Sunteți pe pagina 1din 26

Definirea profilului psiho-pedagogic

al tutorului n
E-learning
Doctorand: Coordonator:
Maria Goga Prof. univ. dr. Marin Manolescu
Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei
Universitatea din ucureti
!""#
1
Cu$rins
Introducere.............................................................................................................................................10
Capitolul 1. E-learning: concepte, tendine, perspective......................................................................15
1.1. E-learning inovaie i provocri..............................................................................................16
1.1.1. Beneficii / limite n sistemul E-learning............................................................................17
1.1.2. curt istoric E-learning.....................................................................................................1!
1.1.". #olul te$nologiei n E-learning.........................................................................................2%
1.2. &ctorii implicai n procesul E-learning.....................................................................................2'
1.". (ara)igme e)ucaionale n E-learning .....................................................................................26
1.".1. (ara)igma nvrii centrate pe stu)ent ..........................................................................27
1.".2. (ara)igma e)ucaiei permanente......................................................................................2*
1.%. +niiative E-learning n spaiul european )e nvare ...............................................................2!
1.'. E-learning n conte,tul )in #om-nia........................................................................................."2
Capitolul 2. Formarea i proesionali!area tutorului "n E-learning...................................................#$
2.1. .utorul persoana /pivot0 n ca)rul procesului )e nvare...................................................."*
2.2. &ctivitatea tutorial1 roluri i funcii.........................................................................................%1
2.2.1. 2lasificarea rolurilor tutorului................................................................................................%"
2.". 2ompetenele tutorului n E-learning.........................................................................................'2
2.%. 3evoia )e formare a ca)relor )i)actice cu rol )e tutor n spaiul european.............................'7
2.%.1. ituaia )in #om-nia privin) instruirea personalului )i)actic cu rol )e tutor.................61
2.%.2. 3ecesitatea profesionali4rii ca)relor )i)actice cu rol )e tutor ......................................6"
2.'. E,periene )e formare1 un mo)el comparativ............................................................................66
Capitolul #. %n posi&il modul de ormare academic' a tutorului "n E-learning................................()
".1. 5imensiunea (e)agogic...........................................................................................................6!
".1.1. E-learning i nvarea la a)uli........................................................................................6!
".1.1.1. Be$aviorismul...........................................................................................................76
".1.1.2. 2ognitivismul............................................................................................................71
".1.1.". 2onstructivismul.......................................................................................................7"
".1.1.%. &lte teorii utili4ate n E-learning..............................................................................7%
".1.1.'. 2onclu4ii preliminare privin) teoriile nvrii n E-learning..................................77
".1.2. 7o)ele )e nvare n me)iul E-learning..........................................................................7*
".1.". E,periene n proiectarea E-learning................................................................................*6
".2. 5imensiunea (si$o-ocial .......................................................................................................!7
".2.1. 2omunitatea virtual ........................................................................................................!7
".2.2. 2omunicarea n ca)rul comunitii virtuale......................................................................!*
".2.". 8nvarea n ca)rul comunitii virtuale..........................................................................16"
".2.%. +nteraciunea )intre actorii implicai n E-learning........................................................116
".". 5imensiunea 7anagerial........................................................................................................111
".%. 5imensiunea .e$nic................................................................................................................11"
Capitolul *. +etodologia cercet'rii.....................................................................................................11)
%.1. 7otivaia cercetrii .................................................................................................................11!
%.2. copul i o9iectivele cercetrii.................................................................................................126
%.2.1. :9iectivele generale.......................................................................................................121
%.2.2. :9iectivele specifice........................................................................................................121
%.%. +pote4ele cercetrii ..................................................................................................................122
%.'. Eantionarea ............................................................................................................................122
%.6. 7eto)ele i instrumentele cercetrii........................................................................................12%
%.6.1. &nali4a )e )ocumente .....................................................................................................12%
2
%.6.2. &nc$eta prin c$estionar a)resat tutorilor....................................................................126
%.6.". &nc$eta prin c$estionar a)resat stu)enilor.................................................................127
%.6.%. +nterviul in)ivi)ual privin) rolul tutorului a)resat tutorilor........................................12*
%.6.'. +nterviul in)ivi)ual privin) formarea tutorului a)resat tutorilor.................................12!
%.6.6. +nterviul in)ivi)ual a)resat stu)enilor...........................................................................1"6
%.6.7. +nterviul in)ivi)ual a)resat )eci)enilor E-learning......................................................1"1
%.6.*. :9servaia .......................................................................................................................1"1
%.6.!. tu)ii )e ca4.....................................................................................................................1"2
%.7. Etapele cercetrii ....................................................................................................................1"%
%.*. ;imitele cercetrii ....................................................................................................................1"'
Capitolul 5. ,e!ultatele cercet'rii........................................................................................................1#(
'.1. #e4ultatele cercetrii privin) sistemul )e nvare E-learning................................................1"7
'.1.1. Beneficiile utili4rii sistemului E-learning......................................................................1"*
'.1.2. ;imitele utili4rii sistemului E-learning..........................................................................1"!
'.2. #olurile tutorului n ca)rul procesului )e nvare E-learning...............................................1%6
'.2.1. <acilitator al nvrii.....................................................................................................1%6
'.2.2 +nstructor al nvrii .......................................................................................................1%1
'.2.". 2oac$ =8n)rumtor>.........................................................................................................1%2
'.2.% 7entor al stu)enilor .......................................................................................................1%%
'.2.'. 2onsilier al stu)enilor....................................................................................................1%6
'.2.6. 7anager al cursului E-learning......................................................................................1%7
'.2.7. 7o)erator al )iscuiilor online........................................................................................1%*
'.2.*. .e$nician..........................................................................................................................1%!
'.". 2ompetenele tutorului.............................................................................................................1'1
'.% +nstruirea tutorilor....................................................................................................................1'%
'.%.1 (articiparea tutorilor investigai la instruire...................................................................1'%
'.%.2. (rincipalele mo)aliti )e instruire a tutorilor investigai..............................................1''
'.'. #e4ultate ale cercetrii relevante pentru )imensiunea pe)agogic a unui posi9il mo)ul
)e formare..................................................................................................................................1'6
'.'.1. (rincipalele )iferene ntre curriculum-ul tra)iional i cel online.................................1'7
'.'.2. Elemente )e proiectare E-learning..................................................................................1'*
'.6. 5imensiunea (si$o - ocial ...................................................................................................17%
'.6.1. 2unoaterea stu)enilor...................................................................................................17%
'.6.2. .e$nici )e motivare a stu)enilor n ve)erea comunicrii n ca)rul comunitii virtuale17'
'.6.". +nstrumente utili4ate n facilitarea comunicrii .............................................................176
'.7. 5imensiunea 7anagerial.......................................................................................................17*
'.7.1. 5iferite tipuri )e nt-lniri tutoriale.................................................................................17*
'.7.2. (rincipalele activiti a9or)ate la nt-lnirile tutoriale...................................................17!
'.*. 5imensiunea .e$nic...............................................................................................................1*1
'.*.1. .e$nologii utili4ate )e ctre tutor n procesul )e pre)are/nvare ................................1*2
'.*.2. 7o)aliti )e re4olvare a pro9lemelor te$nice................................................................1*'
Capitolul (. -nali!a i interpretarea re!ultatelor................................................................................1$.
6.1. E-learning1 perspectiva instituiilor participante la cercetare.............................................. 1*7
6.1.1 E-learning n conte,tul )e nvare rom-nesc.........................................................?.....1**
6.2. .utorul persoana /pivot0 n me)iul E-learning....................................................................1!"
6.2.1 #olul profesorului titular versus rolul tutorului...............................................................1!6
6.". #olurile tutorului n conte,tul e)ucaional rom-nesc .............................................................1!7
6.".1. <uncia pe)agogic ........................................................................................................1!7
6.".2. <uncia psi$o-social ......................................................................................................266
6.".". <uncia managerial........................................................................................................261
6.".%. <uncia te$nic ...............................................................................................................262
6.".'. 2onclu4ii preliminare privin) rolurile tutorului..............................................................26"
6.%. 2ompetenele tutorilor1 perspectiva autorilor investigai........................................................26"
6.'. <ormarea tutorilor1 perspectiva autorilor investigai .............................................................267
3
6.'.1. &nali4 comparativ a programelor )e formare pentru tutori........................................267
6.'.2. E,perienele )e formare ale tutorilor investigai.............................................................211
6.6. 7o)ulul )e formare a tutorilor )e4voltat pe 9a4a re4ultatelor cercetrii................................21"
6.6.1. 5imensiunea (e)agogic................................................................................................21"
6.6.1.1. 2urriculum tra)iional versus curriculum online...................................................21%
6.6.1.2. &nali4a comparativ )e curriculum.......................................................................21*
6.6.1.". Elemente )e proiectare E-learning.........................................................................221
6.6.2. 5imensiunea (si$o - ocial...........................................................................................2"'
6.6.2.2. .ipuri )e comunicare..............................................................................................2"6
6.6.2.". 5ialogul virtual.......................................................................................................2"*
6.6.2.%. 8nvarea n ca)rul comunitii virtuale.................................................................2"*
6.6.2.'. 2ontri9uia mem9rilor comunitii virtuale la nvare.........................................2"!
