Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

Facultatea de Alimenta ie i Turism


OB INEREA OULOR ECOLOGICE
Bra ov !"#$
1
Student% Ungurean Elena Andrea
Gru&a% 16832
S&eciali'are% DOSTAT
An% I
Cuprins
Cuprins.................................................................................................................................................. 2
INTRODUCERE ................................................................................................................................... 3
Scurt istoric al pieei de produse ecologice n Ro!nia.....................................................................3
Descrierea o"ertei de produse ecologice ........................................................................................... #
OU$%E ECO%O&ICE ........................................................................................................................... '
Calitatea nutri(ional).......................................................................................................................... *
Calitatea sanitar) a oului.................................................................................................................... *
Calitatea igienic)+ containarea icro,iologic) -i para.itar)............................................................*
Calitatea sen.orial)/ aspect0 culoarea g)l,enu-uri0 irosul0 gustul oului...........................................1
2lte criterii de calitate......................................................................................................................... 1
De ce ou) ecologice3......................................................................................................................... 1
Identi"icarea ou)lor ecologice .......................................................................................................... 11
Oul 4 un alient s)n)tos.................................................................................................................. 11
&)ina -i ou)le.................................................................................................................................. 12
Ce inseana ou) ecologice3........................................................................................................... 15
6ura7ele ecologice ........................................................................................................................... 1#
28anta7e ou)lor ecologice ............................................................................................................... 1'
2nali.a cererii de produse ecologice n Ro!nia ...........................................................................19
2
INTRO(UCERE
Scurt istoric al &ie ei de &roduse ecolo)ice *n Rom+nia
Produsele ecologice sunt produsele ob inute in cadrul sistemului de agricultur ecologic!
con"orm reglementrilor Directi#ei $E 2%&2'1&&1! sunt produse ob inute "r utili(area produselor
c)imice de sinte( *ca "ertili(an i! amelioratori ai solului! ingrediente pentru prepararea "ura+elor sau
ingrediente pentru prepararea alimentelor,- Organismele modi"icate genetic i deri#atele lor sunt cu
des#.r ire inter(ise- In (oote)nie! principiul su#eran e respectarea bunstrii animalelor/ animalele nu
trebuie s "ie legate! trebuie s p une(e in spa ii desc)ise i s nu "ie 0ng)esuite-
Produsele ecologice acoper o gama larga de alimente/ de la "ructe! legume! carne! p.n la
buturi si produse lactate- Pia a acestor produse! de i in 1om.nia acest lucru este greu sesi(abil! in
lume este 0ntr2o continua cre tere si necesita o #eri"icare atenta! precum si o serie de garan ii-
$ererea de bunuri si ser#icii ecologice este in permanenta cre tere in perioada actuala- Aceasta
cerere condi ionea( comportamentul consumatorilor si al industriilor! 0 i e3ercita in"luenta si asupra
cadrului legislati#- In ultimii ani se mani"esta! in r.ndurile consumatorilor! un interes din ce in ce mai
mare pentru produsele agricole si alimentare de calitate- In categoria produselor 4de calitate5 pot "i
incluse si produsele re(ultate in urma practicrii unui tip de agricultura denumit 4agricultura
ecologica5-
Un important a#anta+ al agriculturii rom.ne ti! aproape de nee3ploatat! este poten ialul de
produc ie ecologica- $u toate acestea! in octombrie 2%%2! erau acredita i pentru o ast"el de acti#itate
doar apte productori agricoli! care e3porta 0ntreaga produc ie ob inut- Integrarea in structurile
europene #a obliga productorii agricoli sa se oriente(e ctre domenii noi! una dintre cele mai
accesibile ni e de pia a "iind considerata agricultura ecologica- 1om.nia repre(int un poten ial agricol
care nu poate "i negli+at! iar marea ansa a tarii noastre este "aptul ca in ultimii ani nu s 2au "olosit
0ngr minte c)imice si pesticide in e3ces! ceea ce constituie un a#anta+ e#ident in momentul
con#ersiei spre agricultura ecologica-
Europenii sunt "oarte sensibili la produsele alimentare ecologice- Stui de c)imicalele pe care le
gsesc in toate m.ncrurile! de legumele si "ructele2gigant! sunt dispu i sa plteasc bani grei pentru a
se )rni sntos- Pia a europeana a produselor ecologice este in plina e3pansiune! iar integrarea
1om.niei in UE este o ansa ce nu trebuie ratata de ctre productorii auto)toni-
3
Pana in anii 68%! pia a pentru produse ecologice era doar o 7ni a5- 8umai mici maga(ine
speciali(ate pe produse naturiste #indeau produse unei clientele speciale- Dup scandalurile ecologice
precum $ernob0l sau catastro"ele petroliere! occidentalii s2au orientat spre )rana sntoas- $a urmare!
