deprecierea mijloacelor fixe se nregistreaz decontarea/reluarea
pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe n coresponden cu creditul conturilor: 123, 343,
621 etc.
Soldul contului 129 Deprecierea mijloacelor fixe este creditor i reprezint suma
deprecierii acumulate a mijloacelor fixe determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

GRUPA 13 ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
Conturile din grupa 13 Active biologice imobilizate snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i micarea activelor biologice imobilizate. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a activelor biologice imobilizate snt reglementate de SNC
Particularitile contabilitii n agricultur i alte standarde de contabilitate.

Contul 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie
Contul 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea plantaiilor perene pn la transferarea pe rod sau pn la
mpreunarea coroanelor (pentru fiile forestiere de protecie, masivele forestiere), precum i
animalelor imature ntreinute pentru completarea/nfiinarea cirezii (turmei) de baz.
Contul 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie este un cont de activ. n
debitul acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate n
curs de execuie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 212, 213, 214, 216, 226,
313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612 etc.
n creditul contului 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii activelor biologice imobilizate n curs de execuie n coresponden cu
debitul conturilor: 133, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie este debitor i
reprezint valoarea activelor biologice imobilizate n curs de execuie determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 132 Active biologice imobilizate
Contul 132 Active biologice imobilizate este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor biologice transmise n exploatare.
Contul 132 Active biologice imobilizate este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate n coresponden cu
creditul conturilor: 131, 212, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 543, 612 etc.
n creditul contului 132 Active biologice imobilizate se nregistreaz ieirea/diminuarea
valorii activelor biologice imobilizate n coresponden cu debitul conturilor: 133, 212, 714, 721,
722, 723 etc.
Soldul contului 132 Active biologice imobilizate este debitor i reprezint valoarea
activelor biologice imobilizate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate
Contul 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate este destinat
generalizrii informaiei privind amortizarea activelor biologice transmise n exploatare i
privind deprecierea activelor biologice imobilizate aflate n curs de execuie i/sau transmise n
exploatare.
Contul 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate este un cont de
pasiv (rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii i
recunoaterea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate n coresponden cu
debitul conturilor: 331, 343, 713, 721, 811 etc.
n debitul contului 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate se
nregistreaz decontarea/diminuarea amortizrii, precum i decontarea/reluarea pierderilor din
deprecierea activelor biologice imobilizate n coresponden cu creditul conturilor: 132, 331,
343, 621 etc.
Soldul contului 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate este
creditor i reprezint suma amortizrii i deprecierii acumulate a activelor biologice imobilizate
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 14 INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
Conturile din grupa 14 Investiii financiare pe termen lung snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i micarea investiiilor financiare pe termen lung n pri neafiliate
i afiliate. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a investiiilor financiare
pe termen lung snt reglementate de SNC Creane i investiii financiare i alte standarde de
contabilitate.

Contul 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate
Contul 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate este destinat
generalizrii informaiei privind existena i micarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie,
depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare efectuate n pri neafiliate.
Contul 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate este un cont de activ. n
debitul acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor financiare n pri
neafiliate n coresponden cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544,
612, 621, 622 etc.
n creditul contului 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate se
nregistreaz ieirea/diminuarea valorii investiiilor financiare n pri neafiliate n coresponden
cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 251, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate este debitor i
reprezint valoarea investiiilor financiare n pri neafiliate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate
Contul 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie, depozitelor,
mprumuturilor acordate i altor investiii financiare efectuate n pri afiliate.
Contul 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate este un cont de activ. n
debitul acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor financiare n pri
afiliate n coresponden cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544, 612,
621, 622 etc.
n creditul contului 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate se
nregistreaz ieirea/diminuarea valorii investiiilor financiare n pri afiliate n coresponden
cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 252, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate este debitor i
reprezint valoarea investiiilor financiare n pri afiliate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

GRUPA 15 INVESTIII IMOBILIARE
Conturile din grupa 15 Investiii imobiliare snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i micarea investiiilor imobiliare. Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a investiiilor financiare pe termen lung snt reglementate de SNC
Investiii imobiliare i alte standarde de contabilitate.

Contul 151 Investiii imobiliare
Contul 151 Investiii imobiliare este destinat generalizrii informaiei privind existena i
micarea investiiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise n leasing operaional i altor
investiii imobiliare.
Contul 151 Investiii imobiliare este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor imobiliare n coresponden cu creditul
conturilor: 121, 123, 313, 314, 421, 422, 521, 522, 612, 621, 622 etc.
n creditul contului 151 Investiii imobiliare se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii
investiiilor imobiliare n coresponden cu debitul conturilor: 121, 123, 152, 217, 714, 721, 722,
723 etc.
Soldul contului 151 Investiii imobiliare este debitor i reprezint valoarea investiiilor
imobiliare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare
Contul 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare este destinat generalizrii
informaiei privind amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare temporar neutilizate,
transmise n leasing operaional i altor investiii imobiliare.
Contul 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii i
recunoaterea pierderilor din deprecierea investiiilor imobiliare n coresponden cu debitul
conturilor: 331, 714, 721, 821 etc.
n debitul contului 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare se
nregistreaz decontarea/diminuarea amortizrii, precum i decontarea/reluarea pierderilor din
deprecierea investiiilor imobiliare n coresponden cu creditul conturilor: 151, 331, 621 etc.
Soldul contului 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare este creditor i
reprezint suma amortizrii i deprecierii acumulate a investiiilor imobiliare determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 16 CREANE I AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
Conturile din grupa 16 Creane i avansuri acordate pe termen lung snt destinate
generalizrii informaiei privind existena i micarea creanelor i avansurilor acordate pe
termen lung. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a creanelor i
avansurilor acordate pe termen lung snt reglementate de SNC Creane i investiii financiare i
alte standarde de contabilitate.

Contul 161 Creane pe termen lung
Contul 161 Creane pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creanelor comerciale pe termen lung, creanelor pe termen lung privind
leasingul i altor creane pe termen lung.
Contul 161 Creane pe termen lung este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 424, 611, 612, 621, 622 etc.
n creditul contului 161 Creane pe termen lung se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 232, 241, 242,
243, 714, 722 etc.
Soldul contului 161 Creane pe termen lung este debitor i reprezint suma creanelor pe
termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 162 Avansuri acordate pe termen lung
Contul 162 Avansuri acordate pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea avansurilor acordate pe termen lung n ar i n strintate.
Contul 162 Avansuri acordate pe termen lung este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea avansurilor acordate pe termen lung n coresponden cu
creditul conturilor: 241, 242, 243, 612 etc.
n creditul contului 162 Avansuri acordate pe termen lung se nregistreaz
decontarea/diminuarea avansurilor acordate pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 224, 241, 242, 243, 521, 522, 714 etc.
Soldul contului 162 Avansuri acordate pe termen lung este debitor i reprezint suma
avansurilor acordate pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 17 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
Conturile din grupa 17 Alte active imobilizate snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i micarea cheltuielilor anticipate pe termen lung i altor active imobilizate.
Modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a cheltuielilor anticipate pe termen lung snt
reglementate de SNC Cheltuieli i alte standarde de contabilitate.

Contul 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung
Contul 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea cheltuielilor suportate n perioada de gestiune, dar care se refer
la perioadele de gestiune ulterioare i depesc pragul de semnificaie stabilit n politicile
contabile ale entitii.
Contul 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea cheltuielilor anticipate pe termen lung n coresponden
cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533 etc.
n creditul contului 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung se nregistreaz
decontarea/diminuarea cheltuielilor anticipate pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 261, 714 etc.
Soldul contului 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung este debitor i reprezint
mrimea cheltuielilor anticipate pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 172 Alte active imobilizate
Contul 172 Alte active imobilizate este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor imobilizate care nu snt contabilizate n alte conturi din clasa 1
Active imobilizate.

CLASA 2 ACTIVE CIRCULANTE
Conturile din clasa 2 Active circulante snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor circulante care cuprind: stocurile, creanele comerciale i
calculate, alte creane curente, investiiile financiare curente, numerarul i alte active circulante.

GRUPA 21 STOCURI
Conturile din grupa 21 Stocuri snt destinate generalizrii informaiei privind existena i
micarea stocurilor. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a stocurilor
snt reglementate de SNC Stocuri, Particularitile contabilitii n agricultur i alte
standarde de contabilitate.

Contul 211 Materiale
Contul 211 Materiale este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
materiilor prime, materialelor de baz, pieselor de schimb, combustibilului, ambalajelor,
anvelopelor i acumulatoarelor procurate separat de mijloace de transport, materialelor cu
destinaia agricol, materialelor transmise temporar terilor i altor materiale.
Contul 211 Materiale este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii materialelor n coresponden cu creditul conturilor: 123, 226, 313,
314, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 612, 622, 623, 812 etc.
n creditul contului 211 Materiale se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii materialelor
n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 712, 713, 714, 721, 723, 811,
812, 821, 833 etc.
Soldul contului 211 Materiale este debitor i reprezint valoarea materialelor determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 212 Active biologice circulante
Contul 212 Active biologice circulante este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor biologice circulante.
Contul 212 Active biologice circulante este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii activelor biologice circulante n coresponden cu
creditul conturilor: 131, 132, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 612, 622, 623, 811, 812 etc.
n creditul contului 212 Active biologice circulante se nregistreaz ieirea/diminuarea
valorii activelor biologice circulante n coresponden cu debitul conturilor: 131, 132, 711, 712,
714, 722, 723, 811 etc.
Soldul contului 212 Active biologice circulante este debitor i reprezint valoarea
activelor biologice circulante determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat
Contul 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea obiectelor de mic valoare i scurt durat aflate n stoc
i n exploatare, construciilor i dispozitivelor provizorii, obiectelor de mic valoare i scurt
durat transmise temporar terilor.
Contul 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii obiectelor de mic valoare i scurt durat
n coresponden cu creditul conturilor: 121, 123, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 537,
612, 622, 812 etc.
n creditul contului 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii obiectelor de mic valoare i scurt durat n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 122, 125, 211, 214, 712, 713, 714, 721, 723, 811, 812, 821 etc.
Soldul contului 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat este debitor i reprezint
valoarea obiectelor de mic valoare i scurt durat determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

Contul 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat
Contul 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat este destinat generalizrii
informaiei privind uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat transmise n exploatare.
Contul 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea uzurii obiectelor de
mic valoare i scurt durat n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 331,
712, 713, 721, 723, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat se nregistreaz
decontarea/diminuarea uzurii obiectelor de mic valoare i scurt durat ieite n coresponden
cu creditul conturilor: 213, 331 etc.
Soldul contului 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat este creditor i
reprezint suma uzurii obiectelor de mic valoare i scurt durat determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 215 Producia n curs de execuie
Contul 215 Producia n curs de execuie este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea produselor, serviciilor i lucrrilor n curs de execuie.
Contul 215 Producia n curs de execuie este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii produciei n curs de execuie n coresponden cu
creditul conturilor: 612, 811, 812 etc.
n creditul contului 215 Producia n curs de execuie se nregistreaz ieirea/diminuarea
valorii produciei n curs de execuie n coresponden cu debitul conturilor: 121, 511, 512, 714,
722, 723, 811, 812 etc.
Soldul contului 215 Producia n curs de execuie este debitor i reprezint valoarea
produciei n curs de execuie determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 216 Produse
Contul 216 Produse este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
produselor finite, semifabricatelor din producie proprie, produselor secundare i produselor
transmise temporar terilor.
Contul 216 Produse este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii produselor n coresponden cu creditul conturilor: 612, 811, 812, 833
etc.
n creditul contului 215 Produse se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii produselor n
coresponden cu debitul conturilor: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 811, 812, 833 etc.
Soldul contului 216 Produse este debitor i reprezint valoarea produselor determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 217 Mrfuri
Contul 217 Mrfuri este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
bunurilor procurate n vederea revnzrii, produselor transmise spre vnzare magazinelor proprii,
bunurilor imobiliare deinute pentru vnzare, mrfurilor transmise temporar terilor.
Contul 217 Mrfuri este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii mrfurilor n coresponden cu creditul conturilor: 151, 313, 314, 521,
522, 531, 532, 533, 612, 831, 833 etc.
n creditul contului 217 Mrfuri se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii mrfurilor n
coresponden cu debitul conturilor: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 831, 833 etc.
Soldul contului 217 Mrfuri este debitor i reprezint valoarea mrfurilor determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 22 CREANE COMERCIALE I CALCULATE
Conturile din grupa 22 Creane comerciale i calculate snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i micarea creanelor comerciale, coreciilor (provizioanelor)
privind creanele compromise, avansurilor acordate curente, creanelor ale prilor afiliate,
bugetului, personalului. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a
creanelor i avansurilor acordate pe termen lung snt reglementate de SNC Creane i investiii
financiare, Venituri, Cheltuieli i alte standarde de contabilitate.

Contul 221 Creane comerciale
Contul 221 Creane comerciale este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea creanelor comerciale curente ale debitorilor neafiliai din ar i din strintate.
Contul 221 Creane comerciale este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor comerciale n coresponden cu creditul conturilor:
331, 534, 611, 612, 622 etc.
n creditul contului 221 Creane comerciale se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor comerciale n coresponden cu debitul conturilor: 222, 241, 242, 243, 331, 523, 712,
714, 722, 833 etc.
Soldul contului 221 Creane comerciale este debitor i reprezint suma creanelor
comerciale determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise
Contul 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise este destinat
generalizrii informaiei privind constituirea i utilizarea provizionului privind creanele
compromise.
Contul 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea/majorarea provizionului
privind creanele compromise n coresponden cu debitul conturilor: 221, 331, 712 etc.
n debitul contului 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise se
nregistreaz utilizarea/anularea provizionului privind creanele compromise n coresponden cu
creditul conturilor: 221, 331, 612 etc.
Soldul contului 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise este creditor i
reprezint suma provizionului privind creanele compromise determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 223 Creane ale prilor afiliate
Contul 223 Creane ale prilor afiliate este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creanelor debitorilor afiliai din ar i din strintate.
Contul 223 Creane ale prilor afiliate este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor prilor afiliate n coresponden cu creditul
conturilor: 331, 534, 611, 612, 622 etc.
n creditul contului 223 Creane ale prilor afiliate se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor prilor afiliate n coresponden cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 523, 712,
714, 722, 833 etc.
Soldul contului 223 Creane ale prilor afiliate este debitor i reprezint suma creanelor
prilor afiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 224 Avansuri acordate curente
Contul 224 Avansuri acordate curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea avansurilor acordate curente n ar i n strintate.
Contul 224 Avansuri acordate curente este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea avansurilor acordate curente n coresponden cu creditul
conturilor: 241, 242, 243, 612, 622 etc.
n creditul contului 224 Avansuri acordate curente se nregistreaz
decontarea/diminuarea avansurilor acordate curente n coresponden cu debitul conturilor: 241,
242, 243, 521, 522, 542, 544, 714, 722 etc.
Soldul contului 224 Avansuri acordate curente este debitor i reprezint suma
avansurilor acordate curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 225 Creane ale bugetului
Contul 225 Creane ale bugetului este destinat generalizrii informaiei privind existena
i modificarea creanelor bugetului fa de entitate.
Contul 225 Creane ale bugetului este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor bugetului n coresponden cu creditul conturilor: 232,
241, 242, 534 etc.
n creditul contului 225 Creane ale bugetului se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor bugetului n coresponden cu debitul conturilor: 252, 534 etc.
Soldul contului 225 Creane ale bugetului este debitor i reprezint suma creanelor
bugetului determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 226 Creane ale personalului
Contul 226 Creane ale personalului este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creanelor personalului fa de entitate.
Contul 226 Creane ale personalului este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor personalului n coresponden cu creditul conturilor:
241, 242, 243, 424, 535, 544, 612, 622 etc.
n creditul contului 226 Creane ale personalului se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor personalului n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 132, 211, 217, 241, 531,
532, 712, 713, 714, 722 etc.
Soldul contului 226 Creane ale personalului este debitor i reprezint suma creanelor
personalului determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 23 ALTE CREANE CURENTE
Conturile din grupa 23 Alte creane curente snt destinate generalizrii informaiei
aferente existenei i modificrii creanelor privind veniturile din utilizarea de ctre teri a
activelor entitii, creanelor preliminate, creanelor curente privind asigurrile i altor creane
curente. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor creane curente
snt reglementate de SNC Creane i investiii financiare i alte standarde de contabilitate.

Contul 231 Creane privind veniturile din utilizarea
de ctre teri a activelor entitii
Contul 231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitii este
destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea creanelor privind leasingul,
dobnzile, redevenele i dividendele calculate, altor creane privind veniturile.
Contul 231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitii este
un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea creanelor menionate
n coresponden cu creditul conturilor: 232, 331, 611, 612, 622 etc.
n creditul contului 231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor
entitii se nregistreaz stingerea/diminuarea creanelor menionate n coresponden cu debitul
conturilor: 241, 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor
entitii este debitor i reprezint suma creanelor menionate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 232 Creane preliminate
Contul 232 Creane preliminate este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea creanelor care nc nu snt obligatorii spre stingere sau trecere n cont pn la
ndeplinirea condiiilor prevzute de contract sau de legislaia n vigoare.
Contul 232 Creane preliminate este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor preliminate n coresponden cu creditul conturilor:
161, 521, 522, 534, 612, 622 etc.
n creditul contului 232 Creane preliminate se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor preliminate n coresponden cu debitul conturilor: 225, 231, 242, 534, 714, 722 etc.
Soldul contului 232 Creane preliminate este debitor i reprezint suma creanelor
preliminate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 233 Creane curente privind asigurrile
Contul 233 Creane curente privind asigurrile este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea creanelor entitilor i organelor de asigurri.
Contul 233 Creane curente privind asigurrile este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea creanelor curente privind asigurrile n coresponden
cu creditul conturilor: 535, 612, 622 etc.
n creditul contului 233 Creane curente privind asigurrile se nregistreaz
stingerea/diminuarea creanelor curente privind asigurrile n coresponden cu debitul
conturilor: 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 233 Creane curente privind asigurrile este debitor i reprezint suma
creanelor curente privind asigurrile determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 234 Alte creane curente
Contul 234 Alte creane curente este destinat generalizrii informaiei privind existena
i modificarea creanelor privind ieirea activelor imobilizate, privind reclamaiile naintate i
recunoscute i privind alte operaii.
Contul 234 Alte creane curente este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea altor creane curente n coresponden cu creditul conturilor:
534, 612, 621, 622 etc.
n creditul contului 234 Alte creane curente se nregistreaz stingerea/diminuarea altor
creane curente n coresponden cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 234 Alte creane curente este debitor i reprezint suma altor creane
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 24 NUMERAR
Conturile din grupa 24 Numerar snt destinate generalizrii informaiei privind existena
i micarea mijloacelor i documentelor bneti. Componena, modul de recunoatere, evaluare
i contabilizare a numerarului snt reglementate de SNC Prezentarea situaiilor financiare i
alte standarde de contabilitate.

Contul 241 Casa
Contul 241 Casa este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
numerarului nelegat i legat n casierie n moned naional i valut strin.
Contul 241 Casa este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz ncasarea
numerarului n casierie n coresponden cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223,
224, 226, 231, 234, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 412, 423, 425, 512, 523, 534,
537, 611, 612, 622, 623, 832 etc.
n creditul contului 241 Casa se nregistreaz utilizarea numerarului din casierie n
coresponden cu debitul conturilor: 141, 142, 162, 224, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252,
315, 412, 423, 512, 523, 531, 532, 536, 544, 712, 713, 714, 722, 723 etc.
Soldul contului 241 Casa este debitor i reprezint suma numerarului n casierie
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 242 Conturi curente n moned naional
Contul 242 Conturi curente n moned naional este destinat generalizrii informaiei
privind existena i micarea numerarului nelegat i legat n conturi curente n moned naional.
Contul 242 Conturi curente n moned naional este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz ncasarea numerarului n conturi curente n moned naional n
coresponden cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 244,
245, 251, 252, 313, 314, 411, 412, 423, 425, 511, 512, 523, 537, 543, 622, 623 etc.
n creditul contului 242 Conturi curente n moned naional se nregistreaz utilizarea
numerarului din conturi curente n moned naional n coresponden cu debitul conturilor: 141,
142, 162, 224, 225, 226, 234, 241, 244, 251, 252, 315, 411, 412, 423, 425, 511, 512, 521, 522,
523, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 542, 543, 544, 713, 714, 722, 723 etc.
Soldul contului 242 Conturi curente n moned naional este debitor i reprezint suma
numerarului n conturi curente n moned naional determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

Contul 243 Conturi curente n valut strin
Contul 243 Conturi curente n valut strin este destinat generalizrii informaiei
privind existena i micarea numerarului nelegat i legat n conturi curente n valut strin.
Contul 243 Conturi curente n valut strin este un cont de activ. n debitul acestui cont
se nregistreaz ncasarea numerarului n conturi curente n valut strin n coresponden cu
creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 244, 245, 251, 252,
313, 314, 411, 412, 423, 424, 425, 511, 512, 523, 537, 622, 623 etc.
n creditul contului 243 Conturi curente n valut strin se nregistreaz utilizarea
numerarului din conturi curente n valut strin n coresponden cu debitul conturilor: 141,
142, 161, 162, 224, 226, 234, 241, 242, 244, 315, 411, 412, 423, 424, 425, 511, 512, 521, 522,
523, 536, 542, 544, 713, 714, 722, 723 etc.
Soldul contului 243 Conturi curente n valut strin este debitor i reprezint suma
numerarului n conturi curente n valut strin determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 244 Alte conturi bancare
Contul 244 Alte conturi bancare este destinat generalizrii informaiei privind existena
i micarea numerarului din acreditive, carduri bancare i alte conturi bancare.
Contul 244 Alte conturi bancare este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz ncasarea numerarului n alte conturi bancare n coresponden cu creditul
conturilor: 241, 242, 243, 411, 425, 511, 537, 622 etc.
n creditul contului 244 Alte conturi bancare se nregistreaz utilizarea numerarului din
alte conturi bancare n coresponden cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 521, 522, 523, 544,
722, 723 etc.
Soldul contului 244 Alte conturi bancare este debitor i reprezint suma numerarului n
alte conturi bancare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 245 Transferuri de numerar n expediie
Contul 245 Transferuri de numerar n expediie este destinat generalizrii informaiei
privind existena i micarea numerarului depus n casieriile bncilor, oficiilor potale sau
transmis ncasatorilor pentru nregistrarea ulterioar n conturi curente sau n alte conturi ale
entitii sau pentru transferarea ctre beneficiari.
Contul 245 Transferuri de numerar n expediie este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz transferurile (transmiterea) numerarului n expediie n coresponden cu
creditul conturilor: 226, 234, 241, 532, 612 etc.
n creditul contului 245 Transferuri de numerar n expediie se nregistreaz decontarea
transferurilor numerarului n expediie n coresponden cu debitul conturilor: 242, 243, 244, 714
etc.
Soldul contului 245 Transferuri de numerar n expediie este debitor i reprezint suma
transferurilor numerarului n expediie determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 246 Documente bneti
Contul 246 Documente bneti este destinat generalizrii informaiei privind existena i
micarea documentelor bneti (timbrelor, taxelor de stat, mrcilor potale, biletelor de cltorie
achitate, biletelor de tratament i odihn, formularelor cu regim special etc.) aflate n casieria
entitii.
Contul 246 Documente bneti este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii documentelor bneti n coresponden cu creditul
conturilor: 226, 532, 544, 612 etc.
n creditul contului 246 Documente bneti se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii
documentelor bneti n coresponden cu debitul conturilor: 226, 712, 713, 714 etc.
Soldul contului 246 Documente bneti este debitor i reprezint valoarea documentelor
bneti determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 25 INVESTIII FINANCIARE CURENTE
Conturile din grupa 25 Investiii financiare curente snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i modificarea investiiilor financiare curente n pri neafiliate i
afiliate. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a investiiilor financiare
curente snt reglementate de SNC Creane i investiii financiare i alte standarde de
contabilitate.

Contul 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate
Contul 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie,
depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare curente efectuate n pri
neafiliate.
Contul 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor financiare curente n pri
neafiliate n coresponden cu creditul conturilor: 141, 242, 243, 313, 314, 521, 612, 622 etc.
n creditul contului 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii investiiilor financiare n pri neafiliate n coresponden cu debitul
conturilor: 231, 241, 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate este debitor i
reprezint valoarea investiiilor financiare curente n pri neafiliate determinat n conformitate
cu standardele de contabilitate.

Contul 252 Investiii financiare curente n pri afiliate
Contul 252 Investiii financiare curente n pri afiliate este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie,
depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare curente efectuate n pri
afiliate.
Contul 252 Investiii financiare curente n pri afiliate este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor financiare curente n pri
afiliate n coresponden cu creditul conturilor: 142, 242, 243, 313, 314, 522, 612, 622 etc.
n creditul contului 252 Investiii financiare curente n pri afiliate se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii investiiilor financiare n pri afiliate n coresponden cu debitul
conturilor: 231, 241, 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 252 Investiii financiare curente n pri afiliate este debitor i reprezint
valoarea investiiilor financiare curente n pri afiliate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

GRUPA 26 ALTE ACTIVE CIRCULANTE
Conturile din grupa 26 Alte active circulante snt destinate generalizrii informaiei
aferente existenei i modificrii cheltuielilor anticipate curente i altor active circulante. Modul
de recunoatere, evaluare i contabilizare a cheltuielilor anticipate curente snt reglementate de
SNC Cheltuieli i alte standarde de contabilitate.

