Sunteți pe pagina 1din 54

Ministerul Educaiei i Cercetrii

Programul PHARE TVET RO 2002/000 !"#$0!$0%$02$0%$0%


A&'()(AR C&RR(C&)AR
C)A*A a '(+a
,OME-(&). Electromecanic
CA)(/(CAREA. O0erator 1n centrale 2idroelectrice
-(VE)&). 2
MO,&)&). &tili3area mainilor i a0aratelor electrice de 4oas
tensiune
200!
A&TOR.
0ro5$ Constantin -icolae Colegiul Tehnic Energetic Bucureti
CO-*&)TA-67.
,ana *troie e80ert C-,(PT
Carmen Mno2og2itnei e80ert local
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
C&PR(-*
1. Introducere..4
2. Competene !izate. "#iecti!e urm$rite..%
&. 'ista de !eri(icare a pro(esorului................)
4. *ateriale de re(erin$........+
%. ,cti!it$i pentru ele!i.. 22
). -oluii i sugestii metodologice.4%
+. Bi#liogra(ie%&
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
1
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
(-TRO,&CERE
,cest material este destinat preg$tirii ele!ilor 0colii de ,rte i *eserii1 din
domeniul 2Electromecanic1 ni!el 21 3clasa a 4I/a561 7n cali(icarea 2"perator 7n centrale
hidroelectrice6.
*aterialul se adreseaz$ at8t ele!ilor1 c8t i pro(esorilor1 (iind structurat 7n trei p$ri9
o parte cuprinz8nd materiale de re(erin$ pentru pro(esor i o parte cu acti!it$i pentru
ele!i i o parte cu soluii i sugestii metodologice.
Preci3m 5a0tul c au8iliarul nu aco0er toate cerinele din *tandardul de
Pregtire Pro5esional9 0entru o:inerea certi5icatului de cali5icare este necesar
;alidarea integral a com0etenelor< con5orm 0ro:elor de e;aluare din *tandardul
de Pregtire Pro5esional$
*aterialele ela#orate au 7ncercat s$ surprind$ toate criteriile de per(orman$ din
standard i se #azeaz$ 7n cea mai mare m$sur$ pe partea de maini electrice i mai
mult1 pe partea de maini electrice de curent continuu.
:entru atingerea competenelor speci(ice 7n integralitatea lor1 pro(esorul tre#uie s$
dez!olte aria coninuturilor prezente 7n materialul de (a$1 a!8nd li#ertatea de a dez!olta
anumite coninuturi1 de a le ealona 7n timp.
Coninuturile incluse 7n structura modulului 2Utilizarea mainilor i aparatelor
electrice de joas$ tensiune6 o(er$ ele!ilor cunotine care le permit dez!oltarea a#ilit$ilor
practice i creati!e1 pri!ind construcia i asigurarea (uncion$rii di(eritelor tipuri de maini
i aparate electrice de joas$ tensiune.
:rograma modulului tre#uie utilizat$ 7mpreun$ cu -tandardul de :reg$tire
:ro(esional$ pentru a corela1 7n permanen$1 criteriile de per(orman$ ale competenelor
agregate 7n modul1 cu coninuturile incluse1 rezultate din condiiile de aplica#ilitate ale
criteriilor de per(orman$ respecti!e.
;nainte de aplicarea materialelor de 7n!$are propuse1 pro(esorul tre#uie s$
cunoasc$ particularit$ile colecti!ului de ele!i i1 7ndeose#i1 stilurile de 7n!$are ale
acestora1 pentru reuita centr$rii pe ele! a procesului instructi!< el poate adapta
materialele 7n raport cu cerinele clasei1 utiliz8nd acti!it$i !ariate de 7n!$are i1 7n
special1 cele cu caracter aplicati!.
*aterialele de 7n!$are propuse sunt uor de citit i de 7neles1 in(ormaiile i
cerinele (iind (ormulate 7ntr/un lim#aj adec!at ni!elului ele!ilor1 accesi#il i susinut prin
e=emple sugesti!e i prin imagini.
E!aluarea tre#uie s$ (ie un proces continuu i sumati!1 re(erindu/se 7n mod e=plicit
la criteriile de per(orman$ i la condiiile de aplica#ilitate ale acestora1 corelate cu tipul
pro#elor de e!aluare speci(icate 7n -tandardul de :reg$tire :ro(esional$1 pentru (iecare
competen$.
" competen$ se e!alueaz$ o singur$ dat$1 iar ele!ii !or (i e!aluai numai 7n ceea
ce pri!ete do#8ndirea competenelor speci(icate 7n ta#elele de corelare ale
competenelor cu coninuturile. ;n au=iliar1 s/au propus pro#e de e!aluare dup$
parcurgerea coninuturilor a(erente (iec$rei competene !izate. ;n general1 aceste pro#e
au (ost propuse ca pro#e scrise sau practice 3de la#orator1 atelier51 dar pot (i la (el de
#ine1 acolo unde este cazul1 i pro#e orale.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
2
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
2$ COMPETE-6E V(=ATE
;n modulul 2UTI'I>,?E, *,0I@I'"? 0I ,:,?,TE'"? E'ECT?ICE AE B",-C
TE@-IU@E6 au (ost agregate competene dintr/o singur$ unitate de competen$ tehnic$
general$1 a!8nd trei competene !izate9
&$C$>!$?$ &T()(=AREA MA@(-()OR @( APARATE)OR E)ECTR(CE ,E AOA*7
TE-*(&-E
C$>!$?$%$ Identi(ic$ p$rile componente de #az$ ale mainilor i aparatelor electrice<
C$>!$?$2. -peci(ic$ principiul i regimurile de (uncionare ale mainilor electrice<
C$>!$?$B$ :une 7n (unciune mainile electrice.
B$ OC(ECT(VE &RM7R(TE
;n urma parcurgerii coninuturilor modulului1 urm$rind atingerea tuturor
competenelor !izate1 ele!ii !or (i capa#ili s$9
identi(ice sistemele componente ale mainilor i aparatelor electrice
precizeze componentele de #az$ ale mainilor i aparatelor electrice<
descrie tipurile de solicit$ri la care sunt supuse aparatele electrice<
identi(ice parametrii nominali ai mainilor i aparatelor electrice<
de(ineasc$ regimurile de (uncionare ale mainilor electrice<
descrie caracteristicile de (uncionare ale mainilor i aparatelor
electrice<
e=ecute mane!re necesare pornirii i (uncion$rii normale a mainilor
electrice<
respecte normele de protecia muncii speci(ice (uncion$rii mainilor
electrice.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
3
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
)(*TA ,E VER(/(CARE A PRO/E*OR&)&(
Dnainte de a 5inali3a 0redarea acestei uniti de com0eten< este
recomanda:il s com0letai urmtoarea list de ;eri5icare ale criteriilor tiini5ice
5olosite$
Ci5ai 1n csue$
Ai tratat urmtoarele as0ecte.
Com0etena >!$?$%$ (,E-T(/(C7 P7R6()E COMPO-E-TE ,E CA=7 A)E
MA@(-()OR @( APARATE)OR E)ECTR(CE
Identi(icarea sistemelor componente ale mainilor i aparatelor
electrice.
:recizarea componentelor de #az$ ale mainilor i aparatelor
electrice.
Aescrierea tipurilor de solicit$ri la care sunt supuse aparatele
electrice.
Com0etena >!$?$2$ *PEC(/(C7 PR(-C(P(&) @( REE(M&R()E ,E /&-C6(O-ARE
A)E MA@(-()OR E)ECTR(CE
Identi(icarea parametrilor nominali.
Ae(inirea regimurilor de (uncionare.
Aescrierea caracteristicilor de (uncionare ale mainilor i
aparatelor electrice.
Com0etena >!$?$B$ P&-E D- /&-C6(&-E MA@(-()E E)ECTR(CE
?ealizarea montajelor pentru pornirea mainilor electrice.
E=ecutarea mane!relor necesare pornirii i (uncion$rii normale.
?espectarea normelor de protecia muncii la punerea 7n
(unciune a mainilor electrice.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
4
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
5
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
;n aceast$ seciune a 2Dhidului pro(esorului6 sunt prezentate c8te!a e=emple de (olii
transparente 3ET5.
Eoliile transparente sunt o alternati!$ !ia#il$ pentru prezentarea (rontal$ a
in(ormaiilor de c$tre pro(esor.
Eiele de lucru sunt prezentate ca e=emplu pentru modalitatea de organizare a
instruirii1 (olosind retroproiectorul sau prezent$ri digitale1 pentru sec!enele 7n care
ele!ului nu i se pun la dispoziie materiale scrise.
Ele!ii !or rezol!a e=erciiile propuse 7n (iele de lucru (olosind in(ormaiile
sintetizate 7n (oliile transparente1 indicaiile pro(esorului i pot consulta manuale de
specialitate1 pliante1 (ie tehnice1 prospecte1 precum i site/urile de specialitate.
,u (ost incluse urm$toarele (olii transparente9
ET1 . maini electrice rotati!e 3de(iniie1 con!ersii1 clasi(icare5<
ET2 . maini electrice rotati!e 3sisteme componente5<
ET& . maini de curent continuu 3elemente constructi!e1 sisteme de
e=citaie1 marcare #orne5<
ET4 . aparate electrice 3componente de #az$5<
ET% . aparate electrice 3contacte electrice5<
ET) . solicit$rile aparatelor electrice<
ET+ . maini de curent continuu 3m$rimi nominale1 regimuri de (uncionare1
caracteristici de (uncionare5<
ETF . scheme de comand$ pentru acionarea mainilor electrice1 semne
con!enionale 7n scheme<
Eiele de lucru i e!aluare au (ost concepute ast(el 7nc8t s$ acopere criteriile de
per(orman$ ale competenelor sta#ilite 7n -tandardul de :reg$tire :ro(esional$.
COMPETE-6A >!$?$%$ (denti5ic 0rile com0onente ale mainilor i
a0aratelor electrice
E'1 . identi(icarea sistemelor componente ale mainilor electrice
/ precizarea componentelor de #az$ ale mainilor electrice
E'2 . identi(icarea1 precizarea componentelor de #az$ ale aparatelor
electrice de joas$ tensiune
E'& . descrierea tipurilor de solicit$ri la care sunt supuse aparatele
electrice
EE!1 . (ia de e!aluare a competenei !izate.
COMPETE-6A >!$?$2$ *0eci5ic 0rinci0iul i regimurile de 5uncionare
ale mainilor electrice
E'4 / identi(icarea parametrilor nominali
/ de(inirea regimurilor de (uncionare
/ descrierea caracteristicilor de (uncionare
E'% . ,plicaie . regimuri de (uncionare
/ ecuaii de (uncionare
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
6
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
'1 3lucrare de la#orator5 / regimuri de (uncionare
/ caracteristici de (uncionare
EE!2 . (ia de e!aluare a componentei !izate
COMPETE-6A >!$?$B$ Pune 1n 5unciune mainile electrice
'2 3lucrare de la#orator5 . realizarea montajului
/ e=ecutarea mane!relor necesare pornirii i
(uncion$rii normale
/ respectarea @:*
E') 3metoda cu#ului5 . e=erciiul propus cuprinde toate cele trei
competene !izate.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
7
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/T %
,E/(-(T(E
MA*(-( E)ECTR(CE ROTAT(VE
CO-VER*(( REA)(=ATE ,E MA*(-()E E)ECTR(CE
CO-VERT(=OR
C)A*(/(CARE
- Masina electrica rotativa este un sistem care converteste
energia (puterea) electrica in energie (putere) mecanica
sau invers.
E-ERE(E
FP&TEREG E)ECTR(CA
MOTOR
EE-ERATOR
E-ERE(E
FP&TEREG MECA-(CA
/RA-A
CA),&RA
MA*(-( E)ECTR(CE
,E C&RE-T CO-T(-&&
MA*(-( E)ECTR(CE
,E C&RE-T A)TER-AT(V
EE-ERATOARE MOTOARE
MA*(-( A*(-CRO-E
MOTOARE
MA*(-( *(-CRO-E
EE-ERATOARE
CO-VERT(=OARE
MOTOARE
COMPE-*ATOARE
EE-ERATOARE CO-VERT(=OARE
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
8
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/T 2
MA@(-( E)ECTR(CE ROTAT(VE
SISTEME COMPONENTE
?ealizeaz$ 7nchiderea (lu=ului magnetic ast(el 7nc8t (lu=ul magnetic produs
de sistemul inductor s$ poat$ (i utilizat 7n sistemul indus.
:roduce (lu=ul magnetic i asigur$ leg$tura electric$ 7ntre circuitele (i=e i
cele 7n micare de rotaie.
-usine elementele mainii 3(i=e sau mo#ile51 transmite sau primete
energia mecanic$ i asigur$ r$cirea mainii 3!entilator montat pe ar#orele
mainii5.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
9
%$ C(RC&(T MAE-ET(C
-I-TE* I@AUCT"? -I-TE* I@AU-
-T,T"?
3de regul$5
?"T"?
3de regul$5
2$ C(RC&(T E)ECTR(C
;@EC0U?,?E I@AUCT"?
3B"BI@,5
;@EC0U?,?E I@AU-
3B"BI@,B5
E'E*E@TE ,U4I'I,?E
3C"'ECT"?1 :E?II ETC.5
B$ *(*TEM MECA-(C
CARCA*7 ARCORE PA)(ERE
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/TB
*TATOR
mie3 magnetic statoric
F4ug statoric<carcasaG
MA*(-A ,E C&RE-T CO-T(-&&
%$ E)EME-TE CO-*TR&CT(VE
(-,&CTOR
0oli 0rinci0ali
Fde comutatieG
in5asurare de
e8citatie
0oli au8iliari
F,e comutatieG
in5asurare de
e8citatie
ROTOR
mie3 magnetic rotoric
(-,&* (n5asurare rotorica
ar:ore Fa8G
ROTOR (-,&*
ROTOR (-,&* ROTOR (-,&* CR&CE PORTPER((
VE-T()ATOR
*C&T&R( *( )AEARE
C&T(A ,E COR-E
2$ *(*TEME ,E E'C(TAT(E
e8citatie se0arata
F(nde0endentaG
e8citatie serie
e8citatie deri;atie
e8citatie mi8ta
B$ MARCAREA COR-E)OR
F*TA* B!20+B!B0/"?G
(n5asurarea rotorica$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A%+ A2