Europa este ast(i o pia a de des"acere cu un poten ial "oarte mare- 1omania se a"la 0nc la 0nceput in
ceea ce pri#e te agricultura 7tratata genetic4 si! in plus! prbu irea industriei 0ngr mintelor ne poate
da ansa de a de#eni mari productori de alimente ecologice-
De i alimentele ecologice sunt cu 2%29%: mai scumpe dec.t cele tradi ionale! consumul
acestora este in cre tere si pe pia a rom.neasc- $ota de pia a a produselor ecologice pe pia a
rom.neasc #a a+unge la circa 2 la suta! in urmtorii cinci ani! 1omania 0nregistr.nd in pre(ent tendin e
mai mari de de(#oltare in acest sector dec.t restul tarilor europene-
;n pre(ent! produsele ecologice ocupa un procent de sub 1:! romanii pre"er.nd deocamdat
produsele tradi ionale datorita preturilor sc(ute in compara ie cu cele ale produselor ecologice-
Produsele ecologice culti#ate cu preponderenta sunt cerealele! plantele oleaginoase! "ructele de pdure!
legumele si "ructele! dar din 2%%6! 1omania a mai produs si p.ine! ulei de "loarea2soarelui! buturi din
soia! suc de mere! ceaiuri medicinale- ;n anul 2%%<! 0n 1omania! supra"a a totala! culti#ata dup modul
de produc ie ecologic! a "ost de 11%-9%% )a! ceea ce repre(int o cre tere de circa 6 ori mai mare "ata
de supra"a a culti#ata in anul 2%%%- $on"orm estimrilor pentru anul 2%%6! supra"a a culti#ata! dup
modul de produc ie ecologic! #a creste la 1=%-%%% )a Produc iile totale 0nsumea( in anul 2%%< o
cantitate de 131-8&8 tone! ceea ce repre(int o cre tere cu <1!3: "ata de produc ia 0nregistrata in anul
2%%9! iar produc ia totala estimata pentru anul 2%%6 este de apro3imati# 2%3 mii tone! adic o cre tere
cu <9: "ata de anul 2%%<-
;n ceea ce pri#e te sectorul animalier! in anul 2%%< s2a 0nregistrat o cre tere a e"ecti#elor de
animale certi"icate ecologic! in special la o#ine2caprine! respecti# de circa 13 ori mai mare "ata de
e"ecti#ele 0nregistrate in anul 2%%9- In sectorul >produse procesate>! se constata cre terea produselor
procesate din lapte *2<8: in anul 2%%<! "ata de 2%%9,! precum si dublarea produc iei de miere
ecologice! respecti# 61% tone in anul 2%%<-
De i produc ia totala de produse ecologice este in cre tere! comercian ii de acest tip de
produse sunt 0nc nemul umi i de produc ia 1om.niei- Ei se #ad ne#oi i sa importe aceste produse!
de i acest lucru implica costuri mai ridicate! in special din cau(a ta3elor #amale-
De i! momentan! nu se poate lauda cu ci"re importante in balan a de e3porturi! sectorul
produselor ecologice poate cunoa te o 0n#iorare importanta! cu at.t mai mult cu cat $omisia Europeana
a cerut 1om.niei sa de(#olte agricultura ecologica! o"erind c)iar si "onduri in acest scop-
5
Pentru anul 2%%= se pre#ede #alori"icarea 0ntr2o msura mult mai mare pe pia a interna *6%:,!
comparati# cu e3portul *9%:,- Singurul produs ecologic romanesc destinat cu preponderenta e3portului
este mierea! care s2a e3portat in propor ie de =<:- In ceea ce pri#e te importurile 1omania importa
cantit i mici de produse ecologice! 0ndeosebi acelea pe care nu le putem produce in acest moment/
ca"ea si ciocolata-
$u toate acestea! comercian ii produselor ecologice sunt de prere ca importul de ast"el de
produse constituie ba(a des" urrii acti#it ii lor- $ompaniile importa din ?ra(ilia *(a)arul brun
pro#enit din trestie,! din Olanda! @ermania si Italia *biscui i! napolitane! creme,! iar din Polonia p.ine
ecologica-
;n ceea ce pri#e te produc ia auto)tona! ei comerciali(ea( pe pia a miere ecologica! oua
ecologice! suc de mere si ulei natural- $ompania 8atura Aand inten ionea( sa desc)id in ma3imum
doi ani un maga(in in centrul $apitalei speciali(at numai pe produse ecologice! precum si un restaurant
cu meniuri ba(ate pe produse bio-
(escrierea o,ertei de &roduse ecolo)ice
Produsele ecologice! numite si produse boi! cunosc un #eritabil succes- @ama de produse este
din ce in ce mai numeroasa/ de la legume la carne! lactate sau oua! toate produsele #egetale si animale
trebuie sa aib 0nscrisa pe etic)eta men iunea 1%%: natural- Aa aceasta ascensiune rapida au contribuit
si cri(a #acii nebune si legumele pline de nitra i-
Aa noi in tara! produsele ecologice nu sunt c)iar at.t de solicitate cum sunt in tarile occidentale!