6.6.". 5imensiunea 7anagerial..............................................................................................2%"
6.6.%. 5imensiunea .e$nic.......................................................................................................2%*
Capitolul . Conclu!ii i recomand'ri..................................................................................................251
7.1 ugestii i recoman)ri privin) activitatea psi$o-pe)agogic a tutorului ..............................26"
7.2 7o)ul psi$o-pe)agogic )e formare a tutorului.........................................................................267
/i&liograie..........................................................................................................................................2.*
-ne0e....................................................................................................................................................2)*
4
Introducere
Ptrunderea noilor tehnologii ale comunicaiei i informaiei n educaie a condus la regndirea i
reorganizarea sistemelor de nvmnt, implicit n ceea ce privete rolul personalului didactic !"a
dezvoltat astfel sistemul de nvare #"learning, care, comparativ cu cel tradiional, ofer noi modaliti
de transmitere i gestionare a cunoaterii $ucrarea de fa are ca scop investigarea acestui nou tip de
nvare i a competenelor i rolurilor personalului care l gestioneaz % tutorul % i propune n acest
sens un modul de formare pentru aceast nou profesie &ezumatul lucrrii reprezint o sintez a prii
de cercetare din teza de doctorat, realizat la nivelul unor instituii din &omnia, ct i din ri din
#uropa, 'merica i 'sia
Motivaia cercetrii 'ctivitatea psiho"pedagogic a tutorului este o realitate relativ nou n procesul
educaional romnesc (ac pe plan internaional sunt preocupri privind formarea academic a
tutorilor )!almon, 2***+, n &omnia, ace,tia nu au un profil pedagogic clar, cu att mai mult cu ct n
!tatutul Pesonalului (idactic )art -3
1
+ nu este menionat aceast ocupaie 'ceast a.sen are efecte
negative asupra prestaiei pedagogice a tutorului, n prezent fiind desfurat mai mult n condiii de
voluntariat dect ntr"un cadru .ine definit (e asemenea, n &omnia, nu e/ist deocamdat cursuri de
formare iniial i continu a tutorului, organizate la nivel universitar sau naional #/istena la nivel
local a unor programe de formare a acestora i a celorlalte iniiative nu suplinete nevoia acut de
cursuri la nivel naional de formare psiho-pedagogic a tutorilor 'ceast lips conduce de multe
ori la o activitate ad"hoc de desfurare a pedagogiei #"learning n locul uneia profesionale ! fie toate
acestea motive pentru care profesiunea de tutor este tratat cu mai puin importan0 1n conte/tul
schim.rilor ce au loc n sistemul educaional romnesc, care este de fapt rolul tutorului0 #ste el un
facilitator al nvrii0 Poate fi considerat tutorul o nou ipostaz a profesiei didactice0 1n astfel de
condiii se impune o necesitate a profesionalizrii tutorului 2 .un definire a rolului tutorului conduce
la cunoaterea competenelor acestuia 3ormarea competenelor profesionale, care se impun n
activitatea psiho"pedagogic a tutorului, constituie profesionalizarea acestuia (e fapt scopul
prezentului studiu este profesionalizarea tutorului
Mesaje cheie 1n acest conte/t al necesitii profesionalizrii tutorului, ne propunem definirea profilului
1 ;egea nr 1"* )in 12 iulie 1!!7 privin) statutul personalului )i)actic. )(ocument disponi.il la adresa4 555eduro6inde/php0
module7uploads8funcfile9d+
-
psiho"pedagogic al tutorului n cadrul sistemului de nvare #"learning, prin formularea unui cadru
general de formare profesional a tutorilor n E-learning. 'stfel, prin intermediul prezentei
cercetri vor fi identificai :pilonii eseniali; care ar tre.ui s reprezinte .aza formrii profesionale a
tutorului 1n acest sens, se va ncerca ela.orarea unui modul psiho"pedagogic de formare care s poat
face parte din cultura de .az a acestuia, indiferent de specialitate i profil <odulul este .azat pe
modelele de formare psiho"pedagogic a tutorilor desprinse din literatura de specialitate, pe elementele
de .az ale unor cursuri internaionale de formare online ale tutorilor i pe rezultatele cercetrii de fa
'cest modul este compus din patru mari seciuni4 (imensiunea pedagogic, (imensiunea psiho"
social, (imensiunea managerial i (imensiunea tehnic =ele patru dimensiuni sunt desprinse din
funciile principale ale tutorului aa cum sunt regsite n literatura de specialitate, constituind
elementele principale necesare formrii academice a tutorului n #"learning
=ercetarea a vizat urmtoarele obiective generale4
'naliza provocrilor recente privind profesiunea didactic, cu referire particular la contri.uia
tutorului n #"learning>
'naliza situaiei e/istente n &omnia i n alte ri privind activitatea academic a tutorului n #"
learning % din perspectiva acestuia )n situaia n care acest sistem de nvare devine o form
principal de organizare a nvrii+ i din perspectiva studenilor participani la acest sistem de
nvare>
Propunerea de modaliti concrete de recunoatere i formare a tutorului ca o ipote4 modern a
profesiunii didactice
apitolul !. E-learning" concepte# tendine# perspective &evoluia tehnologic
din anii ?@* precum i cea electronic a anilor ?A* au transformat lumea economic, social i implicit
cea educaional 'stfel, apariia noilor tehnologii ce pot fi utilizate cu succes n spaiul educaional,
conduc la noi dimensiuni ale sistemului tradiional, pentru tot mai muli studeni aceasta
nemaiconstituind prima opiune (atorit apariiei unei noi tehnologii, ce poate fi utilizat cu succes n
spaiul educaional, statutul sistemului tradiional ocup alt poziie, fcndu"i loc sisteme noi de
nvare )1nvarea la (istan, 1nvarea 2nline, 1nvarea de tip Bi.rid )Clended $earning+, #"
learning, <"learning+, ce faciliteaz procesul educaional pentru studeni
1n acest conte/t al schim.rilor educaionale, nu doar rolul profesorului este schim.at, ci apar noi
D
categorii de educatori, cum ar fi tutorul# care preiau parial sau total activitile profesorului n cadrul
procesului de nvare Eutorul apare ca o necesitate n cadrul nvrii .azate pe tehnologia electronic,
asigurnd interfaa dintre instituie i studeni #l este considerat animatorul inteligenei colective a
grupului )e stu)eni i g$i)ul procesului )e nvare )$evF, 1AAA4 3+ Gn tutor care intenioneaz s
lucreze n spaiul de nvare #"learning, tre.uie s neleag natura i filozofia acestei educaii
)Hueiroz, 2**3+, motiv pentru care n continuare vor fi a.ordate elementele principale ale acestui
sistem de nvare )#"learning+, din prisma activitilor tutorului Iu se poate defini pe larg cine este
tutorul i ce rol ndeplinete el n acest conte/t nou de nvare fr a prezenta pe scurt ce reprezint #"
learning pentru educaie 'adar, se va ncerca n continuare prezentarea succint a sistemului #"
learning, avnd n vedere rolul pe care l are n cadrul nvrii, dar i al interaciunii dintre
tutor6profesor i studeni !tudiul de fa nu i propune s a.ordeze pe larg acest sistem de nvare, ci
doar elementele eseniale ale mediului n care tutorul i desfoar activitatea profesional
2 scurt definiie a acestui sistem de nvare ne va aJuta s nelegem conte/tul n care tutorul i
desfoar activitatea E-learning nseamn utili4area noilor te$nologii multime)ia i a +nternetului
pentru a m9unti calitatea nvrii@ facilit-n) accesul la resurse i te$nici precum i sc$im9urile )e
informaii i cola9orrile la )istan )=omisia #uropean, 2**363+. 'ceast definiie a sistemului #"
learning este destul de larg ,i conine cteva concepte cheie, precum facilitare, schim., calitate a
nvrii i cola.orare 'ceasta presupune c studentul se afl n centrul procesului educaKional, iar
nvarea este facilitat de un educator ntr"un schim. al cunoaterii, realizat prin cola.orare 1n cadrul
acestei lucrri, se va utiliza aceast definiie, din care se desprind elementele fundamentale ce vor fi
utilizate n scopul definirii profilului academic al educatorului6tutorului care relaioneaz cu studenii n
mediul #"learning
!.!. $eneficii%limite ale sistemului E-learning 'cest sistem prezint att .eneficii ct i limite ca
orice sistem de nvare, n schim., dei prezint limite, specialitii admit faptul c sistemul #"learning
este din ce n ce mai mult utilizat, deoarece Lnu poate fi ignorat )e toi aceia care sunt n mo) serios
angaAai n procesul )e pre)are/nvare; )Marrison 8 'nderson, 2**34 2+
!.!.&. 'curt istoric E-learning (in punct de vedere istoric, #"learning s"a desprins din 1nvmntul la
(istan i a nceput s se dezvolte ncepnd cu anii ?A*, cu o vitez destul de mare (ac pentru unii
N
e/peri n materie de #ducaie la (istan, cum ar fi 2tto Peters, acest sistem de nvare are trei faze