Contul 261 Cheltuieli anticipate curente
Contul 261 Cheltuieli anticipate curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea cheltuielilor suportate n perioada de gestiune curent i care urmeaz a
fi trecute la costurile i cheltuielile perioadelor viitoare n decurs de pn la un an.
Contul 261 Cheltuieli anticipate curente este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea cheltuielilor anticipate curente n coresponden cu creditul
conturilor: 113, 124, 171, 211, 213, 214, 226, 531, 532, 533, 544 etc.
n creditul contului 261 Cheltuieli anticipate curente se nregistreaz
decontarea/diminuarea cheltuielilor anticipate curente n coresponden cu debitul conturilor:
712, 713, 714, 721, 811, 812, 821 etc.
Soldul contului 261 Cheltuieli anticipate curente este debitor i reprezint mrimea
cheltuielilor anticipate curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 262 Alte active circulante
Contul 262 Alte active circulante este destinat generalizrii informaiei privind existena
i micarea activelor circulante care nu snt contabilizate n alte conturi din clasa 2 Active
circulante.

CLASA 3 CAPITAL PROPRIU
Conturile din clasa 3 Capital propriu snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i modificarea capitalului social i suplimentar, rezervelor, profitului nerepartizat
(pierderii neacoperite) i altor elemente de capital propriu.

GRUPA 31 CAPITAL SOCIAL I SUPLIMENTAR
Conturile din grupa 31 Capital social i suplimentar snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i modificarea capitalului social, suplimentar, nevrsat, nenregistrat
i retras. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a capitalului social,
suplimentar, nevrsat, nenregistrat i retras snt reglementate de SNC Capital propriu i datorii
i alte standarde de contabilitate.

Contul 311 Capital social
Contul 311 Capital social este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea capitalului social al entitii.
Contul 311 Capital social este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz
constituirea/majorarea capitalului social n coresponden cu debitul conturilor: 313, 314, 321,
322, 323, 332, 536 etc.
n debitul contului 311 Capital social se nregistreaz diminuarea capitalului social n
coresponden cu creditul conturilor: 313, 315, 332 etc.
Soldul contului 311 Capital social este creditor i reprezint mrimea capitalului social
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 312 Capital suplimentar
Contul 312 Capital suplimentar este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea primelor de aporturi, diferenelor din anularea sau nstrinarea prilor sociale
retrase i altor elemente de capital social.
Contul 312 Capital suplimentar este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea capitalului suplimentar n coresponden cu debitul conturilor:
313, 315 etc.
n debitul contului 312 Capital suplimentar se nregistreaz diminuarea capitalului
suplimentar n coresponden cu creditul conturilor: 311, 315, 332 etc.
Soldul contului 312 Capital suplimentar reprezint mrimea capitalului suplimentar
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor se
reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor se reflect n
situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze).

Contul 313 Capital nevrsat
Contul 313 Capital nevrsat este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea capitalului nevrsat privind prile sociale neachitate de proprietari i acoperirea
pierderilor anilor precedeni.
Contul 313 Capital nevrsat este un cont de activ (rectificativ). n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea capitalului nevrsat n coresponden cu creditul conturilor: 311,
312, 314, 332 etc.
n creditul contului 313 Capital nevrsat se nregistreaz diminuarea capitalului nevrsat
n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 211, 213, 217,
241, 242, 243, 252, 311 etc.
Soldul contului 313 Capital nevrsat este debitor i reprezint mrimea capitalului
nevrsat determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 314 Capital nenregistrat
Contul 314 Capital nenregistrat este destinat generalizrii informaiei privind existena
i modificarea capitalului aferent prilor sociale care nu au trecut nregistrarea n organele
abilitate de stat.
Contul 314 Capital nenregistrat este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea capitalului nenregistrat n coresponden cu debitul conturilor:
111, 112, 121, 123, 141, 211, 217, 241, 242, 243, 251, 313, 427, 543 etc.
n debitul contului 314 Capital nenregistrat se nregistreaz diminuarea capitalului
nenregistrat n coresponden cu creditul conturilor: 311, 536 etc.
Soldul contului 314 Capital nenregistrat este creditor i reprezint mrimea capitalului
nenregistrat determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 315 Capital retras
Contul 315 Capital retras este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea prilor sociale retrase (achiziionate, rscumprate sau dobndite) de la proprietarii
entitii.
Contul 315 Capital retras este un cont de activ (rectificativ). n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea capitalului retras n coresponden cu creditul conturilor: 241,
242, 243, 312, 536 etc.
n creditul contului 315 Capital retras se nregistreaz diminuarea capitalului retras n
coresponden cu debitul conturilor: 241, 242, 311, 312, 536, 722 etc.
Soldul contului 315 Capital retras este debitor i reprezint mrimea capitalului retras
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 32 REZERVE
Conturile din grupa 32 Rezerve snt destinate generalizrii informaiei privind existena
i modificarea capitalului de rezerv, rezervelor statutare i altor rezerve. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a rezervelor snt reglementate de SNC Capital propriu i
datorii i alte standarde de contabilitate.

Contul 321 Capital de rezerv
Contul 321 Capital de rezerv este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea rezervelor a cror constituire este prevzut de legislaia n vigoare.
Contul 321 Capital de rezerv este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea/majorarea capitalului de rezerv n coresponden cu debitul conturilor:
332, 334 etc.
n debitul contului 321 Capital de rezerv se nregistreaz diminuarea capitalului de
rezerv n coresponden cu creditul conturilor: 311, 332 etc.
Soldul contului 321 Capital de rezerv este creditor i reprezint mrimea capitalului de
rezerv determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 322 Rezerve statutare
Contul 322 Rezerve statutare este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea rezervelor constituite n conformitate cu statutul entitii, cu excepia capitalului de
rezerv.
Contul 322 Rezerve statutare este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea/majorarea rezervelor statutare n coresponden cu debitul conturilor:
332, 334 etc.
n debitul contului 322 Rezerve statutare se nregistreaz diminuarea rezervelor statutare
n coresponden cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.
Soldul contului 322 Rezerve statutare este creditor i reprezint mrimea rezervelor
statutare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 323 Alte rezerve
Contul 323 Alte rezerve este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea rezervelor constituite n conformitate cu decizia organului de conducere mputernicit
al entitii, cu excepia capitalului de rezerv i rezervelor statutare.
Contul 323 Alte rezerve este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz
constituirea/majorarea altor rezerve n coresponden cu debitul conturilor: 332, 334 etc.
n debitul contului 323 Alte rezerve se nregistreaz diminuarea altor rezerve n
coresponden cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.
Soldul contului 323 Alte rezerve este creditor i reprezint mrimea altor rezerve
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 33 PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERIT)
Conturile din grupa 33 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) snt destinate
generalizrii informaiei privind existena i modificarea coreciilor rezultatelor anilor
precedeni, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedeni, profitului net
(pierderii nete) al perioadei de gestiune, profitului utilizat al perioadei de gestiune, rezultatului
din tranziia la noile reglementri contabile. Modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a
profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) snt reglementate de SNC Capital propriu i
datorii, Politici contabile, modificri ale estimrilor contabile, erori i evenimente ulterioare
i alte standarde de contabilitate.

Contul 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
Contul 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea
erorilor comise n anii precedeni.
Contul 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz rezultatele corectrilor sub form de profit al anilor precedeni n
coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 211,
221, 332, 521, 544 etc.
n debitul contului 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni se nregistreaz
rezultatele corectrilor sub form de pierdere a anilor precedeni n coresponden cu creditul
conturilor: 111, 112, 113, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 231, 234, 332, 541, 544 etc.
Soldul contului 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni reprezint mrimea
coreciilor rezultatelor anilor precedeni determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate. Acest sold poate fi creditor se reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr
paranteze) sau debitor se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze).

Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
al anilor precedeni
Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea profitului nerepartizat (pierderii
neacoperite) al anilor precedeni.
Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni este un cont de
pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea profitului nerepartizat al anilor
precedeni i acoperirea pierderilor anilor precedeni n coresponden cu debitul conturilor: 311,
313, 321, 322, 323, 331, 333, 335 etc.
n debitul contului 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni se
nregistreaz apariia/majorarea pierderilor neacoperite ale anilor precedeni i utilizarea
profitului anilor precedeni n coresponden cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 331, 333, 335,
536 etc.
Soldul contului 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni
reprezint mrimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedeni determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor se reflect n
situaiile financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor se reflect n situaiile
financiare cu semnul minus (ntre paranteze).

Contul 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
Contul 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de
gestiune.
Contul 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea profitului net i decontarea pierderii nete
a anului de gestiune n coresponden cu debitul conturilor: 332, 351 etc.
n debitul contului 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune se nregistreaz
apariia/majorarea pierderi nete i utilizarea/diminuarea profitului net al anului de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor: 332, 334, 351 etc.
Soldul contului 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune reprezint mrimea
profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al perioadei de gestiune determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor se reflect n situaiile
financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor se reflect n situaiile financiare cu
semnul minus (ntre paranteze).

Contul 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune
Contul 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune este destinat generalizrii informaiei
privind utilizarea profitului n cursul perioadei de gestiune.
Contul 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune este un cont de activ (rectificativ). n
debitul acestui cont se nregistreaz sumele profitului utilizat n cursul perioadei de gestiune
curente n coresponden cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 536 etc.
n creditul contului 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune se nregistreaz decontarea
profitului utilizat la reformarea bilanului n coresponden cu debitul contului 333.
Soldul contului 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune este debitor i reprezint
mrimea profitului utilizat n cursul perioadei de gestiune determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile
Contul 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea rezultatelor financiare provenite din
utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri contabile.
Contul 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz rezultatele trecerii la noile reglementri contabile sub form
de profit, iar n debit rezultatele sub form de pierdere. Corespondena respectiv a conturilor
este stipulat n Recomandrile metodice privind tranziia la noile standarde naionale de
contabilitate.
Soldul contului 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile reprezint
mrimea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri
contabile. Acest sold poate fi creditor se reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr
paranteze) sau debitor se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze). La
reformarea bilanului soldul acestui cont se deconteaz la contul 332 Profit nerepartizat
(pierdere neacoperit) al anilor precedeni.

GRUPA 34 ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
Conturile din grupa 34 Alte elemente de capital propriu snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i modificarea fondurilor, subveniilor ale entitilor de stat i altor
elemente de capital propriu. Modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor elemente de
capital propriu snt reglementate de SNC Capital propriu i datorii i alte standarde de
contabilitate.

Contul 341 Fonduri
Contul 341 Fonduri este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea fondurilor organizaiilor necomerciale. Modul de constituire, utilizare i
contabilizare a fondurilor este reglementat de Indicaiile metodice privind particularitile
contabilitii n organizaiile necomerciale.
Contul 341 Fonduri este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz
constituirea/majorarea fondurilor n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122,
123, 234, 242, 243, 425, 537 etc.
n debitul contului 341 Fonduri se nregistreaz utilizarea/diminuarea fondurilor n
coresponden cu creditul conturilor: 112, 113, 122, 123, 124, 521, 531, 533, 544 etc.
Soldul contului 341 Fonduri reprezint mrimea fondurilor organizaiei necomerciale
determinat n conformitate cu reglementrile contabile naionale.

Contul 342 Subvenii entitilor cu proprietate public
Contul 342 Subvenii entitilor cu proprietate public este destinat generalizrii
informaiei privind subveniile primite de entitile de stat, municipale i alte entiti similare,
inclusiv instituiile publice cu autonomie financiar de la organele autoritilor publice.
Contul 342 Subvenii entitilor cu proprietate public este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz recunoaterea subveniilor primite de ctre entitate n coresponden
cu debitul conturilor: 424, 535 etc.
n debitul contului 342 Subvenii entitilor cu proprietate public se nregistreaz suma
subveniilor spre restituire sau atribuirea acestora la majorarea capitalului social n
coresponden cu creditul conturilor: 311, 536, 622 etc.
Soldul contului 342 Subvenii entitilor cu proprietate public este creditor i reprezint
mrimea subveniilor ale entitilor de stat determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 343 Alte elemente de capital propriu
Contul 343 Alte elemente de capital propriu este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea elementelor de capital propriu care nu snt contabilizate n alte
conturi din clasa 3 Capital propriu, inclusiv elementelor care rezult din aplicarea prevederilor
IFRS.

GRUPA 35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL
Contul din grupa 35 Rezultat financiar total este destinat generalizrii informaiei privind
rezultatul financiar al entitii n perioada de gestiune. Modul de recunoatere, evaluare i
contabilizare a rezultatului financiar total snt reglementate de SNC Venituri, Cheltuieli i
alte standarde de contabilitate.

Contul 351 Rezultat financiar total
Contul 351 Rezultat financiar total este destinat generalizrii informaiei privind
veniturile acumulate i cheltuielile suportate de entitate n perioada de gestiune i mrimea
rezultatului financiar total.
Contul 351 Rezultat financiar total este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz decontarea veniturilor acumulate i pierderii nete a perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul conturilor: 333, 611, 612, 621, 622, 623 etc.
n debitul contului 351 Rezultat financiar total se nregistreaz decontarea cheltuielilor
suportate i profitului net al perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor: 333,
711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 731 etc.
Contul 351 Rezultat financiar total la sfritul perioadei de gestiune nu are sold.

CLASA 4 DATORII PE TERMEN LUNG
Conturile din clasa 4 Datorii pe termen lung snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor pe termen lung ale entitii care cuprind: datoriile
financiare pe termen lung i alte datorii pe termen lung.

GRUPA 41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
Conturile din grupa 41 Datorii financiare pe termen lung snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor financiare pe termen lung ale entitii.
Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor financiare pe termen
lung snt reglementate de SNC Capital propriu i datorii, Contracte de leasing i alte
standarde de contabilitate.

Contul 411 Credite bancare pe termen lung
Contul 411 Credite bancare pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creditelor bancare pe termen lung n moned naional i valut strin.
Contul 411 Credite bancare pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui cont
se nregistreaz apariia/majorarea creditelor pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 428, 521, 522, 714, 722 etc.
n debitul contului 411 Credite bancare pe termen lung se nregistreaz
rambursarea/diminuarea creditelor bancare pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 241, 242, 243, 244, 511, 622 etc.
Soldul contului 411 Credite bancare pe termen lung reprezint suma creditelor pe termen
lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 412 mprumuturi pe termen lung
Contul 412 mprumuturi pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea mprumuturilor pe termen lung.
Contul 412 mprumuturi pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea mprumuturilor pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 331, 428, 521, 522, 714, 722 etc.
n debitul contului 412 mprumuturi pe termen lung se nregistreaz
rambursarea/diminuarea mprumuturilor pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor:
241, 242, 243, 244, 331, 512, 622 etc.
Soldul contului 412 mprumuturi pe termen lung reprezint suma mprumuturilor pe
termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
Contul 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar.
Contul 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor pe termen lung privind
leasingul financiar n coresponden cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 161, 261,
331, 722 etc.
n debitul contului 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar n coresponden cu
creditul conturilor: 112, 122, 123, 125, 241, 242, 243, 331, 541, 622 etc.
Soldul contului 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar reprezint suma
datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

GRUPA 42 ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
Conturile din grupa 42 Alte datorii pe termen lung snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea altor datorii pe termen lung a entitii. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a altor datorii pe termen lung snt reglementate de SNC
Capital propriu i datorii, Pri afiliate i contracte de societate civil i alte standarde de
contabilitate.

Contul 421 Datorii comerciale pe termen lung
Contul 421 Datorii comerciale pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor comerciale pe termen lung.
Contul 421 Datorii comerciale pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor comerciale pe termen lung n coresponden cu
debitul conturilor: 111, 112, 121,122, 123, 125, 151, 211, 213, 217, 331, 712, 713, 714, 722,
811, 821 etc.
n debitul contului 421 Datorii comerciale pe termen lung se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor comerciale pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 224, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 521, 612, 622 etc.
Soldul contului 421 Datorii comerciale pe termen lung reprezint suma datoriilor
comerciale pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung
Contul 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung.
Contul 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de prile afiliate pe
termen lung n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 125, 151, 211, 217, 331,
712, 713, 714, 722, 811, 821 etc.
n debitul contului 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 522, 612, 622 etc.
Soldul contului 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung reprezint suma
datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 423 Avansuri primite pe termen lung
Contul 423 Avansuri primite pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea avansurilor primite pe termen lung.
Contul 423 Avansuri primite pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea avansurilor primite pe termen lung n coresponden cu
debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 714, 722 etc.
n debitul contului 423 Avansuri primite pe termen lung se nregistreaz
stingerea/diminuarea avansurilor primite pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor:
241, 242, 243, 331, 523, 612, 622 etc.
Soldul contului 423 Avansuri primite pe termen lung reprezint suma avansurilor primite
pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 424 Venituri anticipate pe termen lung
Contul 424 Venituri anticipate pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea veniturilor anticipate pe termen lung.
Contul 424 Venituri anticipate pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea veniturilor anticipate pe termen lung n coresponden cu
debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 131, 132, 161, 234, 241, 242, 243, 244, 331, 714 etc.
n debitul contului 424 Venituri anticipate pe termen lung se nregistreaz
stingerea/diminuarea veniturilor anticipate pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 161, 234, 331, 535, 544, 611, 612 etc.
Soldul contului 424 Venituri anticipate pe termen lung reprezint suma veniturilor
anticipate pe termen lung determinate n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung
Contul 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie
special.
Contul 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung este un cont de
pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea finanrilor i ncasrilor cu
destinaie special pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122,
123, 131, 132, 161, 211, 213, 217, 234, 241, 242, 243, 244, 331, 714 etc.
n debitul contului 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung se
nregistreaz stingerea/diminuarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special pe termen lung
n coresponden cu creditul conturilor: 111, 121, 122, 123, 161, 211, 213, 217, 234, 331, 341,
537, 544, 612 etc.
Soldul contului 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung reprezint
suma finanrilor i ncasrilor cu destinaie special pe termen lung determinat n conformitate
cu standardele de contabilitate.

Contul 426 Provizioane pe termen lung
Contul 426 Provizioane pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea provizioanelor pe termen lung.
Contul 426 Provizioane pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea/majorarea provizioanelor pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 121, 331, 712, 713, 714, 721, 811, 812 etc.
n debitul contului 426 Provizioane pe termen lung se nregistreaz utilizarea/anularea
provizioanelor pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor: 331, 521, 538, 544, 612
etc.
Soldul contului 426 Provizioane pe termen lung reprezint suma provizioanelor pe
termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite
n gestiune economic
Contul 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economic este
destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea datoriilor pe termen lung
privind bunurile primite n gestiune economic.
Contul 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economic este
un cont de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor pe termen
lung privind bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu debitul conturilor: 112,
121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 242, 244, 331, 714 etc.
n debitul contului 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune
economic se nregistreaz stingerea/diminuarea datoriilor pe termen lung privind bunurile
primite n gestiune economic n coresponden cu creditul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125,
131, 132, 241, 242, 244, 314, 331, 541, 543, 544, 612 etc.
Soldul contului 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune
economic reprezint suma datoriilor pe termen lung privind bunurile primite n gestiune
economic determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 428 Alte datorii pe termen lung
Contul 428 Alte datorii pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea altor datorii pe termen lung.
Contul 428 Alte datorii pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea altor datorii pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 171, 261, 331, 714, 722 etc.
n debitul contului 428 Alte datorii pe termen lung se nregistreaz stingerea/diminuarea
altor datoriilor pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 331,
544, 612, 622 etc.
Soldul contului 428 Alte datorii pe termen lung reprezint suma altor datorii pe termen
lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

CLASA 5 DATORII CURENTE
Conturile din clasa 5 Datorii curente snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i modificarea datoriilor curente care cuprind: datoriile financiare, comerciale, calculate
i alte datorii curente.

GRUPA 51 DATORII FINANCIARE CURENTE
Conturile din grupa 51 Datorii financiare curente snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor financiare curente ale entitii. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor financiare curente snt reglementate de SNC
Capital propriu i datorii i alte standarde de contabilitate.

Contul 511 Credite bancare pe termen scurt
Contul 511 Credite bancare pe termen scurt este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creditelor bancare pe termen scurt n moned naional i valut strin.
Contul 511 Credite bancare pe termen scurt este un cont de pasiv. n creditul acestui cont
se nregistreaz apariia/majorarea creditelor pe termen scurt n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 131, 215, 242, 243, 411, 521, 522, 544, 714, 722 etc.
n debitul contului 511 Credite bancare pe termen scurt se nregistreaz
rambursarea/diminuarea creditelor bancare pe termen scurt n coresponden cu creditul
conturilor: 242, 243, 244, 612, 622 etc.
Soldul contului 511 Credite bancare pe termen scurt reprezint suma creditelor bancare
pe termen scurt determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 512 mprumuturi pe termen scurt
Contul 512 mprumuturi pe termen scurt este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea mprumuturilor pe termen scurt.
Contul 512 mprumuturi pe termen scurt este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea mprumuturilor pe termen scurt n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 131, 215, 241, 242, 243, 412, 521, 522, 544, 714, 722 etc.
n debitul contului 512 mprumuturi pe termen scurt se nregistreaz
rambursarea/diminuarea mprumuturilor n coresponden cu creditul conturilor: 241, 242, 243,
244, 612, 622 etc.
Soldul contului 512 mprumuturi pe termen scurt reprezint suma mprumuturilor pe
termen scurt determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 52 DATORII COMERCIALE CURENTE
Conturile din grupa 52 Datorii comerciale curente snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor comerciale curente ale entitii. Componena, modul
de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor comerciale curente snt reglementate de
SNC Capital propriu i datorii, Contracte de leasing, Pri afiliate i contracte de societate
civil, Diferene de curs valutar i de sum i alte standarde de contabilitate.

Contul 521 Datorii comerciale curente
Contul 521 Datorii comerciale curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea datoriilor comerciale curente.
Contul 521 Datorii comerciale curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea datoriilor comerciale curente n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 211, 212, 213, 217, 221, 331, 421, 712, 713, 714, 721,
722, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 521 Datorii comerciale curente se nregistreaz stingerea/diminuarea
datoriilor comerciale curente n coresponden cu creditul conturilor: 221, 224, 234, 241, 242,
243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 622 etc.
Soldul contului 521 Datorii comerciale curente reprezint suma datoriilor comerciale
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 522 Datorii curente fa de prile afiliate
Contul 522 Datorii curente fa de prile afiliate este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor curente fa de prile afiliate.
Contul 522 Datorii curente fa de prile afiliate este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor curente fa de prile afiliate n
coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 211, 212, 213, 217, 223, 331,
422, 712, 713, 714, 722, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 522 Datorii curente fa de prile afiliate se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor curente fa de prile afiliate n coresponden cu creditul
conturilor: 223, 224, 234, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 622 etc.
Soldul contului 522 Datorii curente fa de prile afiliate reprezint suma datoriilor
curente fa de prile afiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 523 Avansuri primite curente
Contul 523 Avansuri primite curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea avansurilor primite curente.
Contul 523 Avansuri primite curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea avansurilor primite curente n coresponden cu debitul
conturilor: 241, 242, 243, 331, 423, 714, 722 etc.
n debitul contului 523 Avansuri primite curente se nregistreaz stingerea/diminuarea
avansurilor primite curente n coresponden cu creditul conturilor: 221, 223, 224, 234, 241, 242,
243, 331, 612, 622 etc.
Soldul contului 523 Avansuri primite curente reprezint suma avansurilor primite
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 53 DATORII CALCULATE CURENTE
Conturile din grupa 53 Datorii calculate curente snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor calculate curente ale entitii. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor calculate curente snt reglementate de SNC
Capital propriu i datorii, Contracte de leasing i alte standarde de contabilitate.