unde agricultorii! comercian ii ce se ocupa cu ast"el de produse bene"icia( de pre#ederi legale stricte!
consumatorii "iind siguri de ceea ce cumpr-
1omania este printre tarile europene codase in ceea ce pri#e te de(#oltarea agriculturii
ecologice- In Bran a 1 :din supra"a a agricola utila este consacrata agriculturii ecologice! @ermania si
Italia 0nregistrea( "iecare 2: supra"a a agricola culti#ata ecologic! Binlanda C 9 :! iar Suedia si
Austria C & : "iecare-
E3ista si produse congelate ecologice- Aegume! "ructe! carne de pasare si alte tipuri de carne!
semipreparate *pi((a! p.ine,! 0ng)e ata pot "i gsite la raionul de produse congelate- A manca produse
ecologice nu 0nseamn neaprat a manca ec)ilibrat! dar in general atunci c.nd alegem ast"el de
alimente! ne preocupam de calitatea )ranei-
#
Totu i! cre terea numrului de procesatori! e3tinderea si di#ersi"icarea culturilor bio au dus la
apari ia mai multor produse alimentare ecologice 4made in 1omania5- A#em produse prelucrate din
soia C lapte si to"u C! napolitane ecologice! sortimente #ariate de p.ine! paste "inoase din gr.u dur!
"ulgi de cereale! nenumrate ceaiuri din "lori si "ructe de pdure! suc de mere! conser#e din "ructe si
produse apicole C polen! propolis! ceara5- i acestea sunt doar 4prospturile5- Sa nu uitam mierea!
laptele si oule bio- Iar la anul s2ar prea ca #om produce si murturi ecologice! care sunt "oarte cutate
pe pia a e3terna! si apa minerala C plata si cu bule- Pe pia a rom.neasc se #.nd toate alimentele care
se produc in 1omania -
In "unc ie de (ona! produsele ecologice se pot cumpra direct de la productori! din maga(inele
speciali(ate si din re eaua de maga(ine en2gros *Detro si Sell@ros,- De asemenea! alimente bio se mai
gsesc prin $arre"our! $ora! Dega Image- De i aparent re eaua de distribu ie e mare! produsele bio nu
sunt simplu de identi"icat pe ra"turile marilor retaileri! pier(.nd2se! de multe ori! in multitudinea
celorlalte produse- Daga(inele speciali(ate sunt pu ine! iar de cele mai multe ori cea mai buna
modalitate de ac)i(i ionare a alimentelor rm.ne contactul direct cu "ermierul! respecti# procesatorul-
OULE ECOLOGICE
'
Oul ecologic se ob ine 0n "erme a#icole care practic o te)nologie ecologic pe 0ntreaga "ilier! de
la >adpost C la "ar"uria consumatorului>! 0ntr2o disciplin "r cusur- Adpostirea se "ace 0n condi ii
apropiate de cele naturale! psrile a#.nd acces la aer liber! 0n
teren 0nierbat-
Alimenta ia se "ace cu "ura+e ob inute 0n te)nologie ecologic!
premi3urile #itamino2minerale sunt de origine #egetal- Sunt
inter(ise "inurile proteice de origine animal! conser#anEii!
aditi#ii! coloranEii! aminoaci(ii! #itaminele Fi en(imele c)imice de
sinte(! ca Fi "ura+ele conEin.nd organisme modi"icate genetic
*OD@,-
Psrile bene"icia( de con"ort! bunstare! triesc! cresc Fi produc 0n concordanE cu bioritmul lor
natural! "r "orEa+ de orice "el-
Pro"ila3ia bolilor se "ace 0n special prin biosecuritatea "ermei! ridicarea re(istenEei generale Fi
optimi(area condiEiilor de creFtere Fi e3ploatare- Sunt inter(ise administrarea de antibiotice Fi a altor
substanEe c)imice de sinte(! cu scop pro"ilactic- $ombaterea bolilor Fi duntorilor se "ace prin
mi+loace )omeopatice Fi "itoterapeutice! "iind inter(is utili(area antibioticelor! medicamentelor
alopatice! stimulatorilor de creFtere sau de producEie-
Da+oritatea specialiFtilor susEin c oul ecologic este un ou dietetic! "oarte digestibil! lipsit de
componenEi noci#i- EI are o ridicat #aloare nutriti#! ec)ilibrat 0n principii macro2 Fi microergici!
