Sunteți pe pagina 1din 4

Oxizi, Baze , Saruri, Acizi ;

1.Oxizi.
a.Definitie: Compus chimic poliementar , in componenta caruia intra oxigenul su un alt element.In
molecula unui oxid , amele !alente ale oxigenului sunt ssatisfacute de celalalt element , care poate fi ,
dupa impre"urari , metal sau nemetal.
b.Scriere:#ormula oricarui oxid se poate scrie corect cand se cunosc simolurile elementelor ce$l
compun si !alentele acestor elemente.
c.%ropritetile Oxidului:
&.Oxid cu proprietati acide : oxid metalic ,care formeaza cu apa un acid .
'x: Dioxidul de caron : Cao ( )*O + )*CO,
*.Oxid cu proprietati azice : Oxid metalic, care cu apa formeaza o aza.
'x: Oxidul de calciu : CaO ( )*O + Ca-O).*
,.Oxid cu propietati azice si acide - amfoter .: oxid , care reactioneaza cu un acid ca o aza ,si cu o
aza ca un acid .Substanta amfotera : sustanta care , in solutie apoasa , poate functiona atat ca un
acid - fata de o aza . , cat si ca o aza - fata de un acid tare ..
/a elementele din grupele principale , in cadrul unei perioade , propietatile azice ale oxizilor de!in
mai slae o data cu cresterea numarului de ordine al elementelor . Din contra , proprietatile acide ale
oxizilor de!in mai puternice.In fiecare grupa principala, pentru o treapta de oxidare data a atomilor ,
propietatile azice ale oxizilor cresc o data cu cresterea numarului de ordine al elemtelor , propietatile
acide , din contra scad .In special elementele grupelor a III$a si a I0$a principale - grupa Borului, si
grupa Caronului. principale formeaza oxizi care prezinta atat propietati acide ,cat si azice .
d. #ormule si denumiri:
Oxizi cu valenta I.'lemtele care formeaza oxizi cu !alenta I se afla In grupa &$a a 0II$a -principale .
si grupa I$a secundara .
1rupa I$a principala :Oxid de /itiu - /i*O., Oxid de Sodiu - 2a*O., Oxid de %otasiu -3*O., Oxid de
4uidiu - 4*O., Oxid de cesiu - Cs*O., Oxid de franciu -#r*O..
1rupa I$a secundara : Oxid de argint -Ag*O., oxid de aur -Au*O., oxid de 5nununium
- 5uu*O..
1rupa a 0II$a principala :nemetale O6I7I 2'8'9A/ICI
Oxizi cu valenta II. 'lemntele care formeaza oxizi cu !alenta II se afla in grupa a II$a , a I0$a
-principale..
1rupa a II$a principala : oxid de eriliu -BeO., oxid de magneziu -8gO., oxid de calciu -CaO., Oxid
de strontiu -SrO., oxid de ariu - BaO., Oxid de radiu -4aO.;
1rupa a I0$a principala : oxid de germaniu -1eO. , oxid de staniu -SnO. , oxid de plum -%O.;
-restule de elemente nemetale Oxizi nemetalici .
Alte elemente care formeaza oxizi cu !alenta II : oxid de zinc -7nO., oxid de mercur-)gO., oxid de
fier II - #eO., oxid de cupru -CuO..
Oxizi cu valenta III.'lemtele care formeaza oxizi cu !alenta III sunt in grupa a III$a si a 0$a
principale.
1rupa a III$a principala: oxid de aluminiu -Al*O,., oxid de galiu-1a*O,., oxid de indiu -In*O,., oxid
de 9aliu -9l*O,..
1rupa a 0$a principala oxid de arsen - As*O,., oxid de stiiu - S*O,. oxid de ismut -Bi*O,..
-restule de elemente nemetale Oxizi nemetalici .
Alte elemente care formeaza oxizi cu !alenta III : oxid de crom - Cr*O,., oxid de fier III-#e*O,., oxid
de cupru-Cu*O,..
Oxizi nemetalici:
1rupa a 0II$a : oxid de clor:pentaoxid de clor si heptaoxid de clor ;,-Cl*O<.,-Cl*O=..
Oxid de rom
Oxid de iod
Oxid de astatin
Oxid de fluor-#*O.
1rupa a 0I$a : oxid de sulf :dioxid de sulf si trioxid de sulf ;,-SO*.,-SO,.

1rupa a I0$a : oxid de caron :monoxid de caron si dioxid de caron;, - CO., -CO*.
Oxid de siliciu
1rupa a 0$a :oxid de azot :trioxid de azot si pentaoxid de azot ;,-2*O,.,-2*O<.
Oxid de fosfor :trioxid de fosfor si pentaoxid de fosfor ;,-%*O,.,-%*O<.
Cel mai important oxid nemetalic pentru omenire este oxidul de hidrogen sau apa, )*O.
2.Baze.
a.Definitia:.Dupa Arrhenius:compus chimic , care in solutie apoasa sau in topitura formeaza ioni
cu sarcina poziti!a si ioni hidroxil cu sarcina negati!a , care se misca lieri .
Dupa Bronsted : sustanta - molecula sau ioni. , care in interactiunea cu un acid
- adesea cu o molecula de apa . accepta ioni de hidrogen - protoni .-acceptor de protoni ..
Dupa e!is : sustanta , care dispune de cel pitin o pereche de electroni lieri , care
poate completa deficitul de electroni al unui acid - donor de perechi de electroni ..
b. #ormare .
O aza se formeaza dintrun metal si radicalul hidroxil.
4adicalul hidroxil este o grupare din doua elemente O)- oxigen si hidrogen. , si are !alenta I

