Sunteți pe pagina 1din 30

Cuprins

Introducere 2
1.Capitolul I Descriere societ ii i tipurile de ac tivitate ale ntreprinderii ..3
2. Structura cifrei de afaceri i politica de marketing .................................5
3.nli!a mi"loaceor fi#e.Sructura i anali!a activelor................................1$
%.nali!a productivit ii muncii i utili!rii timpului de munc................15
5.nali!a datoriilor.......................................................................................2$
&.'esursele i re!ultatele acivit ii ntreprinderii.nali!a renta(ilit ii ......21
).Conclu!ie...................................................................................................3$
1
Introducere
*ntreprinderea a fost nfiin+at n anul 1,%5 pe (a!a unui atelier de cusut parasit. *n acea
perioad atelierul ocupa 22 m2- avea 35 de lucrtori- .i volumul produc+iei constituia )&-% mii
ru(le. /rimele articole produse erau portomoneele- mai apoi au nceput s produc po.ete pentru
femei .i g0io!dane pentru elevi. /ractic- toate opera+iile- n afar de cele de cusut- se efectuau
manual.
*n anul 1,)1- fa(rica a primit n e#ploatare noi ncperi- ec0ipate cu utila" necesar .i
te0nologii noi- capacitatea de produc+ie alctuia 11%$ mii ru(le. 2umrul lucrtorilor constituia
113) de lucrtori.
*n pre!ent fa(rica ocup aceea.i suprafa+ .i folose.te- practic acela.i utila".
*n 1,,$- fa(rica a fost reorgani!at n ntreprindere nc0iriat .i de+inea )&& de lucrtori.
*n 1,,5 ntreprinderea a fost privati!at .i n aceea.i perioad a nceput cola(orarea cu
partenerii italieni.
Din anul 1,,)- S. 3rtima4 lucrea! pe (a!a de contract direct cu o companie german
a#ndu5se pe producerea servietelor .i vali!elor.
Din anul 2$$3 ntreprinderea s5a ac0itat total de datoriile istorice conform
6emorandumului- nc0eiat cu consiliul de creditori- perioada de ac0itare fiind ntre 21.$%.2$$)
pn la $1.$).2$$3.
Statutul juridic
socia+ia ac+ionarilor- a fost privati!at la 22 iunie 1,,5. or. C0i.inu
2umarul de nregistrare 1$5$%3&$
Codul fiscal7 1$$3&$$$),5%5
Codul statistic7 $$31&11%
2
Capitolul I
Descriere societ ii i tipurile de activitate ale ntreprinderii
*n pre!ent- ntreprinderea este speciali!at n producere .i reali!are7
rticole de maroc0inrie8
articole din rame metalice8
Circula+ia mrfurilor n detaliu n domeniul alimenta+iei sociale.
Genul de activitate i produsele
9':I69 S este speciali!at n producerea articolelor de maroc0inrie att din piele
natural ct .i piele artificial.
Sortimentul tradi+ional include7
/o.ete pentru femei8
Serviete pentru femei8
;en+i pentru tineret8
;en+i de voia"8
;en+i sportive8
<ali!e pentru cltorii8
Serviete pentru (r(a+i8
rucsacuri8
mape pentru (irou- pentru adrese8
artcole de sortiment netradi+ional- efectuate la comand individual.
Din anul 1,,)- sortimentul de (a! l pre!int gen+ile .i vali!ele de cltorie. rticolele de
maroc0inrie se lansea! n conformitate cu cerin+ele .i termenii contractului clientului.
Cerinele clienilor referitor la produsele S.A.Artima
Conform re!ultatelor interogatoriului efectuat =au fost incluse toate regiunile 6oldovei-
inclusiv or. C0i.inu> au fost fi#ate principalele criterii- care influen+ea! asupra puterii de
cumprare- n dependen+ de vrst- venit- .i locul de trai. Indicatorii medii sunt reflecta+i n
graficul de mai "os7
Tabelul - Criteriile- care influen+ea! la puterea de cumprare
3

calitate
33?
design
1)?
pre+ul
21?
tendin+ele
modei
&?
materia
prim
%?
lte
$.1?
productorul
2?
Comfort

