Sunteți pe pagina 1din 1

Educatia, etimologic provine de la "educatio" - crestere, formare; dar isi are s

orgintea si in "educo-educare" - a creste a forma, a instrui; respectiv "educo-e


ducere" - a ridica, a inalta. Educatia insumeaza actiunile - deliberate sau nede
liberate, explicite sau implicite, sistematice sau nesistematice - de modelare s
i formare a omului din perspectiva unor finalitati racordate la reperele socio-e
conomico-istorico-culturale ale arealului in care se desfasoara. Se poat
e afirma ca educatia este activitatea complexa realizata in cooperare de educato
r si educabil in vederea formarii si autoformarii asistate, cu scopul dezvoltari
i personalitatii si sadirii unei mentalitati pozitiv-contructiviste. Pe de alta
parte educatia, in esenta, are drept scop esential scoaterea fiintei umane din s
tarea primara, biologica si ridicarea ei spre starea spirituala, culturalizata.
Cand vorbim de educatia ca proces avem in vedere ansamblul de actiuni pri
n care se realizeaza transmiterea cunoasterii si influentele sistematice si orga
nizate prin care se realizeaza formarea personalitatii umane. Ca rezultat
, educatia indica nivelul de instructie, de cultura, de conturare a diferitelor
componente ale personalitatii in urma influentelor educationale. In limbajul cot
idian vorbim despre cineva ca fiind bine educat (sau bine crescut) sau prost edu
cat (prost crescut, lipsit de educatie).Din punct de vedere pedagogic, educatia
privita ca rezultat implica o judecata de valoare referitoare atat la calitatea
educatiei, cat si a individului. Campul educational este unul specializat
cu reguli proprii de functionare care segmenteaza spatiul social. Multa vreme,
campul educational a fost relativ static si a fost dominat de patru mari domenii
educationale si anume: educatia intelectuala, morala, estetica si fizica.
In multe privinte, acestea constituie si astazi structura de baza a campului
educational, indeosebi a celui scolar. Fiecare dintre ele a suferit de-a lungul
timpului schimbari important in planul finalitatilor, continuturilor si modalita
tilor de realizare. Educatia intelectuala Vorbind despre functiile edu
catiei, precizam ca una dintre ele se refera la selectarea si transmiterea valor
ilor de la societate la individ. Se realizeaza, in acest fel, un proces de adapt
are a acestuia la mediu, constituit din totalitatea valorilor sociale elaborate
si incorporate in cultura si civilizatie. Este acea componenta a educati
ei prin care se urmareste transmiterea si asimilarea unui volum de valori stiint
ifice si umaniste, selectat din patrimoniul cultural al omenirii, prelucrat si s
intetizat in concordanta cu stadiul dezvoltarii psihice a copilului, concomitent
cu formarea calitatilor si capacitatilor intelectuale. Acestea din urma
se refera la calitatile proceselor cognitive, la functiunile instrumentale, la
structurile operatorii si la mobilurile care intretin activitatea de cunoastere.
Educatia intelectuala contribuie la pregatirea generala si fundamentala
a individului, asigurandu-i pe langa orizontul general de cultura si capacitatil
e intelectuale necesare oricarei dezvoltari si activitati. Prin continutul si ob
iectivele urmarite, educatia intelectuala asigura nucleul valoric al personalita
tii si un nivel al dezvoltarii intelectuale, indispensabile realizarii celorlalt
e laturi ale educatiei. Educatia morala Este o latura a educatiei car
e ca scop formarea profilului moral al personalitatii si al comportamentului soc
io-moral al individului. Specificul sau este determinat, pe de o parte de partic
ularitatile moralei, ca fenomen social, care-l confera continutul, iar pe de alt
a parte, de conditiile socio-psihologice ce sunt implicate in realizarea ei. Rap
ortarea la societate si raportarea la subiect sunt cele doua cadre de referinta
indispensabile unei fundamentari pedagogice a educatiei morale.