Sunteți pe pagina 1din 2

TEME REFERATE/ESEURI - POLITICI PUBLICE IN UE

Precizari :
Lucrarea va avea ntre 2!!-"!!! #e cuvinte$ va re%&ecta e'i(en)e*e aca#e+ice ,&*an/cu&rin%$ citari$
-i-*i.(ra/ie$ %tructur0 etc1
Te+e &entru re/erate*e #e %/ar%it #e %e+e%tru
1. Analiz comparativ ntre competenele decizionale i normative ale UE i ale unei
organizaii internationale
2. Analiz comparativ ntre competenele decizionale i normative ale UE i ale unui
stat-naiune
3. Analiza fondarii si evolutiei istorice a Uniunii Europene din perspectiva
neofunctionalismului
. !eoria interguvernamentalista si procesul de maturizare politica i instituionala a UE
n anii "# si la nceputul secolului $$%
&. %nfluenta federalismului asupra reformei Uniunii in perioada 2###-2#1#
'. (olul )omisiei Europene n ela*orarea i aplicarea politicilor europene
+. (olul )onsiliului UE ,)onsiliului de ministri- in procesul decizional la nivelul UE
.. )reterea rolului /arlamentului European n ela*orarea politicilor europene n
perioada de dupa semnarea !ratatului de la 0isa ,2###-2#1#-
". (olul grupurilor i comitetelor )onsilliului UE n pregatirea procesului decizional
european
1#. %mpactul oficializrii )onsiliului European asupra procesului decizional n cadrul
Uniunii Europene
11. (olul autoritatilor regionale si locale in aplicarea politicilor europene
12. Avanta1e si dezavanta1e ale metodei desc2ise de coordonare in ela*orarea i aplicarea
politicilor pu*lice in Uniunea Europeana
13. Utilizarea metodei desc2ise de coordonare in cadrul Uniunii Europene 3 studiu de caz
pe politica in domeniul ocuparii fortei de munca
1. !endintele de cretere a competentelor agentiilor nationale responsa*ile de
reglementarea in domeniul concurentei
1&. /articularitati ale a1utorului de stat in sectorul cultural la nivelul Uniunii Europene
1'. !endine n domeniul a1utorului de stat la nivelul Uniunii Europene n conte4tul crizei
financiare i economice din perioada 2##.-2#1#
1+. %mplicatii ale transferului la nivel national a competentelor in domeniul politicii
agricole
1.. Adaptarea politicii agricole comune la e4igentele 5trategiei Europa 2#2#
1". Adaptarea agriculturii rom6nesti la politica agricol comuna 3 principalele coordonate
2#. (eforma politicii agricole comune si posi*ilele consecinte ale reducerii fondurilor
destinate agriculturii
21. %mpactul politicii regionale asupra programelor nationale de dezvoltare
22. 7ilosofii nationale de utilizare a fondurilor structurale si de coeziune in statele
integrate in UE n perioada 2##-2#1#
23. %mpactul politicii de coeziune asupra %rlandei 3 studiu de caz
2. %mpactul politicii de coeziune asupra 8reciei 3studiu de caz
2&. %mpactul politicii de mediu a UE asupra altor politici europene
2'. /olitica sociala a UE si consecintentele sale asupra politicilor sociale in statele
mem*re ale UE
2+. !endinte in evolutia programelor comunitare in domeniul culturii 3 )U9!U(A:
;E<%A: ;E<%A ;U0<U5
2.. )onsecintele inc2eierii raz*oiului rece asupra dezvoltarii /E5)=/oliticii E4terne i de
5ecuritate )omun a UE
2". %mpactul rz*oaielor din e4-%ugoslavia asupra dezvoltarii dimensiunii de securitate si
aparare a Uniunii
3#. )onsecintele dezvoltarii /E5) asupra relatiilor UE-5UA si UE-0A!>
31. )onsecintele acordului 5c2engen asupra li*erei circulatii a persoanelor in cadrul UE
32. !endinte de dezvoltare a cooperarii 1udiciare in materie penala in UE dupa intrarea in
vigoare a !ratatului de la 9isa*ona
33. !endinte de dezvoltare a cooperarii 1udiciare in materie civila in UE dupa intrarea in
vigoare a !ratatului de la 9isa*ona
3. !endinte de dezvoltare a cooperarii in domeniul politiei in UE dupa intrarea in vigoare
a !ratatului de la 9isa*ona

S-ar putea să vă placă și