mfort

ort
1$?
@ste necesar de men+ionat c- factorul calitate repre!int unul din criteriile de (a! la
toate categoriile de cumprtori- la categoria cumprtorilor cu venit peste medie- n afar de
calitate o aten+ie nsemnat i se acord .i design5ului .i tendin+elor n mod- iar cumprtorilor
cu venit mediu si mic- pe primul loc se situea! pre+ul.
!abelul -" Criteriile- care influen+ea! puterea de cumprare dup categoriile de vrst
# "$ ani "-%& %'-&& ( &&
Calitate 32? 3%? 35? 3$?
Design 25? 22? 11? $?
/re+ 1&? 23? 3%? %3?
/roductor %? 2? 2? $?
Comfort 12? )? 11? 1)?
:endin+ele modei 11? )? %? )?
6ateria prim $? 5? %? 3?
'eferitor la cerin+ele cumprtorilor pentru materia prim utili!at la diferite grupe de
articole- putem men+iona urmtoarele tendin+e5 prefer s cumpere articole din piele artificial cu
influen+e noi din mod .i de calitate nalt.
'eie.ind din aceast anali!- S 3rtima4 planific mrirea aten+iei la calitatea
articolelor produse- mic.orarea pre+urilor n sc0im(ul minimi!rii c0eltuielilor de producere- de
asemenea m(unt+irea lucrului de la(orator- introducerea de noi modele cu un design mai
atrgtor.
Capitolul II
Anali)a pie ei*structura cifrei de afaceri i politici de mar+etin,.
%
-nali)a pieei
". .otenialul /i tendinele de de)voltare a pieei
*n legtur cu concentrarea diferit a nivelurilor de venit- .i cu stratificarea accentuat a
societ+ii dup nivelul de venit- au aprut careva sc0im(ri pe pia+a produselor de maroc0inrie7
au aprut diferite segmente de cumprtori- (a!ate n primul rnd pe nivelul de venit8
a disprut necesitatea la a.a numita 3produc+ie n mas48
s5au fi#at necesit+i cu caracter variat- referindu5se la produc+ia de pe diferite segmente8
pre!en+a cantit+ii mrite de mrfuri importate a re!ultat la mrirea necesit+ii cumprtorilor
spre calitate- design .i aten+ia la materialele din care sunt produse mrfurile8
la cumprtorii cu grad nalt de venit a crescut tendin+a ctre cumprarea produselor de
calitate nalt din piele natural- ndeose(i aceast se refer la po.ete pentru femei- serviete .i
mape etc.
*n ultimii ani- pe pia+a european se o(serv tendin+a de trecere ctre articolele din materiale
artificiale- S Artima4 urmea! aceea.i direc+ie .i lucrea! n ma"oritate cu materialele
artificiale- conform cerin+elor clien+ilor strini.
Din cele men+ionate mai sus- se preconi!ea! pe viitor ridicarea cererii cumprtorilor la
articolele din materiale artificiale - de calitate nalt .i design actual la pre+uri accesi(ile.
*ntreprinderea nu refu! .i lansarea produselor din piele natural cu design actual .i de calitate
foarte nalt la cerin+a clientului. *n acela.i timp- cererea pe pia+ rmne puternic influen+at de
concentra+ia puterii de cumprare- de care depinde frecven+a cumprrii .i cantitatea (anilor
c0eltui+i pe aceste tipuri de mrfuri.
".." 0actorii c1eie pentru succesul pe pia
Calitatea repre!int factorul principal pentru o(+inerea succesului pe pia+. Din anali!a
fcut pe pia+- efectuat cu a"utorul speciali.tilor de la gen+ia 3'I4- putem men+iona ca
pentru toate segmentele de pia+- cel mai important criteriu care influen+ea! la luarea deci!iei de
cumprare- repre!int calit+ile ergonomice- dup care urmea! pre+ul .i design5ul.
2u mai pu+in important este .i orientarea productorului ctre cerin+ele cumprtorului-
adic de!vluirea cerin+elor .i dorin+elor fiecrui segment de pia+- satisfacerea tuturor acestor
condi+ii- pe lng aceasta o aten+ie sporit acordndu5se .i sc0im(rilor tendin+elor n mod.
5
"..% Ie/irea pe pia e2tern
Ie.irea pe pia+a european pentru a.a o ntreprindere ca S 3rtima4 se pre!int destul de
greu .i ndelungat- primii pa.i a fost cola(orarea cu clien+ii strini- la moment doar cu materia
prim de la ei. /e termen lung- ntreprinderea planific s ating a.a un nivel de calitate a
mrfurilor produse- nct s poat concura cu cele mai renumite .i recunoscute companii
interna+ionale- iar articolele produse s se vnd sun numele propriu S 3rtima4.
*ntreprinderea planific s rentoarc o parte din pie+ele pierdute. ceasta presupune
participarea la e#po!i+ii- organi!ate pe teritoriul +rilor CSI- de asemenea organi!area pu(licit+ii
pe Internet.
"..3 Descrierea clienilor
Clien+ii S 3rtima4 .i pie+ele de desfacere pot fi divi!ate n e#terne .i interne. Clien+ii
e#terni ocupau ,5 ? din volumul produc+iei n anul 2$$&. .a cum articolele noastre pe pia+a
local sunt mai scumpe dect cele de import- aceasta se rsfrnge negativ asupra rela+iilor cu a.a
clien+i ca maga!inele en5detail- re!ultnd la reducerea cotei lor asupra volumui de vn!ri- n
general.
*n anul 2$$)- S 3rtima4 planific continuarea lucrului cu privire la distri(uirea
produselor sale n maga!inele din +ar- anali!nd cererea pe pia+ .i ofertele referitor la articolele
de maroc0inrie- utili!nd un sistem fle#i(il de formare a pre+urilor .i de cutare a clien+ilor.
/e viitor- se planific activare a acestui serviciu .i crearea unei (a!e de date a clien+ilor-
cu indicarea sortimentului dorit- volumele de comen!i presupuse- ce va m(unt+i nivelul de
deservire .i va putea permite planificarea setului de comen!i planificate pentru o activitate mai
ritmic.
*ndeplinirea comen!ilor sortimentului variat confirm mo(ili!area produc+iei .i
capacitatea ei de a satisface nevoile clientului .i de a ndeplini toate condi+iile contractului cu
agen+ii economici de pe pia+a intern .i din strintate.
".".Structura cifrei de afaceri

<enit din <n!ri a activit+ii opera+ionale
Tabel nr. %
&
Indicator nul curent
2$$1

nul precedent
2$$)
'ata
cre.terii
fa+ de
anul
precedent
(aterea
Suma
25%
(aterea
?
355
1 2 3 % 5 & ) 1
? ?
Total venit
al activit+ii
opera+ionale-
inclusiv din7
2%2&155
%
1$$? 2$,&&5%
)
1$$? 1-5 33$2$$) B
/roduse
de
maroc0inrie
22%1)$3
5
,2-3)
?
1,%351,
%
,2-&
?
1-1 2,111%1 5$.23?
6rfuri .i
alte
materiale
11&&$1% %-1? 12$&,$$ 5-)? $-, 5%$11& 5$-,?
Servicii ale
cantinei
&155$5 2-1? 323)53 1-5? 2-1 3&1)52 1-3?
renda
curent
53)2,1 2.2? 25333, 1-2? 213,52 1.$
Din ta(elul53 de putem o(serva c venitul total din vn!ri are o tendin+ de cre.tere a(solut
de 33$2$$) lei ceea este foarte (ine./onderea cea mai mare n totalul venitului o de+ine venitul
o(+inut din comerceali!are produselor de maroc0inrie ,2-&?./onderea produselor de
maroc0inrie are o scdere nesemnificativ de $-2? fa+ de anul trecut-ns n sum a(solut are
o cre.tere de 2,111%1 lei fa+ de anul precedent ceea ce se aprecia! po!itiv.Ca categoria de
mrfuri i alte materiale se o(serv o scdere nensemnat de $., ?.Ca fel o(servm sc0im(ri
po!itive la categoria servicii ale cantinei cu 3&1)52 lei mai mult n 2$$1 ceea ce este cu 1.3 ?
procente mai mult de ct anul precedent i la categoria arendei curente ocre tere de 213,52 lei
mai mult fa de anul precedent.Cre terea cifrei de afaceri n 2$$1 denot o activitate
opera ional mai eficient mai ales pe fonul u!urii nalte a mi"loacelor fi#e.Ca ma"orarea cifrei de
afaceri a contri(uit nu n ultimul rnd i ma"orarea coeficientului de renoire a mi"loacelor fi#e n
compara ie cu ie irile de mi"loace fi#e.
)
".%. Canalele de distribuie
*n pre!ent- ntreprinderea ns.i .i decide politica de vn!are7
<n!area pe calea nc0eierii contractelor directe cu diferite ntreprinderi .i organi!a+ii pentru
producerea mrfurilor la comand. ceast metod garantea! ntreprinderii o pia+ de
desfacere8
<n!area mrfurilor ctre clien+i prin comer+ul cu amnuntul- folosind maga!inele en5detail
ca intermediari ntre productor .i consumatorul final8
".%.. .iaa /i mijloacele de publicitate
*n condi+iile unei concuren+e avansate- pu(licitatea ocup o cot ct mai e#tins pentru
re+inerea consumatorilor actuali .i atragerea altora noi. *n pre!ent S 3rtima4 utili!ea!
urmtoarele metode de promovarea a produc+iei7
/u(licitate prin sursele de informare n mas =radio- :<- pres>8
/articiparea la trgurile .i e#po!i+iile repu(licane .i interna+ionale8
/u(lica+ii n cataloagele locale .i interna+ionale.
u fost produse diverse foto prospecte pentru n.tiin+area clien+ilor poten+iali la e#po!i+ii .i
negocieri=la nc0eierea contractelor>. De asemenea au fost tiprite avi!e de pu(licitate n a.a
pu(lica+ii- cum ar fi 3 4- 3Moldova suveran4- 3 !4-
3"evista tineretului#$ %"evista &anora'a#$ %()#.
Informa+ia referitor la produsele oferite .i posi(ilit+ile de cola(orare a fost inclus n
cataloagele *+a,ini de aur# - *-."/0123/"M# *4o'&ass# .i altele.
/rin acelea.i metode- ntreprinderea prevede s5.i promove!e produsele pe pie+ele de
desfacere .i n acest an.
".%.". .ublicitatea /i influena asupra vn)rilor
*ntreprinderea .i planific s o(+in o reputa+ie (un .i recunoa.terea produc+iei lansate-
pentru care este necesar7
'eali!area unei promovri mai active- care pre!int nu doar produsele- ci .i informa+ia despre
activitatea ntreprinderii8
locarea de 1? din totalul vn!rilor pentru reali!area campaniilor pu(licitare la radio- :<-
.i prin intermediul surselor de informare n mas8
1
/lasarea reclamei n regiunile S6I a statelor- pe pie+ele crora se planific ntroducerea
produselor ntreprinderii8
reali!area .i lansarea unui (ooklet de format mediu pentru e#pedierea prin po.t la poten+ialii
clien+i8
editarea .i lansarea unui catalog cu produsele .i modelele de perspectiv ale ntreprinderii-
care vor fi pre!entate la trgurile .i e#po!i+iile locale .i interna+ionale8
".%.%.0ormarea preurilor* comisioanele
/entru atragerea clien+ilor la ntreprindere a fost ele(orat un sistem fle#i(il de formare a
pre+urilor n dependen+ de formele .i termenii de plat- de asemenea .i de suma contractului-
utili!at n vn!area propriilor produse.
Ca momentul actual- ntreprinderea lucrea! cu materia prim =de la clientul german>- n
conformitate cu condi+iile contractului nc0eiat cu clientul strin.
".%.3. C1eltuielile comerciale
C0eltuielile comerciale se planific ca procent al costului de produc+ie comercial al
produc+iei lansate. @le includ c0eltuielile de marketing- plata serviciilor vamale- plata ctre alte
organi!a+ii pentru serviciile legate de comerciali!area produc+iei finite.
Capitolul III
Anali)a mijlocelor fi2e.Structura i anali)a activelor