Contul 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii
Contul 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii.
Contul 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de personal privind
retribuirea muncii n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 712, 713,
714, 811, 812, 821, 823 etc.
n debitul contului 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii se
nregistreaz stingerea/diminuarea datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii n
coresponden cu creditul conturilor: 226, 241, 242, 533, 534, 612 etc.
Soldul contului 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii reprezint suma
datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

Contul 532 Datorii fa de personal privind alte operaii
Contul 532 Datorii fa de personal privind alte operaii este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor fa de personal privind alte operaii.
Contul 532 Datorii fa de personal privind alte operaii este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de personal privind alte operaii n
coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 211, 213, 226, 261, 712, 713, 714, 811, 812,
821 etc.
n debitul contului 532 Datorii fa de personal privind alte operaii se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor fa de personal privind alte operaii n coresponden cu creditul
conturilor: 226, 241, 242, 243, 612 etc.
Soldul contului 532 Datorii fa de personal privind alte operaii reprezint suma
datoriilor fa de personal privind alte operaii determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale
Contul 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor aferente contribuiilor de asigurare social
de stat obligatorii i primelor de asigurare obligatorie de asisten medical.
Contul 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor calculate privind asigurrile
sociale i medicale n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 233,
531, 712, 713, 714, 811, 812, 821, 823 etc.
n debitul contului 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor privind asigurrile sociale i medicale n coresponden cu
creditul conturilor: 233, 241, 242, 531, 612 etc.
Soldul contului 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale reprezint suma
datoriilor privind asigurrile sociale i medicale determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 534 Datorii fa de buget
Contul 534 Datorii fa de buget este destinat generalizrii informaiei privind existena
i modificarea datoriilor cu bugetul.
Contul 534 Datorii fa de buget este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de buget n coresponden cu debitul conturilor:
221, 223, 225, 231, 234, 241, 242, 244, 531, 541, 713, 714, 832 etc.
n debitul contului 534 Datorii fa de buget se nregistreaz stingerea/diminuarea
datoriilor fa de buget n coresponden cu creditul conturilor: 225, 232, 241, 242, 244 etc.
Soldul contului 534 Datorii fa de buget reprezint suma datoriilor fa de buget
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 535 Venituri anticipate curente
Contul 535 Venituri anticipate curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea veniturilor anticipate curente.
Contul 535 Venituri anticipate curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea veniturilor anticipate curente n coresponden cu debitul
conturilor: 211, 212, 213, 221, 223, 226, 241, 242, 243, 331, 424 etc.
n debitul contului 535 Venituri anticipate curente se nregistreaz stingerea/diminuarea
veniturilor anticipate curente n coresponden cu creditul conturilor: 331, 544, 611, 612 etc.
Soldul contului 535 Venituri anticipate curente reprezint suma veniturilor anticipate
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 536 Datorii fa de proprietari
Contul 536 Datorii fa de proprietari este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea datoriilor fa de proprietari privind dividendele i alte operaii.
Contul 536 Datorii fa de proprietari este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de proprietari n coresponden cu debitul
conturilor: 315, 321, 322, 323, 332, 334 etc.
n debitul contului 536 Datorii fa de proprietari se nregistreaz stingerea/diminuarea
datoriilor fa de proprietari n coresponden cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 311, 315, 534
etc.
Soldul contului 536 Datorii fa de proprietari reprezint suma datoriilor fa de
proprietari determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente
Contul 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special
curente.
Contul 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie
special curente n coresponden cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 211,
213, 234, 241, 242, 243, 331, 425, 714 etc.
n debitul contului 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente se nregistreaz
stingerea/diminuarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special n coresponden cu creditul
conturilor: 112, 122, 123, 125, 241, 242, 243, 341, 535, 612 etc.
Soldul contului 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente reprezint suma
finanrilor i ncasrilor cu destinaie special curente determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 538 Provizioane curente
Contul 538 Provizioane curente este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea provizioanelor curente.
Contul 538 Provizioane curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea/majorarea provizioanelor curente n coresponden cu debitul
conturilor: 121, 261, 426, 544, 712, 714, 811, 812 etc.
n debitul contului 538 Provizioane curente se nregistreaz utilizarea/anularea acestora
n coresponden cu creditul conturilor: 521, 522, 531, 533, 544, 612, 812, 833 etc.
Soldul contului 538 Provizioane curente reprezint suma provizioanelor curente
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 54 ALTE DATORII CURENTE
Conturile din grupa 54 Alte datorii curente snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i modificarea altor datorii curente ale entitii. Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a altor datorii curente snt reglementate de SNC Capital propriu i
datorii, Contracte de leasing i alte standarde de contabilitate.

Contul 541 Datorii preliminate
Contul 541 Datorii preliminate este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea datoriilor preliminate.
Contul 541 Datorii preliminate este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea datoriilor preliminate calculate n coresponden cu debitul
conturilor: 161, 221, 223, 533, 534 etc.
n debitul contului 541 Datorii preliminate se nregistreaz stingerea/diminuarea
datoriilor preliminate n coresponden cu creditul conturilor: 533, 534, 612 etc.
Soldul contului 541 Datorii preliminate reprezint suma datoriilor preliminate
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor
Contul 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i
a persoanelor.
Contul 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i
a persoanelor n coresponden cu debitul conturilor: 121, 131, 211, 213, 217, 233, 331, 712,
713, 714, 722, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor se
nregistreaz stingerea/diminuarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i a persoanelor n
coresponden cu creditul conturilor: 226, 233, 241, 242, 243, 244, 331, 532, 612, 622 etc.
Soldul contului 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor reprezint suma
datoriilor privind asigurarea bunurilor i a persoanelor determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic
Contul 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea datoriilor curente privind bunurile
primite n gestiune economic.
Contul 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic este un cont
de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor curente privind
bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu debitul conturilor: 112, 121, 122,
123, 125, 131, 132, 242, 244, 331, 714 etc.
n debitul contului 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic se
nregistreaz stingerea/diminuarea datoriilor curente privind bunurile primite n gestiune
economic n coresponden cu creditul conturilor: 112, 122, 123, 125, 131, 132, 242, 314, 331,
541, 544, 612 etc.
Soldul contului 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic
reprezint suma datoriilor curente privind bunurile primite n gestiune economic determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 544 Alte datorii curente
Contul 544 Alte datorii curente este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea altor datorii curente.
Contul 544 Alte datorii curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea altor datorii curente n coresponden cu debitul conturilor: 112,
121, 122, 123, 125, 131, 132, 224, 234, 331, 544, 712, 713, 714, 722 etc.
n debitul contului 544 Alte datorii curente se nregistreaz stingerea/diminuarea altor
datorii curente n coresponden cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 331, 541, 612, 622 etc.
Soldul contului 544 Alte datorii curente reprezint suma altor datorii curente determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate.

CLASA 6 VENITURI
Conturile din clasa 6 Venituri snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile
curente ale entitii care cuprind veniturile din activitatea operaional i veniturile din alte
activiti.
Conturile din clasa 6 Venituri snt conturi de pasiv. n creditul acestor conturi pe
parcursul perioadei de gestiune se nregistreaz cu total cumulativ de la nceputul perioadei
veniturile recunoscute n conformitate cu standardele de contabilitate, iar n debit decontarea la
finele perioadei de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform
politicilor contabile entitatea poate nregistra pe parcursul perioadei de gestiune n debitul
conturilor clasei 6 Venituri ajustarea veniturilor prin ntocmirea nregistrrilor contabile
inverse.

GRUPA 61 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL
Conturile din grupa 61 Venituri din activitatea operaional snt destinate generalizrii
informaiei privind veniturile din activitatea operaional a entitii care cuprind veniturile din
vnzri i alte venituri operaionale. Componena i regulile generale de recunoatere, evaluare i
contabilizare a veniturilor din activitatea operaional snt reglementate de SNC Prezentarea
situaiilor financiare, Venituri, Contracte de leasing, Contracte de construcie, Politici
contabile, modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente ulterioare i alte standarde de
contabilitate.

Contul 611 Venituri din vnzri
Contul 611 Venituri din vnzri este destinat generalizrii informaiei privind veniturile
din vnzarea produselor mrfurilor, prestarea serviciilor/executarea lucrrilor aferente activitii
operaionale a entitii.
n creditul contului 611 Venituri din vnzri se nregistreaz recunoaterea veniturilor
din vnzri pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor: 221, 223,
231, 241, 535, 537, 832 etc.
n debitul contului 611 Venituri din vnzri se nregistreaz decontarea veniturilor din
vnzri la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului 351.

Contul 612 Alte venituri din activitatea operaional
Contul 612 Alte venituri din activitatea operaional este destinat generalizrii
informaiei privind alte venituri care apar n cadrul desfurrii activitii operaionale, dar nu
pot fi atribuite la veniturile din vnzri.
n creditul contului 612 Alte venituri din activitatea operaional se nregistreaz
recunoaterea altor venituri din activitatea operaional pe parcursul perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 211,
212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 251, 252, 511, 512, 521, 522,
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 543, 544 etc.
n debitul contului 612 Alte venituri din activitatea operaional se nregistreaz
decontarea altor venituri din activitatea operaional la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul contului 351.

GRUPA 62 VENITURI DIN ALTE ACTIVITI
Conturile din grupa 62 Venituri din alte activiti snt destinate generalizrii informaiei
privind veniturile din alte activiti care cuprind veniturile din operaiuni cu active imobilizate,
veniturile financiare i veniturile excepionale. Componena i regulile generale de recunoatere,
evaluare i contabilizare a veniturilor din alte activiti snt reglementate de SNC Prezentarea
situaiilor financiare, Venituri, Imobilizri necorporale i corporale, Creane i investiii
financiare, Diferene de curs valutar i de sum, Politici contabile, modificri ale estimrile
contabile, erori i evenimente ulterioare i alte standarde de contabilitate.

Contul 621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate
Contul 621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate este destinat generalizrii
informaiei privind veniturile obinute din ieirea i reluarea pierderilor din deprecierea activelor
imobilizate cu excepia veniturilor din plusurile de active imobilizate constatate la inventariere.
n creditul contului 621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate se nregistreaz
recunoaterea veniturilor din operaiuni cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune
n coresponden cu debitul conturilor: 114, 126, 127, 128, 129, 133, 152, 211, 213, 221, 223,
234, 535 etc.
n debitul contului 621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate se nregistreaz
decontarea veniturilor din operaiuni cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul contului 351.

Contul 622 Venituri financiare
Contul 622 Venituri financiare este destinat generalizrii informaiei privind veniturile
obinute din operaiunile financiare ale entiti.
n creditul contului 622 Venituri financiare se nregistreaz recunoaterea veniturilor
financiare pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112,
121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223,
226, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 262, 421, 423, 422, 421, 511, 512, 521, 522,
523, 536, 544 etc.
n debitul contului 622 Venituri financiare se nregistreaz decontarea veniturilor
financiare la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului 351.

Contul 623 Venituri excepionale
Contul 623 Venituri excepionale este destinat generalizrii informaiei privind veniturile
obinute pentru compensarea pierderilor din evenimente excepionale (calamiti naturale,
perturbri politice, modificri ale legislaiei etc.).
n creditul contului 623 Venituri excepionale se nregistreaz recunoaterea veniturilor
excepionale pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112,
121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 217, 221, 223, 226,
231, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 246, 262 etc.
n debitul contului 623 Venituri excepionale se nregistreaz decontarea veniturilor
excepionale la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului 351.

CLASA 7 CHELTUIELI
Conturile din clasa 7 Cheltuieli snt destinate generalizrii informaiei privind
cheltuielile curente ale entitii care cuprind cheltuielile activitii operaionale, cheltuielile altor
activiti i cheltuielile privind impozitul pe venit.
Conturile din clasa 7 Cheltuieli snt conturi de activ. n debitul acestor conturi pe
parcursul perioadei de gestiune se nregistreaz cu total cumulativ de la nceputul perioadei
cheltuielile recunoscute n conformitate cu standardele de contabilitate, iar n credit decontarea
la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform
politicilor contabile entitatea poate nregistra pe parcursul perioadei de gestiune n creditul
conturilor clasei 7 Cheltuieli ajustarea cheltuielilor prin ntocmirea nregistrrilor contabile
inverse.

GRUPA 71 CHELTUIELI ALE ACTIVITII OPERAIONALE
Conturile din grupa 71 Cheltuieli ale activitii operaionale snt destinate generalizrii
informaiei privind cheltuielile ale activitii operaionale a entitii care cuprind costul
vnzrilor, cheltuielile de distribuire, cheltuielile administrative i alte cheltuieli ale activitii
operaionale. Componena i regulile generale de recunoatere, evaluare i contabilizare a
cheltuielilor activitii operaionale snt reglementate de SNC Prezentarea situaiilor financiare,
Cheltuieli, Diferene de curs valutar i de sum, Contracte de leasing, Contracte de
construcie, Politici contabile, modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente
ulterioare i alte standarde de contabilitate.

Contul 711 Costul vnzrilor
Contul 711 Costul vnzrilor este destinat generalizrii informaiei privind valoarea
contabil a produselor finite/mrfurilor vndute, costurilor serviciilor prestate/lucrrilor executate
n cadrul activitii operaionale a entitii i alte costuri corelate cu veniturile din vnzri.
n debitul contului 711 Costul vnzrilor se nregistreaz costul vnzrilor recunoscut pe
parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor: 216, 217, 261, 811, 812
etc.
n creditul contului 711 Costul vnzrilor se nregistreaz decontarea costului vnzrilor
la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

Contul 712 Cheltuieli de distribuire
Contul 712 Cheltuieli de distribuire este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile aferente promovrii i comercializrii produselor finite/mrfurilor i
serviciilor/lucrrilor.
n debitul contului 712 Cheltuieli de distribuire se nregistreaz recunoaterea
cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 221, 222, 223, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534,
538, 542, 543, 544, 812 etc.
n creditul contului 712 Cheltuieli de distribuire se nregistreaz decontarea cheltuielilor
de distribuire la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

Contul 713 Cheltuieli administrative
Contul 713 Cheltuieli administrative este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile aferente deservirii i gestionrii entitii n ansamblu.
n debitul contului 713 Cheltuieli administrative se nregistreaz recunoaterea
cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 226, 242, 244, 246, 261, 521, 522, 531, 532, 533,
534, 538, 542, 543, 544, 812 etc.
n creditul contului 713 Cheltuieli administrative se nregistreaz decontarea cheltuielilor
administrative la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

Contul 714 Alte cheltuieli din activitatea operaional
Contul 714 Alte cheltuieli din activitatea operaional este destinat generalizrii
informaiei privind cheltuielile legate de desfurarea activitii operaionale care nu pot fi
atribuite la costul vnzrilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative.
n debitul contului 714 Alte cheltuieli din activitatea operaional se nregistreaz
recunoaterea altor cheltuieli ale activitii operaionale pe parcursul perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 151, 211, 213, 214,
215, 216, 217, 224, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 244, 245, 246, 251, 252, 511, 512, 521, 522,
531, 532, 533, 534, 536, 538, 542, 543, 544, 811, 812 etc.
n creditul contului 714 Alte cheltuieli din activitatea operaional se nregistreaz
decontarea altor cheltuieli ale activitii operaionale la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul contului 351.

GRUPA 72 CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITI
Conturile din grupa 72 Cheltuieli ale altor activiti snt destinate generalizrii
informaiei privind cheltuielile din alte activiti care cuprind cheltuielile cu active imobilizate,
cheltuielile financiare i cheltuielile excepionale. Componena i regulile generale de
recunoatere, evaluare i contabilizare a cheltuielilor din alte activiti snt reglementate de SNC
Prezentarea situaiilor financiare, Cheltuieli, Imobilizri necorporale i corporale,
Creane i investiii financiare, Diferene de curs valutar i de sum, Politici contabile,
modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente ulterioare i alte standarde de
contabilitate.

Contul 721 Cheltuieli cu active imobilizate
Contul 721 Cheltuieli cu active imobilizate este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile aferente ieirii i pierderile din deprecierea activelor imobilizate, cu excepia
cheltuielilor aferente lipsurilor de active imobilizate constatate la inventariere.
n debitul contului 721 Cheltuieli cu active imobilizate se nregistreaz recunoaterea
cheltuielilor cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor: 111, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 141,
142, 151, 152, 172, 211, 213, 261, 262, 426, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 542, 543, 812 etc.
n creditul contului 721 Cheltuieli cu active imobilizate se nregistreaz decontarea
cheltuielilor cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul
contului 351.

Contul 722 Cheltuieli financiare
Contul 722 Cheltuieli financiare este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile aferente operaiunilor financiare ale entitii.
n debitul contului 722 Cheltuieli financiare se nregistreaz recunoaterea cheltuielilor
financiare pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor: 111, 112,
121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231,
232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 262, 421, 422, 423, 511, 512, 521, 522, 523, 535,
536, 544 etc.
n creditul contului 722 Cheltuieli financiare se nregistreaz decontarea cheltuielilor
financiare la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

Contul 723 Cheltuieli excepionale
Contul 723 Cheltuieli excepionale este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile condiionate de evenimente excepionale (calamiti naturale, perturbri politice,
modificri ale legislaiei etc.).
n debitul contului 723 Cheltuieli excepionale se nregistreaz recunoaterea
cheltuielilor excepionale pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 152, 172, 211, 212, 213, 215,
216, 217, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 261, 262, 521, 522, 531, 532, 533, 534,
811, 812 etc.
n creditul contului 723 Cheltuieli excepionale se nregistreaz decontarea cheltuielilor
excepionale la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

GRUPA 73 CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
Contul din grupa 73 Cheltuieli privind impozitul pe venit este destinat generalizrii
informaiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venit luate n calcul la determinarea
profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune. Modul de determinare i contabilizare a
cheltuielilor privind impozitul pe venit este reglementat de SNC Cheltuieli i alte standarde de
contabilitate.

Contul 731 Cheltuieli privind impozitul pe venit
Contul 731 Cheltuieli privind impozitul pe venit este destinat generalizrii informaiei
privind cheltuielile aferente impozitului pe venitul impozabil i/sau impozitului pe venitul din
activitatea operaional a entiti.
n debitul contului 731 Cheltuieli privind impozitul pe venit se nregistreaz
recunoaterea cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor: 428, 534 etc.
n creditul contului 731 Cheltuieli privind impozitul pe venit se nregistreaz decontarea
cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune n coresponden cu
debitul conturilor: 172, 351 etc.

CLASA 8 CONTURI DE GESTIUNE
Conturile din clasa 8 Conturi de gestiune snt destinate generalizrii informaiei privind
costurile de producie, adaosul comercial, ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, costurile
refacturate etc. care cuprind: conturi de calculaie, conturi de repartizare i alte conturi de
gestiune.
La data raportrii conturile de gestiune se nchid cu conturile de bilan i/sau de rezultate.

GRUPA 81 CONTURI DE CALCULAIE
Conturile din grupa 81 Conturi de calculaie snt destinate generalizrii informaiei
privind costurile de producie i calculaia costului. Componena, modul de contabilizare a
costurilor de producie i de calculaie a costului produselor fabricate/serviciilor prestate snt
reglementate de Indicaiile metodice privind contabilitatea costurilor de producie i calculaia
costului produselor i serviciilor, SNC Contracte de construcie, Cheltuieli, Stocuri i alte
standarde de contabilitate.

Contul 811 Activiti de baz
Contul 811 Activiti de baz este destinat generalizrii informaiei privind costurile de
producie i costul produselor fabricate/serviciilor prestate.
Contul 811 Activiti de baz este un cont de activ (calculaie). n debitul acestui cont se
nregistreaz soldul iniial al produciei n curs de execuie i costurile directe i indirecte de
producie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 126, 133, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 812, 821 etc.
n creditul contului 811 Activiti de baz se nregistreaz costul efectiv al produselor
fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, precum i soldul final al
produciei n curs de execuie n coresponden cu debitul conturilor: 212, 215, 216, 711, 714,
723 etc.

Contul 812 Activiti auxiliare
Contul 812 Activiti auxiliare este destinat generalizrii informaiei privind costurile de
producie i costul produselor fabricate/serviciilor prestate aferente activitilor auxiliare.
Contul 812 Activiti auxiliare este un cont de activ (calculaie). n debitul acestui cont
se nregistreaz soldul iniial al produciei n curs de execuie i costurile directe i indirecte de
producie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 226,
521, 522, 531, 532, 533, 538, 821 etc.
n creditul contului 812 Activiti auxiliare se nregistreaz costul efectiv al produselor
fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, soldul final al produciei
n curs de execuie n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 211, 212, 213, 215, 216,
217, 711, 712, 713, 714, 721, 723 etc.

GRUPA 82 CONTURI DE REPARTIZARE
Conturile din grupa 82 Conturi de repartizare snt destinate generalizrii informaiei
privind costurile indirecte de producie, costurile indirecte aferente contractelor de construcie,
costurilor de regie aferente contractelor de construcie i alte costuri de producie repartizabile.
Componena, modul de contabilizare i de repartizare a acestor costuri snt reglementate de
Indicaiile metodice privind contabilitatea costurilor de producie i calculaia costului
produselor i serviciilor, SNC Contracte de construcie, Cheltuieli, Stocuri i alte
standarde de contabilitate.

Contul 821 Costuri indirecte de producie
Contul 821 Costuri indirecte de producie este destinat generalizrii informaiei privind
costurile aferente gestiunii i deservirii subdiviziunilor de producie ale entitii.
Contul 821 Costuri indirecte de producie este un cont de activ (colectare repartizare).
n debitul acestui cont se nregistreaz majorarea costurilor indirecte de producie n
coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 133, 211, 213, 214, 226, 261, 521, 522, 531, 532,
533, 538, 544 etc.
n creditul contului 821 Costuri indirecte de producie se nregistreaz repartizarea
costurilor indirecte de producie n coresponden cu debitul conturilor: 714, 811, 812 etc.

Contul 822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie
Contul 822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie este destinat
generalizrii informaiei privind costurile indirecte aferente contractelor de construcie.
Contul 822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie este un cont de activ
(colectare repartizare). n debitul acestui cont se nregistreaz majorarea costurilor indirecte
aferente contractelor de construcie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213,
214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.
n creditul contului 822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie se
nregistreaz repartizarea costurilor indirecte aferente contractelor de construcie n
coresponden cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie
Contul 823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie este destinat
generalizrii informaiei privind costurile de regie aferente contractelor de construcie.
Contul 823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie este un cont de activ
(colectare repartizare). n debitul acestui cont se nregistreaz costurile de regie aferente
contractelor de construcie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226,
521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.
n creditul contului 823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie se
nregistreaz repartizarea costurilor de regie aferente contractelor de construcii n coresponden
cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 824 Alte costuri repartizabile
Contul 824 Alte costuri repartizabile generalizrii informaiei privind alte costuri
repartizabile ale entitii.
Contul 824 Alte costuri repartizabile este un cont de colectare repartizare. n debitul
acestui cont se nregistreaz alte costuri repartizabile n coresponden cu creditul conturilor:
113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.
n creditul contului 824 Alte costuri repartizabile se nregistreaz repartizarea/decontarea
altor costuri repartizabile n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 215, 216, 714, 811,
812 etc.

GRUPA 83 ALTE CONTURI DE GESTIUNE
Conturile din grupa 83 Alte conturi de gestiune snt destinate generalizrii informaiei
privind adaosul comercial, ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, returnarea i reducerea
preurilor la bunurilor vndute, costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor,
produciile i unitile de deservire, costurile refacturate etc. Componena, modul de
contabilizare a acestor conturi snt reglementate de Indicaiile metodice privind contabilitatea
costurilor de producie i calculaia costului produselor i serviciilor, SNC Contracte de
construcie, Cheltuieli, Venituri, Capital propriu i datorii i alte standarde de
contabilitate.

Contul 831 Adaos comercial
Contul 831 Adaos comercial este destinat generalizrii informaiei privind adaosul
comercial.
Contul 831 Adaos comercial este un cont de pasiv (rectificativ). n creditul acestui cont
se nregistreaz calcularea/majorarea adaosului comercial n coresponden cu debitul contului
217.
n debitul contului 831 Adaos comercial se nregistreaz decontarea adaosului comercial
aferent mrfurilor vndute n coresponden cu creditul contului 217.
La data raportrii diferena dintre rulajul creditor i cel debitor al contului 831 se storneaz
n coresponden cu debitul contului 217.

Contul 832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar
Contul 832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar este destinat generalizrii
informaiei privind ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar.
Contul 832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar n coresponden cu
debitul contului 241 etc.
n debitul contului 832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar se nregistreaz
decontarea ncasrilor din vnzarea bunurilor n numerar n coresponden cu creditul conturilor:
534, 544, 611, 612 etc.

Contul 833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute
Contul 833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute este destinat
generalizrii informaiei privind returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute.
Contul 833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute este un cont de activ.
n debitul acestui cont se nregistreaz valoarea bunurilor returnate i reducerile de preuri la
bunurile vndute n coresponden cu creditul conturilor: 221, 223, 226, 544, 812 etc.
n creditul contului 833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute se
nregistreaz decontarea pierderilor din returnarea i reducerea preurilor precum i valoarea
bunurilor returnate n coresponden cu debitul conturilor: 216, 217, 538, 712 etc.

Contul 834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor
Contul 834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor este destinat
generalizrii informaiei privind costurile legate de bunurilor transmise spre prelucrare terilor.
Contul 834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor este un cont de
activ. n debitul acestui cont se nregistreaz costurile aferente bunurilor transmise spre
prelucrare, n coresponden cu creditul conturilor: 211, 213, 226, 521, 531, 532, 533, 812 etc.
n creditul contului 834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor se
nregistreaz decontarea costurilor aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor n
coresponden cu debitul conturilor: 211, 215, 216 etc.

Contul 835 Producii i uniti de deservire
Contul 835 Producii i uniti de deservire este destinat generalizrii informaiei privind
costurile privind produciile i unitile de deservire.
Contul 835 Producii i uniti de deservire este un cont de activ (calculaie). n debitul
acestui cont se nregistreaz soldul iniial al produciei n curs de execuie i costurile directe i
indirecte aferente produciilor i unitilor de deservire n coresponden cu creditul conturilor:
113, 124, 211, 213, 214, 215, 521, 522, 531, 533, 812 etc.
n creditul contului 835 Producii i uniti de deservire se nregistreaz costul efectiv al
produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, soldul final
al produciei n curs de execuie aferent produciilor i unitilor de deservire n coresponden
cu debitul conturilor: 211, 215, 216, 712, 713, 714 etc.

Contul 836 Costuri refacturate
Contul 836 Costuri refacturate este destinat generalizrii informaiei privind costurile
refacturate aferente contractelor de leasing (locaiune, arend).
Contul 836 Costuri refacturate este un cont de activ (colectare repartizare). n debitul
acestui cont se nregistreaz costurile refacturate n coresponden cu creditul conturilor: 521,
522, 544 etc.
n creditul contului 836 Costuri refacturate se nregistreaz decontarea costurilor
refacturate n coresponden cu debitul conturilor: 221, 223, 234 etc.

CLASA 9 CONTURI EXTRABILANIERE
Conturile din clasa 9 Conturi extrabilaniere snt destinate generalizrii informaiei
privind bunurile nenregistrate n bilanul entitii, dar aflate n gestiunea acesteia; creanele i
datoriile contingente; garaniile acordate i primite; pierderile i facilitile fiscale i alte
elemente similare. Modul de contabilizare a elementelor nregistrate n conturi extrabilaniere
este reglementat de SNC Contracte de leasing, Creane i investiii financiare, Stocuri,
Capital propriu i datorii i alte standarde de contabilitate.

