Sunteți pe pagina 1din 20

Page 1 of 20

ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului


ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al contribuiilor i taxelor
datorate la Fondul pentru mediu
n baza prevederilor art. 17 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 13 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice i pentru modificarea unor
acte normative n domeniul mediului i schimbrilor climatice, cu modificrile i
completrile ulterioare,
ministrul mediului i schimbrilor climatice emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contribuiilor i taxelor datorate la Fondul pentru
mediu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 2
Metodologia de calcul al contribuiilor i taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca
scop stabilirea unui mod de calcul unitar i documentat pentru contribuiile i taxele
prevzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) i v) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare."
2. Articolul 3 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 3
Prevederile prezentului ordin se aplic de ctre contribuabilii la Fondul pentru mediu,
persoane fizice i persoane juridice, pentru contribuiile i taxele prevzute la art. 9
alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) i v) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare."
3. Anexa se modific i se nlocuiete cu anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. II
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
-****-
ANEXA nr. 1: METODOLOGIE de calcul al contribuiilor i taxelor
datorate la Fondul pentru mediu(- Anexa la Ordinul nr. 578/2006)
CAPITOLUL I: Prevederi generale
Art. 1
Prezenta metodologie stabilete modul de calcul al contribuiilor i taxelor pe care
contribuabilii trebuie s le declare i s le plteasc la Fondul pentru mediu.
Art. 2
Prezenta metodologie se aplic de ctre contribuabilii, persoane fizice i persoane
juridice, care datoreaz sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) i
v) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 3
Semnificaia termenilor i expresiilor utilizate n text este cea prevzut n anex.
Page 2 of 20

CAPITOLUL II: Modul de calcul al contribuiei prevzute la art. 9 alin.
(1) lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 4
Sunt obligai la plata contribuiei de 3% din veniturile realizate din vnzarea deeurilor
metalice feroase i neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrrii, generatorii
deeurilor, respectiv deintorii bunurilor destinate dezmembrrii, persoane fizice sau
juridice, care nu au calitatea de colector i/sau de valorificator autorizat n condiiile
legii.
Art. 5
Obligaia de a calcula, de a reine, de a declara i de a vira la Fondul pentru mediu
contribuia de 3% din veniturile realizate din vnzarea de deeuri metalice feroase i
neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrrii, revine operatorilor economici
care desfoar activiti de colectare i/sau de valorificare a deeurilor.
Art. 6
Contribuia de 3% din veniturile realizate din vnzarea deeurilor metalice feroase i
neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrrii, se reine prin stopaj la surs de
ctre operatorii economici care desfoar activiti de colectare i/sau de valorificare a
deeurilor, care au obligaia s le vireze la Fondul pentru mediu n termenul legal
pentru virarea impozitelor i contribuiilor cu reinere la surs.
Art. 7
Vnzarea deeurilor metalice feroase i neferoase, inclusiv a bunurilor destinate
dezmembrrii, de ctre generatorii deeurilor, respectiv de ctre deintorii bunurilor
destinate dezmembrrii, persoane juridice, ctre operatorii economici care desfoar
activiti de colectare i/sau de valorificare a deeurilor se face pe baz de factur, cu
evidenierea distinct a contribuiei de 3% i cu reinerea acesteia.
Art. 8
Vnzarea deeurilor metalice feroase i neferoase, inclusiv a bunurilor destinate
dezmembrrii, de ctre generatorii deeurilor, respectiv de ctre deintorii bunurilor
destinate dezmembrrii, persoane fizice, ctre operatorii economici care desfoar
activiti de colectare i/sau de valorificare a deeurilor se face pe baz de
factur/adeverin de primire i plat, cu reinerea contribuiei de 3% la achitarea
sumei cuvenite vnztorului de deeuri.
Art. 9
Baza de calcul la care se aplic contribuia de 3% reprezint valoarea de vnzare a
deeurilor metalice feroase i neferoase i a bunurilor destinate dezmembrrii, exclusiv
taxa pe valoarea adugat.
Art. 10
(1) n cazul n care operatorii economici care desfoar activiti de colectare i/sau
de valorificare a deeurilor devin deintori de deeuri metalice feroase i neferoase,
prin activitatea de dezmembrare i/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de
inventar proprii sau devenite proprii prin achiziie, au obligaia de a plti contribuia de
3% la Fondul pentru mediu n cazul vnzrii acestora.
(2) Baza de calcul la care se aplic contribuia de 3% reprezint preul mediu de
achiziie al deeurilor metalice feroase i neferoase din luna precedent dezmembrrii
i/sau casrii bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe
valoarea adugat, nmulit cu cantitatea de deeuri metalice feroase i neferoase
rezultat din activitatea de dezmembrare i/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori
obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziie.
(3) n cazul n care operatorii economici care desfoar activiti de colectare i/sau
de valorificare a deeurilor nu pot Stabili preul mediu de achiziie al deeurilor metalice
feroase i neferoase pentru luna precedent dezmembrrii i/sau casrii bunurilor,
Page 3 of 20

mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, acesta este cel de la data dezmembrrii
i/sau a casrii bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar.
Art. 11
Contribuia la Fondul pentru mediu prevzut la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se declar i se pltete lunar,
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea.
Art. 12
n aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaia termenilor utilizai este
prevzut la pct. 7 i 18 din anex.
CAPITOLUL III: Modul de calcul al taxelor prevzute la art. 9 alin. (1)
lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare
Art. 13
(1) Operatorii economici deintori de surse staionare care genereaz emisii de
poluani n atmosfer sunt obligai la plata taxelor la Fondul pentru mediu, n cuantumul
i pentru substanele prevzute n anexa nr. 1 la Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) n cazul operatorilor economici deintori de surse staionare generatoare de emisii
de poluani n atmosfer, care asigur automonitorizarea emisiilor de poluani n
atmosfer i au nregistrri ale msurtorilor efectuate recunoscute de agenia
judeean pentru protecia mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevzute
la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, se calculeaz dup urmtoarea formul:
T = Q x V,
unde:
T - suma datorat la Fondul pentru mediu;
Q - cantitatea de poluant emis n atmosfer, rezultat din msurtori, exprimat n
kilograme;
V - valoarea taxei de ncasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 14
(1) Pentru operatorii economici deintori de surse staionare generatoare de emisii de
poluani n atmosfer, care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluani n
atmosfer, taxele pentru emisiile de poluani n atmosfer datorate la Fondul pentru
mediu, prevzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se calculeaz dup urmtoarea formul:
T = Q x Val,
unde:
T - suma datorat la Fondul pentru mediu;
Q - cantitatea de poluant emis n atmosfer, pe tip de poluant, calculat conform
formulei prevzute la alin. (2);
Val - valoarea taxei de ncasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Cantitile de poluani emii n atmosfer de surse staionare se calculeaz dup
urmtoarea formul:
Q = f x A,
Page 4 of 20