%. Caracteristica mijloaceor fi2e
Caracteristica .i dinamica mi"loacelor fi#e
,
Studiind ane#a 1.=e#isten+a .i mi.carea activelor pe termen lung>la (ilan+ul conta(il putem spune
ca mi"loacele fi#e n totalul lor au o cre.tere n anul de gestiune fa+ de perioada precedent cu
&11 %%, lei dintre care pe (a!a de ma.ini-utila"e cu 122-1)5 lei 8 cldiri cu 521 %$% sau 3-1?.*n
perioada de gestiune =anul 2$$1>ponderea cladirilor in totalul mi"loacelor fi#e constituie %1-&?
iar ponderea utila"elor de produc+ie %5-,%?.

nali!a eficien+ei utili!rii mi"loacelor fi#e.

/rin eficien+ se su(n+elege raportul dintre efect .i efort.*n ca!ul mi"loacelor fi#e n calitate
de efect pot s apar indicatorii7
5<aloarea produc+iei fa(ricate
5<enitul din vn!ri
/rin urmare putem calcula randamentul mi"loacelor fi#e-adic c+i lei produc+ie fa(ricat sau
venit din vn!ri revine la 1 leu de mi"loc fi#.calculul se efectuia! prin raportul7

<olumul produc iei fa(ricateD6i"loace fi#e. 1.)% E 2$1,%1$$D11,1)2&3=mi"loace fi#e la
valoarea de (ilan >

Fn alt indicator ce reflect eficien a poate fi capacitatea mi"loacelor fi#e-acest indicator este
inver propor ional primului 7 11,1)2&3D2$1,%1$$ E $.5)
sfel capacitatea mi"loacelor fi#e ne arat c penrtu a o( ine 1 leu de produc ie fa(ricat
ntreprinderea S..rtima uti!ea! n procesul de produc ie $-5) lei mi"loace fi#e.
*n general pentru a releva influen a mi"loacelor de produc ie asupra activit ii ntreprinderii se
se anali!ea! indicele de cre tere a produc iei fa(ricate n compara ie cu indicile de cre tere a
mi"loacelor fi#e active./entru o (un func ionare a nteprinderii i o productivitate nalt-aprimul
indice tre(uie s fie mai mare de ct al doilea -iar al doilea mai mare de ct al treilea.

Compararea lor poate fi efectuat n (a!a datelor o( inute mai "os7

<olumul produc iei fa(ricate 2%2&155% =anul 2$$1>
1.Indicele vol produc iei fa(ricate E 55555555555555555555555555555 E 55555555555555555555555555555 E 1-$)
perioada precedenta 2$,&&5%) =2$$)>
1$

6i"loace Gi#e active =2$$1> 1&%122%1
2. Indicile mi"loacelor fi#e active E 5555555555555555555555555555555555 E 555555555555555 E 1-$
6i"loce fi#e active=2$$)> 1&3%2551
6i"loce fi#e 2$$1 3% &11 $21
3. Iindicele mi"loacelor Gi#e totale E 555555555555555555555 E 555555555555555 E 1-$2
6i"loce fi#e 2$$) 33,225)2

Din calculul indicilor de mai sus se poate o(serva c primul indice-indicile de cre tere a
produc iei fa(ricate este mai mare de ct indicile mi"loacelor fi#e active ceea ce se aprecia!
po!itiv.
Dat fiind faptul c activitatea ntreprinderii este influen at de volumul i utilitatea mi"loacelor
fi#e-apare necesitatea anali!ei mi crii acestora calculnduse urmtorii 2 indicatori7
Coeficientul de renoire a 6i"loacelor fi#e 7

6i"loace fi#e intrate ))5 )25
555555555555555555555555555555555555555555 E 555555555555555555 E 2-23 ?
6i"loace fi#e la finele perioadei 3% &&1 $21
6.f ie ite 1) 2)&
Coeficientul de ie ire a 6i"loace fi#e 7 555555555555555 E 55555555555555555 E $-25?
6i"loace fi#e 3% &&1 $21
Coeficientul de renoire este mai mare de ct coeficientul de ie ire-ceea ce se aprecia! po!itiv
fiindc relev faptul c mi"loacele fi#e sunt n cre tere pe (a!a mi"loacelor fi#e noi intrate.

/entru anali!a strii func ionale n practica interna ional se utili!ea! urmtorii coeficien i7
Coeficientul u!urii acumulate7
F!ura acumulat 22 &23 )51
55555555555555555555555555555555 E 555555555555555555555 E &5.3&?
11
6i"loace la sfr itul perioadei 3% &11 $21

Coeficientul utilit ii mi"loacelor fi#e7
1$$ H coeficientul u!urii acumulate E 1$$ H &5-3& E 3%.&%?
*n genere se aprecia! po!itiv atunci cnd coeficientul utilit ii este mai mare de ct
coeficientul u!urii acumulate.Cund considera ie nivelul nalt de u!ur a mi"loacelor fi#e
ntreprinderea 4rtima4S nregistre! un nivel nal al capacit ii mi"loacelor fi#e-utili!nd
doar $-5) lei de mi"loc fi# pentru a o( ine 1 leu produc ie fa(ricat ceeea ce este (ine dar-
pentru a o( ine re!utate mai (une n anul viitor ntreprindereea are nevoie s mareasc
coeficientul de renoire i mai ales pe seama mi"loacelor fi#e active.

