Sunteți pe pagina 1din 396

C O M E N T A R I I L E

SAU
CELUI I NTRU SF I NI , PRI NTEL UI NOSTRU
I O A N C M R I 5 0 5 T 0 H
A RHI EPI SCOP CONSTANT1NOPOLEI
(Kxpus din nsemnri, dup moartea lui, de Constantin
Presviterul AntioMei).
T r a d a c e r e d i n l i m b a e l e n , e d i i a d e O x o n i a 1 8 6 2
V I A T A S I A C T I V I T A T E A S F , C H R I S O S T O M
9 1
DE
T he o d o si e A tl i a n a si u
E P I SC OP R O M A N U L U I
BUCURETI
TI POGRAFIA CRILOR BISERICETI
3 . S 2 3
E X P L I C A R E A E P I S T O L I I C T R E M U
PRECUV NTA RE.
Prin anul 1896 pe cnd m gseam la Athena ca stu
dent al Facultii de Theologie, ntruna din zile ntor-
cndu-m spre cas de la Facultate, ntovrit de amicii
mei : Dr. V. Gin de la Cernui, care er trimis la A-
thena de rposatul Mitropolit de acolo Silvestru Morariu,
spre a audia timp de un an la Facultatea de Theologie,
i Theohari Antonescu, care i dnsul er trimis de Gu
vern de a frecventa la coala de Arhiologie (ambii dup
ntoarcere pe la' catedrele lor: cel dinti Dr. Gin la
Facultatea theologic din Cernui i Rector al Universi-
tei respective, iar cel al doilea Theohari Antonescu
Profesor de Arhiologie la Facultatea de tiini din Iassy,
ambii zic ncetai din via) am intrat ntro librrie
cu cri greceti vechi. Prietenul meu Gin mi-a atras
ateniunea asupra ctorva Volume ntitulate : Ilopivr^jiaira zoo
sv ayCotg llatpd? yt\).Ct)v *) yjjt.aoaojj.so sw; xaa? td? eirtaToXa?
xoo I I a6X9u= Comentariile celui dintru Sfini Printelui
nostru Ioan Chrisostom supra tuturor Epistolelor lui Pa-
vel. Iat nite cri de o mare importan theologic-
mi-am zis eu i imediat le-am cumprat.
Intorcndu-m n ar, n anul 1899, am fost numit E-
gumen al bis. Sf. Spiridon din J assy, i acolo, dup n
demnul rposatului Ellinist C. Erbiceanu, Profesor i De
can pe atunci al Facultii de Theologie, am i luat ho-
trrea de a traduce n romnete aceste Comentarii si
imediat m-am pUs pe lucru.
La nceput am tradus Jsagogia, sau Im*oducerea in
* ) l t odvvoD r ou
Noul Testament, de renumitul Profesor de la Facultatea
Theologic de la Athena, N. Damallneimprimat nici
pn astzi din cauza mprejurrilor i a scumpetei ma
terialuluiiar la puin timp am tradus ntiul volum din
Comentarii, Epistola ctr Galateni, lucrare ce am impri
mat-o n Iassy, n anul 1901. Odat nceputul fcut, eu
am continuat cu traducerea i imprimarea acestor Co
mentarii pe comptul meu, fr s fiu ajutat de cinev
materialminte sau moralminte, afar de Comentariile E-
pistolei ctr Filipeni, cnd, gsindu-m ca Egumen al
Sf. M-ri Precista-Mare din Roman, am fost ajutat la ti
prirea acestei opere de rposatul Arhimandrit Ieronim
tejnescu, fratele marelui Melchisedek i al P. S. Ar
hiereu Valerian, carele ns m-a rugat de a nu spune ni
mnui de aceasta.
La nceputul acestei Epistole eu am fcut biografia Sf.
Chrisostom, foiosindu-rm de diferite izvoare Greceti, lu
crare care pe atunci a fcut mult vlv n lumea literar.
Amicul meu D-l Profesor Universitar Dr. D. Boroianu
a publicat atunci urmtoarea recenziune, prin Gazeta Vii
torul din Iassy: De curnd a aprut o nou scriere the
ologic n limba Romn, ntitulat: Comentariile sau ex
plicarea Epistolei ctr Filipeni, a celui ntru Sfini P
rintelui nostru Ioan Chrisostom, tradus de Arhimandritul
Tkeodosie Atltanasiu, Egumenul M-rii Precista-Mare din
Roman. Opera este precedat de o biografie a Sf. Ioan
Gur de aur, cum i de o privire asupra activitii lite
rare a Sfntului, ntocmit de traductor dup izvoare
Greceti.
I ntru ct lucrarea ni ofer gndirea celui mai mare mo
ralist din secolul de aur al literaturei bisericeti, apoi de
la sine se nelege c cetirea ei este folositoare clericilor
i credincioilor. Recomandm lucrarea aceasta cetitorilor
notri, cci le este folositoare; iar pe autor l felicitm ni
dorim spor la munc, pentru red cu vremea toate
Comentariile Sf. Chrisostom n romnete. Pn acum
P. C. Arhimandrit a mai tradus Comentariile la episto
lele ctr Galateni i Efeseni u(Viitorul No. 16 din 15
April 1904).
Ziarul ,, Cuvntul Adevrului11 din Rmnicul Vlcea No.
5
24 din 1 Aprilie 1904 a publicat urmtoarea noti: ,,A
aprut Comentariile sau explicarea epistoliei ctr Fili-
peni a celui ntru SSini printelui nostru Ioan Chriso
stom, tradus din limba Ellin de Arhimandritul Theodo-
sie Athanasiu, Egumenul M-rii Precista-mare din Roman,
tiprit cu ajutorul unui cretin iubitor de literatur bi
sericeasc. (Bucureti, Socec, 1904).
Recomandm aceast carte ca foarte folositoare i edi-
fictoare pentru fie-care preot; felicitm pe autor pentru
silina sa de a face pe sfintul Ioan Chrisostom s vor-
biasc limba romneasc, i ludm pe acel cretin care
n umilina sa evanghelic voiete a rmnea necunoscut
pentru jertfa ce aduce n mbogirea literaturei biseri
ceti cu lucrrile celui mai mare ritor al cretintei.
Se noteaz aici ,,c acel cretin care n umilina sa evan
ghelica a voit a rmuea necunoscut a fost Arhiman
dritul Ieronim tefnescu, fratele nemuritorului Melchise-
dek i al P. S. Arhiereu Valerian, cum i Stareul meu
prin clugria ce am primit-o la Sf-ta Monastire Bogdana,
din judeul Bacu, n anul 1899.
Ziarul Evenimentul din Iassy cu No. 33 din 20 Martie
1904 public urmtoarea informaiune cu privire la apa-
riiunea acestui volum din Comentarii : Eruditul Egumen
al M-rei Precista-Mare din Roman, Sf. Sa Arhimandritul
Theodosie Athanasiu, a scos la lumin o nou i fru
moas lucrare eclesiastic, ntitulat Comentariile sau Ex
plicarea Epistolei ctre Filippeni a St. Ioan Chrisostom.
Viaa i lucrrile acestui sfint, cel mai strlucit al bise-
ricei noastre, este studiat de ctre Arhim. Theodosie,
ntro prefa nu numai bine documentat, dar i scris
ntro limb aleas i cu desvrire literar. O asemenea
lucrare face cinste nu numai autorului ei, dar i mai ales
bisericei ortodox, nviornd astfel n inima credincioilor
respectul ce trebuie s-l poarte marilor notri demnitari
eelesiastici.
Aceast noti elogioas la adresa mea i care mi-a
dat un ndoit curaj la munc, dup et Sena a fost ieit
din pana prea iubitului meu amic Gn. GhiDanescct, Pro
fesor secondar la Iassy, fost de mai multe ori deputat n
Camer, autor de multe cri didactice, iar n prezent
senator.
Aflarea mea la Iassy ca Egumen al bisericei Sf. Spi-
ridon, nu a fost, se vede, pe placul fostului Mitropolit
Partenie Clinceni, aa c n anul 1902 am fost permu
tat la Roman ca Egumen al M-rei Precista-Mare pendinte
de Epitropia Sf. Spiridon. In aceast calitate deci, mai
bucurndu-m apoi i de o linite complect, eu am pu
tut s m ocup n linite de traducerile Comentariilor
Sf. Chrisostom, a c aproape n fiecare an scoteam
cte un volum de sub pres.
In anul urmtor deci, 1905, am scos de sub pres n
atelierele Grafice ale lui Socec et comp. Bucureti, al
IV volum din Comentarii, asupra crei lucrri, bunul meu
amic Dr. D. Boroianu, Profesor la Facultatea de Theologie
din Bucureti, public prin Gazeta sa Viitorul, sub titlul
Bibliografie, urmtoarea noti: ,,0 nou lucrare aprut n
romnete Literatura bisericeasc s-a mbogit cu o
nou lucrare, Comentariile sau explicarea 'epistolei ctre
Colo seni, 1 i I I Thesaloniceni a celui .dintru Sfini P
rintelui nostru Ioan Chrisostom tradus din limba Ellin,
ediia de Oxonia, 1855, de P. C. Arhimandrit Tht odosie
Athanasiu, liceniat n theologie de la Athena, Egumen
al M-rei Precista-Mare din Roman. Lucrarea a aprut n
atelierele grafice I. V. Socec, Str. Berzei, 59 Bucureti, i
cuprinde 346 de pagini, format 8 i cost 4 lei exem
plarul."
Ni se umple inima de bucurie, cnd vedem c vred
nicul i harnicul printe, pe lng ndeplinirea serviciilor
postului su, ni d ne'ncetat n romnete cte o lucrare
a lui Ioan Chrisostom, podoaba bisericei ortodoxe. Acti
vitatea rodnic a printelui Athanasiu merit toat lauda.
Retras, fr sgomot ori trmbiare, seoS de a servi bi
serica sa, traductorul n romnete a lui Chrisostom, s-a
devotat cu totul pentru ndeplinirea unui scop prea nsemnat.
Am citit cu luare aminte cele 12 omilii la epistola
ctre Coloseni, cele 11 de la epistola I Ctre Thesaloni
ceni, i cele 5 de la a Il-a Thesaloniceni, 'i trebuie s
exprim aici mulumirile mele printelui Athanasiu pentru
silina ce i-a dat de a red ct mai bine pe romnete
6
textul Si. Ioan Chrisostom. M-a impresionat cu deosebire
Omilia a IlI-a, a V-a, a IX-a n epistola [.ctre Coloserti,
a V-a i a X-a la I-a Thesaloniceni, cum i a III a, a
IV-a i a V-a la a Il-a Thesaloniceni. nlimea cugetri
lor lui Chrisostom a fost neleas de printele Athanasiu,
i recomandm cetitorilor notri s-i procure lucrarea de
care vorbim
ntreaga lucrare trateaz n omiliile ce cuprinde des
pre: dragoste, (omil. I-a), judecat i pedeaps (omila II-a),
ngerul pzitor al fiecrui cretn, i datoria cretinului de
a se ncrede preoilor ca lui Dumnezeu (omil III), obli
gaia de a mulumi lui Damnezeu cu recunotin (omil.
IV-a), Dumnezeu este pretutindeni i importana credinei
(omil. V-a), Patimile Domnului (omil. VI- a), combaterea abu
zului de bogie (omil. VII-a), contra vrjitorilor i ferme
ctorilor (omil. VllI-a), importana curioaterei Sf. Scrip
turi (omil. IX-a), laud a adus lanurilor lui Pavel (omil.
X-a), iubire i simpatie (omil. XI-a), nunile demne i ne
demne (omil XH-a). Apoi la I Thesah Rugciunile sfin
ilor ni sunt de folos, dac suntem virtuoi (omil. I-a), a -
devrat prietenie este numai cea spiritual (omil. II-a),
rbdarea n necazuri (omilia Ill-a), dragostea ctre aproa
pele (omil. IV-a), prinii s cstoriasc curnd pe fiii
lor (omil. V-a), nu trebuie a jeli pe cel mort, i cum
trebue s vieuiasc vduvele (omil. VI-a), nvierea cea
de obte (omil. Vil-a), judecata final i rsplata {aptelor
(omil. VUI-a), ndemnare la virtute (omil. IX-a), lcomia
i calcularea ei (omil X a), ajutorarea sracilor (omil. XI-a).
Ld a II a Thesaloniceni: subiectul epistoliei (omil. I-a),
amintirea judecii i a gheenii ni aduce mare folos (omil.
II-a), contra celor ce nu se poart cu respect n biseric
(omil. III a), Chrisostom cere poporului s se roage pen
tru el (omil. IV-a), i iolosul faptelor bune fcute de cre
tini (omil. V-a).
Fa de nsemntatea lucrrei, ndemnm pe toi s
se grbiasc a i-o procura, adresndu-se pr. Athanasiu
la Roman. Am face cu plcere extras din ea, dac spa
iul ni-ar permite. Dar extrasele noastre ar fi palide pe
lng redarea n ntregime naltelor cugetri, ce se
afl n Omiliile Sf. Chrisostom. De aceia lsm fiecruia a.
'7
8
se adap de la chiar izvorul de care vorbim, spre a li
f de mare plcere i folos.
Felicitm pe pr. Arhim. Athanasiu i-i dorim s fie
sntos i ndelung nzilit, spre a duce la bun sfrit ma
rea lucrare ce a nceput. Mngierea s o gseasc n lu
cru, cu convingerea c dac lucrtorii sinceri i devotai
nu totdeauna se bucur de sprijinul acelora, de la cari ar
fi n drept s se atepte, totui lucrarea lor rmne ca
o stnc de granit, de care se va lovi mereu nimicnicia
celor cari n-au fost la locul lor.
Tot n anul 1905 luna Iunie sa publicat prin ziarul
,, Viitorul" No. 20 un articol scris de Protosinghelul Dr.
Eusebiu Roea, Directorul Seminariului Theologic din
Sibiu, prin care, dup ce arat importana scrierilor re
ligioase, i n special a operilor Sf. Prini, adaog cele
ce urmeaz: O direciune corespunztoare i pe terenul
activitii literare bisericetidup prerea mea nenorma
tivse validiteaz i din acel punct de vedere, c nu se
tinde numai la lucrri originale, ci dorim traducerea o-
perilor de valoare din literatura celor-l-alte biserici or-
thodoxe, cror biserici dat Ii-a fost a se ridic la un ni
vel cultural mai superior, atan opuri se fac accesibile i
pentru credincioii i membrii clerului romn.
Premise acestea n general, revin asupra unei lucrri
de valoare, datorit Prea Cuvioiei Sale Arhimandrit The
odosie Athanasiu, Egumenul Mnstirei Precista-Mare din
Roman, care i-a pus de problem a ed n traducere
romn din limba EIJ in, ediia de Oxonia: Comentariile
sau explicarea epistolelor Pauline de Ioan Chrisostom,
d/n care lucrare a i aprut pn acum: Explicarea E-
p istolelor ctre a) Galateni, b) Efeseni, c) Filippeni, d)
Coloseni, / i I I Thesaloniceni n patru volume.
Bogia ideilor i nvturilor mree ale Apostolului
Pavel, referitor la viaa moralo-religioas cretin sunt
tiute, iar interpretate i aplicate n form de Omilii din
partea pn astzi a nentrecutului Ierarh ca orator i
pstor sufletesc Ioan Chrisostom, formeaz un izvor ne
secat pentru activitatea pastoral a clerului, aflnd inter
pretat prin frazele frumoase ale acestui luceafr bisericesc
nu numai nelesul cel adevrat al nvturilor Apostolului
Pavel, dar tot odat i gruparea nvaturilor evanghe-
litilor i celor-lali sfini prini, ia subiectul omiliei.
Traductorului i se revine n special meritul c re-
producerei fidele a textului original a tiut s-i dea i o
form neexcepionabil din punct de vedere al limbei ro
mne, att ca construcie ct i ca form, ceia ce fr
hezitare trebuie s i se recunoasc, care merit tot-odat
denot o cunoatere perfect a limbei Elline, ct i a
limb i Romne, cci tiut este, c traducerea exact i
tot. deodat natural se condiioneaz, nu numai de la
cunoaterea perfect a limbei din care se traduce, ci i
de la manuarea perfecta a limbei n care se face tra
ducerea.
O augmentare foarte salutar a traducerei acestei lu
crri, e c n volumul al III se public la nceput i
Viaa f i activitatea sf. Chrisostom, ca o compoziie pro
prie a traductorului, pe baza datelor celor mai accep
tate din partea bisericei ortodoxe, fcndu-se evident n
form sistematic activitatea literar i pastoral a acestui
mare Ierarh, i ar fi de dorit, ca acest tractat s fie re
produs i n brour separat, ca s fie accesibil cu mai
mult uurin n estensiune ct mai mare.
Pe cnd m-am vzut ndemnat a face scurt apreciere
a acestei lucrri, totodat o recomand n deosebit aten
iune a clerului spre procurare i uzare, pentru ca s fie
constatat, c i aceasta e una dintre cele mai principale
neajunsuri, ce mpiedic desvoltarea literaturei bisericeti,
c i acei puini cari tind a-i validsta cunotinele n fo
losul obtei prin ^darea de opuri, nu numai c remn ne
recompensai pentru munca lor intelectual, ci n cele mai
multe cazuri sunt expui chiar i la sacrificii materiale,
ceia ce numai ncurajator nu poate fi, i eu nu admit c
lipsa strei materiale ar fi cauza la nesprijinirea activit-
ei literare, ci simul apatic, ce,nu reclam aliment spiri
tual, pentru c dac ar fi simit n mod intensiv trebuina
alimentului spiritual, acestei trebuine sar cuta a i se
satisface cu insisten, eu preferarea altor trebuine p
rute i de valoare efemer, cum se i urmeaz la popoarele
ajunse la un grad cultural mai superior, i deei datori
suntem a fi contieni mai mult de acest obigmnt moral
_ 9
M-am mrginit pn acum de a reproduce textual ce
gndeau i ce scrieau diterii brbai de carte, prin ga
zetele i revistele de pe atunci, relativ la apariiunea n
romnete a Comentariilor Sf. Chrisostom la epistolele
Apostolului Pavel, fr a face de la mine aprecieri, de
oare-ce sunt ptruns de veritatea dictonului latin, care
sum: Propria laus sordet.
Mai am de adogat nc aprecierile Theologilor de la
Cernui, publicate prin gazeta lor Viitorul din Cernui
No. 22 din 15 Noembrie 1906, n care sub titlul Biblio
grafie se cetete: Scrierile Sf. Prini au lost n toate
timpurile un izvor nesecat de nvturi, nltoare i
pline de mngere. Cel ce le-a cetit cu. ateniune, a r
mas totdeauna satisfcut, spiritul cel viu ce transpir din
aceste scrieri, a trebuit s-l ating pe fiecare n modul
cel mai plcut. Cauza e simpl. Sfinii Prini, au fost pe
deplin ptruni de adevrul divin, de care s-au ocupat n
scrierile lor, i de aceia au i aflat n totdeauna accen
tele cele mai potrivite, care ptrund pn la inima omului.
Vorba lor n-a fost meteugit, pentru a ascunde ne
lesul adevrat, ci sincer ca i convingerile i sentimen
tele ce le-au adus la expresie.
Mai ales scrierile nentrecutului cuvnttor Ioan Gur
de aur, au fost un tezaur adevrat pentru toi oratorii
tuturor timpurilor. Cei mai celebri cuvnttori bisericeti
s-au inspirat de aceste scrieri, i se vor inspira de sigur
i n timpurile . viitoare, cci sunt nentrecute.
Cu prere de ru o spunem. In limba romneasc au
l ost traduse numai foarte puine din scrierile Sf. Prini.
Ici colea a aprut cte o brour, dar nici un unic p
rinte n a fost tradus complect. Aceast lacun se simea
adnc n literatura noastr.
De un timp ncoace s-a aflat un brbat vrednic, care
i-a propus s traduc n limba noastr toate Omiliile Sf.
I oan Gur de aur la crile sfinte ale testamentului nou.
Acesta este Prea Cuvioia Sa Arhimandritul Theodosie
Athanasiu, Egumenul M-rei Precista 'Mare din Roman.
Prea Cuvioia Sa a fcut studiile Theologice la Facul
tatea Theologic din Athena, unde a obinut licena n
Theologie i cunoate perfect limba greac. nzestrat cu
10 -
cunotinele necesare pentru a ceti omiliile sfntului Ioan
Gur de aur, n textul original, sa apucat ca s le tra
duc n limba romn. Pn acum au aprut Comenta
riile la epistola ctre Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni,
I i 11 Thesaloniceni i Romani-. Traducerea fcut dup
originalul grecesc, ediia de Oxonia (Oxford) e foarte fi
del i exprim nelesul pe deplin. Limbajul e foarte
plcut i mldios, nct ofer o lectur foarte atrgtoare.
In comentariile epistolei ctr Filippeni aflm i o biogra
fie foarte detailat i interesant a sfntului Ioan Gur
de aur, compus dup izvoare greceti.
Pr. Arhimandrit Athanasiu i-a ctigat prin aceste
publicaiuni merite foarte mari. El a deschis n acest
mod un izvor, care pentru muli era pn acum nchis.
Clerul romn va putea ceti aceste comentarii cu mare
folos. Prea Cuvioia Sa prepar i traducerile celor-lalte
comentarii dup cum suntem informai. I-am fi foarte mul
umitori, dac ar putea s le deie publicitei ct mai repede.
Atragem ateniunea prea venerabilului cler asupra acestor
scrieri valoroase i le recomandm cu toat cldura. Ele
se pot cpta de la autor, Roman, Precista mare, cu ur
mtorul pre: Galateni 1 leu, Efeseni 4 lei, Filippeni 3
lei, Colose7ii, / i 2 Thesoloniceni 4 lei, Romani 5 lei, la
un loc 17 lei (16 cor.) Acest pre de sigur foarte mo
derat, va nlesni ori i cui procurarea. De aceia credem
c toi, cari sunt chemai ca s predice adevrul divin,
vor cuta s se adape din acest izvor al elocvenei sacre>.
Lsnd la o parte toate cele-lalte gazete i reviste pe
riodice depe acele timpuri, care toate mai mult sau mai
puin au anunat apariiunea acestor Comentarii, nsoindu-le
de laude poate de multe ori exagerate; lsnd la o parte
i nenumratele scrisori i telegrame de felicitri, de ia
cele mai marcante persoane din ar, ca de pild: rpo
satul D. Sturza, Secretar perpetuu al Academiei Romne.
Iorgu Sturza de la Micloueni, fratele celui dinti, I. Ca-
linderu, fost Administrator al Domeniilor Coroanei i fost
Preedinte al Academiei, D. Grecianu, fostul Ministru de
J ustiie, care ca un adevrat erou din poveste, a czut
victima unui atentat mielesc, comis n Senatul rei, n
timp ce se gsea la postul su pe banca ministerial, etc.,
- 11
etc. lsnd la o parte, zic, toate acestea, care negreit c
momentan mi-au atins aa zicnd coarda simitoare a
inimei mele de om i m au ncurajat !a lucru, eu declar
c nu am avut n vedere altceva, de ct interesul ge
nerai al bisericii, cum i seceta cea mare, ce nc per
sista de a bntui pe terenul literar n ogorul Sf. noastre
biserici; iar astzi cnd mi vd ieit sub pres cea din
urm lucrare cu care se ncheie seria de Comentarii, adec
Comentariile asupra epistolei ctre Evrei, zic ca i dreptul
Si mo ni : Acum slobozete pre robul tu, Stpne, c vzur
ochii mei sfritul acestor lucrri, absolut necesare clerului
i cretinilor n genere.
Nenorocirea ns se poate vedea din aceea c din lipsa
mijloacelor eu n-am putut scoate de sub tipar, dect cte
1000 de exemplare din toate cele 8 volumuri anterioare
acestui de fa, *stfel c chiar de pe atunci acele volu
muri, sau epuizat; iar ca s se retipreasc astzi s-ar
cheltui poate sume fabuloase. Cci dac cu tiprirea vo
lumului acestuia, caredeabea cuprinde ntre 2025 coaie de
tipar i se cere o cheltuial de peste 250.000 lei-pentru 15
sau 20 mii exemplare, apoi oare pentru retiprirea ce
lor-lalte volumuri, ce conin n total 178 de coaie de
tipar, ct ar costa ?
Fr a mai ntinde vorba mai departe, eu sunt nespus
de mulumit i vesel sufletete, pentru c Bunul Dum
nezeu mi-a dat zilele ca smi vd munca adus la bun
sfrit, pentru care plecnd genunchile inimei mele na
intea slavei sale celei Dumnezeeti, i mulumesc din tot
sulletul zicnd: Binecuvntat s fie numele Lui, de acum
i pn n veac.
Iar evseviosului cetitor al acestor lucrri i amintesc
spre meditare zicerea Domnului i Mntuitorului nostru
Isus Christos, pe care eu nc am meditat-o, ntreprinznd
aceste lucrri grele i migloase n timp de 22 de ani :
Chiar binele de-l facei zicei:- rob netrebnic sunt eu, n am
fcut) de ct ceea ce eram dator s fac (.......).
Scris-am acestea n reedina Noastr Episcopal din
Roman, n 15/28 Aprilie 1921,.
Episcop, Theodosie al Romanului
i acum ca incheere la rndurile de mai sus, adaog aceste
cteva cuvinte, prin care voiesc ami da la lumin cele
mai grozave sbuciumri ale ndureratului meu sutlet.
Punerea sub pres a volumului de fa, cel de pe urm
din Comentariile sf. Chrisostom, coincideaz cu cele mai
grozave clipe ale vieei mele cnd eu ncurajat i mputer
nicit numai de harul Sf, Duh, singurul meu sprijintor i
proteguitor n grelele sbuciumuri ale sufletului meu, nu
mi-am pierdut ctui de puin curajul, ci am stat pn
la finea lucrrei cu pana n mn, spre a face corecturile
cerute.
Scris-am aceste de pe urma rnduri, astzi anul mn-
tuirei 1923 luna Ianuarie 19/1 Februarie.
13
Episcopul Romanului, T heodosi e
P. S. Theodosie, Episcop Romanului
V I A T A SI A C T I V I T A T E A
s j
Colul I ntru Sfini Printelui nostru
I O A N C H R I S O S T O M
ARHI EPI SCOPUL CONSTANTI NOPOL EI (347407)
A descrie !n amnunime i exact viata, i cu deosebi re activitatea pas
toral i literar a sfntului I oan Chrisosfom, a acesfui gigant al bisericei,
sie cu lotul greu, dac nu chiar aproape imposi bil .
Aceast greutate se vede c o a simit i Theodorit, de vreme ce n l-iul
dialog, cum i n cuvintele sal e de laud adresate ami nti rei Sf. Chrisostom,
gsi m ntre altele i aceste cuvinte : D-ni nou, Printe, lira ta, rripru-
muf-ni plectrul (arcuul) tu, spre lauda ta... Cci dac manile tale sau
discompus dup legile naturei, lira ta ns rsun armoni os, cu darul ha
rului, n toat lumea... D-ni nou puterea acelei limbi nemuritoare..." (La>
Fotie, Miriob. 273).
S mi se permit deci i mie, de a-i adresa o asemenea umilit rug
ciune, mai nainte de s*%icepe descrierea biografiei t a activitei sal e 1
SI. I oan Chrisostom sa nscut n cetatea Antiochiei Siriei, la anul 347
p. Chr, din prini cretini, dupre cum nsui el spune n omiliile sale,
pronunate contra Anomilor (Migne, tom. 48, pagi na 541 i urmtoarele).
Tatl su, Secund, comandant n armata Siriei (Magister militum orienlis),
a murit nc pe cnd I oan era.copi l mic, aa c cu creterea sa, si ngur
muma sa Anthusa sa ocupat.
Dup ce I oan a terminat studiile enciclopedice i universi tare, unde pri ntre
alii a avu! ca dascli pe renumiii sofiti, Libani u (unul din cei mai celebri
i mai mari ritori pe cari i-a avut omenirea n decursul secui lor), i pe
Andragathiu, dascl de l ilosofie, sa i nscri s ntre advocaii Antiochiei, i
a. nceput a profesa advocatura, care, dup obiceiul timpului, era consi de
rat ca principala ocupai une a unui tnr cult. De i noble familiei, bo
gi a i rangul social, cum i profesiunea de advocat, puteau s procure
lui I oan cele mai nalte funciuni de stat, i prin urmare sl av i plceri
dup care cei mai muli alearg aici pe pmnt, totui pe deoparte marea
nrurire ce muma sa Anthusa exercita asupra lui, i ar pe de alt parte
citirea i f. Scripturi i caracterul bind al Episcopului Antiochiei Meletie,
au contribuit nu puin n at atrage n servirea Iui Dumnezeu i a bisericei
cretine.
16
l n anul 3<0 a fosl boezat tn rel igiunea creti n i prochi risit Anagnos!
de Sf. Meletie, episcopul Anliochiei, carele prevedea c I oan va deveni tn
biserica cretin un al doilea vas al alegerei, dup Apostolul Pavel.
Pe la nceputul anului 372 mparai ul ari an Vleni a scos din scaun pe
SI. Meletie i l-a exilai, iar crelinii din Anfiochia, cunoscnd rarele cali
ti ale lui I oan, se gndiau ca s-l ridice pe I ronul epi scopal , de oarece
numai el ar ii losi n sl are s combat cu succes ari ani smul ce se furi
ase n biseri ca Anliochiei, i care de astdat ameni na cu putere orto
doxia, fiind chiar mpratul ari an.
I oan ns, cu pri etenul su din copil ri e Vasilie, i cu alji doi colegi de
coal, Theodor (cunoscut sub numel e de Mopsuesti a) i Maxim (devenii
n urm episcop Seleuciei), sau sftuit de a mbri a monachi smul , i
dac pentru moment na putut s-i realizeze dori na, cauza a fost c a
irebuit s cedeze rugminil or mumei sale Atithusa. (A se vedea tractatul
despre Preo|ie, 1, 5). Dar dup trecerea de trei ani, fie c a consi m|i i
muma sa, fie c ea a ncetat din vi a|; ceea ce pare i mai probabil, g
sim pe I oan n Monastirea cea condus de fostul su dascl , Diodor (cu
noscut dup aceasi a ca Episcop al Tarsului), mbrcat n schi ma mona-
chat, i ocupndu-se cu studiul aprofundat al Sf. Scripturi ') ase ani
nentrerupi a stat I oan n acea Monastire, ntre care intr i acei petrecut)
ntf t peter din apropi erea Monastirei. Luptele cele aspre, ns, la care
singur s'a supus, i cu deosebi re ederea lui n peter, i-a vfmai sn
tatea sim)itor, aa c sa vzut silit a se renioarce n Antiochia pentru
cutarea sn(|ei.
Pe la nceputul anului 381. I oan a fost chirotonisii Diacon de Sf. Melelie,
iar n anul 386, a fost chirotonisii Preot de noul epi scop Flavian, care
ioiodat i-a pus i nsrci narea de a catihiza i predica cuvntul lui Dum
nezeu n biserica Anliochiei, drept care aparinea numai episcopului . Pal-
ladius (n via(a Sf. Chrisosiom, pag. 41, 42) raporteaz urmtorul fapt pe
trecut la chrotonirea lui ca preot: mpratul Leon zice, c n momentul
cnd Flavian mbrcat cu sacrele vestminte i pusese mni le pe capul
noului preot, un porumb alb a sttut deasupra capului Iui I oan, nai ntea
ntregului popor adunat n bi seri c. Accasta negreit c a fosl ca si mbol
al cur2(iei spiriluale a lui I oan, n acelai timp simbol l al Sf. Duch, de
care el a fost povjuit pn la cea de pe urm sullare.
Pe la nceputul anului -98, ncetnd din viat Nectarie, Archiepi scopul
Constanl lnopolei, I mpralul Arcadie, dup recomandarea Iui Eutropi e, a
aprobat ca n tronul rmas vacant s fie ridicat I oan, presvlferul bisericei
din Antiochia, n care scop sa i dat ordin mprtesc lui Asterie, Guver
natorul Siriei, ca de ndat s trimit pe I oan la Consfantinopole, fr vuei
i fr ca populajia din Antiochia s prind de vesle de aceasi a. O ase
menea precauj iune era cerut de mprejurri, de carece I oan era foarte
mult iubit n Antiochia, i dac sar fi aflai mai dinainte intenfl unea mp
ratului de a lua i a avea pe I oan n Constantinopole, poale c poporul
sar fi mpotrivii la aceasi a.
*) Socrat 6. 3. Sozomen 8. 2. Palladius, n dialogul despre viaa lui Chri*
sostom 5, apud Montfaucon T. 13.
17
Ajungnd la Consl anlinopote, n ziua de 26 Februarie, 398, I oan a fosi
chirotonislt Archiepiscop l instalat n tronul de Patriarch al Constantino-
polei, de ctre Theofil, Patriarchul Alexandriei.
Fiind ptruns de datoriile acestei nal te demniti, Sfntul Pri nle a pus
un deosebii I nteres n cretinarea Go|ilor, n ngrij irea celor bolnavi j
sraci, n morali sarea clerului i a poporului. ase ani nenlrerupji vocea
sfnfului Chrisostom a rsunat cu putere n biserica Constantinopolei, n
demnnd, sftuind, rugnd, i cteodal chi ar porunci nd, fiind totdeauna
nsufle|i l de dorul ce nutria, ca fiecare cretin s devin adevrat urma
al Mntuitorului Chrislos.
Din nenorocire ns, activitatea sfntului Pri nte na fost pe placul tu
turor, l de aceia pe une-locuri a deteptat invidia, pe alte locuri gelosia i
pofta de rsbunare, de oarece sfntul I oan biciuia fr nici o cru|are rul,
ori din ce parte ar fi venit, aa c nu dup mult timp cei nemul|mili , n
frunte cu Theofil al Alexandriei, i cu mprteasa Eudoxla i chiar cu Eu-
tropiu care l favorizase odinioar, au i nceput a urzi fel de fel de intrigi
contra sfnfului Chrisostom, interpretnd cu totul greit predicele sale, cum
i viaa lui ascetic.
Theofil al Akxandriel ura nc dela ncepui pe Sf. Chrisostom, pe deo
parte fiindc i se contrari ase planurile sale, de a pune pe tronul Constan-
tinopolei pe un monach al su fsidor, iar pe de alta, i care se crede a
fi fost motivul principal de ur, c sfntul Chrisostom i ntunecase cu de-
svi re faima ce se mprti ase despre dnsul , ca de un orator bun. Pe
l ng acestea apoi, nu puin a contribuit i faptul, c Sf. Chrisostom a
primit n Constantinopole pe oarecarl monachi alungai din Egipet de Teo
fil, ! li-a ascul tat plngerea lor contra Patriarchului de Alexandria, aa c
intervernrea Sf. Chrisostom pentru aceti monachi , a fost consi derat de
Theofil ca un amestec al Patriarchului de Constantinopol e n diocesa sa.
mprteasa Eudoxta pe Sf. Chrisostom, din cauz c n diferitele
sale predici combtea luxul i podoabele'femeeti, n timp ce sracii i cei
infirmi nu aveau hrana zilnic. Dar aceste doj an printeti, mprteasa
le credea ca zise mai mult la adresa sa.
Eutropiu ura pe S. Printe pentru c-l contrari a totdeauna planurile lui
cele tiranice.
De aici apoi a urmat coaliia mprtesei Eudoxia cu Theofil al Alexan
driei, i cu ali civa episcopi nemulrnii, pri ntre care i Epianie al Cy-
prului, contra Sf Chrisostom, coaliie care a adus cdcrea lui din tronul
Palriarchal, i care totodat compune una din paginile cele mai triste ale
istoriei bisericeti. Cu aceas; ocazie se vede cum intriga i mi nciuna au
triumfat, spre necinstea celor ce au fcut uz de ele, iar adevrul i drep
tatea au fost batjocorite i clcata n picioare 1
Cu acest stigmat pe frunte a nfeiat biseri ca creti n nc de pe atunci,
pe Theofil al Alexandriei, pe mprteasa Eudoxia, i pe toi acei ce au
contribuit la comiterea acestei nedrepti, i cu dnsul vor rmnea pn
la sfritul veacurilor 1
Vznd "iheofil c n ConsUntinopoU nu va puiea face nimic, de oarece
Sf. Chricostom avea pe lng dnsul .un numr de vro patruzeci de epi s
copi, a plecat din Constantinopole mpreun cu partizanii si, 30 la numr'
2
18
i sa consl ii uil n Si nod n una din suburbiil e Chalcedonului, numi t Dris,
i pe baza unor acuzaJ i uni nedrepte l a condamnat n li ps Ia catherisire,
O astfel de sentin nedreapt fiind supus mpratului Arcadie, acesta
sub presiunea mprtesei Eudoxia a aprobat-o, i a ordonat exilarea sf n
tului. Dar deabea pl ecase sfnful din Constantinopole, i populaia spi -
mrifaf de un cutremur mare, a alergat cu mic cu mare la palatul mp
rtesc, i cu lacrmile n ochi sa rugat de mpratul ca s porunci asc a
fi adus napoi Sf. Chrisostom. mpratul a rmas foarte ncntat c sa ivit
un asemenea motiv spre a putea ordona rentoarcerea Sfntului, mai ales
c se temea de vreo rscoal a populaiei din Ccnsfantinopol e.
In urma ordinului mprtesc, Sf. Chrisostom sa re ntors napoi n Cori-
sfanfinopole, unde a fost primit n triumf de pstoriii si, i ar Si nodul
constituit din 70 episcopi a anulat hotrrea necanoni c luat de aa zisul
Sin,od din Chal cedon.
Dar na trecut mult timp, i vijelia ce se credea contenit, a izbucnit cu
mai mare furie. Dinaintea bisericei Sf. Soia^se pusese sfatuea mprtesei
Eudoxia, cu a creia I naugurare se dedese cteva serbri populare. Faptul
acesta a fost luat de Sf. Chrisostom - i cu drept cuvnt - ca o ofens
adus bisericei, i de aceia l-a combtut cu toat puterea prin predicele
sal e. pentru care mprteasa nfuriat, a nceput din nou s {ese intrigi
contra Sfntului, i s pregl iasc convocarea unui Sinod pentru catheri-
si rea lui. Aflnd despre aceasta Sfntul, nu sa nfricoai i nici nu a cedat
de Ioc, ci nfruna din zile nc a pronunat acel celebru discurs, n bi se
ric, al crui exord ncepe cu aceste cuvinte: I ari Erodiada se nfu-
ri az, iari se tulbur, iari joac, iari cere a av?a pe tipsie capul
lui I oan". Aceasta nc mai mult a ntr tat mnia mprtesei Eudoxia,
lemee plin de vanitate i de ambi iune, nai ntea creea mpratul Arcadie
era lipsit de orice voin.
Nu dup mult timp sau adunat n Constatinopole un numr oarecare de
episcopi din Siria i din Asia-mic, dup ordinul mprtesc. A fost invitat
i Theofil al Alexandriei, dar acesta.a refuzat s vin, de team ca s nu
pasc ca n rndul trecut, cnd a scpat prin fug numai de mni a po
porului iritat i nfuri at .contra sa, pentru intrigile ce esea asupra Sf. Chri
sostom. Toi acei episcopi adunai n Sinod, au luat n crrcetare acuza-
i unea ce se aducea de asfdat Sf. Chrisostom, c dei cafherisil de ctre
Sinodul din Chalcedon, totui el fiind rechemat din exil cu ordin mpr
tesc, nu a crezut de cuviin de a atepta hotrrea Sinodului, ci cu dela
si ne putere sa reinstalat pe tronul Patriarchal i servete cele rel igi oase
contra canoanelor. La toate aceste acuzaiuni rspund din partea Patriar-
chului patruzeci i doi de episcopi, c Sinodul din Dris nu a judecai le-
galminte pe Patriarch, i dac sa nturnat din exi!, na fcut-o cu dela si ne
putere, ci dup ordinul uprtesc i silit de popor, care l-a primit n
triumf. Dar~fiindc marea maj ori tate a acestui Sinod era compus din
episcopii Asiei mici i din acei ai Egipefului trimii de Theofil, de acei a
Sinodul acesta n majoritate, sub presiunea mprtesei, a condamnat la
catherisire pe Sf. Chrisostom, n anul 404. In ziua de 16 Aprilie 404, n
smbta Patelor pe cnd >f. I oan boteza catihumenii n bapti steriu, a fost
scos cu fora din biseric de ctre ostaii trimii nadi ns, i ar dup dou
J uni dela acea dat, adec la cteva zile dup srbtoarea Cincl-zecimel
a fost trimis n exil la un saf din Asia-Mic, numit Cucusos. Aproape trei
ani a stat Sf. Chrisostom n acest sat, sub paza ostail or, n care timp
numai contiina de nevinovia sa, cum i si mpati a tuturor persoanel or de
valoare i pioase, cu care el ntreinea o vie coresponden, l mputerni
ceau n acea lupt grozav. Dar rutatea pri gonitoril or si nu sa mrginit
numai aici, ci dup struina mprtesei Eudoxia, mpratul Arcadie a dat
o nou poronc, de a fi strmutat locul de exil la locul numi t Pitiunda din
Cauca, n apropierea Sevastopolei. Trei luni dearndul a cltorit Sfntul
sub paza ostailor, n care fimp cldurile cele tropical e de pe acolo, sau i
alfe intemperii, l sl bise nfrafta nct crid a aj uns n cetatea Comana,
a czut la paf. Peste noapte i sa nfiat marli rul Basil isc ale cruia
moate erau acolo i i-a zis: Curaj, frate I oane, cci mi ne vom fi m
preun". A doua zi Sfntul ruga pe ostai ca s rmn acolo, dar osfali
nevoind a ceda lau silit a merge mai departe. Dar deabi a ei se din ce
tate, i Sfntului fcndu-i-se ru au fosl nevoii a se ntoarce napoi n
Comana. Aici mprfindu-se cu sfintele faine a 2is cele de pe urm cu
vinte : Slav lui Dumnezeu pentru foafe" (A o;a >> 6stj> ttvtcov svsxev),
dup care i a dat obtescul sfrit, n ziua de 14 Septembri e anul 407.
Dup trecerea de 31 de ani dela aceasf daf, adec n anul 438 cednd
rugminelor generale, Pafriarchul Procl u a adus moatel e Sf. Chrisostom
i le-a depus n biseri ca Sf. Apostoli din Constantinopol e ),
-r- 19
A C T I V I T A T E A L I T E R A R A I P A S T O R A L A
-A-
S F . C H R I S O S T O M
Secolul al 4-lea dup Chrisfos se numete n general secolul de aur al
bisericei cretine, din cauz c cei mai nsemnai prini i dascl i ai lu-
mei cu care cretintatea se mndrete, au strluci t n acest secol.
Vasilie cel Mare, Grigorie Nazianzul, Grigorie NIsis, Athanasi e al Alexan
driei, Ambrosie al Mediolanului, Augustin, Fericitul feronim, i alii muli,
sunt negreit ca nife luceferi strluci tori pe orizontul intelectual al bisericei
cretine, care vor strluci n veci n decursul secol ilor, spre sl ava Mntui
torului nosfru iisus Chrislos i a bisericei ntemeiate de dnsul , ns n
fruntea tuturor acestora locul de onoare se cuvine Sf. I oan, Archiepiscopul
Constanfinopolei, pe care crefinfatea ntreag, imediat dup ncetarea Iui
din via, l-a proclamat de dascl ecumenic, cel mai mare l umintor al
lumei, stlpul bisericei, lumina adevrului, trmbia lui Chrisfos, proroc l
vorbitor al fainilor lui Dumnezeu, Theoforul I oan, Chrisosfomul I oan, voind
prin aceasfa de a nvedera marele lui falenf oratoric.
) Socrat, istor. bis. 5. 3 pn la fine. Sozomen, istor. bis. 8. 2 pn la
fine. I sidor Pilusiotul i Nil n multe din epistolele lor. Fotie, Miriobiblia 25.
59. 89. 96. 172174. 270. 273. 274. 277. Suida. Migne tom. 4764.
i n adevr c Sf. I oan Chri sostom n privina darului oratori c, cel ni t
a fosl consi dcrat n decursul secolilor, i nimic nu ne poale convinge cft
nu va (i fol el cel nti i n secol li urmtori f
Bog(ia ideiior, frumuseea, puterea i alraci unea sMlului, figurile retorice,
care |i eri l usi asmeaz spiril ul l i I ridic n regiuni nalte, suni n adev8r
d o putere extraordi nar n (oale scrierile SI. Chrlsoslom.
Ori pe care din scrierile lui vei pune mna, le simi capti vai dela cele
dinti rnduri. Nu tii ce s admiri mal rnul l ; nli mea I deilor, figurile re
torice, jocul de cuvinte pe unele locuri, cunotinele lui enciclopedice apro
fundate, sau memoria sa fenominaia, de oarece aproape fiecare idee, aproape^
fiecare fraz din omiliile sale, este certificat aa zicnd cu vreo citaie din
Sf. Scri ptur.
Limba lui Ioan, zice lsidor Pilusiotul (Cart. II episl. 42) i frumuseea
ideilor, cum i memoria lui cea extraordi nar au uimii, nu zic pe alii (cci
aceasta poate e consi derat de muli ca un lucru nensemnat), dar chi ar
pe Libaniu, cel renumit pentru eloquen."
Care i cie anume suni scrierile Sf. Chrisostom ?
La aceast ntrebare ial ca rspunde Sui da : ,,A numra (oale scrieri le
Sf. Chrisostom, nu e cu puti n omului, ci numai lui Dumnezeu care cu
noate totul". I stoii ograful Calisl (istor. bis. 13. 2) spune c a celit mai
mul te mii de cuvinte de ale lui Chrisostom, ocupndu-se nc din copil ri e
mi mai cu scrierile Iui. Dar de oarece Calist nu e consi derat ca un critic
consumat, de aceia nici nu putem pune un mare temei pe veritatea cuvin
telor sale. Ceia ce ns se tie n mod cert, este c S. Chri sostom a fost
i este consi derai ca cel nti scriitor ntre prinii bisericei, i scrieri le
cari ni-au rmas dela dnsul , i de a cror autenticitate ni meni nu se mai
ndoete, sunt att de numeroase i de preioase, nct ar trebui cuiva o
via ntreag ca s se ocupe numai cu ele, i lot nu l-ar fi deajuns, ca s
le poal medita cum se cuvine
Pe lng aceasi a apoi, caracterul particular ce esle I mprimai n toate
scrieri le S. Chrisostom, i indic imediat dac scrierea ce o ai n mn
aparine sau nu Sf. Chrisostom, presupunnd c nu se cunoate numel e
autorului, i c voeti a deduce aceasi a nsui din exami narea scrierei.
i n adevr, c toate scrierile Sf. Chrisostom, fie ele dogmatice, fie mo
rale, fi? erminii de ale S. Scripturi , poart ca tip particular nrmtoarea ca
racteristi c : nici scrierile dogmatice nu sun! curat dogmalice, nici cele
moral e nu suni curat morale i lipsite de partea dogmatic, i nici expli
cri le sau erminiile lui asupra Sf. Scri pturi , nu pot fi curat ermineutice,
fr partea dogmatic, ci toate se prezint sub aceste trei ee: dogmatica,
ermineutic i moral . De aceia i noi vom mpri scrierile S. Chrisostom
tn trei categorii principal e : 1. Tractate, 2. Erminii i 3. Cuvinte sau predici.
1. T R A C T A T E .
1. Tractatul despre Preoie. Sfntul I oan avea un prieten foarte iubit nc
din copilrie, anume Vasilie. mpratul arian Valent exilase pe episcopul Me-
letie al Antiochiei, cu inteni unea de a pune n locu-i episcop arian. Popu
laia din Antiochia rmnnd fr episcop, i pentru combaterea arianismului.
21
se hotrse de a ridica cu sila pe scaunele vacante de episcopi pe I oan
Vasilie, ale cror caliti le tiau n deajuns Antiochenii, i n cari i pusese
toat ncrederea pentru combaterea arianismului. Simind de aceasta I oan, a
propus lui Vasilie ca s amne chestiunea chirotoniei lor pe un timp oare
care, spre a se gndi cu maturitate. Dup trecere de ctva timp Vasilie a
fost chirotonisit episcop al Rafanei, n timp ce I oan s'a ascuns i a fugit de
chirotonie. Vasilie dup ce a vzut c prietenul su I oan la lsat cu jugul
archieriei n gt, sa ntristat foarte tare, i nu se j ena de a-i exprima ne-
nmlmirea sa n contra lui Ioan. Sfntul Chrisostom ca drept rspuns la
nemulmirile lui Vasilie a compus tractatul acesta despre Preoie n form
de dialog, n care sfntul Printe nefcnd nici o deosebi re ntre episcop l
preot, zugrvete cu colorile cele mai vii i mai graioase ' mreia datoriilor
i a primejdiilor care decurg din servirea pstoral, unde se cere suflet mare
i ncercat, ca al prietenului su Vasilie, pe cnd pe el se -crede nedestoinic
de o astfel de nalt demnitate. Mrturisete c a fugit de chirotonie nu
pentru c o dispreuete, ci ca s scar.e re cei ce lau ales de critica justi
ficat, c au ncredinat unui cooil uuratic o asa dp nalta demnitate. In
ajutorul justificrilor sale aduce chiar pe Apostolul Pavel, care dei a fost
ridicat n al treilea w nnde a si vzut lucrur ce nu este slobod omului a
Ie gri, dei sa fcut prta al tainelor Iul Dumnezeu trrtus tremura ern-
dindu-se ia mrei a i rsSponsabilitatea acestui sacerdoi u nalt Descrie n
amnunime datoriile episcopului, ngrijirea ce el trebue s o aib de psto
riii si, nu numai sufletete, ci i trupete, ispitele ce el le ntmpin i pri
mejdiile la care este expus, dac mai ales nu va invoca charul sf. Duch, ca
s-l ntriasc i susin ntru ndeplinirea sfntului sacerdoiu ncredinat lui.
La auzul acestora Vasilie a rspuns cu lacrmile n ochi : Starea mea este
vrednic de jelit. Abea acum am putut pricepe profunditate relelor n care
mai afundat... Deci dac te intereseaz ntru ctva afacerile mele, dac este
pentru mine vreo mngere ntru Christos, dac ai vreo dragoste sau com
ptimire pentru mine, tinde-mi mna de ajutor, f n fine tot ceia ce prin
cuvnt sau fapt ar putea s m ridice din prpastia n care mai afundat...
Dar eu (zice Chrisostom surznd) cu ce pot contribui, i cu ce pot s
te ajut n asemenea noian de datorii ? Dar fiindc t* nlace aceasta, curai,
orea iubite nri etene! In timpul cnd ti se va permite a te reoausa de grijile
isvorte din acest sacerdoiu, voiu fi lng tine, te voiu mngia, i nimic
nu-i va lipsi din cte mi sunt cu putin. Cred n Christos care te-a che
mat i te-a pus n fruntea turmei sale, c vei ctiga atta curaj din nde
plinirea acestei slujbe, nct i pe mine care m voiu primejdui n acea zi,
m vei primi mpreun cu tine n vecinicile locauri" (Tom. 48. Migne).
Aceasta e partea de pe urm a Tractatului despre preoie. Dar impor
tana acestei scrier resid mai ales n cartea 1, unde sfntul Printe descrie
conversaiunea ce o a avut cu muma sa, carel ruga de a amna hotrrea
luat de el de a se clugri. Conversaiunea aceasta este att de mictoare,
nct dela primele rnduri fr s voeti i se umple ochii de lacrmi. Ni
mic, zice criticul Villemain, n critica ce o face acestui tractat, nu se poate
compara cu suspinurile acestei mume ntristate. Expunnd toate peripeiile,
toate suprrile i toate primejdiile unei femei ti nere rmas vduv n mij
locul, lumei, n slbiciunea sexului i a etei sale, zice fiului su : In toate
aceste nenorociri nu puin mngere mi-a adus i faptul de ai vedea ncon
tinuu faa ta, i a pstra vie imaginea tatlui tu, cu care seameni foarte
bine. Pentru aceasta tocmai, chiar pe cnd erai prunc i nici nu puteai gn-
gni bine, cnd mai ales copiii ncnt pe nsctorii lor, tu tni-ai adus mult
mngere... Deci n schimbul tuturor acestora i cer o si ngur graie : s nu m
lai vduv de a doua oar, i nici s aprinzi din nou doliu! ce deja se stinsese
ci ateapt sfritul meu. Cei tineri au speran de a ajunge la btrnee
adnci, dar noi cei deja mbtrnii, nimic nu mai ateptm, dect moartea
Deci, dup ce m vei pune n pmnt, i oasel e mele le vei amesteca cu
ale tatlui tu, f cltorii ct de deprtate, umbl pe mare orict vei voi,
cci atunci nu va fi nimeni care s te mpedice. I ntru ct ti mp ns respir,
sufer a tri pe lng mine! Nu supra pe Dumnezeu i nu aduce asupra-m!
attea rele, cci nu te-am nedreptit cu nimic! Dac ai a m nvinovi cu
ceva, dac te silesc de a adaoge ceva la propriile tale ocupaiuni, nu te uita
nici l a legile naturei, nici la creterea ce i -am dat, nu te sfii nici de obicei
i nici de altceva, ci ftigi de mine ca de un duman i vrj ma! Dar dac
eu fac totul spre ai procura linite n cursul vieei acetia, mcar aceasta,
dac nu altceva s te. in pe lng muma ta. De vei spune c ai mii de
prieteni, totui nici unul nu te va face s te bucuri de atta libertate ca mine
pentru c nici nu este cineva care s dori asc fericirea ta, pe att pe ct o
doresc eu (Tact. despre preoie, cost. I).
Ct expresiune de durere i de adevr! exclam criticul Villemain. Aici
se gsete simpl itatea lui Omer, sau mai bine zis, a naturei chi ar! Legea
cretin, care se prea c se potrivete simmintelor inimei, li infiltra tocmai
ceva sfnt i curat. Tot ce este ascuns n inima unei mume, este coni nut n
aceast umilit i mictoare rugciune, ca s nu fie sacrificat de fiul su
nici chi ar din cauza religiunei" (Tableau de leloquence chret. au IV sicle,
pag. 146, 147).
2. Tractatul ctre Theodor cel cazul. Acest Theodor (cunoscut dup aceasta
sub numel e de Mopsuestia), amic al.Sf. I oan, mbrcase schima monachal
mpreun cu dnsul, ns dup puin ti mp a lepdat rasa i sa nsurat eu o
fecioar numit Ermione, fapt care a hotrt pe Sf. Ioan a-i scrie acest tractat,
prin care se ncearc a ntoarce pe pri etenul su Theodor din descurajarea
la care ajunsese fiind mustrat de cuget pentru fapta svrit, i-l ncurajaz
cu diferite exemple din Sf. Scriptur, unde oameni pctoi mai nainte, au
ajuns pri n pocin la cea mai nal t perfeci une morai. La urm arat de
ertciunea acestei viei, i ct de primejdios este de a se uita cineva n
drt, dup ce odat a fost pus mna pe plug. (Tom 47).
3. Despre feciorie. Mai nti Sf. Chri sostom combate pe ereticii, cari fu-
giau de cstorie, ca ceva necurat, i-i demasc ca mai ri dect Iudeii, ba
chiar i dect pgnii. Apoi explicnd pasajul 26 din C'orinth. cap 7 c bine
este omului aa s fie arat superioritatea fecioriei, i nceputul cstoriei,
rezolvnd n acelai timp i obieciunea ce sar putea face, c adec sar ni
mici l umea dac oamenii nu sar nsura Dup ce apoi d nsemntatea cu
venit celor nsurai, i arat diferitele greuti i lupte prin care trece cel
ce petrece n feciorie, conclude la urm, c fecioria e mai de preferat, att
pentru viaa prezenta ct i pentru cea viitoare. (Tom. 48).
i^4} Ctr o vduv tnr l despre monandrie (a avea un singur brbat),
__ 22
scriere compus d>n 13 paragrafe. In partea I mnge pe aceast vduv
pentru perderea iubitului ei brbat, Therasie, i apoi arat cum dnsa ar
putea s ntrebuineze mai bine i mai cu fol os avutul ei. In partea a II arat
bunurile ce rezult din vduvie, n acelai ti mp i relele ce decurg din a
doua cstorie. (Ibid.).
5. Cfr cei ce coinba pe cei ce ntr n monachi sm, scriere compus
din trei cri, dintre care cartea a doua este ntitulat Ctr un tat necre
dincios" i cartea a treia Ctr un tat credincios". Cartea ntia a fost
scris n urma ordinului ce se dase de mpratul arian Valent, contra mo-
nachilor (anul 375) In toate aceste cri Sf. Pri nte apr monachi smul de
atacurile nedrepte ce i se aduceau, i-l arta ca adevrat filosofic", ctr
care trebue omul s tind. (Tom. 47).
6. Compara|iurie ntre dinastia mprteasc, bogie l superiori tate, l
nlre un rnonach, care trete n adevrata filosoiie dup Chrislos. Scrierea
aceast compus din 4 paragrafe, este afierosit tot vieei monachale. Prin
ea Sf. Printe arat c monachul este mai pre sus i de mprat, cci cel
ce se pred lui Dumnezeu i vieei monachale, se stpnete de plceri i
invidie, pentruc el se lupt contra demonilor, i nu contra oamenilor, vor
bete nu cu guvernatorii sau cu cei din garda mprteasc, ci cu profeii i
cu apostolii, este simpia n viaa lui i mprtete i pre alii din ceiace
are, hrzete mai mult dect mpratul, cci acesta hrzete aur, pe cnd
acela char duhovnicesc; unul a desl egat sarci na, dac e bun'^i milostiv, pe
cnd cellalt a eliberat suflete de sub puterea demoni lor prin rugci uni ; unul
ca acesta prsete de bun voe viaa prezent, nu este invidiat de nimeni
i ateapt fericirea viitoare (bid.).
7. Despre umilin, scriere compus din dou cri, adresate una mona-
chului Dimitrie i cealalt lui Stelenchiu. Tractatele acestea unt scrise de
Sf. Chrisostom fiind diacon, ntre anii 381 i 387, dup cum se vede din
coninutul lor.
8. Despre tristea, ctr Staghir ascetic, tulburat de duchuri rele, scriere
compus din trei cri. Acest Staghi r era unul din prietenii Sf. I oan, i i-a
scris acest tractat In timpul pe cnd Sf. I oan era diacon (Socrat, istor. bis.
ti. 3), dup cum se deduce din proimiul scrierei, unde zi ce: ..Trebuia ca
nsumi eu, prea iubite Staghire, s vin lng tine i s te mngi n neno
rocire... dar de vreme ce boala trupeasc i rul ce a czut pe capul meu,
m silete de a rmnea n cas..." ceia ce arat c a fost scris dup n
toarcerea sa din monastire, fiind bolnav, i sta n cas Pri n aceast scriere
mnge i ncurajeaz pe prietenul su Staghi r, care czuse ntro tristea
mare, i nu arare ori i venea gndul necurat de a se sinucide.
9. Ctre cei ce au fecioare si nisacte, i c monachiil e nu trebue a vieui
la un loc au brbaii . Era pe atunci obicei ca unii brbai fr s se n-
nsoare ineau n casele lor fete nemritate nici pentru facere de copii, i
nici pentru desfrnare" dup cum nsei ele mrturiseau. Aces obicelu vine
Sf. Chrisostom il combate prin scrierea de fa, asemnndu-1 cu grozve
niile lui Tantal. Acest ohicei este un scandal nejustificat, cci pretextele in
vocate de cei ce au asemenea fete, c adec dac nu l e-ar ine ei, i ele ar
rmnea fr nici o proteciune, sau c femeile n general au nevoe de mai
mult ngrijire i proteciune, sau i alte de acest fel, nu sunt serioase' De
23
aceia sftnete pe un!j ca acetia Sf. Printe, de a se elibera de asemenea
sclavie.
10. C cel ce nu se nedreptete si ngur, nimeni nu-i poale vtma. Pri n
aceast scriere Sf. Chrisostom combate pe acei ce fr s cugete vorbesc
c n lume este o confusiune, i c mult neornduial se observ ntre
oameni, muli se vd nedreptii pe fie-ce zi, nu este nici o ndreptare din
lege, nu este nici o team de tribunale... i c rul se mrete pe fi ecare zi...
ear de aici muli din cei uuratici, ca cuprini de o manie proast, acuz
proni a dumnezeeasc". Combate deci pe acetia cu putere, aducnd n spri
ji nul su multe exemple din Sf. Scriptur. (Tom. 52).
11. Clr I udei i Elini dovad c Chrislos esle Dumnezeu, din cele vor
bite n mu le locuri de dnsul pe la Profei. Aceast scriere coni ne pe
scurt rezultatul tuturor celor spuse de Profei, n privina locului naterei ,
vieei i morei Mntuitorului, n privina apostolilor lui, a rspndirei nv-
turei sale, precum i real izarea celor profetizate de Iisus Christos. (Tom. 48).
12. Ctr cei ce se scandal i zeaz de nenoroci ri le ntmpl ate, de corup-
fiunea poporului i de alungarea preoilor i pentru nepri ceperea dumne-
zeetii pronii i contra judeilor. Precum se vede din titlu, tractatul acesta,
ca i acel de sub No. 10 se rapoart la cele din urm zile din viaa Sf. Chri
sostom petrecute n Constantinopole, i are de scop' de a sprijini n spiritele
oamenilor adevrul nepriceperei proniei dumnezeeti din argumentele trase
din creaturi. Este cea mai de pe urm prostie, zice Sf. Chrisostom, i ames
tecat cu nebunie, de a vedea cum doctorul taie. arde i pune medi camente
tari, i cu toate acestea nimeni nu face vorb mult, n timp ce nelepciunea
cea negrit, nepovestit i nepri ceput este cercetat cu amnunime, i se
ntreab cel curios de ce aa i nu alminterea ? Cum c orice cretin nu
trebuie de a cerne chestiuni de asemenea natur, i nici nu trebuie a se
scandal iza n scrbele ce Ie are, d ca dovad pe Abraam, I saac, I acob.
Apostolii i ceilali sfini, cari dei au ptimit multe, totui ni ci odat nu sau
scandal izat i nici nau ispitit pe Dumnezeu, fiindc tiau foarte bine c
ti mpul de fa este timp de lupt, topitoare n care se cur aurul, gimnas
tic unde ne exercitm, etc." (Tom. 52).
Cteva din aceste tractate sunt scrise de Sf. Chri sostom pe cnd era Dia
con, ear cteva pe cnd era simplu monach, ca de exempl u: Tractatul
despre preoie, Tractatul contra celor ce combteau monachismul, Tractatul
despre comparaiunea ntre mprat i monach, Ctr Theodor cel czut.
Ii. Erminiile sa/u. explicrile
Sf. Scriptiari
Aici aparin toate comentariile ermineutice ale Sf. Scripturi, pe care Sf.
Chrisostom le desvol ta n pericope la diferite ocaziuni, n biserica Antiochiei
ca preot, sau n biserica Patriarchiei de Constantinopole ca Patriarch. n faa
pstori il or si, i n form de omilii, la finea crora adoga sftuiri morale.
Dei sfntul Prinle a interpretat aproape ntreaga Sf. Scriptur, totui noi
no avem astzi toate operile lui, ear cele ce ni s'a pstrat sunt:
1. Si noosi s (abreviaiunea) a Vechiului i a Noului Testament. Opera
aceasta din cauza formei sale interioare, care se apropie mult de comentarii,
25
este taxat printre erminiile Sf. Chrisostom. Dup caracteri zarea V. i a N.
Testament, istoria naiunei J udaice i devizarea crilor ambelor Testamente
dup coninutul lor, expune subiectul fiecria din ele. Din nenoroci re opera
aceasta a ajuns pn la. noi nu ntreag, ci ciuntit, cci din Vechiul Testa
ment lipsesc Prorocii dela al aptelea pn la urm, iar din Noul Testa
ment nu are nimic (Tom. 56),
2. Erminia la carlea facerei, compus din 67 de omilii (Tom. 5354).
3. Erminia Psalmilor, din care lipsesc cei mai muli (Tom. 55).
4. Erminia Profilului I sais, n care sunt explicate numai cele opt capitule
din nceput. Erminiile acestea ca i acea a Psalmilor, nu au fost fcute n
biseric i nai ntea auditorilor, ci dup ct se vede din aranj amentul lor, ele
sunt compuse pentru necesitatea casnic. Sunt cu toate ^acestea i zece omilii,
dintre care cele mai multe se rapoart la zicerea lui I saia: Vzut-am pe
Domnul eznd pe tron rj@tlt (Tom. 56).
5. Erniinia la Profetul Daniil (Tom. 56).
6. Comenlariile la Sf. Evanghelist Malheiu compuse din 01 de omilii
(Tom. 5758).
7. Comenlariile la sf. apostol i evanghelist I oan, din 87 de omilii (Tom. 59).
8. Comentariile la faptele Apostolilor, compuse din 55 de omilii (Tom. 60).
9. Erminia epistolei ctr Romani , compus din 32 de omilii. (In ediia
soci etei britanice, Oxonia 1849, sunt 33 de omilii).
10. Comentariile la epistola l-a ctr Corintheni, din 44 omilii (Tom. 61).
11. Comenlariile la epistola H-a ctr Corintheni, compuse din 30 de
omilii (Tom 61).
12. Comenlariile la epistola ctr Galateni. Aceasta oper nu este mpr
it n omilii, ci este explicarea epistolei ntruna, din nceput i pn la fine
dup modelul explicrei Psalmilor, Profetului I saia i Daniil (Ibid.)
13. Comenl ariile epistolei clr Efeseni, compuse din 24 omilii (Tom. 62).
14. Comentariile epislolei ctr Fllippeni, din 15 omilii (In ediiunea de
Oxonia, 1855 sunt 16 omilii).
15. Comentariile epistolei ctr Coloseni, compuse din 12 omilii (Tom. 62).
16. Comenlariile epistolei I ctr Thesaloniceni, din 11 omilii (Ibid.)
17. Comentariile epislolei II ctr Thesaloniceni, din 5 omilii (Ibid).
18. Comenlariile epislolei l. ctr Hmotheiu, compuse din 18 omilii (Ibid.)
19. Comenlariile epistolei a II ctr Timotheiu, din 10 omilii (Ibid.)
20. Comentariile epistolei cSlr Til. din 6 omilii (Ibid.)
21. Comentariile epistolei ctr Filimon, din 3 omilii (Ibid).
22. Erminia episloiei ctr Ebrei, expus astfeliu din adnotaj iuni , dup
adormi rea Sf Chrisostom, de cir Constantin, presviterul Anliochiei (Tom 63)
Pe lng acestea mai avem nc fragmente destul de importante tot din
operile exigetice ale Sf. Chrisostom, ca de ex. erminia la cartea lui lob, la
Proverbile lui Solomon, la Profetul leremia, cte-va fragmente din epistola
catholic a lui lacob, din epistolele lui Petru, i din 1 epistol cateedica a
sf. apostol Ioan (Tom. 64).
I I I . C U V I N T E I O M I L I I
CARE | SE MPART I N
d o g m a t i c e , p a n i g i r i c e i m o r a l e
Pe cnd crilica conti mporan face disti nc(iune ntre Cuvnt i Omilie
(Omilie nseamna conversaj i une intim i deci cel mai simplu cuvnt, cea
mai si mpl predi c biseri ceasc, unde dup exemplul Domnului i al apos
tolil or fcompat Luca 4, 17 i urm. Matheiu o, 6, 7. Fapt 2, 14 40 7, 2 -
56) prinii bi seri cei l n general servitorii cuvntul ui lui Dumnezeu se adre
sau auditorilor n form de conversaj i une simpl, familiar i pri ceput de
to|i, ear ia urm fceau apli caji unea moral a citaiilor din Sf. Scri ptur
pe care li invocase, pe cnd Cuvnt sau Predi c esle explicarea subi ectu
l ui din peri copa luat din Sf. Scri ptur, i cere de necesitate de a ii expus
dup regulele ritorice), la Sf. Chrisostom '.ambele aceste cuvinte semnific
acel ai lucru, adec nvtura ctr popor.
A . C uvi n te d o gm a ti c e i O m i l i i
1. Locul nti l ocup cele 12 cuvinte contra Anomi l or1), prin care com
bate pe discipulii lui Evnornie, dovedind c Fiu! este [deopotriv cu Tatl
i cu Sf. Duch. Aceste cuvinte sunt ntitulate despre nepri ceperea esenei
l ui Dumnezeu" (Tom. 48)
2. Patru cuvinte asupra zicerei Nu poate Fiul s fac de !a si ne ni mic,
dac nu vede pe Tatl fcnd" (Tom 55) si cel asupra zicerei Printe,
dac esle cu putin, treac de la mine paharul acesta, ns nu precum
voesc eu, ci precum voeti tu." Deasemenea cuvntul contra Marcionifi-
l or i Manichcil or c altul este paraliticul despre care se vorbece c a
fost slobozi t n cas prin acoperemnt i altul acel a despre care spune
evanghel istul I oan", i cei de pe urm care are ca subi ect Tatl meu pn
acum lucreaz, i eu lucrez" (Tom. 63).
3. Dou caticheze, din care una Ctr cel ce voete a se lumina, i
pentru ce botezul se numece baea renaterei, ear nu a iertrei pcatelor,
i c e peri cul os nu numai de a clca jurmntul, dar chiar de a jura, fie
c ar jura drept", pe cnd a doua de i e ntitulat ca i ceial alta Ctr
cel ce voece a se lumina" conti nu mai departe i despre femeile care se
mpodobesc cu aurrii i cu mpletituri aurite, i pentru cei ce fac us de
gci turi , sau hrtiu(i atrnate la gt, sau de descntece" (Tom. 49),
4. Despre diavolul, 3 omilii (Ibid).
B. C uvi n te i o m i l i i d e l a ud i pa n i gi r i c e
1. Cea nti omlie de felul acestora este Cuvnt panigi ric la ziua na-
terei Domnului nostru I i sus Christos, fiind pe atunci (anul 386) nesi gur
') Evmmte, discipul al lui Aetie, diaconul bisericei din Antiochia, arian n
focat, credea c Fiul i Cuvntul lui Dumnezeu nu numai c este creatura
a lui Dumnezeu Tatl, dar, nc c nici nu este de o fiin cu Tatl, i
pri n urmare neegal = vojioioc, de unde apoi i denumirea acestor eretici
de Anotni. Contra lui Evnomie a scris Sf. Vasiiie cel Mare. (Tnui).
26
27
nc, i numai de civa ani cunoscut de oare-cari cretini sosii din apus
i vestit". 2. Cuvnl la Botezul Domnului. 3. Dou omilii pentru trdarea
Iui I uda, ziua Sf Paii, i pentru predarea sfintelor taine. 4. Alt omilie pen
tru trdarea lui I uda. 5. Trei omilii asupra Crucei Domnului nostru, i asuj
pra tlharului de pe cruce. 6. umi li a pentru nvi erea din mori. 7. Dou
Cuvinte la nvierea Do/nnului (cel al doilea n tom. 52). 8. Dou omilii ia
nlarea Domnului nostru (a doua n tom. 52) 9,Trei omilii Ia sl nta Cinci
zecime, ear n cea dinti arat Sf. Chrisostom de ce astzi nu se mai fac
minuni (una n tom. 64). 10, Seanfe omilii de laud Sfntului Anostnt Pavel
11. Dou-zeci i patru de omilii de laud la diferii Sfini, precum la Sf.Me-
letie al Antiochiei, Martirul Lucian, ieromartirul Babil a (dou), la Martirii
lubentin i Maxitnin, la Martira Pelagia, la purttori ul de Dumnezeu I gnaie
la Evstafhie al Antiochiei, la Martirul Romano (dou), la Sfinii Macabei (4),
la Sf. Martire Bernica i Prosdoce si Domnica muma lor, la L azar cel
mort de patru zile, la Martiri (dou), la Martirul iulian, la Mart rul Barl aam,
la Marea Martir Drosi da, la Martirii Egipteni, la i eromartirul Foca, n
fine un cuvnt la toi Sfinii, cari s-au marti rizat n toat lumea (tom. 4950).
C . C uvi n te i o m i l i i m o r a l e
1. Locul principal ntre acestea l ocup cele 21 de omilii asupra si atue-
lor, pronunate n Postul Mare, al omului 387, n urmtoarea mprej urare;
Populaia oraului Aniiochia fiind nemulmit de oare-care dri grele puse
de lmperatorele Theodosie, n vederea unui rsboiu, s-a resculal contra au
toritilor i contra ordinitor mprteti , ca nc aat de diferii intri
gani a ajuns chiar la necuviina de a necinsti statuel e mpratul ui Theo-
dose i a reposatei mprtese Plachila, i la urm a le sfrma n pia.
Cnd Theodosie a auzit de aceasta s-a nfuriat asupra Antiochenilor, i a
hotrt ca cetatea Antiochia s fie drmat i desfiinat cu totul, popu
laia s fie strmutat pe aiurea, ear capii i insti gatori i revoluiei s fie
ucii. La auzul acestei veti toat suflarea din Aniiochi a a fost cupri ns de
groaz, i muli se gndiau ca s prsasc oraul. Descuraj area i cupri n
sese pe toi, cci nimeni nu tia ce va aduce ziua de mi ne, i ce se va
alege de avutul i viaa sa. Btrnul Episcop Flavian a primit n fine de
a se duce n solie la Constantinopole i a implora graia mpratului . n
l i psa lui, Sf. I oan Chri sostom pentru linitirea i ncuraj area poporului a
pronunat aceste 21 de omilii, care sunt un cap de oper oratoric, de felul
crora omeni rea nu mai auzise de la Demosthen ncoace.
eapte zile a tcut Sf. Chrisostom, ear a eptea zi s-a ridicat n am
von i a pronunat prima omilie despre poci n i ncurajare, al cri a
exord ncepe astfeliu: Ce voiu spune i ce voiu vorbi ?Ti mpul present este
de lacrmi, ear nu de vorbe; de suspine, ear nu de cuvinte; de rugci une
ear nu de predic... Att de mare este ndrzneala, att de nevindecabil
este rana, att de mare este plaga, i mai pre sus de ori-ce tmduire, i
avnd trebuin de ajutorul de sus. .. Cretinul (rebue a se deosebi de ne
credincioi i n aceasta, adec n a suferi cu brbi e totul, i naripat
cu sperana celor viitoare el este mai pre sus de atacuril e oameni lor ri.
Credinci osul este nepenit pe piatra credinei, i de aceia el este aprat de
sbflurlle valurilor. Chiar de s-ar ridica valurile ispitelor, nu vor ajunge la
picioarele lui, att de nal t este el i ma! pre sus de ori-ce ispit.... Deci s
nu cdem, iubiilor. Nu noi ne ngrij im pe atta de mntuirea noastr sufle
teasc, pe ct se ngrij ete de noi Dumnezeu. Nu ne intereseaz att pe
noi de a nu ptimi ceva ru, pe ct l I ntereseaz pe cel ce ni-a drui!
sulet, i care n (ine ni-a drui t attea bunuri... Acela (lob) edea atunci pe
gunoi u, ear acesta (oraul Antiochia) eade ntro mare curs .. S-a clti
na! mai nain e oraul nostru de cutremure, dar acum s cutremur chi ar
sufletele ntemeilorilor acestui ora... Atunci sau cutremura! temeliile case-
or, ear acum se cutremur temelliile inimei fie-cruia....
Att de mare era descuraj area locuitoril or din Antiochia, n c! btrni i
iineri, brbai i femei se boceau nu numai prin casel e lor, dar chi ar i
pe strade. De aceia i Sf. Chri sosl om nu li psa de a ncuraja i a vindeca
acel e suflete bolnave i sl abe. In omili a a 3-a ntre altele spune: lat un
om a fost insultat, i noi cu lojii ne-am sperial i ne-am nfricoat, att
cei ce au insultat, ct i cei ce nu se tiu cu nimic vinovaj i; ear Dumne
zeu n fie-care zi este insulta!, i ce zic n ie-care zi ? n fie-care ceas, de
cei boga)i, de cei sraci, de cei ce triesc n linite, de cei ce sunt n su-
ferinji, de cei ce ispitesc i de cei ispilii, i cu loate acesl ea nici o vorb
de niciri_ Dumnezeu esfe insull a! n !oa! ziua find present, vznd i
auzi nd pe insulilori, i nici trsnele n-a trimis, nici nu a porunci ! de a
i ei marea din hotarele sale i a se vrsa pe pmnt i a neca pe loji,
ni ci c a porunci t pmntului de a se deschi de i a nghiji de vii pe cei
ce au insultat, ci sufere i ndel ung rabd, i poruncece de a ierta, numai
dac se vor ci i vor fgdui c nu vor mai face aa...
In fine guvernatorul provi nciei a venit n ora mpreun cu judectorii,
ca s fac cercetare amnunit, i provocatori i s fie pedepsii. Chri sosl om
ri di cndu-se n amvon tocmai n momentul pe cnd guvernatorul intra n
biseric, a oprit pe credi ncioi de la ori -ce mani festare ostil contra guver
natorului, l apoi a zis: Pentru vof, mi s-a plit obrazul de ruine, c
dup toate acele cuvinte mulfe i lungi, nc a(i avu! nevoe de mngi ere
de dinafar... Doriam ca s mi se deschi d pmnl ul i s m nghi t, cnd
l auziam (pe guvernator) vorbi ndu-v, i aci ncurajndu-v, aci acusn-
du-v pen!ru frica aceasi a neraj i onal .. Nu voi ar fi trebui! ca s cptai
nvtur de la el, ci voi s devenii dscl ii luluror necredincioilor...."
(Omilia a 3 a).
Dup edere de mal mult fimp n Constanl inopol e btrnul epi scop Fla
vi an s-a presenta! nai nlea i mperatorului Theodosie, i n urma unei pu
ternice cuvnlri, a ndupl ecat pe Theodosi e de a ierla pe cei ce l-au insul
tat, i prin urmare a revoca hol rrea ce luase de a drma celalea An-
tiochiei, i a strmuta pe locuilori pe aiurea, ear pe cei vinovai de acea
revol t a-i ucide. tirea aceast a aduso nsui episcopul Favian, care a
sosi t chiar n ziua de Pa!i, ear Sf. I oan Chrisostom din motivul ei a
rosli! omilia a -ti-a, n al creia epilog zice: S ne bucurm cu bucuri e
duchovni ceac, i s nu lipsim de a mulmi. lui Dumnezeu nencela! pen
tru oale acestea, nu numai c a resolvat cu bine acesl e nenorociri, ci n
c i penlru aceia c a ngdui! a se face acestea, i s-i mul(mim din
adncul inlmei, c8ci prin amndou acestea a mpodobii cetatea noastr...'*
(Tom 49).
2. Dou cuvinle conlra I udeilor,
3. eple cuvinte asupra bogatului din evanghelie i asupra lui Lazr.
4. Nou (9) cuvinle la Carlea Facerei.
5. Cinci cuvinte despre Anna muma Profetului Samull.
6. Trei omilii asupra Profet-lmpratului David l Saul.
7. Opt omilii despre Pocinj l Post, i una despre eleltnosin (Tom. 49).
8. Un cuvnt ctr si ne (cnd a fost chirotonisil Preot), ctr episcop,
l ctr mul imea poporului.
9. Omilie despre aceia c nu trebuie a analhemati za (blestema) pe cei
vii sau pe cel reposa|i .
10. Omilie asupra Calendel or i conlra acel ora cari observau lunile noau,
cum i conlra acelora cari dnuiau prin ora.
11. Omilie asupra zicerei apostolului: Nu voiu s nu li|i voi, frailor
pentru cei ce au adormit, ca s nu v nl ri sta|i , cum, i asupra lui lob i
Abraam.
12. Cuvnt pentru cei cari prsesc adunri le din biseri c, i c nu tre
buie a trece cu vederea titlurile sfintelor scripturi, cum i pentru cei luml-
naji cu sf. botez.
13. Omilie asupru titlului de la Faptele Apostolilor, i c vla)3 virtuoas
esle cu mult mai fol ositoare de cl semnele i minunil e".
14. Omilie avnd de subiect: De ce se cetesc Faptele Apostolil or n ziua
Penti costei (cinci-zecimei) i ctr cei luminai din nou".
15. Dou cuvinte asupr zicerei apostolului Pavel: spunei nchi nci une
lui Pri schil a i Achila (Rom. 16, 3).
16. Dou omilii asupra parabolei datornicului cu mii de lalani i asu
pra celui care datora una sut de dinari".
17. Omilie c esl e folositoare cetirea Sf. Scripturi.
18. Noi trebuie a ne petrece viaa dup Dumnezeu, i asupra zicerei:
strmt esle ua" etc.
19. Clr cel ce nu vin la biseric, i c chemarea Iui Pavel este do
vada nvierei".
20. Ctr cei ce acus pe orator pentru lungimea discursul ui, i ctr
cel ce sunt nemulmii de vorbirea n scurl, i despre numi rea de Savlu
i Pavel, i ctr cei luminai din nou".
21. Clr cei ce acus pe orator pentru lungimea exordului, i de ce
nu imediat dup ce a crezul Sau! s-a numit Pavel, cum i asupra zicerei:
Savle, Savle, ce m goneti".
22. Certare contra celor cari prsesc sl ujba din biseric, cum i asu
pra exordul ui din epistola ctr Corintheni Pavel cel chemai".
23. C esl e pri mejdios i pentru cei ce vorbesc ca s plac auditorilor,
i pentru cei ce ascul t vorbindu-se pentru mufmirea lor, i cum c este
folositoriu, i este mare dreptate de a se acuza cineva pentru propriile
sale pcate".
24. Asupra zicerei apostolului: Nu numai c nu ne ntristm, dar ne
si mndrim n necazuri, silind c,.. etc.
29
30
25. Asupra zicerei: !im c celor ce iubesc pe Dumnezeu, foaie, li se
l ucreaz spre bi ne". ,
26. Clr cei ce nu vin Ia biseric, i asupra zicerei: De flmnzete
dumanul tu, d-i s mnnce".
27. Asupra zicerei apostolul ui: Pentru curvii, fiecare aib-i femeia sa"
(I- Corinfti. 6, 2).
Asupra zi cerei: Femeea esfe legat de lege, n ct vreme triete
brbai ul su (Ibid., 7, 39).
^9, Cuvnt de laud adus sfntului Maxim, i ce feliu de femei trebuie
a lua n cstori e".
30. Asupra zicerei: Nu voesc s nu scii voi, frailor, c prinii notri
loji sub nor au fost".
31. Asupra zicerei: Trebuie a fi ntre voi eresuri, pentru ca cei ncer-
ca|i s se fac artai ".
32. Cuvnt: pentru el eimosin.
- 3. Trei cuvinte asupra zicerei: Avnd acel a duh a! credinei", despre
el ei mosi n' i ctre Mani chei, i pentru ce cu foii se vor bucura de bunuri
n comun".
34. Asupra zicerei apostolul ui: De mai fi suferit puin pentru nene-
lep(ie (11 Corinth. U. 1).
35. Cfr cei ce nu neleg cum trebuie zicerea apostolului: Ori prin
pri cin, ori prin adevr, Christos se propovedui ete" (Filip. 1, 18) i despre
umi li n".
36. Asupra zicerei: Vduva s3 se al eag nu mai puin de J asezeci de
ani ", ( Timolh. 5, 9), despre crelerea copiilor, i despre eleimosin".
37. Omilie la llie, asupra vduvei i pentru elei mosin".
38. Despre mul mirea bunuri lor viitoare i despre nimicnicia celor
presenfe"..
39. Nu trebue a da n public pcatele frailor notri, i nici s nu bl es
temm pe vrj mai ".
40. S nu se descurajeze cineva, nici s-bl esteme pe vrj mai , nici s
opri asc de a nu prinde pe cei vinovai".
41. Asupra zicerei: Ear cnd a venit Petru n Antiochia, de fa i-am
sftuf mpotriv" i c nu a lost aceasta mpotrivire, ci iconomie.
42. Omilie asupra lui Melchisedek.
43. Omilie conlra thealrurilor i ipodromiil or (alergri lor de cai).
44. Asupra zicerei: Aceasta s tii, c n zilele cele de pe urm vor fi
fi mpuri grele".
45. Despre dragostea desvri t i despre recompensa faptelor dup
merit".
46. Despre nfrnare (n limba latin, cu exordul n grecete).
47. Dou omilii (n li mba latin) de ncurajare asupra morii.
48. Omilie rostit la mormntul Martirilor (ev t <|>|j.aptupt(j) la locul
unde au primit marfirismul, sau unde sunt nmormnta)! martirii, sau n
fine la biserica martirilor), fiind puini adunai , din causa timpului ru, i
c trebuie a ne aduna des la biseri c".
49. Omilie la martiri cu acest adaos: mprteasa venind pe la mezul
nopi i n biserica mare, i ridicnd acolo sfintele moate ale martirilor, i
purlndu-le prin (of oraul '1. Aceast omilie a fost rostif n urmtoarel e
mprejurri:
n anul 398 sau succedai mai rriull'e cutremure de pmnt, fapt care
umpl use de groaz populajia din Cousfanfinopole. Prin luna Iulie (.393) sa
tcui o procesiune religioas (lilanie) la care a luai par e loal suflarea din
ponsfahlinopol e, mpreun cu mprteasa Eudoxia, adec pe la mezu
nopii au fost strmutate moatele sfinJ ilor din biserica mare n biserica
SI Thoma, ce se zidise din nou afar de ora, deprtare de 9 mile de 1b
Consfanlinopole. Pe la revrsatul zorilor de ziu aj ungnd cu Sf. moate la
noua biseric, Sf. Chrisostom a rosfi! unul din cele mai frumoase di scursuri ,
din care reproducem o parfe din exord, spre a se vedea forenful acela
de cuvinte t idei nalte, care numai din gura lui Chri sostom puteau s
l as: Ce voiu zice i ce voiu vorbi ? Sall de bucuri e i sunf entusi asmaf
i cupri ns de acea manie, care e cu mulf mai buri de ct prudenj a. J oc
i dnuiesc, i m vd ridicat n aer, i cu un cuvnt sunf mbtat de
aceast plcere duhovniceasc! Ce voiu zice .i ce voiu vorbi ? Despre
puterea martirilor? Despre buna disposiie a cetenil or? Despre zelul m
prtesei ? Despre concursul autoritji lor? Despre rui narea di avol ul ui ?
Despre biruina demoni l or? Despre mreia bisericei? Despre puterea Crucei ?
Despre minunile celui rstigni t? Despre Slava Tatl ui ? Sau despre harul
Sf. Duh?' Despre mul tmirea ntregului publi c? Despre sltrile oraul ui ?
Despre adunrile cl ugri l or? Despre jocurile feci oarel or? Despre muli mea
preoi l or? Despre puterea brbailor din lume, a scl avilor, sau a celor
liberi, a celor ce stpncsc, sau a celor stpnii, a sracil or, sau a bo
gailor, a streinilor, sau a local nicilor? Fiecruia este nimerit de a zice:
Cine va spune puterile fale, Doarnne, auzite vei face toate laudele tale 1
Femei depri nse a edea n saloane, i mai moi (delicafe) chi ar dect ceara,
au prsit casele lor cele acoperite frumos, i venind aici sau ntrecut cu
brbaii n zelul i nzuina sufleteasc . . Mai la urm apoi adresn-
du-ee mprtesei i zice: De aceia nu vom nceta de a te ferici, i nu
numai noi, dar i toate generaiile viitoare. [Cci cele ce se petrec aici,
vor fi auzite pn ia marginea pmntului i pe ct soarel e l umineaz. Vor
auzi cei de dup noi, i cei de dup aceia, i nici un timp nu va da uitrei
cele petrecute acum . .
Luminndu se de .ziu a venit i mpratul nconj urai de funcjionarii j
ostaii superiori i sa nchi nat Si. moate, fr a purfa pe cap coroana,
i ostaii fr sbii, fapt care a fcut pe Sf. Chrisosfom ca dup plecarea
mpratului s laude mulf evsevia Iui.
51. Omilie parenetic ctr cei ce nu isbulesc n cererile lor.
52. Omilie asupra interesului ce pun unia pentru cele presenfe, i lenea
ce o arat pentru cele viitoare.
53. Omilie contra celor ce se numesc singuri pe dni i Curai.
54. Omilie rosfil n biserica Sf. Anastasii, penlru virtute i speran n
Dumnezeu pentru exercitarea ei.
55. Omilie rosfit n biserica Sf. Pavel, cetind Goii (n limba lor) i
vorbi nd un preot Got.
56. Asupra zicerei; Seceriul este mulf, ear lucrtorii puini".
57. Asupra pocinii Ninevitenilor.
31
58. Clr cei ce cred de lucruri mari cele presenfe, i sunt ca smintii
tar reson de cele ce se par frumoase n via.
59. Despre rugciune.
60. Asupra zicerei: Toi pcai ul care ar face omul, esle afar de l rup.
61. ;,C virtutea spiritual este preferat tuturor".
62. Asupra zicerei.: Socoiifi pre Apostol ul i Archiereul mrturi si re!
noastre, pre I i sus Chri stos, care este credi nci os celui ce l-a fcut pre el
(Ebr. 3, 2, 3).
Mai sunt apoi urmtoarele cuvinte i omilii (mai mult sau mai puin
scurte), care sunt pronunate n zilele cele de pe urm ale vieii S. Chri
sostom n Constantinopole.
63. Omilie ctr Eutropiu eunuchul, Patriciu i Consul.
64. Cnd Eutropiu se gsi a afar din bi seri c a fost rpit, i despre Pa
radi s i Scripturi, cum i asupra zicerei: De fa a sttu! mprteasa
deadreapta ta.
65. Cnd Saturnln i Aurelian au fost condamnai la expatriare, i Gal nas
a Ieit din cetate, i despre iubi rea de argint.
66. Despre ntoarcerea din Asia n Constanti nopol e (n limba lalin).
67. Despre rechemarea lui Severian epi scopul Cabalel or (n limba l ati n).
68. Omilie despre pace.
69. Omilie nai nte de exilare.
70. Omilie cnd a plecat n exil.
71. Omilie dup ntoarcerea din ntiul exil.
72. Omilie asupra slobozire! Hananiencei , pronunat dup ce s'a ntors
di n exil.
73. Un numr de 244 de epistole scri se din exil ctr diferite persoane
biseri ceti, ntre anii 403-407 care coni n n ele, pe lng altele i o mul
ime de tiini autobi ografice, care dealtminterea ni-ar fi rmas necunoscute.
Mai ales din cele 17 epistole ctr Olimpiada diaconi a, l din cele dou
cl r episcopul Romei Papa I nocentie l se ntrevede desl ul de clar ac!i-
vilafea Sf. Printe, pe tot limpul ct a sta! pe tronul Patriarhiei de Con-
stanli nopole, pe deoparte, ear pe deall parl e ni se represinl cu colori
foarte vii aureol a i mreia caracterul ui acestui sfnt l mare dascl
al omenirel.
74. Tot Sf. Chrisostom aparine i Liturghia care poart numele su, i
care nu este de ct o prescurtare a Lil urghiei Sf. Vasile cel Mare. In pri
vina spirilului care a cluzi! pe Sf. Chrisosloi n de a compus Lifurghia
sa, s asculim pe Sf. Procl u, discipul ul Sf. Chri sostom l Pafriah al Con-
stanti nopolei, care zice: Penti u care i Sf. Vasilie fcnd us de un metod
terapeutic, a publi cat Liturghia sa mai prescurl al (de ct a Sf. l acob.
fratele Domnului). Nu dup mult timp cari Printele nostru I oan cel cu
gura de aur ngrij indu-sef ca un psl oriu, de mntuirea turmei sale, f
l und aminte la lenevirea t sl bici unea naturei omeneli , a voi! a scoal e
din rdci n orice pretext satani cesc. De aceia a i tiat cele mai multe,
i a poruncit de a se svri (Sf. Liturghie) mai n scurt, ca nu cumva
oami ni i -mai ales cei ce iubesc i rndvi a-amgi i cle puin de vicleniile
contrari lor, s se deprteze de aceast sfnf i apostoli c tradiiune,
precum s'a i descoperit c fac muli chi ar i pn astzi".
32
Despre autenticitatea Liturghiei Sf. Chrisostom mrturi sete nu numai
ntreaga biseric, dar chiar scrierile sale, n care (mai ales n Comen-
triile epistolelor S. Pavel i n aie Evangheliilor) gsi m explicate diferite
buc|i liturghice, ceia ce conslitue dovada cea mai puternic, c Liturghia
aceasta este cu adevrat a S. Chrisostom. Sunt ns i unele buci care
s-au adaos dup3 moartea Sf. Chri sostom, ca de ex. imnul de ia nceputul
liturghiei Unule nscut Fiule i cuvntul lui Dumnezeu (compus se zice de
I mptral orel e J usiinian I), imnul numit Cheruvic (fcut deasemenea de jus-
l.nian I pe la 573), cntarea sau citirea I roparelor de toate zilele, Simbolul
credinei, i n fine Axionul Cuvine-se cu adevrat.
Pe lng aceste scrieri, pe care criticii conti mporani le afribue fr nici
o contrazicere Sf. Chri sostom l le consi der ca autentice, mai sunt nc
peste 70 de divesse scrieri atribuite Sf. Chrisostom, ns exist ndoeli
asupra autenticitii lor. in ediiunea de Migne se inai gsesc nc peste
250 de Cnvinte panigirice i omilii morale, care ns sunt apocrife, dup
prerile criticilor.
33
S f . l O - A - U ST C H E I S O S T O M
examinat ca exigetic al Sf. Scripturi de pe Amvonul bisericei
Este netgduit c Sf. Chrisostom ocup pri mul loc n liferatura noastr
biseri ceasc, mai ales ca ermineutic nenfrecut al Sf. Scripturi n general.
In lof timpul sacerdotul ui su, fie ca Preot, fie ca Patriarch, el a avut
ca pri nci pal a ocupai une exolicarea Sf. Scripturi n detail. de pe amvonu
bisericei. Pentru aceia biserica cretin este adnc recunosctoare Sf.
Chrisostom, cci pe cnd mai nainte de dnsul erminia Sf. Scripturi era
mai mulf de domsniul brbailor crturari, ear muli mea credincioilor din
bi seri c strein, sau prea pu|in iniial n tainele ei, Sf. Chrisoslom este
acela, care a luat Sf. Scriptur, i din scoar n scoar a explicafo n
aintea credincioilor adunai n biseric, i a fcuto accesi bil de gradul
de inteligen a fiecruia.
Att de mare era dorina lui ca fi ecare cretin s neleag Sf. Scri ptur
n ct i ncorda toate puterile sale sufleteti, fcea us de toat elocvena
de Ccire era nzestrat de Dumnezeu, ca s conving pe auditori, c fi ecare
este daloriu de a ceti sau a asculta cuvntul lui Dumnezeu, fie n biseri c,
fie acas, n fot timpul i n tof locul. Nu atepta alt dascl, zice n omili a
IX din epistola clr Coleseni, Ei cuvintele lui Dumnezeu. Nimeni nu fe va
nva aft de bine ca acela. . . Auzii, v rog. toi muritorii, i procurai v
crile sfinte, medicamentele sufletului. Dac nu voii nimic alt, cel puin
procurai -v Noul Testament, ca s avei dascli n permamen apostolul,
evanghel iil e i Faptele Apostolilor. De vei avea vre-o suprare, caut n el
(N. T.) ca tntrun deposi ^de medicamente, ia de acol o. mngerea n su
ferina ce ai . . . Aceasta este cauza tuturor relelor, de a nu cunoafe S.
Scripturi . . Phcm la rsboiu fr arme . . (Deasemenea Omilia a XX!
din Comentariile epistolei ctr Efesvml, traducere de subsemnatul , pag.
216 i urm.).
3
Dar cetirea S. Scri pturi nu trebuie a se face, dup Sf. Printe, de mn
tui al i fr nici o bgare de seam , dup cun iac cei mat mul)i, ci cu
toat ateniunea posibil, cci numai aa ne vom putea folosi din ceti rea
el. Numirile sau cuvintele ce sunt n S Scriptur, zice e! (omil ia 15 la
Evangh. I oan) Dumnezeu nu voete a le auzi si mpl u i cum sar brodi i
ci cu mult n|elepciune. De a;ei a i fericitul David n multe locuri scria
fn Psal mii si Spre pri cepere' i zicea: Descopere ochii mei si voiu
cunoate minunile din legea ta" (Ps. 118, 18) . . . i Domnul apoi ndem
nnd pe J udei de a cerceta scripturile, prin aceasta ne ndeamn cu att
mai mult nc pe noi s le cercetm, cci dac ar putea cineva de la
pri ma lectur s neleag, nu ar fi zts el aa . . . De aceia el numete
scripturil e i thesaur ascuns n pmnt, artndu-ne prin aceasta spre
le cerceta
Dac observm n special toate operile Sf. Chrisostom gsi m c toate
acestea, a 3r de erminia. la Psal mi , la Profetul Daniil. la cele 8 capi l ue
di n I saia i la epistola ctr Galateni, sunt n form de omilii, rostite n
biseric, i mprite n dou pri, adec la nceput partea ermineutic a
pasaj ul ui sau pasaj elor ce urmeaz, ear la urm partea moral cu apli-
cai une la viaa practic.
E demn de observat nc i aceasta, c dac nu n toate, cel puin n
marea maj ori tate a omiliilor Si. Pri nte gsete ocasi une de a vorbi, fie
chi ar i n treact, despre eleimosin.
Cnd n prima omilie n-a epui sat totul ceia ce trebuia a vorbi, atunci
acel ai subi ect l conti nn i n omilia sau omiliile urmtoare, presentnd
chesti unea sub o alt form cu totul nou, ceia ce ni da dovada unei
vaste inteligeni i unei puteri extraordi nare de judecat. Cu chipul acesta
pasaj ul explicat este att de bine lmurit, n ct este peste puti n de a
mai primi vre-o obieciune seri oas.
In erminia V. Testament Sf. Chrisostom se refugiaz cle-odat la textul
ebrai c, ceia ce dnsul o credea necesar pentru limpezirea nedomiri rei. De
exempl u expli cnd pasaj ul din cartea Facerei 1, 8 zice c deoarece Vechiul
Testament sa scris n limba ebrai c, noi suntem inui ca expli cndu-l s
ne reiugim la acea limb. Muli din cei cxercitai n acea limb, zice Sf.
Pri nte (I storia traducerei textului ebraic n limba greac), spun c numel e
Ceriu n limba Ebreilor este totdeauna la plural, ceia ce spun cu emfas
i acei cari cunosc limba si ri an".
De aceia nici nu zic i ceriul, ci ceriurile. Tocmai pentru aceasi a se i
spune de fericitul David ceriurile ceriurilor, nu doar c sunt mai multe
ceri uri , cci nu ni-a spus aceasi a fericitul Moisi, ci fiindc dup obiceiul
li mbii Ebreilor acesl nume se pronun totdeauna la plural".
Att n ermmia Vechiului ct i a Noului Testament Sf. Chrisostom n
trebui neaz metodul coalei Antiochene, adec exami narea critic a tex
tului, dup care se da cea mai mare ateniune nsemnl ei literare a cu
vntul ui din Sf. Scri ptur i a asoci ai unei ideilor. Vorbind despre aso-
ciaiunea ideilor, Sf. Chrisostom scrie: Nu trebuie de a aduce ca mrturi e
zicerile din Sf. Scri ptur ciunt te, nici sustrase din afinitatea i conti nuitatea
ideilor, nici a ie lua isolate i lipsite de ajutorul celor dinai nte i celor
ce urmeaz, i astfel a difi ma i a calomni . . . Pentru c, cum s nu
34
fie absurd, c dac naintea Tribunalului, unde se judec oameni i pentru
aaceri lumeti, i se pun nai nte toate mprejurri le cari sunt n legtur
cu caul ce se judec, ca de ex. locul, timpul, causa, persoanel e i mii de
felul acestora, apoi cnd e vorba de luptele noastre pentru viaa veci-
nic, nu e absurd, zic, de a cita scripturile cum s-ar ntmpl a?
Afar de aceasta S. Chrisostom n erminia Vechiului Testament ntre.
buin|a i alegoria, cnd trebuina cerea, cci aicea: C unele pasaj e tre
buie a ii luate aa cum sunt zise, ear altele cu toiul contrar celor con
inute", ear ca exemplu aduce pasajul de la I saia, unde se spune c
lupul i mielul mpreun vor pate, i apoi adaoge; Nu vom nelege noi
aici lupi i miei, nici paie, boi i lauri, ci moravuril e oameni l or le charac-
terizm prin figura animal el or". Pe lng aceasta sunt unele pasaj e, care
trebuesc luate n dou sensuri, ca de ex. jertfa fiului lui Abraam". Cum c
I ssac a fost ridicat pe altar spre a fi jertfit, o lim, dar n acel ai timp
cu mintea noi mai scoatem i altceva ascuns aici, 3dec crucea. Tot aa
i cu mielul paschal din Egipt, unde eari gsi m i coana pati mi lor tui
(Omilia la Ps. 46),
In erminia Noului Testament se obserb la Sf. Chri sostom tot acel ai
semn distinctiv, adec i aici ca i n V. T. el i are ncordat toat aten
iunea n a defini exact nsemntatea literar a cuvintelor din Sf. Scri ptur,
i a ptrunde mpreun cu auditorii si n spiritul nvlurei cretine, pe
care dnsul o pricepea n prolundiiatea ei.
In general vo[bind, SI. Chri sostom ridic cu atta dexteritate vlul lim-
bistic de pe pasajul cel explic, i al t de mult I clarific, n cf remne
cineva uimit, i i reproaz siei cum de a putut trece aa de uor cu
ctl irea acelui pasaj, n ct n-a neles ceia-ce a fosl ascuns acolo, i pe
care S. Chrisostom cu atta uurin a scoso la lumina !
Dintre multele exemple vom cita numai unu!, gsi t chiar n Comentariile
epistolei ctr Filipeni, ce urmeaz? dup aceasta. Apostolul Pavel n epis-
iola ctr Filipeni, Cap. 2, 5- 8 zice: C aceasi a s se neleag lutru voi,
care i niru Christos I isus, carele n chipul lui Dumnezeu fiind, nu rpi re
a socotit a fi el ntocmai cu Dumnezeu, ci s-a derlat pre si ne chip de
rob lund..." Acest pasaj cetit de ori-cine, i mai al es frasa nu rpi re a
socotit a li el ntocmai cu Dumnezeu, l va ace s dea din umeri, ca semn
de nepricepere. Ei bine, s se ceteasc Omiliile a 6 i 7-a din Comentarii le
de fa, i se va videa cu ct vioci une i ct de bine explic Sf, Chri sos
tom frasa menionat, aa c dup cetire nu va mai consi dera zicerea
aceasta a Apostolului Pavel ca o carte pecetluit cu eapfe pecei!
Fiind-c Chrisostom a icut erminia Sf. Scripturi de pe amvonul bisericei
i naintea auditorilor, compui nu numai dintre cretini, ci f din I udei i
ethnici, cari alergau din toate prile spre a-1 auzi, de aceia vedem pe Sf.
Pri nte c n desvol tarea textului pete cu toat linitea cerut, i puin
cte puin scoate din lesaurile Sf. Scripturi mrgritare i petre nepreuite,
pe care le pune n ochii auditoriului, ear el pete mai departe n mod
firesc i cu toat bgarea de searn, nsoi nd tot-deauna expicfiiile sale
cu amnunimi, care ajut foarte mult erminiei.
Aceast characleristi c particular Sf. Chri sostom, o observm n toate
omiliile sale.
35
36
Aa de ex. expli cnd pasaj ul I din nceputul evangheliei lui Mal heiu Car
tea neamului lui I i sus Chii slos, fiul lui David, fiul lui Abraam...." i ar-
l nd c evanghelistul Malheiu are ca scop de a povesli naterea cea dup
(rup a fiului lui Dumnezeu, ear nu nal erea lui cea din veci, zice: Deci,
s nu-}i nchipui c ai auzii un lucru mic i nebgat n seam, c Chri s
tos s-a nscut, ci nalt-J i cugetul, i imediat cutremurate, auzind c Dum
nezeu a veni t|pe pmnt. Cci aceasta a fost att de mi nunat i de para
dox, n ct a uimit i pe ngeri... i pe Profeii cei de demult, c Pe p
mnt s-a arta!, i cu oamenii a petrecut" (Baruch 3, 38). Pentru c n ade
vr este foarte mi nunat de a auzi, c Dumnezeu cel negrit i nepri ceput,
i deopotri v cu Tatl, a venit pe pmnt pri n pntece feciorelnic, i a
pri mi t a^se nate din femee, i a avea de strmoi pe David i pe Abraam.
i ce spun eu de David i de Abraam? Cci ceia ce este nc mai nfrico
at, e c a avut de strmoi chiar i pe acele femei, despre care v-am
ami nti t mai sus. Acestea auzindu-le s nu-i nchi pui ceva njosi t, ci toc
mai pentru aceasta nc mi nuneaz-te c fiind Fiu al lui Dumnezeu cel
fr de nceput, i Fiu adevrat, a primit de a fi 'i fiul lui David, pentru
ca s le iac pe tine Dumnezeu. A primit de a deveni robul tatlui, ca asf-
fe i e robului sS-i fac lat pe Stpnul . Ai vzut aa dar chi ar de la
nceput, ce fel sunt evangheliile?... Cnd deci auzi c Fiul lui Dumnezeu
este fiu i al lui David i al lui Abraam, s nu te ndoieti c i tu fiul lui
Adam, eti fiul lui Dumnezeu. Nu s-ar fi njosit el n zadar, dac nu urma
ca s ne nal je pe noi. S-a nscut trupete, ca s te nati fu duchovnicete.
S-a nscut din femee, ca fu s ncetezi de a mai li fiul femeei. De acei a
ndoi t a fost i naterea lui, i la fel cu a noastr, i mai pre sus de
a^noastr.... Ai vzut cum evanghelistul a nari pat pe auditor, spunnd i
cele obicinuite, t prin acestea artnd i cele afi ngtoare de credi na
noastr..." (Comentar, evangh. Malheiu, omilia II 2 i urmt.)? Ei bine, o
ast-fel de ermini e numai Sf, Chrisostom a fost n stare s o fac, cci
el era ptruns de adevruril e dumnezeeti ale religiunei noastre cretine, nu
avea nici o umbr de ndoi al, i inima lui era sl aul charul ui Dumne-
zeesc. 0 ast-fel de erminie ns, nu ar fi putut nici odal s ias din pana
unui ermineufic conti mporan, a crui criti c probabil c va lumina nl ru
ctva chestiunea, nici odat ns, nu va nclzi inimile cetitorilor,tocmai
pentru aceia, c li psete din inima ermineuficului conti mporan acea sev
dttoare de via, care cu profusiune s gsi a n inima Sf. Chrisostom,
voi u s zic credi n)a sfnt i neclintit n adevruril e mntuitoare ale re
li giunei cretineti.
Dar mai trebuie de observat nc i aceasta, c pentru Sf. Chrisostom
cunoti na profund a Sfintei Scripturi i a idiofismel or ei n cuvinte i n
l rase, era conseci na nu numai a unui studiu ndel ungat al S. Scri pturi , a
unei cercetri tiinifice a fie-crui pasaj n parfe, sau a coninutului n ge
neral , ci i conseci nj a unui paral eli sm al tradiiunei scrise cu fradijiunea
vie b bisericei.
De aceia nu e nimic mi racul os dac un astfel de studiu a avut ca resul-
lat pentru Sf. Chrisostom nj e'kgcrea proL ndS despre iconomia lui Dum
nezeu, i pri n care anume mod a gsit el cu cale de a o descoperi oame.
ni l or, ear ceia ce descoperi se s fie priceput de om i ndeplinit.
De aceia Sf. Chrisosfom ndeamn nconfinuu pe auditorii si, ca s
frecventeze regulat la biseric, spre a auzi predica cuvntului lui Dumnezeu,
n acei ai timp nc i dni i s mediteze n tot timpul i n tot locul Sf-
Scri ptur; cci zicea dnsul : Mare bun, lirbi|ii mei. este cetirea Sf. Scri p
turi. Aceasta face sufletul filosof, aceasta face pe om pl cut, aceasta face
pe cineva de a nu se teme de nimic din cele presente, aceasta face de a
rvni cugetul nostru dup cele de acolo.... C de aici se poate afla exact
proni a lui Dumnezeu, vitejia celor drep|i , buntatea stpnul ui i mre|i a
resplei... De aceia v rog, ca cetirea Sf. Scripturi s o facem cu mult b
gare de seam, cci iumai aa ne vom nvrednici de cunotina adevrat,
ti ac vom vorbi ncontinuu cele de acolo... Dealtfel nici c se poate, ca
cel ce se ndeletnicete cu cuvntul lui Dumnezeu, cu toat si rguina i cu
toat muljumirea, s-i peard vremea n zdar. Chiar de nu am avea nici
om dascl. nsui stpnul cel de sus ntrnd n inimele noastre ni va
lumina cugetul, va desvli cele acoperite, i va deveni dascal nou celor
cari nu tim, numai dac noi vom voi s contribui m cu cele ce se cer de
la noi. Cci el nsui zice: s nu chemai pe nimeni dascl pe pmnt,
c unul este dasclul vostru cel din ceriuri. Deci, cnd noi lum n mn
o carte duchovniceasc, ncordndu-ne gndul, i al ungnd de la noi ori ce
idee omeneasc, vom face cetirea cu toat evlavia, cu toat bgarea de
sam, ca s putem fi condui de Sf. Duch n pri ceperea celor scrise, i a
trage de aici un mare folos... C este suficient de a avea ca dascl al
nostru pe acest barbar (eunuchul mprtesei Etiopenilor), i cei ce sunt
nvluii n afacerile lumeti, i cei ce sunt nrolai n armat, i cei czu|i
i n general vorbind toi, nu numai brbai, ci i femei, ori-i ct stau ele
n cas incontinuu, ba nc i cei ce sunt n viaa monachal , toi zic s
cunoasc, c nici un timp nu poate fi pedic la cetirea sfintelor i dum-
nezeetilor cuvinte, ci e cu putin nu numai acas, ci nc i prin trg
umbl nd.. Cci vznd stpnul dorina noastr ctr cele duchovniceti ,
nu ne va trece cu vederea, ci ni va trimite lumina cea de sus, i va lumina
cugetul nostru. Deci s nu ne lenevim, v rog, n ceti rea Sf. Scripturi, ci
1ie c pricepem puterea celor cetite, incontinuu s le rumegm n noi. Cci
studiul incontinu ntrete memoria, i de multe-ori nenelegnd ceia ce
am cetit astzi, aceasta repetndo mine o vom afla fr'de veste, Dum
nezeu cel iubitor de oamini luminnd nevzut cugetul nostru. (Omilia 35
la Cartea Facerei).
De i toate operile ermineutice ale Sf. Chrisostom sunt demne de numel e
lui i au servit ca isvor nesecat din care s-au adapat toi ermineuficii de
dup dnsul , ca Ecumenie, Evthimie Zigaben, Theofilact al Bulgariei l
alii, totui dup prerea general locul ntiu ntre erminii l ocup ermi
niile la Cartea Facerei, apoi vine ermenia evangheliei lui Matheiu, i n fine
ermenia la epistolele lui Pavel ctr Romani , ctr Corintheni, ctr Gala-
1eni, ctr Efeseni, etc. ear cea mai de jos erminia Faptel or Apostolil or
i a epistolei ctr Ebrei.
Causa pentru care aceste dou de pe urm nu sunt de acei ai valoare
ca cele-l-alte, este c aceste erminii au fost fcute n timpuril e cele din urm
ale petrecerei Sf. Chrisostom n Contantinopole, cnd dumani i lui i fa-,
37
38 -
ceau ntruna neaj unsuri , din care caus nici el nu putea s ai b li nitea
sufleteasc, i nici erminiil e acestea nu puteau fi compuse cu toat
alen|iunea.