unde:
Q - cantitatea de poluant emis n atmosfer, exprimat n kilograme;
f-factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, n funcie de proces;
A - cantitatea de combustibil, materii prime i materiale utilizate sau cantitatea de
produs finit, n funcie de tipul de proces.
(3) Factorul de emisie "f" este stabilit n scris de operatorul economic, de comun acord
cu agenia judeean pentru protecia mediului, n baza metodologiilor existente
EEA/EMEP/CORINAIR, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de
sector industrial.
(4) Factorul de emisie "f stabilit de comun acord cu agenia judeean pentru protecia
mediului poate fi revizuit n funcie de interveniile asupra instalaiei i/sau tehnologiei,
dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit.
(5) n cazul existenei unor diferende ntre operatorul economic i agenia judeean
pentru protecia mediului referitor la factorul de emisie "f", acesta se valideaz de ctre
o ter parte, Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecia Mediului sau
un alt institut cu competen n acest domeniu, pe cheltuiala operatorului economic.
Art. 15
Taxele pentru emisiile de poluani n atmosfer provenite de la sursele staionare,
prevzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se declar i se pltesc lunar, pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea.
Art. 16
n aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaiile termenilor utilizai sunt
prevzute la pct. 10, 17 i 22 din anex.

CAPITOLUL IV: Modul de calcul al taxei prevzute la art. 9 alin. (1) lit.
c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare
Art. 17
Operatorii economici utilizatori de noi terenuri au obligaia de a plti la Fondul pentru
mediu taxele pentru depozitarea deeurilor valorificabile, n limitele prevzute n anexa
nr. 2 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 18
Taxele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se datoreaz pentru acele terenuri pe care sunt
amplasate depozite noi de deeuri valorificabile din categoriile prevzute n anexa nr. 2
la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 19
Taxele pentru depozitarea deeurilor valorificabile se declar i se pltesc anual, pn
la data de 25 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a desfurat activitatea, de ctre
operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deeurilor
valorificabile.
Art. 20
n aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaiile termenilor utilizai sunt
prevzute la pct. 7 i 17 din anex.Page 5 of 20

CAPITOLUL V: Modul de calcul al taxei prevzute la art. 9 alin. (1) lit. d)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare
Art. 21
Obligaia de a plti la Fondul pentru mediu contribuia de 2 lei/kg prevzut la art. 9
alin. (1) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, revine urmtorilor operatori economici:
a) care introduc pe piaa naional produse ambalate, pentru ambalajele primare,
secundare i teriare folosite pentru ambalarea produselor lor;
b) care ambaleaz produse ambalate, pentru ambalajele secundare i teriare pe care
le introduc pe piaa naional;
c) care distribuie pentru prima dat pe piaa naional ambalaje de desfacere, pentru
respectivele ambalaje distribuite pe piaa naional;
d) care dau spre nchiriere, sub orice form, cu titlu profesional, ambalaje, pentru
respectivele ambalaje introduse pe piaa naional.
Art. 22
(1) Contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se pltete anual pentru diferena
dintre cantitile corespunztoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare n
instalaii de incinerare cu recuperare de energie, prevzute n anexa nr. 3 la Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i cantitile de deeuri de
ambalaje efectiv valorificate sau incinerate n instalaii de incinerare cu recuperare de
energie.
(2) Cantitatea de deeuri de ambalaje care trebuie valorificat sau incinerat n
instalaii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificat prin reciclare,
pentru ndeplinirea obiectivelor anuale, se realizeaz prin urmtoarele componente:
a) cantitatea de deeuri Q1 care trebuie valorificat prin reciclarea deeurilor de
ambalaje din PET i din aluminiu;
b) cantitatea de deeuri Q2 care trebuie valorificat prin reciclarea deeurilor de
ambalaje din plastic, sticl, metal, hrtie/carton i, respectiv, lemn;
c) cantitatea de deeuri Q3 care trebuie valorificat prin reciclare suplimentar fa de
cantitile prevzute la lit. a) i b), pentru ndeplinirea obiectivului global de valorificare
prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricrui
tip de material de ambalare, n limita cantitilor pentru care exist obligaia de a plti
potrivit art. 21 din materialul respectiv;
d) cantitatea de deeuri Q4 care trebuie valorificat sau incinerat n instalaii de
incinerare cu recuperare de energie suplimentar fa de cantitile prevzute la lit. a),
b) i c), pentru ndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare n instalaii
de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare
operaie de valorificare sau prin incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de
energie a oricrui tip de material de ambalare, n limita cantitilor pentru care exist
obligaia de a plti potrivit art. 21 din materialul respectiv.
(3) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu
recuperare de energie prevzute n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, se consider ndeplinite numai dac se realizeaz fiecare dintre
componentele menionate la alin. (2).
(4) Contribuia se stabilete lund n calcul o singur dat cantitile nerealizate pentru
fiecare component.
Page 6 of 20

Formula matematic de calcul este:
Contribuia = Max{[(QPET * RPET - qPET) + (QAI * RAI - qAI)];
(Qi * Ri - qri); (Qt * R - qri); (Qt * V - qvi)} * 2,
unde:
QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdus pe piaa naional;
QAI - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdus pe piaa naional;
RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din PET;
RAI - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din aluminiu;
Qi - cantitatea de ambalaje din materialul i, respectiv plastic, sticl, metal,
hrtie/carton i lemn pentru care exist obligaia de plat;
Ri - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru materialul de ambalare i,
respectiv plastic, sticl, metal, hrtie/carton i lemn;
Qt - cantitatea total de ambalaje pentru care exist obligaia de a plti potrivit art.
21;
R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;
V - obiectivul global de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu
recuperare de energie;
qPET - cantitatea valorificat efectiv prin reciclare a deeurilor de ambalaje din PET;
qAI - cantitatea valorificat electiv prin reciclare a deeurilor de ambalaje din aluminiu;
qri - cantitatea valorificat efectiv prin reciclare din materialului, respectiv plastic,
sticl, metal, hrtie/carton i, respectiv, lemn;
qvi-cantitatea valorificat efectiv din materialul i, respectiv oricare dintre materialele
pentru care exist obligaia de a plti potrivit art. 21, prin orice operaie, inclusiv prin
valorificare prin reciclare sau prin incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de
energie.
(5) Cantitile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care exist obligaia
de a plti potrivit art. 21, includ i cantitile de ambalaje din PET, respectiv din
aluminiu.
(6) Dac n formula prevzut la alin. (4) o diferen are o valoare negativ, atunci se
consider n calcul ca avnd valoarea 0 (zero).
(7) Cantitatea de deeuri de ambalaje valorificat suplimentar fa de obiectivul anual
de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie nu
poate compensa obligaiile aferente altor ani.
(8) Cantitatea de deeuri de ambalaje generat ntr-un an se consider a fi egal cu
cantitatea de ambalaje introdus, respectiv cu cantitatea de ambalaje de desfacere
distribuit pentru prima dat pe piaa naional n anul respectiv.
(9) Operatorii economici care folosesc ambalaje reutilizabile sunt obligai s aplice
sistemul depozit i s nregistreze n evidenele contabile valoarea acestuia pentru
respectivele ambalaje. Neaplicarea sistemului depozit duce la impunerea respectivelor
ambalaje la fiecare introducere pe piaa naional.
(10) n cazul ambalajelor reutilizabile a cror valoare nu este evideniat distinct n
documente i care se returneaz furnizorilor externi, nregistrarea n evidenele
contabile se face prin atribuirea unei valori de garanie.
Art. 23
Operatorii economici prevzui la art. 21 care realizeaz obiectivele anuale de
valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie a
deeurilor de ambalaje n mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a)
din Hotrrea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor
de ambalaje, cu modificrile i completrile ulterioare, sunt obligai:
a) s stabileasc lunar, pentru fiecare tip de material, cantitile de ambalaje pentru
care exist obligaia de a plti potrivit art. 21;
b) s stabileasc lunar, pentru fiecare tip de material, cantitile de deeuri de
ambalaje produse, precum i cantitile de ambalaje preluate/colectate de pe piaa
Page 7 of 20