%." Anali)a activelor

nali!a vertical activelor
Tabel nr. 3
Indicatori nul precedent 2$$) nul de gestiune2$$1 (aterea
Suma ? Suma ? Suma ?
ctive
materiale
1213$))5 ,,-2 1251%&1& ,,-) I%531%1 I$-5
12
materiale pe
termen lung
ctive
financiare pe
termen lung
113)5 $-&& 321$2 $-25 5 %,2)3 5 $.%1
lte
:otal active pe
termen lung
1222$&$5 1$$ 12&1&)11 1$$ I3,&113 B
Stocuti de
mrfuri i
materiale
%$2))2& 21 3&%1%1, 1,-2 531&23) 51-1
Crean e pe
termen scurt
&$%%$5& %2 51)1)53 31 51&53$3 511
Investi ii pe
termen scurt
6i"loace
(ne ti
%213%)& 2,-3 ,331252 %,-3 I512%))& I2$
lte active
curente
)%$11 $-5 &,)%3 $-3& 5%3%5 5$-1%
:otal active
curente
1%35,3%& 1$$ 11,2123) 1$$ I%5&11,1 B
Total active 2&5),,51 1$$ 315%%,55 1$$ I%,&5$$% B
*n general ma"orarea activelor n dinamic se aprecia! po!itiv n afara crean elor.
nali!nd ta(elul de mai sus putem o(serva o ma"orare de 3,&113 lei a activului pe termen lung
fa de anul precedent./onderea ce mai mare n total active i revine activelor materiale pe
termen lung=,,.)?>-constituind o ma"orare de $-5 ? fa de anul precedent. *n structura activelor
circulante-ma"orri considera(ile constatm la mi"loace (ne ti7 cu 512%))& lei mai mult n anul
de gestiune-iar stocurile de mrfuri i materiale sau redus cu 1-1? ceea poate fi interpretat ca o
consecin al cre terii venitului din activitatea opera ional i ca fapt po!itiv.*n totalul lor
activele circulante nregistrea! o cre tere de %5&11,1 lei.

:a(elul nr % facilitea! o anali! mai ampl a activelor din punct de vedere structural n
dependen de calculul unor rate i coeficien i.
nali!a activelor prin metoda ratelor
Tabel nr.3.
Indicatori nul precedent
2$$)
nul de gestiune
current 2$$1
(aterea
13
'ata imo(ili!rilor $-%5 =%5-,?> $-3, =3,-,,?> 5 $-$& =5&?>
'ata compo!i iei te0nice $.%5 $.31 5$.$)
'ata activelor curente=ponderea
mi"loacelor circulante n totalul
activelor>corectat cu rata
imo(ilo!rilor
$-$, $-21 I$.12
'ata activelor circulante $.5% $.& I$.$&
'ata activelor perfect lic0ide $.15 $-2, I$.1%
'ata imo(i!rilor ne arat c cota activelor pe termen lung este n descre tere nesimnificativ
de &?-ns cota activelor pe termen lung nu este mai mare de 2D3 n totalul activelor ceea ce se
aprecia! po!itiv.
'ata activelor curente nregistrea! o cre tere de 12? n anul de gestiune-constituind
21?.Considerm nivelul dat unul mai eficient de ct cel o( inul n 2$$).
Cre terea ponderii activelor circulante n 2$$1 n mare parte pe seama activelor perfect lic0ide
este un re!ultat al cre terii venitului net i descre terii imo(ili!rilor-fiind o performan foarte
(un pe fonul scderii nesimnificative al compo!i iei te0nice de )?.
nali!a eficien ei utili!rii activelor
Capitolul I4
Anali)a productivit ii muncii i utili)rii timpului de munc

*n conte#tul rela iilor economiei de pia o aten ie deose(it tre(uie s se acorde eficien ei
utili!rii factorilor de produc ie-deoarece att cantitatea-ct i calitatea lor influen ea! esen ial
asupra re!ultatelor economico5financiare a ntreprinderii n urma activit ii
desf urate.ctualmente n 'epu(lica 6oldova- ma"oritatea resurselor materiale utili!ate n sfera
1%
productiv sunt costisitoarea i numai resursele umane resursele umane contine s fie ne"ustificat
de ieftine.
Gor a de munc este unicul factor important care este capa(il s produc valori noi.
Concomitent-acest factor"oac un rol determinant n diri"area procesului de produc ie-este
creatorul i animatorul mi"loacelor de produc ie.Golosirea ra ional a resurselor umane este
re!ultatul m(inrii "ustificate a aspectelor cantitative i calitative care presupun respectiv
utili!area lor integral n procesul de produc ie.
Tabelul '
nali!a general a productivit ii muncii
Indicatori Semne
conven ional
e
nul (aterea=I-5> *n ? fa de anul
trecut 2$$) 2$$1
J 1 2 3E251 %E2D1#1$$
1. <olumul
produc iei
fa(ricate

4.0 1,52)-
$
2$1,%-$

I13&) 1$)-$
2.2r.mediu al
salaria ilor

5s
312 32,
553
1&-12
3.2umrul
mediu al
muncitorilor
5m
32, 2)1
551
1%-%,
%./onderea
muncitorilor n
total salaria i
.m
1&-12 1%-%,
51-&3
,1-1
5./roductivitate
a medie anual a
unui salariat-lei
6s
5111)-
1
&35$)-5
I1231,-)
12%-23
&./roductivitate
a medie anual a
unui
muncitor-lei
6m
5,352-
5
)5151-2
I151$5-)
12&-&3

Din ta(elul5& re!ult c productivitatea medie anual a unui salariat sa mo"orat cu 1231-,)
lei-ceea ce constituie %.23 ? surplus relativ-iar productivitatea medie anual a unui muncitor
nregistrea! o cre tere a(solut 151$5-) lei i &.&3? relativ.Din ta(elul sus men ionat se
o(serv c ritmul de cre tere a volumului produc iei fa(ricate este mai mare de ct ritmul sporirii
personalului din activitatea de (a!-inclusiv la categoria de muncitori-ceea ce arat modificarea
po!itiv n ceea ce prive te gestionarea personalului ntreprinderii.
15
Fn compartiment semnificativ al anali!ei l constituie aprecierea gradului de sta(ilitate a
personalului ntreprinderii care se determin ca raport dintre numrul de salaria i care au activat
la ntreprindere n perioada $1.$1.531.12 a anului de gestine i nnumrul mediu scriptic al
salaria ilor la finele acestui an.
Sta(ilitatea i fluctua ia resurselor umane
Tabelul 7
Indicator 2$$) 2$$1 2$$, 2$$15
2$$)
2$$,5
2$$1
Coeficientul circula iei de intrare $.35 $-33 $-11 5$.$2 5$.22
Coeficientul circula iei la ie ire $-%5 $.%1 $.%2 $.$3 $.$&
Coeficientul circula iei totale $.1
$.11
$.53
$.$1
5$.21

Gluctua ia for ei de munc repre!int un fenomen anormal n activitatea unit ilor de
produc ie-deoarece este determinant de concedieri fr permisiunea conducerii sau ca urmare
nclcrii prevederilor contractului colectiv de munc.
Dac s anali!m datele o( inute n ta(elul de mai sus-atunci putem spune c circula ia
muncitorilor su( forma ie irilor n 2$$1 este n cre tere nesemnificativ fa de anul 2$$)-iar
circula ia la intrare n scdere.cesta denot reducerea nesemnificativ a personalului
ntreprinderii n 2$$1 fa de anul precedent cu 53 de persoane.ceste a(ateri nu au influen at
negativ asupra productivita ii muncii-ci din contra au ma"orato.Gluctua ia personalului n 2$$1 a
redus numrul de muncitor la un nivel mai eficient n ceea ce prive te contri(u ia fiecrui
muncitor asupra re!ultatelor activit ii ntreprinderii n 2$$1./utem spune c cre terea
productivit ii muncii n 2$$1 a fost influen at n mare parte de nivelul fluctua iei n
ct-asigurarea i utili!area for ei de munc n 2$$1 a fost una mai "ustificat de ct n 2$$) i
oadat cu aceasta re!ultatul din activitatea opera ional a sporit considera(il.