(n5asurarea de comutatie$$$$$$$$$$$$$C%+ C2

(n5asurarea de com0ensatie$$$$$$$$C%+ C2

(n5asurarea de e8citatie serie$$$$$$$$,%+ ,2

(n5asurarea de e8ciatie deri;etie$$$E%+ E2

(n5asurarea de e8citatiese0arati$$$$$/%+ /2

Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
10
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/T >
APARATE E)ECTR(CE ,E AOA*7 TE-*(&-E
COMPONENTE DE BAZ
1. CO-TACTE E)ECTR(CE elemente care asigur$ leg$tura electric$ dintre
doua poriuni din circuit
2. CAMERE ,E *T(-EERE camer$ din material electroizolant amplasat$ 7n
zona de (ormare a arcului electric de
7ntrerupere conceput$ s$ 7mpiedice contactul
arcului electric cu alte p$ri ale aparatului i s$
(a!orizeze stingerea acestuia
&. (=O)ATOARE E)ECTR(CE elemente special construite pentru a asigura
izolarea electric$ a c$ilor de curent
4. P(E*E E)ECTRO(=O)A-TE piese din material electroizolant cu rol de
izolare a p$rilor a(late su# tensiune sau
de (i=are a unor elemente componente
din aparat
%. MECA-(*M ,E AC6(O-ARE dispoziti!e necesare sta#ilirii unei anumite
poziii a aparatului 7n circuitul electric
37nchis/deschis pentru o cale de curent5.
). E)EME-TE ARC&(TOARE @( RE*ORT&R( elemente necesare 9
/asigur$rii presiunii de contact<
/leg$rii elastice a di(eritelor organe ale
mecanismelor<
/deschiderii #rute a aparatelor de
comutare etc.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
11
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/T !
APARATE E)ECTR(CE
CONTACTE ELECTRICE
C)A*(/(CARE
,&P7 MO,&) ,E REA)(=ARE A DMC(-7R(( ,E CO-TACT
CONTACTE PERMANENTE rmn ntotdeauna nchise;
realizeaz mbinarea mecanic a conductoarelor, de obicei prin
strngere cu uruburi.
CONTACTE DE NTRERUPERE stabilesc i ntrerup
circuite; legtura ntre conductoare se realizeaz, n general, prin
apsare, cu ajutorul unor resorturi.
CONTACTE DE ALUNECARE stabilesc legtura electric
ntre dou piese de contact, una n micare i alta mobil.
,&P7 /ORMA P(E*E)OR ,E CO-TACT
CONTACTE PLANE (de suprafa contactul se realizeaz
dup o anumit suprafa;
CONTACTE LINIARE (de!e"# $a$ea# per%e contactul
elementelor se obine prin presiune i frecare;
CONTACTE PUNCTI&ORME contactul elementelor se
obine prin presiune fr frecare.
MATER(A)E PE-TR& CO-TACTE
Cupru<
,rgint<
*ateriale dure . Gol(ram<
*ateriale sinterizate9 cupru . Gol(ram1 argint . Gol(ram1
argint . nichel1 argint . o=id de cadmiu.
PROPR(ET76( A)E MATER(A)E)OR PE-TR& CO-TACTE
Conducti#ilitate electric$ i termic$ (oarte #un$<
Auritate su(icient$<
-$ nu o=ideze< s$ nu (ie atacat de ageni chimici<
Temperatura de topire c8t mai ridicat$
Uor de prelucrat
Ie(tin.

Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
12
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/T #

*O)(C(TAR()E APARATE)OR E)ECTR(CE
-"'ICIT,?I
E'ECT?ICE
-"'ICIT,?I
TE?*ICE
-"'ICIT,?I
*EC,@ICE
-"'ICIT,?I C"*:'E4E
A,T"?,TE *EAIU'UI
AE 'UC?U
C,U>E
Tensiuni de ser!iciu
-upertensiuni
/ temporare
/ de comutatie
/ atmos(erice
/ de punere la
pamant
1. -"'ICIT,?I
E'ECT?ICE
EEECTE
Conturnare
-trapungere
Aeteriorarea
izolatiei
P(E*E *O)(C(TATE E)ECTR(C
:iese izolate1 camere de stingere1 circuite magnetice
C,U>E
:ierdere de energie prin9
/ e(ect Boule/'enz in
caile de curent
/ histerezis si curenti
tur#ionari in miezurile
magnetice
/ prin e(ect pelicilar
si de apropiere in
caile de curent
/ prin (recare socuri
tensionari mecanice
in mecanisme
EEECTE
:ierderea proprietatilor
de izolare ale izolatiilor

-caderea duratei de
ser!iciu a izolantilor
organici

"=idarea contactelor1
cresterea rezistentei de
contact

-udarea contactelor
:ierderea proprietatilor
mecanice ale pieselor
metalice

Ae(ormatii permanente1
crapaturi1 (isurari datorita
dilatarilor si racirilor
succesi!e

P(E*E *O)(C(TATE TERM(C
Cai de curent
Izolatori
*iezuri magnetice
Elemente arcuitoare
*ecanisme
2. -"'ICIT,?I
TE?*ICE
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
13
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/T #
C,U>E
Eortele electro
dinamice
/ in regim normal
de (unctionare
In regim de de(ect
3scurtcircuit5
&. -"'ICIT,?I
*EC,@ICE
EEECTE
-la#irea legaturilor
P(E*E *O)(C(TATE MECA-(C
Contacte
C,U>E
Umiditate
EEECTE
Eunctionarea incorecta
a aparatelor

-coaterea din (unctiune
a aparatelor

4. -"'ICIT,?I A,T"?,TE *EAIU'UI
I@ C,?E 'UC?E,>, ,:,?,TE'E
-la#irea presiunii
pe contacte
Aistrugerea izolatii/
lor
Ae(ormarea #ornelor
Aeschiderea sepa/
ratoarelor su#
sarcina
Borne
Conducte electrice
Izolatoare
*ecanisme
?adiatii solare
:ra(
Hapori corosi!i
,ltitudine
Temperatura
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
14
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/T H
MA@(-( ,E C&RE-T CO-T(-&&
1. M7R(M( -OM(-A)E (MP&*E
Tensiunea la :ornele 0rinci0ale< I&J9
Puterea util< IPJ9
Turaia< InJ$
OBSER'A(IE)
* afara +r%+%$,r *,+%*a$e %+puse e-%s" .% +r%+% *,+%*a$e der%/a"e
de"er+%*a"e de 0e$e d%*"1%# pe*"ru , +a.%* da" .% 0,*d%%% de $u0ru pre0%2a"e 3
A0es"e +r%+% se p," a4a"e de $a 0e$e s"a*dard%2a"e 5* a*u+%"e $%+%"e pre/2u"e de
"%pu$ +a.%*%%3
2. REE(M&R( ,E /&-C6(O-ARE
2$%$ REE(M ,E EE-ERATOR +++ maina primete energie mecanic$ pe la
ar#ore i de#iteaz$ energie electric$ pe
la #ornele indusului.
2$2$ REE(M ,E MOTOR ++++++++++ maina a#soar#e energie electric$ din
reea i cedeaz$ pe la ar#ore energie
mecanic$<
2$B$ REE(M ,E /RK-7 ++++++++++++ maina dez!olt$ un cuplu negati! 3opus
mic$rii5.
&. CARACTER(*T(C( ,E /&-C6(O-ARE
EE-ERATOR
Caracteristica de mers in gol9
&oL5F(e8G< unde (L0 i nLct.
Caracteristica e=tern$9 &L5F(G pentru
(e8Lct i nLct$
Caracteristicile de reglaj9 (e8 L 5F(G<
pentru &Lct9 nLct$
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
15
MOTOR
Caracteristica mecanic$ natural$9
nL5FMG<
Caracteristici mecanice arti(iciale9
nL5FMG 3de tensiune1 reostatice1 de
(lu=5.
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ET F/1
AC6(O-7R( E)ECTR(CE
*CHEME ,E COMA-,7

#p
Bo
C
,5

#p
Bo
C
C
B5

Bo
C
B5
Bp1
C
C5
1
2
C1
C2
C1
C2
1
Bp2
Bo
C
B5
Bp1
C
C5
1
2
C1
C2
C1
C2
1
Bp2

C
Bp1
C
A5
2
C2
C1
C2
C
I

C
E5
Bp1
C
C
Bp1
C
I
BpJ

C
E5
Bp1
C
C
Bp1
C
BpJ
T
a5 . alimentare #o#in$ contactor
#5 . schema cu automeninerea aliment$rii contactorului
c5 . schema cu intercondiionare
d5 . schema cu temporizare
e5 . schema cu semnalizarea (uncion$rii
(5 . alimentarea circuitului de comand$ printr/un trans(ormator
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
16
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/T "+2
*EM-E CO-VE-6(O-A)E
-iguran$ (uzi#il$<
?eleu termic
Contact normal 7nchis 3releu termic5
Bo#in$ contactor
Contact normal deschis contactor 3C@A5
Contact normal 7nchis contactor 3C@I5
Buton pornire 3C@A5
Buton oprire 3C@I5
Bo#in$ releu de timp
Contact normal deschis1 cu temporizare la 7nchidere
Contact normal 7nchis1 cu temporizare la deschidere

Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
17
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/T "+B
POR-(REA MOTOARE)OR ,E C&RE-T CO-T(-&&
C"@ECT,?E
AI?ECT,
?E"-T,TIC, CU TE@-IU@E
?EAU-,
REE)AREA T&RAT(E( MOTOARE)OR ,E C&RE-T CO-T(-&&
?ED',B
?E"-T,TIC
?ED',?E,
TE@-IU@II
AE ,'I*E@T,?E
*"AIEIC,?E,
E'U4U'UI
(-VER*AREA *E-*&)&( ,E ROTAT(E )A MOTOR&) ,E
C&RE-T CO-T(-&&
', I@AU- ', I@AUCT"?
3E4CIT,TIE5I
(-VER*AREA )EEAT&R()OR
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
18
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
E)O*AR ,E TERME-(
&rmatoarea list de termeni ; ;a 5i 5olositoare la 1nelegerea i a:sol;irea
com0etenelor ;i3ate$
Dn ca3ul 1n care gsii i ali termeni care nu au 5ost inclui< adugai+i la
s5Mritul acestei liste$
Ar:ore organ de main$ care1 prin rotire 7n jurul a=ei sale longitudinale1 transmite o
micare<
Corne piese metalice montate pe o main$1 izolate (a$ de carcasa mainii i care
(ac leg$tura 7ntre circuitele electrice din interiorul mainii i
reeaua electric$ e=terioar$<
Colector element cilindric alc$tuit din lamele de cupru izolate 7ntre ele1 a!8nd rolul
de a redresa tensiunile alternati!e induse 7n 7n($urarea
rotorului<
Com0ensator sistem tehnic care lucreaz$ 7n !ederea o#inerii unei compens$ri a
unui alt sistem tehnic 3de e=9 (actor de putere5.
Conturnare (ormarea unui canal conductor pe supra(aa unui izolant solid<
Con;erti3or electric main$ electric$ care trans(orm$ curentul continuu 7n curent
alternati! sau in!ers<
E8citaie alimentarea prin curent electric a unei 7n($ur$ri1 pentru a produce un
c8mp magnetic<
E8citatrice generator de curent continuu destinat s$ produc$ curentul de e=citaie
necesar mainii electrice 3sincrone5<
/actor de 0utere raportul dintre puterea electric$ acti!$ i puterea aparent$<
/rMn electric dispoziti! pentru micorarea !itezei sau pentru oprirea unui sistem
(olosind energie electric$ pentru (r8nare<
Eenerator electric main$ care trans(orm$ energia mecanic$ 7n energie electric$<
(nele colectoare inele conductoare1 montate coa=ial pe ar#orele mainii electrice1
7n leg$tur$ cu 7n($urarea rotorului
(nductor parte dintr/o main$ electric$ 7n a c$rei 7n($urare parcurs$ de curent
electric ia natere (lu=ul magnetic<
(ndus parte dintr/o main$ electric$1 7n care se produce1 prin inducie
electromagnetic$1 un curent electric<
Dn5urare ansam#lu de spire conductoare care (ac parte dintr/un circuit al unui
aparat1 main$ electric$.
)agr organ de main$ care ser!ete la rezemarea i ghidarea unui ar#ore i care
permite o micare de rotaie<
Motor electric main$ care trans(orm$ energia electric$ 7n energie mecanic$<
Palier lag$r 3de o#icei lag$r orizontal5<
Perie pies$ conductoare 3de c$r#une1 c$r#une metalizat sau metal5 care realizeaz$
o leg$tur$ electric$ alunec$toare 7ntre dou$ organe de
main$<
Rotor parte care se rotete 7ntr/o main$ electric$<
*cut parte component$ a mainilor electrice care susine unul din lag$re<
*tator partea (i=$ a unei maini electrice rotati!e<
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
19
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
*tr0ungere (ormarea unui canal conductor prin masa unui izolant solid1 lichid sau
gazos.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
20
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/(@A ,E ,E*CR(ERE A ACT(V(T76((
Ta#elul urm$tor detaliaz$ e=erciiile incluse 7n unitatea de competen$.
@umele ele!ului9 .. Clasa9 .
Aata 7nceperii unit$ii de competen$ ...................
Aata promo!$rii unit$ii de competen$ ..
&$C$ >!$?. &T()(=AREA MA@(-()OR @( A APARATE)OR E)ECTR(CE ,E AOA*7
TE-*(&-E
Competena !erciiul "ntrebarea #ubiect $ezol%at
4%.K.1.
1<2<&
EE!/1
2.1< 2.2< &.1<
&.&
Identi(icarea sistemelor
componente ale mainilor
i aparatelor electrice
2<&
EE!/1
2.&< 2.4<&.2<
&.4
:recizarea componentelor
de #az$ ale mainilor i
aparatelor electrice
4
EE!/1
E'/)
4.1< 4.2<41&<
4.4
Aescrierea tipurilor de
solicit$ri la care sunt
supuse aparatele electrice
4%.K.2.
%< E'%/apli
caie
%.2
Identi(icarea parametrilor
nominali
%< E'%/apli
caie< EE!/2
%.1< %.&<%.4<
aplicaie
Ae(inirea regimurilor de
(uncionare
%< E'%/apli
caie< EE!/2
'11E')
%.%<
aplicaie
Aescrierea caracteristicilor
de (uncionare ale mainilor
i aparatelor electrice
. ...
U@IT,TE :?"*"H,TC CU -UCCE- -E*@CTU?, C,@AIA,TU'UI
A,T,
....
-E*@CTU?, EH,'U,T"?U'UI
A,T,
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
4%.K.&.
'2<
E')
/
?ealizarea montajelor
pentru pornirea mainilor
electrice
'2<
E')
/
E=ecutarea mane!relor
necesare pornirii si
(uncionarii normale
'2<
E')
/
?espectarea normelor de
protecia muncii la punerea
7n (unciune a mainilor
electrice
21
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
Modulul.
-umele ele;ului.
,ata.
Pro5esor.
CHE*T(O-AR ,E A&TOEVA)&ARE
1. Care sunt etapele pe care le/ai parcurs in !ederea rezol!$rii e(ecti!e a sarcinilor de
lucruL