SP. CHEISOSTOM
encamlxxa/t ca moralist si orator
"bisericesc
Este incontestat c Sf. I oan Chri sostom este ccl mai strluci t rilor n
biserica cretin. nainte de dnsul !o;ut cel nti l ocupa Sf. Grigorie Na-
zianz, supranumi t Theologul, dai, dupa ce a i Ss3riI n persoana lui Chri-
sostom un nou luceafr pe ori zontul inielectu I al bisericei, cel vechi a
pierdut din strluci rea sa n faa celui nou. Sf. I oan Chri sostom este De-
mosthenel e bisericei cretine, cuvini il e sale exercit o putere ne nvi ns
asupra spiritului omenesc, i au farmecul de a subj uga i a convinge pe
ori cine le-ar citi sau auzi. Sf. Chri sostom este cel mai eminent psiholog' i
cunoate toate mi crile inirnei omeneti . Pentru dnsul inima omeneasc
este o ogli nd deschi s, n care se uit i vede pn i prin colurile cele
mai dosnice. De care pati m omeneasc nu a vorbit el ? Care apl ecare rea
a spiritului omenesc nu este biciuit de dnsul ? Ca un doctor emi nent el
arde, sau chiar i taie cu mult bgare de seam patimile, ce rzboi esc pe
bietul muril or pe tot ti mpul ct cltorete n aceast vale a plngerei.
Dac el este cel mai aprig adversar al pati milor omeneti , pentru c la
umbra fiecreia din acestea se zrete dumanul cel ne mpcat al neamul ui
omenesc diabolul, acesta nu vra s zic c S(. Pri nte nu este ng
duitor fa de cel pctos, ci tocmai din contra se poaie susi nea, i cu
drept cuvnt, c SI. I oan Chrisostom este prin excel en oratorul dragostei
cretineti.
El, care a avut o deosebi t dragoste clr Apostolul Pavel - dup cum
se cade a avea fiecare dintre noi - ca cretini dintre gini, - el, care
aproape la fie ce pas pomenete cu drag numele lui Pavel, nu era posi bil
ca s nu tind ca i acel a, la a vesti tuturor voina lui Dumnezeu, i a se
face tuturor toate, ca pre toi s-i dobndi asc. Combate cu toat puterea
patimile omeneti , Ca oper a diabolului, este ns i ngdui tor cu cel
czut n pcat, l ncurajeaz, t mnge i l susine n lupta lui. De vei
grei din nou, zice Sf. Pri nte ctre cel pctos, din nou pocei e-te, i
ori de cte ori vei grei, vin la mine, i eu te voiu vindeca" (La Folie,
Miriob. 59). Dei pasaj ul acesta a fost unul din punctele de acuzaie ale
Sinodul ui din Dris aduse contra Sf. Chrisostom (vezi i Pall adius, pag.
66 79, i Socrat. islor. bis. 6, 21), torui e necontestat, c nimeni dup
Mntuitorul Christos i discipul ul su I oan, na mngi at i ncuraj ai n
aa mod pe cel pctos, ca Sf. Chrisostom, i nimeni nu vi ndeca att de
bine ca Sf. Pri nte 1 Care limb ar suna mai armoni os i mai pl cut la
urechile bietului muri tor? Da! Sf. Chrisostom este predicatorul dragostei
cretine, i ntreaga lui via l activitate pstoral este afieroslf acestei
dragoste. S 1 ascul tm chiar pe dnsul , cum i mrturi sete dragostea
lui ctre pstorii : Iat, zicc, cu charul lui Dumnezeu, i noi avem Irei an
acum, de cnd nu ziua i noaptea v rugm ca apostol ul Pavel, ci facem
aceasi a dup trei zile, i di multe ori chiar dup apte zi l e') i ce s a mai
petrecut sau s petrece nc? Acuzm, dojenim, lcrmm, suspi nm, dei
poate nu pe fa(, ci n I nim. Lcrmile acelea sunt cu mult mai line i
mai uoare dect a;estza .. Credeji m c dac nu mar judeca cineva ca
fiind stpnit de ambii une prisoselnic, mar vedea n toate zilele vrsnd
lacrini... Dei am putea l noi ca s v zicem : Ce-mi pas? Eu ani f
cut ceia ce mi se cerea, eu deci, sunt curat de sngel e vostru", dar nu e
de aj uns aceasta spre a ne mngia. Dac ar fi cu puliri| de a despi ca
inima noastr n dou, a|i vedea ce loc larg ocupai n ea voi cu lojii,
brbaj i. femei i copii 1 Cci aceasi a este puterea dragostei, pentru c ez
face sufletul mai ncptor dect cerul. Cuprinde|i-ne pre noi, pre nimeni
nam nedreptit..., nu v strmlora|i ntru noi (Corinth 7, 2 i 6, 12).
Aceasta o zicem i noi acum : Cuprinde|i ne pre noi. Acela ava n inima
sa ntregul Corinth, i zicea : Lrgi|i-v i voi, i nu v strmtorati I ntre
noi" (Ibid. 6, 12, 13), dar eu nu ai putea zice aa, cci tiu bine c i voi
m iubi(i pre mine i m cuprindeji... (Omilia 4 din Fapt. Apos!.). Dease-
menea s se vad omiliile 9, asupra statuelor, 1. Omilia 1 la Cartea Fa
cerei. 111, Vil i XLI, ibid. Omilia 22 din evangh. Mateiu. Omilia 3 din
Fapt. etc.).
De aici, cum i din multe alle mrturii se arat n mod ceri, c Sf. Chri-
sostom n tot timpul pstoriei sale a trit numai pentru turma sa, cri a l-a
i alierosit ntreaga sa viat i activitate. Cnd pstoriii si progresau pe
calea evangheliei, i el slta de bucurie, iar cnd dnii erau bntuii de
vro boal moral, i el era trist i amrt cu sufletul. Bucuria lor era con
si derat ca a sa proprie, iar ntristarea lor, provenit fie din abaterile dela
legea moral, fie din alt cauz, l atingea i pe dnsul . I ni ma lui cea sen
sibil i ageri mea spiritului i indicau totdeauna cam sub ce fel de forme
trebuia s prezinte auditoriului virtutea ce o recomanda, sau rutatea ce o
nfiera. Acelai subiect tratai de Sf. Chrisostom cu alt ocazie, este pre-
zzntat de el sub alte forme, potrivii auditoriului i mprejurri lor.
Sfntul Chri sostom vorbind de moral , nu caut a proba c virtutea este
virtule, sau c rul este ru, ci toat atenjiunea lui este ndreptat l aaceia,
de a desvli virtutea i a o nf|i a n toat strlucirea i aureola ei inte
rioar, tar rutatea a o arta n toat dertci unea i urci unea ei. Cu
alte cuvinte nu Sf. Chrisostom descopere morala cretin, ci aceast mo
ral, mul|mll dexteriitei oratorului, se descopere spiritel or omeneti n
toat strlucirea ei i le subj ug.
i aici st secretul, c pn n ziua de astzi, i n veci de veci, scri e
rile Sf. Chrisostom eman din ele o putere moral nenvins, care subj ug
pe toi cel ce le cetete.
Alt characteristi c a Sf. Chrisostom n arta lui oral oric este i inven-
39
) Erminia Fapt. Apostolilor este compus n anii cei de pe urm ai ps
toriei Sf. Chrisostom, cnd Sf. Printe fiind prea ocupat cu administrarea
eparchiei, i tulburat de intrigile prigonitorilor si, nu putea s predice des,
ca n Antiochia.
40
ji unea, sau arfa de a crea acolo, unde cei mai muli nu gsesc nimic de
creai . Aa de ex. n pasagi ul din epistol a ctr Romani : Spunei nchi n
ci une Prischilei i lui Achila (cap 16, 3), unde fiecare vede c este ceva
steril, simpl u i lipsii de materialul cerut de omiletic, S. Chrisostom totui
a gsi t aici subi ect de vorb, i n dou omilii consecutive a fermecat au
ditori ul vorbind despre dragostea cretin. Acesta e un exemplu din miile
de acest fel.
Att de mare este bog(i a cuvintelor i a cugetril or la Sf, Chrisostom,
n ct nu se pricepe cineva ce s admi re mai ntiu: dulceaja cuvntului,
sau ageri mea spiritului, mul i mea sau tria argumentel or. Fie-care idee ex
pri mat de dnsul, imediat esle lmuri t prin diferite exemple sau asem
nri luate din fenomenele naturei, din regnul plantelor, sau al animalelor,
di n faptele onuneti , i cu deosebi re din moravuril e i aplecrile vie|ei ome
neti. Cte-odat aceste asemnri se succedeaz una pe alta, sau mai
bi ne zis, ies din gura cea de aur fr ca ntre dnsel e s se interpun
vre-o alt idee strin, alt dat acel ai fenomen natural , sau acel ai
fapt l exami neaz din diferite puncte de-vedere, care toate sunt puse n
ai nte pentru clarificarea chestiunei.
I at de pild unul din miile de exemple de felini acesta, unde Sf. Pri nte
expli cnd auditoriului convertirea mi racul oas a apostolul ui Pavel, i in
trarea lui n Damasc, face urmtoarel e comparafi uni demne de toat admi -
raj iunea: C precum un pescar oare-care eznd pe o peair nalt i
ri di c n s>us undija, i apoi din nlfi me i d drumul n marea . , ast-fet
i stpnul nostru, care a artat pescui tul duchovni cesc, e2nd ca pre
ni te petre nal te de deasupra norilor, a dat drumul vocii sale din nl i me
ca unei undiji, zicnd: Savle, Savle, ce m goneti? i astfel a pescuit,
pe acest pete mare. i ceia ce s-a ntmpl at cu petele acela pe care l-a
pri ns Petru, dup porunca Stpnul ui, tot aceasi a s-a ntmplat i cil acest
pel e. Cci i acest pel e s-a gsi t c avea n gura sa un stati r (Malh.
17, 27), ns era fal; c adec avea n el zel, ns nu dup cunoti n|.
De-aceia, acea cunotin hrzndu-i -o Dumnezeu, a fcut acel ban (sta-
tirul) veritabil.. i ceia ce se petrece cu petii, acei ai s-a petrecut i aici.
C precum aceia ndat ce sunt scoi afar din ap, orbesc i nu mai vd
nimic, tot astfel i acesta, dup ce a fost pri ns n undi i smuncif afar
di n marea necunotinei, imediat a orbit.... Dar acea orbire a fcut ca n
treaga omenire s vad..."
Ce comparafi une frumoas! Dar cui putea s vi n n minte ca s com
pare pe apostolul Pavel cu petele? Pe trmbi a duchului, care a rsunat
pn la marginile lumei, cu cel ce nu are glas? i cu toate acestea com-
paraj i unea aceasta a Sf. Chrisoslom, te l as n uimire prin frumusefa i
adevrul coni nut n ea!
Dar n fine, care din scrierile ieite din pana i din gura de aur a Sf.
I oan, nu uimete pe cetitor nl ralt, n ct l robete cu totul? Cali tatea
aceasta la putini dintre scriitorii religioi i prolani se poate gsi .
De aceia, a mai ni ra citafii aici din scrierile lui, gsesc c e de pri sos,
de oare-cc aproape n totalitatea lor sunt de acei ai valoare, i prin urmare
ar trebui ca s fie nirate toate, ceia ce e imposibil.
Acesta esl e Si. ioan Chrisoslom ca seriil or i ritor al bisericei cretine.
Acum dac ne ntrebm, care a fost calilalea lui superi oar, i care a
osl characteri sti ca sa deosebit, negreit vom rspunde, c In prtvin|a
cuilurei filosofice i enciclopedice, nu era mai pre jos de scriitorii din tim
purile sale. Ca ermineutic al S. Scripturi a fost aproape nenlrecut, pentru
care toi ermineuticii de dup dnsul, pe el l-.au avut de bas n erminiile
1or. In privina sfineniei vieei lui a fost unul dintre cei mai rari brbai
ai bisericei cretine. Ca pstor i admi ni strator al bisericei cretine a
fost de admirat. Dar cu asemenea caliti gsi m i pe alii printre Prinii
bisericei creline. Aceia ns, care l disti nge pe Sf. Chrisostom de toi
cei-l-ali Prini, dscl i i scriitori ai bisericei cretine, aceia care l arat
a fi ne ntrecut, i n care n-a avut pn acum egal pe nimeni, care i con-
stitue slava Iui particular, este calitatea de Chrisostom pe carei -au acor-
dato seculii de dup dnsul .
A fost cu adevrat Gur de aur, a fost cel mai elocvent ritor al bisericei
cretine, pn n ziua de astzi 1)-
41
') In descrierea biografiei Sf. Chrisostom am avut n vedere 1) Patrologia
de Filaret, Archiep. Cernigovului, tradus n grecete de Archim. Neofit Pag-
hida, 2) Patrologi a de Nectarie Chefala, Mitropolitul Pentapolei, 3) Patrolo
gi a de Christodul Apostol (Constantinopole 1894), 4) Patrologi a de Diomid
Chiriacos, 5) Viaa Sfntului Chrisostom, pus la nceputul Evanghelistului
Matheiu (n Patrologia de Migne), 6) I storia bisericeasc de Contogoni, idem
de D. Chiriacos, 7) Revista periodic Evanghelicos Chirix", i alte diatrive
relati ve la acest subiect, publicate n limba greac.
C O M E N T A R I I L E
SAU
EXPLICAREA EPISTOLEI CTRE EBREI
A CELUI I HTBD SFI NI PRI NTELUI NOSTU
IOAN CHRISOSTOM
Arhiepiscopul Conslanlinopolei
(Expus din nsemnri , dup moartea lui, dc Constantin Presviterul An tichiei)
S U B I E C T U L
Scriind Romanilor fericitul Pavel li zicea: ntru ct
sunt eu neamurilor Apostol, slujba 7nea o mresc, ca doar
ai face trupul meu s rvneasc, i s mntuiesc pe vre
unii dintre dnii (Rom. 11, 13, 14) i iari n alt loc:
c cel ce a lucrat lui Petru spre apostolia tetei mprejur
a lucrat i mie ntru neamiiri (Galat. 2, 8.) Deci, dac
a fost dascl al neamurilor cci i n Faptele Aposto
lilor zice ctre dnsuf Dumnezeu : mergi, c eu La nea
muri departe te voiu trimetea (22, 21), apoi atunci ce
avea de comun cu Ebreii ? De ce li-a scris lor enistola?
i nu numai atta, ci chiar i dnii se purtau cu du
mnie fa de el, iar aceasta se poate vedea In mai
multe locuri. Aa de pild ascult ce spune Iacob ctr
dnsul: Vezi, frate! cte mii de Iudeii sunt carii au crezut
i toi sunt rsvrtitori legei, i au neles pentru tine, c
nvei desprire de la Moisi, pre toi Iudeii cei dintre nea
muri* (Fapt. 21, 20, 21), i de multe ori erau certe cu
dnsul pentru aceasta.
Deci ce oarear putea ntreba cineva cu drept cuvnt
pe acest om de legi, pe acest legist (cci doar nvase
44
legile la picioarele lui Gamaliii, pentru care avea i mult
rvn) care ar fi putut mai cu sam n aceasta s ru
ineze i s conving pe alii; de ce tocmai pe dnsul
zic, nu 1a trimis Dumnezeu ctre Ebrei ? Pentru c din
aceast cauz nc mai mult l-ar fi rzboit Iudeii. Aceast
prevznd-o Dumnezeu, c adec nu-i vor putea suferi,
mergi, zice, c eu La neamuri departe te voi trimite, . .
c nu vor primi mrturiea ta cea pentru mine* (Ibid. 22,
18). Dar apoi chiar i el zice: Doamnef ei tiu c eu
eram puind n temni. . . i cod se vrsa snge/e lui
tefan mucenicul tu, i eu eram rvnitor de fa, i m
preun voeam moartea lui, pzind hainele celor cel omo-
rau pre el (Ibid 22, 19. 20). Aceasta, deci, era o do
vad sigur, c nul vor crede.
Dealtmintrdea aa i este chiar; cci cnd cineva p
rsete religiunea i obiceiurile neamului su, dac poate nu
este vredrtic de bgat n seam, sau c este dintre cei
mici i nensemnai, nu mhnete att de mult pe cei re-
mai n urma sa; iar de cumva ar fi dintre cei nsemnai,
sau dintre cei foarte rvnitori pentru cele printeti, atunci
mai ales aceasta i mhnete i-i ntristeaz mult, ca unul
ce li-a njosit credina lor, i a trecut la credina altora.
Pe lng acestea apoi, cine se apropiea de dnsul, st
la ndoial i n oarecare necredin i nesiguran fa
de dnsul. i de ce oare ? Pentruc cei de pre lng Petru
triau aa zicnd pe lng Christos, cci vedeau i semne
i minuni, n timp ce el (Pavel) nebucurndu-se de nimic
din toate acestea i fiind cu Iudeii la un loc, deodat a
prsit credina iudaiceasc i-a devenit unul dintre
Apostoli, ceia ce era deajuns ca cele ale noastre s
fie nlate. C apostolii ceilali se prea c mrturiseau
prin harul ce cptase, i ar putea spune cineva c do
rind pe dasclul lor dnii mrturiseau aceasta, n timp
ce cel care mrturisea nvierea era mai ales el, Pavel, care
numai glasul i-1auzise. Deaceia tocmai i i vezi pe dnii
(Ebrei) rzboindu-1 cu furie, i totul fcnd spre a-1 ucide.
Dar dac necredincioii deaceia erau nfuriai contra lui,
de ce atunci erau nfuriai i cei credincioi ? Pentruc
propoveduind neamurilor, era silit de-a li propovedui cre
tinismul curat, iar dac n Iudeia n-a reuit, cauza a
45
fost c poate nu sa ocupat n deajuns. Petru ns, i cei
de pe lng dnsul, ca unii ce propoveduia n Ierusalim,
unde mare era zelul i rvna, erau silii de a propovedui
pzirea legei, pe cnd Pavel era n mare libertate din
acest punct de vedere. Dar apoi cei dintre neamuri erau
chiar i mai numeroi dect cei dintre Iudei, i deci erau
afar de lege, ceiace slbea legea, de care nici nu aveau
vro evlavie, fiindc Pave! toate le propoveduia curat. De
sigur c prin aceasta credeau dnii c apostolul se va
sfii de mulime, pentru care i ziceau: vezi, frate cte mii
de ludei sunt cari au crezut? fapt pentru care l urau
i dispreuiau, cci au neles pentru tine zice, c nvei
desprire dela Moisi, adec abatere dela lege.
Apoi atunci cum de a scris Iudeilor aceast epistol,
nefiind dascl al !or? Si cror anume Iudei le-a trimis
epistola? Mie mi se pare c celor din Ierusalim i din
Palestina. Deci, cum de le-a scris? Dupre cum i a bo
teza nu era treaba lui, i totui a botezat, c <rm m a
trimis pe mine Christos s botez zice, i nici nu l-a
mpiedicat, tot aa i aici el o iace aceasta n treact.
Dar apoi cum nu li-ar fi scris lor, pentru care ar fi voit
a fi i anatema? Pentru care i zicea: tii c jratele
Timolheiu este slobod, cu care de va veni mai curnd, v
voiu vedea pre voi (Ebr. 13, 23), fiindc nu era nc n
carcerat. Dup aceia a stat n Roma doi ani n nchisoare,
apoi a fost liberat, dup care s-a dus n Ispania unde
poate a vzut i Iudei, i atunci iari a venit la Roma,
cnd a i tost ucis pe timpul lui Neron.
Epistola ctre Timotheiu a fost scris mai nainte de
aceasta, cci acolo zice: c iat eu m jertfesc i * n
tru rspunsul meu cel dinti nimeni n-a mers cu mine.
(II. Timotheiu. 4,6,16^dealtfel n multe locuri l vedem
luptndu se, precum depild, spune i Thesalonicenildr
scriindu-le: .Urmtori (imitatori) v-ai fcut bisericilor lui
Dumnezeu, celor ce sunt n lude La (I Thesal. 2, 14), i
chiar acestora scriindu-le, mai departe zice: c frtfirea
averilor voastre cu bucurie ai primit (Ebr. 10, 34). Ai
vzut cum ei se luptau ?Dar dac fa de apostoli dnii
se gseau astfel, i nu numai n Iudeia, ci i acolo unde
se aflau printre etnici, ce nu ar fi fcut credincioilor ?
De aceia l i vezi mai ales pe dnsul ngrijindu-se, cci
cnd de pild zice: iar acum rnetg n Ierusalim slujind
sfinilor (Rom. 15, 25), i iari cnd ndeamn pe Co-
rintheni spre facerea de bine, scriind despre colecta fcut
de Macedoneni, i zicnd: de va fi cu cuviin s merg
i eu, voiu merge (II. Corinth. 8, 1. I Cor. 16, 4) aceasta
o zice. i cnd spune apoi: -numai ca s ne aducem aminte
de cei lipsii, care m-am i nevoit aceasta a o face* sau
i cnd spune: ne-au dat dreapta mprlirei, mie i iui
Varnava, ca noi s mergem la neamuri, iar ei la terea
mprejur (Gal. 2, 10.9. ), tot aceasta o arat, i acestea
nu le spune cu privire numai la sracii deacolo, ci ca cu
toii s se mprteasc din acea binefacere. Cci zice,
nu am mprit ntre noi binefacerea dup cum am m
prit propoveduirea, noi adec la neamuri, iar aceia la
cei tiai mprejur, adec tot aa s urmm i cu ngri
jirea de sraci. i n fine peste tot locul l vezi pe Pavel
avnd mult ngrijorare de aceasta, i cu drept cuvnt, cci
la alte neamuri, printre care erau i Iudei i Elini, nimic
din acestea nu . erau. Acolo ns fiind c se prea c st
pnesc i sunt de sine stttori, i multe le fcea i dup
legile lor proprii, fiindc stpnirea nc poate nui avea
fiiin, sau c nc nu era n totul supu? Romanilor,
de sigur c se purtau cu mult tirnie. C dac i n
alte ceti se purtau aa, ca de pild n Corint, unde
bteau pe mai marele Sinagogei naintea divanului guver-
natoriului, iar lui (ialion nu-i psa nimic din toate acestea,
ce nu sar fi petrecut n Iudeia r ').
Ai vzut deci c n alte ceti i duc pre dnii na
intea stpnitorilor, i cer ajutoriul chiar al celor de alt
neam ?
Aici ns nu duc nici-o grij de aceasta, ci nsui i
compun sinedriul i ucid pe cine voiesc. Aa de pild
au ucis pre tefan, aa au btut i pe apostoli, fr s-i
mai duc, naintea stpnitorilor, tot aa i pe Pavel era
s-l ucid dac nu lar fi rpit din mijlocul lor a) sutaul.
i toate acestea se petreceau n timp ce erau preoi,
aveau templu, avea ceremonial religios, aveau jertfe. Pri-
'). Not. vezi capitolul 18, din Faptele Apostolilor.
*) Vezi cap. 7, 12 i 21 din Faptele Apostolilor.
47
vete cum chiar Pavel a fost judecat de preot, cnd a
i zis: am tiut, frailor, c este Arhiereu ) i aceasta
se petrecea naintea stpnitorilor,-de unde se vede c
aveau mult putere. Gndete-te de aici cte nu ptimeau
cei ce locuiau n Ierusalim i n Iudeia. Deci, cel ce se
ruga a fi anathema de la Christos pentru cei ce nc nu
crezuse, iar pe credincioi i sluja aa, c i el sar fi
dus dac era nevoie, i n fine pretutindeni avnd mult
ngrijire de dnii, ce poate fi de mirare dac i prin
epistol i ndeamn, i-i povuete, dac pre cei czui
i ridic i i ndreapt ?
Cci erau muli necjii i descurajai n urma multor
scrbe, ceia ce i arat cam pe la fiuea epistolii, zicnd:
Pentru aceia mnile cele slbite, i genuchile cele slb-
noage vi le ndreptai i iari: c nc puin oare-ce,
cel ce este s vie va veni, i nu va zbovi i iari: iar
de suntei fr de certare, iat dar c suntei ieciori din
curate, iar nu Jii- (Ebrei 12. 12, 10, 37. 12, 8). Fiindc
erau Iudei, i nvase i dnii de la prinii lor, c att
cele bune, ct i cele rele trebuia s le atepte la pi
cioare, i astfeliu s triasc, iat c atunci era cu tocul
contrar: cci cele bune erau n speran i dup moarte
iar cele rele n mni i. rbdnd multe i, de aceia era
natural ca muli s se mpuineze, i apostolul s fac
mult vorb de aceasta.
Dar despre aceasta vom vorbi la timpul cuvenit; deo
camdat ns'numai c a fost necesar de a li scrie lor
pentru cari avea atta ngrijire. Cauza ns pentru care
n-a fost trimis epistola ctr dnii, este nvederat. Deci
nu era mpiedecat de a li scrie. Cum c se mpuinase
cu sufletul, o arat zicnd: Mnele cele slbite, i genu-
chile cele slbnonge vi le ndreptai (12, 12) i iari:
C nu este nedrept Dumnezeu, s uite lucrul vostru i
osteneala dragostei*. (6. 10). Sutletul fiind cuprins de is
pite, de multe-ori se abate i de la credin. De aceia
ndeamn de a fi cu bgare de sam la cele auzite, i
s nu li fie inima nrutit de necredin. Aceasta este
i cauza pentru care multe vorbete de credin n aceast
*) A se vedea capit. 23 din Faptele Apostolilor.
epistol, iar pe la sfrit pane de fa o molime de
exemple, c i acelora le-a fgduit a avea bunurile la
picioarele lor, i cu toate acestea nu totdeauna le-au avut.
Dar afar de aceasta, ca s nu cread c au fost cu
totul prsii, deodat li pune dinainte dou lucruri: nti
de a suferi toate cu brbie, i al doilea de a atepta
rsplata, cci de sigur c nu va trece cu vederea pe cei
de pre lng b'el, i pre ceilali drepi nerspltii.
Iar aceast ndemnare o face din trei puncte de ve
dere: de la cele ce a ptimit Christos, dupre cum nsui
zice *JVu este sluga mai ?nare de ci Domnul su, de la
bunurile care atepta pe cei ce cred, i al treilea, de la
cele rele. Iar aceasta o susine nu numai prin cele vii
toare, care ar fi fost mai puin probabil, dar chiar i
de la cele trecute i ntmplate cu prinii lor. Aceasta
o face i Christos, zicnd acum de pild: Nu este slug
mai mare de ct Domnul su i iari multe locauri
simt n casa tatlui meu alt dat jlete de mii de ori
pre cei ce nu cred. Face apoi mult vorb i de Noul
i Vechiul Testament, fiindc fa de credina n nviere
i erau de mult folos.
Pentru ca nu cumva din cele ce a ptimit dnii s
nu cread c a nviat, aceasta o dovedete prin Proroci.
Arat apoi c nu cele ale Iudeilor sunt ludate, ci cele
ale noastre, c nc i templul a amorit, i cele ale jrt-
felor deasemenea, pentru care i zice: Deci dar s ieim
la dnsul afar de tabr, ocara lui purtnd (Cap. 13,
13). Dealtmintrelea i st mpotriva i urmtoriul fapt: c
era natural ca s i se spun de unii, c dac acelea erau
umbr, dac erau icoan, cum de nu au fost lsate la' o
parte, sau nu-au fost scoase pe nesimite, artndu se ade
vrul, ci nc sunt n floare? Dar i aceasta el a dat a
nelege foarte linitit, ca petrecute la timpul potrivit.
Cum c dnii aveau mult timp n credin i n necazuri
o a nvederat zicnd: '.Dator fiind voi a Ji dascli pentru
vreme i iari s nu fie ntrunul din voi inim vi
clean a necredinei i iari: Urmtori s v facei
celor ce motenesc fgduina prin credin Cap. 5, 12f
3. 12, 3, 12).
48
49
O M I L I A I
In multe feluri i n multe chipuri de demult Dumne
zeu grind prinilor notri prin Proroci, n zilele aces
tea mai de pe urm a grit nou ntru Fiul, pre cart
l-a dat motenire tuturor, prin care i veacurile sau fcut
Cu adevrat, c unde sa nmulit pctui, acolo a pri
sosit Darul. Aceasta deci o spune Fericitul Pavel chiai
n exordul epistolei trimis Ebreilor. Fiindc er natura
ca ei s fie necjii i sbuciumai de rie, i judecndu-se
din toate acestea s se creaz pre dnii mai pre jos de
toate celelalte neamuri, arat prin aceast epistol, c
dnii sau bucurat de cel mai mare i mai nalt char,
aind auditoriul chiar dela nceput. De aceia i zice :
/ multe feliuri i n multe chipuri de demult Dumnezeu
grind prinilor prin Proroci, n z i !ele acestca mai de
pe urtn a grit nou ntru F i u P .
Dece oare nu sa pus pe dnsul mai nainte de Pro
roci ? de i aciunea lui a fost cu att mai mare dect
a acelora, cu ct i mai mari lucruri i sau fost ncredinat
lui. Dar nu face aceasta. Dece oare ? nti pentru c
s'a pzit a gri de dnsul lucruri mari, al doilea c audi
torii nc nu erau desvrii, i al treilea c voia a-i
nla pre dnii nc mai mult i a art marea lor su
perioritate. Este ca i cum ar fi zis: i ce lucru mare
este, dac a trimis pre Proroci la prinii votri? C a
trimis la voi pre nsui Fiul su cel unul nscut. De aceia
bine a fcut, c i-a nceput epistola cu expresiunea :
In multe fchiri i in multe chipuri *, cci arat, c nici
Prorocii chiar nu cunoteau pe Dumnezeu, i c numai
Fiul l cunotea. Expresiunea n multe feliuri i n multe
chipuri tnsamn n diferite moduri, i c eu a?n nmulit
vederile zice, i n mni/e Prorocilor m ara asemnat (prin
Proroci mam fcut artat) (Osie 12, 10).
A c superioritatea nu st numai n aceia, c dac
acelora li sa trimis Proroci, nou ni s'a trimis pe nsui
Fiul, ci i n aceia c nimeni dintre dnii nu cunotea
pe Dumnezeu, ci numai Fiul su cel unul-nscut l cu-
4
note. Aceasta no pune din capul locului, ns prin
cele ce urmeaz o mrejte, cnd mai cu sam grete
despre omenire. Cci cruia din ngeri a zis cndva :
Fiul meu eti tu, eu astzi te-a?n nscut i ezi dea-
dreapta mea (vers 5 i 13)? Dar tu privete nelep
ciunea lui cea mare, cum mai ntiu arat superioritatea
de la Proroci, apOi cum i d hotrrea, ca fiind ceva
mrturisit de toi ; c acelora li-a grit prin Proroci,
iar nou prin unul-nscut. Dar dac acelora li-a
grit i prin ngeri (cci i ngerii au grit Iudeilor) apoi
i prin aceasta noi avem tot partea cea mai mare, cci
nou ni-a grit prin Stpn, pe cnd acelora prin slugi,
cci i ngerii ca i Prorocii sunt mpreun slujitori.
i bine a zis el: -n zilele cele mai de pe urm fiindc
i aceasta i a i i mngie ca desndjduii cu totu).
C precum zice i aiurea c: Domnul aproape este i
nimic nu v grijii (Filipp 4, 6, 5), i aiurea: c mai
aproape este nou mntuirea acum, de ct cnd am crezut
(Romani 13, 11), tot aa i aici. Deci ce vra s spun?
C tot cel ce i cheltuiete timpul n lupt, cnd aude
de sfritul luptei, se resufl puin, aa zicnd, tiind c
pedeoparte este sfritul ostenelelor sale, iar pedealta
nceputul odihnei.
In zilele acestea mai de pre urm a grit nou ntru
Fiul*. I at iari ntru F i u l , adec prin Fiul, spunnd
aceasta ctr cei ce zic, c se potrivete asemenea ex-
presiunea Duhului. Ai vzut c particula ntru este egal
cu prin ? Dar i expresiunea de demult cum i n
zilele acestea mai de pre urm, iari las a se nelege
altceva. i ce anume ? C fiind la mijloc mult timp, cnd
urma a fi pedepsii, cnd lipsau charurile, cnd nu era
speran de mntuire, cnd de pretutindeni ateptam a
avea tot mai puin, atunci am ctigat mai mult. i pri
vete cu ct nelepciune a spus aceasta, cci n-a zis
Christos a grit de i el a fost care a grit, ns fiindc
sufletele lor erau slabe i neputincioase, i nici nu puteau
s aud vorbindu-se cele de Christos, i a grit nou ntru
Fi u l zice. Dar ce spui? Dumnezeu a grit prin Fiul?
Da! zice. Dar unde este superioritatea? Aici ai artat
pe deoparte c Noul i Vechiul Testament sunt ale unuia
50
i aceluia, iar pe dealta c nu este o superioritate mare.
De aceia tocmai desfur ideia n aceast expresiune:
grit nou ntru Fiul*, dei lui de sigur c nu i-a
vorbit, ci apostolilor, i printrnii celor muli. Ins i
laud i pre dnii prin aceast expresiune, i arat c
i lor li-a grit, n acelai timp ns se atinge i de Iudei,
c adec aproape toi crora li-au grit Prorocii, au fost
ri i spurcai. Pn acum el ns nu tace vorb de
aceasta, ci numai de darurile acordate de Dumnezeu.
De aceia i adaoge: Pre care l a pus motenitor
tuturor. Aici vorbete de trupul su, precum zice i
David n Psalmul al doilea: Cere de la mine, i-i vom
da ie neamurile motenirea ia, cci doar nu numai lacob
este partea Domnului, sau numai Israil clironomia lui, ci
noi cu toii. Dar oare ce va s zic pe care l-a pus
clironom? Adec pe dnsul l-a fcut Domn i stpn al
tuturor, ceia ce a spus i Petru n Faptele Apostolilor:
c Domn i Christos l-a fcut Dumnezeu (Cap. 2, 36).
Fcnd uz de numele de clironom sau motenitor, dou
lucruri invedereaz: i veritatea nfierei, n acelai timp
i nedeslipirea lui de stpnie: Motenitor tuturor,
zice, adec al ntregei lumi. Dup aceasta iari aduce
vorba la cele dinainte, zicnd: prin care i veacurile
le-a fcut*.
Dar oare unde sunt cei ce spun: era timp cnd Fiul
nu era? Apoi fcnd uz de suiuri1), mai departe griete
lucruri cu mult mai mari dect acestea, zicnd: i care
fiind strlucirea slavei i chipul ipostasului. su, i pur
tnd toate cu cuvntul puterei sale, prin sine singur fcnd
curirea pcatelor noastre, au ezut deadreapta mrirei
ntru cele nalte, cu atta mai bun fcndu-se de ct
ngerii, cu ct mai osebit de ct dnii a motenit nume*.
(Vers. 3, 4). Vai! ct nelepciune la acest fericit apostol!
sau mai bine zis, nu nelepciunea lui Pavel, ci a Duhului
51
l ) AvaSaSjJ W? Kai:*5a0jJ .6? = suiuri i pogoruri ca pe treptele screi,
sunt luate i ca figuri ritorice, spre a arta ridicarea sau nlarea cuvntului
i a ideei, sau pogorrea lui. precum de pild n versetul de fa. 'A va 6a 0[t-
jO? '/pwu.svo; = ficnd uz de suiuri, adec nlnd ideia pe nesimite,
ridicndu-se cu ideia in sfere nalte, etc., a-i fune suiuri in inima sa (Ps. 83,
>6) n mod figurativ, nsamn a avea idei mari de dnsul, a fi trufa.
52
este de admirat aici. Cci nu din mintea sa a grit
acestea, i nici c a putut scoate atta nelepciune dela
dnsul. i de unde oare ? Nu cumva din cuitul su de
curelar i din pielea ce-o avea dinainte? Sau poate c
de la camera lui de lucru? Dar aceasta a fost din lucrarea
dumnezeeasc, aa zicnd. Na putut mintea lui s zmis
leasc astfel de cugetri, fiind mai ales atunci att de
umilit, i nefiind ceva mai mult de ct a precupeilor
din pia, cci cum era cu putin ca s fac aa ceva
acea minte, care se ocupa cu pieile i cu cumprarea
lor? Nu, ci charul Duhului, care se arat acelora pe care-i
voiete. C precum un copil mic cnd voiete a se ridica
pe un loc nalt i a sosi In vif, sau c voiete a se sco-
bor la vale, o face aceasta ncet i cte puin pind
pe scrile de sub picioare, apoi dup ce a ajuns sus, dac i
vei porunci s se uite n jos, l vei vedea ameind i
ntunecndu-i-se naintea ochilor: apoi nspimntat se
pogoar iari n jos, ceia ce face de a se mai resufla
aa zicnd; apoi revenindu-i n fire iari se urc, i
iari se pogoar, ntocmai aa tace i fericitul Pavel
cu Ebreii n aceast epistol, i pretutindeni, nvnd
aceasta de la dasclul su. Cci i el (Christos) aa fcea.
acum nlnd auditoriul, acum scoborndu-1, i nelsndu-1
a sta mult ntrun loc. Privete-1 i aici prin cte suiuri
sau trepte i-a ridicat la nlime, i dup ce i-a suit pn
n vrful evseviei, mai nainte de a amei ei i a li se
ntuneca vederile, iat cum i scoboar n jos spre pmnt,
i dndu-li timp s se rsufle, zice: Ni-a grit nou
ntru Fiul i iari 7-a fcut motenitor tuturor. Aa
dar numele Fiului este deacum comun, c unde se sub
nelege adevrat sau veritabil, numai de ct c este i
superior. Pn aici el, ori cum ar fi pregtete cuvntul
i arat c estp de sus.
Dar tu privete cum mai nti el a pus ideia pe cea
mai de jos treapt, zicnd: i-Pre care l-a pus moteni
tor tuturor, cci expresiunea l-a pus motenitor este
ceva jos, iar apoi te ridic mai sus, zicnd: prin care
i veacurile au fcut, iar la urm pe treapta cea
mai nalt, i pe lng care numai este alta, zicnd: Care
fiind strlucirea slavei i chipul ipostasului lui>. Cu adevrat
c s-a urcat pn la lumina cea neapropiat, pn la n
sei strlucirea slavei, i mai nainte de a se amei i de
a se ntuneca vederea, privete ct de linitit l pogoar
in jos, zicnd: i purtnd toate cu cuvntul puterei sale,
prin sine singur fcnd curirea pcatelor noastre, a e
zut deadreapta marnei ntru cele nalte. N-a zis simplu
<a ezut ci i fcnd curit ea pcatelor noastre a ezut,
cci spune de ntrupare, i apoi iari griete lucruri
umilite. Dup aceia din nou se urc la cele nalte zicnd:
a ezut deadreapta slavei ntru cele naltei, dup care
apoi prin induciune se scoboar la cele de jos, zicnd:
Cu atta mai bun fcndu se de ct ngerii, cu ct mai
osebit de ct dnii a motenit nume. Aici spune i des
pre iconomica ntruprei lui, cci expresiunea wai bun
fcndu se nu arat fiina lui dup T at,cci aceea nu
s-a fcut, ci a fost din veci ci arat fiina lui cea dup
trup, cci aceasta s-a fcut. De ct vorba lui nu este acum
pentru esena sau fiina lui, ci precum Ioan grind: cel
ce vine dup mine mai ntide mine au fost'''' (Ioan 1, 15)
nvedereaz prin aceasta cinstea i slava lui cea mare,
tot aa i aici Pavel zicnd ,,cu att mai bun fcndu-se
de ct ngerii, cu ct mai osebit de ct dnii a motenit
nume''\ aceeai o arat. Ai vzut c vorba lui este de
trup? Acest nume Dumnezeu-Cuvntul din veci l-a avut,
i nu 1a motenit dup aceia i nici c a devenit mai bun
de ct ngerii atunci cnd a fcut curire pcatelor noas
tre, ci venic a fost mai bun, i nc mai bun fr dea-
smanare. Despre trup aceasta s-a spus. Dealt-feliu i
printre noi este obiceiul de a vorbi despre om, i a gri
att nalte ct i de cele josnice, cci cnd de pild zi
cem : omul nu este nimic, omul este pmnt, omul este
cenu, noi dela cele mai de jos numim totul. Iar cnd
zicem: omul este nemuritoriu, omul este fiina cuvnt
toare i c este n nrudire cu cei de sus, atunci dela
cele mai nalte i mai bune plecnd noi numim totul.
Tot aa i de Christos; acum de pild Pavel vorbete de
dnsul plecnd dela cele mai bune i mai nalte, voind a
ne pune nainte iconomiea utruprei lui i a ne nva
despre neamestecarea natureilui, iar alt dat face vorb
plecnd dela cele mai de jos.
53
54
1) Deci dac a fcut curirea pcatelor noastre, s re-
mnem curai, i s nu mai primim nici-o pat, ci s ps
trm podoaba i frumusea pe care ne-a dat-o, iastfeliu
s ne silim de a le pstra curate i neptate, ca s
nu aib nici-o pat sau sbrcitur, sau altceva de acest
fel. Cci pete sau sbrcituri sunt chiar i cele mai mici
pcate, ca de pild: hula, clevetirea, batjocura, minciuna,
sau mai bine zis nici nu sunt acestea aa de mici, ci nc
mari i chiar foarte mari, aa c lipsesc pe cineva pn
i de mpria cerurilor. Cum i n ce feliu? Cel ce nu
mete pre fratele su nebun, vinovat este focului gheenii,
zice Mntuitcriul (Math. 5, 22). Deci dac celce numete
pe altul nebun, sau ceiace se pare c este vorb de copii
care este mai uurel de ct toi oamenii i este de
unul vinovat gheenei, dar nc cel ce numete pe fratele seu
ru crescut, fctoriu de rle, ticlos, i cum de alte
batjocori l ncarc, ce pedeaps oare nu va lua? Ce poate
fi mai nfricoat de ct aceasta? Dar ngduii-mi v rog
vorba. Dac cel ce face unuia dintre cei mai mici, lui i
lace, iar care nu tace unuia dintre cei mai mici, lui nu-i
face, cum s nu fie -acelai, deopotriv i pentru cel ce
laud ca i pentru cel ce hulete? Deci cel ce batjocore-'
te pre fratele seu, pre Dumnezeu l batjocorete, cum i;
cel ce cinstete pre fratele seu, pre Dumnezeu l cinstete.;
S nfrnm deci limba i s o deprindem de a fi pl-'
cut. ,, Oprete-i limba ta dela ru. (Ps. 33. 12) zice.
Nu de aceia ni-a dat-o Dumnezeu ca s hulim si s bat
jocorim, sau ca sa ne defimm unii pre alii, ci ca s
ludm pre Dumnezeu, ca s vorbim lucruri de acelea
care face plcere altuia, care sunt spre edificare, spre fo
losin. Ai grit pe cutare de ru ? i ce ctigi adu-
cndu-i i ie i aceluia vtmare ? Ai ctigat doar
slava celui ce acuz. Nici un ru nu este care s stea
numai la cel ce ptimete, ci cuprinde i pre cel ce face
rul. De pild zavistnicul se pare c vatm pe altul,
dar mai nti el singur se bucur de nedreptatea ce o
face, frmndndu-se n sine, i fiind urt de toi. Avarul
*) Partea moral, Povuiri spre a pstra inocena, i a nfrna limba, i
despre milostenie care de o avem, de nimic alt nu mai simim nevoie la
judecat. (Veron)
lipsete pe un altul de bani, dar se lipsete i pe dnsul
de iubirea altora, sau mai bine zis de toi este nvino
vit. Un nume bun, este cu mult mai de preferat de
ct banii, pentru c pe cnd un nume bun, o faim bun
nu se poate terge aa de uor, banii se pot ctiga uor,
dar s pot i pierde uor, sau mai bine zis, dac
banii nu sunt, cu nimic nu vatm pe cineva, n timp ce
dac nu este un nume bun, aceasta face pe cineva de a
fi despreuit i de rs, ba nc tuturor duman i rzboinic.
Cel furios iari pe dnsul se pedepsete mai nti, n-
furiindu-se, i numai dup aceia este vtmat cel asupra
cruia se inluriaz. Tot aa i brfitorul, mai nti pe
dnsul se necinstete i dup aceia necinstete, pre cel
dumnit, sau c poate nici na putut s-l necinsteasc,
i pe cnd acela pleac urt i dispreuit de toi, acesta
este nc mai mult iubit. Cnd cineva aude vcrbindu-se
de dnsul rle, dar el nu rspltete cu rle, ci nc
laud pe clevetitorul su i-l admir, de sigur c nu pre
acela l laud, ci pre dnsul singur, cci dupre cum
am mai spus i alt dat, clevetirile aduse contra celor
deaproape ai notri mai nti se ating de clevetitori. Tot
aa i cele bune aduse aproapelui nostru, mai nti mul-
mesc i nveselesc pe cel ce le face. Cci cel ce z
mislete binele su rul asupra aproapelui, cu drept cu
vnt ca dnsul mai nti va gusta din ceia ce-i d. Pre
cum se ntmpl i cu apa ce curge din izvor, fie srat,
fie bun de but, c ea umple i vasele, n acelai timp
i izvorul nu-i mpuineaz ; tot aa i rul i binele,
ori de unde ar iei, pe acela mai nti l bucur sau l
pierde. Acestea pentru moment.
Dar pe cele deacolo, fie ele bune sau rele, cine le va
povesti ? Nimeni. Cci dac cele bune sunt mai presus
i covresc ori-ce minte omeneasc, dar nc relele de care
se spune pe fa, artndu-ni-se numele lor : loc, zice
este acolo, i ntunerec, i legturi, i viermele cel nea
dormit ; dar nu numai acestea ce ni s-a spus stau de
fa, ci nc i altele mai grozave. i ca s aili, gndete-te
mai nti bine. C spune-mi: dac este loc, cum de este
i ntuneric ? Ai vzut c aceasta este mai grozav de ct
aceia ? C nu mai este nici lumin. i dac este loc, cum
55
de mai arde ntruna? Ai vzut c aceasta este mai grozav
de ct aceia ?
C nu se mai stinge nici-odat, pentru care se i nu
mete nestins. S ne gndim deci ct de mire ru este
de a arde ntruna, i de a fi n ntuneric, de a se vi-
cra i a scrni din dini, i de a nu fi auzit de nimeni.
Dac cineva dintre cei de bun neam fiind pus n tem
ni, numai ct c se gsete In putoare, n ntuneric i
legat mpreun cu omortorii de oameni, &i o crede mai
grozav de ct moartea, apoi gndete-te ce va fi, cnd
vom fi ari la un loc cu omortorii lumei, nici vznd i
nici fiind vzui, ci ntr-o aa mulime crezndu-ne singuri.
Acolo ntunericul i bezna acea grozav nu ne ls de a
vedea nici de pe cei pe lng noi, ci fie-care se va gsi aa,
c i cum ar fi singur. Deci dac ntunericul singur prin
sine i ne tulbur i nfricoeaz sufletul, apoi ce va fi
dac pe lng ntuneric vor mai fi i arderi i dureri n
fricoate ?
De aceia v rog ca acestea ntruna s le rumegm n
noi, i s suferim scrba i ntristarea ce ni vine la auzul
acestor vorbe, ca nu cumva s suferim pedeapsa prin fapte.
Cci toate acestea vor fi numai dect, i din cei ce au
fcut fapte vrednice de osnd-nimeni nu va scpa, i nici
tat, i nici mam, nici frate, chiar de ar avea mare cu
raj, sau mare trecere pe lng Dumnezeu nu va pu
tea face nimic. Fratele nu izbvete zice, au izbvi-va
omul (Ps. 48,7) ? Cci el este care respltete fie-cruia
dup faptele sale, i prin acestea se va mntui sau va fi
osndit.
Facei v vou prietin din tnamona nedreptii (Luca
16, 9), zice. Aa dar s ne ncercm, cci este porunca
stpnului, i cele de prisos ale bogiei s le mpr-
tiem sracilor. S facem milostenii ntru ct timp suntem
stpni, cci aceasta vra s zic de a ni face prieteni
din mamon. S deertm acel foc, ca s-l stingem, ca
s avem curaj acolo, cci acolo nu vor fi acetia cari s
ne primeasc, ci faptele noastre. Cum c nu va fi cu pu
tin ca prietinii de aici s ne poat mntui, o putem
afla din expresiunea adaos imediat. Cci, de ce na
zis de pild : facei-v prietini cari s v primiasc n
56
venicele lor salae, ci adaoge i modul facerei ? Pentru
c zicnd: din mamon nedreptei, a artat c pe aceti
prietini i putem iace prin bani, invedernd, c nu cum
sar ntmpla ni vom ctiga prietinia, i c singur prie-
tinia nu ne va folosi cu nimic, dac nu vom avea fapte
bune, dac nu vom mprtia bogia ce pe nedreptul o
am adunat. i cuvntul acesta al nostru pentru eleimo
sin se potrivete nu numai celor bogai, ci i celor s
raci. Chiar de-ar fi cineva care s hrnete din cerit,
cuvntul acesta se adresaz i lui, cci doar nu este
cinev att de srac, nct s nu poat avea la ndmn
doi bani. Este cu putin ca i din puin s de cinev
puin, i s ntreac chiar pre cei ce au dat mai mult,
precum vduva cea din evanghelie, fiindc mreia milos
teniei nu se judec pe msura celor date,aa c peste
tot locul avem trebuin de dragostea cea ctr Dum
nezeu. Dac facem milostenia cu o asemenea inteniune,
chiar dac din puinui ce avem dm puin, nu-i va n
toarce Dumnezeu faa dela aceasta, ci o va primi ca
mare i minunat, fiindc el i sama la buna inteniune,
iar nicidecum la cele date. Chiar de ar fi milostenia ct
de mare, totui el i d votul pentru acea fcut cu
inim bun, i pre dttoriu l face motean venicelor
bunti. Crora fie ca cu toii s ne nvrednicim prin
charul i a sa filantropie.
57
O M I L I A I I
,, Care fiind strlucirea slavei i chipul postasului su,
i purtrii toate cu cuvntul puterei sale, prin sine singur
fcnd curire pcatelor noastre
Pretutindeni est nevoe de o cugetare dreapt, dar
mai cu sam cnd grim sau auzim grindu-se de Dum
nezeu, cci nici limba nu poate gri ceva, i nici ure
chea nu poate auzi, sau mai bine zis nici una nici alta
nu sunt in stare de a gri, sau a asculta cu toat dem
nitatea mreia lui Dumnezeu. i ce spun eu de limb
i ureche? Cnd nici chiar mintea, care e mult mai su
perioar acestora, nu poate cuprinde exact, nu poate
58
exprim exact ceia ce voim a gri de Dumnezeu. C
dac pacea lui Dumnezeu covrate toat mintea, i
cele pregtite celor ce-1iubesc pre dnsul, la inima omu
lui nu sau suit, apoi cu att mai mult nsui El, Dum
nezeul pcei i ziditorul tuturor, covrate mai mult m
sura cugetrei noastre. Deci, trebuie de a primi totul cu
credin i evlavie, iar cnd raiunea se oboseste i nu
poate reprezenta cu exactitate cele vorbite, atunci mai
ales s slvim pre Dumnezeu, c avem un astfel de Dum
nezeu, care covrate i mintea, i cugetarea noastr.
Multe cugetri de Dumnezeu, pe care ns nu le putem
exprima, sau c multe exprimm, dac nu putem a le
i cuget, precum de pild cnd zicem c Dumnezeu
este pretutindeni; dar cum aceasta? Noi nu putem pri
cepe. Cum c Dumnezeu este ne trupesc, adic putere ne-
material, cauza tuturor celor bune, o tim, dar cum
este? nu tim. I at dar c grim, c exprimm cu gra
iul, dac nu pricepem. Am zis, c este pretutindeni, dar
nu pricep; am zis c este fr nceput, dar nu pricep ;
am spus c sa fcut prin sine singur, i iari nu pot
pricepe. Deci, este ceva, pe care nu pot nici exprim;
mintea pare c ar cuget ceva, dar nu poate spune, nu
poate exprim exact ceeace cuget, i ca s vezi i pre
Pavel neputincios i ne fiind n stare de a spune exem
plele cu exactitate, te nfricoezi pare-c i nimic mai
departe nu cauiascult. Spunnd de Fiul c este crea-
toriu, ce adaoge? Care fiind strlucirea slavei, zice i
chipul ipostasului su. Dar aceasta trebuie a o lu cu
evlavie i toate cele absurde a le arunc la o parte.
*Strlucirea slavei- zice. ns ia sama bine cum o ne
lege el, i tot aa primete-o i tu. C adec dintrnsul,
c fr durere, c cu nimic nu sa mpuinat, cu nimic
nu sa micitfiindc sunt uniia cari scot din acest exem
plu oareare idei absurde. Strlucirea, zic ei, nu este
singur ipostatnic, nu fiinaz de la sine i prin sine,
ci-i are fiina n altceva.
Deci, tu s nu nelegi aa fel omule, i nici s suferi
de boala lui Marcel i Fotinos 1). cci aproape de tine st
1) Eresiaihi aparinnd eresului Antitrinitarilor din secolul al 2-lea i 3-lea
leacul ce te vindec, ca s nu cazi n aceeai cugetare,
i s te lase a fi cuprins de acea boal vtmtoare. Aa
dar ce zice el mai departe? <i chipul iposiasului su
nvedernd prin induciune, c precum Tatl este n ipostas
(evoTOXJTatoig), singur nfiinat, i de nimeni avnd nevoe
spre fiina sa, tot aa i Fiul. Aici artnd c Fiul este
n totul neschimbat, te trimite apostolul la chipul propriu
al prototipului, i te nva c el prin sine este n ipostas,
adec singur nfiinat. Mai sus spunnd c Dumnezeu
printrnsul a fcut totul, iat c aicea i d autoritatea,
cci ce adaoge ? Purtnd toate cu cuvntul puterei sale
pentruca din aceasta s scoatem nu numai chipul ipos-
tasului lui, ci nc c el toate le ocrmuete cu autori
tate. Privete, deci, cum ceia ce este propriu al Tatlui
el o atribuiete i Fiului, cci de aceia n a spus simplu
purtnd toate i nici n-a spus cu puterea lui, ci cu
cuvntul puterei sale. Precum i mai sus ne-a ridicat
cte puin, i apoi iari ne-a scobort, tot aa i acum
ne ridic i ne scoboar din nlime, ca pe nite scri,
i apoi iari zice prin care i veacurile a fcut'. Pri
vete cum i aici deschide deodat dou ci, cci voind a
ne feri de inovaiile lui Savelie i Arie ) unul combtnd
neschimbarea ipostasului lui, iar celalt brfind c nar fi
de aceeai natur cu Tatl, adec neegal deodat, zic,
le rstoarn pe amndou. i cum face aceasta ? Apoi
iat c dup Ce se ntoarce n dreapta i n stnga, la
urm tot aceleai griete, ca nu cumva s se cread c
Fiul este strin de Dumnezeu Tatl i prin urmare nu
fr nceput, i s nu te minunezi de vorb, iubitule, c
dac i dup attea dovezi sunt nc uniia, cari zic c el
este strin de Tatl, i-i dau Tat strin i cu aceasta l
rzboiesc, dar dac n-ar fi spus acestea, ce oare n-ar fi
grit ? Cnd apostolul se vede silit de a ndrepta ceva,
atunci se vede silit i de a gri cele umilite. De pild c
l-a pus zice, motenitor tuturora i c *printrnsul i
veacurile s au fcut. Dup aceia ca nu cumva pedealt
parte s se vatme ideia de egalitate, iat c de la vor
bele cele umilite iarii i ridic la ideia de egalitate i-l
1) Eresiarhi din secolul al 4-lea.
arat ca fiind deopotriv, cu Tatl, ba nc asttel deopo
triv n ct c muli s-l creaz pe el a fi Tat.
Dar tu privete marea nelepciune a apostolului. Mai
nti el pune ideia c este deopotriv, i o stabilete cu
exactitate, iar cnd aceasta se va dovedi c este Fiul
lui Dumnezeu i c nu este strin de dnsul, la urm
cu toat libertatea griete cte voiete despre cele
nalte. Dup ce a grit ceva mare de dnsul i multe
cuvinte a spus spre aceasta, mai nti punnd cele umi
lite, la urm se ridic cu siguran la nlime pre ct
voiete i dup ce spune: l-a pus motenitor tuturor i
c printrnsul a fcut i veacurile, adaoge: purtnd
toate cu cuvntul puterei sale, cci celce numai cu cuvntul
ocrmuiete toate, nu ar avea nevoie de altcineva spre
a face totul.
i cum c aa este, privete cum iari pind mai
departe i d autoritatea, scond pe nesimite particula
prin care, cci dup ce a fcut prin sine tot ceia ce
a voit, iat c la urm dndu-se parec la oparte cu
respect, ce spune? Intru ncepui tu Doamne pmntul
ai ntemeiat, i lucrurile mnilor tale sunt cerurile(vers.
10), Niciri nu vezi aici <prin care i nici c printrnsul
au fcut veacurile. Dar ce? Oare nu sau fcut de dnsul?
Da! ns nu precum zici tu, nici precum i nchipui,
adec ca printrun organ, i nici ca cum ar fi putut face
el ceva, dac nu i-ar fi dat ajutor Tatl. C dupre cum
Tatl pre nimeni nu judec, zicndu se c el judec prin
Fiul, cci judector l-a nscut pre dnsul, tot aa i
creaz printrnsul, cci creator l-a nscut pre el. Cci
dac Tatl este cauza Fiului, apoi cu att mai mult este
cauza i a tuturor celor tcute de el.
Cnd apostolul voiete a arta c dintru dnsul, silit fiind
griete lucruri umilite, iar cnd voiete a gri de el
lucruri nalte, ia ca motiv pe Marcel i Savelie, a cror
abatere enorm Biserica combtnd-o, a apucat pe calea
de mijloc. C adec nici pe calea umilinei excesive nu
st, ca s nu dea motiv lui Pavel Samosteanul, dar
nici nu dinuiete cu vorba numai n cele nalte, i apoi
iari arat apropierea ntre aceste dou, ca nu cumva s
salte n sus Savelie. L-a numit Fiu, i imediat sa ridicat
60
Pavel Smosteanul zicnd c este fiu ca i cei muli;
de ct apostolul i-a dat lovitura mortal, zicnd c l-a fcut
motenitor. Dar iat c mpreun cu Arie el se poart
cu neruinare Expresiunea <t-a pus motenitoriu tuturor
amndoi acetiia o au, ns acela zicnd c este din
cauza neputinei, iar acesta ncercndu-se de a se arunca
cu putere' asupra ideii; i aa mai departe. Cnd Pavel
zice prin care i veacurile au fcut iat c a repus la
pmnt pe smosteanul n timp ce Avie se crede nc
tare. Dar tu privete cum i pe acesta iari ?1doboar,
zicnd: * fiind strlucirea slavei lui. Iat ns c aici
salt Savelie, Marcel i Fotinos, dar i acestora tuturor
li-a dat lovitura mortal, zicnd: i chipul ipostasului
lui i purtnd toate cu cuvntul puterei 'sale. Aici iari
atinge pe Marchion, nu att de puternic, dar l atinge;
i n fine prin ntreaga epistol se lupt contra lor.
Dar precum am spus, prin expresiunea strlucirea
slavei apostolul a numit pre Fiul, i cum c bine a zis,
ascult pe Christos vorbind de dnsul: Eu sunt lumina
lumei (Ioan 8, 12). De aceia Pavel a spus strlucirea,
spre a nvedera c i acolo se spune aceasta, ntocmai
ca lumina din lumin. i nu numai aceasta o arat, ci
i aceia, c au luminat sufletele noastre. Prin expresiunea
strlucirea el a artat egalitatea esenei sau a fiinei,
i apropierea lui de Tatl. Gndete-te la finea cuvintelor:
a luat o singur esen i fiin reprezentat prin dou
ipostasuri, ceia ce face i asupra cunotiinei Duhului. C
precum zice o singur cunotin a Tatlui i a Duhului,
ca una cu adevrat, i cu nimic mpotrivindu :se siei, tot
aa i aici a ntrebuinat o singur vorba spre a nvedera
dou ipostasuri.
Mai departe a adaos,, c este i chipul ipostasului.
Dar chipul altul este pe lng prototip, altul ns nu n
totul, ci ntru ct este n ipostas, precum i aici chipul
nvedereaz neschimbarea aceluia, al cruia chip este,
egalitatea n totul. Deci cnd apostolul l numete i chip
i form, ce zic ei ? Dar i despre om se zice, c este
chip din chip (Facere 1, 26), deci ce ? Oare aa precum
Fiul ? Nu, zic ei, ci c chipul nu nvedereaz egalitatea
dei ntruct omul se numete chip, nvedereaz egalitatea
61
ca in om. C precum Dumnezeu este n ceriuri, tot aa
este omul pe pmnt, n ceia ce privete stpniea, zic,
i precum pre pmnt totul stpnete omul, tot aa i
Dumnezeu stpnete toate cele din ceriuri i de pre
pmnt. Dealtmintrelea omul nici nu se numete chip, nu
se numete strlucire, nu se numete form sau figur,
ceia ce nvedereaz fiina, sau i asemnarea lui cea
dup fiin. Deci, precum forma slugei nimic nu nvede
reaz dect om neschimbat, tot aa i forma sau chipul
lui Dumnezeu zis cu privire la Fiul, nimic nu arat dect
c este Dumnezeu.
Care fiind, zice, strlucirea slavei. Privete ce face
Pavel, c zicnd care fiind strlucirea slavei a adaos
iari: a ezut deadreapta mrirei ntru cele nalte*;
gndete-te ce fel de denumiri ntrebuineaz, negsind
cu nici un chip denumirea sau numele de dat fiinei. Nici
mrirea, nici slava nu reprezint txact ceia ce voiete s
spun, nu gsete n fine un nume potrivit. Aceasta este
ceia ce spuneam la nceput, c de multe ori pricepem
ceva, dar nu putem exprima, cci iat de pild expre-
siunea Dumnezeu nu este numele unei sau a esenei
lui, i nici c e cu putina ae a gsi un nume propriu
al acelei fiinti. Si ce este de mirare c nu putem gsi
un nume propriu fiinei lui Dumnezeu, cnd nici chiar
pentru nger nu putem gsi care s exprime esena sau
fiina lui ? Poate c nici pentru suflet *), cci nu mi se
pare c acest nume reprezint esena lui, ci doar este nu
mai reprezentaiunea verbului ^6)((.v. Acea reprezentaiune
o numim i suflet, i inim, i minte. Inim curat, zice,
zidete ntru mine Dum?iezeule> (Ps. 50). i nu numai
aceasta, dar de multe ori l gsim numit i duh. *Pur
tnd toate cu cuvntul puterei sale. Ai vzut ce spune?
Deci, cum de spui, ereticule, c dac scriptura zice:
i a zis Dumnezeu: s se fac lumin de aici s-ar n
elege c Tatl a poruncit, iar Fiul a ascultat? Dar pri
vete i aici cum acelai lucru l face cu cuvntul. Pur
*) vne dela verbul = suflu, fac aer, aerez. svntez, recoresc, i
la urmi cade n nsemnare de a avea vieai, a fi viu. nseamn i fluture,
care se ia ca simbol al nemurirei sufletului. (Vezi lexiconul la cuvntul
i
63
tnd, zice, toate, adic ocrmuind i pre cele czute n-
dreptndu-le, cci a ocrmui lumea, a o guverna, nu
este mai puin ca a o face, ba nc dac trebue a spune
ceva minunat, este chiar mai mare. A face, este a pro
duce din nimic; dar ca cele fcute s se transforme n
nimic, iar cele dezbinate ntre dnsele, s le lege la un
loc unele cu altele, aceasta este dovad de cea mai mare
putere, dovada mreiei iui. Apoi artnd i uurina,
zice: Purtnd i na spus ocrmuind, ntrebuinnd cu
vnt figurativ, de la lucrrile ce se mic cu degetul,
fcndu-le a se mica n toate prile. Aici a mai
artat i mrimea creaiunei ca nespus de grandioas,
cum i c aceasta mrime este naintea lui ca un
nimic. Dup aceia arat iar uurina, zicnd: cuvntul
puterei sale. Bine a zis cuvntul c dac la noi oa
menii cuvntul se pare c este ceva uor i nebgat n
eam, la Dumnezeu nu este uor. Cum c poart toate
cu cuvntul puterei sale, a spus o, dar cum le poart cu
cuvntul n-a spus, cci nici nu este cu putin a ti. Apoi
a adaos despre mreiea lui, cci aa a fcut i Ioan,
fiindc dup ce a spus c este Dumnezeu, a adaos a gri
de crearea fpturei. Deci precum acela a lsat a se n
elege, zicnd: -La nceput era Cuvntul i <i.toate prin
trnsul s au fcut (Ioan 1, 1, 3) tot aa i acesta prin
expresiunea cuvntul puterei sale, i prin aceia c a zis:
<tPrin care i veacurile a fcut*, a zis, cci el este i
creator, i mai nainte de toi vecii. Dar ce? Iat-c
Prorocul grind despre Tatl zice: Din veac i pn in
vcac tu eti (Ps. 89, 2) iar aici apostolul grind despre
Fiul, zice c este mainainte de toate veacurile, i crea
tor a toate; deci ce ar putea spune?
Deci, ceia ce se spunea despre Tatl: celce este mai
nainte de veci, ar putea-o videa cineva grindu-se i dc
Fiul. Cci precum Ioan zice: <s.viaa era ceia ce nvede
reaz putina lui de a stpni, c adec el este vieaa
tuturor, tot aa i Pavel zice Purtnd toate cu cuvntui
puterei sale*, nu precum Elinii, cari se ncumeteaz a-
lipsi i de creaiune, i de ngrijire, mrginind puterea lu:
pn la lun numai.
Prin sine singur fcnd curire pcatelor noastre
zice. Dup ce mai sus a fost grit de acele lucruri mari
i minunate, la urm spune i despre ngrijirea lui de
oameni. Dar dac prin expresiunea Purtnd toate se
arat universalitatea faptului, apoi i faptul curirei pca
telor noastre este universal i cu mult 'mai mare de ct
celalalt, cci o parte1) dintrnsul a mntuit pre toi. Dealt-
feliu i Ioan att prin expresiunea via erali cum i
prin ceialalt i lumina se arat pronia, se invedereaz
ngrijirea lui.
Prin sine singur, zice, fcnd curirea pcatelor noas
tre a ezut deadreapta mrirei ntru cele n a l t e Dou do
vezi mari de ngrijirea lui pune aici apostolul: i c au
curit pcatele noastre, i c aceasta a fcut-o prin sine
nsui. i n fine n multe locuri l-ai putea vedea mn-
drindu-se pentru aceasta, nu numai pentru mpcarea cu
Dumnezeu, ci i pentru c faptul s a lcut prin Fiul, cci
acest dar mare, s-a fcut nc mai mare prin faptul c
s-a svrit prin Fiul lui Dumnezeu. Zicnd deci, c a ezut
deadreapta i c ifcnd curirea pcatelor noastre prin
sine singur cum i c a amintit de cruce, iute a adus
vorba de nvierea i nlarea lui. i privete nelepciu
nea cea nespus a apostolului, cci n-a zis: ,,i sa po-
roncit s ad ci ,,a ezuiu. Apoi iari ca nu cumva
s-i nchipui c el st nemicat, adaoge: Cci cruia
din ngeri a zis cndva: sezi deadreapta mea? i a ezut
zice, deadreapta mrirei ntru cele nalte.
Dar oare oe nsamn ntru cele nalte-?
Nu cumva mrginete pe Dumnezeu n loc. i n spaiu
s nu fie! N-a zis aceasta, ca noi s credem aa ceva,
ci pre cum cnd a spus deadreapta nu l-a format aa
zicnd, ci a artat numai egalitatea fa de Tatl, tot aa
i aici spunnd c dintru cele nalte, prin aceasta nu l-a
mrginit, ci l-a pus ca covrind totul, ca fiind deasupra
') Expresinnea din original este: K ai zouzo ok v.c/.i}o\v/.6'J; -co Y*p *?>
T00 (JLSpoc, TCtmac eawsv adic: i 'acesta este universal, cci o parte din
el (o persoan din sfnta Treime) a mntuit pre toi, de unde se vede c tex
tul latin din Patrologiea de Migne: Quod ipsum spectai, omnes salvos feci t,
cura i I nterpretarea lui Mutianus Scholasticus, unde se zice: qtiantum in ipso
est, quod onmes cred'derunt, nu exprim exact ideia sf. Chrisostom de aici,
dac se are in vedere ideia general ce piedomin pe apostolul Pavel. Dealt-
mintrelea i expresiunea Prin sine singur fcnd curire pcatelor vine n
ajutorul prerei noastre.
64
tuturor, ca i cum ar fi zis: a ajuns chiar la tronul p
rintesc. Precum deci Tatl este ntru cele nalte, tot aga
i el, cci starea mpreun nimic alta nu arat, de ct
egalitatea n demnitate. Iar dac unii zic, c Tatl i-a
poruncit cnd i-a spus: ezi, i-am ntreba: dar ce? Nu
cumva stnd n picioare poate i-a zis: vino de stai aici ?
Dar nar putea spune aceasta.
Dealtmintrelea apostolul n-a spus c Tatl i-a Do r o n c i t,
ci c i-a zis: *ezi>, dar aceasta nimic alta este. de ct
c sa nu-i mcnioui c Fiul este fr nceput si fr cauz
vap'/ov a6t6v vojxiaTjj? xat avalxiov). Cum c aceasta
a spus, se invedereaz de la locul ederei. cci dac ar
fi voit a arta micimea lui, nu i-ar fi zis: ezi deadreapta
mea, ci deastanga.
*Cu atta mai bun fcndu-se de ct ngerii, cu ccit
mai osebit de ct dnii a motenit nume. Cuvntul /-
c,ndu-se de aici, este pus n loc de artndu-se, sau
dovedindu-se. cum ar zice cineva. Apoi i susine aceasta
de la numele pe care l-a motenit. Ai vzut c numele
Fiu invedereaz veritabilitatea, legitimitatea lui ? Dar
dac nar fi aa, de sigur c nici apostolul nar fi spus
aceasta, pentru c prin .nimic alt nu se invedereaz legi
timitatea, de cr, c este nscut dintrnsul. De aici dar
apostolul i susine idei. Iar dac este Fiu prin graie,
apoi nu numai c nu este mai deosebit de ct ngerii, ci chiar
mai pre jos, mai mic de ct dnii. Cum ? Apoi i oa
menii drepi au fost numii fii; iar numele de fiu dac
nu este legitim, nu poate nvedera superioritatea. Dup
aceia artnd c este o deosebire ntre creator i lu
crurile sale, ascult ce spune-: Cci cruia dintre ngeri
a zis cndva,: Fiul meu eti tu, eu astzi te-am nscut?
i iari : *eu voiu f i lui Tat, i acela mi va f i mie
F i u ? (Vers. 5).
Acestea sunt zise i cu privire la trup, cci expresiunea
* Eu voiu f i lui Tat i acela mi va fi mie Fiu este
representarea ntruprei, iar cealalt Fiul meu eti tu,
nimic nu invedereaz de ct c este dintru dnsul.
Dupre cum expresiunea fiind invedereaz timpul pre
zent, - cci aceasta mai cu sam se potrivete lui tot
aa i expresiunea <astzi> de aici. mi se pare c este
65
5
66
zis cu privire la trup, cci cnd face vorb de dnsul
la urm toate le griete tr sfial. Ccu doar st tru
pul se mprtete celor nalte, dupre cum i dumnezei
rea se mprtate celor de jos, Dumnezeu sa fcut om,
i na crezut aceasta ca o njosire, nici c sa lepdat de
lucru; apoi cura atunci sar lepda de vorbe ?
1) Acestea deci tiindu-le iubiilor, de nimic s nu rie
ruinm, i nici s cugetm lucruri mari de noi. C dac
el fiind Dumnezeu i Stpn, i Fiul lui Dumnezeu, i
totui nu sa njosit a lua chip de rob, cu att mai mult
noi trebuie a face totul, chiar de ar fi ct de umilite.
Din ce pricin, otnule, cugei lucruri mari de tine ? Poate
c din pricina celor pmntet? Dar acestea dispar
chiar mai nainte de a se art. Poate c din pricina
celor duhovniceti ? Dar i acesta este un succes duhov
nicesc, de a nu cuget lucruri mari de sine-i. Deci, de ce
cugei lucruri mari de tine ? C ai succese ? Ascult pe
Christos care zice : Cnd vei face toate cete 1ce vi sa
foroncit vou, zicei: c slugi netrebnice suntem ; c ce am
fost datori a face, am f c u t (Luc, 17, 10). Dar poate
c cugei lucruri mari din pricina averei tale ? Dece ?
te rog; nu ai auzit c goli am intrat n lume, goli ne
vom i duce? Mai mult nc: nai vzut pre cei dinain
tea ta cum au plecat goli de aici ? Dar cine oare avnd
lucru strin, cuget pentru aceasta lucruri mari? C cei
ce voiesc a ntrebuina averile riumai pentru mulmirea
lor proprie, li se iau acestea i fr voia lor mai nainte
de moarte chiar, dar la moarte numai dect. Dar noi,
zici tu, ntruct trim n averi, facem uz de ele pre ct
voim>. i cu toate acestea nimeni nu vede pe altul t
cnd uz de ele dupre cum ar voi, i chiar de ar face uz
precum ar voi, nici aceasta nu e vrun lucru mare, cci
timpul de fa este scurt, fa de veacurile cele nesfr
ite.
Cugei lucruri mari, o omule ! fiindc eti bogat ? Pen-
truce? Cci aceasta se poate petrece i cu hoii, i cu
tlharii, i cu omortorii de oameni, i cu cei trndavi,
') Partea moral. Nu trebuie a cug-,t lucruri mari n cele pmnteti, nici
a se ruina cineva de srcie, ci, dup putere s tind la cele plcute lui
Dumnezeu (Veron).
67
i cu curvarii, i n fine cu toi rii. Deci) de ce cuge
lucruri mari ? Dac tu ntrebuinezi averea precum tre
buie, nu i se cuvine a cugeta lucruri mari, ca s nu
calci porunca stpnului; iar dac nu ntrebuinezi ave
rea precum trebuie, apoi prin aceasta mai cu sam tre
buie a te nfricoa, c ai ajuns rob al banilor i al ave
rilor, i eti stpnit de ele. Dar spune-mi, te rog dac
cineva fiind bolnav de friguri, ar bea ap mult, i setea
i-ar stinge-o pentru un timp scurt, iar mai pe urm
i-ar veni cu o furie mai mare, pentru aceasta ar trebui
s cugete lucruri mari ? Dar ce ? Dac cineva sar n
griji mai de ceva prisoselnic mai mult dect trebuie,
apoi pentru aceasta trebuie a cugeta lucruri mari ? Dar
de ce; spune mi ; pentru c are mai muli stpni ? Pen
tru c are mii de griji ? Pentru c-1 linguesc muli ?
Dar aceasta este de a sluji-' pre alii. i ca s afli c
aceasta este de a sluji pre alii, ascult lmurit. Cele
lalte patimi atrn de noi de a fi folositoare, ca de pild
mnia de multe-ori este folositoare. Mnia nedreapt,
zice, nu se va ndrepti i Mai bun este mnia, de
ct rsul, c prin ntristarea feei se ndrepteaz inima,
aa c se poate de a se mnia cineva i cu dreptate
i iari: Cel ce se mnie asupra fratelui su n deert,
vinovat va fi gheeni. (Ecles. 1, 22, 7, 4. Math. 5, 22).
Deasemenea i ambiiunea ca i pofta este bun, una
cnd are tendina de a imita binele, iar ceialalt cnd
e ntrebuinat n facerea copiilor, precum i Pavel zice:
Bine este a ambiiona pururea n lucru bun. (Galat. 4,
18) . l) i iari: Rvnii darurile cele mai bune (I Cor.
12, 31). Aa c amndou aceste patimi : mnia i am
biiunea sunt folositoare, pe cnd lipsa de minte sau uu
rtatea niciri nu sunt folositoare, ci pretutindeni netreb
nice i vtmtoare. A cuget lucrUri mari pentru sr
cie, i nu pentru bogie, e bine. De ce oare ? Pentruc
') Expresiunea original este: KaXov6s to TfjXoua&ai evy.aXtj) j tc w o te
= Bine este a ambiiona pururea n lucru bun. Verbul ZtjXoj nsaran a rvm,
a fi jaluz, a ambiiona, aa c traducerea din ed'i a noastr de Buzu: Bine
este a wm pururea n lucru bun, nu exprim bine ideia Apostolului Pavel,
care prin verbul ZTjXoosdai tinde a infiltra auditorului emulaiunea sau do
rina de a se ntrece unul pre altul n tapte bune.
cel ce poate tri cu puin este cu mult mai bun dect
cel ce nu poate.
Cci spune-mi, dac ar fi chemai uniia n cetatea m
prteasc, i parte dintrnii nar ave nevoe nici de
cai, nici de trsuri, nici de slugi, nici de umbrele, nici
de han de gzduit, nici de nclminte, nici de vase sau
alte lucruri, ci le este deajuns de a ave cu dnii pne
numai i ap din izvor, iar ceilali ar spune, c dac
nu ni vei d i cai, i cru, i aternut moale, nu pu
tem merge, de nu vom ave i muli cari s ne nso
easc, dac nu vom pute s ne repauzm ntruna, nu
vom pute merge, dac nu vom ave cai, i vom cltori
un timp scurt n cursul zilei, i nc ne mai trebuie i
altele multe. Ei bine, pe cari am admira oere noi ? Pe
aceia, sau pe acetia ? E sigur c am admira pe cei ce
nu au nevoie de nimic. Tot a i aici, unde uniia au
nevoie n cltoria vieei de multe de toate, iar alii de
nimic. A c cei ce sunt n srcie mai cu sam tre
buie a cuget lucruri mari de dnii, dac ar trebui,
Dar, zici tu, sracul este dispreuit. Nu acela poate
fi dispreuit, ci acei cari-I dispreuiesc pre dnsul. De ce
eu nu dispreuiesc pe cei cari nu tiu a admir ceia ce
trebuie ? De ar fi cinev pictor, ar rde de toi cei ce-1
ridiculizaz pre dnsul, ntru ct vreme sunt nepricepui
n pictur, i nici c sar mic de cele brfite de aceia,
ci i este suficient singur mrturia lui,n timp ce noi
depindem de prerea celor muli ? Dar cum pot fi aces
tea vrednice de iertare ?
De aceia suntem vrednici de dispreuit, fiindc nu dis
preuim pre cei ce ne dispreuiesc pre noi pentru srcie,
i nici nu-i plngem. i trec cu vederea cte pcate se
nasc din bogie, i cte bunuri din srcie, sau mai bine
zis, nici bogia i nici srcia prin sine nsei nu este
ceva bun, ci aceasta se ntmpl n urma ntrebuinrei
lor. Cretinul se arat mult mai ncercat n srcie, dect
n bogie. Cum aceasta ? Apoi cnd el cade in srcie,
desigur c va fi i mai umilit, mai nelept, mai serios,
mai ngduitor, mai cinstit, pe cnd dac se gsete n
bogie, are multe piedici spre aceasta.
Deci, s vedem care sunt pe care bogatul le face, sau
68 -
mai bine zis, cel ce face o rea ntrebuinare din avere ;
acela rpete, nal, foreaz lucrurile. Dar ce ? Oare
nu vei vedea nscridu-se din bogie acele omoruii ne
bune, acele incesturi nepermise, acele arlatanii, acele
sulimanuri i mirodenii ? Ai vzut c n srcie poate
cineva mult mai n linite dect n bogie de a face
fapta bun ? S nui nchipui c dac bogaii nu sunt
pedepsii aici pentru faptele lor, apoi nici nu pctuiesc,
c dac sar putea cu uurina de a fi pedepsii aici bo
gaii, de sigur c din aceast cadz ai vedea nchisorile
pline de dnii. Dar pe lng altele multe bogia mai
are i acest ru, c cel ce ctig bogie i rmne ne
pedepsit, niciodat nu va conteni a face aceasta, ci va
cpta rane fr doftorie, i nimeni nu-i va putea pune
fru. Pe cnd srcia, dac ar voi cineva, ar gsi c ni
procur multe pricini de mulmire. Cum aceasta ? Apoi
ne scap de griji, de ur, de lupte, de certe, de mp-
recheri i de mii de rle.
Deci s nu umblm dup bogie, i nici s invidiem
pe cei ce o au, ci acei ce au averi, s le ntrebuineze
precum trebue, iar cei ce nu au, s nu se vaete pentru
aceasta, ci s mulmim pentru toate lui Dumnezeu, c
cu puin osteneal ne pregtete i nou, ca i celor
bogai, de vom voi, aceeai plat, i c prin acele puine
ostenele, vom ctiga mari bunti. Fiindc i cel care
a adus cei doi talani a fost admirat i cinstit la fel cu
cel ce a adus cei cinci. De ce ? Penti u c dei i sa n
credinat doi talani, totui ce sa atins de dnsul a fcut,
i cele ncredinate lui, le-a ntors ndrt ndoite. Deci,
de ce s ne silim de a ni se ncredina mult, cnd noi
putem a ne folosi i cu puine, i s ctigm aceleai
bunuri ? Cnd osteneala e mai mic, iar rsplata aceeai ?
Mai uor este sracului de a arunca dela dnsul cele ale
sale, dect bogatului care are cu sine multe. Sau poate
nu tii, c cu ct cineva are mai mult, dorete nc mai
mult ?
Deci, ca nu cumva s ptimim aceasta, s nu umblm
dup bogie, i nici s fim nemulmii cu srcia, ci i
acei cari au averi s le ntrebuineze aa, precum a po-
toncit Pavel: Cei ce au, zice, s fie ca cei-ce nu au, i
69
cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca cum nu s ar folosi*
(I. Cor. 7, 29, 31), ca astfel s ne nvrednicim bunurilcr
fgduite nou. Crora fie, ca cu toii s ne nvrednicim
prin charul i filantropia lui. Amin.
70
O M I L I A I I I
i iari cnd duce pre cel nti nscut n lume, zice.*
f i s se nchine lui toi ngerii lui Dumnezeu i ctre
ngeri zice: cela ce face pre ngerii si duhuri, i pre slugile
sale par de foc; iar ctre Fiul; Scaunul tu Dum
nezeule in veacul veacului. (Cap. 1,1, 8).
Domnul nostru Iisus Christos venirea lui n trup o nu
mete ieire; cade pild cnd zice: .leit-au semntoriut
s samene smna sa (Matei. 13, 3), i iari: s.feit-am
dela Tatl i am venit n lume; iari las lu?nea i merg
la Tatl (Ioan 16, 28), i nfine n multe locuri ar putea
vedea cineva aceasta. Pavel ns o numete intrare, zicnd-
iari cnd duce (introduce) pre cel nti nscut n
hime numind introducere sau intrare aceasta ntrupare
Dar de ce oare pentru aceasta fac uz de cuvinte deo
sebite, i pentru ce se spune aa? Aceasta este nvederat
chiar dela cele vorbite. Christos. numete venirea lui cu
drept cuvnt ieire, cci i noi eram afar (departe) de
Dumnezeu. i precum se ntmpl n mprii cu cei
legai i mprotivnici mpratului c sunt atar de palatul
mprtesc, iar cel ce voiete a-i mpca cu mpratul,
nu-i bag pe aceia nuntru, ci el singur ieind afar, st
de vorb cu dnii, pn ce i va face vrednici de faa
mpratului, spre a-i prezenta, tot aa a fcut i Christos..
C ieind i venind la noi, adec lund trup, i grindu-i
cele din partea mpratului, ne-a introdus nuntru, dup
ce ne-a curit i ne-a mpcat. De aceia venirea lui o
numete ieire. Pavel ns o numete intrare, dela meta
fora celor ce motenesc, i iau partea lor de motenire,
i vre-o proprietate. Cci cnd zice: *.Cnd duce pre cel
nti nscut n lume aceasta o arat, adec cnd i
ncredineaz lumea, pentruc atunci a stpnit-o ntreag
71.
cnd a fost cunoscut. Acestea nu le spune pentru Dum
nezeu Cuvntul, ci pentru. Christos cel dup trup. i cu
drept cuvnt, cci dac n lume a fost, dupre cum zice
Ioan, i lumea printrnsul sa fcut, cum s-ar fi putut in
troduce n lume n alt mod, dect n trup?
.i s se nchine lui toi ngerii lui Dumnezeu* zice.
Fiindc voiete a gri ceva mare i nalt, pregtete a-
ceasta mai dinainte, i face uor de primit ideia c Tatl
a fcut ca Fiul s vin n lume. Cci gndete-te bine:
a spus mai 'nainte, c nu prin Proroci ni-a grit nou*
ci prin Fful; a artat apoi c Fiul este mai bun dect
ngerii, i dela denumirea aceasta a pregtit ideia, cum
i dela aducerea lui n lume de ctre Tatl. Dar tot acea
st ideie o pregtete i dela nchinarea ngerilor, iar
aceasta arat c cu att este mai bun dect ngerii, cu ct
Srpnut este mai bun dect slugile. Deaceia precum cineva
Introducnd pe un altul n palatul mprtesc, ar porunci
de ndat celor de fa ca si se nchine aceluia, tot aa
face i el, spunnd de introducerea n lume a celui dup
trup, i deci expresiunea s se nchine lui toi ngerii lui
Dumnezeudeaceia a spus-o. Deci dar, numai ngerii, iar
nu i celelalte puteri? S nu fie! cci ascult cele ce ur
meaz-.v?' ctre ngeri zice-. cela ce face pre ngerii si
duhuri, i pre slugile sale par de foc, iar ctre Fiul.
scaunul tu Dumnezeule n veacul veacului. I at marea
deosebire, c uniia sunt lcuti, iar el nu fcut. Si dece
> ) ' >
oare fa de ngeri zice: cel ce face* iar fa de Fiul nu
zice? dei era permis de a spune astfel de deosebire.
Ctre ngerii lui zice: cela ce face pre ngerii si duhuri,..
iar ctr Fiul Domnul m-a fcut pre mine\ iari
Domn i Christos l-a fcut pre el Dumnezeii. Dar nici
acelea nu sunt spuse de Christos Domnul Fiul, nici aceasta
de Dumnezeu Cuvntul, ci de cel dup trup. Unde voia
a arta adevrata deosebire, nu numai ngeri punea n
slujba lui, ci ntreaga putere slujitoare de sus. Ai vzut
cu ct claritate desparte pe fpturi de fctor, pe slugi
de stpn, pe motenitoriul adevrat, de supuii si ? Ctr
Fiul zice: *scaunul tu Dumnezeule n veacul veacului.
Iat semnul mprtesc. Toeaguldreptei, toeagul mp
riei tale, zice. I at iari i un alt semn al mpriei.
Dup aceia iari griete cu privire la trup: .'Iubit-ai
dreptatea, i ai urt frdelegea. Pentru aceia te-au uns
pre tine Dumnezeule, Dumnezeul tu ? (vers. 9). Ce va-
szic -Dumnezeul tu- ? Fiindc a grit lucruri mari, iari
i mngie cu aceasta.
Aici a lovit pre Iuda, i pre cei ce pre lng Pavel
al Samosatelor, i pre Ariani, i pre Marcel i pre Mar-
cion, i pre Savelie 1) Cunt? Pe I adei prin aceia, c a
artat c Christos este i Dumnezeu, i om, iar pre ceii
lali, vorbesc de cei de pe lng Pavel al Samosatelor,
c zice acestea despre existena lui cea din veci, i despre
esena lui cea nefcuta, cci spre deosebire a f c u t a
pus : ,, scaunul tu Dumnezeule n veacul veacului". Pe
Ariani i atac prin aceia iari, c nu este slug, i c
dac ar fi creatur, atunci ar fi slug. Pe Marcel i pre
cei de o credin cu el, prin aceia c sunt aici dou
persoane desprite dup ipostas, iar pre Maroioniti prin
aceia c dumnezeirea nu se unge, ci numai omenirea.
Dup aceia expresiunea ,, mai mult de ct pre prtaii ti1' 1',
zice ; i cine sunt acei partai dac nu oamenii ? Adec
Christos a luat Duh nu din msur.
Ai vzut cum peste tot locul unete vorba despre na
tura lui cea nefcut cu iconomiea ntruprei sale ? Ce
poate fi mai lmurit de ct aceasta ? Ai vzut c nu este
aceleai lucru : creatur i fiu ? Cci nu ar fi deosebit
una de alta, iar ca semn dinstinctiv al expresiunei ,,au fcut
n-ar fi adaos exprsiunea : iar cteva Fiul au zis : sca
unul tu Dumnezeule n veacul veacului<! i nici c ar fi
numit pre Fiul cu alt nume mai deosebit, dac ar fi fost
de acelai feliu. Cci care ar fi deosebirea? Dac crea
tur i fiu ar fi acelai lucru, de sigur, c ar fi fost t
cui ; i atunci care-i deosebirea ?
Dar iat aici numele lui Dumnezeu (0s6s) cu articolul.
i iar zice: *i ntru nceput tu Doamne pmntul ai
ntemeiat, i lucrurile mnitor- tale sunt cerurile. Acelea
vor pieri, iar tu rmi; i toate ca o hain se vor n-
vechi, i ca un vestmnt le vei nvli pe ele, i se vor schimba,
iar tu acelai eti, i anii tei nu vor lipsi* (Vers. 10 12).
72
__ *
) Erisiarhi de prin secuiul al 2-lea.
Ga nu cumva auzind v-Cnd duce pe cel nti nscut n
lume' si nchipui c el este adus n lume ca un dar,
hrzit ei n urm, apoi aceasta i mai sus a ndreptat-o
i aici iari o ndreapt, zicnd ntru nceput, i nu
acum, ci dea nceput. Dar iat i aici c att lui Pavel
al Samosatelor, ct i lui Arie le d lovitura de moarte,
cci cele ce sunt ale Tatlui, el le atribuie Fiului. Pe lng
aceast n treact a lsat a se nelege i altceva, mai
mare de ct aceasta, cci a dat a se nelege i despre
tranformarea, sau prefacerea pmntului, zicnd: ca o
hain se vor nvechi, i ca un vestmnt le vei nvli pe
ele, i se vor schimba, ceia ce i n epistola ctr Ro
mani zice c va transforma lumea.
Arat apoi i uurina cu care va face aceasta, zicnd:
le vei nvli adec precum cineva s-ar nvli cu o
hain, tot a i el va nvli lumea i o va schimba. Dar
dac el a lucrat cu atta uurin la transformarea fp-
turei n mai bune i mai -superioar, oare find vorba de
ceva mai inferior n creaiune, ar avea nevoie de un altul ?
Dar pn cnd nu v vei ruina ?
Tot-odat aici este i o mngiere mare de a ti c
nu vor fi aa lucrurile, ci toate vor lua prefacere i se
vor schimba, pe cnd el rmne n veac acelai i fr de
sfrit *i anii ti zice, nu vor lipsi-.
i cruia dintre ngeri a zis cndva. ezi deadreapt
mea, pn ce voiu pune pe vrjmaii tei aternut picioa
relor tale (Vers. 13)? Iat cum iari i ncurajeaz, de
vreme ce vrjmaii lor vor fi nvini, iar vrjmaii lor
aceiai sunt, cari sunt i ai lui Christos. Dar aceast ia
ri este dovad de egalitate n rang (6[j.ott|ua<;), de m
prie, este dovad de cinste, de putere, i nu de ne
putin, dac Tatl se mnie pentru cele ntmplate Fiu
lui, aceast este cea mai mare dovad de dragoste Ta
tlui ctre Fiul. Cci cine se mnie pentru dnsul, cum
poate fi strin de dnsul ? <Pn ce voi pune, zice, pe
vrjmaii ti aternut picioarelor tale*, ceia ce spune i n
Psalmul al II-lea: Cel ce locuiete n ceriuri va rde de
dnii i Domnul i va batjocori (ex^orcirjpts = se va mu-
carisi, i va bate joc de dnii) pe ei] atunci va gri
ctre dnii ntru iuim ea sa, i ntru rnniea a va tur-
74
bura pe ei (Ps. 2, 4). i iari el zice: Pre Ci?z ce
n-au voit s mpreasc preste dnii, aducei-i ncoace, i-i
tiai pre dnii {Luca ig, 27). Cum c ale lui sunt aceste
cuvinte, ascult ce spune i n alt parte: De cte ori ,
avi vrut s adun pre fii ti, cwn adun gina puii si
sub aripi, i n ai voit. Iat se las vou casa voastr pus
t i e (Ibid. 13, 34, 35), i iari: Se va lua dela voi m-
priea lui Dumnezeu, i se va da neamului care va face
rcdurile ei ('Mat. 13, 34), i iari: Cel ce va cdea peste
piatra aceasta se va sfrma, iar, peste care va cdea
l va spulbera (Ibid. vers. 44) Dealmintrelea cel ce-i va
judeca pre dnii, atunci cu att mai mult li va cere
rspuns aici pentru neomenia lor fa de dnsul. Aa c
expresiunea pn ce voiu pune pre vrjmaii ti aternut
picioarelor tale este pus numai ca chestiune de cinste
ctr/Fiul.
Au nu toi sunt duhuri slujitoare, care se trimit spre
slujb pentru cei ce vor s moteneasc mntuirea Vers
14)? i ce este de mirare, zice, dac slujesc Fiului, cnd
i slujesc i pentru mntuirea noastr ? Privete cum li
ridic cugetele lor, artnd marea cinste ce ne arat Dum
nezeu, dac a ornduit pn i pe ngeri pentru slujba
noastr, ca i cum ar zice cineva: Spre aceasta i n
trebuineaz, zice, aceasta este slujba ngerilor, de a sluji
lui Dumnezeu spre mntuirea noastr. Aa c de a face
totul pentru mntuirea irailor este treaba ngerilor, sau
mai bine zis chiar al lui Christos este lucrul acesta, cci
el este care mntuiete, pe cnd ngerii sunt slugile lui,
iar noi de i slugi, totui suntem mpreun slujitor cu n
gerii. De ce ai rmas ca urnii n faa ngerilor? zice ;
sunt slugile Fiului lui Dumnezeu, i de multe-ori sunt tri
mii pentru noi i slujesc pentru mntuirea noastr ast
fel sunt mpreun slujitor, cu noi. nelegei dar, c nu
face o mare deosebire ntre creaturi, dei este mare deo
sebire ntre ngeri i oameni.. Cu toate acestea ns, i
pune alturea cu noi, numai ct nu zice: Pentru noi se
ostenesc, pentru noi alearg n toate prile, nou ni slu
jesc, cum s-ar zice. Aceasta este slujba lor, de a fi tri
mii pentru noi.
Att Vechiul ct i Noul Testament este plin de ase-
75
menea exemple. Cci cnd ngerii binevestesc pstori
lor cnd binevestesc Mriei, cnd binevestesc lui Iosif,
cnd stau pe piatra mormntulului, cnd sunt trimii
de a spune ucenicilor : Brbai Galiliani, ce stai
uitndndu-v spre cer'''' (Fapt. 1,11)? Cnd slobozesc
pe Petru din nchisoare, cnd vorbesc cu Filipp, cum nu
slujsc nou ? Gndete-te deci la cinstea ce ni se face,
cnd Dumnezeu trimete pre ngeri ca s ne slujeasc,
cnd lui Cornelie se arta ngerul, cnd ngerul scoate
din temni pre toi apostolii, i le zice : Mergnd stai
i grii n templu norodului cuvintele vieei acetia'''' (Fapt.
Apost.). i ce mai spun eu de altele ? Chiar lui Pavel se
arat ngerul. Nu-i vezi pre dnii slujindu-ne nou pentru
Dumnezeu, i chiar n cele mari ? De aceia zice Pavel :
gloate ale voastre sunt; sau vieaa, sau moarteaj sau lu
mea, sau cele de fa, sau cele viitoare. A fost trimis i
Fiul ns nu ca slug, ci ca Fiu i unul-nscut, i ace
leai voind ca i Tatl. Sau mai bine zis, nici na fost
trimis, cci nu a trecut din loc n loc, ci a luat trup,
pe cnd ngerii schimb locurile, cci lsnd pe cele
dinti, n care erau, trec n altele n care nu au fost. Deci
i prin aceasta iari, ncurajndu-i li zice : ,,De ce v
temei, cci ngeri v slujesc vou. ,,i spunnd de Fiul,
i de cele pentru iconomia venirei lui, i de cele de la
creaiune, i artnd egalitatea n cinste cu Tatl, i c
stpn este ca Domn i stpn, nu numai oamenii, ci i
puterile cele de sus, la urm i ndeamn, pregtindu-i
bine cuvntul, ca s fie cu bgare de seam la cele auzite,
i zice :
,,Pentru aceia s cade nou mai mult s ascultm cele
ce sau auzii (Cap. 2, 1). Aici voind a spune c trebue
a fi cu mai mult bgare de seam la cele deacum de
ct la lege, a trecut sub tcere aceast, ns n mpletirea
vorbelor i nu n sfatul ce li-1 d, nici n rugmintea ce
li-o face, o arat, cci aa era mai bine.1,,Ca de vreme
ce sa fcut adevrat cuvntul ce sa grit prin ngeri i
toat clcarea de porunc i neascultarea a luat dreapt
rspltire, cum noi vom scpa negrijindu-ne de atta mn
tuire ? Care lund ncepere a se vesti de la Domnul (Sia
vou xopioo) = piin Domnul) prin cei ce au auzit sau a-
76.
deverit ntru noi (Vers 2 i 3). De ce oare se cade nou
mai mult a asculta de cele auzite ? Nu i acestea sunt a
le lui Dumnezeu ca i acelea ? Deci dac trebuie a a-
sculta mai mult de lege, poate c legea e mai mare. Dar
apostolul nu a spus aceast fcnd comparaiune, s nu
fie! - ci fiindc din pricina multului timp trecut dnii
aveau mare ideie de Vechiul Testament, iar cele deacum
erau dispreuite ca inovaii, apoi arat cu prisosin c
trebuie a asculta mai mult de acestea, de ct de acelea.
Cum ? Numai ct n-a zis parc, c ale lui Dumnezeu sunt
i acestea ca i acelea, ns nu deopotriv. Aceasta ni-o
arat mai ncolo; deocamdat o pregtete numai la su
prafa aa zicnd, pe cnd mai departe o spune mai fr
nconjur, zicnd: C de ar f i fost cel dinti f r de
prihan, i iari: iar ce se nvechete i mbtrnete,
aproape este de peire (cap. 8, 7, 13), i multe altele de
acest fel. Aceasta ns nu ndrznete a o spune n exordul
epistolei, pn ce mai nti nu va cuceri auditoriul cu
vorbe mai multe i mai dinainte pregtite. Pentru ce a-
nume ni-ai spus c trebue mai mult a fi cu bgare de
sam ? Nu cndva s cdem. zice, adec s nu ne pri-
mejduim, s nu ne pierdem. i arat aici grozvenia c-
derei, c este cu greu celui czut de a se scula iari,
ntru ct aceasta sa ntmplat din trndvie i nebgare
de sam. A luat vorba aceasta din Proverbele lui Solo-
mon, unde se zice: Fiule s nu treci pe alturea (Cap.
3, 21 '), artnd aici i uurina alunecrei, i grozvenia
pierderei, adec, c nu fr primejdie ni este neascultarea
noastr. Ne arat, deci prin toate cele mrjite ct de
mare va fi osnda. O las aceasta ns n gndirea au
ditorului, i nu n concluzie, fiindc aceasta va s zic
de a face vorba nesilnic,de a nu da peste tot locul con-
cluziunea, sau rezultatul ca de la dnsul, de a nu hotr
singur, ci a lsa stpn pe auditoriu, ca nsui el s-i
dea prerea, ceia ce face auditoriul a fi cu mai mult
bunvoin. Lucrul acesta l face i n Vechiul Testament
Prorocul Nathan, i n Noul Testament n Evanghelia lui
*) Verbul I I a pa pp6 o |J.a i din original nsamn a trece fe alturea, a trage
eva ca un vl, a aluneca i deci a cdea. In astfel de neles trebue a se lu
extul nostru din ediia de Buzu : Fiule s nu treci pe alturea".
Matheiu Christos, zicnd : ,,ce va face lucrtorilor viei ace
leia11 (Mat 21, 40) ? lsndu-i pe dnii (auditorii) de
a rspunde, cci aceasta este biruina cea mai mare.
Dup aceia zicnd: C de vreme ce sa fcut adevrat
cuvntul ce sa grit prin ngeri nu a mai adaos cu
att mai mult cel grit prin Christos a lsat aceast,
i a spus ceia ce este mai mic, mai inferior Cum noi
vom scpa nengrijindu-ne de atta mntuire? Dar tu
privete cum face comparaiunea. C de vreme ce sa
fcut adevrat, zice, cuvntul ce sa grit prin ngeri,
acolo fprin ngeri, iar aici prin Domnul = Sta xod
xoptao, acolo cuvntul, iar aici mntuirea. Apoi ca nu
cumva s zic cineva: dar ce ? Acele ce tu spui, Pa
vele, sunt oare ale lui Christos? iat c el prentmpin"
lucrul, i dovedete c faptul este adevrat, cci i cele
auzite din Vechiul Testament spun adevrul, i cele ce
sunt grite acum de Dumnezeu prin Noul Testament nu
sunt doar exprimate numai prin voce, ca pe timpul lui
Moisi, ci prin fapte petrecute i mrturisite.
Dar ce nseamn C de vreme ce sa fcut adevrat
cuvntul ce sa grit prin ngeri ? i n epistola ctre
Galateni tot cam aa zice: rnduit fiind prin ngeri,
cu mna mijlocitorului (Gal. 3, 19) i iari cari ai luat
legea ntru rndueli ale ngerilor (Fapt 7, 53), i n fine
pretutindeni se spune c prin ngeri sa dat. Unii zic c
se face aluzie la Moisi, ns nu au dreptate, fiindc aici
vorbete de muli ngeri, i apoi sub numele de ngeri
de aici el nelege pre ngerii din ceriu. Aa dar ce pu
tem spune ? Sau c spune aici numai de darea celor zece
porunci, cnd Moisi vorbea i Dumnezeu rspundea, sau
c spune despre toate cele din Vechiul Testament, grite
i fcute ca de ngerii cari au luat parte la svrirea lor.
Dar atunci cum de spune n alt loc c legea sa dat
prin Moisi (Ioan 1, 17), iar aici prin ngeri ? C acolo
spune, c sa pogort Dumnezeu n noi (Exod. 19, 20),
iar aici c de vreme ce sa fcut adevrat cuvntul ce
sa grit prin ngeri. Ce va s zic adevrat ? Adec sa
mplinit ntocmai, ca i cum ar zice cineva c la timpul
potrivit toate sau petrecut precum s'a fost grit. Sau c
aceasta spune, sau c a stpnit, i ameninrile sau
77
adus la ndeplinire, sau c prin expresiunea cuvntul*
el nelege poruncile date de Dumnezeu, i mprtite
prin ngeri. De altfel multe au poruncit Dumnezeu i fr
lege, prin ngerii trimii de dnsul. Aa de pild la valea
plngere;, pe timpul J udectorilor, pe timpul lui Samson.
De aceia na spus Legea, ci cuvntul*. Si mi vine a
crede c aceasta mai cu seam o nvedereaz aici, adec
cele iconomisite prin ngeri. Deci ce vom spune? Aceia
c erau fa atunci ngerii crora se ncredinase neamul
evreesc, i dnii trmbiau, i celelalte, focul, norul i
celelalte.
i toat clcarea de poronc, zice, i neascultarea a luat
dreapta rspltire*. Nu doar c una a luat, iar alta na,
ci toat*. Nimic na rmas, zice, nepedepsit, ci a luat
dreapt rspltire*, n loc de pedeaps, i de ce a spus
aa ? Acesta este obiceiul lui Pavel, de a nu ntrebuina
vorbe multe, iar cuvintele cele care sun ru la auz de
a le nlocui cu de cele ce sun mai bine, precum de
pild zice: vorbind toat nelegerea spre ascultarea lui
Christos (II. Cor. 10, 5). Deasemenea c n alt loc pune
cuvntul rsplat, u loc de pedeaps, iar pedeaps o
o numete plat. Tot aa i n alt loc unde zice : De
vreme ce cu dreptate este la Dumnezeu a rsplti cu necaz
celor ce v necjesc fire voi*, adec na pierit dreptatea,
ci a venit n ajutor Dumnezeu, i a ntors pedeapsa celor
ce au pctuit, dei poate pcatele lor nu toate ar fi fost
date la iveal, dac nar fi clcat cele poroncite de Dum
nezeu.
Cum noi vom scpa negrijindu-ne de atta mntuire >?
Prin aceasta arat c nu att de mare a fost mntuirea
prin lege. Bine a fcut adognd expresiunea .de atta
cci, zice, nu ne-a mntuit din rzboiu, acum, i nici c
ne-a dat pmntul i bunurile lui, ci pierderea diavolului,
mpria cerurilor, vieaa cea venic. Toate acestea, zic,
le-a esut la un loc, aa zicnd, n fraza negrijindu-ne
de atta mntuire*. Dup aceia adaoge i ceia ce este
vrednic de crezut: care lund ncepere a se vesti de la
Domnul>, adec de la nsui izvorul si-are nceputul. Nu
ompl a transportat-o, zice, pe pmnt, nu vre-o putere
fcut, ci nsui cel Unul-Nscut. -Prin cei ce au auzit
78
s-a adeverit intru noi. Ce nsamn s-a adeverit? Adec
s-a petrecut aa, astfeliu c avem arvona, zice; nu sa stins
nu sa sfrit, ci stpnete i rmne. Puterea dumnezeeasc,
deci, este aceea care lucreaz. Dar oare ce va s zic:
*prin cei ce au auzit* ? Adec cei ce au auzit de la n-
ui Domnul, aceia ne-au ncredinat. Mare lucru este,
deci, i vrednic de crezut, precum zice i Luca la nce
putul Evangheliei Precum au dat (predat) nou cei ce
dintru nceput au fost singifoi vztori i slujitori cuvn
tului. (Luca 1, 2). Dar cum sau adeverit? Zici tu;
dar dac au plsmuit cei ce au auzit ? Aceasta deci res-
turnnd-o din capul locului apostolul a adaos: mpreun
mrturisind Dumnezeu (Vers. 4), adec c dac ei ar fi
plzmuit, n-ar fi mrturisit mpreun cu.dnii Dumnezeu.
Mrturisesc i dnii, ns mrturisete i Dumnezeu. i
cum mrturisete ? Nu cu cuvntul, nici cu glasul cci
^i aceasta ar fi fost adevrat ns cum ? Cu semne i
cu minuni; i cu multe feluri de puteri, a adaos, nve
dernd prin aceasta mbelugarea darurilor, ceia ce nu
s-au petrecut cu cei din legea veche, nici attea semne,
i att de variate; adec nu cum s-ar brodi am crezut
noi, ci prin semne i minuni, aa c noi nu credem
acelora, ci nsui lui Dumnezeu.
i cu mprirele Duhului sfnt, dup a lui voie'.
Dar ce?1zici tu. Semne fac i fermectorii i Iudeii
ziceau c el (Christos) scoate demonii cu Vielzevul. Ins
nu fac astfel de semne, de aceia a zis: cu semne de
multe teluri. Acelea nu erau putere, ci neputin, fan-
tazie i lucruri seci, drept care a i zis: i cu mpririle
Duhului sfnt, dup a lui voie-.
Aici mi se pare c las a se nelege i alt-cev. Er
natural ca s nu fie acolo muli avnd aceste daruri i
lipseau poate acestea, din cauza trndviei lor. Deci, ca
i cu aceast ocaziune s-i mngie i s nu-i lase de a
cdea, a lsat totul la voia lui Dumnezeu. El tie ce
este de folos fiecruia, zice i astfel mparte charul,
ceeace de astfel face i n epistola ctre Corintheni,,;zi
cnd; A pus Dumnezeu pre unul fiecare dintre noi pre
cum a voii, i iari: i fiecruia i se d artarea, du
hului spre folos... mprind fiecruia precum voiete.
. 79
(I. .Cor. 12, 18.. f i . 11). Arat adic c darul este dat
dup voina Tatlui. De multe ori din cauza vieei ne
curate sau i trndave, muli nau luat daruri. Ba cte
odat chiar i avnd o viea bun i curat i totui
nau luat. De ce oare? Ca nu cumva s-i ias din dru
mul mprtesc, ca s nu se trufiasc, ca nu cumv s
se iac mai molatici, ca nu cumv s se ngmfe mat
mult. C dac chiar i fr daruri i totui contiina
vieei curate este deajuns dte a ngmf pe cinev, apoi
cu att mai mult cnd se adaoge i charul. A c charuS
se d celor umilii i celor sinceri i mai ales celor sin
ceri, dup cum zice: cu bucurie i cu prosliea inimei,
(Fapt. 2, 46). Dealtmintrelea chiar i prin aceasta i-a
aat mai mult i dac poate erau molatici, i ndrum
spre umilin. Cci omul umilit i care nu-i nchipuie
lucruri mari de dnsul, devine mai harnic cnd primete
darurile, ca ctigate cu merit, dei nu se judec singur
pre sine ca vrednic, pe cnd cel-ce le-a ctigat fr
merit, consider faptul acesta ca o datorie i se ngmf.
Astfel c Dumnezeu iconomisete lucrul acesta n inte
resul omului chiar, ceeace poate vede cinev l n bi
seric petrecndu-se. Unul de pild are dar n vorb po
trivit la nvtur, pe cnd un altul nici nu poate de
schide gura.
Nimeni, deci, s nu se mhneasc pentru aceasta, cci
fiecruia se d artarea duhului spre folos. C dac
stpnul casei tie ce trebuie a ncredin fiecruia, apoi
cu att mai mult Dumnezeu, care tie cugetul omului,
care tie totul chiar mai nainte de a fi fcute de om.
Un singur lucru este vrednic de mhnire: de a pctui,
iar alt-cev nimic. S numj spui: De ce nu am bani.
sau dac a-i ave, a-i d sracilor.
Nu tii c dac ai avea, ai fi mai sgrcit inc de ct
acum? Acum zici tu aa, dar dac ai avea avere, ai fi
altul. Cci i cnd suntem stui, credem c putem posti,
ns dup trecere de timp, ne vin alte idei. i iari, cnd
suntem strini de beie, ne nchipuim c putem stpni
patima, pe cnd dac suntem deja stpnii de ea, nici
prin -minte nu ne trece c ne putem stpni. S nu zici:
<De ce n-ai fi avut darul de a fi nvtoriu, c dac
80
ai fi avat acest dar, pe muli i-ai fi nvat, cci nu
tii, c dac poate l aveai, ar fi fost spre osnda ta. c
poate ascundea-i talentaul, sau c poate l ntrebuinai
spre intrig, spre invidie. Acum ns tu ai scpat de toate
acestea, i dac nu eai msura dreapt nu vei fi tras la
respundere, pe cnd atunci ai fi rspunztoriu de mii de ori.
Dealtmintrelea nici chiar acum nu eti strin de char.
Arat-mi n cele mici ce feliu eti, dac l ai cu adevrat,
dupre cum zice: oz dac ntru cel mic n-ai fost credin-
cioi, cine va ncredina pre cel mare (Luca 16, 10 12)?
Aratmi precum a artat vduva din evanghelie, care de
i avea numai doi dinari, totui i-a aruncat n corvan.
Cei bani? Aratmi c dispreueti pe cele puine, ca
s te cred c vei dispreul i pe cele multe cci dac
nu despreuieti cele puine, cu att mai mult nu vei dis-
preui pe cele multe. Arat-mi apoi c n cuvnt faci ntre
buinare precum se cade de sftuire i ndemnare. Nu ai
poate talentul de vorb frumoas? Nu ai n cap o mbel-
ugare de cugetri ? Cu toate acestea tii cele obteti.