8alan a timpului de munc
Tabelul 9 :uncitori cu plata n acord
=Km5!ile>
Indicatori
nul de gestiune
/entru to i muncitorii /entru un muncitor
2$$1
2$$,
(atere
a
(atere
a =I>
1&
1.Gondul de timp
calendaristic ,%,&2 )1313 523&%,
2.Lile de odi0n
i sr(toare
2$31, 11%2% 511,5
3.Gondul de timp
ma#im disponi(il
rd.15rd.2
)%&%3 5211, 521)5%
%.psen e de la
lucru H total
Inclusiv7
%.1concedii
anuale
%.2 concedii
medicale
%.3 concedii cu
acordul
conducerii =>
%.% lipse
25,5)

521%
%%1)
22%
2)3
2$111
&2,,
3$)$
11&5
15
5513,
I1$15
51%1)
I,%1
5111
5.0ondul de
timp utili)at
;rd.%-rd.3<
%1&1&
32$)1
51&&15

Conform datelor din ta(el fondul total de timp efectiv utili!at pe parcursul anului 2$$, s5a
mic orat cu 1 &&15 om5!ile. *n acela i timp gradul de utili!are a fondului ma#im disponi(il sa
redus fa de nivelul anului trecut de la &5? la &$?.Gondul de timp neutili!at a sc!ut cu 513,
!ile-dar ponderea lui n fondul de timp ma#im disponi(il=25,5)D)%&%3#1$$> este 3%.)? n 2$$1
ce este mai pu in cu %.& ? de ct ponderea timpului neutili!at din 2$$,./e fonul scderii timpului
de munc ma#im disponi(il cu 21)5% !ile- situa+ia de fa+ nu poate fi "ustificat ca una po!itiv-
deoarece numai concediile anuale au provocat o reducere a produselor fa(ricate n valoare de
%&%.%5 mii lei-iar concediile cu acordul conducerii => %3$.5, mii lei.
sigurarea ntreprinderii cu personal pe categorii n dinamic
Tabelul =
Categorii de personal nul 2$$1
2$$,
(aterea a(solut

1)
12r.mediu scriptic al
salaria ilor Htotal inclusiv7 3$,
25&
553
1.1personal din activitatea de
(a!-din care7
3$$ 2%1 552
1.1.1 muncitori 253 2$% 5%,
1.1.2 Conductori i
speciali ti
%) %% 53
1.2personal din activitatea
secundar
, 1 51
Din ta(elul de mai sus se o(serv c la ntreprinderea S..tima n anul 2$$, e#ist tendin
de mic orare a efectivului de personl fa de anul precedent-att n total-ct i pe fiecare categorie
de activitate n parte.*n a a mod numrul mediu scriptic al salaria ilor n total pe ntreprindere s5a
redus fa de anul precedent cu 53 de persoane-inclusiv personalul din activitatea de (a! cu cu
52 de persoane.
precierea asigurrii relative a ntreprinderii cu muncitori
Tabelul =.
Indicator /ersoane
1
1.2umrul mediu scriptic al muncitorilor 2$%
2.*ndeplinirea programului de produc ie n (a!a volumului
produc iei fa(ricate =n ?>
)3.2
3.2r.mediu scriptic al muncitorilor recalculat innd cont de
ndeplinirea programului de produc ie M=rd.1 # rd.2> 7 1$$N
1%,
%.a(aterea relativ a muncitorilor=rd.15rd.3> I55
nali!nd re!ultatele o( inute- o(servm c a(aterea a(solut din ta(elul5, la categoria
muncitori este cu semnul= 5 > iar a(aterea relativ din ta(elul51$ este cu =I> aceeast situa+ie nu
poate fi apreciat ca una "ustificat-deoarece concordan+a dintre necesitatea ntreprinderii n
muncitori .i volumul produc+iei o(+inute a influen+at negativ asupra ndeplinirii volumului de
produc+ie planificat. *n general productivitatea medie anual a unui salariat n 2$$, constituie
%1,53-, mii lei ceea ce este cu 25&&%-5 mii lei mai pu+in de ct productivitatea medie n
2$$1=&)&11-% H %1,53-,>.'itmul productivit ii medii este n descre tere ct si a numarului de
salaria i .De i numarul de salaria i a sc!ut n "ur de 5$ de persoane -volumul produc iei fa(ricate
a !c!ut aproape cu 5$ ?.
11
Capitolul 4
Anali)a datoriilor
Cel mai rspndit indicator de anali! a datoriilor ntreprinderii este coeficientul de autonomie
financiar=O.a.f>-care se calculea! ca raport dintre capitalul propriu ctre total pasive.Ftili!nd
datele din (ilan ul conta(il-putem calcula acest coeficient pentru anul precedent=2$$)>7
1,
2%21511$D2&5),,51 E $-,1
i pentru anul 2$$1 7
2%2)52),D315%%,55 E $-)&
Se consider optimal coeficientul autonomiei financiare dac e mai mare de ct $-5.Deci
comparnd acest coeficient din anul 2$$) cu cel o( inut n 2$$1 putem o(serva mic orarea lui cu
$-1% unit i !ecimale ceea ce a fost influn at n mare parte de faptul c ntreprinderea
S..rtima a contractat un credit (ancar n valoare de 5&$$$$$ lei.Cu toate acestea
ntreprinderea i men ine indepenen a financiar n propor ii optimale.Considerm coeficientul
autonomiei o( inut n 2$$1 unul mai eficient fa de anul precedent.
nali!a structural a datoriilor .
Datoriile rtima la sfr itul perioadei de gestiune constituie )2&,&)& lei dintre care datoriile pe
termen lung au cota $?-de datoriile n 2$$1 sunt formate e#lusiv din datorii pe termen scurt
dintre care ponderea cea mai mare i revine datoriilor financiare=)).,?>.*n anul trecut datoriile
pe termen lung au constituit )2112% lei din care datoriile privind impo!itul pe venit 512 3$$ lei
i alte datorii calculate 13, 52% lei.o(servm ca n anul de gestiune datoriile pe termen lung
lipsesc ceea ce este po!itiv.Ca fel o(servm c s5au redus datoriile privind facturile comerciale
cu 15,$), lei=)3& 51) H 5)) 5$1>.Datoriile pe termen scurt calculate constituie n anul 2$$1
1$2$%1) lei -cu )&11&3 lei mai mult fa de anul precedent.6odificri n structura datoriilor
calculate o(servm la compartimentul datoriilor fa de personal cu o cre tere a(solut de
1&&3&3 lei=&151),551111&> fa de anul precedent i la datoriile privind asigurrile avem o
cre tere de 1)%1& lei. *n general datoriile n totalul lor au o cre tere esen ial pe (a!a datoriilor
financiare i anume a creditelor (ancare n valoare de 5&$$$$$ lei care-practic nu au e#istat n
anul precedent.