c.#ormule
Baze cu valenta 1:/iO), 3O), CsO), AgO), 2aO), 4O), #rO), AuO) ;Baze
Baze cu valenta II: Ca-O).*, 8g-O).*, Ca-O).*, Sr-O).*, Ba-O).*, 4a-O).*, 1'-O).*,
Sn-O).*, %-O).*, 7n-O).*, )g-O).*, #e-O).*, Cu-O).* ;
Baze cu valenta III: Al-O).,, 1a-O).,, In-O).,, As-O).,, S-O).,, Bi-O).,, Cr-O).,, #e-O).,,
Cu-O)., ;
".Acid.
a.Definitia: Dupa Arrhenius : compus chimic , care formeaza in solutii apoase ioni de hidrogen cu
sarcina poziti!a si ioni radical acid cu sarcina negati!a, care se misca lier .
Dupa Bronsted : sustanta -molecule sau ioni. , care in interactiunea cu o aza
-adesea o molecula de apa . cedeaza ioni de hidrogen -protoni . -donor de protoni #.
Dupa e!is : sustanta , care dispune de un deficit de electroni , pe care il poate
completa cu o pereche de electroni lieri ai unei aze -acceptor de perechi de electroni # .
b.8olecula de aza a unui acid este $ID%O&I', $"O
(
.

c.#ormule , numele anionului, !alente ,numele acidului
$) , Ion florura , I , Acid #lourhidric
$*l , Ion clorura , I, Acid Clorhidric
$*lO" , Ion Clorat , Acid Clorat
$*lO+ , Ion perclorat, Acid %ercloric
$Br , Ion Bromura , I, Acid Bromhidric
$I, Ion iodura , I , Acid Iodhidric
$2S , ion hidrogensulfura , II , Acid sulfhidric
$2SO" , ion sulfit , acid sulfuros
$2SO+ , ion sulfat , II , acid sulfuric
$2S2O", ion tiosulfat , acid tiosulfuric
$&O2 , ion nitrit , acid azotos
$&O" , ion nitrat , I , acid azotic
$",O+ , ion fosfat , III, acid fosforic
$2*O" , ion caronat , II, acid caronic
$2SiO", acid silicic
$+SiO+ , ion silicat , acid ortosilicic
$*& , ion cianura , acid cianhidric
$S*&, ion tiocianat , acid tiocianic

+.Saruri.
a.Definitie:Compus chimic cu structura cristalina , alcatuit din ioni metalici sau ioni de amoniu cu
sarcina poziti!a -cationi. si din ioni radical acid cu sarcina negati!a - anioni.
Sarurile , in stare de agregare solida , se prezinta ca retele ionice si in solutie apoasa sau in tpitura
formeaza ioni care se misca lier.
b. Otinere.&.4eactia acizilor cu azele -neutralizarea .
*.%recipitarea sarurilor greu soluile , din solutii apoase
,.4eactia metalelor comune cu acizi
>.4eactia metalelor cu nemetale
c.Saruri-denumiri:
#loruri #-I., Cloruri Cl-I., Bromuri Br-I., Ioduri I-I., Sulfuri S-II., Sulfati SO>-II., Azotati 2O-I.,
Caronati CO,-II., #osfati %O>-III.
d.Saruri- formule:
1.)loruri : /i#, 3#, Cs#, Ag#, 2a#, 4#, #r#, Au# ;
Be#*, 8g#*, Ca#*, Sr#*, Ba#*, 4a#*, 1e#*, Sn#*, %#*, 7n#*, )g#*, #e#*, Cu#* ;
Al#,, 1a#,, In#,, 9l#,, As#,, S#,, Bi#,, Cr#,, #e#,, Cu#, ;
2.*loruri : /iCl, 3Cl, CsCl, AgCl, 2aCl, 4Cl, #rCl, AuCl ;
BeCl*, 8gCl*, CaCl*, SrCl*, BaC/*, 4aCl*, 1eCl*, SnCl*, %Cl*, 7nC/*, )gCl*,
#eCl*, CuCl* ;
AlCl,, 1aCl,, InCl,, 9lCl,, AsCl,, SCl,, BiCl,, CrCl,, #eCl,, CuCl, ;
".Bromuri /iBr, 3Br, CsBr, AgBr, 2aBr, 4Br, #rBr, AuBr ;
BeBr*, 8gBr*, CaBr*, SrBr*, BaBr*, 4aBr*, 1eBr*, SnBr*, %Br*, 7nBr*, )gBr*,
#eBr*, CuBr* ;
AlBr,, 1aBr,, InBr,, 9lBr,, AsBr,, SBr,, BiBr,, CrBr,, #eBr,, CuBr, ;
+.Ioduri: /iI, 3I, CsI, AgI, 2aI, 4I, #rI, AuI ;
BeI*, 8gI*, CaI*, SrI*, BaI*, 4aI*, 1eI*, SnI*, %I*, 7nI*, )gI*, #eI* CuI* ;
AlI,, 1aI,, InI,, 9lI,, AsI,, SI,, BiI,, CrI,, #eI,, CuI, ;
/a restul SA%'%IO% , se copie radicalul , se !erifica !alenta elementului si a sarii,si se scrie
formula dorita.
Biliografie : Compendiu de Chimie, *??*,
Compendiu de Chimie, &@=A,