Ai copii, ai vecini, ai prieteni, ai frate, ai neamuri, i
dac nu poi s ii n biseric cuvnt lung, poi totui
ca pe acetia s-i sftueti. Aici nu este nevoie de rito-
ric, i nici de vorb lung, i deci arat cu aceast ocazie
c dac ai avea talantul vorbirei, nu ai neglija. C dac
n cele mici nu te ncerci, cum te-ai putea crede n cele
mari? Cum c aceasta o poate fie-cine, ascult pe Pavel
cum a dat voie i celor laici, zicnd: Pentru aceia mn-
giai-v i zidii-v unul pre altul, precum i facei i
.mngiai-v unii pre aiii prin cuvintele acestea (I.
Thes. 5, 11. 4, 18). tie Dumnezeu cum s mpart fie
cruia. Nu cumva poate c tu eti mai bun dect Moisi ?
Ascult-1 pre dnsul cum se descurajaz.
Au doar voiu putea eu purt pre poporul acesta?
pentru ce-mi zici mie: iai pre ii in braele tale, precum i
doica pre cel sugtoriu. (Numere 11, 12)? Ce a fcut
deci Dumnezeu ? A scos din Duhul su, i a artat i
altora, c nici atunci cni Moisi i purt pre dnii, da
rul nu era al su, ci al Duhului. Dac ai avea charul, de
multe-ori te-ai ngmfa, i de multe-ori te-ai abate din
calea cea dreapt, cci nu te tii tu pre sine-i att de
81
82 i
bine, precum te tie Dumnezeu. S nu zicem: De ce
aceasta, i pentru ce ? Cnd Dumnezeu iconomisete lu
crurile, s nu-i cerem socoteal, fiindc aceasta este cea
mai de pe urm neevsevie i nebunie. Robi suntem, i
nc robi cari stm departe mult de Stpnul, netiind
nici chiar cele de la picioarele noastre.
Deci, s nu cernem voina lui Dumnezeu, ci pre ct
ni-a dat, s pstrm pe ct timp trim, chiar mic. de ar
fi, sau nebgat n sam, i vom reui n totul; i mai
bine zis, nici mic nu se poate numi ceea ce este din
darurile lui Dumnezeu. Eti scrbit c nu ai darul nv-
turei ? Spune-mi ns, care i se pare mai mare :
darul nvturei sau al tmduirei boalelor? Desi gur c
acesta. Dar ce ? Nu i se pare c a d vedere orbilor
este cu mult ,mai mare dect a vindeca boalele ? Nu i-se
pare c a nvia morii este un dar mai mare? Dar ce ?
A nvi morii numai cu umbra i cu sudariile (aoodpiov
= basma de ters sudoarea) nu i se pare a fi mai mare
dect a-i nvi cu cuvntul? Deci, ce voieti ? Voieti s
nviezi morii cu umbra i cu sudorile, sau ca s ai da
rul nvturei ? De sigur c darul acela de a nvi morii
numai cu umbra i cu sudariile.
') Dar dac i-ai art c cu mult mai mare dect
aceasta este alt dar, care-i este cu putin de a-1 lu,
dac nu-i ai, i de care cu dreptate ai fost lipsit; ce
vei spune? i apoi acest dar nu numai unuia sau la doi
este ngduit de a-1 primi, ci tuturor. tiu c ai rmas
ca prostii i n uimire, auzind c v este cu putin de
a ave un mai mare dar dect a nvie morii, i a d
vedere orbilor, i a face cele de pe timpul apostolilor,
ba nc poate c vi se pare de necrezut. Deci, care este
acel dar ? Dragostea. Dar credei-m c nu este aceasta
vorba mea, ci a lui Christos, spus prin Pavel. Ce spune
el ? s rvnii, zice, darurile cele mai bune, i nc mai
nalta cale v art vou (I. Cor. 12, 31). i ce va s
zic i nc mai nalta cale ? Ceia ce el spune aici,
aceasta nsamn. Corinthenii acetia cugetau lucruri mari
de dnii i de darurile de pe atunci, i cei ce aveau
*) Partea moral, A pctui este vrednic numai de jale; i despre dragoste
(Veron).
83
darul limbelor de pild, cel mai de pe urm dar, se
ngmfau mai mult dect toi ceilali. Deci le zice apo
stolul: Voii numai dect a avea toate darurile? I at eu
v art vou calea darurilor, nu ntrecnd doar cum
sar ntmpla, ci nc mai nalt, adic prin exageraie.
Apoi zice: De ai gri n limbi omeneti i ngereti,
iar dragoste nu am, fcutum-mam aram suntoare
adec nimic nu sunt i de ai avea toat credina n
ct s mut i munii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt
(I. Cov. 13, 18). Ai vzut dar ? Aa dar rvnete acest
dar. Acesta e mai mare de ct a nviea morii, acesta
este cu mult mai bun de ct toate celelalte. Si cum c
J
este aa, ascult ce spune Christos vorbind cu ucenicii :
*Intru aceasta vor cunoate toi c suntei ucenici ai mei,
de vei avea dragoste ntre voi (Ioan 13, 35). Apoi ar
tnd n ce anume, n-a spus de minuni, ci de vei avea
dragoste ntre voi. i iari atunci cnd se roag Tat
lui, zice: Intru aceasta vor cunoate c tu m-ai trimis
(Ibid. 17,21). Dar i ctr ucenici zicea: Porunc nou
dau vou, ca s v iubii unul pre altuh (Ibid. 13, 34).
Deci acest dar dragostea este cu mult mai nsemnat
i mai strlucit de ct acela de a nviea morii i cu drept
cuvnt, cci a nvia morii este darul lui Dumnezeu nu
mai, n timp ce a avea dragoste este i al nostru, adec
depinde i de srguina noastr.
Aceasta este caracteristica cretinului; aceasta arat pe
ucenicul lui Cristos, cel rstignit, cel ce n-a avut nimic
de comun pe pmnt, i lipsind aceasta, nici muceniea nu
poate folosi pe cineva. i ca s cunoti, privete lucrul
acesta lmurit n persoana lui Pavel Fericitul Pavel a luat
dou din virtuile, sau darurile principale, sau mai bine
zis, trei: cele ce sunt n semne, cele n cunotin, cele
n viea, i totui nimic nu sunt acestea fr de dragoste
zice el. i cum poate fi aa zice, iat c eu v spun:
c de ai mpri toat avuie a mea, iar dragoste nu
am, nimic nu sunt (Ibid. 13, 3). Se poate ca s-i m
part cineva averile, i totui s nu fie iubitor, adec s
nu aib dragoste. Dar despre aceasta ni se spun n
deajuns la locul unde vorbete despre dragoste, i deci
trimitem acolo pre cel ce dorete a cunoate, deocam
dat, precum am fost spus,, s rvnim darul acesta, s
ne iubim unii pre alii, i atunci nu vom avea trebuin
de nimic spre a svri virtutea, ci toate ni vor fi uoare
i fr sudori i toate le vom reui cu cea mai mare grab.
,,Dar iat, zici tu, c i astzi ne iubim unii pre alii,
cci unul are de pild doi prieteni sau trei, cellalt are
patru, etc. De ct, aceasta nu este, sau nu vine de la a
iubi pre Dumnezeu, ci de la a fi iubit de unii sau alii.
I ubirea aceea care st n a iubi pentru Dumnezeu, nu are
acest princip de dragoste ctr unuia numai, ci ctr toi
ca ctr frai. Unul ca acesta se va gsi cu mil i ndu
ioare, ctr uniia ca de aceiai credie, ctre alii ca
ctre frai de snge, ctr alii fie dnii eretici sau Elini,
sau J udei, ca ctr nite frai dupre natur, fiind ns ri
i netrebnici; pentru toi ns el lcrmeaz i uiere. In
aceasta vom fi deopotriv cu Dumnezeu, dac pre toi i
iubim, pn i pe dumani, iar nu dac facem minuni sau
semne. Pentru c i pe Dumnezeu l admirm de sigur i
cnd face minuni, ns cu att mai mult nc, cnd i
arat filantropia, cnd este ierttori fr rzbunare.
Deci, dac aceasta este vrednic de mult admirare fiind
vorba de Dumnezeu, apoi cu att mai mult fiind vorba
de oameni; cci e mai presus de orice ndoial c aceasta
ne face a fi admirai.
Deci, iubiilor, aceasta s rvnim, i atunci cu nimic
nu vom fi mai pre jos de Pavel sau Petru cari au nviat
morii, chiar dac nam putea alung poate nici frigurile;
iar fr de dragoste chiar de am tace semne i minuni
mai mari dect ale apostolilor, chiar dac ne-am arunca
pre noi ni-ne n mii de primejdii pentru credin, nici
un folos nu vom avea. i acestea nu le spun eu, ci n
sui el, cresctorul dragostei aa zicnd (6 r/j? jdir/jg
Tp6(pi[iog), a poruncit a, pe dnsul deci s-l ascultm.
C numai a vom putea s ne nvrednicim bunurilor f
gduite. Crora fie ca cu toii s ne nvrednicim prin
charul i filantropia Domnului nostru Iisus Christos, cruia
mpreun cu Tatl i cu Sf. Duh, se cade slava, stp
nirea i cinstea acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
_ 84
O M I L I A I V
C nu ngerilor a supus Dumnezeu lumea cea viitoare
pentru care grim. i a mrturisit cndva oarecine, zicnd:
ce este omul c-l pomeneti pre el, sau /iul omului c-l cer
cetezi pre el ? Micuraiul-ai pre el cu puin oarece dect n
gerii (Cap. 2, 5).
Ai voi s. tiu lmurit dac uniia ascult cu cuvenit
luare aminte cele grite de mine, sau c poate aruncm
seminele lng cale, cci numai aa ai putea face n
vtura mai cu bun voin. Vom gri, ns, chiar i de
nar asculta nimeni, pentru trica ce ni st nainte de ne-
ndeplinirea poroncii Mntuitorului. Mrturisete, zice,
poporului acestuia, i chiar de nu te-ar asculta, tu vei fi
fr rspundere. Dar dac ai fi ncredinat despre
osrdia voastr, nu numai de fric ai gri, ci ai face-o
aceasta chiar cu plcere. Acum ns chiar dac nimeni nar
auzi, chiar dac faptul acesta mi-ar fi fr primejdie nde-
plinindu-1, ct m privete pe mine, totui osteneala o
fac nu cu plcere. Cci la urm ce folos ai avea, c dac nu
m nvino vesc eu nsu-mi, totui nimeni nu se folosete ?
Iar dac uniia vor fi cu bgare de sam, nu atta folos am
putea avea noi prin aceia c nam fi pedepsii, pre ct
am avea dela progresul vostru. i cum ai putea ti
aceasta ? Observnd pe civa din voi, cari nu prea iau
sama la cele grite, i-ai ntreba n particular, cu vreo
ocazie, i chiar dac i-ai gsi stpni pe cele grite
nu zic pe toate, cci aceasta nu v este tocmai uor, ci
pe puine din cele multe este nvederat c pentru ce
lelalte nici nu mai mai ndoi la urm. Trebuia desigur
de a nu v spune aceasta,- dinainte, ca s v prind ne
pregtii ceia ce este plcut lucru, dei am putea ast
fel a reui, sau mai bine zis, i aa pot a v prinde
nepregtii. Cum c v voiu ispiti odat ntrebndu-v
am spus mai dinainte, dar cnd va fi aceasta nu vam
spus de loc. Poate c astzi, poate c mine, poate c
dup douzeci sau treizeci de zile, poate c dup mai
puine, poate c dup mai multe.
Tot aa i Dumnezeu a lsat nesigur ziua cea de pe
85
urm a sfritului nostru, cci nu ne-a lsat putina de a
ti dac va fi astzi, sau mine, sau dup un an ntreg,
sau dup mai muli ani, ca astfel fiind stpnii venic
de ateptarea acelui fapt nesigur, s ne gsim venic n
fapta bun. i s# nu zic cineva apoi cu patru spt
mni sau i cinci mai nainte am auzit cele spuse, dar nu
le pot inea minte cci eu voesc ca cel ce m ascult
s fie astfel, nct ca s nu uite niciodat, i s nu aib
mintea uituc, sau s scape din memorie cele grite.
Voesc ca s le inei minte, nu ca s mi lc spunei mie,
ci ca voi ri-v s v folosii, i tocmai acesta mi este
scopul. Dar cte erau de nevoie de a v spune spre
sigurana voastr, vi sa spus, acum trebue de a continua
subiectul nostru.
Deci despre ce este vorba de a v gri astzi? Ca
mi ngerilor a supus Dumnezeu lumea cea viitoare, zice,
pentru care grim''. Oare nu vorbete aici despre o alt
lume ? Nicidecum, ci despre aceasta. De aceia, deci, a
adaos pentru care grim, ca s nu lase mintea de a
rtci, cutnd o alt lume. Dar atunci de ce o nu
mete viitoare ? Cum i aiurea zice : care era chip (tip)
a l celui viitoriu, spunnd de Adam i de Christos (n
epistola ctr Romani), numind viitoriu pe Christos cel
dupre trup n comparaiune cu timpurile lui Adam (cci
a fost viitoriu), tot aa i acum, fiindc a fost zis: cnd-
duce pre cel nti nscut in lume, ca s nu-i nchipui c
el griete de o alt lume, apoi din multe locuri o ade
verete aceasta, ba chiar i- dela aceia c se numete
viitoare, cci viitoriul era cil lumei, pe cnd Fiul lui Dum
nezeu este venic. Deci ceia ce era n viitoriu na supus
ngerilor, ci lui Christos. Cum c sunt spuse aestea
ctr Fiul, zice, este nvederat, i nar putea cineva spune,
c a grit ctr ngeri. Apoi mai aduce i o alt mrturie,
i zice :
i a mrturisit cndva oarecine zicnd. i de ce oare
na spus aici numele Prorocului, ci l-a ascuns? Dar
aceasta o face i cnd spune de celelalte mrturii, pre
cum cnd zice: Cnd duce pre cel nti nscut n lume,
zice: i sa se nchine lui toi ngerii lui Dumnezeu, i
iri eu voiu f i lui Tat, i el va fi mie Fiu. i ctr
86
ngeri zice: cela ce face pre ngerii si duhuri, i pre
slugile sale par de foc. Iar ctr Fiul, ntru nceput tu
Doamne p7nntul ai ntemeiat*. Tot aa face i aici, grind:
<i a mrturisit cndva oarecine, zicnd. Faptul acesta,
de a ascunde i a nu da pe fa pe cel ce a grit
acea mrturie, ci a o introduce ca n totul cunoscut i
nvederat, este al unuia care i arat pre dnii ca foarte
cunosctori ai sfintelor scripturi.
Ce este omul c-l pomeneti pre el, sau fiul omului c-l
cercetezi pre el ? Micuratu-l-ai pre dnsul cu puin oarece
dect ngerii, cu slav i cu cinste l-ai ncununat pe el,
i l ai pus preste lucrurile mnilor tale, toate te-ai supus
sub picioarele lui (Vers. 57). Acestea dei pot fi spuse
pentru omenirea n genere, totui principalminte se po
trivesc lui Christos dupre trup, cci expresiunea: toate
le-ai supus sub picioarele lui se cuvine mai mult lui,
dect nou. Fiul lui Dum nezeu ne-a cercetat, nefiind
noi nimic, i lund trupul nostru i unindu-1 sie i, sa
fcut superior tuturor. *Sz dac i-a supus lui toate,
zice, nimic n a lsat lui nesupus; ci acum nc ni ve
dem supuse lui toate. Ceiace el spune, aceasta nsamn:
fiindc a fost spus pn ce voiu pune pre vrjmaii
tei aternut picioarele tale, era natural ca ei s se
neliniteasc pentru care dup aceasta introducnd
puine, a adaos la urm aceast mrturie, care adeve
rete pe ceealalt. Ca nu cumva s zic ei: cum a pus
pe vrjmaii si sub picioarele sale, attea ptimind noi ?
cci aceasta a lsat a se nelege ndeajuns i n versul
de dinainte, de oarece expresiunea pn ce nu nve
dereaz faptul petrecut imediat, ci care se va petrece n
timp,tot aceasta o nvedereaz i aici. S nu-i nchi
pui, zice, c dac pn acum nu vedem nc supuse lui
toate, apoi nici nu se vor supune. Cum c trebue a i se
supune, este nvederat, fiindc i prorocia pentru aceia
sa zis. i dac i-a supus lui toate, zice, nimic n a lsat
lui nesupus: Cum deci nu i sa supus lui toate ? C i se
vor supune n viitor. Dac -deci toate trebue a i se su
pune, i nc nu le vedem pe toate supuse lui, nu te
neliniti, zice, nici nu te tulbura pentru aceasta. Dac ar
fi venit sfritul, i toate i sar fi supus lui, iar tu ai fi
87
ptimit ceiace ptimeti acum, desigur c cu dreptate ai
fi ntristat, dar acum noi nu vedem nc toate supuse
lui, nc na stpnit mpratul nostru precum trebue.
Pentru ce deci te tulburi, ptimind ru ? nc nu sa m
prtiat pretutindeni propoveduirea evangheliei, nc na
sosit timpu! cel de pe urm spre a se supune lui toate.
Apoi iari o alt mngiere, cci -celce va ave su
puse lui toate, el nsui a murit i a ptimit multe. Iar
mai micorat cu puin-^varece dect ngerii vedem pre Iisus,
pentru patima morii apoi iari pune nainte pre cele
bune cu slav i cu cinste ncununat (Vers. 9). Ai
vzut cum toate le-a potrivit, sau le-a combinat n per
soana lui Iisus Christos? Cci i expresiunea cu puin
oarece mai mult lui se potrivete, ca celce a stat trei
zile singur n Iad *1 iar nici dect nou celor stricai n
multe. Deasemenea i expresiunea cu cinste i cu slav
ncununat mai mult se potrivete lui, dect nou. i
iari le amintete lor i de cruce, ncercndu-se de a
reui n dou lucruri deodat: pe deoparte spre a arta
ngrijirea lui de noi, iar pe dealta spre a ne convinge
ca s suterim cu brbie toate, avnd n vedere pe
Dasclul nostru. C dac cel nchinat de ngeri, zice,
a primit pentru ti ne' de a ave, sau de a fl cu ceva mai
puin oarece dect ngerii, apoi cu att mai mult tu, care
eti cu mult mai mic dect ngerii, trebuie a rbda totul
pentru dnsul. Dup aceia arat c crucea este slav
i cinste, dup cum chiar i el o numete a, zicnd:
a venit ceasul ca s se proslveasc fiul omului (Ioan
11, 4). Deci, dac el numete cele ale robilor slav, cu
att mai mult tu trebuie a numi slav cele ale Stpnului.
Ai vzut ct de mare este rodul crucei ? S nu te n
spimni dar de dnsa, c dac i se pare ceva poso
morit, totui nate mii de bunuri. Din toate acestea arat
ct folos poate ave cinev din ispite. Apoi adaoge:
ca cu charul lui Dumnezeu pentru toi s guste moartea.
>) Cuvntul Aoy]?-oo principalmente nseamn iad sau Inc inhttecos, iar
n al doilea rnd nseamn lumea cea de sub pmnt, Iccuinfa morilor, moarte,
i chiar mormnt. Fiind vorba ns de Iisus Christos, sf. Chrisostom ntre
buinnd nu cuvntul obinuit ;AV7^A0'.|J,v-7(|j.aT0<; ci cuvn!11 deoarece
Christos n acele trei zile a scos pre morii cei din iad
Ca nu chatul lui Dumnezeu-, zice, iar el pentru charul
lui Dumnezeu cel pentru noi au ptimit acestea, dup
cum i aiurea zice: C celce n au cruat pre fiul su,
ci pentru noi toi i a u dat. (Rom. 8, 32). De ce? Nu
c doar ni datora nou, ci a fcut aceasta din char.
i tot n epistola ctre Romani zice: Ci cu mult mai
vrtos charul lui Dumnezeu i darul prin charul a unui
om Iisus Christos ntru muli sau nmulit. (Ibid 5, 15).
Ca cu charul lui Dumnezeu, pentru toi s guste
moarte, nu numai pentru cei credincioi, ci i pentru lu
mea ntreag, cci el pentru toi a murit. i ce este dac
nu toi au crezut? El i-a mplinit ceia ce era al su.
Principalmente apostolul a zis: s guste moarte iar nu
s moar, a c precum a gustat moartea cu adev
rat, tot a n ea fiind pe un timp scurt, de ndat a
nvieat. Prin expresiunea pentru patima morii el a n
semnat moartea cea adevrat, iar prin cealalt : mai
bun fcndu-se dect ngerii (Cap. 1, 4) a invederat n
vierea. C precum doftorul neavnd nevoie de a gust
din mncrile cele pregtite pentru bolnav, i totui pen
tru grija ce o are de acela el nsui gust mai nti, ca
s conving pe bolnav de a se ncuraja s guste din
mncare, tot a i Christos a fcut cu omul. Fiindc
toi oamenii se temeau de moarte, el de i nu ave
nevoie, totui a gustat moartea ca s-i conving i pre
dnii de a fi cu ndrzneal fa de ea. C vine,
zice, stpnitorul lumei acetiea, i ntru mine nu are ni
mic (Ioan 14, 30). Tot a i prin expresiunea cu cha-
ruh i .pentru toi s. guste moarte- tot aceia a invederat.
Pentm c se cdea aceluia pentru care sunt toate, i
prin care sunt toae, care prea muli fii la mrire a adus,
pre nceptoriut mntuirei lor prin patimi a-l face des
vrit (vers. 10). Aici vorbete de Tatl. Ai vzut cum
iari expresiunea prin care lui se potrivete ? Nu ar
fi fcut a, dac ar fi fosf vorba de inferioritate i dac
nar fi convenit sau nar fi aparinut Fiului. Ceiace el
spune, aceasta nsamn: Dupre vrednicie, zice, i potri
vit filantropiei sale a fcut ca cel nti-nscut s se arate
mai strlucit dect toi, i ca pe un lupttoriu voinic co
vrind pe ceilali, la dat de pild altora. Pre ncep-
89
toriul mntuirei noastre zice, adec pre pricinuitorul
mntuirei noastre. Ai vzut ct deosebire este ntre el
i noi ? i el este Fiu, dar i noi fii, ns el mntuiete,
i, noi ne mntuim. Ai vzut cum ne i unete mpreun,
ns ne i desprete n acelai timp ? Pre muli fii,
zice, la mrire a adus*, ns iari i-a desprit zicnd :
prin patimi a l face desvrit*. A dar patimile sunt
desvrire i pricina mntuirei. Ai vzut c a ptimi
ru nu este a celor prsii ?
Deci, dac Dumnezeu n aceasta mai nti a cinstit pre
Fiul, ca prin patim s-l nale, de sigur c lund trup
i ptimind ceiace a ptimit, este cu mult mai mare i
mai nsemnat dect a tace lumea i- a o cr din ceia
ce nu era. Si aceasta este tot din filantropia lui, ns
aceasta este cu mult mai mare. Tot aceasta invedernd-o
i aiurea zice: Ca s arte in veacurile cele viitoare
bogia cea mare a darului su,.... i mpreun cu dnsul
ne-a sculat i ne a pus a edea ntru cele cereti, ntru
Christos Iisus (Efes. 2, 7, 6).
<Pentru c se cdea aceluia pentru care sunt toate, i
prin care sunt toate, care pre muli fii la mrire a adus,
pre nceptoriut mntuirei lor prin patimi a-l face des
vrit se cde aceluia, zice, care er ca ngrijitoriu,
i care totul adusese ntru fiin din ceia ce nu er, ca
s de pre Fiul su pentru mntuirea celorlali, pre cel
unul pentru cei muli >. ns nazi s a, ci prin patimi
a-l face desvrit, artnd prin aceasta, c cel ce p
timete pentru altul, nu numai pre acela l folosete,
dar chiar i el devine mai strlucit i mai desvrit.
Acestea sunt spuse ctr credincioi, ncurajndu-i, cci i
Christos atunci sa slvit, cnd a ptimit. Cnd zice c
sa slvit s nu-i nchipui c a ctigat un adaos de
slav, fiindc slava o avea de la natura sa pururea, ne-
lund nimic mai mult. /
C cel ce sfinete, zice, i cei ce se sfinesc, dintr unul
sunt toi, pentru care pricina nu se ruineaz a-i numi
pre dnii f t a i (Vers. 11). Iat iari cum i unete la
un loc cinstindu-i i ncurajndu-i, si fcndu-i frai ai
lui Christos, prin "aceia c dintrunul sunt toi. Apoi ia
ri asigurndu-se i artnd c el spune aici cu privire
90
la timp, a adaos cel ce sfinete i cei ce se sfinesc.
Ai vzut ct deosebire este ntre dnii? El ne sfinete
i noi suntem sfinii. Dar i mai sus el a artat pre n-
ccptoriul mntuirei noastre. C se cdea aceluia pentru care
i prin care sunt toate.... Pentru care pricin nu se rui
neaz a-i numi f r e dnii frai-. Ai vzut cum i aici
arat superioritatea ? Cci prin expresiunea nu se rui
neaz a-i nunii pre dnii f r a i i arat, nu urmarea unui
lucru natural, ci ca cev petrecut n urma marei lui filan
tropii. care a fcut ca ,s nu se ruineze de nimic, pn
i de cea mai de pe urm umilin. C dac i suntem
din unul i acelai, totui el sfinete i noi ne sfinim.
Mare este deosebirea, cci el este din Tatl nscut, Fiu
adevrat, adec din esena, din fiina sa, pe cnd noi
suntem creatur, adec fcui din ceia ce nu eram. A
c mare este deosebirea. De aceia i zice: Nu se rui
neaz a i numi pre dnii frai, zicnd : spune voiu nu
mele tu frailor mei. Cci mbrcnd trupul omenesc.,
a mbrcat n acela timp i frietatea, a c sau unit
la un loc cu trupul i fria. Aceasta cu mult dreptate
o aduce.de fa, dar expresiunea: eu voiu f i ndjdu-
indu-m ntru dnsul (Vers. 13) ce va s zic? nc
i expresiunea de dup aceasta: iat eu i pruncii pre
carii mi i-a dat Dumnezeu> este spus cu drept cuvnt,
c precum aici se arat pre sine tat, tot a i acolo
frate. Spune-voiu numele tu, zice, frailor mei, dup
care iari arat superioritatea i marea deosebire de
noi prin urmtoarele: De vreme ce sau fcut pruncii
prtai trupului i sngelui (Vers. 14).
Ai vzut, zice, asemnarea ? Asemnarea sau egalita
tea cu noi este dupre trup. Si acelai asemenea sau
mprtit acelorai, zice. Ruineze-se deci toi iereticii,
i s-i acopere faa cei ce zic c venirea lui a fost nu
mai n aparen, iar nu n realitate, cci na zis apos
tolul numai sau mprtit acelorai i apoi a tcut
dei dac ar -fi zis numai atta, era ndeajuns , ci i?
altceva a mai esut o mai mare nc prin expresiunea
acelorai adaos la nceput. Nu n mod fantastic, nici
nchipuit, zice, ci n adevr c sa mprtit celor ome
neti, fiindc dealtmintrelea expresiunea acelorai nar
91
fi aici. Apoi artnd frietatea lui, pune i cauza icono
miei. Ca prin moarte, zice, s surpe pre cela ce are st
pnirea 'morii, adec pre diavolul. Aici arat ceia ce este
minunat, c adec prin ceia ce diavolul a stpnit, prin
aceia a fost biruit, i arma cea puternic ce o avea cu
sine, adec moartea, prin aceasta chiar 1a rnit Christos.
ceia ce nvedereaz marea putere a nvingtorului. Ai
vzut ct bine a fcut moartea ?
i s izbviasc, zice, pre aceia ci cu frica morii
n tQat vieaa erau supui robiei (Vers. 15). Ce vrea s
spun aici? De ce te nfricoezi, zice, de ce te temi de
cel surpat ? Nu mai este de temut, ci este clcat n pi
cioare, este dispreuit, este batjocorit i nu este vrednic
de nimic. Dar ce nseamn oare: ci cu frica morii
n toat vieaa erau supui r o b i e i Ce spune ? C celce
se teme de moarte, este rob i toate le ndur ca s nu
moar, sau aceia, c toi erau robi ai morii i c erau
stpnii de ceiace nu er nc surpat, sau c dac
nu aceia c oamenii vieuiau ntro iric ncontinu,
cci ateptnd venic a muri i de moarte temndu-se,
nu puteau simi nici o mulumire sau plcere, fiindu-le
de fa groaza morii. Aceasta a lsat-o a se nelege,
zicnd: n toat vieaa. Arat aici apoi pre cei mhnii,
pre cei prigonii i alungai, pre cei lipsii i de patrie
i de avere i de toate celelalte, pre cei ce petrec o
viea plin de necazuri. Deci, dac aceia n toat vieaa
erau stpnii de fric i robi, apoi acetia sunt izbvii
de acea fric, ba nc i rd de ceiace aceia se temeau.
C precum cinev urmnd a duce la moarte pre un legat,
care ntruna ateapt aceasta i lar mngi mult Cu
desmerdrile, cam a er moartea n vechime. Acum
ns acela lucru sa ntmplat, ca i cum de pild Cinev
scondu-i frica aceia, mpreun cu desmerdrile lar a
la lupt i punndu-i nainte lupta, iar d de veste c
nul va duce la moarte, ci n mpria cerurilor. Deci,
ca cine dintracetia ai voi tu s fii ? Ca cel din nchi
soare mngiat cu desmerdrile i ateptndu i hotrrea
n fiecare zi, sau ca celce se lupt mult i se ostenete
de bun voie, spre a ctig diadema mprteasc ? Ai
vzut cum le-a nlat sufletele i i-a ridicat n sferi
92
93
nalte ? ,Dar el arat aici nu numai ncetarea morii, ci
prin aceasta i pre acel duman nenpcat, care venic
duce rzboi crncen asupra noastr, pre diavolul cel
surpat, zic, cci celce nu se teme de moarte, este afar
de tirniea diavolului. C dac este a c piele pentru
piele si toate cte are omul le-ar d omul pentru sufletul )
su (lob. 2, 4), dar nc cnd ar dispreul i pe acesta,
cui ar mai pute fi rob la urm? De nimeni nu se mai
teme, de nimeni nu se mai nfricoeaz, tuturor este su
perior i mai liber dect toi ceilali. C celcei dispre
uiete sufletul (6 jap zfjc, 'j/opjS xatatppovcbv,
ttoXmo p.v././.ov t o>v a/j.tov), adic trupul su, cu att mai
mult va dispreul pe altele. Cnd diavolul va gsi un
astfel de suflet, nimic din ale sale nu va pute iace ace
luia. Cci ce ar pute nfricoa pe un asemenea om ?
Poate pgubirea averei, sau ameninarea de a fi necinstit
i alungat din patrie? Dar toate acestea sunt lucruri
mici pentru acela care nici pe sufletul su nu pune Vrun
pre, ca i fericitul Pavel.
Ai vzut cum el scond tirania morii, a surpat n
acela timp i puterea diavolului ? Cci celce tie a filo-
lozof multe despre nviere, cum ar pute s se team
de moarte, i s se nfricoeze de ea ? Deci, nu v ne
linitii, zicnd: apoi de ce i pentruce am ptimit
attea? cci numai a biruina va deveni mai strlucit
i nar fi fost strlucit, dc nar fi clcat cu moartea
pre moarte. Dar ceeace este minunat tocmai aici st,
c el a biruit prin acelea prin care stpnea, dnd pe
fa toate uneltirile i toate mainaiunile sale. Deci, s
nu trdm darul ce ni sa dat. C nai luai iari
duhul robiei spre temere, ci duhul puterei i al dragostei
i al intregei nelepciuni (Rom. 8, 15 comb. cu II Timot.
1, 7). S stm deci cu brbie, btndu-ne joc de moarte.
2) Dar acum mie mi-a venit a suspin amar, gndin-
*) Cuvntul '{'tr/Tj n multe locuri n Sf. Scriptura se ia n loc de <j(u
ca de exemplu : y voiu zice sufletului meu: suflete! ai multe bunti strnse
pentru muli ani; odihnete-te, mnnc, be, veseletete> (Luc 12, 19). Vezi
Matheiu 2, 20. Romani 11, 3. Marc. 3, 4. L uc 6, 9. 12, 20, etc., etc. i chiar
n versul citat mai sus din lob, este pus n loc de trup.
2) Partea moral. Contra celor ce plng i jlesc la pierderea vrunui neam
sau prieten, i c nu trebue a ne teme de moarte, cci Christos a gustat
din ea fVeron).
)4
du-m unde ne-a ridicat Christos, i unde ne-am sco-
bort pre noi ni-ne. Cnd vd acele bocete prin pia,
acele plnsete petrecute cu ocaziunea celor mutai din
viea, acele vicrele i toate acele sluenii, s m cre
dei c m ruinez de Elini, de Iudei i toi iereticii cari
ne privesc i n fine de toi cei ce'i rd de noi pentru
toate cte le spunem, filozofiznd n zadar despre nviere.
Pentruce oare ? Fiindc Elinii sunt cu bgare de seam
nu la cele vorbite de mine, ci la cele ce se fac de voi,
cci imediat zic: Cum ar putea vrunul din acetiia a
dispreul moartea, cnd nu poate a privi nici pe unul
mort dintrai lor ? Sunt bune cele spuse de Pavel, sunt
frumoase i vrednice de filantropia lui Dumnezeu i de
mpriea cerurilor. Cci ce spune el ? s izbviasc
-pre aceia ci cu frica morii n, toat vieaa erau supui
robiei. Dar nu lsai a se crede de voi acestea, lup-
tndu-v contra lor prin faptele voastre, dei multe a
ornduit Dumnezeu . n acest scop ca s doboare aceast
obicinuin r. Cci spune-ni ce se voiete cu acele
facle luminoase ? Nu oare i trimitem dela noi ca pe nite
lupttori ? Ce sunt acele imnuri ? Oare nu slvim pre
Dumnezeu i-i mulumim c a ncununat n fine pre cel
plecat dela noi, c l-a isbvit de necazuri, c scond
din el frica l are pre lng sine ? Nu pentru aceia sunt
imnurile? Nu pentru aceia cntrile? Toate acestea sunt
ale unora cari se bucur, dupre cum zice: De este
cineva cu inima bun s cnte (Iacob 5, 13) Dar nu
la acestea se uit Elinii, cci zic: Na-mi spune mie de
celee filozofizeaz n afar de patimile omeneti, ci tu
arat-mi pe celce filozofizeaz n nsi puterea patimei
aflndu-se i aunci voiu crede n nviere. i dac fac
aceasta femei din lume, nu e nimic de mirare, dei chiar
i atunci este dureros, fiindc i ele trebuie a avea aceeai
filozofie, pentru care zice i Pavel: c nu voiesc s nu
tii voi, frailor, ca s nu v ntristai ca i ceilali cari
riau ndejde (I Thesal. 4, 13) Dar acestea nu le-a
scris doar numai monahiilor, nici numai fecioarelor, ci
i femeilor mritate din lume. i nu numai aceasta este
dureros, dar nc cnd o femeie oarecare, sau un brbat
sau rstignit currt sar zice pentru Christos i cnd unul
i smulge prul de pe cap, iar ceealalt se bocete mult
ce poate fi mai urcios dect aceasta ? Crede-i-mi mie
care v griesc acum: c de sar face precum trebuie apoi
atunci ar trebui ca pentru mult timp pragul bisericii s
fie ngrdit pentru acetia. Cci ceice sunt cu adevrat
vrednici de jale, acetiia sunt, ceice se tem de moarte
i se nfricoeaz, ceice nu cred n nviere. Dar, zici
tu, eu nu doar c nai crede n nviere, fac a, ci
mi fac obiceiul. Dar de ce, spune-mi, cnd cltorete
cinev, i nc o cltorie lung, nu faci tot a ? Dar
i atunci plng, zici i suspin. Aceasta de sigur c este
din obicei, iar cnd plngi pre cel mort, este c eti
desndjduit, sau mai bine zis, c nu . crezi n rentoar
cerea sa.
Cuget singur ce se cnt n timpul acela: ntoarce-te
suflete al meu la odihna ta, c Domnul bine a fcut (ie
i iari: Nu m voiu teme de rele, c iu cu mine eti
(Ps. 114, 7, 22, 4) i iari Ta eti scparea msa de
necazul ce m cuprinde (Ps. 31, 8). Gndete-te bine ce
voiesc aceti Psalmi. Ins tu nu iei seama, ci eti ca
beat de jale. Cel puin pre la nmormntrile altora
gndete-te serios, ca astfel s ai doftorie n ale tale.
lntoarce-te suflete al meu, zici, la odihna ta, c Domnul
bine a fcut ie*. O zici aceasta i apoi plngi? Oare
nu sunt acestea prefectorii, nu sunt jocuri de scen ?
C dac crezi celor ce grieti, n zadar jeleti; iar
dac te prefaci i toate acestea le crezi de mithuri, de
ce atunci cni a ? De ce suferi unele ca acestea i
nu alungi pre ceice cnt ? Dar, zici tu, aceasta ar fi
fapt de nebun. Apoi i aceia cu att mai mult nc
este fapt de nebun.
Pentru acum deci, eu v sftuiesc, dar cu trecerea
timpului m voi purt mai cu asprime, fiindc tare m
tem ca nu cumva cu chipul acesta s se strecoare n
biseric vro boal primejdioas. Vicreala aceasta o
vom ndrepta mai la urm, acum ns eu poruncesc i
denun faptul i bogailor i sracilor i femeilor i br
bailor.
Fie, dar, ca voi toi s petrecei vieaa tr vre-o
jale i dup legea naturei copii s nmormnteze pre p
95
96
rinii tor ajuni n adnci btrnee, cum i mamele s
fie petrecute la groap de fetele, de nepoii i strnepoii
lor, i niciri s nu se ntmple moarte nainte de timp.
Fie, zic, aceasta i o doresc rugndu-v ca i cei b
trni cum i voi cu toii s v rugai lui Dumnezeu unul
pentru altul, i n comun s facei aceast rugciune.
Dar dac ceiace s nu fie, nici s se ntmple sar
petrece vro moarte amar (zic amar, nu prin natura
ei, cci moartea nu este amar, de oarece cu nimic nu
se deosibete de somn, ci o numesc amar n raport cu
dispoziiunea voastr fa de ea), dac, zic, sar petrece
o astfel de moarte, i dac unui ar plti nite astfel de
femei bocitoare (plngtoare) s m credei cnd nu
spun, c nu spun alt nimic, dect ceeace simesc, su-
pere-se cine voiete pentru mult timp, voiu opri de
a veni la biseric, ca pe nite idololatri. C dac pe cel
lacom i zgrcit Pavel l numete idololatru, apoi cu att
mai mult pre celce printre credincioi introduce cele ale
idololatrilor. De ce dar mai chemi pre preoi, spune-mi
i pre cntrei ? Oare nu ca s te mngi, oare nu ca
s cinsteti pre celce se duce de aici ? De ce atunci i
bai joc de el ? Dece l dai n vileag lumei ? Dece te
joci ca pe scena teatrului ? Noi venim filozofizndu-v
cele despre nviere, nvndu-v pre toi, pn i pre
cei ce poate nu sunt atini cu .nimic, c pentru cinstea
aceluia s suferii cu brbie, dac sar ntmpl a
cev i tu aduci de acei cari rstoarn cele ale noastre ?
i ce poate fi mai ru ca aceast batjocor, ca acest
vizilic ? Ce poate fi mai grozav dect aceast anomalie ?
Ruinai-v dar i sfiii-v, iar de nu voii, apoi atunci
nici noi nu vom putea suferi a se introduce n biseric
nite astfel de obiceiuri vtmtoare. Pre ceice greesc,
zice, naintea tuturor mustr-i (I Timoth. 5, 20,. Deci
pre acele femei nenorocite i de jelit, care bocesc pre
la mmormntrile din familiile voastre, le opresc ca
niciodat s numai nsoeasc cu bocete pre cei mori,
ca nu cumv s ne vedem silii cu adevrat de a jli
i noi relele lor, i s le certm ca nu cumva s mai
fac de acestea cu cei strini, ci mai ales s-i plng
nenorocirele lor proprii, fiindc i un tat iubitor cnd
are un fiu dezordonat, nu numai aceluia i poruncete de
a nu se mai apropia de cei ri, ci chiar i pre aceia i
nfricoeaz. Iat deci acum eu i pre voi v sftuiesc
i pre acelea prin voi, ca nici voi s nu mai chemai
astfel, de femei i nici acelea s nu mai vin. i fieca
cuvntul acesta al meu s foloseasc ceva mai mult i
ameninarea s aib putere, iar dac ceiace s nu
fie - am fi poate dispreuii, apoi atunci ne vom vedea
silii de a transforma ameninarea n fapte, pre voi cer-
tndu-v dup legile bisericeti, iar pre acele femei
dupre cum li se cuvine lor. Dar dac cineva ncurajn-
du-se pn la obrznicie ar dispreul cele spuse de mine,
aud pre Christos, care zice: De-i va grei ie fratele
tu, zice, mergi i-l mustr pre dnsul ntre tine i ntre
el singur... iar de nu te va ascult mai i npreun cu
tine nc pre unul sau doi... iar de nu-i va ascult pre
ei, spune-l soborului i de nu va ascult nici de sobor,
s-i fie ie ca un pgn i vame (Math. 18, 1517).
Deci dac cu celce pctuiete fa de mine, fiindc nu
ma ascultat, legea poruncete de a-1 tia dela Biseric,
apoi cu celce pctuiete sie-i i lui Dumnezeu, judecai
voi ni-v cum trebuie a urm. Dealtmintrelea voi ni-v
tii c nu tocmai cu blajinie ne purtm fa de voi.
Iar dac cineva dispreuiete legturile ce noi le punem,
tot Christos l mustr pre acela zicnd: cte vei leg
pre pmnt, vor fi legate i n ceriuri i cte Vei desleg
pre pmnt vor fi deslegate i n ceriuri (Math. 16, 19).
C dac i noi suntem poate nenorocii, de nimic i
vrednici de dispreuit, precum i suntem, totui nu ne
rzbunm pre noi nine i nici nu ne aprindem de mnie
contra cuiv, ci ne ngrijim de mntuirea voastr. Sfiii-v
v rog, i v ruinai; c dac cineva sufer chiar pe
un prieten al su, cnd se poart fa de dnsul cu mai
mult asprime dect trebuie, examinnd scopul lui i
cnd acela tace a numai din buna lui voin, iar nu
din mndrie, apoi cu att mai mult trebuie a suferi pe
dasclul care mustr, pe dascl, zic, care nu le griete
acestea ca dela sine i nu ca un stpn, ci ca un p
rinte ce se ngrijete.
Nu le spunem acestea voind a ne art puterea -
98
cci Cum am putea face a, noi cari dorim ca nici mcar
s ncercai a face de acele ce v spusei ? ci numai
ngrijindu-ne i temndu-ne de voi. Ertai dar i nimeni
s nu dispreuiasc legturile bisericeti, cci nu om este
celce leag, ci Christos, celce mi-a dat mie aceast pu
tere i care au fcut stpni pe oameni de o att de
mare cinste. Noi voim ca dac se poate, s abuzm de
puterea de a desleg, sau mai bine zis, nici de aceast
putere nu dorim de a ave nevoie, fiindc nici nu voim
de a se gsi printre noi vrunul legat. Nu suntem doar
att. de miei i vrednici de plns, dei poate unuia
suntem cu totul nebgai n seam. Dar dac am fi
silii, apoi s fim iertai, fiindc nu de bun voea noastr
v punem aceste legturi, ci mai cu seam pentruc ne
doare pre noi, fiind voi legai. Iar dac cineva ar
dispreul acestea, va sta de fa timpul de judecat care-1
va nv. Celelalte nu voiesc a le spune, ca nu cumv
s ating prea tare cugetul vostru. Noi cei nti ne rugm
ca s nu ajungem a fi silii la aceasta, iar de cumv
vom fi silii, vom ndeplini cele ale noastre, i vom pune
legturile cuvenite. Dac, ns cineva ar rupe aceste le
gturi, eu sunt fr rpundere, cci am fost tcut ceeace
er al meu, iar tu vei d seam naintea aceluia care
mi-a poruncit mie de a leg. C dac mpratul fiind de
ia i cineva dintre purttori i . de arm din gard ar
porunci ca unul din rnd s fie legat, iar acela nu
numai c ar lepd, ci nc ar i sfrm legturile, de
sigur c batjocora a fost fcut direct acelui osta din
gard, inditect ns mpratului care a poruncit. Dac
celece se ntmpl credincioilor el i le nsuete sie-i,
apoi cnd sunt batjocorii cei rnduii de a nv pe
alii, cu att mai mult el se va gsi atunci cel batjocorit.
Dect, s nu fie! ca vrunul din biseric s se gseasc
silit de a ajunge la legturi de felul acestora. Dupre
cum a nu pctui este lucru bun, tot a i a rbda
certarea este folositor.
S rbdm deci mustrrile ce ni se fac, i k ne silim
de a nu pctui, iar dac pctuim s suferim dojana.
C precum este bine de a nu se lovi cineva, iar dac
sa lovit e bine de a pune doftoriea pe ran, tot a i
n cazul de fa. Dar s nu fie! ca unul dintre voi s
aib nevoie de a pune doftorii. Avem adeverire pentru
voi de cele mai bune i care se in de mntuire, mcar
dei aa grim (Cap. 6, 9). Am vorbit cu mai mult
putere, pentru mai mare siguran, cci pentru mine e
cu mult mai bine de a fi bnuit de voi ca ndrzne,
sau chiar i obraznic, dect ca voi s nu facei cele pl
cute lui Dumnezeu. S credem lui Dumnezeu, c nu fr
folos ni va fi cercetarea aceasta; ci ntratta v vei
schimb, nct i cuvintele acestea se vor schimb n
engomii i laude pentru voi. Fie, deci, ca noi cu toii
s vieuim dup plcerea lui Dumnezeu, pentruca cu toii
s ne putem nvrednici de buntile pe care lc-a fg
duit celor ce-1 iubesc pre dnsul, ntru Christos Iisus
Domnul nostru.
99
O M I L I A V
C nu pre ngeri cndv a luat, ci smna lui Abraam
a luat. Pentru aceia datorii er ntru toate a se asemn-
(Cap. 2, 16, 17).
Marea filantropie a lui Dumnezeu voind a art Pavel
cum i dragostea ce o are pentru neamul omenesc, dup
ce a fost zis c de vreme ce s au fcut pruncii prtai
trupului i sngelui i acelai sa mprtit acelorai,
cerceteaz cu amnuntul ideia din acest pasaj i zice:
c nu pre ngeri cndv a luat, ci smna lui Abraam
a luat dar tu s nu iai cum sar ntmpl cele
vorbite aici i nici si nchipui c ar fi un'lucru nebgat
n seam, dac el a luat trupul nostru, cci na hrzit
acest dar ngerilor pentru care a i zis astfel: c nu
pre ngeri cndv a luat, ci smna lui Abraam a luat.
Dar ce va s zic el aici ? Adic nu natura ngerului
a luat, ci natura omului. Ce nseamn a luat? Nu sa
folosit, zice, de natura ngerilor, ci de a noastr. i de
ce apostolul na ntrebuinat cuvntul aveXaSsv a luat,
ci ntrebuineaz verbul STCiXaiSavsrai (06 yuy> drjTzoo
yyekwv iiciXaxSdvetat) ? Face uz de metafora celor alun-
gai i crora li se i cu sila obiectul pentru care sunt
alungai de altul sau de alii, cari fac totul ca s-i prind
i s le smunceasc din mn obiectul disputat. ') Cci
i el alungnd dup natura omeneasc, care fugise de
dnsul i nc fugise departe (c erai oarecncL, zice,
pgni n trup, f r de Christos, strini de aezmntu-
rile fgduinei i fr de Dumnezeu n lume (Efes. 2,
11, 12), a prinso la urm. De aici se vede, c numai
filantropiea lui i dragostea, cum i. mare ngrijire au
fcut aceasta. Precum, deci, cnd el zice: Au nu toi
suni duhuri slujitoare, cari se trimit spre slujb, pentru
ceice vor s moteneasc mntuire (Cap. 1, 14) arat
marea lui ngrijire de natura omeneasc, i c Dumnezeu
mult silin pune n acest scop, tot a i aici pune
ceeace este mai mare i mai nsemnat, zicnd: c nu
pre ngeri cndva au luat*. Cci cu adevrat mare i
minunat i plin de uimire este acest fapt, ca trupul cel
luat de noi s ead sus deadreapta lui Dumnezeu, i
s. fie nchinat de ngeri, de arhangheli, de Serafimi i
de Cherubimi. Aceasta de multe-ori avnd-o eu n minte,
rmn uimit i mari lucruri mi nchipuiesc de neamul
omenesc, cci mari i strlucite vd nceputul i osrdiea
lui Dumnezeu pentru natura noastr. i na spus simplu
<a luat pre oameni, cl voind a-i nl oarecum i a
arta mare i cinstit neamul lor, zice: ci smna l u i
Abraam au hiat; de unde dator er ntru toate a se ase
mn frailor. Ce este ntru toate-? Sa nscut, zice,
a fost hrnit, a crescut, a ptimit totul ce trebuia, n
fine a murit Aceasta nseamn er dator ntru toate a
se asemn frailor.
Dup ce deci a grit multe despre mrirea lui i despre
slava cea de sus, la urm pune n micare i vorba de
iconomiea venirei lui. i privete cu ct nelepciune i
putere o face, cum l arat pre dnsul ca punnd mult
osrdie spre a se asemna nou, ceeace izvorete din
marea lui ngrijorare. Cci zicnd mai sus: #c de vreme
100
') Verbul llctXa(l6dv0[l.ai principalmente are nsemnarea de a lu cu sila
ceva, de a se repezi i a smuci, ceva din manile altuia. A se vedea L exi
conul de Ioanidi, pag. 881 cum i L exiconul Graeco-latinum de Carolo Ludov.
Wilibaldo Grimm. pag. 167.
ce pruncii s'au fcut prtai trupului i sngelui i acela
sa mprtit asemenea acelorai, apoi i aici zice: dator
er ntru toate a se asemn frailor, i numai ct am
zice, parc: celce este att de mare, celce este strlu
cirea slovei, celce este chipul ipostasului lui, celce au
fcut veacurile, celce eade deadreapta Tatlui acela au
voit i sa silit de a fi fratele nostru n toate i de aceia
au lsat pe ngeri i puterile cele de sus i la noi au
venit i pre noi ne-au luat. Gndete-te apoi i cte
bunuri au fcut: moartea au legat-o, pre noi ne-au scos
din tiraniea diavolului de robie ne-au izbvit, Irate cu
noi fcndu-se ne-au cinstit; i nu numai prin frie ne-au
cinstit pre noi, ci i prin altele multe, cci i Arhiereul
nostru a voit a fi ctre Tatl, pentru care a i adaos:
ca s fie milostiv si .credincios Arhiereu ntru celece sunt
ctre Dumnezeu. De aceia au luat trupul nostru, zice,
numai din filantropie, ca s ne miluiasc pre noi. Nici
nu este vro alt pricin a iconomiei mntuirei noastre,
dect aceasta numai c ne-a vzut aruncai jos la pmnt,
pierdui, tiranisii de moarte i i-a fost mil de noi.
Ca s cureasc pcatele norodului, zice; ca s fie
fnilostiv, i credincios Arhiereu. Dar ce va s zic cre
dincios Arhiereu ? Adic adevrat, puternic, cci Arhiereu
credincios este numai fiul lui Dumnezeu, care poate a
slobozi de pcate pre cei al crora Arhiereu este. Pentruc
s aduc, deci lui Dumnezeu jertfa ce ar fi putut s ne
cureasc pre noi, sau fcut om, cci a adaos: celece
sunt ctre Dumnezeu, adic pentru celece se cuvin lui
Dumnezeu. Eram,- zice, dumani lui Dumnezeu, condam
nai, necinstii; nimeni nu er care s aduc jertf pentru
noi. Ne-au vzut c ne gseam n acestea, i i-a fost
mil de noi. Na pus un alt Arhiereu pentru noi, ci n
sui el sa fcut Arhiereu credincios. Dup aceia artnd
cum este credincios, a adaos: Ca s cureasc pca
tele poporului. C ntru ceeace au ptimit, nsui fiind
ispitit, poate i celor ce se ispitesc s le ajute*.
Este foarte umilitor aceasta, njositor i nevrednic de
Dumnezeu. Intru ceeace au ptimit el zice. Se vorbete
aici de cel ntrupat, poate c se spune i pentru infor
marea auditorilor, cum i pentru slbiciunea lor. Ceeace
101
el spune aici, aceasta nseamn: au venit n lume mbrcat
cu trupul nostru, adic cu acela cu care noi am ptimit.
Acum el nu este n necunotiin de cele ale noastre,
c nu numai ca Dumnezeu au tiut, ci i ca om prin
propriea sa experien cptate. Multe au ptimit i deci
tie s ptimeasc mpreun cu alii, dei Dumnezeu
este afar de orice patim sau suferin omeneasc. Dect
aici apostolul povestete cele ale ntruprei lui, ca i
cum prc ar zice: Chiar i trupul pe care l-au purtat
Christos, multe rele a suferit. ti ce este scrba, ti
ce este ispita, nu mai puin dect noi chiar, cci i el
a ptimit. Dar expresiunea: poate i celor ce se ispi
tesc s le ajute ce nseamn ? Este ca i cum ar zice
cinev: Cu mult bunvoin ntinde mn de ajutor,
este comptimitor./ Fiindc dnii voiau a ave cev
mai mare i mai mult dect cretinii dintre neamuri, apoi
apostolul arat c n aceast privin au mai mult, dar
c prin aceasta cu nimic nu se vtmau cei dintre nea
muri i n ce anume au mai mult? C dintre dnii este
mntuirea, c pre aceia i-au luat nti, c dintre dnii
an luat trup omenesc. C nu pre ngeri cndv au luat,
zice, ci smna lui Abram au luat Cinstete prin
aceasta i pre Patriarh, n acela timp arat i ce este
fmnfa lui Abram. Le amintete lor de fgduina
dat lui, care zice: ie i seminiei tale voiu d pmntul
acesta (Facer. 13, 15). Prin acest lucru mic i nebgat
n seam arat familiaritatea i apropierea, aceia c din-
trunul sunt toi. Dar fiindc nu este att de mare acea
familiaritate sau apropiere, se ntoarce iar la aceasta
i struiete la urm asupra iconomiei lui cei dup trup,
i zice: ca s cureeasc pcatele norodului>. Chiar i
aceia c a voit s se fac om, er o dovad de marea
lui ngrijire i dragoste; dar acum nu numai aceasta
este, ci i bunurile cele neperitoare, date nou printrnsul.
Ca s cureeasc, zice, pcatele norodului. De ce na
spus pcatele lumei ci pcatele norodului? cci cu
adevrat el a ridicat pcatele noastre ale tuturor. Pentruc
pn acum vorba lui er pentru dnii, cci i ngerul
lui Iosif i zice: vei chem numele lui Iisus, c acesta
va mntui pre poporul su de pcatele sale (Math. 1, 2).
Aceasta trebuia a se mplini din capul locului i pentru
aceia a venit, c mai nti s-i mntuiasc pre dnii i
printr'nii pe ceilali, dei lucrul sa petrecut din contra.
Aceast o spuneau i apostolii din nceput, zicnd: Vou
nti Dumnezeu nviind pre Fitil su pre Iisus, l a trimis
pre el bine-cuvntndu-v pre voi i iari: vou cu
vntul mntuirei acetiea sa trimis (Fapt. 3, 26. 13, 26).
Ca s cureasc pcatele norodului, zice, artnd aici
noble poporului Iudaic.
Pn aici aceasta o spune el. Cumc el este care a
ridicat pcatele tuturor, a invederat-o i n convorbirea
lui cu paraliticul, zicnd: iart-se ie pcatele (Math.
9, 5) cum i cnd a trimis pe apostoli la botez, zicnd:
mergnd nvai toate neamurile botezndu-i pre dnti
n numele Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh
(Ibid. 28, 19). Dar cnd Pavel vorbete de trupul su
la urm el spune toate cele umilite, nesfiindu-se de nimic.
Cci privete ce spune el:
Pentru aceia frailor sfini, cari suntei prtai che-
mrei cei cereti, socotii pre apostolul i Arhiereul mr-
turisirei voastre, pre Iisus Christos, care este credincio
celui ce la fcut pre el, precum i Moisi ntru toat casa
lui (Cap. 3, 1, 2). Urmnd a-1 pune naintea lui Moisi
prin comparaiune, aduce vorba la legea arhieriei, cci
nu mic idee aveau cu toii de Moisi. i deja el pune
dela nceput seminele superioritei lui. ncepe cu trupul
i sfrete cu Dumnezeirea, unde numai este de Ioc
vro comparaiune. A nceput dela trup, deocamdat pu
nnd la mijloc egalitatea, i zice: precum i Moisi ntru
toat casa lui*. i nu chiar dela nceput arat superiori
tatea lui, ca nu cumv auditoriul s fug i imediat s-i
astupe urechile, cci dei erau credincioi, totui aveau
nc mult contiin fa de Moisi. Care este credincios
zice, celui ce la fcut pre eh Ce la fcut pre el ? Apostol
i Arhiereu. Nimic nu spune aici de fiina sau esena lui,
i de Dumnezeire, ci numai despre demniti omeneti.
Ca si Moisi ntru toat casa lui, adic ntru popor,
sau ntru toate cele sfinte. Aici ns el spune ntru
toat casa sa ca i cum ar spune cinev: pentru cele
din cas. Precum cinev este epitrop i iconom al unei
103
case, tot a er i Moisi n poporul Israiltenesc. Cum
c sub numele cas el nelege aici pre popor, a adaos:
a cruia cas suntem noi (Vers. 6), adic c noi suntem
n zidirea lui, sau mai bine zis n stpnirea lui. Mai
departe apoi pune superioritatea lui, zicnd: Pentruc
de mai mult slav dect Moisi aceasta sa nvrednicit,
cu ct mai mult cinste are dect casa, celce sa zidit
pre ea (Vers. 3).
i aceasta (Moisi) zice, er din acea cas. Na spus
pe fa acesta er rob, iar acela stpn ci le-a esut
acestea pe subneles. Dac casa er poporul, iar el
er din popor, apoi i el er din cas. Dealtmintrelea i
noi avem obiceiul de a zice: cutare este din cutare
cas, sau din casa cutrui. Aici sub numele de cas
el nu nelege templul, cci nu Dumnezeu au zidit tem
plul, ci oamenii. Celce a zidit pre ea (casa), Dumnezeu
este, pe Moisi l numete. Dar tu privete cum nve
dereaz superioritatea pe nesimite: a fost credincios,
zice, ntru toat casa sa i el fiind din cas, adic din popor.
Arhitectul de sigur c are mai mare cinste dect operile
sale, dar i dect casa o mai mare cinste are celce a
zidit-o.
Iat celce toate a fcut este Dumnezeu (Vers. 4).
Ai vzut c el nu de templu vorbete, ci de popor ?
i Moisi adic a fost credincios ntru toat casa lui ca
o slug, spre mrturie a celor ce er s se griasc
(Vers. 5). I at apoi i o alt superioritate, cea dintre
Fiu i robi. Ai vzut iari cum prin denumirea de Fiu
el face aluziune la veritatea faptului ? Iar Christos ca
un fiu in casa sa (Vers. 6). Ai vzut cum face deose
bire ntre fctori i fptur, ntre rob i Fiu ? Acela
intr ca stpn n casa printeasc, iar acesta ca slug.
A cruia cas suntem noi, numai de vom inen (stpni)
ndrznirea i lauda ndejdei pn n sfrit necltit.
Aici iari i ndeamn pre dnii de a sta cu vitejie i
s nu cad, cci, zice, suntem casa lui Dumnezeu, pre
cum a fost Moisi, dac bine-neles vom inea ndrznirea
i lauda nclejdei necltit pn n sfrit. A c cel
ce murmur n ispite i cade, nu se laud, iar celce se
ruineaz, celce se furieaz i se ascunde, ndrznire nu
are; cel trist i obosit, nu se laud.
Apoi i i laud pre dnii zicnd: numai de vom
inea ndrznirea i lauda ndejdei pn n sfrit ne
cltit*, artnd prin aceasta c dnii ncepuse dej ale
ave: Trebuie, zice, de a merge pn la sfrit i a nu
st cum sar ntmpl, ci a ave necltit ndejdea n
sigurana credinei, de loc micndu-ne de ispite. Dar
tu nu te minun dac apostolul vorbete mai omenete,
ntrebuinnd expresiunea insui fiind ispitit (2, 18),
c dac fiind vorba de Dumnezeu Tatl, carele nu sa
ntrupat i totui Scriptura zice: Domnul din cer a privit
peste f i i oamenilor, ca s vad de este celce inelege (Ps.
13, 2), adic c a aflat toate cu exactitate i iari n
alt loc: Pogorndu-m voiu vedea de fac dup strigarea
lor* (Facere 18, 21) i iari: Nu poate rbda Dumnezeu
rutile oamenilor, nvedernd prin aceasta Sf. Scriptur
marea lui mnie apoi cu att mai mult, fiind vorba
de Christos, care a ptimit cu trupul, Scriptura obinuiete
a ntrebuin expresiuni din patimile omeneti. Fiindc
muli dintre oameni i nchipuiesc, c experiena este
cea mai sigur dovad de cunotin, apoi apostolul
voiete a art, c celce ptimete tie care sunt pati
mile-naturei omeneti. Pentru aceia, frailor sfini, cari
suntei prtai chemrei cei ce? eti nimic deci s nu
cutai aici, dac ai fosf chemai acolo, cci acolo este
plata, acolo este recompensa; deci ce ? Socotii pre Apo
stolul i Arhiereul mrturisirii noastre pre Iisus Christos,
care este credincios celui ce / a fcut pre el, precum i
Mcisi ntru toat casa lui. Ce nseamn care este cre
dincios celui ce lau fcut pre eh? Adic prevztor, care
eade n runtea celor ai si i nu-i las s se poarte
cum sar ntmpl. Precumi Moisi, zice, ntru toat
casa sa, adic: nelegei cine este Arhiereul, ce fel
este, i atunci nu vei ave nevoie de alt mngiere,
sau de alt pova. L a numit Apostol, fiindc a fost
trirris ) i Arhiereu al mrturisirei noastre, adic al cre-
105
) AicootoXoc se deriv din verbul 'AjC^fiXX-O) =a trimite pe cinev cu
o nsrcinare oarecare, precum i Iisus Christos, Fiul lui Dumnezeu, a fost
\
dinei. Bine a zis el precum i Moisi, cci i acestuia
pfecum i aceluia, i sa fost ncredinat proteciunea i
aprarea poporului, dei mai mic i n lucruri mai mici.
Cci Moisi a fost ca slug, pe cnd Christos este Fiu
i pe cnd unul se ngrijete de cei strini, cellalt de
cei ai si, spre mrturisirea celor ce er s se griasc
zice. Dar ce spui ? Dumnezeu are nevoie de mrturia
oamenilor ? Foarte mult nc, pentruc dac cerul i p
mntul i munii mrturisesc, zicnd prin Prorocul:
Ascult cerule i i aminte pmntule c Domnul au
grit i Auzii tnori judecata Domnului (Isaia 1, 2.
Michea 6, 2), apoi cu att mai mult oamenii.
i ce va s zic spre mrturiea? Ca s fie, zice,
marturi, cnd acetiia se vor purt cu necinste i neru
inare. Christos ns ca Fiu i pe cnd unul se ngri
jete de cele ale strinilor, cellalt de cele ale sale.
*i lauda ?idejdei. Bine a zis ndejdei fiindc toate
bunurile sunt n ndejde, pe care trebue astfel a o ave,
nct c deja s se i laude ca pentru fapte mplinite.
De aceia zice': i lauda credinei adognd imediat:
pn n sfrit necltitt>, cci prin credin ne-am mn
tuit. Deci, dac prin credin ne-am mntuit i prin rb
dare ateptm, s nu ne nelinitim' pentru cele de fa
i nici s cerem cele ce sunt fgduite dup aceasta.
Ndejdea care se vede, zice, nu este ndejde (Rom. 8,
24). Fiindc mari sunt bunurile fgduite, zice, nu putem
a le primi acum, n vieaa aceasta trectoare. i de ce
oare ne-a spus mai nainte acestea, neputnd a ni se d
aici ? Pentruca prin fgduina lor s ntreasc sufletele,
pentruca prin fgduin s mputerniceasc bunvoin,
pentruca s detepte, ca s ae cugetul nostru. Pentrv
aceia deci vara fcut toate acestea.
) Deci iubiilor, s nu ne tulburm i nimeni s nu se
neliniteasc vznd pre cei ri progresnd aici. Rsplata
106
trimis pentru mntuirea neamului omenesc. Singurul loc din sf. Scriptur
unde Fiul lui Dumnezeu Iisus Christos este numit Apostol, este numai pasajul
de fa. In general numele de Apostol l au cei 12 i cei 70, pe lng caii
se adaog i Pavel, marele Apostol i Dascl al neamurilor.
) Partea moral. S nu ne tulburm dac vedem cteodat pre cei ri
prospernd, fiindc adevrata rsplat a faptelor noastre va fi acolo, iar nu
aici. Credinciosul trebuie a nfrunt toate pentru pietate. (Veron).
107
nu este aici, nici a virtuei i nici a rutei; iar dac
cteodat se vede parc, fie a binelui, fie a rului,
aceasta nu este dup dreptate, ci la ntmplare, ca i o
gustare a judecii, a zicnd, c cei !ce nu cred n
nviere, mcar prin acestea s se cumineasc aici. Cnd
deci vedem un om ru mbogindu-se, s nu ne neli
nitim, precum i cnd vedem pre uuul bun ptimind
s nu ne tulburm cci acolo vor fi cununile, acolo i
pedepsele. Dealtmintrelea nu este nici un ru, care s
fie n totul ru, ci are n sine i cev bun, precum i
nici un bine nu este care s nu aib n sine i cev ru,
i cev pcat. Deci, cnd cel ru prospereaz, s . tii c
spre rul capului su prospereaz, cci dac n schimbul
poate a puine bunti iea rsplata aici, de sigur c
acolo va fi pedepsit desvrit pentru aceea de care aici
sa bucurat.
Fericit este, ns, mai ales acela, care fiind pedepsit
aici, ca astfel s lepede dela sine toate pcatele, se duce
de aici ncercat i curat i nerspunztor. Aceasta ar
tnd-o fericitul Pavel, zice: Pentru aceasta ntre voi
muli sunt neputincioi i bolnvii muli dorm i iari:
S dai pre unul ca acela Satanei, spre peirea trupului,
ca sufletul s se mntuiasc n ziua Domnului Iisus
(I. Corinth. 12, 30, 5, 5). i Prorocul zice: A luat din
mna Domnului ndoite pcatele sale (Isaia 40, 2), i
iari David: Vezi pre vrjmaii mei c sau nmulit
mai mult dect perii capului meu i cu urciune nedreapt
mau urt i las toate pcatele mele (Ps. 24, 19, 18),
i iari aiurea: Doamne Dumnezeul nostru, pace d-ni
nou, c toate le-ai dat nou (Isaia 26, 12). Dar toate
acestea sunt ale unuia care arat pre cei buni, cari pri
mesc aici pedeapsa pcatelor lor, ns cum c cei ri
cari se bucur aici de bunuri vor fi pedepsii acolo n
veci, ascult pre Abraam ce spune bogatului : Fiule,
ad-i aminte c ai luat cele bune ale tale n vieaa la,
iar Lazr aijderea cele rle (Luca 16, 25). Care bu
nuri ? Aici apostolul ntrebuinnd cuvntul aiteXa^sg,
(trecutul verbului airoXoqj.6avto a lua napoi ce a dat
cineva) iar- nu cuvntul IXa6e$, arat c amndoi (Bo-
gatul i Lazr) dupre datorie au ptimit, unul gsindu-se
n mbelugare, iar celalalt n srcie, i zice la urm :
iat acesta se mngie acum l vezi cum el este curat
de pcate iar tu te chinuesti.
Deci s nu ne tulburm cnd vedem aici pre cei p
ctoi, prospernd, i s ne i bucurm cnd noi pti
mim rle, cci aceasta este ca o plat, sau mai bine zis
ca o rfuial a pcatelor. S nu cutm linitea, fiindc
Christos a ntiinat pre ucenici c n lume scrbe vor
avea, iar Pavel zice : Toi cari voiesc cu bun credin
(evsevie) a vieui ntru Christos Iisus, gonii vor fi (II.
Timotheiu 3, 12). Nici un lupttor voinic din stadiu, nu
umbl dup bi, dup mas ncrcat cu mncri i vin,
cci aceasta nu este a unui lupttor, ci a unui trndav
i miel, cci lupttorul voinic are a se lupta cu praful,
cu cldura razelor solare, cu unt-de-lemnul 1), cu mult
sudoare, cu scrb i stenohoria luptei. Acest timp dar
este timp de lupt, i deci timp de a primi rane, a se
sngera, a suferi dureri. Ascult ce spune fericitul Pavel:
Aa dau rzboi nu ca cuni ai fi btnd vzduhul (I.
Timoth. 9, 26). Toat vieaa noastr s o socotim ca
timp de lupt, i niciodat s nu cutm repaos, nicio
dat ptimind scrbe s nu ne suprm, fiindc nici lup
ttorul nu se supr cnd este n toiul luptei. Altul este
timpul repaosului, noi trebue prin scrbe i necazuri a
ne desvri. Dei poate nu este persecuiune, nici n
cazuri, dar sunt alte ncazuri, cari ni vin pe fiecare zi,
i dac acestea nu le suferim, cu anevoie le-am suferi
pe acelea.
S ne rugm deci lui Dumnezeu de a nu cdea n
ispit, iar de cumva am cdea, s putem suferi cu br
bie. A nu se arunca cineva n primejdii fr folos, este
al brbailor nelepi, iar a sta vnjos dup ce a fost
czut, aceasta este a oamenilor voinici i filosofi. Deci,
nici s ne asvrlim n primejdii cum sar ntmpla, cci
aceasta este cutezan nici luptndu-ne i mprejurrile
cernd aceasta, noi s ne mpuinm cci aceasta este
108
*) In luptele olimpiace lupttorii mai nti i ungeau trupul cu unt-de-
lemn, spre a nu putea fi prini cu uurin de antagoniti. De aici apoi /-s-a
format ideia c unt-de-lemnul este o piedec pentru lupttor, spre a birui
pe antagonist.
i09
fric ci dac propoveduirea evangheliei o cere noi s
nu ne dm la o parte; iar dac nu este nici o pricin,
nici o necesitate cerut de buna cinstire de Dumnezeu, s
nu alergm, cci lucrul e mai mult un fel de fanfaronad
i ambiie zadarnic. Iar dac sar tace ceva de cei ce
vatm evseviea, atunci chiar mii de mori dac ar fi s
suferim, totui s, nu ne dm n lturi. Nu provoca ispi
tele, cnd toate ale evseviei i merg precum doreti; i
dac nu ai nici un folos, de ce provoci ispite zdarnice ?
Acestea le spun voind ca voi s pzii legile lui Chris
tos, care a poroncit s ne rugm ca s nu fim dui n
ispit, i care iari au poroncit de a lua crucea i a
urma dup dnsul. Acestea nu sunt de loc contrare ntre
dnsele, ci nc toarte mult conglsuiesc mpreun, cci
tu astfel eti pregtit, ca un osta voinic, i deci ntruna
s fii narmat, treaz, detept i venic ateptnd pe du
man. Dar rzboiul nu-i provoca tu, cci aceasta nu este
a unui osta, ci a unui revoluionar. Dac ns trmbia
evseviei te-ar chema, iute te pregtete de lupt, dispre-
uete-i sufletul (adec trupul 1) i te arunc cu tot curajul
n lupt, rupe falanga dumanilor, taie puternic faa diavo
lului, pune mna pe trofee. Dar dac cumva poate cu
nimic nu este vtmat evseviea, i nici c ni atac ci
neva dogmele noastre, vorbesc de cele cu privire la suflet,
i nici c ne silete de a face ceva ce nu place lui Dum
nezeu, nu te asvrli n lupt zdarnic. Viaa cretinului
trebue a fi ncrcat de snge, de snge ns, nu ca s
se verse sngele strin, ci a fi cineva gata de ai vrsa sn
gele su. Cu atta bunvoin deci noi ne vrsm sn
gele nostru, cnd aceasta o facem pentru Christos, cu
ct bunvoin ar vrsa cineva ap, (cci ap este sn
gele care circul primprejurul trupului), i cu atta uu
rin ne desbrcm de trup, cu ct uurin ne desbr-
cm de haine. Aceasta se ntmpl ns, dac nu suntem
legai cu averi, cu case; dac nu atrnm de dragostea
celor de fa. C dac cei ce triesc vieaa osteasc,
arunc dela dnii totul, i unde i cheam trmbia rz
boiului, acolo se duc, i toate le rabd cu plcere, apoi
4) A se vedea nota dela omilia IV-a, pag, 93.
110
cu att mai mult trebue a ne pregti aa, noi cari sun
tem ostaii lui Christos, i a ne pune n rnd de btae
n faa patimilor.
Nu este acum prigonire sau persecuie contra creti
nilor,- i fie ca niciodat s nu se mai ntmple ci un
altfdl de rzboiu este. acela al poftei de bani, al pizme
lor i al altor patimi. Un asemenea rzboiu povestind
Pavel zice: C nu ni este nou lupta mpotriva trupului
i sngelui (Efes. 6, 12). Rzboiul acesta pururea ni st
nainte, i de aceia voiete ca noi pururea s fim nar
mai, dupre cum i zice: Stai drept aceea ncingndu - vi
(Ibid. 14), ceia ce este zis tot pentru timpul de fa, e-
snd ideia aa, c noi pururea trebue a fi narmai. Cci
mare este rzboiul purtat de limb, mare cel purtat de
ochi. Acest rzboi deci, s-l cucerim. Mare n fine este
rzboiul poftelor. Pentru aceia de acolo trebue a ncepe
s se narmeze osiaul lui Christos. Stai drept, zice,
ncingndu-v mijlocul vostru i imediat adaoge- cu ade
vrul. Pentru ce oare cu adevrul ? Pentru c pofta
sau plcerea este numai o iluzie, este o minciun, pre
cum zice i David: .c alele mele s au umplut de ocri-
(Ps. 37, 8). Lucrul n sine nu este poft sau plcere, ci
numai o umbr a plcerei. De aceia zice: stai drept,
ncingndti-v mijlocul vostru cu adevrul, adec cu
adevrat plcere, cu nelepciune, cu onestitate.
De aceia deci, i sftuiete aa fel, tiind bine absur
ditatea pcatului, i voind ca toate mdulrile trupului
nostru s fie ngrdite; c mnia nedreapt, zice, nu va
ndrepti; voiete apoi a ne mbrca trupul cu zaua
dreptei i cu pavza credinei, pentru c fiar slbatec
este mniea, uor de scpat, i care are nevoie de mii
de ngrdituri i de lanuri, ca s nu ne poat sfiea.
De aceia mai ales Dumnezeu ne-a creat oasele pe care
le-a pus n aceast parte ca pe nite pietre, n sprijinirea
contra acestei fiare, ca s iiu le poat rupe niciodat, i
nici c rupndu-se se poat fi primejduit omul. Foc este,
zice, i mare furtun, i un alt membru nar putea suferi
furia ei. Chiar i doftorii spun, c din pricina acestei
fiare plmnii .au fost pui ca un aternut inimei, ca
astfel inima s se odihniasc aa zicnd ca ntrun burete
moale ntrnsul, iar nu n pieptul cel tare i vnjos, unde
s-ar fi vtmat prin desimea btilor (pulsaiilor) ei. Avem
nevoie deci de zaua dreptei, puternic, ca astfel s i
nem pentru totdeauna fiara linitit; avem nevoie nc i
de coif. Fiindc n cap sunt facultile intelectuale ale
omului, i dela cap vine putina sau de a se mntui,
dac se face ceia ce trebue, sau de a se pierde, dac
nu se face ceia ce trebuie, de aceia zice: i coiful mn-
tuirei. Cci enchefalul este moale dela natur, i deci
i el este acoperit cu easta, ca cu o strachin, i este
pricina celor bune, dac omul cunoate ceia ce trebue,
cum i a tuturor rlelor, dac nu cunoate. Chiar i pi
cioarele, chiar i mnele noastre au nevoie de arme,
nu doar mnele i picioarele acestea, ci cele ale sufle
tului, - ca astfel unele s se deprind a lucra ceia ce
trebue, iar celelalte s mearg unde trebue. S ne nar
mm deci pre noi astfel, i atunci vom putea s ne ap
rm de dumani, i s ctigm cununa biruinei, ntru
Christos Iisus Domnul nostru, cruia mpreun cu Tatl
i cu Duhul sfnt se cade slava, stpnirea i cinstea,
acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
111
O M I L I A V I
Drept aceia, precum zice Duhul Sfnt, astzi de vei
auzi glasul lui, nu v nvrtoai inimele voastre, ca i
ntru ntrtare in ziua ispitirei n pustie, unde m-aic ispi
tit prinii votri; ispititu-mau i au vzut lucrurile mele
n timp de patruzeci de ani. Pentru aceia m am mniat
pe neamul acesta, i am zis : pururea rtcesc cu inima,
i nu au cunoscut cile mele; precum mam j u r a t ntru
mniea mea, de vor ntr ntru odihna mea. (Cap. 3,
711).
Vorbind Pavel despre credin, i zicnd c cas a
lui suntem, numai dac vom inea necitit ndrznirea i
lauda ndejdei pn n sfrit, arat n urm, c cu
112
adevrat trebue a atepta, iar aceasta se adeverete din
sfiutele scripturi. Luai sama ns, cci a spus oare cum
ceva greu de priceput, i ntunecat. De aceia este nevoie
ca spunnd mai nti cele cuvenite nou, i nvndu-v
pe scurt ntregul scop, s atingem aa zicnd cu cuvntul
cele scrise; cci atunci nu vei mai avea nevoie, dac
vei afla scopul apostolului. Vorba lui era despre spe
ran, c trebue a ndjdui cele viitoare, i c numai
dect va fi o rsplat a ostenelilor de aici, un rod i
odihn. Iar aceasta o nvedereaz cu Prorocul, i zice:
Drept aceia precum zice Duhul S f n t : astzi de vei auzi
glasul lui, nu v nvrtoai ini?7iile voastre, ca i ntru
ntrtare in ziua ispitirei n pustie, cu care n i au ispitit
prinii votri; ispititu-m au i au vzut lucrurile mele
patruzeci de ani. Pentru aceia ?tiam mnieat pre neamul
acesta, i am zis : pururea rtcesc cu inima, i ei n au
cunoscut cile mele. Precum ni am j u r a t ntru mniea mea,
de vor ntr ntru odihna mea>. Trei sunt odihnele, zice:
ntia acea a Smbetei, n care Dumnezeu au ncetat cu
lucrurile sale; a doua acea a Palestinei, n care ntrnd
Iudeii, trebuia s se odihneasc de ostenelele cele multe,
i a treia acea adevrat odihn, mpria cerurilor, n
care cei ce vor ctiga-o se vor bucura n adevr de os
tenelele i ncazurile lor. Deci aici el pomenete de aceste
trei odihne.
Dar de ce oare vorbind de o singur odihn, el a
pomenit de cele trei ? Ca s nvedereze c Prorocul
griete de aceasta. C pentru cea dinti na spus el,
zice; cci cum ar fi spus de cea petrecut de demult?
i nici pentru a doua na spus, cci cum ar fi spus cnd
i aceasta si avusese sfritul ? Nu vor intra, zice, ntru
odihna mea. Nu rmne deci dect cea de a treia. Ins
este necesar de a explica istoria, ca astfel s putem face
mai clar cuvntul nostru. Fiindc ieise din Egipet i
fcuse mult drum, n care timp primise multe dovezi
despre puterea lui Dumnezeu, i n Egipet, i n marea
roie, i n pustiu, au voit a trimete iscoade care s ob
serve bine natura pmntului, iar acetia ntorcndu-se
admirau ara, spunnd c ar fi mbelugat n fructe de
bun soiu, i cu oameni puternici i nenvini. Dar iat
c Iudeii fiind nesimitori i nerecunosctori, era nevoie
de a li aminti din nou de binefacerile lui Dumnezeu, cum
i-a scos pre dnii din mijlocul armatelor Egiptene, care
i amenina cu attea primejdii, i i-a fcut stpni ai
przilor de rzboi; i iari n pustie a sfrmat piatra
i le-a hrzit ap cu mbelugare, ba nc le-a dat i
man, i alte fapte minunate a svrit, ca s cread lui
Dumnezeu. Dar ei nimic din acestea nau priceput, ca
i cum nu sar fi petrecut nimic, i astfel ndobitocii
voiau iari s se ntoarc n Egipet, zicnd c ne-a
scos pre noi Dumnezeu de acolo, ca s ne omoare pre
noi cu copiii i femeile noa tre. Deci Dumnezeu mniin-
du-se, c att de degrab au pierdut din minte cele pe
trecute, sa jurat c nu va intra acel neam n odihna
vorbit, i astfel toi sau pierdut n pustie. Deci David,
zice, dup aceia si dup ctle petrecute cu acel neam,
vorbind zicea: Astzi de vei auzi glasul lui, nu v n
vrtoai inimile voastre, ca nu cumva s ptimii ace
leai, pe care le-au ptimit prinii i strmoii votri, i
astfel s v lipsii de odihn, adec de acea odihn ce
va fi. C dac ei au fost lipsii dc acea odihn, de ce
le zice iari acele vorbe: Astzi de vei auzi glnsul liii,
nu v nvrtoai inimile voastre, ca i prinii votri r
i care alta poate fl acea odihn, dect mpria ceru
rilor, a criea icoan i tip este Smbta ?
Apei punnd ntreaga mrturie, care este: Astzi de
vei auzi glasul lui, nu v nvrtoai inimile voastre, ca i
ntru mnie n ziua ispititei n pustie, unde m-au ispitit
prinii votri; ispititu-mau i au vzut lucrurile mele
patruzeci de ani. Pentru aeda m am mnieat pre neamul
acesta, i am zis : pururea rtcesc cu inima, i ei n au
cunoscut cile mele. Precum m am j u r a t ntru mniea meat
de vei ntr ntru odihna mea*-la urm adaoge: Ve
dei, frailor, ca s nu fie cndva ntru vreunul din voi
inim viclean a necredina, deprtnou-se dela Dumne
zeul cel viu (Veis. 12). Cci necredina vine dela nvr-
toarea inimei, i precum prile cele aspre i nepenite
ale trupurilor nu se mic n manile doftorilor, 1ot aa i
sufletele cele nvrtoate nu se mic de cuvntul lui
Dumnezeu, aa c la uim este firesc de a nu crede n
113
8
faptele petrecute, ca i cum nar fi nimc adevrat. De
aceia'zice: Vedei, frailor, ca s nu fie cndva n vre
unul din voi inim viclean a necredinei, deprtndu-se
dela Dumnezeul cel viu De vreme ce cuvntul despre
cele viitoare nu este att de probabil ca de cele petre
cute dej a, apoi apostolul li amintete istoria n care tre
buia s cread. Dac prinii votri, zice, fiindc nau
crezut, despre cum trebuia s cread, au ptimit acestea,
apoi cu att mai mult voi, cci i ctr voi este zis acest
cuvnt, fiindc expresiunea astzi, zice, nseamn dea-
pururea, pe ct timp va exista lumea,
De aceia v ndemnai pre voi ni-v n toate zilele,
pn ce se numete astzi (Vers. 13), adec edifiica-
i-v unul pre altul, ridicai-v pre voi ni-v; ca s nu
se ntmple aceleai. <Ca s nu se nvrtoeze cineva
dintre voi cu nelciunea pcatului. Ai vzut cum p
catul face pe necredin ? Precum necredina zmislete
o viea stricat, tot aa i sufletul dispreuete, cnd
ajunge n adncimea rlelor, iar dispreuind nu primete
de a crede, ca s scape de fric, dupre cum zice: *C
au zis : nu va vedea, nici va pricepe Dumnezeul lui Iacob,
i iari: Limba noastr o vom mri, buzele noastre la
roi sunt, cine este nou Domn? i iari: Pentru ce au
mniat necredinciosul pe Dumnezeu ? i iari: Zis-a cel ne
bun ntru inima sa : nu este Dumnezeu, stricatu-sau i
uri sau fcut ntru meteugii, i iari: Nu este
frica lui Dumnezeu naintea ochilor lui, c au viclenit
naintea Lui, ca s afle fr de legea lui i s urasc
(Ps. 93, 7. 11, 5. 9, 34. 13, 1. 35, 2. 3), Chiar i Christos
spune aceasta, zicnd: lo t cel ce lucreaz ru, urte
lumina, i nu vine la lumin (Ioan 3, 20).
Mai departe apoi adaoge: C prtai ne-am fcut lui
Christos. (Vers. 14). i ce va s zic el aici ? Adec c
ne mprtim cu el, c noi i el una ne facem; c dac
el este cap, apoi i noi suntem trup, i deci mpreun
motenitori, i acela trup, adec un trup suntem, dupre
cum i zice: din trupul lui i din oasele Lui (Efes. 5, 30).
Numai de vom inea nceptura ncheerii pn n sfrit
necltil. Dar oare ce este nceptura ncheerii?
Credina pe care am primit-o, i n care ne-am nscut
114
i viem, cum ar zice cineva. Apoi adaoge: De vreme ce
se zice: astzi de vei auzi glasul lui, s nu v nvrto
ai inimile voastre, ca i ntru mnie (Vers. 15). Acestea
sunt puse n ordine invers (m^ 6%sp6ax6v Sauv): *De
vreme ce se zice: astzi de vei auzi glasul lui, s nu v
nvrtoai inimile voastre.
Drept aceia s ne temem ca nu cumva prsind f g
duina de a intra ntru odihna lui, s se socoteasc ( creaz)
cineva din voi a fi lipsit. Pentru c i nou bine sa vestit
ca i acelora, ci nu a folosit acelora cuvntul auzului,
nefiind amestecat cu credina celor ce au auzit(Cap. 4, 1. 2).
Expresiunea astzi nsamn prerea. Dar oare
cum na folosit? Adec, c dac cuvntul na folosit,
a fost din caus c na fost amestecat cu credina. Apoi
voind a-i nfricoa, nvedereaz aceasta tocmai din cele
zise- Pentruc oarecari auzind l-au mnia, dar nu toi
cari au ieit din Egipet cu Moisi. Dar asupra crora
sau mniat patruzeci de ani ? Au nu asupra acelora ce
au pctuit, ale cror oase au czut n pustie ? i crora
s'a jurat s nu intre ntru odihna lui, f r numai celor
necredincioi ? i vedem c nu au putut intra pentru ne
credin. (Vers. 1619). Spunnd mrturia, la urm
pune i ntrebarea, care face cuvntul lmurit. Cci cnd
el zice: Astzi de vei auzi glasul lui, s nu v nvr
toai inimile voastre, ca i ntru mnie de cine anume
pomenete ca nvrtoai, ca necredincioi? Oare nu de
ludei ? Cera ce el spune, aceasta nseamn: Au auzit
de sigur i aceia, precum auzim i noi, dar nau avut
nici un folos. Deci s nn v nchipuii c numai auzind
propoveduirea v vei folosi, fiindc i aceia au auzit,
dar cu nimic nu sau folosit, fiindc nau crezut. C
i cei de pe lng Haleb i Iisus Navi ') numai fiindc
nu sau neles cu cei necredincioi, au putut s scape
de pedeapsa ce era hotrt a li se aplica acelor. i pri
vete riine: n-a zis nu sau neles, ci nefiind ameste
cai cu credina, adec au stat deoparte, nu sau ames
tecat cu cei ce aveau una i aceiai credin. Aici mi-se
pare c face aluziune i la o rzvrtire.
115
1) A se vedea cap. 14 din Cartea lui I isus Navi.
116
C vom intra ntru odihna, zice, cei ce am zzul
(Vers. 3). De unde anume se nvedereaz aceasta, a
adaos, zicnd: Precum rn am j u r at ntru mnia mea, de
vor intra ntru odihna mea, mcar dei erau fcute lucru
rile dela zidirea litmei-. i totui vorbele acestea nu arat
c noi nu vom. intra ntru odihn, ci c aceia nu vor
intra. Deci ce nseamn aici ? Se ncearc a arta pentru
acum, c dupre cum odihna aceea nu mpiedec de a
se numi i alt odihn, tot astfel i aceasta nu mpiedec
pe cea a mpriei cerurilor. Pn aici dar voiete a
arta c aceia nu sau nvrednicit de odihn. Cum c
aceasta o spune, zice: C au zis oare unde de ziua a
eaptea aa : i S au odihnit Dumnezeu n ziua a eaplea
de toate lucrurile sale. i de aceasta iari: de vor intra
ntru odihna mea. Ai vzut cum odihna aceea nu m
piedec pe aceasta de a fi ? C de vreme ce au rmas
oarecari a intra intrnsa, iar aceia crora mai nainte
bine li sau vestit, nu au intrai pentru necredin, iari
rnduete o zi oarecare ; astzi, ntru David, zicnd, despre
atia ani, precum s au zis (Vers. 6. 7). Dar ce n-
samn ceia ce el spune aici ? Fiindc sunt datori, zice,
de a intra unii numaidect, iar dnii nau intrat. Cum
c trebue a intra i cine anume trebue a intra, s auzim
de unde ni se nvedereaz aceasta. C dup atia ani,
zice, David iari griete: Astzi de vei auzi glasul lui,
s nu v nvrtoai inimile voastre.
C de li-ar fi fcut Iisus acelora odihn, nu ar f i
grit de alt zi dup acestea (Vers. 8). Deci este n
vederat c griete acestea, ca cum sar nvrednici de o
rsplat oarecare a celor viitoare. Drept aceia sau lsat
srbtoarea Smbetei norodului lui Dumnezeu (Vers. 9).
De unde se vede aceasta ? Dela ndemnarea fcut: s
nu v nvrtoai inimile voastre, c dac nu ar fi fost
odihna Smbetei, nu ar fi ndemnat aa, nici nar fi po-
roncit ca s nu se mai fac de acestea, ca nu cumva
s ptimeasc aceleai. Dar cum era s ptimeasc ace
leai cei ce aveau n stpnire Palestina, daca nar fi fost
o alt odihn ?
i bine a sfrit el vorba, cci na zis odihn, ci
srbtoarea Smbetei, nume propriu, cu care se mn
dreau i 1ddeau pn i primblrei din acea zi, numin-
du-o calea Smbetei. C dupre cum n ziua Smbelei
poruncete de a se deprta de toate cele rle, i a se
face numai acelea ce sunt spre lauda i cultul lui Dum
nezeu, pe care preoii le svriau, i toate cte folosesc
sufletului, iar alta nimic, tot aa i atunci. El ns na
spus aa< ci numai c: Cel ce a intrat n odihna lui, i
acela sa odihnit de lucrurile sale, precum i Dumnezeu
de ale sale (Vers. 10). Precum Dumnezeu sa odihnit,
zice, de lucrurile sale, tot aa i cel ce intr n odihna
sa. Fiindc vorba li era pentru odihn, iar aceasta do
reau toarte mult ca s aud cnd anume va fi, apoi a-
postolul a sfrit cu aceast vorb. Expresiunea astzi
nseamn c niciodat dnii s nu se desndejduiasc.
V ndemnai pre voi ni-v n toate zilele, adec, chiar
de este cineva pctos, pe ct timp este astzi, el s
aib ndejde. Nimeni, deci, s nu se desndejduiasc, pe
ct timp triete, ci mai cu seam nici chiar s aib ini
m rea a necredinei, i chiar de sar ntmpla, totui
nimeni s nu se descurajeze, ci s se reculeag pre sine
singur, pe ct timp suntem n aceast lume, pe ct timp
este astzi. Dar aici el nu vorbete numai de necre
din, ci i de crtiri. Ale cror oase, zice, au czut n
pustie.
Apoi ca s nu-i nchipuiasc cineva c vor fi lipsii
de odihn numai cum sar ntmpla, adaoge i osnda
ce vor lua, zicnd: Pentru c viu este cuvntul lui Dum-
nezeu i lucrtor i mai ascuit dect toat sabia ascuit
de amndou prile, i strbate pn la desprirea su
fletului i a duhului, i a mdulrilor i a mduvei, i
judectorul cugetelor i gndurilor inimei (Vers. 12). Aici
vorbete de gheena i de pedeaps. Ptrunde, zice, pn
n cele mai ascunse ale inimei voastre, i taie sufletul.
Aici nu au a cdea oase, nici a fi lipsii de pmnt, pre
cum acolo, ci de mpria cerurilor, i vor fi predai
gheenii venice, osndei i pedepsei pururelnice.
Ci ndemnai-v pre voi. Privete blniea i nelep
ciunea lui; nu zice: mustraii, ci ndemnaii, cci aa
trebuie a ne purta noi cu cei cuprini de scrb. Aceasta
scriind-o i Thesalonicenilor, li zicea: nelepii pre cei
117
118
f r de rnduil (I. Thes. 5, 14), pe cnd pentru cei
slabi de inim zice: mngiai pre cei slabi de inim,
sprijinii pre cei neputincioi, fii rbdtori spre toi, adec
nu-i desndjduii, nu-i descurajai, cci cel ce nu mn
gie pre; cel scrbit de necazuri, l face nc mai nd
rtnic, dupre cum i zice : ca s nu se nvrtoeze cineva
dintre voi cu nelciunea pcatului. Vorbete aici de
nelciunea diavolului, cci nelciune este cu adevrat
ca cineva s nu atepte nimic din cele viitoare, ca s-i
nchipue ca cele ale noastre :-unt fr nici o respundere
i c nu vom da sam de cele fcute de noi aici, i nici
c este nviere. Da i altmintrelea: nelciune este nesim
irea, descurajarea, cci a zice: i ce este la urm? Am
pctuit, i deci nu mai am speran de a m ndrepta,
este nelciune.
Dup aceia le insufl speran zincnd: Prtai ne-am
fcut lui Christos ca i cum pare c ar zice: cel ce
ne-a iubit pre noi att de mult, cel ce ne-a nvrednicit
de attea- bunuri, nct c ne-a fcut trupul lui, nu ne
va trece cu vederea ca s ne pierdem. S cugetm bine,
zice, de cte bunuri ne-am nvrednicit, cci noi i Christos
una suntem. Deci, s nu ne ndoim n credin ctr
dnsul>. Tot aceasta las a se nelege i n alt parte,
zicnd: De rbd?n, mpreun cu dnsul vom i mpri>
(II. Timoth. 2, 12); tot aceasta spune i prin expresiunea:
Prtai ne-am fcut, adec ne mprtim i noi de
aceleai bunuri ca i Christos. Cu alte cuvinte i ndeamn
punndu-li nainte cele bune. Dup aceia li pune de fa
i cele posomorite. Drept aceia s ne temem ca nu cumva
prsind fgduina despre intrarea ntru odihna lui, s
se socoteasc cineva din voi a f i lipsit, cci aceia, este
invederat i de toi mrturisit. <Ispitilu-m~au, zice, i au
vzut lucrurile mele patru-zeci de ani-. Ai vzut c nu
trebuie de a nvinovi pre Dumnezeu, ci trebue a crede
ntrnsul, fie c ne ocrotete, fie c nu, cci iat cum
el nvinovete pe aceia acum, c au ispitit pre Dumnezeu.
Cel ce voiete a avea dovezi despre puterea, sau pronia
sau despre ngrijirea lui, acela nu crede c el este pu
ternic, i nici filantrop. Aceasta scriind ctr Ebrei, ls
a se nelege, voind poate ca dnii s aib n ispitele
lor ca o dovad i o mustrare despre proniea i ngriji
rea lui Dumnezeu ctr de dnii.
Ai vzut cum din necredin vine totdeauna mniea,
i din mnie provocarea ? Drept aceia s au lsat serb-
toarea Smbetei norodului lui Dumnezeu. Privete cum
el ntreaga cuvntare a fcut-o n raionamente. Sau
jurat, zice, strmoilor votri c nu vor intra n odihna
lui. i nu au intrat. Apoi dup trecere de mai mult timp
vorbind Iudeilor, li zicea: s nu v nvrtoai inimile
voastre, ca i prinii votri nvedernd prin aceasta c
este i o alt odihn. Cci despre Palestina nu putem
spune, fiindc o aveau; tot aa i de ziua Smbetei nu
putem spune, de oarece nu pute vorbi de aceasta ce
se ntmplase n timpurile de demult. Aa dar cu ade
vrat el face aluziune aici la alt odihn.
*) Cu adevrat c aceea este odihn, de unde a f u
git toat durerea, ntristarea i scrba*. (Isaia 35, 10),
unde nu sunt griji, nici ostenele, nici frica ce zguduie
sufletul, ci numai frica de Dumnezeu, plin de plcere.
Acolo nu este a se auzi: ntru sudoarea feei tale vei
mnca pnea Ta. (Facerea 3, 19, 16), i nici spini i
plmid, i nici c se poate auzi: ntru dureri se nate
f i i , i las brbatul tu, ntoarcerea ta, i el te va st
pni, ci totul e n pace, bucurie, plcere, mulmire,
buntate i blnde. Nu este acolo pizm, nici viclenie,
nu este boal, nu este moarte, nici aceea a trupului, nici
aceea a sufletului, nu este ntuneric, nu este noapte, ci
toate sunt ziu, toate lumin, toate strlucite. Nu este
acolo osteneal, nici oboseal, ci pururea vom petrece
n plcerea celor bune i plcute. Voii poate v dau i
icoana strei de acolo? Nu este cu putin; cu toate a-
cestea ns, pe ct mi este cu putin m voiu ncerca
s v dau oare care imagin, s ne uitm la ceruri, cnd
nici un nour nu este n faa sa, i cnd se vede coroana
sa; apoi dup ce vom observa pe un timp ndelungat
faa sa, s ne gndim c i teren vom ave acolo, nu ca
cel pe care-1 avem aici, ci fiind cu att mai frumos, cu
ct mai frumos este tavanul de aur, de ct cel de lut.
__ 119 -
*) Partea moral. Despre od:hna viitoare, i despre mulmirea celor ce
reti. vVeron)
Gndete-te apoi i la un alt tavan de deasupra acestuia;
gndete-te nc la cei deacolo, la ngeri, arhangheli, la
acele nemrginte cete ale netrupetelor puteri, la nsi
mpriea lui Dumnezeu, la tronul printesc. Dar, pre
cum am lost zis, nu poate cuvntul s reprezinte totul;
este nevoie de experien, i prin experien de cuno
tin. Cum crezi, spune-mi, c era Adam n paradis ? Apoi
petrecerea de aici este cu att mai bun de ct cea dea
colo,. pre ct mai bun este cerul dect pmntul.
Dar s ne nchipuim i o alt icoan. De sar ntm
pla ca mpratul de acum s stpneasc nteaga lume,
i s nu fie suprat nici de rzboae, i nici de griji, ci
s fie cinstit numai, i s petreac n plceri, avnd multe
venituri, i aurul curgndu-i de pretutindeni, i fiind bine
vzut i admirat, apoi ce feliu de suflet credei c ar a-
vea el, cnd ar vedea rzboaele ncetate pe toat faa p
mntului ? Cam aa fel va fi atunci, sau mai bine zis nici
prin aceast imagin nam reprezentat bine pn acum,
i de aceia trebuie a cuta alta. Gndete te deci; dupre
cum copilul mprtesc nu simte nimic, pe ct timp se
gsete n mitra mamei sale, dar dac sar ntmpla ca
de deodat s ias de acolo, i s Se urce pe tronul
mprtesc, nu cu ncetul, ci fr de veste ar pune st
pnire pe toate; tot aa este i starea aceasta, i aceea;
sau dac un ncarcerat oarecare, dup ce a ptimit mii
de rele, fr de veste ar fi rpit i pus pe tronul mp
rtesc. Dar nici aa nc nam reprezentat bine imagina.
Cci aici, ori i cte bunuri ar ave cineva, fie chiar i
mpria, ntea zi simte plcere mare, poate i a doua
i a treia, dar cu trecerea timpului de i simte plcere,
totui nu att de mare, cci se mpuineaz prin obinu
ina de toate zilele, ori care ar fi ea, pe cnd acolo nu
numai c nu se mpuineaz, ci nc i sporete. Cci
gndete-te ct de fericit va fi sufletul ce se duce acolo,
care nu se va lipsi niciodat de acele bunti, i nici
c se va face vre-o prefacere, ci via ce nu va avea
sfrit, vie a lipsit de orice primejdie, de orice grij i
nemulmire, plin de plceri i de mii de bunuri. C
dac noi cnd ieim la cmp, i vedem corturile ostailor,
ntinse, cnd vedem suliele, coifurile, scuturile cele ro-
120
tunde strlucind, deodat rmnem ca uimii de acea
privelite; ba dac am vedea i pe mpratul trecnd prin
mijloc, clrind pe un cal i innd n mini arme au
rite, ne nchipuim c avem totul naintea ochilor notri,
apoi ce crezi c va fi cnd voi vedea corturile cele ve
nice ntinse n ceruri? Ca s v primeasc pre voi, zice,
ntru corturile cele de veci. (Luca 16, 9); cnd vei ve
dea pe tiecare din acestea strlucind mai mult de ct
razele soarelui, nu doar ca fiind de fier sau aram, ci
din cauza slavei aceleia, ale creia sclipiri nu poate ale
vedea ochiul omenesc. Dar dac acestea sunt zise cu
privire la oameni, apoi ce ar putea spune cineva de acele
miliarde de ngeri, i de arhangheli, de herubimi, de se
rafimi, de tronuri, de domnii, de stpnii, de puteri, a
cror frumuse ntrece orice minte omeneasc ? Dar oare
pn unde vom merge alungnd ceia ce nu se poate pri
cepe ? C nici ochiul n a vzut, zice, nici urechia n a
auzit i la inima omului nu s au suit-. (I. Corinth. 2, 9).
Deci, nimic nu poafe fi mai grozav pentru cei ce nu se
vor nvrednici de acele bunuri, i mai fericit n acela
timp pentru cei ce se vor nvrednici de ele. S fim deci
noi dintre acei fericii, ca s ne nvrednicim de bunurile
venice, ntru Hristos Iisus Domnul nostru, cruia mpre
un cu Tatl i cu Duhul sfnt se cade, slav, stpnirea
i cinstea, acum i pururea i n vecii vecilor, Amin.
121
O M I L I A V I I
Deci s ne nevoim a intra ntru acea odihn, ca s nu
caz cineva ntr aceiai pild a neascultrei. Pentru c viu
este cuvntul lui Dumnezeu, i lucrtor, i mai ascuit de
ct toat sabiea ascuit de amndou prile, i strbate
pan la disprirea sufletului, i a duhului, i a mdu-
lrilor, i a mduvei, i judector cugetelor i gndurilor
inimei. i nu este nici o fptur neartat naintea lui, ci
toate sunt goale si descoperite naintea ochilor lui, ctr
care ne este nou cuvntul-. (Cap. 4, 11 13).
Mare dar este credina, i mntuirea, i fr de dnsa
nu este cu putin a se mntui cineva vreodat. Dect
numai c nu este deajuns spre a lucra singur credina,
ci se cere i o viea corect. Aa c deaceia i Pavel
sftuete pre cei ce deja s-au nvrednicit tainelor, zicnd:
<S ne nevoina intra ntru acea odihn S ne nevohn
zice, ca i cum nu e deajuns credina, ci trebuie a adaoge
i vieaa i a pune o mare rvn. C trebuie cu ade
vrat mult rvn, ca s ne ridicm la ceruri. Pentru c
dac nu s-au nvrednicit de pmnt ceice attea ncazuri
au, ndurat cei ce au rtcit n pustie i nu au putut a se
nvrednici ca s vad pmntul, fiindc au crtit, i au
curvit, apoi cum vom putea noi a ne nvrednici de ceruri,
vieuind cu nepsare i n trndvie? Trebuie deci de a
^avea o mare rvn. i privete, c el n-a stat pn la
paguba de a nu intra, cci n-a zis s ne nevoim a intra
ntru linite, ca s nu cdem dintrattea bunuri, ci el a
adaos tocmai ceia ce mai ales a pe oameni. i ce
anume ? Ca s nu cad, zice, ntraceiai pild a neascul-
trei>. Si ce va s zic aceasta ? Adec, cas avem mintea
> 7
aintit acolo; acolo s ni fie sperana i ateptarea, ca
s nu cdem l feliu cu ceia. Cum c vom cdea, n
vedereaz exemplul i-nu ntraceiai pild Apoi ca nu
cumva auzind ntraceiai si nchipui c va fi aceiai
pedeaps, ascult ce adaoge:
Pentru c viu este cuvntul lui Dumnezeu, i lucrtor,
Si mai ascuit dect toat sabiea ascuit de amndou
prile, i strbate pn la desprirea sufletuhii i a du
hului, i a mdulrilor, t a ?nduvei, i judector cugetelor
f i gndurilor inintei. Arat aici, c i acelea le-a lucrat
cuvntul lui Dumnezeu, care vieuete nc, i nu sa stins.
Deci, s nu-i nchipui c dac ai auzit vorba, cuvnt
apoi s o crezi zise cum s-ar brodi, cci este mai as
cuit dect toat sabiea ascuit, zice. Privete acum i
pogormntul cel face, i de aici te gndete de ce oare
a trebuit ca i pe Proroci s-i numeasc sabie, i suli,
i ascui. <De nu v vei ntoarce, zice, sabiea sa o va
lua 1) arcul seu l-a ncordat, i l-a gtit pre eh (Ps. 7,
122
') Originalul zice : T f /V pofJLtpodav ahxob oX66oet sabiea sa o
13). C dac astzi, dup atta timpr, i svrirea attor
iucruri mari, nu poate nfricoa auditorul numai cu numele
de cuvnt-, ci are nevoie i de aceste expresiuni, ca
astfeliu s arate superioritatea izvort din comparaiune,
apoi cu att mai mult atunci.
i strbate, zice, pn Ia disprirea sufletului i a du
hului. Dar ce spune el aici? Las a se nelege ceva
foarte nfricoat, sau c poate Duhul disparte de suflet,
sau c poate disparte chiar i pe cele trupeti, i nu precum
sabiea care disparte numai pre cele trupeti. Arat aici
n fine, c i sufletul este pedepsit, i c cele luntrice
ale omului sunt cercetate, disprind aa zicnd pe om
n totul. i judector cugetelor, zice, i gndurilor inimei,
i nu este nici-o fptur neartat naintea lui. Prin aceste
cuvinte mai ales i-a nfricoat, ca i cum pare c ar zice:
S nu v ncurajai, dac poate ai stat neclintii n cre
din, cci el este care judec cele ascunse ale inimei,
i el este care examineaz i pedepsete. i ce spun
eu de oameni, zice, cci de ai spune de ngeri i de ar
hangheli, de heruvimi i serafimi, sau de ori-ce alt fp
tur, toate sunt descoperite ochiului su, toate sunt n
vederate i de fa pentru el, aa c nimic nu poate fi
ascuns de dnsul.
Toate sunt goale i descoperite naintea ochilor lui, ctre
care ni este nou cuvntul (icdvta Oxvd xai tetpa^TjXtoxeva
tots 6cpx)-aX|J.ot<; aikou, irpog 3v Yjuv 6 X6fog). A ntrebuinat
cuvntul tSTpa'/Y]XtaJ.Va n loc de potvspa, punnd la mij
loc o metafor mprumutat, dela pieile cele jupuite de
preoi cu ocaziunea jrtfelor. C precum adec prin t-
erea animalului proadus spre jrtf i porni jupuirea pi
elei de pe trup toate cele dinuntru sunt descoperite ochiu
lui preotului asemenea i ochiului lui Dumnezeu toate
sunt discoperite. Dar tu privete cum apostolul ntre
buineaz tot-deauna imagini corporale, i aceasta din
cauza slbiciunei auditorilor. Cum c erau* slabi i ne
putincioi, a invederat o n multe locuri,, spunnd c au
123
va luci. Verbul oTiXSttt-aTlXijjco nsamn lustruiesc, frec un corp pn sclipete.
scHvsiesc. Deci, expresiunea <sabiea sa o va lucit mvedereaz grija pus de a
ascui pn ntratta sabiea, n ct c se cunoate din lucirea ei. In senz me
taforic semnific mniea celui ce o ine n mn.
nevoie de lapte, iar nu de mncri tari. oloaie sunt
goale i descoperite naintea ochilor lui, ctr care ni este
nou cuvntul. Dar oare ce va s zic z aceiai
pild a neasciiltrei ? E ca i cum ar zice cineva: de
ce n-au vzut aceia pmntul ? De sigur c prin aceasta
au luat arvona puterei lui Dumnezeu. Trebuia s cread;
ns mpuinndu-se peste msur din cauza fricei, i ne-
nchipuindu-i nimic mare de Dumnezeu, cum i aceia c
ajunsese mici de suflet, prin aceasta sau pierdut. Se
mai poate spune i altceva, c adec fcnd cea mai
mare parte din drum, tocmai cnd ajunsese la u aa
zicnd, cnd ajunsese la liman, sau afundat. De aceasta
m tem i pentru voi, zice; m tem s nu cdei-ca i
aceia din cauza neascultrei. Cum c i dnii ptimesc
multe, le mrturisete mai la vale, zicnd: <Aducei-v
aminte de zilele cele mai dinainte, ntru care luminndu-v
mult lupt de patimi ai suferit (Cap. 10, 32). Nimeni
deci, s nu se mpuineze cu sufletul, i nici desndjdu-
indu-se spre sfrit, s cad. Cci sunt muli cari la n
ceput au mult bunvoin, iar dup aceia ne mai ado-
.gnd nimica, pierd totul. Sunt deajuns strmoii notri,
zice, ca s v nvee de a nu cdea n aceleai n care
au czut dnii, ca s nu ptimii cele ce au ptimit ei.
Aceasta nseamn: ntraceiai pild a neascultrei. Apoi
ca nu cumva auzind <ntraceiai pild a neascultrei s
nu cazi s-i nchipui aceiai moarte pe care au avut-o
aceia, privete ce spune mai departe: Pentruc viu este
cuvntul lui Dumnezeu, i lucrtor i mai ascuit dect
toat sabiea ascuit, cci acest cuvnt este mai tios
dect brice sabie, i cznd asupra cuiva, pricinuete
rane dureroase, i tieturi nevindecate. Iar dovada aces
tora nu mai este nevoie de a o nfia,. i nici de a o
furi, pe ct timp are o astfel de povestire grozav.
Cci ce anume rzboiu a pierdut pe aceia? zice. Care
anume lupt? Oare: nu cdeau automat? Deci, s nu ne-
glijem, fiindc nam ptimit aceleai ca i dnii, i ntru
ct putem zice astzi ne este cu putina de a ne re
culege.
Ca nu cumva deci auzind de cele ale sufletului, s
ne trndvim, adaoge i cele ale trupului. Cci atunci se
124
125
petrece astfel, cum de pild se petrece cu un mprat,
care pe stpnitorii ce au greit mult i dezbrac aa zi
cnd, pe unul de rangul ostesc mai nti, pe altul de
demnitatea ce o are, i numai dup aceia i pedepsete,
tot aa i aici face sabiea duhului. Dup aceia vor
bete de Fiul.
Ctr care ni este nou cuvntul. Si ce nseamn
j
ctr care m este nou cuvntul? Lui, zice, avem a da
seam de cele fcute. S nu cdem, deci, nici s ne m
puinm cu sufletul. Sunt ndeajuns de a ne cumini cele
ptimite de dnii. Avem nc i Arhiereu mare, care
a strbtut cerurile, pre Iisus Fiul lui Dumnezeu^ (Vers.
14). Cum c deaceia a adogat expresiunea aceasta, se
vede din versul urmtor: C n'ave?n Arhiereu care s
nu poat ptimi mpreun cu neputinele noastre (Vers.