Contul 911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaional
Contul 911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaional este
destinat generalizrii la locatar a informaiei privind imobilizrile corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional.
n debitul contului 911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune)
operaional se nregistreaz valoarea contractual a imobilizrilor corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional, iar n credit valoarea contractual a acelorai imobilizri
restituite locatorilor.
Soldul contului 911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune)
operaional reprezint valoarea contractual a imobilizrilor corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional la o anumit dat.

Contul 912 Bunuri primite pentru montare
Contul 912 Bunuri primite pentru montare este destinat generalizrii informaiei privind
utilajele, echipamentele i alte bunuri primite pentru montare.
n debitul contului 912 Bunuri primite pentru montare se nregistreaz valoarea bunurilor
primite pentru montare, iar n credit valoarea bunurilor montate i transmise beneficiarilor.
Soldul contului 912 Bunuri primite pentru montare reprezint valoarea bunurilor primite
pentru montare la o anumit dat.

Contul 913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar
Contul 913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar este destinat generalizrii
informaiei la locator privind imobilizrile corporale transmise n leasing financiar.
n debitul contului 913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar se
nregistreaz valoarea contractual a imobilizrilor corporale transmise n leasing financiar, iar n
credit valoarea contractual a acelorai imobilizri transmise n proprietatea locatarilor sau
restituite de ctre acetia.
Soldul contului 913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar reprezint
valoarea contractual a imobilizrilor corporale transmise n leasing financiar la o anumit dat.

Contul 914 Bunuri primite n custodie
Contul 914 Bunuri primite n custodie este destinat generalizrii informaiei privind
bunurile (stocuri, imobilizri corporale etc.) primite n custodie.
n debitul contului 914 Bunuri primite n custodie se nregistreaz valoarea contractual
a bunurilor primite n custodie, iar n credit valoarea contractual a bunurilor ieite din
custodie.
Soldul contului 914 Bunuri primite n custodie reprezint valoarea contractual a
bunurilor primite n custodie la o anumit dat.

Contul 915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
Contul 915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare este destinat generalizrii
informaiei privind bunurile (stocuri, imobilizri corporale etc.) primite de la teri pentru
prelucrare sau reparare.
n debitul contului 915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare se nregistreaz
valoarea contractual a bunurilor primite de la teri pentru prelucrare sau reparare, iar n credit
valoarea contractual a bunurilor prelucrate sau reparate i restituite beneficiarilor.
Soldul contului 915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare reprezint valoarea
contractual a bunurilor primite pentru prelucrare sau reparare la o anumit dat.

Contul 916 Bunuri primite n baza contractelor de comision
Contul 916 Bunuri primite n baza contractelor de comision este destinat generalizrii
informaiei privind bunurile primite de comisionar n baza contractelor de comision.
n debitul contului 916 Bunuri primite n baza contractelor de comision se nregistreaz
valoarea contractual a bunurilor primite n baza contractelor de comision, iar n credit
valoarea contractual a bunurilor ieite (vndute sau restituite comitentului).
Soldul contului 916 Bunuri primite n baza contractelor de comision reprezint valoarea
contractual a bunurilor primite n baza contractelor de comision la o anumit dat.

Contul 917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor
Contul 917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor este destinat
generalizrii informaiei privind bunurile obinute din materialele prelucrate ale terilor.
n debitul contului 917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor se
nregistreaz valoarea bunurilor obinute din materialele prelucrate ale terilor, iar n credit
valoarea bunurilor scoase din evidena extrabilanier (transmise terilor, primite ca plat pentru
prelucrare etc.).
Soldul contului 917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor reprezint
valoarea bunurilor obinute din materialele prelucrate ale terilor la o anumit dat.

Contul 918 Formulare cu regim special
Contul 918 Formulare cu regim special este destinat generalizrii informaiei privind
formularele cu regim special intrate i utilizate de ctre entitate.
n debitul contului 918 Formulare cu regim special se nregistreaz valoarea
formularelor cu regim special intrate, iar n credit valoarea formularelor cu regim special ieite.
Soldul contului 918 Formulare cu regim special reprezint valoarea formularelor cu
regim special la o anumit dat.

Contul 919 Creane compromise decontate
Contul 919 Creane compromise decontate este destinat generalizrii informaiei privind
creanele compromise decontate.
n debitul contului 919 Creane compromise decontate se nregistreaz suma creanelor
compromise decontate, iar n credit suma creanelor compromise restabilite sau anulate la
expirarea termenului stabilit de entitate (de regul, 5 ani).
Soldul contului 919 Creane compromise decontate reprezint suma creanelor
compromise decontate ale entitii la o anumit dat.

Contul 920 Creane contingente
Contul 920 Active contingente este destinat generalizrii informaiei privind creanele
contingente care cuprind creanele aferente prejudiciului material, sanciunilor i altor reclamaii
naintate de ctre subiect, dar nerecunoscute de persoanele vinovate.
n debitul contului 920 Active contingente se nregistreaz suma creanelor contingente
aprute, iar n credit suma creanelor contingente decontate i/sau anulate.
Soldul contului 920 Active contingente reprezint suma creanelor contingente ale
entitii la o anumit dat.

Contul 921 Datorii contingente
Contul 921 Datorii contingente este destinat generalizrii informaiei privind datoriile
contingente care cuprind datoriile aferente sanciunilor i altor reclamaii naintate de ctre
creditori, dar nerecunoscute de entitate.
n debitul contului 921 Datorii contingente se nregistreaz suma datoriilor contingente
aprute, iar n credit suma datoriilor contingente decontate i/sau anulate.
Soldul contului 921 Datorii contingente reprezint suma datoriilor contingente ale
entitii la o anumit dat.

Contul 922 Garanii acordate
Contul 922 Garanii acordate este destinat generalizrii informaiei privind garaniile
acordate de ctre entitate terilor.
n debitul contului 922 Garanii acordate se nregistreaz valoarea garaniilor acordate,
iar n credit valoarea garaniilor decontate.
Soldul contului 922 Garanii acordate reprezint valoarea garaniilor acordate la o
anumit dat.

Contul 923 Garanii primite
Contul 923 Garanii primite este destinat generalizrii informaiei privind garaniile
primite de ctre entitate de la teri.
n debitul contului 923 Garanii primite se nregistreaz valoarea garaniilor primite, iar
n credit valoarea garaniilor decontate.
Soldul contului 923 Garanii primite reprezint valoarea garaniilor primite la o anumit
dat.

Contul 924 Pierderi fiscale
Contul 924 Pierderi fiscale este destinat generalizrii informaiei privind pierderile
fiscale ce urmeaz a fi raportate n perioadele fiscale viitoare.
n debitul contului 924 Pierderi fiscale se nregistreaz suma pierderilor fiscale calculate,
iar n credit suma pierderilor fiscale raportate la rezultatul fiscal sau anulate.
Soldul contului 924 Pierderi fiscale reprezint suma pierderilor fiscale ale entitii la o
anumit dat.

Contul 925 Faciliti fiscale
Contul 925 Faciliti fiscale este destinat generalizrii informaiei privind facilitile
fiscale prevzute de legislaie.
n debitul contului 925 Faciliti fiscale se nregistreaz suma facilitilor fiscale
acordate, iar n credit suma facilitilor fiscale decontate la expirarea termenului de acordare
sau anulate n cazul nerespectrii condiiilor stabilite de legislaia n vigoare.
Soldul contului 925 Faciliti fiscale reprezint suma facilitilor fiscale ale entitii la o
anumit dat.
&

__________
Ministerul Finanelor
Ordin nr.119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile //Monitorul Oficial 233-237/1534,
22.10.2013

O R D I N
privind aprobarea Planului general de conturi contabile

nr. 119 din 06.08.2013

Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013
Monitorul Oficial nr.177-181/1225 din 16.08.2013

* * *
ntru executarea prevederilor Legii contabilitii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), cu modificrile i
completrile ulterioare, Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr.1507 din 31 decembrie 2008
Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilitii i auditului n sectorul corporativ
pe anii 2009-2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11, art.31), cu
modificrile i completrile ulterioare,
ORDON:
1. Se aprob Planul general de conturi contabile cu intrarea n vigoare din 1 ianuarie 2014,
publicarea n Monitorul Oficial al Republicii Moldova i plasarea pe pagina oficial a
Ministerului Finanelor.
[Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, n vigoare 01.01.2014]
[Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.146 din 16.10.2013, n vigoare 01.01.2014]

1
1
. Planul general de conturi contabile se aplic de entiti cu titlu de recomandare de la 1
ianuarie 2014 i obligatoriu de la 1 ianuarie 2015. Entitile care vor decide aplicarea Planului
general de conturi contabile menionat la pct.1 ncepnd cu 1 ianuarie 2014 nu vor aplica Planul
de conturi contabile al activitii economico-financiare a ntreprinderilor menionat la pct.2.
[Pct.1
1
introdus prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, n vigoare 01.01.2014]

2. Din 1 ianuarie 2015 se abrog Planul de conturi contabile al activitii economico-
financiare a ntreprinderilor, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin ordinele
ministrului finanelor nr.174 din 25.12.1997, nr.2 din 10.01.2006, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.93-96 din 30.12.1997, nr.20-50 din 31.01.2006) i hotrrea nr.53 din
14.04.1998 cu privire la aprobarea i punerea n aplicare a grupelor suplimentare de conturi i
conturilor I pentru contabilitatea financiar a organizaiilor de asigurare din Republica Moldova
aprobat de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurrilor i Fondurilor Nestatale de
Pensii (Monitorul Oficial nr.105-107 din 26.11.1998).
[Pct.2 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, n vigoare 01.01.2014]

VICEMINISTRUL FINANELOR Victor BARBNEAGR

Chiinu, 6 august 2013.

Nr.119.Not: Planul general de conturi contabile publicat n Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013


PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE

I. DISPOZIII GENERALE
Planul general de conturi contabile este elaborat n baza Standardelor Naionale de
Contabilitate (SNC) i a altor acte normative contabile, innd cont de cerinele de prezentare a
informaiilor n situaiile financiare i necesitile informaionale ale entitii.
Planul general de conturi contabile se extinde asupra entitilor care in contabilitatea n
partid dubl, cu excepia entitilor care aplic Standardele Internaionale de Raportare
Financiar (IFRS), i instituiilor publice.
Planul general de conturi contabile reglementeaz modul de nregistrare a faptelor
economice n conturi care rezult din prevederile SNC i altor acte normative contabile.
nregistrarea faptelor economice n conturi se efectueaz n funcie de coninutul economic al
acestora, cu respectarea principiilor, normelor i politicilor contabile ale entitii.
Planul general de conturi contabile cuprinde trei capitole:
I. Dispoziii generale
II. Nomenclatorul conturilor contabile
III. Caracteristica i modul de aplicare a conturilor contabile
n capitolul I este prezentat modul general de clasificare, funcionare i simbolizare a
conturilor contabile.
Capitolul II cuprinde nomenclatorul claselor, grupelor de conturi, conturilor de gradul I
(conturile sintetice) i conturilor de gradul II (subconturile).
n capitolul III snt caracterizate clasele, grupele de conturi i conturile de gradul I i
prezentate principalele conturi corespondente pe debitul i creditul fiecrui cont sintetic.
Planul general de conturi contabile cuprinde 9 clase:
1. Active imobilizate
2. Active circulante
3. Capital propriu
4. Datorii pe termen lung
5. Datorii curente
6. Venituri
7. Cheltuieli
8. Conturi de gestiune
9. Conturi extrabilaniere
Clasele 1-5 cuprind conturile de bilan, clasele 6-7 conturile de rezultate, clasa 8
conturile de gestiune i clasa 9 conturile extrabilaniere.
Conturile de bilan snt destinate generalizrii informaiei privind activele, capitalul propriu
i datoriile entitii. La data raportrii soldurile debitoare sau creditoare ale acestor conturi se iau
n calcul la determinarea indicatorilor din bilan.
Conturile de rezultate snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile i
cheltuielile entitii. La data raportrii rulajele creditoare ale conturilor de venituri i rulajele
debitoare ale conturilor de cheltuieli se iau n calcul la determinarea indicatorilor din situaia de
profit i pierdere.
Conturile de gestiune snt destinate generalizrii informaiei privind costurile de producie,
adaosul comercial, ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, costurile refacturate i alte
elemente contabile cu caracter tranzitoriu. La data raportrii conturile de gestiune se nchid cu
conturile de bilan i/sau de rezultate.
Conturile extrabilaniere snt destinate generalizrii informaiei privind bunurile
nenregistrate n bilanul entitii, dar aflate n gestiunea acesteia, creanele i datoriile
contingente, garaniile acordate i primite, pierderile fiscale i alte elemente similare.
Conturile din clasele 1-8 funcioneaz n partid dubl, conform creia nregistrrile se
efectueaz concomitent n debitul unui cont i creditul altui cont.
Conturile din clasa 9 funcioneaz n partid simpl, conform creia nregistrrile se
efectueaz n debitul sau creditul unui singur cont, fr coresponden cu alte conturi.
Simbolizarea conturilor are la baz sistemul zecimal potrivit cruia:
clasele de conturi snt simbolizate cu o singur cifr de la 1 la 9;
grupele de conturi snt simbolizate cu dou cifre, din care: prima indic codul (simbolul)
clasei n care este inclus grupa respectiv, iar a doua numrul grupei;
conturile de gradul I snt simbolizate cu trei cifre, din care: primele dou formeaz codul
grupei, la care se refer contul respectiv, iar a treia cifr numrul contului de gradul I;
conturile de gradul II snt simbolizate cu patru cifre, din care: primele trei cifre indic
codul contului de gradul I, iar a patra cifr numrul contului de gradul II al contului sintetic
respectiv.
Conturile de gradul I din clasele 1-7 snt obligatorii pentru toate entitile, iar conturile de
gradul I din clasele 8-9 i conturile de gradul II din toate clasele au un caracter de recomandare i
se aplic, dup caz, n funcie de particularitile activitii entitii i cerinele de prezentare a
informaiilor, precum i n scopuri de analiz i control.
Entitile pot s introduc conturi suplimentare de gradul II n clasele 1-7 i conturi de
gradul I i II n clasele 8-9 n conformitate cu necesitile informaionale proprii, fr dublarea i
denaturarea Planului general de conturi contabile.
Planul general de conturi contabile cuprinde conturi de activ i de pasiv. Conturile din
clasele 1, 2, 7 i 8 (cu excepia conturilor rectificative) snt conturi de activ, iar conturile din
clasele 3-6 (cu excepia conturilor rectificative) snt conturi de pasiv.
n Planul general de conturi contabile este utilizat terminologia din SNC i alte acte
normative contabile.
n baza Planului general de conturi contabile entitatea elaboreaz planul de conturi de lucru
care conine nomenclatorul integral al conturilor de gradul I i II necesare pentru inerea
contabilitii, ntocmirea situaiilor financiare i alte necesiti informaionale.

II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE


CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

11 IMOBILIZRI NECORPORALE
111 Imobilizri necorporale n curs de execuie
112 Imobilizri necorporale
1121 Drepturi de autor i titluri de protecie
1122 Brevete i mrci
1123 Know-how-uri i francize
1124 Licene de activitate
1125 Programe informatice
1126 Desene i modele industriale
1127 Drepturi de utilizare a activelor imobilizate
1128 Imobilizri necorporale primite n gestiune economic
1129 Alte imobilizri necorporale
113 Amortizarea imobilizrilor necorporale
1131 Amortizarea drepturilor de autor i titlurilor de protecie
1132 Amortizarea brevetelor i mrcilor
1133 Amortizarea know-how-urilor i francizelor
1134 Amortizarea licenelor de activitate
1135 Amortizarea programelor informatice
1136 Amortizarea desenelor i modelelor industriale
1137 Amortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate
1138 Amortizarea imobilizrilor necorporale primite n gestiune economic
1139 Amortizarea altor imobilizri necorporale
114 Deprecierea imobilizrilor necorporale
12 IMOBILIZRI CORPORALE
121 Imobilizri corporale n curs de execuie
1211 Construcii n curs de execuie
1212 Utilaj destinat instalrii
1213 Imobilizri corporale pn la punerea n utilizare
1214 Costuri ulterioare n curs de execuie
122 Terenuri
1221 Terenuri n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit
1222 Terenuri fr construcii
1223 Terenuri cu construcii
1224 Terenuri cu zcminte
1225 Terenuri cu plantaii perene
1226 Terenuri primite n gestiune economic
1227 Alte terenuri
123 Mijloace fixe
1231 Cldiri
1232 Construcii speciale
1233 Maini, utilaje i instalaii de transmisie
1234 Mijloace de transport
1235 Instrumente i inventar
1236 Costuri ulterioare aferente obiectelor nenregistrate n bilan
1237 Mijloace fixe primite n leasing financiar
1238 Mijloace fixe primite n gestiune economic
1239 Alte mijloace fixe
124 Amortizarea mijloacelor fixe
1241 Amortizarea cldirilor
1242 Amortizarea construciilor speciale
1243 Amortizarea mainilor, utilajelor i instalaiilor de transmisie
1244 Amortizarea mijloacelor de transport
1245 Amortizarea instrumentelor i inventarului
1246 Amortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor nenregistrate n bilan
1247 Amortizarea mijloacelor fixe primite n leasing financiar
1248 Amortizarea mijloacelor fixe primite n gestiune economic
1249 Amortizarea altor mijloace fixe
125 Resurse minerale
126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale
127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie
128 Deprecierea terenurilor
129 Deprecierea mijloacelor fixe
13 ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
131 Active biologice imobilizate n curs de execuie
132 Active biologice imobilizate
133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate
1331 Amortizarea activelor biologice imobilizate
1332 Deprecierea activelor biologice imobilizate
14 INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate
1411 Valori mobiliare
1412 Cote de participaie
1413 Depozite
1414 mprumuturi acordate
1415 Alte investiii financiare
142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate
1421 Valori mobiliare
1422 Cote de participaie
1423 Depozite
1424 mprumuturi acordate
1425 Alte investiii financiare
15 INVESTIII IMOBILIARE
151 Investiii imobiliare
152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare
1521 Amortizarea investiiilor imobiliare
1522 Deprecierea investiiilor imobiliare
16 CREANE I AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
161 Creane pe termen lung
1611 Creane comerciale pe termen lung
1612 Creane pe termen lung privind leasingul
1613 Alte creane pe termen lung
162 Avansuri acordate pe termen lung
1621 Avansuri acordate n ar
1622 Avansuri acordate n strintate
17 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
171 Cheltuieli anticipate pe termen lung
172 Alte active imobilizate

CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE

21 STOCURI
211 Materiale
2111 Materii prime i materiale de baz
2112 Materiale auxiliare
2113 Piese de schimb
2114 Combustibil
2115 Ambalaje
2116 Anvelope i acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport
2117 Materiale cu destinaia agricol
2118 Materiale transmise temporar terilor
2119 Alte materiale
212 Active biologice circulante
213 Obiecte de mic valoare i scurt durat
2131 Obiecte de mic valoare i scurt durat n stoc
2132 Obiecte de mic valoare i scurt durat n exploatare
2133 Construcii i dispozitive provizorii
2134 Obiecte de mic valoare i scurt durat transmise temporar terilor
214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat
2141 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat
2142 Uzura construciilor i dispozitivelor provizorii
215 Producia n curs de execuie
2151 Produse n curs de execuie
2152 Servicii n curs de execuie
2153 Lucrri n curs de execuie
216 Produse
2161 Produse finite
2162 Semifabricate din producie proprie
2163 Produse secundare
2164 Produse transmise temporar terilor
217 Mrfuri
2171 Bunuri procurate n vederea revnzrii
2172 Produse transmise spre vnzare magazinelor proprii
2173 Bunuri imobiliare deinute pentru vnzare
2174 Mrfuri transmise temporar terilor
22 CREANE COMERCIALE I CALCULATE
221 Creane comerciale
2211 Creane comerciale din ar
2212 Creane comerciale din strintate
2213 Alte creane comerciale
222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise
223 Creane ale prilor afiliate
2231 Creane ale prilor afiliate din ar
2232 Creane ale prilor afiliate din strintate
2233 Alte creane ale prilor afiliate
224 Avansuri acordate curente
2241 Avansuri acordate n ar
2242 Avansuri acordate n strintate
225 Creane ale bugetului
2251 Creane privind impozitul pe venit
2252 Creane privind taxa pe valoarea adugat
2253 Creane privind accizele
2254 Creane privind alte impozite i taxe
2255 Alte creane ale bugetului
226 Creane ale personalului
2261 Creane ale titularilor de avans
2262 Creane privind recuperarea prejudiciului material
2263 Creane privind mprumuturile acordate personalului
2264 Alte creane ale personalului
23 ALTE CREANE CURENTE
231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitii
2311 Creane privind leasingul
2312 Creane privind dobnzile i redevenele calculate
2313 Creane privind dividendele calculate
2314 Alte creane privind veniturile
232 Creane preliminate
2321 Creane preliminate privind decontrile cu bugetul
2322 Creane preliminate privind leasingul
2323 Alte creane preliminate
233 Creane curente privind asigurrile
234 Alte creane curente
2341 Creane privind ieirea activelor imobilizate
2342 Creane privind reclamaiile naintate i recunoscute
2343 Creane privind alte operaii
24 NUMERAR
241 Casa
2411 Casa n moned naional
2412 Casa n valut strin
2413 Numerar n casierie legat
242 Conturi curente n moned naional
2421 Numerar la conturi nelegat
2422 Numerar la conturi legat
243 Conturi curente n valut strin
2431 Numerar la conturi n ar
2432 Numerar la conturi n strintate
2433 Numerar la conturi legat
244 Alte conturi bancare
2441 Acreditive
2442 Carduri bancare
2443 Numerar la alte conturi bancare
245 Transferuri de numerar n expediie
246 Documente bneti
25 INVESTIII FINANCIARE CURENTE
251 Investiii financiare curente n pri neafiliate
2511 Valori mobiliare
2512 Cote de participaie
2513 Depozite
2514 mprumuturi acordate
2515 Alte investiii financiare curente
252 Investiii financiare curente n pri afiliate
2521 Valori mobiliare
2522 Cote de participaie
2523 Depozite
2524 mprumuturi acordate
2525 Alte investiii financiare curente
26 ALTE ACTIVE CIRCULANTE
261 Cheltuieli anticipate curente
262 Alte active circulante

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

31 CAPITAL SOCIAL I SUPLIMENTAR
311 Capital social
312 Capital suplimentar
3121 Prime de aporturi
3122 Diferene din anularea sau nstrinarea prilor sociale retrase
3123 Alte elemente de capital suplimentar
313 Capital nevrsat
3131 Capital nevrsat privind prile sociale neachitate de proprietari
3132 Capital nevrsat privind acoperirea pierderilor anilor precedeni
314 Capital nenregistrat
3141 Aciuni nenregistrate emise la nfiinarea societii
3142 Pri sociale pn la nregistrarea de stat a majorrii capitalului social
315 Capital retras
32 REZERVE
321 Capital de rezerv
322 Rezerve statutare
323 Alte rezerve
33 PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERIT)
331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni
333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
334 Profit utilizat al perioadei de gestiune
335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile
34 ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
341 Fonduri
3411 Fondul de active imobilizate
3412 Fondul de autofinanare
3413 Alte fonduri
342 Subvenii entitilor cu proprietate public
3421 Subvenii aferente activelor imobilizate
3422 Alte subvenii
343 Alte elemente de capital propriu
35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL
351 Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG

41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
411 Credite bancare pe termen lung
4111 Credite bancare n moned naional
4112 Credite bancare n valut strin
4113 Datorii convertibile privind creditele bancare
4114 Alte credite bancare pe termen lung
412 mprumuturi pe termen lung
4121 mprumuturi din pri neafiliate
4122 mprumuturi din pri afiliate
4123 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
4124 mprumuturi de la personalul entitii
4125 Datorii convertibile privind mprumuturile
4126 Alte mprumuturi pe termen lung
413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
421 Datorii comerciale pe termen lung
4211 Datorii comerciale n ar
4212 Datorii comerciale n strintate
4213 Alte datorii comerciale
422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung
4221 Datorii fa de prile afiliate din ar
4222 Datorii fa de prile afiliate din strintate
4223 Alte datorii fa de prile afiliate
423 Avansuri primite pe termen lung
4231 Avansuri primite din ar
4232 Avansuri primite din strintate
424 Venituri anticipate pe termen lung
4241 Subvenii
4242 Alte venituri anticipate pe termen lung
425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung
426 Provizioane pe termen lung
427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economic
428 Alte datorii pe termen lung