de dezvoltare )Peters, 2**1+, pentru ali e/peri, precum Marrison, nvarea la distan poate fi
ncadrat n patru faze, numite Lgeneraii ale )e4voltrii e)ucaiei la )istan n funcie )e sc$im9rile
te$nologice; )Marrison 8 'nderson, 2**3+, iar pentru EaFlor )EaFlor, 1AAA+ e/ist cinci generaii
Eotodat e/perii consider c #ducaia la (istan trece prin diferite etape, ce se dezvolt n funcie de
tehnologia utilizat 1n acest conte/t este preferat modelul lui (arrison, pentru c acesta corespunde
fazelor istorice de dezvoltare a modalitilor de transmitere a materialului de curs, model ce va fi
prezentat n continuare
(in Ea.elul 11 se poate o.serva tendina ascendent a introducerii i folosirii tehnologiei odat cu
1nvmntul la (istan ,i pn la #"learning n zilele noastre (ac la nceputurile #ducaiei la
(istan cursurile erau tiprite i trimise prin pot, mai trziu casetele audio i video au fost introduse,
iar ulterior sistemele multimedia i 9nternetul (in punct de vedere al posi.ilitilor de interaciune
ntre tutor i studeni se o.serv o uoar progresie ctre cea de a 999"a faz a dezvoltrii #ducaiei la
(istan (ac la faza cursurilor prin coresponden profesorul6tutorul reuea s transmit poate o
scrisoare pe zi studentului, n mediul #"learning, se pot primi i transmite mesaJe 246N i 3D- de zile pe
an =omunicarea este facilitat de miJloacele tehnice de nvare, iar ulterior apariia 9nternetului
spriJin educatorii i educaii s se conecteze indiferent de zona geografic #ducaii sunt ntr"o mai
strns cola.orare n cea de a 9O a faz a dezvoltrii !tudenii pot astfel, cola.ora nu numai cu tutorul
ci i unii cu alii (e aceea, constructivismul, nvarea prin cola.orare, sunt prezente n ultimele
generaii prezentate anterior Prin aceste teorii, este posi.il lucrul n echip n vederea nvrii dar i al
socializrii
%a&el '.'. Corelaii (ntre ele)entele eseniale generaiilor E-learning *du$+ Garrison i ,nderson-
(eneraii )ehnologii utilizate omunicare *rofesor%student )eorii de nvare Mod de livrare
I a (eneraie
Educaia prin
coresponden'
Ee/t, casete audio P !tudenii nva mai mult independent
P Eutorul comunic ideile prin tutorial
P #valuarea la centre de evaluare
Cehaviorism =oresponden
II a (eneraie
Educaia prin 12-,adio
Ee/t, casete
audio6video, radio, EO
P &elaia student"tutor este mult mai
apropiat
P !tudenii lucreaz individual
=ognitivism EO, radio, live sau nregistrate
III a (eneraie
Educaia prin sisteme
multimedia
Ee/t, casete
audio6video, computer
P =omunicarea de tip sincron6asincron
P 1nvarea individual dar i n grup
P Eutorul mediaz comunicarea
=onstructivism !esiune f2f, conferine mediate
de computer
I+ a (eneraie
Educaia prin sisteme
Internet
Ee/t, materiale
audio6video, computer,
9nternet, EO interactiv,
Eransmitere !atelit
P =omunicarea de tip sincron6asincron
P Predomin nvarea n grup
P Eutorul mediaz comunicarea
1nvare prin
cola.orare
Eransmitere prin format
electronic, EO6interactiv,
!atelit, 9nternet
@
!.&. ,ctorii implicai n procesul E-learning
(iferite categorii de actori particip activ n procesul de nvare #"learning4
)utorul este cel care :gestionea4 cursul@ con)uce stu)enii n procesul nvrii@ i motivea4@
interacionea4 cu acetia i le evaluea4 activitatea; )Biggison, 2**1+ #l reprezint persoana
capa.il s conduc ntregul proces de desfurare al nvrii>
'tudenii sunt cei n Jurul crora se realizeaz nvarea, fiind n principal aduli )Palloff 8 Pratt,
2**N+ 'cetia vin n cadrul procesului de nvare cu o .ogat e/perien profesional ce poate fi
valorizat, n acela,i timp acetia aduc stiluri i aspiraii diferite de nvare de care tutorul tre.uie s
in seama
Designer-ul )Proiectantul+ este persoana specializat n proiectarea coninutului nvrii n mediul
online 'cesta este ec$ipat cu informaie, competene i atitudini necesare proiectrii coninutului
)=heong et al, 2**D+>
(rupul tehnic este cel ce asigur partea tehnic a ntregului sistem de nvare fr de care aceasta
nu poate avea loc n mediul #"learning Mrupul tehnic este specializat n hard5are, aJutor pentru
pro.leme tehnice )!tephenson, 2***+>
onducerea instituiei ce este angaJat n nelegerea ntregului proces de nvare #"learning dar i
n spriJinirea acestuia prin elemente precum asigurarea infrastructurii tehnice, dezvoltarea de politici i
proceduri utile facilitrii nvrii n #"learning
-igura !.!. .nvarea centrat pe student
A
(in 3igura 11 aflm c nvarea n #"learning are drept element central studenii cu
nevoile6aspiraiile6e/perienele lor de nvare, ce sunt spriJinii de toi ceilali mem.ri ai ec$ipei de
nvare, respectiv, tutorul, proiectantul
2
, grupul tehnic, conducerea instituiei
!./. *aradigme educationale n E-learning !chim.rile amintite anterior i tranziia ctre o societate
.azat pe cunoatere conduc ctre o nou a.ordare a educaiei i instruirii (re)area n spaiul virtual
de nvare necesit o schim.are la nivel de paradigm, astfel, dac n modelul tradiional procesul de
predare este centrat pe profesor, care ncearc s transfere cunoaterea studenilor si, n mediul #"
learning pre)area este centrat pe relaia dintre profesor6student i student6cunoatere Potrivit 3igurii
11 prezentat anterior, studentul este situat n centrul nvrii Paradigma care poate s rspund
nevoii de integrare a studentului n centrul procesului de nvare este cea a nvrii centrate pe
student #"learning rspunde, de asemenea, nevoii de educaie permanent a adulilor i de aceea,
paradigma educaiei permanente capt noi valene n acest conte/t de nvare
!.0. E-learning n conte1tul din 2om3nia (ac nainte de decem.rie 1A@A nu se putea vor.i despre
9nternet n &omnia, dup aceast perioad de izolare &omnia a devenit mult mai deschis n lume
datorit comunicrii prin intermediul acestuia (up 11 ani de la revoluia economic, social, mai
precis n anul 2***, conform unor statistici oferite de =9' Qorld 3act.ooR )<ocanu, 2**3+ n
&omnia, la o populaie de 223D4*22 de locuitori, e/ista un numr de 3@ de furnizori de 9nternet
)9!P+ i D**** de utilizatori de 9nternet, n cazul acesta raportul de utilizatori 9nternet la 1** de
locuitori fiind de 2D@61**, iar mai trziu, n 2**1, raportul era de 44D61** (ei numrul de utilizatori
9nternet crete n fiecare an, posi.ilitatea de a studia ntr"un mediu #"learning rmne o int de neatins
pentru muli studeni din mediul rural Iivelul de trai sczut al populaiei care este nc o realitate n
&omnia, conduce la un numr sczut al persoanelor ce ar putea avea acces la educaie prin intermediul
unui computer
Ereptat, universitile romneti sunt dotate cu calculatoare necesare activitilor tehnice Printre
primele universiti dotate cu astfel de echipamente tehnologice se remarc Gniversitatea Cucureti,
Politehnica Cucureti, Politehnica Eimioara, Politehnica =luJ, ce au facilitat apariKia acestor noi canale
de comunicare cu partenerii strini <ai mult dect att, n 1AA3, Politehnica Cucureti dezvolt o
2 Eutorul poate fi i designer )proiectant+ n unele instituii
1*
reea de 9nternet care se va numi mai trziu #oE)u3et Prin aceast reea de comunicare se furnizeaz
accesul la 9nternet n sistem academic n cadrul nvmntului la distan )Crut, 2**D+ (up 1AA-,
&o#duIet se e/tinde la alte centre din ar )=luJ, 9ai, =raiova, Malai+ 9nternetul, n sistem academic,
s"a dezvoltat i mai mult dup 2**3 )'sandului 8 =eo.anu, 2**@+ Ereptat, maJoritatea universitilor
din ar au prezen pe 5e., 9nternetul fiind factorul care a asigurat dezvoltarea sistemului #"learning
9mplementarea sistemului #"learning n universitile din &omnia a fost i este nc un proces care
necesit mult energie, ingeniozitate i timp 1n ultimii ani, tot mai multe universiti implementeaz
acest mecanism din dorina de a moderniza sistemul educaional )Salo.eanu, 2**1+, astfel c procesul
se dezvolt rapid, mai ales dup anul 2***
apitolul &. -ormarea 4i profesionalizarea tutorului n E-learning 1n cadrul
acestui capitol vom prezenta identitatea academic a tutorului, rolurile i competenele sale n mediul
#"learning, precum i necesitatea formrii academice a acestuia ntr"un cadru organizat de nvare
&.!. )utorul 5 persoana 6pivot7 n cadrul procesului de nvare
1nelesul termenului de tutor are conotaii diferite n diverse zone geografice ale lumii (ac pentru
Europa )n care este inclus i &omnia+ tutorul se numete tutor i are rol didactic, n alte state ale
lumii, cum ar fi !G', 'ustralia, tutorul are alte denumiri, precum profesor 8online teacher9 n
,merica i lector )online lecturer+ n ,ustralia. 1n &omnia, tutorul este4 ca)rul )i)actic )esemnat )e
consiliul )epartamentului )e nvam-nt la )istan@ pentru a )esfura activiti )e consiliere@
n)rumare i verificare a cunotinelor unui grup )e stu)eni nscrii ntr-un program )e nvm-nt la
)istan; =Botr-rea )e guvern nr@ 1611@ )in * :ct 2661>.