15). De aceia zicea i mai;sus: C ntru ceiace a ptimit,
nsui fiind ispitit, poate i. celor ce se ispitesc s le ajute
(Cap. 2, 18). Privete, deci, cum i aici face acelai
lucru. Ceia ce el spune, aceasta nseamn: A venit,
zice, i a clcat pe aceiai cale, pe care i noi pim
acum, sau mai bine zis, chiar i mai aspr, cci a luat
cu sine experiena tuturor celor omeneti. Cnd el zice:
nu este nici-o fptur neartat naintea lui, face alu
ziune la Dumnezeirea lui.
Apoi fiindc a vorbit de trup, iari vorbete mai
cu pogormnt zicnd: Drept aceia avnd Arhiereu mare
care au strbtut cerurile, prin care arat i o ngrijire
mai mare, i c el st nantea noastr ca prieteni, i nu
voiete ca noi s cdem. Moisi, zice, nu a intrat ntru
odihn, iar el a intrat*. i cum niciri na spus el aceasta
pe fa, ca s nu se cread c-i ia aprarea, este de mi
rare, totui ns se nelege aceasta, de i pe fa na
spus o, ca s nu se par c nvinovete pe brbat. C
dac nimic din acestea spunnd, i totui l nvinoveau,
zicnd: C au auzit de tine c nvei pre jidovii cei dintre
neamuri s se despreasc de la Moisi (Fapt. Apost.
21, 21), cu att mai mult nc dac ar fi spus, c nu
este Palestina, ci ceriu, mai mari dect acestea ar fi
spus contra lui. .
Dar iat c apostolul nu atribue totul preotului, ci
126
mai cere i cele cuvenite din partea noastr, vorbesc de
mrturisire, cci zice: Avnd arhiereu mare, care au
strbtut cerurile, pre Iisus Fiul Lui Dumnezeu, s inem
mrturisirea. De care mrturisire griete el aici? C
este nviere, este rsplat, c sunt multe bunuri, c
Christos este Dumnezeu, c credina este dreapt. Acestea
s le mrturisim, acestea s ie inem. Cum c acestea
sunt adevrate, se invedereaz de acolo c arhiereul este
nuntru. Deci s nu cdem din credin, ci s mrturi
sim; dei lucrurile nu sunt n faa noastr, totui noi le
mrturisim, iar dac ar fi fa, ar fi crezute minciun.
Aa c lucrul este adevrat, de i covrete mintea noa
str si arhiereul nostru este mare. C nu avem arhiereic
i
care s nu poat ptimi, mpreun cu neputinile noastre,
a ispitit intru toate, dup asemnare fr de pcat (vers.
15), adec c nu este ca cei muli dintre arhierei, ca s
nu cunoasc cele ale noastre, sau pre cei ce sunt n
strmtorare, i nici ce va s zic strmtorare, cci fiind
vorba de oameni, este cu neputin ca nu s simt la
relele cuiva unul care singur a suferit rele, singur a simit.
Arhiereul nostru toate le-a suferit, c pentru aceia el a
suferit nti, ca s poat a simpatiza. Ispitit ntru toate,
zice, dup asemnare, fr de pcat. Privete cum i
aici ca i mai sus, a pus expresiunea -dup asemnare,
adec: a fost persecutat, a fost scuipat, a fost nvinovit,
a fost luat n btae de joc, a fost clevetit, a fost alun
gat, i la urm a fost rstignit. Dup asemnare, zice,
fr de pcat. Aici i altceva mai las a se nelege, c
este adec cu putin de a fi fr de pcat, chiar i pe
trecnd n suprri, aa c i atunci cnd zice: ntru ase-
mnarea trupului nu spune doar c este asemenea tru
pului, ci cum c a luat trup omenesc. Dece, deci a zis
ntru asemnarea ? Pentru c vorbea de trup pctos,
adec c cu trupul era deopotriv nou, c dupre natur
era deopotriv dar nu i cu pcatul.
S ne apropiem dar cii ndejde La scaunul darului
lui, ca s lum mil, i s aflm har spre ajutor La vreme
de treab (vers. 16). Ce numete el scaunul darului ?
Scaunul cel mprtesc, pentru care zice: Zis-a Domnul
Domnului meii, ezi dea-dreapta mea (Ps. 109, 1 Ce va
s zic oare s ne apropiem cu ndejde ? C adec avem
arhiereu fr de pcat, care a biruit lumea, dupre cum i
zice: ndrznii, eu am biruit Lumea (Ioan 16, 13). Cci
a suferi totul, ins a fi fi' de pcat, aceasta pseamn
a fi dup asemnarea omeneasc. Dei noi suntem sub
pcat, zice, el ns este fr de pcat. Dar cum s ne
apropiem cu ndejde ? Apoi acum este scaun al darului,
iar nu al judecei, i de aceia s ne apropiem cu n
drzneal, cu ndejde, ca s lum mil, i ceia ce cerem,
cci lucrul este din buna lui voin, dar mprtesc. *S
aflm har spre ajutor la vreme de treab Bine a spus
spre ajutor la vreme de treab*' cci e ca i cum ar
zice: Dac te vei apropia acum, vei lua i dar, i mil,
fiindc te apropii la timp potrivit, iar de te vei apropia
atunci, nu vei lua nimic, fiindc apropierea-i va fi fr
vreme, cci atunci nu va fi scaunul darului. Charul pn
atunci este, i pn atunci el l acord, iar cnd va
sosi sfritul, atunci se va scula la judecat. Scoal,
Dumnezeule, zice, judec pmntul. (Ps. 81, 8).
iS ne apropiem cit, ndejde, adec neavnd conti
in ncrcat adec nendoindu-ne, fiindc unul cu acesta
nu poate a se apropia cu curaj. De aceia zice proorocul:
In vreme plcut te-am ascultat pre tine, i n ziua mn
tuirei i-am ajutat. (Isaia 49, 8), pentru c chiar i dup
botez de pctuiete cineva, i se pociete, este al ha
rului. Apoi ca nu cumva auzind vorbindu-se de arhiereu
s i-1 nchipui ca stnd de fa, de ndat l i duce pe
tron, pe cnd preotul nu ade jos pe acel tron, ci st
de fa. Ai vzut deci, c a se Tace arhiereu, nu este de
ia natur, ci vine dela har, din concesiune, din der-
tare? Aceasta i nou este potrivit acum o zice, ca s ne
apropiem i s cerem cu curaj. Numai credin s- avem
cu noi i totul ni d. Acum deci este timp de dar; ni
meni s nu se descurajeze. Atunci de sigur c va fi timp
de descurajare, cnd cmara de nunt se va nchide, cnd
va intra mpratul ca s vad pre cei chemai cnd cei
vrednici se vor bucura n anurile Patriarhului Abraam, pe
cnd acum nu, cci privelitea este nc de fa, lupta
ni st nainte, i premiul deasupra capului nostru.
127
*) S ne nevoim, deci, iubiilor, n faptele cele bune,
precum zice i Pavel: Eu drept aceia aa alerg, nu ca
i cum nu ai ti>(I. Cor. 9, 26). Este nevoie de cl
torie, i nc cltorie grabnic. Cel ce alearg, nu vede
n calea sa pe nimeni din cei . pe carii ntlnete, fie c
ar trece prin livezi, sau prin locuri slbatece. Cel ce
alearg nu are privirea aintit la privitori, ci la premiu,
i chiar de ar fi bogat, sau srac, chiar de 1 laud ci
neva sau l batjocorete, chiar de l ar lua cu pietre, sau
i-ar rpi casa, chiar de ar vedea pe copiii si, sau pe
femeie, sau oriice, el un singur lucru are n vedere:
de a cpta premiul. Cel ce alearg nu st de'loc, fiindc
dac sar lenevi ct de puin, totul e pierdut. Cel ce
alearg nu numai c cu nimic nu i miceste posibil mai
"nainte de sfrit, ci nc atunci mai cu seam i gr
bete fuga. Aceasta o zic ctr cei ce spun: n tine
ree ne-am exercitat n acestea, n tineree am postit,
iar acum am mbtrnit. Apoi tocmai acum trebuie a
strui n evlavie. S nu mi niri isprvile cele de de
mult; acum mai cu seam trebuie s ntinereti, i s
nfloreti. C cel ce alearg pe drumul acesta trupesc,
cu drept cuvnt c nu poate alerga la iei pn la fine,
fiindc btrneea l doboar, fiind vorba de trup, de
sigur c totul este o lupt. Dar tu de ce i mpuinezi
drumul ? De ce i miceti pasul ? Fiind-c aici ai nevoie
de suflet, i nc de suflet detept. Dar apoi sufletul
la btrnee mai mult se mputernicete, atunci el nver
zete, atunci mai mult se ndrjete. C dup cum tru
pul n timp ce este cuprins de friguri, sau i de alte
boale, chiar de ar fi puternic, totui se slbnojete,
iar dup ce a scpat din acea strmtoare, i rectig
iari puterea sa, tot aa i sufletul la tineree este
cuprins de friguri, i-l stpnete mai mult dragostea de
slav deart, de desftri, de pofte lumeti, i de multe
alte fantezii, ns venind btrneea, toate aceste patimi
le alung, pe deoparte fiind desgustat de ele, iar pe
*) Partea moral. Noi trebuie a ne sili (a ne nevoi) a faptele cele bune,
i ar nu a umbla ca nebuni dup teatre i fapte ruinoase, mai cu seam cei
btrni. i C a uza cineva n mod cumptat de cstorie demn i de vin,
ca i de altele de acest fel, cu nimic nu i se vatm buna cinstire de Dum
nezeu. (Veron).
128
dealt parte din filosofia ce o are. Cci btrneea sl
bind puterile trupului, nu mai las sufletul ca s se fo
loseasc de ele, ci mprtiind totul ca pre nite dumani
strini, l pune 3a zicnd ntrun loc curat de orice vuet,
i aduce mare linite, iar fric cea mare o alung. Chiar
de nar fi altceva, totui btrnii trebue s o tie c se
vor sfri curnd, i c fr vorb mult dnii se g
sesc aproape de moarte. Cnd, deci, poftele trupeti se
furieaz n sufletul lor, iar n acelai timp intr i
ateptarea divanului judectoresc, oare atunci, el nu se
face mai cu bgare de seam, dac voiete, muindu i
poftele? Dar ce? Cnd noi vedem pe btrni mai stri
cai dect pe cei tineri ? De sigur c aici e vorba de o
covrire a rutei, cci de multe ori vedem i printre
nebuni aruncndu-se n prpastie, fr ca cineva s-i
mping. Deci, cnd vedem btrni bolind ca i cei ti
neri, atunci este o covrire a rutei, cci unul ca
acesta nu are nici mcar justificarea tinerilor, i nu poate
s zic pcatele tinereilor f i ale ne tiinei nu Le pomeni
Doamne(Ps. 24, 7). Unul ca acesta ajungnd la btrnee
arat c i n tineree a fost aa, nu doar din cauza ne-
tiinei lui, sau a neexperienei, sau din cauza vrstei, ci
din cauza trndviei sale. Apela nu mai poate s zic:
Pcatele tinereilor i ale netiinei nu le pomeni Doamne
care face ceia ce se cuvine unui btrn, care sa prefcut
la btrnee; dar dac i la btrnee face lucruri ne
cuviincioase, cum ar putea fi numit unul ca acela btrn,
ca unul ce nu se ruineaz nici mcar la vrsta sa?
cci el le zice vorbele acelea: <Pcatele tinereilor i ale
netiinei nu le pomeni Doamne [fiind btrn. Nu cumva
deci prin pcatele ce le faci la vreme de btrnee, s
te lipseti de iertarea pcatelor celor din tineree; fiindc
cum s nu fie absurd i lipsite de iertare cele ce se aud
i se vd deseori: btrn eznd n crcium, btrn care
alearg la ipodrom, btrn care se duce la teatre, i
alearg cu mulimea ca copiii. Cu adevrat c este ru
inos i de rs, c pe dinafar este mpodobit cu prul
alb, iar nuntru are cugetare de copil. Dac l-ar ne
cinsti un tnr, el dendat pune nainte prul lui cel alb.
Dar tu mai nti s te ruinezi de perii cei albi; dac
130
chiar tu nu te ruinezi de cele ce faci, i nc fiind b
trn, apoi cum pretinzi c tnrul s se ruineze sau s
se sfieasc de tine ? Nu te sfieti tu singur de prul cel
alb, ba nc l necinsteti. Dumnezeu te-a cinstit cu al
beaa prului, i-a dat ie ntietatea; de ce dar trdai
cinstea fcut ie? Cum se va sfii de tine tnrul, cnd
tu nc mai mult faci fapte necuviincioase? Prul alb
atunci este de cinstit, cnd cineva face cele ale btrneei,
iar cnd face de cele ale tinereei, devine mai de ^s
de ct cei tineri. Cum vei putea voi cei btrni s sf
tuii pe cei tineri ca s fie cu rnduial, dac voi sun
tei ca bei din cauza neornduelelor?
Nu le spun acestea spre a acuza pre btrni, ci pre
cei tineri. Cei ce fac cele cuvenite btrnilor, de *ar ajunge
chiar la' o sut de ani, totui sunt tineri, dup cum i
tinerii chiar de ar fi ct de mici, ns nelepi vor fi
mai buni dect cei btrni. Cuvntul aceti nu este al
meu, ci nsui scriptura obinuiete a face aceast deo
sebire, zicnd: Btrnelele sunt cinstite nu cele de muli
ani nici cele ce se numr cu numrul anilor (Int. So-
lomon 4, 8, 9). Cci noi cinstim prul alb nu pentru c
preferm culoarea alb n locul celei negre, ci pentru c
este o dovad de o viea virtuoas, i privindu-l noi ne
gndim la btrneea dinuntru; iar dac unul ca acesta
face cu totul cele contrare btrneei, tocmai pentru
aceasta se vor face mai de rs. Fiindc i pe mprat l
cinstim, cum. cinstim i porfira i coroana mprteasc,
%. fiindc sunt simboluri a stpnirei; dar dac de pild
I-am vedea necinstit mpreun cu porfira, sau batjocorit
de garda mprteasc, strns de gt i pus la nchisoare,
oare atunci ne-am mai ruina noi de porfira i coroana
ce poart, i nu am plnge de halul n care a ajuns ?
Nu pretinde dar de a fi cinstit pentru prul cel alb,
cnd nsui tu l necinsteti, cci i dnsul trebuie a se
bucura de cinste din pare-i, ca fiind un obiect frumos
i demn de cinste.
Nu spunem acestea contra tuturor, i nici c cuvntul
nostru este contra btrneei cum sar ntmpla, sau c
sunt nfuriat, ci contra sufletului care necinstete btr
neea; i nici c le spunem acestea cu durere pentru cei
mbtrnii, ci pentru cei ce necinstesc btrneea. B
trnul este ca un mprat, dac voiete, i mai mprat
dect cel ce are porfira mprteasc, dac i stpnete
patimile, i le pune n ordine ostasc; iar dac se
mic din loc, dac se pogoar de pe tron, dac devine
rob dragostei de bani, slavei dearte, mpodobirilor, ne-
saiului, beiei, sau mniei, sau curvsriilor, dac i
mpodobete perii capului, sau i unge cu ulei, prin aceasta
arat c singur i necinstete vrsta cu voia sa. i atunci
de ce pedeaps oare nu ar fi vrednic unul ca acesta ?
Dar s nu fii ca acetia voi cei tineri, cci nici vou
nc nu vi se permite a pctui. De ce ? Pentruc este
doar cu putin ca btrnul s fie tnr, c precum la
btrnee sunt tineri, tot aa i contrai iul. C precum
acolo nici prul alb nu poate salva, tot aa i aici prul
negru nu poate mpiedeca. Deci dac este cel mai ur-
cios lucru ca btrnul s tac de acestea, de care am
spus, apoi cu att mai mult tnrul, cci nici el nu este
scutit de asemenea acuzaiuni. Tnrul numai atunci poate
s aib iertare, cnd este de pild chemat n adminis
trarea lucrurilor, cnd este fr experien, cnd pentru
aceasta, are nevoie de timp i ncercare; iar cnd tre
bue a arta nelepciune i brbie, sau a se stpni de
darul banilor, nu poate avea nici de ct.
Sunt mprejurri cnd cel tnr poate fi acuzat nc
mai mult de ct cel btrn. Acesta are nevoie de o mare
ngrijire, din cauza btrneei, care l-a slbit; dar acela,
care este n putere de voiete de a se ngriji singur
pe sine, de ce iertare poate fi vrednic, cnd rpete mai
mult dect cel btrn, cnd este rzbuntor, cnd dispre
uiete, cnd nu ajut mai mult dect btrnul, cnd
vorbete multe fr folos, cnd batjocorete, cnd br
fete, cnd se mbat ? i dac fiind cu nelepciune, el
crede c nimeni nu-i poate nvinovi, privete-1 i aici,
cum are multe ajutoare la ndemn, numai dac le
voiete. Cci dac poate l supr pofta trupeasc mai
mult dect pe cel btrn, totui are multe mijloace la
ndemn, prin care ar putea face mai mult dect b
trnul, ca s mblnzeasc acea fiar slbatec. Si cari
sunt acele mijloace? Ostenele, cetiri, privigheri, posturi.
131
132
Par, zici tu, ce au a face acestea cu noi, cari nu sun
tem clugri ? Acestea mi le spui mie ? Spune-e lui
Pavel, cci doar el zice: -Priveghind, cu toat rbdarea
i rugciunea (Efes. 6, 18), i aiurea: i purtarea de
grij a trupului, s nu o facei spre pofte (Rom. 13, 14);
i apoi el na scris acestea numai pentru monahi, ci
pentru toi cei ce sunt n ceti. Nu cumva poate omul
din lume, datorete a avea ceva mai mult dect cel sin
guratec, a convieui cu femeia ? Aici desigur c are ier
tare, iar n celelalte de loc, ci se cuvine lui de a face
totul deopotriv cu monahul. i fericirile cele rostite de
Mntuitorul Christos, nu sunt zise numai ctr monahi,
fiindc atunci sar pierde totul n lume, i am putea n
vinovi cruzimea lui Dumnezeu. Dac fericirile sunt zise
numai pentru monahi, iar omul din lume nu are putina
de a le ndeplini, fiindc el a ncuviinat cstoria, iat
atunci c el a pierdut pe toi, cci dac nu este cu pu
tin ca cel nsurat s fac cele ale clugrilor, apoi
atunci toi sunt pierdui i stricai, iar cele ale virtuii
sunt nchise. Cum dar este nunta cinstit, cnd ne m
piedec dela attea ? Deci ce ? Este cu putin, i prea
cu putin, ca cineva s aib i femeie, tn acelai timp
s practice i virtutea, dac voiete. Cum ? Dac avnd
femei, vom fi ca cei ce nu au; dac nu ne vom bucura
pentru averi, dac vom face uz de cele ale lumei, ca cei
ce nu abuzeaz de ele. Iar dac unii sau mpiedecat
dela nunt, apoi s tie c nu nunta este piedep, ci in-
teniunea, voia cea liber care face uz de nunt n mod
greit, fiindc nici vinul nu provoac beia, ci numai
reaua inteniune i ntrebuinarea lui peste msur. F
deci uz cu cumptare de nunt i vei fi cel nti ntru
mpria cerurilor, i te vei bucura de toate bunurile.
Crora fie ca cu toii s ne nvrednicim prin charul i
i filantropia Domnului nostru Iisus Christos, cruia m
preuna cu Tatl i cu Duhul sfnt se cade slava, stp
nirea i cinstea, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
133
O M I L I A V I I I
Pentru c tot Arhiereul din oameni lundu-se, pentru
oameni se pune spre cele ce sunt ctr Dumnezeu, ca s
aduc daruri i jertfe pentru pcate, care s poat ptimi
dimpreun cu cei ce nu tiu i se rtcesc, de vreme ce i
et este cuprins de neputine. i pentru aceasta dator este
precum pentru popor, aa,, i pentru sine s aduc pentru
pcate (Cap. 5, 1-3).
Voiete s arate fericitul Pavel, c acest Nou Testa
ment este cu mult mai bun dect cel Vechiu, iar aceasta
0 tace punnd mai dinainte raionamentele, fiindc aici
nimic nu este trupesc sau fantastic, ca de pild nu este
templu, nu este sfnta sfintelor, nu este preot care s
aib attea unelte, nu sunt observaiuni legale, ci toate
sunt mai nalte i mai desvrite, pentruc nimic nu este
trupesc, ci toate sunt duhovniceti; de altfel cele duhov
niceti nu pot atrage att de mult pre cei slabi, ca cele
trupeti. i acest argument il mic apostolul n toate
prile. Dar tu privete nelepciunea lui Pavel : i face
nceput cuvntrei sale mai nti dela preot, pe care n
continuu l numete Arhiereu, si dela el cel nti arat
deosebirea. De aceia mai nti arat ce este preotul, cari
sunt simbolele preotului, i cari snnt ale preoiei. Dar
1se mpotrivea apostolului faptul c Christos nu era nici
nobil, nici din neam oreoesc. si nici na fnst preot pe
pmnt, cci cum se putea s fie preot ? Deci, precum
a fcut n epistola ctr Romani') cnd avnd nainte o
chestiune neprobabil dac credina tace, ceiace na
putut osteneala omului i legea, ceiace na putut face
cu alte cuvinte omul cu sudoarea frunei sale sa re
fugiat la Patriarhul Abraam i la acel timp a redus totul,
tot aa i aici, unde croiete o alt cale a preoiei, pu
nnd-o nainte dela cei ce au precedat. i precum atunci
cnd vorbete de pedeaps nu pune nainte numai gheena,
ci i cele petrecute cu prinii lor, tot aa i aici, o ade
verete aceasta mai nti dela cele de fa. Trebuia ca
*) A s vedea Cap. 4.
134
cele pmnteti s fie adeverite dela cele cereti, dar
cnd auditorul este slab i neputincios, se ntmpl ca
totul din contra.
Deci, acum pe cele care sunt comune el le pune mai
nti, dup care arat superioritatea. Cci superioritatea
prin comparaie/ astei devine, cnd n unele este comun
iar n altele covrete, iar dac nu este aa, nici
comparaia nu se poate face.
Pentruc tot Arhiereul din oameni lundu-se aceasta
este comun i lui Christos pentru oameni se pune>
spre cele ce sunt ctr Dumnezeu i aceasta deasemenea
*ca s aduc daruri i jertfe pentru pcate i aceasta,
ns nu n totul, iar celelalte de loc. Ca s poat p
timi dinpreun cu cei ce nu tiu i se rtcesc-. Aici n
fine este superioritatea. De vreme ce i el este cuprins
de neputin, i pentru aceasta dator este, precum pentru
popor, aa i pentru sine s aduc pentru pcate-. Dup
aceia i alt-ceva mai adaoge, acela c de altul a fost
trimis, i na venit cu dela sine hotrre. In fine i
aceasta este comun.
*i nimeni singur nu-i ia lui i cinste, ci cel chemat
de Dumnezeu, ca i Aaron (Vers. 4). Aici i altceva las
a se nelege, adic c a fost trimis de Dumnezeu, ceia
ce dealtfel i Christos vorbind Iudeilor, ntruna li spunea:
Cel ce m a trimis pe mine, mai mare dect mine este
i c -n am venit dela mine nsu'mii> (Ioan 12, 49, 8,
42). Mi se pare nc, c aici face aluziune i la acei aa
zii preoi, cari se furiase, i cari nu erau preoi, cci
stricase legea preoiei.
*Aa i Christos nu singur pe sine sa preamrit a fi
Arhiereu (Vers. 5). Dar, zici tu, cum a fost hiroto
nisit de multe-orf, ca 'de pild atunci cnd a odrslit
toiagul, cnd sa pogort foc i a mistuit pre cei ce
voiau a sri pe deasupra n preoie, n timp ce aici cu
totul din contr, cci nu numai c nimic nu a ptimit,
ci nc sa i preamrit. i de unde o invedereaz
aceasta ? De la prorocie. Nimic nu are simitor, nimic
vzut, de aceia confirm faptul dela prorocie, dela cele
viitoare.
Ci cela ce a grit ctr dnsul: Fiul meu eti tu., eu
135
astzi te-am nscut. i ce are a face aceasta cu Fiul!
Are a face, zice, cci aici este pus din capul loculu
dovada c a fost hirotonisit de Dumnezeu. Precum y,
ntralt loc zice: Tu eti preot n veac, du pre rndueala
lui Melhisedek (Vers. 6). Ctr cine deci sunt zise
acestea? Cine este dupre rndueala lui Melhisedek? Ni
meni altul de ct Christos, cci toi erau sub lege, toi
cinsteau Smbta, toi se tiau mprejur, i nici unul nu
putea arta alt-ceva
Care n zilele trupului su cereri i rugciuni ctr
cela ce putea s l mntuiasc pre dnsul din moarte, cu
strigare tare i cu lacrmi aducnd, i fiind auzit pentru
buna sa cucernicie, mcar c erea fiu, sa nvat, din
cele ce a ptimit, ascultarea (Vers. 7, 8). Ai vzut, c
nimic alt nu se arat aici, de ct c se pune de fa
mare ngrijire a Tatlui, i dragostea lui cea nemrginit ?
Cci ce voiete prin expresiunea c strigare tare?-*
Niciri nu spune aceasta evanghelia, nici c a plns ru-
gndu-se, i nici c a fcut aceasta cu strigare. Ai vzut
c aici e vorba de pogormnt, cci n'a spus c sa
rugat simplu, ci c m strigare tare?-. i fiind auzit pentru
buna sa cucernicie, zice, mcar c erea Fiu, sa nvat,
din cele ce a ptimit, ascultarea. i fcndu-se desvrit,
sa fcut tuturor celor ce-l asculta pre el pricina de mn
tuire venic, nu?nit fiind de Dumnezeu Arhiereu, dupre
rndueala lui Melhisedek (Vers. 9. 10). Fie i cu stri
gare; de ce ns i tare, i nc cu lacrmi?
Aducnd, zice, i fiind auzit pentru buna sa cucernicie.
Ruineze-se ereticii, cari tgduiesc c el a fost n trup.
Dar ce spui? Fiul Iui Dumnezeu a fost auzit pentru buna
cucernicie ? i ce sar putea zice mai mult despre Pro
roci ? Dar care este aici continuitatea ideii i fiind
auzit pentru buna sa cucernicie, mcar c era f i u , sa n
vat din cele ce a ptimit, ascultarea ? Care ascultare ?
Cel ce a ascultat pn la moarte mai nainte de aceasta
ca Fiu al Tatlui, cum de a nvat dup aceia ? Ai vzut
c aici se vorbete de trup ? Cci spune mi: avea ne
voie de Tatl, ca s poat scpa de moarte? i de aceia
era ntristat i zicea: *De este cu putina, s treac de
la mine paharul acesta-? Niciri, ns, fiind vorba de
136
nviere, na avut nevoie de Tatl, ci din contra nc, se
pronun zicnd: Stricai biserica aceasta, i n trei zile
o voiu ridica pre dnsa i Putere am a-mi pune sufletul
i putere am a lua (Ioan 2, 19, 10, 18) i nimeni n u l
ia pre el de la mine, ci eu l puiu pre et de sine"mi
(Ibid.). Deci ce este aici ? De cine avea nevoie ? i iari
zicea: Iat ne suim la Ierusalim, i fiul omului se va da
Arhiereilor i crturarilor, i-l vor judeca pre el spre
moarte, i-l vor da pre el neamurilor ca s-l batjocoreasc,
s-l bat, i s-l rstigneasc, i a treia zi va nvia de
unde se vede c na zis: m va nviea Tatl. Deci,
cum de a avut trebuin pentru aceasta ? Dar pentru
cine oare se ruga el? Desigur c pentru cei ce crezuse
lui. Ceiacc el spune, aceasta nseamn: este ascultat cu
uurin. Fiindc Iudeii nu aveau pentru dnsul o prere
cum ar fi trebuit, zice apostolul c a fost auzit, ceia ce
dealtfel chiar i nsui Christos ndemnnd pe ucenici, li
zicea: De m ai iubi pre mine, v ai fi bucurat cci am
zis vou: merg la Tatl, c Tatl meu mai mare de ct
mine este (Ioan, 14, 28). Cum ns el nu se slvea pre
sine, el care sa dertat pre sine, care sa dat pre sine
pentru pcatele oamenilor? care sa dat pre sine, zice
Pentru pcatele noastre, i iari: Cel ce sa dat pre
sine singur pre de rs cu m pr a re penttu toi (Galat.
1, 2. I Timoth. 2, 6). Deci, ce nsamn aceasta? Ai
vzut dar c el vorbete acestea pentru trapul su? Tot
aa i aici. <Mcar c era Pi u, zice, a fost auzit pentru
buna sa cucernicie. Cu alte cuvinte apostolul voiete a
arta c aceasta este mai mult din succesul su, dect
din harul lui Dumnezeu. Att de mare i era evlaviea,
zice, n ct c i pentru aceasta a artat respect i sfial
[a de Dumnezeu. A nvat a asculta, a se supune lui
Dumnezeu.
i fcndu-se desvrit zice, s a fcut tuturor celor ce l
asculta pre el pricin de mrturisire venic. Aici iari
arat ct de mare este ctigul urmat din ptimiri i su
ferine.. Dac el, Fiul lui Dumnezeu, zice, a ctigat
prin faptul c sa supus ptimirilor, apoi cu att mai
mult noi. Ai vzut dar c \ tot ce a vorbit despre su
punere, a fost cu scopul de a face auditorul ca s
asculte. Mi se pare c i-se abtuse din calea cea dreapt.
Din cele ce a ptimit, zice, a nvat a se supune n
truna lui Dumnezeu. *i fcndu-sc desvrit prin
patimi. Aceasta deci este perfecunea sau desvrirea
moral, i prin aceasta trebuie a ajunge la perfeciune.
C el nu numai pe sine sa mntuit, ci i altora sa fcut
pricinuitor de mntuire cu prisosin, dupre cum i zice:
*i fcndu-e desvrit, sa fcut tuturor celor ce l
ascult pre el pricin de mntuire venic.
Numit fiind de Dumnezeu Arhiereu, dupre rnduial
lui Melchisedek, pentru care mult este nou cuvntul, i
cu anevoe thncindul a grai* (Vers. 1011). Urmnl
a .aduce vorba de deosebirea n preoie, mai nti i ceart
pre dnii, artnd c i un astfel de pogormnt a fost
lapte pentru dnii, i pentru c erau prunci, apoi a st
ruit nc mai mult n chestiunea trupului su, i vorbete
ca pentru un drept oarecare. i privete c nici nu a
tcut n totul cu aceast vorb, i nici na spus-o pe
deantregul, pe deoparte spre a ridica ct mai sus cuge
tele lor, fcndu-i de a fi desvrii, i s nu fie lipsii
de dogmele cele mari, iar pe dealta spre a nu-i ls
ca s li se ntunece mintea lor..
Pentru care, zice, mult este nou cuvntul, i cu ane
voie tilmcindu-l a gri, de vreme ce neputincioi (trndavi)
v-a(i fcut cu auzurile*. Fiindc dnii nu aud, de aceia
i cuvntul cu anevoie este tlmcindu-1 a gri, cci cnd
cineva vorbete ctr nite oameni, cari nu urmresc cu
bgare de seam i nici nu pricep cele grite, desigur
c a li tlmci bine nu va putea. Dar poate c cineva
dintre voi, cari stai aici de fa, se tulbur, i consider
faptul ca o mustrare, dac din pricina Ebreilor a fost
mpiedecat a auzi cuvinte desvrite. Poate, deci, c i
aici afar de puini vor fi muli cred de acet'a, aa
c sar putea zice aa i de voi; dar eu le spun acestea
pentru cei puini. Deci dar, a tcut el, sau c poate
i-a reluat irul vorbei n cele ce urmeaz, tcnd ceiace
a fcut n epistola ctr Romani ? Cci i acolo dup ce
mai nti a nchis gura contrarilor si, zicnd: <Ci o
omule! tu cine eti care rspunzi mpotriva lui Dumnezeu
(Rom. 9, 20) ? la urm adaoge deslegarea. Eu ns l
137
138
sred pe dnsul nici ca cum ar fi tcut cu totul, dar nici
c ar fi grit pe fa, spre a aduce auditorul la ceia ce
el dorea. Cci amintind i spunnd lucruri mari, cari se
vd n cuvntul lui, privete cum n ceart ludndu-i n
acela timp. Dar aceasta este nelepciunea lui Pavel ce
se vede pururea, ca pe cele greu de priceput s le ames
tece cu cele bune i plcute, ceia ce face i n epistola
ctr Galateni, zicnd: Alergai bine; cine v a oprit?
i * Attea ai ptimit n zadar, de este i n zadar ?
i <Eu am ndejde de voi ntru Domnul (Galat. 5, 7.
3, 4. 5, 10), ceia ce face i ca acetia, zicnd: Ins
avem adeverire pentru voi, iubiilor, de cele mai bune, i
care se in de mntuire (Cap. 6, 9). Dou face el aici:
nici nu ntinde vorba, dar nici nu-i las s cad; c
dac exemplele altora sunt deajuns spre a detepta au
ditorul, i a-1 mica, dar mai ales cnd cineva are
exemplu chiar cu sine, i i poroncete sie-i de a se
mica cu zel, deja a introdus prin aceasta n sine-i po- -
sibilitatea nvturei. Aceasta deci nvedereaz c prin
asemenea expresiune apostolul nu-i las s cad, ca cei
ce erau foarte desndejduii sau ca unii ce pururea erau
ri, ci i sprijine cu speran c odat poate vor deveni
buni.
C datori fiind voi de a fi. nvtori pentru vreme*
(Vers. 12) zice. Aici arat c i crezuse de mult timp i
c sunt datori de a nva i pe alii. Privete-I pre dn
sul, cum ntruria se cznete parec de a veni la vorba
de Arhiereu, i cum pururea o amn, cci ascult cum
a fost nceput : *avnd Arhiereu mare care a strbtut
cerurile' i trecnd cu vederea a spune cum este mare,
zice iari: c tot arhiereul di?i oameni lundu-se, pentru
oameni se pune, spre cele ce sunt ctre Dumnezeu, i iari:
Tot aa i Christos nu singur pre sine sa preamrit a
fi Arhiereu, i iari: Tu eti preot n veac dup rn
duial lui Melchisedek la urm iari amn vorba,
zicnd: care n zilele trupului su cereri i rugciuni adu
cnd. Deci, dup ce de attea ori sa oprit pe loc cu
vorba, ca i cum parec justificndu-se de aceast hezi-
tare, li-ar spune: Voi suntei cauza. Vai! ct deose
bire, cci fiind datori voi a nva pe alii, iat c acum
nu mai suntei nici mcar simpli ucenici, ci cei mai de
pe urm dintre ucenici. C datori fiind, zice, voi a fi
nvtori pentru vreme, iari v trebuiete s v nv
m pre voi, care sunt literile (stihiile) ncepturei cuvin
telor lui Dumnezeu. Aici vorbete de omenie, c adec
precum cel ce nva carte mai nti trebue a nva lite
rile, aa i aici, mai nti nvau cele ale nomenirei lui.
Ai vzut dar care este cauza pentru care griete
umilite ? Tot aa a fcut Pavel i cu Athenienii disputn-
du-se i zicnd: Deci anii netiinei acestuia trecndu-i
cu vederea Dumnezeu, acum poruncete tuturor oamenilor
pretutindeni s se pociasc, pentru c a pus ziua, ntru
care va s judece lumea ntru dreptate, prin brbatul pre
care mai nainte l-a, rnduit, dnd credin tuturor, nvi-
indu-l pre dnsul din mori (Fapt. Apost. 17, 30^31).
De aceia dac are a spune ceva nalt, el o zice aceasta
n scurt, iar pe cele umilite de multe ori i n multe
locuri ale epistoliei le vei gsi puse nainte. i astfel se
nvedereaz ceia ce este nalt, cci ceia ce este foarte
umilit, nu las a se bnui aa ceva de Dumnezeire. Aa
i aici se pstreaz neclintit ideia, unind cele umilite
cu omenirea, iar cauza nu era alta, dect c dnii nu
erau n stare nc de a auzi despre lucruri desvrite.
Iar aceasta a nsemnat-o mai ales n epistolia ctr Co-
rintheni, zicnd: Cci cnd este ntru voi rvnire i pri
gonire i mperechere, au nu suntei trupeti (I. Cor. 3, 3) ?
Privete nelepciunea lui cea mare, cum el In mod po
trivit i n raport cu patimele ce-i stau nainte trateaz
n tot-deauna chestiunea. Acolo de pild slbiciunea lor
vpne cel mult din netiin, i mai ales din pcate, iar
aici vene nu numai din pcate, ci i din scrbele i ne
cazurile ce le aveau ntruna. Pentru aceia ntrebuineaz
i cuvinte de acelea care pot s arate deosebirea, zicnd
de- pild c ei au devenit lenei i trndavi, n loc de
trupeti. Acolo sunt trupeti, iar aici, fiindc i scrba
era mai mare, sunt lenei. Aceia n-au putut suferi, dn
cauz c erau trupeti, iar acetia au putut, cci cnd
el zice: Neputincioi (trndavi) v-ai fcut cu auzurile*, n
vedereaz c nainte dnii fusese sntoi i sufletete,
c fusese puternici, c erau nflcrai de bunvoin, pe
139
care le-o mrturisete i dup aceia. i v-ai fcut aceia
crora v trebuiete^ lapte, iar nu hran vrtoas. Prin
vorba de lapte, el ntotdeauna nelege cuvntul umilit,
care se potrivete celor simpli.
*C datori fiind voi a fi. nvtori, zice, pentru vreme*
adec c, de oarece v-ai moleit i v-ai njosit, apoi
deaceea tocmai suntei de a v mputernici pentru timp.
Numete lapte pentru c se potrivete cu pruncii, iar
aceasta este contrar celor desvrii, crora li este v
tmtor de a petrece mpreun cu aceia. Aa c nu trebuie
de a se introduce acum cele ale legei, i nici a se face
comparaia dela acelea, c a fost Arhiereu, c a jertfit i,
c sa rugat cu strigare tare i cu lacrmi. Privete cum toate
acestea ni stau de fa; pe dnii i hrnia atunci de i niceri
nu li sta de fa. Deci, adevrata hran este cuvntul lui
Dumnezeu. Voiu trimite foamete pe pmnt, nu foamete
de pine, nici sete de ap, ci foamete de a auzi cuvntul
Domnului (Amos, 8, 11.) Cu lapte pre voi v-am hrnit
iar nu cu bucate. (I. Covintheni, 3, 2). ') Na zis v-am
hrnit l-psi^a, ci v-am adpat eTCO'aaa, cci laptele
nu este o mncare, ci lor li s-a dat lapte n loc de bu
cate, ca i copiilor mici, cari nu pot mnca pine. i na
-zis avei trebuin, ci vai fcut aceia crora v tre
buie te lapte, iar nu hran vrtoas, adec, ai devenit
a, c avei trebuin de lapte, iar nu de bucate; adec
singuri voi ai voit a ajunge aici.- Cci tot cel ce este
prta laptelui, nu este tiutor de cuvntul dreptei, cci
prunc este (Vers. 13). Aici mi se pare c face aluziune
i la modul de viea, ceiace i Christos zice: De nu
va prisosi dreptatea voastr mai mult de ct a Crtura
rilor i a Fariseilor*. (Math. 5, 20). Tot a i apo
stolul zice nu este tiutor de cuvntul dreptii*, adec
c cel ce nu este tiutor de filosofiea ce de sus, de
sigur c nu poate ave o viea desvrit i exact sau
c pri vorba dreptate de aici, el numete pe Christos
i) Originalul este: rdcXa o|jt ercoTiaa, ou 6pw[j,a \ Cu lapte pre voi
v-am adpat, iar nu cu bucate.. I n ediia noastr s-a tradus aoristul STEOttoa
prin hrnit, spre a avea fraza neles. Verbul notiyut ns nu nseamn a
hrni (pentru care este verbul Tp^to-frptY w), pi a ud a adap, a c.
traducerea exact este: Cu lapte pre voi v-am adpat iar nu cu bucate.
140
i cuvntul cel nalt despre dnsul. Li-a zis apoi c v-ai
fcut trndavi, dar cum i ce fel, na mai adaos, ci i-a
lsat pre dnii s judece singuri, cci el n-a voit s-i
tac cuvntul greoiu. Galatenilor scriindu-li s i minuna
de schimbarea lor, n acelai timp se ndoi, ceiace este
cu mult mai mare pentru ncurajare, ca i cum nu sar
fi ateptat nici-odat la aceasta, cci aceasta este n-
doeala despre un fapt.
Ai vzut cum pruncia este alta, i cum desvrirea
este alta? Deci, s ne facem desvrii n aa fel, cci
este cu putin ca btrni i tineri s ajung la o ase
menea desvrire, fiindc nu este doar de la natur,
ci vine dela inteniunea noastr, de la liberul arbitru. Iar
acelor desvrii este hrana cea mai vrtoas, care prin
multa obinuin au simirile nvate spre alegerea binelui i
a rului. (Vers. 14), pe cnd aceia nu aveau simirile nv
ate sau exercitate, i nici nu tieau binele i rul. Aici el nu
vorbete despre viea, prin expresiunea *spre alegerea bi
nelui i a rului, cci aceasta este cu putin oricrui
om de a cunoate, i este uor chiar, ei spune de dog
mele nalte i sntoase, despre cele stricate i njosite.
Pruncul nu tie a deosebi mncarea bun de cea rea ;
ba nc de multe ori i pune n gur rn sau praf,
sau altcev vtmtor, i toate n fine le face tr s
deosebiasc. Nu tot aa ns sunt cei desvrii. Aceia,
zic, sunt cu bgare de seam la toate, i i pleac la
urechea la ori-ce fr s cerceteze. Mi se pare c i pe
acetia i nvinovete, ca pe unii ce se nvrtesc n
toate prile la ntmplare, fiind azi cu unii, mine cu
alii, ceia ce i cam pe la sfrit a dat a nelege, zi
cnd: La nvturi streine i de multe feluri s nu v
mutai (Cap. 13, 9). Aceasta este spre alegerea binelui
i a rului >. *C utechia ispitete cuvintele, gtlejul
gust bucatele. (lob 34, 3) iar sufletul cearc vorbele.
') Deci, iubiilor, i noi s cunoatem acest lucru, i
nu cumva dac auzi c nu este Iudeu, nici Elin, nici
parte brbteasc sau femeiasc, dendat s i nchipui
c cineva este cretin, ci cerceteaz-i vieaa, cerceteaz-i
141
*) Partea moral. Despre meditarea sfintelor scripturi, i cEsdra dup ce
au fost arse crile, a copieat (a prescris) crile sfintei scripturi. (Veron).
142
n fine toate celelalte,, fiindc i Maniheii, i toate cele
lalte crezuri i pun aceast masc, spre a nela astfel
pe cei simpli; ci dc avem simirile sufletului exercitate
spre alegerea binelui i a rului, putem cunoate pe unii
ca acetia. i cum oare poate deveni excrcitate simirile
noastre? Prin necontenita auzire, i prin nvarea Sfintei
Scripturi. Cnd noi ne punem nainte planul hotrt;
cnd noi auzim i astzi, i mine, i cnd incercm dac
este bine aa, totul cunoatem, totul ti m; chiar dac
poate astzi nai priceput, de sigur c mine vei pricepe.
At simirile nvate zice. Ai vzut, c noi trebuie de
a exercita auzul n ascultarea celor sfinte ca nu cumva
s vorbim de lucruri strine? Inva-te, zice, spre ale
gerea binelui i a rului, adec a fi cu experien.
Unul de pild zice c nu este nviere, altul c nimic nu
ateapt din cele viitoare, cellalt zice c altul es.te Dum
nezeu, unul altul c Christos i are nceputul din Maria.
i privete cum de ndat din cauza necumptrei lor
toi au czut, unii fcnd mai mult/ de ct trebue, alii
mai puin. De pild, mai nainte de toate este crezul lui
Marcion. Acest crez introduse-se un alt Dumnezeu, care
nu erea. I at aici prisosul n credin. Dup acel crez
vine cel al lui Savelie, care zicea c Fiul, Duhul sfnt i
Tatl este una i aceiai persoan. Apoi vine crezul lui
Marcel i Fotino, care nva aceleai. Vine apoi cel al
lui Pavel al Samosatelor, care zicea c Christos i are
nceputul din Maria. Apoi eresul Maniheilor, care e mai
nou de ct toate, i n fine crezul lui Arie 1) i altele.
De aceia dar am primit credina, ca s nu fim silii de
a privi la attea crezuri i lucruri, ci tot ceiace ar daoga
cineva, sau ar scoate din aceast credin, noi s o con
siderm ca strin i fal. Dupe cum cei ce dau canoa
nele nu silesc de a lua alte msuri multe, ci poruncesc
de a inea cu trie cele deja poruncite, tot aa i cu dogmele.
Dar nimeni nu voete a fi cu bgare de seam la
sfintele scripturi, cci dac am fi cu luare aminte, nu
numai c am cdea n nelciune, ci nc i pe alii c
zui i-am scpa, i i-am scoate din primejdii. Ostaul cel
*) Toate aceste crezuri au bntuit Biserica n secolele dinti ale creti
n i s m u l u i .
143
puternic nu numai lui i poate fi de folos, ci i pe altul
ce st de fa l scap, i-l slobozete de rutatea du
manilor. Dar acum sunt unii cari nici nu tiu dac sunt
sfintele Scripturi, dei Duhul Sfnt aa a iconomisit lucru
rile, nct c ni sau pstrat neatinse. i privii din n
ceput ca s cunoatei filantropia cea nespus a lui Dum
nezeu. Au insuflat fericitului Moisi de a spat tablele legii,
l-a inut patruzeci de zile pe munte, i iari pe attea,
ca s-i dee legea. Dup aceia a trimis i Proroci, cari
au ptimit mii de rele. Au venit apoi rzboae, n care
muli au fost omori, iar crile sfinte au fosl arse.
Dar a insuflat din nou altui brbat minunat, ca s le
adune i s le prescrie lui Esdra, zic care le-a i
copiat din nou, dup rmiele gsite. Dup aceia a
a iconomisit de a fi traduse n limba greac de cei apte
zeci cari le-au i explicat. A venit Christos, le-a primit,
iar apostolii le-au mprtiat n toat lumea, Christos a
fcut Isemne i minuni. Ce sa mai ntmplat nc dup
attea mprejurri ? i Apostolii Domnului au scris, pre
cum a zis i Pa vel: Sau scris spre a noastr nvtur,
La care sfriturile veacurilor au ajuns- (I. Cor. 10, 11),
i Christos iari zicea: V rtcii netiind scripturile
(Math. 22, 29). nc i Pavel iari zicea: prin rb
dare i mngerea scripturelory ndejde s avem (Rom.
15, 4); i iari: Toat scriptura este de Dumnezeu in
suflat i de folosi (II. Timoth. 3, 16), i aiurea iari:
Cuvntul lui Christos s locuiasc ntru voi bogat
(Colos. 3, 16). Dar i Prorocul zice: -i in legea lui va
cugeta ziua i noaptea,, cum i n alt loc: Toat vorba ta
s-i fie la legea celui nali (Ps. 118, 103, Sirah 9, 15),
sau i aiurea, unde zice: Ct sunt de dulci gtlejului
meu cuvintele tale (Ps. 118. 103),-nu zice doar a-
uzului meu, ci *.gtlejului meu* i nc mai mult . dect
mierea gurei mele*. nc i Moisi zice: Spune-le fiilor
ti, i li griete lor cnd ezi n cas, i cnd mergi pe
cale, cnd te culci i cnd te scoli (Dent. 6, 7), sau De
acestea s gndeti, zice, i multe- nc ar mai gsi ci
neva la fel.
Cu toate acestea ns, sunt unii cari nici nu tiu dac
exist sfintele scripturi. De aceia nici nu este printre noi
- 144
nimic sntos, nimic bun. Dar dac cineva ar voi s
cunoasc regulele osteti, este nevoie ca el s nvee
mai nti legile militare; i dac ar voi s cunoasc me
teugul zidirei sau al comnduirei unui vas plutitor, sau
n fine altcev, trebuie ca el mai nti s nvee cele ale
meteugului aceluia, aici ns nimeni nu voiete a face
a ceva, de i tiina aceasta are nevoie de o mare
privighere i nedormire. Cum c i nvtura sfintei
scripturi este un meteug, ascult ce spune Prorocul;
venii fiilor, zice, ascultai-m pre mine, c frica Dom
nului v voiu nv pre voi-. (Ps. 33, 1214). a dar
frica de Dumnezeu are o mare nevoie de nvtur. Apoi
zice: Cine este omul cel ce voiete vieaa, car etc iubete
s vaz zile bune ? oprete-i limba ta dela ru, i buzele
tale ca s nu griasc vicleug. Dar oare tii voi cine
le-a spus acestea? Nici eu nu tiu, afar de puini, i
chiar acetia iari, dac vom aduce mrturii din alt
parte, v vor spune acela lucru. C iat de pild v
voi spune aceiai zicere opus cu alte cuvinte: Spla-
i-v, curii-v, tergei rutile din sufletele voastre
dinaintea ochilor mei, prsii-v de rutile voastre, n
vai-v a face bine, cutai judecata (Isaia 1, 16 18)
Oprte-i limba ta dela ru, si f binele, Invai-v
a face binele. Vzut-ai cum fapta dun are nevoie de
nvtur? Unul zice de pild: Frica Domnului v voii
nva pre voi, un altul zice: Invai-v a face bine*.
i oare tii unde se gsesc acestea? Nici eu nu tiu,
atar de puini, de i n fie-care sptmn cte de
dou i de trei ori vi se cetesc acestea, i de i ce-
teul ridicndu-se c s ceteasc, mai nti spune a cui
este cartea de pe care cetete, a crui Proroc, apostol
sau evanghelist, i numai dup aceia cetete, a c v
sunt lesne de neles, i. putei afl nu numai ce este scris
acolo, dar i pricina celor scrise, cum i cine anume
le-a scris. Ins toate sunt n zadar, tdate de prisos, cci
toat graba noastr se ndreapt spre cele pmnteti,
i nici un cuvnt despre cele duhovniceti. De aceia
chiar nici cele pmnteti nu se desfur dup dorina
noastr, i din aceast pricin multe greuti se nasc.
Cci Christos zice de Dild: Cutati mai nti mbarnUn
lui Dumnezeu i dreptatea, i acestea toate se vor adoga
vou (Math. 6, 33), i acestea spune c ni se vor
da din prisos n parte noi ns am rsturnat ' ordinea
lucrurilor, cci cutm pmntul i bunurile cele de pe
pmnt, ca acelea date nou din prisos n parte. De
aceia nu avem nici pe acestea, nici pe acelea.
S ne deteptm dar odat, i s devenim doritori
de cele viitoare, cci atunci vor urm i aceste de aici.
De altfel nici nu se poate c cel care caut cele ale lui
Dumnezeu, s nu se bucure i de cele pmnteti. A-
ceasta este hotrrea a nsui adevrului care le spune.
Deci s nu facem altfel, iubiilor, ci s primim sfatul lui
Christos, ca nu cumva s credem din toate. Iar Dum
nezeu, este n stare a v convinge i a v face mai buni
ntru Christos Iisus Domnul nostru, cruia mpreun cu
Tatl i cu Duhul Sfnt, se cade slav, stpnirea i cin
stea acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
145
O M I L I A I X
*Pentru aceia lsnd cuvntul nvturei lui Christos,
s ne ducem spre svrire, nu iari temelie a pocinei
puind din lucruri moarte, i a credinei ntru Dumnezeu,
i a nvturei botezurilor, i a punerei minilor^ i a
nvierei morilor, i a judeului celui venic. i aceasta
vom face, de va voi Dumnezeu. (Cap. 6, 13).
Ai auzit de cte a nvinovit Pavel pe Ebrei, cari
voia pururea s tie cele despre dnii, i cu drept cu
vnt. C datori fiind a fi nvtori pentru vreme, iari
v trebuiete s v nvm pre voi, cure sunt stihiile ( li-
terile) nceplurei cuvintelor lui Dumnezeu-, zice: M tem
ca nu cumva s se poat zice acestea i ctr voi, c
fiind datori a fi nvtori pentru vreme, voi nai trecut
nici mcar rndul ucenicilor, ci pururea auzind aceleai
i despre aceleai, voi v gsii astfel, ca i cum nai
fi auzit pe nimeni. De var ntreba cineva, nimeni dintre
voi nar putea rspunde, de ct poate foarte puini.
Dar aceasta nu e o pagub mic, cci de multe-ori
io
dasclul voind a pi mai departe, 'i a se atinge de cu
vinte mai nalte i mai misterioase, totui nu-i ngduie
nebgarea de seam a ucenicilor. Precum se ntmpl i
cu dasclii, cari sunt silii ca ntruna s repete copilului
aceleai litere, pe care el le-a auzit de multe-ori, dar nu
le ine minte, i mai departe nu pot merge pn ce
copiii nu vor ti n mod exact cele deja spuse. Dealt-
mintrelea este chiar o mare uurin de *a trece la alte
lucruri, fr ca celelalte dinainte s fie ntiprite bine.
Tot aa i fiind vorba de biseric, dac vorbindu-se pu
rurea aceleai lucruri, voi nu nvai nimic mai mult,
nici-odat noi nu vom nceta de a v gri aceleai. C
dac vorba noastr ar fi poate adresat vou numai n
scop de famfaronad, i de ambiiune, ar trebui ca pu
rurea s srim mai departe i s ne ntoarcem, nengri-
jindu-ne de Ioc de voi, ci. numai de aplauzele voastre;
dar fiindc noi nu avem gndirea ndreptat la aceasta,
ci toate le facem pentru folosina voastr, apoi nu vom
nceta ctui de puin de a v vorbi despre aceleai,
pn ce le vei face. Fiindc ar trebui de pild s v
grim multe despre superstiiile Elinilor, despre Manihei
i Marcinioniti, i a-i nfrunta mult cu harul lui Dumnezeu,
dar vorba noastr nu are timp acum. Cci celor ce nc
nu tiu exact cele ale lor, celor ce nc nau nvat c
a se lcomi este ru lucru, cine li-ar spune vorbe de acest
fel, i i-ar duce mai' departe nainte de timp? Noi, deci
nu vom conteni de a v gri aceleai, fie c vei crede,
fie c nu vei crede. Ne temem ns, ca nu cumva vor-
bindu-v ntruna aceleai, i voi neascultnd, prin aceasta
s facem ca mai mare pedeaps s se dea celor ne
asculttori.
Nu ctr toi sunt spuse acestea, cci cunosc pe muli
cari se folosesc din venirea de aici, i carii cu dreptate
ar putea striga cu glas mare contra acelora, ca uniia ce
prin netiina i nebgarea lor de seam i mpiedec i
pe dnii. Cu toate acestea nici aa nu vor fi mpiedecai,
fiindc a auzi necontenit aceleai, este folositor i celor
ce tiu, iar ceia ce tim i o auzim de multe ori vor
bindu-se, face a ne umili mai mulf. De pild iat ce spun.
Noi tim c smereniea este un lucru bun, i c Christos
146
de multe ori a vorbit de ea; dar cnd auzim chiar
i vorbele lui, i motivul care le-a provocat, atunci sim
im ceva mai mult, chiar de am auzi de mii de ori. Este
deci. potrivit de a v spune i vou: Pentru aceia lsnd
uvntul ncepturei lui Christos, s ne ducem spre svr
ire. i care este nceptura cuvntului ? nsui el o pune
mai departe zicnd: Nu iari temelie a pocinei, pu-
ind din lucruri moarte, i a credinei ntru Dumnezeu, i
a nvturei botezurilor, i a punerei mnilor, i a n-
vierei morilor, i a judeului celui venic. Deci, dac a-
ceasta este nceptur, apoi ce alta este credina noastr
dect de a ne poci din lucruri moarte, i prin duhul a
lua credina n nvierea morilor, i a judeului celui ve
nic ? Ce este nceptur ? Nimic alt, de ct c numete
aa vieaa care nu avea pn atunci un mers regulat i
cxact. Dupre cum cel ce ncepe a nva carte, mai nti
trebuie a asculta i a nva literile, tot asemenea i cre
tinul trebuie a ti mai nti toate acestea cu exactitate
i de nimic s nu se ndoiasc. Iar dac cumva ar avea
nevoie iari de nvtur, nu are nc pus temeliea,
cci temeliea sntoas trebue a fi bine afundat, s stea
bine, i s nu se mite. Dar dac ar urma ca cineva
odat catihizat i botezat, dup zece ^ni iari s fie ne
voie de a asculta cele ale credinei, i c trebuie s
creaz n nvierea morilor, atunci de sigur c nc nu
are temeliea, cci el caut iari nceputul cretinismului.
i cum c credina este temelie, iar celelalte constituiesc
cldirea, ascult pe apostol ce spune: Eu ?nai mare te
melie am pus, iar altul zidete... Iar de zidete cineva
pe aceast temelie aur argint, pietre scumpe, lemne, f n ,
trestie. (I. Cor. 3, 1012).
Nu iari ternelie pocinei puind din hicruri moarte,
zice. Dar oare ce va s zic: S ne ducem spre s
vrire- ? Pim, zice, spre nsi bolta cerului, adec
avem viea eminent. C despre cum cnd e vorba de /
carte, totul cuprinde litera A, iar temeliea aceasta spri
jine ntreaga cldire, tot aa i vieaa curat are de te
melie cunotina credinei. Fr de aceasta nu este cineva
cretin, dup cum nu poate fi nici cldire fr temelie,
i nici nu poate deveni cineva nvat, fr s stie mai ,
147
nti literile. Dar dac cineva venic se nvrtete pe
lng litere, sau dac se perind ntruna primprejurui
temeliei, iar nu pe lng cldire, de sigur c nici-odat
nu va fi ceva de dnsul. Tu ns s nu i nchipui c cre
dina este njosit, dac este numit aici prin expresiune
Utere, c toat puterea ea este, cci cnd zice: cel ce
este prta laptelui, nu este tiutor de cuvntul dreptei,
cci prunc este prin cuvntul lapte nu numete doar
credina, ci c a se ndoi cineva despre rezultatele cre
dinei, este a unei cugetri tmpite, care are nevoie de
multe vorbe. Cci dogmele credinei sunt sntoase i
puternice, i noi numim desvrit pe acela care odat
cu credina are i vieaa curat. Dar dac cineva poate
c are credin, ns face - rele, apoi de sigur c se
ndoiete de credina ce are, i i bate joc de nv
tura ei, i deci cu drept cuvnt l numim prunc, care se
ntoarce la litere, se ntoarce la nceput. Astfel c de am
avea ct de muli ani n credin, dar nu vom fi nt
rii ntrnsa, suntem prunci, cnd nu dovedim o viea
bun n aceast credin, cnd nc deabea atunci punem
temeliea.
Pe acetiia deci mpreun cu vieaa lor i acuz i
pentru alt-ceva, ca cltinai n credin, i ca avnd ne
voie de a pune temeliea pocinei din lucruri moarte.
Cel ce trece dela o stare de lucruri la alta, trebuie mai
nti s acuze pe cele vechi, lsnd pe una, alegnd pe
alta, i a se deprta cu bun voie, i numai dup aceia
a trece la ceialalt stare de lucruri^dar dac ar trebui
ca iari s se ntoarc la cele dinti, cum va putea a
se atinge de cele de aldoilea? Deci, ce putem spune de
lege? zice. Am acuzat-o odat, i apoi iari ne ntoarcem
la ea. Deci, au doar stric legea prin credin? s nu
fie! ci ntrim legea. Eu dar am spus aici despre faptele
celr* rele. Cel ce voiete a trece spre fapta bun, mai
nti este dator de a se deprta de rele, i dup aceia
a trece spre cealalt viea, cci de altfel pocina nu
are putere de a-i arta curai. De aceia de ndat se bo
tezau, ca astfel ceia ce nar fi putut lucra prin sine n
sui, aceia s se fac prin harul lui Christos. Deci, nici
pocina nu este deajuns pentru curire, ci trebuie s
148
aib cu sine botezul. Doar fiindc botezul trebuie a
premerge, apoi i cel ce se boteaz trebuie mai nti ai
cunoate pcatele sale i a le condamna.
Dar oare ce va s zic: * a nvturei botezurilor>?
de vreme ce nu sunt mai multe botezuri, ci numai unul.
De ce dar a spus aici n numrul plural? Pentru c a
spus mai sus: Au iari temelie a pocinei puind. C
dac i-ar fi botezat iari, i i-ar fi catihizat de la nceput,
i dac botezndu-se iari i-ar fi nvat din nceput ce
anume trebuia s fac, i ce nu trebuia, desigur c ar
fi rmas nendreptai venic.
<i a punerei mnilor-, zice, cci astfel luau i Duhul
Sfnt, fi puindu-i Pavel mnile peste ei, zice, au venit
Duhul S f n t (Fapt. Apos. 19, 6). i a nvierei morilor
Aceasta se face la botez, i se ntrete prin mrturisirea
credinei i a judeului celui venic. i de ce oare a
spus el aceasta ? Fiindc era natural ca s se cltine
n credina deja primit, sau s vieuiasc ru i n trn
dvie, apoi apostolul li zice: Priveghiai. Nu v este
slobod a zice: Dac vieuim n trndvie, ne vom bo
teza iari, iari vom fi catihizai, iari vom lua Duh
Sfnt. Dac vom cdea astzi din credin, vom putea
din nou a spla pcatele noastre, botezndu-ne iari, i
a ne nvrednici acelorai bunuri ca i nti: V nelai,
zice, nchipuindu-v acestea. C cu neputin este celor
ce s-au luminat odat i au, gustat darul cel ceresc, i
prtai sau fcut Duhului Sfnt, i au gustat cuvntul
cel bun al lui Dumnezeu, i puterile veacului celui viitor,
i au czut ca iari s se nvoiasc spre pocin, a doua
oar rstignind lor i pre Fiul lui Dumnezeu i batjoco-
rindu-l (Vers. 46).
i privete ct de poruncitor i ncepe vorba : C
u neputin este, zice, i deci nici decum s nu atepi
imposibilul. N-a zis doar: nu trebuie, nu este n inte
resul vostru, nu este slobod ci cu neputin* n ct c
s-i aduc la desndjduire, dac au fost deja luminai
odat. Apoi adaoge: i au gustat darul cel ceresc, a-
dec dac v-ai nvrednicit iertrei pcatelor i partai
s au fcut Duhului Sfnt, i au gustat cuvntul cel b\n
ui lui Dumnezeu vorbete aici despre nvtturs
149
i puterile veacului celui viitor. Ce numete el aici puteri r
sau facerea minunilor, sau arvona Duhului. Ci au czut,
zice, ca iarai sa se nvoiasc spre pocin, a doua oara
rstignind loru i pte Fiul lui Dumnezeu, si batjocorindu-h.
S a se invoiasca spre pocin, adec prin pocin, cci
expresiunea spre pocin (et jj.e'c&vot.av) este aceiai
cu prin pocin (Sid pietavoiag). Dar ce ? Oare a scos
apostolul pocina? Nu pocina a scos-o, s nu fie! ci
noirea ei prin botezul de adoua oar. i na zis c este
cu neputin a se noi iari spre pocin, de care a
tcut, ci cum este cu neputin a spus-o prin expresiunea
a doua oar rstignind. S se noiasc, adec -a se
face nou, iar a se face nou, depinde numai de botez.
Inoi se vor, zice, ca ale vulturului tinereele tale (Ps.
102, 5). Rolul pocinei este ca pe cei noii i apoi n-
nvechii prin pcate s-i scape de vechime i s-i fac
voinici i puternici, ns ca s-i aduc din nou n str
lucirea cea dinti, este cu neputin, fiindc acolo a fost
totul al harului Sf. Duh. 1
A doua oar rstigni?id lorui, zice, pre Fiul lui Dum
nezeu, i batjocorindu-h. Ceia ce el spune aici aceasta
va s zic: botezul este cruce, i mpreun cu noi sa
( rstignit omul cel vechiu al nostru. mpreun cu el
ne-am ngropat prin botez ntru moarte i iari: Deo
potriv ne-am fcut chipului morii lui (Rom. 6, 5. 4.
compar i Filipp. 3, 10). Precum, deci, nu este cu pu
tin de a se rstigni Christos a doua oar, cci aceasta
ar fi a-1 batjocori pre el; c dac moartea nu-i va mai
stpni, dac a nviat, dac prin nviere a devenit mat
puternic dect moartea, dac prin moarte a nvins moar
tea; i dac dup toate acestea iari se rstignete, toate
cele spuse sunt poveti i btae de joc. Deci, cel ce se
boteaz de a doua oar, iari l rstignete pre el. Deci
ce nsamn *a doua oar rstignind loru i ? Adec rs-
tignindu-1 iari din nou. Cci precum Christos a murit
pe cruce, tot aa i noi am murit prin botez, nu cu
trupul, ci cu pcatul. Privete acum moarte i moarte;
acela a murit cu trupul, iar n noi omul cel vechi a
fost nmormntat, i a nviat omul cel nou, cel ce a de
venit deopotriv chipului morii lui. Deci dac este ne
150
151
voie de a se boteza din nou, cci botezul nimic alta nu
este, dect omorrea (moartea) celui ce se boteaz, i
nvierea lui. Bine a zis el a doua oar rstignind loru i
pre Fizil Lui Dumnezeu, cci cel ce face aceasta, ca ui
tnd oarecum de harul cei dinainte, i astfel ducnd o
via trndav, ca i cum ar mai fi un alt botez, desigur
c se nal i astfel toate se rstoarn pe dos. De aceia
trebue a fi cu bgare de seam i a ne asigura. Dar
oare ce va s zic: i au gustat darul cel ceresc ? Adec
sau nvrednicit iertrei pcatelor, cci numai lui Dumne
zeu aparine puterea de a ierta, i harul o singur dat
este har. Deci ce vom zice ? Rmnea-vo?n n pcat, ca
s se nmuleasc darul? S nu fie! (Rom. 6, 1). Dealt-
mintrelea dac ar Ntrebui ca pururea s fim mntuii prin
har, niciodat nam mai fi buni. C dac un singur har
este, i nc ne trndvim; dar dac am ti c ni este
cu putin de a ne spla iari pcatele, oare am mai
nceta de a pctui ? Eu nu cred.
Multe daruri ni se arat nou aici, i ca s afli, zice,
vai nvrednicit unei astfel de iertri a pcatelor. C cel
ce edea ntru ntunerec, dumanul, rzboinicul, nstri
natul, urtorul de Dumnezeu, rtcitul, acesta n fine de
odat luminat, nvrednicit harului Duhului Sfnt, darului
ceresc, nfierei, mpriei cerurilor, i celorlalte bunuri,
tainelor negrite, i apoi nici dup aceasta devenind mai
bun, ci fiind vrednic de pierzare, i nvrednicindu-se de
cinste i de mntuire, ca i cum ar fi avut mari succese
cum ar putea s se boteze din nou? A spus c lucrul
este cu neputin n dou feluri, iar pe cel mai principal
l a pus la urm: nti, c cel ce sa nvrednicit de attea
bunuri, dac trdeaz darurile ctigate, este nevrednic
de a se renoi iari, cci nici nu mai este cu putin
de a se rstigni iari Fiul lui Dumnezeu; cci aceasta
este aI batjocori.
Nu este, deci, botezul de a doua-oar, iar de cumva
este, apoi este i al treilea botez, i al patrulea, cci cel
de dinainte pururea este desfiinat de cel urmtor, iar
acesta de altul, i tot aa la infinit, i ati gustt cu
vntul cel hun al lui Dumnezeu- i nu spune care
i puterile veacului cehii viitor, cci a tri ca ngeri.
i a nu avea trebuin de nimic de aici, a ti c aceasta
va fi pricina mulumirei bunurilor celor venice, i c
voin intra n acele locauri sfinte, aceasta prin Duhul
numai o putem afla. Ce sunt puterile acelea ale veacului
celui viitor? Viaa cea venic, starea acea ngereasc.
Arvona acestora noi am primit-o de ia Duhul prin cre
din. i acum spune-mi: dac introdus fiind deja n m-
priea cerurilor, i ncredinndu-i-se cele de acolo, tu
le-ai trdat pe toate, oare i se vor ncredina iari
din nou?
*) Deci, ce? Oare nu este pocin? zici. Pocina
este, dar botez de a doua oar nu este. Pocina este, ba
nc are i o mare putere, i de voieti chiar i pe cel
mai scufundat n pcate putnd al scpa de greutatea
lor, i pe cel primejduit al pune n siguran, chiar de
ar fi ajuns n prpastiea rutilor. I ar aceasta se nve
dereaz din multe locuri. &Au doar c'el ce cade, zice, nu
se ridic, sau cel ce se abate nu se ntoarce (Ieremia 8,
4)? Dac noi voim, putem s ne nchipuim pe Christos
iari nnoi, cci ascult ce zice Pavel: Iubiii mei, pe
cari iari cu durere v nasc, pn ce se va nchipui
Christos ntru voi (Galat, 4, 19) numai dac ne po-
cim. Dar tu privete filantropiea lui Dumnezeu. Tre
buia ca n tot chipul s ne pedepseasc de la nceput,
dup ce ne-am bucurat de mii de bunuri, noi pe st
pnul lam nesocotit, i viea necurat am avut; ba nc
nu numai c nu ne-a pedepsit, ci nc ne-a dat i mii
de bunuri, ca i cum parec am fi fcut mari izbnzi.
Apoi am czut din nou, dar el nici aa nu ne pedep
sete, ci ne-a dat doitoriea pocinei, care este n stare
de a alunga i a terge toate pcatele noastre, numai
dac vom ti ce fel este doftoriea, i cum trebuie , s o
aplice. Deci, ce fel este doftoriea pocinei, i cum se
prepar ? Mai nti contribuie prerea de ru pentru p
catele svite, dupre cum zice.: C fr de legea mea
am cunoscut, i pcatul meu n am acoperit (Ps. 31, 5),
i iari: spune tu fr de legile tale nti, ca s te n-
') Partea moral. Despre sfnta mprtire, i c de dnsa sunt vrednici
cei cu vieaa curat: iar de nu sunt aa fel, chiar o singur dat de sar
apropiea, osnd lorui i vor lua. (Veron.).
153
dreptezi (Isaia 43, 26), i iari: Dreptul singur este
prul su, n cuvntarea cea dinti (Pid. 18, 17). Al
doilea, vine diu umilin mult. C dac vei mrturisi
pcatele tale, precum trebuie a le mrturisi, sufletul se
umilete, fiindc cugetul l apas, i l umilete. Trebuie
apoi de a adaoge la umilin i altele, dac umilina este
aa precum o avea fericitul David, zicnd: Inima nfr
nat i smerit Dumnezeu nu o va urgisii (Ps. 50, 19).
Cci ceia ce este nfrnt, nu se ridic n sus, nu lovete,
ci unul ca acela nc este gata de a ptimi ori-ce rele,
iar el nu se ridic n sus. Un astfel de om are inima
nfrnt, i chiar de ar ptimi rele, chiar de ar fi batjo
corit, el st linitit, i nu se grbete si rzbune. Dup
umilin apoi, trebuie a face rugciuni ntinse, a vrsa
lacrmi multe, i n timpul zilei, i n timpul nopii.
Spla-voiu, zice, n toate nopile patul meu, cu lacrmile
mele aternutul meu voiu uda', necjitu-m-am si m-am
smerit foarte (Ps. 7, 7.) i iari: C cenua ca pinea
am mncat si butura mea cu plngere am amestecat
(Ibid. 101, 10). Dup rugciunile cele lungi fcute, estfb
nevoie i de eleimosin mult, cci ceiace mai ales face
puternic doftoriea pocinei, aceasta este. i precum se
ntmpl cu ajutoarele doftorilor, c din buruienile pe
care le ia bolnavul ca doftorie, una este cea mai princi
pal, tot aa i cu pocina, c aceasta (eleimosin) este
buruiana cea mai principal, i cu dnsa totul se renate.
Cci ascult ce spune sfnta Scriptur: Dai-le milostenie,
i toate vor f i vou curatei* (Luca 9, 41), i iari: <Cu
milostenie i credin se cur pcatele i iari: F o c u l
arztor l va stinge apa, i milosteniea va curi pcatele
(Siralr 3, ' 30. 28, 3). Dup aceia apoi a nu se nfuriea
de nimic, nici a ur pe cineva, si a ierta greelile tuturor.
Omul asupra omidui, zice, ine mnie, i de la Dumnezeu
cere vindecare (Sirah 28, 3). Iertai, ca s vi s ierte
(Math. 6, 14). Vine apoi i faptul de a ntoarce fraii din
rtcire. 7u oare cnd ntorcndu-te, zice, ntrete pre
fraii tei (Luca 22, 32). nc i ctr preoi a se purta
cu prietenie: i de va fi fcut pcate, zice, se vor ierta
lui (Iacob. 5, 15). In fine, a proteja pre cei nedreptii, a
nu avea mnie asupra cuiva, i a suferi toate cu blndee.
Oare mai nainte de a afla c prin pocin se spal
pcatele, nu erai nfricoai, c nu mai este alt bae,
i din aceast pricin v desndjduise-i cu totul ? Acum
dup ce ai aflat prin cte se poate ctiga pocina i
iertarea pcatelor, i c vom putea s ndeprtm de la
noi totul, dac vom voi s facem ntrebuinare de dnsa
precum trebuie, de ce iertare ne vom putea nvrednici
dac nici mcar nu ne gndim la pcatele noastre? i
dac este aceasta, toate se svresc cu bine. C dup
cum cel ce a intrat pe u, este nuntru, tot aa i cel
ce se gndete la pcatele sale, va ajunge negreit i 'la
vindecarea lor.. Dac poate zice: sunt pctos, ns nu
se gndete la felul pcatelor, ci numai zice simplu: am
pctuit cutare i cutare, de sigur c nici odat nu va
nceta a pctui, va mrturisi pururea c este pctos,
dar de ndreptare nu se va ngriji nici-odat. ar de
va face nceput, nu mai ncape ndoial c i celelalte
vor urma. Dealmintrelea pretutindeni i n toate nceputul
este greu, dar cnd nceputul l vom face, toate ni vor
prea i uoare, i cu nlesnire de mplinit.
S ncepem dar, v rog, unul cu rugciuni ndelungate
altul cu lacrmi necontenite, altul fiind mhnit, fiindc
nici mhnire nu este ceva mic i nebgat de seam
Pentru pacat, zice, puin I-am ntristat pre el... i s-a
ntristat... si I-am tmduit pre el, si cile lui le-am vzut
(Isaia 57, 17, 18). Cu toii ns vom smeri sufletele noa
stre prin milostenie, prin a nu ur pe aproapele nostru,
i nici a ne rzbuna. Dac ntruna ne gndim la pca
tele noastre, nimic din cele pmnteti nu ne va putea
ngmfa, nici bogie, nici stpniea, nici cinstea, ci chiar
de am sta n carta mprteasc, vom ofta din greu.
Fiindc i fericitul David a fost mprat, i totui zicea:
Spala voiu n toate nopile patiil meu, si cu lacramile
mele aternutul meu voiu uda. (Ps. 6, 7), i cu toate
acestea cu nimic na fost vtmat de porfira sau de dia
dema mprteasc, i nici nu sa trufit, cci se tia pre
sine om, i fiindc era cu inima nfrnt, el suspina. Cci
ce sunt oare toate lucrurile omeneti ? rn i cenu,
i ca praful ce-1 spulber vntul, fum i umbr frunz
purtat de vnt i floare, vis, i poveste, i mit, vnt i
154
155
aer uurel, pan ce zboar n vnt, zefir ce trece repede
i poate ceva nc mai mic de ct toate acestea. Cci
spune-mi: ce crezi tu mare i nsemnat? Ce demnitate
o crezi a fi mare ? Aceia a consulului ? fiindc muli i
nchipuie c nimic nu este mai mare ca aceast demni
tate. Dar i cel ce nu este consul, cu nimic mai prejos
nu este de ct acela care a ajuns ntratta strlucire,
i att de mult este admirat; i acela este n aceiai
demnitate ca i acesta, i amndoi nu vor mai fi dup
puin timp. Cnd a ajuns Consul ? spunemi; i de ct
timp ? De dou zile ? Aceasta se petrece i n visuri.
Dar zici tu, demnitatea aceast este vis. i ce este
aceasta ? Cci ceiace se petrece ziua nu este vis ? De ~ce
nu le numim oare pe acelea mai cu seam vis ? C dupre
cum visurile viind ziua se dovedesc a fi nimic, tot
asemenea i acestea, viind noaptea, se dovedesc a fi
nimic. Cci fie noapte fie zi, de-o potriv sau bucurat
de timp, i n mod egal a mprit tot timpul. Dupre
cum cineva n timpul zilei nu se bucur de cele petre
cute noaptea, tot aa i n timp de noapte nu este cu
neputin a se bucura de cele petrecute ziua. Ai devenit
Consul ? i eu n timpul nopii. Eu noaptea, i tu n
timpul zilei ? i ce nseamn ? C doar nici nu ai mai
mult de ct mine, de ct poate c se spune c cutare
este Consul, i dela avea plcere din vorbe ajungi a crede
c ai ceva mai mult.
Dar s spun aceasta mai clar. Dac eu de pild zic
cutare este consul i eu i fac plcere cu vorba, oare
acea vorb nu a i ieit n acela timp cnd s-a i grit?
Tot aa sunt lucrurile i aici: ndat ce s-a artat ca
Consul, i nu mai este. S zicem c a fost pus pe un
an, pe doi, pe trei sau patru; dar unde sunt cei zece
cari au devenit Consuli*? Niciri. Dar Pavel nu aa, cci
el triete venic, nu numai o zi sau dou, sau zece, i
dou-zeci, sau trei-zeci, nici zece ani, sau dou-zeci, sau
trei-zeci, i apoi s-a sfrit cu el, cci i al patru-sutelea
an a trecut, i nc i acum este strlucit, ba nc cu
mult mai strlucit de ct cnd tria. i acestea aici pe
pmnt, cci despre strlucirea cea din ceruri a sfinilor
cine ar putea s reprezinte precum trebuie ? De aceia
v rog, ca aceast strlucire s o cerem, pe aceasta s
o alungm, c s ne nvrednicim de dnsa, fiindc cu
adevrat aceasta este strlucire. S ne deprtm dar
de cele pmnteti, ca s aflm har i mil ntru Chribtos
Iisus Domnul nostru, cruia mpreun cu Tatl i cu
Duhul Sfnt, se cade slava, stpnirea i cinstea, acum
i pururea i n vecii vecilor. Amin.
156
O M I L I A X
C pmntul care bea ploaia ceea ce se pogoar peste
dnsul de multe ori; si rodete iarb de treab acelora de
care se si lucreaz, primete binecuvntare de la Dumne
zeu. Iar care scoate din sine spini i ciulini, netrebnic este,
i aproape de blstm) al cruia sfrsit este spre ardereu
(Cap. 6, 7. 8.)
Cu fric s ascultm cuvintele lui Dumnezeu, cu fric,
zic, i cu cutremur mare. Slujii Domnului, zice, cu fric,
si v bucurai lui cu cutremur (Ps. 2, 11.) Dar dac
pn i bucuria i veselia noastr trebuie a le avea cu
fric, cnd nc cele grite sunt i nfricoate ca cele
de aici de ce pedeaps nu vom fi oare vrednici, dac
nu ascultm cu fric cele grite ? Cci dup ce spune c
este cu neputin ca cei ce cad s se boteze deadoua
oar, i prin botez s ctige iertarea pcatelor, dup ce
arat grozvenia faptului, la urm adaoge: Ca pmntul
care bea ploaia ceea ce se pogoar peste dnsul de multe
ori, si rodete iarb detreab acelora de care s si lucreaza,
primete binecuvntare de la Dumnezeu, iar a care scoate
din sine spini si ciulini, netrebnir este,si aproape de bles
tem, al caruia sfrsit este arderea S ne temem, deci,
iubiilor. Nu este a lui Pavel aceast ameninare, nu sunt
ale unui om aceste cuvinte, ci. sunt ale Duhului Sfnt,
ale lui Christos, care griete printrnsul. i oare cine
este curat de aceste ciuline ? Dar chiar de am fi curai,
i totui nici a nu trebuie de a ne ncuraja, ci a ne
teme, i a tremura, ca nu cumva ciuline s rsar n noi.
Cnd ns noi cu toii suntem plini peste tot de spini i
ciulini, i czui la pmnt, cum vom mai avea curaj r
spune-mi. Ce este, care ne face pe noi de a ne trndvi?
C dac cel ce i se pare c st, trebue a se teme s
nu cad, Celui ce i se pare c st, s ia aminte ca s
nu caz (1. Cor. 10, 12), apoi cel ce a'czut, cum ar
trebui oare s se ngrijeasc de a se ridica? c dac Pa
vel se teme, ca nu cumva propoveduind altora, el s de
vin netrebnic, i se temea ca s nu se fac netrebnic,
el care era att de ncercat i de trebuitor, apoi oare noi
cari deja suntem netrebnici, ce iertare vom avea, neavnd
nici o fric, ci ca din obiceiu numai suntem alipii i
umplem cretinismul? S ne temem, deci, iubiilor. ,,C
se descopere mnia lui Dumnezeu din certl (Rom. 1, 18),
zice, s ne!temem, c se descopere nu numai peste ne-
evsevie, ci i ,,peste toat nedreptatea, Ce este toat ne
dreptatea ? Adic i mare, i mic. Aci se face aluziune
la filantropia lui Dumnezeu. Sub nume de ploae el ne
lege nvtura, a c ceia ce a spus mai sus, zicnd :
datori fiind voi, a fi nvtori" aceasta o spune i aici.
Pretutindeni sfnta Scriptur obinuete a numi nvtura
ploae, dup cum de pild zice: ,,voiu porunci norilor, ca
s nu ploae peste dnsa ploaie1' (Isaia 5, 6), fiind vorba
de vie ceia ce aiurea numete foame de pine i sete
de apl. i iari aiurea: ,,Rul lui Dumnezeu sa um
plut de ape (Amos. 8, 11.).
,,C pmntul care bea ploaia, ceia ce de multe ori se
pogoar peste dnsul", zice. Aici el arat c i primiau
dnii cuvntul, i l i beau, i c de multe ori s-au n
vrednicit de aceasta, i c nici a nu s-au folosit. C
dac nai fi fost cultivat, zice, dac nu te-ai fi bucurat
de ploi la vreme, nu ar fi fost rul att de mare, dupre
cum zice: De nu ai fi venit, si de nu li-asi f i grit lor,
pcat nu ar ave<l (Ioan 15, 22); iar dac de multe ori
ai but (ploaia), i de multe ori o ai primit, pentru ce ai
scos din sinei altele n loc de roduri ? Am ateptat,
zice, ca s fac struguri, si ea a Jcut spini (Isaia 5,
2). Ai vzut c Scriptura peste tot locul numete pca-
catele spini? cci i fericitul David zice. ,,Intorsu-?nam
spre chinuire, cnd s'a nfipt mie ghimpul (Ps. 31, 4.).
Cci i ghimpul nu trece doar repede pe deasupra, ci
157
intr n picior, i de ar rmnea puin din el, sau dac
nu I-am scoate, n totul, acel puin ce-a rmas, va pro
duce deopotriv dureri, ca i ntregul spine. i ce spun
eu acel puin ? Ghiar i dup scoaterea lui cu totul, las
nc pentru mult timp durerea n ran, i este nevoie de
multe doftorii i mult necaz-, spre a se izbvi rana de
dureri. Tot aa i cu pcatul, cci nu este deajuns nu
mai de al scoate, ci trebuie nc a vindeca i locul ranei.
M tem ns, ca nu cumva cele grite aici s fie spuse
mai mult pentru noi, de ct pentru alii. ,,C pmntul
care bea ploaia ceia ce se pogoar, zice, peste dnsul
Pururea.bem, pururea ascultm, dar dendat am pier
dut umezeala, rsrind soarele i pentru acei spini scoatem
din noi. i care sunt acei spini ? S ascultm pe Christos,
care zice c: ,,Grijile veacului acestuia, i nelciunea bo
giei nneac cuvntul, si neroditor se face (Math. 13, 22).
1 C pmntul care bea ploaea, zice, ceia ce de multe
ori se pogoar peste dnsul, i rodete iarb de treab.
Nimic nu este att de trebuitor; ca cureniea vieei, nimic
nu este att de armonios i plcut, ca vieaa eminent,
nimic nu este att de potrivit, ca virtutea. Si rodete,
zice, iarb de treab acelora de care se i lucreaz, pri
mete binecuvntare dela Dumnezeu. Aici el pune pe
Dumnezeu ca cauz a tuturor, atingnd pe nesimite pe
Elini, cari atribuiau puterei pmntului producerea rodu-
rilor. C nici manile cultivatorilor, zice, nu sunt acelea
care mic pmntul la producerea roadelor, ci numai
porunca lui Dumnezeu, pentru care i zice: Primete
binecuvntare dela Dumnezeu. Dar tu privete cum el
vorbind de spini na zis rodete spini, i nici c a ntre
buinat acest cuvnt plcut, ci scoate din sine spini, ca
i cum ar zice cineva d din el atar, azvrle din el.
Netrebnic este i aproape de blestem. Vai! Ct ndem
nare cuprinde acest cuvnt! A spus c blestemul este
aproape, ns nc nu este blstem; dar cel ce nc na
czut n blestem, ci numai c este aproape, de sigur c
va putea s se deprteze. i nc nu numai prin aceasta
a mngiat auditorul, ci i prin cele ce urmeaz, cci
n-a zis numai c este netrebnic, i aproape de blestem,
i c va fi ars, ci *al cruia sfritul este spre ardere
dac struiete a rmnea aa pn la sfrit, aa c dac
vom tia spini i-i vom arde, vom putea s ne bucurm
de miile de bunuri, i s devenim trebuitori bucurndu-ne
i de binecuvntri. Cu drept cuvnt nc a mai numit
pcatul ciulini scoate din sine, zice, spini i ciulini, aa
c pun mna pe dnsa, te nap, i este greoas chiar
i la vedere.,,
Atingndu-se deci de dnii deajuns nfricondu-i i
mustrndu-i, la urm iari i mnge, ca nu cumva lo-
vindu-i prea mult, s-i doboare la pmnt, cci tot lovind
pe un trndav, mai trndav l faci. Deci, nici nu-i lingu
ete n totul, ca nu cumva s-i fac a se ngmfa, dar
nici nu-i ceart ntruna, ci cte puin mustrndu-i, mult
vindecare li aduce prin cele ce urmeaz; Cck ce spune
el? Nu ca desndjduii le vorbim acestea, zice, i nici
ca i cum voi ai fi plini de spini i ciuline, ci ca te-
mndu-ne ca nu cumva s se ntmple aceasta. Mai bine
este vou a v nfricoa de cuvinte, dect de a simi du
rerea n fapte. i aceasta de sigur c vine tot dela ne
lepciunea lui Pavel. Na spus apoi ni se pare, sau cre
dem, sau ne ateptm la aceasta, ci: Ins avem ade
verire pentru voi, iubiilor, de cele mai bune, i care se
in de mndrie, mcar de i aa grim (Vers. 9), ceia
ce i Galatenilor scriind, li zicea: Am adeverire de voi
ntru Domnul, c alta nimic nu vei gndi* (Galat. 5, 10).
Acolo spune aa, pentru c erau toarte desndjduii, i
de vreme ce nu-i ludase din cele prezente, apoi o face
aceasta din cele viitoare, zicnd: c nimic alta nu vei
gndi. Na spus nu gndii ci nu vei gndi; iar
aici din cele prezente. C avem adeverire pentru voi,
iubiilor, de cele mai bune, i carele se in de mntuire,
mcar de i aa grim.
i fiindc de la cele prezente nu avea attea de spus,
apoi el furete aa zicnd mngerea dela cele trecute
i zice: C nu este nedrept Dumnezeu, s uite lucrul vos
tru i osteneala dragostei, care ai artat spre numele lui,
cei ce ai slujit sfinilor si slujii (Vers. 10). Vai! Ct
de mult li-a ridicat i li-a mputernicit sufletul, pomenin-
du-li de lucruri vechi, i punndu-i n necesitatea de a
nu se atepta ca Dumnezeu s-i uite. Numai cel care nu
159
este bine ncredinat despre sperana n Dumnezeu poate
pctui, i s zic c Dumnezeu este nedrept. Aa c i-a
silit pe toi de a atepta numai dect cele viitoare. Cci
pe cel descurajat i desndjduit dela cele prezente, i
va putea ndrepta cineva prin ndejdea celor viitoare,
precum tot el scriind i Galatenilor li zicea: Alergai
bine i Attea ai ptimit n zadar, de este i n zadar
(Gal. 5, 7, 3, 4) ? i precum aici mpreun cu certarea
pune i lauda, zicnd: Ca f i i n d datori voi a f i nv
tori pentru vreme, tot aa i aici: M mir c asa decu-
rnd v mutai (Hid. 1, 6), unde lauda este amestecat
cu certarea, fiindc noi ne mirm cu adevrat, cnd fiind
vorba de lucruri mari, umia cad. Ai vzut cum lauda este
amestecat cu nvinovirea i cu defimarea lor?
i apoi el nici na spus acestea ca din partea sa numai,
ci ca din partea tuturor, cci na zis: sunt ncredinat,
ci *Avem adeverire c cele bune i folositoare vor fi cu
voi. Aici vorbete pentru via, sau c poate spune de
rsplata ce vor avea. Apoi spunnd cele de mai sus, c'
este netrebnic, i aproape' de blestem, i c sfritul i
va fi spre ardere, la urm pare c li-ar zice: ns aces
tea le'grim nu numai dect pentru voi cci Nu este
nedrept Dumnezeu, s uite luciul vostru i osteneala dra
gostei zice: Deci, de ce le-am spus aceasta? Poftim,
zice, ca fiecare din voi aceeai srguin s arate spre
adeverirea ndejdii pn n sfrit' ca s nu fii lenei,
ci urmtori celor ce ?notenesc fgduinele prin credin,
i prin ndelunga rbdare (Vers. 11, 12).
<C poftim zice, adec nu numai c voim, i c vo
ina noastr se mrginete n cuvinte, ci poftim nc c
voi cu toii s v inei de virtute, nu numai ca i cum
var pre ru de cele dinainte, ci c i pentru cele vii
toare v temei. i na spus, c de cele trecute suntei
de condamnat, ci de cele prezente, cci vai moleit, ai
devenit trndavi. Dar privete cu ct nelepciune i-a
mpletit el cuvintele, i cum na lovit din greu. Cci ce
spune el ? i poftim, zice, ca fiecare din voi aceeai sr-
uin s arate spre adeverirea ndejdei pn n sfrit,
Aceasta este de admirat n nelepciunea lui Pavel, c
nu arat c i sau mpuinat, sau c sar fi moleit cu
160
161
totul. Cci cnd el zice: Poftim ca fiecare din voi
aceasta nseamn. E ca cum ar zice cineva: voiesc ca
s te gndeti pururea, ca ceia ce ai fost mai nainte,
aceasta s fii i acum, i n viitor, ceia ce face ca cer
tarea s fie mai blnd, i mai bine primit. i na zis
voiesc, ceia ce ar fi fost poate rezultatul autoritei
}ui ca dascl, ci a spus ceia ce este izvort din dragostea
lui printeasc, ceia ce e mai mult de ct a voi; *.po]tim
ca i cum pare c zicnd: iertai-m dac poate vom
gri ceva greoi,
Poftim ca fiecare din voi aceeai srguin s arate,
I spre adeverirea ndejdei pn n sfrit. Ndejdea,
zice, poart toate, ea pe toate le rectig. Nu v m
puinai, nu v desndjduii, ca nu cumva ndejdea
voastr s devin prisoselnic; cci cel ce face cele bune,
bune i ndjduiete a avea, i nici-odat nu se desn-
djduiete. Ca s nu fii lenei. Acum n minut s
nu fii? i cu toate acestea mai sus zicea: *De vreme ce
trndavi v ai fcut cu auzurile. Privete ns cum trn-
dviea lor a ntins-o pn i la auz. Aici acelai lucru
a dat a se nelege, ns n loc s zic nu struii n
trndvie, li spune: <-De vreme ce trndavi v ai fcut
cu auzurile*. Aa c expresiunea s nu fii Lenei* este
ziz pentru viitor, care nefiind prezent nc, nici noi nu
putem fi rspunztori. Cel ce este ndemnat de a se n
griji pentru prezent ca unul ce este lene poate c
sar face i mai lene, pe cnd cel <_e este ndemnat a
se ngriji pentru viitor, nu va fi aa. Poftim, zice, ca
fiecare dtn voi*. Mare este dragostea lui, cci i celor
mari, i celor mici aceeai li dorete, pe toi i cunoate,
i nici pe unul na l trece cu vederea, ci aceiai dra
goste are ctr fiecare, i egalitatea pentru toi, de unde
se vede c i-a convins nc mai mult de a primf cu bun
voin cuvintele Iui cele greoae.
<Ca s nu fii lenei zice. Precum lenea vatm
trupul, tot aa slbete i vatm i sufletul, tcndu 1
molatic i neputincios spre fapte bune. Cei urmtori,
zice, celor ce motenesc fgduinele prin credin i prin
ndelunga rbdare. i cine sunt acetia o spune mai la
vale. Mai sus a fost zis fii urmtori succeselor voastre
n
162
dinainte, iar dup aceia, ca nu cumva s ! ntrebe:
care succese? i duce tocmai la Patriarhul Abrasrn,
scond de aici pe deoparte exemplele celor ce au avut
succese, iar pe de-alta s nu 'i nchipuie c au fost p
rsii de Patriarh; s nu i nchipuiasc c fiind dispre
uii ca nevrednici de vrun cuvnt, au fost prsii, ci
s tie c aceasta mai ales este particularitatea brbailor
voinici, de a i petrece vieaa n ispite, i c Dumnezeu
astfel face cu oamenii mari i minunai. Trebue, zice,
a le rbda toate cu bunvoin, cci aceasta este a crede.
Dar dac zice: i dau, i tu iei ndat, de ce ai mai
crezut atunci ? Cci aceasta nu mai este a credinei tale,
zice, ci a mea, celui ce i-am dat. Dac zic apoi, c dau,
i c voiu da i dup o sut de ani, pentru care tu nu
te desndejduieti, apoi atunci mai crezut vrednic de
credin, atunci i-ai format ideia cuvenit despre mine.
Ai vzut dar c de multe ori necredina vine nu din
desndejduire numai, ci i din mpuinare i nendelung
rbdare, sau nu din cunotina celor fgduite? C nu
este nedrept Dumnezeu s uite lucrul Vostru i osteneala
dragostei, care ai artat spre numele lui, cei ce ai shijit
sfinilor i slujii, zice. Mari lucruri li mrturisete lor
aici, i nc mari prin bunvoin, ceia ce i aiurea zice:
i nu numai precum aveam ndejde, ci singuri pre sine
sau dat nti Domnului i nou prin voia lui Dumnezeu
(II. Cor. 8, 5).
Care ai artat, zice, spre numele lui, cei ce ai slujit
sfinilor i slujii. Privete cum iari i mngie, ado-
gnd: i slujii, adec i astzi slujii, i-i a tot
odat, artnd c nu acelora au slujit, ci lui Dumnezeu.
Care ai artat, zice. i nu spune: sfinilor, ci lui
Dumnezeu, cci aceasta va s zic spre numele lui,
adec prin numele lui tbate ai fcut. Deci, zice, cel ce
se bucur de atta dragoste i rvn din partea voastr,
nu v va dispreui niciodat, i nu v va uita.
') Acestea auzindu-le, v rog a sluji sfinilor. Cci fie
care credincios este sfnt, prin faptul c este credincios,
<) Partea moral. Despre pocin i despre folosul lacrmilor. Nu irebue
a ne mnia sau a ne rzbuna, ci a ierta celor ce ni greesc, i despre
eleimosin. (Veron).
i chiar mirean de ar fi cineva, este sfnt. <C se sfin
ete barbatul necredincios prin femeie (credincioas), si
femeia necredincioas prin brbat (credincios) (1. Cor. 7,
14). Privete cum credina tace sfinenia. Chiar lumean,
deci, de am vedea n mprejurri grele, s-i ntindem
mn de ajutor, i nu numai ctr cei ce stau prin muni
s fim grabnici, fiindc dac acetia sunt sfini i cu cre
din, i cu vieaa, dar i aceia sunt sfini cu credina,
i muli chiar i cu vieaa. Na numai cnd vedem vrun
monah n nchisoare s intrm, iar cnd vedem vrun
lumean s nu ntrm, cci i acesta este slnt, i acesta
este frate. Dar ce ? zici tu; dac este poate necurat i
spurcat ? Ascult re spune Christos: Nu judecai, s
nu fii judecai^ (Math. 7, 1). -Tu, i aceasta pentru Dum
nezeu. i ce spun eu? Chiar Elin de am vedea ntro
mprejurare grea, trebue a-i face bine, i n fine oricrui
om aflat n mprejurri grele, trebuie a-i face bine, dar
nc cu att mai mult cnd e credincios lumean. Cci
ascult ce spune Pavel, c: .ia facem bine ctr toi, si
mai vrtos ctr ai notri de o credin. (Galat. 6, 10).
Ins nu tiu cum sa introdus, i cum stpnete nc
obiceiul acesta. Cci cel ce caut numai pe monahi, i
numai acelora voiete a li face bine, i numai de dnii
se ngrijete, i spune: dac nu este sfnt dac nu este
drept, dac nu tace semne i minuni, nu-i dai mn de
ajutor prin aceasta a vtmat cea mai mare parte a
eleimosinei, i chiar ce a mai rmas n trecerea timpului
o va nimici cu desvrire. Pentruc eleimosin aceia
este, care se face celor sraci, celor vinovai i respin
gtori de rle. Eleimosin se chiam a milui nu pe cei
buni, nu pre cei cu succese, ci pre cei pctoi. i ca
s afli c aa este, ascult parabola ce spune: Un om
oare-care se pogor a din Ierusalim n Ierihon, i a czut
n tlhari, cari desbtcndu-l pie el si rnindu-l, sau dus
lsndu-l abea viu. i dupre ntmplare un preot se po-
gora pe calea aceea, si vzndu-l pre dnsul, a trecut pe
alturea. Asijderea si un Levit fiind la acel loc, viind i
vzndu-l pre el, a trecut pe alturea. Iar un Samari-
nean mergnd pe cale, a venit la el, si vzndul i s-a
fcut mil. i apropiindu-se a legat ranele lui, turnnd
164
unt-de-letnn si vins si punndu-l pe dobitocul su la dus
la o cas de oaspei, si a purtat grije 'de e h . i privete
ambiiunea Iui cea mare, Cci adoua zi la plecare sco
nd doi dinari a dat gazdei, zicnd: <Poart grij de
el, si orice vei mai cheltui, eu cnd m voiri ntoarce, voiu
da ie. (Luca 10, 30, i urmtorii). Dar tu privete ce
parabol a spus. El na zis c un Iudeu a fcut acest
bine unui Samaritean, ci c un Samaritean a fcut a-
ceasta.
Acestea deci auzindu-le, s nu ne ngrijim numai de
cei de aceiai credin cu noi, iar de alii s neglijm.
Tot aa i tu, dac vezi pe cineva ptimind rle, de nimic
s nu te mai interesezi la urm, cci cel ce ptimete
rie are dreptul de ajutorin. C dac tu cnd vezi poate
vruun asin muncit, te miti, i nu mai ntrebi al cui este,
cu att mai mult nu trebuie a ntreba sau a cerceta pe
un om, al cui este. Al lui Dumnezeu este, fie el Elin sau
I udeu, i chiar de ar fi necredincios, totui are nevoie
de ajutor. Dac i sar fi ngduit ie de al cerceta i
al judeca, poate c ai face bine, dar acum nenorocirile
lui, nu te las de al cerceta. C dac noi nu trebuie a
discoase nici pe cei sntoi, sau a ne interesa cu am
nunime de afacerile altora, apoi cu att mai mult de
cei ce ptimesc rle. Dealmintrelea ce este ? L ai vzut
poate progresnd, sau mergndu-i bine ca s zici c este
ru i netrebnic ? Dac l vezi ptimind rle, nu spune
c el este ru. Cnd poate l vei vedea c el progreseaz
vei gri bine ceia ce spui, iar dac el este ntro neno
rocire, i are nevoie de ajutor, nu trebuie s spui c el
este ru. O astfel de purtare este cruzime, neomenie i
trufie. Ce a putut fi mai nelegitim ca Iudeu ? Spunemi.
i totui Dumnezeu i-a pedepsit, i dup dreptate i a pe
depsit, i pe cei ce ptimeau mpreun cu dnii, i-a
luc;it, iar pe cei ce i cruau i-a pedepsit. Vai celor
ce nu ptimeau nimic, zice, peniru sfrmarea lui Iosif
(Amos. 6, 6) i iari: A. scoate de la moarte pre cei pe
depsii... nu te scumpi (Prov. lui Solom. 24, 11). N-a
zis: cerceteaz ca s vezi cine este dei cei mai muli
dintre cei dui la moarte sunt ri, cci aceasta mai
cu seam este eleimosin. Cel ce face bine prietenului
su, nu face aceasta numai de ct pentru Dumnezeu; pe
cnd cel ce face bine unui necunoscut, acesta cu ade
vrat c face binele pentru Dumnezeu. Nu cru banii,
i chiar de sar cere ca s dai totul, tu d. Noi ns, v
znd oameni muncii, plngnd i ptimind mai grozav
de ct mii de mori, i poate pe nedreptul de multe ori
totui crum banii, iar pe frai nu-i crum. Crum
cele fr suflet, i nu crum, sau neglijm pe cele cu
suflet, de i Pavei zice: Cu blnae certnd pre cei ce
stau mpotriv, poate cndva li va da lor Dumnezeu po
cin, spe cunotina adevrului, i vor scpa din cursa
diavolului, prini fiind i de dnsul spre a lui voe. (II.
Tim. 2, 25, 26). Poate, zice. Ai vzut cum acest cu
vnt e plin de buntate i ndelung rbdare ? Acest
cuvnt i noi imitridu-1, pe nimeni nu vom desndjdui.
C i pescarii de multe ori aruncnd mreaja, nu au
reuit, iar mai apoi aruncnd-o din nou, au prins. Tot
aa i noi nu ne desndjduim, ci sperm c voi ne
vei atta fr de veste rod copt i bun. C i cultiva
torul de pmnt dup ce a semnat, ateapt o zi sau
dou, i mult timp chiar, i deodat vede rsrind din
toate prile semna. Aceasta o ateptm s se petreac
i cu voi, prin harul i filantropia Domnului nostru Iisus
Christos, cruia mpreun cu Tatl i cu Sf. Duh, se cade
slava, stpnirea i cinstea, acum i pururea i n vecii
vecilor. Amin.
165
O M I L I A X I
C lui Abraam fgduindu-se Dumnezeu, de vreme ce
nu avea a se jura pre nimeni altul mai mare, s'au jurai
asupra sa zicnd: Cu adevrat binecuvntnd te voiu bine
cuvnta', i nmulind te voiu nmuli. i aa, ndelung rb-
dnd, a dobndit fgduina. Pentru c oamenii pre cel
mai mare se j u r , i sfritul' a tot cuvntul lor cel de
prigonire spre adeverire este jurmntul. (Cap. 6,
1315).
166
Atingnd cu putere pe Ebrei, i nfricondu-i nde
ajuns, mai nti i mngie cu laudele, al doilea apoi
ceia ce este i mai puternic : este c dnii numai
de ct c se vor bucura de cele ndjduite. I ar mn
gierea o face nu prin cele viitoare, ci prin cele trecute
ceia ce pe dnii nc mai ' mult i convingea. Precum
cnd e vorba de pedeaps el l nfricoeaz mai cu seam
prin acelea, tot aa i cnd e vorba de rsplat i mn
gie prin acestea, artnd cu aceast ocaziune c astfe!
obinuiete i Dumnezeu, adic de a nu ndeplini ndat
cele fgduite, ci dup trecere de mult timp. Iar aceasta
o face pe departe scond la lumin marea dovad a
puterei sale, iar pe de alta ndemnndu-i la credin,
pentru ca cei ce triesc n scrbe i necazuri, i care
nc nau primit fgduinele sau plata, s nu se desn-
djduiasc, n fata necazurilor. Lsnd pe toi ceilali la
o parte de i avea ocazie s vorbeasc de muli , pune
la mijloc pe Abraam, pe de-oparte pentru vredniciea
brbatului, iar pe de-alta pentru cele ce sau petrecut
sub dnsul. Dei cam pe la sfritul epistolei zice: Tofe
acetia dupre credin au murit, nelund fgduinele, ci
de departe vzndu-le i srutndu-le... ca s nu ia fr
de noi svrirea (Cap. 11, 13. 39. 40). C lui Abraam.
zice, fgduindu-se Dumnezeu, de vreme ce nu avea pe
nimeni altul mai mare, sau j u r a t asupra sa zicnd: cu
adevrat binecuvntnd te voiu binecuvnta, i nmulind
te voiu nmuli, i aa ndelung rbdnd a dobndit f-'
gduina. Cum dar pe la sfrit zice c a dobndit
fgduinele, iar aici spune c ndelung rbdnd a do
bndit fgduina? Deci, cum nu au luat? Cum de a>
reuit ? Dar el nu spune pentru aceleai fgduine, i
aici i acolo, ci ndemnarea i mngierea o face ndoit.
A fgduit lui Abraam, dar cele de aici le-a dat dup
trecere de mult timp, iar pe cele de acolo, nc nu,,
i aa ndelung rbdnd, a dobndit fgduina. Ai
vzut c nu numai fgduina a fcut totul, ci i nde
lunga rbdare ? Aici i nfricoeaz, artnd c de multe
ori fgduina este ntrerupt i amnat prin mpuinarea
prin micimea de suflet. Aceasta a artat-o pentru po
por, care nu a dobndit fgduina, pentru c sa mpu
inat cu sufletul, i din contra Abraam a reuit, fiindc
ndelung a rbdat. Apoi cum pe la sfrsit a artat i
ceva mai mult: c adic chiar ndelung rbdnd, nc
nau dobndit, i c nici aa nu au fost cuprini de n
tristare.
Pentru c oamenii pre cel mai mare se jur, $i sfr
itul a toi cuvntul lor cel de prigonire spre adeverire
este jurmntul. Ins Dumnezeu, de vreme ce nu avea a
se j ura pre nimeni altul mai mare, sa jur at asupra sa.
Bine. Cine este care sa jurat lui Abraam? Nu Fiul? Nu
zice. Dar de unde se poate vedea aceasta ? Mai cu
seam chiar el nsui o arat, ns eu nu m cert pentru
aceasta. Cnd ns ei (Fiul) se jur, zicnd: Amin, amin,
zic vou, acelai jurmnt este; i oare nu este nvede
rat c se jur aa, neavnd pe altui mai . mare pe care
s se jure? C precum Tatl sa jurat, tot aa i Fiul
se jur asupra sa, zicnd: Amin, amin zic vou*. Aici li
amintete nc i de jurmintele iui Christos, pe care
dese-ori ie fcea, zicnd: Amin, amin zic vou, cel ce
crede ntru mine, nu va muri n veac (Ioan 11, 26).
Dar oare ce nseamn: i sfritul a tot cuvntul
lor cel de prigonire spre adeverire este jurmntul? Este
spus n loc de din acesta (jurmnt) se desleag orice
prigonire, orice, ndoial. Adec nu numai aceasta, sau
aceea ci a tot cuvntul. Trebuia de sigur de a fi
crezut Dumnezeu i fr jurmnt, ns zice . Intru care
(jurmnt) vrnd Dumnezeu s arate mai mult moteni
torilor fgduinei ?ieschimbarea sjatului' su, a pus la
mijloc jurmntul-*. Aici cuprinde i pe credincioi, i de
aceia amintete i de fgduina dat nou n comun.
A pus la mijloc, zice, jurmntul-. Iari pune aici pe
Fiul ca fiind mijlocitor ntre Dumnezeu i oameni. Ca
prin dou lucruri ce nu se pot muta, ntru care cu ne
putin este s min Dumnezeu (Vers. 18). Care anume
i care? Acela adec c a fgduit, i c pe lng f
gduin a adaos i jurmntul. Fiindc printre oameni
aceasta se pare mai vrednic de credin, adec jurmntul
de aceia la i adaos. Ai vzut, c prin aceasta apostolul
nu are de scop a arta vredniciea l ui , ci ca s con
ving pe oameni i a ngdui ca s se spun de el
567
lucruri nedemne ? Voiete dar ca s-i pun n cunotin.
i cnd e vorba de Abraam, arat c totul a fost a lui
Dumnezeu, iar nu a ndelungei sale rbdri, cu toate
c a ngduit de a se i jura, precum se jur i oamenii.
Dumnezeu ns sa jurat asupra sa, pe cnd oamenii se
jur asupra, sau pre cel mai mare dect ei. Dumnezeu,
dar nefiind altul mai mare, sa jurat pre -sine. Cci nu
este tot una? omul a se jura pre sine, i Dumnezeu a
se jura pre sine, fiindc omul nu are putere pre sine,
adec nu este stpn pe sine. Ai vzut dar c acestea
nu sunt spuse mai mult pentru Abraam, ca pentru noi ?
Ia r e ndemnare, zice, s avem cei ce am nzuit ca s
inem ndejdea ce este pus n a i n t e i aa, ndelung
rbdnd, sa nvrednicit a avea acele fgduini. Acum
zice, iar nu pentru c sa jurat. Ce anume este jur
mntul, a invederat-o spunnd c se tace pe cel mai
mare. Dar fiindc neamul nostru omenesc este necre
dincios, apoi Dumnezeu se pogoar aa zicnd la cele
ale noastre. Deci, precum el se jur pentru noi de i
este nedemn de dnsul de a nu fi crezut tot aa i
expresiunea A aflat din cele ce a ptimit a fost zis,
fiindc si oamenii o cred azi mai demn de credin, de
a cunoate din experien. Ce nseafhn ndejdea ce
este pus nainte? Adec de la acestea ce a spus pn
acum, ne gndim la cele viitoare, c dac acestea sau
petrecut dup trecere de atta timp, negreit c se vor
petrece i acelea. Astfel c cele petrecute cu Abraam,
ne ncredineaz pre noi i de cele viitoare.
Pre care o anghir o avem a sufletului tare i nemi
cat, i care intr ntru cele dinluntrul catapetezmei, unde
nainte mergtor pentru noi a intrat Iisus, dupre rndti-
eala lui Melchisedek, Arhiereu fiind fcut n veac. (Vers.
19, 20). In lume nc fiind, i nc nefiind strmutai cu
vieaa, i arat ca fiind deja n cele fgduite, cci prin
credin noi suntem deja n cer. A spus: ateptai,
cci numai de ct va fi. Dup aceia 1 spune: mai cu
seam prin ndejdea ce avem. i n-a zis: noi suntem
nuntrul catapetezmei, ci credina o.Intr ntru cele
dinuntrul catapetezmei, ceia ce este mai adevrat, mai
probabil. C precum anghira atrnat de corabie nu las
168
169 -
de a se purta n toate prile, chiar de ar cltina-o mii
de vnturi, ci slobozit n mare, mputernicete aa zicnd
corabia i o ine pe loc, tot aa i sperana. i privete
ce icoan potrivit a gsit, cci na zis temelia de
caare a iugit, ci anghir, care fiind n valurile mrii,
de i sar prea c nu tocmai tare este nepenit n
ap, ca cum ar fi pe uscat, totui ine pe loc corabia,
ce se nvluie, i nu se mai clatin. Cci dac e vorba
de cei tari n credin i filosofi, apoi cu drept cuvnt
Mntuitorul a spus acea pild frumoas: Care a cldit
casa sa, zice, pe piatr. (Moth. 7, 24), pe cnd pentru
cei desndjduii, i cari au trebuin de a fi sprijinii
prin ndejde, cu drept cuvnt c a spus acestea Pavel.