CLASA 5. DATORII CURENTE

51 DATORII FINANCIARE CURENTE
511 Credite bancare pe termen scurt
5111 Credite bancare n moned naional
5112 Credite bancare n valut strin
5113 Credite bancare n moned naional restante
5114 Credite bancare n valut strin restante
5115 Alte credite bancare pe termen scurt
5116 Dobnzi aferente creditelor bancare
512 mprumuturi pe termen scurt
5121 mprumuturi de la pri neafiliate
5122 mprumuturi de la pri afiliate
5123 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
5124 mprumuturi de la personalul entitii
5125 Alte mprumuturi pe termen scurt
5126 Dobnzi aferente mprumuturilor
52 DATORII COMERCIALE CURENTE
521 Datorii comerciale curente
5211 Datorii comerciale n ar
5212 Datorii comerciale n strintate
5213 Alte datorii comerciale
522 Datorii curente fa de prile afiliate
5221 Datorii fa de prile afiliate din ar
5222 Datorii fa de prile afiliate din strintate
5223 Alte datorii fa de prile afiliate
523 Avansuri primite curente
5231 Avansuri primite din ar
5232 Avansuri primite din strintate
53 DATORII CALCULATE CURENTE
531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii
5311 Datorii salariale
5312 Datorii fa de deponeni
532 Datorii fa de personal privind alte operaii
5321 Datorii fa de titularii de avans
5322 Datorii fa de personal privind alte operaii
533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale
5331 Datorii fa de bugetul asigurrilor sociale de stat
5332 Datorii fa de fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical
5333 Alte datorii privind asigurrile sociale i medicale
534 Datorii fa de buget
5341 Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor i
profesional
5342 Datorii privind impozitul pe venit din salariu
5343 Datorii privind impozitul pe venit reinut la sursa de plat
5344 Datorii privind taxa pe valoarea adugat
5345 Datorii privind accizele
5346 Datorii privind alte impozite i taxe
5347 Datorii privind sanciunile
5348 Alte datorii fa de buget
535 Venituri anticipate curente
5351 Subvenii
5352 Alte venituri anticipate curente
536 Datorii fa de proprietari
5361 Datorii privind dividendele calculate
5362 Datorii privind alte operaii
537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente
538 Provizioane curente
54 ALTE DATORII CURENTE
541 Datorii preliminate
5411 Datorii preliminate privind decontrile cu bugetul
5412 Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asisten
medical
5413 Datorii preliminate privind leasingul financiar
5414 Alte datorii preliminate
542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor
543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic
544 Alte datorii curente
5441 Datorii privind sanciunile comerciale
5442 Alte datorii calculate curente

CLASA 6. VENITURI

61 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL
611 Venituri din vnzri
6111 Venituri din vnzarea produselor
6112 Venituri din vnzarea mrfurilor
6113 Venituri din prestarea serviciilor
6114 Venituri din executarea lucrrilor
6115 Venituri din contracte de construcie
6116 Venituri din contracte de leasing operaional i financiar (arend, locaiune)
6117 Venituri din contracte de microfinanare
6118 Alte venituri din vnzri
612 Alte venituri din activitatea operaional
6121 Venituri din ieirea altor active circulante
6122 Venituri din sanciuni
6123 Venituri din recuperarea prejudiciului material
6124 Venituri din plusurile de active imobilizate i circulante constatate la
inventariere
6125 Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripie expirat
6126 Alte venituri operaionale
62 VENITURI DIN ALTE ACTIVITI
621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate
6211 Venituri din ieirea imobilizrilor necorporale
6212 Venituri din ieirea imobilizrilor corporale
6213 Venituri din ieirea investiiilor financiare pe termen lung
6214 Venituri din ieirea investiiilor imobiliare
6215 Venituri din ieirea altor active imobilizate
6216 Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate
6217 Alte venituri din operaiuni cu active imobilizate
622 Venituri financiare
6221 Venituri din diferene de curs valutar
6222 Venituri din diferene de sum
6223 Venituri din redevene
6224 Venituri din active imobilizate i circulante intrate cu titlu gratuit
6225 Venituri din dividende i participaii n alte entiti
6226 Venituri din dobnzi aferente altor activitii
6227 Alte venituri financiare
623 Venituri excepionale
6231 Venituri din compensarea pierderilor din calamiti
6232 Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepionale
6233 Alte venituri excepionale

CLASA 7. CHELTUIELI

71 CHELTUIELI ALE ACTIVITII OPERAIONALE
711 Costul vnzrilor
7111 Valoarea contabil a produselor vndute
7112 Valoarea contabil a mrfurilor vndute
7113 Costul serviciilor prestate
7114 Costul lucrrilor executate terilor
7115 Costuri aferente contractelor de construcie
7116 Costuri aferente contractelor de leasing operaional i financiar (arend,
locaiune)
7117 Costuri aferente contractelor de microfinanare
7118 Alte costuri aferente veniturilor din vnzri
712 Cheltuieli de distribuire
7121 Cheltuieli cu personalul comercial
7122 Cheltuieli privind amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor imobilizate cu
destinaie comercial
7123 Cheltuieli cu ambalajele i alte materiale utilizate la comercializarea
produselor i mrfurilor
7124 Cheltuieli de transportare a produselor i mrfurilor
7125 Cheltuieli de publicitate i marketing
7126 Cheltuieli privind reparaiile i deservirea produselor i mrfurilor n perioada
de garanie
7127 Cheltuieli privind creanele comerciale compromise
7128 Cheltuieli privind returnrile i reducerile
7129 Alte cheltuieli de distribuire
713 Cheltuieli administrative
7131 Cheltuieli cu personalul administrativ
7132 Cheltuieli privind amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor imobilizate cu
destinaie administrativ
7133 Cheltuieli cu impozitele i taxele, cu excepia impozitului pe venit
7134 Cheltuieli n scopuri de filantropie i sponsorizare
7135 Cheltuieli privind serviciile cu destinaie administrativ
7136 Cheltuieli de protocol (reprezentan)
7137 Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ
7138 Alte cheltuieli administrative
714 Alte cheltuieli din activitatea operaional
7141 Valoarea contabil i cheltuielile aferente altor active circulante ieite
7142 Cheltuieli privind sanciunile
7143 Cheltuieli privind dobnzile
7144 Cheltuieli privind lipsurile i pierderile din deteriorarea activelor imobilizate i
circulante
7145 Cheltuieli privind creanele compromise decontate, cu excepia celor
comerciale
7146 Cheltuieli aferente evalurii stocurilor la valoarea realizabil net
7147 Alte cheltuieli operaionale
72 CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITI
721 Cheltuieli cu active imobilizate
7211 Valoarea contabil i cheltuielile aferente imobilizrilor necorporale ieite
7212 Valoarea contabil i cheltuielile aferente imobilizrilor corporale ieite
7213 Valoarea contabil i cheltuielile aferente investiiilor financiare pe termen
lung ieite
7214 Valoarea contabil i cheltuielile aferente investiiilor imobiliare ieite
7215 Valoarea contabil i cheltuielile aferente altor active imobilizate ieite
7216 Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate
7217 Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
7218 Alte cheltuieli cu active imobilizate
722 Cheltuieli financiare
7221 Cheltuieli din diferene de curs valutar
7222 Cheltuieli din diferene de sum
7223 Cheltuieli privind redevenele
7224 Valoarea contabil i cheltuielile aferente activelor imobilizate i circulante
transmise cu titlu gratuit
7225 Cheltuieli aferente emisiunii i operaiunilor cu aciuni proprii
7226 Alte cheltuieli financiare
723 Cheltuieli excepionale
7231 Cheltuieli privind calamitile
7232 Cheltuieli privind alte evenimente excepionale
7233 Alte cheltuieli excepionale
73 CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
731 Cheltuieli privind impozitul pe venit
7311 Cheltuieli privind impozitul pe venit
7312 Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaional
7313 Alte cheltuieli privind impozitul pe venit

CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE

81 CONTURI DE CALCULAIE
811 Activiti de baz
812 Activiti auxiliare
82 CONTURI DE REPARTIZARE
821 Costuri indirecte de producie
822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie
823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie
824 Alte costuri repartizabile
83 ALTE CONTURI DE GESTIUNE
831 Adaos comercial
832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar
833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute
834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor
835 Producii i uniti de deservire
836 Costuri refacturate

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANIERE

911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaional
912 Bunuri primite pentru montare
913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar
914 Bunuri primite n custodie
915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
916 Bunuri primite n baza contractelor de comision
917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor
918 Formulare cu regim special
919 Creane compromise decontate
920 Creane contingente
921 Datorii contingente
922 Garanii acordate
923 Garanii primite
924 Pierderi fiscale
925 Faciliti fiscale

III. CARACTERISTICA I MODUL DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

CLASA 1 ACTIVE IMOBILIZATE
Conturile din clasa 1 Active imobilizate snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor imobilizate care cuprind: imobilizrile necorporale, imobilizrile
corporale, active biologice imobilizate, investiiile financiare pe termen lung, investiiile
imobiliare, creanele i avansurile pe termen lung i alte active imobilizate.

GRUPA 11 IMOBILIZRI NECORPORALE
Conturile din grupa 11 Imobilizri necorporale snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i micarea imobilizrilor necorporale. Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a imobilizrilor necorporale snt reglementate de SNC Imobilizri
necorporale i corporale, Deprecierea activelor i alte standarde de contabilitate.

Contul 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie
Contul 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea imobilizrilor necorporale procurate sau aflate n proces
de creare i de pregtire pentru utilizare dup destinaie.
Contul 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii imobilizrilor necorporale n curs de
execuie n coresponden cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422,
425, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 543, 612 etc.
n creditul contului 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii imobilizrilor necorporale n curs de execuie n coresponden cu
debitul conturilor: 112, 114, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie este debitor i reprezint
valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execuie determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 112 Imobilizri necorporale
Contul 112 Imobilizri necorporale este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea imobilizrilor necorporale transmise n exploatare.
Contul 112 Imobilizri necorporale este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii imobilizrilor necorporale transmise n exploatare n
coresponden cu creditul conturilor: 111, 313, 314, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612 etc.
n creditul contului 112 Imobilizri necorporale se nregistreaz ieirea/diminuarea
valorii imobilizrilor necorporale n coresponden cu debitul conturilor: 113, 114, 714, 721,
722, 723 etc.
Soldul contului 112 Imobilizri necorporale este debitor i reprezint valoarea
imobilizrilor necorporale transmise n exploatare determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale
Contul 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale este destinat generalizrii informaiei
privind amortizarea imobilizrilor necorporale transmise n exploatare.
Contul 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale este un cont de pasiv (rectificativ). n
creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii imobilizrilor necorporale
n coresponden cu debitul conturilor: 121, 331, 341, 712, 713, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale se nregistreaz
decontarea/diminuarea amortizrii imobilizrilor necorporale n coresponden cu creditul
conturilor 112, 331 etc.
Soldul contului 113 Amortizarea imobilizrilor necorporale este creditor i reprezint
suma amortizrii acumulate a imobilizrilor necorporale determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale
Contul 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale este destinat generalizrii informaiei
privind deprecierea imobilizrilor necorporale n curs de execuie i transmise n exploatare.
Contul 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale este un cont de pasiv (rectificativ). n
creditul acestui cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea imobilizrilor
necorporale n coresponden cu debitul conturilor 343, 721 etc.
n debitul contului 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale se nregistreaz
decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea imobilizrilor necorporale n coresponden cu
creditul conturilor: 111, 112, 343, 621 etc.
Soldul contului 114 Deprecierea imobilizrilor necorporale este creditor i reprezint
suma deprecierii acumulate a imobilizrilor necorporale determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

GRUPA 12 IMOBILIZRI CORPORALE
Conturile din grupa 12 Imobilizri corporale snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i micarea imobilizrilor corporale. Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a imobilizrilor corporale snt reglementate de SNC Imobilizri
necorporale i corporale, Deprecierea activelor, Costurile ndatorrii, Contracte de
leasing i alte standarde de contabilitate.

Contul 121 Imobilizri corporale n curs de execuie
Contul 121 Imobilizri corporale n curs de execuie este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea imobilizrilor corporale (cu excepia terenurilor i
resurselor minerale) procurate sau aflate n procesul de creare i de pregtire pentru utilizare
dup destinaie.
Contul 121 Imobilizri corporale n curs de execuie este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii imobilizrilor corporale n curs de
execuie n coresponden cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422,
424, 425, 426, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612, 621 etc.
n creditul contului 121 Imobilizri corporale n curs de execuie se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii imobilizrilor corporale n curs de execuie n coresponden cu
debitul conturilor: 123, 127, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 121 Imobilizri corporale n curs de execuie este debitor i reprezint
valoarea imobilizrilor corporale n curs de execuie determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

Contul 122 Terenuri
Contul 122 Terenuri este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
terenurilor aflate n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit i/sau transmise n exploatare.
Contul 122 Terenuri este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii terenurilor n coresponden cu creditul conturilor: 151, 313, 314, 421,
422, 425, 427, 521, 522, 537, 543 etc.
n creditul contului 122 Terenuri se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii terenurilor n
coresponden cu debitul conturilor: 128, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 122 Terenuri este debitor i reprezint valoarea terenurilor determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 123 Mijloace fixe
Contul 123 Mijloace fixe este destinat generalizrii informaiei privind existena i
micarea mijloacelor fixe transmise n exploatare, aflate n proprietatea entitii, primite n
leasing financiar i/sau gestiune economic.
Contul 123 Mijloace fixe este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii mijloacelor fixe n coresponden cu creditul conturilor: 121, 313, 314,
421, 422, 424, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612, 621 etc.
n creditul contului 123 Mijloace fixe se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii
mijloacelor fixe n coresponden cu debitul conturilor: 124, 129, 213, 215, 216, 217, 714, 721,
722, 723 etc.
Soldul contului 123 Mijloace fixe este debitor i reprezint valoarea mijloacelor fixe
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 124 Amortizarea mijloacelor fixe
Contul 124 Amortizarea mijloacelor fixe este destinat generalizrii informaiei privind
amortizarea mijloacelor fixe transmise n exploatare.
Contul 124 Amortizarea mijloacelor fixe este un cont de pasiv (rectificativ). n creditul
acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii mijloacelor fixe n coresponden
cu debitul conturilor: 111, 121, 125, 331, 341, 712, 713, 723, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 124 Amortizarea mijloacelor fixe se nregistreaz
decontarea/diminuarea amortizrii mijloacelor fixe ieite n coresponden cu creditul conturilor:
123, 331 etc.
Soldul contului 124 Amortizarea mijloacelor fixe este creditor i reprezint suma
amortizrii acumulate a mijloacelor fixe determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 125 Resurse minerale
Contul 125 Resurse minerale este destinat generalizrii informaiei privind existena i
micarea resurselor minerale aflate n curs de execuie i/sau transmise n extracie.
Contul 125 Resurse minerale este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii resurselor minerale n coresponden cu creditul
conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 421, 422, 427, 521, 522, 531, 533 etc.
n creditul contului 125 Resurse minerale se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii
resurselor minerale n coresponden cu debitul conturilor: 126, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 125 Resurse minerale este debitor i reprezint valoarea resurselor
minerale determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale
Contul 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale este destinat generalizrii
informaiei privind amortizarea resurselor minerale transmise n extracie i deprecierea
resurselor minerale aflate n curs de execuie.
Contul 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii i
recunoaterea pierderilor din deprecierea resurselor minerale n coresponden cu debitul
conturilor: 331, 811, 721 etc.
n debitul contului 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale se nregistreaz
decontarea/diminuarea amortizrii i deprecierii, precum i reluarea pierderilor din deprecierea
resurselor minerale n coresponden cu creditul conturilor: 125, 331, 621 etc.
Soldul contului 126 Amortizarea i deprecierea resurselor minerale este creditor i
reprezint suma amortizrii i deprecierii acumulate a resurselor minerale determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie
Contul 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie este destinat
generalizrii informaiei privind deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie.
Contul 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea
imobilizrilor corporale n curs de execuie n coresponden cu debitul conturilor: 343, 721 etc.
n debitul contului 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie se
nregistreaz decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu
creditul conturilor: 121, 343, 621 etc.
Soldul contului 127 Deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie este creditor
i reprezint suma deprecierii acumulate a imobilizrilor corporale n curs de execuie
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 128 Deprecierea terenurilor
Contul 128 Deprecierea terenurilor este destinat generalizrii informaiei privind
deprecierea terenurilor aflate n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit sau transmise n
exploatare.
Contul 128 Deprecierea terenurilor este un cont de pasiv (rectificativ). n creditul acestui
cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu
debitul conturilor: 343, 721 etc.
n debitul contului 128 Deprecierea terenurilor se nregistreaz decontarea/reluarea
pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu creditul conturilor: 122, 343, 621 etc.
Soldul contului 128 Deprecierea terenurilor este creditor i reprezint suma deprecierii
acumulate a terenurilor determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 129 Deprecierea mijloacelor fixe
Contul 129 Deprecierea mijloacelor fixe este destinat generalizrii informaiei privind
deprecierea mijloacelor fixe aflate n exploatare.
Contul 129 Deprecierea mijloacelor fixe este un cont de pasiv (rectificativ). n creditul
acestui cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe n
coresponden cu debitul conturilor: 343, 721 etc.
n debitul contului 129 Deprecierea mijloacelor fixe se nregistreaz decontarea/reluarea
pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe n coresponden cu creditul conturilor: 123, 343,
621 etc.
Soldul contului 129 Deprecierea mijloacelor fixe este creditor i reprezint suma
deprecierii acumulate a mijloacelor fixe determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

GRUPA 13 ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
Conturile din grupa 13 Active biologice imobilizate snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i micarea activelor biologice imobilizate. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a activelor biologice imobilizate snt reglementate de SNC
Particularitile contabilitii n agricultur i alte standarde de contabilitate.

Contul 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie
Contul 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea plantaiilor perene pn la transferarea pe rod sau pn la
mpreunarea coroanelor (pentru fiile forestiere de protecie, masivele forestiere), precum i
animalelor imature ntreinute pentru completarea/nfiinarea cirezii (turmei) de baz.
Contul 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie este un cont de activ. n
debitul acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate n
curs de execuie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 212, 213, 214, 216, 226,
313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612 etc.
n creditul contului 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii activelor biologice imobilizate n curs de execuie n coresponden cu
debitul conturilor: 133, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 131 Active biologice imobilizate n curs de execuie este debitor i
reprezint valoarea activelor biologice imobilizate n curs de execuie determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 132 Active biologice imobilizate
Contul 132 Active biologice imobilizate este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor biologice transmise n exploatare.
Contul 132 Active biologice imobilizate este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate n coresponden cu
creditul conturilor: 131, 212, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 543, 612 etc.
n creditul contului 132 Active biologice imobilizate se nregistreaz ieirea/diminuarea
valorii activelor biologice imobilizate n coresponden cu debitul conturilor: 133, 212, 714, 721,
722, 723 etc.
Soldul contului 132 Active biologice imobilizate este debitor i reprezint valoarea
activelor biologice imobilizate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate
Contul 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate este destinat
generalizrii informaiei privind amortizarea activelor biologice transmise n exploatare i
privind deprecierea activelor biologice imobilizate aflate n curs de execuie i/sau transmise n
exploatare.
Contul 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate este un cont de
pasiv (rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii i
recunoaterea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate n coresponden cu
debitul conturilor: 331, 343, 713, 721, 811 etc.
n debitul contului 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate se
nregistreaz decontarea/diminuarea amortizrii, precum i decontarea/reluarea pierderilor din
deprecierea activelor biologice imobilizate n coresponden cu creditul conturilor: 132, 331,
343, 621 etc.
Soldul contului 133 Amortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizate este
creditor i reprezint suma amortizrii i deprecierii acumulate a activelor biologice imobilizate
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 14 INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
Conturile din grupa 14 Investiii financiare pe termen lung snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i micarea investiiilor financiare pe termen lung n pri neafiliate
i afiliate. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a investiiilor financiare
pe termen lung snt reglementate de SNC Creane i investiii financiare i alte standarde de
contabilitate.

Contul 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate
Contul 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate este destinat
generalizrii informaiei privind existena i micarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie,
depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare efectuate n pri neafiliate.
Contul 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate este un cont de activ. n
debitul acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor financiare n pri
neafiliate n coresponden cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544,
612, 621, 622 etc.
n creditul contului 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate se
nregistreaz ieirea/diminuarea valorii investiiilor financiare n pri neafiliate n coresponden
cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 251, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 141 Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate este debitor i
reprezint valoarea investiiilor financiare n pri neafiliate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate
Contul 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie, depozitelor,
mprumuturilor acordate i altor investiii financiare efectuate n pri afiliate.
Contul 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate este un cont de activ. n
debitul acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor financiare n pri
afiliate n coresponden cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544, 612,
621, 622 etc.
n creditul contului 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate se
nregistreaz ieirea/diminuarea valorii investiiilor financiare n pri afiliate n coresponden
cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 252, 714, 721, 722, 723 etc.
Soldul contului 142 Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate este debitor i
reprezint valoarea investiiilor financiare n pri afiliate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

GRUPA 15 INVESTIII IMOBILIARE
Conturile din grupa 15 Investiii imobiliare snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i micarea investiiilor imobiliare. Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a investiiilor financiare pe termen lung snt reglementate de SNC
Investiii imobiliare i alte standarde de contabilitate.

Contul 151 Investiii imobiliare
Contul 151 Investiii imobiliare este destinat generalizrii informaiei privind existena i
micarea investiiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise n leasing operaional i altor
investiii imobiliare.
Contul 151 Investiii imobiliare este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor imobiliare n coresponden cu creditul
conturilor: 121, 123, 313, 314, 421, 422, 521, 522, 612, 621, 622 etc.
n creditul contului 151 Investiii imobiliare se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii
investiiilor imobiliare n coresponden cu debitul conturilor: 121, 123, 152, 217, 714, 721, 722,
723 etc.
Soldul contului 151 Investiii imobiliare este debitor i reprezint valoarea investiiilor
imobiliare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare
Contul 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare este destinat generalizrii
informaiei privind amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare temporar neutilizate,
transmise n leasing operaional i altor investiii imobiliare.
Contul 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea amortizrii i
recunoaterea pierderilor din deprecierea investiiilor imobiliare n coresponden cu debitul
conturilor: 331, 714, 721, 821 etc.
n debitul contului 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare se
nregistreaz decontarea/diminuarea amortizrii, precum i decontarea/reluarea pierderilor din
deprecierea investiiilor imobiliare n coresponden cu creditul conturilor: 151, 331, 621 etc.
Soldul contului 152 Amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare este creditor i
reprezint suma amortizrii i deprecierii acumulate a investiiilor imobiliare determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 16 CREANE I AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
Conturile din grupa 16 Creane i avansuri acordate pe termen lung snt destinate
generalizrii informaiei privind existena i micarea creanelor i avansurilor acordate pe
termen lung. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a creanelor i
avansurilor acordate pe termen lung snt reglementate de SNC Creane i investiii financiare i
alte standarde de contabilitate.

Contul 161 Creane pe termen lung
Contul 161 Creane pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creanelor comerciale pe termen lung, creanelor pe termen lung privind
leasingul i altor creane pe termen lung.
Contul 161 Creane pe termen lung este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 424, 611, 612, 621, 622 etc.
n creditul contului 161 Creane pe termen lung se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 232, 241, 242,
243, 714, 722 etc.
Soldul contului 161 Creane pe termen lung este debitor i reprezint suma creanelor pe
termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 162 Avansuri acordate pe termen lung
Contul 162 Avansuri acordate pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea avansurilor acordate pe termen lung n ar i n strintate.
Contul 162 Avansuri acordate pe termen lung este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea avansurilor acordate pe termen lung n coresponden cu
creditul conturilor: 241, 242, 243, 612 etc.
n creditul contului 162 Avansuri acordate pe termen lung se nregistreaz
decontarea/diminuarea avansurilor acordate pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 224, 241, 242, 243, 521, 522, 714 etc.
Soldul contului 162 Avansuri acordate pe termen lung este debitor i reprezint suma
avansurilor acordate pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 17 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
Conturile din grupa 17 Alte active imobilizate snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i micarea cheltuielilor anticipate pe termen lung i altor active imobilizate.
Modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a cheltuielilor anticipate pe termen lung snt
reglementate de SNC Cheltuieli i alte standarde de contabilitate.

Contul 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung
Contul 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea cheltuielilor suportate n perioada de gestiune, dar care se refer
la perioadele de gestiune ulterioare i depesc pragul de semnificaie stabilit n politicile
contabile ale entitii.
Contul 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea cheltuielilor anticipate pe termen lung n coresponden
cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533 etc.
n creditul contului 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung se nregistreaz
decontarea/diminuarea cheltuielilor anticipate pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 261, 714 etc.
Soldul contului 171 Cheltuieli anticipate pe termen lung este debitor i reprezint
mrimea cheltuielilor anticipate pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 172 Alte active imobilizate
Contul 172 Alte active imobilizate este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor imobilizate care nu snt contabilizate n alte conturi din clasa 1
Active imobilizate.

CLASA 2 ACTIVE CIRCULANTE
Conturile din clasa 2 Active circulante snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor circulante care cuprind: stocurile, creanele comerciale i
calculate, alte creane curente, investiiile financiare curente, numerarul i alte active circulante.

GRUPA 21 STOCURI
Conturile din grupa 21 Stocuri snt destinate generalizrii informaiei privind existena i
micarea stocurilor. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a stocurilor
snt reglementate de SNC Stocuri, Particularitile contabilitii n agricultur i alte
standarde de contabilitate.