...
2. :rin rezol!area sarcinilor de lucru1 ai 7n!$at9
a. .
#. .
c. .
&. Ai(icult$ile pe care le/ai 7nt8mpinat au (ost urm$toarele9
a. .
# .
c .
4. Mi/ai 7m#un$t$i per(ormana dac$9
a.
#.
%. Crezi c$ acti!itatea ta ar putea (i apreciat$ ca (iind9


Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
22
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA 1
FL 1
FI DE LUCRU
Mainile electrice rotative sunt alctuite din trei sisteme.
a) SISTEMUL MAGNETIC
Funcionnd pe baa induciei electroma!netice" mainile electrice au un
sistem inductor i un sistem indus!
Flu#ul ma!netic produs de sistemul inductor trebuie ast$el diri%at &nct s
poat $i utiliat &n indus. Acest lucru se realiea cu a%utorul unui circuit ma!netic
"mie# ma$netic statoric i mie# ma$netic rotoric) prin care s se &nc'id $lu#ul.
%) SISTEMUL ELECTRIC
(entru a produce $lu#ul ma!netic &n sistemul inductor este necesar un %o%ina&
inductor' pentru a )cule!e* curentul produs &n sistemul indus sau pentru a )primi*
curentul $urniat de un circuit e#terior" este necesar un %o%ina& indus!
+e!tura electric &ntre circuitele e#terioare $i#e i circuitele &n micare de
rotaie se realiea cu elemente cum ar $i, co(ector) *erii) ine(e co(ectoare) cruce
*ort*erii) cutie de %orne etc!
c) SISTEMUL MECANIC
Toate elementele mainii" $i#e sau mobile" trebuie susinute" iar e$orturile
mecanice i sarcinile trebuie transmise $undaiei masive a mainii. Elementele $i#e
sunt susinute de o carcas+" iar cele mobile de un ar%ore -susinut i !'idat de
la!re.. Arborele transmite sau primete ener!ia mecanic prin or!ane de maini cum
ar $i, roata din,at+) roata de transmisie) manon de cu*(a&) etc!
Tot pe arbore este $i#at -enti(atoru( necesar rcirii $orate a mainii
electrice.
Folosind aceste in$ormaii" $oliile FT1 . FT/" i in$ormaiile o$erite de site/urile,
000.elt'.ucv.ro
000.ccir.ro
000.acero.ro
000.universulener!iei.educatia.ro

C1VI2TE C3EIE , stator" rotor" inductor" indus" colector" perii" cruce port/perii" inele colectoare"
%u! statoric" poli" mie ma!netic
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
23
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
E0ERCI1IUL 1
4n careul de mai %os sunt ascunse denumirile a apte componente de ba din
construcia mainilor i aparatelor electrice.
Cine le !sete primul5
C C 2 N T A C T E A U
L 2 S 3 L 4 2 L C U M
A L 2 N T A C 2 2 R 5
6 E N T I L A T 2 R R
7 C E L E U S 2 8 2 A
S T F T L S S C U T 7
5 2 R N E R E T A 2 A
C R S E 7 A R E T R R
C U T A T I 6 C 2 R T
E N 5 R 2 N I 8 R A I
S T A T 2 R N T A M E
E0ERCI1IUL 9
9!1! Gru*a,i com*onente(e de mai &os :n cate$oria din care ;ac e(e *arte
"maini e(ectrice i<sau a*arate e(ectrice)!
a. stator 6666666666666666666666666666666666.
b. dispoitiv de acionare 666666666666666666666666666..
c. electroma!net 6666666666666666666666666666666
d. colector 6666666666666666666666666666666666
e. bobin 6666666666666666666666666666666666.
$. contacte 666666666666666666666666666666666..
!. borne de le!tur 66666666666666666666666666666..
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
24
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
9!9! =n ;i$ura de mai &os este re*re#entat+) sim*(i;icat) o sec,iune
trans-ersa(+ *rintr>o main+ de curent continuu! Identi;ica,i e(emente(e
com*onente?
1 7 .......................................................
8 7 .......................................................
9 7 .......................................................
: 7 .......................................................
; 7 .......................................................
< 7 .......................................................
9!@! Circuitu( ma$netic a( mainii de curent continuu cu*rinde?

a. (olii principali cu &n$urarea de e#citaie=
b. (olii principali i polii au#iliari=
c. Mieul ma!netic realiat din tole de oel electrote'nic" cu crestturi orientate
spre interior.
9!A! 7reci#a,i dac+ urm+toare(e a;irma,ii sunt ade-+rate "A) sau ;a(se "F)?
+a mainile electrice de curent continuu &n$urarea de e#citaie este dispus
pe mieul ma!netic rotoric.
Colectorul are rolul de a trans$orma curentul alternativ &n curent continuu.
Mainile electrice au &ntotdeauna statorul 7 inductor" iar rotorul 7 indus.
>istemul inductor al unei maini electrice se compune din circuitul ma!netic i
circuitul electric al mainii.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
25
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA 8
FL 9
FI DE LUCRU
4n componena cilor de curent ale aparatelor electrice" contactele electrice
au un rol &nsemnat= ele sunt punctele sensibile ale cilor de curent i din acest motiv"
necesit o atenie deosebit &n construcia" &ntreinerea i e#ploatarea aparatelor.
Forma i starea supra$eelor de contact" $ora de apsare" materialele din
care sunt con$ecionate" o$er contactelor electrice calitatea necesar.
(entru reolvarea e#erciiilor propuse" putei $olosi urmtoarele surse de in$ormare,
Foliile transparente FT;=
In$ormaiile din $ia de lucru=
Indicaii suplimentare ale pro$esorului=
Manuale" cataloa!e" prospecte" pliante" $ie te'nice=
Adrese 0eb, 000.elt'.ucv.ro
000.ccir.ro
000.acero.ro
000.universulener!iei.educatia.ro
?i$erite tipuri de contacte eletrice
CU6INTE C8EIE? contacte? (a(ea) *erie) de$et) de ru*ere) de a(unecare) *uncti;orme'
conducti%i(itate) re#isti-itate) ;orta de a*asare
E0ERCI1IUL @
@!1! Ana(i#Bnd ima$ini(e de mai &os) identi;ica,i ti*uri(e de contacte
re*re#entate?