Valurile i furtuna cea mare nvluie corabiea, dar
ndejdea nu las ca s se rstoarne, chiar de ar lovi-o
mii de vnturi. Aa c de cumva nu o aveam, de mult
ni-am fi scufundat.
i nu numai n cele duhovniceti i-ar gsi cineva pu
terea ei cea mare, dar chiar i n cele pmnteti, ca
de pild n nego, n agricultur, n armat, etc. unde
dac nu am avea-o din capul locului, nici de treab nu
ne-am apuca. A numit-o anghira nu cum sar brodi, ci
tare i sigur, care nu se mic. Care intr, zice, ntru
cele dinuntrul catapetezmei, n loc s zic: care duce
n cer. Mai departe apoi a adaos i credina, ca astfel
s nu fie numai ndejde simpl, ci. nc foarte adevrat
Dup jurmnt pune nc i alt-ceva, adec dovada c
ptat prin fapte, c: dinainte mergtor pentru noi a in
trat Iisus,. iar nainte mergtorul este nainte mer-
gtoriu al unora cum de pild Ioan a fost nainfe-merg-
toriu al lui Christos. i na zis simplu: <*a i n t r a t ci
* Unde nainte rnergtoriu pentru noi a intrat, dupre cum
i noi suntem datori de a cuceri acel loc, fiindc nu este
marea deosebirea dintre nainte-mergtoriu i cei ce vin
dup dnsul, cci atunci nici nar mai fi nainte mergtor.
nainte mergtoriul i cei ce 1 urmeaz pe aceiai cale
trebuie a se gsi, i acelai loc al ocupa. Dupre rn
duial lui Melchisedek, zice, Arhiereu fiind fcut n veac*.
Iat aici i o alt mngiere, c dac Arhiereul nostru
este de sas, apoi este cu mult mai bun de ct cel al
Iudeilor, nu numai cu felul de a fi, ci i cu persoana,,
locul, cortul i aezmntul. Iar acestea sunt spuse cu
privire la trupul su.
') Trebue, deci, ca i cei crora este preot s fie bunj
i precum este mare deosebire ntre Aaron i Christos,
pe atta este ntre noi i Iudei. Cci tu privete: sus.
avem jertfa, sus avem preotul, sus victima. Noi proadu-
cem astlel de jertfe, cari pot fi proaduse pe acel jertfel
nic. Acolo nu se,jertfesc oi i boi, nu snge i fum, cci
toate acestea sunt desfiinate, iar n locul lor sa intro
dus cultul raional. i ce este oare cultul raional ? Cele
proaduse lui Dumnezeu prin suflet, prin duh. Duh, zice,
este Dumnezeii, i cei ce se nchin lui, cu duhul i cu
adevrul se cade s se nchine (Ioan 4, 24), acelea n
fine care nu au nevoie de trup, nu au nevoie de organe,
nu au nevoie de loc anumit, crora el este preot, ca de
pild: blndea, nelepciunea, milostenia, nerutatea, n
delunga rbdare, smerenia, jertfele acestea le-ar putea
vedea cineva i n Vechiul Testament, prenchipuite dela
nceput. <Jertfii lui Dumnezeu, zice, jert fa dreptef jert
fii j r t f de laud (Ps, 4, 6) i Jrtf a laudei m sl
vete (Ib. 49, 24), i Jertfa lui Dumnezeu duh umilii
(Ibid. 50, 19) i Ce cere Do?miul dela tine, f r nurnat
s faci judecat i s iubeti mila (Mihea 6, 8) ? i iari
Arderile de tot i pentru pcat n ai cutat; atunci am
zis : iat viu... ca s fac voia ta Dumnezeule (Ps. 39,
7, 8) i iari: Pentru cemi aduci mie tme dela Sava?
i iari- Mut dela mitte glasul cntrilor tale, i- cn
tarea organelor tale nu voiu auzi (leremia 6, 20. Amos
5, 23), iar n locu! acestora Mil voiesc, iar nu jertf*
(Osie 6, 6).
Ai vzut cu ce fel de jertfe este mulumit Dumnezeu }
Ai vzut din nceput chiar cum unele au fost retrase,
iar altele nlocuite ? Pe acestea deci s le aducem. C
acelea sunt ale bogailor i celor ce au dare de mn,
iar acestea sunt ale virtuei. Acelea sunt dinafarnice, pe
cnd acestea luntrice. Pe acelea le poate ndeplini ori-
170
) Partea moral. Trebuie a sluji sfinilor i a nu cerceta cu amnunime
cine. este vrednic, ci de a sluji tuturor deopotriv, ca lui Dumnezeu, i dir
acolo a atepta rsplata. (Veron).
171
cine sar ntmpla, iar pe acestea puini. Pe ct este
mai bun omul dect oaia, pe atta este mai bun jertfa
aceasta dect aceea, cci aici produci ca jertf sufletul
tu. Sunt i alte jertfe, i cu adevrat arderi de tot, adec
trupurile mucenicilor. Acolo i sufletul i trupul sunt jertfe,
i acolo este miros de bun mireazm. Dac vrei, poi
ca i tu singur s proaduci o astfel de jertf. Cci ce
este dac nu-i vei arde trupul n foc ? de vreme ce poi
a-1 arde i cu altfel de foc, ca de pild cu focul srciei
de bun voie, cu acel al ncazurilor. Cci i este ng
duit de a duce o viea dezmerdat i molatic; dar ai
alege o viea muncitoare i amrt de ncazuri, cum
i ai mortifica trupul, oare nu sunt arderi de tot ? Omoa-
r-i dar i tu trupul, i rstignete-1, i' atunci vei lua
i tu cununa acestei mucenii. C ceiace acolo face sabia,
aici o face bunvoina. S nu fie aprins, i nici s fie
cucerit de dragostea banilor, ci s fie ars i s se sting
pentru totdeauna pofta aceasta nebun, cu focul duhului,
s fie tiat cu sabia aceluiai duh. J ertfa aceasta este
bun, i nu are nevoie de preot, ci numai de cel ce o
proaduce. Aceast jenf este bun, c dei este svrit
jos pe pmnt, totui imediat se ridic sus. Oare nu ne
minunm noi c focul acela din vechime pogorndu-se jos
pe toate le consuma ? Este cu putin ca i acum pogo
rndu-se foc din cer, cu mult mai minunat dect acela,
s consume toate cele ce sunt de fa, sau mai bine zis,
nu s le consume, ci s le ridice la cer, cci acestea nu
fac cenu, ci daruri proaduc lui Dumnezeu. Astfel au
fost darurile proaduse de Cornelie sutaul, dupre cum
zice: Rugciunile tale, i milosteniile tale sau suit ntru
pomenire naintea lui Dumnezeu (Fapt. 10, 4). Ai vzut
conlegare eminent ? Ai vzut cum rugciunile sunt unite
cu milosteniile ? Atunci suntem auzii, cnd i noi auzim
pre sracii ce se apropie. Cel ce i astup urechile sale,
zice, ca s nu aud pre srac, nici Dumnezeii nu va as
culta rugciunile sale i Fericit este cel ce se uit spre
srcu i mielul, n ziua cea rea va izbvi pre el Dom-
nuh (Pildele lui Solom. 21, 13. Ps. 40, 1). i care este
ziua cea rea, dac nu ziua aceea, care v fi rea pentru
pctoi ? Dar oare ce va s zic: .cel ce se uit* ?
Adec cel ce judec ce este un srac, cel ce afl neno
rocirea lui, cci cel ce cunoate ncazurile aceluia, numai
dect c-1 va milui.
Cnd tu vezi un srac, nu fugi de el, ci ndat te
gndete cine ai fi tu, dac ai fi acela? Ce nu ai voi atunci,
ca s faci bine tuturor? Cel ce se tiit, zice. Gndete-te
c i el este liber ca i tine, c i el se mprtete de
aceeai noble, i c toate le are comune ca i tine, i
c poate de mult-ori este de-opotriv cu cnii tei. C
acetia sunt tot-deauna stui, pe cnd acela de multe-ori
se culc flmnd, i n fine c acest om liber a devenit
mai necinstit de ct slugile tale. Dar slugile i nde
plinesc nevoile tale, poate. Care nevoi ? Ca i slujesc
bine? Dar dac eu i ai arta c acest srac i nde
plinete o mai mare nevoie dect acelea ? Cci el va sta
naintea ta n ziua judecei, i te va izbvi de focul ce!
venic. Ce pot face de felul acesta toate slugile la un loc?
Cnd Tabitha ') a murit, cine a nvieat-o pre ea ! Slugile
ce erau de fa, sau sracii? Tu ns nu voeti s faci
deopotriv pe cel liber nici mcar cu slugile tale. Iat
c de pild frigul este mare, i sracul are nite zdrene
aruncate pe el, mai mort, scrnind din dini, i att cu
privirea ct i cu felul mersului vrednic de a se ruga*,
iar tu nclzit bine i beat treci pe lng dnsul. i
atunci cum pretinzi ca n nenorocirile tale s ai pe
Dumnezeu n ajutor? De multe-ori apoi poate zici i
aceasta: Dac ai fi eu i l-ai fi vzut ncrcat de
attea pcate, l-ai fi iertat; i Dumnezeu nu l iart?
S nu zici acestea. Tu, treci c^ vederea pe cel ce cu
nimic nu i-a greit, i pe care ai putea s l scapi, dar
nc pe cel ce i-a greit cum l vei putea ierta? Deci,
nu sunt acestea vrednice de Gheena?
i dac tu faci aa, ce poate fi de mirare dac i
Dumnezeu nu i va ierta ie? De multe ori tu i nf
ori trupul cel fr simire cu mii de haine aurite i va
riate, de i nu simte nimic din aceast cinste, iar pe
al aceluia care poate este bolnav, necjit i muncit de
172
l) A se vedea Capit. G. din Fapt. Apost. vers, 36 i urm.
frig i de foame l treci cu vederea, i mai mult faci
plcere slavei celei dearte de ct fricei de Dumnezeu.
i fie ca cel puin rmi aici, dar imediat ncepi
cu acuzaiuni contra acelui nenorocit. De ce nu mun
cete? zice, i de ce mnnc fr s fac treab ? Dar
spune mi: tu muncind ai, ceia ce ai; nu oare pentru c
ai primit motenire printeas? Si chiar dac munceti,
de aceia batjocoreti pe altul ? Nu auzi ce spune Pavel ?
Cci dup ce a zis: <-De nu voiete cineva s lucreze, nici
s mnnce, imediat spune: Iar voi, frailor, nu slbii
a face bine (II. Thes. 3, 10. 13).
Dar, zici tu, este un arlatan. Ce spui, omule ? Din
pricina unei pni i a unei haine, l numeti arlatan?
Apoi, imediat o vinde zici. i oare tu chiverniseti
bine toate ale tale? Dar ce? Nu cumva toi sunt sraci din
pricina trndviei? Nici unul nu este srac din pricina
naufragiului ? Nimeni din pricina judecilor ? Nimeni din
cauz c a fost prdat ? Nimeni din cauza boalelor ? Ni
meni din pricina altor mprejurri ? De ndat ns ce
auzim pe cineva cindu-se i vitndu-se cu glas mare,
i uitndu-se la cer, dezbrcat, nepeptnat i nfurat
cu petice, l numim arlatan, viclean i prefcut. Nu te
ruinezi oare? Pe cine numeti tu arlatan? Nu ai dat
nimic, nici nu batjocori pe om. Dar oare, zici, ns se
preface c nu are. Aceast acuzaiune trebuie a i se
aduce, ie i nu aceluia. tie el c are de a face cu oa
meni cruzi, cu fiare slbatice mai ales, de ct cu oameni
c chiar de ar gri cuvinte jalnice, pe nimeni nu va
mica, i de aceia se vede silit de a i lua o form mai
jalnic, ca astfel s-i moae sufletul tu. De vedem pe
cineva apropiindu-se de noi n mbrcminte potrivit, l
numim arlatan, i ca s se par c este dintre cei de
bun neam, s-a apropiat aa, iar dac l vedem n
mbrcminte contrar, i atunci l batjocorim. i ce mai
fac nc ? O! cruzime! i brbrie omeneasc! De ce zici,
i desgolesc prile cele betejite ? Pentru tine fac aceasta.
Dac am fi milostivi, nu ar avea nevoie dnii de astfel
de uneltiri; dac dela cea dinti apreciere ar ndupleca,
nu ar unelti attea prefctorii. Cine poate fi att de ti
clos, nct s nvoiasc de a se jli n gura mare, de
173
a se preface i a se slui, de a se boci n public m
preun cu femeia lui desbrcat i cu copii ?
Dar oare de ct pedeaps nu sunt vrednice asemenea
apucturi? i pe lng toate acestea nu numai c sunt
miluii, ba nc mai sunt i acuzai de noi. i nc ne
mai scrbim c dup ce ne rugm lui Dumnezeu nu ne
ascult ? i nc ne mai nelinitim, c rugndu-ne nu
suntem ascultai ? i nu ni este fric pentru toate aces
tea ? Dar, zici tu, am dat de multe ori. Ei! i? Tu
oare nu mnnci pururea ? Pe copii ti, carii cer de
multe ori, oare tu i respingi? O! Neruinare! Numeti
neruinat pe srac? Tu care rpeti nu eti neruinat,
iar acela pentru c i cere o bucat de pne este ne
ruinat? nu te gndeti ct nevoie are stomacul de mn
care? Oare tu faci totul pentru aceasta? Nu pentru a-
ceasta neglijezi cele duhovniceti? Oare nu e vorba de
cer i de mpriea cerurilor? Tu deci temndu-te de
acela, oare nu suferi ori-ce, pe cnd mpriea ceriului
o dispreueti ? Iat c aceasta este neruinare. Nu vezi
poate atia btrni betejii? Dar, o! ce brfire! Cu
tare, zici tu, mprumut pe atia cu bani, i iat c
ceretorete. Acestea ns sunt brfituri i poveti ce
se spun copiilor mici, cci i aceia aud pururea astfel
de poveti de la maicile lor. Eu nu cred de loc, s nu
fie una ca aceasta. mprumut cineva pe alii cu bani,
i deci fiind n mbelugare cere de poman? i de ce
ar face aa? spune mi. Cci n adevr, ce poate fi mai
uricios ca a cere de poman? E mai bine de a muri, de
ct de a cere! Dar pn cnd oare vom fi cruzi i fr
mil? Toi oare mprumut bani? Toi sunt arlatani?
Nici unul nu este srac cu adevrat? Da! zici tu, i
nc muli. Dar ce? Pe unii nu-i ajui, fiindc te-ai
fcut un ceretor exact al vieei lor? Pretexte i mofturi
sunt acestea, cci ascult ce spune Mntuitorul: *Celui
ce cere de la tine, d-i, si pre cel ce voiete s se mpru-
muteze de la tine, nu l napoia dert (Math. 5, 42),
adec: ntinde mna ta, i s nu fie strns.
Noi nam fost pui examinatori ai vieei altora, fiindc
atunci nam mai milui pre nimeni. De ce, cnd tu rogi
pe Dumnezeu, zici tot-deauna: Nu pomeni, Doamne,
174
pcatele mele? Aa c ori-ct ar fi acela de pctos,
aceasta s o judeci i pentru tine, i nu mai pomeni
pcatele Iui. Timpul de fa este timp de filantropie,
iar nu de cercetare exact a pcatelor; e timp de mil
iar nu de judecat. El voiete numai de a fi hrnit, iar
tu dac vrei, d-i ceva, i nu mai sta la gnduri. De ce
este el miel i netrebnic? De ce nici tu nu l umileti,
ba nc i pe cei ce vor a-1 milui i ndeprtezi ? Cci
cnd altul va auzi de la tine c acesta este un neltor,
c este un farnic, c mprumut bani altora, de sigur
c nu va mai da nici acestuia, i nici altora, cci el pe
toi i va bnui c sunt de acest fel. Voi tii bine, c
cele rele mai cu uurin le bnuim, pe cnd pe cele
bune, nici-odat.
S fim, deci, iubiilor, milostivi, nu cum sar ntmpla,
ci precum este tatl nostru cel ceresc. El hrnete i pe
curvari, i pe prea curvari, i pre fermectori, i ce spun
eu? pe toi, orice fel de pcate ar avea. In lumea aceasta
de sigur c vor fi muli i de acetiia, i cu toate acestea
pe toi el i hrnete, pe toi i mbrac, i nimeni nu
moare de foame 'vre-odat, afar numai poate de bun
voie. Astfel s fim i noi milostivi. Dac el se roag, i
dac are nevoie, ajut-1.
Acum ns, am ajuns ntratta lips de judecat, n
ct, c nu numai cu ceretorii facem aa, cu cei ce merg
pe cile cele strmpte, ci chiar i cu monahii. Cutare,
zici tu, este arlatan. Oare nu aceasta spuneam mai
nainte, c dac dm tuturor fr excepiune, noi sun
tem cu adevrat milostivi, iar dac vom ncepe a cen
zura viaa oamenilor, nici odat nu vom fi milostivi ?
Dar ce spui, omule ? Pentru c primete o pne, este
arlatan ? Dac poate ar cere talani de aur, sau de ar
gint, sau haine preioase, sau slugi, sau alt-ceva de acest
fel, cu dreptul ar putea numi cineva pe unul ca acesta
neltoriu; dar dac nimic din acestea nu cere/ ci nu
mai hran i mbrcminte, care sunt ale filosofiei, apoi
acesta este neltoriu ? spune-mi.
S contenim deci cu acest obiceiu de a brfi, cu
aceast apuctur sataniceasc, i mult vtmtoare. Dar
dac cel cei cere poate c tace parte din cler, sau c
175
este preot, atunci cerceteaz cu amnunime, cci atunci
nu este fr primejdie necercetarea lui; iar dac el cere
hran, nu cerceta de loc, ci d-i, de oare ce tu primeti
atunci, iar nu dai. Cerceteaz de voieti, cum Abraam
arta dragoste ctre toi streinii, cci dac ar fi cercetat
cu amnunime pe cei ce se refugiau la dnsul, de sigur
c n ar fi osptat pe ngeri, ci pe lng ceilali iar fi n
deprtat i pe acestiia; dar fiindc pe toi primia, apoi
a primit i pe ngeri. Nu cumva poate c Dumnezeu
rspltete pentru viaa celor ce primesc milostenia? Nuf
ci pentru buna ta inteniune, pentru dragostea ta cea
mare, pentru filantropia ta, pentru buntatea ta. Aceasta
fie dar, i atunci te vei nvrednici de toate bunurile.
Crora fie a ne bucura, prin harul i filantropia Domnu
lui nostru Iisus Christos, cruia mpreun cu Tatl i cu
,Duhul Sfnt, se cuvine slava, stpnirea i cinstea, acum
i pururea i n vecii vecilor. Amin.
176
O M I L I A X I I
C Melchisedek acesta, mpratul Salimului, preotul
lui Dumnezeu celui Prea nalt, care a ntimpinat pe
Abraam cnd sa ntors dela tierea mprailor, i la
binecuvntat pre el; cruia i zeciuedl din toate i-a m
prit Abraam, nti adec tlcuindu-se mpratul drep-
tei, iar apoi i mpratul' Salimului, care este mp
ratul pcei, f r tat, fr mam, f r numr de neam,
nici nceput zilelor, nici sfrit vieei avnd, ci asemnat
fiind Fiului lui Dumnezeu, rmne preot tot-deauna,
(Cap. 7, 13).
Voind Pavel s arate deosebirea ntre Noul i vechiul
Testament, n multe locuri spune aceasta, insist asupra
ideii i pregtete dinainte pe auditori. De la nceput
chiar el pune aceast ideie, spunnd c acelora li-a grit
Dumnezeu prin Proroci, iar nou prin Fiul, acelora n
multe feluri, i n multe chipuri, pe cnd nou prin Fiul.
Apoi discutnd despre Fiul, cine este i ce a fcut i
177
ndemnndu-i de a crede, ca nu cumva s ptimim cele
ce au ptimit Iudeii, i spunnd c este Arhiereu dup
rnduial iui Melchisedek, voind de multe-ori de a in
sista n aceast deosebire, multe apoi iconomisindu-le de
la nceput, ba nc i dojenindu-i pe dnii ca slabi i
neputincioi, apoi iari mngindu-i i ncurajndu-i, la
urma tuturor introduce i deosebirea aceasta, fiind pre
gtite bine auzurile lor, cci cel deja czut sau mpu
inat, nu ar asculta uor. i ca s cunoti c este aa,
ascult ce spune scriptura: *i nu au ascultat pe Moisi,
pentru mpuinarea sufletului (Exod. 6, 9). De aceia
dup ce mai nti a scos din ei mhnirea ce-i cuprinsese,
prin multe vorbe nfricoate, i prin multe mai bune, la
urm st pe loc i pune nainte deosebirea ntre cele
dou Testamente. i ce spune el? C Melchisedek acesta,
zice, mpratul Salimului, preotul lui Dumnezeu celui Prea.
n a l t . i ceia ce este de mirare, c n tipul pus nainte
chiar arat deosebirea; ceia ce am i spus, c de la tip
se adeverete pururea adevrul, de la cele trecute, pentru
slbiciunea auditorului. C Melchisedek acesta, zice, m
pratul Salimului, preotul lui Dumnezeu, celui Prea nalt,
care a ntmpinat pe Abraam, cnd sa ntors de la t
ierea mprailor i i a binecuvntat pre el, cruia i z-
ciueal din toate i-a mprit Abraam. Punnd povestirea
lui pe scurt, el a privit-o n senz mistic. i mai nti de
toate de la denumirea de mprat al dreptei: nti
adec, zice, tlcuindu-se mpratul dreptei, cci, Sedek
nseamn dreptate, iar Melchi mprat, deci Melchi
sedek nseamn mpratul dreptei. Ai vzut cum chiar
n nume se gsete exactitatea ? Cci cine este mpratul
dreptei, dac nu Domnul nostru Iisus Christos ? mp
ratul dreptei, iar mai apoi i mpratul Salimului*,
numit aa de la Cetatea Salim, adec mprat al pcei,
ceia ce iari este a lui Christos, cci el a fcut cu noi
dreptate, el a mpcat pe cele din ceriu cu cele de pe p
mnt. Ce om poate fi mprat al dreptei i al pcei ?
Nimeni, ci numai singur Domnul nostru Iisus Christos.
Mai departe apoi adaoge i o alt deosebire: Fr
iat, zice, fr mam, fr numr de neam, nici nceput
zilelor, nici sfrit pieei avnd, ci asemnat f i i n d Fiului
12
178
lui Dumnezeu, rmne preot tot-deauna. Dar fiindc
expresiunea Tu eti preot n veac dup rndueala lui
Melchisedek se mpotrivea lui, cci Melchisedek a murit,
i deci nu a fost preot n veac, privete cum a pregtit
el aceasta. i cine ar putea spune aa de un om? Nu
cu fapta, zice, o spun aceasta, adec nu tim ca s fie
cineva vreodat fr tat, sau fr mam, sau c nau
avut vre-odat nceput, sau c nu a avut sfrit. i ce
nseamn aceasta? zice; nu cumva fiindc noi nu titn,
apoi el nici nu a avut .sfrit, i na avut prini ? Bine,
spui, dar, c sa sfrit, i c a avut i prini. Dar
atunci, cum de spune: Fr tat, f r mam, f r
numr de neam, nici nceput zilelor, nici sfrit vieei
avnd? Cum ? Pentru c scriptura nu arat. Ei ! i ? C
precum adec aceluia nu i se raporteaz genealogiea, sau
spia neamului, tot aa i Christos prin nsi firea lu
crurilor Si iat ce asamn fr nceput i fr sfrit.
C precum noi, zice, nu tim nici nceputul zilelor vieei
aceluia, i nici sfritul lui, pentru c nu gsim scris, tot
aa nu tim nici cele ale lui Iisus Christos, nu pentru c
nu sa scris, ci pentru* c nu sunt. Cci acela este tip,
i de aceia sa pus faptul dela neexistena geneologiei lui,
dela tcerea scripturei, pe cnd acesta (Christos) este
adevrul i pentru aceia este trecut, aa, dela faptul c
nu exist., C precum se vede i n numirile ntrebuin
ate aici este mpratul dreptei i a pcei, dup de
numire, iar acolo este aa prin nsui adevrul lucrurilor
tot aa i aici sunt numai nume pentru unul, far
pentru cellalt este nsui adevrul lucrurilor. Deci cum
are nceput ? Privete pe Fiul fr nceput, nu pentru c
nu afe pricin sau cauz, cci aceasta este cu neputin,
de oarece are Tat, fiindc de altmintrelea cum poate fi
Fiu ? ci pentru c nu are nceput vieei, i nici sfrit.
*Ci asemnat f i i n d Fiului lui Dumnezeu-, zice. i unde
este asemnarea ? Acolo, c att a acestuia, ct i a ace
luia nu cunoatem nici sfritul, i nici nceputul; a ace
luia pentru c nu este scris, iar a acestuia pentru c
nu este. Aici este asemnarea. Dar |dac asemnarea ar
trebui s fie n toate i pretutindeni, atunci nar mai fi
tip i adevr, ci amndou ar fi tip. Precum se ntmpl
i ,cu imaginile, c ceva este asemnat, este ns i ceva
neasemnat c prin liniile trase n mod simplu se vede
oarecare asemnare a caracterului lor n general, iar mai
apoi punndu-se i culorile, se vede n mod lmurit deo
sebirea, aici de pild este asemnare, acolo neasem-
nare, tot aa i aici.
Vedei dar ct (de mare') este aceasta, cruia i z-
ciuiala i-a dat Patriarhul Abraam din dobnzi *) (Vers.
4). Aici a potrivit bine tipul, i ncurajndu-se l art la
urm mai strlucit de ct cele mai adevrate lucruri ale
ludeiloj. Dar dac cel ce are tipul su mai bine zis,
cel ce este tipul lui Christos, este att de mare, nu nu
mai de ct preoii, dar mai mare i mai nsemnat de
ct chiar strmoul preoilor, apoi ce ar putea spune
cineva despre adevr? Ai vzut cu (t preciziune nve
dereaz superioritatea ? Vedei dar, zice, ct este de mare
acesta, cruia i zeciuial i-a dat Patriarhul Abraam din
przi*. Expresiunea Akodirea nseamn przi din rzboi
(ktpopa) sau trofee. i nu se poate spune c i-a dat
fiindc a luat parte la rzboi, c de aceia a i. zis, c l-a
ntlnit pe cnd se ntorcea de la tierea mprailor,
adec <sta acas, zice, nu luase parte la rzboi mpreun
cu Abraam, i totui i-a dat prg sau prinoase din oste
nelile sale.
i cei din fii lui Levi, cari iau preoiea, porunc au
ca s ia zeciuial dela popor dup lege, adec de la f r a
ii siy mcar c i aceia au ieit. din .coapsele lui Abra
am* (Vers. 5). Adec att de mare este superioritatea
preoiei, n ct c cei preoii sunt cu mult mai superiori
de ct cei de acelui neam i snge, cari au acela str
bun, cci dnii iau zeciuial de la aceia. Cnd deci sar
gsi cineva printre dnii lund zeciueli, oare nu ar fi
aceia n rndul laicilor, iar el n rndul preoilor ? i nu
numai atta, ci nc nici n-ar mai fi de acela neam, ci
*) Textul este : OswpstTe os tijXixo? obzo?, fiixat SexirrjV ISwxsv i n zu>v
inpoivtoav 0 I latp'.dp'/Tj, adec: <Vedei dar ct de mare este acesta, c
ruia i zciuiala i-a dat Patriarhul Abraam din fr z i (trofee)*. Expresiunea
axpoQivtov nseamn frad sau trofee de rzboi, iar nici dect dobnd, du-
pre cum este n ediia Do a str . E vorba aici c Abraam la n tl n i r e a lui cu
Melchisedek, i-a dat acestuia ca dar, pa r te din trofeele sau przile de rzboi
ce le luase n rzboiul ce avusese atunci. (A se vedea cap. 14 din Facere).
179
180
din 'neam strin. Astfel c nu ar fi dat zeciuial unuia
de alt neam, dac acela n-ar fi avut o mare cinste. Vai!
Ce a fcut aici Pavel! Cci cele ale credinei le-a lmurit
cu mult mai bine de ct n epistola ctre Romani, de
oarece acolo numete pe Abraam strmoul i al nostru
i al Iudeilor, pe cnd aici cuteaz nc a spune i nc
a arta c cel netiat mprejur a fost cu mult mai bunv
cu mult mai superior. Deci cum a artat c a dat ze-
ciual lui Levi ? Abraam, zice, i-a dat zeciuial din przi.
i ce are a face aceasta cu noi ? Are a face mai cu sam
cu voi, cci nu v vei mai certa, c Leviii sunt mai
buni i mai superiori lui Abraam.
Iar cel ce nu se numr din neamul lor a luat
zeciuial de la Abraam dup care apoi n-a trecut
mai departe cum s-ar ntmpla, ci a adaos imediat
<i pre cel ce avea fgduinele l-a binecuvntat (Vers.
6). Fiindc inteniunea era de a arta superioritatea lui
Melchisedek cu orice pre, apoi l arat superior lui Abra
am i de la judecata comun a tuturor. i fr de nici
o prigonire cel mai mic de cel mai mare se bine cuvinte az
(Vers. 7), adec, c cel mai mic, dup credina tuturor
se binecuvinteaz tot deauna de cel mai mare. Prin ur
mare tipul lui Christos este mi mare chiar i de ct
cel ce a primit fgduinele.
, i aici adec oamenii murind iau zeciuial, iar acolo
mrturisindu-se c este viu (Vers. 8). i ca s nu z:cem:
Dar de ce te-ai suit att de sus? iat c ni. zice:
ca s zic aa de altfel bine a ndrepcat el lu
crul prin Abraam i Levi1 cel ce lua zeciuial, zeciu
ial a dat (Vers. 9). Cum aa ? C nc n coapsele
tatlui su era, cnd l-a ntmpinat pre dnsul Melchi-
sedek (Vers 10), adec n el era Lev, chiar dac nc
nu se nscuse. i n-azis Leviii, ci Levh. Ai vzut
superioritate ? Ai vzut ct deosebire este ntre Abraam
i Melchisedek, cel care poart tipul Arhiereului nostru?
I ar superioritatea o arat ca avnd-o prin puterea sa,
i nici de cum din vre-o necesitate, cci acela a dat
zeciuial, ceia ce este a preotului, iar acesta a binecu
vntat, ceia ce este a celui mai mare. Aceast superiori
tate trece i la urmai.
Admirabil i cu mult putere a.aruncat departe cele
ale Iudeilor. De aceia zicea el. V-ai fcut lenevi, fiindc,
voia ca s le pun acestea nainte, i dnii s nu se
tulbure. Astfel este nelepciunea lui Pavel: mai nti pre
gtete din bun vreme terenul, i dup aceia samn
ceiace voiete. Neamul nostru omenesc este oare cum
greu de convins, i deci are nevoie de mult ngrijire i
bgare de seam, ba nc mai mult de ct cu pianetele.
Cci acolo este natura i pmntul care le ajut spre
cretere, cum i mnile cultivatorilor, n timp ce aici este
numai inteniunea sau libera voin, care primete multe
prefaceri, astzi de pild prefernd una, mine alta, i
este aplecat mai mult spre ru.
) De aceia, iubiilor, trebuie a ne pzi tot-deauna, ca
nu cumva s dormitm. Iat, zice, nu va dormita, nici
va dormi cel ce pzete pre Israih i s nu dai ntru cl
tite piciorul tu (Ps. 120, 4. 3), aa c na zis: s nu
te clteti, ei *s nu dai ntru cltite, de unde.vedem
c a da ntru cltire st n noi nine, i nici de ct n
altcineva. Prin urmare dac voim a sta drepi i a nu
ne mica, nu ne vom clti. Dar ce ? Nimic nu este a
lui Dumnezeu ? Toate de sigur sunt ale lui Dumnezeu,
ns nu aa, ca liberul nostru arbitru s fie vtmat.
Apoi dac sunt ale lui Dumnezeu, zici tu, de ce atunci
suntem rspunztori? De aceia am i spus, c liberul
arbitru nu este vtmat. Deci, nou ne aparine, i lui
Dumnezeu; ns nou mai nti ni se cuvine de a alege
cele bune, i numai dup aceia vin i cele ale sale. Nu
vin ale sale ns mai 'nainte de a se pronuna voina
noastr, ca nu cumva s ni se vatme liberul arbitru;
cnd ns noi am ales i ne-am hotrt, atunci ne vine
i el n ajutor cu mult putere. Dar atunci cum de
zice Pavel: Nu este nici a celui ce voiete de i a
voi st n noi nici a celui ce alearg, ci a lui Dum
nezeu celui ce miluete (Rom. 9, 16) ? Mai nti c aici
apostolul na spus ca o prere a sa personal, ci a scos
aceast ideie ca rezultat din cele ce le avea naintea
sa, din cele ce-i sta de fa. Cci zicnd: *Lui Moisi
181
*) Partea utoral. Despre pocin, i cura c nu trebuie a ne desndjdui.
(Veron).
zice : voiu milui pre care miluesc. i nu m voiu ndura
de care mi va f l mil la urm spune: Deci dar nu
este nici a celui ce voiete, nici a celui ce alearg, ci a
lui Dumnezeu celui ce miluete. Deci, mi vei pute
spune, de ce nvinovete nc ? Dup aceia apoi se
poate zice i urmtorul lucru: c atunci cnd artm Co
vrirea sau marea parte a unui lucru, zicem chiar to
talitatea acelui lucru. Al nostru de sigur este de a alege
i a voi, iar a lui Dumnezeu este de a svri acel lucru,
i al duce la bun sfrit. Deci, dac a lui, sau dac de
dnsul depinde cea mai mare parte a lucrului, apoi atunci
a lui este totul, zice, dup cum obinuim noi oamenii a
vorbi. Astfel facem i noi; de pild iat ce spun eu:
vedem o cas cldit bine, i zicem c totul este a ar
hitectului, (e i tim bine c nu este totul lucrul arhi
tectului, ci i a zidarilor i a salahorilor, sau i a st
pnului care a procurat materialul, i a multor alte m
prejurri. Cu toate acestea fiindc cea mai mare parte
din totalul casei este a arhitectului, apoi i ntreaga cas
zicem c este a lui, adec lui i se cuvine meritul. Tot
aa i aici. nc i cnd vorbim de mulime, noi zicem
c sunt toi, acolo unde sunt cei muli, i nimeni unde
sunt cei puini.
Tot aa i Pavel zice: Nici a celui ce voiete, nici a
celui ce alearg, ci a lui Dumnezeu celui ce milueie*.
Dou bunuri mari ni pune aici Pavel nainte: unul ne
greit este de a nu ne mndri. Chiar dac alergi, zice,
chiar dac te sileti a face ceva, s nu-i nchipui c
succesul este al tu, fiindc dac nu ai avea ajutor de
sus, toate ar fi n zada.r. Afar de aceasta, te vei nvred
nici de ceia ce urmreti, ntru atta ns, ntru ct vei
alerga, ntru ct vei voi. Deci, apostolul na spus doar
c n zadar alergm, ci c dac noi ne nchipuim c totul
este al nostru, i c dac nu atribuim lui Dumnezeu cea
mai mare parte din aciune, sau mai bine zis chiar totul,
atunci n zadar alergm. Nici a lui na voit Dumnezeu ca
s fie totul, ca s nu se par c ne ncununeaz fr
merite, i nici ale noastre numai, pentru ca s nu cdem
n ngmfare i prostie. Cci dac avnd partea cea mai
mic de merit, i cugetm lucruri mari de noi, dar nc
dac am fi stpni a ntregului merit ? Dealt.mintrelea Dum
nezeu a fcut multe, cu scopul de a tia mndria dela
noi. i nc mna lui este nalt (Isaia 5, 25) zice. Cu
cte neputini nu ne-a ncunjurat, ca cu chipul acesta s
ni smereasc cugetul ? De cte patimi grozVe nu ne-a
mpresurat ? Cci i atunci cnd zice cineva: ce este
aceasta ? sau, de ce aceasta ? le spune spre a nvedera
c toate sunt n mna lui Dumnezeu. Te-a ncunjurat de
atta fric, i totui nici aa nu te smereti, ba nc de
cumva ai cte un succes ct de mic, apoi te urci cu
cugetarea pn la cer.
De aceia schimbrile i prefacerile acelea grabnice, i
nici aa nu ne cuminim. De aceia mori ntruna i fr
timp, iar noi cugetm ca i cum am fi nemuritori, ca i
cum niciodat nam muri. In aa chip rpim, n aa chip
sfitarisim avutul altora, ca i cum nu vom da sam. In
aa fel cldim palate, ca i cum vom sta aici pururea.
i nici chiar cuvntul lui Dumnezeu care ne rsun pe
la urechi n flecare zi, nici chiar nsi faptele nu ne cu
minesc. Nu este zi, nu este ceas, cnd s nu vedem
ntruna petrecndu-se nenorociri, i totui n zadar sunt
toate, i nimic nu se mic din slbtcia noastr, i
nici n nenorocirile altora nu putem a ne face mai buni,
sau mai bine zis, nu voim s ne facem, ci numai cnd
nsei noi plngem, atunci poate ne smerim. Cnd Dum
nezeu i ridic mna de deasupra noastr, apoi i noi
din nou ne mndrim, din nou ne pierdem mintea. Ni
meni nu cuget precum trebuie la cele cereti, nimeni
nu dispreuiete cele pmnteti, nimeni nu privete spre
cer, ci ntocmai ca i porcii cari caut spre pmnt, t-
vlindu-ne n mocirl, i i au privirea spre pntece.
Tot aa sunt i muli dintre oameni, cari de i se tv
lesc ntro mocirl mai grozav, dnii totui nu simesc.
Cci este mult' mai bine de a se murdri cineva n no-
roiu, de ct de a se murdri n pcate, fiindc cel mur
drit n noroiu, se poate spla n scurt timp, i devine
iari la fel cu cel ce na czut de loc In mlatin, pe
cnd cel czut n prpastiea pcatului a cptat o mur
drie care nu se pocite curi cu ap, ci avnd nevoie
de un timp ndelungat, de o pocin sincer, de lacrmi
183
184
i oftri, de suspine ndelungate i fierbini, mai mari,
zic, de ct, cnd le avem acestea pentru cei mai iubii
ai notri. Murdriea aceea ni vine de dinafar, pentru
care iute i putem scpa de dnsa, dar aceasta se z
mislete nuntrul nostru, pentru care deabea putem a
ne curi dup mult splare, dup multa pocin. Ca
din inim ies gnduri rie, zice, ucideri, preacurvii, curbii,
furtiaguri, mrturii mincinoase (Math. 15, 19), pentru
care i Prorocul zicea: Inim curat zidete ntru mine
Dumnezeule (Ps. 50, 12) i: Spal inima ta de rele,
Ierusatime (Ierem. 4, 14). Ai vzut dar, c este i a
noastr, i a lui Dumnezeu? i iari n alt loc: Fericii
cei curai cu inima, c aceia vor vedea pe Dumnezeu*
(Math. 5, 8). S devenim dar curai, spre ntrirea
noastr, s tergem pcatele noastre. Cum i n ce fel
putem terge pcatele, ne nva Prorocul zicnd: Sp
lai-v, curii-v, tergei rutile din sufletele voastre,
dinaintea ochilor mei (Isaia 1, 16). i ce va zic di-,
naintea ochilor mei? Fiindc unii se par cu totul sinceri,
adec fr vicleug, - aceasta bineneles c oamenilor
numai, cci naintea lui Dumnezeu sunt numai nite mor
minte vruite de aceia zice: tergei rutile din su
fletele voastre dinaintea ochilor mei, adec le tergei
astfel, ca s nu le vd eu, Invai-v a face bine, cu
tai judecata, mntuii pre cel npstuit, judecai pre cel
srac, i facei dreptate vduvei, i venii s ne ntrebm,
zice Domnul] i de vor fi pcatele voastre ca 7nohorciunea,
ca zpada le voiu albi, iar. de vor fi ca roala, ca lna
le voiu alb (Ibid. Vers. 17. 18).
Ai vzut, c noi mai nti trebue a ne curi, i dup
aceia ne cur i Dumnezeu? Cci mai nti zicnd:
Splai-v, curii-v; la urm tocmai a adaos: eu le
voiu alb. Nimeni, deci, din cei ce au ajuns la cele mai
de pe urm ruti chiar, s nu se desndejduiasc.
Chiar de ai ajunge la un fel de obicei cu pcatele tie,
zice, ba chiar n nsi inima pcatului, tu nu te spi-
mnta, De aceia lund colori nu de acelea ce se terg
lesne, ci aproape de acel fel cu cele ce stau de fa,
zice c de ndat ne va schimba ntro stare cu totul
contrar. i na spus c va spla cum sar brodi, ci aa
c mohorciunea o va face ca zpada, c o va nlbi ca
iiia cea alb, ca astfel s ne inspire sperane bune. Aa
dar mare este puterea pocinei, dac ne face curai ca
zpada, i dac ne albete ca lna, chiar dac poate p
catul a reuit a ne vpsi aa zicnd sufletul nostru.
S ne silim, deci iubiior, de a deveni curai, cci ni
mic greu nu ne-a poroncit, cnd ni-a zis: Judecai pre
cel srac, i facei dreptate vduvei. Ai vzut cum pre
tutindeni face vorb de mila lui Dumnezeu, i de spriji
nul celor nedreptii ? Aceste succese s cutm a le
avea, i atunci vom putea s ne nvrednicim prin harul
lui Dumnezeu buntilor celor venice. Crora fie a ne
nvrednici ntru Christos Iisus Domnul nostru, cruia m
preun cu Tatl i cu Duhul Sfnt, se cade slava., st
pnirea i cinstea, acum i pururea i n vecii vecilor.
Amin.
185
O M I L I A X I I I
Deci, de ar fi fost svrirea prin preoia Leviilor, c
poporul sub aceia a luat legea, ce nc mai era trebuin
dupre rnduial lui Melchisedek s se ridice alt preot,
iar nu dupre rnduial lui Aaron s se zic ? C mu-
tndu-se preoia, de nevoie se face i legei mutare. Q de
care se zic acestea, din alt se?ninie se mprtete, din
care nimeni nu sa apropiat de jertfelnic. C artat este
c din Iuda a rsrit Domnul nostru, ntru care seminia
Moisl nimic n a grit de preoie (Cap. 7, 11 14).
*Deci, de ar fi fost svrirea prin preoiea Leviilor,
zice. Vorbind de Melchisedek, i artnd cu ct mai su
perior a fost lui Abraam, i scond la lumin marea
deosebire, de aici n fine ncepe a nvedera deosebirea
ntre Vechiul i Noul Testament, i cum acela este ne
desvrit, iar acesta desvrit. i ctui de puin nu
intr n nsei faptele din ele, ci lupta o desfur de la
preoie i de la cortul mrturiei, cci acestea erau mai
demne de crezut celor necredincioi, cnd adec dovada
se face de la cele deja petrecute i de la cei ce le-au
186
crezut. A artat c Melchisedek a fost cu mult mai su
perior dect Levi si Abraam. fiind n rndul preoilor
lor. Apoi i din alt parte o dovedete aceasta. De unde
anume ? Din preoiea de acum, i din cea Iudaic. i
privete nelepciunea lui cea mare, cci de acolo, de
unde era sigur c el va scoate preoiea, ca nefiind dup
rndueala lui Aaron, de acolo tocmai l rnduete pe ei,
pe cnd pe aceia i scoate afar. C chiar aceasta o i
spun eu, zice: De ce na fost oare el dup rndueala
lui Aaron ? Dar i expresiunea: ce nc mai erea tre
buin are n sine mult emfaz. Cci dac Christos erea
dup trup dupre rndueala lui Melchisedek, i dup aceia
ar fi ,fost legea, i cele dup Aaron, cu dreptate ar zice
cineva, c acestea ca mai perfecte au desfiinat pe acelea
ca venind dup ele; dar dac Christos a venit dup
aceia, i a luat un alt tip al preoiei, apoi este nvederat
c acelea au fost mai neperfecte, mai inferioare.
S stm, zice, i s judecm: toate sau mplinit, i
nimic nedesvrit nu este n preoie; de ce atunci tre
buia s se spun, c dupre rndueala lui Melchisedek,
i nu dupre rndueala lui Aaron ? De ce lsnd pe Aaron,
a ntrodus o alt preoie, aceea a lui Melchisedek. Deci
de ar fi fost svrirea> adec a faptelor, a dogmelor,
svrirea (perfeciunea) vieei prin preoiea Leviilor *.
i tu privete cum tot nainteaz n trecerea timpului. A
spus c dupre rndueala lui Melchisedek, artnd prin
aceasta c mai superioar erea preoiea cea dupre Mel
chisedek, i cu mult mai bun; i chiar de la timp arat
c este mai superioar, cci erea dup Aaron, adec mult
mai bun. i ce voiete s spun prin cele ce urmeaz:
Ca poporul sub aceia a luat legea? Ce nseamn sub
aceia? Adec a urmat dup aceia, prin aceasta toate
le face; nu se poate spune c a fost dat altora. C
poporul sub aceia a luat legea-, adec c se folosete
i sa folosit de dnsa. Nu se poate spune c a fost cu
adevrat desvrit, dar c nu a ocrmuit poporul. >
Sub aceia a luat legea, adec de dnsa sa servit. Deci
de care alt preoie era nevoie ? C mutndu-se preoiea,
zice, de nevoie se face i lege mutare, dar dac trebuie
a fi un alt preot, sau mai bine zis alt preoie, este ne-
voie atunci i de alt lege. Aceasta sa zis contra ace
lora cari spuneau:, de ce este nevoie de Testamentul
Nou ? Avea el mrturie i de la prorocii, c acest Testa
ment a fost fgduit de Dumnezeu prinilor votri ')
dar de-ocamdat se lupt avnd n vedere numai preo-
iea. i privete cum de la nceput a spus-o, cci zicnd*:
dupre rndueala lui Melchisedek, prin aceasta a scos
preoiea cea dupre rndueala lui Aaron, cci nar fi zis
dupre rndueala lui Melchisedek, dac cea a lui Aaron
ar fi fost mai bun. Deci, dac sa introdus o alt preo
ie, trebuia i un ale Testament (aezmnt), fiindc nici
preot nu poate fi fr aezmnt, fr legi i ordinaiuni,
i nici c lund alt preoie, a ntrebuinat-o tot pe cea
dinainte.
Apoi ceia ce i sar fi putut obiecta: dar cum ar
putea fi preot, fr a fi Levit, iat c el prentmpi
nnd-o prin cele de mai sus, nu pretinde a o desleg,
ci numai ct o pune nainte n treact, fiindc dup ce
spune c preoiea sa mutat, adaoge c aceasta rf<? ne
voie face i legei mutare. Sa mutat ns nu numai n
felul ei, i nu numai n ordinaiuni, ci i n seminie,
ccij trebuia a se face mutare ei i n seminie. Cum ?
C mutndu-se preoiea din seminie n seminie, din
cea ieratic, adec din cea sacerdotal n preoie mp
rteasc, ca astfel s fie aceeai i mprteasc, i sa
cerdotal. i privete taina cea mare: nti este cea m
prteasc, i numai dup aceia sa fcut sacerdotal,
dup cum sa petrecut i cu Christos, c mprat este
deapururea, pe cnd Arhiereu a devenit, cnd a luat
trup, cnd a produs jertfa. Ai vzut mutarea preoiei ?
i ceia ce se socotea de antithez, tocmai aceia o intro
duce ca consecin a mprejurrilor. C de care se zic
acestea, zice, din alt seminie se mprtete*, adec:
spun i eu, i tiu c aceast seminie nu avea nimic
din preoie; din aceast seminie nici nu a preoit cine
va cci aceasta nvedereaz expresiunea: din care ni
meni nu sa apropiat. Dar eu, zice, mai art i alt
deosebire, aceia adec, nu numai acea provenit dela se-
187
V Vezi Fapt. Apostolilor. Cap. 3, 25 unde se z:ce: . Voi suntei f i i ai pro-
rocilor, i ai aezmntului crc a pus Dumnezeu ctre prinii votri".
minit:, sau dela persoan, i nici numai dela modul sau
numai dela aezmntul fcut, ci i dela tip. Care nu
dupre legea poroncii cei trupeti sau fcut, ci dup pu
terea vieei cei nestriccioase (Vers. 16). Sa fcut, zice,
preot, nu dupre legea poroncii trupeti, cci legea aceea
n multe a fost nelegitim. Ce va s zic poroncii tru
p e i i ? dect: Taie-te rnprejur, zice, ungei trupul, spa-
l-i trapul, cur trupul, tunde-i prul capului, ncinge-i
trupul, hrnete-i trupul, odihnete-i trupul. i care sunt
cele bune ? Mult viea trupului, lapte i miere trupu
lui, pace trupului, linite trupului. Dela legea aceasta a
luat preoia Aaron, pe cnd Melchisedek nu aa.
i nc cit mult mai luminat este, de vreme ce dupre
rnduial lui Melchisedek se ridic preot altul (Vers. 15).
Ce este nvederat aici ? Deosebirea ntre ambele preoii,
cu ct e mai superioar una dect cealalt, cu ct e mai
bun. Care nu dupre legea poroncii cei trupeti sau fcut
zice. Cine ? Melchisedek ? Nu, ci Christos. Ci dupre pu
terea vieii cei nestriccioase. C se mrturisete: c, tu
*eti preot n veac, dupre rnduial lui Melchisedeky> (Vers.
17), adec: nu temporal, nu care are sfrit, ci dup
puterea vieii cei nestriccioase, adec, prin puterea sa,
prin vieaa sa cea nestriccioas, dei nu era aceasta
urmarea expresiunei care nu dupre legea poroncii cei
trupeti sau fcut, cci urmarea logic era s zic, ci
dupre legea poroncii cei duhovniceti. Ins prin legea
poroncii trupeti el a nvederat temporalul, trectorul,
dupre cum i aiurea zice: ndreptri ale trupului, erau
puse pn la vremea ndreplrei (Cap. 9, 10).
Dupre puterea vieii, adec c vieuete prin propria
Iui putere. A spus c i legei se face mutare i-a artat-o
acum, dup care apoi caut cauza, ceia ce mai ales
convinge sufletul omului, de a ti n totul cauza, care
duce la credin, cnd cunoatem cauza, i cuvntul
pentru care sa fcut. C desfiinare ') se face poroncii
care a fost m a i nainte, pentru neputina i ne folosul ei*
188
*) Expresiunea din original a&tvjatc -(ivE-rai tn traducere exact este:
desfiinare (desputernicire, anulare) se face>, iar nicidecum schimbare se
face ca n ediia noastr de Buzu. Prin cuvntul desfiinfire se clarific mii
bine seazul acestui vers.
(Vers. 18). Aici ereticii se aga cu amndou mnile
ns ascult cu bgare de seam, cci el na spus
pentru c era rea, sau netrebnic, ci pentru neputina
i ne folosul ei. De altmintrelea i aiurea a artat el ne
putina legei, c acolo de pild cnd zice: Ceia ce era
cu neputin legei, ntru care era slab prin trup(Rom.
8, 3). Dar nu era neputincioas, ci noi.
C nimic n a svrii legea (Vers. 19). i ce va s
zic <ria svrit? Adec na fcut nici pe unul des
vrit, nefiind ascultat. De altfel, chiar de ar fi fost as
cultat, i nc nar fi putut s fac pe cineva svrit
i virtuos. Pn acum ns el nu spune aceata, ci nu
mai c nimic n a svrit, nimic na putut face; i cu
drept cuvnt. Cci naintea lor erau numai litere scrise:
f aceasta, sau nu face aceasta; puse pe hrtie numai,
nu ns avnd i putere. Nu tot aa ns este i sperana.
Dar oare ce va s zic prin expresiunea desfiinare
d-S-etirjaic ? Adec scoatere afar, aruncare. Scoaterea ce
lor ce deja au putere, este desfiinarea lor, aruncarea lor
la o parte, aa c apostolul a artat prin aceast expre-
siune c ea (legea) stpnia, dar c la urm a fost dis
preuit, de vreme ce nimic na folosit. Aa dar, cu ni
mic na folosit legea ? A folosit de sigur, ba nc a fo
losit foarte, ns spre a-i face desvrii, cu nimic na
folosit. C nimic na svrit legea, aceast nsemnare
o are, adec toate erau tipuri, toate umbr, tere mpre
jur, jertfe, Smbete, etc. Na avut putere de a ptrunde
n suflet, i de aceia sa dat n laturi, a fcut loc alteia.
Ci aducere este numai la mai buna ndejde, prin care
ne apropiem de Dumnezeu, i pre ct nu este afar de
jurmnt (Vers. 20). Ai vzut cum a fost necesar jur
mntul aici ? Aa c de aceia a filosofat el mai sus att
de multe, c sa jurat Dumnezeu, i c sa jurat pentru
mai mult convingere. Ci aducere este numai la mai bun
ndejde, zice. Dar ce nseamn aceasta ? Avea i legea
ndejde, zice, ns nu aa. Ndejduiau i ei, mulumin-
du-se a avea pmntul fgdliinei, i nentmpinnd rele,
noi ns acum ndejduim, mulumind lui Dumnezeu,
nu pentru a stpni pmntul, ci pentru a stpni cerul,
sau mai bine zis ceia ce este cu mult mai principal
189
noi ndejduim a sta alturea cu Dumnezeu, de a ajunge
chiar la tronul printesc, i a-i sluji lui mpreun cu n
gerii. i privete, cum toate acestea le pune nainte cte
puin i pe nesimite. Cci acolo zice: care ntr ntru
Cele dinluntru catapetesmei (Cap. 6,19), aici ns: prin
care ne apropiem de Dumnezeu, i pre ct nu este fr
de jurmnt. Dar ce nsamn: <i pre ct nu este f r
de jurmnt? Adec, iat i alt deosebire, i nici c
le-au fgduit acestea cum s-ar ntmpla, zice. C aceia
fr de jurmnt preoi se fceau, iar acesta cu j u r
mnt, prin cel ce a zis ctr dnsul-, juratu-s-au Domnul,
i nu-i va prea ru ; tu eti preot n veac, dupre rn-
dueala lui Mclchisedek. Intru atta aezmntului de lege
celui mai bun s-a fcut cheza Iisus. i aceia adec mai
muli se fceau preoi pentru c de moarte erau oprii a
tr i; iar acesta, pentru c rmne n veac, avnd preo
ie venic*. (Vers. .2124). Dou deosebiri pune el aici:
c nu are sfrit preoia aceasta, ca cea dupre lege, i c
este cu jurmnt, iar aceasta o face de la Christos, care
este nceputul.
Ci dupre puterea vieei cei nestriccioaseu zice. Face
aceasta, i de la jurmnt, cci sa jurat, i de la fapt.
C dac aceea a fost neputincioas, zice, apoi a fost
desfiinat, fost scoas, aceasta ns, fiindc este puter
nic, a rmas neclintit. Face aceasta nc i de la preot.
Cum? C unul este, i c nar fi unul, dac nar fi ne
muritor. C precum acolo erau preoi muli, pentruc
erau muritori, tot aa aici este unul, pentruc este ne
muritor. ,,Intru atta aezmntului de lege celui mai
bun sau fcut cheja I i s u s pentru c s-a jurat lui, c
va rmnea tn veac; iar aceasta nu ar fi fcut-o, dac
nu ar fi n veac. ,,Pentru aceia i a mntui desvrit
poate, f r e cei ce vin prin el la Dumnezeu, tot-deauna tr
ind, ca s se roage pentru dniia (Vers. 25).
Ai vzut, c acestea le spune cu privire la trup ? Cci
cnd este preot, atunci se i roag, astfel c atunci cnd
spune Pavel: Care se i rodg pentru noi, aceasta toc
mai las a se nelege, c fiind Arhiereu se roag. Fiindc
cel ce ridic pre cei mori dupre cum voiete, i le n-
ufl viea, ntocmai ca i Tatl, cum se roag,' acolo
190
191
unde trebuie a mntui ? Cel ce are toat judecata, cum
se roag ? Cel ce trimite pre ngeri, ca pe uniia s-i bage
n cuptorul cel de foc, iar pe alii s-i mntuiasc, cum
se roag? ^De aceia, zice i a mntui poate'', adic pen
tru aceia mntuete, fiindc nu moare. Fiindc pururea
triete, zice, apoi nu are urma, i dac nu are urma,
poate i a sta n fruntea tuturor, adic a fi crmaciul tu
turor. Cci aici arhiereul, ori i ct de minunat ar fi, ca
de pild, Samuil, i atia alii, este ca Arhiereu numai
n timpul su, iar dup aceasta nu mai este, fiindc a
muri t-n timp ce cu Christos nu este aa, ci el mn
tuiete n perpetuitate. Totdeauna trind zice. Ce n
seamn ,, Totdeauna ? O tain mare las a se nelege
aici ,,Nu numai aici zice, ci i acolo el mntuete pre
cei ce prin trnsul se apropie de Dumnezeu11. Cum mn
tuete ?,, Tot-deaxma trind, ca s se roage pentru dn
i i zice. Ai vzut umilin? Ai vzut iubire de oameni?
Cci nu odat numai el se roag pentru omenire, ci pu
rurea, i cnd s'e roag pentru oameni, el reuete. A-
ceasta nvedereaz ,,Tot-deauna<r, adec nu numai pen
tru timpul de fa, ci i acolo n vieaa viitoare, Deci
pururea trebuie el s se roage ? i cum sar putea acea
sta, fiindc chiar i oameni drepi de multe ori numai
n urma unei rugmini au reuit n totul , iar el se
roag pururea ? Pentru ce atunci ade mpreun cu Tatl ?
Ai vzut c aici este un pogormnt ? Ceia ce el spune
deci aici, aceasta nseamn: ,,Nu v temei, i nici s
zicei: ei, da! ne iubete pre noi, i are curaj ctre Ta
tl, dar n-a putut tri pururea aici,cci el tot-deauna
triete,
o.Pentru c Arhiereu ca acesta se cuvenia s fie nou:
cuvios, fr de rutate, fr de spurcciune, osebit de cei
pctoi, i mai nalt de ct cerurile fiind (Vers. 26).
Ai vzut dar, c totul este spus pentru omenirea lui ?
Iar cnd zice omenire, spune de acea omenire unit cu
dumnezeirea, nu mprindu-le, ci lsnd a ntrevedea cele
cuvenite. Ai vzut deosebirea Arhiereului ? A recapitulat
cele spuse mai sus: Ispitit ntru toate, dupre asemna
rea fr de pcat, unindu-le cu: Arhiereii ca acesta se
cuvenea s fie nou: cuvios, fr de rutate. Ce va s
zic *fr rutate-*? Adec, fr vicleug, dupre cum zice
Prorocul: -vicleug nu sa aflat n gura lui-. (Isaia, 53,9),
adec n totul inocent, fr cea mai mic rutate. Apoi
aceasta ar putea-o spune cineva de Dumnezeu? i nu se
stiete oare zicnd c Dumnezeu nu este prefcut, nu
este viclean? De aceia vorba lui aici este pentru trup.
Cuyios, f r de spurcciune, zice. Dar i acestea le-ar
putea spune cineva de Dumnezeu ? Are oare el natura
de a fi spurcat? Osebit de- cei pctoi* zice: Deci, numai
aceasta arat deosebirea, sau c i nsesi jertfa? Cum
ns ? <' Care n-are n toate zilele nevoie, zice, ca ali Ar
hierei, nti pentru ale sale pcate a aduce jertfe, apoi
ale poporului; c- aceasta a fcut-o odat, pre sine a du
cnd u-se (Vers, 27)- Ce va s zic expresiunea: ca
aceasta? Aici n fine pune nceputul i arat superiori
tatea i deosebirea jertfei duhovniceti. A spus de deo
sebirea preotului, de deosebirea aezmntului nu n
totul ns a spus-o; aici ns se atinge de nsi jertfa
al creia nceput l face. S nu-i nchipui, zice, c dac
ai auzit c este preot, apoi lucreaz cele ale preoiei
pururea, cci odat a fcut aceasta, pre sine jertfindu-se
i apoi a ezut dea-dreapta Tatlui. Ca nu cumva s
crezi c stnd sus el este slujitor, arat c faptul e din
economie. C precum sa fcut rob, tot a,a sa fcut
preot i slujitor. Dar dupre cum fcndu-se rob, na r
mas rob, tot aa i fcndu-se slujitor, na rmas slujitor,
cci a slujitorului nu este a edea, ci a sta.
Deci, aceasta las a se nelege, aici i mreiea jertfei,
dac a fost deajuns numai o singur dat aducndu-se,
i . fcnd atta pe ct toate celelalte n-au putut face.
Dar de aceasta nc nu vorbete pn acum, ci numai
atta c aceasta a fcut-o odat, pre sine aducndu-se.
Care ? Pentru aceia,-zice, trebuia s aib ceva i acesta,
care s aduc (Cap. 8, 3), nu pentru sine, cci cum
sar fi putut s proaduc jertf pentru sine fiind nep-
ctos ? Ci pentru popor. Dar ce spui Pavele ? Nu are
nevoie de a proaduce pentru dnsul, i pentru alii are
atta putere? Da! zice. i ca s nu crezi c expre
siunea a fcut-o odat este spus pentru dnsul, as
cult ce zice: C legea pune pre oameni Arhierei, carii
193
au neputin (Vers. 28). De aceia i pentru dnii pro-
aduc pururea; pe cnd cel ce este puternic, cel ce nu
are pcat, de ce ar avea nevoie ca s proaduc pentru
sine ? Aa dar nu pentru dnsul a proadus jertf, ci
pentru popor. Iar cuvntul jurmntului celui ce a fost
n urma legei, pre Fiul n veac desvrit. Zice.
Ce va s zic: n veac desvrit? Privete; Pavel
nu pune deosebirile principale, cci spunnd: cari au
neputine n-a zis pre Fiul cel puternic ci pre fiul n
veac desvrii, adec puternic, cura ar spune cineva.
Ai vzut dar, c numele de F i u este zis, spre deo
sebire de rob, sau slujitor? Sub numele de neputine
el nelege sau pcatul, sau moartea. Ce va s zic *n
veci- ? Adec nu numai acum este fr de pcat, ci pu
rurea. Deci, dac este desvrit, dac nici-odat nu p
ctuiete, dac pururea este viu, de ce va proaduce pen
tru noi de multe ori jertfe ? Pn acum ns el nu susine
aceasta, ci numai c nu proaduce pentru sine, aceasta o
susine.
) Deci, fiindc avem un astfel de Arhiereu, s-l imitm
pre dnsul, s pim pe urmele lui. Nu este alt jertf,
una singur ne-a curit pre noi, iar dup aceasta foc
i gheena. C deaceea Pavel ntorcea vorba n toate
prile, zicnd c un preot, o jertf, ca nu cumva cineva
creznd c sunt mai multe, s pctuiasc fr nici o
sfial. Deci, ci ne-am nvrednicit de pecetea haruurp
ci ne-am bucurat de jrtfa cea fr de snge, ci ne-am
mprtit din masa cea nemuritoare, s rmnem ps
trnd noble i cinstea cptat, cci nu fr primejdie
este cderea noastr. Ci nc nu s-au nvrednicit poate
de acestea, nici aceia s nu se ncurajeze, cci cnd cineva
pctuete, cu scopul de a primi sfntul botez la ca mai
de pe urm a saresuflare, de multe ori nu reuete. i,
crelei-m, c ceia ce gresc nu o fac cu scopul de a
v nfricoa. Eu singur am vzut pe muli ptimind de
acestea, carii n ateptarea botezului multe pcate au fcut,
iar la ziua sfritului lor, au plecat de aici goli i lipsii
de botez. C Dumnezeu de aceia a dat botezul, Ca s
l) Partea moral. Nu trebuie a amna botezul sub pretext de pctuire, i
c dup botez este nevoie de mult osteneal. (Veron).
13
deslege pcatele, iar nici de ct s le sporeasc. I ar
dac cineva tace uz de aceasta, ca n libertate s p-
ctuiasc nc mai mult, cauza este trndvia care'l st
pnete. C dac nu ar fi botezul, ar vieui poate mai
cu bgare de seam, ca i cum nar avea iertarea pca
telor. Ai vzut deci, c expresiunea s facem cele rie,
ca s vie cele bune- (Rom. 3, 8) este zis tocmai pentru
aceasta, i c mai suntem carii facem ca s se zic aa ?
De aceia v rog, ca i voi cei ce nc nu suntei lu
minai cu sfntul botez, s fii treji. Nimeni s nu practice
virtutea, ca fiind pltit pentru aceasta, nimeni ca nere
cunosctor, nimeni ca ceva greu i obositor, ci s o
tcem cu toat buna voin i mulumire. C dac nu ar
fi plata de fa, nu ar trebui s fim buni ? Cu toate
acestea, mcar cu plac s ne facem buni. i cum s nu
fie aceasta ceva ruinos, i cel mai mare dispre: Dac
nu mi dai plat, zice, nu voiu fi nelept i cumptat ?
S contez ns a spune ceva ? Nici-odat nu vei fr ne
lept; nici chiar cnd vei cuta s fii nelept, dac o vei
face aceasta pentru plat. Nici-odat nu vei practica vir
tutea, dac nu o vei iubi. Dumnezeu ns, pentru nepu
tina noastr cea mare, a voit ca mcar cu plat s fa
cem fapta bun, i totui nici aa nu o facem. S ne n
chipuim, dac voii, un om care a fcut multe rle, i a
trecut n viaa venic, dupa ce sa fost nvrednicit a se
boteza ceia ce nu dese ori mi se pare c se ntmpl;
ei bine, cum se va duce acolo? spune mi. Nu va fi n
vinovit, de sigur, pentru cele ce a fcut; dar va fi
lipsit de curaj, i cu drept cuvnt. C dac ar fi trit
el o sut de ani, i na putut arta nici-o fapt bun, ci
numai c na pctuit, i poate c nici atta, de vreme
ce numai prin har a fost mntuit apoi cnd va vedea
atunci pre alii ncununai i strlucii, fie chiar c nu ar
cdea n gheena, oare ar putea suferi mhnirea ce o va
simi atunci ? spune mi. Dar .ca s fac i mai nvederat
lucrul acesta, s lum un exemplu. Fie de pild doi
ostai; unul care tur, nedreptete, nal, iar cellalt
s nu fac nimic de acestea, ci din contr, are cu sine
multe isprvi, multe biruini,- a luat trofee n rzboiu, a
fost rnit, etc. Dup trecere de timp apoi, iat c de
194
195
odat cel care era n rndul tlharilor, a fost ridicat pe
tronul mprtesc i mbrcat cu porfir, pe cnd cel
lalt a rmas tot acolo unde erea, i numai prin filantro
pica mprteasc na fost tras la rspundere pentru cele
ce a fcut; n fine, erea n cea mai de pe urm ticloie,
i supus poruncilor mprteti. Apoi oare va putea su-
teri tristeea ce l va cuprinde vznd nlat la cea mai
nalt demnitate pe cel ce erea altdat de opotriv cu
el vznduJ ''att de strlucit, i stpn al ntregei lumi,
pe cnd el a rmas tot jos, ba nc mulmit graiei
mprteti c a scpat nepedepsit ? C chiar de lar
ierta mpratul, i lar scpa de pedeaps, totui el va
tri cu ruine. Nimeni nu l va admira pentru aceasta,
fiindc n astfel de graieri noi nu admirm pe cei ce le
primesc, ci pe cei ce le dau, i cu ct va fi mai mare
darul, cu att mai mult s ruineaz cei ce l primesc,
cnd tiu c i pcatele lor sunt mari. Cu ce fel de
ochi va putea privi un astfel de om pre cei dinpre-
jurul mpratului, cari.au cu dnii attea succese, cari
poart cu dnii rni, i multe necazuri, n timp ce
dnsul nu numai c nu poate arta nimic, dar chiar i
vieaa lui atrn numai de filantropiea mpratului ?
Precum un tlhar, sau omortor de oameni i condamnat
la moarte, care ar fi fost graiat de mprat, i nsrcinat
chiar de a sta de paz la uile mpratului, nar cuteza
totui de a privi pe cineva drept n fa, de i a scpat
de pedeaps, tot aa i acesta. Cci s nu i nchipui,
c dac se spune de mprie, apoi toi se bucur de
aceleai drepturi de-opotriv. C dac aici pe pmnt i
guvernatorul, i toi cei dimprejurul mpratului, cum i
cei mai inferiori, sau cei ce ocup locul aa numiilor
decani ') de prin palatul mprtesc, sunt att de departe
unii de alii prin slujba ce o au, apoi cu att mai mult
aceasta n mpriea cea de sus.
Aceasta nu o zic de la mine. Chiar Pavel ni pune
nainte o deosebire cu mult mai mare ntre dnii, cnd
i) Asxav6, sau pa6So5)(OC, erau aa ziii lictores sau purttorii de toege
-din palatul mprailor bizantini, cari se mai numeau i (ma-
nualis clava, maniclavia), i cari pe lng altele aveau nsrcinarea de a pzi
ordinea n drumul mpratului cnd ieea din palat.
196 -
zice, c pe ct deosebire este ntre soare, i lun, i
stele, i pn la cele mai mici din ele, pe atta este i
ntre cei ce sunt n mpriea cerurilor, i Cum c cu
mult mai mare este deosebirea dintre dnii, de ct deose
birea dintre guvernator i decan, sau dintre soare i cea
mai de pe urm stea, aceasta este nvederat tuturor.
Pentru c soarele lumineaz ntreaga lume ia un loc, i
o face vesel, iar pe lun i pe stele le acoper. De
multe ori pe stele nu le vedem, fiindc multe dintre
stele nu se pot vedea. Deci, cnd vom vedea atunci
pe aceia strlucind ca un alt soare, iar noi atlndu-ne
n rndul celor mai mici stele, care nici nu se vd, ce
mngiere vom avea?
Nu, v rog; s nu fim att de lenei, i att de trn
davi, s nu precupeim mntuirea lui Dumnezeu i s o
transformm n trndvie, ci s ni-o nsuim i s o spo
rim. Dac este cineva catihumen, dac cunoate pe Chri
stos, dac tie credina, dac ascult sfintele nvturi,
atunci nu este departe de cunotina cea adevrat i
tie care este voina stpnului. Apoi atunci de ce amn
botezul ? De ce ateapt nc i st la gnduri ? Nimic
nu este mai bun ca o viea curat, att aici, ct i
acolo, fie pentru cei luminai cu sf. botez, fie pentru ca-
tihumeni. Cci spunem: ce oare ni sa poroncit att de
greu de purtat? Ai femeie, zice,, fi cumptat. Ei! i
aceasta este oare greu ? Cum ? In timp ce muli sunt
cumptai chiar i fr femeie, i nu numai cretini, ci
chiar i Elini, cum poate fi greu ? Ceia ce covrete
chiar Elinul pentru slav deart, tu nu poi face nici
pentru frica lui Dumnezeu ? D, zice, sracilor din averea
ce ai. Apoi aceasta este greu ? nc i aici ne acuz
Elinii, c noi prpdim averi ntregi n slav deart. Nu
vorbi, zice, necuviini. i aceasta poate este greu de
mplinit ? Dac nar fi poroncit, oare nar fi trebuit ca
noi s facem aa, ca s nu ne artm necinstii ? Cum
c tocmai contrariul este greu, a gri necuviini, zic-
se nvedereaz de acolo, c sufletul se sfiete i roete,
dac ar fl silit a spune ceva din acestea, i nici nu va
spune, dect doar de este beat. De ce dar cnd te
gseti n pia nu grieti necuviincios, iar cnd eti
acas nu faci aa ? Pentru cei prezeni, zici. De ce apoi
cnd eti n faa femeei tale nu faci aa ? Pentru ca s
nu o batjocoreti, zici tu. Deci, ca s nu-i batjocoreti
femeia, tu nu faci aa, iar pe Dumnezeu batjocorindu-1,
nu te ruinezi ? Cci el este pretutindeni, i toate le aude.
Nu te mbta, zice. Bine! mai ales c beia prin sine
nsei este o tortur. Na zis doar muncete-i, sau m-
piedec-i trupul tu, ns ce ? Nu te mbta, adec
nu-i iei din hoga, nu te abate din drumul mprtesc,
ca nu cumva s-i vatmi sufletul. Dar ce? Oare nu
trebue a ne ngriji de trup ? S nu fie una ca aceasta!
ci eu spun, c nu trebue a ne ngriji de poftele tru
pului. Aceasta a poroncit i Pavel,' z cnd: Purtarea,
de grij a trupului s nu o facei spre pofte. Nu
rpi, zice; cele ce nu sunt ale tale nu rvni, nu fi
lacom, nu jura strmb. De ce osteneal au nevoie ace
stea? De ce anume sudori? Nu categorisi pe nimeni,
zice; nu defima pe nimeni. Ei, ce osteneal poate fi
aici ? Ci osteneal este tocmai cnd faci din contra, fiind
c de ndat ce ai grit ceva ru, eti n primejdie, de
ndat eti bnuit. Nimic dar nu ni sa poroncit greoi
i cu anevoin de a mplini, dac voim, iar de nu voim,
apoi i cele uoare ni se par grele. Ce este mai uor ca
a mnca ? i totui din cauza trndviei i aceasta se
pare greu multora, fiindc pe muli aud spunnd, c i
a mnca este greu. Nimic din acestea, deci, nu este greu,
dac voieti, fiindc totul st n voina noastr, cu aju
torul harului de sus. S voim dar cele bune, ca astfel
s ne nvrednicim de bunurile cele venice, prin Christos
Iisus Domnul nostru, cruia mpreun cu Tatl i cu Sf-
Di'h, se cade slava, stpnirea i cinstea, acum i puru
rea i n vecii vecilor. Amin.
_ 197
O M I L I A X I V
Iar cap peste cele ce se zic, Arhiereu ca acesta avem,
care a ezut deadreapta scaunului slavei n ceruri, slujitor
sfintelor, i cortului celui adevrat, care l-a nfipt Domnul,
si nu . omul (Cap. 8, 1. 2).
Aici Pavel amestec cele umilite cu cele nalte, imi
tnd pururea pe dasclul su, astfel ca cele umilite s
pasc spre cele nalte, i prin acestea s conduc au
ditorul la acelea, ca astfel cnd vor sosi la cele nalte i
mari, s afle c toate sau desfurat prin pogormnt.
Aceasta face si aici, cci spunnd c sa jertfit pe sine
i c sa fcut Arhiereu, ce spune la urm ? Iar cap
peste cele ce se zic, Arhiereu ca acesta avem, care a ezut
deadreapta scaunului slavei zice dei aceasta nu este
a preotului, ci a aceluia, cruia el trebue a sluji slu
jitor sfintelor, i cortului celui adevrat, care l-a nfipt
Domnul i nu omuh. Ai vzut pogormnt? Nu oare
cu puin mai sus a fcut deosebire, zicnd: Nu toi
sunt dulmri slujitoare i de aceia, zice, nici nu aud
ezi deadreapta mea, ca nefiind slujitor cel ce eade.
Dar cum de pune aici de slujitor, i nc slujitor al
sfintelor ? Spune de cortul mntuirei. Privete cum nal
sufletele celor dintre Iudei. Fiindc era natural ca ei s-i
nchipue c nu avem noi cretinii astfel de cort, iat,
zice, preotul, i cel mare, i nc cu mult mai mare de
ct acela, care a i proadus jertfa cea minunat. Nu
cumva oare sunt acestea vorbe pompoase, nu cumva
famfaronade, i vorbe de mngiere ? De aceia le-au i
adeverit el mai nti dela jurmntul fcut, i dela cortul
mntuirei. Era de sigur i aceasta o deosebire nvederat,
dar el mai d pe fa i o alta, zicnd: Pe care l-a
nfipt Domnul, i nu omul'. Unde sunt acum cei ce zic
c cerul se mic ? Unde sunt cei ce susin c cerul este
n form rotund ? Cci prin aceste cuvinte ambele aceste
idei sunt rsturnate.
Iar cap, zice, peste cele ce se zic. Prin expresiunea
cap tot deauna se nelege cel mai mare, principalul.
Mai departe iari scoboar vorba, cci spunnd de cel
nalt,; la urm griete fr sfieal. Apoi ca s afli, c
expresiunea slujitor este spus cu privire la omenire,
privete cum iari se rostete: C tot Arhiereul, zice,
pentru ca s aduc daruri i jertfe se pune\ de aceia tre
buia s aib ceva i acesta, care s aduc (Vers. 3).
i dac auzi, zice, c el a ezut, apoi s nu i nchipui
c e o brfire adus Arhieriei lui, cci a edea dea-
198
199
dreapta ette a demnitei lui Dumnezeu, iar a aduce
jertfe este a filantropiei lui cei mari i a ngrijirei
de noi. De aceia tocmai expune n multe feluri aceasta,
i insist mult asupra ideii, cci se teme ca nu cumva
s rstoarne totul. De aceia iari aduce vorba de aceasta
fiindc ntrebau uniia c de ce a murit, fiind Preot. Dar
Preot fr jertf nu este, i deci trebuie ca i acesta
s aib jertf de proadus. Dealtmintrelea zicnd c este
intru cele nalte, spune i nvedereaz c el este pretu
tindeni preot, de la Melchisedek, de la jurmnt, de la
proaducerea jertfei. De aici apoi mpletete, aa zicnd,
acest raionament ce se impune.
Ca de ar f i fost pre pmnt, zice, nici ar f i fost preot,
fiind preoii cei ce aduc darurile du pre. lege (Vers. 4).
C dac este preot, zice, dupre cum i este chiar, tre
buie a cuta un alt loc pentru dnsul. Pe pmnt fiind,
nu ar fi fost preot; cci cum ar fi fost ? Pe pmnt el
na adus jertf, na slujit cele ale preoiei, i cu drept
cuvnt, cci ereau preoii. i chiar arat c nici nu erea
cu putin de a fi preot pe pmnt; cci cum sar fi
putut, dac nu erea nviere? zice: Aici este necesar de
de a ncorda mintea, i a ntrevedea apostoliceasca n
elepciune, cci iari arat deosebirea dintre amndou
preoiile. Cari slujesc, zice, nchipuirei i umbrii celor
cereti (Vers. 5). Care anume sunt acele cereti ? Cele
duhovniceti, cci de i se svresc pe pmnt, cu toate
acestea sunt vrednice de ceruri. Cci cnd Domnul nostru
Iisus Christos st de fa jertfit, cnd Duhul se pogoar,
cnd cel ce eade deadreapta Tatlui este aici de fa,
cnd prin baea botezului ne facem fii ai lui Dumnezeu,
cnd vom fi ceteni ai celor din ceruri, cnd acolo
avem patria, i cetatea, i petrecerea noastr, cnd sun
tem strini celor de aici, cum nu sunt vrednice de ceruri
toate acestea ?
Dar ce ? Imnurile ce cntm nu sunt oare cereti ?
Oare nu i noi cei de jos cntm ceia ce cnt dumne-
zeetile choruri ale netrupetelor puteri, i nu grim ace
leai ca i aceia ? Nu oare i jertfelnicul este ceresc ?
Cum aa ? Pentru c nu are nimic trupesc, ci toate sunt
duhovniceti ceie ce ne stau de fa, jertfa nu se m
prtie, sau mai bine zis nu se preface n fum, nici n
cenue, ci devin strlucite toate cele puse" nainte. Cum
s nu fie cereti cele ce se svresc, cnd cei ce slu
jesc tainelor aud nc: Crora vei inea pcatele, se vor
inea, i crora le vei ierta, se vor ierta lor (Ioan 20,
23), i au i cheile mpriei cerurilor? Cum s nu fie
acestea cereti ? * Cari slujesc, zice, nchipuirei i umbrei
celor cereti, precum sa zis lui Moisi, cnd vrea s fac
cortul; <c vezi, zice, s faci toate dupre chipul care i sa
artat ie n munte-. Fiindc auzul nostru este mai greoi
la nvat de ct vederea, cci nu nmagazinm n suflet
aa de exact ceia ce auzim, ca ceia ce vedem cu ochii
apoi i-a artat lui totul. Prin expresiunea nchipuirei i
umbrei, sau c aceasta o nelege, sau c face aluziune
la templu, cci a adaos: c vezi, zice, s faci toate dupre
chipul care i sa artat ie n munte*. Aa dar vorbete
numai de templu, sau c a vzut cnd i sa artat i
modul jertfelor, i a celorlalte toate, i mai bine zis, har
^rei cineva spunnd i aceasta. Cci biserica este ce-
'easc, i nimic alta nu este, de ct cer.
u lar acum mai osebit slujire a dobndit, ntru ct
iste i de aezmnt de lege mai bun mijlocitor''' (vers. 6.)
Privete, zice, cu ct mai superioar i mai bun este o
slujire de ceealalt, c dac aceea er nchipuire i urn
ir, apoi aceasta este adevrul. Deaceia tocmai spune
;eia ce mai cu sam i nveselete pre dnii: ,, Care spre
nai bune fgdui?ii s-au aezat'''- zice.
Dup ce deci o nal pe aceasta, de la locul, de la
preotul i de la jertfa proadus, la urm pune i deose
birea dintre amndou aezmintele, spunnd de mai na-
nte c era neputincioase i fr folos cele din legea ve-
ihe. i privete cte asigurri pune pentru aceasta, ur-
nnd a o acuza. Cci acolo zicnd dupre puterea vieei
ei nestriccioase"- adaog la urm c ,,schimbarea se face
ioroncii care a fost mai nainte''', dup care a mai ad-
)gat i altceva mare, zicnd: prin care ne apropiem de
Dumnezeu Aici deci, ridicndu-ne la ceriu, i artnd c
n loc de templu avem ceriul, i c toate acelea au fost
ipuri ale celor ce le avem noi, i n fine invederrid
lujba acestora) cu drept cuvnt c scoate n eviden i
200
preoia lor. Dar dupre cum am fost spus, el pune toc
mai aceea care i nveselete pe dnii, zicnd: ,,C'af
spre mai bune fgduine s-a aezata. i de unde se n
vedereaz aceasta ? Din cele prin care una a fost scoas,
iar ceealalt a nlocuit-o. Pentru aceia stpnete, fiind
c este mai bun.
C dupre cum acolo zice: nc de ar fi fost svrirea
prin preoia Leviilor (c poporul sub aceia, a luat legea),
ce nc mai era trebuin, dupre rnduial lui Melchise
dek s se ridice alt preot ?Tot a i aici ntrebuineaz
acela raionament, zicnd: ,,c de ar f i fost cel nti
(aezmntul) fr de prihan, nu s-ar f i cutat loc ce
lui de al doileaf (Vers. 7), adec dac nu avea nici-c
lips, dac i-ar fi fcut fr nici o prihan. Cum c des
pre aceasta griete, se vede de acolo, c el nu zice
c defimndu-1 pre dnsul (aezmntul) ci c des-
fimndu-i pre dnii, zice : iat - vor veni zile, zici
Domnul, i voiu svri preste casa lui Israil, i prestt
casa lui luda. aezmnt de lege nou, nu dupre aez
mntul de lege, care am aezat prinilor lor, n ziua
cnd i-am apucat pre dnii de mna lor, ca s-i scot din
pmntul Egipetului, cci ei n-au rmas ntru aezmntul
de lege al meu, i eu i-(im prsit pre ei, zice Domnul'
Vers. 8. 9).
Da! zice; dar de unda se nvedereaz c acel ae
zmnt a luat sfrit ? A artat aceasta i de la preoi
de sigur, ns mai lmurit o arat acum prin chiar cu
vintele pronunate, c a fost scos aezmntul cel vechiu
Cci ce va s zic expresiunea: tspr# mai buna fgdu
in sa aezat* ? Cum poate fi egal ceriul i pmntul i
spune-mi. Dar tu privete cum i acolo numete ,,fg-
duini, ca nu cumva prin aceasta de acum s nvinov
eti pe cea de atunci. Cci i acolo prin expreiunea
ci aducere este numai la mai bun ndejde, prin cart
ne apropiem, zice, de Dumnezeu, arat c i acolo est<
ndejde, dar c i aici sunt fgduini mai bune, dnc
a se nelege c i acolo a fgduit. i fiindc venh
acuzau, *iat, zice, vor veni zile, zice Domnul, i voi s
vri preste casa lui Israit i preste casa lui luda aez
mnt delege nou. Nu spune doar de vrun aezmn
201
vechiu aici. i pentru ca s nu poat spune aceasta, a
hotrt i timpul, cci n-a spus simplu dupre aezmn
tul de lege care am aezat prinilor lor ca nu cumva
s zici de aezmntul care a fost fcut cu Abraam, sau
de cel fcut de Noe; ns de care spune? nu dupre a-
ezmntul care am aezat lor, n ziua cnd i-am apucat
pre dnii de mna tor, ca s-i scot din pmntul Egip
tului zice, i>cci ei n-au rmas ntru aezmntul de lege
al meu, i eu i-am prsit pre ei, zice Domnul. Ai vzut,
deci, cum rul au venit prin noi mai nti ? Dnii, zice,
au fost cei dinti carii n-au rmas. Aa dar din par
tea noastr este lenea i nepsarea, pe cnd din partea
lui cele bune, binefacerile voiu s zic. Aici apoi ca un
fel de justificare pune i cauza pentru care i prsete
pre dnii. Cci acesta este aezmntul de lege care
voiu aez casei lui Israil, dup zilele acelea, zice Dommiy
dnd legile mele n cugetul lor, i n inimile lor le voiu
scrie pre ele, i voi f i lor Dumnezeu, i ei vor fi mie po
por (Vers 10). Astfel deci, el le spune acestea pentru
aezmntul cel nou, cci zice: Nu dupre aezmntul
care am aezat. Care alt deosebire este, de ct aceasta?
Dar dac ar zice cineva c deosebirea nu este dupre
aceasta, ci dupre aceia c este dat n inimile lor, nu in
troduce vro deosebire in poruncile date, ci arat numai
modul drei aezmntului. Aezmntul, zice, nu st
n litere, ci n inim Arate aceasta,- deci, Iudeul, petre-
cndu-se cu dnii; dar nu va putea, cci iari n litere
sta scris aezmntul i dup ntoarcerea lor din Babi-
lon. Eu ins voiu arta c apostolii Domnului nimic
nau luat scris, ci numai c au primit n inimile
lor prin Duhul sfnt. Pentru care i zicea Christos:
* Acela venind, v va aduce aminte vou toate cele ce am
grit vou (Ioan 14, 26.).
*i nu va mai nv fiecare pe vecinul su, i fiecare
pe fratele su zicnd: cunoate pe Domnul, cci tot, m
vor ti, de la cel mic pn la cel mare al lor. Cci mi
lostiv voiu f i nedreptilor lor, i pcatelor lor, i fr de
legile lor nu le voiu mai pomeni (vers. 11, 12). Iat i
un alt semn: de la cel mic pn la cel mare al lor m
vor sti, si nu vor mai zice: cunoate -bre Domnul. Dar
oare cnd sa fcut aceasta, dect acum ? Aceasta vede-
reaz i o dovedete vieaa noastr, pe cnd cele Ele
lor nu o invedereaz, ci nc au dat-o la o parte. Dealt-
mintrelea nou atunci se zice, cnd este un altul, i ar
arta c are cu sine ceva mai mult dect cel vechiu.
Nou i acesta este, cnd unele din el vor fi scoase, iar
altele nu. De pild dac ar urma s se drme o cas
nou, i lsnd cineva totul ar drege numai temelia, de
ndat zicem: a fcut cas nou,cnd pe unele le scoate,
pe altele le nlocuiete. nc i cerul se zice nou astfel,
nu doar c este de aram, ci pentru c d ploae. Dea-
semenea i pmntul se zice nou, cnd nu este lipsit de
roade, iar nu cnd se preface. i casa se zice astfel
nou, cnd unele din prile lor vor fi. luate, iar altele
vor rmnea. Astfel c i aezmntul bine l-a numit el
nou,"spre a arta c cellalt aezmnt se fcuse vechiu,
i nu mai producea nici un rod. i ca s afli exact, ci
tete ce a spus Agheu, ce a spus Zahariea, ce a spus
ngerul ), ce anume acuz Ezdra. Cum deci l-au luat pre
dnsul? Cum nc nimeni nu ntreab pre Domnul, n
timp ce i dnii sau abtut, i nici nau tiu' ? Ai vzut
cum cele ale tale sunt siluite ? Eu ns pun de fa pe
cele ale mele, c mai ales acest aezmnt sar putea
numi nou. De altfel nici aceia nu ngdui a se zice de
acest aezmnt: C va f i cerul nou (Isaia 65, 17).
Cci de ce, vorbind n Deuteronomi c: s fie cerul de
de deasupra capului ti de aram (Deuter. 28, 23) na
pus spre deosebire i aceia c de vei asculta va fi
nou? i totui pentru aceia zice c se va da un alt
aezmnt, fiindc nau rmas, sau mai bine zis, nau as
cultat de cel dinti. Aceasta eu o dovedesc prin cele ce
spune apostolul : C ceiace era cu neputin legei, ntru
care era slab prin trup (Rom. 8, 3), i iari: Dece
ispitii pre Dumnezeu, a pune jug peste cerbiciea ucenicilor,
care nici prinii votri, nici noi riam putut s-l purtm.
(Fapt. Apost. 15, 10) ?
Cci ii n au rmas ntru aezmntul de lege al meu
zice. Aici arat c nou ni se cer lucruri mai mari i
') Sub numele acesta se ascunde numele Proiocului Malahia, numit n
l i mha vnlcTAr Tncrftr.
mai duhovniceti, dupre cum i zice: In tot pmntul a
ieit vestirea lor, i la marginile lumei cuvintele lor (Ps.
18, 5), adec: Nu va mai nva fiecare pe vecinul su,
i fiecare pe fratele su zicnd: cunoate pre Domnul, i
iari: c se va umplea pmntiii a cunoate slava Dom
nului, c ap mult va acoperi pre dnii. (Abacum 2, 14).
Zicnd cea nou, a nvechit pe cea dinti. Iar ce se
nvechete i mbtrnete, apioo,pe este de'peire* (vers. 13).
Privete cum ceiace era ascuns, a fost descoperit de
mintea Prorocului. A cinstit legea, i na voit a o numi
pe fa veche. i totui aceasta a spus-o, cci dac
acesta era nou, de sigur c nu mai putea numi nou pe
cel dinainte. Aa c dnd ceva mai mult, i altceva, sa
nvechit zice. Prin urmare se desfiineaz, i se nimi
cete, i nu mai este, Deci, lund ndrzneal dela Pro-
roc, se atinge de cel vechiu nc mai mult, artnd c
acum cele ale noastre nfloresc, adec a dovedit pe acela
ca vechiu. Apoi lund numele ca vechiu, i adognd i
altceva dela sine, adec expresiunea de btrn, celelalte
le-a luat de pe aiurea, i zice : aproape este de peirs.
Aa dar nu cum sar ntmpla aezmntul cel nou a
dobort pe cel vechiu, ci ca fiind mbtrnit, ca ne mai
fiind de nici un folos. De aceea i zicea: C schimbare
se face poruncii...., pentru neputina i nefolosul ei i c
nimic n a svrit legea i c de ar f i fost cel nti
fr de prihan, nu sar f i cutat loc celui de al doilea.
i ce va s zic fr de prihan? Adec c este folositor,
c este puternic. Aceasta a spus o nu doar voind a-1
arta respingtor de pcate, ci ca nefiind ndeajuns, du
pre expresiunea vulgar. Este ca i cum ar zice cineva :
Casa nu este fr de prihan, adec are cusururi, este
ubred. Haina nu este fr de prihan, adec este
stricat. Aa dar el nu-i numete aici ru, ci ca avnd
cusururi i neajunsuri.
1) Astfel deci suntem nuoi, sau mai bine zis ne-am
fcut nuoi, ns acum am mbtrnit, ne-am nvechit, i
de aceia suntem aproape de a disprea i a ne pierde.
De am voi ns, noi am putea lepda aceast btrne.
204
') Partea moral. Despre pocin i rugciune. (Veron).
Prin bae desigur c nu este cu putin, ci prin pocin
este cu putin. De avem n noi ceva vechiu, s-I arun
cm. De avem vr'o pat sau vro sbrcitur, sau vro
murdrie, s ne curim, i s devenim frumoi, ca s
doriasc mpratul frumusea noastr. Chiar de am a-
junge n cea de pe urm sluenie, am putea rectiga
acea frumuse, despre care griete David zicnd
Ascult fiic i vezi, i pleac urechea ta, i ui tel pre
poporul tu, i casa printelui tu, i va pofti mpra
tul frumusea ta (Ps. 44, 11, 12). i cu toate acestea
uitarea nu face frumuse, da, frumuse sufleteasc.
Care uitare ? Aceea a pcatelor. El vorbete aici ctr
biserica cea dintre neamuri, ndemnd-o de a nui mai
aduce aminte de cele printeti, adec de cele cu privire
la jertfirea idolilor, cci dintre acetiia erau adunai. i
n-a zis: s nu faci de acelea, ci nc ceiace este mai
mult, nici n minte si pui, ceia ce zice i aiurea Nu
voiu pomeni numele lor prin buzele mele (Ibid. 15, 4),
i iari: ca s nu griasc gura mea lucruri omeneti
(Ibid. 16, 4). Pn aici aceasta este o mare virtute, sau
mai bine zis, mare, ns nu aa de mare, cci acolo ce
spune? Nici si aduci aminte de dnsa zice, i nici n
minte s ai. Ai vzut ct de departe trebuie noi a sta
de pcat? C cel ce nui aduce aminte, nici nu se gn
dete; cel ce nu se gndete, nici nu griete, iar cel ce
nu griete, nu face. Ai vzut prin cte ci ne-a ncun-
jurat, i prin cte distane ne-^a deprtat nc mai mult?
S ascultm dar i noi, i s uitm cele r!e ale noas
tre, ale noastre, zic, cari pctuim. Adu-i aminte nti tu,
zice, i numi voi aduce aminte eu. De pild, iat ce
spun eu: s nu ne smintim de rpiri, ci nc i pe cele
dinainte s le napoiem. Aceasta nsamn a uita rlele;
s scoatem din noi gndul de rpiri, i niciodat nu nu
mai s nul avem, ci chiar cele deja pctuite, s nu le
mai repetm. i cum oare am putea uita rlele? Gndin-
du-ne la buntile ce ni acord Dumnezeu, cci cnd
noi ntruna ne aducem aminte de Dumnezeu, nu putem
a ne aduce aminte i de acelea.
De mi am adus aminte cLe tine n aternutul meu, zice
n diminei am cugetat spre tine (Ps. 62, 7). Tot-deauna
205
deci, trebuie a ne aduce aminte de Dumnezeu, dar mai
cu sam atunci cnd cugetul este n linite, cnd prin
acea aducere aminte vom putea a ne condamna singuri,
cnd stpnim n cuget acea condamnare. Cci dealtmin-
trelea n ziua cnd ne vom aduce aminte, dac vom p
trunde n el alte griji i valuri omeneti, iari vom alunga
de la el uitarea rlelor. Nopile deasemenea putem s ne
aducem aminte, cnd sufletul este n linite, cnd este
netulburat, cnd cerul lui intelectual este senin aa zicnd.
Cele ce avei n inimile voastre, zice; ntru aternuturile
voastre v umilii* (Ps. 4, 5). De sigur c ar trebui, de
avea aceast amintire i n timpul zilei; dar fiindc v
ngrijii de cele trupeti pururea, i sunteti tri n cele
ale lumei, cel puin atunci s v aducei aminte, cnd
suntei culcai; n diminei cugetai la dnsul. Dac noi
vom cugeta n diminei la acestea, atunci cu mai mult
siguran vom pi pe calea vieei. Dac mal nti vom
mblnzi pe Dumnezeu prin cererile i rugciunele noas
tre, apoi tot aa fcnd, nu vom avea nici un duman,
iar dac poate ai avea, vei rde de aceasta tiind c
ai pe Dumnezeu n ajutor. In piaa este rzboiu, n toate
lucrurile omeneti este lupt zilnic, vifor este i tulbu
rare. De aceia avem nevoie de arme, iar arma cea mai
puternic este rugciunea. Avem nevoie de vnturi priel
nice, avem nevoie, zic, de a le cunoate toate acestea,
aa c se putem cltori pe timpul zilei fr naufragiu i
fr primejdii. Cci, iubiilor, pe fie-care zi ntinipinm
multe stnci n cale i de multe ori pe zi se izbete co-
rabiea vieii noastre de ele i amenin a se scufunda.
De aceia avem nevoie, iubiilor de rugciuni de dimi
nea i de noapte. Muli dintre voi poate au vzut Olym-
pia'), i nu numai c au vzut-o, ci nc au i luat parte i
s-au fcut admiratori ai celor ce se lupt, unul al ace
luia, altul al acestuia. cii apoi c n timpul luptelor,
att ziua ct i noaptea, de nimic alta nu se ngrijete
vestitorul, de ct cum lupttorul cnd ias din stadiu s
') Un ora n Elida. unde Elinii serbau luptele aa zise Olympiace, n
onoarea lui Zeos, sau J oe Olympiacul. Aceste lupte dinuiau 5 zile, iar pre
miul ce se acorda nvingtorului era o cunun de mslin. (Vezi Lexiconul
loani di).
207
nu fac niscareva shime nepotrivite, iar cei prezeni cnd
se apropie de vestitor nici nu indrznesc a opti macar
cuiva ca nu cumva fiind distrat sufletul lor, s provoace
rsul. Deci, dac cel ce urmeaz a se lupta n cele ome
neti, i nc pune atta grij, cu att mai mult ni se
cuvine nou a ne ngriji i a fi cu bgare de sam, nou,
zic, a crora ntreag viea este o lupt ncontinu. Toat
noaptea, deci, s ni fie n privighere, i ngrijindu-ne cum
s ieim din cursul zilei, s nu provocm rsul. i fie
ca num'ai rsul s nu-i provocm! Acum ns lupttorul
st deadreapta Tatlui, auzind c noi s nu grim ceva
nepotrivit, sau care n-ar fi de folos, cci el este judec
tor nu numai al faptelor, ci i al vorbelor.
S privighem, iubiilor, toat noaptea. Avem i noi ves
titori, dac vom voi, cci pe lng fie-care din noi st
ngerul pzitor. Noi ns horcim toat noaptea. i fie,
ca numai s horcim, dar muli fac nc i lucruri ne
cuviincioase: uniia ducndu-se la curvsrii, iar alii trans-
iormndu-i casele lor n localuri de curvie i aducnd
acolo femei pierdute. Cu adevrat acetiia bine se ngri
jesc a se lupta'-). Unii apoi se mbat i vorbesc fr ir,
alii fac vuet, alii privigheaz ru, i mpletesc viclenii
mai ru de ct toi, alii fac socoteala procentelor bani
lor, alii sunt peste msur ngreuiai n griji, i toate
celelalte le fac, mai mult de ct cele trebuitoare la luptele
duhovniceti. De aceia v rog, ca lsnd toate, la un
singur lucru s avem privirea aintit: ca s lum pre
miul, i s ctigm coroana. Toate s le facem, prin
care s putem a ne nvrednici bunurilor fgduite. Crora
fie ca s ne nvrednicim ntru Christos Isus Domnul nostru
cruia aipreun cu Tatl- i cu Duhul sfnt se cuvine
slava, stpnirea i cinstea, acum i pururea i n vecii
vecilor. Amin.
') Expresiunea aceasta este un sarcasm toarte neptor, care s-ar putea
adresa i astzi multora QH-m e, 06 j p ; v.aXu; [A spi j i V i oat a'fOviaaaOai).
208
O M I L I A X V
.Avea drept aceia i cel dinti ndreptri de slujb i
sfinire lumeasc. Pentru c cortul sa fcut cel dinti,
intru care erea sfenicul, i masa, i punerea nainte a
pnilor, care se zice sfintele. Iar dup a doua catape
teasm cortul cel ce se chema sfintele sflintelor, care avea
cdelnia de aur, i sicriul legei, ferecat peste tot ^cu aur,
ntrti care erea nstrapa cea de aur, care avea mana i
toiagul lui Aaron ce odrslise, i tablele legei. Iar pe
deasupra lui Cheruvimii slavei, cari umbrea altarul, pentru
care nu este acum a gri cu amnuntul (Cap. 9, 1 5).
A artat dela preot, dela preoie, dela aezmnt, c
trebuia acela ca s aib sfrit. La urm o dovedete
i dela nsi torma cortului mntuirei. Cum ? Aceasta o
arat, zice sfnta sfintelor. Sfnta este simbol al timpului
dinainte c acolo toate se fceau prin jertfe; pe cnd
sfnta sfintelor este simbol al timpului de fa. Numete
sfnta sfintelor cerul, i catapeteasma cerurilor, i trupul
care a intrat ntru cele dinluntru catapetesme), adec
prin catapeteasma trupului su (Cap, 10, 20). Este bine
ns ca acest pasaj s i repetm de la nceput, i s l
explicm. Deci, ce spune el ? *Avea drept-aceia i cel
dinti. Ce este cel dinti? Aezmntul, legea veche.
ndreptri de slujb-. Ce va s zic ndreptri de slujb?
Simboluri, sau ornduele; ca i cum pare c ar fi zis:
Avea atunci, acum ns nu mai are. Prin aceasta arat
c acel aezmnt a ncetat deja, fiindc expresiunea
avea aceasta nseamn. Aa c acum dac i st, nu
este. i sfinire lumeasc. Lumeasc o numete, fiindc
le erea ngduit tuturor de a se duce; i aceasta o n
vedera locul n acelai templu, unde stau preoii, unde
stau Iudeii, Prozeliii, Elinii, Nazoreii. Deci, fiiindc le
erea ngduit i Elinilor de a intra, apoi l numete lu
mesc, i sfinire lumeasc, c doar Iudeii nu ereau, sau
nu compuneau dnii lumea.
* Pentru c cortul s a fcut cel dinti, zice, ntru care
erea sfenicul, i masa, i punerea nainte a -banilor
acestea sunt simbolele lumei care se zice sfintele,
iar dup a doua catapeteasm aa dar nu erea nu
mai o catapeteasm, ci erea i afar o catapeteasm
<cortul cel ce se cheam sfintele sfintelor. Privete cum
l numete pretutindeni cort, prin faptul c stau ntrnsul.
Care avea cdelni de aur, zice, i sicriul legei ferecat
peste tot cu aur, ntru care erea nsirapa cep. de aurY
care avea mana, i toeagul lui Aaron ce odrslise i tablele
legei'. Toate acestea ereu amintiri cinstite i strlucite
n acelai timp despre ingratitudinea Iudaic, i tablele
legei pe care Ie-a sfrmat Moisi i mana, pentru
care crtiau, i de aceia transmind urmailor lor adu
cerea aminte, a poruncit a fi pus n nstrapa cea de
aur. i toeagul lui Aaron ce a odrslit. Se revoltau
deseori, i fiindc erau nerecunosctori i nemulmitori,
apoi a poruncit legiuitorului a pune acestea n nstrapa
cea de aur, i astfel a trimis amintirea lor la urmai.
<Iar pre deasupra lui Cheruvimii slavei, cari umbreau
altarul. Dar ce nseamn cheruvimii slavei ? Vorbete
aici de celfe slvite, sau de cele de desubt ale lui Dum
nezeu. Bine a fcut de le a nlat acestea prin cuvnt,
ca s le arate mai mari dup aceasta. Despre care, zice,
nu este acum a gri cu amnuntul*. Aici a dat a se
nelege c nu numai acestea ereau cele vzute, ci ereau
numai enigme. Despre care nu este acum a gri, cu am
nuntul poate ca avnd nevoie de vorb mai ung.
i acestea fiind tocmite aa, n cortul cel dinti tot
deauna intrau preoii cnd fceau slujbele (Vers. 6),
adec fusese acestea, dar nu se bucurau de dnsele Iu
deii, i nici nu le vedeau, aa c nu ereau mai mult ale
lor, dect ale acelora pentru care se prorocise. Iar n
cel de al doilea odat n an singur Arhiereul, nu f r de
snge, care aducea pentru sine i pentru neliinele popo
rului (Vers. 7). Ai vzut cum deja a pus mai dinainte
tipurile ? Cci, pentru ca s nu zic cum de a fost o
singur jertf, i cum de Arhiereul o singur dat pe an
intra, apoi arat c aceasta era nc dela nccput, de
oarece era sfnt i nfricoat, i numai o singur dat
pe an. Astfel se obinuia dela nceput, cci i atunci,
zice, Arhiereul odat pe an aducea. i bine a zis el
14
209
210
*nu f r de snge, adec nu fr de sngele acesta,
cci nici nu era ocupaiunea lui de acest fel. Arat nc,
C jertfa va fi nu consumat prin foc, ci invederat mai
cu seam dela snge. Fiindc crucea a numit-o jertf,
neavnd cu sine nici foc, nici lemne, nici de multe ori
proadus, ci o singur dat proadus n snge, apoi arat
c i jertfa veche era de acest fel, cci o singur dat
se proaducea n snge. Care aducea pentru sine,
iari pentru sine i pentru netiinele poporului. N
zis pentru pcatele, ci pentru netiinele, ca s nu
cugete ei lucruri mari. C dac poate ai pctuit fr s
vrei, zice, dar nc cnd nici nu ai avut tiin ? i de
acest pcat nimeni nu este curat. Pretutindeni pune ex
presiunea pentru sine, artnd prin aceasta c Christos
cu mult mai mare este. C dac el a fost separat i
strin de pcatele noastre, cum ar fi proadus pentru sine?
De ce dar ai spus acestea ? zice. Deci expresiunea
pentru sine arat superioritatea lui Christos. Aici prin
urmare nu este ctui de puin o teorie, sau o expre-
siune de examinat, ci dup aceia chibzuete i exami
neaz, zicnd:
Aceasta nsemnnd Dufml cel sfnt, c nc nu era
artat calea sfinilor, fiindc nc era cortul' cel dinti
(Vers. 8). Pentru aceia, zice, au fost ntocmite acestea
a'ja fel, ca s aflam c sfnta sfintelor, adec cerul, este
nc neptruns. Dar dac nu putem ptrunde nc n-
trnsul, s nu ne nchipuim c nu este, fiindc nu ne ri
dicm n sfnta sfintelor. iCare era pild n vremea de
atunci (Vers. 9).
Ce se nelege prin vremez de-atunci ? Adec vremea
cea mai nainte de venirea lui Christos, c dup venirea
lui Christos, nu mai este vremea de atunci, cci cum ar
putea fi, venind el, i avnd sfrit ? i altceva mai in
dicnd el zice: care era pild n vremea de atunci,
adec, c a devenit tip.
Intru care daruri i jertfe se aducea, cele ce nu puteau
dupre tiin s fac desvrit pre cel ce sluj a. Ai vzut
ct de lmurit a artat aici ceva s zic expresiunea c
nimic n-a svrit legea, i c de ar fi fost cel dinti
fr de prihan? Cum? Dupre tiin*, cci jertfele lof
nu scoteau murdriile din suflet, ci e mrgineau la trup,
dupre poronca legei trupeti* zice, cci nu a putut s
slobozasc pe om nici de preacurvie, nici de-ucideri, nici
de furare de cele sfinte. Ai vzut? Acestea s mnnci
zice; acelea s nu le mnnci, care toate sunt inde-
ferente.
Numai pentru mncri i buturi, zice, i multe f e l u r i
de splri bea aceasta, zice, de i nu era nimic po
roncit pentru butur, ci le spune acestea mai mult spre
al e arta ca nimicuri. i multe feluri de splri, zice,
i ndreptri ale trupului, erau puse pn la vremea n-
dreptrei, cci aceasta este ndreptarea trupului. Aici
doboar jertfele, artnd c nu au nici o putere, i c au
fost puse numai pn la vremea ndreptrei, adec atep
tnd timpul care le va ndrepta pe toate.
't/ar Christos venind, Arhiereu buntilor, celor viitoare
prin cortiil cel mai mare i mai desvrit, nu de mn
fcut (vers 11). Aici vorbete de trupul lui. Bine l-a
numit el cel mai mare i mai desvrit, dac este i
Dumnezeu Cuvnt, i dac toat energiea Duhului locu-
ete ntrnsul; *c nu cu msur d Dumnezeu Duhul.
Sau c l numete cel nou desvrit, ca fiind fr de
hul, i ca cele mai mari sivrindu-le adec nu al
acestei zidiri. lat cum este mai mare, c nu ar fi fost
din Duh, dac I ar fi ntocmit pre el omul. Nu al aces
tei zidiri zice, adec nu al fpturilor acestora, ci al ce
lei duhovniceti, cci prin Duhul Sfnt a fost ntocmit.
Ai vzut cum numete sau cort, i catapeteazm, i ceriu?
Prin cortul cel mai mare, zice i mai desvrit i Prin
catapeteazm, adec prin trupul su*, i iari In cea
mai dinuntru a cato pe te zmei i Intrat odat ntru cele
sfintei*, ca s se prezinte naintea feii lui Dumnezeu.
Dar pentruce oare face aceasta ? Voind a ne nva
pre noi, nsemnnd ntrun fel i n altul acelai cuvnt,
sau mai bine zis, aceeai ideie. De pild, catapeteazm
este ceriul; c precum catapeteazma desparte Sfintele,
tot aa i trupul lui ascunde dumnezeirea; deasemenea
trupul lui este cort, avnd nuntru dumnezeire?.. Apoi
iari, cort este si ceriul cci acolo nuntru este oreotui.
Iar Christos venind, Arhiereu buntilor celor vii
211
toare zice. Na ntrebuinat zicerea v6|j.svos-venindcf
HaprrfevoAsvo?, adec n acest scop chiar a venit, i nu
motenind sau continund lucrul altuia; adec nu mai
nainte se fcuse lucrul de altul, iar el a venit cum s'ar
ntmpla, ci dup ce a venit. i nu zice c venind Ar
hiereu al celor ce se jertfeau, ci buntilor celor vii
toare, ca i cum pare c nar avea destul putere s
reprezinte cu cuvntul totul. Nici prin snge de api i
de viei (Vers. 12), zice,toate sunt schimbate din nou,
toate prefcute ci prin'sngele su a intrat ntru cele
sfinte. I at c aici a numit $fpul su ceriu. .Odat,
zice, a intrai ntru cele sfinte, venic rescumprare aflnd.
Apoi i expresiunea aflnd este dintre cele greu de
explicat, i venite pe neateptate, cum de o singur dat
prin intrarea lui a aflat rescumprare venic. Mai de
parte apoi pune probabilul, zicnd: C de vreme ce sn
gele taurilor i al apilor, i cenua de junice stropind pe
cei spurcai, i sfine'e spre curenia trupului, cu ct mai
vrtos sngele lui Christos, care prin Duhul cel venic
pre sine s'a adais fr de prihan lui Dumnezeu, va
curi tiina (ouvsidrjotv = contiina) voastr de faptele
cele moarte, ca s slujii Dumnezeului celui viu (Vers.
13, 14).
C dac, zice, sngele taurilor poate s cureasc
trupul apoi cu att mai mult pe.suflet poate al curi
sngele lui Christos. Ca nu cumva auzind cuvntul i
sfinete s-i nchipui lucruri mari, apoi precizeaz fap
tul i arat deosebirea fiecrii din aceste dou curiri*
cum una este nalt, iar cealalt umilit, i zice c cu
drept cuvnt, c dac aceea este svrit prin sngele
taurilor, apoi aceasta este svrit prin sngele lui Chris
tos. i nu sa mrginit numai la simpla numire, ci pune
nainte i modul producerei, zicnd: Care prin Duhul
cel sfnt, pre sine sa adus fr de prihan lui Dumne
zeu, adec jertfa a fost fr de prihan, curat de orice
pcat, cci aceasta sa fcut nu prin foc sau altceva, ci
<prin Duhul cel venic, zice. Va curi tiina voastr,
zice, de faptele cele moarte. i bine a zis el de faptele
cele moarte*, c dac se atinge cineva de un mort, se
spurc, apoi i aici dac se atinge de faptele cele moarte,
212
se spurc prin contiin. Ca s slujii, zice, 'Dumnezeu
lui celui viu. Aici invedereaz, c avnd fapte moarte,
nu este cu putin de a sluji Dumnezeului celui viu,
fiindc acelea sunt i fale, i moarte cu drept cuvnt.