Contul 211 Materiale
Contul 211 Materiale este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
materiilor prime, materialelor de baz, pieselor de schimb, combustibilului, ambalajelor,
anvelopelor i acumulatoarelor procurate separat de mijloace de transport, materialelor cu
destinaia agricol, materialelor transmise temporar terilor i altor materiale.
Contul 211 Materiale este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii materialelor n coresponden cu creditul conturilor: 123, 226, 313,
314, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 612, 622, 623, 812 etc.
n creditul contului 211 Materiale se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii materialelor
n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 712, 713, 714, 721, 723, 811,
812, 821, 833 etc.
Soldul contului 211 Materiale este debitor i reprezint valoarea materialelor determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 212 Active biologice circulante
Contul 212 Active biologice circulante este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea activelor biologice circulante.
Contul 212 Active biologice circulante este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii activelor biologice circulante n coresponden cu
creditul conturilor: 131, 132, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 612, 622, 623, 811, 812 etc.
n creditul contului 212 Active biologice circulante se nregistreaz ieirea/diminuarea
valorii activelor biologice circulante n coresponden cu debitul conturilor: 131, 132, 711, 712,
714, 722, 723, 811 etc.
Soldul contului 212 Active biologice circulante este debitor i reprezint valoarea
activelor biologice circulante determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat
Contul 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea obiectelor de mic valoare i scurt durat aflate n stoc
i n exploatare, construciilor i dispozitivelor provizorii, obiectelor de mic valoare i scurt
durat transmise temporar terilor.
Contul 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii obiectelor de mic valoare i scurt durat
n coresponden cu creditul conturilor: 121, 123, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 537,
612, 622, 812 etc.
n creditul contului 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii obiectelor de mic valoare i scurt durat n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 122, 125, 211, 214, 712, 713, 714, 721, 723, 811, 812, 821 etc.
Soldul contului 213 Obiecte de mic valoare i scurt durat este debitor i reprezint
valoarea obiectelor de mic valoare i scurt durat determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

Contul 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat
Contul 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat este destinat generalizrii
informaiei privind uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat transmise n exploatare.
Contul 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea/majorarea uzurii obiectelor de
mic valoare i scurt durat n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 331,
712, 713, 721, 723, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat se nregistreaz
decontarea/diminuarea uzurii obiectelor de mic valoare i scurt durat ieite n coresponden
cu creditul conturilor: 213, 331 etc.
Soldul contului 214 Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat este creditor i
reprezint suma uzurii obiectelor de mic valoare i scurt durat determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 215 Producia n curs de execuie
Contul 215 Producia n curs de execuie este destinat generalizrii informaiei privind
existena i micarea produselor, serviciilor i lucrrilor n curs de execuie.
Contul 215 Producia n curs de execuie este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii produciei n curs de execuie n coresponden cu
creditul conturilor: 612, 811, 812 etc.
n creditul contului 215 Producia n curs de execuie se nregistreaz ieirea/diminuarea
valorii produciei n curs de execuie n coresponden cu debitul conturilor: 121, 511, 512, 714,
722, 723, 811, 812 etc.
Soldul contului 215 Producia n curs de execuie este debitor i reprezint valoarea
produciei n curs de execuie determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 216 Produse
Contul 216 Produse este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
produselor finite, semifabricatelor din producie proprie, produselor secundare i produselor
transmise temporar terilor.
Contul 216 Produse este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii produselor n coresponden cu creditul conturilor: 612, 811, 812, 833
etc.
n creditul contului 215 Produse se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii produselor n
coresponden cu debitul conturilor: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 811, 812, 833 etc.
Soldul contului 216 Produse este debitor i reprezint valoarea produselor determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 217 Mrfuri
Contul 217 Mrfuri este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
bunurilor procurate n vederea revnzrii, produselor transmise spre vnzare magazinelor proprii,
bunurilor imobiliare deinute pentru vnzare, mrfurilor transmise temporar terilor.
Contul 217 Mrfuri este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea/majorarea valorii mrfurilor n coresponden cu creditul conturilor: 151, 313, 314, 521,
522, 531, 532, 533, 612, 831, 833 etc.
n creditul contului 217 Mrfuri se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii mrfurilor n
coresponden cu debitul conturilor: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 831, 833 etc.
Soldul contului 217 Mrfuri este debitor i reprezint valoarea mrfurilor determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 22 CREANE COMERCIALE I CALCULATE
Conturile din grupa 22 Creane comerciale i calculate snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i micarea creanelor comerciale, coreciilor (provizioanelor)
privind creanele compromise, avansurilor acordate curente, creanelor ale prilor afiliate,
bugetului, personalului. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a
creanelor i avansurilor acordate pe termen lung snt reglementate de SNC Creane i investiii
financiare, Venituri, Cheltuieli i alte standarde de contabilitate.

Contul 221 Creane comerciale
Contul 221 Creane comerciale este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea creanelor comerciale curente ale debitorilor neafiliai din ar i din strintate.
Contul 221 Creane comerciale este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor comerciale n coresponden cu creditul conturilor:
331, 534, 611, 612, 622 etc.
n creditul contului 221 Creane comerciale se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor comerciale n coresponden cu debitul conturilor: 222, 241, 242, 243, 331, 523, 712,
714, 722, 833 etc.
Soldul contului 221 Creane comerciale este debitor i reprezint suma creanelor
comerciale determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise
Contul 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise este destinat
generalizrii informaiei privind constituirea i utilizarea provizionului privind creanele
compromise.
Contul 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise este un cont de pasiv
(rectificativ). n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea/majorarea provizionului
privind creanele compromise n coresponden cu debitul conturilor: 221, 331, 712 etc.
n debitul contului 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise se
nregistreaz utilizarea/anularea provizionului privind creanele compromise n coresponden cu
creditul conturilor: 221, 331, 612 etc.
Soldul contului 222 Corecii (provizioane) privind creanele compromise este creditor i
reprezint suma provizionului privind creanele compromise determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 223 Creane ale prilor afiliate
Contul 223 Creane ale prilor afiliate este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creanelor debitorilor afiliai din ar i din strintate.
Contul 223 Creane ale prilor afiliate este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor prilor afiliate n coresponden cu creditul
conturilor: 331, 534, 611, 612, 622 etc.
n creditul contului 223 Creane ale prilor afiliate se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor prilor afiliate n coresponden cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 523, 712,
714, 722, 833 etc.
Soldul contului 223 Creane ale prilor afiliate este debitor i reprezint suma creanelor
prilor afiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 224 Avansuri acordate curente
Contul 224 Avansuri acordate curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea avansurilor acordate curente n ar i n strintate.
Contul 224 Avansuri acordate curente este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea avansurilor acordate curente n coresponden cu creditul
conturilor: 241, 242, 243, 612, 622 etc.
n creditul contului 224 Avansuri acordate curente se nregistreaz
decontarea/diminuarea avansurilor acordate curente n coresponden cu debitul conturilor: 241,
242, 243, 521, 522, 542, 544, 714, 722 etc.
Soldul contului 224 Avansuri acordate curente este debitor i reprezint suma
avansurilor acordate curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 225 Creane ale bugetului
Contul 225 Creane ale bugetului este destinat generalizrii informaiei privind existena
i modificarea creanelor bugetului fa de entitate.
Contul 225 Creane ale bugetului este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor bugetului n coresponden cu creditul conturilor: 232,
241, 242, 534 etc.
n creditul contului 225 Creane ale bugetului se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor bugetului n coresponden cu debitul conturilor: 252, 534 etc.
Soldul contului 225 Creane ale bugetului este debitor i reprezint suma creanelor
bugetului determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 226 Creane ale personalului
Contul 226 Creane ale personalului este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creanelor personalului fa de entitate.
Contul 226 Creane ale personalului este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor personalului n coresponden cu creditul conturilor:
241, 242, 243, 424, 535, 544, 612, 622 etc.
n creditul contului 226 Creane ale personalului se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor personalului n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 132, 211, 217, 241, 531,
532, 712, 713, 714, 722 etc.
Soldul contului 226 Creane ale personalului este debitor i reprezint suma creanelor
personalului determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 23 ALTE CREANE CURENTE
Conturile din grupa 23 Alte creane curente snt destinate generalizrii informaiei
aferente existenei i modificrii creanelor privind veniturile din utilizarea de ctre teri a
activelor entitii, creanelor preliminate, creanelor curente privind asigurrile i altor creane
curente. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor creane curente
snt reglementate de SNC Creane i investiii financiare i alte standarde de contabilitate.

Contul 231 Creane privind veniturile din utilizarea
de ctre teri a activelor entitii
Contul 231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitii este
destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea creanelor privind leasingul,
dobnzile, redevenele i dividendele calculate, altor creane privind veniturile.
Contul 231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitii este
un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea creanelor menionate
n coresponden cu creditul conturilor: 232, 331, 611, 612, 622 etc.
n creditul contului 231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor
entitii se nregistreaz stingerea/diminuarea creanelor menionate n coresponden cu debitul
conturilor: 241, 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 231 Creane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor
entitii este debitor i reprezint suma creanelor menionate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 232 Creane preliminate
Contul 232 Creane preliminate este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea creanelor care nc nu snt obligatorii spre stingere sau trecere n cont pn la
ndeplinirea condiiilor prevzute de contract sau de legislaia n vigoare.
Contul 232 Creane preliminate este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea creanelor preliminate n coresponden cu creditul conturilor:
161, 521, 522, 534, 612, 622 etc.
n creditul contului 232 Creane preliminate se nregistreaz stingerea/diminuarea
creanelor preliminate n coresponden cu debitul conturilor: 225, 231, 242, 534, 714, 722 etc.
Soldul contului 232 Creane preliminate este debitor i reprezint suma creanelor
preliminate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 233 Creane curente privind asigurrile
Contul 233 Creane curente privind asigurrile este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea creanelor entitilor i organelor de asigurri.
Contul 233 Creane curente privind asigurrile este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea creanelor curente privind asigurrile n coresponden
cu creditul conturilor: 535, 612, 622 etc.
n creditul contului 233 Creane curente privind asigurrile se nregistreaz
stingerea/diminuarea creanelor curente privind asigurrile n coresponden cu debitul
conturilor: 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 233 Creane curente privind asigurrile este debitor i reprezint suma
creanelor curente privind asigurrile determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 234 Alte creane curente
Contul 234 Alte creane curente este destinat generalizrii informaiei privind existena
i modificarea creanelor privind ieirea activelor imobilizate, privind reclamaiile naintate i
recunoscute i privind alte operaii.
Contul 234 Alte creane curente este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea altor creane curente n coresponden cu creditul conturilor:
534, 612, 621, 622 etc.
n creditul contului 234 Alte creane curente se nregistreaz stingerea/diminuarea altor
creane curente n coresponden cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 234 Alte creane curente este debitor i reprezint suma altor creane
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 24 NUMERAR
Conturile din grupa 24 Numerar snt destinate generalizrii informaiei privind existena
i micarea mijloacelor i documentelor bneti. Componena, modul de recunoatere, evaluare
i contabilizare a numerarului snt reglementate de SNC Prezentarea situaiilor financiare i
alte standarde de contabilitate.

Contul 241 Casa
Contul 241 Casa este destinat generalizrii informaiei privind existena i micarea
numerarului nelegat i legat n casierie n moned naional i valut strin.
Contul 241 Casa este un cont de activ. n debitul acestui cont se nregistreaz ncasarea
numerarului n casierie n coresponden cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223,
224, 226, 231, 234, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 412, 423, 425, 512, 523, 534,
537, 611, 612, 622, 623, 832 etc.
n creditul contului 241 Casa se nregistreaz utilizarea numerarului din casierie n
coresponden cu debitul conturilor: 141, 142, 162, 224, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252,
315, 412, 423, 512, 523, 531, 532, 536, 544, 712, 713, 714, 722, 723 etc.
Soldul contului 241 Casa este debitor i reprezint suma numerarului n casierie
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 242 Conturi curente n moned naional
Contul 242 Conturi curente n moned naional este destinat generalizrii informaiei
privind existena i micarea numerarului nelegat i legat n conturi curente n moned naional.
Contul 242 Conturi curente n moned naional este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz ncasarea numerarului n conturi curente n moned naional n
coresponden cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 244,
245, 251, 252, 313, 314, 411, 412, 423, 425, 511, 512, 523, 537, 543, 622, 623 etc.
n creditul contului 242 Conturi curente n moned naional se nregistreaz utilizarea
numerarului din conturi curente n moned naional n coresponden cu debitul conturilor: 141,
142, 162, 224, 225, 226, 234, 241, 244, 251, 252, 315, 411, 412, 423, 425, 511, 512, 521, 522,
523, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 542, 543, 544, 713, 714, 722, 723 etc.
Soldul contului 242 Conturi curente n moned naional este debitor i reprezint suma
numerarului n conturi curente n moned naional determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

Contul 243 Conturi curente n valut strin
Contul 243 Conturi curente n valut strin este destinat generalizrii informaiei
privind existena i micarea numerarului nelegat i legat n conturi curente n valut strin.
Contul 243 Conturi curente n valut strin este un cont de activ. n debitul acestui cont
se nregistreaz ncasarea numerarului n conturi curente n valut strin n coresponden cu
creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 244, 245, 251, 252,
313, 314, 411, 412, 423, 424, 425, 511, 512, 523, 537, 622, 623 etc.
n creditul contului 243 Conturi curente n valut strin se nregistreaz utilizarea
numerarului din conturi curente n valut strin n coresponden cu debitul conturilor: 141,
142, 161, 162, 224, 226, 234, 241, 242, 244, 315, 411, 412, 423, 424, 425, 511, 512, 521, 522,
523, 536, 542, 544, 713, 714, 722, 723 etc.
Soldul contului 243 Conturi curente n valut strin este debitor i reprezint suma
numerarului n conturi curente n valut strin determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 244 Alte conturi bancare
Contul 244 Alte conturi bancare este destinat generalizrii informaiei privind existena
i micarea numerarului din acreditive, carduri bancare i alte conturi bancare.
Contul 244 Alte conturi bancare este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz ncasarea numerarului n alte conturi bancare n coresponden cu creditul
conturilor: 241, 242, 243, 411, 425, 511, 537, 622 etc.
n creditul contului 244 Alte conturi bancare se nregistreaz utilizarea numerarului din
alte conturi bancare n coresponden cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 521, 522, 523, 544,
722, 723 etc.
Soldul contului 244 Alte conturi bancare este debitor i reprezint suma numerarului n
alte conturi bancare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 245 Transferuri de numerar n expediie
Contul 245 Transferuri de numerar n expediie este destinat generalizrii informaiei
privind existena i micarea numerarului depus n casieriile bncilor, oficiilor potale sau
transmis ncasatorilor pentru nregistrarea ulterioar n conturi curente sau n alte conturi ale
entitii sau pentru transferarea ctre beneficiari.
Contul 245 Transferuri de numerar n expediie este un cont de activ. n debitul acestui
cont se nregistreaz transferurile (transmiterea) numerarului n expediie n coresponden cu
creditul conturilor: 226, 234, 241, 532, 612 etc.
n creditul contului 245 Transferuri de numerar n expediie se nregistreaz decontarea
transferurilor numerarului n expediie n coresponden cu debitul conturilor: 242, 243, 244, 714
etc.
Soldul contului 245 Transferuri de numerar n expediie este debitor i reprezint suma
transferurilor numerarului n expediie determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 246 Documente bneti
Contul 246 Documente bneti este destinat generalizrii informaiei privind existena i
micarea documentelor bneti (timbrelor, taxelor de stat, mrcilor potale, biletelor de cltorie
achitate, biletelor de tratament i odihn, formularelor cu regim special etc.) aflate n casieria
entitii.
Contul 246 Documente bneti este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea/majorarea valorii documentelor bneti n coresponden cu creditul
conturilor: 226, 532, 544, 612 etc.
n creditul contului 246 Documente bneti se nregistreaz ieirea/diminuarea valorii
documentelor bneti n coresponden cu debitul conturilor: 226, 712, 713, 714 etc.
Soldul contului 246 Documente bneti este debitor i reprezint valoarea documentelor
bneti determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 25 INVESTIII FINANCIARE CURENTE
Conturile din grupa 25 Investiii financiare curente snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i modificarea investiiilor financiare curente n pri neafiliate i
afiliate. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a investiiilor financiare
curente snt reglementate de SNC Creane i investiii financiare i alte standarde de
contabilitate.

Contul 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate
Contul 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie,
depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare curente efectuate n pri
neafiliate.
Contul 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor financiare curente n pri
neafiliate n coresponden cu creditul conturilor: 141, 242, 243, 313, 314, 521, 612, 622 etc.
n creditul contului 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii investiiilor financiare n pri neafiliate n coresponden cu debitul
conturilor: 231, 241, 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 251 Investiii financiare curente n pri neafiliate este debitor i
reprezint valoarea investiiilor financiare curente n pri neafiliate determinat n conformitate
cu standardele de contabilitate.

Contul 252 Investiii financiare curente n pri afiliate
Contul 252 Investiii financiare curente n pri afiliate este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie,
depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare curente efectuate n pri
afiliate.
Contul 252 Investiii financiare curente n pri afiliate este un cont de activ. n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea/majorarea valorii investiiilor financiare curente n pri
afiliate n coresponden cu creditul conturilor: 142, 242, 243, 313, 314, 522, 612, 622 etc.
n creditul contului 252 Investiii financiare curente n pri afiliate se nregistreaz
ieirea/diminuarea valorii investiiilor financiare n pri afiliate n coresponden cu debitul
conturilor: 231, 241, 242, 243, 714, 722 etc.
Soldul contului 252 Investiii financiare curente n pri afiliate este debitor i reprezint
valoarea investiiilor financiare curente n pri afiliate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

GRUPA 26 ALTE ACTIVE CIRCULANTE
Conturile din grupa 26 Alte active circulante snt destinate generalizrii informaiei
aferente existenei i modificrii cheltuielilor anticipate curente i altor active circulante. Modul
de recunoatere, evaluare i contabilizare a cheltuielilor anticipate curente snt reglementate de
SNC Cheltuieli i alte standarde de contabilitate.

Contul 261 Cheltuieli anticipate curente
Contul 261 Cheltuieli anticipate curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea cheltuielilor suportate n perioada de gestiune curent i care urmeaz a
fi trecute la costurile i cheltuielile perioadelor viitoare n decurs de pn la un an.
Contul 261 Cheltuieli anticipate curente este un cont de activ. n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea cheltuielilor anticipate curente n coresponden cu creditul
conturilor: 113, 124, 171, 211, 213, 214, 226, 531, 532, 533, 544 etc.
n creditul contului 261 Cheltuieli anticipate curente se nregistreaz
decontarea/diminuarea cheltuielilor anticipate curente n coresponden cu debitul conturilor:
712, 713, 714, 721, 811, 812, 821 etc.
Soldul contului 261 Cheltuieli anticipate curente este debitor i reprezint mrimea
cheltuielilor anticipate curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 262 Alte active circulante
Contul 262 Alte active circulante este destinat generalizrii informaiei privind existena
i micarea activelor circulante care nu snt contabilizate n alte conturi din clasa 2 Active
circulante.

CLASA 3 CAPITAL PROPRIU
Conturile din clasa 3 Capital propriu snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i modificarea capitalului social i suplimentar, rezervelor, profitului nerepartizat
(pierderii neacoperite) i altor elemente de capital propriu.

GRUPA 31 CAPITAL SOCIAL I SUPLIMENTAR
Conturile din grupa 31 Capital social i suplimentar snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i modificarea capitalului social, suplimentar, nevrsat, nenregistrat
i retras. Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a capitalului social,
suplimentar, nevrsat, nenregistrat i retras snt reglementate de SNC Capital propriu i datorii
i alte standarde de contabilitate.

Contul 311 Capital social
Contul 311 Capital social este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea capitalului social al entitii.
Contul 311 Capital social este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz
constituirea/majorarea capitalului social n coresponden cu debitul conturilor: 313, 314, 321,
322, 323, 332, 536 etc.
n debitul contului 311 Capital social se nregistreaz diminuarea capitalului social n
coresponden cu creditul conturilor: 313, 315, 332 etc.
Soldul contului 311 Capital social este creditor i reprezint mrimea capitalului social
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 312 Capital suplimentar
Contul 312 Capital suplimentar este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea primelor de aporturi, diferenelor din anularea sau nstrinarea prilor sociale
retrase i altor elemente de capital social.
Contul 312 Capital suplimentar este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea capitalului suplimentar n coresponden cu debitul conturilor:
313, 315 etc.
n debitul contului 312 Capital suplimentar se nregistreaz diminuarea capitalului
suplimentar n coresponden cu creditul conturilor: 311, 315, 332 etc.
Soldul contului 312 Capital suplimentar reprezint mrimea capitalului suplimentar
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor se
reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor se reflect n
situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze).

Contul 313 Capital nevrsat
Contul 313 Capital nevrsat este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea capitalului nevrsat privind prile sociale neachitate de proprietari i acoperirea
pierderilor anilor precedeni.
Contul 313 Capital nevrsat este un cont de activ (rectificativ). n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea capitalului nevrsat n coresponden cu creditul conturilor: 311,
312, 314, 332 etc.
n creditul contului 313 Capital nevrsat se nregistreaz diminuarea capitalului nevrsat
n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 211, 213, 217,
241, 242, 243, 252, 311 etc.
Soldul contului 313 Capital nevrsat este debitor i reprezint mrimea capitalului
nevrsat determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 314 Capital nenregistrat
Contul 314 Capital nenregistrat este destinat generalizrii informaiei privind existena
i modificarea capitalului aferent prilor sociale care nu au trecut nregistrarea n organele
abilitate de stat.
Contul 314 Capital nenregistrat este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea capitalului nenregistrat n coresponden cu debitul conturilor:
111, 112, 121, 123, 141, 211, 217, 241, 242, 243, 251, 313, 427, 543 etc.
n debitul contului 314 Capital nenregistrat se nregistreaz diminuarea capitalului
nenregistrat n coresponden cu creditul conturilor: 311, 536 etc.
Soldul contului 314 Capital nenregistrat este creditor i reprezint mrimea capitalului
nenregistrat determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 315 Capital retras
Contul 315 Capital retras este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea prilor sociale retrase (achiziionate, rscumprate sau dobndite) de la proprietarii
entitii.
Contul 315 Capital retras este un cont de activ (rectificativ). n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea capitalului retras n coresponden cu creditul conturilor: 241,
242, 243, 312, 536 etc.
n creditul contului 315 Capital retras se nregistreaz diminuarea capitalului retras n
coresponden cu debitul conturilor: 241, 242, 311, 312, 536, 722 etc.
Soldul contului 315 Capital retras este debitor i reprezint mrimea capitalului retras
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 32 REZERVE
Conturile din grupa 32 Rezerve snt destinate generalizrii informaiei privind existena
i modificarea capitalului de rezerv, rezervelor statutare i altor rezerve. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a rezervelor snt reglementate de SNC Capital propriu i
datorii i alte standarde de contabilitate.

Contul 321 Capital de rezerv
Contul 321 Capital de rezerv este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea rezervelor a cror constituire este prevzut de legislaia n vigoare.
Contul 321 Capital de rezerv este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea/majorarea capitalului de rezerv n coresponden cu debitul conturilor:
332, 334 etc.
n debitul contului 321 Capital de rezerv se nregistreaz diminuarea capitalului de
rezerv n coresponden cu creditul conturilor: 311, 332 etc.
Soldul contului 321 Capital de rezerv este creditor i reprezint mrimea capitalului de
rezerv determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 322 Rezerve statutare
Contul 322 Rezerve statutare este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea rezervelor constituite n conformitate cu statutul entitii, cu excepia capitalului de
rezerv.
Contul 322 Rezerve statutare este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea/majorarea rezervelor statutare n coresponden cu debitul conturilor:
332, 334 etc.
n debitul contului 322 Rezerve statutare se nregistreaz diminuarea rezervelor statutare
n coresponden cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.
Soldul contului 322 Rezerve statutare este creditor i reprezint mrimea rezervelor
statutare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 323 Alte rezerve
Contul 323 Alte rezerve este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea rezervelor constituite n conformitate cu decizia organului de conducere mputernicit
al entitii, cu excepia capitalului de rezerv i rezervelor statutare.
Contul 323 Alte rezerve este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz
constituirea/majorarea altor rezerve n coresponden cu debitul conturilor: 332, 334 etc.
n debitul contului 323 Alte rezerve se nregistreaz diminuarea altor rezerve n
coresponden cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.
Soldul contului 323 Alte rezerve este creditor i reprezint mrimea altor rezerve
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 33 PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERIT)
Conturile din grupa 33 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) snt destinate
generalizrii informaiei privind existena i modificarea coreciilor rezultatelor anilor
precedeni, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedeni, profitului net
(pierderii nete) al perioadei de gestiune, profitului utilizat al perioadei de gestiune, rezultatului
din tranziia la noile reglementri contabile. Modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a
profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) snt reglementate de SNC Capital propriu i
datorii, Politici contabile, modificri ale estimrilor contabile, erori i evenimente ulterioare
i alte standarde de contabilitate.

Contul 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
Contul 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea
erorilor comise n anii precedeni.
Contul 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz rezultatele corectrilor sub form de profit al anilor precedeni n
coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 211,
221, 332, 521, 544 etc.
n debitul contului 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni se nregistreaz
rezultatele corectrilor sub form de pierdere a anilor precedeni n coresponden cu creditul
conturilor: 111, 112, 113, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 231, 234, 332, 541, 544 etc.
Soldul contului 331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni reprezint mrimea
coreciilor rezultatelor anilor precedeni determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate. Acest sold poate fi creditor se reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr
paranteze) sau debitor se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze).

Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
al anilor precedeni
Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea profitului nerepartizat (pierderii
neacoperite) al anilor precedeni.
Contul 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni este un cont de
pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea profitului nerepartizat al anilor
precedeni i acoperirea pierderilor anilor precedeni n coresponden cu debitul conturilor: 311,
313, 321, 322, 323, 331, 333, 335 etc.
n debitul contului 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni se
nregistreaz apariia/majorarea pierderilor neacoperite ale anilor precedeni i utilizarea
profitului anilor precedeni n coresponden cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 331, 333, 335,
536 etc.
Soldul contului 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni
reprezint mrimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedeni determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor se reflect n
situaiile financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor se reflect n situaiile
financiare cu semnul minus (ntre paranteze).

Contul 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
Contul 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de
gestiune.
Contul 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea profitului net i decontarea pierderii nete
a anului de gestiune n coresponden cu debitul conturilor: 332, 351 etc.
n debitul contului 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune se nregistreaz
apariia/majorarea pierderi nete i utilizarea/diminuarea profitului net al anului de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor: 332, 334, 351 etc.
Soldul contului 333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune reprezint mrimea
profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al perioadei de gestiune determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor se reflect n situaiile
financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor se reflect n situaiile financiare cu
semnul minus (ntre paranteze).