contacte.................................contacte................................contacte6666666666
@!9! =n ;unc,ie de as*ectu( $eometric a( su*ra;e,ei de contact) a-em?
a. Contacte liniare=
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
26
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
b. Contacte permanente=
c. Contacte de alunecare=
d. Contacte puncti$orme.
@!@! Asocia,i ti*uri(e de contacte de mai &os cu $ru*e(e din care ;ac e(e *arte?
a. contact tip $urc 7 cuit=
b. contact de!et=
c. contact prin strn!ere
cu uruburi=
d. contact tip perie.
A. contacte permanente=
@. contacte de
&ntrerupere=
C. contacte de alunecare.
1. contacte plane=
8. contacte liniare=
9.contacte
puncti$orme.
@!A! 7reci#a,i ce ti* de contacte e(ectrice :ntB(nim (a maini(e e(ectrice
rotati-e i ce ;unc,ie :nde*(inesc! EC*(ica,i!
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
27
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA 9
FL @
FI DE LUCRU
4n $uncionarea aparatelor" att &n condiii normale de serviciu" ct i &n ca de
de$ect" $iecare dintre elementele componente este supus unor anumite solicitri" la
care trebuie s reiste &n bune condiii.
Aceste solicitri sunt,
so(icitarea e(ectric+ a iolaiilor" provocat de preena tensiunii -tensiunea
de serviciu" supratensiuni interne" atmos$erice" de punere la pmnt.=
so(icitarea termic+ a cilor de curent i a pieselor &nvecinate ale
acestora" ca urmare a trecerii curentului electric=
so(icitarea mecanic+ a cilor de curent i a pieselor de susinere ale
acestora" sub aciunea $orelor electrodinamice" provocate de curenii de
scurtcircuit=
so(icit+ri termice i mecanice provocate de arcul electric=
so(icit+ri *ro-ocate de ac,iunea mediu(ui &n care lucrea aparatul
-cldura" umeeala" vapori corosivi" pra$" lovituri etc..
E0ERCI1IUL A
A!1! So(icitarea (a care este su*us un i#o(ant e(ectric) atunci cBnd ce(or dou+
re$iuni a(e sa(e (i se a*(ic+ o tensiune e(ectric+) *oart+ denumirea de
so(icitare?
a. mecanic=
b. electric=
c. electrodinamic=
d. termic.
A!9! EC*(ica,i no,iuni(e de str+*un$ere i de conturnare) *reci#Bnd ti*u( de
so(icitare din care ;ac e(e *arte!
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
A!@! Descrie,i *e scurt so(icitarea (a care sunt su*use dou+ conductoare
*ara(e(e str+%atute de curen,i e(ectrici) ca :n ;i$ura de mai &os "*reci#a,i
*e desen sensu( ;or,e(or care ac,ionea#+ asu*ra conductoare(or)!
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
28
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.

I
2
I
1

I
1 I
2
SU7LIMENTAR
A!A! Ca(cu(a,i -a(oarea ;or,e(or e(ectrodinamice care se eCercit+ asu*ra a dou+
conductoare *ara(e(e) de (un$ime e$a(+ cu 1E m) a;(ate (a o distan,+ de
1E cm unu( de ce(+(a(t i *arcurse de doi curen,i e$a(i) I1FI9F/A i de
sens contrar!
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
29
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA :
FE-1
FI DE E6ALUARE

1. 4n $i!ura de mai %os este repreentat circuitul ma!netic al unei maini electrice
rotative. (reciai maina electric &n cau i identi$icai elementele indicate.
1
2
&
4
%
)
+
1. 7
8. 7
9. 7
:. 7
;. 7
<. 7
A. 7
8B puncte
8. >e dau urmtoarele elemente componente, stator" colector" inele colectoare" cam"
electroma!net" poli" mie ma!netic" bimetal" borne" $uibil" $urc. (rintre ele sunt
elemente care nu intr &n componena mainilor electrice= !sii/le C

1; puncte
9. Depreentai sc'ema de alimentare a unei maini de curent continuu cu e#citaie
derivaie" notnd corespuntor elementele sc'emei.
8B puncte
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
30
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
:. (reciai modul de realiare a le!turilor electrice &ntre piesele &n micare i
cele $i#e ale mainilor electrice,
a. sistem , inele colectoare 7 perii
b. &n$urare rotoric 7 cutie borne
c. sistem, colector 7 perii
d. sistem, colector 7 inele colectoare
;. Dealiai o paralel -asemnri" deosebiri. &ntre noiunile de strpun!ere i
conturnare.
8B puncte
Not+? Se acord+ 1E *uncte din o;iciu!
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
ASEMNRI
66666666666666666...
666666666666666666
666666666666666666
DE2SE5IRI
6666666666666666666
6666666666666666666
6666666666... 66666666
31
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA ;
FL A
FI DE LUCRU
FEN2MENE ELCTR2MAGNETICE =N MAINI ELECTRICE
Conductoarele parcurse de curent electric creea un cmp ma!netic N sensul
liniilor de cmp este dat de re!ula bur!'iului drept.
+iniile cmpului ma!netic sunt linii &nc'ise care ies din polul ma!netic nord i
intr &n polul ma!netic sud.
1n conductor parcurs de curentul )I*" avnd lun!imea )l* i a$lat &ntr/un cmp
de inducie )@* este supus aciunii unor $ore )F*" -$ora +A(+ACE." al crei
modul este F F 5GIG( ! ->ensul $orei este dat de re!ula minii stn!i..
Cmpurile ma!netice variabile se obin,
/ prin micare -conductorul )taie* liniile unui cmp ma!netic constant &n timp.=
/ prin trans$ormare -conductorul este $i# &ntr/
un cmp ma!netic produs de un curent variabil &n timp..
4ntr/un circuit &nc'is a$lat &n cmp ma!netic variabil se induce un curent" care"
prin sensul su" se opune variaiei $lu#ului inductor.
C2NCLUHIE?
FUNC1I2NAREA MAINIL2R ELECTRICE SE 5AHEAH 7E
FEN2MENUL INDUC1IEI ELECTR2MAGNETICE!
(entru reolvarea e#erciiilor propuse &n $iele de lucru F+: i F+;" putei $olosi
urmtoarele surse de in$ormare,
Folia transparent FTA=
In$ormaiile din $ia de lucru=
Indicaii suplimentare ale pro$esorului=
Manuale" cataloa!e" prospecte" pliante" $ie te'nice=
Adrese 0eb, 000.elt'.ucv.ro
000.ccir.ro
000.acero.ro
000.universulener!iei.educatia.ro
CU6INTE C8EIE? eCcitatie) comutatie) ;actor de *utere) ;(uC) tensiune e(ectromotoare)
eCcitatrice) $rad de *rotectie) ser-iciu( nomina(
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
32
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
E0ERCI1IUL /
/!1! F(uCu( ma$netic a( sistemu(ui inductor a( unei maini e(ectrice induce :n
sistemu( indus?
a. o tensiune electromotoare -t.e.m..=
b. un curent=
c. tensiune de e#citaie=
;.8. Se(ecta,i din urm+toare(e m+rimi *e ace(ea care se re$+sesc (a maina de
curent continuu? tensiunea la bornele principale" $recvena tensiunii la bornele
principale" turaia" puterea util" $actorul de putere" curentul de e#citaie"
puterea aparent.
/!@! Maina de curent continuu ;unc,ionea#+ :n re$im de $enerator atunci cBnd?
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/!A! 7reci#a,i care dintre a;irma,ii(e urm+toare sunt ade-+rate "IAJ) sau ;a(se
"IFJ)?
a. &n re!im de motor" att inductorul" ct i indusul sunt alimentate &n curent
continuu=
b. &n re!im de $rn" maina devolt un cuplu ne!ativ -opus micrii.=
c. re!imul de !enerator presupune c maina absoarbe ener!ie electric de la o
surs independent i debitea ener!ie electric &n reea.
/!/! Creterea curentu(ui de eCcita,ie a( $eneratoru(ui de curent continuu cu
eCcita,ie se*arat+) *roduce?
a. creterea tensiunii la bornele !eneratorului=
b. scderea tensiunii la bornele !eneratorului=
c. nu in$luenea tensiunea la bornele !eneratorului" ci numai curentul indus.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
33
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA <
FL /
FI DE LUCRU
FUNC1I2NAREA GENERAT2RULUI DE CURENT C2NTINUU CU E0CITA1IE
SE7ARAT
Maina de curent continuu este antrenat de un motor primar" iar
&n$urarea de e#citaie a mainii este alimentat de la o surs de curent continuu.
4n aceste condiii" &n seciile &n$urrii rotorice" rotite &n cmpul ma!netic al
polilor de e#citaie" se vor introduce t.e.m.= &ntre bornele mainii va aprea o
tensiune UAo" e!al cu t.e.m. Eo indus &ntr/o cale de curent. ?ac la borne
conectm o reisten oarecare" t.e.m. Eo va da natere unui curent IA care va
strbate &n$urarea rotorului.
4n caul $uncionrii &n sarcin" tensiunea UA la bornele &n$urrii rotorului
va $i mai mic dect t.e.m. Eo" datorit cderilor de tensiune cauate de curentul
IA" la trecerea prin &n$urarea rotorului" prin &n$urarea polilor au#iliari i prin
periile mainii.
Ecuaia de $uncionare a mainii &n acest ca este,
UA F Eo K RAGIA > LU*
RA 7 reistena total a &n$urrii rotorului i a &n$urrii polilor au#iliari.
E1p 7 cderea de tensiune &n contactul perie 7 colector.
@ilanul de puteri al mainii,
71 F 7 M 7m M 7Fe
(1 7 puterea mecanic transmis mainii de ctre motorul primar" prin intermediul
arborelui=
( 7 puterea mecanic primit de main -puterea electroma!netic.. Aceast putere
are trei componente, 7 F UAGIA M LU*GIA M RAGIAN
(m 7 pierderi mecanice=
(Fe 7 pierderi &n $ierul rotorului.
A7LICA1IE
1n !enerator cu e#citaie independent are urmtoarele caracteristici,
Eo F 18A V= E1p F 8 V= DA F B";;8 G= (m F 1;B H.
>e cer,
a. Tensiunea la borne" pentru curentul ma#im admisibil &n $uncionarea mainii" IA F
9BA
b. Deistena sarcinii &n acest ca
c. (uterea debitat de !enerator &n sarcin
d. (uterea mecanic necesar pentru $uncionarea !eneratorului
e. Dandamentul mainii" lundu/se &n calcul i puterea necesar e#citaiei" e!al cu
9I din puterea util -debitat de sarcin..
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
34
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA A
/E; 2
FI DE E6ALUARE
1! Tensiunea) res*ecti- curentu( de eCcita,ie sunt *arametri s*eci;ici?
a) mainilor de curent continuu=
b) mainilor asincrone=
c) mainilor cu inele colectoare.
8B puncte
9! 7reci#a,i) uti(i#Bnd (itere(e IAJ "ade-+rat) sau IFJ ";a(s)) cum sunt
urm+toare(e a;irma,ii?
a. orice main electric rotativ este reversibil" adic poate
$unciona att &n re!im de !enerator" ct i de motor" $r
modi$icri constructive=
b. la $uncionarea mainii de curent continuu &n re!im de motor este
obli!atoriu ca" att inductorul" ct i indusul s $ie alimentate &n
curent continuu de la surse di$erite=
c. $rnarea recuperativ repreint una dintre metodele de $rnare &n
caul motoarelor cu e#citaie derivaie.
8B puncte
@! Caracteristica de mers :n $o( a unui $enerator re*re#int+ de*enden,a
dintre 666 i 66.. :n condi,ii(e :n care 66666666666666666666666666666.
Caracteristica eCtern+ a $eneratoru(ui re*re#int+ de*enden,a dintre 66.
i 666..) :n condi,ii(e :n care 666666 i 666666666666666666666666666