&.&. ,ctivitatea tutorial" roluri 4i funcii Iu numai procesul educaional necesit schim.ri, aJustri,
ci i rolul profesorului capt noi dimensiuni modificndu"se din acela de Ln)rumtor la fiecare pas;
n cel de Lg$i) la nevoie; )!tephenson, 2**2+ Profesorul devine proiectantul i managerul procesului
de nvare unde studenii construiesc reelele lor proprii de cunoatere )!tephenson, 2**2+ Pornind de
la premiza c tutorul, n cadrul studiului de faK, este un cadru didactic specializat )profesor6lector+, vor
fi enumerate n continuare principalele roluri ale acestuia, aa cum sunt ele desprinse din literatura de
specialitate4 -acilitator al nvrii# E1pert# Instructor# Designer# oach# Evaluator# Mentor#
onsilier# Manager# Moderator# )ehnician.
11
&.&.!. lasificarea rolurilor tutorlui <aJoritatea autorilor n domeniu susin clasificarea pornind de la
funciile tutorului4 pedagogic, psiho"social, organizaional )managerial+, )<ason, 1AA2, Paulsen,
1AA-, Cerge, 1AAD, Marrison 8 'nderson, 2**3, Qilson 8 !tanceF, 2**4+ Cerge )1AA-+ i Qilson 8
!tanceF )2**4+ au identificat nc o funcie a tutorului i anume cea tehnic Ea.elul urmtor arat
modul n care diveri autori clasific funciile tutorului
)abel &.!. lasificarea dup funciile tutorului
Mason 8!::&9 *aulsen 8!::;9 $erge 8!::<9 (arrison%,nderson 8&==/9 >ilson%'tance? 8&==09
9ntelectual 9ntelectual *edagogic 9nstruire *edagogic
!ocial !ocial 'ocial !ocial 'ocial
2rganizatoric 2rganizatoric Managerial 2rganizatoric Managerial
)ehnic )ehnic
-uncia pedagogic a tutorului este una care se dezvolt n Jurul facilitrii nvrii -uncia psiho-
social consist din promovarea unui mediu social prietenos, esenial pentru nvarea online -uncia
managerial implic norme n organizarea agendei de lucru a tutorului, organizarea sistemului
nvrii i a o.iectivelor nvrii, precum luarea deciziilor n cadrul procesului de facilitare, dar i n
comunicarea cu instituia -uncia tehnic depinde de tutor, acesta fiind nevoit s se familiarizeze el
mai nti cu noua tehnologie, urmnd apoi s fie capa.il s transfere nivelul de cunotine studenilor
=lasificarea utilizat n cadrul prezentei lucrri, privind rolurile tutorului n #"learning, este apropiat
de cea a lui Cerge )1AAD+ i Qilson 8 !tanceF )2**4+
&./. ompetenele tutorului n E-learning Eutorii n #"learning vin cu un 9agaA )e competene deJa
formate din sistemul tradiional <ediul #"learning implic utilizarea celor deJa do.ndite, dar i
formarea de noi competene specifice acestui sistem de nvare Pentru a defini competenele n #"
learning, pe care un tutor tre.uie s le posede, numeroi cercettori )!almon, 2***> Crigitt et al, 2**4>
Oirgil 8 Oarvel, 2**N+ precum i autorii standardelor
34
profesiei de tutor, pornesc de la clasificarea
celor patru funcii ale tutorului dezvoltate anterior, i anume4 pedagogic, social, managerial i
tehnic 2 alt clasificare a competenelor este realizat de ctre Eheodore = !mith )!mith, 2**-+,
pornindu"se de la ideea c pentru realizarea unui curs este nevoie de o pregtire, desf4urare i o
perioad de ncheiere a acestuia Pentru toate aceste etape tutorul tre.uie s posede competene
specifice <odelul propus de noi, este de tip informal i este .azat pe cel propus de E= !mith
3 5 55sre.org
4 555lluRorg6documents6appTprofTstandardsTliteracFTesolpdf
12
Ioutatea modelului propus de noi const n integrarea celor patru funcii ale tutorului )pedagogic,
social, managerial i tehnic+ n cadrul fiecrei etape pregtitoare a cursului, competenele fiind
clasificate potrivit acestor funcii
&.0. @ecesitatea profesionalizrii cadrelor didactice cu rol de tutor Pregtirea ad"hoc a formatorilor
fr a pleda pentru o instruire .azat pe o nou structur, specific sistemului #"learning, conduce la
adoptarea i implementarea unui sistem #"learning ad"hoc Presiunile din partea societii n continu
schim.are, a tehnologiilor care apar mereu i sunt utilizate n sistemul #"learning, precum i
preferinele studenilor de a participa la programe online, conduc la o nevoie de schim.are o atitudinii
cadrelor didactice privind implicarea acestora n mod deplin n mediul electronic de nvare 2 astfel
de schim.are de atitudine presupune angaJarea educatorilor din #"learning, n programe de dezvoltare
profesional Profesionalizarea este un proces care ncepe n faza iniial de formare i aceasta continu
de"a lungul e/perienei didactice, educatorul adaptndu"se de fiecare dat la noi metode, tehnologii sau
sisteme de nvare 'stfel, formarea iniial dar i continu, n cazul educatorilor din #"learning, ntr"
un cadru organizat i .ine definit, este o soluie via.il care conduce la un tutoriat profesional,
academic nu n condiii de voluntariat aa cum vom vedea c se realizeaz astzi n multe centre
universitare din &omnia 9niiativele sporadice privind formarea cadrelor didactice la nivel universitar
sunt .inevenite i reprezint un pas important privind racordarea sistemului de nvare la cel centrat pe
student, paradigm ce st la .aza sistemului #"learning, ns aceasta nu satisface nevoia de formare a
tutorilor, celor ce sunt direct implicai n procesul de nvare
pitolul / An posibil modul de formare academic a tutorului n E-
learning =apitolul de fa cuprinde un modul psiho"pedagogic de formare a tutorului desprins din
literatura de specialitate 'cesta cuprinde dimensiunile4 pedagogic, social, managerial, tehnic
/.!. Dimensiunea *edagogic 1n acest seciune a fost descris mai nti o serie de teorii ale nvrii
pe care se .azeaz pedagogia #"learning apoi s"a continuat cu menionarea elementelor eseniale
proiectrii unui curs 'm a.ordat aceast dimensiune din perspectiva tutorului care proiecteaz cursul,
intenionnd prin aceasta s acoperim o gam variat de activiti depuse de tutor n cadrul unui curs de
formare
13
/.!.!. E-learning 4i nvarea la aduli Iumeroi cercettori din domeniul #"learning )'nderson et al,
2**4> Bolmes et al, 2**D> Qeller, 2**2> Marrison 8 'nderson, 2**3+ au menionat trei teorii care stau
la .aza acestui tip de nvare 'cestea sunt behaviorismul# cognitivismul 4i constructivismul fiecare
avnd anumite implicaii pentru #"learning Gnii pedagogi, precum )Palloff 8 Pratt, 2**N, Qeller,
2**2, 'nderson et al, 2**4+ susin c, pe lng aceste trei teorii menionate, e/ist nc cel puin alte
patru teorii ale nvrii ce contri.uie la integrarea ta.loului pedagogic n #"learning 'ceste teorii sunt
selectate n funcie de categoriile de studeni prezeni n #"learning, n cazul nostru, adulii 'cestea
sunt .azate pe invarea centrat pe student, unde cunoaterea este construit4 nvarea bazat pe
e1perienB nvarea transformaionalB nvarea bazat pe rezolvarea de problemeB nvarea
prin colaborare.