) Nimeni, deci, s nu intre aici, avnd fapte moarte,
c dac atingndu-ne de un mort nu ne este slobod a
intra n biseric, apoi cu att mai mult nu este slobod
celor ce au fapte moarte, cci acestea sunt cea mai gro
zav necurenie. Fapte moarte deci, sunt acele ce nu
au viea, acelea care scot din ele putoare. C precum
trupul cel mort nu este bun de nimic, ci nc i scr
bete pe cel ce se apropie de el, tot aa i pcatul den-
dat atinge judecata noastr, i nu o las a fi linitit,
ci o tulbur i o nelinitete. Se zice c i boala mo
lipsitoare conrupe trupul i1 prpdete. Astfel este i
pcatul, cci cu nimic nu se deosebete de mortciune,
nu doar c conrupe mai nti aerul, i apoi trupurile,
ci de-odat ptrunznd n suflet. Nu vezi pe cei mo
lipsii de o boal molipsitoare, cum se umfl, cum se
nvrtesc n toate prile, cum sunt plini de putoare, cum
cuttura lor este schimbat, cum toi sunt necurai?
Astfel sunt i pctoii, ca i cum nu ar vedea. Cci
spunemi: oare cel stpnit de pofta banilor sau a tru
purilor nu este mai bolnav de ct cel cuprins de o boal
molipsitoare? Oare nu este mai necurat de ct toi
acetiia, fcnd toate cele necinstite i ruinoase ? Cci
ce poate fi mai scrbos, de ct un om iubitor de bani :
Cte fac femeile curve, cte cele ce joac pe scena tea
trului, tot pe attea fac i cei iubitori de bani. Sau mai
dreptul vorbind mai degrab se vor lsa acelea de rele,
de ct acetiia de iubirea de argint. Sufr deseori lucruri
njositoare, linguind pe cei ce nu merit, se arat n-
drsnei iari unde nu trebuie, pretutindeni cu neorn-
dueal. De multe-ori apoi linguesc pre cei vicleni i n
eltori, cari sunt poate i mai inferiori lui, iar pre ce
buni i virtuoi n toate, i batjocoresc.
Ai vzut sluenie i neruinare din toate prile ? Unu
ca acesta este i umilit peste msur, i ngmfat. Curvek
213
*) IJartea moral. Contra iubirei de argint, i c nu trebuie a rde n bise
ric. <vVeron.).
214
cnd stau pe cas, aceast vin poate c o au, c vnd
trupul pentru bani. Pentru aceasta ns au o scuz: aceea
c sunt silite de srcie i de foame de i nici aceasta
chiar nu e deajuns spre desvinovire, cci pot foarte bine
de a tri muncind. Aici ns nu st lacomul de avere,
cmtarul, nu pe cas, ci chiar n mijlocul cetei, nu
trupul ci nsui sufletul vnzndu-1 diavolului, n ct c
poate s intre el acolo, i s se desmerde ca i cu o
curv, iar dup ce i-a mplinit toat pofta, iese de-a-
colo, fiind vzut de ntreaga cetate, iar nu numai de
doi trei brbai. Particularitatea curvelor apoi este, c
sunt ale celor ce le dau bani, fie acela rob sau slobod,
lupttor, sau oricine, numai c s le propun, i ele pri
mesc, iar cei ce nu le dau, chiar de ar fi mai nobil de
ct toi, totui nu se pot apropiea de ele tr bani. n
tocmai aa fac i lacomii de averi, cci chiar gndurile
cele mai bane, dac nu le vor aduce bani, ii le resping,
pe cnd cu cele n adevr bestiale se acomodeaz i se
unesc pentru bani, i pierd frumuseea sufletului. C pre
cum acelea de la natur sunt scrboase, negre, mojice,
groase, ru formate i n totdeauna greoase, ntocmai
aa devin i sufletele acestora, neputnd ai acoperi
nici chiar sluenia sulimanurilor de dinafar. C pe ct
este mai mare slueniea, tot pe att ori i ce ar face,
nu pot a se ascunde.
Cum c neruinarea tace pe curve, ascult pe Prorocul
care zice: Fa de curv sa fcut faa ta fr de ru
ine ai fost ctr toi (lerem. 3, 3). Accasta se poate
spune i celor lacomi: fr de ruine ai fost ctre toi;
nu numai ctr acesta, sau acela, ci ctr toi. Cum?
Apoi unul ca acesta se poart fr de ruine i ctr
tat, i ctr fiu, i ctr femeie, i ctr prietin, i
ctre frate, i ctre binefctorul, sau, i ctr toi
n genere. i ce spun eu de prietin, i frate i tat?
El nu se sfiete nici chiar de Dumnezeu, ci toate i se
par mithuri, i rde fiind mbtat de mult poft de bani,
i nici nu primete a auzi ceva din cele ce ar putea sl
foloseasc. Dar vai! ct absurditate din partea lor, i
cte griesc! Vai ie, mamona, zice, i celui ce nu te
are. Aici m aprind de mnie, cci vai! celor ce gr-
iec de acestea, fie chiar i n glum. Cci spune-mi:
oare nu cu astfel de ameninare a ameninat Dumnezeu,
zicnd : m u putei sluji la doi Domni. ? i tu risipeti
ameninarea ? Oare Pavel nu a numit lcomia, idolatrie,
iar pe lacom nu la numit idolatru ? Tu ns stai r
znd ca i femeile care provoac rsul pe scen.
Aceasta a rsturnat totul pe dos, aceasta a nimicit
totul! Cele ale noastre au devenit de rs, nimic nu ete
statornic din parte-ne, nimic serios, ci purtare de om
lume i glume. Nu griesc acestea numai ctr brbaii
cei din lume, ci tiu eu la cine fac aluziune, cci bise
rica este plin de rizilic. Dac cutare de pild a spus o
glum, dendat se provoac rs printre cei ce stau n
biseric, i ce este mai minunat, c chiar n timpul ru-
gciunei cei muli nu contenesc de a rde. Pretutindeni
joac diavolul, pe toi i-a mpleticit la un loc, i pe toi
i stpnete. Christos se necinstete, este alungat, i
nici ntro parte nu este biseric. Nu auzi ce spune Pavel,
zicnd: mscrciunea, i vorba nebuneasc, i glu
mirea care nu se cuvin, nici s se numeasc ntru voi
(Efes. 5, 4.)? Dup mcrciune el pune gluma ce nu
se cuvine i tu rzi? Dar vorba nebuneasc censamn ?
Ceia ce nu are ntrnsa nimic bun. Rzi mereu i i n
veseleti faa, tu care eti singuratic? Tu, care eti rs
tignit, care jleti, rzi? spunemi. Unde ai auzit pe Chijis-
tos spunnd aceasta ? Niciri, ci de multe-ori nc l vezi
mhnit. C i atunci cnd a vzut Ierusalimul, a plns,
i cnd a vzut pe vnztorul Iuda, s-a tulburat, i cnd
a sculat pre Lazr din mormnt, a plns, iar tu rzi?
Dac cineva nu se ntristeaz pentru pcatele altora i
este vrednic de nvinovire; dar nc cnd pentru p
catele sale proprii st nepstoriu, cum s nu fie vrednic
de pedeaps?
Timpul de fa, iubiilor, este timp de jale i mhnire
timp de mortificaie, de robire, de lupte i de munc;
tu rzi? Nu vezi cum a fost certat Sara? Nu auzi ce
spune Christos : Vai vou celor ce rdei acuma, c vei
plnge^ (Luca 6, 25)? Acestea le cni n fie care zi;
tu rzi? spune-mi. Ce spune Prorocul? C am rs!
Nici de cum; ns ce? .Ostenit-am, zice, ntru suspinu,
meu (Ps. 6, 7). Dac poate c sunt uaiia att de veseli
i de seci, n ct c rd chiar n cursul acestei certri,
cnd vorbim acestea despre rs. Dealtmintrelea astfel este
nebuniea, astfeliu este smintirea, c nici nu se sinchisete
cineva de certare.
St Preotul lui Dumnezeu, nind naintea lai rug-
ciunele tuturor; i tu rzi, nesfiindu-te de nimic ? Acesta
tremurnd nal rugciuni pentru tine, iar tu dispreu-
eti acest fapt? Nu te temi? Nu te sfieti de aceasta?
Cnd ntri n palatul mprtesc, i regulezi i shimele, i
cutturile, i paii, i toate celelalte micri, iar aici
unde cu adevrat c sunt palate mprteti, i nc de-
astfeliu precum sunt cele cereti,turizi? Nu auzi ce spune
scriptura? Vai, zice, celor ce despteuesc (Abac, 1, 5).
tiu c tu nu vezi, dar ascult, c ngeri sunt de fa
pretutindeni, i mai cu sam n casa lui Dumnezeu, stnd
de fa naintea mpratului tuturor, i toate sunt pline
de imnurile acelor puteri nevzute.
Vorba aceasta a mea este i pentru femei, care n faa
brbailor nu ndrznesc a face aceasta, i chiar de o
fac, nu ntotdeauna, ci n timp de recreaie, pe cnd
aici ntot deauna. Cum? Acoperi capul, i rzi, o! femeie,
stnd n biseric? Ai ntrat spre ai mrturisi pcatele,
spre a cdea naintea lui Dumnezeu, spre a te ruga lui
pentru cele ce ai pctuit, i o faci aceasta rznd ? Dar
cum vei putea s-l mblnzti, fcnd aa? Dar, zici
tu, ce ru este rsul? Nu este ru rsul n sine, ci rul
este cnd e fr msur, i fr timp. Rsul st n noi,
ca astfeliu cnd dup trecere de un timp ndelungat ve
dem pe nite prietini, facem aceasta; cnd vedem pe
uniia uimii i spimntai, i ncurajm pre dnii cu sur
sul, nu doar jca s rdem cu hohot, i ntruna. Rsul
st n sufletul nostru, ca astfeliu sufletul s se nale,
iar nu s se moleeze. Fiindc i pofta st n trupul
nostru, i nu numai dect este. trebuin de a face uz
de dnsa fiindc st n noi, sau a face uz fr cump
tare, ci o stpnim, i nu zicem, c de oare-ce st n
noi s abuzm de ea.
Cu lacrmi siujte lui Dumnezeu, ca s poi ai spla
pcatele. tiu bine c muli poate ne vor lua n derdere,
216
spunnd de lacrmi. De aceia tocmai este timpul lacr-
milor. tiu nc c sunt muli de aceia carii rd sarcastic
cnd zicem: S mncm i s bem, cci mne avem s
murim i Dertciunea derlciunelor toate sunt de
ertciuni (I. cor, 15, 32. Ecles, 1, 2). Nu eu spun, ci
chiar acela care a avut experiena lucrurilor, zice acestea:
Zidilu-mi-am case, sditu-mi-a?n vii, fcutu-mi-am gr
dini i livezi, i am sdit ntrnsele tot f e l u l de pomi ro
ditori -i ce n fine dup toate acestea? Dertciu
nea dertciunilor, toate sunt derlciunii>. (Ecls. 2, 4,
5). S plngem, deci, iubiilor, s plngem, zic, pentruca
s rdem cu adevrat, pentru ca n adevr s simim n
acea zi bucurie sincer. Cu bucuria de aici ns, este
amestecat n tot-deauna i ntristare, i niciodat nu se
gsete curat i lipsit de ea. Pe cnd bucuriea aceea
este curat, fr vicleug neavnd ntrnsa nimic ameste
cat. Acea bucurie s o simim, pe aceea s o cutm.
De altfeliu nu este cu putin de a ctiga o astfeliu de
bucurie, de ct ca aici s nu preferm pe cale plcute,
ci pe cele folositoare, cutnd a ie uieri toate cu mul-
mire, cci numai aa vom putea s dobndim mpr-
iea cerurilor. Criea fie ca s ne nvrednicim cu toii
ntru Christos Iisus Domnul nostru, cruia mpreun cu
Tatl i cu Duhul Sf. se cuvine slava n vecii vecilor. Amin.
217
O M I L I A X V I
i pentru aceasta este mijlocitor aezmntului de lege
<elui nou, ca fcndu-sg moartea spre rescwnprarea gre-
alelor, ce era n aezmntul de lege cel dinti, s ia
cei chemai fgduina ?notenirei celei venice. C undi
este dieat {testament), acolo trebuie s fie moarte celui ct
face dieata. C dieata ntru cei mori este ntrit, dt
vreme ce nc nu poate cnd este viu cel ce face dieata
Pentru aceia ?iici cea dinti f r de snge nu s-a nnoit
(Cap. 9, 1518).
Era firesc lucru ca muli dintre cei ce se gseau ma
slsbi, s nu cread fgduinelor lui Christos, sprijinin
du-se mai cu sam pe moartea lui, De aceasta folosin-
du*se Pavel, pune exemplul acesta nainte, i-l desfur
cu prisosin, pe baza obiceiului obtesc. Care este acest
obiceiu? Pentru aceasta tocmai, zice, trebuie a ne n
curaja. Pentru ce anume? Pentru c ne-mai trind cei ce
fac dieata, i murind ii, atunci testamentul lor este sigur,
i are putere. De aceia i zice: Mijlocitor este al ae
zmntului celui nou-. Testamentul ns se face aproape
de ziua cea de pe urm, i este astfel fcut, c pe uniia
i are de clironomi, iar pe alii lipsii de clironomie,
adec desmotenii. Tot aa i aici, cnd de pild pen
tru motenitori zice: Voiesc ca unde sunt eu, i acetiia
s fie, iar pentru cei desmotenii zice : Nu pentru
lume m rog, ci pentru cei ce vor crede prin cuvntul lor
ntru mine (Ioan 27, 24, 9, 20). Dieata iari are pe
de oparte cele ale testatorului, iar pe de alta cele ale
motenitorilor, aa c pe unele trebuie a le lua moteni
torii, pe altele a le face, adec a le mplini. Tot aa i
aici, cci dup ce li fgduiete multe, cere i cele din
partea lor, zicnd : Porunc nou dau vou. i iari,
dieata trebuie a avea mrturi, dar ascult ce spune ei,
zicnd: Eu simt cel ce mrturisec pentru mine nsu-mi,
i mrturisete pentru mine, cel ce m-a trimis pe mine, i
acela va mrturisi pentru mine vorbind despre Mn-
gitoriul, iar pe cei doisprezece apostoli trimindu-i la
predicare, li-a zis : Mrturisii naintea lui Dumnezeu
(I oan 13, 34, 8, 18, 15, 26).
i pentru aceasta, zice, este mijlocitor aezmntului
de lege celui nou. Dar oare ce nsamn mijlocitor?\
Mijlocitorul nu este stpn al lucrului pentru care mijlo
cete, ci a altuia este lucrul, i altul este mijlocitorul.
De pild, mijlocitor al unei cstorii este nu cel ce se
cstorete, ci cel ce conlucreaz pentru facerea csto
riei. Tot aa i aici mijlocitor ntie , Dumnezeu Tatl i
noi oamenii sa fcut Fiul. Nu voia a ni lsa nou Dum
nezeu Tat aceast motenire, ci era suprat fa de noi
i nemulmit, ca uniia ce eram nstrinai, iar el (Fiul)
sa fcut mijlocitor ntre noi i Tatl, pe care l-a ndu
plecat. Cum i n ce fel sa fcut mijlocitor? Ne-a adus
vorbe trimise nou de Tatl, i i-a dus vorbe de la noi.
i moartea a nfrnt-o. Eram deprtai de Tatl, i tre
buia s murim, el ns a murit pentru noi, i ne-a fcut
vrednici aezmntului su. Cu chipul acesta este sigur
i puternic aezmntul lui, care nu sa dat celor nevred
nici. La nceput, deci, el se gsia fa de noi ca tatl
fa de fii, dar fiindc am devenit nevrednici, trebuia a
fi pedepsii, iar nici dect a ne bucura de aezmntul
su.
Deci, pentru ce cugei lucruri mari, zice, de lege ?
Cci ne-a dus ntrun astfel de hal, nct nu puteam a ne
-mntui. C dac stpnul nostru nar fi murit pentru noi, :
legea nar fi avut putere, cci era neputincioas. Dar
aceasta o adeverete nu numai de la obinuina ob
teasc ; ci i dela cele petrecute n Testamentul vechiu,
ceia ce mai ales i convingea pre dnii. n legea veche
ns na fost nimeni care s se fi sfrit ca Christos, zici
tu; i atunci cum de era ea stabil i cu putere ? Prin
acela fel de a fi, cci i acolo era snge, precum i aici
este snge, iar dac acolo nu era sngele lui Christos,
tu s s nu te minunezi, cci era numai tip. Pentru aceia,
zice, nici cea dinti fr de snge nu sa noit. i ce va
s zic nu s'a noit? Adec na devenit puternic i
stabil, na fost ntrit. De aceia, zice, trebuia a fi sim
bolul aezmntului i al morii. Cci, dece, spune-mi,
cartea aezmntului a fost stropit cu snge ?
C dup ce s-a grit toat poronca dupre lege de ctr
Moisi la tot poporul, lund sngele cel de viei i de api,
cu ap i cu ln loie i cu isop, i pre ns-i cartea
i pre lot poporul a stropit, zicnd: acesta este sngele legei,
care a poroncit vou Dumnezeu (Vers. 19, 20). Pentru ce
spune-mi, este stropit cn snge cartea i poporul? de
ct c sngele acela ca i celelalte au fost tipuri de la
nceput a celor de dup aceasta. De ce apoi cu isop ?
Pentru c fiind fraged i des, inea concentrat n el sn
gele. De ce iari apa ? Apoi i aceasta ca caracteriznd
curirea prin ap. De ce apoi lna ? Era i aceasta lu
at, spre a inea concentrat sngele, astfel c snge i
ap erau acela lucru, cci botezul este simbol al pa-
timei lai.
nc si pre cort i pre toate vasele cele de slujb
219
aijderea cu snge le-a stropit. i numai cu snge toate
se curesc dupre lege, si f r de vrsare de snge nu se
face iertare (Vers. 21. 22.). De ce a pus el expresiunea?
numai ? De ce a corectat oare cum ideia dinainte ?
Fiindc acele nu erau curire desvrit, i nici ertare
desvrit, ci pe jumtate desvrit, i n cea mai
mic parte, pe cnd aici, Acesta este sngele meu al
legei cei nou, zice, care pentru voi se vars, spre ierta
rea pcatelor (Math. 26, 28). Unde este, deci aici car
tea ? Li-a curit cugetele lor; dnii, deci, erau crile
legei celei nou. Unde sunt vasele de slujb ? Unde este
cortul ? Dnii sunt i vase, i cort. C voiu locui ntru
ii, zice, i voi umbla . (II. Cor. 6, 16). Nu este aici nici
ln roie, i nici isop cu care se stropesc; i de ce ?
Pentru c curirea nu este trupeasc, ci duhovniceasc,
i sngele duhovnicesc. Cum ? Apoi sngele acesta nu
curge din trupul animalelor necuvnttoare, ci din trup
pregtit de Duhul. Cu acest snge nu Moisi, ci Christos
ne-a stropit, prin cuvntul su care zice: Acesta este
sngele meu al legei cei nou, spre iertarea pcatelor.
Cuvntul acesta n loc de isop muiat n snge, pe toi
ne stropete. Acolo se cura trupul pe dinafar, fiindc
curirea era trupeasc; aci ns, fiindc curirea este
duhovniceasc, intr n suflet, i-l cur, nu cum sar n
tmpla stropindu-1, ci curgnd n sufletele noastre.
Cei iniiai n sfintele taine, le tiu acestea. Trupurile
acelora erau stropite numai la suprafa, dup care iari
trebuia s se spele cel stropit, cci nu putea umbla pu
rurea plin de snge, pe cnd cu sufletul nu a, ci cu
nsei fiina sa se amestic sngele, fcndu-1 voinic i
curat, i ducndu-1 spre cea mai neexplicat frumusee.
La urm apoi arat c moartea este cauza nu numai a
ntrirei, ci i a curirei. i fiindc moartea se credea a
fi un lucru cu desvrire necurat, i mai cu seam moar
tea pe cruce, zice c a curit, i cu curire preioas,
i n cele mari. De aceia jertfele precedau, pentru sn
gele acesta; de aceia miei, de aceia n fine toate cele
lalte erau fcute.
Trebuia dar ca chipurile celor din ceruri cu acestea
s se cureasc, iar singure cele cereti cu mai bune jertfe
220
221
de ct acestea (Vers. 23). i cum sunt chipuri n cele
cereti ? i pe care le numete acum cele din ceruri ?
Poate cerul ? Poate ingerii ? Nimic din acestea, ci cele
ale noastre. Prin urmare cele ale noastre sunt n ceruri,
i cereti, chiar de sunt svrite pe pmnt. Fiindc i
ngerii sunt pe pmnt, de i se zic cereti, i cheru-
vimii pe pmnt sau artat, de i sunt cereti. i ce
spun eu c sau artat ? cnd ei petrec pe pmnt, cum
ar fi n ceruri. Nimic ns nu mpiedic la aceasta, cci
sunt cereti i aa. Iar petrecerea noastr, zice, este n
ceruri (Filipp. 3, 20) de i petrecem aici, tiar singure
cele cereti, adec, filosoflia cea din partea noastr, cei
chemai acolo cu mai bune jertfe de ct acestea. Ceia
ce este mai bun, de sigur c este mai presus de alt bun;
prin urmare buni sau fcut, i chipuri celor din ceruri.
Nici nu ar putea chipurile s fie rele, fiindc atunci ar
fi rele i acelea ale cror chipuri sunt.
) Deci, dac suntem cereti, i ne-am nvrednicit unei
astfel de puteri, s ne nfricoem, iubiilor. S nu mai
rmnem pe pmnt, cci cel ce voiete poate s nu r
mn pe pmnt, de vreme ce a rmnea pe pmnt,
sau a nu rmnea, atrn de voina i de modul de a
cugeta. De pild iat ce zic eu: Dumnezeu se zice c
este n ceruri. De ce oare ? Nu doar c El este mr
ginit n loc s nu fie una ca aceasta! i nici c a
lsat pmntul lipsit de prezena sa, ci o zicem aceasta
n raport cu ngerii ce stau naintea sa. Deci dac i noi
stm aproape de Dumnezeu, suntem i ceruri. i atunci
cemi pas mie de cer, cnd vd pe stpnul cerului
n faa mea, cnd eu nsumi devin cer ? *i la el vom
veni, zice, i sla la el vom face- (Ioan 14, 23). S ne
facem deci sufletul cer. Cerul este frumos i ncnttor
prin natura sa, i nici chiar n timp de iarn nu este
negru, i nici nui schimb faa, ci numai norii alun-
gndu-se l acopere pentru moment. Cerul are soare. S
avem deci i noi pre soarele dreptii. Am spus c noi
putem s devenim cer, i vd c ne este cu putin de
a deveni mai buni i de ct cerul. Cum ? Cnd avem n
*) Partea moral, tiu e deajuns numai de a voi virtutea, ci a nfrunta i n
cazurile ce se cer (Veron.).
noi pe stpnul cerului. Cerul ntot deauna este curat i
neptat, i nici n timp de iarn, nici n timp de noapte
nu se schimb. Deci i noi s nu ne schimbm, fie n
scrbe i necazuri, fie n uneltirele diavolului, ci s r
mnem n tot-deauna curai i neptai.
Cerul este nalt i departe mult de pmnt; aa s
facem i noi, adec s ne ridicm dela pmnt, i s ne
urcm la acea nlime. i cnd oare am putea s ne
ridicm de pe pmnt ? Cnd vom cugeta cele cereti.
Cerul este mai presus i de nori, i de tempeste, i de
nici una din acestea nu poate fi stpnit. Tot aa i noi
nu vom putea a 5 stpnii de cele contrare, dac vom
voi. Se pare c cerul sufere ceva din cauza norilor, de
i n realitate nu uiere nimic; tot aa i noi nu vom
ptimi nimic, chiar dac sar prea c ptimim. Precum
se ntmpl n timp de iarn, c cei mai muli nu tiu
de frumuseea lui, ci cred c sa schimbat, pe cnd cei
ce filosoteaz tiu bine c nimic nau suferit, tot aa se
petrece i cu noi n timpul necazurilor, cnd cei mai
muli cred c ne-am schimbat, i c necazurile ne-au
atins pn i inima, pe cnd cei ce filosoteaz tiu bine
c nu ne-au atins inima
S di venim cer, s ne ridicm la acea nlime, i
atunci vom vedea pe oameni c cu nimic nu se deose
besc de furnici. Nu vorbesc numai de cei sraci, i nici
de cei muli, ci chiar de ar fi cineva general, sau m
prat, totui acolo noi nu vom vedea nici mprat, nici
om de rnd; nu voiu ti nici ce este aur, sau argint,
nici ce este haina de mtase, sau purpur mprteasc,
ci pe toate le vom vedea ca pe nite muti; nici o tul
burare, nici un vuet, nici o strigare nu vom auzi, cnd
vom sta n acea nlime.
Dar, zici tu, cum ar fi cu putin de a ne ridica la
acea nlime, umblnd aici pe pmnt ? Nui spun c
numai cu vorbe, cii voiu arta cum prin fapte chiar sau
nlat la acea nlime. i cine sunt aceia ? Vorbesc de
cei de pe J ng Pavel, cari fiind pe pmnt, totui ereau
n ceruri. i ce spun eu de cer ? Aceia au fost ridicai
mai presus de ceruri, i de cerurile cerurilor, ba sau ri
dicat chiar pn la Dumnezeu. C i n e ne va despri pre
222
noi, zice, de dragostea lui Dumnezeu ? Necazul, au m
bulzeala, au goana, au foametea, au goliatea, au perirea,
au Sabiea ? i iari: Neprivind noi h cele ce se vd, ci
la cele ce nu se vd (Rom. 8, 35. II. Cor. 4, 18). Ai
vzut c ei nu se uitau la cele de aici ? i ca si art
c dnii ereu mai nali chiar de ct cerurile, ascult
ce spune Pavel: Pentru c cred eu c nici moartea, nici
vieaa, nici ngerii, nici cpiteniile, nici puterile, nici cele
ie sunt acum, nici cele viitoare, nici nlimea, nici adncul,
nici orice alt fptur nu poate s ne osbeasc pre noi
de dragostea lui Dumnezeu, care este ntnc Christos Iisus
Domnul nostru (Rom. 8, 38, 39). Ai vzut cum trecnd
toate pe dinaintea raionamentului su, el a gsit pe om
superior nu numai asupra- fpturei, ci chiar i asupra ce
rului, i a celorlalte? Ai vzut nlime de judecat ? Ai
vzut ce fel a ajuns fctorul corturilor, dac a voit ? El,
care toat vieaa i-a petrecut-o n agora? Nu este deci,
nu este nici-o piedic care s ne poat mpiedeca pre noi
toi, de a ne ridica mai pre sus de alii dac voim. C
dac noi covrim pre alii prin meteuguri de iot felul,
cu att mai mult va covri cel ce nu are nevoe de at
tea ostenele. Ce este mai greu de ct a umbla cineva
pe o funie ntins, ca pe es, i preumb!ndu-se pe sus
s se desbrace i mbrace, cai cum ar edea pe pat ?
Oare nu este att de nfricoat pentru noi acest fapt, n
ct pare c nici nu voim a vedea, ci ni vine de a tre
mura numai uitndu-ne la acea nlime? Ce este mai
greu ca ai nfinge cineva o lance n fa, i dup aceia
s pun deasupra un copil, ca astfeliu s ncnte pe pri
vitori? Ce poate fi mai greu ca a te juca mingea cu sa-
biea ? Ce?poate fi mai greu ca a cerceta cu amnunime
fundul mrilor? i n fine mii de alte meteuguri ar pu
tea spune cineva, ns de ct toate acestea cel mai uor
lucru, i puternic de a ridica chiar pe cineva la ceriu,
este virtutea, dac ns voim. Aici numai de voin e
necesar i atunci toate celelalte vin de la sine. Nu se
poate zice: nu pot, cci aceasta este o acuzare adus
Creatorului, de vreme ce dac ne-a fcut neputincioi, i
apoi ni poroncete de a face aa, de sigur c este o
acuzare ce i se poate aduce.
Dar, zici tu, cum de cei mai muli nu pot ? Pen
truc nu voiesc. De ce nu voiesc ? din cauza trndviei
lor. fiindc dac ar voi, negreit c ar putea. De aceia
i Pavel zice: Voiu ca toi oamenii s fie ca mine (I.
cor. 7. 7), fiindc tiea c toi puteau fi ca dnsul, cci
dealtmintrelea n-ar fi spus el aceasta, dac n-ar fi aa.
Voieti a fi aa? F nceputul numai. Spunemi, te. rog:
n toate celelalte aciuni omeneti, voi s zic de mete
uguri, oare dac voim a le cunoate este deajuns numai
de a voi, sau c este nevoie i de fapte? De pild iat
ce spun: voiete cineva s fie cpitan al unei corbii;
dar el nu zice: voiesc, ca i cum ar fi deajuns acea
sta, ci se apuc i de treab. Voiete a fi negustor, dar
nu zice numai: o voiesc, ci se apuc i de treab. In
fine n toate, ntreprinderile nu e deajuns numai de a
voi, ci trebuie a i face, pe cnd cel ce voiete a se sui
n ceriu o poate face numai cu voina. Cum se poate
ns face aceasta ? O dat cu voina trebuie a fi unite i
faptele, trebuie a ne apuca de lucru, trebuie a ne osteni,
cu care ocazie avem mpreun lucrtorii pe Dumnezeu.
Numai s voim,, numai pe lng voin s ne apucm
de lucru, s ne ngrijim, numai s ne punem n minte,
i apoi toate vor urma. Dar dac vom dormita, dac
sforind vom atepta s intrm n ceruri, cum vom pu
tea s motenim mpria cerurilor ? S voim, deci, iu
biilor, v rog, s voim. De ce s neguitorim totul nu
mai pentru vieaa aceasta, pe care mine o vom p
rsi ? S voim dar virtutea, care se ntinde i n veacul
viitor, i in care vom fi n veci, i ne vom bucura i de
venicile bunti. Crora fie ca cu toii s ne nvredni
cim, ntru Christos Iisus Domnul nostru, cruia mpreun
cu Tatl i cu Sf. Duh se cade slava, stpnirea i cin
stea, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
224
225
O M I L I A X V I I
C nu n sfinte fcute de mn au intrat Christos,
cele ce erau chipul celor adevrate, ci n. nsui cerul, ca
s se arate acum feei lui Dumnezeu pentru noi; iar ?iu
ca de multe ori s se adnc pe sine nsui, precum Arhie
reul intr n cele sfinte n tot anul cu snge strin, de
vreme ce s-ar fi czut lui de multe ori a ptimi de la
ntemeierea lumei. Iar acum odat la sjritul veacurilor
spre risipirea (desfiinarea) pcatului prin jertfa sa s-a
artat. (Cap. 9, 2426.)
Ebreii cugetau lucruri mari de templu! lor i de cor
tul mrturiei, pentru care i ziceau: Biserica Domnului,
biserica Domnului, biserica Domnului este (Ieremia 7, 4).
C pe nici o parte a pmntului nu s au cldit un ast
fel de templu, nu doar din cauza luxului, nici din cauza
frumuseei, nici din vr-o alt cauz. Dumnezeu cel ce a
ornduit a, a poruncit a se cldi cu mult mreie, de
oare-ce i dnii erau atrai mai mult de cele trupeti.
In perei avea crmizi aurite, i tot celui ce voiete i
este cu putin de a gsi aceasta n cartea Il-a a mp
railor, n prorociea lui Iezechiil, unde se poate afla i
ci talani de aur s-au cheltuit atunci. Al doilea templu
apoi a fost o cldire i mai strlucit, att prin frumu-
se, ct i prin celelalte toate. i nu era renumit numai
din aceast cauz, ci i pentru c era unul, i pentru c
pe toi i atrgea prin frumusea sa, cci veneau acolo
dela Babilon, sau i dela Etiopiea, i chiar dela margi
nile pmntului. Aceasta tocmai invedernd-o Luca n
Faptele Apostolilor, zice : .Paiii i Mideriu i Elami-
teriu, i cei ce locuiesc n Mesopotamiea, in ludeia i n
Capadochiea, n Pont i n Asia, n Frigia i "n Pam-
filia, n Egipet i n prile Libiei i ale Chininei (Fapt.
2, 5, 9, 10). Deci, toi acetia fiind de pe faa ntregului
pmnt, se adunase acolo, cci mare era renumele tem
plului Deci, ce face Pavel acum ? Ceia ce a fcut acolo
fiind vorba de jertfe, tot aceia tace i aici. C precum
acolo a pus pe moarte n locul lui Christos, tot aa i
aici pe ntregul ceriu la pus n locul templului. Si nu
15
226
numai aceast deosebire o invedereaz, ci i aceia c pe
preot l-a pus alturea de Dumnezeu, dupre cum zice :
<ca s se arate f e i i lui Dumnezeu*, aa c faptul este
nsemnat nu numai prin ceriu, ci i prin intrarea lui. Cci
na pus doar prin simboluri, precum a spus acolo, ci
vede pre nsui Dumnezeu. Ai vzut cum apostolul peste
tot locul vorbete de cele umilite numai pentru pogor'
mnt ? Dece te minunezi, zice, dac ceteti, c l-a pus
pre el ca Arhiereu ? -Nu ca de multe ori s se aduc
pre sine nsui, precum Arhiereul, i C nu n sfinte
fcute de mn au intrat Christos, cele ce erau chipul ce
lor adevrate. Prin urmare acestea.sunt adevrate, iar
acele tipuri, c i templul aa sau ntocmit, ca cerul ce
rului. Dar ce spui Pavele ? Dac nu intr n ceriu, oare
nu este de fa, cel ce este pretutindeni i toate le pli
nete ? Ai vzut dar c toate acestea sunt zise pentru
trupul su ? Ca s se arate, zice, acum naintea feii lui
Dumnezeu pentru noi. i ce va s zic pentru noi?
Sa ridicat cu jertf care poate mblnzi pe Tatl. Dar
ce ? spune-mi: Oare el era dumanul ? ngerii erau du
mani, iar el nu era. Cum c ngerii erau dumani, ascult
ce spune apostolul : S mpace toate cu sine, cele de pe
pmnt, ori cele dtn ceruri (Colos. 1, 20), aa c bine
a spus c au intrat n nsui Cerul, ca s se arate acum
naintea f e i i lui Dumnezeu pe?itru noi*. Acum sa artat
ns pentru noi, ns nu ca de inulte-ori s se aduc pre
sine nsui, precum Arhiereul intr n cele sfinte n tot
anul cu snge strein. Ai vzut cte deosebiri? n locul
expresiunei *de ?nulte-ori aici se zice odat, n loc de
cu snge strin, aici -pi'in jertfa sa, adec prin sn
gele sii. Mare este deosebirea. El deci, este i jertfa, i
jertfitorul. Ca dac nar fi fost as, si mai multe jertie
trebuia a aduce, i mai de multe ori a se rstigni. De
vreme ce ar f i trebuit el de multe-ori a ptimi, dela alc
tuirea lumei>. Aici d pe fa dogma, i zice, i dac
trebuia a proaduce multe jertfe, trebuia de multe-ori a
se i rstigni. Ar f i trebuii de multe-ori a ptimi dela
alctuirea lumei, zice, iar aici acum odat la sfritul
veacurilor. i dece *la sfritul ve-acurilor? Dup multe
pcate C dac ar fi fost acestea dela nceput, i nar
fi crezut nimeni, toate cele ale iconomiei ar fi fost z-
darnice c nu trebuia s moar Christos de a doua
oar, aa c i aceasta se cerea dar cnd dup aceia
multe erau pcatele, cu drept cuvnt atunci i el sau artat,
ceia ce spune apostolul i aiurea, zicnd : c unde sa
nmulit pcatul, acolo a prisosit darul (Rom. 5, 20).
Iar acum odat la sfritul veacurilor, spre rsipirea
pcatului prin jertfa sa sa artat-.
i precum, este rnduit oamenilor odat s moar, iar
dup aceia judecat, aa i Christos odat fiin j e r t f i t
(Vers. 27, 28). Arat apoi i de ce odat a murit: c sa
fcut pre de rescumprare pentru o singur moarte.
Precum este rnduit oamenilor odat s moar, zice.
Expresiunea aceasta c a murit odat, nsamn c a mu
rit odat, tnsamn c a murit pentru toti oamenii. Dar
ce ? Oare noi nu murim, sau mai bine zis, nu gustm din
acea moarte ? Murim de sigur, dar nu rmnem n moarte,
ceia ce va s zic c nici nu murim. Cci aceea este
tirniea morii, cnd adec nu se ngduie celui mort de
a se rentoarce la viea ; dar cnd dup ce moare ci
neva, nc vieaz, i o viea mai bun, apoi aceasta nu
este moarte, ci somn. Deci, fiindc urma a-i stpni,
moartea, de aceia a murit, ca pre noi s ne izbveasc.
Aa i Christos odat fiind jertfit, ca s ridice pcatele
multora. De cine jertfit? De sine adec. Aici l arat
pre el, nu numai preot l arat pre dnsul, ci i jertf,
i victim. Dup aceia pune i cauza zicerei, * j e r t f i t *.
Odat fiind jertfit, zice, c s ridice pcatele multora.
i de ce spune c ale multora, i nu ale tuturor?
Pentru c nu toi au crezut. Pentru toi au murit, de
sigur, ca toi s se mntuiasc ca din partea sa
cci moartea lui a fost n locul morii tuturor, i pentru
pcatele tuturor, ns dac nau ridicat pcatele tuturor,
este c nu toi au voit. Dar ce va s zic a ridicat ~~
pcatele ? Cum se ntmpl i cu jertfa ce noi o proa-
ducem, punem nainte i pcatele, zicnd: De am pc
tuit cu voie sau fr de voie, iart-ne, Doamne!, adec
c mai nti ne-am adus aminte de ele, i dup aceia ce-
rem iertare, tot aa sa petrecut i aici. Dar unde anume
227
a spus-o aceasta Christos? Ascult ce spune el: i pen
tru dnii eu m sfinesc pre mine nsu-mi (Ioan).
I at c au ridicat pcatele oamenilor i le-au nlat la
Tatl, nu doar spre a hotr ceva asupra lor, ci spre a
li ierta.
* Adoua oar f r de pcat se va arta celor cel ateapt
pre el, zice, spre rnntuire. Ce este fr de pcat ? Adec
se va arta nu ca s ridice pcatul, i nici c pentru
aceasta va veni de adouaoar, ca iari s moar, i nici
c fiind dator de a muri, a murit odat. Dar atunci
cum se va arta ? Pedepsind, zice. Dect, el n-a spus
aa, ci ceva mai vesel, zicnd: <tFr pcat se va arta
a doua oar celor ce'l ateapt pre el spre mntuire-, c
ne mai fiind nevoie de jertf, ca s-i mntuiasc, i ca
s fac aceasta dela faptele lor.
C avnd legea umbra buntilor celor viitoare, iar
nu nsui chipul lucrurilor, c i aceleai je rt fe (Cap. 10,1),
adec neavnd nsui adevrul. Pe ct vreme la o zu
grvire ntru-ct poart cineva colorile n coace i n colo,
nu este dect umbr, iar cnd se pun colorile pe plac
i se ntind precum trebuie, atunci se face chipul sau
.imagina, ntocmai aa a fost i legea, pentru care i zice:
c avnd legea umbra buntilor celor viitoare, iar nu
pe nsui chipul lucrurilor-, adec a jertfei, a iertrei.
*Cu aceleai jertfe care pururea n toi anii le aduc, nici
odat pre cei ce se aproprie nu poate s-i fac desvrii.
C ntralt chip ar fi ncetat a se aduce, pentru c n ar
avea mai mult nici o cunotiin de pcate cei ce slujsc
odat fiind curii. Ci ntru dnsele pomenirea de pcate
n fie-care an se face. C nu poale sngele taurilor i al
apilor s ierte pcatele. Pentru aceia intrnd n lume
zice\ jertfa i aducerea (prinosul) fiu ai voit, iar trupul
mi-ai ntemeiat. Arderile de lot i pentru pcat nu ai voit.
Atunci am zis: iat viu; n capul crii este scris despre
mine, ca s fac, Dumnezeule, voia ta. Mai sus zicnd c.
jertfa i aducerea Qprinosul) i arderile de tot, i pentru
pcat nu ai voit, nici ai poftit, cele ce se aduc dupre lege.
Atunci au z i s : iat viu ca s facs Dumnezeule, voia ta.
Ia cea dinti, ca s pun pe cea de adoua (Vers 29).
Ai vzut prisosina darului? Una este jertfa, zice-; aceasta
228
este jertfa adevrat, pe cnd acelea sunt multe, i tocmai
pentru c sunt multe, sunt neputincioase.
Dece trebuiau multe, spunemi, dac una singur era
deajuns ? Astfel c fiiind multe i pururea s se proa-
du;',, era dovada c niciodat ii nu se curau. Cum se
petrece de pilda i cu doftoriea: c dac este puternic,
i dattoare de sntate, i n stare de a izbvi pe bol
nav de toat boala i neputina, o singur dat ntrebuin
at, i tmduiete toat boala cci dac pus, sau
ntrebuinat o singur dat, ea face totul, prin aceasta
arat puterea ei, c nu are nevoie de a se adaoga din
nou, i acesta este tocmai rostul ei : de a nu se mai
adaoge, adec de a nu se mai repeta; iar dac se re
pet pururea, este dovada cea mai sigur, c nu poate
face nimic, pe cnd valoarea unei doftorii este de a nu
se ntrebuina de mai multe ori, ci numai odat tot
aa i aici. Cci, de ce cu aceleai jertfe se slujau puru
rea ? C dac erau slobozii de toate pcatele, nu ar fi
proadus jertfe pe fiecare zi. Erau astfel constituite, nct
c venic se proaduceau pentru ntregul popor, i dimi
neaa, i sara. Aa c faptul acesta era mai mult o acu
zare, iar nici dect o deslegare a pcatelor, o acuzare
a neputinei, i nici de cum o dovad de puterea lor.
i fiindc cea nti nu avea nici o putere, apoi se proa-
ducea i a doua, i aa mai departe, aa c era o hul
adus pcatului. Deci, dac proaducerea jertfelor era o
hul a pcatelor, apoi i c ele se aduceau pururea, era
o hul adus neputinei acelor jertfe.
Cu Christos ns sau petrecut cu totul din contr:
odat sa proadus, i este deajuns pentru vecie. Bine a
spus el c acelea sunt chipuri celor adevrate. Prin ur
mare chipurile (tipurile) au numai forma, nu ns i pu
terea, cum de pild cu portretele, unde se gsete nu
mai chipul omului, nu ns i puterea lui. Aa c ade
vrul i tipul, sau chipul adevrului, au ntre ele ceva
comun: chipul este egal, nu ns i puterea. Tot aa i
cu cerul i cu cortul mrturiei: chipul este egal, cci sunt
sfinte, pe cnd puterea i celelalte nu sunt egale. Dar
oare ce va s zic spre risipirea (desfiinarea) pcatului} >
Ce este risipirea ? Adec dispreuirea, desfiinarea, nu
229
mai are nici o putere pcatul, cci a fost desfiinat, cci
urmnd a fi pedepsit, na fost pedepsit, ci a fost scos
cu deasila. Cnd se atepta ca pe toi s-i nirqiceasc,
atunci tocmai a fost nimicit. Prin jertfa sa sa artat,
adec sa artat lui Dumnezeu i sa apropiat. Deci, s
nu cumva si nchipui, c dac preotul o fcea aceasta
de multe ori n cursul anului, apoi o fcea cum sar n
tmpla, iar nu pentru neputin, cci dac nu se fcea
pentru neputin, de ce se fcea ? Ne fiind rane, de sigur
c nici de doftorii nu este nevoie. De aceia a poroncit,
zice, de a se proaduce pururea, din cauza neputinei, i
ca s se fac pomenire de pacatele lor.
Dar ce ? Noi oare nu proaducem n fiecare zi ? Proa-
ducem de sigur, ns facem amintire de moartea lui, iar
moartea lui una este, i nu mai multe. Cum una i nu
mai multe ? Fiindc o singur dat sa proadus cu jertf,
precum i aceea ce se proaducea n Sfnta Sfintelor. Deci,
aceia este tip a acestiia, iar aceasta tip a aceliea. C
noi proaducem pururea ca jertfa pe acelai miel, nu acum
unul, mine un altul, ci n veci pe acelai, aa c o
singur j ert' este. Dar fiind vorba de aceasta, zici
tu, fiiindc se proaduce n multe locuri, apoi sunt i
mai muli Christoi ? Nici de cum, ci unul i acelai
Christos este pretutindeni, un trup, care este acelai i
acolo i aici. Deci, precum este un trup, dei se proaduce
n multe pri, i nu mai multe trupuri, aa i o singur
jertf. Arhiereul nostru este chiar el, care a proadus jertfa
ce ne curete pre noi. Acea jertf o proaducem i as
tzi, acea proadus i atunci, care nu se poate consuma.
Aceasta se face ntru pomenirea celor petrecute atunci,
precum zice: Aceasta s facei ntru pomenirea mea
(Luca 20, 19). Noi nu proaducem alt jertf, precum Ar
hiereul de atunci, ci aceiai o facem pururea, sau mai
bine zis, facem amintire de acea jertf.
(*) Dar fiindc am pomenit de aceast jertf, voiesc
a v spune puine cuvinte, vou celor iniiai n cele
sfinte, mici pri i nebgate n seam ca msur, ns
230
(*) Partea mora'. Despre sfnta i Dumnezeeasca mprtire, i c cei ce
se apropie de ea, trebuie a fi viednici i neprihnii cu vieaa; iar cei ce nu
sunt aa, chiar de sar apropiea o singur dat, i vor lua osnda, (Veron).
avnd n sine o mare folosin i o mare putere, cci
nu sunt ale noastre, cele grite, ci ale Sfntului Duh. Deci
ce este ? Muli din voi se mprtesc din jertfa aeasta
o singur dat n cursul anului, alii de dou, iar alii
mai de multe ori. Deci, cuvntul nostru este ndreptat
ctr toi, nu numai ctr cei de fa, ci i ctr cei ce
stau prin pustii, cci aceia mai cu sam o singur dat
n an se mprtesc, de multe ori i la doi ani. Deci ce?
Pe cari oare vom aproba noi ? Pe cei ce se mprtesc
odat, sau pe cei de mai multe ori, ori pe cei de mai
puine ori ? Nici pe cei deodat, nici pe cei de multe
ori, nici pe cei de puine ori, ci pe cei cu cuget curat,
pe cei cu inima curat, pe cei cu vieaa fr de prihan.
Uniia ca acetiia, apropii-se pururea, iar de nu sunt aa,
s nu se apropie nici odat. De ce ? Fiindc i iau cu
sine judecat, i osnd, i pedeaps nespus. i s nu
te minunezi de aceasta, c precum mncarea, ce prin na
tura sa este hrnitoare, cade ntrun stomac bolnav i
bicisnic, i vatm totul i stric, devenind cauza boale-
lor, ntocmai aa se petrece i cu mprtirea sfintelor
i Dumnezeetilor taine. Te bucuri de masa cea duhov
niceasc, de masa cea mprteasc, i tu i umpli gura
cu lut ? Eti uns cu mir, i tu te mnjeti cu putoare ?
Cci, spune-mi te rog: dup un an de zile primind Sfnta
mprtire, crczi tu c cele patruzeci de zile i sunt de
ajuns spre curirea pcatelor din trecut ? i dup tre
cerea unei sptmni te dedai iari celor dinti ? spune-
mi te rog: dac dup trecerea a patru-zeci de zile del a
nsntoarea ta de o boal lung, te dedai iari acelo
rai mncri aductoare de boli, oare nu ai pierdut i
munca ta dinainte ? De sigur c dac cele naturale se
mut, sau se schimb, cu att mai mult cele ale voie:
libere. De pild noi de la natur videm, i de la natur
avem ochii sntoi, ns de multe-ori din pricina ca-
chexiei ni se vatm nervul optic. Deci, dac i cele ale
naturei se schimb, oare cu att mai mult cele ale voin
ei. Patru-zeci de zile ntrebuinezi pentru sntatea sufle
tului, i poate c nici patru-zeci, i atepi ca s mbln
zeti pe Dumnezeu ? Te joci, o omule ?
Aceasta o spun, nu mpiedecndu-v de la apropierea
231
de cele sfinte odat n cursul anului, ci pentru c voiesc
a v apropiea perpetuu de ele. De aceia i preotul
cheam atunci cu voce mare pre sfini, fcnd prin vo
cea aceasta cu bgare de seam pre toi, ca nu cumva
s se apropie cineva nepregtit. C precum se ntmpl
cu turmele de oi, unde multe sunt sntoase, multe ns
sufr de rie, sau i glbaz, i de aceia se simte nevoia
de a le nchide, i a le osebi de cele sntoase,-tot
aa i n Biseric; fiindc unele din oile cuvnttoare sunt
sntoase, iar altele bolnave, apoi prin vocea preotului
se face deteptarea tuturor celor de fa ndemnndu-i
i chemndu-i. Si fiindc nu este om care s stie cele ale
* . >
aproapelui, dupre cum zice: c cine tie cele ale omului,
f r numai duhul omului, carele este ntru dnsul (I.
Cor. 2, 11)? de aceia sloboade aceast voce, dup ce
sa sfrit ntreaga jertf; aa c nimeni s nu vin cum
sar ntmpla la izvorul cel duhovnicesc. Cci i cu tur
mele de oi (nimic nu ne mpiedic de a ntrebuina iari
acelai exemplu) facem acelai lucru: pe cele bolnave le
nchidem nuntru, inndu-le la ntuneric, nedndu-le
aceiai hran ca celor sntoase, i nelsndu-le la aer
curat, sau s mnnce iarb verde, i s bea din izvoa
rele cele de afar, aa i aici: vocea preotului ine locul
legturilor de care face uz pstorul oilor necuvnttoare.
Nu poi zice: Nara tiut, nu am cunoscut c faptul
acesta este urmat de primejdii. Tocmai de aceia deci,
i Pavel o mrturisete aceasta. Dar tu zici: apoi nu
am cetit. Aceasta ns nu poate fi o dezvinovire din
parte-i, ci chiar o nvinovire, cci n fiecare zi intri n
biseric 1), i nc nu o stii aceasta ?
Dar ca nu cumva s poi pretexta ceva n aceast
privin, de aceia preotul cu voce puternic, cu strigare
nfricoat, ntocmai ca i un predicator care ridic mna
!a nlime, stnd el singur sus, i fiind vzut de toi,
strig, zic, cu voce puternic n acea tcere sfint, i pe
1) Aceasta este o mrturisire preioas pentru noi, spre a vedea ct de
departe suntem noi cei de acm, de cretinii de prin secolele cele dinti
dup Christos ! Aceia, dup mrturisirea Sf Chrisostom, se duceau n fiecare
zi la biseric,iar dintre noi cei de astzi muli sunt. i nc muli de tot,
cari nu se duc la biseric cu anii !.... i apoi ne vicrm de stricarea mora
vurilor i de mpuinarea credinei.
233
unii i chiam, iar pe alii i d Ia oparte aa zicnd
fcnd aceasta nu cu mna, ci cu limba, care e mai pu
ternic de ct mna. C vocea aceea izbind auzul nos
tru, ntocmai ca i o mn pe unii i mpinge l o parte
i-i scoate afar, iar pe alii i bag nuntru i i pun<
de fa. Spune-mi, te rog: oare la lupteie Oiimpiace ru
se ridic vestitorul i strig cu voce mare i puternic
este cineva care acuz ps acest lupttor i s zic
acesta este rob, este tlhar, are purtri rle? de i de
altfel luptele acelea nu sunt ale suflatului, ci ale put.erei
ale trapului. Deci, dac acolo unde e vorba de exerci
iul trupului, i nc ss face mult examinare a inteniu
nei aceluia, apoi cu att mai mult aici unde sufletul le
face pe toate. St, deci, i aici predicatorul nostru nu
capul fie-cruia. Stpnind i aducnd, ci stpnind deo
data capetele tuturor celor dinuntrul bisericei, i prir
vocea sa, nu las pe alii ca s li aduc niscareva nvi
noviri, ei i pune chiar pe dnii de judectori ai lor,
cci nu zice: l nvinovete cineva pe acesta? ns
ce? Se nvinovete cineva pe si ne cci cnd el
zice : Sfintele Sfinilor aceasta spune, adec c dac
cineva este sfnt, s nu se apropie. i nu cum s-ar n
tmpla zice ca s fie curat de pacate, ci sfnt, cci pe
sfnt l face nu numai izbvirea de pcate, ci i prezena
Duhului i bogia faptelor bune. Voiesc, zice, nu nu
mai ca s v splai de murdrie, ci nc s devenii
chiar albi i frumoi. C daca mpratul Babilonului ') ale
gnd dup luarea n robie pe tinerii cei mai frumoi la
fa i mai bine fcui, cu att mai mult noi cei ce stm
de fa la masa mprteasc trebuie a fi frumoi la fa,
bine formai, avnd podoabe aurite, mbrcminte curat,
nclminte mprteasc, faa sufletului frumoas, nf^
urndu-I n podoabe de aur, i ncingndu-1 cu cureaua
adevrului. Unul ca acesta, deci, apropie-se, i ating-se
de paharul mprtesc. Iar dac unul ca acesta este m
brcat cu zdrene murdare, este zoios i nesplat i totui
ndrznete a ntr la masa mprteasc neajungndu-i
cele patru-zeci de zile pentru ai spla pcatele trecute,
') A se vedea cartea Prorocului Daniil cap. 1 vers 9 i urmtorii.
privete ce va ptimi. C dac gheena nu este deajuns
pentru pocina iui, de i este venic, de aceia este
i venic cu att mai mult acest timp scurt. In acest
timp nu putem a arta o pocin puternic, ci slab de tot.
naintea mpratului trebuie a sta mai cu sam eunuci,
eunuci zic, cari sunt albi cu cugetul, neavnd nici o pat
sau prihan, ci au cugetarea nalt, iar ochiul sufletu
lui plcut i ptrunztor, ager i scruttor, i nu dormi
tnd i plecat n jos, avnd o mare libertate departe
fiind de neruinare i obrznicie, detept, sntos, nici
prea serios i posomort, dar nici prea distrat i vesel
peste msur, sau molatic. Un astfel de ochiu noi suntem
stpni de a-1 forma, de a-1 face i ager i bun. Cnd noi
nul ntoarcem nici-odat spre fum sau spre praf i ce
nu cci astfel sunt toate cele omeneti ci spre au
rora cea ginga i plpnd, spre aerul cel uor, spre
cele din nlime care sunt nsoite de . o mare linite i
curie, cum i de o mare mulmire, l vom cpta de
ndat, i-l vom mputernici dezmerdndu-se cu o astfel
privelite sfnt. Ai vzut bogie nesfrit? S nui n
torci de acolo ochiul tu, cci n partea ceealalt este no-
roiu, este fum, negur vtmtoare, ntunerec i mare
nelinite, cum i o mulime de griji. Ai vzut om exer
citnd justiia, mulumit cu ale sale, i a crui ngduin
este mare fa de alii, care de nimic nu se ngrijte,
i de nimic din cele de aici nui bate capul? Fixaz i
ochiul tu acolo, il vei face cu mult mai bun i mai
Strlucit de ct al aceluia, desftndu 1nu cu florile p
mntului, ci cu aede ale virtuei: cu nelepciunea, cu
rbdarea, cu blndea, i cu toate celelalte. C nimic nu
tulbur ochiul att de mult, ca o contiin rea. Tur-
buratu-s'a de ?nnie ochiul meu (Ps. 6, 8) zice, aa c
nimic nu poate s-l ntunice att de mult, ca mustrarea
cugetului. De o astfel de mustrare, deci s-l scpm, i
s-l facem v'oinic i puternic, hrnindu-se tot-deauna cu
sperane bune. Fie deci, ca noi cu toii s ne ctigm
un astfel de ochi, cum i celelalte nsuiri ale sufletului
s le avem aa, precum le voete Christos, ca asttel s
ne facem vrednici de dnsul, i s ne ducem acolo un
de el voiete, dupre cum zice: -Voesc ca unde sunt eu
234
235
i aceia s fie, ca s vad slava tnea> (Ioan 17, 24). C
reia fie ca cu toii s ne nvrednicim prin Christos Iisus
Domnul nostru, cruia mpreun cu Tatl i cu Duhul
Sfnt, se cade slava, stpnirea i cinstea, acum i pu
rurea i n vecii vecilor. Amin.
O M I L I A X V I I I
*-Mai sus zicnd c jertfa, i aducerea i arderile de
tot, i pentru pcat, nu ai voit, nici ai poftit cele ce se
aduc dupre lege. Atunci au zis, iat viu, ca s fac, Dum-
mezeule, voea ta. Ia cea dinti, ca s pun cea dea doua
ntru care voie suntem sfinii, prin jertfirea trupului lui
Iisus Christos odat. i tot preotul st n toate zilele de
slujte, i de multe-ori aduce aceleai jertfe, care nici
odat nu pot s curasc pcatele. Iar acesta o singur
jertf aducnd pentru pcate, n veci au ezut deadreapta
lui Dumnezeu, nc ateptnd pn cnd se vor pune v rj
maii lui aternut picioarelor sale (Cap. , 10, 8-13).
In cele xle dinainte au artat c jertfele sunt nefolosi
toare pentru desvrita curire, fiind numai tipuri, i
avnd mari lipsuri. Dar fiindc i sar fi putut rspunde:
apoi dac erau tipuri, cum de nau ncetat, nipi nu sau
dat la o parte, venind adevrul, ci nc se svresc ?
Tocmai aceasta face aici, artnd c acum nu se mai
svresc nici ca tipuri, cci nu de acestea primete Dum
nezeu. Iar aceasta el o dovedete nu cu Noul Testa
ment, ci mrturiea cea mai puternic o aduce dela Pro
roci, c acum se sfresc i nceteaz, i c n zdar le
mai fac acum, mpotrivindu-se pururea Sfntului Duh. i
arat cu prisosin, c nu acum au ncetat acestea, ci
dela nsi venirea lui Christos, _ sau mai bine zis, chiar
i' mai nainte de venirea lui, i cum nu la urm le-a
desfiinat Christos, ci mai nainte au fost desfiinate, i
dup aceia a venit, mai nainte au contenit acelea, i
numai dup aceasta a venit. i pentru ca s nu zic c
i fr de asemenea jertfe puteam s mulmim pe Dum
nezeu, iat c a ateptat ca acelea s se suroe prin aces-
tea, i dup aceia a venit. C jertfa i aducerea, zice,
nu ai voit. Totul a resturnat prin acestea, i dup ce
zice n general, la urm spune i n special, zicnd : ar
derea de tot, i pentru pcat, nu ai voit. Aducere se
numea tot ce era afar de jertf. Atunci au zis : iat
viu. De cine se vorbete oare aici? De nimeni altul,
dect de Christos. Prin expresiuunea nu at voit nu
nvinovete pre cei ce aduceau, invedernd c nu pen
tru rutatea lor nu primete, dupre cum spune n alt
parte, ci pentru c lucrul va fi desfiinat la urm, i se
va arta c nu are nici o putere, i nici vre-un timp po
trivit. Deci ce va s zic dac se proaducea de multe
ori jertfe ? Prin urmare nu numai de la faptul c se adu
ceau de multe-ori, se dovedea c acele jertfe erau fr
folos, c erau neputincioase i cu nimic nu ajutau, ci i
pentru c nu erau primite de Dumnezeu. Aceasta inve-
dernd-o i aiurea, zice c <de ai f i voit jertfa, ai fi
dat, dovedind i prin aceasta c nu o voiete.
Deci, nu jertfele sunt voia lui Dumnezeu, ci voia lui
Dumnezeu este desfiinarea jertfelor, i deci dnii jertfesc
contra voei lui. Ce nsamn: ca s fac voea ta ? A
m proaduce pre mine singur, zice, aceasta este voia lui
Dumnezeu. Deci, a jertfi nu este voia lui Dumnezeu. i ce te
minunezi dac acum nu este voea lui Dumnezeu, pe cnd
nici chiar la nceput nu a fost ? Intru care voe suntem
sfinii. Prin acestea arat c nu jertfele cursc pe
oameni, ci voea lai Dumnezeu. C cine a cerut acestea,
zice, din minile voastre (Isaia 1, 12) ? Dece atunci a
poroncit ? Ca pogormnt sau concesiune. C precum Pa-
vel zice: Voiesc ca toi oamenii s fie precum sunt eu n-
su-mi (I Cor. 7, 7), i iari n alt loc : Voiesc ca cele
tinere s se mrite, i s nasc copii (I. Timoth. 5, 14)
i pune astfel dou voini, ns nu amndou utit ale
lui, de i poroncete ; ci una este a lui, pentru care o
pune fr a arta pricina pe cnd cealalt dei o vo
iete, totui nu este a lui, pentru care o pune cu
pricina la un loc, cci dup ce mai nainte le-a n
vinovit pe cele tinere, c au fugit de Christos, la
urm adaoge: voiesc ca cele tinere s se mrite i s
nasc copii, tot aa i aici iconomisete lucrul fcnd
236
concesiuni, cci voina cea dinainte, de a se face jertfe,
nu era a lui. Tot aa i de moarte zicnd, c nu voiesc
moartea pctosului ci s se ntoarc i s fie viu, aiu
rea ns zice, c nu numai c a voit, ci nc a i poftit,
ceia ce sunt contrare una alteia, cci pofta sau dorina
este o voin prin ntindere. Cum deci, dac nu o voieti, >)
aiurea totui o doreti, ceia ce este semnul unei voini
grozave ? Aceasta se poate spune i aici.
* Intru care voie suntem sfinii zice. Cum anume sfin
ii, nsu-i el o explic, adognd: prin jertfa trupului
lui Iisus Christos odat. i tot preotul st n toate zilele
de slujete, i de multe-ori aduce aceleai jertfe. Prin ur
mare a sta este semn c slujte; deci a edea este semn
a fi slujit. Iar acesta o jertf aducnd pentru pcate,
n veci au ezut deadreapta lui Dumnezeu, nc ateptnd,
pn cnd se vor pune vtjmaii lui aternut picioarelor
sale. C cu o jertf au svrit pururea pre cei ce se
sfinesc. z ne mrturisete nou i Duhul S f n t (Vers.
14, 15). A spus c acelea nu se proaduc, iar aceasta a
dovedit-o din cele scrise, i din cele nescrise, ba chiar
a adus de fa un citat profetic, zicnd: c j e rt f a i
aducerea nu ai voit. A spus apoi c a iertat pcatele,
iar aceasta o adeverete tot cu o mrturie scris, zicnd:
i ne mrurisate nou i Duhul Sfnt, c dup ce mai
nainte au zis: acesta este aezmntul de lege, care voi
face cu ii dup zilele acelea, zice Domnul, dnd legile
mele n cugetele lor, i n inimile lor le voi scrie pre ele
apoi zice: i de pcatele lor, i de fr de legile lor mai
mult nu-mi voi aduce aminte, fr unde este iertare de
acestea, mai mult nu este jertf pentru^ pcat (Vers. 16, 18).
Prin urmare cnd a dat aezmntul, a iertat pcatele,
iar aezmntul la dat prin jertf. Deci, dac a ier
tat pcatele printro singur jertf, nu mai este ne
voie de a dOua. A ezut deadreapta lui Dumnezeu,
nc ateptnd, zice. i dece a amnat ? Ca s
pun pe vrjmaii si aternut picioarelor sale. Ca cu
o iertf au svrit pururea pre cei ce se sfinesc. Dar
237
*) Pasajul acesta e foarte confuz, cci nu cunoatem nici un Ioc din sfnta
scriptur, n care s se spun c Dumnezeu nu numai c voiete moattea
pctosului, ci chiar o i dorete.
poate ar zice cineva: i dece oare nu i-au pus ndat? >
Pentru credincioii, cari urmau a se nate. De unde putem
pricepe c vor fi pui aternut picioarelor sale ? De acolo
c au ezut. A pomenit iari de acea mrturie care zice:
Pn ce voiu pune pe vrjmaii tei aternut picioarelor
tale, iar vrjmaii lui sunt Iudeii. Dup aceia apoi,
fiiindc a fost zis: pn ce voiu pune vrjmaii tei aternut
picioarelor tale foarte mult se grbeau, i din aceasta
cauz toate cele atingtoare de credin Ie pune dup
aceasta. i cine pot fi acei dumani, dac nu necredin
cioii n genere i demonii ? cci nu sunt numai Iudeii.
Vorbind apoi de supunerea lor cea mare, nu spune simplu:
se vor supune, ci i voiu pune aternut picioarelor tale.
(') S nu fim deci dintre dumanii lui Dumnezeu, iar
dumanii lui sunt nu numai Iudeii i necredincioii, ci toi
acei ce au viea plin de necurenii, c nelepciunea
trupului vrjmae este lui Dumnezeu, c legii lui Dumnezeu
nu se supune (Rom. 8, 7). .Dar ce ? zici tu; i aceasta
este vinovie ! Ba nc chiar mare vinovie, cci cel
ru, pe ct timp este ru, nu poate s se supun, dar
a se preface, a se schimba, aceasta o poate face.
Deci s scoatem din noi cugetele cele trupeti. i care
sunt cugetele cele trupeti ? Acelea care fac ca trupul s
nfloreasc i s-i mearg bine, iar sufletul s fie bolnav
i s-i mearg ru, ca de pild : bogiea, dezmerdarea,
slava; toate acestea sunt ale trupului, sunt aa zicnd
dragostea trupului. Deci s nu ne ndrgostim peste m
sur de acestea, ci s alungm, adec s iubim srciea
n totdeauna, cci aceasta e un mare bun. Dar, zici
tu, srciea face pe cineva umilit i dispreuit. Apoi
tocmai aceasta ni trebuiete, cci se potrivete mult cu
nevoile noastre. Srciea, zice, smerete pre om, i iari
Christos: Fericii cei sraci cu duhul. (Proverbe 10,4.
Math. 5,3). De aceasta eti scrbit, c ai nainte-i o cale
care te duce la virtute ? Nu tii c srciea ni d nou
mult curaj ? Dar nelepciunea sracului este nebgat
n sam-, i aiurea: bogie i srcie nu?ni da, i iari
238
(') Partea morala. Nu numai Iudeii i cei necredincioi s'int dumanii Iui
Dumnezeu, ci i cei ce au o viea necurat, i comparaiune ntre cei bogai
i cei sraci. (Veron).
*din cuptorul srciei te-am scos*. (Ecles. 9, 16. Prov.
30, 8. Isaia 48, 10). Deci, dac bogiea i srciea este
dela Domnul, apoi srciea este rea, sau bogiea ? Dece
dar sunt spuse acestea ? Acestea se ziceau n vechiul
Testament, unde se tcea mult vorb de bogie, unde
srciea era foarte dispreuit, unde una era blstemat,
iar cealalt binecuvntat. Acum ns nu este aa. Voieti
poate a auzi laudele ce se aduc srciei ? Apoi chiar
Christos o avea, cci zice: Iar fiul omului nu are un
de s-i plece capul (Math. 8, 20) i iari zicea uce
nicilor: Nu v ctigai aur, nici argint, nici dou haine
(Ibid. 10, 9. 10). Tot aa i Pavel scriind zicea: Ca
mine avnd, i toate avndu-le (II. Cor. 6, 10). i Petru
zicea celui chiop din natere: -Argint i aur nu este la
mine (Fapt. 3, 6). i chiar n Testamentul Vechiu, un
de era att de admirat bogiea, cine oare erau acei ad
miratori? Nu cumva poate Ilie, care afar de cojoc nu
avea nimic? Nu cumva Eliseiu ? Nu cumva I oan? Deci,
nimeni s nu se cread umilit pentru srcie. Nu sr-
ciea este care face pe om umilit, ci bogiea, care sile
te, pe om la multe trebuini, i-l mping spre a avea mai
multe plceri. Cine era mai srac de ct Iacob, spune-
mi, care zicea: Demi va da rriie Domnul meu pne s
tnnnc, i hain s m mbrac (Cartea Facer. 28, 20) ?
Aa dar erau fr curaj cei de pe lng Ilie i Ioan ?
Oare nu acela a mustrat pe Ahav, iar acesta pe I rod?
Acesta zicea Nu i se cuvine-ie de a avea pe femeia lui
Filipp, fratele tu (Marc. 6, 18), iar Ilie mustra cu pu
tere pe Ahav, i zicea: Nu rzvrtesc eu pre Israil, ci
tu i casa tatlui tu* 011. Imp. 18, 18).
Ai vzut deci, c tocmai srciea face pe om mai cu
curaj? Bogatul este rob, supus la pagube, i dnd prici
n tot celui ce voiete de ai face ru, pe cnd cel ce nu
are nimic, nu are a se teme nici de perderea averei,
nici de condamnaiuni. Dac srciea ar face pe cineva
fr de curaj, de sigur c n-ar fi trimis Christos pe uce
nicii si n plin srcie, la un lucru unde se cerea mult
curaj. Sracul este foarte curajos, i nu poate fi nedrep
tit sau s ptimeasc ceva ru, n timp ce bogatul este
uor de lovit din toate prile, i se ntmpl cu el ace-
239
lai lucru ta . i cu unul, care fiind nfurat cu multe
haine ar putea fi prins i tras cu funii cu mult uurin
, pe cnd unul gol cu greu ar putea fi prins. Tot aa
i aici se ntmpl cu bogatul sl ugi , aur, arine, mii de
alte lucruri, mii de griji, mii de mprejurri i de nevoi
tace ca el s fie uor de stpnit.
Nimeni, deci, s nu mai considere srciea ca o cauz
*
de necinste. C dac virtutea este de fa toat bog-r
iea lumei fa de dnsa nu preuiete nici ct un gunoiu,
sau o bucat de lut. Aceasta deci s o alungm, dac
voim a ntr ntru mpriea cerurilor. Vinde, zicer
toate ale tale i le d sracilor, i vei avea comoar n
ceruri (Math. 19, 21 23), i iari: Cu anevoie este de
a ntr bogatul ntru mpriea cerurilor Ai vzut, c
chiar nefiind srcie, totui trebuie a o cuta ? Cci ast
fel de bun este srciea: ea este un conductor sigur
care conduce pe om pe crarea ce duce spre ceriu, ali
fie pentru lupttori, gimnastic bun i minunat, liman-
prielnic i linitit. Dar, zici tu, am multe nevoi, i nu
voesc a ntinde mna la altul. Dar chiar i n aceasta
bogatul este mai pre jos de tine, cci pe cnd tu ceri
poate pentru hrana ta, acela cere pentru mii de lucruri
necinstite, pentru lcomie. Astiel c bogaii sunt ceice
au nevoie de multe, i cele de mai multe-ori nevrednice
de dnii, ba de multeori se gsesc n nevoi mai mari
de ct cei din rndurile ostailor- i a robilor. Sracul
ns nu are nevoie nici de mprat, i chiar de ar srci
cu totul, el este admirat, fiindc a ajuns aici, dei i sta
la ndemn de a se mbogi.
Nimeni, deci, s nu se plng de srcie, ca i cum
ar fi pricina a multor rle, i nici s contrazic pe Chris
tos, care a numit srcia perfeciunea virtuei, zicnd :
*De voieti a f i desvrit-, cci aceasta a spus-o i cu
cuvintele, a artat-o i cu faptele, i prin ucenici ne-a
nvat a o urma. S urmm deci srcia, pentru c ea
este un mare bun tuturor celor ce sunt treji. Poate uniia
dintre cei ce ascult o vor lua aceasta ca un semn ru;
nu rr ndoiesc, cci boala aceasta a bogiei este foarte
ntins printre cei mai muli oameni, i att de mare
este tirania banilor, nct c nu pot suferi nici chiar vor-
240
bele, i Ie iau n nume de semn ru. Departe ns s fie
de sufletul cretinului o astfel de credin, cci nimeni
nu poate fi mai bogat de ct cel ce i-a ales de bun
voie srcia. Cum aa ? V voiu spune eu, i dac voii
vil voiu dovedi mai bogat i de ct mpratul. Acela
are nevoie de multe, i venic este ngrijoros temndu-se
ca nu cumva s-i lipsasc cele pentru ntreinerea oastei,
pe cnd acesta toate le are cu mbelugare, nu se teme
de nimic, i chiar de se teme, nu ns pentru attea ne
voi. Cine, deci, spunemi, este mai bogat ? Cel ce In fie
care zi se ngrijete de a aduna multe, i s teme nu
cumva s-i lipseasc ceva, sau cel ce nu adun nimic,
i totui are cu mbelugare, neavnd nevoie de nimic ?
Aa dar virtutea i frica de Dumnezeu d omului curaj,
iar nici decum banii, ba nc acetia i robesc pe om.
<Ospee le, zice, i darurile orbesc ochii nelepilor, f i ca
zbala n gur abat mustrrile. (Sirah, 20, 30). Privete
cum acel srac, Petru, a pedepsit pe Anonia. Oare nu
unul era bogat iar celalalt srac ? Dar privete cum
unul vorbea cu ndrzneal i zicea: o.Spune mie, de ai
vndut cu atta arina> (Fq.pt. 5, 8)? iar celalalt res-
punznd : *Aa, cu atta.
Dar, zici tu, cinemi va da mie acel curaj de a fi
ca Petru? Este cu putin de a fi ca i Petru, dac
voieti: arunc de la tine tot ce ai, mparte i d sra
cilor, urmeaz apoi lui Christos, i vei fi ca acela. Dar
cum? zici tu; acela fcea minuni. Apoi aceasta este care
fcea pe Petru admirat; sau curajul lui cel venit din viaa
lui cea curat ? Nu auzi ce spune Christos: Nu v bucu
rai ca demonii se pleac vou (Luca 10, 20).? Dac
voieti s fii desvrit, ascult ce spune Petru: Argint
i aur nu este la mine, ceia ce am, aceia i dau. Deci,
dac cineva are argint i aur, acelea nu le are. Dar,
zici tu, sunt muli, care nu au nici pe unele, nici pe
altele. Apoi acetia nu cu bun voia lor sunt sraci,
fiindc cei ce de bun voia lor sunt sraci, au toate bu
nurile. C dac poate nu nvie morii, sau nu vindec pe
cei ologi, dar ceia ce este mai mult de ct toate, e c
dnii au curaj ctr Dumnezeu, iar n acea zi vor auzi
acea fericit voce: Venii binecuvntaii printelui meu
241
1G
(Math. 15, 3436).. Ce poate fi mai bun de ct aceasta?
Motenii, zice, mpriea cea pregtit vou de Ca n-
temierea lumei; c am flmnzit, i mi-ai dat s mnnc;
am nsetat, i mi-ai dat de am but; strein am fost, i
m-ai osptat; gol am fost, i m-ai mbrcat; bolnav am
fost i n temni, i m-ai cercetat. Deci, iubiilor, s fu
gim de lcomie, ca s putem a dobndi mpriea ce
rurilor. S hrnim pre cei sraci, ca astfel s hrnim pre
Christos, i s ne facem mpreun clironcmi ai si, ntru
Christos Iisus, Demnul nostru, cruia mpreun cu Tatl
i cu sfntul Duh se cade slava, stpnirea, i cinstea,
acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
O M I L I A X I X

Drept aceia, frailor, avnd ndrzneala a intra intru
cele sfinte prin sngele lui Iisus Christos, pre cale nou
i vie, pre care o au nnoit nou prin catapeteazm, adec
prin trupul su, i pi eol mare peste casa lui Dumnezeu,
s ne apropiem cu inim adevrat ntru plinirea credin
ei, fiind curii n inimi de contiina cea rea, i splai
n trup cu ap curat, s inem mrturia ndejdii ne
smintit (Cap. 10, 1923).
A artat ct de mare este deosebirea Arhiereului, a
jertfelor, a cortului, a aezmntului, a fgduinei, cci
pe cnd unele sunt temporale, celelalte sunt venice,
unele aproape a disprea, altele remnnd pururea, u-
nele dispreuite, iar altele desvrite, unele tipuri,
iar altele adevruri. * Nu dupre legea poroncii trupeti,
zice, ci dupre puterea viei cei nesfrite, i iari: Tu
preot n veac (iat aici continuitatea i perpetuitatea pre
otului). A artat apoi i despre aezmnt, c acela este
vechiu, zicnd: C ce se nvechete, zice, i nbtrnete,
aproape este de peire (Cap. 8, 13), iar c acesta este
Nou, avnd cu dnsul i iertarea pcatelor, pe cnd acela
nu are nimic din ale acestuia, dupre cum i zice: C
legea nimic n a sevrit, i iari: jertfa i aducerea
nu ai voit. Aceea este fcut de mn omeneasc, iar
243
aceasta nu este aa; aceea avea api i snge, iar aceasta
pe stpnul; aceea avea pe preot stnd, iar aceasta 11
are eznd. Deci, fiindc toate acelea sunt inferioare, iar
acestea superioare, deaceea zice: Drept-aceia frailor,
avnd ndrzneal. Cum ndrzneal ? Dupre cum, zice,
pcatele fac pe cineva a fi cu sfieal i a se ruina, tot
aa i virtutea l tac cu ndrzneal, i devine mpreun
motenitor, bucurndu-se de o mare dragoste, fiindc i
sa iertat totul dinainte, A intra, zice, ntru cele sfinte.
Ce nelege el prin aceast expresiune ? Ceriul i intrarea
n cele spirituale. Pre care o au noit, adec pre care
o a pregtit, i pe care a nceput a merge. nnoire se
numete nceputul ntrebuinrei unui luCru, deci pe care
a pregtit-o, zice, i pe care el a pit.
Pe cale nou i vie> zice. Aici vorbete de plinirea
credinei. Pe cale nou zice. Se grbete parec de a
arta c oale sunt superioare, de vreme ce acum sau
deschis porile cerurilor, ceiace nici pe timpul lui Abraam
nu sa petrecut. .Calea nou, zice i vie, cci cea nti
cale a fost acea a morii, care ducea la iad, pe cnd
aceasta este calea vieei. i nu a numit-o calea vieei, ci
vie-, adec pe calea care rmne vie. *Prin catapa-
teasm, zice, adec prin trupul su. C trupul su a
deschis pentru ntiai dat acea cale, pe care a noit-o,
i pe care el, singur a pit. Cu drept cuvnt l-a numit
catapateasm, cci cnd sa ridicat la nlime, atunci
sau vzut cele din ceriuri.
< S ne apropiem, zice, cu inim adevrat. Dece s
ne apropriem ? De sfini, cu credin, cu slujb duhovni
ceasc. Cu inim adevrat ntru plinirea credinei,
adec c nimic nu este vzut, nici preotul, nici jertfa,
nici jertfelnicul, dei dealtmintrelea nici preotul acela
nu era vzut, cci sta nuntru, pe cnd ceilali toi i tot
poporul sta afar. Aici ns nu numai atta sa petrecut,
c preotul a intrat n sfnta sfintelor, ci c i noi vom
intra, pentru care i zice: *ntru plinirea credinei. Dealt
mintrelea se poate ca cineva s cread, n acelai timp
s se i ndoeasc, cum sunt de pild astzi muli cari
zic, c va fi nvierea unora numai, iar altora nu va fi.
Aceasta nu mai este credin. Intru plinirea credinei>
zice, adec astfel trebuie a crede, ca i pentru nite lu
cruri vzute, ba nc chiar i mai mult. Dar apoi n
cele vzute se poate a i grei de multe ori, pe cnd n
acelea nici odat; aici le atribuim simurilor, iar acolo
duhului.
Fiind curii n inim de cunotiina (contiin) cea
rea*. Aici arat c se cere nu numai credin, ci i o
viea virtuoas, i de a nu vedea ntrnii nimic ru,
cci cele sfinte nu primesc pre cei ce nu se gsesc aa,
fiindc sunt sfinte, i nc sfintele sfinilor, unde nici un
om necurat nu poate intra. Aceia i curau trupul, iar
noi contiina, aa c i noi putem s o curim aceasta
cu fapta bun. *i splai n trup cu ap curat. Aici
vorbete de botez, curitor nu al trupului, ci al suflete
lor. C credincios este cel ce a fgduit-. i ce a fg
duit ? C trebuie a ne duce acolo, i a intra ntru mp
ria cerurilor. Deci, nu mai cerceta cu amnunime, nu
mai ntrebuina raionamente omeneti, cci este nevoie
numai de credina noastr.
i s cunoatem unul pre altul, spre ndemnarea dra~
gostei i a faptelor bune. Neprsind adunarea noastr,
cum au unii obicei, ci ndemnnd unul pre altul, i cu
atta mai mult, cu ct vedei apropiindu-se ziua judecii
(Vers. 24, 25), i aiurea de asemenea: Domnul aproape
este, de nimic s nu v grijii, i c mai aproape ni
este nou mntuirea acum, i iari *c vremea de-acum
scurt este (Filipp. 4, 5, 6. Rom. 13, 11. I Cor. 7, 29).
Dar ce va s zic . <Neprsind adunarea noastr?
tiea el bine ct putere aveau ii din ntrunirile i adu
nrile lor, c unde sunt doi sau trei, zice, adunai ntru
numele meu, acolo sunt i eu n mijlocul lor, i iari :
<ca s fie una, precum i noi (Math. 18, 20. Ioan 17,
11). precum i aiurea zice : t-iar inima i sufletul lory
era una (Fapt. 4, 32), i nu numai aceasta, dar nc
c i cele ale dragostei sporesc prin adunrile acestea,
i dac dragostea sporete, nu mai ncape nici-o ndo-
eal c vor spori i cele ale lui Dumnezeu.
Precum au unita obiceiu. Aici nu numai c a sftuit,
dar a i certat. *i s cunoatem, zice, unul pre alluly
spre ndemnarea dragostei i a faptelor bune*. tiea el c
244
i aceasta va veni dup adunrile lor, cci precum fer
pe fer ascute, tot aa i ntrunirile la un loc va spori
dragostea. C dac peatra fiind frecat cu alt peatr
sloboade scntei, cu ct mai mult sufletul amestecat cu
alte suflete. Si ce oare va s zic: spre ndemnarea dra
gostei* ? Adec spre a iubi i a fi iubit mai mult. i a
faptelor bune*, aa c va avea i zel. C dac a face
are o mai mare putere n nvtur dect a vorbi, apoi
n mulime aceea i voi vei avea muli dascli n per
soana celor ce fac fapte bune. Ce nsamn s ne apro
piem cu inim adevrat* ? Adec fr frnicie. Vai,
zice, inimelor celor fricoase i mnilor celor slabe (Sirah
2, 12). Nici o minciun s nu fie n noi, nu una s zi
cem, i alta s cugetm, cci aceast este minciun
i nici s nu ne mpuinm cu sufletul, cci aceasta nu
poate fi al unei inimi adevrate, iar a se mpuina cu
sufletul vine dela a nu crede. i cum sar putea petrece
aceasta? Dac ne cunoatem unul pre altul prin credin.
Fiind curii n inimi*. Dar dece oare na ntrebuin
at apostolul expresiunea obinuit %exa{kxpji.vot = cur
ii, ci ep<rm<;|xsvot ras xapdiag = stropii n inimi ? A
fcut aceasta voind a arta deosebirea n curiri, c una
este stropirea lui Dumnezeu, i alta este curirea noas
tr, zice. C a spla i a stropi din toate prile con
tiina este a lui Dumnezeu, iar a ne apropiea ntru ade
vr i ntru plinirea credinei, aceasta este a noastr.
Dar apoi chiar i credinei i d putere prin adevrul
celui ce a fgduit. Dar oare ce nsamn: splai n
trup cu ap curat* ? Adec cu acea ap care i face
curai, sau care nu are snge cu ea. Dup aceia pune i
ceia ce este desvrit, adec dragostea. Neprsind, zice,
adunarea noastr, ceia ce uniia fac, zice, i despart adu
nrile. Frate de frate ajutat este ca o cetate tare (Prov.
18, 19), zice. De pild, dac cineva este virtuos, pe
acesta s-l imitm, la dnsul s ne uitm, s-l iubim i
s fim iubii, fiindc dela iubire vin faptele cele bune.
Mare bun este adunarea multora la un loc, cci ea lu
creaz dragostea nc mai aprins, i din ea s nasc
toate bunurile, i nu este nici un bun care s nu vin
dela dragoste.
245
') Aceast dragoste, deci, s o mputernicim intre noi>
:ci dragostea este plinirea legei (Rom. 13, 10). Nu
ivem nevoie nici de ostenele, nici de sudori, ca s ne
,ubim unul pre altul. Dragostea este o cale automat,
sare duce la virtute. Dupre cum se petrece cu drumul
cel mare, c dac cineva i afl nceputul, se conduce
chiar de el, i nu are nevoie de conductor, tot aa i
cu dragostea, cci de ndat ce ai fcut nceputul cu ea,
de ndat vei fi condus de dnsa i povuit. Dragos
tea aproapelui tu nu lucreaz (Rom. 13, 10). Dac sar
nelege cineva pe sine singur, cum se gsete fa de
dnsul, apoi aa se va gsi i fa de aproapele. Nimeni
nu se invidiaz pe sine, toate cele bune i le dovedete
singur, pe sine se prefer naintea tuturor, totul voiete
a tace pentru sine. Deci, dac noi ne gsim aa i fa
de alii, toate relele sunt ndeprtate, nu mai sunt du
mnii, nu mai este lcomie, cci cine ar prefera s se
lcomeasc contra sa ? Nimeni, ci cu totul din contr,
cci toate le vom avea n comun, i nu vom nceta de
a ne aduna la un loc mpreun. Dac noi facem aa,
rutatea nu mai poate avea loc; cci cine sar putea ur
singur pe sine ? Cine sar mniea pe sine singur ? Oare-
nu nc mai mult ni am ierta unii altora ? Dac ne gsim
astfel fa de aproapele, nici-odat nu va fi utate.
Dar, zici tu, cum este cu putin ca s iubeasc c;-
nfeva pe aproapele, ca pre sine singur ? Dac n-ar fi
fcut i alii aa, poate c bine ai crede acest fapt ca
peste putin, iar dac au fcut aa, apoi prin aceasta,
se nvedereaz c noi nu facem aa din cauza trndviei
noastre. Dealtfeliu nimic cu neputin nu ne poroncete
Christos, devreme ce muli chiar au covrit poroncile
sale, i cine oare a fcut aa ? Pavel, Petru, i toat ceata
sfinilor. De voiu spune ns c acetiia au iubit pe a-
proapele lor, nimic mare n-am grit; dnii ns au iubit
pe dumanii lor, cum cineva n-ar iubi pe cel de aceleai
idei cu dnsul. Cci cine ar prefera a se duce n gheena
pentru acetiia, cnd el urmeaz a se duce n mpri-
rea cerurilor ? Nimeni, dar Pavel tocmai aceasta a pre
246
*) Partea moral. Noi trebuie a iubi i pre dumani. (Veron).
ferat a face pentru cei ce l-au btut i alungat cu pietre.
Deci; ce iertare vom avea, ce scuze, dac nici o mic
parte din dragostea ce Pavel a artat-o ctr dumani,
noi nu suntem in stare a o arta ctr prietenii notri ?
Dar t fericitul Moisi mai nainte de Pavel voia ca s
fie ters din cartea vieei pentru dumanii lui cari l b
tuse cu pietre, iar David vznd pe dumanii lui nimi
cii, zicea: Eu sunt cel ce am pctuit, iar acetiia ce
au fcut (II Imp. 24, 17)? ba chiar i pe Saul avndu-1
n mn, n-a voit al omor, ci nc l-a scpat, mai ales
c era a se i primejdui.
Deci, dac acestea s-au petrecut n legea veche, ce
iertare am putea avea noi, cei din legea nou, cari nu
sosim nici mcar pn la msura l or'? C dac nu va
prisosi dreptatea noastr mai mult de ct a crturarilor
i a Fariseilor, noi nu vom putea ntr ntru mpria
cerurilor, apoi cnd avem chiar mai mic de ct a ace
lora, cum vom ntr? Iubii, zice, pre vrjmaii votri.
(Math. 5, 44). Iubete deci pe vrjmaii ti, cci cu a-
ceasta nu. lor le faci bine, ci ie nsui. Cum aa? Apoi
te faci egal lui Dumnezeu. Acela dac este iubit de tine,
n-a ctigat nici un lucru mare, cci este iubit de un egal
al su, iar tu dac iubeti pe egalul tu, te faci deopo
triv cu Dumnezeu. Ai vzut dar c nu lui i faci bine,
ci ie singur? C premiul nu aceluia se d, ci ie. Dar
dac acela este ru? zici tu. Apoi cu att mai mare va
fi i resplata, i n locul rutii lui tu trebuie ai face
bine, chiar de i-ai face ct de mult bine, iar el ar
fi ru. Dac acela n-ar fi ru tare, desigur c nici
plata ta nu s-ar putea mri. Aa c cauza de a nu-i iubi
sub cuvnt c este ru, tocmai ea este cauza de a-1
iubi. Deprteaz de la tine pe antagonist, i vei nde
prta motivul cununilor. Nu vezi pe lupttori cum um
plnd saci cu nisip, se exercit la lupt? Tu ins nu ai
nevoie de a face aa, cci viaa este ncrcat de cele
ce te pot exercita la lupt, i care te pot ntri. Nu vezi
c i copacii cu ct vor fi mai mult legnai de vnt, cu
att se fac mai puternici i mai dei ? i noi, dar, dac,
vom fi ndelung rbdtori, ne vom face mai puternici.,
Omul cel mult rbdtor, zice, este cu mare nelepie, iar;
247
Z4X
cel foarte fricos este nenelept*. (Prov. 14, 30). Ai vzut
ct laud se aduce aceluia? ct hul acestuia? *Foarte
nenelept zice.
Deci, iubiilor, s nu fim mici de suflet unii ctr alii,
cci aceasta nu vine de la dumnie, ci de la a avea
suflet mic, n timp ce dac sufletul este puternic, toate
le va rbda cu uurin, i nimic nu-i va putea afund
n marea ispitelor, ci va ajunge la limanuri bune i priel
nice. Crora fie ca cu toii s ne nvrednicim, prin
charul i filantropia Domnului nostru Iisus Christos, c
ruia mpreun cu Tatl i cu Sf. Duh se cade slava, st
pnirea i cinstea, acum i pururea i n vecii vecilor.
Amin.
O M I L I A X X
C pctuind noi de bun voie, dtip ce am luat cu
notina adevrului, nu mai rmne jert f pentru pcate,
ci o ateptare oare-care nfricoata a judeului, i iuimea
focului care va s mistuiasc pre cei protivnici (Cap. 10,
26. 27).
Precum se ntmpl cu pomii rsdii, cari cu toat
ngrijirea ce se bucur, i cu ostenelele mnilor agricul
torilor, nu aduc road n schimb, i la urm sunt smuli
din, rdcin i aruncai n foc, tot aa se ntmpl i cu
cei botezai. C dup ce Christos ne rsdete i ne bu
curm de ploaia acea duhovniceasc, iar noi nu dm
pe fa nici un rod, ne ateapt la urm focul gheenii i
flacra cea nestins. Pavel, deci ndemnnd pe credin
cioi la dragoste i la fapte bune, i sttuindu-i mai nti
cu cele mai bune i care sunt acelea ? C vom ntr
n cele sfinte pe cale nou, care au nnoit nou la
urm ajunge i la cele mai posomorite, zicnd cele de
mai sus. C dup ce spune: * Neprsind adunarea voas
tr, cum au uniia obiceiu, ci ndemnnd unul pre altul,
f i cu att mai mult cu ct vedei apropiindu-se ziua jude-
cei, i aceasta fiind deajuns spre mngerea lor, la
urm adaoge: <C pctuind noi de bun voie, dup ce
am luat cunotina adevrului. Este nevoie, zice, de
fapte bune. C pctuind noi de bun voie, dup ce am
luat cunotina adevrului, nu mai rmne jertf pentru
pcate. Te-ai curit, te-ai izbvit de pcate, ai devenit
fiu. Deci dac te ntorci ca cnele la bortura sa, iari
vine desmotenirea, i focul i toate celelalte, cci nu este
a doua jertf. Aici iari se aga de noi cei ce desfiin-
az pocina, i cari se lenevesc de a veni la botez, cci
uniia zic, c nu este nici o siguran de a veni s se bo
teze, dac nu este adoua iertare a pcatelor, iar alii
c nu este bine de a da pctoilor sfintele taine, dac
nu este adoua iertare. Deci, ce vom spune acestora din
amndou prile? C aici apostolul nu desfiinaz poc
ina, i nici iertarea ctigat prin pocin, i nici c
mpinge la o parte i doboar pe cel greit prin desn-
djduire, cci nu este att de duman mntuirei noastre,
ns ce? Desfiinaz al doilea botez. C n-a zis doar:
numai este pocin, numai este iertarea pcatelor, ci
jertf nu mai este, adec a doua cruce nu mai este, c
jertfa o numete aceasta; c cu o jertf au svrit
pururea pre cei ce se s f i n e s c zice, iar nu ca cele ale
Iudeilor.
De aceia tocmai a i grit el attea despre jertf, c
una este, i numai una, voind prin aceasta a arta nu
numai aceia, c se deosebete mult de a Iudeilor, ci a-i
i asigura c nu mai trebuie a atepta o alt jertf dupre
legea Iudaic. C pctuind noi de bun voie aa
c pentru pcatele cele fr de voie este iertare dup
ce am luat c-unotina adevrului, adec cunotina lui
Christos, sau a tuturor dogmelor, nu mai rmne j ert f
pentru pacate ns ce? Ci o ateptare oare care n
fricoat a judeului, i iuimea focului, care va s mis-
tuiasc pre cei protivnici. Prin vorba protivnici el n
elege nu pre cei necredincioi, ci pre cei ce fac cele
contrare, sau c i cei de aceeai credin vor lua ace
eai pedeaps Ca i necredincioii. Apoi nvedernd nsu
irea focului de a mistui, l-a nsufleit aa zicnd, c *va
s mistuiasc pre cei protivnici>. ntocmai ca i o fiar
slbatec nfuriat foarte, care nu s-ar liniti pn ce ar
prinde i ar mnca, tot aa i focul acela nu orftestf*
249
pe cel pedepsit pn ce-1 mistuete i-l sprcuiete cu
desvrire.
Dup aceia adaoge i cuvntul ameninrei, c aa se
cuvine, aa este drept, ceiace se ntmpl i cu credina,
cnd aratm c cu dreptate se petrece aa. Lepdn-
du-se cineva, zice, de legea lui Moisi, fr mil prin dou
sau trei mrturii moare (Vers. 28). Fr mil zice.
Astfel c nici-o iertare, nici o mil, dei a lui Moisi ni
mic nu era de ct lege, unde cele multe erau poronci de
ale sale. Ce va s zic: prin dou sau trei mrturii?
Cnd doi sau trei mrturisau, dendat se ddea pedeapsa.
Deci dac n Vechiul Testament cnd se lepda cineva de
legea lui Moisi, i se dedea o astfel de pedeaps, apoi
Socotii cu ct mai mult se va nvrednici cel ce au clcat
pre Fiul lui Dumnezeu, i au socotit a fj. spurcat sngele
legei, cu care sau sfinit, i au defimat darul Duhului
(Vers. 29). i cum calc cineva pe Fiul lui Dumnezeu ?
Cnd cel ce se face prta tainelor lui face pcat, zice,
oare nu l-a clcat ? Oare nu l-a dispreuit pre el ? C
precum nu putem avea nici un cuvnt pentru cei clcai
cu picioarele, tot aa cei ce pctuesc lui Christos, nu
pot avea nici un cuvnt pentru cele ce au pctuit. Te-ai
fcut trupul lui Christos, i acum te-ai predat diavolului
ca s te calce ? i au socotit a fi spurcat sngele zice.
Dar ce va s zic spurcat ? Adec necurat, sau c nu
mai are nimic din celelalte, .V au defimat darul
Duhului, pentru c cel ce na primit binefacerea, a
batjocorit pe binefctor. El te-a fcut fiu, iar tu vo-
ieti a te face rob ; a venit s se slluiasc ntru
tine, ir tu ntroduci n sine-i cugete rele. Christos au
voit s se aeze ntru tine, iar tu l calci prin beii i
berbantlcuri. S ascultm, noi cei ce cu nevrednicie ne
mprtim din tainele lui, s ascultm, noi cari cu ne-
nevrednicie ne apropiem de masa cea duhovniceasc:
Nu dai, zice, cele sfinte cinilor, nici aruncai mrgri
tarele voastre naintea porcilor, ca nu cumva s le calce
pre ele cu picioarele sale (Math. 7, 6), adec, nu cumva
s dispreuiasc, s nu dea cu piciorul. Dar na zis el
aa, ci tocmai ce este mai nfricoat, cci prin cele n
fricoate strnge ca ntrun clete sufletele, iar aceasta le
250
251
poate ntoarce nu mai puin ca mngerea. Arat apoi
ia un loc: i deosebirea, iar pedeapsa, i judecata le las
lor, ca fiind lucrul destul de nvederat, zicnd : Socotii,
cu ct mai mult se va nvrednici de o mai mare pedeaps?
Aici mi se pare c i la taine face aluziune. Mai departe
apoi aduce i mrturie, zicnd: nfricoat lucru este de
a cdea n mnile Dumnezeului celui viu, ca scris este : )
a mea este rspltirea, eu voiu rsplti, i iari: Domnul
va judeca pre norodul su (Vers. 31, 30). Mai bine,
zice, voiu cdea n mnile Domnului,... dect s cad n
mnile oamenilor. (II. mprai 24, 14). Deci, dac nu
v vei poci, n mnile lui Dumnezeu vei cdea, zice:
aceia este grozav, iar nu aceasta, de a cdea n mnile
oamenilor. Cci cnd vedem pe cineva pedepsit aici, nu
ne nfricom atta pentru cele de fa, ct pentru cele
viitoare. C mila i mniea, zice, dela el este, i preste
cei pctoi va odihni mniea lui-. (Sirah 5, 6). Dar i
alt ceva las a ge nelege aici: C a mea este rzbu
narea, zice, eu voiu rzbuna, vorbind aceasta *pentru
dumanii cari fac ru, iar nu de cei ce ptimesc rele.
Aici i i mngie, ca i cum pare c li-ar zice: Dum
nezeu rmne venic i vieaz, aa c chiar dac nu
primesc acum, dup aceia vor primi. Aceia deci trebuie
a suspina, iar nu noi, c dac noi vom cdea n mnile
lor, aceia ns vor ciea n mnile lui Dumnezeu. Nici
cel ce ptimete rle, nu este el care ptimete, ci cel
ce face rul, nici cel ce a primit o binefacere este el
care a primit-o, ci cel ce a fcut binele.
2) Acestea tiindu-le, iubiilor, s nu fim rzbuntori
cnd suferim rle, ci gata de a face bine. Aceasta ns
va fi, dac dispreuim banii i slava. Cel ce se dezbrac
de asemenea patimi, este mai liber dect toi oameni,
ba chiar i dect cel ce poart alurghida mprteasc
este mai mbelugat. Nu vezi cte rle se ntmpl din
cauza banilor ?i nu zic cte se ntmpl din cauza l
comiei, ci din cauza dragostei de bani. Aa de pild,
) In ediiunea noastr Textus receptus, n Ioc de scris este, se zice: c tim
pre cel ce au zis>.
!) Partea moral Contra temeilor care se mpodobesc i asupresc, i mn
gieri ctr cei asuprii. i^Veron).
252
dac ar pierde cineva bani, duce o viea mai grozav
dect orice moarte. Dar dece te scrbeti, o! omule! de
ce plngi ? Pentru c te-a scpat Dumnezeu de o paz pri-
soselnic ? Pentru c nu mai stai tremurnd i speriat ?
Dac te-ar lega cineva de casa de bani, poruncindu-i
de a sta acolo pentru totdeauna, i s privighezi pentru
alii, te mhneti, eti nemulmit; iar acum cnd tu
singur te-ai. legat cu cele mai grozave legturi, te scr
beti fiindc ai scpat de sclavie. Cu adevrat c scr
bele i bucuriile acestea le avem din prejudiii, cci noi
pstrm acestea precum am avea ceva strin.
Acum cuvntul meu este ndreptat spre femei. O fe
meie oarecare are o hain de mtase mpodobit cu aur,
i o strnge n pturi, o nvlete n pnzuri, o pstreaz
cu ngrijire, tremur de fric pentru ea, i no ntrebuin-
az, fie c poate a murit, si u c a rmas vduv, sau
c dei nu sar ntmpla nimic din acestea, ea totui te-
mudu-se ca s no strice ntrebuinnd-o des, s lipse
te pe sine, sau c se lipsete crund-o. Poate c o va
da alteia ? Dar nici aceasta nu este sigur, i chiar de
iar da-o, i aceea tot aa va face. i dac ar scotoci
cineva prin case, ar gsi cele mai multe haine i altele
de prisos n cea mai mare cinste, i ngrijite ca nite
stpni. C nu le ntrebuineaz ntruna, ci temndu-se
de molii i de alte gngnii care le stric, le pstreaz
n mirodenii i aromate, ne dnd voie tuturor de a se
nvrednici de vederea lor, ci numai ea de multe ori le
aaz mpreun cu brbatul ei. i atunci, spune-mi, te
rog: oare nu cu drept cuvnt a numit aceasta Pavel ido-
lolatrie' i lcomie ? C pre ct cinste dau idololatrii ido
lilor, tot pe atta i asemenea femei dau hainelor i au
rriilor lor.
Pn cnd oare vom rscoli noroiul ? Pn cnd vom
fi lipii de lut i crmid? C precum Ebreii munceau
mpratului Egiptului, aa i noi muncim diavolului, i
suntem btui cu bice cu mult mai grozave. C pre ct
sufletul este mai bun de ct trupul, pe att i ngrijirea
noastr de suflet este mai superioar de ct hainele,
pentru care ne muncim n fie care zi, tremurnd i n-
grijindu-ne de ele. Dar dac am voi s suspinm, dac
am voi s ndreptm privirea ctr Dumnezeu, ei va tri
mite nou nu pe Moisi, nici pe Aaron, ci pre Cuvntul
su i umilina cerut, iar acesta venind i stpnind
sufletele noastre, ne va slobozi din acea amar robie ne
va scoate pre noi din Egipet, din acea ngrijire nefolo
sitoare i ncrcat de o munc zadarnic; din aceia
robie, zic, care nu are nici^un folos. C aceia cnd au
ieit din Egipet, chiar aurrii de au luat cu dn?ii, a fost
ca plata lucrului lor, n timp ce noi nu vom lua nimic.
i fie ca s nu lum nimic! cci i noi lum nu aurrii,
ci relele Egiptului, pcatele i pedepsele.
S ne deprindem, deci, de a ne folosi de ceia ce este
trebuitor, s ne deprindem de a asculta de dojane. A-
ceasta este datoria unui cretin. S dispreuim hainele cele
mpodobite cu aurrii, s dispreuim banii, ca s nu dis
preuim mntuirea noastr sufleteasc. S dispreuim banii,
ca nu cumva s dispreuim sufletul, fiindc acesta este
care va fi pedepsit, acesta va fi osndit. Hainele i ave
rile rmn aici, n timp ce sufletul merge acolo. De ce
dar te sbuciumi pe sine-i, i nu simeti ? Acestea le
zic ctre cei zgrcii. Bine este ns de a spune i celor
asuprii: suferii cu curaj asuprelele ce v vin, cci asu
pritorii votri singuri, se doboar pre sine, iar nu pre
voi. Pe voi v lipsesc de bani, iar dnii sunt lipsii de
dragostea i ajutorul lui Dumnezeu,i cnd cineva este
lipsit de ajutorul lui Dumnezeu, de ar fi mbrcat cu
toate bogiile pmntului, totui este mai srac de ct
toi- sracii, precum i cel ce este srac de toate, dac
are dragostea i ajutorul lui Dumnezeu, mai bogat de
ct toi este. Domnul m va pate zice, i nimic nu-mi,
va lipsi (Ps. 22, 1). Spune-mi, te rog: dac ai avea un
brbat mare i minunat, jubindu-te foarte mult i ngri-
jindu-se de tine, i dac ai ti c el va tri ntruna i
nu se va sfri naintea ta, i i-ar da totul cu cea mai
mare plcere, ca s te bucuri de ele ca de ale tale, oare
ai voi s mai stpneti ceva ? i dac ai pierde totul
chiar, el ns ar tri, oare nu te-ai credea mai bogat
de ci toi pentru aceasta? De ce dar te jleti? C
nu ai bani ? Dar nchipue- c sa luat de la tine
cauza pcatelor. C poate ai pierdut averea ? Dar
253
254
ai ctigat dragostea lui Dumnezeu: Dar, zici tu, cum
am ctigat-o ? Pentru ce mai bine nu suferii strm-
btatea, zice; i ntru toate mulmii, c aceasia este
voia lui Dumnezeu (I. Cor. 6, 7. I. Thes. 5, 18). A mai
spus nc: Fericii cei sraci cic duhul-. Gndete-te deci,
de ct dragoste te bucuri, i dovedete aceasta prin
fapte. Un lucru se cere. dela noi; acela adec de a mul-
mi lui Dumnezeu pentru toate, i atunci toate le vom
avea cu prisosin. De pild: ai pierdut zeci de mii de
litre de aur; ei bine! mulmete de ndat lui Dumne
zeu, i ndoit ai ctigat prin acea voce i mulmire.
Cci spune-mi: cnd fericeti tu pe lob? Atunci cnd
avea attea i attea, cmili, attea turme de oi i de boi,
sau c atunci cnd a slobozit acea voce Domnul a dat,
Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvntat- (lob 1,
21) ? Cci i diavolul de aceia tocmai ne aduce pagub,
nu numai ca s ne rpeasc banii, - cci tie el c aceasta
nu -este nimic, ci ca prin aceasta s ne sileasc de a
spune vro blasfemie contra lui Dumnezeu. Tot aa i cu
fericitul lob, nu numai la aceia tindea ca s-l srciasc,
ci s-l sileasc de a blestema pe Dumnezeu. Cci dup
ce l-a srcit de toate averile, privete ce i spune prin
femeie: *Zi un cuvnt ctr Domnul, i mori (Ibid. 2, 9),
de i o! necuratule, l ai srcit de totul. Dar, zice,
nu la aceasta mam gndit, cci prin cte am fcut, nu
mi-ai fi ajuns scopul; ci eu mam ncercat de a-1 srci
de ajutorul lui Dumnezeu; de aceia I-am srcit i de
averi. Aceasta o voiesc, iar averea nu este nimic, i
dac nu mi-ai ajunge scopul, nu numai c nu-i voiu ne
drepti cu nimic, ci nc el se va folosi.
Ai vzut c tia i demonul acela viclean, ct pa
gub i ar fi cauzat ? De aceia l i vezi cum mrejete
viclenia prin femeie. Auzii, voi brbailor, cari avei fe
mei ndrgostite de bani, i care v silesc de a blestema
pe Dumnezeu; aducei-v aminte de lob. Dar s vedem
dac credei i marea lui blnde, i cum i-a n
chis gura: Pentru ce, zice, ca o muiere din cele f r de
minte ai grit ? De am luat cele bune din mna Domnu
lui, s nu rbdm i cele rle (Ibid. 2, 10). Cu adev
rat c stric pre obiceiurile cele bune vorbele cele rle
(I. Cor. 15, 33), n totdeauna de sigur, dar mai cu sea
m n suprri i nenorociri, cnd cei ce ndeamn la
rele, au putere. C dac dela fine sufletul este aplecat
spre desndjduire, dar nc cnd mai este i cine s-l
sftuiasc la aceasta? Nu oare este npins spre prpastie?
Mare bun este femeia, iubiilor, dar i mare ru n
acelai timp. Privete acum pe unde a ncercat necuratul
s sparg zidul cel puternic. Fiindc nu l-a mpuinat c
tui de puin pierderea averei, i nici c i-a cunat vr-o
pagub mare aceasta, ci nc n zadar s-a ncercat de al
brfi, zicnd: fr numai de te va binecuvnta n f a *
(Ibid. 1, 11). Ai vzut la ce a intit necuratul, pentru
care a i narmat pe femeie contra lui ? Ai vzut la ce
a tins el ? Dar nimic nu i s-a ntmplat din aceast vic
lenie. Deci, dac i noi suferim cu mulmire necazurile,
le votn ctiga i acelea, i dac nu le-am ctiga, totui
plata este mare. Cnd lob a luptat cu brbie, i-a dat
Dumnezeu i averi; cnd a artat diavolului c nu pen
tru averi lob l slvete, atunci i-a dat i averi. Astfel
este Dumnezeu; cnd vede c noi nu suntem pironii aa
zicnd de cele pmnteti, atunci ni d i acestea. Cnd
ne vede c preferm cele duhovniceti, atunci ni d i
cele trupeti; mai nainte nu ne le d, ca nu cum-va s
smulgem pe cele duhovniceti. Crundu-ne pre noi, nu
ne d cele trupeti, ca i fr de voea noastr s ne de
prteze de ele. Nu, zici tu; dac ai primi acestea, mi
mplinesc pofta, i mai mult i-ai mulmi. Mineti, o!
omule, cci atunci mai ales ai fi trndav. Dar atunci,
zici, cum de d averi multora ? i cum se poate nve
dera aceasta, c el li d? Dar cine li d, dac nu el.
Rpirea i zgrcenia lor. i cum ngduie, zici, de a se
petrece astfel de lucruri? Precum ngduie de a se pe
trece si omoruri i siluiri, i tlhrii. Dar, zici tu, ce
vei spune de cei ce au clironomisit de la prini averi
ncrcate de pcate ? Cum i ngduie Dumnezeu de a se
bucura de ele? Precum ngduie i pe hoi, i pe cri
minali, i pe ceilali talhari, fiindc nu este acum timp
de judecat, ci timp de viea bun i fr de prihan.
Dupre cum am mai spus i alt dat, o spun i acum:
c mai mare osnd vor lua aceia cari chiar i dup ce
255
sau bucurat de attea bucurii nici aa nu s-au fcut mai
buni. i nu toi vor fi pedepsii la fel, ci uniia cari i
dup binefacerile primite au rmas ri, vor fi pedepsii
mai mult, iar cei ce tresc n srcie, mai puin.
i cum c aceasta este adevrat, ascult ce spune lui
David: Au -nu i-am dat ie toate ale Domnului tu . . .
deci, pentru ce ai urgisit cuvntul Domnului, ca s faci
ru ntru ochii lui. (II Imp. 12, 8)? Cnd dar vezi pe
un tnr care fr osteneal a motenit averi de la p
rinii si, i totui s tvlete n pcate, s tii bine c
pedeapsa lui se va mri nc mai mult. Aa dar s nu
invidiem pe uniia ca acetiia, ci pre cei ce au motenit
dela prini virtutea, adec cei ce au motenit bogie
duhovniceasc. Vai, zice, celor ce se ndjduesc ntru
puterea lor, i ntru mulimea bogiei lor se flesc. (Ps.
48, 7), i iari: Fericii cei ce se tem de Domnul (Ib.
127, 1). Dintre cari acetiia voieti a fi ? spune-mi. De
sigur c dintre cei fericii. Pe acetiia deci, urmeaz-i,
iar nu pe aceia, ca astfel s ne bucurm i de bunurile
hotrte lor. Crora fie ca cu toii s ne nvrednicim,
prin harul i filantropia Domnului nostru Iisus Christos,
c mpreun cu Tatl i cu Sf. Duh se cade slava, st
pnirea i cinstea, acum i pururea i n vecii vecilor.
Amin.
256
O M I L I A X X I
Aducei-v dar aminte de zilele cele mai dinainte,
ntru care luminndu-v, mult lupt de patimi ai rb
dat. Deoparte cu ocri i cu ncazuri priveal fcndu-v,
iar pe de alta prtai fcndu-v celor ce vieuiesc aa.