8B puncte
A! Un $enerator de curent continuu cu eCcita,ie inde*endent+ este
antrenat de un motor *rimar) cu o *utere mecanic+ 7 F @ O4! Tensiunea (a
%orne(e $eneratoru(ui este de 99E 6) *entru un curent de sarcin+ I
A
F 1E A!
Se cere?
a. randamentul cu care $uncionea !eneratorul=
b. cuplul mecanic necesar pentru antrenarea mainii la turaia n F 1<BB rotJmin.
9B puncte
Not+? se acord+ 1E *uncte din o;iciu!
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
35
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA K
L1
CARACTERISTICI DE FUNC1I2NARE
ALE MAINIL2R DE CURENT C2NTINUU
LUCRARE DE LA52RAT2R
FUNC1I2NAREA =N G2L A GENERAT2RULUI DE CURENT C2NTINUU CU
E0CITA1IE SE7ARAT
1! Considera,ii teoretice?
Tensiunea produs de un !enerator de c.c. depinde direct proporional
de intensitatea curentului de e#citaie" adic de intensitatea curentului care
strbate bobinele polilor principali ai statorului.
9! ScPema de monta&?

U
G
H
O
?
-
T =
z
P
M
Q,1
/,2
v
&FJH c.a.
3tensiune (i=a5
&
s
Q
/
,
E1
E2
E=
22JH c.c.
3tensiune !aria#ila5
@! A*arate i ecPi*amente necesare?
G , !enerator de c.c. cu e#citaie separat -1ne#F 88B V." cu tensiunea
nominal 1nF88B V=
M , motor asincron tri$aat cu rotorul &n scurtcircuit" cu statorul &n cone#iune
stea" cu tensiunea nominal 1nF9KB V=
A , ampermetru=
6 , voltmetru
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
36
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
A! Des;+urarea (ucr+rii?
/ realiai monta%ul=
/ aplicai tensiune $i# de 9KB V !rupului M/L=
/ cretei treptat tensiunea aplicat
&n$urrii de e#citaie a !eneratorului pn cnd tensiunea produs
de acesta a%un!e la valoarea sa nominal -88B V.=
/ notai cteva din valorile citite la ampermetru i
voltmetru=
/ reducei tensiunea aplicat &n$urrii de
e#citaie a !eneratorului=
/ oprii !rupul M/L=
Date(e o%,inute se trec :n urm+toru( ta%e(?
UN"6)
ie"mA)
/ cu toate datele obinute" ridicai caracteristica
1RF$-ie..
/! Conc(u#ii?
/ cum observai c sunt valorile tensiunii
produse de !enerator cnd crete curentul de e#citaie5
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
37
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA M
L9
7UNEREA =N FUNC1IUNE A
MAINIL2R ELECTRICE
LUCRARE DE LA52RAT2R
M2T2RUL DE CURENT C2NTINUU CU E0CITA1IE DERI6A1IE
IN6ERSAREA SENSULUI DE R2TA1IE
1! Considera,ii teoretice?
+a motorul de curent continuu" sensul de rotaie este dat de sensul cuplului" iar
acesta la rndul su" este determinat de sensul $lu#ului inductor i de sensul
curentului prin indus. >c'imbarea sensului de rotaie se realiea sc'imbnd
polaritatea $ie la indus -rotor." $ie la e#citaie -stator..
Atenie, Modi$icarea sensului de rotaie prin sc'imbarea sensului uneia dintre
cele variante NU se realiea cu motorul &n $unciune.
9! ScPema de monta&?
Q
/
E=
J/%JJH c.c.
3tensiune !aria#ila5
E1 E2
,1
,2
M
@! A*arate i ecPi*amente necesare?
/ motor de c.c. 1nF18BV
A! Des;+urarea (ucr+rii?
/ cretei treptat tensiunea aplicat motorului
i observai sensul &n care se &nvrtete rotorul=
/ reducei la B tensiunea aplicat i ateptai
oprirea rotorului=
/ observai ce se &ntmpl cu sensul de rotaie
&n urmtoarele situaii,
sc'imbai &ntre ele conductoarele de alimentare ale bornelor A1 i A8
-ast$el ai inversat sensul curentului prin &n$urarea rotorului.= pornii
i oprii motorul =
revenii la situaia anterioar i inversai &ntre ele conductoarele de
alimentare ale bornelor E1 i E8 -ast$el ai inversat sensul curentului
prin bobinele statorului" adic sensul curentului de e#citaie., pornii i
oprii motorul=
revenii la situaia anterioar i inversai le!tura conductoarelor la
bornele N i 7 ale sursei de alimentare, pornii i oprii motorul, e#plicai
ce observai.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
38
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
Q! Conc(u#ii?
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
39
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ACTIVITATEA 1B
FL Q
MET2DA CU5ULUI
Activitatea poate $i una de recapitulare a cunotinelor despre maini
electrice rotative= propunem ca metoda s $ie aplicat pe motorul asincron tri$aat"
cu rotorul &n scurtcircuit" unul din motoarele cel mai des &ntlnite &n sistemele de
acionare electric.
Metoda cubului presupune ca,
aceeai main s $ie analiat de ctre toate ec'ipele pentru ca" &n
$inal" s se poat compara reultatele=
activitatea s se des$oare sub $orma unui concurs &ntre ec'ipele de
lucru=
pro$esorul s $ie moderatorul i arbitrul activitii.
Etapele metodei sunt urmtoarele,
se $ormea !rupuri de cte < elevi=
se ale!e un lider care s controlee derularea activitii !rupului=
se &mpart activitile &ntre membrii !rupului, $iecare elev din !rup
primete o coal de 'rtie de $orm ptrat" care &n $inal" va constitui o
)$a* a cubului=
pe $oaia de 'rtie primit va $i scris cerina de lucru a $iecrui elev i
anume,
)$aa*1 7 componentele de ba ale motorului asincron
)$aa*8 7 principiul de $uncionare a motorului asincron
)$aa*9 7 sc'ema de comand pentru pornirea direct a
motorului asincron tri$aat
)$aa*: 7 e#plicarea $uncionrii sc'emei de comand
)$aa*; 7 de$eciuni care pot aprea la motor
)$aa*< 7 remedierea de$eciunilor
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
40
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
liderul coordonea i veri$ic des$urarea aciunii=
dupa reolvarea sarcinii se construiete cubul=
cubul des$urat va arta ast$el,
lucrarea" &n $orma $inal" va $i a$iat pe tabl" sub $orma
des$urat a cubului" pentru discuii,