Capitolul 4I

>esursele i re)ultatele financiare*modul formrii i reparti)rii lor
&. Anali)a capitalui propriu.
Din raportul privind flu#ul capitalului propriu putem o(serva ca la finele anului de gestiune
curente capitalul propriu al ntreprinderii S.. rtima constituie 2%2)52), lei i este cu ,,$1 lei
2$
mai mic de ct cel din anul precedent.:otodat re!ervele ntreprinderii n anul curent au crescut
cu 2113&32 lei fa de anul precedent i constituie 1&5&1%15 lei-din care re!ervele prev!ute de
statut au o pondere cea mai mare n totalul lor i costituie 1$)32&)1 ceea ce este cu 115335$ lei
mai mult fa de anul precedent.Gondul altor re!erve a rmas la acela nivel n anul curent i
costituie 553%)2, lei./rofitul nereparti!at constituie 15)1&3) lei-ceea ce este cu 1511)1% lei mai
pu in fa de anul precedent.*n grneral mic orarea profitului net se aprecia! negativ-ns
ntreprinderea i5a marit !ervele n anul de gestiune i pe seama lor prctic a reu it s men in
capitalul propriu la acela i nivel fa de anul precedent.
Capitalul statutar a rmas nesc0im(at fa de anul trecut i constitue &)3,,)& lei.
/entru o anali! mai ampl a capitalului propriu este necesar de determinat capacitatea de
manevrare a capitalului propriu=O.m.c.p.>.cest indicator reflect cota mi"loacelor proprii care
nu sunt imo(ili!ate n activele pe termen lung. tiind valoare activelor nete curente sau a fondului
de rulment=11,2123)5)2&,&)&E11&515&1>-aflm coeficientul de manevrare prin raportarea ctre
capitalul propriu7 11&515&1D2%2)52),E$.%1
Deci re!ultatul o( inut art c %1? din mi"loacele proprii se afl n circuitul economic al
ntreprinderii-ceea ce permite utili!area lor pentru finan area activit ii curente doar n aceast
limit.sfel comparnd acest coeficient cu cel o( inut n anul trecut=$.52>- putem spune c gradul
de fle#i(ilitate a folosirii capitalului propriu s5a redus nesimnificativ=5$.%>.Cund n cosidera ie
cau!ele care au generat mic orarea coeficientului nominali!at mai sus=reducerea fondului de
rulment cu 112)131 lei-reducerea profitului nereparti!at cu 51&2%&2$E1%&51$153$,$%21 i
cre terea pasivelor curente pe seama creditului (ancar contractat>doar cu % puncte procentuale
fa de acela i coeficient al anului trecut-situa ia n cau! poate fi caracteri!at ca una (un.

&.". Anali)a c1eltuielilor i consumurilor
*n condi iile economiei de pia o( inerea veniturilor ma#ime cu consumuri i c0eltuieli minime
este scopul de (a! al fiecrui agent economic.
Cerin ele pie ei sunt destul de dure-ceea ce necesit respectarea unei concordan e ntemeiate cu
pre urile la produsele finite i eforturile depuse n activit ile desf urate.*n a a fel tre(uiee este
necesar argumentarea "udicioas a structurii tuturor consumurilor i c0eltuielilor pe care pe care
le suport ntreprinderea n parte pentru o( inerea unor venituri accesi(ile.
21
nali!a c0eltuielilor i consumurilor
Tabelul-$
Indicatori nul precedent nul de gestiune (aterea=I-5>
Suma ? Suma ? Suma ?
1 2 3 % 5E351 &E%52
1.C0eltuieli ale
activit ii
opera ionale5
total-inclusiv7
1.1.Costul
vn!rilor
2.1.C0eltuieli
comerciale
3.1.C0eltuieli
generale i
administrative
%.1.lte c0eltuieli
opera ionale
2$22)3%
%
13%%,33
1
35,$3&
5531351
11$&1,
,3.&
&2-2
1.&
25.&
%
23&5,5)5
1&%)%1$,
2%))$&
55223,1
1%153&2
13.,
51.%5
$.1)
1,.5,
5.$
I3%32231
I3$2%))1
511133$
515,53
I53%)%3
5,.)
53.)
5$.)
5&.$1
1
2.C0eltuieli ale
activit ii de
investi ii
5,)%2 $.2 233 55,5$, 5$.2
3.C0eltuieli ale
activit ii
financiare
131)%&5 &.1 %523$12 1&.$ I32$5&1) I,.,
%./ierderi
e#cep ionale
5 5 5 5 5 5
&.Total c1eltuieli "'$3&&

$$ "99"9=$ $$ ?'&79%%= @
nali!a structurii c0eltuielilor ntreprinderii pe feluri de activit i n dinamic
*n (a!a datelor din ta(el putem constata c la ntreprinderea S..rtima sa nregistrat o
tendin de cre tere a c0eltuielilor totale comparativ cu anul precedent de la 21&$%551 la
211121,$ lei sau cu &5)133, lei=211121,$ H 21&$%551>.ceast a(atere a fost influen at de
ma"orarea c0eltuielilor activit ii opera ionale cu 3%32231 lei i celor din activitatea
neopera ional=c0eltuieli financiare> cu 32$5&1) lei.:otodat ponderea c0eltuielilor opera ionale
n totalul c0eltuielilor n anul de gestiune a sc!ut cu ,.)? fa de anul precedent-ns n sum
a(solut au o cre tere de 3%32231 lei.Ca rndul su c0eltuielile generale i administrative au o
tendin de scdere a(solut n valoare de 15,53 lei fa de anul trecut i scderi n pondere de
&.$1?.

22
&.%Anali)a structurii costului produc iei
Tabelul.
Denumirea elementelor
de consumuri
nul 2$$1 nul precedent (aterea
Suma
? Suma ?
Suma
?
1 2 3 % 5E 153 &E25%
1.Consumuri de materiale
1.1.Consumuri i
c0eltuieli aferente
serviciilor prestate de ter i
1.2.lte consumuri
5%1&1,)
21&%,&2
2$))113
22.,
11.,
1.&
3,$3&)%
2&&,&&1
21%2%13
1,.&
13.%&
1$.1
1513223
1,52,%
5&53$$
3.3
51.5
52.2
2.Consumuri privind
retri(uirea muncii
,,&1)13 %1.) 131,)%) %2.3 15),$3& 5$.&
3.Consumuri indirecte
de 7
3.1produc ie-inclusiv 7
pentru asigurrile sociale
i medicale
3.2 u!ura activelor pe
termen lung
35$$31,
2&,15)1
1$1111
1%.&
11.2
3.3
2)23),3
221&$11
%3))$5
13.)
11.5
2.2
))&5,&
%$5%13
3)1113
$.,
5$.3
1.1
%.Costul produc iei5
total=consumuri i
c0eltuieli>=rd.1Ird.2Ird.3>
231,11%% 1$$ 1,12,2,5 1$$ %$&11%, B
:a(elul511 ne arat c ponderea ce mai mare de consumuri i revine consumurilor de
materiale.*n genere consumurile din anul 2$$1 au o cre tere a(solut fa de anul 2$$, cu
%$&11%, lei.Ca fel o(servm c consumurile aferente serviciilor prestate de ter i rmn a fi destul
de costisitoare de i s5au redus cu &53$$lei.