/.!.&. E1periene n proiectarea E-learning Proiectarea cursului #"learning tre.uie vzut ca un
sistem n care mem.rele componente ale sistemului relaioneaz ntre ele % tutorul, studenii, materialul
i tehnologia utilizat <odelul propus n aceast tez este desprins din modelele utilizate de Palloff i
(uggle.F )Palloff 8 Pratt, 2**N, (uggle.F, 2***+
-
1n acest model, pentru definirea programului unui
curs, este nevoie de o analiz a nevoilor studenilor de la curs, definirea o.iectivelor, alegerea
metodelor, activitilor i resurselor de nvare, dar i de sta.ilirea formelor6tehnicilor i
instrumentelor de evaluare
,naliza nevoilor de nvare ale studenilor 2 scurt analiz a nevoilor i a stilurilor de nvare ale
studenilor participani la curs este necesar )(uggle.F, 2***+, deoarece viitoarea clas virtual este
compus din studeni cu nevoi de nvare diferite i care utilizeaz modaliti diferite de percepere a
nvrii
Definirea obiectivelor de nvare (efinirea o.iectivelor generale i operaionale nc de la nceputul
proiectrii cursului este important pentru procesul educaional (ei, dup modelul clasic se definesc
mai nti o.iectivele generale i apoi cele operaionale, Palloff i cola.oratorii si )Palloff 8 Pratt,
2**N+ propun ca o.iectivele operaionale s precead celor generale, motivnd c un tutor tre.uie s
nceap cu sf-ritul@ aceasta nsemnnd definirea competenelor pe care studenii le vor deine la
- considerai autori de referin n domeniu
14
terminarea cursului 2.iectivele operaionale reprezint $arta i e/plic re4ultatele e)ucaionale dorite
)Posner et al, 2**1+
,legerea metodelor# activitilor 4i resurselor pentru nvare
1ntmpinarea cu succes de ctre tutor a nevoilor de nvare ale studenilor, presupune nu numai
cunoaterea teoriilor nvrii sau a modelelor acestora, ci i aplicarea metodelor de nvare specifice
mediului #"learning 'pariia i dezvoltarea noilor tehnologii faciliteaz nvarea n #"learning,
presupunnd ns cunoaterea acestora precum i a metodelor de aplicare a lor n cadrul nvrii
a9 ,legerea metodelor de nvare
1n cadrul mediilor virtuale de nvare )<oodle, ClacR.oard, (esire2$earn, !aRai+ pot fi introduse
metode tradiionale de nvare dar care capt alte dimensiuni 'stfel, Cre5er i cola.oratorii si sunt
de prere c este necesar introducerea i utilizarea unor metode de nvare tradiionale n cadrul
acestor medii virtuale )Cre5er et al, 2**1+. Iu pot fi negliJate i nici ndeprtate aceste metode pentru
c, acestea pot constitui puni de legtur ntre tradiional i online pentru studenii aduli care deJa sunt
familiarizai cu ele, trecerea de la un mediu de nvare la cellalt fiind mult mai uor realizat
b9 ,legerea activitilor de nvare
Pentru ca fiecare o.iectiv s fie atins, e/ist diferite activiti ce pot fi com.inate n aa fel nct
studenii, la sfritul cursului, s poat do.ndi competenele cerute 1n ncercarea de a defini activiti
ct mai adecvate i creative grupului int din mediul electronic, !almon propune tutorilor un set de
idei, .azate pe e/periena lui <acMilchrist )!almon, 2**3+, unde orice proiectare a activitilor de
nvare este .azat pe inteligen 9nteligena m.rac mai multe forme, aceasta poate fi conte,tuala@
strategica@ aca)emica@ reflectiva@ pe)agogica@ colegiala@ emotionala@ spirituala@ etica@
c9 ,legerea resurselor
!tudenii au nevoie de resurse din care s i e/trag informaia pentru a nva )Magne 8 Criggs,
1ANN+ =u aceast informaie studenii pot interaciona pentru a"i construi cunoaterea 'legerea
resurselor de ctre tutor, pentru un curs de tip #"learning, poate fi realizat cel puin din dou
perspective4 cea n care se ine seama de stilurile de nvare ale studenilor
<
i cea care ia n calcul
tipul de comunicare )sincron sau asincron+
C
D 555msteuiucedu6resources6
N http466555ettcampusorg6elearning6course6inde/php
1-
'tabilirea formelor de evaluare Gn moment important n desfurarea procesului de nvare l
constituie evaluarea, care poate fi considerat o parte principal a nvrii Pedagogia #"learning ofer
noi metode de evaluare, ce sunt influenate de tehnologia utilizat
Evaluarea iniial (up unii autori )Cull 8 <cUenna, 2**4+, n #"learning apare i o a treia form de
evaluare, cea iniial, de diagnosticare a nivelului de cunotine6deprinderi al studenilor nainte de
nceperea unui curs 'ceast evaluare iniial are scop mai degra. de informare a tutorului6studenilor
cu privire la nivelul de cunotine de la care se poate porni, nainte de nceperea unui curs
Evaluarea formativ 1n cadrul acestui tip de evaluare se pot sta.ili factorii care au asigurat reuita
sau au provocat eecul #valuarea formativ are mai degra. rolul de formare, de nvare, de corectare
i nu de apreciere propriu"zis 3eed.acR"ul adresat studenilor este unul din modurile n care tutorii se
fac prezeni #valuarea formativ poate fi utilizat pentru a pregti studenii n vederea evalurii finale,
aceasta putnd fi folosit ca s faciliteze studierea materiei i revizia ei pentru e/amenul final
)<c3arlane, 2***+ Potrivit lui Peter Unight )=onole 8 2liver, 2**N+, feed.acR"ul este un dialog
continuu ntre student6student, student6studeni, tutor6student i tutor6studeni 'cest tip de evaluare
arat drumul realizat de ctre student n cadrul procesului educaionalcrul la un proiect comun+ <ediul
online favorizeaz acest tip de evaluare
Evaluarea final Prin aceast form de evaluare se demonstreaz ct de .ine studenii au atins
o.iectivele propuse la curs )Palloff 8 Pratt, 2**N+ #valuarea final poate fi considerat ca o continuare
a evalurii formative, aceasta, din dorina de a nu vedea evaluarea sumativ ca o activitate e/terioar
cursului, separat de aceasta, ci din contr o posi.ilitate de a arta c tot ce s"a acumulat anterior poate
fi aplicat n aceast etap final
/.&. Dimensiunea *siho-social Principalii actori implicai n sistemul electronic de nvare, tutorul i
studenii, au roluri .ine definite n procesul educaional 9niierea i meninerea unei comuniti de
succes presupune implicare att din partea tutorului ct i a studenilor Eutorul are mai multe roluri, de
la organizator pna la cluzirea n la.irintul informaional !tudenii, de asemenea, particip activ n
procesul nvrii, mprtind din e/perienele lor de nvare, dar i nvnd i construind
cunoaterea =heia n dezvoltarea unei comuniti a nvrii n #"learning o constituie interaciunea
1D
dintre participani )Palloff 8 Pratt, 1AAA+ 'tunci cnd se interacioneaz n comunitatea virtual, sunt
prezente cel puin patru elemente4 dialog, implicare, spriJin dar i control
3ialogul apare n multe forme ale cursului4 e"mail, chat )asincron i sincron+, forum de discuii, etc
Eutorul iniiaz dialogul, iar studenii particip cu rspunsuri adecvate ntre.rilor (ialogul este
facilitat prin ntre.ri care dezvolt gndirea critic la studeni
Implicarea include n primul rnd angaJamentul activ n procesul educaional Eutorul este pregtit
s ntmpine nevoile de nvare ale studenilor $a rndul lor studenii ncearc s fac fa
cerinelor cursului, atingnd intele propuse n o.iectivele de la curs
4uportul Ievoia de suport este una dintre elementele de .az ale supravieuirii ntr"o comunitate
virtual !tudenii au nevoie de suport pedagogic, psiho"social dar i tehnic Eutorii la rndul lor au
nevoie de suport din partea instituiei dar i a colegilor tutori =rearea unui mediu favora.il de