sa#uros la gust Fi cu aspect sen(orial e3cepEional *Dan $! 2%%<,- Aceste aprecieri se ba(ea( pe
urmtoarele date/
Tabelul 5.4.3. Greutatea oulor i proporia albuului, glbenuului i cojii (Plochberger, 1989
AFadar! oule ecologice sunt mai mari! au raportul albuF'glbenuF mai "a#orabil! ponderea
glbenuFului este mai mare dec.t a oulor con#enEionale obEinute de la gini cu aceeaFi genetic-
9
Aceste caracteristici! 0n esenE cantitati#e! induc principalele 0nsuFiri calitati#e Fi di"erenEia( #aloarea
nutriEional a oulor ecologice de cea a oulor con#enEionale-
Calitatea nutri-ional.
Proteinele. Oule ecologice! prin speci"icul alimentaEiei Fi 0ntreEinerii ginilor! au o cantitate ce#a
mai sc(ut de protein! dar #aloarea biologic a proteinei Fi conEinutul 0n lecitin sunt mai ridicate
dec.t la cele con#enEionale *Gouba D! 2%%2,-
!ipi"ele. Acestea se a"l e3clusi# 0n glbenuF! deci toEi "actorii care in"luenEea( greutatea acestuia!
modi"ic #aloarea medie de 6 g'ou- Hom menEiona Fi "aptul c aci(ii graFi nesaturaEi au #alori "oarte
#ariabile Fi c oul ecologic conEine o proporEie mai mare 0n aci(i graFi indispensabili pentru organismul
u#an ($%& '. i col, ())4.
*ole&terolul, un component at.t de important! nu poate "i redus prin sistemul de creFtere! dar poate
"i mrit prin "orEa+ alimentar! practicat 0n a#icultura industrial-
Gluci"ele. Oul nu repre(int o surs pentru glucide-
+acro, i #icro#ineralele. Oul conEine o palet larg de minerale Fi microminerale- Unele pot "i
in"luenEate prin alimentaEie Fi sistem de 0ntreEinere *iod! seleniu! "luor! mangan,! altele sunt constante
*cupru! (inc,- ;n principiu! oul ecologic este mai bogat 0n macro2 Fi microminerale! dec.t cel
con#enEional *Stadelman Fi col! 1&8&I 8Js K! 2%%9,-
-ita#inele. Oul Fi 0n special glbenuFul! este bogat 0n #itaminele A! D! E! G Fi ?! dar nu conEine
#itamina $- BaE de conEinutul mediu 0n #itamine a oului con#enEional! oul ecologic este 0n mod cert
mai bogat 0n #itaminele A Fi E *Sim! 2%%%I Liang Fi col! 1&&9,-
Calitatea sanitar. a oului
Br 0ndoial c prin respectarea regulamentului de creFtere 0n sistem ecologic! oul obEinut este net
superior celui con#enEional! sub aspectul conEinutului 0n re(iduuri c)imice/ pesticide! c)imio2terapice!
coloranEi sintetici! etc- Sub aspectul conEinutului 0n metale grele! nu sunt 0nc date de cercetare
disponibile-
Calitatea i)ienic./ contaminarea micro0iolo)ic. 1i &ara'itar.
;n a#icultura ecologic! riscul de contaminare a oului cu Salmonella! pare a "i mai mare dec.t 0n
creFterea industrial! la baterie *1aport UE! 2%%1,- ;n ce pri#eFte contaminarea cu micoto3ine! 1aportul
*
BAO 2%%%! arat c cele dou sisteme de creFtere a psrilor! pre(int acelaFi risc- Para(itismul
psrilor este mai intens 0n creFterea ecologic a psrilor dec.t 0n creFterea la baterii! dar para(iEii au
numai e"ecte negati#e asupra producEiei! nu Fi a consumatorilor! 0ntruc.t para(iEii nu se elimin prin ou-
Calitatea sen'orial.% as&ect culoarea ).l0enu1uri mirosul )ustul oului
$alitatea sen(orial a oului ecololgic este net superioar celui con#enEional- Este o ade#rat
plcere s spargi! s pregteFti Fi s consumi ou ecologice! pentru c/ sunt ou mari! cu puEin ap!
albuFul dens! glbenuFul s"eric! bine prins prin Fala(e de culoare galben citrin2 portocalie plcutI miros
caracteristic plcut Fi gust e3cepEional *Dan $! 2%%<,- $oloraEia glbenuFului este 0ntotdeauna mai
intens la oul ecologic! 0ntruc.t prin accesul psrilor la iarb #erde! premi3uri de origine #egetal!