&.3.Anali)a activit ii opera ionale
Tabelul."
Indicator nul curent
2$$1

nul precedent
2$$)
'ata
cre.terii
fa+ de
anul
precedent
(aterea
Suma
25%
(aterea
?
355
23
1 2 3 % 5 & ) 1
? ?
Total venit
al activit+ii
opera+ionale-
inclusiv din7
2%2&155
%
1$$? 2$,&&5%
)
1$$? 1-5 33$2$$) B
/roduse
de
maroc0inrie
22%1)$3
5
,2-3)
?
1,%351,
%
,2-&
?
1-1 2,111%1 5$.23?
6rfuri .i
alte
materiale
11&&$1% %-1? 12$&,$$ 5-)? $-, 5%$11& 5$-,?
Servicii ale
cantinei
&155$5 2-1? 323)53 1-5? 2-1 3&1)52 1-3?
renda
curent
53)2,1 2.2? 25333, 1-2? 213,52 1.$
Din ta(elul de mai sus putem o(serva c venitul total din vn!ri are o tendin+ de cre.tere
a(solut de 33$2$$) lei ceea este foarte (ine./onderea cea mai mare n totalul venitului o de+ine
venitul o(+inut din comerceali!are produselor de maroc0inrie ,2-&?./onderea produselor de
maroc0inrie are o scdere nesemnificativ de $-2? fa+ de anul trecut-ns n sum a(solut are
o cre.tere de 2,111%1 lei fa+ de anul precedent ceea ce se aprecia! po!itiv.

ctivitatea financiar
Tabelul.%
Indicatori /erioada de
gestiune
/erioada precedent (aterea=I-5>
<enituri Htoatal %232)35 115322% 3$),511
Diferen e de curs
valutar
%232)35 115322%
3$),511
C0eltuieli din
activiateta
financiar5 total
%523$12
131)%&5 32$5&1)
/rivind difern a
de curs valutar
%523$12 131)%&5
32$5&1)
<enitul din activitatea financiar este format e#clusiv din venitul o( inut privind diferen ele de
curs valutar si au o cre tere a(solut de 3$),511 lei =%232)355115322%> fa de anul precedent.
2%
C0eltuielile activit ii financiare au acela i mod de formare adic-din difern a de curs valutar i
la fel ca i veniturile sunt n cre tere-de 32$5&1) lei.Din ta(elul de mai este evident ca
c0eltuielile activit ii financiare n 2$$1 au un ritm de cre tere mai mare de ct veniturile
activit ii financiare ceea ce a provocat pierderi de 2,$3%) lei.:re(uie men ionat faptul c toate
c0eltuielile i veniturile a activit ii financiare sunt generate din diferen a de curs-dat fiind faptul
c peste ,$? produc iei fa(ricate este destinat e#portului-pierderile date au avut un caracter
inprevi!i(il i au fost inevita(ile.
ctivitatea de investi ii
Tabelul.3
Indicatori
nul de
gestiune
/erioada
precedent
(aterea=I-5>
<enituri total-inclusiv7 )3$,3 21%1113 52))5$,$
Din ie irea activelor materiale pe
termen lung
2%31) 2&)2,1) 52&%1&$$
Do(n!i %1))& ,2&21 5%31%5
Ie irea activelor financiare pe
termen lung 5$$$$
@cartul de reevaluare a activelor pe
termen lung ie ite
2$111
lte venituri 11)&%
C0eltuieli din activitatea de
investi ii5:otal
233 5,)%2 55,5$,
Din ta(elul de mai sus putem o(serva c venitul din activitatea de investi ii s5a redus cu
2))5$,$ lei fa de anul precedent.*n perioada precedent ponderea cea mai mare a veniturilor
din activitatea de investi ii a fost n (a!a ie irii activelor materiale pe termen lung-iar n anul
2$$1 venitul din do(n!i.C0eltuielile n anul trecut al activit ii de investi ii sunt de 5,5$, lei-iar
n 2$$) doar 233 lei.

25
&.&>e)ultatele financiare i anali)a lor
Tabelul.3
2r Indicatori nul precedent nul de
gestiune=2$$1>
(aterea
1. <enit din vn!ri 2$,&&5%) 2%2&155% I33$2$$)
2. Costul vn!rilor 13%%,331 1&%)%1$, I3$2%))1
3. /rofit (rut=152> )51)2$, )),%%%5 I2))23&
%. lte venituri opra ionale 3%$)%1 )25,%) I3151,,
5. C0eltuieli comerciale 35,$3& 2%))$& 511133$
&. C0eltuieli generale i
administrative
5531351 55223,1 515,53
). lte c0eltuieli opera ionale 11$&1, 1%153&2 I53%)%3
1. 'e!ultat din activitatea
opera ional=profit>
=3I%55I&I)>
1$),,51 133%,2& I25%,)5
,. 'e!ultat din activitatea de
investi ii
2)11%%1 )21&$ 52)15511
1$. 'e!ultat din avtivitatea
financiar
51&%2%1 52,$3%) 512&1$&
11. 'e!ultat din activitatea
economico5financiar=1I,I1$>
3)$%151 111)%3, 5251&)12
12. 'e!ultat e#cep ional
13. profit pn la impo!itare 3)$%151 111)%3, 5251&)12
1%. C0eltuieli privind impo!itul pe
venit
&13)3$ 5%&11,1
15. /rofitul net 3$,$%21 15)1&3) 51511)1%

Se cunoa te c venitul din vn!ri este principala surs de finan are din activitatea
ntreprinderii-iar c0eltuielile opera ionale sunt caategoriile de c0eltuieli care cel mai mult
influen ea!asupra diminurii profitului net.Deaceea ntreprinderea tre(uie s tind spre
micsorarea c0eltuielilor opera ionale i ma"orarea venitului.
Din ta(elul de mai sus o(servm o tendin de scdere a profitului net n anul 2$$1 de la
3$,$%21 la 15)1&3).ceast scdere a fost influen at n primul rnd de diminuarea re!ultatului
la categoria de investi ii cu 2)15511 lei=2)11%%1 H )21&$> i a re!ultatului din activitatea
financiar cu12&1,& =2,$3%) H 1&%2%1>.'e!ultate po!itive se o(serv n urma activit ii
opera ionale-cu cre tere a(solut fa de anul trecut cu 25%,)5
2&
Tabelul.' nali!a structural a profitului pn la impo!itare
Indicatori
nul precedent 2$$1 (aterea
Suma ? Suma ? Suma ?
1.'e!ultat din
activitatea opera ional
1$),,51 2,.15 133%,2& 11,.%& 25%,)5 I,$.3
2.'e!ultat din
activitatea de investi ii
2)11%%1 )5.2) )21&$ &.52 52)15511 5&1-)5
3.'e!ultat din
activitatea financiar
51&%2%1 52,$3%) 512&1$&
%.profit pn la
impo!itatare
3)$%151 1$$ 111)%3, 1$$ 5251&)12 B