cola.orare necesit dispoziia de a aJuta dar i implicare n rezolvarea pro.lemelor ce pot aprea
Controlul !tudenii sunt ncuraJai s"i e/ercite controlul asupra principalelor activiti de nvare
/./. Dimensiunea Managerial Mestionarea timpului tutorului privind planificarea, organizarea
cursului, este o condiie sine Cua non pentru reuita n mediul #"learning, ns activitatea tutorului nu
este limitat doar la modul de organizare a timpului de lucru al acestuia ci, i studenii la rndul lor sunt
aJutai s i gestioneze timpul de nvare )Pallfoff 8 Pratt, 2**N+ 2 mare parte din efortul
organizaional este consumat n ntlnirile virtuale 'stfel de ntlniri dintre mem.rii comunitii de
nvare pot avea loc n mod asincron sau sincron@ sincron atunci cnd au loc conferine )audio " video
sau chat interactiv+'utori precum, <ason )<ason, 1AA1+, !almon )!almon, 2***+ au accentuat rolul
tutorului ca moderator n organizarea conferinelor virtuale =apacitatea de a modera n mod eficient
discuiile online este o provocare pentru tutor )(uggle.F, 2***+, care tre.uie s dein a.ilitatea de a
oferi rspunsuri potrivite i relevante la ntre.rile ridicate de ctre studeni 9nternetul Joac un rol
esenial n facilitarea discuiilor n mediul electronic
/.0. Dimensiunea )ehnic $a aceast seciune am a.ordat principalele tehnologii utilizate n #"
learning precum i modul n care un tutor tre.uie s le cunoasc i s tie cum s le utilizeze la curs
3amiliarizarea tutorilor cu noile tehnologii este o condiie de .az pentru integrarea acestora n cadrul
cursurilor Eehnologia, n continu dezvoltare, este vzut de muli educatori ca o soluie pentru
pro.lemele educaionale, att pentru mediul tradiional cu att mai mult pentru mediul electronic
1N
Eehnologia nu reprezint un scop n sine, ci aceasta este n sluJ.a educaiei )Bolmes, 2**D+ Practic n
#"learning fr tehnologie nu se poate desfura procesul nvrii (ac tehnologia faciliteaz
nvarea angaJnd studentul s gseasc soluii la pro.lemele date, s construiasc nvarea, atunci
aceasta i"a atins inta, dei relaia dintre finalitile educaionale i folosirea tehnologiei nu a fost la
nceput identificat i nu este nici acum pe deplin neleas )Marrison 8 'nderson, 2***> 'nderson et
al, 2**4+

apitolul 0 Metodologia cercetrii


1n acest capitol au fost a.ordate aspectele metodologice necesare realizrii studiului de fa
E4antionarea 1n vederea realizrii scopului propus n cadrul acestui studiu au participat tutori i
studeni att din universitile din &omnia, ct i din ri din #uropa, 'merica i 'sia % unul din
criteriile de selecie a su.iecilor notri fiind cel al distri.uiei geografice, eantionarea ncercnd s
fac posi.il cuprinderea de informaii din zonele geografice amintite 'u fost comparate e/perienele
de nvare de tip #"learning e/istente, acest fapt aJutnd la formarea unei viziuni asupra acestui proces
educaional necesar dezvoltrii unui modul de formare a tutorilor n &omnia Pentru colectarea datelor
de la participani am utilizat metoda .ulgrelui de zpad )(e Oos, 2**2> =helcea, 2**4+ 1n acest tip
de eantionare persoanele cheie sunt rugate s ofere o list cu persoane ce sunt6pot fi relevante pentru
cercetarea desfurat, urmnd ca aceti su.ieci identificai )n cazul nostru tutorii i studenii+ s
indice alte nume de tutori6studeni pn cnd numrul realizat este cel preconizat 'stfel, au rspuns
invitaiei de participare la cercetare, un numr de : ri, dintre care !< faculti%departamente, :C de
tutori i &00 studeni.
Instrumentele cercetrii Pentru a avea o imagine ct mai complet asupra activitii depuse de ctre
tutori n cadrul nvmntului electronic, au fost utilizate att metode de tip cantitativ, ct i de tip
calitativ, prin urmtoarele instrumente4 chestionar# interviu individual# observaie# studiu de caz#
analiz documentar.
apitolul ;. 2ezultatele cercetrii &ezultatele o.inute n urma cercetrii sunt prezentate
n capitolul de fa Pentru definirea profilului academic al tutorului n #"learning au fost investigai
tutori i studeni participani la procesul de nvare !"a optat pentru o.inerea de rezultate att la nivel
cantitativ )chestionar tutori i studeni+ ct i calitativ )interviuri tutori6studeni+ &ezultatele acestor
1@
investigaii au fost mprite n dou categorii principale )vezi Ea.elul -1+, respectiv, introducere ntr"
un posi.il modul academic i modulul propriu"zis cuprinznd patru dimensiuni4 pedagogic, social,
managerial i tehnic 2piunea de a distri.ui aceste rezultate, conform modului artat n ta.elul
anterior, este Justificat din perspectiva ela.orrii modulului de formare psiho"pedagogic, acestea
fiind detaliate n capitolele 2 i 3 ale prezentei lucrri 'ceste rezultate au fost prezentate din dou
perspective, cea a tutorului i a studenilor, ori de cte ori investigaia a permis acest lucru
%a&el .. '. Cadrul general al unui $osi&il )odul de for)are tutori o&inut din re/ultatele cercet+rii
Introducere modul *rincipalele dimensiuni ale modulului
E-learning 2oluri
tutor
ompetene
tutor
Instruire
tutor
Dimensiunea
*edagogic
Dimensiunea
'ocial
Dimensiunea
Managerial
Dimensiunea )ehnic
Ceneficii6l
imite #"
learning
3acilitator
#/pert
9nstructor
=oach
<entor
=onsilier
<anager
<oderator
Eehnician
=ompetene
nainte de
nceperea
cursului
=ompetene
n timpul
desfurrii
cursului
=ompetene
la
ncheierea
cursului
Participarea
tutorilor la
instruire
Principalele
modaliti
de instruire
a tutorilor
(iferene curriculum
tradiional6online
Pregtirea cursurilor
n funcie de stilurile
de nvare ale
studenilor
Ievoia studenilor de
instruire nainte de
nceperea cursurilor
n #"learning
Iecesitatea
interveniei tutorului
n procesul de
nvare
<otivarea studenilor
privind nvarea
Eehnici6instrumente
de evaluare a
activitii studenilor
=unoaterea
studenilor
Eehnici de facilitare
a comunicrii
9nstrumente de
comunicare
(iferite tipuri de
ntlniri tutoriale
Principalele
activiti realizate
de tutor n cadrul
ntlnirilor
tutoriale
<iJloace tehnice
utilizate de
tutor6student n
procesul de nvare
<odaliti de rezolvare
a pro.lemelor tehnice
&ezultatele menionate n acest capitol nu reprezint o descriere complet a elementelor constitutive ale
modulului #lementele modulului vor fi completate n capitolul urmtor )cap D+ cu rspunsurile
desprinse din interviuri, studii de caz, o.servaii, analiz de curriculum, comparaie de cursuri de
instruire
apitolul < ,naliza 4i interpretarea rezultatelor 1n capitolul de fa au fost
interpretate rezultatele prezentate n capitolul precedent &ezultatele cercetrii sunt completate cu
rspunsurile de la interviurile adresate tutorilor, decidenilor i studenilor, precum i analiza de
curriculum, analiza comparativ a cursurilor de instruire a tutorilor, dar i ideile desprinse din
o.servaiile fcute de cercettor n cadrul unor cursuri online )ca o.servator participant sau ca
o.servator neparticipant+ &ezultatele o.inute, att din cercetarea cantitativ ct i din cea calitativ,
1A
vor constitui sursa principal n vederea ela.orrii unui posi.il modul academic de formare a tutorului
n #"learning 1ntr"o prim faz au fost prezentate elementele introductive privind un posi.il modul de
formare academic a tutorului n #"learning unde au fost accentuate opiniile su.iecilor investigai
privind acest sistemu n conte/tul romnesc, rolurile i competenele tutorului precum i modaliti
diferite de instruire a acestuia =ea de"a doua parte s"a ocupat de construirea modulului propriu"zis