naional i ncredinate spre valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu
recuperare de energie, excluznd deeurile de producie;
c) s declare lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a
desfurat activitatea, cantitile de ambalaje totale i pe fiecare tip de material pentru
care exist obligaia de a plti potrivit art. 21, cantitile de deeuri de ambalaje din
fiecare tip de material valorificate sau incinerate n instalaii de incinerare cu recuperare
de energie i cantitile de deeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate
prin reciclare;
d) s declare i s plteasc anual, pn la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmtor
celui n care s-a desfurat activitatea, suma datorat potrivit Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru nendeplinirea obiectivelor
anuale de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie
a deeurilor de ambalaje pentru care exist obligaia de a plti potrivit art. 21.
Art. 24
Operatorii economici prevzui la art. 21 care realizeaz obiectivele anuale de
valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie a
deeurilor de ambalaje n mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a)
din Hotrrea Guvernului nr. 621/2005, cu modificrile i completrile ulterioare,
trebuie s dein situaii, ntocmite n baza documentelor financiar-contabile i a
documentelor justificative, pentru:
a) cantitile de ambalaje/deeuri de ambalaje proprii produse/preluate/colectate de pe
piaa naional;
b) cantitile de deeuri de ambalaje proprii valorificate sau incinerate n instalaii de
incinerare cu recuperare de energie prin mijloace proprii;
c) cantitile de deeuri de ambalaje proprii ncredinate, n baza unui contract, unui
operator economic valorificator sau unui operator economic care deine o instalaie de
incinerare cu recuperare de energie;
d) cantitile de deeuri de ambalaje proprii din lemn ncredinate persoanelor fizice
drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;
e) trasabilitatea deeurilor de ambalaje proprii, pe tip de material, de la productorul
de deeuri pn la operatorul economic valorificator sau la operatorul
economic/persoana fizic ce deine o instalaie de incinerare cu recuperare de energie.
Art. 25
(1) Pentru a fi luate n calcul pentru ndeplinirea obiectivelor de valorificare sau
incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie este necesar ca:
a) deeurile de ambalaje prevzute la art. 24 s fie nregistrate n evidenele contabile
n conturi de stocuri distincte, la o valoare contabil just, evidena gestiunii deeurilor
de ambalaje fcndu-se cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotrrea Guvernului nr.
856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd
deeurile, inclusiv deeurile periculoase, cu completrile ulterioare; i
b) cantitile de deeuri de ambalaje menionate la art. 24 lit. c) s fac obiectul unei
tranzacii cumulative, respectiv:
- tranzacie de vnzare-cumprare deeuri de ambalaje de la operatorii economici
prevzui la art. 24 ctre operatorul economic valorificator sau operatorul economic
care deine o instalaie de incinerare cu recuperare de energie;
- tranzacie de prestare de servicii de ctre operatorul economic valorificator sau
operatorul economic care deine o instalaie de incinerare cu recuperare de energie
ctre operatorii economici prevzui la art. 24. Facturarea serviciilor de valorificare
deeuri de ambalaje prestate se face n conformitate cu prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, i cu
prevederile Ordinului ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea
Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile i
Page 8 of 20

completrile ulterioare, n baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor
deeuri de ambalaje pentru operatorii economici prevzui la art. 24;
c) cantitile de deeuri de ambalaje menionate la art. 24 lit. d) s se regseasc n
facturi de vnzare;
d) pentru deeurile de ambalaje menionate la art. 24 lit. c) care nu pot face obiectul
unei tranzacii de vnzare-cumprare n lipsa unei cereri de pia, pentru a fi luate n
calcul pentru ndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare n instalaii de
incinerare cu recuperare de energie, este necesar ca respectivele deeuri s fac
obiectul att al unei prestri de servicii de preluare a deeurilor, ct i al unei prestri
de servicii de valorificare deeuri de ambalaje, ambele prestate de ctre operatorul
economic valorificator sau operatorul economic care deine o instalaie de incinerare cu
recuperare de energie.
(2) Operaia de valorificare care se recunoate este cea desfurat potrivit autorizaiei
de mediu/autorizaiei integrate de mediu deinute de ctre operatorul economic pn la
care se face dovada trasabilitii prin nregistrri contabile.
Art. 26
Operatorii economici prevzui la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor
anuale de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie
a deeurilor de ambalaje prin contract ncheiat cu un operator economic autorizat
potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 621/2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, sunt obligai:
a) s stabileasc lunar, pentru fiecare tip de material, cantitile de ambalaje pentru
care exist obligaia de a plti potrivit art. 21;
b) s obin lunar de la operatorul economic cu care au ncheiat contractul pentru
realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu
recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situaia cantitilor de deeuri de
ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie n numele lui, care s
cuprind i denumirea i codul operaiei de valorificare;
c) s declare lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a
desfurat activitatea, cantitile de ambalaje pentru care exist obligaia de a plti
potrivit art. 21, totale i pe fiecare tip de material, cantitile de deeuri de ambalaje
din fiecare tip de material valorificate sau incinerate n instalaii de incinerare cu
recuperare de energie i cantitile de deeuri de ambalaje din fiecare tip de material
valorificate prin reciclare;
d) s declare i s plteasc anual, pn la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmtor
celui n care s-a desfurat activitatea, suma datorat, potrivit Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru nendeplinirea obiectivului
anual de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie a
deeurilor de ambalaje pentru care exist obligaia de a plti potrivit art. 21.
Art. 27
(1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevzui la art. 26 i
operatorul economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotrrea
Guvernului nr. 621/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, numai cantitile
de ambalaje pentru care exist obligaia de a plti potrivit art. 21 ncepnd cu luna n
care a fost ncheiat contractul.
(2) La data semnrii contractului pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare
sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie a deeurilor de
ambalaje, operatorii economici prevzui la art. 21 trebuie s fie nregistrai ca i
contribuabili la Fondul pentru mediu n ceea ce privete contribuia prevzut la art. 9
alin. (1) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare. Dovada nregistrrii este certificatul de atestarea obligaiilor fiscale la Fondul
Page 9 of 20