'e!ultatul opera ional ca factor principal de influen tre(uie s de in n "ur de 1$? din
profitul pn la impo!itare.Deci anali!nd ta(elul51&- o(servm c profitul pn la impo!itare a
sc!ut fa de anul trecut cu 251&)12 lei-dar re!ultatul din activiatea opera ional a crescut n
pondere-contri(uind cu peste ,$? la formarea profitului pn la impo!itare.Cund n cosidera ie
faptul c ntreprinderea rtima este una cu gen de activitate productiv-re!ultatul opera ional
o( inut este foarte (un.
&.' Anali)a rentabilit ii

/entru o anali! a re!ultatelor ntreprinderii n practica economic se calculea! indicatorul
relativ al eficien ei activit ii economice care se e#prim ca raport dintre re!ultatul financiar i
re!ultatele activit ii economice.cest indicator poart denumirea de renta(ilitate.
Se deose(esc trei grupe de indicatori ai renta(ilit ii 7
1.'enta(ilitatea produsului
2)
2.'enta(ilitatea produc iei
3.'enta(ilitatea investi iilor

*n genere renta(ilitatea de pinde de urmtorii factori 7
6ic orarea c0eltuielilor
Sporirea calit ii
*m(unt irea folosirii mi"loacelor fi#e
/erfec ionarea organi!rii i diri"rii produc iei
Componen a activelor
6ic orarea pirderilor
/erfec ionarea managmentului produc iei
/erfec ionarea managmentului financiar

/entru anali!a acestor indicator se ntocme te urmtorul ta(le
Tabelul.9
Indicatori nul precedent nul de
gestiune 2$$1
(aterea <aloarea
optimal
'enta(ilitatea produc iei
'enta(ilitatea economic
a activelor
13., 3.5 1 5 1$
'enta(ilitatea financiar $.12 $.$&
'enta(ilitatea produsului
'enta(ilitatea produc iei
comerciali!te
$.$1 $.$11
'enta(ilitatea vn!rilor 35.1 32.1 25 H 5$

Datele din ta(elul 511 arat c renta(ilitatea economic a activelor a sc!ut cu aproape 1$?
fa de anul trecut.(aterea dat a fost influn at n primul rnd de ie irea activelor pe termen
lung n 2$$) n valoare de 2&)2,1) lei astfel mic ornd componen a actvelor totale.Dar
indicatorul de renta(ilitate a activelor o( inul n 2$$1 este unul mai eficient fiindc se ncadrea!
n intervalul optim de la 1 pn la 1$.cesta vor(e te de faptul c n 2$$1 ntreprinderea
rtimaS. dispune de o structur mai eficient a activelor i efortul pentru o ( inerea profitului
glo(al a fost n 2$$1 mai (ine argumentat din perspectiva gestionrii activelor.
Dac s anali!m renta(ilitatea financiar o( inut de ntreprindere-atunci a(aterea negativ
fa de anul trecut este determinat n primul rnd de mic orarea profituluii net-n timp ce
21
capitalul propriu a rmas practic la acela i nivel ceea ce vor(e te de faptul c la o unitate de
capital propriu e#istent sau folosit de ntreprindere i revine mult mai pu in de ct n anul trecut.
Ca renta(ilitatea produc iei comerciali!ate o(servm o cre tere nesemnificativ de la $-$1 la
$-$11 ceea ce vor(e te de faptul c costul produc iei n raport cu profitul de la activitatea
opera ional este mai efiicient de ct cel din anul trecut-de i el a avut o cre tere cosdidera(il fa
de anul trecut el a fost argumentat prin cre terea profitului opera ional.
'enta(ilitatea vn!rilor nregistrea! o reducere fa de anul precedent dar se ncadrea! n
intervalul optim de la 25 pn la 5$.
*n general ntreprinderea a o( inut o scdere la nivelul profitului net-ns aceasta dup cum am
oservat mai sus a fost pe seama comerciali!rii unor active pe termen lung.'e!ultatul opera ional
o( inul n 2$$1 este de fapt cel care relev statea activit ii ntreprinderii i se consider fa a
ntreprinderii.Dup cum am v!ut re!ultatul opera ional o inut n 2$$1 este unul (un-rmne
doar ca ntreprinderea rtima S. s5l ma"ore!e n viitor.
Conclu)ie
*n pre!entul raport au fost au fost e#amina i indicatorii principali ai activit ii ntrprinderii
rtima S. n domeniul gestiunii economico5financiare.'aportul este efectuat n scopul
familiari!rii cu direc iile de (a! a activit ii rtima S. i pe (a!a acesteia de a n(ina
2,
cuno tin ele academice o( inute cu cele practice-dar i adncirea lor pentru a o( inere unor
a(ilit i analitice n domeniul managmentului financiar.
Deci n urma sdudierii (ilan ului conta(il =ane#a 3> i a raportului financiar putem spune c
ntreprinderea rtima S. este una cu gen de activitate productiv.<n!area produselor pe pia a
e#tern ocup peste ,$?.
*n urma studierii activelor putem spune c ntreprinderea dispune de utila" cu u!ura de peste
&$?-dar ntreprinderea ntreprinde masuri reale pentru renoirea mi"loacelor fi#e-ceea ce am
putut conclu!iona din faptul c coeficientul de renoire este mai mare de ct cel de ie ire a
mi"loacelor fi#e.
Studierea att de amnun it a mi"loacelor fi#e a fost efectuat din cau! c7pentru o
ntreprindere din sfera productiv utili!area corect i eficient a mi"loacelor fi#e "oac un rol de
(a! i n mare parte deteremin re!ultatele i productivitatea ntreprinderii.
Ca fel a fost anali!at eficien a utili!rii timpului de munc i productivitatea muncii n
dinamic pentru anii 2$$152$$,.Din anali!a la acest capitol putem spune c i5a mic orat
considera(il efectivul de muncitori ct i a salaria ilor-fapt ce a dus la re!ultate nefavora(ile la
general putem spune c cu fiecare mic orarea a numrului muncitorilor cu 5$ persoane a dus la
scderea cu 25&&%-5 mii lei a productivit ii muncii.Gaptul dat a influen at negativ asupra
activit ii ntreprinderii./entru redresarea situa iei ntreprinderea tre(uie s ntreprind msuri
pentru asigurarea cu resurse umane necesare la nivel cantitativ i mai ales calitativ.
Ca anali!a re!ultatelor din activitatea economico5financiar a fost uti!at raportul financiar
ane#at la (ilan ul conta(il pentru anii 2$$1-2$$).nali!nd acest compartiment s5a costat o
reducere n dinamic a profitului net cu men ionarea cau!elor respective-re!ultatului opera ional
acordnduse o aten ie mai mare i anume7volumul vn!rilor din activitatea opera ional este n
cre tere considera(il fa de anul 2$$1 cu 33$2$$) lei i poderea ce mai mare o ocup venitul
de la comerciali!area produselor de maroc0inrie ,).3)? .
'aportul se nc0ee cu anali!a renata(ilit ii unde au fost nregistrate re!ultate (une n general.
*n urma studiului a fost utili!at literatura de specialitate i mai multe surse de informa ii care
sunt ane#ate la raport.
3$

S-ar putea să vă placă și