acestea au o surs bogat de carotenoi(i pe care 0i acumulea( glbenuFul *8Js! 2%%%,-
Alte criterii de calitate
.a"iaiile ioni/ante 2 sunt inter(ise 0n procesul de producEie a oulor ecologice! de la adpost la
"ar"uria consumatorului-
0rgani&#ele #o"i1icate genetic *O@D, sunt e3cluse prin reglementrile a#iculturii ecologice-
2lergii la con&u#atori. Susceptibili la alergii produse de proteinele din ou! sunt 0n special copiii cu
#.rsta sub < ani! dar "rec#enEa lor este "oarte mic *223:,- prin calitatea proteinelor! conEinutul ridicat
0n #itamina E! oul ecologic pre(int un risc mai sc(ut pentru inducerea alergiilor la consumatori! dec.t
cel con#enEional *Dine! 2%%9,-
Pretabilitate culinar. Oul ecologic este pre"erat de procesatori Fi consumatori pentru o gam mai
larg de produse alimentare dec.t cel con#enEional-
(e ce ou. ecolo)ice2
Oul ecologic se deosebeste "undamental de cel obtinut in mod con#entional - Aceste deosebiri
repre(inta tot atatea calitati si moti#e de a consuma oua ecologice in loc de oua con#entionale/
gainile sunt )ranite e3clusi# cu "ura+e ecologiceI
aceste "ura+e sunt cumparate de la producatori ecologici certi"icati in acest sensI
reteta de "ura+are este ec)ilibrata ast"el incat sa asigure sanatatea si imunitatea pasarilorI
gainile nu primesc antibiotice sau #itamine sinteticeI
1
)rana lor nu contine niciun "el de substante c)imice! pesticide! conser#anti! aditi#i!
)ormoni sau organisme modi"icate genetic I
se respecta bioritmul pasarilor! ast"el incat acestea nu sunt stresate si nici nu sunt "ortate
sa oua dupa e3igentele unui program industrial
pasarile se bucura de mult spatiu! atat e3terior cat si interior! sunt crescute la sol! in
conditii de igiena si con"ort
au un conEinut mai redus de colesterol Fi concentraEii mai mari din #itaminele A! D! E!
G! ? Fi Omega 3 -
Ouale ecologice sunt obtinute de la gaini care stau libere in )ala! nu mai mult de 6 gaini pe mp-
@ainile bene"icia(a de cuibare pentru ouat! "iind asigurata intimitatea de care au ne#oie in timpul
acestui proces-
In a"ara )alei de productie gainile au "iecare cate 9 mp de pa+iste! pe care alearga! prind insecte
si se scalda in nisip-
In "ermele ecologice timpul de odi)na pentru gaini este respectat cu strictete! "iind stabilit la cel
putin 8 ore- Pasarile dorm cocotate pe sting)ii-
Oul este pastrat prote+at de lumina! intr2un loc racoros si cu partea plictisitoare in sus- Ouale
raman la temperatura camerei timp de apro3imati# doua pana la trei saptamani iar in "rigider pentru cel
putin patru saptamani-
1e(ultatul unui studiu recent reali(at de Dot)er Eart) 8eMs arata ca ouale de la gainile crescute
a"ara! cu o alimentatie naturala! sunt mult mai sanatoase decat cele din 4"abricile de oua5-$on"orm
acestui studiu! reali(at pe 19 "erme organice din SUA! ouale pro#enite de la gaini mai sanatoase sunt si
ele mai sanatoase- Dai e3act! ele contin/
1'3 ori mai putin colesterol
1'9 ori mai putine grasimi saturate
2'3 ori mai multa #itamina A
2 ori mai multi aci(i grasi omega 3
3 ori mai multa #itamina E
= ori mai mult beta caroten
1:
Identi,icarea ou.lor ecolo)ice
$i"ra marcata pe ou si l.ng codul de productor #orbe te despre sistemul in care oul respecti#
a "ost ob inut- Pe ambala+ul oulor ecologice este trecuta ci"ra %- Daca pasrile sunt crescute in aer
liber! dar nu li se administrea( "ura+e ecologice! atunci l.ng codul de productor apare ci"ra 1-
$re terea ginii la sol este marcata cu numrul 2! iar de(#oltarea ginilor ouat oare in baterii cu
ci"ra 3-Ouale sunt marcate "iecare cu codul punctului de lucru de unde pro#in- E3emplu/ %21O2A@2
%18! 0nsemn.nd oua produse in sistem de agricultura ecologica *marca+ %,! in 1omania! Lude ul Arge !