Contul 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune
Contul 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune este destinat generalizrii informaiei
privind utilizarea profitului n cursul perioadei de gestiune.
Contul 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune este un cont de activ (rectificativ). n
debitul acestui cont se nregistreaz sumele profitului utilizat n cursul perioadei de gestiune
curente n coresponden cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 536 etc.
n creditul contului 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune se nregistreaz decontarea
profitului utilizat la reformarea bilanului n coresponden cu debitul contului 333.
Soldul contului 334 Profit utilizat al perioadei de gestiune este debitor i reprezint
mrimea profitului utilizat n cursul perioadei de gestiune determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile
Contul 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea rezultatelor financiare provenite din
utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri contabile.
Contul 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz rezultatele trecerii la noile reglementri contabile sub form
de profit, iar n debit rezultatele sub form de pierdere. Corespondena respectiv a conturilor
este stipulat n Recomandrile metodice privind tranziia la noile standarde naionale de
contabilitate.
Soldul contului 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile reprezint
mrimea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri
contabile. Acest sold poate fi creditor se reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr
paranteze) sau debitor se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze). La
reformarea bilanului soldul acestui cont se deconteaz la contul 332 Profit nerepartizat
(pierdere neacoperit) al anilor precedeni.

GRUPA 34 ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
Conturile din grupa 34 Alte elemente de capital propriu snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i modificarea fondurilor, subveniilor ale entitilor de stat i altor
elemente de capital propriu. Modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor elemente de
capital propriu snt reglementate de SNC Capital propriu i datorii i alte standarde de
contabilitate.

Contul 341 Fonduri
Contul 341 Fonduri este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea fondurilor organizaiilor necomerciale. Modul de constituire, utilizare i
contabilizare a fondurilor este reglementat de Indicaiile metodice privind particularitile
contabilitii n organizaiile necomerciale.
Contul 341 Fonduri este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz
constituirea/majorarea fondurilor n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122,
123, 234, 242, 243, 425, 537 etc.
n debitul contului 341 Fonduri se nregistreaz utilizarea/diminuarea fondurilor n
coresponden cu creditul conturilor: 112, 113, 122, 123, 124, 521, 531, 533, 544 etc.
Soldul contului 341 Fonduri reprezint mrimea fondurilor organizaiei necomerciale
determinat n conformitate cu reglementrile contabile naionale.

Contul 342 Subvenii entitilor cu proprietate public
Contul 342 Subvenii entitilor cu proprietate public este destinat generalizrii
informaiei privind subveniile primite de entitile de stat, municipale i alte entiti similare,
inclusiv instituiile publice cu autonomie financiar de la organele autoritilor publice.
Contul 342 Subvenii entitilor cu proprietate public este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz recunoaterea subveniilor primite de ctre entitate n coresponden
cu debitul conturilor: 424, 535 etc.
n debitul contului 342 Subvenii entitilor cu proprietate public se nregistreaz suma
subveniilor spre restituire sau atribuirea acestora la majorarea capitalului social n
coresponden cu creditul conturilor: 311, 536, 622 etc.
Soldul contului 342 Subvenii entitilor cu proprietate public este creditor i reprezint
mrimea subveniilor ale entitilor de stat determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 343 Alte elemente de capital propriu
Contul 343 Alte elemente de capital propriu este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea elementelor de capital propriu care nu snt contabilizate n alte
conturi din clasa 3 Capital propriu, inclusiv elementelor care rezult din aplicarea prevederilor
IFRS.

GRUPA 35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL
Contul din grupa 35 Rezultat financiar total este destinat generalizrii informaiei privind
rezultatul financiar al entitii n perioada de gestiune. Modul de recunoatere, evaluare i
contabilizare a rezultatului financiar total snt reglementate de SNC Venituri, Cheltuieli i
alte standarde de contabilitate.

Contul 351 Rezultat financiar total
Contul 351 Rezultat financiar total este destinat generalizrii informaiei privind
veniturile acumulate i cheltuielile suportate de entitate n perioada de gestiune i mrimea
rezultatului financiar total.
Contul 351 Rezultat financiar total este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz decontarea veniturilor acumulate i pierderii nete a perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul conturilor: 333, 611, 612, 621, 622, 623 etc.
n debitul contului 351 Rezultat financiar total se nregistreaz decontarea cheltuielilor
suportate i profitului net al perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor: 333,
711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 731 etc.
Contul 351 Rezultat financiar total la sfritul perioadei de gestiune nu are sold.

CLASA 4 DATORII PE TERMEN LUNG
Conturile din clasa 4 Datorii pe termen lung snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor pe termen lung ale entitii care cuprind: datoriile
financiare pe termen lung i alte datorii pe termen lung.

GRUPA 41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
Conturile din grupa 41 Datorii financiare pe termen lung snt destinate generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor financiare pe termen lung ale entitii.
Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor financiare pe termen
lung snt reglementate de SNC Capital propriu i datorii, Contracte de leasing i alte
standarde de contabilitate.

Contul 411 Credite bancare pe termen lung
Contul 411 Credite bancare pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creditelor bancare pe termen lung n moned naional i valut strin.
Contul 411 Credite bancare pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui cont
se nregistreaz apariia/majorarea creditelor pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 428, 521, 522, 714, 722 etc.
n debitul contului 411 Credite bancare pe termen lung se nregistreaz
rambursarea/diminuarea creditelor bancare pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 241, 242, 243, 244, 511, 622 etc.
Soldul contului 411 Credite bancare pe termen lung reprezint suma creditelor pe termen
lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 412 mprumuturi pe termen lung
Contul 412 mprumuturi pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea mprumuturilor pe termen lung.
Contul 412 mprumuturi pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea mprumuturilor pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 331, 428, 521, 522, 714, 722 etc.
n debitul contului 412 mprumuturi pe termen lung se nregistreaz
rambursarea/diminuarea mprumuturilor pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor:
241, 242, 243, 244, 331, 512, 622 etc.
Soldul contului 412 mprumuturi pe termen lung reprezint suma mprumuturilor pe
termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
Contul 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar.
Contul 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor pe termen lung privind
leasingul financiar n coresponden cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 161, 261,
331, 722 etc.
n debitul contului 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar n coresponden cu
creditul conturilor: 112, 122, 123, 125, 241, 242, 243, 331, 541, 622 etc.
Soldul contului 413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar reprezint suma
datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

GRUPA 42 ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
Conturile din grupa 42 Alte datorii pe termen lung snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea altor datorii pe termen lung a entitii. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a altor datorii pe termen lung snt reglementate de SNC
Capital propriu i datorii, Pri afiliate i contracte de societate civil i alte standarde de
contabilitate.

Contul 421 Datorii comerciale pe termen lung
Contul 421 Datorii comerciale pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor comerciale pe termen lung.
Contul 421 Datorii comerciale pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor comerciale pe termen lung n coresponden cu
debitul conturilor: 111, 112, 121,122, 123, 125, 151, 211, 213, 217, 331, 712, 713, 714, 722,
811, 821 etc.
n debitul contului 421 Datorii comerciale pe termen lung se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor comerciale pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 224, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 521, 612, 622 etc.
Soldul contului 421 Datorii comerciale pe termen lung reprezint suma datoriilor
comerciale pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung
Contul 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung.
Contul 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de prile afiliate pe
termen lung n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 125, 151, 211, 217, 331,
712, 713, 714, 722, 811, 821 etc.
n debitul contului 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 522, 612, 622 etc.
Soldul contului 422 Datorii fa de prile afiliate pe termen lung reprezint suma
datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 423 Avansuri primite pe termen lung
Contul 423 Avansuri primite pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea avansurilor primite pe termen lung.
Contul 423 Avansuri primite pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea avansurilor primite pe termen lung n coresponden cu
debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 714, 722 etc.
n debitul contului 423 Avansuri primite pe termen lung se nregistreaz
stingerea/diminuarea avansurilor primite pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor:
241, 242, 243, 331, 523, 612, 622 etc.
Soldul contului 423 Avansuri primite pe termen lung reprezint suma avansurilor primite
pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 424 Venituri anticipate pe termen lung
Contul 424 Venituri anticipate pe termen lung este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea veniturilor anticipate pe termen lung.
Contul 424 Venituri anticipate pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia/majorarea veniturilor anticipate pe termen lung n coresponden cu
debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 131, 132, 161, 234, 241, 242, 243, 244, 331, 714 etc.
n debitul contului 424 Venituri anticipate pe termen lung se nregistreaz
stingerea/diminuarea veniturilor anticipate pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor: 161, 234, 331, 535, 544, 611, 612 etc.
Soldul contului 424 Venituri anticipate pe termen lung reprezint suma veniturilor
anticipate pe termen lung determinate n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung
Contul 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie
special.
Contul 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung este un cont de
pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea finanrilor i ncasrilor cu
destinaie special pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122,
123, 131, 132, 161, 211, 213, 217, 234, 241, 242, 243, 244, 331, 714 etc.
n debitul contului 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung se
nregistreaz stingerea/diminuarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special pe termen lung
n coresponden cu creditul conturilor: 111, 121, 122, 123, 161, 211, 213, 217, 234, 331, 341,
537, 544, 612 etc.
Soldul contului 425 Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung reprezint
suma finanrilor i ncasrilor cu destinaie special pe termen lung determinat n conformitate
cu standardele de contabilitate.

Contul 426 Provizioane pe termen lung
Contul 426 Provizioane pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea provizioanelor pe termen lung.
Contul 426 Provizioane pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea/majorarea provizioanelor pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 121, 331, 712, 713, 714, 721, 811, 812 etc.
n debitul contului 426 Provizioane pe termen lung se nregistreaz utilizarea/anularea
provizioanelor pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor: 331, 521, 538, 544, 612
etc.
Soldul contului 426 Provizioane pe termen lung reprezint suma provizioanelor pe
termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite
n gestiune economic
Contul 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economic este
destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea datoriilor pe termen lung
privind bunurile primite n gestiune economic.
Contul 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economic este
un cont de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor pe termen
lung privind bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu debitul conturilor: 112,
121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 242, 244, 331, 714 etc.
n debitul contului 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune
economic se nregistreaz stingerea/diminuarea datoriilor pe termen lung privind bunurile
primite n gestiune economic n coresponden cu creditul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125,
131, 132, 241, 242, 244, 314, 331, 541, 543, 544, 612 etc.
Soldul contului 427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune
economic reprezint suma datoriilor pe termen lung privind bunurile primite n gestiune
economic determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 428 Alte datorii pe termen lung
Contul 428 Alte datorii pe termen lung este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea altor datorii pe termen lung.
Contul 428 Alte datorii pe termen lung este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea altor datorii pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 171, 261, 331, 714, 722 etc.
n debitul contului 428 Alte datorii pe termen lung se nregistreaz stingerea/diminuarea
altor datoriilor pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 331,
544, 612, 622 etc.
Soldul contului 428 Alte datorii pe termen lung reprezint suma altor datorii pe termen
lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

CLASA 5 DATORII CURENTE
Conturile din clasa 5 Datorii curente snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i modificarea datoriilor curente care cuprind: datoriile financiare, comerciale, calculate
i alte datorii curente.

GRUPA 51 DATORII FINANCIARE CURENTE
Conturile din grupa 51 Datorii financiare curente snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor financiare curente ale entitii. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor financiare curente snt reglementate de SNC
Capital propriu i datorii i alte standarde de contabilitate.

Contul 511 Credite bancare pe termen scurt
Contul 511 Credite bancare pe termen scurt este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea creditelor bancare pe termen scurt n moned naional i valut strin.
Contul 511 Credite bancare pe termen scurt este un cont de pasiv. n creditul acestui cont
se nregistreaz apariia/majorarea creditelor pe termen scurt n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 131, 215, 242, 243, 411, 521, 522, 544, 714, 722 etc.
n debitul contului 511 Credite bancare pe termen scurt se nregistreaz
rambursarea/diminuarea creditelor bancare pe termen scurt n coresponden cu creditul
conturilor: 242, 243, 244, 612, 622 etc.
Soldul contului 511 Credite bancare pe termen scurt reprezint suma creditelor bancare
pe termen scurt determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 512 mprumuturi pe termen scurt
Contul 512 mprumuturi pe termen scurt este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea mprumuturilor pe termen scurt.
Contul 512 mprumuturi pe termen scurt este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea mprumuturilor pe termen scurt n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 121, 131, 215, 241, 242, 243, 412, 521, 522, 544, 714, 722 etc.
n debitul contului 512 mprumuturi pe termen scurt se nregistreaz
rambursarea/diminuarea mprumuturilor n coresponden cu creditul conturilor: 241, 242, 243,
244, 612, 622 etc.
Soldul contului 512 mprumuturi pe termen scurt reprezint suma mprumuturilor pe
termen scurt determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 52 DATORII COMERCIALE CURENTE
Conturile din grupa 52 Datorii comerciale curente snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor comerciale curente ale entitii. Componena, modul
de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor comerciale curente snt reglementate de
SNC Capital propriu i datorii, Contracte de leasing, Pri afiliate i contracte de societate
civil, Diferene de curs valutar i de sum i alte standarde de contabilitate.

Contul 521 Datorii comerciale curente
Contul 521 Datorii comerciale curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea datoriilor comerciale curente.
Contul 521 Datorii comerciale curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea datoriilor comerciale curente n coresponden cu debitul
conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 211, 212, 213, 217, 221, 331, 421, 712, 713, 714, 721,
722, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 521 Datorii comerciale curente se nregistreaz stingerea/diminuarea
datoriilor comerciale curente n coresponden cu creditul conturilor: 221, 224, 234, 241, 242,
243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 622 etc.
Soldul contului 521 Datorii comerciale curente reprezint suma datoriilor comerciale
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 522 Datorii curente fa de prile afiliate
Contul 522 Datorii curente fa de prile afiliate este destinat generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor curente fa de prile afiliate.
Contul 522 Datorii curente fa de prile afiliate este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor curente fa de prile afiliate n
coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 211, 212, 213, 217, 223, 331,
422, 712, 713, 714, 722, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 522 Datorii curente fa de prile afiliate se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor curente fa de prile afiliate n coresponden cu creditul
conturilor: 223, 224, 234, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 622 etc.
Soldul contului 522 Datorii curente fa de prile afiliate reprezint suma datoriilor
curente fa de prile afiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 523 Avansuri primite curente
Contul 523 Avansuri primite curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea avansurilor primite curente.
Contul 523 Avansuri primite curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea avansurilor primite curente n coresponden cu debitul
conturilor: 241, 242, 243, 331, 423, 714, 722 etc.
n debitul contului 523 Avansuri primite curente se nregistreaz stingerea/diminuarea
avansurilor primite curente n coresponden cu creditul conturilor: 221, 223, 224, 234, 241, 242,
243, 331, 612, 622 etc.
Soldul contului 523 Avansuri primite curente reprezint suma avansurilor primite
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 53 DATORII CALCULATE CURENTE
Conturile din grupa 53 Datorii calculate curente snt destinate generalizrii informaiei
privind existena i modificarea datoriilor calculate curente ale entitii. Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor calculate curente snt reglementate de SNC
Capital propriu i datorii, Contracte de leasing i alte standarde de contabilitate.

Contul 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii
Contul 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii.
Contul 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de personal privind
retribuirea muncii n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 712, 713,
714, 811, 812, 821, 823 etc.
n debitul contului 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii se
nregistreaz stingerea/diminuarea datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii n
coresponden cu creditul conturilor: 226, 241, 242, 533, 534, 612 etc.
Soldul contului 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii reprezint suma
datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate.

Contul 532 Datorii fa de personal privind alte operaii
Contul 532 Datorii fa de personal privind alte operaii este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor fa de personal privind alte operaii.
Contul 532 Datorii fa de personal privind alte operaii este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de personal privind alte operaii n
coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 211, 213, 226, 261, 712, 713, 714, 811, 812,
821 etc.
n debitul contului 532 Datorii fa de personal privind alte operaii se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor fa de personal privind alte operaii n coresponden cu creditul
conturilor: 226, 241, 242, 243, 612 etc.
Soldul contului 532 Datorii fa de personal privind alte operaii reprezint suma
datoriilor fa de personal privind alte operaii determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale
Contul 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea datoriilor aferente contribuiilor de asigurare social
de stat obligatorii i primelor de asigurare obligatorie de asisten medical.
Contul 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor calculate privind asigurrile
sociale i medicale n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 233,
531, 712, 713, 714, 811, 812, 821, 823 etc.
n debitul contului 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale se nregistreaz
stingerea/diminuarea datoriilor privind asigurrile sociale i medicale n coresponden cu
creditul conturilor: 233, 241, 242, 531, 612 etc.
Soldul contului 533 Datorii privind asigurrile sociale i medicale reprezint suma
datoriilor privind asigurrile sociale i medicale determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate.

Contul 534 Datorii fa de buget
Contul 534 Datorii fa de buget este destinat generalizrii informaiei privind existena
i modificarea datoriilor cu bugetul.
Contul 534 Datorii fa de buget este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de buget n coresponden cu debitul conturilor:
221, 223, 225, 231, 234, 241, 242, 244, 531, 541, 713, 714, 832 etc.
n debitul contului 534 Datorii fa de buget se nregistreaz stingerea/diminuarea
datoriilor fa de buget n coresponden cu creditul conturilor: 225, 232, 241, 242, 244 etc.
Soldul contului 534 Datorii fa de buget reprezint suma datoriilor fa de buget
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 535 Venituri anticipate curente
Contul 535 Venituri anticipate curente este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea veniturilor anticipate curente.
Contul 535 Venituri anticipate curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea veniturilor anticipate curente n coresponden cu debitul
conturilor: 211, 212, 213, 221, 223, 226, 241, 242, 243, 331, 424 etc.
n debitul contului 535 Venituri anticipate curente se nregistreaz stingerea/diminuarea
veniturilor anticipate curente n coresponden cu creditul conturilor: 331, 544, 611, 612 etc.
Soldul contului 535 Venituri anticipate curente reprezint suma veniturilor anticipate
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 536 Datorii fa de proprietari
Contul 536 Datorii fa de proprietari este destinat generalizrii informaiei privind
existena i modificarea datoriilor fa de proprietari privind dividendele i alte operaii.
Contul 536 Datorii fa de proprietari este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea datoriilor fa de proprietari n coresponden cu debitul
conturilor: 315, 321, 322, 323, 332, 334 etc.
n debitul contului 536 Datorii fa de proprietari se nregistreaz stingerea/diminuarea
datoriilor fa de proprietari n coresponden cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 311, 315, 534
etc.
Soldul contului 536 Datorii fa de proprietari reprezint suma datoriilor fa de
proprietari determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente
Contul 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente este destinat generalizrii
informaiei privind existena i modificarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special
curente.
Contul 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie
special curente n coresponden cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 211,
213, 234, 241, 242, 243, 331, 425, 714 etc.
n debitul contului 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente se nregistreaz
stingerea/diminuarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special n coresponden cu creditul
conturilor: 112, 122, 123, 125, 241, 242, 243, 341, 535, 612 etc.
Soldul contului 537 Finanri i ncasri cu destinaie special curente reprezint suma
finanrilor i ncasrilor cu destinaie special curente determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 538 Provizioane curente
Contul 538 Provizioane curente este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea provizioanelor curente.
Contul 538 Provizioane curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea/majorarea provizioanelor curente n coresponden cu debitul
conturilor: 121, 261, 426, 544, 712, 714, 811, 812 etc.
n debitul contului 538 Provizioane curente se nregistreaz utilizarea/anularea acestora
n coresponden cu creditul conturilor: 521, 522, 531, 533, 544, 612, 812, 833 etc.
Soldul contului 538 Provizioane curente reprezint suma provizioanelor curente
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 54 ALTE DATORII CURENTE
Conturile din grupa 54 Alte datorii curente snt destinate generalizrii informaiei privind
existena i modificarea altor datorii curente ale entitii. Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a altor datorii curente snt reglementate de SNC Capital propriu i
datorii, Contracte de leasing i alte standarde de contabilitate.

Contul 541 Datorii preliminate
Contul 541 Datorii preliminate este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea datoriilor preliminate.
Contul 541 Datorii preliminate este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea datoriilor preliminate calculate n coresponden cu debitul
conturilor: 161, 221, 223, 533, 534 etc.
n debitul contului 541 Datorii preliminate se nregistreaz stingerea/diminuarea
datoriilor preliminate n coresponden cu creditul conturilor: 533, 534, 612 etc.
Soldul contului 541 Datorii preliminate reprezint suma datoriilor preliminate
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor
Contul 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i
a persoanelor.
Contul 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor este un cont de pasiv. n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i
a persoanelor n coresponden cu debitul conturilor: 121, 131, 211, 213, 217, 233, 331, 712,
713, 714, 722, 811, 812, 821 etc.
n debitul contului 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor se
nregistreaz stingerea/diminuarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i a persoanelor n
coresponden cu creditul conturilor: 226, 233, 241, 242, 243, 244, 331, 532, 612, 622 etc.
Soldul contului 542 Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor reprezint suma
datoriilor privind asigurarea bunurilor i a persoanelor determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate.

Contul 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic
Contul 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic este destinat
generalizrii informaiei privind existena i modificarea datoriilor curente privind bunurile
primite n gestiune economic.
Contul 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic este un cont
de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz apariia/majorarea datoriilor curente privind
bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu debitul conturilor: 112, 121, 122,
123, 125, 131, 132, 242, 244, 331, 714 etc.
n debitul contului 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic se
nregistreaz stingerea/diminuarea datoriilor curente privind bunurile primite n gestiune
economic n coresponden cu creditul conturilor: 112, 122, 123, 125, 131, 132, 242, 314, 331,
541, 544, 612 etc.
Soldul contului 543 Datorii curente privind bunurile primite n gestiune economic
reprezint suma datoriilor curente privind bunurile primite n gestiune economic determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 544 Alte datorii curente
Contul 544 Alte datorii curente este destinat generalizrii informaiei privind existena i
modificarea altor datorii curente.
Contul 544 Alte datorii curente este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia/majorarea altor datorii curente n coresponden cu debitul conturilor: 112,
121, 122, 123, 125, 131, 132, 224, 234, 331, 544, 712, 713, 714, 722 etc.
n debitul contului 544 Alte datorii curente se nregistreaz stingerea/diminuarea altor
datorii curente n coresponden cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 331, 541, 612, 622 etc.
Soldul contului 544 Alte datorii curente reprezint suma altor datorii curente determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate.

CLASA 6 VENITURI
Conturile din clasa 6 Venituri snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile
curente ale entitii care cuprind veniturile din activitatea operaional i veniturile din alte
activiti.
Conturile din clasa 6 Venituri snt conturi de pasiv. n creditul acestor conturi pe
parcursul perioadei de gestiune se nregistreaz cu total cumulativ de la nceputul perioadei
veniturile recunoscute n conformitate cu standardele de contabilitate, iar n debit decontarea la
finele perioadei de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform
politicilor contabile entitatea poate nregistra pe parcursul perioadei de gestiune n debitul
conturilor clasei 6 Venituri ajustarea veniturilor prin ntocmirea nregistrrilor contabile
inverse.

GRUPA 61 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL
Conturile din grupa 61 Venituri din activitatea operaional snt destinate generalizrii
informaiei privind veniturile din activitatea operaional a entitii care cuprind veniturile din
vnzri i alte venituri operaionale. Componena i regulile generale de recunoatere, evaluare i
contabilizare a veniturilor din activitatea operaional snt reglementate de SNC Prezentarea
situaiilor financiare, Venituri, Contracte de leasing, Contracte de construcie, Politici
contabile, modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente ulterioare i alte standarde de
contabilitate.

Contul 611 Venituri din vnzri
Contul 611 Venituri din vnzri este destinat generalizrii informaiei privind veniturile
din vnzarea produselor mrfurilor, prestarea serviciilor/executarea lucrrilor aferente activitii
operaionale a entitii.
n creditul contului 611 Venituri din vnzri se nregistreaz recunoaterea veniturilor
din vnzri pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor: 221, 223,
231, 241, 535, 537, 832 etc.
n debitul contului 611 Venituri din vnzri se nregistreaz decontarea veniturilor din
vnzri la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului 351.

Contul 612 Alte venituri din activitatea operaional
Contul 612 Alte venituri din activitatea operaional este destinat generalizrii
informaiei privind alte venituri care apar n cadrul desfurrii activitii operaionale, dar nu
pot fi atribuite la veniturile din vnzri.
n creditul contului 612 Alte venituri din activitatea operaional se nregistreaz
recunoaterea altor venituri din activitatea operaional pe parcursul perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 211,
212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 251, 252, 511, 512, 521, 522,
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 543, 544 etc.
n debitul contului 612 Alte venituri din activitatea operaional se nregistreaz
decontarea altor venituri din activitatea operaional la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul contului 351.

GRUPA 62 VENITURI DIN ALTE ACTIVITI
Conturile din grupa 62 Venituri din alte activiti snt destinate generalizrii informaiei
privind veniturile din alte activiti care cuprind veniturile din operaiuni cu active imobilizate,
veniturile financiare i veniturile excepionale. Componena i regulile generale de recunoatere,
evaluare i contabilizare a veniturilor din alte activiti snt reglementate de SNC Prezentarea
situaiilor financiare, Venituri, Imobilizri necorporale i corporale, Creane i investiii
financiare, Diferene de curs valutar i de sum, Politici contabile, modificri ale estimrile
contabile, erori i evenimente ulterioare i alte standarde de contabilitate.

