Sunteți pe pagina 1din 1

Specialistii in Rp trebuie sa alega categoriile care sunt cele mai importante pe

ntru efortul de comunicare.Grupurile cele mai importante se numesc publicuri tin


ta sa prioritare.
Elementele psihografice sunt mai importante decat elementele demografice .Psihog
rafia clsifica oamenii infunctie de ce gandesc ,de modul in care se comporta si
de modurile care-i preocupa .
Publicurile se diferentiaza prin comportament comunicational si sunt:
1. Publicurile tuturor problemelor:iau parte la toate dezbaterile
2. Publicurile apatice:sunt putin active
3. Publicurile unei singure probleme :sunt active numai in ceea ce priveste un n
umar limitat de probleme ,apropiate intre ele
4.Publicurile problemelor fierbinti :devin active numai dupa ce presa a transfor
mat o pronlema intr-o chestie de maxima actualitate.
Clasificarile publicurilor disting in fapt publicurile direct vizate de activi
tatea unei organizatii si cele afectate sau interesate doar indirect de acestea.
Alta clasificare
1. Publicuri implicate care recepteaza si actioneaza
2. Publicuri care doar recepteaza

Publicuri implicate sunt cele afectate de practicile,deciziile sau scopurile or
ganizatiei si specialistul in relatii publice trebuie sa construiasca o harta a
publicurilor implicate.
Acestea vor constitui obiectivul principal al programelor de comunicare concepu
te de specialistii in RP.
Specialistii in RP trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari referitoare la
publicuri:
1. cat de mare este capacitaea fiecarei categorii de public de a influenta efort
urile organizatiei de a-si atinge scopurile specifice?
2. Care este scopul urmarit de public in relatie cu oraganizatia?
3. Ce valori comune impartaseste aceasta organizatie?
4. Care sunt liderii de opinie si factorii care influentieaza decizia publicului
?
5. Care este profilul socio-demografic al publicului?
6. Care este opinia publicului despre organizatie si problemele specifice?
Canalele folosite pentru ca mesajul sa fie transmis trebuie sa fie de incredere
si adecvat mesajului.Canalele pot fi interpersonale sau mediatice ,pot fi de ma
sa sau specializate.
Mijloacele de comunicare destinate unei anumite categorii de public se numesc s
pecializate deosebindu-se de cele destinate publicului larg(revistele economice)
.