la "erma 0nregistrata cu numrul %18-
Oule ecologice sunt ambalate in caserole biodegradabile de 1% buc i! 6 buc i si in co"ra+e de
2% buc i- Ambala+ele con in sigla 1om.niei pentru agricultura ecologica emisa de Dinisterul
Agriculturii! precum si pe cea a organismului de inspec ie si certi"icare! ?ios s-r-l-
3nterpretarea co"urilor aplicate pe oule "e&tinate con&u#ului
Oul 3 un aliment s.n.tos
11
Oul este un aliment care nu trebuie s lipseasc dintr2o dieta sntoas - $u cat oul este mai
sntos! cu at.t bene"iciile pentru organismul uman sunt mai mari- A adar ! oul ecologic este o alegere
pentru o #iat sntoas-
Oul con ine to i cei opt aminoaci(i esen iali i proteine de 0nalt calitate- ;n acest aliment se
gsesc toate substan ele necesare de(#oltrii copiilor i adolescen ilor! precum i men inerii strii de
sntate a adul ilor- In plus! oul con ine #itaminele A! ?! D Fi E! minerale! precum "os"or! calciu Fi "ier-
Proteinele din ou sunt asimilate de organism mai bine dec.t proteinele din carne datorit
bogEiei 0n minerale Fi #itamine -
Acest aliment este unul dintre puEinele surse alimentare de #itamina D! care este necesar
pentru absorbEia calciului din alimente Fi "i3area lui 0n oase - $opiii! persoanele 0n #.rst Fi "emeile
0nsrcinate au ne#oie de cantitEi crescute de #itamina D- @ra ie conEinutului bogat de #itaminele ?6!
?12 Fi "os"aEi! oul asigur menEinerea sntEii sistemului ner#os- ;n plus! prote+ea( #asele de s.nge
prin proprietEile antio3idante con"erite de seleniu Fi #itamina E-
Oul nu con ine multe (a)aruri! 0ns este o surs e3celent de carotenoi(i- Acestia sunt
antio3idanti e"icienti in combaterea stresului o3idati#! care sta la ba(a "oarte multor a"ec iuni! inclusi#
a imbatranirii precoce- $arotenul se gaseste in galbenusul de ou! "iind cel care ii con"era culoarea
galbena- $antitatea de carotenoi(i din ou depinde de aportul de caroten al pasarilor - ;n "unc ie de
carotenul pe care pasrile l2au luat din )rana! galbenusul #a a#ea o nuanta mai intensa sau mai putin
intensa-
G.ina 1i ou.le
12
@inile din "ermele ecologice se miFc 0n aer liber Fi
primesc numai )ran produs natural- 8u li se taie
ciocurile Fi nu li se a+ustea( aripile- Ele triesc de
multe ori 0n mici grupuri cu alte gini Fi depun ou 0n
medii naturale con"ortabile- Bermierii care cresc gini
0n sistem ecologic respect regulile speci"ice pentru a
permite ginilor o #iaE c.t se poate de sntoas Fi
"ericit-
Oule sunt colectate de ctre "ermier- De multe ori! "ermierul #inde oule direct de la "erm sau la o
piaE din apropiere! 0mpreun cu alEi "ermieri- Iar
c.teodat aceFtia le #.nd unor companii care le
re#inde apoi la supermarNeturi Fi restaurante-
;nainte ca oule ecologice s "ie #.ndute! ele sunt curEate Fi puse 0n co"ra+e cu simboluri Fi te3te 0n
care se e3plic unde! cum Fi de ctre cine au "ost produse- Oule pot "i unul dintre ingredientele
organice ale pastelor "inoase sau dulciurilor! ca( 0n
care #or "i etic)etate cu aceleaFi simboluri Fi te3te-
$.nd "amilia ta Fi alEii aleg s cumpere ou sau
produse purt.nd acele Sigle sau te3te speciale! ei pot a"la! de e3emplu! cum au respectat "ermierii
13
regulile speci"ice Fi cum gina care a dat oule a trit "ericit Fi sntoas- Ei mai Ftiu c #or m.nca o
m.ncare delicioas! de calitate bun Fi cu gust autenticO
Ce inseamna ou. ecolo)ice2
Pe plan international pentru acest tip de produse s2au adoptat
di"eriti termeni precum 0iolo)ic or)anic sau ecolo)ic- In
1omania s2a legi"erat termenul de ecolo)ic-
Ouale ecologice sunt produse 1%%: sanatoase! a#and gust si
culoare deosebite! precum si proprietati net superioare
oualelor con#entionale-
Pentru a obtine oua ecologice ! "ura+ele "olosite in )rana pasarilor! NU trebuie sa contina
substante c)imice de sinte(a! pesticide! )ormoni! proteina de origine animala! iar pasarile s nu "ie
tratate cu antibiotice- De asemenea gainile sunt crescute in libertate totala! la sol! cu spatiu su"icient
pentru odi)na si largi spatii 0nierbate special amena+ate pentru pasunat-
15
;n aceste condi ii managementul strii de sntate si
controlul bolilor in "erma (oote)nica ecologica! se
ba(ea( pe strategii speci"ice! cum ar "i/
4electarea core&pun/toare a pa&rilor 5
2 ginile de rasa auto)tona! re(istente la boli si
adaptate climei
2 pre(enta coco ilor *unul la 2% de gini, este
indispensabila in sistemul ecologic-
+o"ul ecologic "e cre tere al ginilor
pentru oua
2plicarea unor tehnologii care &a con"uc la reali/area 6bun&trii6 pa&rilor- In acest "el este
"a#ori(ata cre terea re(istentei ginilor la di#erse poten iale boli sau para(i i si pre#enite
in"ec iile-
7rana "e calitate, a"po&t igienic, a&ociate cu #i carea libera la p une
.e&pectarea cu &tricte e a nor#elor "e 8olu# &i &upra1a a , a&igurarea unei "en&it i opti#e,
e8itarea &upraaglo#errii.