4n $inal completai urmtorul c'estionar,
A! ?e ce este nevoie ca !rupul s aib un lider5
a. s $ac toat munca
b. s preia o parte din sarcini
c. s/i a%ute pe toi membrii !rupului s/i &ndeplineasc sarcinile
5! 2otai cu )A* -adevrat. sau cu )F* -$als. urmtoarele a$irmaii,
a. liderul nu are nevoie de cooperarea voastr
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
FA1A 1
FA1A 9
FA1A @ FA1A A FA1A /
FA1A Q
41
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
b. lucrul &n ec'ip presupune s/i asculi pe ceilali &n aceeai msur &n
care vorbii
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
42
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
*O)&6(( @( *&EE*T(( METO,O)OE(CE
COMPETE-6A >!$?$% . Identi(ic$ p$rile componente de #az$ ale mainilor i
aparatelor electrice
;n (ia de lucru E'1 sunt propuse e=erciii care cer ele!ilor s$ identi(ice i s$
precizeze componentele i sistemele de #az$ ale mainilor electrice rotati!e i
aparatelor electrice de joas$ tensiune.
-e utilizeaz$ (oliile ET1 . ET41 in(ormaiile din (ia de lucru1 cataloage1 pliante1
prospecte i se apeleaz$ la situri/le9 000.elt'.ucv.ro
000.ccir.ro
000.acero.ro
000.universulener!iei.educatia.ro
CU6INTE C8EIE? eCcitatie) comutatie) ;actor de *utere) ;(uC) tensiune e(ectromotoare)
eCcitatrice) $rad de *rotectie) ser-iciu( nomina(
E'ERC(6(&) %
Cele apte componente c$utate sunt9
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
C C O - T A C T E A &
) O * O ) P O ) C & M
A ) O - T A C O O R C
V E - T ( ) A T O R R
P C E ) E & * O H O A
* T / T ) * * C & T P
C O R - E R E T A O A
C R * E P A R E T R R
C & T A T ( V C O R T
E - C R O - ( H R A (
* T A T O R - T A M E
43
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
E'ERC(6(&) 2
2$%$ Eru0ai com0onentele de mai 4os 1n categoria din care 5ac ele 0arte Fmaini
electrice i/sau a0arate electriceG$
a5 stator maini electrice
#5 dispoziti! de acionare aparate electrice
c5 electromagnet aparate electrice
d5 colector maini electrice
e5 #o#ina maini electrice i aparate electrice
(5 contacte aparate electrice
g5 #orne de leg$tur$ maini electrice i aparate electrice
2$2$ Dn 5igura de mai 4os este re0re3entat< sim0li5icat< o seciune trans;ersal
0rintr+o main de curent continuu$ (denti5icai elementele com0onente.
1 . pol principal
2 . jug magnetic statoric
& . cresttur rotoric
4 . miez magnetic rotoric
% . arbore
) . nfurare de e!citaie
2$B$ Circuitul magnetic al mainii de curent continuu cu0rinde.

a5 :olii principali cu 7n($urarea de e=citaie<
4 :olii principali i polii au=iliari<
a5 *iezul magnetic realizat din tole de oel electrotehnic1 cu crest$turi orientate spre
interior.
2$>$ Preci3ai dac urmtoarele a5irmaii sunt ade;rate FAG sau 5alse F/G.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
44
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
'a mainile electrice de curent continuu 7n($urarea de e=citaie este dispus$ pe
miezul magnetic rotoric. (&
Colectorul are rolul de a trans(orma curentul alternati! 7n curent continuu. (A
*ainile electrice au 7ntotdeauna statorul . inductor1 iar rotorul . indus. (&
-istemul inductor al unei maini electrice se compune din circuitul magnetic i
circuitul electric al mainii. (A
Pentru re3ol;area e8erciiilor din 5ia de lucru /)2 se ;or
5olosi in5ormaiile din 5olia /T!< manuale< 0liante< 0ros0ecte< etc$
E'ERC(T(&) B
B$%$ Anali3Mnd imaginile de mai 4os< identi5icai ti0urile de contacte re0re3entate.

contacte permanente contacte de ntrerupere contacte de alunecare
B$2$ Dn 5uncie de as0ectul geometric al su0ra5eei de contact< a;em.
b& i d
B$B$ Asociai ti0urile de contacte de mai 4os cu gru0ele din care 5ac ele 0arte.
a B 6 7
4 B 8
0 A
d C 6 8
B$>$ Preci3ai ce ti0 de contacte electrice 1ntMlnim la mainile electrice rotati;e i
ce 5uncie 1nde0linesc$ E80licai$
'a mainile electrice rotati%e contactele sunt de alunecare realiznd
legtura electric ntre nfurarea rotorului i partea fi! a mainii (carcasa&.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
45
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
Pentru re3ol;area e8erciiilor 0ro0use 1n 5ia de lucru /)B se
5olosesc in5ormaiile o5erite de 5olia trans0arent /T! i de
manual$
E'ERC(6(&) >
>$%$ *olicitarea la care este su0us un i3olant electric< atunci cMnd celor doua
regiuni ale sale li se a0lica o tensiune electrica< 0oarta denumirea de solicitare
c& electrica;
>$2$ E80licai noiunile de str0ungere si de conturnare< 0reci3Mnd ti0ul de
solicitare din care 5ac ele 0arte$
)rin s"rpu*!ere se nelege formarea unui canal conductor de electricitate
prin interiorul unui izolant solid, lichid sau gazos.
)rin 0,*"urare se nelege formarea unui canal conductor de electricitate
pe suprafaa unui izolant solid.
>$B$ ,escriei 0e scurt solicitarea la care sunt su0use dou conductoare 0aralele
str:tute de cureni electrici< ca 1n 5igura de mai 4os F0reci3ai 0e desen sensul
5orelor care acionea3 asu0ra conductoarelorG$
a& de a"ra0%e , cnd curenii prin conductoare au acelai sens;
b& de resp%*!ere , cnd curenii prin conductoare au sens contrar.

I
2
I
1

I
1 I
2
g
SUPLIMENTAR
>$>$ Calculai ;aloarea 5orelor electrodinamice care se e8ercit asu0ra a dou
conductoare 0aralele< de lungime egal cu %0 m< a5late la o distan de %0 cm
unul de cellalt i 0arcurse de doi cureni egali< (
%
L (
2
L !A i de sens contrar$
lS1J m
aS1J cmS1J
/1
m
1 S 2 S %, 3sensuri contrare5<
ES L
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
46
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
ES2 Q 1 T 2 Q lUa Q 1J
/F
Vda@W
ES2 Q % Q % Q 1J
/)
= % Q 1J
/%
da@.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
47
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
/E;%
COMPETE-6A >!$?$%$
*+,-*.*C/ )/$0*' C12)1,,- + 345/
4' 246*,*'1$ 6* 4)4$4-'1$ 'C-$*C
/(@7 ,E EVA)&ARE
1. ;n (igura de mai jos este reprezentat circuitul magnetic i electric al
unei maini electrice rotati!e. :recizai maina electric$ 7n cauz$ i identi(icai
elementele indicate.
1
2
&
4
%
)
+
7 p,$% pr%*0%pa$%9
8 5*f.urare de e-0%"a%e9
: p,$% au-%$%ar%9
; 5*f.urare de 0,+u"a%e9
< 5*f.urare de 0,+pe*sare9
= +%e2 +a!*e"%0 r,",r%09
> 5*f.urare r,",r%0 (%*dus3
78 puncte
2. -e dau urm$toarele elemente componente9 stator1 colector1 inele colectoare1 cam$1
electromagnet1 poli1 miez magnetic1 #imetal1 #orne1 (uzi#il1 (urc$. :rintre ele sunt
elemente care nu intr$ 7n componena mainilor electrice< g$sii/leX
Ca+# e$e0"r,+a!*e"# 4%+e"a$# fu2%4%$# fur03
9: puncte
&. ?eprezentai schema de alimentare a unei maini de curent continuu cu e=citaie
deri!aie1 not8nd corespunz$tor elementele schemei.