pentru mediu, document obligatoriu la ncheierea contractului.
(3) Pentru ndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare n instalaii de
incinerare cu recuperare de energie a deeurilor de ambalaje sunt luate n considerare
numai cantitile de deeuri de ambalaje contractate de operatorii economici autorizai
potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 621/2005, cu modificrile
i completrile ulterioare, cu operatori economici care colecteaz deeuri de ambalaje
direct de la productorii iniiali de deeuri i pentru care se asigur trasabilitatea prin
documente financiar-contabile i documente justificative, pn la operatorul economic
valorificator sau la operatorul economic care deine o instalaie de incinerare cu
recuperare de energie, dup cum urmeaz:
a) cantitile de deeuri de ambalaje colectate n baza unui contract cu un operator
economic care asigur serviciile de salubrizare a localitilor;
b) cantitile de deeuri de ambalaje colectate n baza unui contract cu un operator
economic autorizat s colecteze deeuri de ambalaje prin achiziie de la populaie;
c) cantitile de deeuri de ambalaje colectate de la distribuitori i comerciani n baza
unui contract cu un operator economic autorizat s colecteze astfel de deeuri;
d) cantitile de deeuri de ambalaje ncredinate unui operator economic colector sau
valorificator de ctre operatorii economici prevzui la art. 21 care a ncheiat contractul
cu operatorul economic autorizat potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotrrea
Guvernului nr. 621/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, cu respectarea
prevederilor art. 25.
Art. 28
(1) Operatorii economici care colecteaz deeuri de ambalaje pentru operatorii
economici autorizai potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotrrea
Guvernului nr. 621/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, sunt obligai s
menioneze n contracte i n documentele contabile de nsoire a deeurilor de
ambalaje dac ncredinarea se face n scopul ndeplinirii obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie a
deeurilor de ambalaje.
(2) n lipsa meniunii prevzute la alin. (1), cantitile respective nu sunt considerate
ca fiind justificate i nu se iau n calcul pentru ndeplinirea obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie a
deeurilor de ambalaje.
(3) Operaia de valorificare care se recunoate este cea desfurat potrivit autorizaiei
de mediu/autorizaiei integrate de mediu de ctre operatorul economic pn la care se
face dovada trasabilitii.
Art. 29
(1) Programul informatic de asisten privind completarea formularului "Declaraie
privind obligaiile la Fondul pentru mediu", elaborat i pus la dispoziia contribuabililor
n mod gratuit de ctre Administraia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru
calculul contribuiei prevzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Programul informatic de asisten poate fi descrcat de pe pagina web a
Administraiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro
(3) Programul informatic de asisten are ca date de intrare cantitile de ambalaje
introduse/distribuite pe piaa naional pe tip de material, cantitile valorificate prin
reciclare i cantitile valorificate prin alte operaii de valorificare dect reciclarea sau
incinerate n instalaii de incinerare cu recuperare de energie.
Art. 30
n aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaiile termenilor utilizai sunt
prevzute la pct. 1, 2, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 i 27 din anex.

Page 10 of 20

CAPITOLUL VI: Modul de calcul al contribuiei prevzute la art. 9 alin.
(1) lit. e) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 31
Operatorii economici care introduc pe piaa naional substane clasificate prin acte
normative ca fiind periculoase pentru mediu au obligaia de a calcula i de a plti la
Fondul pentru mediu o contribuie de 2% din valoarea acestora.
Art. 32
Substanele pentru care se datoreaz contribuia de 2% la Fondul pentru mediu sunt
cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu prin actele normative specifice n
vigoare.
Art. 33
(1) Baza de calcul la care se aplic contribuia de 2% la Fondul pentru mediu n cazul
productorilor interni reprezint valoarea de vnzare a substanelor clasificate ca fiind
periculoase pentru mediu, introduse pe piaa naional, exclusiv taxa pe valoarea
adugat.
(2) n cazul introducerii pe piaa naional, prin achiziii intraunionale sau importuri de
bunuri, n scopul utilizrii ori consumului propriu, a substanelor clasificate prin acte
normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplic contribuia
prevzut la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezint valoarea de achiziie, exclusiv taxa pe
valoarea adugat aferent.
Art. 34
Contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonana de urgen Guvernului
nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se declar i se pltete lunar, pn la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea.

CAPITOLUL VII: Modul de calcul al contribuiei prevzute la art. 9 alin.
(1) lit. f) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 35
Administratorii, respectiv proprietarii de pduri care realizeaz venituri din vnzarea
masei lemnoase i/sau a materialelor lemnoase, cu excepia lemnelor de foc, arborilor
i arbutilor ornamentali, pomilor de Crciun, rchitei i puieilor, au obligaia de a
calcula i de a plti la Fondul pentru mediu o contribuie de 2% din valoarea de vnzare
a acestora.
Art. 36
Baza de calcul la care se aplic contribuia de 2% la Fondul pentru mediu reprezint
valoarea de vnzare a masei lemnoase i/sau a materialelor lemnoase obinute, cu
excepia lemnelor de foc, arborilor i arbutilor ornamentali, pomilor de Crciun,
rchitei i puieilor, exclusiv taxa pe valoarea adugat.
Art. 37
Contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) fit. f) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se declar i se pltete lunar, pn la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care administratorul, respectiv proprietarul pdurii
a vndut masa lemnoas i/sau materialele lemnoase obinute.
Art. 38
n aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaia termenilor utilizai este
prevzut la pct. 14 i 15 din anex.
Page 11 of 20