Aceste sisteme agricole ecologice sunt singurele structuri economice din agricultura care 0 i
des" oar acti#itatea con"orm unor norme numite standarde na ionale si'sau interna ionale
Fura4ele ecolo)ice
62gricultura ecologica garantea/ protec ia &i a#eliorarea pe ter#en lung a re&ur&elor
naturale, o1erin" ali#ente &ntoa&e &i "e calitate &uperioara6
Oule ecologice sunt produse noi pe pia a rom.neasc de consum! di"erite de alimentele
clasice- De aceea! in producerea acestora trebuie sa respectam norme si reguli stricte de )rana! igiena si
condi ii de #iat a pasrilor! ast"el 0nc.t sa garantam consumatorului calit ile! propriet ile si e"ectul
bene"ic asupra snt ii al acestor produse-
Iat de ce ginile cerute in cadrul "ermei noastre! pe l.ng
condi iile de #iat in deplina libertate de care bene"icia(! sunt
)rnite numai cu "ura+e ecologice-
+o"ul ecologic "e cre tere al
pa&rilor
1#
Acestea au rolul de a le asigura necesarul de #itamine si
minerale! contribuind ast"el a sntatea si imunitatea pasrilor
in "ata bolilor sau a di#er ilor "actori negati#i-
Toate componentele participante la procesarea "ura+ului combinat si care necesita certi"icare
ecologica 0ndeplinesc aceasta condi ie- Ast"el men inem integritatea ecologica si calit ile esen iale ale
produsului in toate stadiile-
In structura medie a "ura+elor combinate din materii prime! #om gsi/
cerealele ecologice 0ntr2o pondere de =%28%:I
"inuri proteice de origine #egetala 1%22%:I
sruri minerale %-328:I
premi3uri #itamino 2 minerale bio %-<21:
Avanta4e ou.lor ecolo)ice
Oul ecologic este un aliment "oarte special- Este mic! "ragil dar plin de energie- Este )rnitor si
con ine proteine de 0nalt calitate- In ou se regsesc #itamine si grsimi solubile in apa! cum ar "i
#itamina ?6 si #itamina E- 8i#elurile ridicate de #itamina D dar si "os"or! "ac din ou un aliment "oarte
#aloros pentru noi-
In urma e"ectelor po(iti#e aprute datorita consumului de oua ecologice! Uni#ersitatea de
Dedicina din $raio#a a ini iat un studiu *STUDIUA EBE$TUAUI DETA?OAI$ AA OD AA
$O8SUDUAUI AAIDE8TA1 DE OUA E$OAO@I$E ID?O@ATITE I8 A$IPI @1ASI
POAI8ESATU1ATI ODE@A23 SI ?O1,-
1e(ultatele au "ost uimitoare art.ndu2se ca/ >Ob inerea de oua ecologice de la gini crescute in
condi ii speciale! cu suplimente nutri ionale! care le ameliorea( compo(i ia c)imica poate de#eni o
oportunitate in nutri ia umana pentru anumite categorii de pacien i la care acest aliment este
restric ionat sau c)iar contraindicat- $oncentra ia sc(ut in colesterol si crescuta in aci(i gra i poli
nesatura i omega 3 "ace ca aceste produse sa aib indica ii ma+ore la bolna#ii cu dislipidemii! a"ectiuni
metabolice si a"ec iuni cardiace- $oncentra ia crescuta in bor are de asemenea e"ecte bene"ice asupra
strii de sntate! trebuind sa "ie identi"icate categoriile de bolna#i care pot bene"icia de aceasta terapie!