E1
,1
E2
Ie=
I
,2
Ia
U
78 puncte
4. :recizai modul de realizare a leg$turilor electrice 7ntre piesele 7n micare i cele (i=e
ale mainilor electrice9
a sistem 9 inele colectoare . perii
#5 7n($urare rotoric$ . cutie #orne
0 sistem9 colector . perii
d5 sistem9 colector . inele colectoare
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
48
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
%. ?ealizai o paralel$ 3asem$n$ri1 deose#iri5 7ntre noiunile de str$pungere i
conturnare.
78 puncte
N,") Se a0,rd 7? pu*0"e d%* ,f%0%u3
COMPETE-6A >!$?$2$
#)C*.*C/ )$*,C*)*;' 6* $<*2;$*' +
.;,C0*1,4$ 4' 246*,*'1$ 'C-$*C
Eolosind (olia ET+1 in(ormaiile din (iele de lucru E'41 E'%1 cataloage1 manual1
pliante1 gra(ice1 se rezol!$ e=erciiile din (iele de lucru E'4 i E'%.
E8erciiul !
!$% a.
!$2
tensiunea la bornele principale;
puterea util;
turaia;
curentul de e!citaie.
!$B
. realizeaz con%ersia puterii magnetice n putere electric (rotorul
este antrenat de un motor primar, nfurarea de e!citaie este alimentat printr=una din
metodele folosite, iar la bornele nfurrii indusului se obine o tensiune electric&.
!$>
a 4
b 3
c .
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
A*EMA-7R(
S,$%0%"are e$e0"r%09
...
&,r+area u*u% 0a*a$

0,*du0",r de e$e0"r%0%"a"e3

,EO*EC(R(
S"rpu*!ere) f,r+area 0a*a$u$u%
0,*du0",r pr%* +asa %2,$a*"u$u%9

C,*"ur*are) f,r+area 0a*a$u$u%


0,*du0",r pe suprafaa %2,$a*"u$u%9

(C,*"ur*area apare *u+a% $a %2,$a*%%


s,$%2%
...
49
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
!$! a

AP)(CA6(E + Eia de lucru E'%
RE=O)VARE.
aG tensiunea la :ornele generatorului.
U, SE" . ?, TI, / YU: S 12+/ J.%= &J . 2S 11J H
:G re3istena sarcinii.
? S U, U I, S 11J U &J S&.)) Z
cG 0uterea util Fde:itat sarciniiG.
:uS ? I, S U, T I, S U, T I, S 11J T &J S BB00 P
dG 0uterea mecanic Fde:itat sarciniiG.
:mec S U, T I, Q Y Up T I, Q ?, T I, Q :m Q :Ee
:mec S &&JJQ2T&JQJ1%T&J[Q1%JQ1JJ S >0#0 P
eG randamentul mainii.
h S :U U :mec Q :e=<
:e= S J.J& T :u S J.J& T &&JJ S %00P
h S &&JJ U 4J)J Q 1JJ S 0$H?
COMPETE-6A >!$?$2$
#)C*.*C/ )$*,C*)*;' 6* $<*2;$*' +
.;,C0*1,4$ 4' 246*,*'1$ 'C-$*C
/E; 2
/(@7 ,E EVA)&ARE
%$ Tensiunea< res0ecti; curentul de e8citaie sunt 0arametri s0eci5ici.
a) mainilor de curent continuu<
b) mainilor asincrone<
c) mainilor cu inele colectoare.
78 puncte
2$ Preci3ai< utili3Mnd literele IAJ Fade;ratG i I/J F5alsG< cum sunt urmtoarele
a5irmaii.
a5 orice main$ electric$ rotati!$ este re!ersi#il$1 adic$ poate (unciona
at8t 7n regim de generator c8t i de motor1 ($r$ modi(ic$ri constructi!e<
(A
#5 la (uncionarea mainii de curent continuu 7n regim de motor este
o#ligatoriu ca1 at8t inductorul c8t i indusul s$ (ie alimentate 7n curent
continuu de la surse di(erite< (&
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
50
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
c5 (r8narea recuperati!$ reprezint$ una dintre metodele de (r8nare 7n cazul
motoarelor cu e=citaie deri!aie. (A
78 puncte
B$ Caracteristica de mers 1n gol a unui generator re0re3int de0endena dintre
tensiunea la borne i curentul de e!citaie 1n condiiile 1n care curentul de sarcin i
turaia sunt constante$
Caracteristica e8tern a generatorului re0re3int de0endena dintre
tensiunea la borne i curentul de sarcin< 1n condiiile 1n care curentul de e!citaie i
turaia sunt constante$
78 puncte
>$ &n generator de curent continuu cu e8citaie inde0endent este antrenat
de un motor 0rimar< cu o 0utere mecanic P L B RP$ Tensiunea la :ornele
generatorului este de 220 V< 0entru un curent de sarcin (
,
L %0 A$
*e cer.
a5 randamentul cu care (uncioneaz$ generatorul
Pu S U, T I, S 22J T 1J S 2200 P
P S &\O S B000 P
] S :U U : S 22JJU&JJJ S 0<HB
#5 cuplul mecanic necesar pentru antrenarea mainii la turaia n S 1)JJ rotUmin
: S *a .^ < *a S :UZ < ^ S 2_ T n S2_ T 1)JJU)J S %#H rad/s<Ma S &JJJU1)+ S %" -m
>8 puncte
N,") se a0,rd 7? pu*0"e d%* ,f%0%u3
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
51
Utilizarea masinilor si a aparatelor electrice de joasa tensiune.
C(C)(OERA/(E
1. CMl C$ . *aini electrice 1 Editura Aidactic$ i :edagogic$1 1KF2<
2. Coan -$< Po0escu C$< Po0escu *. . *aini electrice i acion$ri1 Editura Aidactic$
i :edagogic$1 1KFJ<
&. Cic2ir -$< Mi2oc ,$< Coan C$< Hilo2i *$ *aini1 aparate1 acion$ri i automatiz$ri1
Editura Aidactic$ i :edagogic$1 1KKF<
4. Radui C$< -icolescu E$ *aini electrice uzuale . e=ploatare i regimuri de
(uncionare1 Editura Tehnic$1 1K+&<
%. Mirescu *$< Cristian M$/$< Cloiu T$ *aini electrice i acion$ri. Teste pentru
E=amenul @aional de Bacalaureat i "limpiadele interdisciplinare1 Editura
Economic$1 2JJJ<
). Horto0an E2$ i colecti; ,parate electrice1 Editura Aidactic$ i :edagogic$1 1K+2<
+. Po0a A$ ,parate electrice de joas$ i 7nalt$ tensiune . manual pentru licee cu pro(il
de electrotehnic$1 coli de maitri i de specializare postliceal$1 Editura
Aidactic$ i :edagogic$1 1K++<
F. Cnescu T$< Hu2ulescu M$< ,ordea R$ ,parate electrice de joas$ tensiune1
7ndreptar1 Editura Tehnic$11K++9
K. *imulescu ,$< Hu2ulescu M$< Casin V$< Clin ($ + ,parate electrice de joas$
tensiune1 montare1 7ntreinere1 e=ploatare1 Editura Tehnic$11K+1<
1J. ,ordea T$ + *aini electrice1 Editura Aidactic$ i :edagogic$1 1K++<
11. CMm0eanu A$ + *aini electrice1 Editura -crisul ?om8nesc1 1K++<
12. Cloiu ,$< Cloiu T$ + *aini electrice i acion$ri1 sinteze pentru E=amenul
@aional de Bacalaureat1 Editura Economic$1 2JJJ<
1&. /ransua Al$< Cnescu *$ Electrotehnic$ i electronic$1 manual pentru licee de
specialitate1 Editura Aidactic$ i :edagogic$1 1K+2<
14. Mi2oc ,$< *imulescu ,$< Po0a A$ ,parate electrice i automatiz$ri1 Editura
Aidactic$ i :edagogic$1 1KF2<
1%. (onescu ($< Manole M$< Manole C$ -olicit$ri i m$sur$ri tehnice1 manual pentru
clasa a 4/a1 Editura Economic$1 2JJJ<
1). Mare /l$< =a2arciuc V$< Mi2ai E$< Eogocea E$ -olicit$ri i m$sur$ri tehnice1
sinteze i te=te pentru e=amenul naional de #acalaureat i olimpiadele
interdisciplinare1 Editura -corpion1 2JJ&<
1+. Mare /l$< Cloiu T$< /etecu Er$< Enac2e *$< /ederenciuc ,$ Elemente de
comand$ i control pentru acion$ri i sisteme de reglare automat$1
manual pentru clasele a 4I/a i a 4II/a1 Editura Economic$1 2JJ2<
1F. ` ` ` Aicionar cronologic al tiinei i tehnicii uni!ersale1 Editura 0tiini(ic$ i
Enciclopedic$1 1K+K<
19. ` ` ` Aicionar :olitehnic1 Editura Tehnic$1 1K)+.
Electromecanic . ni!el 2
"perator in centrale hidro/electrice
52