organizat pe .aza celor patru dimensiuni )pedagogic, psiho"social, managerial i tehnic+
Modulul de formare psiho-pedagogic al tutorului este structurat pe patru dimensiuni )pedagogic,
psiho"social, managerial i tehnic+, pe de o parte, designul acestui modul a avut ca sistem de
referin literatura de specialitate Pe de alt parte, s"au luat n considerare informaiile colectate pe
parcursul cercetrii, organizate tot pe cele patru dimensiuni, pentru a permite valorificarea rezultatelor
cercetrii n construirea curriculumului, precum i pentru validarea modulului
apitolul C. *rincipalele concluzii !tudiul de fa ne"a permis sintetizarea principalelor
concluzii legate de formarea academic a tutorului n E-learning Prin intermediul acestei cercetri
am avut posi.ilitatea s o.servm i s analizm diferite aspecte ale activitii psiho"pedagogice a
tutorului din cadrul unor instituii cu program #"learning din &omnia i din alte ri 'stfel,
concluziile prezentului studiu sunt, credem noi, relevante i utile pentru atingerea scopului urmrit4
profesionalizarea tutorului. &eamintim c am realizat o cercetare comparativ n instituii din
&omnia i din afara ei, raportul de participare la cercetare fiind de )142+
Fig. 0.'. 1nstituiile $artici$ante la cercetare *2o)3nia i celelalte +ri-
(up cum am indicat n capitolul anterior, identitatea tutorului este strns legat de mediul #"learning
de aceea, formarea i dezvoltarea profesional a acestuia este vzut prin prisma apariiei i
implementrii acestui sistem 1ntruct la cercetare au participat su.ieci din instituii cu diferite forme
2*
de #"learning, identitatea tutorului, implicit modalitatea de formare i profesionalizare a acestuia, sunt
diferite
!"a constatat, pe parcursul investigaiei noastre, c maJoritatea elementelor ce alctuiesc modulul
o.inut din rezultatele studiului, este validat de rezultatele de cercetare din literatura de specialitate
'u fost a.ordate mai nti aspecte ce in strict de nvarea de tip #"learning cu implicaii directe
asupra formrii tutorului, urmnd a fi descrise rolurile i competenele acestuia n cadrul procesului de
nvare Pe .aza principalelor funcii ale tutorului )pedagogic, psiho"social, managerial i tehnic+
am dezvoltat dimensiunile modulului propriu"zis, care au aceleai nume ca i funciile
9niiativa de a ela.ora un modul de formare academic a tutorului, .azat pe literatura n domeniu i
rezultatele cercetrii de fa, vine n ntmpinarea necesitii profesionalizrii acestuia =oncluziile pe
care le vom oferi n continuare vor fi prezentate n strns legtur cu nelegerea nevoii stringente de
formare a tutorului n mod organizat, profesionist Pornind de la datele furnizate de participanii la
investigaie )tutori, decideni, studeni+, vom su.linia elementele cheie legate de formarea tutorului#
cu accent direct asupra sistemului rom3nesc de nvare !intetiznd, principalele concluzii sunt4
'istemul E-learning m.rac forme diferite de la o ar la alta, de la o universitate la alta, n funcie
de nevoile i posi.ilitile studenilor, dar i a instituiilor 3ormele de 9(, 9(( i Clended learning
reuesc s com.ine mediul tradiional de nvare cu cel online Pe de o parte, s"au creat oportuniti
multiple i variate de nvare pentru studenii aduli, pe de alt parte, s"a dorit pstrarea anumitor
elemente tradiionale, cum ar fi evaluarea rezultatelor la centre de e/aminare n vederea oferirii unei
sigurane privind testarea cunotinelor studenilor, precum i ntlnirile fa n fa care vin s
suplineasc momentele virtuale de izolare social 1n &omnia, dei posi.ilitile de a utiliza 9nternetul
sunt reduse datorit infrastructurii, studenii prefer acest tip de nvare ce se traduce prin forma de
#ducaie la (istan .azat pe 9nternet #/ist i cteva tipuri de forme de nvare online ns, cel mai
adesea se aJunge la forma .lended learning, un amestec de cursuri online cu cele tradiionale, o form
:pervertit; de sistem #"learning
Prezena tutorului n cadrul sistemului #"learning constituie o realitate 'naliza modului n care a fost
implementat sistemul de nvare de tip #"learning n rile participante la cercetare a permis conturarea
21
conceptului de tutor, a competenelor i activitilor depuse de acesta n cadrul procesului educaional
1nelesul termenului de tutor are semnificaii diferite n #uropa, 'merica, 'ustralia )utorul cu funcii
didactice din #uropa )din care face parte i &omnia+ este 6online teacher7 8profesor online9 n
,merica sau :online lecturer7 8lector online9 n ,ustralia =el ce este numit tutor n 'merica,
'ustralia, nu ndeplinete funcii didactice, ci este doar un :coach; )ndrumtor+ pentru studeni, la
nivel individual sau de grup 'stfel, tutorul n conte1tul european este numit tutor 4i este
considerat un cadru didactic. 1n &omnia, dei tutorul nu este prezent pe lista cadrelor didactice din
sistemul universitar )!tatutului Personalului (idactic, art -3+, tutorul ndeplinete rolul unui cadru
didactic =onform definiiei desprinse din rezultatele cercetrii, tutorul este cadrul didactic care
mediaz ntre corpul profesoral%instituie 4i studeni# susin3nd dialogul virtual# ndrum3nd#
motiv3nd 4i evalu3nd studenii n procesul de nvare. Eutorul este un cadru didactic, dar pn n
prezent, n mod oficial )!tatutului Personalului (idactic+, nu este considerat astfel Pentru ca tutorul, n
spaiul romnesc de nvare, s fie considerat cadru didactic este necesar o reorganizare a modului n
care acesta este instruit
2olurile tutorului# considerate principale n opinia participanilor la studiul nostru, sunt4 facilitator#
e1pert# mentor# consilier# moderator )Ea.el 1+ =elelalte roluri % precum cel de :coach; )ndrumtor+,
:designer; )proiectant+, manager, tehnician % ocup locuri secundare 9nteresant este c aceast list de
roluri )unde sunt incluse i cele principale i cele secundare+ este asemntoare cu cea desprins din
literatura de specialitate 'stfel, modul de grupare al acestor funcii a putut urma modelul din literatura
n domeniu, respectiv pedagogic, psiho"social, managerial i tehnic (e aceast mprire a depins att
conturarea competenelor, ct i modul n care a fost ela.orat modulul de formare academic a
tutorului
ompetenele tutorului au fost sistematizate potrivit celor trei secvene principale ale unui curs
)nainte de nceperea cursului, n timpul desfurrii cursului i la ncheierea acestuia+, c3t 4i funciilor
sale principale 8pedagogic# psiho-social# managerial 4i tehnic9 Eutorii intervievai au su.liniat
o anumit ierarhie a competenelor 'stfel, un loc principal l ocup competenele psiho"sociale,
motivndu"se faptul c lipsa acestora poate adnci .arierele sociale impuse de sistemul #"learning Pe
acelai plan se afl cele pedagogice care, n opinia celor investigai, e/ist deJa, presupunndu"se c
tutorul nu pornete n activitatea profesional fr ele (up cele pedagogice urmeaz cele tehnice i,
22
n final, cele manageriale 1n ceea ce privete competenele tehnice, datele de cercetare indic faptul c
tutorii )asistenii, lectorii+ sunt proaspt a.solveni de facultate i au deJa formate competenele de
utilizare E9=, deci nu mai este nevoie de o instruire special n aceast direcie 1n ceea ce le privete pe
cele manageriale, acestea nu par s constituie o prioritate pentru departamentele 9( &omnia, fiind mai