1'
"iind cunoscute e"ectele antiosteoporotice! antiin"lamatorii si de reglare a metabolismului mineral al
acestuia>
>Alimenta ia ecologica si "unc ionala #a repre(enta un ad+u#ant important in terapia bolilor
cronice- Autorii reali(ea( un studiu e"ectuat pe un numr de 8% de pacien i care au primit in
alimenta ie timp de 2 luni oua bogate in aci(i gra i poli nesatura i omega 3 si bor ob inute prin
administrarea la ginile outoare a produsului HETA?O1- E"ectele bene"ice s2au reali(at asupra
metabolismului lipidic si "os"ocalcic- 1ecomandarea acestor produse la pacien ii cu boli
cardio#asculare! dislipidemie! osteoporo(a este sus inut de re(ultatele ob inute->
$onclu(iile studiului /
Oule ecologice "unc ionale bogate in aci(i gra i polinesaturati omega 3 repre(int un aliment
nou si pu in cunoscut pe pia a rom.neasc-
E"ectele clinice si biologice la consumatori sunt cel mai adesea bene"ice- ?iologic e"ectele sunt
multiple si apar asupra metabolismului lipidic! protidic! glucidic- De asemenea au e"ect de
reducere a in"lama iei! de cre tere a calcemiei si de stimulare a )ematopoie(ei- Aceste e"ecte
pot "i #alori"icate in patologia umana-
E"ectul asupra metabolismului lipidic cu reducerea in primul r.nd a colesterolului total si
scderea ni#elului Proteinei $ reacti#e sunt argumente pentru "olosirea cu indica ie e3presa a
acestor alimente in dieta bolna#ilor cardio#asculari cu dislipidemie sau a celor numai cu
dislipidemie- Acest "apt "ace ca utili(area in alimenta ie a oulor! care au un e"ect nutriti#
e3trem de bene"ic! sa "ie permisa si acestor categorii de bolna#i crora aceste alimente
con#en ionale le sunt inter(ise-
Anali'a cererii de &roduse ecolo)ice *n Rom+nia
Un studiu de pia a recent "cut in cadrul )ipermarNetului $ora Pantelimon *pe un e antion de 1%%
de persoane cu #.rstele intre 18 si =< de ani, pentru a se a"la "idelitatea consumatorilor "ata de
produsele ecologice pe care le cumpra arata urmtoarele tendin e/
19
2 Aa 0ntrebarea 5Pre"era i sa cumpra i produsele ecologice c)iar daca acestea sunt mai
scumpeQ5! =2: din participan ii la sonda+ au rspuns ca pre"era produsele ecologice! 16!2: au moti#at
c sunt prea scumpe! 9!2: au declarat c nu le plac! 2!3: ca nu sunt interesa i de ecologie-
2 Aa 0ntrebarea 5De cat timp cumparati aceste produse ecologice5 ! s2a dedus ca ma+oritatea
persoanelor au inceput sa cumpere produse ecologice de 32< ani-
2 Aa 0ntrebarea 4A#e i 0ncredere in produsele declarate ecologice care e3ista in pre(ent pe pia a
rom.neascQ5! 6%: dintre cei 0ntreba i au rspuns a"irmati#! moti#.nd ca produsele ecologice declarate
sunt testate-
2 Aa 0ntrebarea 5$at de des consuma i produse ecologiceQ5 s2a a"lat ca 38!=: consuma produse
ecologice sptm.nal si 22!=: (ilnic- 12!1: din e antion consuma produse ecologice o dat pe luna si
8!2: mai rar de o dat pe luna-
2 Aa 0ntrebarea 5Dembrii "amiliei dumnea#oastr sunt de acord cu ac)i(i ionarea acestui tip de
produseQ5 &<: din cei care cumpra produsele ecologice au declarat ca "amilia lor este de acord! restul
de <: moti#.nd2si rspunsul prin "aptul ca in general copiii lor *in general cu #.rste intre 12 si 2%,
pre"era produsele neecologice-
2 Aa 0ntrebarea 5$e #a determina sa cumpra i acest tip produse5! aproape to i dintre inter#ie#a i
au rspuns ca sunt determina i de cantitatea mai mare de #itamine si minerale! si de lipsa de
0ngr minte c)imice din produsele ecologice-
2 Aa 0ntrebarea 5O sa continua i sa cumpra i produse ecologice5! 1%%: dintre persoanele care
au declarat ca consuma produse ecologice au rspuns a"irmati#-
Din rspunsurile date la aceste = 0ntrebri de ctre persoanele inter#ie#ate s2a dedus ca ma+oritatea
persoanelor pre"era sa cumpere produse ecologice datorita superiorit ii lor calitati#e cu toate ca sunt
mai scumpe dec.t produsele normale- De asemenea! se poate spune ca! cu a+utorul noilor produse
1*
ecologice *#egetale sau animale,! numrul de consumatori si 0ncrederea in produsele ecologice este in
cre tere-

11