Pentru c ai i ptimit mpreun cu legturile mele, i
jfuire de averile voastre cu bucurie ai primit, tiind c
vei avea voi avuie n ceruri mai bun i stttoare.
(Cap. 10, 3234).
Doftorii cei iscusii, dup ce au fcut rana adnc, i
prin aceasta au mrit durerile, la urm mngind pe bol
navi le linitete i le alineaz sufletul, fr a mai adaoga
vr-o tetur, ci chiar i rana fcut o leag cu doftorii
potrivite, i n stare de a disprea durerile. Tot aa a
fcut i Pavel, cci zguduind sufletul lor, i nspimn-
tndu-i cu gheena, i ncredinndu-i c cel ce dispreu
iete harul lui Dumnezeu va fi numai de ct pedepsit,
iar aceasta dovedete cu legile lui Moisi, prin care se
nvedereaz c vor fi nimicii i c vor fi pedepsii mai
mult, la urm pecetluiete cele spuse cu alte mrturii, i
zice: nfricoat este de a cdea n mna lui Dumnezeu
celui viu-. Apoi ca nu. cumva prin mult groaz s fac
a se mpuina sufletele lor, i mngie cu laude i cu
rugciuni, zicnd: Aducei-v aminte de zilele cele mai
dinainte ntru care luminndu-v, mult lupt de patimi
ai rbdat. Mare este mngerea prin amintirea faptelor,
cci tot cel ce se apuc de lucru, n trecerea timpului
trebuie a progresa. Este ca i cum ar fi zis: Cnd ai
ntrat n cretinism, cnd ai intrat n rndul ucenicilor,
ai artat atta brbie, atta bun-voin, iar acum de
loc. -Cel ce ndeamn, mai cu sam dela cele ale lor
proprii ndeamn. i na spus simplu lupt de patimi
ci mutt lupt de patimi ai rbdat. Nici na spus de
ispite, ci lupt de patimii ceia ce este o mare laud.
Apoi le nir n parte, ntinznd vorba, i aducndu-le
mare laud. Cum? Deoparte cu ocri i cu ncazuri pri-
veal fcndu-v, zice. In adevr c mare lucru este ocara,
cci este n stare de a vtma sufletul i de a ntuneca
judecata omului, cci ascult ce spune Prorocul: Fcutu-
s'au lacrmile mele mie pn ziua i noaptea, cnd mi 'se
zicea mie n toate zilele: unde este Dumnezeul tu. (Ps.
41, 3) ? i iari: De mar fi ocrit vrjmaul ai f i
rbdat. (Ib. 54, 13). De oarece neamul nostru omenesc
este iubitor de slav deart, de aceia uor se vatm
de ocri. i na spus de ocri la ntmplare, ci pune
vorba prin ntindere mult, zicnd: priveal fcndu-v-.
Cnd cineva este ocrit n patru ochi, este de sigur n
tristtor; ns cu mult mai trist e cnd faptul se petrece
naintea tuturor. Cci gndete-te bine ct ru se petre
cea cu dnii: se desprise de umilina iudaic, intrase
ntro viea mai bun, dispreuise obiceiurile printeti,
iar acum suferiau rle chiar din partea prietenilor, i nu
1 7
257
aveau nici un ajutor. Nu am a spune, zice numai c ai
ptimit toate acestea, i c le-ai suferit cu curaj, ci nc
c vai i bucurat foarte. Aceasta o a nvederat, zicnd:
prtai fcndu-v celor ce vieuiesc aa pentru c ai i
ptimit mpreun cu legaturile mele, punnd i pe apos
toli la mijloc. Nu numai c nu vai ruinat de cei deo
potriv cu voi, ci nc vai fcut prtai i altora cari
au ptimit aa.' Aceasta este i ca o mngiere de par
tea lui. Na spus: suferii necazurile mele, suntei pr
tai cvi mine, ci simplu: ai i ptimit mpreun cu le
gturile mele Ai vzut c el spune de dnsul i de cei
lali legai? Astfel, zice, legturile voi nu le-ai conside
rat ca legturi, ci ca nite lupttori voinici ai stat, cci
nu numai c n-ai avut nevoe de mngere n necazurile
voastre, ci nc v-ai fcut voi mngere altora.
i jefuira de averile voastre cu bucurie ai primit.
Vai ! ct de mare este puterea credinei. Apoi mai de
parte pune i cauza, ndemnndu-i nu numai la lupte, ci
i la aceia de a nu se cltina n credin. Ai suferit,
zice, ca s vi se rpiasc averile, vznd cu ochii votri.
Ceia ce nu era de fa, voi priveai ca cum ar fi fost
de fa, ceia e dovada unei credine sincere, care ai i
dovedit-o prin fapte. A rpi, era la fel cu violena ce
lor ce rpiau, i nimeni n-ar fi putut s-i mpedice; aa
c pn acum nc nu este invederat aceasta, c adec
pentru credin ai rbdat rpirea averilor voastre, de
i dealtfel i aceasta este invederat. Cci i aceasta s-ar
fi putut, ca s nu fii jefuii, dac nu ai fi crezut. Voi
ns ai fcut ceia ce e cu mult mai principal, cci ai
suferit toate acestea cu bucurie, ceia ce este n totul apos
tolic i vrednic de acele suflete voinice, care se bucurau
pe cnd erau btute. Se ntorceau, zice, bucurndu-se
dela f a a soborului, c pentru numele lui Iisus s-au nvred
nicit a se necinsti (Fapt. apost. 5, 41). Dar cel ce su
fere cu bucurie, dovedete c are o plat oare-care, un
folos, iar nici-de-ct pagub. Apoi chiar i expresiunea
<.<ai primit invedereaz rbdarea lor de bun voe, c
adec ai fost rpii, ai fost furai, zice, i ai primit,
nu v-ai mpotrivit. tiind c avei voi avuie n ceruri
mai bun i stttoare', n loc de sigur, iar nu stri-
ccioas ca cea de aici.
Mai departe apoi ludndu-i, zice: Nu lepdai dar
ndrzneala voastr, care are mare rspltire (Vers. 35).
Ce spui? Aa dar el n-a zis: ai lepdat ndrzneala
voastr, i iari ai ctigat-o ca nu cumva s se des
curajeze, ci o avei aceasta, s nu o lepdai, ceia ce i
ntrea i-i nsuflea mai mult. O avei zice; ceia ce a
fost lepdat, are nevoie de o munc mare spre a fi rec
tigat, n timp ce cu ceia ce deja stpnim, nu tot aa
ne muncim, ca s nu o ptrdem. Galatenilor, ns cu
totul din contra li scrie: Iubiii mei, zice, pre cari iar
i cu durere v nasc, pn ce se va nchipui Christos n
tru voi (Gal. 4, 19), i cu drept cuvnt, cci acetiia
czuse cu mult mai pre jos, i deci era nevoe i de cu
vnt mai neptor. Acetia erau mai mici de suflet, i
de aceia aveau nevoie de o doftorie mai puternic. Nu
lepdai, zice, ndrzneala voastr, aa c dnii aveau
mare ndrzneal ctr Dumnezeu. Care are, zice, mare
rspltire. Ce este aceasta? Adec atunci le vom lua,
i deci dac sunt ale viitorului, apoi nu trebuie ale cuta
aici. Apoi, ca nu cumva s zic cineva: iat c noi am
avut i c am pierdut de aceia i-a apucat mai nainte,
i numai c n-a spus: dac tii c n ceruri avei o
avere mai mare, nu cutai aici nimic; avei nevoie de
rbdare numai, iar nici de cum de a adaoga nc la
lupta voastr; avei nevoie de a sta n ceia ce avei, i
s nu lepdai ceia ce stpnii. Nimic alta nu v trebuie,
ci numai ca s stai, precum ai stat; ca ajungnd la
sfrit, s ctigai fgduina, precum i zice: Ca avei
trebuin de rbdare, ca voia lui Dumnezeu fcnd, s
luai fgduina. De un singur lucru avei nevoie; acela
adec ca s ateptai, iar nu ca s v luptai din nou.
Ai ajuns chiar la nsi ncoronarea voastr zice; ai su
ferit toate luptele; ca de pild legturile, scrbele i ne
cazurile, averile voastre au fost rpite. Deci ce? Ai ajuns
pn la a fi ncununai; ei bine! aceasta numai s o mai
rbdai: ntrzierea cununei. O! mreia mngerei. Ca i
cum ar zice cineva ctr un lupttor care a rpu pe
foi. narennarpniri nnartf-acrnnisl-rar#nrmpnzSa fi
259
ncununat i nu poate atepta timpul cnd vine cel ce
ncununeaz i pune cununa. Aa este de nerbdtor, n
ct c voiete a iei i a fugi, ca unul ce. nu mai poate
rbda setea i dorul de cunun.
Aceasta lsnd i apostolul a se nelege, ce spune ?
<; C n puin oare-ce>cel ce este s vin, va veni, i nu
va zbovi-* (Vers. 36). Apoi ca s nu zic : .dar cnd
va veni? iat c i mngie cu scriptura, cci i expre-
si.unea: mai aproape este nou mntuirea acum (Rom-
13, 11) ce o spune aiurea, i mngie pe dnii, ca fiind
puin timpul ce>lipsete. I ar aceasta n-o spune de la
sine, ci de la sfintele scripturi. Dar i de a atepta, nu
puin este plata.
Iar dreptul din credin va fii viu, i de se va ndoi,
nu va binevoi sufletul meu ntru dnsul (Vers 38.) Mare
este mngierea, cnd i arat cineva ca pe uniia ce au
avut toate succesele, i cnd din pricina unei mici trn
dvii au pierdut totul /ar noi nu suntem ai ndoirei
spre peire, ci ai credinei spre ctigarea sufletului (Vers.
39).
Iar credina este adeverire celor ndjduite, dovedire
a lucrurilor celor nevzute, c ntru acestea sunt mrturi
sii eei de demult (Cap. 11, 1, 2). Vai! Ce fel de cu
vinte a ntrebuinat zicnd: dovedire a lucrurilor celor
nevzute, cci n adevr este dovedire a celor nesigure.
Deci dar credina este privirea acelor ce nu sunt nc
invederate, zice, i cele nevzute duc pe om la nsi
cunotina celor vzute. Aa dar nici n cele vzute nu este
ngduit de a nu crede, i nici iari nu poate fi credin,
dac cineva din cele vzute nu se convinge despre cele
nevzute. Fiindc cele de domeniul credinei se par a fi
neexistente, apoi credina li d oare-cum existen, sau
mai bine zis nu li d, ci aceasta este n nsi existena
lor. De pild: nvierea nu a venit nc, i nici c este
n ipostas, adec n fiin, totui, ns sperana a m-
plantat-o n sufletul nostru. Aceasta este dovedirea lucru
rilor nevzute. Deci dac este dovedirea celor nevzute,
de voii a le vedea, ca astfel s cdei din credin i
din aceia de a fi drepi, .dac cel drept triete din cre
din. Aa dar dac voi, zice, voii a le vedea acestea,
apoi nu mai suntei credincioi. Vai muncit, zice, vai
ostenit, vai luptat, i eu o spun aceasta; deci nu cu
tai a avea aici totul, ci ateptai, cci aceasta este cre
din.
') Acestea sunt spuse Ebreilor, ns sfatul este comun
i multora din cei adunai aici. Cum i n ce fel? Sunt
spuse zic, celor mici de suflet, celor ce se mpuineaz
cu uurin, cci cnd vd pe cei ri progresnd, iar
dnii dnd napoi, se tulbur, se necjesc, se nemul-
mesc; cnd doresc pedeapsa acelora, rzbunarea, sau
cnd n fine ateapt plat pentru ostenelele lor. Cc
nc puin or-ce, cel ce este s vin va veni li-a zis
atunci Pavel. Deci i noi le spunem acestea ctr cei
trndavi, zicndu-li: este pedeaps i numai de ct c va
veni ; cele ale nvierei sunt la u. i de unde se nve
dereaz aceasta ? zici tu. Nu voi spune de la Proroci,
i nu numai ctre cretini mi este ndreptat vorba acum,
ci chiar Elin de ar fi, -eu totui cu cel mai mare curaj
i voi da dovezi, i-l voi nva. Cum aceasta ? Ascult.
Multe au prezis Christos, i dac unele nu sau ndepli
nit, nici pe acestea s nu le crezi ; iar dac toate sau
ndeplinit, de Ce te ndoieti de cele rmase a se nde
plini ?
Dar pentru ca s fac lucrul mai invederat, eu voi aduce
exemple. A spus Christos c Ierusalimul va cdea ntro
captivitate de aa fel, c nici-odat nu se va mai ridica,
i prorociea aceasta s'a ndeplinit ntocmai (Luca 19, 44).
A spus c va fi atunci scrb i durere mare, ceia ce
sa ndeplinit. A spus c propoveduirea evangheliei se
va ntinde precum se ntinde firul de mutar semnat,
iar aceasta o vedem pe fiecare zi petrecndu-se A spus
c cei ce las pe tat, i pe mam, pe frai i surori,
vor avea i tat i rnam (Marcu 13, 2 Math. 24, 21.
Luca 13, 19. Math. 19, 29), iar aceasta o vedem trans
format n fapt. A spus c n lume necazuri vei avea,
ci ndrznii, eu am biruit lumea (Ioan 16, 33), adec
nimeni din voi nu va scpa de acestea, iar aceasta
') Partea moral. Ctr cei mici de suflet, ca s nu se tulbure cnd cei ri
progresaz iar cei buni dau ndrt, nici s condamne sau s critice cu
asprime. (Veron).
o vedem petrecndu-se prin fapte. A spus c nici porile
iadului nu vor birui biserica cretin, fiind chiar pri
gonit, i c nimeni nu va putea stinge propoveduirea
evangheliei, iar experiena de toate zilele ni mrturisete
prin fapte adevrul prorociei. De i vorbind el atunci,
se preau foarte ndoelnice, fiindc erau numai vorbe, i
nc nu se dduse dovada celor grite. De aceia cu mult
mai vrednice de credin sunt astzi. A spus c atunci
cnd se va propovedui evanghelia la toate neamurile, va
veni i sfritul. I at dar c ne gsim ajuni spre sfrit,
cci la cea mai mare parte din lume sa vestit cuvntul
adevrului (Math. 24, 14) ; deci a sosit sfritul. S ne
nfricoem iubiilor! Cc.; ce? spune-mi: tu te ngrijeti
de sfritul lumei ? Dar acest sfrit este aproape, i
dac viaa fie-cruia este aproape, apoi cu att mai mult
sfritul. C zilele anilor notri, zice, in.hu dnii eapte-
zeci de ani, iar de va f i n putere opt-zeci de ani (Ps.
89, 10).
Aproape este deci ziua judecii, iubiilor. S ne nfri
com dar mcar aa, Fratele nu izbvete, au izbvi-
va omul (Ps. 48, 8) ? Mult ne vom ci acolo, ns ntru
moarte nimeni nu -se va mrturisi; de aceia si zice: <s
ntmpinm f a a Lui ntru mrturisire, adec venirea lui.
Ceia ce noi facem aici numai, are putere, iar acolo c
tui de puin. Dac cineva ne-ar pune pentru un timp
scurt chiar, ntrun cuptor nfierbntat, oare nam face
totul spre a fi scpai, fie c ar trebui s dm bani, sau
s primim a fi robi ? Ci bunoar cznd n niscareva
boli grozave, nar fi gata de a da totul spre a fi sc
pai, dac ar fi vorba' de alegere ? Deci dac o boal
scurt i nc ne tulbur pe noi att de mult aici, ce
vom face acolo, cnd nu vom avea nici un folos de po
cin ? De cte rele nu suntem acum ncrcai, i totui
nu simim? Ne mncm unii pre alii nedreptindu ne,
nvinovindu-ne, defimndu-ne, fiind mucai aa zicnd
de slava aproapelui nostru. i pri,vete grozvie : cnd
voiete cineva s sape groapa aproapelui, zice : iat ce
a spus cutare de tine! Dumnezeu s m ierte! O spun
din auzite, nu m cerceta. Dar atunci de ce spui, dac
nu crezi ? De ce grieti, i de ce dai ca adevrat ceia ce
262
numai se zice? De ce mprtii vorba ne-fiind nimic ade
vrat? Tu chiar nu crezi, i rogi pe Dumnezeu s te ierte
dac vorbeti ; ei ! apoi atunci nu vorbi, iob} i vei fi
scpat de orice team de rspundere.
Nu fiu cum de a ptruns boala aceasta n omenire.
Am devenit flecri (cpXoapot .y6va(ASV), nimic nu rmne
n sufletul nostru. Ascult ce spune un filosof oare-care,
ndemnnd i grind: *Auzt-ai cuvnt? S moar n
tine; ndrznete, c nu te va sparge, i iari: A
auzit vorba cel nebun, i s-a chinuit ca femeia ce nate n
faa pruncului (Sirah 19, 10. 11). Suntem gata tot-dea-
una de a acuza, suntem pregtii n ori-ce timp de a n
vinovi. Chiar dac nu ni s-ar cuna alt ru, aceasta
numai ar fi de ajuns a ne pierde i a ne duce in gheena,
aceasta ne mpresoar de mii de rele. i ca s afli c
este aa, ascult ce spune Prorocul: Seznd mpotriva
fratelui tu, zice, ai clevetit (Ps. 49, 21). Dar nu eu,
zici tu, ci acela a grit Dar dac tu nu ai fi vorbit,
altul n-ar fi auzit, sau i de ar fi auzit, n-ai fi fost tu
cauza pcatului. Trebuie de a dosi i a acoperi defectele
aproapelui, pe cnd tu le trmbiezi sub pretext de iu
bire de adevr. Nu eti acuztor, ci fleoncnitor, brfi-
tor, nebun. Privete cte rele izvorsc de aici. Mnii pe
Dumnezeu. Nu auz ce spune Pavel de femeile vduve ?
Nu numai c se nva a fi, fr de lucru, umblnd, din
cas n cas, i nu numai fr de lucru, ci i limbute, is
coditoare, grind cele ce nu se cade (I. Timot. 5, 13),
zice. Astfel c chiar i atunci cnd crezi cele vorbite con
tra fratelui tu, nici atunci nu trebuie a gri, dac nu
cumva chiar i tu nu ai crezut. Oare ale tale le cercetezi
din toate prile ? Te temi c vor fi cercetate de Dum
nezeu? Teme-te, deci, ca nu cumva s fii cercetat i pen
tru brfiri. Aici nu poi zice ca s nu te cerceteze Dum
nezeu pentru brfiri i fleoncneli, cci lucrul este aa.
De ce ai mprtiat vorba ? De ce ai mrit rul ? A-
ceasta ne pierde pe noi, de aceia zice Christos: Nu j u
decai, ca s nu fii judecai (Math. 7, 1). Dar nici o
vorb nu facem noi de aceasta, nu ne cuminete nici
cele spuse de acel Fariseu. Acela cel puin a spus un
lucru adevrat, c eu nu sunt ca acest vamen (Luca 18,
263
11), i dei a spus fr s aud cineva, totui a fost
condamnat. Apoi dac el a fost condamnat spunnd a-
devrul, -i fr s aud cineva, dar nc cei ce griesc
lucruri pe car'e nici dnii poate c nu le crede i pe
care le mprtie pretutindeni, ca i femeile fleoncnitoare,
ce ru nu vor suferi ?
S punem dar u i zvor gurei, cci de la fleon-
cneli izvorsc mii de rele, precum case stricate, prietenii
rupte i alte mii de pcate. Nu cerceta deci pe aproa
pele tu, omule! Dar poate c eti guraliv, poate c ai
acest cusur? Ei! atunci vorbete de cele ale tale lui Dum
nezeu ct de mult, i atunci cusurul tu nu se va mai
numi cusur, ci o calitate bun. Vorbete de cele ale tale
ctre prieteni, ctre cei mai prieteni ai ti, zic: ctre
cei buni i drepi, i acetia se vor ruga lui Dumnezeu
pentru iertarea pcatelor tale. Dac tu spui de cele ale
altora, nu te foloseti cu nimic, nu ctigi nimic,- ci nc
pierzi, n timp ce dac i vor. eti stpnului de ale tale,
ai mare plat. Zis-am, mrturisi-voi asupra mea f r de
legea mea Domnului, i tu ai lsat pgntatea inimei
mele (Ps. 31, 6). Voieti a judeca? J udec cele ale tale.
Nimeni nu te va nvinovi, dac te condamni singur.
Te nvinovete ns dac nu te condamni, dac nu te
nfruntezi pe sine-i, dac nui condamni nesimirea ta.
Ai vzut pe cutare mniat i nfuriat, sau i alt-ceva f
cnd? Gndete-te ndat la cele ale taie, i atunci nu-i
vei condamna pe acela cu asprime, n acelai timp i tu
te vei uura de greutatea pcatelor tale. Dac n felul
acesta vom regula vieaa noastr, dac n felul acesta
vom cuta a vieui, dac ne condamnm pre noi ni-ne,
de sigur c nu vom pctui mult, ci nc vom face multe
bunuri, fiind blajini i cumptai, i ne vom bucura de
toate bunurile fgduite celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Crora fie a ne nvrednici cu toii, prin charul i filan
tropia Domnului nostru Iisus Christos, cruia mpreun
cu Tatl i cu Sf. Duh se cade slava, cinstea i stp
nirea, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
264
265
O M I L I A X X I I
Prin credin pricepem c s au ntemeiat vea urile cu
cuvntul lui Dumnezeu, de sau fcut din cele nevzute,
cele ce se vd. Prin credirp mai mult jertf Avei dect
Cain a adus lui Dumnezeu, pentru care a fost mrturisit
c a fost drept, mrturisind Dumnezeu de darurile hti, i
printraceia murind nc griete. (Cap. 11, 3, 4).
Cele ale credinei au nevoie de un suflet tnr i voinic,
care covrte toate cele simitoare, i care trece peste
slbiciunea raionamentelor omeneti. C nu e cu putin
ahmintrelea de a deveni cineva credincios, dac nu se
va ridica mai presus de obiceiul obtesc. Deci, fiindc i
sufletele Ebreilor erau slbite, ncepnd dela credina, iar
mai apoi prin faptele, voiu s zic prin patimile lor, prin
ncazurile lor se mpuinau i se cltinau n credin,' pri
vete cum dela acestea tocmai i mngie, zicnd : ~Adu-
cei-v aminte de zilele cele mai dinainte, dup aceia li
amintete de Sfnta scriptur care zice: Dreptul din
credina va f i viu, (Avac. 2, 4),. iar mai la urm li
vorbete cu raionamente, zicnd: Iar credina este ade
verire a celor ndjduite, dovedire a Lucrurilor celor ne
vzute. Acum el i spune cuvntul ncepnd cu str
moii cu acei mari i minunai brbai, i numai c nu
spune: Dac acolo unde toate bunurile li erau la nd-
mn, i toi sau mntuit prin credin, apoi cu att mai
mult noi, cci cnd sufletul gsete vrun tovar n
cele cel preocup, se linitete pare-c, iresufl. Aceasta
se petrece i cu credina; aceasta se poate vedea i n
necazuri i suprri, precum zice chiar i aiurea: Cas
m mngiu mpreun cu voi prin credina cea dimpreun
a voastr i a mea. (Rom. 1, 12). Neamul nostru ome-
neic este foarte necredincios, i nu se poate ndjdui n
sine, ba se teme chiar de cele ce crede c are, i se
ngrijete foarte mult de prerea celor muli. Deci, ce face
Pavel ? Ii mngie pre dnii aducndu-e ca exemplu pe
strmoii lor, iar mai nainte de dnii, i mngie prin
cele ce sunt n cugetul tuturor. Fiindc pe atunci credina
era defimat ca ceva ce nu se poate dovedi, ba chiar
ca o nelciune, de aceia arat c cele mai multe aciuni
ale omului se reuesc prin credin, iar nici de cum
prin raionamente; i cum oare o dovedete aceasta ?
spunemi. Prin credin, zice, pricepem c sau ntemeiat
veacurile cu cuvntul lui Dumnezeu*. Este nvederat, zice,
c Dumnezeu a fcut din cele ce nu erau, pe cele ce
sunt, din cele ce nu se vedeau, pe cele ce vd. din cele
ce :nu existau, cele ce exista. Si de unde se nvedereaz
' j
c le a fcut numai cu cuvntul, cci raionamentul
omenesc nu poate si imagineze aa ceva, ba nc din
contr, c numai din cele vzute sunt cele ce se vd ?
Deaceia filosofii mai cu sam ziceau c nimic nu poate
fi din ceiace nu exist, fiindc erau trupeti, i nimic nu
ngduiau credinei. Se prindeau ns i dnii n vorb,
cnd spuneau de ceva mare i minunat, i atunci o n
gduiau credinei;- de pild, c Dumnezeu este fr
nceput i nenscut, cci mintea nu poate s priceap
altmintrelea. Dar acum tu privete marea lor nebunie,
cnd zic c Dumnezeu este fr nceput, dei faptul a-
cesta este cu mult mai minunat dect c el a fcut cele
ce se vd din cele ce nu erau. Cci n adevr, a spune
c Dumnezeu este fr nceput i nenscut, este cu mult
mai minunat dect a spune c a tcut lumea din nimic,
fiindc aici sunt multe de crezut, ca de pild c lucrul
fcut are nceput, c a fost fcut, etc. pe cnd acolo a
spune c este nenscut, c nu are nceput, c nu are
timp, toate acestea zic, oare nu au trebuin de credin!
Spunemi. Dar apostolul na spus aa,- ci ceia ce era mai
puin. Nu pune nainte nici un raionament, cci na fost
nimeni fa cnd a fcut acestea, aa c priceperea este
lucrul credinei.
Pentru care i zice : Prin credin pricepem. Dar
ce pricepem prin credin? spunemi. C nu din cele v
zute sau fcut cele ce se vd, cci aceasta este a cre
dinei. Dup ce n fine a spus de cele comune la urm
face vorb i de persoane, punnd mai nti pe acel br
bat care este slvit i cinstit de lumea ntreag, i fiindc
a fcut aceasta punnd n comparaiune o sut i dou
sute din asemenea persoane, la urm cnd a vzut c
numrul este mic ca cantitate, zice: .crora nu era lumea
266
vrednic (Cap. 11, 38). Dar privete pe cine pune el
nti : pe cel ce a ptimit ru, i nc de la fratele su,
care cu nimic nu fusese nedreptit, i care l ura tocmai
pentra c acela era iubit de Dumnezeu. Patima aceasta
deci este proprie i Ebreilor, dupre cum zice: *cci ace
leai ai pimit i voi de la cei de un neam cu voi (I.
Thes. 2, 14), cu care ocazie arat c i dnii sunt in
vidioi i uri de cei ai lor. Avei a cinstit pe Dumne
zeu, i a murit pentru cel pe care l-a cinstit, i nu s-a
bucurat de nviere. Buna voina lui era nvederat i ceia
ce depindeau de dnsul., au fost fcute, pe cnd cele din
partea lui Dumnezeu nc nu i se acordase. Prin expre
siunea jertf mult, de aici, el nelege jertfa cea cin
stit, cea strlucit, cea necesar. i nu putem spune,
zice, c n-a fost primit; a fost primit, ns a zis lui
Cain: De ai fi adus drept, i ai f i mprit drept. n-ai
fi pctuit. (Facere 4, 7), prin urmare Avei a adus
drept, i drept a i mprit. i cu toate acestea n schimb
ce plat a luat ? A fost omort prin mna fratelui su,
i pedeapsa pe care a primit-o tatl su, pentru pcat
acea pedeaps, zic, a primit-o tocmai el cel nti, care a
adus cea nti jertf, ce a mulumit pe Dumnezeu, el care
a ptimit attea rele, i nc dela fratele su, i cel nti.
i aceste succese le-a avut Avei, fr s-i aib pri
virea aintit n vre-o parte; cci spre cine gr fi privit
el cinstind att de mult pe Dumnezeu ? Spre tatl su,
sau spre maica sa ? Dar aceia tocmai c necinstise pe
Dumnezeu, n schimbul binefacerilor primite de la el.
Poate c spre fratele su? Dar i acesta l necinstise.
Aa c binele el l-a descoperit prin sine nsui. Si ac.el ce
a fost vrednic de atta cinste, ce a ptimit? A fost ucis.
Dup aceia pune i alt laud, zicnd: Pentru care a
fost mrturisit c a fost drept, mrturisind Dumnezeu de
darurile lui, i p r i n t f aceia murind nc grete, Dar
cum oare a mai fost mrturisit de drept i n alt
mod ? Se zice c pogorndu-se foc din cer, a mistuit
jertfele. n loc de i a cutat Dumnezeu spre Avei i spre
darmile lui codicul Sirian are i le-a mistuit focul>.
Deci, Dumnezeu care i prin vorbe, i prin fapte a mr
turisit pentru dreptul Avei, i l-a vzut cum i ucidea
267
fratele su pentru dnsul, nu i-a luat aprarea, ci l-a lsat.
Nu tot aa ns se petrece cu voi, zice; cci cum
s-ar putea aceasta cu voi cari avei i pe Proroci, i
exemple, i mii de mngieri, mii de semne i minuni
petrecute? Aa c aceia a fost credin adevrat. Cci
ce minuni a vzut el, ca s cread c este rsplat a
faptelor bune ? Oare n-a ales el virtutea numai prin cre
din ? Dar ce nsamn expresiunea i pri?itr aceia mzi-
rind nc griete-? Pentru ca nu cumva s-i aduc n
desndjduire, apoi apostolul arat c Avei a primit n
parte rsplat. Cum aa? Mare este, zice, considera^u-
nea lui, c murind nc griete, adec c de i -a
ucis pre el, totui n-a putut ucide slava i pomenirea lui.
N a murit acela, prin urmare nici voi nu vei muri. Cci
cu ct cineva ptimete mai grozave, cu atta i slava i
este mai mare. Cum griete nc? Apoi acesta este sem
nul, c vieuiete i acum, c este cutat de toi c este
admirat, c este fericit de toi, cci cel ce ndeamn i
pre alii de a fi drepi, acela griete nc. Nu atta folo
sete vorba. pe ct patima aceluia. Precum ceriul singur vor
bete celui cel privete, tot aa i Avei vorbete fiind
pomenit. De s-ar fi propoveduit pe sine singur, i de ar
fi avut mii de limbi, i de ar fi trit ct de mult, totui
nu ai fi fost att de minunat i admirat ca acum. Adec,
c nu trec acestea nepedepsite de Dumnezeu, i cum
s-ar ntmpla.
Prin credin Enoh s-a mutat ca s nu vaz moartea,
i nu s-a aflat, pentru c l-a mutat pre el Diimnezeu, c
mai nainte de mutarea lui a fost mrturisit, c a bine-
plcut lui Dumnezeu: i fr de credin nu este cu pu
tin a bine plcea lui Dumnezeu, c trebuie cel ce se a-
propie de Dumnezeu s creaz cu?n c este, i celor ce'l
caut pre dnsul este dttor de plat (Vers. 5. 6).
Acesta a artat nc i o mai mare credin de ct Avei.
i de ce ? Cci de i faptul s-a petrecut n urma aceluia,
totui cele ntmplate cu acela erau de ajuns al deprta
de calea cea dreapt. Cum? Apoi el na zis ctr sine
nsui, ca muli alii: i ce folos am s am de aici? C
Dumnezeu a prevzut c Avei va fi ucis, fiindc a zis
268
lui Cain: ai pctuit, s nu mai adaogi nc.*) A fost
cinstit de Avei, i cu toate acestea nu l-a aprat. Dar
nici aceasta nu l-a fcut lene, i n-a zis: ce folos ai
avea de ostenelele i primejdiile la care m-ai expune ?
Avei a cinstit pe Dumnezeu, i totui Dumnezeu nu l-a
aprat. Deci, ce lolos are cel ce fuge de pedeapsa lui
Cain? Cu ce. s-ar putea folosi ? S ne nchipuim nc c
el ia o pedeaps grea; ei! dar ce este aceasta fa de
cel ucis? Nimic din toate acestea n-a spus, nici n-a cu
getat, ci toate acestea covrindu-le, el tia bine, c dac
este Dumnezeu, numai de ct c este i rsplat, de i
nc nu tia nimic despre nviere.
Deci, dac cei ce nc nu tiau nimic despre nviere,
i totui cele de aici le au vzut cu totul din contra, i
au bine plcut att de mult lui Dumnezeu, cu ct mai
mult noi ? Aceia nu tiau nici despre nviere, nici exem
ple nu vzuse. Deci tocmai aceasta l-a fcut ca s bine
plac lui Dumnezeu, de i cu nimic nu se bucurase, fiind
c tia c el este rspltitor al faptelor bune. Cum? zici
tu; lui Avei i a rspltit oare? Aa dar raionamentele
omeneti una pun nainte, iar credina alta, i contrar
chiar celor ce se vd. Deci dac voi, zice, vedei c
aici. nu v bucurai cu nimic, nu v tulburai.
Dar oare cum sa mutat Enoh prin credin ? Apoi a
bine plcea a fost cauza mutrei, iar credina .cauza c
a bineplcut lui Dumnezeu. Dar daca nu tia c va pri
mi rsplata, cum de bineplcea lui Dumnezeu ? i f r
de credin nu este cu putin a bineplcea lui Dumnezeu
(Vers. 6) zice. Aa c dac cineva crede c este Dum
nezeu i rsplat, va avea recompensa. De aici dar vine
a bineplcea lui Dumnezeu. C trebue cel ce se apropie
de Dumnezeii s cread cum c este zice, iar nu ce
anume este. <tCum c este are nevoie de credin, i nu
de raionamente omeneti, pe cnd ce anume este
poate fi supus raionamentelor noastre; sau c dac el
este rspltitor, aceasta are nevoe de credin, i nicide
cum de raionamente. Cum ar fi cu putin de a cerne
__ 269
*) In ediiunea noastr obinuit, textus receptus, nu este aceast expre-
siune, ci numai : De ai fi. adus drept i ai f i mprit drept, n-ai f i pctuit;
taci, la tine se va ntoarce.*
cu raionamentele noastre cele ale esenei,' adec ale
fiinei lui Dumnezeu ? Cci ce raionament ar fi n stare
de a ajunge pn la a cunoate nsuirile lui Dumnezeu.
Uniia zic c toate cele existente se gsesc i se poart
ncoace i ncolo n mod automat. Ai vzut deci, c dac
nu credem, apoi nu numai ideea de rsplat, ci chiar i
aceia despre existena lui Dumnezeu, pier toate i dis
par dinaintea noastr ?
Muli ntreab unde sa mutat Enoh, i de ce sa mutat,
i de ce nici dnsul i nici Ilie nau murit, i dac nc
triesc, cum triesc, unde triesc i n ce fel ? Dar e
de prisos de a le cerceta acestea. Cum c acesta sa
mutat, iar acela sa nlat, au spus scripturile; dar
unde anume sunt, i n ce fel se gsesc, nu spun nimic,
fiindc scripturile nu spun nimic mai mult, dect cele
trebuitoare. Faptul acesta, zic, despre mutarea lui Enoh,
sa petrecut, ca astfel dela nceput chiar sufletul ome
nesc s capete sperana de omorrea morii, i de ni
micirea tiraniei diavoleti, i c moartea va fi rpus.
Sa mutat Enoh nu mort, ci ca s nu vad moartea.
De aceia a i spus c viu fiind sa mutat, i c a bine-
plcut lui Dumnezeu. Dupre cum un tat oarecare ame
ninnd pe fiul su, voiete de sigur ca imediat s-i ierte
i s nlture ameninarea, ns struiete i ateapt
nc spre a-1 vedea cuminindu-se, i deci las n picioare
ameninarea, tot aa i Dumnezeu, vorbind aa zicnd
omenete, nu a mai ateptat, ci dela nceput chiar a
artat c moartea a fost desfiinat. Mai nti ns a
lsat ca moartea s fie, voind prin aceasta de a nfricoa
pe tat prin fiu. Cci n adevr voind a arta c hot-
rrea luat este sigur, nJa supus deodat numai pe cei
ri pedepsei, ci chiar i pe cel ce a bineplcut lui, pe
Avei zic, l-a supus pedepsei, pe acel fericit, i dup
aceasta de ndat a mutat pe Enoh. Nici nu l-a nviat pe
acela, ca s nu se ncurajeze dela nceput, iar pe acesta
l-a mutat de viu, cu alte cuvinte prin Avei a nfricoat,
iar prin Enoh nsufl n oameni zelul i rvna de a-i
bineplcea.f Aa c cei ce zic c toate se deslur n
mod automat, i nu ateapt nici o rsplat, ca i Elinii,
de sigur c nu bine plac lui Dumnezeu, iar celor ce-1
76
caut, prin fapte i prin cunotin el este rspltitor
drept. > -
) Deci, dac avem rspltitor al faptelor noastre, s
facem totul ca s nu rmnem lipsii de rsplata virtu-
ei, cci a trece cu vedere asemenea rsplat, i a o
dispreui, este vrednic de mii de lacrmi, cci precum
celor ce-1 caut pre el devine rspltitor, aa i celor ce
nu-i caut devine contrarul, adec pedepsitor. Cutai,
zice, i vei afla. Math. 7, 7). i cum oare am putea
afla pe Domnul? Gndete-te cu ct greutate se gsete
aurul. In ziua ncazului meu pre Domnul am cutat,
zice, cu mnele mele noaptea naintea lui, f i nu m-am
amgit (Ps. 76, 2), adec c precum cutm lucrul per-
dut, aa s cutm pre Dumnezeu. Oare nu avem min
tea aintit spre ceia ce cutm ? Oare nu ntrebm pre
toi? Oare nu facem cltorii ndelungate? Oare nu fg
duim bani? De pild, fie perdut un copil al nostru; ei
bine ! ce nu am face ? Cte ri i mri oare nu am sco
toci cutndu-1 ? Oare nu am pune pe al doilea plan banii,
sau casele, sau totul n fine, n schimbul aflrei lui ?Iar
dac l gsim, l mbrim i nu-i mai prsim. Cnd
noi cutm ceva, facem totul spre a afla lucrul dorit.
Apoi cu ct mai mult trebue a face aceasta, fiind vorba
de Dumnezeu ? Dupre cum cutm ceva din cele trebui
toare, tot aa dac nu i mai mult trebue a cauta
pre Dumnezeu.
De ct, fiindc suntem slabi i neputincioi, caut pe
Dumnezeu mcar pe atta, pre ct caui pe copilul sau
banii ti. Oare nu taci cltorii pentru aceasta? Oare n-ai
cltorit nici-odat pentru bani? i n-ai fcut totul pen
tru ai ajunge scopul ? Oare nu te-ai ncurajat cnd i-ai
gsit? Cutai, zice, f i vei afla*. Cele cutate au ne
voie de mult grij, mai ales cnd e vorba de Dumne
zeu, cci mari sunt piedicele, multe sunt cele ce ntune
c, multe sunt i cele ce acopr aa zicnd simirea noas
tr. C precum soarele este vzut, i st n mijlocul tutu
ror celor de fa, i nu avem nevoie de al cuta, iar
271
*) Partea moral. Despre rugciunea struitoare, i c noi trebue a ne
sustrage dela cele pmnteti. (Veron).
dac ne ngropm ntro prpastie adnc, avem nevoie
de mult osteneal pre a-1 vedea, fie chiar c am face
totul; tot aa i aici, cnd ne-am afunda n prpastiea
poftelor celor rele, cnd ne ngropm i ne afundm n
ntunerecul patimilor i a faptelor lumeti, deabea putem
privi, deabea putem ridica privirea, deabea zrim. Celce
este afundat ntro groap adnc, cu ct privete n sus,
cu atta se apropie de soare.
S lepdm deci de la noi pulberea ce ne mpresoar,
s mprtiem negura ce ne acopere, cci este deas i
nu ne las de a vedea nainte. Dar cum se mprtie,
zice, aceast negur? Dac von| atrage spre noi razele
soarelui dreptii. Ridicarea mnelor mele jertf de sar
(Ps. 140, 2), zice. Odat cu mnile s ridicm i mintea
n sus voi cei iniiai n dogmele noastre cretine tii
ce voiu s spun ; poate c tii ce voiu s vorbesc i
ntrezrii chiar ceia ce las a se nelege. S ridicm
deci mintea sus la nlime. Am cunoscut eu rnuli oa
meni, aproape legai de pmnt, cari ntindeau mnile
mai mult de ct trebuia, i nemulumii c nu li era
cu putin nc de a se ridica n sus, i a se ruga
astfel cu bun voin. Astfel voiesc eu a v afla n
totdeauna, iar dac nu ntotdeauna, cel puin mai de
multe-ori, sau dac nu de multeori, cel puin i mai
rar, fie n rugciunele de diminea, fie n cele de sar.
Spunemi te rog: nu poi s ntinzi poate mnile? In-
tinde-i voina, i pe ct voieti ntinde-o chiar pn la
cer, iar de cumva voeti a te atinge i de el, sau dac
suindu-te n sus ai voi s umbli, i este cu putin, cci
mintea noastr este mai uoar i mai sprinten de ct
orice pasere zburtoare. i cnd ia putere i de la Duhul
Sfnt, vai! ct de grabnic este, ct de iute, cum pe
toate le examineaz de jur-mprejur, i cum nu ameete
i nici nu cade jos. Astfel de aripi s ni furim, i prin
trnsele vom putea s trecem n zbor noianul furtune-
lor acestei viei. Cele mai iui dintre paserile zburtoare
n clipeala ochiului zboar pe deasupra munilor, pe dea
supra vilor pduroase, pe deasupra stncelor i a m
rilor, fr vre-o vtmare. Astfel este i mintea noastr,
cci cnd ea zboar, cnd se deprteaz de cele pmn
72
2*73
teti, nimic n o poate mpiedeca, tuturor este superioar,
pn i sgeilor celor ascuite ale diavolului. Nu este
att de sprinten diavolul ca s poat ajunge la nlimea
ei, ci las la o parte sgeile cci este neruinat; nu
izbutete de sigur, ba nc sgeata se ntoarce spre dn
sul, i nc nu cum s-ar ntmpla, ci chiar n capul lui,
fiindc tot ceia ce este azvrlit de dnsul trebuie numai
dect a se ntoarce asupra sa. C precum sgeata arun
cat de om lovete paserea, sau zidul, sau lemnul, sau
haina, sau c taie aerul, tot aa i sgeata diavolului
trebuie numai de ct de a lovi, iar dac nu lovete pe
cel ochit, atunci fr ndoial c lovete pe cel ce a aruncat-o.
Cum c dac noi nu suntem rnii, iar diavolul fr
ndoial este rnit, o putem afla din multe locuri ale sf.
scripturi. De pild a uneltit contra lui lob, nu l a rnit
ns, ci sa rnit pe sine singur. A uneltit contra lui Pavel,
ns nu la putut rni, ci sa rnit singur. Peste tot se
ntmpl aa, peste tot se poate vedea aceasta, dac
suntem cu bgare de sam. Cnd el va lovi, se va lovi
singur; cu att mai mult nc cnd ntrindu-ne i nar-
mndu-ne contra lui cu pavza credinei; ne vom gsi n
siguran, ca s devenim nenvini.
Sgeat a diavolului este pofta cea rea i vtmtoare.
Ea este patim, i mai cu sam foc i flacr, care r
pete, arde i nimicete, ns noi cu ndelunga rbdare
i cu ngduina o putem stinge. Precum farul nroit n
foc cnd este bgat n ap, nimicete puterea focului, tot
aa i patima cznd asupra celui ce are rbdare, cu ni
mic nu-i vatm ba nc l folosete, i el mai mult se
stpnete. Nimic nu este egal cu ndelunga rbdare. Cel
ce ndelung rabd, nici-odat nu poate fi dispreuit, ci
dupre cum trupurile cele vnjoase nu pot fi lovite, tot
aa i astfel de suflete, care sunt mai pre sus de sgei.
Cel ce ndelung rabd este att de nalt, nct c nul
poate ajunge sgeata ca s-l rniasc. Cnd diavolul se
nfuriaz, tu rde, ns s rzi nu pe fa, ca s nu se
nfurieze, ci rzi n sine-i. Cci i copiii cei mici cnd ne
lovesc cu mnie, noi, ca cum ne-am apra, rdem. Cnd
tu vei rlde, ntre tine i dnsul va ffi atta deosebire, pe
ct este ntre copil i brbat, iar dac te nturiezi, atunci
18
ai devenit copil, cci cei ce se nfurieaz sunt mai proti
dect copii. Spunemi, te rog: cnd cineva se ncrunt
ctre un copil nfuriat, oare nu rde atunci copilul ? Omul
cel mult rbdtor este cu mare nelepciune, iar cel foarte
fricos este nenelept'. (Prov. 14, 30), zice. Aceast ne
lepciune mare, deci, s o urmm, ca astfel s ne nvred
nicim buntilor celor fgduite nou, ntru Christos Iisus,
Domnul nostru, cruia mpreun cu Tatl i cu Sfntul
Duh se cade slava, stpnirea i cinstea acum i pururea
i n vecii vecilor. Amin.
274
O M I L I A X X I I I
Prin credin rspuns lund Noe de acele care nc
nu erau vzute, temndu-se a fcut corabie spre mntuirea
casei sale, prin care a osndit lumea, i dreptei cei du
pre credin sau fcut motenitor*. (Cap. 11, 7).
Prin credin, zice, rspuns lund Noe, duprecum i
Fiul lui Dumnezeu vorbind despre venirea lui zicea: In
zilele lui Noe se nsurau i se mritau. (Luca 17, 26,
27).- De aceia i Apostolul le-a amintit prin aceiai ase
mnare, cci exemplul cu Enoh a fost dat ca un exem
plu numai de credin, pe cnd cel dat cu Noe e un
exemplu i de necredin. Aceasta este adevrat mn
giere i ndemnare, cnd numai cei ce cred se gsesc
n stare bun i fericit, ci cnd i cei ce nu cred pti
mesc contrariul. Cci ce zice ? Prin credin rspuns
lund. i ce va s zic rspuns lund ? Adec, fiindui
prezis, spunndu-i-se mai dinainte. Prin aceast expresiune
apostolul nelegeprorocia, precum i zice aiurea: i era
lui pgdait de Duhul sfnt ca s nu vaz moartea....
(Luc. 2, 26), i iari: Deci ce-i zicea lui Dumnezeescui
rspuns. (Rom. 11,4)? Ai vzut egalitatea Duhului Sfnt!
C precum Dumnezeu rspunde adec precum Dumnezei
Tatl ntiinaz mai dinainte, aa i Duhul Sfnt. i d(
ce oare a grit Apostolul aa ? Pentru ca s arate c<
prorocia este o descoperire dumnezeeasc (ypTjxattoJ-og)
<De acelea ce nc *nu erau v z u t e zice, adec de po
top, <temndu-se a fcut corabia. De sigur c raiona
mentul omenesc nimic din acestea nu a nscocit, cci se
nsurau doar i se mritau, aerul era curat, semne ns
nu erau, i totui el (Noe) sa temut. *.Prin credin, zice,
rspuns lund Noe de acele care nc nu erau vzute,
temndu-se a fcut corabie spre mntuirea casei sale*.
Cum ? Prin care a osndit lumea*. I-a artat aici pe
dnii vrednici de osnd dac nici prin facerea corbiei
nu sau cuminit. i dreptii, zice, cei dup credin
s au fcut motenitori*, adec c din aceasta sa artat
drept, c a crezut lui Dumnezeu. C aceasta este cu ade
vrat a unui sullet curat, care nu pune la ndoial nici
unul din cuvintele sale, ca necredina care face cu totul
din contra. Credina ns este nvederat c lucreaz drep
tatea. C precum noi am fost pui n cunotina de gheena
aa i acela. Dei rdeau atunci de dnsul, de il luau
n btae de joc, el totui nimic nu lua n bgare de
sam, ci continua cu lucrul corbiei.
Prin credin cel ce s-a chemat Abraam aii ascultat de
a ieit la locul care era s-l ia ntru motenire, i a ieit
netiind unde merge. Prin credin a mers Abraam la p
mntul fgduinei, ca la. un pmnt strin, n corturi lo
cuind cu Isaac i cu Iacob, cu cei dimpreun motenitori
ai aceleiai fgduine (Vers. 8. 9). Cci pe cine vzuse
el, spunemi, ca s -1 imiteze ? Tata Elin avea, i idolo-
latro, pe proroci nu-i auzise, i nu tia unde mergea.
Fiindc spre acetiia priveau cei ce crezuse dintre Iudei,
ca uniia ce se bucurase de multe bunti, apoi aposto
lul arta c nimeni dintre dnii n-au dobndit nimic,
toi au rmas fr plat, i c nimeni na primit recom
pens. Abraam a ieit din ara i din casa printeasc,
i a ieit fr s tie unde se duce. i ce este de mi
rare dac i el, i smna lui au locuit n felul acesta ?
C vznd c fgduina nu se mplinete, dnii nu au
czut n piroteal, cci zisese: Voiu da ie pmntul
acesta, i seminei tale (Facere 12, 7) A vzut pe fiul
su vieuind ca bejnar, sub corturi, cum i nepotul su
iari s a vzut locuind pe pmnt strin, i totui nu
s-a tulburat de loc.
Cu Abraam deci s-au petrecut aa, de oare ce dup
2 75
216
aceasta urma ca s se mplineasc fgduina dat se
minei sale, dei chiar i ctre dnsul s-a fost zis: c
(ie i seminei tale, i nu prin semina ta, ie, ci ie
i seminei tale, i cu toate acestea nici el, nici Isaac,
nici I acob nu s-au bucurat de fgduin. Cci unul a
slujit cu plat, cellalt a fost alungat, iar el a czut aa
zicnd de team, i pe unele le-a luat prin rzboi, iar
pe altele de sigur c le-ar fi pierdut, dac nu ar fi avut
ajutorul lui Dumnezeu. De aceia i zice: Cucei din pre
tind motenitori ai aceleeai fgduine, adec nu numai
el singur, dar i motenitorii lui. Dup aceia apoi a
adaos nc ceva mai lmurit de ct cele spuse, zicnd:
Prin credin acestiia toi au murit nelund fgduinele
(Vers . 13). Dou lucruri sunt demne de cercetat aici:
cum se face c dup ce mai "sus spune c: Prin cre
din Enoh s-a mutat, ca s nu vaz moartea' la urm
zice c: Prin credin toi acetiia au murit, i apoi
iari zicnd: nelund fgduinele mai sus arat c
Noe a luat plat mntuirea casei lui, i c Enoh s-a mu
tat, iar c Avei nc i dup ce a murit, griete, i c
Abraam au mers la pmntul fgduinei, i la urm
spune c: Prin credin acetia toi au murit nelund
fgduinele ? Deci ce este aici ? i ce vrea s spun el/3
Este necesar de a dezlega pe cea dinti, i dup aceia pe
a doua. Prin credin acetiia tai au murit zice. Dar
expresiunea toi de aici este pus nu ca cum au murit
cu toii, ci c exceptnd pe acela (Enoh), toi ceilali
au murit, pe carii i tim c sunt mori. Ct privete pen
tru expresiunea nelund fgduinele-, aceasta este ade
vrat, c nu aceasta trebuia s fie fgduina dat lui Noe.
Deci, de care fgduini grete el aici ? Cci Isac i
Iac.ob, au luat fgduinele pmntului; dar cei de pe
lng Noe, Avei i Enoh care fgduini au luat ? Deci,
sau c grete de aceti trei, sau c dei grete de
acetia, nu aceasta ns era fgduina, de a fi admirat
Avei i nici de a se muta Enoh, sau de a se mntui
Noe cu casa sa, ci toate acestea sau petrecut cu dnii
pentru virtuile lor, au fost cum sar zice o nainte gus
tare, o ncercare, o prob a celor viitoare (e6|j.ata Sa xtva
7}V t(ov jxsXoVTtov). Cci Dumnezeu tiind din nceput c
neamul nostru omenesc are nevoe de mult ngduin,
apoi ni acorda nu numai cele viitoare, ci i cele de aici,
cum de pild zicea Chrislos ucenicilor si: Tot cel ce-i
va lsa casa, sau pe frai, sau pe surori, sau pe tat, sau
pe mum, sau pe femeie, sau pe fii, sau arinele pentru
nume'e meu, nsutii va lua, i vieaa de veci va mater
i iari Cutai mai nti mpria lui Dumnezeu i
dreptatea, i toate acestea se vor adaoge vou (Math. 19,
29. 6, 33). Ai vzut cum toate acestea ni sunt date n
parte chiar cu prisosin, ca astfel s nu ne moleim ?
Precum i lupttorii din stadiu cari se 1ucur de oarecare
ngrijire cnd se lupt, ns nu se bucur de ntreaga linite,
gsindu-se atunci sub legi, ci numai dup aceasta se bucur
de -toat linitea, tot aa i Dumnezeu nu ni ngduie a ne
bucura de toate bunurile aici. Ni acord desigur i aici, ns
ntreaga fgduin a rezervat-o pentru viitor. i cum
c aa este, o a invederat prin deduciune, zicnd:
Ci de departe vzndu-le i nchinndu-se lor. Aici
las a se nelege ceva tainic, cci arat c au luat mai
dinainte toate cele ce sunt spuse pentru cele viitoare,
pentru nviere, pentru tnpriea lui Dumnezeu, pentru
toate celelalte pe care Christos venind le-a propoveduit,
cci pe acestea le numete fgduini, sau c aceasta
spune, sau c dac nu le-au primit, totui nerezndu se
n primirea lor, au adormit, i sau ncrezut numai prin
credin. De departe vzndu-le, zice, artnd c mai
nainte cu patru generaii, cci dup acestea au ieit din
Egipet. i nchinndu-se, zice, adec bucurndu-se,
Att de ncredinai erau ei de acestea, nct c se i
bucurau, punnd nainte metafora cu cei ce plutesc pe
mare, cari dedeparte vd oraele cele dorite, . pe care
mai nainte de a intra n ele nc i-le nsuesc prin sa
lutul trimis din deprtare. C atepta cetatea care arc
temelie, a creia meter i fctor este Dumnezeu (Vers,
10). Ai vzut c expresiunea au luat este n loc de
au primit prin credin, sau ncrezut n acele fgduine?
Deci, dac a se ncrede numai, nsamn a lua, atunci
este cu putin i nou de a lua, fiindc dei ei nu sau
bucurat de acele fgduine, cu toate acestea prin dorina
de ele dnii le vedeau.
i de ce oare s fie aa ? Pentru ca noi s ne rui
nm, c adec acelora fgduindu-se cele de pe pmnt,
dnii totui nu ddeau nici-o ateniune, ci cutau ceta
tea cea viitoare, n timp ce noi, dei Dumnezeu n tot
felul ni-a vorbit de cetatea de sus, totui cutm pe cea
de jos. Li-a spus lor: v voi da'vou cele d>n vieaa
prezent, dar fiindc a vzut, sau mai bine zis fiindc
dnii sau artat pre sine vrednici de mai mari bunuri,
apoi atunci nu i a lsat de a mai lua acestea, ci acele
mai mari, voind a ni arta nou c au fost vrednici de
mai mari, nevoind a se lega de cele de aici, ca i cum
cineva ar fgdui unui copil nelept lucruri copilreti,
nu spre a le lua, ci dovedindu-i filozofia mprejurrilor,
l-ar face de a cuta la lucruri mari. Prin aceasta el arat,
c dnii se deprtau att de mult de pmnt, nct c
nu primiau nici chiar cele date. De aceia deci nepoii
lor primesc, fiindc dnii erau vrednici de pmnt.
Dar oare ce nsamn cetatea care are temelii*? Ce?
temeliile cetii acetiia nu sunt temelii? n raport cu
temeliile acelea de sigur c nu sunt. <A creia meter
i fctor este Dumnezeu*. Vai ! Ce laud mare se aduce
cetii aceliea ! *Prin credin, zice, i nsi Sara putere
spre zmislirea seminei a luat, i peste vremea vrstei a
nscut (Vers. 11). Aici a nceput a li insufl mai mult
curaj, de vreme ce se arat mai mici de suflet de ct o
femeie. Dar ar putea zice cineva : cum prin credin
Sara a cptat putere de a zmisli, dac chiar a rs la
auzul acestora ? Rsul i a venit din necredin, iar frica
din credin, cci a zice : Nu am rs a venit de la
credin. De aceia deci, fiind alungat aa zicnd necre
dina din sufletul ei, n loc a intrat credina.
Prin credin, zice, i nsi Sara putere spre zmis
lirea seminei a luat, i peste vremea vrstei a nscut.
Ce nsamn spre zmislirea seminei? Spre primirea i
reinerea seminei, adec cea stearp i moart spre na
tere, a luat putere spre primirea seminei. Vtmarea ei
era ndoit: pe deoparte din cauza timpului, cci mb
trnise cu desvrire, iar pe de alta din cauza naturei,
fiind stearp.
Pentru aceia i dintru unul i acela nc mai mort
. 278
279
fiind, s au nscut ca stelele cerului cu mulimea, i ca ni
sipul cel fr de numr de pe lng, mare (Vers. 12).
Nu spune numai c a nscut, ci nc c sa fcut mum
a attor urmai, ca cum nu sau nvrednicit nici pnte
cele cele mai productoare. Ca stelele cerului zice.
Dar cum de i numr de mai multe ori, de i spune
n alt parte: Caut la cer i numr stelele, i de le
vei putea numr pre ele (Facere 15) aa va j i i smna
t a? Adec c precum nu se pot numra stelele cerului,
aa nu se va putea numra nici smna voastr. Sau c
vorbete aici prin exageraie, sau c a spus aa de cei
ce ii vor succed pe dnii ntruna. Pe strmoii unei
case este cu putin de a-i numra, ca de pild cutare
este fiul cutruia, iar acesta al cutruia, pe cnd aici
nu se poate, de oarece mulimea neamului fiind compa
rat cu stelele cerului, nu se poate numra. Astfel sunt
fgduinele lui Dumnezeu. Deci dac cele fgduite n
parte sunt att de minunate, att de paradoxe, att de
mree i splendide, ce fel vor fi acelea care sunt date
din prisosin?
') Ce poate fi mai fericit pentru cineva ca mplinirea
dorinelor, i mai grozav ca nemplinirea acelor dorine ?
C dac cel alungat din patria sa este cinat de toi,
i dar pierzndu-i clironomiea este crezut ca cel mai
de plns dintre oameni, dar nc cel ce a pierdut cerul
i bunurile de acolo, de cte lacrmi nu este vrednic
oare? Sau mai bine zis nu de lacrmi, cci plnge cineva
cnd sunt la mijloc niscareva patimi, de care nu este
acela vinovat; dar cnd cu propria lui voin el este
nvluit n rle, nici de lacrmi nu mai este vrednic, ci
de jlit. Mai cu sam de jlit, fiindc i Domnul nostru
Iisus Christos a lacrmat i a jlit Ierusalimul, dei era
ncrcat de necucernicie. Cu adevrat c suntem vrednici
de mii de jlanii, de mii de plnsuri. Dac ntreaga lume
ar avea glas, dac copacii, i fiarele cele slbatece, dac
paserile i petii, i n fine ntreaga lume cptnd glas
ne-ar jli pe noi cei czui din bunurile acelea, nc nu
ar putea jli i plnge dup vrednicie nenorocirea noastr.
*) Partea moral. Despre fericirea ateptat, i despre dragostea lui Dum
nezeu. (Veron).
Cci care anume cuvnt, i care minte ar putea s re
prezinte fericirea, mulmirea, veselia, slava i strluci
rea aceea ? Care cuvnt ar putea povesti acea fericire,
de care zice apostolul n alt parte : Cele ce ochiul nu
a vzut, i urechea nu a auzit, i la inima omului nu sa
suit (I. Cor. 2, 9) ? Na spus n mod simplu c covr
ete mintea omului, dar nc c nici na cugetat vre
odat cineva la acelea pe care le-a pregtit Dumnezeu
celor ce-1 iubesc pre dnsul. Fiind deci Dumnezeu pre-
gtitoriul acelor bunuri, oare ce f<4 vor fi ? C dac cel
ce ne-a fcut dela nceput, nimic necontribuind noi cu
ceva bun, i nc ne-a hrzit attea bunuri, ca de pild
raiul, convorbirea cu dnsul, nemurirea ne-a fgduit,
viea fericit i lipsit de griji, - apoi celor ce au fcut
attea isprvi, celor ce sa luptat atta i au suferit at
tea necazuri pentru dnsul, ce nu li va hrzi oare ?
Pe Fiul su cel unul nscut nu la cruat pentru noi;
pe Fiul su cel adevrat la dat morii pentru noi, carii
i eram dumani. Dar dac fiindu-i dumani, i totui
ne-a nvrednicit devenind prietenii si? Ce nu ne va da,
dup ce ne-am mpcat cu dnsul : Bogat fiind foarte,
el totui nepovestit dorete i face totul spre a avea prie
tenia noastr, iar noi ctui de puin nu ne srguim
spre aceasta, iubiilor! i ce spun eu c nu ne srguim,
cci nici nu voim mcar de a ne nvrednici de bunt
ile acelea, precum voiete el ? Cum c el voiete aceasta
mai mult dect noi, a dovedit-o prin cele cea fcut. Noi
deabea poate c dispreuim puin aur pentru noi ni-ne,
iar el a dat i pe Fiul su pentru mntuirea noastr.
S ne srguim deci precum trebuia de a avea dragostea
lui Dumnezeu, iubiilor; s ne bucurm de prietenia Iui.
Voi prietenii mei suntei, zice, de vei face cele ce gr
iesc vou (foan 15, 14). Vai! Pe dumanii si carii se
gseau departe de dnsul, i de cari fr de asemnare
se deosebea prin toate, pe acetira i-a fcut prieteni, i-i
numete prieteni! Dar atunci ce nu am prefera oare de
a face pentru ca s avem aceast prietenie ? Noi de multe
ori ne i primejduim pentru prietenia oamenilor, n timp
ce pentru prietenia lui Dumnezeu nici bani nu ne n
durm a cheltui. Deci, cele ale noastre sunt vrednice de
jlit, de lacrmi multe i de bocet. Am czut din ndej
dea noastr, ne-am umilit din nlimea noastr, ne-am
artat nevrednici de cinstea ce ni-a dat-o Dumnezeu, ne
recunosctori, i dup toate binefacerile ne-am artat i
netrtbnici chiar, cci diavolul ne-a de&brcat de toate
buntile. Noi carii ne-am nvrednicit de a deveni fiii,
fraii i mpreun' motenitori ai si, cu nimic nu ne mai
deosebim de dumanii i de cei ceJ batjocoresc pre
dnsul.
Dar apoi care ne va fi mngierea ? El ne-a chemat
pe noi la ceruri, iar noi ne-am prbuit ni-ne n gheena.
Blestemul, minciuna, tlhria i preacurviea sunt mpr
tiate pe pmnt; uniia amestic sngele cu snge, iar
alii fac fapte mai rle dect omorul. Muli dintre cei ne
dreptii, muli dintre cei czui victim avariiei, doresc
mii de mori, mai bine dect, a ptimi de acestea, i dac
nar avea team de Dumnezeu, i-ar curma zilele. Aces
tea, deci, nu sunt mai le dect omorul? Vai mie su
flete, zice tnguindu-se Prorocul, c a pierit cel credincios
depe pmnt, f i cel ce face drept intre oameni, nu este.
(Miheia 7, 1. 2), acum ns i noi ar trebui s strigm
aceasta pentru noi ni-ne. Dar voi nu v micai de loc
la acest bocet al Prorocului, ba poate c uniia rd, i o
iau ca un semn ru Apoi tocmai de aceia trebuie a
prelungi plnsul c suntem att de smintii, n ct c
nici nu t m c suntem aa, i rdem, n timp ce ar
trebui s oftm i s plngem. Se descopere, omule,
mnia lui Dumnezeu din ceriu, peste toat pgntatea
si nedreptatea oamenilor (Rom. 1, 18), zice, precum i
aiurea iari: Dumnezeu artat va veni, Dumnezeul nostru
fi nu va tcea (Ps. 49, 3), foc naintea lui va arde, fi
mprejurul Ud vifor foarte, sau i aiurea, unde zice
Prorocul: Ca iat vine ziua arznd ca un cuptor, i va
arde pre ei (Malahia 4, 1). Acestea nimeni nu -i le
pune n minte, ci dispreuiete mai mult ca pe nite
mithuri toate aceste dogme nfricoate, pe care le calc
n picioare. Nu este nici unul care s asculte, iar cei
ce le ridiculizaz ii bat joc de ele, sunt muli de tot.
Ce scpare vom avea? Unde vom gsi mntuire? Iat
am topit, am pierit ne-am prpdit, ne-am fcut dene-,
rs dumanilor notri, i obiect de batjocor Elinilor i
demonilor.
Acum diavolul cuget lucruri mari, se bucur i se ve
selete, iar ngerii crora suntem ncredinai spre paz,
toi sunt ruinai i amri. Nimeni nu se ntoarce la
calea cea dreapt, toate ale noastre le consumm fr
vr'un folos, iar vou vi se pare c noi aiurm. Este
timpul deci i acum de a chema de martor ceriul, c
nimeni nu ascult, i de a mrturisi stihiile lumei. Auzi
cerule i ascult pmntule (Isaia 1, 2), zice Prorocu, c
Domnul a grit*. Dai mn de ajutor, deci, celor pierdui,
voi cari niciodat nu v-ai lsat n beii, voi cei sntoi
ajutai pe cei bolnavi, voi cei ce privighiai, sprijinii pe
cei ieii din mini, pe cei smintii. Nimeni, v rog, s
nu crue nimic pentru mntuirea prietenului, i certarea
sau nfruntarea ca un singur el s aib: lolosina lui:
cnd fiiguriie scutur pe cineva, chiar i slugile au datoria
i dreptul de a'l stpni. Cnd acela, zic, e cuprins de o
mare fierbinal i sufletul i este tulburat, st de fa
droaia de slugi, i atunci nimeni nu va s in sam de
legea privitoare la stpni, n dauna stpnului.
S ne ntoarcem din calea cea rtcit, v rog. Lupte
zilnice, scufundri, mii de pierderi mprejurul nostru, i
mnia luf' Dumnezeu din toate prile ne mpresoar.
Noi ns suntem pare c mulmii, i ne gsim linitii.
Toi ne n.indem manile spre hrpirea avutului altora, i
nimeni spre ajutorarea lor; toi spre furtiag, i nimeni
spre sprijinirea celui slab. Fiecare se silete acum s-i
nmuleasc averea i nimeni ca s ajute pe srac. Fie care
alearg spre a i grmdi bani peste bani, pentru care are cea
mai mare grij, nimeni ns nu se gndete la mntuirea su
fletului su. Toi pare c au o singur groaz: nu cumva,
i zici, s devenim sraci. Dar ca s nu cad n gheena,
nimeni nu tremur, nimeni nu se teme.
Toate acestea, iubiilor, sunt vrednice de osnd, sunt
vrednica de plns, sunt vrednice de pr. Nu voiam a
spune acestea, dar sunt silit de durerea ce o simt,
v rog de a m ierta cci mpins de mhnire m vd
silit de a gri multe, pe care dealmintrelea nu ai voi ale
gri. Rana o vi adnc, nenorocirea mare, i toate re
282
lele cele ce ne-au cucerit pe noi sunt nespus de mari.
Cine va da capului meu ap, zice, i ochilot mei izvoare
de lactyni (Iercm. 9, 1) ca s plng? S plngem, iubi
ilor, s plngem, s suspinm. Pcate c vor fiuniia din
cei de fa carii zic ni vorbete de lacrimi numai, de
bocete ntruna. Nu voiam, credei m, nu voiam, ci din
contr eugomii i laude s v aduc, dar acum nu este
timpul de acestea. Nu a plnge, iubiilor, este ceva ru,
ci rul (ste de a face lucruri vrednice de plns; nu ase
boci cineva este uricios, ci de a face fapte vrednice de
bocit, s nu fii pedepsit, i atunci nici eu nu voiu pl nge;
s nu mori, i atunci nici eu nu voiu jli. Cnd trupul
unui mort st de fa, tu voieti ca toi s jeleasc m
preun cu tine, iar pe cei ce nu plng i crezi ca anti
patici ie: i un suflet pierdut zici cas nu-i plng? Dar
nu pot fi printe fr s lcrmez, cci sunt printe ce
are dragoste printeasc. Ascultai ce zice Pavel: Fiii
mei! pe care iari ntru dureri v-am nscut (Gal. 4, 19).
Care mam ce a nscut a slobozit vre-o dat nite la-
crmi att de amare ca Pavel? De ar fi cu putin de a
vedea flacra cugetului meu, apoi ai vedea c eu ard mai
mult de ct orice femeie sau fat rmas vduv fr
vreme. Nu aa jlete aceea pe brbatul ei mort, nu aa
jlete tatl pe fiu, precum jlesc eu mulimea aceasta de
pctoi. Nu vd nici un pas spre bine, ci toate ale noastre
ndreptate spre zavistii i nvinoviri aduse aproapelui.
Nimeni nu face vre-o fapt spre a plcea lui Dumnezeu,
ci numai spre a defima pe alii: Pe cutare sau cutare,
zice, s-l vorbim de ru. Cutare este nevrednic de preoie,
cellalt vieuete ca un necucernic. Trebuind a ji p
catele noastre, noi judecm pe alii, i nici mcar c
suntem curai de pcate, pentru ca s fim ndreptii de
a face aa.
Cine te alege pe line ? zice; i ce ai tu, pe care nu o
ai luat? Iar de ai i luat, de ce te fleti ca cum n-ai
fi luat (1. Cor. 4, 7)? De ce tu, dar, judeci pe fratele
tu, gemnd nsu-i sub povara a mii de pcate ? Cnd
zici c cutare este ru, vtmtor i uricios, gndete-te
la tine nsu i i cerceteaz-i serios cele ale tale, i te
vei ci desigur de cele grite contra altora. Nu este un
alt ndemn mai mare spre virtute, ca acela de ai aduce
aminte de propriele tale pcate. Dac aceste dou le vom
rumega n mintea noastr, vom putea a ne nvrednici de
buntile fgduite, vom putea a ne curi pe noi ni
ne i a ne face curai. Numai ct s ne venim n minte,
i s ne ngrijim de lucrul acesta, iubiilor. S ne mh
nim aici cu cugetarea, ca nu cumva s ne mhnim acolo
prin pedeaps, ca astfel s ne bucurm de venicele bu
nti acolo, de unde a fugit toat durerea, ntristarea i
suspinarea, i ca s ne nvrednicim de bunurile acelea
care covresc toat mintea omeneasc, ntru Christos
Iisus Domnul nostru, c a lui este slava i stpnirea n
vecii vecilor. Amin.
284
O M I L I A X X I V
Prin credin acetiia toi au murit nelund fgduin
ele, ci de departe vzndu-le i nchinndu-se lor, i mr
turisind c streini i ?iemernici sunt pre pmnt. C cei ce
griesc unele ca acestea, arat c motenire caut ') i de
i-ar f i adus aminte de aceia dintru care ieise, ctveau
vreme s se ntoarc. Iar acum de cea mai bun doresc,
adec de cea cereasc. De aceia nu se ruineaz de dnii
Dumnezeu, a se chema Dumnezeul lor, c li-au gtit lor
cetate. (Cap. 1], 13 16.)
Cea nti virtute, i chiar toat virtutea este de a fi
cineva strin de lumea aceasta i drumei, neavnd ni
mic de comun cu lucrurile de aici, i a se deprta de
ele ca de ceva strin, precum au fcut fericii aceia, de
care zice: Ucii au fost cu pietre, s-au herestuit, ispitii
au fost, cu ucidere de sabie au murit. Au umblat n co
joace i n piei de capr, Lipsii fiind necjii, de ru su
prai, crora nu era lumea vrednic (Cap. 11, 37. 38).
Aceia se ziceau pe sine a fi strini iar Pavel a spus i
ceva mai mult de sine; cci nu s-a numit pe sine strin,
ci mort n lume, i lumea moart pentru dnsul. C mie,
') Originalul zice c <patrie caut pe cnd n ediiunea noastr cuvntul
oatrie este nlocuit orin motenire.
zice, lumea s-a restignit, i eu lumii. (Gal. 6, 14). Dar
noi i ca ceteni, i nc mai ales ca ceteni, totul fa
cem aici, i ceia ce erau drepii pentru lume - strini
i mori aceasta suntem noi pentru cer, sau mai bine
zis, ceia ce au fost aceia pentru cer, trind i fiind n
via, aceia suntem noi pentru lume. De aceia am murit
fiindc am lepdat adevrata viea, i n locu-i preferm
pe aceasta trectoare. De aceia am mniat pe Dumnezeu,
fiindc stndu ne nainte fericirea cea din ceruri, noi to
tui nici c voim a ne deprta de psmnt, ci ca i vier
mii cei din pmnt i de pe pmnt, aa i noi ne n
vrtim din una n alta. Nu voim ctui de puin a ne
pleca, i nici a ne deprta de faptele omeneti, ci cu
prini parec de o somnolen i beie, ne nchipuim c
suntem ca nepenii. i tocmai ca cei stpnii de un
somn dulce, nu numai noaptea, ci i la revrsatul zorilor,
i chiar ziua miaza mare stau resturnai pe pat, i nu se
ruineaz fcnd hatrul plcerei aa zicnd, iar timpul
ocupaiunei i a trebilor l transform n timp de trn
dvie i de somn, aa i noi venind ziua n loc s facem
cum zice scriptura: Mie mi se cade a lucra lucrurile
cehii ce m-a trimis pre mine, pn cnd este ziua (Ioan
9, 4), fiind ziu, noi facem toate cele ale nopii, dormi
tnd, visnd i hrnindu-ne fantazia, iar ochii cugetului
i ai trupului nostru fiind nchii, biguim i grim prostii,
i de ne-ar lovi cineva chiar, , noi nimic nu simim, pre
cum i nici cnd ni-ar' rpi averea sau ni-ar da foc casei.
Sau mai bine zis, nici c ateptm pe alii de a face
aceasta, cci noi singuri facem aa ceva, nepndu ne
unul pe altul n fie care zi, i lovindu-ne, gsindu-ne
stnd n cea mai mare sluenie, desbrcai de ori-ce bun
cuviin, de ori-ce cinste, ba pn i chiar faptele noas
tre cele necuviincioase nu le acoperim, ci le facem pe
fa naintea celor ce vd i tac, provocndu-i la rs i
mii de glume urte. Nu tii c chiar i cei ri rd de
cei la fel cu dnii i i nvinovesc ? C de vreme ce
Dumnezeu a spus chiar nuntrul nostru o judecat ne
prtinitoare, i care nici odat nu se conrupe, chiar de
am ajunge la rutatea cea mai de pe urm, de aceia i
nsui cei ri se condamn pe dnii, i de i-ar numi
285
286
cineva aa precum sunt, dnii se ruineaz, se mnie,
i consider faptul de insult.
Astfel, deci, dac nu prin fapte, cel puin prin vorbe
condamn cluar dnii ceia ce fac prin contiina lor
i mai bine zis chiar prin fapte. Cc cnd ascunzn-
du-se fac fapte urte, ei prin aceasta chiar dau dovada
cea mai mare de prerea ce o au despre fapta svrit.
Astfel, deci, rutatea este nvederat, de vreme ce toi
sunt acuztorii ei, chiar i cei ce o fac, pe cnd vir
tutea este de aa fel, c este admirat pn i de cei
ce nu o rvnesc.. Pentru c i curvarul de pild, va luda
nelepciunea, i hrpreul va nvinovi nedreptatea, i
cel ce se nfuriaz va admira buntatea, iar micimea de
suflet o va huli, precum i cel desfrnat va gri de ru
desfrnarea. Dar atunci cum de fac asemenea lucruri ?
Din cauza marei lor trndvii, nejudecnd drept ce este
binele, fiindc de altmintrelea nici nu sar ruina de fapt,
i nici nu l-ar tgdui acuzndu-1 altul. Muli apoi nepu
tnd suferi ruinea, sau spnzurat. Att de mare este
mrturia binelui i a cinstei, i deci cele bune sunt mai
strlucite dect soarele, iar cele contrare sunt mai uri-
cioase dect toate relele.
Strini i nemernici au fost sfinii. Cum, i n ce fel ?
Unde anume a mrturisit Abraam c este strin i nemer
nic ? Poate c i el a mrturisit. A mrturisit i David
c este strin, cci ascult ce spune el: Strin sunt eu
i nemernic, ca i prinii mei (Ps. 38, 13). C cei ce
locuiau n corturi, cei ce cumprau cu bani mormintele,
nvederat c erau strini, neavnd loc nici mcar unde
s-i ngroape pe morii lor. Dar ce ? Oare dnii ziceau
c sunt strini de pmntul Palestinei ? Nici de cum, ci
de lumea ntreag, i cu drept cuvnt, cci nu vedeau
n aceast lume acelea ce voiau, ci totul era strin de
dnii. Dnii voiau de a face fapte bune, dar aici era
rutate mult, i deci totul era strin de dnii. Nici un
prieten, nici un familiar nu aveau, afar de civa. i
cum de erau streini ?, Nu se ngrijeau de cele de aici,
iar aceasta o dovedeau nu cu vorbele, ci cu faptele lor.
In ce fel ? A zis lui Abraam: Las patria ta, i vin n
ar strin, i el nu sa inut ca lipit de cei ai si i
de acea ar, ci urmnd a o prsi ca pe o ar strin,
a lsat-o fr ovire. I-a zis nc: J ertfete pe fiul tu
i ca i cum nar fi avut fiu, ca i cum .pare c nu ar fi
fost mbrcat cu natura omeneasc, aa l-a dus spre jert
fire. Averile le poseda n comun cu toi cei de pe lng
dnsul, i lucrul l socotea ca nimic. Protiele le acorda
altora, pe sine se bga n primejdii i mii de rele a p
timit. El nu i-a cldit case sirlucite, nici nu se dez-
merda n mncri, nu se ngrija de haine, care toate sunt
ale celor de aici, ci el fcea toate cele ale cetei de
acolo, iubirea de strini a aitat o, iubirea de frai, mi
lostenia, nerutatea, despreuirea averilor, a slavei de aici
i a tuturor celorlalte. Dar i fiul acestuia tot aa a fost,
c' ci fiind alungat dintrun loc, sau rzboindu-se, se da
n lturi i ceda, ca fiind n ar strin, fiindc strinii
ori i cte ar ptimi, rabd, ca nefiind n ara lor. Ba
pn i femeia rpindu-i-se i aceasta a suferit-o, ca fiind
n ar strin. Pe cele de sus ns toate fcea, dnd
dovad de nelepciune i cumptare. C i dup ce a
fcut copilul, el na mai avut relaiuni cu femeia sa, i
dup ce a trecut floarea tinereii, atunci a cunoscut-o,
artnd c aceasta a fcut-o nu din patima trupeasc, ci
ca s serveasc aa zicnd fgduinei lui Dumnezeu.
Dar ce a fcut Iacob ? Oare nu cerea el numai pne
i hain, care cerini cu adevrat c sunt ale strinilor,
ce a ajuns ntro srcie mare ? Fiind alungat oare nu
pleca ca un strin ? Oare nu sluja pe simbrie ? Oare nu
ptimea mii de rele pretutindeni, ca i un strin ? Aces
tea ptimind, zic, rbdau, artnd c caut o alt patrie
pentru dnii. Vai! Ce deosebire! Aceia sufereau dureri
pe fiecare zi, voind a se slobozi de cele de aici, i s
se rentoarc n patria lor, n timp ce noi facem cu totul
din contra. De cumva vin peste noi niscareva friguri,
lsnd toate la o parte, scncim ca i copiii cei mici, i
ne temem de moarte. i cu drept cuvnt c suferim aa,
fiindc nu ca strini trim noi aici, i nu ca cum am
umbla dup o patrie dorit, ci ca cum ne-am duce la
locul de osnd, i de aceia suntem triti, fiindc nam
ntrebuinat lucrurile precum trebue, ci am rsturnat or
dinea lor.
281
De aceia ne plngem, n timp ce ar trebui s ne bu
curm, de aceia tremurm, ntocmai ca nite criminali i
tlhari, cari urmeaz a se nfia naintea judecei, i
cari gndindu-se la toate cele ce au fcut, se tem i tre
mur. Nu aa au fost aceia, ci se grbeau, iar Pavel i
suspina, zicnd: C noi cei ce suntem n cortul acesta,
suspinm ngreuiai (II. Cor. 5, 4). Astfel au fost cei de
pe lng Abraam; strini au fost de lumea ntreag, i
patrie cutau. Care anume ? Oare pe cea care au lsat-o ?
Nici de cum, cci ce i-ar fi mpiedecat, dac ar fi voit,
s se ntoarc de unde plecase, i s devin iari cet
eni ? Dar dnii pe aceea o cutau, pe cea din ceruri.
Astfel deci ei se grbeau a sfri cltoria lor, i cu
chipul acesta plceau lui Dumnezeu, care nici c se ru
ina a fi chemat Dumnezeul lor. Vai! Ct demnitate!
Dumnezeu a primit a fi numit Dumnezeul lor. Dar ce
spui ? Dumnezeu se numete al pmntului i al Cerului,
i tu ai pus aici ca un lucru mare expresiunea : Nu se
ruineaz a se chema Dumnezeul lor? Mare, i cu ade
vrat mare, i aceasta este dovada unei mari fericiri. Ce
fel? C numindu-se Dumnezeul cerului i al pmntului,
este prin urmare i al Elinilor, ca cel ce a fcut toate; nu
tot aa ns a fost i al acelor sfini, ci ca un adevrat
prieten. Dar aceasta o voiu lmuri mai bine printrun
exemplu. Cnd de pild la o cas mare uniia dintre slu
jitori, sunt ludai de stpnul casei, ba foarte ludai,
i cnd dnii totul administreaz, i au curaj fa de
stpn, atunci ii numesc pe acela s'.pnul lor, i de
acetiia muli' ar putea gsi cineva. Ce spun eu ! Precum
sar putea zice c Dumnezeu nu este al neamurilor nu
mai, ci al lumei ntregi, tot aa sar putea zice c este
Dumnezeul lui Abraam. Dar noi nu tim ct este de
mare demnitatea aceasta, fiindc nici nu o avem. C
precum i Domnul nostru Iisus Christos este numit Domn
al tuturor cretinilor, i totui acest nume covrete
demnitatea noastr, apoi dac nc sar numi Dumnezeu
al unuia numai, nelegi atunci ct mreie este la mijioc.
Deci Dumnezeu cel numit Dumnezeul lumei ntregi, nu
se ruineaz ctui de puin de a fi numit Dumnezeul
acestor trei : Abraam, Isaac i Iacob, i cu drept cuvnt,
cci sfinii acetiia sunt egaii cu mii de mii, dupre cum
zice: Ca mai bun este unul care face voea lui Dumnezeu,
de ct mii de nelegiuii (Sirah 26, 3). Cum c se nu
meau pe dnii strini, este invederat. Fie !cci pentru
c se gseau n ar strin, se numeau strini, dar
David? Nu era el oare Rege? Nu era Proroc? Nu tria
n casa patriei lui ? De ce oare se numete pe sine strin,
zicnd: strin i nemernic sunt eu? Cum eti strin ?
* Ca i prinii mei zice. Ai vzut c i aceia au fost
strini? Avem patrie, zice, ns nu avem adevrata pa
trie. Dar atunci cum de eti strin? Sunt strin de
pmnt, zice. Prin urmare i aceia au fost strini de p
mnt; i precum aceia, aa i eu, precum eu, aa i
aceia.
) Strini s fim, deci, i acum, ca s nu se ruineze
de noi Dumnezeu de a fi numit Dumnezeul nostru. Se
ruineaz atunci, cnd este nunjit Dumnezeul oamenilor
ri, precum i atunci cnd cei buni i cari fac fapte bune,
l slvesc, el se slvete. C dac noi ne lepdm de a
ne numi stpnii unor slugi de ale noastre rle, chiar
dac sar apropiea cineva de noi i mi-ar zice: cutare
face o mulime de rle; ce nu este sluga ta ? noi den-
dat rspundem ctui de puin, lepdndu-ne de o
asemenea batjocor, fiindc este oare-care raport ntre
slug i stpn, ii necinstea aceluia se rsfrnge i asu
pra acestuia. Sfinii aceia ns au fost att de strlucii i
aveau atta curaj, n ct c Dumnezeu nu numai c sa
ruinat cnd a fost chemat de dnii Dumnezeul lor, ci
chiar i el sa numit pe sine aa: Eu sunt Dumnezeul
lui Abtaam, Dumnezeul lui Isaac, i Dumnezeul lui Iaeob
(Exod 3, 6).
S devenim i noi strini, iubiilor, ca astlel s nu se
ruineze de noi Dumnezeu, i s ne predea gheenii. De
felul acestora au fost acei cari ziceau: Doamne! au nu
ntru numele tu am prorocit, i nu ntru numele tu am
fcut minuni multe (Math. 7,22)? ns privii ce i spune
Mntuitorul Christos: Nu v tiu pre voi, ceia ce ar
289
") Partea morala. Strini suntem de cele de fa, i trebuie a face totul
spre ajutorarea celor ce au nevoie de ajutor, cci far de aceasta nimic nu
ne va putea scpa de pedeaps. (Veron).
face i stpnii slugilor rle,cari alearg dup dnii,
voind ca s se lepede de ruinea de a-i mai avea de
slugi: Nu v tiu pre voi, zice. Dar atunci cum de-i
pedepseti, dac nu-i tii? Nu-i tiu, zice, fiindc eu
altfel li am spus, adec i tgduesc, m lapd de
dnii. S nu fie ns, de a auzi noi o astfel de voce
grozav i nfricoat. C dac cei ce scoteau dracii,
proroceau, i fceau minuni, a tost lepdai de dnsul,
fiindc nu aveau viea potrivit, apoi cu ct mai cu
sam noi? Dar cum a fost cu putin, zici tu, ca acei
ce au prorocit, au fcut minuni i au scos draci, s fie
lepdai de dnsul ? Poate c dnii mai n urm sau
fost schimbat, i au devenit ri, aa c cu nimic nu
sau folosit din virtutea lui dinti. Nu trebuie a avea nu
mai nceputul strlucit, ci i sfritul trebuie a fi tot aa.
Cci, spune mi. te rog; oare ritorul nu se silete ca
cele de pe urm vorbe ale cuvntrei sale s le spun
ct de frumos, ca astfel s plece de la tribun nsoit
de plauze. Liturghisitoriul oare nu tocmai la sfritul
liturghiei arat prile cele mai frumoase ? Lupttoriul
din stadiu dac nu va arta pe cele de la urm mai
strlucite, i dac nu va nvinge pn la sfrit, chiar
dac pe toi i-ar fi biruit pn atunci, i la urm ar fi
tost biruit, oare nu toate i-a fost n zadar? Cpitanul
corbiei, dac ar trece marea ntreag chiar, iar aproape
de port i sar scufunda vasul, oare na pierdut toat oste
neala dinainte ? Doar doftorul? Nu oare dup ce a fost sc
pat pe bolnav, dac tocmai cnd era a-1 scpa de tot a gre
it doftoria, nu oare, zic, a stricat totul? ntocmai aa se
ntmpl i cu virtutea, cci ci n-au pus n legtur
sfritul cu nceputul, sau mai bine zis, ci n-au conti
nuat pn la sfrit dup pilda nceputului, s-au conrupt
i au pierit. De acest fel sunt acei ce de la nceput s-au
artat strlucii i voinici n alergerea din stadiu, dar
mai pe urm mpiedecndu-se n mers, cad la pmnt,
pentru care sunt lipsii de premiu, i nu sunt cunoscui
de stpn.
S auzim toate acestea noi, cari iubim averile, cci
cea mai mare nelegiuire aceasta este, dup cum i zice:
Rdcina tuturor relelor este iubirea de argint (I. Tim
290
6, 10). S auzim noi cari voim a ni mri averile, s a-
uzim i s contenim cu avariia, ca s nu auzim i noi
ceia ce au auzit aceia: Nu v tiu pe voi. S le auzim
acum acestea, i s le facem aa precum trebuie, ca nu
cumva s le auz<m atunci: s le auzim acum cu fric, ca
nu cumva s le auzim atunci cu osnd, zicndu ne :
vDucei-v de la mine; nu v cunosc pre voi (Math. 7,
23), i nici atunci, zice, cnd prorociai, i scoteai dracii.
De sigur c aici i alt-ceva li d a nelege, c adic c
i atunci aveau o viea rea, fiindc la nceput haru! lu
cra i prin cei nevrednici. C dac a lucrat prin Balaam1)
cu att mai mult prin cei nevrednici, cu scop de a c
tiga pe cei viitori. Dar dac nici semnele i minunile
n-au putut s-i scape de osnd, cu att mai mult nc
dac ar fi cineva n vr-o demnitate clerical, i ar ajunge
la cea mai nalt cinste; c chiar de ar lucra harul n
hirotonia lui, i n celelalte pentru sprijinirea celor ce
au nevoie, totui i acesta va auzi: niciodat nu te-am
tiut, i nici chiar atunci cnd a lucrat n tine harul.
Vai! ct examinare nu va fi acolo asupra viei curate,
i cum aceasta prin sine nsi este deajuns de a ne
duce ntru mpria cerurilor! Lipsind acea viea cu
rat, apoi cum trdeaz pe brbat, chiar de ar fi svr
it mii de semne i minuni! Nimic nu mulumete att
pe Dumnezeu, ca o via bun. De m iubii pe mine
zice,nu spune doar vei face minunici * poruncile
mele vei pzi, i iari: Prietenii mei vei fi* nu
cnd vei scoate dracii-ci cnd vei pzi cuvintele
mele, cci acelea sunt din darul lui Dumnezeu, pe cnd
acestea odat cu darul lui Dumnezeu sunt i din srgu-
ina noastr.
S ne silim deci de a deveni iprietenii lui Dumnezeu,
i s nu rmnem dumanii lui. Pururea le spunem acestea,
pururea le propovcduim i vou i nou, dar mai mult
nimic nu se vede, pentru care eu m tem. Ai fi voit
s tac, ca nu cumva s mresc mai mult primejdia, cci
auzind de multe ori un lucru i cu toate acestea nef-
1) A se vedea Capit. 22. din Numere, unde se istorisete pe larg viaa
acestui fermector.
cndu I, nsamn a mniea pe Dumnezeu; m tem i eu
de primejdia tcerei, c dei sunt rnduit n .slujba cu
vntului lui Dumnezeu, totui voiesc a tcea. Ce vom
face, deci, ca s ne mntuim ? S ncepem a face fapte
bune, pn cnd avem timp. S mprim virtuile noas
tre, precum cultivatorii de pmnt mpart munca cmpu
lui. In luna aceasta de pild s stpnim brfirea, batjo-
cora, mnia nedreapt, i s ne punem nou nine lege*
zicnd: Astzi, vom face cutare fapt bun, n luna cea
lal s ne 'nvm a nu fi rzbuntori, iar n alt lun
alt virtute, adec s ajugem la alta, ntocmai ca i n
varea leciilor, reinnd n minte pe cele nvate, i
nvnd pe altele din nou. Dup aceea vom ajunge la
dispreuirea averilor, mai nti oprind mnile dela rpi
rea celor strine, i apoi fcnd milostenie. S nu le
amestecm unele cu altele, adec cu aceleai mni i r
pind, i fcnd milostenie; dup aceasta la alt virtute*
i apoi la alta. i mscrciunea, zice, f i vorba nebu
neasc, i glumele proaste, nici s se numeasc ntru voi>.
(Efes. 5, 4). Acestea s le facem acum, cci nu e nevoie
nici de cheltueal, nici de osteneli, nici de sudori, ajunge
de a voi numai, i toate se svresc. Nu trebuie a c
ltori un drum ndelungat, sau a trece o mare nemrgi
nit, ci de a ne srgui i a avea bunvoin, i de a pune
fru limbei. Batjocorile cele necuviincioase, mniile, pof
tele cele absurde, dezmerdarea, luxul, pofta de averi, ju
rmintele fale, sau i jurmintele ntruna, s le scoatem
din obiceiurile noastre. Dac n felul acesta ne vom cul
tiva pre noi ni-ne, smulgnd spinii cei de dinainte, i
aruncnd smna cea cereasc, ne vom nvrednici de bu
ntile cele fgduite nou, c va veni cultivatorul
acela, i ne va pune n jicniile sale, nvrednicindu-ne i
de venicele bunti. Crora fie a ne nvrednici, prin
harul i fllantropiea Domnului nostru Iisus Christos, c
ruia mpreun cu Tat i cu Sf. Duh, se cade slava, st
pnirea i cinstea, acum i pururea i n vecii vecilor
Amin.
O M I L I A X X V
<Prin credin au adus Abraam f r e Isaac, cnd au
f o s t ispitit, i pre cel unul nscut aducea j e rt f , carele
luase fgduinele, ctr care sau zis\ c ntru Isaac s
va numi ie smna, socotind c puternic este Dumnezeu
i din mori a scula. Pentru aceia pe acela i spre pild
l-au luat. (Cap. 11, 1719).
Mare cu adevrat a fost credina lui Abraam, c dac
pe timpul lui Avei, al lui Noe i Enoh era lupt numai
de raiune, i trebuia a covri raionamentele omeneti,
aici ns trebuia a covri nu numai raionamentele ome
neti, ci nc a arta i altceva mai'mult, cci cele ale lui
Dumnezeu se prea c sunt n lupt cu ele nsi, cre
din adec se gsea n lupt cu credina, i porunca n
lupt cu fgduina. Aa de pild a zis: Iei din p
mntul i din rudeniea ta, i din casa tatlui tu, i vin
n pmntul care voiu arta ie (Fac, 12, 1), i cu toate
acestea nu i-a dat lui clironomie nici mcar un pas n
acel pmnt. Ai vzut cum cele petrecute se luptau cu
fgduina? Iari apoi zice: <c ntru Isaac se va chema
ie smna* (Ib. 21, 12) i a crezut, iar altdat i-a
zis: J ertfete-mi mie pe acesta, adec pe cel ce urma
a umplea lumea ntreag cu smna 1ui. Ai vzut lupt
ntre porunc i fgduine? A poruncit cu totul din contra
celor fgduite, i totui nici aa nu i-a pierdut cum
ptul acel drept, i nici n-a spus c a fost nelat. Dar
voi, zice, nici aceasta nu o putei spune c adec v-a
fgduit linite, i n schimb v a dat scrbe i necazuri,
cci ceia ce v-a fgduit aici, acelea i face. Cum ? /
lume, zice, necazuri vei avea i Cel ce nu i va lua
crucea i smi urmeze mie, nu este vrednic de mine i
cel ce i-au aflat sufletul su pierde-1 va pe el, i cel ce
i va pierde sufletul su pentru mine, afla-l-va pe eh
{Math. 10, 38), i Aa fiecare dintru voi, care nu se
leapd de toat avuia sa, nu poate fi ucenicul meu,
i iari : naintea Domnilor i a mprailor vei fi. dui
pentru mine, i: vrjmaii omului sunt casnicii lui
(Luc. 14, 26. 33. Math. 10, 18. 36). Acolo deci sunt
cele ale linitei. Pe timpul lui Abraam ns se petreceau
cu totul din contr, cci i se poruncea de a face contra
celor fgduite, i nici aa el nu s-a tulburat, nu i-a
pierdut cumptul, i nici n-a crezut c a fost nelat, n
timp ce voi, zice, nimic nu suferii mai mult de ct cele
fgduite, i cu toate acestea v tulburai. Acela a auzit
tot lucruri contrare celor fgduite, i totui nu s-a tul
burat, ci fcea totul ca fiind n conglsuire unele cu
altele, i erau n conglsuire cu adevrat, cci dac erau
contrare poate raionamentelor omeneti, erau totui n
conglsuire cu credina. Cum aa ? Apoi aceasta ne-a
artat-o nou apostolul, zicnd: Gndindu-ne c puternic
este Dumnezeu de a scula i din mori. Prin aceeai
credin, zice, prin care a crezut, c-i va drui un copil,
pe care nu 1 avea, tot prin aceeai a crezut, c va ridica
i pe cel jertfit. Deasemenea era ndoelnic, dac din
mitr moart i mbtrnit, i nemai fiind n stare pentru
facere de copii omenete griesc s'ar fi putut nate
copil, care ar fi putut nviea dup ce a fost junghiat i
jertfit. Ins credina trecut pregtea pe cele viitoare. i
privete, cum cele bune erau nti, iar cele grele la
urm, spre btrnee, pe cnd eu voi, zice, se petrece
cu totul din contr; cele grele i posomorte sunt nti,
i cele bune la urm.
Acsstea sunt spuse ctr cei ce ndrznesc a spune c .
dup moarte ni- fgduit ceie bune; i c ne-a nelat
poate. Dar apostolul arat c Dumnezeu este puternic
de a scula i din mori; i dac este puternic de a scula
i din mori, apoi nu mai ncape nici o ndoeal c va
i da cele fgduite. i dac Abraam a crezut cu atia
ani naintea noastr, c Dumnezeu este puternic de a
scula din mori, apoi cu att mai mult trebuie s credem
noi. Ai vzut c, precum am fost zis moartea nu a
intrat nc, i dendat i-a atras spre ndejdea nvierei, i
i a dus la atta cunotin, n ct c i jertfeau pn
i pe copiii lor, cnd ii se poruncea, i pe aceia dela cari
ateptau de a umplea lumea ntreag, erau gata de a-i
jertfi? Prin expresiunea: Dumnezeu a ispitit pe Abraam*
(Facerea 22, 1), i altceva spune. Ce anume oare ? Nu
tiea poate Dumnezeu c brbatul acesta era puternic
294
i ncercat? i de ce atunci l-a ispitit? Nu l-a ncercat
ca s afle,, ca i cum n-ar fi tiut, ci ca s arate altora
i s nvedereze tuturor brbia acestui sfnt. Au artat
i pricina ispitelor aici, ca s nu cread ei c fiind p
rsii au suferit toate acestea. Aici este i nevoie chiar
de a fi ispitii, pentru c au muli dumani, cari i alung
i zevistuiesc, dar acoio ce nevoie era de a inventa is
pite pe care el nu le avea ? Aceast ispit, deci, este in
vederat, c i s-a fcut din porunca lui Dumnezeu. C
dac alte ispite i se ntmplau permind Dumnezeu, a-
ceasta ns i-a venit chiar din porunca lui Dumnezeu.
Deci, dac cele ale ispitelor i face att de ncercai,
i c chiar nefiind nici o pricin Dumnezeu s exerciteze
la lupt pe lupttorii si, apoi cu att mai mult trebuie
de a suferi noi toate acestea cu brbie. Cu mare em
faz a zis aici: *Ptin credin a adus Abraam pre Isaac
cnd a fost ispitit, c n-a fost nici o alt cauz a ace
lei proaduceri, de ct aceasta.
Dup aceia cerceteaz cu amnunime aceast ideie.
Nu poate s spun cineva, zice, c ar fi avut i un alt
fiu, i c atepta ca prin acela s se mplineasc fg
duina dat, i c deci ncurajndu se n aceasta, a pro-
adus pe fiul su Isaac, cci adaoga imediat: i pre cel unul
nscut l aducea jertf, cel ce luase fgduinele*. Dar
ce spui c e unul-nscut? Ce nsamn aceasta. ? Ismail
de unde a fost ? Unul-nscut numesc, zice, cu privire la
cuvntul de fgduin, i deci de aceia a adaos expresi
unea unul-nscut, artnd c n acesta se vor mplini
fgduinele date. Ctr care s'a zis: c ntru Isaac se
va numi ie smn (Vers 18), adec dintrnsul. Ai v
zut cum se minuneaz de faptul petrecut cu Patriarhul ?
A auzit spunndu-i-se: Intru Isaac se va numi ie se-
mn i totui l-a dus ca jertf.
Apoi ca s nu cread cineva c fiind desndiduit a
fcut aceasta, i c prin asemenea porunc a scos cre
dina aceea, ci s cunoasc c cu adevrat aici a fost
rezultatul credinei, zice c avea i acea credin, dei
se prea c se lupt cu dnsa, ns nu se lupta, cci el
nu msura puterea lui Dumnezeu prin raionamente ome
neti, ci totul prin credin. De aceia nici c s-a sfiit a
295
spune c: Socotind c i din mori puternic este Dum
nezeu a-l nvia.-
Drept aceia pre acela i ntru pild l-a luat (Vers.
19), adec n exemplu, n berbecele pus nainte spre
jertf. Cum aa ? Berbecele acela fiind jertfit, Isaac a fost
mntuit, astfel c l-a fost luat n locul berbecului, iar
pe acesta jertfindu-1 n locul aceluia. Acestea au fost nite
tipuri, unde cel jertfit este Fiul lui Dumnezeu. Dara tu
privete i ct este de mare filantropia lui Dumnezeu.
Fiindc urma a se da oamenilor un mare har, i voind
a o face aceasta nu ca din graie, ci ca datornic, preg
tete pe ntiul om de ai da pe fiul su pentru mpli
nirea poruncii lui Dumnezeu, ca s nu se par cuiva' c
a fost un lucru mare de a da pe Fiul su, dac i un
om mai nainte a fost fcut aceasta; ca s nu se par
n fine c o face ca din har, ci ca din datorie. C pe
cari i iubim, i voim a li arta aceasta, voim n acelai
timp c s se par, c noi am primit mai nti ceva dela
dnii, ca astfel totul s li dm la urm; i ne mndrim
pentru ceia ce am luat dela dnii, mai mult chiar dect
pentru ceia ce am dat, i nu zicem nici odat: aceasta
li-am dat ci aceasta am primit dela dnii. Drept
aceia, zice, pre acela i ntru pild la luat adec n
form de enigm c parabola a fost berbecul, sau o
asemnare cu Isaac. Fiindc jertfa se pregtise, i Isaac
a fost jertfit prin inteniune, adec prin voina Patriarhu
lui, de aceia Dumnezeu i la hrzit.
) Ai vzut, c ceia ce pururea griesc, aceasta i acum
se arat ? Cnd noi vom nfea cugetul nostru desvr
it, i vom dovedi c dispreuim toate cele pmnteti,
atunci ni se vor hrzi i cele pmnteti, iar mai na
inte nu, ca nu cumva fiind legai de ele cnd le lum,
nc mai mult s ne legm. Desleag te mai nti nsu i
de sclvie, zice, i apoi vei primi, ca s nu primeti nici
de cum ca sclav, ci ca stpn. Dispreuiete bogiile, i
vei fi bogat. Dispreuiete slava, i vei fi slvit. Dispre
uiete rzbunrile dumanilor, i atunci vei reui. Dispre
uiete linitea, i atunci o vei avea, ca astfel lund-o, nu
ca sclav s o iai, ci ca liber. C precum se petrece cu
copiii cei mici, cci cnd copilul dorete lucruri copil-'
296
297
reti, noi cu mult grab le ascundem -ca de pild
mingea, sau altceva de acest fel ca nu cumva s fie
mpiedecat de cele trebuitoare; iar cnd el le dispreu
iete acestea i nu le mai dorete atunci i le dm fr
grij, tiind bine c nu i se va ntmpla nici o vtmare
de ast dat, cci poftd de ele na putut s-l mpiedice
dela cele trebuitoare, tot aa i Dumnezeu cnd vede
c noi nu mai dorim nimic din cele de aici, ne ngduie
la urm de a ne folosi de ele, i noi atunci le avem ca
liberi i brbai desvrii, iar nu ca copii.
Cum c atunci cnd dispreuim rzbunrile dumanilor,
noi atunci reuim cu adevrat, aceasta se poate vedea
din urmtoarele cuvinte ale Mntuitorului : De flmnze
te vrjmaul tu, d-i lui pne; de nstsaz adap-l pre
e h i mai departe adaog: .c aceasta fcnd, crbuni
de foc grmdeti pe capul lui-. (Rom. 12, 20). Dease-
menea, ca o dovad c cel ce dispreuiete averile, acela
tocmai o nimerete, ni stau de fa cuvintele lui Christos,
care zice: Tot care a lsat cas, sau frai, sau surori,
sau tat, sau marn...., nsutit va lua, i viea venic
va moteni (Math. 19, 29). Ca dovad apoi c cel ce
dispreuiete slava, atunci tocmai o va avea, ascult ia
ri pe Christos ce spune: Care dintre voi va vrea s fie
mai mare, s fie vou slug*, i iari: cel ce se sme
rete\ acela s va nla-. (Ibid. 23, 12) Ce spui ? Dac
voiu adpa pe duman, atunci l voiu pedepsi ? Dac voiu
lsa averile, atunci le voiu avea ? Dac m voiu smeri pe
sinemi, atunci voiu fi nalt ? Da! zice, cci astfel este
puterea mea, ca prin cele contrare s se nvedereze cele
contrare; mbelugat sunt i ndmnatec a nscoci mij
loace de izbutire, s nu te temi: Natura lucrurilor urmeaz
voinei mele, i nu eu urmez naturei. Eu toate le lucrez,
toate le pun n micare, i nici de cum nu sunt eu purtat
de acelea. De aceia eu le pot chiar i strmuta i trans
forma dup voin. i ce te minunezi dac se petrec n
acestea astfel de lucruri ? Cci i n toate celelalte aceiai
vei gsi. Dac de pild vei nedrepti, vei fi nedrep
tit; dac ns vei fi nedreptit, nu tu ai fost nedrep-
') Partea morala. Cel ce dispreuiete cele pmnteti, mai mult nc le
ctig. Contra zgrciilor, i c milostenia lor nu este primit. (Veron).
tit. <Cel ce iubete nedreptatea, zice, urte sufletul su,
(Ps. 10, 5). Ai vzut c dac nedrepteti pe altul, sin
gur te nedreptete ? De aceia i Pavel zice: Pentru
ce mai bine nu suferii strmbtatea (I. Cor. 6, 7) ? Ai
vzut c nu aceasta nsamn a fi nedreptit ? Cnd ai
batjocorit pe cineva, atunci te-ai batjocorit. i aceasta o
tiu muli n parte, ca de pild cnd zic Intre dnii:
voiu inea minte de acum: s nu te batjocoreti pe
sine-i. De ce ? Fiindc este o mare deosebire ntre tine
i acela; cci ori i ct l-ai gri de ru, el o va consi
dera ca slava sa.
Aceasta s o cugetm n toate, i vom deveni mai
presus de batjocori. i cum aa, eu v voiu spune-o.
Dac noi avem vre-o lupt contra chiar a aceluia ce poart
purpura mprteasc, apoi a-1 batjocori pe acela, noi o
credem ca i cum ne-am batjocorit pe noi ni-ne, cci
batjocorindu-1 pe el, ne-am batjocorit pe noi, adec,ne-am
fcut vrednici de acele batjocori. Ce spui ? Fiind cet
eanul cerului, i avnd filosofia cea de sus, tu te bat
jocoreti la fel cu cel ce cuget la cele pmnteti ? Chiar
de ai ctiga mii de averi, chiar de ai fi n cea mai
nalt stpnire, nc nui cunoti binele tu. S nu te
batjocoreti pe sine-i, batjocorindu-1 pe acela. Pe tine
cru-te, i nu pe acela Pe tine te cinsteti, iar nu pe
acela. Oare nu este chiar i un proverb de felul acesta,
care zice: cel ce cinstete, pe sine, se cinstete ? Cu
drept cuvnt cci nu pe acela l cinstete ci pre sine
singur.
Ascult ce spune un nelept: Fiule, ntru blndee
mrete sufletul tu, i-i d lui cinste dup vredniciea lui,
(Sirah, 10, 31). Dar ce nsamn dup vredniciea lui ?
Dac a furat, zice, pentru pofta avariiei tu s nu furi;
dac a batjocorit, tu s nu batjocoreti. Spune-mi te
rog: dac un srac ar lua din curtea casei tale lut arun
cat, oare pentru aceasta ai chema n judecat pe acela ?
Nici de cum. i de ce oare ? Pentru ca s nu te batjo
coreti singur, ca nu cumva toi s te nvinovasc.
Aceasta se petrece i acum, cci srac este bogatul, i
cu ct s.mbogete mai mult, cu tt mai mult sufere
de adevrat srcie. Lut este i aurul, aruncat ncurte,
298
iar nu n casa a, cci casa ta este cerul. Pentru aceasta,
deci, ai cere oare judecat, i nu te-ar nvinovi cetenii
cei de sus ? Oare nu te vor scoate pe tine din patria lor,
pe tine cel att de njosit, att de batjocorit, n ct c
pentru puin lut ai lost in stare a ,te rzboi ? Dac lu
mea ar fi fost a ta, i acela i l-ar fii luat, ar fi trebuit
a i se ntoarce. Nu tii, c dac ai avea nzecit lumea
aceasta, i chiar nsutit, ba i de dou ori nsutit i
nmiit, totui nu este nici a miea parte din bunurile cele
din ceruri ? Deci, cel ce admir pe cele de aici, le-a dis
preuit pe cele de acolo, dac le crede pe acestea demne
de bgat n sam, de i sunt att de departe de acelea;
sau mai bine zis, nici nu va putea admira pe acelea, cci
cum ar putea s le admire, fiind oare cum ca smintit
dup aceste de aici ?
S tiem, deci, funie ce ne nfoar, cci astfel sunt
toate lucrurile pmnteti. Pn cnd vom cuta cu pri
virea n jos ? Pn cnd oare ne nom zavistui unii pe
alii, ca fiarele cele slbatece, ca petii ? i mai bine zis
fiarele nu se ursc unele pe altele fiind de act lai neam,
ci numai pe cele strine, ca de pild, ursul nu sfie pe
alt urs, nici arpele pe alt arpe, sfiindu-se aa zicnd de
neamul su; i tu care ai mii de privilegii mpreun cu
cel de acelai neam; fiin logic, care cunoti pe Dum
nezeu, care ai aceeai putere de natur ca dnsul, care
eti consngen i prta aceleeai naturi ca dnsul, pe
acesta zic, l rpui, i-l ncurci in mii de rle. i ce va
s zic, dac poate nai bgat ntrnsul sabia, sau nu
i-ai ncletat mna ta cea dreapt n grumazul lui? Faci
multe altele nc mult mai rle, cci l ncunjori de mii
de necazuri, pe cnd dac ai fi fcut aa, cel puin l slo-
bozai de griji, iar acum l nconjuri cu srcia, cu scl-
via, cu desndjduirea i multe alte pcate.
Acestea le spun, i nu voiu nceta de ale spune, nu
doar ndemnndu-v de a face de acestea, i nici de a
ajunge la un pcat mai mic ca acela, ci de a v ncuraja,
ca nu cumva s fii trai la rspundere. .Cel ce ia hrana
cea de lips, este ca cel ce omoar pe aproapele su*
(Sirah 34, 24), zice. S stpnim deci mnile noastre, v
rog, sau mai bine zis s nu ie stpnim de loc, ci nc
299
s le ntindem bine, nu spre a hrpi avutul altuia, ci spre
eleimosin. S nu avem mna seac i fr rod, cci dac
mna care nu face milostenie este uscat, apoi cea care
nc i hrpete este spurcat i necurat. Nimeni deci
s nu mnnce cu nite astfel de mni, cci aceasta este
ca o insult pentru cei chemai. Cci spune-mi te rog:
dac cineva ne-ar chema ntro cas mare i strlucit, i
ne-ar pune la mas pe tapete i aternut moale i pe
cerafuri cusute cu fire de aur, i ne-ar pune nainte o
mulime de slugi, apoi aducndu ne talgere de aur i ar
gint, pline cu multe bucate preioase i de tot felul, ne-ar
sili ca s mncm; apoi oare I-am putea noi suferi pe
acela cu mnile. pline ele murdrie, i nc. s stea cu noi
la mas ? Oare ar putea cineva suferi o astfel de pe
deaps, i oare nu ar considera faptul ca o insult ? Eu
cred c da, i imediat am pleca de acolo. Acum ns
nu vezi numai mnile pline de murdrie, ci ch;ar i n
si bucatele, i totui nu fugi, nu ceri, ci dac poate
este n vro stpnire sau autoritate, i nchipui c e mare
lucru, i-i pierzi sufletul sturndu-te cu de acestea.