Contul 621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate
Contul 621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate este destinat generalizrii
informaiei privind veniturile obinute din ieirea i reluarea pierderilor din deprecierea activelor
imobilizate cu excepia veniturilor din plusurile de active imobilizate constatate la inventariere.
n creditul contului 621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate se nregistreaz
recunoaterea veniturilor din operaiuni cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune
n coresponden cu debitul conturilor: 114, 126, 127, 128, 129, 133, 152, 211, 213, 221, 223,
234, 535 etc.
n debitul contului 621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate se nregistreaz
decontarea veniturilor din operaiuni cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul contului 351.

Contul 622 Venituri financiare
Contul 622 Venituri financiare este destinat generalizrii informaiei privind veniturile
obinute din operaiunile financiare ale entiti.
n creditul contului 622 Venituri financiare se nregistreaz recunoaterea veniturilor
financiare pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112,
121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223,
226, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 262, 421, 423, 422, 421, 511, 512, 521, 522,
523, 536, 544 etc.
n debitul contului 622 Venituri financiare se nregistreaz decontarea veniturilor
financiare la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului 351.

Contul 623 Venituri excepionale
Contul 623 Venituri excepionale este destinat generalizrii informaiei privind veniturile
obinute pentru compensarea pierderilor din evenimente excepionale (calamiti naturale,
perturbri politice, modificri ale legislaiei etc.).
n creditul contului 623 Venituri excepionale se nregistreaz recunoaterea veniturilor
excepionale pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor: 111, 112,
121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 217, 221, 223, 226,
231, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 246, 262 etc.
n debitul contului 623 Venituri excepionale se nregistreaz decontarea veniturilor
excepionale la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului 351.

CLASA 7 CHELTUIELI
Conturile din clasa 7 Cheltuieli snt destinate generalizrii informaiei privind
cheltuielile curente ale entitii care cuprind cheltuielile activitii operaionale, cheltuielile altor
activiti i cheltuielile privind impozitul pe venit.
Conturile din clasa 7 Cheltuieli snt conturi de activ. n debitul acestor conturi pe
parcursul perioadei de gestiune se nregistreaz cu total cumulativ de la nceputul perioadei
cheltuielile recunoscute n conformitate cu standardele de contabilitate, iar n credit decontarea
la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform
politicilor contabile entitatea poate nregistra pe parcursul perioadei de gestiune n creditul
conturilor clasei 7 Cheltuieli ajustarea cheltuielilor prin ntocmirea nregistrrilor contabile
inverse.

GRUPA 71 CHELTUIELI ALE ACTIVITII OPERAIONALE
Conturile din grupa 71 Cheltuieli ale activitii operaionale snt destinate generalizrii
informaiei privind cheltuielile ale activitii operaionale a entitii care cuprind costul
vnzrilor, cheltuielile de distribuire, cheltuielile administrative i alte cheltuieli ale activitii
operaionale. Componena i regulile generale de recunoatere, evaluare i contabilizare a
cheltuielilor activitii operaionale snt reglementate de SNC Prezentarea situaiilor financiare,
Cheltuieli, Diferene de curs valutar i de sum, Contracte de leasing, Contracte de
construcie, Politici contabile, modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente
ulterioare i alte standarde de contabilitate.

Contul 711 Costul vnzrilor
Contul 711 Costul vnzrilor este destinat generalizrii informaiei privind valoarea
contabil a produselor finite/mrfurilor vndute, costurilor serviciilor prestate/lucrrilor executate
n cadrul activitii operaionale a entitii i alte costuri corelate cu veniturile din vnzri.
n debitul contului 711 Costul vnzrilor se nregistreaz costul vnzrilor recunoscut pe
parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor: 216, 217, 261, 811, 812
etc.
n creditul contului 711 Costul vnzrilor se nregistreaz decontarea costului vnzrilor
la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

Contul 712 Cheltuieli de distribuire
Contul 712 Cheltuieli de distribuire este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile aferente promovrii i comercializrii produselor finite/mrfurilor i
serviciilor/lucrrilor.
n debitul contului 712 Cheltuieli de distribuire se nregistreaz recunoaterea
cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 221, 222, 223, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534,
538, 542, 543, 544, 812 etc.
n creditul contului 712 Cheltuieli de distribuire se nregistreaz decontarea cheltuielilor
de distribuire la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

Contul 713 Cheltuieli administrative
Contul 713 Cheltuieli administrative este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile aferente deservirii i gestionrii entitii n ansamblu.
n debitul contului 713 Cheltuieli administrative se nregistreaz recunoaterea
cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 226, 242, 244, 246, 261, 521, 522, 531, 532, 533,
534, 538, 542, 543, 544, 812 etc.
n creditul contului 713 Cheltuieli administrative se nregistreaz decontarea cheltuielilor
administrative la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

Contul 714 Alte cheltuieli din activitatea operaional
Contul 714 Alte cheltuieli din activitatea operaional este destinat generalizrii
informaiei privind cheltuielile legate de desfurarea activitii operaionale care nu pot fi
atribuite la costul vnzrilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative.
n debitul contului 714 Alte cheltuieli din activitatea operaional se nregistreaz
recunoaterea altor cheltuieli ale activitii operaionale pe parcursul perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 151, 211, 213, 214,
215, 216, 217, 224, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 244, 245, 246, 251, 252, 511, 512, 521, 522,
531, 532, 533, 534, 536, 538, 542, 543, 544, 811, 812 etc.
n creditul contului 714 Alte cheltuieli din activitatea operaional se nregistreaz
decontarea altor cheltuieli ale activitii operaionale la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul contului 351.

GRUPA 72 CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITI
Conturile din grupa 72 Cheltuieli ale altor activiti snt destinate generalizrii
informaiei privind cheltuielile din alte activiti care cuprind cheltuielile cu active imobilizate,
cheltuielile financiare i cheltuielile excepionale. Componena i regulile generale de
recunoatere, evaluare i contabilizare a cheltuielilor din alte activiti snt reglementate de SNC
Prezentarea situaiilor financiare, Cheltuieli, Imobilizri necorporale i corporale,
Creane i investiii financiare, Diferene de curs valutar i de sum, Politici contabile,
modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente ulterioare i alte standarde de
contabilitate.

Contul 721 Cheltuieli cu active imobilizate
Contul 721 Cheltuieli cu active imobilizate este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile aferente ieirii i pierderile din deprecierea activelor imobilizate, cu excepia
cheltuielilor aferente lipsurilor de active imobilizate constatate la inventariere.
n debitul contului 721 Cheltuieli cu active imobilizate se nregistreaz recunoaterea
cheltuielilor cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor: 111, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 141,
142, 151, 152, 172, 211, 213, 261, 262, 426, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 542, 543, 812 etc.
n creditul contului 721 Cheltuieli cu active imobilizate se nregistreaz decontarea
cheltuielilor cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul
contului 351.

Contul 722 Cheltuieli financiare
Contul 722 Cheltuieli financiare este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile aferente operaiunilor financiare ale entitii.
n debitul contului 722 Cheltuieli financiare se nregistreaz recunoaterea cheltuielilor
financiare pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor: 111, 112,
121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231,
232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 262, 421, 422, 423, 511, 512, 521, 522, 523, 535,
536, 544 etc.
n creditul contului 722 Cheltuieli financiare se nregistreaz decontarea cheltuielilor
financiare la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

Contul 723 Cheltuieli excepionale
Contul 723 Cheltuieli excepionale este destinat generalizrii informaiei privind
cheltuielile condiionate de evenimente excepionale (calamiti naturale, perturbri politice,
modificri ale legislaiei etc.).
n debitul contului 723 Cheltuieli excepionale se nregistreaz recunoaterea
cheltuielilor excepionale pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 152, 172, 211, 212, 213, 215,
216, 217, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 261, 262, 521, 522, 531, 532, 533, 534,
811, 812 etc.
n creditul contului 723 Cheltuieli excepionale se nregistreaz decontarea cheltuielilor
excepionale la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului 351.

GRUPA 73 CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
Contul din grupa 73 Cheltuieli privind impozitul pe venit este destinat generalizrii
informaiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venit luate n calcul la determinarea
profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune. Modul de determinare i contabilizare a
cheltuielilor privind impozitul pe venit este reglementat de SNC Cheltuieli i alte standarde de
contabilitate.

Contul 731 Cheltuieli privind impozitul pe venit
Contul 731 Cheltuieli privind impozitul pe venit este destinat generalizrii informaiei
privind cheltuielile aferente impozitului pe venitul impozabil i/sau impozitului pe venitul din
activitatea operaional a entiti.
n debitul contului 731 Cheltuieli privind impozitul pe venit se nregistreaz
recunoaterea cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor: 428, 534 etc.
n creditul contului 731 Cheltuieli privind impozitul pe venit se nregistreaz decontarea
cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune n coresponden cu
debitul conturilor: 172, 351 etc.

CLASA 8 CONTURI DE GESTIUNE
Conturile din clasa 8 Conturi de gestiune snt destinate generalizrii informaiei privind
costurile de producie, adaosul comercial, ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, costurile
refacturate etc. care cuprind: conturi de calculaie, conturi de repartizare i alte conturi de
gestiune.
La data raportrii conturile de gestiune se nchid cu conturile de bilan i/sau de rezultate.

GRUPA 81 CONTURI DE CALCULAIE
Conturile din grupa 81 Conturi de calculaie snt destinate generalizrii informaiei
privind costurile de producie i calculaia costului. Componena, modul de contabilizare a
costurilor de producie i de calculaie a costului produselor fabricate/serviciilor prestate snt
reglementate de Indicaiile metodice privind contabilitatea costurilor de producie i calculaia
costului produselor i serviciilor, SNC Contracte de construcie, Cheltuieli, Stocuri i alte
standarde de contabilitate.

Contul 811 Activiti de baz
Contul 811 Activiti de baz este destinat generalizrii informaiei privind costurile de
producie i costul produselor fabricate/serviciilor prestate.
Contul 811 Activiti de baz este un cont de activ (calculaie). n debitul acestui cont se
nregistreaz soldul iniial al produciei n curs de execuie i costurile directe i indirecte de
producie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 126, 133, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 812, 821 etc.
n creditul contului 811 Activiti de baz se nregistreaz costul efectiv al produselor
fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, precum i soldul final al
produciei n curs de execuie n coresponden cu debitul conturilor: 212, 215, 216, 711, 714,
723 etc.

Contul 812 Activiti auxiliare
Contul 812 Activiti auxiliare este destinat generalizrii informaiei privind costurile de
producie i costul produselor fabricate/serviciilor prestate aferente activitilor auxiliare.
Contul 812 Activiti auxiliare este un cont de activ (calculaie). n debitul acestui cont
se nregistreaz soldul iniial al produciei n curs de execuie i costurile directe i indirecte de
producie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 226,
521, 522, 531, 532, 533, 538, 821 etc.
n creditul contului 812 Activiti auxiliare se nregistreaz costul efectiv al produselor
fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, soldul final al produciei
n curs de execuie n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 211, 212, 213, 215, 216,
217, 711, 712, 713, 714, 721, 723 etc.

GRUPA 82 CONTURI DE REPARTIZARE
Conturile din grupa 82 Conturi de repartizare snt destinate generalizrii informaiei
privind costurile indirecte de producie, costurile indirecte aferente contractelor de construcie,
costurilor de regie aferente contractelor de construcie i alte costuri de producie repartizabile.
Componena, modul de contabilizare i de repartizare a acestor costuri snt reglementate de
Indicaiile metodice privind contabilitatea costurilor de producie i calculaia costului
produselor i serviciilor, SNC Contracte de construcie, Cheltuieli, Stocuri i alte
standarde de contabilitate.

Contul 821 Costuri indirecte de producie
Contul 821 Costuri indirecte de producie este destinat generalizrii informaiei privind
costurile aferente gestiunii i deservirii subdiviziunilor de producie ale entitii.
Contul 821 Costuri indirecte de producie este un cont de activ (colectare repartizare).
n debitul acestui cont se nregistreaz majorarea costurilor indirecte de producie n
coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 133, 211, 213, 214, 226, 261, 521, 522, 531, 532,
533, 538, 544 etc.
n creditul contului 821 Costuri indirecte de producie se nregistreaz repartizarea
costurilor indirecte de producie n coresponden cu debitul conturilor: 714, 811, 812 etc.

Contul 822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie
Contul 822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie este destinat
generalizrii informaiei privind costurile indirecte aferente contractelor de construcie.
Contul 822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie este un cont de activ
(colectare repartizare). n debitul acestui cont se nregistreaz majorarea costurilor indirecte
aferente contractelor de construcie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213,
214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.
n creditul contului 822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcie se
nregistreaz repartizarea costurilor indirecte aferente contractelor de construcie n
coresponden cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie
Contul 823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie este destinat
generalizrii informaiei privind costurile de regie aferente contractelor de construcie.
Contul 823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie este un cont de activ
(colectare repartizare). n debitul acestui cont se nregistreaz costurile de regie aferente
contractelor de construcie n coresponden cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226,
521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.
n creditul contului 823 Costuri de regie aferente contractelor de construcie se
nregistreaz repartizarea costurilor de regie aferente contractelor de construcii n coresponden
cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 824 Alte costuri repartizabile
Contul 824 Alte costuri repartizabile generalizrii informaiei privind alte costuri
repartizabile ale entitii.
Contul 824 Alte costuri repartizabile este un cont de colectare repartizare. n debitul
acestui cont se nregistreaz alte costuri repartizabile n coresponden cu creditul conturilor:
113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.
n creditul contului 824 Alte costuri repartizabile se nregistreaz repartizarea/decontarea
altor costuri repartizabile n coresponden cu debitul conturilor: 111, 121, 215, 216, 714, 811,
812 etc.

GRUPA 83 ALTE CONTURI DE GESTIUNE
Conturile din grupa 83 Alte conturi de gestiune snt destinate generalizrii informaiei
privind adaosul comercial, ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, returnarea i reducerea
preurilor la bunurilor vndute, costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor,
produciile i unitile de deservire, costurile refacturate etc. Componena, modul de
contabilizare a acestor conturi snt reglementate de Indicaiile metodice privind contabilitatea
costurilor de producie i calculaia costului produselor i serviciilor, SNC Contracte de
construcie, Cheltuieli, Venituri, Capital propriu i datorii i alte standarde de
contabilitate.

Contul 831 Adaos comercial
Contul 831 Adaos comercial este destinat generalizrii informaiei privind adaosul
comercial.
Contul 831 Adaos comercial este un cont de pasiv (rectificativ). n creditul acestui cont
se nregistreaz calcularea/majorarea adaosului comercial n coresponden cu debitul contului
217.
n debitul contului 831 Adaos comercial se nregistreaz decontarea adaosului comercial
aferent mrfurilor vndute n coresponden cu creditul contului 217.
La data raportrii diferena dintre rulajul creditor i cel debitor al contului 831 se storneaz
n coresponden cu debitul contului 217.

Contul 832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar
Contul 832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar este destinat generalizrii
informaiei privind ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar.
Contul 832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar este un cont de pasiv. n creditul
acestui cont se nregistreaz ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar n coresponden cu
debitul contului 241 etc.
n debitul contului 832 ncasri din vnzarea bunurilor n numerar se nregistreaz
decontarea ncasrilor din vnzarea bunurilor n numerar n coresponden cu creditul conturilor:
534, 544, 611, 612 etc.

Contul 833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute
Contul 833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute este destinat
generalizrii informaiei privind returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute.
Contul 833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute este un cont de activ.
n debitul acestui cont se nregistreaz valoarea bunurilor returnate i reducerile de preuri la
bunurile vndute n coresponden cu creditul conturilor: 221, 223, 226, 544, 812 etc.
n creditul contului 833 Returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute se
nregistreaz decontarea pierderilor din returnarea i reducerea preurilor precum i valoarea
bunurilor returnate n coresponden cu debitul conturilor: 216, 217, 538, 712 etc.

Contul 834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor
Contul 834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor este destinat
generalizrii informaiei privind costurile legate de bunurilor transmise spre prelucrare terilor.
Contul 834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor este un cont de
activ. n debitul acestui cont se nregistreaz costurile aferente bunurilor transmise spre
prelucrare, n coresponden cu creditul conturilor: 211, 213, 226, 521, 531, 532, 533, 812 etc.
n creditul contului 834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor se
nregistreaz decontarea costurilor aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor n
coresponden cu debitul conturilor: 211, 215, 216 etc.

Contul 835 Producii i uniti de deservire
Contul 835 Producii i uniti de deservire este destinat generalizrii informaiei privind
costurile privind produciile i unitile de deservire.
Contul 835 Producii i uniti de deservire este un cont de activ (calculaie). n debitul
acestui cont se nregistreaz soldul iniial al produciei n curs de execuie i costurile directe i
indirecte aferente produciilor i unitilor de deservire n coresponden cu creditul conturilor:
113, 124, 211, 213, 214, 215, 521, 522, 531, 533, 812 etc.
n creditul contului 835 Producii i uniti de deservire se nregistreaz costul efectiv al
produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, soldul final
al produciei n curs de execuie aferent produciilor i unitilor de deservire n coresponden
cu debitul conturilor: 211, 215, 216, 712, 713, 714 etc.

Contul 836 Costuri refacturate
Contul 836 Costuri refacturate este destinat generalizrii informaiei privind costurile
refacturate aferente contractelor de leasing (locaiune, arend).
Contul 836 Costuri refacturate este un cont de activ (colectare repartizare). n debitul
acestui cont se nregistreaz costurile refacturate n coresponden cu creditul conturilor: 521,
522, 544 etc.
n creditul contului 836 Costuri refacturate se nregistreaz decontarea costurilor
refacturate n coresponden cu debitul conturilor: 221, 223, 234 etc.

CLASA 9 CONTURI EXTRABILANIERE
Conturile din clasa 9 Conturi extrabilaniere snt destinate generalizrii informaiei
privind bunurile nenregistrate n bilanul entitii, dar aflate n gestiunea acesteia; creanele i
datoriile contingente; garaniile acordate i primite; pierderile i facilitile fiscale i alte
elemente similare. Modul de contabilizare a elementelor nregistrate n conturi extrabilaniere
este reglementat de SNC Contracte de leasing, Creane i investiii financiare, Stocuri,
Capital propriu i datorii i alte standarde de contabilitate.

Contul 911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaional
Contul 911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaional este
destinat generalizrii la locatar a informaiei privind imobilizrile corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional.
n debitul contului 911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune)
operaional se nregistreaz valoarea contractual a imobilizrilor corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional, iar n credit valoarea contractual a acelorai imobilizri
restituite locatorilor.
Soldul contului 911 Imobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune)
operaional reprezint valoarea contractual a imobilizrilor corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional la o anumit dat.

Contul 912 Bunuri primite pentru montare
Contul 912 Bunuri primite pentru montare este destinat generalizrii informaiei privind
utilajele, echipamentele i alte bunuri primite pentru montare.
n debitul contului 912 Bunuri primite pentru montare se nregistreaz valoarea bunurilor
primite pentru montare, iar n credit valoarea bunurilor montate i transmise beneficiarilor.
Soldul contului 912 Bunuri primite pentru montare reprezint valoarea bunurilor primite
pentru montare la o anumit dat.

Contul 913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar
Contul 913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar este destinat generalizrii
informaiei la locator privind imobilizrile corporale transmise n leasing financiar.
n debitul contului 913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar se
nregistreaz valoarea contractual a imobilizrilor corporale transmise n leasing financiar, iar n
credit valoarea contractual a acelorai imobilizri transmise n proprietatea locatarilor sau
restituite de ctre acetia.
Soldul contului 913 Imobilizri corporale transmise n leasing financiar reprezint
valoarea contractual a imobilizrilor corporale transmise n leasing financiar la o anumit dat.

Contul 914 Bunuri primite n custodie
Contul 914 Bunuri primite n custodie este destinat generalizrii informaiei privind
bunurile (stocuri, imobilizri corporale etc.) primite n custodie.
n debitul contului 914 Bunuri primite n custodie se nregistreaz valoarea contractual
a bunurilor primite n custodie, iar n credit valoarea contractual a bunurilor ieite din
custodie.
Soldul contului 914 Bunuri primite n custodie reprezint valoarea contractual a
bunurilor primite n custodie la o anumit dat.

Contul 915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
Contul 915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare este destinat generalizrii
informaiei privind bunurile (stocuri, imobilizri corporale etc.) primite de la teri pentru
prelucrare sau reparare.
n debitul contului 915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare se nregistreaz
valoarea contractual a bunurilor primite de la teri pentru prelucrare sau reparare, iar n credit
valoarea contractual a bunurilor prelucrate sau reparate i restituite beneficiarilor.
Soldul contului 915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare reprezint valoarea
contractual a bunurilor primite pentru prelucrare sau reparare la o anumit dat.

Contul 916 Bunuri primite n baza contractelor de comision
Contul 916 Bunuri primite n baza contractelor de comision este destinat generalizrii
informaiei privind bunurile primite de comisionar n baza contractelor de comision.
n debitul contului 916 Bunuri primite n baza contractelor de comision se nregistreaz
valoarea contractual a bunurilor primite n baza contractelor de comision, iar n credit
valoarea contractual a bunurilor ieite (vndute sau restituite comitentului).
Soldul contului 916 Bunuri primite n baza contractelor de comision reprezint valoarea
contractual a bunurilor primite n baza contractelor de comision la o anumit dat.

Contul 917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor
Contul 917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor este destinat
generalizrii informaiei privind bunurile obinute din materialele prelucrate ale terilor.
n debitul contului 917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor se
nregistreaz valoarea bunurilor obinute din materialele prelucrate ale terilor, iar n credit
valoarea bunurilor scoase din evidena extrabilanier (transmise terilor, primite ca plat pentru
prelucrare etc.).
Soldul contului 917 Bunuri obinute din materialele prelucrate ale terilor reprezint
valoarea bunurilor obinute din materialele prelucrate ale terilor la o anumit dat.

Contul 918 Formulare cu regim special
Contul 918 Formulare cu regim special este destinat generalizrii informaiei privind
formularele cu regim special intrate i utilizate de ctre entitate.
n debitul contului 918 Formulare cu regim special se nregistreaz valoarea
formularelor cu regim special intrate, iar n credit valoarea formularelor cu regim special ieite.
Soldul contului 918 Formulare cu regim special reprezint valoarea formularelor cu
regim special la o anumit dat.

Contul 919 Creane compromise decontate
Contul 919 Creane compromise decontate este destinat generalizrii informaiei privind
creanele compromise decontate.
n debitul contului 919 Creane compromise decontate se nregistreaz suma creanelor
compromise decontate, iar n credit suma creanelor compromise restabilite sau anulate la
expirarea termenului stabilit de entitate (de regul, 5 ani).
Soldul contului 919 Creane compromise decontate reprezint suma creanelor
compromise decontate ale entitii la o anumit dat.

Contul 920 Creane contingente
Contul 920 Active contingente este destinat generalizrii informaiei privind creanele
contingente care cuprind creanele aferente prejudiciului material, sanciunilor i altor reclamaii
naintate de ctre subiect, dar nerecunoscute de persoanele vinovate.
n debitul contului 920 Active contingente se nregistreaz suma creanelor contingente
aprute, iar n credit suma creanelor contingente decontate i/sau anulate.
Soldul contului 920 Active contingente reprezint suma creanelor contingente ale
entitii la o anumit dat.

Contul 921 Datorii contingente
Contul 921 Datorii contingente este destinat generalizrii informaiei privind datoriile
contingente care cuprind datoriile aferente sanciunilor i altor reclamaii naintate de ctre
creditori, dar nerecunoscute de entitate.
n debitul contului 921 Datorii contingente se nregistreaz suma datoriilor contingente
aprute, iar n credit suma datoriilor contingente decontate i/sau anulate.
Soldul contului 921 Datorii contingente reprezint suma datoriilor contingente ale
entitii la o anumit dat.

Contul 922 Garanii acordate
Contul 922 Garanii acordate este destinat generalizrii informaiei privind garaniile
acordate de ctre entitate terilor.
n debitul contului 922 Garanii acordate se nregistreaz valoarea garaniilor acordate,
iar n credit valoarea garaniilor decontate.
Soldul contului 922 Garanii acordate reprezint valoarea garaniilor acordate la o
anumit dat.

Contul 923 Garanii primite
Contul 923 Garanii primite este destinat generalizrii informaiei privind garaniile
primite de ctre entitate de la teri.
n debitul contului 923 Garanii primite se nregistreaz valoarea garaniilor primite, iar
n credit valoarea garaniilor decontate.
Soldul contului 923 Garanii primite reprezint valoarea garaniilor primite la o anumit
dat.

Contul 924 Pierderi fiscale
Contul 924 Pierderi fiscale este destinat generalizrii informaiei privind pierderile
fiscale ce urmeaz a fi raportate n perioadele fiscale viitoare.
n debitul contului 924 Pierderi fiscale se nregistreaz suma pierderilor fiscale calculate,
iar n credit suma pierderilor fiscale raportate la rezultatul fiscal sau anulate.
Soldul contului 924 Pierderi fiscale reprezint suma pierderilor fiscale ale entitii la o
anumit dat.

Contul 925 Faciliti fiscale
Contul 925 Faciliti fiscale este destinat generalizrii informaiei privind facilitile
fiscale prevzute de legislaie.
n debitul contului 925 Faciliti fiscale se nregistreaz suma facilitilor fiscale
acordate, iar n credit suma facilitilor fiscale decontate la expirarea termenului de acordare
sau anulate n cazul nerespectrii condiiilor stabilite de legislaia n vigoare.
Soldul contului 925 Faciliti fiscale reprezint suma facilitilor fiscale ale entitii la o
anumit dat.
&

__________
Ministerul Finanelor
Ordin nr.119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile //Monitorul Oficial 233-
237/1534, 22.10.2013