CAPITOLUL VIII: Modul de calcul al taxei prevzute la art. 9 alin. (1) lit.
i) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare
Art. 39
Operatorii economici care introduc pe piaa naional anvelope noi i/sau uzate
destinate reutilizrii au obligaia de a plti la Fondul pentru mediu o contribuie de 2
lei/kg de anvelop introdus pe piaa naional.
Art. 40
(1) Contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se pltete anual numai n cazul
nendeplinirii obligaiilor de gestionare a anvelopelor uzate.
(2) Plata se face pentru diferena dintre cantitile aferente obligaiilor anuale de
gestionare i cantitile realizate efectiv.
(3) Obligaiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se pot realiza de operatorii
economici care introduc pe piaa naional anvelope noi i/sau uzate destinate
reutilizrii, prevzui la art. 6 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilitii ctre un
operator economic, conform legislaiei n vigoare.
Art. 41
(1) Obligaiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se realizeaz n mod individual,
potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 170/2004, prin:
a) colectarea anvelopelor uzate, n limita cantitilor introduse de operatorii economici
pe piaa naional n anul precedent, i reutilizarea, refolosirea ca atare, reaparea,
reciclarea i/sau valorificarea termoenergetic a ntregii cantiti de anvelope uzate
colectate;
b) colectarea anvelopelor uzate, n limita cantitilor introduse de operatorii economici
pe piaa naional n anul precedent, i ncredinarea acestora, n baza unui contract,
unei persoane juridice care le reutilizeaz, le refolosete ca atare, le reapeaz, le
recicleaz i/sau le valorific, inclusiv termoenergetic, dup caz.
(2) Operatorii economici prevzui la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaiilor
anuale de gestionare a anvelopelor uzate, n mod individual, trebuie s dovedeasc
realizarea acestora prin documente financiar-contabile i documente justificative, din
care s rezulte:
a) cantitile de anvelope uzate preluate/colectate de pe pia;
b) cantitile de anvelope uzate ncredinate, n baza unui contract ncheiat n scopul
ndeplinirii obligaiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;
c) cantitile de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reapate, reciclate i/sau
valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici care introduc
pe piaa naional anvelope noi i/sau uzate destinate reutilizrii, precum i metoda
utilizat;
d) trasabilitatea anvelopelor uzate de la lit. a)-c), de la operatorii economici prevzui
la art. 39 care au optat pentru realizarea obligaiilor anuale de gestionare a anvelopelor
uzate n mod individual pn la operatorul economic valorificator sau la operatorul
economic ce deine o instalaie de incinerare cu recuperare de energie.
(3) Pentru a putea fi luate n calcul pentru ndeplinirea obligaiilor de gestionare este
necesar ca:
a) anvelopele uzate prevzute la alin. (2) s fie nregistrate n evidenele contabile n
conturi de stocuri distincte la o valoare contabil just, evidena gestiunii anvelopelor
uzate fcndu-se cu respectare prevederilor art. 1 din Hotrrea Guvernului nr.
856/2002, cu completrile ulterioare;
b) cantitile de anvelope uzate menionate la alin. (2) lit. b) s fac obiectul
Page 12 of 20

urmtoarelor tranzacii cumulative:
- tranzacie de vnzare-cumprare anvelope uzate de la operatorii economici prevzui
la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaiilor anuale de gestionare a
anvelopelor uzate n mod individual, ctre operatorul economic valorificator sau
operatorul economic care deine o instalaie de incinerare cu recuperare de energie;
- tranzacie de prestare de servicii de ctre operatorul economic valorificator sau
operatorul economic care deine o instalaie de incinerare cu recuperare de energie
ctre operatorii economici prevzui la art. 39, care au optat pentru realizarea
obligaiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate n mod individual. Facturarea
serviciilor de valorificare anvelope uzate prestate se face n conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i cu prevederile
Ordinului ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare, n baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor anvelope
uzate pentru operatorii economici prevzui la art. 39 care au optat pentru realizarea
obligaiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate n mod individual;
c) pentru anvelopele uzate menionate la alin. (2) lit. b) care nu pot face obiectul unei
tranzacii de vnzare-cumprare n lipsa unei cereri de pia, pentru a fi luate n calcul
pentru ndeplinirea obligaiilor de gestionare, este necesar ca respectivele deeuri s
fac obiectul att al unei prestri de servicii de preluare a deeurilor, dup caz, ct i al
unei prestri de servicii de valorificare anvelope uzate, ambele prestate de ctre
operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deine o instalaie de
incinerare cu recuperare de energie.
Art. 42
Operatorii economici prevzui la art. 39, care au optat pentru realizarea n mod
individual a obligaiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, potrivit prevederilor
art. 7 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligai:
a) s stabileasc lunar cantitile de anvelope introduse pe piaa naional n anul
precedent;
b) s stabileasc lunar cantitile de anvelope preluate/colectate de pe piaa naional
i ncredinate ctre persoanele juridice care le reutilizeaz, le refolosesc c atare, le
reapeaz, le recicleaz i/sau le valorific termoenergetic, dup caz;
c) s declare lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a
desfurat activitatea, cantitile de anvelope introduse pe piaa naional n anul
precedent i cantitile de anvelope uzate gestionate;
d) s declare i s plteasc anual, pn la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmtor
celui n care s-a desfurat activitatea, suma datorat pentru nendeplinirea obligaiilor
anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piaa naional.
Art. 43
Operatorii economici prevzui la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaiilor
anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilitii ctre un
operator economic autorizat conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotrrea
Guvernului nr. 170/2004, sunt obligai:
a) s stabileasc lunar cantitile de anvelope introduse pe piaa naional n anul
precedent;
b) s obin lunar de la operatorul economic cruia i-au transferat responsabilitatea
pentru realizarea obligaiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate situaia
cantitilor de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reapate, reciclate i/sau
valorificate termoenergetic, n numele acestuia, precum i metoda utilizat;
c) s declare lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a
desfurat activitatea, cantitile de anvelope introduse pe piaa naional n anul
precedent i cantitile de anvelope uzate gestionate;
d) s declare i s plteasc anual, pn la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmtor
celui n care s-a desfurat activitatea, suma datorat pentru nendeplinirea obligaiilor
Page 13 of 20

anuale de gestionare a anvelopelor uzate.
Art. 44
(1) La data semnrii contractului de transferare a responsabilitii privind realizarea
obligaiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici prevzui la
art. 38 trebuie s fie nregistrai drept contribuabili la Fondul pentru mediu n ceea ce
privete taxa prevzut la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare. Dovada nregistrrii este certificatul de atestare a
obligaiilor fiscale la Fondul pentru mediu.
(2) Evidena gestiunii anvelopelor uzate se face cu respectarea prevederilor Hotrrii
Guvernului nr. 170/2004, ale Hotrrii Guvernului nr. 1.061/2008 privind
transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei, ale Hotrrii
Guvernului nr. 856/2002, cu completrile ulterioare, precum i a prevederilor
contabile prevzute n Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i n Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 45
(1) Operatorii economici care colecteaz anvelope uzate pentru operatorii economici
autorizai conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 170/2004
sunt obligai s menioneze n contracte i n facturi dac ncredinarea se face n scopul
ndeplinirii obligaiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.
(2) n lipsa meniunii prevzute la alin. (1), cantitile respective nu sunt considerate
ca fiind justificate i nu se iau n calcul pentru ndeplinirea obligaiilor anuale de
gestionare a anvelopelor uzate.
Art. 46
Cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reapate, reciclate i/sau
valorificate termoenergetic peste obligaiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate
nu poate compensa obligaiile aferente altor ani.
Art. 47
(1) Contribuia pentru introducerea pe piaa naional a anvelopelor noi i/sau uzate
destinate reutilizrii se determin ca fiind produsul dintre obligaiile anuale de
gestionare a anvelopelor uzate, raportate la cantitatea total de anvelope introdus pe
piaa naional n anul precedent, diminuate cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate,
refolosite ca atare, reapate, reciclate i/sau valorificate termoenergetic i contribuia
stabilit la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, respectiv 2 lei/kg.
(2) Pentru calculul taxei la Fondul pentru mediu se aplic urmtoarea formul:
Taxa = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2,
unde:
Q - cantitatea de anvelope noi i/sau uzate destinate reutilizrii introdus pe piaa
naional n anul precedent;
Ob - obligaia anual de gestionare a anvelopelor conform Hotrrii Guvernului nr.
170/2004;
Qrealizat - cantitatea de anvelope gestionate n anul de raportare.
Art. 48
(1) Programul informatic de asisten privind completarea formularului "Declaraie
privind obligaiile la Fondul pentru mediu", elaborat i pus la dispoziia contribuabililor
n mod gratuit de Administraia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru
calculul contribuiei prevzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Programul informatic de asisten poate fi descrcat de pe serverul de web al
Page 14 of 20

Administraiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro
(3) Programul informatic de asisten are ca date de intrare cantitile de anvelope
introduse pe piaa naional n anul precedent i cantitile gestionate n perioada de
raportare - cantitile reutilizate, refolosite ca atare, reapate, reciclate i/sau
valorificate termoenergetic.
Art. 49
n aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaia termenilor utilizai este
prevzut la pct. 3, 4, 5, 7, 11, 12, 17, 18, 23 i 27 din anex.

CAPITOLUL IX: Modul de calcul al contribuiei prevzute la art. 9 alin.
(1) lit. j) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 50
(1) Gestionarii fondurilor de vntoare au obligaia de a calcula i de a vira la Fondul
pentru mediu o contribuie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vntoare
nscris n contractele de gestionare.
(2) La semnarea i/sau rennoirea contractelor de gestionare a fondurilor de vntoare,
gestionarii trebuie s prezinte certificat de atestare a obligaiilor fiscale la Fondul pentru
mediu, care s certifice c operatorul economic care urmeaz s gestioneze fondul de
vntoare nu figureaz cu obligaii de plat restante ctre bugetul Fondului pentru
mediu.
(3) Contribuia de 3% la Fondul pentru mediu prevzut la art. 9 alin. (1) lit. j) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se declar i se
pltete anual de persoanele juridice care desfoar respectivele activiti, pn la
data de 25 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a desfurat activitatea pentru anul
precedent.

CAPITOLUL X: Modul de calcul al contribuiei prevzute la art. 9 alin.
(1) lit. p) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 51
Obligaia de a calcula i de a plti contribuia de 100 lei/ton revine unitilor
administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor.
Art. 52
(1) Contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se pltete numai n cazul
nendeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitilor de deeuri
municipale i asimilabile trimise spre depozitare, denumit n continuare obiectiv anual,
raportat la cantitatea total de deeuri municipale i asimilabile colectat.
(2) Deeurile care fac obiectul alin. (1) sunt deeurile municipale i asimilabile, inclusiv
deeurile de ambalaje municipale colectate separat.
Art. 53
(1) Unitile administrativ-teritoriale care organizeaz serviciul public de salubrizare
pot opta, n conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea serviciului de
salubrizare a localitilor nr. 101/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru
una din urmtoarele modaliti:
- gestiune direct;
Page 15 of 20

- gestiune delegat, prin contractarea unui operator economic de salubritate.
(2) Unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativteritoriale
care au organizat serviciul public de salubrizare au obligaia ca, pn la data
de 25 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a desfurat activitatea:
a) s stabileasc pentru anul precedent cantitile de deeuri municipale i asimilabile
colectate, inclusiv deeurile de ambalaje municipale colectate separat, cantitile din
respectivele deeuri ncredinate spre valorificare pentru fiecare tip de deeu/material i
operaia de valorificare, precum i cantitile corespunztoare obiectivului anual;
b) s calculeze, s declare i s plteasc suma datorat pentru diferena dintre
cantitile corespunztoare obiectivului anual i cantitile de deeuri municipale i
asimilabile ncredinate spre valorificare.
Art. 54
Unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale
care nu au organizat serviciul public de salubrizare au obligaia ca, pn la data de 25
ianuarie a anului urmtor celui n care s-a desfurat activitatea:
a) s stabileasc pentru anul precedent obiectivul anual prin aplicarea procentului de
15% la cantitile de deeuri municipale generate potrivit indicelui de generare
prevzut n planurile de gestionare a deeurilor aprobate n condiiile legii
corespunztor mediului urban/rural;
b) s calculeze, s declare i s plteasc suma datorat pentru obiectivul anual
stabilit.
Art. 55
(1) n cazul n care deeurile municipale i asimilabile se cntresc la colectare,
obiectivul anual se calculeaz prin aplicarea cotei de 15% la cantitatea anual
colectat.
(2) n cazul n care deeurile municipale i asimilabile nu se cntresc la colectare, dar
se cntresc la depozitare, obiectivul anual se calculeaz ca 3/17 din cantitatea anual
depozitat.
(3) n cazul n care deeurile municipale i asimilabile nu se cntresc nici la colectare
i nici la depozitare, obiectivul anual se calculeaz ca 3/17 din volumul anual de deeuri
municipale i asimilabile depozitate nmulit cu densitatea medie a acestora prevzut
n regulamentul de salubritate n vigoare la nivelul unitii administrativ-teritoriale.
Art. 56
Contribuia se calculeaz, dup caz, prin:
a) nmulirea cu 100 lei a diferenei, exprimat n tone, cu dou zecimale, dintre
cantitile corespunztoare obiectivului anual i cantitile de deeuri municipale i
asimilabile ncredinate spre valorificare;
b) nmulirea cu 100 lei a obiectivului, calculat n tone, cu dou zecimale, calculat
potrivit indicelui de generare prevzut n planurile de gestionare a deeurilor
corespunztor mediului urban/rural, n cazul unitilor administrativ-teritoriale sau,
dup caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public
de salubritate.
Art. 57
(1) Unitile administrativ-teritoriale care au organizat serviciul public de salubrizare
trebuie s dovedeasc realizarea obiectivului anual prin ntocmirea situaiilor, n baza
documentelor justificative i a documentelor financiar-contabile, dup cum urmeaz:
a) situaia lunar privind cantitatea de deeuri municipale i asimilabile depozitat n
decursul anului;
b) situaia privind cantitatea de deeuri municipale i asimilabile, inclusiv deeurile de
ambalaje municipale colectate separat, ncredinat lunar spre valorificare, pe tip de
deeu/material, operatorul economic valorificator i operaia de valorificare;
c) situaia privind cantitatea de deeuri municipale i asimilabile, inclusiv deeurile de
ambalaje municipale colectate separat, ncredinat lunar spre incinerare i operatorul
Page 16 of 20