puin a.ordate de su.iecii participani la cercetare 2 posi.il e/plicaie este aceea c multe dintre
sarcinile tutorului, n practica curent, sunt preluate de personalul administrativ 1n schim., la
departamentele online, att n &omnia, ct i n afara acesteia, tutorul este un manager al cursului,
su.iecii su.liniind faptul c de modul n care i organizeaz de la nceput cursul, depinde reuita
acestuia
3ormarea cadrelor didactice cu rol de tutor la nivel universitar, care s satisfac nevoile de
implementare ale sistemului #"learning din &omnia, constituie mai mult dect o necesitate din punctul
de vedere al decidenilor intervievai 'ceast formare este str3ns legat de disponibilitatea cadrelor
didactice de a utiliza sistemul E-learning, de a nu opune uneori rezisten la schim.ri sau de a nu
trata n mod superficial pro.lema 2ptimismul implementrii #"learning este frnat de anumite reineri
ale unor cadre didactice 'ceste reineri se traduc prin teama de schim.are, nesiguran, adaptare la
noua tehnologie, care, uneori, sunt Justificate 1n schim., atitudinea cadrelor didactice care dein
competene n domeniul 9E este diferit, acestea adaptndu"se mult mai uor la acest tip de nvmnt
9nstruirea tutorilor constituie o prioritate pentru tutorii din spaiul de nvare e/tern &omniei,
organizndu"se la nivel de facultate6universitate cursuri de formare pe durate mai scurte sau mai lungi,
de tip online sau .lended learning *entru 2om3nia, att n ceea ce privete autoinstruirea online, ct
i instruirea n perioade scurte de timp, forme de instruire desprinse din cercetare, nu se poate vor.i de
cursuri complete de pregtire tutorial, la nivel naional, ci de instruire ad hoc n funcie de necesiti
)de o.icei la nivel tehnic sau managerial+ &eferitor la acest aspect cercetarea efectuat confirm una
din ipotezele studiului nostru care su.liniaz ideea depirii situaiei actuale a unei activiti spontane,
improvizate, neprofesioniste prin participarea tutorilor la cursuri de formare
#ste interesant de o.servat faptul c funciile principale ale tutorului consacrate n literatura de
specialitate % pedagogic, psiho"social, managerial i tehnic % reprezint fundamentul modulului de
formare academic a tutorului &ezultatele cercetrii de fa ne confirm realitatea acestui fapt,
23
su.iecii notri accentund nevoia de formare a tutorului n arii direct convergente cu aceste funcii
'stfel, un posi.il modul de formare academic poate fi ela.orat avnd la .az patru piloni# respectiv
pedagogic# psiho-social# managerial 4i tehnic (e asemenea, succinta radiografie a celor 13 cursuri
internaionale privind elementele ce compun un modul de formare ne conduc la cele patru funcii
amintite, iar modelul de analiz comparativ, realizat ntre cursurile #EE i 'O$I, ntregete ta.loul
3igura de mai Jos ne arat factorii luai n considerare la conceperea unui posi.il modul de formare a
tutorului
Fig. 0 !. Factorii care au contri&uit la de/voltarea unui $osi&il )odul acade)ic de for)are al tutorului
1n concluzie, putem afirma c invesigaia realizat ne permite conturarea unei imagini mai clare asupra
activitii de tutorat n spaiul romnesc de nvare =omparaia activitii tutorilor din &omnia cu cea
specific altor ri participante la cercetare ne"a aJutat s nelegem care sunt punctele ce pot fi
m.untite n sistemul #"learning romnesc 'stfel, formarea i dezvoltarea profesional a tutorului
ntr"un cadru organizat constituie mai mult dect o necesitate
$I$DIE(2,-IE 'EDE)I+F
1. Anderson, T. & Elloumi, F. (2004). Theory and Practice of Online Learning. (Document disponibil la
adresa: cde.athabascau.ca/online_boo).
2. Asandului, !. & "eobanu, ". (200#), E$learnin% in &omanian 'i%her Education ( A stud) case, *n+
Turkish Online Journal of Distance Education, ,(-).
-. .er%e, /.0. (1,,1). Facilitatin% "om2uter "on3erencin%+ &ecommendations 3rom the 3ield. *n+
Educational Technology, 11 (1).
4. .re4er, 5.E., !e 6on%e, 6. 7., 8tout, 9.6. (2001). o!ing to online. "ali3ornia+ "or4in :ress ;nc.
1. .rut, <. (200=). "nstrumente pentru E#learning. $hidul informatic al profesorului modern. ;a>i+ :olirom.
6. "helcea, 8. (2004). etodologia cercet%rii sociologice. .ucure>ti+ Editura Economic?.
24
@. "heon%, E., 5ettasin%he, <."., <ur2h), 6. (200=). :ro3essional deAelo2ment o3 instructional desi%ners+
A 2ro2osed 3rame4or based on a 8in%a2ore stud), *n+ "nternational JL. on E#learning, 1 (2).
#. "onole, B. & 7liAer, <. (200@). &ontemporary Perspecti!es in E#learning 'esearch( Themes( methods
and impact on practice. 0ondon+ &outled%e.
9. "urisis$6ohnson, C. (200@). :re$re%istration 3or online "ourses, *n+ E'LOT Journal of Online
Learning and Teaching, -(2).
10. !e 9os, 8tr)dom '., Fouche ".., !el2ort "80 (2002). 'esearch at grass roots. )outh *frica: 9an
8chai.
11.!u%%leb), 6. (2000). +o, to be an online tutor. 0ondon+ "ambrid%e DniAersit) :ress.
12 'i%%ison, "., (2001). Online Tutoring e#-ook. (Document disponibil la adresa:
htt2+//otis.scotcit.ac.u/e4orsho2.htm).
13 'olmes, .. & Bardner, 6. (200=). E#learning: &oncepts in practice. "ali3ornia+ 8ABE.
14 6alobeanu, <. (2001). .n!%/%m0ntul la Distan/% 1i instruirea prin "nternet. "storie( e!olu/ie( estim%ri.
(!ocument dis2onibil la adresa+ Ealobean.itim$cE.ro/5bdl.html$).
11. <ason, &. (1,,2). The te2tuality of computer net,orking. *n+ &obin <ason, &omputer &onferencing:
The last 3ord( 4ictoria. .ritish "olumbia+ .each 'olme :ublishers.
1D <ocan, &. )tatus and "mplications of the 5se of "&T Technologies in 'omania. (!ocument dis2onibil la
adresa+ soemF.euA$3ran3urt$o.de/media$see/ne4media/main/articles/r_mocan.htm).
1N 0eA), :. (1,,,). &ibercultura. 8an :aulo+ Editura -4.
1@ :allo33, &. & :ratt, G. (200@). -uilding Online Learning &ommunities, 2
nd
Edition. 8an Francisco+ 6osse)$
.ass.
1,. :eters, 7. (2001). Learning and teaching in Distance Education( Pedagogical *naly6es and
"nterpretations in an "nternational Perspecti!e. 0ondon+ Go%an :a%e.
20.HueiroF, 9. (200-). &oles and com2etences o3 online teachers. The "nternet TE)L Journal, 9ol. ;I, Co.
@. (!ocument dis2onibil la adresa+ htt2+//iteslE.or%/Articles/HueiroF$7nlineTeachers.html ).
21 !almon, M )2***+ E-mo)erating. $ondon4 Uogan Page
22 8te2henson, 6. (2002). Teaching 7 learning online. 0ondon+ Go%an :a%e.
23 Ta)lor, 6.".(1,,,). !istance Education, the 3i3th %eneration, 18
th
"&DE ,orld conference on Open
learning and distance education. (!ocument dis2onibil la adresa+ 444.usJ.edu.au/
elect2ub/eEist/docs/old/Aol4no1/2001docs/2d3/Ta)lor.2d3) .
24. 5eller, <. (2002). Deli!ering learning on the 9et( the ,hy( ,hat 7 ho, of online education. 0ondra+
&outled%e Falmer.
2- 9ir%il, E. & 9arAel, 6r. (200@). aster online teacher competencies. (!ocument dis2onibil la adresa+
444.4est%a.edu/Kdistance/oEdla/s2rin%101/AarAel101.htm ).
2D Qilson, M, 8 !taceF, # )2**4+ :nline interaction impacts on learning1 .eac$ing t$e teac$ers
2-
to teac$ online@ 1n4 'ustralasian Sournal of #ducational EechnologF, 2* )1+
2N ::: Legea nr ;<= din ;< iulie ;88> pri!ind statutul personalului didactic (document dis2onibil la adresa+
444.edu.ro/indeL.2h2MmoduleNu2loads&3unc.3ile;d ).
2@ 444..2ortal.edu.ro ( accesat On 2erioada octombrie$decembrie 200=.
2A 444.2residenc).ro ( accesat On 2erioada octombrie$decembrie 200=.
2D