Avariia, iubiilor, este mai rea dect orice murdrie,
cci sufletul l spurc, iar nu trupul, i-l face cu ane
voie de splat i de curit. Tu ns vznd pe cel che
mat la cin plin de asemenea murdrie,, avnd mnjite
mnile i faa i murdrind pn i casa i bucatele, i
masa pe care sunt puse (cci toate acelea sunt mai ne
curate i mai murdare dect bligaiul de vit), nc stai
pe loc ca i cum pare c i ar face cinste, ca i cum
ai voi s te dezmerzi, i nc nu te deprtezi ? i nici de
Pavel nu te sfieti, care dac ngduie celor ce voiesc a
mnca prin casele Elinilor, nu-i las ns ca s se duc
pe la mesele avarilor. Dac vre-unul numindu-se frate
va fi curvar, sau lacom, sau slujitor idolilor,... cu unul ca
acesta nici s mncai (I, Cor. 5, 11), zice. Sub numele
de frate de aici el nelege pe tot credinciosul, iar
nu numai pe cel singuratec, sau pe monah. Cci ce anume
face friea? Baia renaterei, care i poate tace pe cineva
de a numi tat pe Dumnezeu. Aa c catihumenul chiar
de ar fi singuratec, totui nu este frate, n timp ce cre
dinciosul chiar din lume de ar fi, este frate. Dac vre
30 L
unul numindu-se frate, zice, va fi curvar, sau lacom,
sau slujitor idolilor..... cu umil ca acesta nici s. mncai.
Dar pe atunci nici urm nu era de vieaa singuratec,
sau monahal, i deci fericitul Pavel toate acestea le spu
nea credincioilor din lume. Dac vre-unul numindu-se
frate, va fi curvar, sau lacom, sau slujitor idolilor..... cu
unul ca acesta nici s mncai, zice. Nu tot aa ns
zice, fiind vorba de Elini, ns ce? Iar de v chiam
pre voi cineva din cei necredincioi, i voii s mergei,
tot ce se pune naintea voastr s ?nncai, nimic, cetcnd
pentru tiin (I. Cor. 10, 27).
Vai! Ct exactitate! Noi ns nu numai c nu ocolim
pe cei beivi, ci chiar ne'ducem prin casele lor, i mn
cm pe la mesele lor. De aceia totul sa rsturnat pe
dos, totul este confuz, totul este pierdut. Cci spune-mi
te rog: dac unul din acetiia te-ar chema la o mas
pregtit, pe tine cel crezut de srac i umilit, apoi ar
auzi din gura ta c de oarece bucatele puse nainte
sunt fructul lcomiei, apoi eu nu primesc a mi spurca su
fletuloare nu sar rusin acela? Nu sar sfii de tine?
Aceasta ar fi deajuns de a ndrepta i de a tace pe acela
ca s se plng pe sine singur pentru bogia lui, iar
pe tine s te admire pentru srcia ta, de vreme ce
sa vzut pe sine att de dispreuit de tine. Dar noi
am devenit robii oamenilor, nu tiu din ce cauzS, dei
Pavel strig ntruna: Nu v facei robi oamenilor (lbid.
7, 23). Cum oare ne-am fcut robi oamenilor? Fiindc
mai nti ne-am fcut robi pntecelui, robi ai avarilor, ai
slavei, i ai tuturor celorlalte. Ne-am trdat libertatea,
pe care ne-a hrzit-o nou Christos. Dar ce se ntm
pl cu cel ce devine rob? Spune-mi. Ascult pe Christos,
care zice: Iar robul nu rmne n cas n veac (Ioan
8, 35). Ai aici o sentin absolut, c nici-odat nu intr
el n mpriea cerurilor,cci sub denumirea de cas
aceia se nelege. / casa tatlui meu, zice, multe loca
uri sunt- (lbid. 14, 2). Deci robul nu rmne n cas
n veac, iar cel ce nu rmne n cas n veac, rmne
in gheena n veac, neavnd vre-o mngere ds undeva.
i lucrurile au ajuns la atta stricciune, n ct c din
rpiri s se fac pn i milostenii, i s se primeasc pe
muli pe la mese. De aceia a sczut ndrzneala noastr,
i nici c putem certa pe cineva. Cu toate acestea m
car de acum dac ne am deprta de vtmarea ce ne vine
de aici. Deci, voi cari v tvlii n mocirla aceasta, n
cetai cu o astfel de vtmare, i fugii de nite astfel
de ospee, ca mcar de acum s mblnzim pe Dumne
zeu, i s ne nvrednicim buntilor celor fgduite. C-
roi'a fie a ne nvrednici cu toii, prin harul i filantro
pia Domnului nostru Iisus Christos, cruia mpreun cu
Tatl \ i cu Sf. Duh, se cuvine slava, stpnirea i cinstea,
acum i pururea, i n vecii Vecilor. Amin.
302
O M I L I A X X V I
Prin credin pentru cele viitoare a binecuvntat Isaac pre
lacob i pre Isav. Prin credin Iacob murind, pre fiecare
din fiii lui Iosif a binecuvntat, i sa nchinat la vrful
toiagului lui. Prin credin Iosif murind, a fcut pome
nire pentru ieirea /iilor lui Israil, i pentru oasele sale
a poroncih (Cap. 11, 2022).
Amin griesc vou c muli Proroci i drepi au dorit
s vaz cele ce vedei voi\ i n au vzut, i s auz cele
ce auzii, i n au auzit (Math. 13, 17), zice. Aa dar
toate cele viitoare le au tiut cei drepi? Ba nc foarte
mult. C dac pentru slbiciunea celor ce nu puteau a-1
primi, Fiul nu se descoperise nc, totui celor ce str
luceau prin virtui cu drept cuvnt el se descoperise.
Aceasta o spune i Pavel, c cele viitoare le au tiut
aceia, adec nvierea lui Christos. Deci, sau c aceasta
o spune,-sau c prin expresiunea Prin credina pentru
cele viitoare nu vorbete de veacul viitor, ci pentru cele
viitoare de aici, - cci dac n-ar fi fost aa, cum sar fi
putut ca un om ce se gsea pe pmnt strin s dea
astfel de binecuvntri ? i cum iari s a bucurat de
binecuvntare, i totui i-a luat-o? Ai vzut c ceia ce
am fost spus pentru Abraam se poate spune i pentru
Iacov, c adec nu sa bucurat de binecuvntare, ci cele
ale binecuvntrei sau mplinit cu urmaii lui; el ns sa
bucurat de cele viitoare ? de vreme ce gsim pe fratele
su mai mult folosit i mai mulumit de ct dnsul. Cci
el i-a petrecut tot timpul vieei sale n robie, n munc
pe simbrie, n primejdii, n curse, i decepii, i n fric,
i cnd Faraon l-a ntrebat, el a rspuns: .Puine i rele
au fost zilele anilor vieei mele (Facere 47, 9), iar
acela n linite i n mare stpnire de sine, i dup aceia
a fost chiar i grozav fa de fratele su Iacov. Deci unde
i cnd sau mplinit acele binecuvntri, dac nu n
viitor ?
Ai vzut deci, cum cei ri nc dela nceput sau bucurat
de cele de aici, iar cei buni din contr ? Nu toi desigur,
cci iat de pild Abraam a fost drept, i sa bucurat i
de cele de aici, afar numai c cu mare necaz i multe
ispite c doar. numai bogie avea, pe cnd celelalte
toate erau ncrcate cu scrbe i necazuri. Nu se poate
ca cel drept s nu fie necjit, chiar de ar fi i bogat,
cci cnd voiete a fi nedreptit, sau a suferi celelalte
rele, va fi nevoie de a fi necjit, aa c orict sar bucura
de averi, el totui nu va fi fr suprri. De ce ? Pentru
c e gsete n scrbe i necazuri. i dac chiar pe
atunci drepii erau n scrbe i necazuri, apoi cu att
mai mult astzi. *-Prin credina pentru cele viitoare, zice,
a binecuvntat Isaac pe Iacov, i pre Isav dei Isav era
mai mare, cu toate acestea pentru virtute a pus nainte
pe Iacov. Ai vzut ce fel este credina? C de unde i
cum se fgduia fiilor attea bunuri, dac nu de la cre
dina n Dumnezeu?
Prin credin Iacov, murind, pre fiecare din fiii lui
Iosif a binecicvntat aici trebuie a se pune toate bine
cuvntrile, ca astfel i credina, i prorociea lui s se
fac i nvederat i s-a nchinat la vrf ul toiagului lui-.
Aici, zice, nu numai c a spus, ci nc att de mult se
ncuraja pentru cele viitoare, n ct c a artat aceasta
i cu fapta. Cci urmnd a se scula un alt mprat din
Efrain, de aceia zice: <i s-a nchinat, la vrful toiagului
lui, adec c i btrn fiind deja, el s-a nchinat
lui Iosif, nvedernd prin aceasta viitoarea nchinare a
ntregului popor. Aceasta de sigur c sa petrecut deja
cu fraii si, cari i sau nchinat, dar urm nc a se
303
petrece i dup aceia cu cele zece seminii. Ai vzut
cum cele ce urmau a se petrece, el le-a prevzut? Ai vzut
ct credin aveau ? Ct de mult credeau n cele viitoare ?
C pe cnd unele sunt dovada unei rbdri vorbesc
de cele de aici i a unor ptimiri, fr a avea n schimb
ceva bun, ca de pild cele petrecute cu Abraam i cu
Avei, celelalte, ca credina n Dumnezeu, ca rsplata
binelui, cum s'a petrecut cu Noe, sunt dovada credinei.
Cci credina este de multe feluri; i c este rsplata,
i c nu trebue a atepta rsplata pentru aceleai fapte,
i c trebue a te lupta mai nainte de acordarea premii
lor. Deci i cele cu privire la Iosif sunt numai ale cre
dinei. Cnd a fgduit lui Abraam zicndu-i: Vohi da
ie i seminiei tale pmntul acesta a auzit Iosif, i dei
era n ar strin, i nu a vzut niciodat mplinindu-se
acea fgduin, totui nici aa nu sa mpuinat, ci nc
att de mult a crezut, c a vorbit i de ieire, ba chiar
a poroncit i de oasele lui cum i unde s se ngroape.
Dar nu numai el a crezut, ci nc i pe alii i-a adus
la credin. De aceia i poroncete, ca pururea s-i aduc
aminte de ieirea lor de acolo. Cci nici nar fi poroncit
el cele cu privire la oasele sale, dac nar fi fost convins
de ieirea lor din Egipet, i nar fi ateptat-o. Aa c
atunci cnd uniia zic: Iat c i cei drepi sau ngrijit
de morminte noi li rspundem, c de aceia numai, i
nici de cum pentru altceva, fiindc tiau c a Dom-
nului este pmntul i plinirea lui. Dnsul care a trit
n atta filosofie, nu se poate crede c na tiut aceasta;
dnsul care a trit toat vieaa n Egipet, dei ar fi putut,
dac ar fi voit, a se ntoarce i a nu se neliniti. i dac
oasele tatlui su le-a dus acolo, de ce a poroncit ca
i oasele sale s se aduc de acolo ? De ce, zic, dac
nu ar fi tiut mai dinainte. Dar ce ? Spune-mi: oare nu
i oasele lui Moisi nu au rmas n pmnt strin ? Nu
i ale lui Aaron, ale lui Daniil, ale lui Ieremia ? Despre
cele ale celor mai muli dintre Apostoli nu tim unde se
gsesc. C dac mormintele lui Petru, Pavel, Ioan i Thoma
sunt tiute, ale celor mai muli, nn sunt de loc cunoscute.
Dar noi ctui de puin nu ne mpuinm pentru aceasta,
cci ori unde am fi nmormntai, tim c <al Domnului este
304
pmntul i plinirea lui. Numai de ct c ceia ce tre
buie a se ntmpla, se va ntmpla. A se ntrista cineva
ns, i a boci pe cei adormii, aceasta vine din mpuinare
i micime de suflet.
Prin credin Moisi cnd s-a nscut, trei luni a fost
ascuns de prinii si (Vers. 23). Ai vzut, c aici cele
de dup moarte le ndjduiau a se mplini pe pmnt ?
i multe s-au ntmplat dup moartea lor, iar aceasta
pentru cei ce zic c dup moarte se petrec acestea cu
dnii, de care nu s-au nvrednicit fiind n viea, i nici
nu credeau a fi dup moarte. i n-a zis Iosif: Nu mi-a
dat pmntul cnd am fost n viea, nici tatlui meu,
nici bunicului meu, a cruia virtute trebuia a fi luat n
seam cu mil; i pe cei ri s-i nvredniceasc de lu
cruri, de care nu i-a nvrednicit pe aceia ? Nimic din
acestea n-a spus, ci toate le-a nvins i le-a covrit cu
credina.
A spus de Avei, de Noe, de Abraam, de Isaac, de
Iacov, de Iosif, de toi acei slvii i minunai. Iari m
rete mngierea, aducnd vorba de persoane ordinare.
Cci a ptimi astfel de rele persoane miraculoase, nu este
nimic de mirare, sau a se arta inferiori acelora; ns a
se arta inferiori i celor ordinari, aceasta de sigur c
este grozav. i ncepe cu prinii lui Moisi, oameni ne
nsemnai, cari n-au avut nimic din cele ce a avut fiul lor.
De aceia n trecerea timpului el mrete a zicnd ciu
denia, i nir pn i femei curve i vduve zicnd:
Prin credin Raav curva n a pierit mpreun, cu cei
neasculttori, primind iscoadele cu pace. i nu numai rs
plata credinei o pune, ci i a necredinei, ca de pild
pe timpul lui Noe. Dar este trebuitor a spune despre
prini lui Moisi. Faraon a poruncit ca b se omoare toi
copiii de partea brbteasc, si nimeni n-a scpat de pri
mejdie Deci cum i de unde ateptau aceia ca s scape
pe copilul lor ? De la credina lor. Care credin ? Z- au
vzut prunc frumos zice. nsei privirea lui i-a atras la
credin.' Astfel c chiar din fa, mare a fost harul ce
s-a revrsat asupra acestui drept, ceia ce a fost lucrul
lui Dumnezeu, iar nu al naturei. Cci gndete-te bine.
ndat ce s a nscut pruncul s-a artat frumos, iar nu
305
20
306
slut. Dar aceasta de unde a provenit ? Nn de Ja natur,
ci dela harul lui Dumnezeu, care pn i pe acea femeie
barbar egipteanc a micat o, nct c la tras dm ap,
l-a smuncit i la rentremat,dei credina nu avea poate
locul n asemene mprejurri, fiindc ce s-ar fi putut crede
din vederea chipului lui ? Dar voi, zice, credei din
fapte, avnd multe dovezi de credin la ndemn, fiind
c atunci cnd ai rbdat pn i rpirea averilor voa
stre cu bucurie, i multe de acest fel, a fost rezultatul
credinei i al rbdrei. Dar fiindc i acetia au cre
zut, ns n urm s-au mpuinat, arat c i credina a-
celora se ntindea foarte departe, ca de pild credina
lui Avraam, dei faptele preau c se ciocnesc ntre dn-
sele. <i nu s-au temut, zice, de porunca mpratului,
dei aceia era deja n lucrare, iari aceasta (credina)
era n ateptare. Aceasta era a prinilor lui; dar el
(Moisi) nimic n-a ntrodus.
Dup aceia iari le pune nainte un exemplu propriu
al lor. Prin credin, zice, Moisi mare fcndu-se, s-a
lepdat a se numi fecior fetei lui Faraon, mai bine ale
gnd a ptimi cu poporul lui Dumnezeu, dect a avea pl
cerea pcatului cea trectoare. Mai mare bogie socotind
a fi, de ct visleriile Egipetului, ocara lui Christos, c
se uit la rspltire (Vers. 2426). Este ca i cum ar
fi spus: Nimeni dintre voi n-ar fi lsat palatele mpr
teti, i nc palate strlucite, nici. nite astfel de tezaure,
i nici dac ar fi fiul mpratului, nu l-ar dispreui pe
aceia atta, precum a fcut Moisi. i cum c nu a p
rsit palatul cum s-ar ntmpla, a invederat-o zicnd c
*s-a lepdat adic a urt, a dispreuit cu scrb, cci
fiind vorba de mpria cerurilor, era de prisos de a
admira palatul mprtesc sau mpria Egipetului. i
privete ct de minunat a nsemnat-o aceasta Pavel, cci
n-a zis c a socotit cerul o mai mare bogie de ct te-
zaurile Egipetului, sau i cele din ceruri, ns ce ? Ocara
lui Christos, zice. A fi ocrt pentru Christos, a socotit-o
ca ceva mai bun de ct a fi linitit astfel, iar aceasta
prin sine nsi a fost o rsplat.
Mai bine alegnd, zice, a ptimi cu poporul lui Dum
nezeu. Voi, zice, ptimii pentru voi ni-v, iar acela
a ales a ptimi pentru alii, i cu bun voea sa sa aruncat
ntrattea primejdii, de i era cu putin de a fi cinstit
i temut, i de a se bucura de bunuri. De ct a avea
plcerea pcatului cea trectoare, zice. Prin expresiunea:
pcatului' de aici, el nelege faptul de a nu voi cas
ptimeasc cineva cu alii; aceasta anumit-o pcat. Deci,
dac a nu ptimi cu alii el a crezut-o ca pcat, apoi a
ptimi este un mare bine, la care din palatele mprteti
sa aruncat pe sine.
Acestea le-a fcut Moisi, prevznd lucruri mari. Mai
mare bogie socotind a fi, de ct vistieriile Egipetului.
Dar oare ce nseamn ocara lui Christos? Adec a
fi ocri astfel, precum suntei voi, sau c a suferit
ocara pe care a suferit-o Christos, mai ales atunci cnd
a fost batjocorit pentru peatra din pustie, din care a scos
ap, iar peatra era Christos (I. Corint. 10, 4) zice.
Dar cum i cnd este ocara lui Christos ? Cnd dis
preuim cele printeti, sau ptimind rele, fugim de Dum
nezeu. Era deci firesc ca i el (Moisi) s fie ocrt, cnd
a auzit: Au doar vrei s m ucizi tu, precum ai ucis
pre Egiptean (Exod, 2, 14)? Aceasta este ocara lui
Christos, ca pn la sfrit, i pn la cea de pe urm
rsuflare s ptimeasc cineva rele, precum el era ocrt,
cnd auzia spunndu-i-se: Dac eti tu fiul lui Dum
nezeu (Math. 27, 40) de cei cel rstignise, de cei de
acelai neam. Aceasta este ocara lui Christos, cnd cineva
este ocrt de ai si, cnd cineva ptimete de la cei
crora li-a fcut bine, precum i el a ptimit de la cei
ce avusese bine faceri de la dnsul.
Aici le-a ridicat moralul, artnd c i Christos a p
timit acestea, i Moisi, dou tee slvite. Astfel c ocara
aceasta este, mai mult a lui Christos, de ct a lui Moisi,
fiindc le-a suferit acestea de la ai si. Nici el ns n-a
slobozit trsnete din ceriu, nici acesta, ci le-a sulerit
toate, n timp ce cei de fa cltinau cu capetele lor.
Deci, fiindc era natural ca dnii s aud de acestea, i s
doreasc rsplat, zice c i Christos i Moisi au ptimit
de acestea. Aa dar linitea, sau mai bine zis moliciu
nea, este a pcatului, n timp ce a fi ocrt este a lui Chris
tos. Deci, ce voieti ? Ocara lui Christos, sau moliciunea ?
307
Prin credin a lsat Egipetul, ne-temndu-se de urgia
mpratului, c pre cel nevzut ca cum l-ar fi vzut l
atepta (Vers. 27). Ce spui? c nu sa temut? i totui
Scriptura spune, c auzind el sa temut c i-a cptat
mntuirea prin fug, i c sa ascuns, iarvc dup aceasta
el a devenit cuprins de o fric mare. Ins tu fii cu b
gare de seam la cele ce se spun. Ne-temndu-se, zice,
de urgiea mpratului de aici, este zis fa de cele ce
urmau a se petrece. Astfel c si a fugi era tot din cre
din. De ce n-a rmas ? zici tu. Pentru ca nu cumva s
se arunce pe sine singur ntro primejdie vzut. Cci a
se asvrli n mijlocul primejdiilor este a unuia care n
cearc oare cum, adec ispitete i zice: s vd, dac
m va mntui Dumnezeu. Aceasta a spus-o i diavolul
lui Christos: Arunc-te pre sine-i j o s (Math. 4, 6).
Ai vzut dar c a se arunca cineva pe sine n pri
mejdii fr nici un folos, cum i a ispiti s vad dac
l va scpa Dumnezeu, este lucru drcesc ? A mai rmnea
n fruntea lor, deci, nu mai era cu putin, ntru ct cei
ce primesc bine faceri de la el, se artau att de nere
cunosctori, i deci a mai sta acolo era ceva prostesc i
de prisos. Dar toate acestea sau petrecut, pentru c
pre cel nevzut l atepta ^a cum l-ar fi vzut.
) Deci dac noi vedem ntruna pe Dumnezeu cu mintea
noastr, dac pururea l avem n cugetul nostru, toate ni
se vor prea lesnicioase, toate uoare, pe toate le vom
suferi cu uurin, i vom deveni superiori tuturor celor
ce ne nconjoar. C dac cineva vznd pe cel iubit de
dnsul, sau chiar i aducndui aminte de el, i i se
nal sufletul, iar cugetul i se ridic, i pe toate poart
cu uurin aducndu-i aminte cu plcere, apoi cel ce
are n cugetul su pe Dumnezeu care ne-a iubit cu ade-
vra*, i aduce aminte pururea de dnsul, cnd oare
ar putea simi ceva suprtor, sau sar teme de primejdii?
Cnd sar mpuina cu sufletul ? De sigur c nici-odat.
Toate ni se par cu anevoie de purtat, atunci cnd amin
tirea de Dumnezeu nu o avem precum trebuie a o avea,
308
') Partea moral. Noi trebuie a ne aduce aminte de Dumnezeu ntr'una, a
ne teme de el, i a ne nfrunta pe noi nine. Despre Daniil i cei trei
coconi. (Veron).
309
cnd nu-i avem ntruna n cugetul nostru, i atunci cu
dreptate ar putea s ne spun: Mai uitat tu, te voiu
uita i eu pe tine, i iat c rul este ndoit, cci dac
l uitm noi, ne uit i el pe noi. Aceste dou sunt le
gate ntre dnsele, i dou sunt n realitate. Mare bine
ne aduce nou amintirea de Dumnezeu, mare nc i
atunci cnd noi ! avem pururea In cuget, cci aceasta ne
face de a prefera pe cele bune, iar aceia de a !e svri
i a le duce la sfrit. De aceia zice Prorocul: Aducemi-
zroiu aminte de tine din pmntul Iordanului si al Evmo-
nului, din munte mic (Ps. 41, 7). Acestea le zicea i
poporul Evreesc. cnd se gsea n Babilon : aducemi-
voiu aminte de tine. din pmnt strin. C dac poate
nu suntem printre rzboinici, totui suntem printre du
mani. C dac uniia erau ca prizonieri, erau i alii carii
nici nu simeau starea de robie ca de pild Daniil i cei
trei coconi, carii de i erau n robie, totui erau mai str
lucii de ct chiar mpratul care-i dusese n robie n acea
ar, i care nsui sa nchinat celor robii de dnsul.
Ai vzut ce fel este aceast virtute 1 n robie afln-
du-se, dnii erau ngrijii ca nite stpnitori i domni.
Prin urmare mai mult acela era robit, dect acetiia. Nu
era atta de mirare dac venind n ara lor sar fi nchi
nat lor; ceia ce este ns de mirare e c, legndu i i
ducndu-i n robie n nsi ara lui, n faa tuturor el
(mpratul) nu s'a ruinat de a li se nchina i a li jertfi
mana. ) Ai vzut cum lucrurile cu adevrat strlucite
sunt dup Dumnezeu, pe cnd cele omeneti sunt numai
umbr ? Aa dar el nu tiea c i adusese la sine st
pni, aa c pe cei ce urma a li se nchina i-a bgat n
cuptorul cel cu foc. Dar toate acestea pentru dnii au
fost ca un vis.
S ne temem, iubiilor, de Dumnezeu, c chiar de am
fi n robie, totui vom fi mai strlucii de ct toi. S
avem team de Dumnezeu, i atunci nimic ntristtor nu
ni se va ntmpla, chiar de am fi n srcie, n boale,
sau n robie, sau n orice mprejurri de acest fel, ba
chiar acestea ne vor duce tocmai la cele contrare. Robi
') Expresiunea Mana de aici, Ce se gsete, la Daniil, cap 2, 4t5, nsamn
aia/\ A se vedea i Leviticul 2, 1, 4, 5, 8, 7. 7, 9. Ps. 4n, 7. Esdia 7, 14.
au fost acetiia, i totui mpratul li sa nchinat. Fctor
de corturi a fost Pavel, i totui i jertfiiau ca lui Dumnezeu.
Aici ns se nate o ntrebare : de ce oare Apostolii
au respins jertfele, i-au rupt hainele de pe dnii ), i
i-au oprit de la ceia ce voiau s fac, i plngeau zicnd:
Brbai! cci facei aceasta, c i noi oameni suntem ca
i voi, pe cnd Daniil nimic din acestea na fcut?
Cum c i acesta a fost smerit, i c nu mai puin ca
aceia a dat slav lui Dumnezeu, din multe se nvede
reaz, i mai cu sam chiar prin faptul c a fost iubit
de Dumnezeu, fiindc dac el ar fi sfitarisit cinstea cuve
nit lui Dumnezeu, de sigur c nu-i lsa nici s triasc,
necum nc s prospereze, i al doilea apoi se vede i
din ceia ce cu mult ndrzneal zicea : Iar mie, m
prate, nu pentru nelepciunea care este mru mine, mat
mult de ct toi cei vii, sa descoperit taina aceasta- (Da
niil 2, 30), i al treilea nc, c n groap a stat pentru
Dumnezeu, i dup ce Prorocul i-a adus lui mncare, a
zis: C i-a adus aminte de mine Dumnezeu, att de
umilit era i cu inima nfrnt. n groap a fost pentru
Dumnezeu, i se credea pe sine nevrednic de aducere
aminte i de a fi auzit. Noi ns cuteznd a face multe
fapte rele, i fiind mai necurai de ct toi, dac nu sun
tem auzii de la cea dinti rugciune, plecm.
Cu adevrat c mare este deosebirea dintre aceia i
noi, i att de mare pre ct este de la cer la pmnt,
i poate c nc mai mare. Ce spui ? Dup attea suc
cese, dup minunea petrecut n groapa leilor, se crede
pe sine att de umilit? Da! zice; cci ori-ce am face,
robi netrebnici suntem. Astfel deci, cu mult timp mat
nainte mplinind poronca evanghelic, el se credea ca o
nimic pe sine singur, zicnd : C 'i-a adus aminte de
mine Dumnezeu. Dar privete cum i rugciunea lui
este plin de umilin. Tot aa i cei trei coconi ziceau
Am pctuit, f r de lege am fcut deprtndu-m de la
tine* (Cnt. celor trei coconi, vers. 5), i pretutindeni
invedereaz umilina lor. De i Daniil avea multe cuvinte
de a se trufi, tiea ns c i acestea le avea de acolo
') A se vedea Faptele Apostolilor, Cap. 14, 1027.
310
c nu sa mndrit, i deci na conrupt tezaurul ce posed.
Cci nu numai c a fost cntat de ctr toi oamenii de
pe faa pmntului, pentru c mpratul sa aruncat na
intea lui cu faa la pmnt i i-a jertfit, ba nc la cre
zut ca Dumnezeu el care pretutindeni pe pmnt era
considerat i cinstit ca Dumnezeu, de oarece ntregul p
mnt l stpnea, iar aceasta se invedereaz de la Ie-
remia : Iar neamul i mpriea, ci nu vor pune gru-
majii si subt jugul mpratului Babilonului, cu sabie i
cu foamete i vom certa pre ei, pn ce se vor sfri n
mna lui, zice Domnul (Cap. 27, 6) i iari : eu am
dat pmntul lui Nabuhodonosor, robului meu- (Compar
cap, 43 cu cap. 34 din Ieremia). i din cele ce a scris
iari se vede, c el era admirat nu rtumai acolo, unde
era, ci pretutindeni, ba nc se arta mai mare naintea
celorlalte neamuri, de ct cum l-au vzut cei de fa,
cnd i prin scrieri au mrturisit robia ior i minunea.
Dar el era admirat i pentru nelepciunea lui, dup
cum se poate vedea din Prorocia lui Iezechil, (Cap. 28, 3)
unde se zice: Au doar eti tu mai nelept de ct Da-
niil? i dup toate acestea a fost att de umilit, dei
de multe-ori a murit pentru stpnul. Dar oare de ce,
dac a fost att de umilit, na respins nici nchinarea m
pratului, i nici jertfele ? Aceasta nu o spun, cci mi
este deajuns de a spune numai chestiunea, iar restul l
las pe socoteala voastr, ca mcar aa s a cugetul
vostru. Eu numai atta sftuiesc, ca totul s se fac pen
tru frica lui Dumnezeu, avnd noi astfel de exemple, i
c atunci cu adevrat ne vom bucura i de cele de aici,
dac vom nelege bine valoarea cejor viitoare. Cum c
nu din prostie a fcut aa, se invedereaz din zicerea lui:
Darurile tale ine-te pentru tine- (Daniil 5, 17) Dar i
aici se nate o alt ntrebare: cum de aici a respins cins
tea prin vorbe, iar prin fapte a primit-o, i a purtat
lan de aur mprejurul grumazului lui (xat sepopsas tov
| Aavidx7jv) ? Irod cnd a auzit poporul strignd: glas Dtim-
nezeesc i nu omenesc (Fapt. Ap. 12, 22), fiindc na
dat slav lui Dumnezeu, a crpat i i-a ieit mruntaele,
iar aces'a (Daniil) a primit chiar i slava cuvenit lui
Dumnezeu, iar nu numai vorbe.
Aici este necesar a spune de ce a fost a ? Pentru
c acolo oamenu cdeau n mare idolatrie, pe cnd
aici nu. Cum aa? Apoi a fi crezut cineva n acest
fel, a fost o cinste dat lui Dumnezeu, pentru care
tocmai prentmpinnd aceasta a zis : /a r a mie nu
pentru nelepciunea care este ntru mine. Dealtmintrelea
nici c se pare c le-ar fi .primit acele jertfe, cci dac
spune c trebuia a se jertfi, nu este ns sigur dac i sa
jertfit, dac n fine dup vorbe au urmat i faptele. Acolo
ns au i adus tauri spre a fi jertfii, iar noroadele nu
meau pre unul Dia (J oe), iar pe Pavel Ermi (Mercur).
Deci dac i s'a pus lan de aur mprejurul grumazului
lui, pentru ca s-l arate mai invederat, de ce oare nu se
pare c el a respins jertfa ? Cci i acolo nu au fcut
precum voiau, ci numai c se pregteau, ns apostolii
i-au mpiedecat,aa c i aici ar fi trebuit ca dendat
s resping. Acolo apoi era mulime de norod, pe cnd
aici singur tiranul. De ce nu la respins pe tiran, a
spus-o mai nainte, c nu i-a jertfit ca Iui Dumnezeu n
dispreul respectului lui, ci spre mai mare admiraiune.
Cum aa? Apoi a dat poronc pentru Dumnezeu, aa c
nu i sa tirbit cinstea cuvenit. Nu tot aa ns sa pe
trecut cu aceia cari erau considerai de popor ca Dum
nezeu, i de aceia au respins jertfele ce urm a li se
aduce. Dealtfel i dac i sa nchinat mpratul Sui Daniil,
nu i sa nchinat ca lui Dumnezeu, ci ca unui om ne
lept. i apoi nu este sigur nici c i-a jertfit, sau i dac
i-ar fi jertfit, iiu ar fi primit Daniil. Dar oare de ce l-a
numit i Baltazar, numele lui Dumnezeu chiar ? Apoi
dnii nu credeau ca vr-o minune pe Dumnezeii lor, dac
chiar mpratul lor numea astfel pn i pe un rob, po-
roncind tuturor de a se nchina chipului celui variat i
de multe feluri, i respectnd draconul. Pe lng aceasta
Babilonenii erau nc i mai proti de ct cei din Listra,
pentru care nici nu era cu putin de a-i mpiedeca ime
diat de la aceasta.
Dar apoi multe ar putea spune cineva aici, ns deo
camdat sunt deajuns acestea. Deci, dac voim ca s ne
nvrednicim de toate bunurile, s cutm cele dup Dum
nezeu. C precum cei ce caut cele ale lumei, cad i din
312
acestea i din acelea, trot aa i cei ce caut pe cele
dup Dumnezeu, de amndou se vor bucura. Deci, s
nu le cutm pe acestea, ci pe acelea, ca astiel i de
bunurile fgduite s ne nvrednicim, prin Christos Iisus
Domnul nostru, cruia mpreun cu Tatl i cu Sfntul
Duh, se cade slava, stpnirea i cinstea, acum i puru
rea i n vecii vecilor. Amin.
313
O M I L I A X X V I I
Prin credin a fcut Pasca i vr sarea sngelui, ca
nu cumva cel ce pierdea pre cei nti nscui s se ating
de dnii. Prin credin au trecut marea Roie ca pe uscat,
a criea ispitire lund Egiptenii sau nnecat. Prin cre
din zidurile Erihonului au czut cu nctmjurarea n
capte 7le. Prin credin Rav curva n-a pierit impreun
cu cei neasculttori, primind iscoadele cu pace (Cap.
11. 2831).
Multe obinuiete a furi i a pune la mijloc Pavel, i
este foarte adncit n cugetri. Dealmintrelea aa este
harul Duhului, cci nu n mulimea cuvintelor imprimeaz
puine idei, ci n scurtimea vorbelor aaz aa zicnd o
mulime ntreag de cugetri. Cci privete, cum n irul
mngerilor, i vorbind despre credin, li amintete de
un tip i o tain, a criea adevr l avem. *Prin zredin,
zice, a fcut Pasca i vrsarea sngelui, ca nu cumva cel
ce pierdea pre cei nti nscui, s se ating de dnii.
i ce nseamn vrsarea sngelui? Un miel se jertfia
la fiecare cas, i cu sngele lui se ungea stlpii uilor
deasupra, ) iar aceasta era ca un gard, adec ca ap
rare de pierderea Egiptean. Deci, dac sngele mielului
n mijlocul Egiptenilor, i n timp de pustiire nc, pstra
pe Iudei nevtmai, apoi cu att mai mult ne va mntui,
pre noi, nu stlpii uilor ci chiar sufletele noastre ungn-
du-le cu sngele lui Christos. Cci i acum pustiitorul ne
nconjoar din toate prile n noaptea cea adnc a vieei,
A se vedea Exodul cap. 12. Numere 9, 114. Denteronomiu 16, 18.
ins noi s ne narmm cu acea jertf. Ungerea o nu"
mete vrsare, cci i pe noi ne-a scos Dumnezeu din
Egipet, adec din ntuneric, din idoloiatrie. Dei ceia ce
sa fcut atunci, nu nsemna nimic, totui ceia ce am c
tigat este mare, fiindc ceia ce sa fcut era snge, pe
cnd ceia ce am ctigat este mntuirea, este ngrdirea
i mpiedecarea pierzrei. Sa temut ngerul de sngef
fiindc tiea el al cui tip era; sa cutremurat gndindu-se
la moartea stpnului, i de aceia nu se atingea de dnii.
Moisi a zis Israiliilor: ungei i dnii au uns, i sau
ncurajat, iar voi avnd nsui sngele lui Christos, a
mielului care a ridicat pcatul lumei, nu v ncurajai ?
Prin credin au trecut marea Roie ca pe uscat*.
Iari compar un popor ntreg cu poporul,, ca nu cumva
s zic dnii: Dar nu putem a fi ca sfinii, jPrin
credin, zice, au trecut marea Roie ca pe uscat, a criea
ispite lund Egiptenii sau innecat*. Aici i face s-i aduc
aminte de patimele cele din Egipet. Cum prin credin ?
C adec au sperat c vor trece prin mare, i de aceia
se rugau, sau mai bine zis Moisi a fost care sa rugat.
Ai vzut cum credina covrete pretutindeni raiona
mentele omeneti, cum i slbiciunea i umilina ? Ai vzut
cum dnii i credeau, n acelai timp se i temeau, i
de sngele de deasupra uelor, i de marea Roie ? Iar
aceasta a artat c era ap pentru acei ce czuse i se
nnecase, i c nu a fost vre-o viziune, ci adevr. Dupre
cum cei ce erau consumai de lei invederau adevrul
faptelor, ca i cei ari n cuptorul cel cu foc, tot aa i
acum vezi aceleai fapte petrecndu-se; unora spre mn
tuire i laud, iar altora spre pierzare. Att de mare
bun este credina, cci i atunci cnd cdem n yr-o n
curctur, noi ne izbvim, ba chiar de am ajunge la pr-
pastiea morii, sau cele ale noasre sunt de plns. Ce
alt ndejdie mai aveau? Egiptenii i marea i mpresu
rase fr arme, i trebuia ca sau s se nnece fugind,
sau s cad n mna Egiptenilor. Cu toate acestea ns
i-a scos pre dnii din ncurctur, cci aceiai ap unora
a servit de aternut picioarelor, ca pmntul, iar pe alii
i-a afundat n adncul mrei. Acolo i a uitat -natura sa
iar aici sa narmat contra lor.
314
315
Prin credin zidurile Erihonului au czut cu ncun-
jurarea n eapte zile. Dar nu glasul trmbiilor au fost
pare au drmat zidurile, chiar de ar fi trmbiat cineva
ani ntregi, ci credina le face-pe toate. Ai vzut cum
pretutindeni nu consecina i nici legea naturei o prelace,
ci toate se desfur contra ateptrei ? Prin urmare i
aici contra ateptrei se petrec toate. Fiindc ntruna
zicea, c trebuie a crede cu sperana celor viitoare, cu
drept cuvnt a pus n micare aceast vorb lung a lui,
artnd c nu numai acum, ci chiar de la nceput toate
isprvile i minunile prin credin sau svrit. zPrin
credin Rav curva n-a pierit mpreun cu cei neascul
ttori, primind iscoadele cu pace. Aa dar, zice, este
cea mai mare necinste, ca voi s v artai mai necre
dincioi de ct o curv, cci aceea numai ct a auzit pe
acei brbai dnd de veste, i ndat a crezut. Deci
dar i sfritul a urmat precum trebuia, cci pierind toi,
singur ea a scpat. Ea n-a zis ctre sine singur, c
voi fi cu cei muli ai mei, i nici na zis c s fiu eu
mai neleapt de ct brbaii cei nelepi, carii nu cred,
i eu s cred ? Nimic din acestea n-a zis, ci a crezut
celor spuse de iscoade, ceia ce au i ptimit ii cu ade
vrat.
i nc ce voi mai zice? C numi ajunge timpul a
spune (Vers. 32) N-a mai adaos alte nume, ci sfrind
cu curva, i ruinndu-i prin calitatea persoanei, nu mai
lungete istoriea, ca nu cumva s se par c face poli
loghie. Nu o prsete cu totul ns, ci trece mai departe
cu mult pruden, pzindu-le pe amndou: adic i de
desgust fugind, n acelai timp i mulimea lor nevt-
mnd pe auditor, sau cum s-ar zice, nici c n totul a
tcut, i nici vorbind a nemulumit, ci amdou le face
deodat. Cnd cineva se lupt cu putere, dac struiete
luptndu-se, desgust auditorul dac este lacom de slav
si ambiiune deart, i de aceia trebuie a se conforma
strictului necesar.
i i nc ce voiu mai zice? C numi ajunge timpul a
spune de Ghedeon, de Var ah, i de Sampson, de Ieftae i
de David, de Samuil i de Ptoroci. Uniia nvinovesc pe
Pavel, c de ce pune n locurile acestea pe Varah, Sam-
pson i Ieftae. Ce spui ? Dac a pus pe curv, pe ace
tia s nu-i pun? S numi spui de cealalt via a lor,
ci numai dac n-au crezut, i n-au strlucit n credin.
i de Proroci, zice, cari pri?i credin au biruit mp
riih (Vers. 33). Ai vzut c nu mrturisete aici des
pre o via strlucit, fiindc nici nu era aceasta ceia
ce cuta apostolul s dovedeasc, ci pn acum este nu
mai examinarea credinei. Cci spune-mi, dac nu toate
le-au fcut prin credin ? Prin credin, zice, au biruit
mpraii cei de pe lng Ghedeon au lucrat drep
tate, cine? Acetiia chiar, adec de filantropie vorbete
aici. Despre David mi se pare c zice mai departe: au
dobndit fgduinele Ce anume fgduini ? Acele care
le-a zis, c din smna lui va edea pe tronul su. Au
astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scpat
de ascuitul sbiei (Vers. 34). Privete cum dnii erau
chiar n gura morii, ca de pild Daniil n mijlocul leilor,
cei trei coconi cari au stat n cuptorul cel cu foc, Abraam,
Isaac, Iacov, cari au trecut prin diferite ispite, i totui
nici aa nu s-au desndjduit. Aceasta este credina, Cnd
lucrurile se petrec cu totul contrar, atunci trebuie a crede,
c nimic nu s-a ntmplat contrar, ci toate sunt ca o
urmare. Au scpat de ascuitul sbiei. Aici mi se pare
c tot de cei trei coconi vorbete.' S-au ntrit din sl
biciune zice, fcnd aluziune aici de cele petrecute la
ntoarcerea lor din robia Babilonului. Din slbiciune-*,
zice, adic din robie, cnd adic cele Iudaice erau n
mare desndjduire, cnd cu nimic nu se deosebeau de
oasele celor mori. Cci cine ar fi crezut c se vor n
toarce dnii din robia Babilonului, i nu numai c se
vor mai ntoarce, dar nc de a fi i puternici ntratta,
n ct s pun pe fug taberile celor de alt neam ? Dar
nou, zice, nimic din acestea nu ni sa ntmplat, i toate
acestea erau tipuri a celor viitoare.
Au luat femeile dintru nviere pre morii si (Vers.
35). Aici vorbete de Prorocii Eliseiu i Ilie, carii au n
viat mori. i alii s-au omort ne primind slobozirea, ca
s dobndeasc mai bun nvierea. Dar noi nu am do
bndit nviere. Eu v voi arta i pe aceia, zice, cari
au fost ucii i nau dobndit-o, ca astfel s dobndea-
31 6
sc o mai bun nviere. Cci de ce, spune-mi, fiindu-le
slobod de a vieui, dnii n-au voit ? Aa dar nu atep
tau ei o mai bun nviere ? i acei ce nviase pe alii
au preferat ca s moar, ca astfel s dobndeasc o mai
bun nviere, de ct aceea a copiilor acelor feme. Aici
mi se pare c face aluziune i la Ioan i la Iacov. Li
era cu putin, zice, de a vedea soarele; ii era cu pu
tin de a nu fi certai, i cu toate acestea au preferat
de a muri, i cei ce au nviat pe alii, au ales inii de
a muri, ca astfel s se bucure de o mai bun nviere.
Iar alii de batjocori i de bti au luat ispitire,
nc i de legturi i de temniy ( Vers. j6). Cu acetia
a terminat, carii erau cei mai de aproape, cei mai fami
liari, fiindc atunci mai cu seam acestea aduc mng.ere,
cnd durerea vine de la aceiai cauz,-c dealtmintrelea
cu ori i ct aprindere ai spune, dac nu vine de la
aceiai cauz, nimic n-ai fcut. De aceia zic, a ncheiat
cu aceasta, vorbind de legturi, de temnie, de bti, de
ucideri cu pietre, fcnd aluziune la tefan i la Zahatia.
De aceia a adaos: Cu ucidere de sabie au murit*. Ce
spui? Uniia, zici, c au scpat de ascuitul sbiei, iar
alii c cu ucidere de sabie au murit; dar ce este aici?
Pe cine lauzi? Pe cine admiri? i pe uniia, i pe alii,
zice; pe uniia fiindc au fost familiari i aproape de voi,
iar pe alii fiindc credina lor a avut putere pn i
asupra sfritului lor, i este tip al celor viitoare. Dou mi
nuni izvorsc din credin: c i svrte lucruri mari,
n acelai timp i ptimete mari, i totui a ptimi o
crede ca nimic. i nici nu poi spune c erau poate p
ctoi i oameni de nimic, c dac ai pune n cumpn
pe ntreaga lume, totui i-a gsi pe dnii c trag mai
greu, i mai de pre. De aceia a i spus mai departe,
crora nu era Lumea vrednic. Cci ce ar fi putut s i
mulmeasc pe dnii din cele ale lumei acetiea, care
nu avea nimic vrednic de dnii ?
Aici li a cugetul lor, nvndu-i ca s nu se pi
roneasc aa zicnd de cele prezente, ci s se cread
mai pre sus de toate cele din vieaa aceasta, dac pn i
lumea ntreag nu este vrednic de dnii. Deci, ce voieti
a lua aici ? Cci este o batjocor dac vei primi aici plata.
) Deci, iubiilor, s nu cugetm la lucruri lumeti,
nici s nu cutm aici rsplata, sau s fim att de s
raci, c dac lumea ntreag, i nu era vrednic de dnii,
ce caui atunci o parte a lumei ? i cu drept cuvnt, cci
sunt prietenii lui Dumnezeu. Prin expresiunea lume de
aici, nelege el oare mulimea, sau nsi creatura ? Pe
amndou la o lalt, cci pe amndou obinuiete scrip
tura de a le numi prin acest cuvnt. Chiar ntreaga na
tur, cu oamenii la un loc, de ar fi comparat cu dnii,
zice, totui nu ar fi de acelai pre, i cu drept cuvnt,
c precum mii de greuti de paie sau de fn nu ar fi
de acelai pre cu zece mrgritare, tot aa i cu aceia.
Mai bun este unul g.re face voia lui Dumnezeu, dect o
mie de clctori de lege- 2) (Sirah 16, 3), iar prin expre
siunea wzzV el nu nelege pe cei muli, ci mulimea cea
nemrginit. Poi nelege, dar, ce valoare are cel drept.
Zis-a Iisus al lui Navi: s stea soarele spre Gava ori, i
luna spre valea Elonuluin (Iisus Navi, 10, 12), i sa fcut
aa. S vin acum lumea ntreag, sau mai bine zis, dou
i trei, i patru, i zece i dou-zeci de lumi, i griasc
toate deodat, sau fac aceasta!... dar nu vor. Dar
prietinul lui Dumnezeu a poroncit creaturelor prietinului
su, sau mai bine zis a rugat pe prietin, iar slugile sau
supus, aa c cel de jos a poroncit celor de sus. Ai v
zut cum toate acestea sau fcut spre a sluji, i spre ai
ndeplini drumul cel poroncit ? Aceasta este cu mult mai
mare dect cele fcute de Moisi. Si de ce oare ? Pentru
i
c nu este tot una: de a poronci mrei, cu a poronci
celor din ceruri. Mare de sigur este i aceia, i chiar
foarte mare, dar cu toate acestea nu este tot una. De
ce? Pentru c numele lui Iisus a fost tip a lui Christos.
De aceia deci, i pentru numele acesta natura sa sfiit.
De ce ? Altul nu a mai fost numit Iisus ? Dar el pentru
aceasta sa numit Iisus, tip al lui Christos, fiindc mai
318
') Partea moral. Nu trebuie a cugeta la lucruri lumeti, i nici de a cuta
aici rsplata. C cerul nu este sfer, i despre I isus al lui Navi, i despre
cei ce fceau minuni. (Veron)
!) In ediii Sf Chrisostom acest vars este precum urmeaz: K psaawv
7p ei?iroiwv0-cxXtq{xoc xopioo, rj j,upioi 7tapvojJ tot., pe cnd n ediia
noastr lipsesc expresiunile <t>oea lui Dumnezeu> i clctori de lege.
nainte se numia Avsis 1). De aceia dar i sa schimbat
numele, fiindc a fost o prezicere, o profeie. El a dus
pe popor n pmntul fgduinei, precum Iisus n ce
ruri, nu legea, precum nici Moisi, ci a rmas afar.
Nu avea putere legea s introduc, ci harul. Ai vzut
cum tipurile nc dela nceput au fost descrise ? A po
roncit creaturei, sau mai bine zis unei mici pri a crea-
turei, care sta cu capul n jos, ca astfel cnd vei vedea
n figura omului Iisus aceleai zicndu-se, s nu te sperii,
nici s te minunezi. El, trind nc Moisi, a pus pe fug
pe dumani; tot aa trind i legea, el totul a adminis
trat, nu ns pe fa.
Dar s vedem cel fel este virtutea sfinilor. Dac aici
lucreaz i fac astfel de lucruri, pe care . le fac ngerii, ce
oare vor fi acolo ? Ct strlucire vor avea acolo ?Poate
c fiecare dintre voi ar voi s fie astfel, n ct s poat
poronci soarelui i lunei. Aici cei ce spun c cerul este
o sfer, ce ar putea zice ? De ce na zis simplu: s stea
soarele, ci a adaos: S stea soarele spre Gavaon i luna
spre valea Elonului, adec fac-se ziua mai mare.
Aceasta sa petrecut i pe timpul lui Ezechia, cnd soa
rele sa ntors ndrt. Dar faptul acesta este mai mi
nunat de ct acela, ca s mearg pe un drum contrar,
pe ct vreme a stat locului, i nu i-a mai continuat
drumul.
Ins noi ne vom nvrednici i de mai mari, dac ns
vom voi. Cci ce anume ni-a fgduit nou Christos ? De
sigur c nu starea soarelui pe loc, nici a lunei, i nici
ntoarcerea lor ndrt, dar ce anume? *De m iubete
ciHeva pre mine, zice, i Tatl meu il va iubi pre el, i
la el vom veni,, i lca la dnsul vom face. (Ioan 14,
23). Cemi trebuie mie, sau mai bine zis cemi pas mie
de soare, de lun, cum i de minunele lor, cnd stp
nul tuturor vine la mine i se slluiete ntru mine ?
Nu-mi pas de nimic. Ce nevoie am de acestea, cnd el
va fi soarele i lumina mea ? Cci spunemi ce ai voi tu?
Ai voi de pild ca intrnd n palatul mprtesc s poi
a strmuta i a preface ceva din locul su, sau ai voi ca
s ajungi la atta familiaritate fa de mpratul, ca sl
') A se vedea numeri 13, 16.
319
32 0
poi convinge de a veni la tine ? De sigur c mai mult
aceasta de ct aceia. i ce poate fi de mirare dac ceia
ce poroncete un om, aceasta o poroncete i Christos ?
Dar Christos, zice, nu are nevoie de Tatl, cci el i
cu a sa putere face. Bine; deci mrturisete mai nti
i spune, c nu are nevoie de Tatl, i c cu dela sine
putere face, i atunci i voiu zice iari, sau mai bine
zis te voiu nva pentru rugciunea pe care o face; este
la rezultatul pogormntului i al economiei (nu era
Christos doar mai mic de ct Iisus al lui Navi), sau spre
a ne nva pre noi ? C precum dasclul auzind pe co
pil gngvind i silabiznd literile, nu zici c el nu tie,
dac ntreab pe copil, unde este sau ce este litera
aceasta, cci tu tii foarte bine c nul ntreab pentru
c nu tie, ci voind sl nvee pe nesimite. Tot aa i
Christos se ruga, nu doar pentru c avea nevoie, ci
voind, a te nva pe tine pe nesimite, ca ntruna s fii
cu bgare de sam la rugciune, ca ntruna s privighezi,
i cu cea mai mare struin s o faci. Cnd zic s pri
vighezi, nu neleg ca numai noaptea s te scoli, ci ca
i ziua s fii treaz n rugciunele ce le faci, cci unul ca
acesta se numete c privigheaz. Dealtmintrelea se poate
ca i noaptea rugndu-se cineva s doarm, sau i ziua
nerugndu-se s privigheze, cnd sufletul i este ndreptat
spre Dumnezeu, cnd se gndete cu cine st de vorb,
ctr cine i este ndreptat cuvntul, cnd i vine n
minte i se gndete c ngerii stau naintea lui Dumnezeu
cu tric i cu cutremur, iar el se apropie cscnd i n-
tinzndu-se a lene.
Puternic aiin este, iubiilor, rugciunea, dac se face
cu cuvenita bgare de sam. i ca s afli ct putere are,
gndete-te la acestea: necontenita rugciune are putere
de a stpni neruinarea, nedreptatea, slbtcia i cru
zimea. Cci auzii ce spune judectorul nedreptei (Luca
18, 6), zice. Dar apoi chiar i trndvia o stpnete,
i ceia ce nu poate face prietenia, o face rugciunea n-
tr'una, ca aici: * Griesc vou, mcar de nu i-ar da lui
sculndu-se, pentru cci este prieten, dar pentru obrz
nicia lui sculndu-se, va da cte . i trebue (Ibid. 11, 8).
nc i pe nevrednicie rugciunea necontenit o trans-
32 1
forma n vrednicie, ca aici de pild: A7 este bine, zise
de a lua pnea fiilor, i a o arunca cnilor; iar ea a
rspuns, aa este Doamne, c i cnii mnnc din f
rmturile ce cad din masa domnilor si (Math. 15,
26, 27).
S fim deci, iubiilor, cu bgare de sam la rugciune
Puternic arm este rugciunea, dac se face ntruna
dac se face lipsit de slav deart, dac se face cu
suflet sincer i nevinovat. Rugciunea a pus pe fug pe
dumani. Rugciunea a fcut bine unui neam ntreg ci
nevrednic, dup cum zice : Cnd am vzut necazul po
porului meu n Egipet, m-am pogort s-i sco din mna
Egiptenilor (Exod 3, 7. 8). Rugciunea este doftorie
mntuitoare, mpiedectoare a pcatelor i vindectoare
a nelegiuirilor. In rugciune se gsia i acea vduv sin
guratec. Dac noi ne rugm cu umilin, dac ne batem
pieptul ca i vameul, i dac grim aceleai ca i el:
<Dumnezeule, milostiv fii mie pctosului i m milutete-
(Luca 8, 13), pe toate le vom ctiga. C dac nu sune
tem vamei, totui avem alte pcate, nu mai mici ca al
aceluia. S numi spui c ai pctuit n ceva mic, fiindc
pcatul are aceeai natur. C precum de pild criminal
se numete deopotriv i cel ce ucide pe un brbat, ca
i cel ce ucide pe un copil, tot aa i rpitorul, fie c
a rpit mult sau puin. Dar apoi i inerea minte de
ru nu este un pcat mic, ci nc mare, dup cum zice:
Cile celor ce in minte rul, sunt spre moarte (Prov.
12, 29), i iari: l o t cel ce se mnie asupra fratelui
su n deert, vinovat va fi judeceif> (Math. 5, 22), cum
i cel ce chiam pe fratele su rac sau nebun. Ne mpr
tim apoi cu nevrednicie, de nfricoatele jertfe, pizmuim
i brfim pe alii, iar uniia dintre noi de multe ori se
i mbat. Fiecare din aceste pcate prin sine nsui este
de ajuns spre a ne alunga din mpria cerurilor, dar
cnd cu toatele vor fi mpreun, ce justificare vom avea ?
Avem nevoie, iubiilor, de o ndelungat pocin, de o
ndelungat rugciune, de o mult struin, ca astfel s
putem a ne nvrednici de bunurile fgduite nou.
S zicem deci i noi: Dumnezeule, milostiv fii ?niep
ctosului , sau mai bine zis nu numai s zicem, ci aa
21
322
s ne i credem, i chiar de ne-ar nvinovi cineva pre
noi, s nu ne Infuriem, cci i vameul a auzit pe acela
zicnd c *nu suni ca acest vame*, i totui na s'a m
niat, ei s'a umilit, a primit batjocora, sau mai bine zis, a
primit biruina, i a respins batjocora. Acela a provocat
rana, iar acesta a gsit, doftoria. S zicem dar i noi:
Dumnezeule, milostiv 0 mie pctosului*, i fie chiar dac
un altul ne-ar brfi, noi .s nu ne tulburm. Cnd noi
vorbim mii de rele de noi, i nu ne suprm, iar dac
auzind pe alii grtndu-ne de ru ne tuiburm, aceasta
mi mai este umilin, nu mai este mrturisire, ci famfa-
ronad i slav deart. Famiaronad, zici tu, este de
a se chema cineva pe sine pctos r Da! Cnd noi vor
bim cu umilin despre noi, de sigur c. vom fi admirai,
vom fi ludai, iar dac vom face din. contra, au mai
.ncape ndoial c vom fi dispreuii.
Dar ce este umilin ? A rbda cnd an altul ne bat
jocorete, a ne cunoate pcatul, a rbda vorbele cele
proaste,i nici nu ar fi doar rezultatul umilinei, ci al
recunotinei. Acum fns noi ne numim pre noi ni-ae
pctoi, nevrednici, i cte altele de acest fel, fr a ne
supra, iar cnd un altul ne-ar arunca asemenea vorbe,
ne Infuriem i turbm de mnie. Ai vzut cum nu mai
este mrturisire i nici recunotin t Ai spus de tine c
eti att de pctos; ei bine! 'nu te tulbura dac auzi
spunndu-i-se de acestea i de alii i eti certat, cci
namai atunci pcatele tale se uureaz, cnd alii te
griesc da ru. Asupra lor Ii vor pune o sarcin mare,
iar pe tine te duce la filosofic. Ascult ce spune feri
citul David, cnd l blestraa Semee: <L$ai-l pre el s
Msteme, c Danmul a zis lui, c doar va vedea Domnul
smerenia mea, i pa ntoarce bine pentru biestmul lui n
ziua aceasta (II. Irap, 16, L 12.). Tu Ins grind de
tine ru, pn i chiar exagerndu-i relele, dac cumva
nu vei auzi de ia alii laudele cuvenite acelor mari drepi,
te tnfuriezi. Ai vzut cum te joci cu lucruri de care nu
trebuie a te juca ?Noi trebuie a respinge laudele altora
ca astfel s ne nvrednicim de mai mari laude, i mai
mult s. fim admirai.. Noi nu primim laudele aitora cnd
suntem umilii, cu scop de a le mai mri, i de a ni fi
totul spre slav, iar. nu spre. adevr, pentru c-de acel::
toate sunt dearte, toate tndoelnice. Pentru aceia v rog
dea ne deprta ^de4' mama tuturor relelor, care este slava
deart, i a vieii dup voea lui Dumnezeu, ca astfel si
ne nvrednicim i de-bunurile cete viitoare, prin Christos
Iisus Domnul' nostru, cruia mpreun cu Tatl i cu Sf
i de viea dttorul Duh, se cuvine slava, acum i pu
rurea i n vecii vecilor. Amin.
O M I L I A X X V I I I
/ cojoace au umblat , n piei de capr, lipsii fiind
necjii, de ru suprai, crora nu era lumea vrednica
in pustii rtcind\ i n munte, fi n peteri, i n crp-
/urile pmntului. (Cap, 11, 37).
Totdeauna de sigur, dar mai ales cnd cuget !a ispr
vile sfinilor, 'mi, Vine n minte de a m desndjdui d<
cele ale nteie, c noi aici prin somn mcar nu am simi
acele prin care ntreaga viea i-an petrecut-o acei sfin
brbai, nu.fiind pedepsii pentru pcatele lor, ci purwre:
avnd succese, n acelai timp pururea i amri. Ce
tu gndete-te la Iile, la care a ajuns vorba noastr astzi
de oarece despre dnsul griete aici c s cojoace at
,u m b l a t i la el se sfresc exemplele, nelsnd nie
exemplul lui, -care era lor familiar i propriu. Dup c<
spune, deci, cele ntmplate cu apostolii c au murit ci
ucidere -de sabie, c s-au ucis cu piatra, se ridic iar
la Iile, care a "ptimit aceleai ea i apostolii. i funda-
era natural ca dnii nu aib o att de mare ideie d<
apostoli, de aceia aduce mngierea i ncurajarea lor d*
a cel ce sa nlat, i era. n cea mai mare admiraie.
/ cojoace au umblat, i n piet de capr, lipsii jfisnd-
necjii, de ru sau pri, croru nu era lumea vrednic
Nici haine nu- aveau, zice, nu aveau nici cetate, nici cas.
nici loc de adpost; aceasta e ceia ce spunea Christos.
zicnd: tiar fiul omului nu are unde si plece 'capulV
(Mdth. S, 20). Ce spun eu loc de adpostt Cnd etnic:
n pustie nu aveau linite, cci nu zice c stau n pus
324
tieti ci, c i acolo fiind erau alungai i fugeau, nu
-numai din lumea mare ci i ' din cea nelocuit. i ii amin
tete de locuri unde dnii stau, cam i de fapte ntm
plate acolo. Lipsii, zice necjii, de ru suprai,
Dup aceia, zice, pe voi v nvinovesc pentru Christos;
dar pe lise de cel invinovau i-l alungau, i-l sileau
de a se bate cu foamea i goltatear ceia ce pe atunci
ptimeau i aeetiia, dup cum i spune undeva, au gsit
cu cale de a trinvte ucenicii pe uniia dintre dnii n.
ajutorai frailor celor ce locuiau n ludeea: *Dupte cum
cine ce avea, au aezat fie-ears din ei &trimite spre slujba
frailor celor ce locuiau n ludeea (Fapt. 11, 29) ceia
ce se petrecea i cu aeetiia.
* Necjii, zice, de ru suprai>, ptimind rele n cl
torii, fiind n primejdii. Dar,oare ce va s zic expre-
siunea *au umblat n cojoace f i n piei de -capr, lip s ii
fiind., de ru suprai, in pustii rtcind i n -muni, i in
peteri, i n crpturile pmntului? Adec rtceau ca
nite fugari i bejnari, ca nite alungai de nicareva
fapte necinstite, ca uniia ce nici soarele nu erau vrednici
a-i privi, i Cbri nici n pustii nu gseai loc de scpare,
ci trebuia s fug intruna, s-i caute ntruna ascun
ztori, trebuia ca de vii s se ngroape pe sine te pmnt,
ca pururea s se gseasc cuprini de fric i cutremur!
*i aeetiia Soi mrturisii fiind prin credin, n -cu luai
fgduina. Dumnezeu ceva mai bun pentru noi mai nainte
vznd, ca s nu ia fr de noi svrirea* (Vers. 38;
39), Dar, zici tu, care este rsplata anei astfel de spe
rane ? Mare, iubiilor, i nc att de mare, c nici na
este cu putin de a o nvedera. Cela. ce ochiul n-au
vz ui, zice, i urechea n-au auzii, i la inima omului nu
sau suit, care au gtit Dumnezeu celor ce-l iubesc pre
dnsul* (X Corint. 2, 9), Dar nc n-au primit rsplata,
nc o ateapt, de i s'au sfrit n attea ncazuri.
Aceia au cu dnii atta timp de cnd au biruit n lup
tele lor, i tac n-au primit; iar voi, zice, psindu-v In
lupt, nc stai nepstori? Gndii-v i voi dar ct
deosebire este, i cum Abraam i Apostolul Pavel stau
nc i ateapt, ca tu s te sfreti, pentru ca arunci
s poat lua plat.. C dac nu ne ducem i noi, Ii-a.
325
spus mai dinainte Mntuitorul c nu i va da, dupre cum
un tat iubitor de fii nu li d s mnnce copiilor celor
silitori i cari i-au sfrit treaba, pn ce nn tor veni
i fraii lor. Tu ns eti nemulmit, c toc pn acum
n-ai primit plata? Data ce va face Avei, care a biruit
naintea tuturor, i care st Iac nencununat r Ce va face
.Noe r Ce vor face toi acei ce au trit prin acele tim
puri, c te ateapt pe tine, i pe cei dup tine ?
Ai vz iii cum noi suntem superiori lor ? *Dumnezeu,
zice, ceva mai bun pentru noi mai nainte vznd. Ca s
nu se par c noi i ntreeem pe dnii fiind cei tntiu
ncununai, de aceia un Singur tknp a regulat spre ncu
nunarea pe pentru toi, aa c cei ce a biruit cu atia
ani naintea ta, ia coroana mpreun cu tine. i n-a spus
ca nu cumva fr noi s fie ncununai, ci %ca s nu
ia fr de noi svrirea>, aa c atunci se vor arta* i
desvrii. Au luat, sau mai bine zii au apucat naintea
noastr n privina luptelor, na ns i n privina cunu
nilor. Nu pe dnii i-a nedreptit, ci pe noi ne-a cinstit,
cci i dnii ateapt pe frai. Pentru c dac cu toii
suntem on trup, apoi de sigur c trupului acestuia mai
mare i va fi plcerea cnd vom fi ncununai ca toii ia
un loc, iar nn in parte. Dealtmintrelea cei drepi i n
aceasta sunt demni de admirat, c se bucur de binele
frailor ca de al lor propria. Aa c i dorina lor este
de a fi ncununai mpreun cu propriile lor mdalri,
adec cu fraii 'lor, fiindc a fi ncununai mpreun este
cea mai mare plcere.
* Drept aceia i noi avnd atta nor ie, mrturii' pus
mprejurul nostru, lepdnd toat sarcina i pcatul cel
ce lestu? ncunjur. (Cap. 12, 1). In multe locuri scrip
tura scoate mngierea in cele rie dela mprejurrile pe
trecute, precum de pild cnd zice Prorocul: <i va fi
umbr ziua asupra clduei (ca o umbr n, contra cldur
de si) i ca acaperemnt i ascundere de vifor i pleae>.
(Isaia 4, 6). Tot aa aice i aici, c amintirea acelor sfini,
ntocmai ca i un nor care acopera pe cineva de aria
soarelui, nal sufletul cel obosit de rie il apr. i
na zis ce! ce st atrnat deasupra, ci <cel ce lesne n-
ennjoar* ceia ce e mai mult n ct c i linitea e mai
mare. Nor de mrturii. Care nor ? De sigur c prin
aceast expresiune el nelege nu numai mrturiile din
Testamentul Nou, ci i pe/ cele din Testamentul vechiu,
fiindc i acetiia au mrturisit despre mreiea lui Dum
nezeu, ca de pild cei trei coconi, cei de pe lng Ilie,
i Prorocii toi.
Lepdnd toat sarcina. Care anume sarcin ? Adec
somnul, mpuinarea, gndurile cele proaste, i n fine
toate cele omeneti. .i pcaticl cel ce tesiie ncwijur-,
adfec cel ce uor ni st nainte, sau c spune aici de
pcatul pe care l putem svri cu uurin n anumite
mprejurri, i mai cu sam aceasta, fiindc dac voim,
cu mult uurin noi putem birui pcatul. Prin rbdare,
zice, s alergm n lupta care este pus naintea noastr-.
Na spus s ne aprm sa s ne rzboim ci tocmai
ceia ce e mai uor de ct toate a pus-o aici numind-o
alergare. Nici na spus s trecem pe alturea ci s
stm pe acest drum, s suferim, s nu ne moieim. S
alergm, zice, n lupta care esU pus naintea noastr.
Dup aceia apoi pune capitalul i principalul mngierei,
pe care?l pune i mai nainte, cum i dup aceasta, adec
pe Christos.
Cutnd, zice, la nceptorul i plinitorul credinei
Iisus, care n locul bucuriei ce era pus naintea lui, a
rbdat crucea-. (Vers. 2), ceia ce i nsui Christos spunea
necontenit ucenicilor si, zicnd: C dac pre stpnul
casei l-au numit Velzevut, cu ct mai vrtos pre ucenicii
lui>i iari: Nu este ucenicul mai presus de nvtorul
su, nici sluga mai mare dect Domnul su. (Math. 10,
25, 24). cntnd-, zice. adec pentru ca s ne nvm
a alerga, a privi la Christos. C precum n toate mete
ugurile i premiile privind spre dascli, ne ntiprim ast
fel n cugetul nostru meteugul, cptnd oare-care re-
gule prin vedere, tot aa i aici, dac voim s alergm
bine, i s nvm a alerga bine, s privim la Christos,
la nceptorul credinei i a svrirei noastre Iisus. i
ce va s zic aceasta ? Adec c el a pus n noi credina,
el ni-a dat nceputul, ceia ce spunea i ucenicilor si zi
cnd: Nu voi m a i ales. pe mine, ci eu v am ales pre
voi- (Ioan 15, 16), precum i Pavel zice : Atunci voiu
cunoate, precum i cunoscut sunt (I. Cor. 13, 12). El a
pus n noi nceputul, el va pune i sfritul.
Care n locul bucurieiL ce era pus naintea tui, a rb
dat crucea, de ocar nebgnd sam>, adec li era cu
putin ca s nu ptimeasc nimic, dac ar fi voit, cci
nici un pcat na fcut, i nici vicleug no sa aflat n
gura lui, precum i nsui el spune n Evanghelii, zicnd:
vine stpnitorul lumei acetiea, i ntru mine n a r e ni
mic (Ioan 14, 30). Era puterea lui, dac voia,- ca s nu
fie rstignit, dupre cum i zice: c putere am s mi pui
sufletul meu, i putere am iari s-l iau pre eh (Ibid.
10, 18). Deci dac cel ce nu avea nici o nevoie de a se
rstigni, i totui sa rstignit pentru noi, cu att mai
mult noi toate trebuie a le suferi.
Care n locul bucuriei ce era pus naintea lui, zice,
a rbdat Crucea de ocar nebgnd sam. Ce va s zic
ide ocar nebgnd sam? Adec a ales moartea cea
necinstit. Cci fie ! A murit; dar de ce a murit cu o
moarte necinstit ? Pentru nimic alta, de ct ca s ne
nvee pe noi de a nu bga n sam slava oamenilor. De
aceia nu ca fiind supus pcatului i-a ales aceast moarte,
nvndu-ne pre noi de a fi cu ndrzneal contra ei, i a nu
o bga n sam de loc. De ce oare na zis de suprare ci
de ocar? Fiindc nu fr suprare, nu fr mhnire a
suferit acestea. Deci care a tost sfritul? Ascult ce spune
mai departe imediat: i deadreapta scaunului lui Dum
nezeu a ezuh zice. Ai vzut premiul ? Ceia ce dealtmintrelea
i Pavel scriind zicea: Pentru aceasta i Dumnezeu pre
dnsul l-a prea nlat, i i-a druit lui nume, care este
preste lot numele, ca ntru numele lui Iisus tot genunchiul
s se plece, al celor cereti, i al celor pmnteti, i al
eelor de desupt. (Filipp. 2, 9, 10). Dar aceasta, zici tu,
este cu privire la trupul lui. Dar mai ales, chiar de nu
ar fi nici un premiu, totui exemplul acesta ar fi ndeajuns
de a convinge pe cineva ca s prefere totul; acum ns
cnd i premiul ni st de fa, i nc nu cum sar n
tmpla, ci mare i nepovestit,, cu att mai mult trebuie
a-1 imita. Aa c i noi cnd poate ptimim ceva din
acestea, s ne gndim mai nainte de apostoli la Christos.
i de ce? Fiindc ntreaga lui viea a fost plin de bat
32 8
jocori. De multe ori auzea zicndu-i-se, c este ndrcit,
arlatan, i fermector, cci acum ziceau de pild I udeii:
C nal norodul. (Ioan 7, 12), i iari: C acel n
eltor a spus nc trind, c dup trei zile m voiu scula-.
(Math. 27, 63). II defimau apoi i ca fermector, zicnd:
Cu Belzebul do?nnul dracilor scoate pe draci. (Ibid.
12, 24), i c: Nu ziceam noi bine, c are drac (Ioan
8, 48)? i acestea toate le auzea dela dnii, fcndu-il
bine, fcnd minuni, i artndu-li ntruria fapte Dumne-
zeeti. Dac nar fi fcut nimic din acestea, i ar fi auzit
totui asemenea defaime, nu ar fi fost nimic de mirare;
dar cnd el i nva cele cu privire la adevr, i totui
i auzea fcndu-1 neltor, i scond pe draci cu dom
nul dracilor, zicnd c are drac, i toate resturnndu-le
anapoda, ce mai putem spune ? i de acestea ntruna l
nvinovau.
Dac voieti apoi a ti i de clevetirile i de nep
turile ironice, pe care i ie fceau, i care mai cu sam
ating sufletele noastre, ascult mai nti pe cele venite
dela ai si: Au nu este acesta feciorul lemnarului ? Au
nu se chiam muma lui Maria i fraii lui Iacob i Ioan,
i Simon i Iuda, i surorile lui au nu sunt toate la noi.
(Math. 13, 55)? Dar l cleveteau i dela locul naterii lui,
zicnd c e din Nazaret, i iari alt dat: Cearc i
vezi, c din Galileia Proroc nu sa sculat*. (Ioan 7, 52),
i el rbda toate aceste clevetiri. i iari ziceau: *Au
nu zice scriptura, c din smna lui David, i din oraul
Vitleem va s vin Christos. (Ibid. Vers. 42)? Voieti
poate s vezi i npturile ironice ce i le fceau, chiar
atunci cnd se gsa sub povara crucei ? I se nchinau
lui, zice, i-l luau n derdere, plmuindu-1 i zicnd: Pro
rocete nou Christoase, cine este cel ce te-au lovit-. (Math.
26, 68), i dup aceia dndu-i oet s bea ziceau: Dac
et>ti tu Fiul lui Dumnezeu, pogoar-te de pe cruce*. (Ibid.
27. 40). nc i sluga Arhiereului l-a lovit cu palma peste
obraz, cruia i-a rspuns: De am grit ru, mrturisete
de ru; iar de am grit bine, de ce m bai. (Ioan 18,
23) ? i btndu-i joc de dnsul, i-a pus pe trup hla
mid, i-l stupeau n fa, i n fine pururea i intinideau
curse, ispitindu-1 pre el.
Voieti poate a vedea i acuzrile ce i le aduceau, fie
pe ascuns, fie n de fa, ba nc pe care i le aduceau chiar
ucenicii lui ? Au doar i voi, zice, voii s v ducei>.
(Ioan 6, 67), i Drac aii> (Ibid. 7, 20), erau zise deja
de cei ce crezuse n el. Spunemi; nu oare fugea el pu
rurea, cte odat n Galileia, alt dat n Iudeia ? Nu
oare nc din fa i-au fost mari ispitele ? Nu oare fiind
el nc prunc mama sa lundu-1 n brae sa dus n Egipet
cu el ?
Pentru toate acestea, deci, zice: Cutnd la ncep
torul i plinitorul credinei noastre Iisus, care n locul bu
curiei ce era pus naintea lui, au rbdat crucea, de ocar
nebgnd sam, i deadreapta scaunului lui Dumnezeu a
ezut. (Vers. 2). La el deci cutnd, i l a cele ale uce
nicilor lui, s cetim scrierile lui Pavel i s ascultm de
cuvintele lui zicnd: dintru mult patim, ntru necazuri,
ntru nevoi, ntru strns ori, ntru bti, n temni, ntru
rzboaie, ntru ostenele, n privigheri, n posturi, ntru cu
rie, ntru tiin*. (II. Cor. 6, 4, 5), i iari: -Pn
n ceasul de acum i flmzim, i nsetom, i suntem goli,
i ptimim, i nu suntem aezai. i ostenim lucrnd cu
mnile noastre; ocri f i i n d, grim de bine, gonii fiind,
rbdm, hulii, mngem ; ca nite gunoiu ne-am fcut
lumei, tuturor lepdtur pn acum*. (I. Cor. 4, 11. 13).
Oare cine a ptimit cea mai mic parte din acestea ?
Ca nite neltori i necinstii, zice, ca cei ce nu eram
nirnio. (II. Cor. 6, 8, 10), i iari: De cinci ori cte
patru-zeci fr una am luat dela Iudei; de trei-ori cu toege
am fost btut; odat am fost mprocat cu pietre; de trei
ori sau sfrmat corabia cu mine; o noapte i o zi ntru
adnc am petrecut. (Ibid. 11, 24); i cum c toate acestea
le-a ptimit cu voina lui Dumnezeu, ascult ce spune el:
Pentru aceasta de trei-ori pe Domnul I-am rugat ca s-l
alunge dela mine, -- i mi-am zis mie: destul este ie darul
meu, c puterea mea ntru neputine se face desvrit.
Cu dulcea dar m voiu luda mai mult ntru neputin
ele mele. Pentru aceia m bucur ntru neputine, ntru
defimri, n nevoi n goane, n strmtorri pentru Christos.
(Ibid. 12, 810) Dar ascult ce spune nsui Christos,
zicnd: / lume necazuri vei avea (Ioan 16, 33).
329
Socotii dar La cel ce a rbdat, zice, de la pctoi
asupra sa mpotrivire ca aceia, ca s nu v ostenii slbind
n inimele voastre (Vers. 3). C dac patimele aproa
pelui nostru ne mic, apoi cele ale stpnului ct mi
care i bun voin nu ne-ar cuna? Ce nu am putea
face ? i trecnd cu vederea de a spune totul, prin ex
presiunea mpotrivire a spus totul, i nc prin adaosul
ca aceia*, adec btile peste obraz, rsul, batjocurile,
i celelalte de acest fel, toate acestea le-a cuprins n ex
presiunea mpotrivire, i nc nu numai acelea, ci i
toate cele petrecute n tot timpul nvturei lui.
'). Acestea, iubiilor, pururea cugetndu-le, i ziua i
noaptea ntruna rumegndu-le n mintea noastr, cu multe
bunuri ne vom folosi de aici, i vom avea un ctig nu
mic. In adevr, iubiilor, mare mngiere ni aduc pati
mele lui Christos, i ale Apostolilor lui, fiindc cu chipul
acesta cugetnd necontenit la ele, ni se va prea mai
bun calea virtuei, aa c chiar cel ce nu are nevoie,
s poat merge pe ea. tiea bine Bunul nostru Mntuitor
c necazul este spre folosul nostru, i c devine chiar un
motiv de linite sufleteasc, cci ascult ce spune el:
<Dac nu i ia cineva crucea sa, i .s vin dup mine,
nu este mie vrednic (Math. 10, 38). Dac eti uceriic,
zice, imiteaz pe dascl, cci acesta este adevrat ucenic.
C dac el a venit prin scrbe i necazuri, iar tu prin
linite, de sigur c nu cltoreti pe aceeai cale, pe care
a cltorit el, ci pe o alta. Deci, cum mergi dup dnsul,
nemergnd pe aceeai cale ? Cum vei fi ucenicul lui, ne-
urmndu-i lui? Aceasta i Pavel zice: -Noislbi, voi tari,
noi necinstii; voi cinstii (I. Cor. 4, 10). Cum se pote,
zice, ca noi rvnind cele contrare, voi s facei altmin
trelea dei voi suntei ucenici, iar noi dascli?.
Mare bun, deci, este scrba i necazul, iubiilor. Acest
bun dou lucruri svrete deodat: ne scap i de pcate
n acelai timp ne face i statornici i puternici. Dar
dac l va resturna pe cineva scrba i necazul, il va
pierde? zici tu. Dar, iubiilor, nu scrbele fac aceasta,
330
*). Partea moral. Cnd avem privirea aintit la Christos i la ucenicii lui,
cu brbie nm putea suferi orice ntristare, i contra femeilor ce se mpo
dobi sc. (.Veron).
ci trndviea noastr. Cum aa? Apoi dac noi suntem
treji, dac rugm pe Dumnezeu, ca s nu ne lase a fi
ispitii mai presus de puterile noastre, dac pururea
aintim spre dnsul, vom sta cu brbie, i ne vom pune
n stare de aprare. Pe ct vreme l avem pe dnsul
n ajutor, chiar de ar nvli ispitele mai grozave de ct
vntul ce sufl cu putere, ni se vor prea toate ca un
gunoiu i ca o frunz care se poart cu uurin n coace
i n colo. Ascult pe Pavel care zice: ci ntru toate
acestea bintijn, i iari: c socotesc c nu sunt vrednice
patimile vremei de acum, spre mrirea ce va s se arate
ntru noi (Rom. 8, 37. 18), i iari: Pentru c necazul
nostru de acum curnd trector, i uor, venic i peste
msur mare slav lucreaz ntru noi*. (II. Cor. 4, 17).
Gndete-te ce fel de primejdii, cte necazuri ntruna a
suferit el, cte primejdii de moarte a nlruntat e!, i pe
care le numete uoare. Imiteaz, deci, pe acest suflet
tare ca diamantul, care era mbrcat cu acest trup, ca
cum n-ar fi fost n trup.
Poate c te gseti n srcie ? Dar^ nu aa ca Pavel,
care dinuia n foame, n sete, i n goltate, nu numai
o zi doar suferind de acestea, ci ntruna. Si de unde
* 1 >
se nvedereaz aceasta? Ascult ce spune el: Pn n
ceasul de acum i flmnzim, i nsetm, i suntem goli.
(I. Cor. 4, 11). Vai! Ct slav a avut deja n propove-
duire, pe att de multe a i ptimit, avnd al doUzecelea
an pe cnd scria acestea. 1) tiu pre un om ntru Chris
tos, mai nainte cu patru-spre-zece ani, au n trup, nu
tiu, au afar de trup nu tiu, Dumnezeu tie (II. Cor.
12, 2), i iari: Dup trei ani, zice, m-am suit la leru-
*) Cele patru-spre-zece epistole ale Sf. Apostol Pavel au fost scrise pre
cum urmeaz: I) Epistolele 1 i I I Thesaloniccni n anii 52 i 53 d, Christos.
II) Epistolele / i I I Corinlhent n anul 57 d. Chr. iii) Epistola ctr Galateni
n anul 57. IV) Ctr Romani, n anul 58 V) Efeseni, n anul 62. VI) Coloseni,
n anul 62. VII) Filinion, anul 62. VIII) Filippeni, anul 62. IX) Kpist. I Timo-
theiu, n anul 67 d. Chr. X) Tit, n anul 67. XI) Epist. II Timotheiu, n anul
68. XII) Ctr Ebrei, n anul 68. (A se vedea L exiconul Sf. Scripturi de Gh.
Constantin, Athena 18881. Cum tot aceast chronologie o pstreaz i Damala
n savanta sa lucrare 'EpfiTjvsia si? evjv Kaivqv A'.a)rJ7,YjVJ t6[toc I.
EaaOfTj, cu o mic deosebire. Dar dac convertirea la cretinism a A pos.
toiului Pavel a fost n anul 34 sau 36 d Chr. atunci anu al douzecelea an
era pe cnd scria acestea, ci al trei-zeci i patrulea n orice caz e o mare
deosebire ntre datele indicate, i ceia ce spune sf. Chrisostom.
331
salini* (Galat. 1, 18). i iari ascult ce spune: *Mai
bine este mie a muri, de ct lauda mea s o fac cineva
zdarnic (I. Cor. 9, 15). i nu numai atta, ci scriin-
du-li iari li zicea : <Ca nite gunoiu ne-am fcut lurnei,
tuturor lepdtura pn acum (Ibid. 4, 13). Ce poate fi
mai grozav ca foamea, ca gerul i ca cursele cele ntinse
de frai aa zicnd? Pe cari de altmintrelea i i numete
Irai mincinoi. Oare nu era el numit vtmtor lumei
i neltor? Nu era numit rsturntor al moravurilor str
moeti ? Oare nu cdea zdrobit de bti ?
Acestea toate s le avem n minte pururea, iubiilor,
acestea s le cugetm, acestea s ni le amintim, i nici
odat nu ne vom mpuina, chiar de am fi nedreptii,
chiar de am fi rpii, chiar de am ptimi mii de rele.
Fie, ca n cele cereti s izbutim, i toate ni se vor p
rea uoare. Fie, ca lucrurile de acolo s le facem bine,
i de cele de aici nici-o vorb. Cci umbr sunt toate
ceste de aici, i vis ori-care ar fi ele. Acelea ns dac
sunt ndjduite de noi i ateptate, nimic din cele rele
prin natura lor nu ne va speria. Cci cu ce ai voi s
comparm relele cele de acolo? Ce am putea pune fa
de acel foc nestns, de acel vierme fr sfrit ! Ce am
putea gsi aici egal cu scrnirea dinilor de acolo, cu
legturele, cu ntunerecul cel mai dinafar, cu urgiea, cu
scrba i cu strmtorarea de acolo? Ce am putea spune
fa de timpul de acolo? Ce sunt miile de ani fa de
secolele cele nesfrite? Nu oare ca o pictur de ap
fa de noianul cel fr fund ? Dar nc fa de bunu
rile de acolo ce am putea gsi egal ? Acolo nc este
i mai mare nedumerirea, dupre cum zice: <Pe care ochiul
n a vzut, urechia n a auzit, zice, i la inima omului nu
sa suit (I. Cor. 2, 9). i acestea iari vor fi n veci
nesfrii. Pentru toate acestea, deci, oare nu este bine
ca de mii de ori s suferim a fi btoi, a fi ucii a fi
ari, a suferi mii de mori, sau n fine ori ce ru am su
feri, cu cuvntul sau cu fapta ? C dac este cu putin
de a vieui n acel foc i a fi ars ntruna, apoi oare nu
trebuie a suferi totul, pentru ca astfel s ne nvrednicim
de bunurile tgduite nou?
Dar oare de ce griesc eu de acestea, biguind aa
332
zicnd unor oameni cari nu vor a dispreui nici mcar
banii, ci crezndu-se ca nemuritori, chiar de ar da ct
de puin din multul ce-1 au, cred c au sfrit totul ? Nu
este aceasta milostenie! Milostenie este aceea pe care a
fcut-o vduva din evanghelie, care i-a dertat tot ce
avea n punga sa. Dar dac nu eti n stare de a daL
pe ct a dat acea vduv cel puin d ceia ce ai de
prisos. Aibi cele trebuitoare, nu ns cele prisoselnice.
Nimeni ns nu se- gndete nici mcar prisosul s-l dea.
Pe ct vreme ai slugi multe, i haine de mtase, toate
acestea sunt prisoselnice; nimic nu este necesar, nici ce
rut de trebuini, fiindc i ir dnsele putem tri. Toate,
zic, sunt prisoselnice, i deci afar de nevoile noastre.
S vedem dac credei, ce este aceia fr de care nu
putem tri. De avem poate numaii dou slugi, noi putem
tri, cci dac sunt muli cari au numai dou slugi, i
triesc, ce justificare am putea avea noi, cnd nu ne
mulmim numai cu dou ? Putem avea cas cldit i
din crmid, cu trei camere, i ni este deajuns. Cci,
spune-mi; nu sunt oare uniia cu femee i copii, i au
o singur cas ? Ba nc fie, dac voieti, i doi copii
i cum s nu fie ruine, zici tu, de a se preum
bla femeia liber cu dou slugi dup ea ? Nu este nici
o ruine de a umbla femeia liber cu dou slugi dup
ea, ci ruine este de a iei cu multe slugi dup dnsa.
Poate c rdei auzind acestea. ns. credei-m, c
aceasta este ruine. Precum sunt vnztorii de oi, sau
traficanii de robi, tot aa considerai poate i pe acei
ce ies cu droaia de slugi. Aceasta este trufie i slav
deart, iar aceia este filosofie i seriozitate. Pe cea li
ber nu trebuie a o privi de la mulimea slugilor i a
celor ce merg dup dnsa, fiindc ce merit poate avea,
dac are slugi multe ? Aceasta nu este a unui suflet tare,
i ceia ce nu este a unui suflet tare, nu poate fi a unei
femei libere. Cnd ea este mulumit cu puin, atunci cu
adevrar c este liber, iar cnd are nevoie de multe,
este roab, i mai ru nc de ct roab.
Cci spune-mi, te rog: oare ngerii nu ncunjoar p
mntul singuri, i nu au nevoie de ai urm nimeni ? i deci
dac e aa, apoi sunt ei mai inferiori dect noi cari avem
333
334
nevoie ? Dac deci, a nu avea nevoie de loc de unul care
s te urmeze, este ngeresc, apoi atunci care este cea mai
apropiat viea ngereasc ? Cea care are nevoie de
multe, sau cea care se mulumete cu puine ? Nu este
aceasta ruine; ruine este de a face ceva ru i absurd.
Spune-mi, te rog: cine ntoarce asupra sa bgarea de
sam a celor din pia ? acea care trage dup sine. o
droae de slugi, sau acea care are puini ? Iar mai mult
dect acestea, oare nu atrage bgarea de seam aceea
care umbl singur, ba chiar aproape nevzut ? Ai vzut,
deci, c nu aceasta este ruine ? Cine ntoarce asupra sa
privirile celor muli din pia: acea care poart haine fru
moase, sau aqea care este mbrcat simplu i fr g-
tele ? Cine iari ntoarce privirile celor din pia: cea
care e purtat de catri, i cu vlul de pe fa cusut cu
fire de aur, sau acea care pete pe jos cu mult dem
nitate i fr prefctorie ? Dac pe aceea nici nu o pri
vim, chiar de o vedem, pe aceasta ns muli se grbesc
s o vad, ba chiar se ntreab: cine este, i de unde
anume ? i trec cu vederea a mai spune, i ct invidie
se nate de aici. Deci, ce anume este ruinos, a fi v
zut, sau a nu fi vzut? Cnd este ruinea mai mare:
cnd toi se uit la dnsa, sau cnd nimeni nu se inte
reseaz ? Cnd se intereseaz s afle cine este, sau cnd
nimeni nu se ngrijete? Ai vzut c nu pentru ruine,
ci pentru slav deart le facem acestea ?
Dar fiindc asupra acestei chestiuni este cu neputin
de a v ntoarce prerea, mi este de ajuns acum de a
cunoate voi, c nu aceasta este ruine. Numai pcatul
este ruine, pe care dealtmintrelea nimeni nu-i consider
ca ruine, ba nc pe toate le crede ca ruine, afar de
pcat. Hainele fie-i spre trebuin numai, nu ns i de
prisos Ins ca nu cumva s v cunm vr-o mare ne
mulumire, v sftuesc c cel puin broboade cusute cu
fir de aur, i haine strvezii s nu avei. Acestea apoi
nici c le spun eu; i cum c nu sunt cuvintele mele,
ascult ce spune fericitul Pavel, i pum sftuiete el pe
femei: Femeile, zice, cu podoabe de cinste, cu sfial, i
cu bun cuviin s se mpodobeasc pre sine, iar nu cu
mpletitura prului, au cu aur, au cu mrgritare, au cu
haine scumpe (I. Timoth. 2, 9). Ins n ce fel voieti ?
o Pavele! spune-mi; cci' poate ele vor zice, c numai
cele aurite sunt de lux, iar cele de mtase nu. Deci,
spune ce fel voieti ? Avnd de mncare, zice, i mbr-
minle, cu acestea ndestulai s fim (Ibid. 6, 8). Aceasta
fie-i haina, adec s ai pentru acoperitul trupului numai.
De aceia ni le-a dat nou Dumnezeu, ca s ni acoperim
goliciunea. Pentru acest scop ori i ce fel de hain se
poate face, de un pre mip. Poate c rdei, voi care
purtai haine de mtase. Cu adevrat c tfebuie a rde,
cci ce a poroncit Pavel, i ce facei voi ? Dar cuvntul
meu nu este ndreptat numai asupra femeilor, ci i asupra
brbailor. Toate celelalte, pe lng mncare i mbrc
minte, sune prisoselnice. Nimai sracii nu au de prisos.
Poate ca i aceia, fiindc sunt silii, c dac ar avea,
poate c i dnii nu ar fugi de prisosuri. Dar n fine,
fie c este dintro mprejurare sau din alta, sau c este
cu adevrat aa, de prisos dnii nu au pn acum.
S, purtm, deci, haine de acelea, care ndeplinesc tre
buinele noastre. Cci ce nevoie este de aurul cel mult
de pe ele ? Astfel de haine poate c se potrivesc celor
de pe scen. Astfel de haine sunt ale femeilor curve,
care fac totul spre a fi vzute. I mpodobeasc-se acea de
pe scen, acea din orhestr, fiindc voiesc de a atrage
spre ele privirile tuturor; iar acea care a fgduit lui
Dumnezeu pietate, nu aa s se mpodobeasc, ci altfel.
Ai i tu o mpodobire cu mult mai mare i mai frumoas
ca a aceleia, ai i tu teatrul tu; spre acel teatru s te
mpodobeti, podoaba aceia s i-o pui pe de-asupra ta.
,i care este teatrul tu ? Cerul, soborul ngerilor. Nu nu
mai fecioarelor li spun aceasta, ci i celor din lume. Toate
cte cred n Christos, acel teatru l au. Astfel de vorbe
spunem, ca s ncntm pe acei privitori. Astfel de haine
pune i tu pe trupul tu, ca s mulumeti pe cei ce te
privesc. Cci spune-mi: dac femeia curv, lsnd la o
parte hainele cele aurite, rsul, vorbele cele glumee i
urte, i mbrcnd o hain simpl, ar intra n scen fr
nici o prefctorie, si ar gri vorbe cinstitore de Dum
nezeu, ar gri zic, de nelepciune, i de nimic necuviin
cios; ei, oare nu sar scula toi n picioare ? Oare nu
sar deerta teatrul acesta ? Oare nu ar scoate-o afar
de pe scen, ca nepotrivit cu publicul de acolo i ca
vorbind lucruri strine de acel teatru satanicesc ?Tot aa
i tu, dac te vei mbrca ca aceea, i vei intra n tea
trul acesta al cerului, te vor scoate afar privitorii. Aici
nu este nevoie de acele haine aurite, ci de altele. De
care anume ? De acelea de care griete Prorocul: * Toat
slava fetei mpratului dinuntru, cu lanuri de aur n
furat, mpodobit (Ps. 44, 15), nu ca s fac trupul
alb i lucios, ci ca s mpodobeasc sufletul; c aceasta
este care se lupt acolo, i care capt premiul. Toat
slava fetei mpratului dinuntru* zice.
Cu astfel de haine, dar, mbrac-te, cci de mii de
rle te vei izbvi i pe sine-i i pe brbatul tu de grija
de tine. Atunci vei fi cinstit i preuit de brbatul tu,
cnd nu vei avea nevoie de multe. Dealtmintrelea ori-ce
om se necjete contra celor cari cer de la dnsul, iar
cnd vede c nu au trebuin de el, atunci salt n cu
getul lui, i vorbete cu dnii ca cu nite egali. Cnd
te va vedea barbatul tu, c nu ai trebuin de nimic,
c dispreuieti darurile ce i le aduce, chiar de ar fi ct
de nfumurat, totui te va cinsti atunci nc mai mult, de
ct pe una mpopoonat cu aurrii, i nu te va mai a-
vea ca pe o slug.
Ce poate fi mai absurd ca ai cumpra cineva aurrii,
spre ale purta pre la bi i prin piee. Dar poate c pre
la bi i prin piee nu e nimic de mirare, cnd ns se
mpopooneaz n felul acesta, cu scopul de a se duce la
biseric, atunci e rizilicul cel mare. Cci n adevr, de ce
intr aici femeia mpopoonat cu aurrii, eacare este da
toare s ntre aici, ca s aud c femeile trebuie a
se mpodobi, nu cu aur, nici cu mrgritare, nici cu
haine scumpe? De ce deci, intri aici? o! femeie! Poate
c rzboindu-te cu Pavel, i artnd c de ar spune el
de o mie de ori aceasta, tu tot. nu te , vei ntoarce din'
calea apucat ? Sau poate c voind a ne nfrunta pe noi
dasclii, c n zdar v mai grim astfel de lucruri ? Cci,
spune-mi, te rog: dac vrun Elin sau necredincios care
femeie credincioas ar auzi cetindu-se pasajul acesta, unde
fericitul Pavel face mult vorb pentru mpodobirea fe
336
337
meilor, i n acelai timp ar vedea i pe femeie mbr-
cndu-se n aurrii, n timp ce Apostolul Pavel poron-
cete ca temeia s Au se mpodobeasc nici cu aurrii,
nici cu mrgritare, nici cu haine scumpe; oare nu va
zice el n sine: vznd-o n odae punndu-i pe trup
toate acestea, i bine dispus, de ce oare st n odae
femeia ? De ce ntrzie a iei ? De ce i pune pe trup
aurrii ? Unde are a se duce ? La biseric ? De ce ? Poate
ca s aud : Voiesc ca femeile s se mpodobiasc pre sine
cu sfial f i cu ntreaga nelepciune., iar nu cu mpletitu
rile prului, sau cu aur, sau cu mrgritare, sau cu haine
scumpe (I. Timoth. 2, 9) ? Oare nu va rde cu hohot ?
Nu va considera cele ale noastre de batjocuri i n
eltorii ?
De aceia v rog, ca aurriile s le lsm pentru pompe,
pentru scenele teatrului, pentru probe prin magazii i fa
brici, iar chipul i asemnarea lui Dumnezeu, nu n fe
lul acesta s se mpodobeasc. Femeia liber, cu liberta
tea mpodobiasc-se, iar libertatea nu este alt ceva, de
de ct alungarea fuduliei i a trufiei celei proaste. i
dac voieti a te bucura i de slava oamenilor, de sigur
c cu chipul acesta o vei avea. Nu atta vom admira noi
pe femeia unui brbat bogat,'care poart pe dnsa aurrii
i mtsrii cci obiceiul acesta este obtesc pe
ct o vom admira cnd o vom vedea mbrcat cu o
hain simpl, fcut din ln. Aceasta o vor admira toi,
aceasta o vor aproba. Cci n lumea aceea a aurriilor
i a hainelor scumpe, are multe tovare pe lng sine,
i dac aceasta ntrece n frumusee pe cele de fa, apoi
de alta este biruit, i chiar de le-ar ntrece pe toate,
de mprteasa de sigur-c va fi nvins, pe cnd aici
/ pe toate le ntrece, pe toate le nvinge, pn i pe nsi
mprteasa, cci singur i-a ales cele ale sracilor, de
i se gsea n bogie mare. Astfel c chiar de umblm
dup slav, apoi aici i slava e mai mare.
Nu le spun acestea numai vduvelor i celor bogate,
cci aici poate c i nevoia vduviei le face s fie aa,
ci i celor care au brbai. Dar, zici tu, nu plac br
batului. Apoi nu brbatului voieti plcea, ci mulimei
femeilor celor srace, sau mai bine zis, nu atta a plcea
338
lor, pe ct ale aa aa zicnd, ale arnr, i ale face i
mai mare srcia. Cte blestemuri nu arunc ele asupra
ta, de cte ori nu zic cu nedreptate: s nu mai fie s
rcie; Dumnezeu urte pe cei sraci, Dumnezeu nu iu
bete pe cei sraci. Cum c nu ca s placi brbatului,
i nu pentru aceasta te mpodobeti, e foarte nvederat
din cele ce faci. Cci dendat de treci pragul saloanelor,
i i lepezi hainele, i aurriile, i mrgritarele, i n
cas chiar nu le pori. Dar dac voieti numai de ct
s placi brbatului, apoi ai prin ce s-i placi: prin gin
gie, prin blndee, prin onestitate. Cci crede-m, fe
meie, c dac brbatul tu ar fi de o mie de ori aplecat
spre desfrnri i nestpnit, totui acestea la un loc de
le vei avea: blndea, cinstea, nengmfarea. iconomia,
simplitatea mai mult l vor atrage spre tine. Pe brbatul
nesios de destrnri nul vei putea stpni, chiar de ai
inventa mii de meteuguri de felul acesta, iar. aceasta
o tiu toate acele femei ce au astfel de brbai. Cu ct
te vei mpodobi pre sine-i mai mult, cu atta el fiind
deja desfrnat, se va duce la iitoarea lui, pe cnd pe
brbatul nelept i cinstit nu cu de acestea l vei atrage,
ci cu cele contrare. Cu de acestea de sigur c l vei n
trista, mbrcndu-te pe sinei cu epitetul de iubitoare
de podoabe. C dac poate cinstindu-te brbatul ca un
nelept nu zice nimic, totui n sine te condamn, iar
pizma i invidia nu le poate mpiedeca. Apoi atunci oare
nu alungi de la tine toat plcerea i mulumirea sufle
teasc, and asupr-i pizma i ura?
Poate c cu mare neplcere ascultai cele vorbite de
mjne, i oare cum revoltate zicei c eu mai mult ntrt
pe brbai contra femeilor. Nu ca s ntrt pe brbai
le spun acestea, ci pentru c voiesc ca cu voina voastr
s se fac ceia ce am spus; pentru voi le-am spus, iar
nu pentru dnii, nu doar spre a-i scpa pe dnii de
invidie, ci pentru ca s v scap pe voi de fantaziile a-
cestei viei. Voieti s devii frumoas ? i eu o voiesc
aceasta, ns cu o frumuse pe care o cere Dumnezeu,
cu o frumuse pe care o poftete mpratul. Pe cine
voieti a avea de ibovnic al tu: pe Dumnezeu sau pe
oameni? Dac ai cu sine-i acea frumuse, Dumnezeu va
pofti frumusea ta, iar . dac te gseti fr acea frumu-
se, de sigur c te va ur, i brbaii spurcai vor fi
ibovnicii ti, cci nimeni iubind o femeie mritat, poate
fi om bun. Aceasta s o cugei i pentru podoabele de
afar. Cci n adevr c aceea este podoab care atrage
pe Dumnezeu, tn timp ce aceasta atrage pe oamenii
spurcai. .
Ai vzut, c eu de voi m interesez, de voi m ngri
jesc, ca fii frumoase, cu adevrat frumoase, slvite,
i cu adevrat slvite, ca astfel n locul brbailor spurcai
s avei de ibovnic pe stpnul nostru Dumnezeu ? Iar
acea care are pe Dumnezeu ca iubit al su, cu cine va
fi deopotriv? Cu ngerii de sigur, i n charul lor petrece.
C dac femeia iubit de mprat, de toi este fericit,
apoi cea iubit de Dumnezeu cu iubire mare, cu cine ar
putea fi de-o-potriv ? De vei lua ntreaga lume, i nc nu
o vei gsi deopotriv cu frumusea i slvirea aceia.
Deci, iubiilor, aceast frumuse s-o cutm, cu aceasta
s ne mpodobim, ca astfel s putem intra n ceruri, n
acele locauri duhovniceti, n cmara de nunt cea ade
vrat. Cci frumusea de aici se vatm de toate i n
toate mprejurrile, i chiar dac nu ar atinge-o nici o
boal sau grij, ceia ce este peste putin, nu rmne
ntreag nici douzeci de ani, pe cnd frumusea cea de
acolo pururea nflorete, pururea strlucete. Nu ai a te
teme de schimbare sau prefacere acolo, i nici c venind
btrnea i va aduce vr-o zbrcitur, sau c ar vesteji-o
vreo boal, sau vr-o triste ar vtma-o, ci va fi mai
presus de toate acestea. Frumusea de aici mai nainte
chiar de a se arta, a disprut, i disprut nu are muli
admiratori. C bamenii lumeti nu admir, iar cei ce
admir, cu desfrnare admir.
Deci, nu frumusea aceasta s o cutm, ci pe cea de
acolo, dup aceea s umblm, ca astfel cu fclii strlu
citoare s intrm n cmara de nunt. Fiindc nu numai
fecioarelor le-a fgduit aceasta, ci i sufletelor feciorel
nice, fiindc dac ar fi fost fgduit numai fecioarelor,
de sigur c cele cinci nu ar fi fost scoase afar. Deci
frumusea a-easta este a tuturor care au suflete feciorel
nice, care sunt scpate de gndurile vieei pmnteti,
339
fiindc gndurile acestea conrup sufletul. Dar dac r
mnem curai si nevtmai, vom intra acolo i vom fi
primii. *C v-am logodit unui brbat, zice, fecioar curat-
s v puiu naintea lui Christos (II. Cor. 11, 2). Acestea
le-a spus apostolul nu numai ctre fecioare, ci ctre pli-
nitatea ntregei biserici. Cci un suflet curat este fecioar,
chiar de ar fi brbat, i nc fecioar cu adevrat fe
ciorie, cu o feciorie minunat. Fecioria aceasta a trupului
este o urmare i umbr a aceleia, n timp ce adevrata
feciorie aceea este.
Aceast frumuse s o cutm, cci numai astfel vom
putea vedea cu faa vesel pe mirele Hristos, numai
astfel vom putea intra n cmara de nunt cu candelele
aprinse, dac nu ne va lipsi untul-de-lemn, dac n fine
aurriile topindu-se vom produce un stfei de unt-de-lemn,
nct s fac strlucitoare candelele, iar acel unt-de-lemn
este filantropia. Dac altora vom da averile noastre, dac
acele averi vor produce unt-de-lemn, atunci ni se^va
adaoge, i nu vom fi silii a zice n acel timp: Dai-ne
din untul-de-lemn al vostru, ca s sting candelele noastre>
(Math. 25, 8, 12), nici nu vom avea nevoie de alii, sau
c ducndu-ne la ceice vnd, s fim lsai afar de ca-
mar, i nici c vom auzi acea voce nfricoat, btnd
n ue: *Nu v tiu pre voi, ci ne va cunoate, ne vom
aduna prin prejurul mirelui i intrnd n cmara de nunt
duhovniceasc, ne vom bucura de mii de bunti. C
dac aici este att de strlucit cmara de nunt, att
de strlucite candelele, nct c nu satur pe privitor,
apoi cu att mai mult acolo.
Cerul este sfnta sfintelor, este locul acela unde nu-i
este ngduit fiecruia de a intra, i cmara de nunt
mai bun nc este dect ceriul, i acolo vom intra. Apoi
dac cmara de nunt va fi aa de frumoas, ce fel va
fi mirele ? i ce spun eu ca s vindem aurriile i s le
dm sracilor, cnd chiar i pe sine ni-v ar trebui s
v vindei, cnd n loc de femei libere s devenii roabe,
tnct s putei fi mpreun cu mirele acela, s v bu
curai de frumuseea aceluia, numai privind n faa Iui;
fi pentru aceasta nu ar trebui ca s facei totul? Cnd
/edem pe mpratul pmntesc, noi l admirm; apoi cu->
340
att mai mult nc se cade a admira i a face totul
cnd ne nvrednicim a avea n faa noastr pe mpratul
n acela timp i mirele nostru. Cu adevrat c cele de
aici sunt umbr, iar cele de acolo adevr. i mprat i
mire n cer i ca s ne nvrednicim a iei naintea lui
cu candelele aprinse, a fi apoi lng dnsul i deapufurea
cu el; ei! ce nu ar trebui s facem? Ce nu ar trebui
s suferim ?
De aceia v rog de a avea dorin de acele bunuri,
de a dori pe mirele acela, i de a fi fecioare cu ade
vrat feciorie, cci stpnul nostru caut fecioria sufle
tului nostru. Cu aceast feciorie s intrm n cer, i s
nu avem vr-o urciune, sau vre-o sbrcitur, sau altceva
de acest fel ca astfel s ne bucurm de bunurile fg
duite nou. Crora fie a ne nvrednici cu toii, prin harul
i filantropia Domnului nostru Iisus Hristos, cruia m
preun cu Tatl i cu Sf. Duh se cade slav, stpnirea
i cinstea, acum i pururea i n vecii vecilor Amin.
341
O M I L I A X X I X
C nc ri ai sttut pn la snge, mpotriva pcatului
luptndu-v, i ai uitat mngierea, care vou ca unor
fii v griete: fiul meu nu defima certarea Domnului,
nici slbi, mustrndu-te de dnsul. C pre care iubete
Domnul l ceart, i bate pre tot fiul pre care primete*
(Cap. 12. 46).
A.ici sunt dou chestiuni n form de mngieri, care
se par contrare una alteia mult putere avnd n ele, i
pe care le-a pus la un loc aici. ntia este cnd spunem
c unii au ptimit multe, cci sufletul se linitete aa
zicnd, cnd are pe muli ca martori ai propriilor sale
patimi, ceia ce a pus mai sus, zicnd: Aducei-v aminte
de zilele cele de mai 'nainte, ntru care luminndu-v, mult
lupt de patimi ai suferit, iar a doua cnd zicem c
nc n-au ptimit ceva mare, *c nc n'ai stat pn la
snge, zice, mpotriva pcatului luptndu-v. i nu de-
ndat a adaos cele ce urmeaz, ci dup ce a artat pe
342
toi cari au stat pn la snge, la urm uor i-a fost de
a trece cu grab la patimile cele de laud ale lui Christos.
Aceasta o spunea i Corinthenilor, scriindu-li: Ispit
pre voi nu v'a ajuns, f r numai omeneasc (I. Cor. 10,
13), adec o ispit mic. C aceasta e de ajuns de a
aa i a nla sufletul, cnd adec cuget c nc nu
a atins culmea ispitelor, i cnd se va convinge singur
din cele ntmplate altora mai nainte. Adec c nc
n-ai suferit moartea, ci paguba voastr a mers pn la
averi, pn la slav, pn la a fi alungai. Christos i-a
vrsat sngele pentru voi, dar voi nu l-ai vrsat nici
chiar pentru voi. El sa luptat pn la moarte pentru
adevr, luptndu-se pentru voi, n timp ce voi nu ai
ajuns nici la primejdiile care amenin moartea. *i ai
uitat, zice, mngierea, adec ai descletat mnile,,
vai mpuinat* vai moleit.
C nc n ai sttut pn la snge, zice, mpotriva p
catului luptndu-v-. Aici arat ca i pcatul sufla cu
putere i era narmat. Expresiunea mpotriv luptndu-v,
este zis ctre cei de ta cari stau. Cate v griete
vou ca unor f i i \ fiul meu, nu defima certarea Dom
nului:, nici slbi mustrndu-te de dnsul. Mngierea i
ndemnarea lor a fcut-o din nsei faptele petrecute, i
adaoge apoi cu prisosin i pe acea scoas din cuvinte.
Nici slbi, zice, mustrndu-te de dnsul. Aa dar ale
lui Dumnezeu sunt acestea, i nu este puin lucru spre
mngiere i aceasta, Ncnd noi aflm, c atunci cnd noi
putem face astfel de lucruri, aceasta este a lui Dumne
zeu, care a ngduit, precum zice i Pavel: i mi-a spus
mie: destul este ie darul meu, c puterea mea ntru ne
putin se svrete (II Cor. 12, 9). Astfel c el este
care ngduie. <Pre care-l iubete Domnul, l ceart, i
bate pre tot f i u l pre care l primete, (Vers. 6). Nu poi
spune c este vrun drept fr scrbe i necazuri, i
chiar de sar prea aa, totui noi nu putem ti celelalte
necazuri ale lui, aa c de necesisate c ori-ce om drept
s treac prin scrbe i necazuri. Hotrrea lui Christos
este c calea cea larg i ntins duce la pierdere, pe
cnd cea strmt i cu greu de trecut, duce Ia via.
Deci, dac pe acea cale se poate ajunge la via, iar
pe aiurea nu, apoi atunci toi ci au trecut la via, pe
acea cale strmt au trecut.
<De vei suferi certarea, zice, ca unor fii vou se va
afla Dumnezeu; cci care fii este f e care nu-i ceart t a t l
(Vers. 7)? De ceart, apoi de sigur c spre ndreptare,
iari nu spre pedeaps, nici spre osnd, i nici spre a
ptimi ru. Acum tu privete, c de la cele ce dnii
credeau c sunt prsii, de la acestea, zice: s credei,
c voi nu suntei prsii. Ca i cum pare c ar fi zis:
De vreme ce ai ptimit attea rele, poate c credei
c va prsit Dumnezeu, sau c v urte? Dac nai
fi ptimit, atunci ar fi trebuit s bnuii. C dac bate
pre tot fiul pre care l primete, apoi de sigur c cel ce
nu este btut, nu poate fi fiu. Dar, zici tu, ce? oare
cei ri nu ptimesc rele ? Ptimesc, de sigur; cum s
nu ptimeasc ? C na spus doar c tot cel btut este
fiu, ci c tot fiul este btut. Nu poi spune ns, cci
sunt muli btui i dintre cei ri, precum ucigtori de
oameni, tlhari, fermectori, sprgtori de morminte.
Aceia ns sunt pedepsii pentru propria lor rutate, i
nu ca fii sunt btui, ci ca ri; Voi ns, zice, ca fii.
Ai vzut cum peste tot locul pune n micare raio
namente de la mprejurrile din sfnta Scriptur, de la
cuvinte, de la propriile cugetri, de la exemplele din
via? Apoi