economic care efectueaz operaia de incinerare;
d) situaia privind cantitatea de deeuri municipale i asimilabile ncredinat lunar spre
eliminare prin alte operaii dect depozitare, operaia de eliminare i operatorul
economic care efectueaz operaia respectiv.
(2) Pentru a lua n calcul la realizarea obiectivului anual cantitile de deeuri
municipale i asimilabile valorificate prin operaia R13 - stocarea de deeuri naintea
efecturii oricreia dintre operaiile numerotate de la R1 la R12, excluznd stocarea
temporar, pn la colectare, la locul de producere - prevzut n anexa nr. 3 la Legea
nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, cu modificrile ulterioare, unitile
administrativ-teritoriale trebuie s dein documente care s dovedeasc valorificarea
deeurilor respective i operaia de valorificare pentru care acestea au fost stocate.
Art. 58
n aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaia termenilor utilizai este
prevzut la pct. 7, 8, 9, 20, 26 i 27 din anex.

CAPITOLUL XI: Modul de calcul al contribuiei prevzute la art. 9 alin.
(1) lit. q) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 59
Obligaia de a calcula i de a plti ecotaxa n valoare de 0,1 lei/bucat revine
operatorilor economici care introduc pe piaa naional pungi i sacoe pentru
cumprturi, cu mner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obinute din resurse
neregenerabile, dup cum urmeaz:
a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile i sacoele
fabricate n Romnia;
b) operatorii economici care introduc pe piaa naional ambalaje de desfacere, pentru
pungile i sacoele achiziionate din afara spaiului naional.
Art. 60
(1) Sunt supuse taxrii pungile i sacoele pentru cumprturi, cu mner integrat sau
aplicat, fabricate din materiale obinute din resurse neregenerabile, respectiv minerale
i combustibili fosili.
(2) Sunt considerate ca fiind obinute din resurse neregenerabile urmtoarele
materiale:
- polietilen de joas densitate (LDPE);
- polietilen de nalt densitate (HDPE);
- polietilen de medie densitate (MDPE);
- polietilen liniar (LLDPE);
- polistiren (PS);
- policlorur de vinil (PVC);
- polipropilen (PP);
- materiale compozite fabricate din hrtie i polietilen i/sau polipropilen;
- materiale compozite fabricate din hrtie cu aluminiu.
(3) Lista prevzut la alin. (2) nu are caracter exhaustiv.
Art. 61
(1) Nu sunt supuse taxrii pungile i sacoele pentru cumprturi confecionate din
materiale obinute din resurse regenerabile, respectiv vegetale i animale.
(2) Substanele/Aditivii folosite/folosii pentru inscripionarea elementelor de
identificare i informare potrivit legii, substanele folosite pentru personalizare/colorare
nu se includ n procesul de stabilire a tipurilor de resurse din care sunt obinute
materialele din care sunt fabricate pungile i sacoele pentru cumprturi, dac
ponderea lor nu depete cumulativ pentru fiecare substan/aditiv 1% din greutatea
pungii sau a sacoei - produs finit i n total 5% din greutatea pungii sau a sacoei -
Page 17 of 20

produs finit.
Art. 62
Operatorii economici care introduc pe piaa naional pungi i sacoe pentru
cumprturi, cu mner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxrii sunt obligai
pentru fiecare lot:
a) s dein buletine de analiz, rapoarte de ncercare, certificate sau alte documente
care atest compoziia materiei prime/materialului din care sunt confecionate
pungile/sacoele, n original sau copie legalizat;
b) s dein situaii lunare, pe tip de material, privind cantitatea i numrul de pungi i
sacoe pentru cumprturi, cu mner integrat sau aplicat, introduse pe piaa naional;
c) la efectuarea inspeciei fiscale, s fac dovada tipului/compoziiei materialului utilizat
la fabricarea pungilor i sacoelor introduse pe piaa naional.
Art. 63
Operatorii economici care introduc pe piaa naional pungi i sacoe pentru
cumprturi, cu mner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxrii sunt obligai:
a) s stabileasc lunar, pe tip de material, cantitatea i numrul de pungi i sacoe
pentru cumprturi, cu mner integrat sau aplicat, introduse pe piaa naional;
b) s declare i s plteasc trimestrial, pn la data de 25 a lunii urmtoare
trimestrului n care s-a desfurat activitatea, cantitile i numrul de pungi i sacoe
pentru cumprturi, cu mner integrat sau aplicat.
Art. 64
Operatorii economici care introduc pe piaa naional pungi i sacoe pentru
cumprturi, cu mner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxrii sunt obligai s
nscrie elementele de identificare i caracterizare prevzute de Ordonana Guvernului
nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i s evidenieze distinct ecotaxa pe documentele de vnzare.
Art. 65
n aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaia termenilor utilizai este
prevzut la pct. 2, 12 i 17 din anex.

CAPITOLUL XII: Modul de calcul al contribuiei prevzute la art. 9 alin.
(1) lit. s) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 66
Obligaia de a plti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicat uleiurilor pe
baz mineral, semisintetice, sintetice, cu sau fr adaosuri, revine operatorilor
economici care introduc pe piaa naional astfel de produse, ncepnd cu data de 1
ianuarie 2014.
Art. 67
(1) Pentru operatorii economici care import sau achiziioneaz intraunional uleiuri,
contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se datoreaz la momentul introducerii pe pia.
(2) Pentru operatorii economici care produc uleiuri, taxa prevzut la art. 9 alin. (1) lit.
s) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se
datoreaz la momentul primei distribuiri pe piaa naional.
(3) n cazul productorilor care import/achiziioneaz intraunional uleiuri de baz n
vederea introducerii diferitelor adaosuri n cadrul procesului de fabricaie, cum ar fi
aditivi sau alte substane organice ori anorganice, pentru obinerea unor proprieti
speciale, taxa prevzut la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
Page 18 of 20

modificrile i completrile ulterioare, se datoreaz pentru produsul obinut la
momentul primei distribuiri pe piaa naional.
(4) n cazul productorilor care achiziioneaz de pe piaa naional uleiuri de baz n
vederea introducerii diferitelor adaosuri n cadrul procesului de fabricaie, cum ar fi
aditivi sau alte substane organice ori anorganice, pentru obinerea unor proprieti
speciale, taxa prevzut la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se datoreaz pentru diferena dintre cantitatea
de ulei aditivat distribuit pe pia i cantitatea de ulei de baz achiziionat, la
momentul primei distribuiri pe piaa naional.
(5) Taxa prevzut la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se evideniaz distinct pe facturile de vnzare, pe
tot lanul pn la consumatorul final.
(6) Pentru uleiurile introduse pe pia nainte de 1 ianuarie 2014 nu se datoreaz taxa
prevzut la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, acestea fiind incluse n declaraia lunar ctre
Administraia Fondului pentru Mediu conform legislaiei n vigoare pn la 31 decembrie
2013 inclusiv.
Art. 68
(1) n cazul n care unitatea de msur a uleiurilor din documentele de provenien
este exprimat n litri, volumul acestora se convertete n mas n funcie de densitatea
specificat n fia tehnic primit de la productor. n lipsa acestei informaii, se va
utiliza o densitate medie de 900 kg/mc (0,9 kg/l).
(2) Operatorii economici prevzui la art. 66 trebuie s ntocmeasc lunar situaii n
baza documentelor financiar - contabile i a documentelor justificative, din care s
rezulte:
a) cantitile de uleiuri introduse pe piaa naionala;
b) cantitile de uleiuri distribuite pentru prima dat pe piaa naional.
Art. 69
Operatorii economici prevzui la art. 66 sunt obligai s declare i s plteasc lunar,
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea,
contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 70
n aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaia termenilor utilizai este
prevzut la pct. 7, 12, 16, 17, 24 i 25 din anex.
CAPITOLUL XIII: Modul de calcul al contribuiei prevzute la art. 9 alin.
(1) lit. v) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
Art. 71
Contribuia de 2 lei/kg se pltete de ctre operatorii economici autorizai pentru
preluarea obligaiilor de gestionare a deeurilor de ambalaje, respectiv anvelope uzate,
ncepnd cu obligaiile pentru anul 2014.
Art. 72
Contribuia se pltete de ctre operatorii economici autorizai pentru preluarea
obligaiilor anuale de gestionare a respectivelor deeuri pentru diferena dintre
cantitile de deeuri corespunztoare obiectivelor stabilite de legislaia n vigoare i
cantitile de deeuri de ambalaje, respectiv de anvelope uzate constatate de
Administraia Fondului pentru Mediu ca fiind valorificate.
Page 19 of 20

Art. 73
- Anexa face parte integrant din prezenta metodologie.
ANEXA nr. 11: Semnificaia termenilor specifici
(- ANEX la metodologie)
1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. c) din anexa nr. 1 la Hotrrea
Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje,
cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la
Hotrrea Guvernului nr. 621/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
3. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotrrea Guvernului
nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
4. Anvelope uzate sunt definite conform anexei nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr.
170/2004.
5. Anvelope uzate destinate reutilizrii sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la
Hotrrea Guvernului nr. 170/2004.
6. Cu titlu profesional nseamn n cadrul activitii desfurate n mod obinuit i
repetat, n scop lucrativ.
7. Deeu este definit potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011
privind regimul deeurilor, cu modificrile ulterioare.
8. Deeuri de ambalaje sunt definite potrivit prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la
Hotrrea Guvernului nr. 621/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
9. Eliminare final este orice operaiune prevzut n anexa nr. 2 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deeurilor, cu modificrile ulterioare.
10. Emisie este definit potrivit prevederilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 278/2013
privind emisiile industriale.
11. Gestionarea deeurilor este definit potrivit prevederilor pct. 14 din anexa nr. 1 la
Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, cu modificrile ulterioare.
12. Introducere pe piaa naional este furnizarea pentru prima dat spre distribuire,
consum sau utilizare a unui produs pe piaa naional, n cursul unei activiti
comerciale desfurate cu titlu profesional, fie n schimbul unei pli, fie gratuit.
Produsele fabricate, n baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care
i aplic denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, n scopul introducerii
pe pia i/sau al punerii n funciune n Romnia n numele su, se consider a fi
introduse pe piaa naional de ctre acesta.
n cazul produselor fabricate i vndute de operatorul economic nregistrat n Romnia
sub propriul nume sau propria marc comercial ori ale crui produse sunt proiectate
sau fabricate i comercializate sub propriul nume ori sub propria marc comercial,
momentul introducerii pe piaa naional l reprezint prima distribuire a produsului pe
piaa naional.
n cazul produselor dintr-o ar ter sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene
introduse pe piaa naional de operatorul economic nregistrat n Romnia, momentul
introducerii pe piaa naional l reprezint momentul importului/achiziiei.
13. Valoarea just este suma la care poate fi tranzacionat un activ de bunvoie ntre
pri aflate n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii n care preul este
determinat obiectiv.
14. Mas lemnoas este definit potrivit prevederilor pct. 16 din anexa la Legea nr.
46/2008 - Codul silvic, cu modificrile i completrile ulterioare.
15. Materiale lemnoase sunt definite potrivit prevederilor pct. 17 din anexa la Legea nr.
46/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
16. Prima distribuire pe piaa naional este primul transferai proprietii, contra cost
sau gratuit, pe piaa naional.
17. Operator economic este persoana fizic autorizat sau juridic, care n cadrul
activitii sale profesionale fabric, import, depoziteaz, transport ori comercializeaz
Page 20 of 20

produse ori pri din acestea sau presteaz servicii.
18. Operator economic valorificator este operatorul economic care desfoar activiti
de valorificare prevzute n anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul
deeurilor, cu modificrile ulterioare.
19. Productor de deeuri este orice persoan ale crei activiti genereaz deeuri
(productor iniial de deeuri) sau orice persoan care efectueaz operaiuni de
pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziiei
acestor deeuri.
20. Reciclare este definit potrivit prevederilor pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011, cu modificrile ulterioare.
21. Sistem depozit este sistemul prin care cumprtorul, la achiziionarea unui produs
ambalat, pltete vnztorului o sum de bani care i este rambursat atunci cnd
ambalajul este returnat, sub forma unei garanii.
22. Surse staionare care genereaz emisii de poluani n atmosfer sunt construcii,
utilaje, instalaii, inclusiv de ventilaie, alte lucrri fixe care genereaz sau prin
intermediul crora se evacueaz substane poluante n atmosfer, precum i instalaiile
fixe de ardere aparinnd aceluiai operator economic, cu o putere instalat nsumat
mai mare sau egal cu 1 MW.
23. Trasabilitate este caracteristica unui sistem de a permite regsirea istoricului, a
utilizrii sau a localizrii unui deeu prin identificri n nregistrrile contabile.
24. Uleiurile sunt toate uleiurile industriale i lubrifianii solizi sau lichizi, pe baz
mineral, semisintetice, sintetice sau biogene.
25. Uleiuri de baz sunt uleiurile minerale rafinate n care se introduc diferite adaosuri,
cum ar fi aditivi sau alte substane organice ori anorganice, pentru obinerea unor
proprieti speciale.
26. Uniti administrativ-teritoriale sunt definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit.
i) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
27. Valorificare este definit potrivit prevederilor pct. 24 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011, cu modificrile ulterioare, i detaliat n anexa nr. 3 din acelai act
normativ.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 129 din data de 21 februarie 2014