Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJAMENT DE PLAT

Subsemnatul
.................................................................................
domiciliat
n
localitatea ...................................................................... str. .................................... nr. ......
bloc ....... sc. ... et. ..... apart. ....., jud. ....................... posesor al BI/CI. seria .......
nr. ......................... emis de ...................................... n anul ............ avnd funcia
de ............................... la. unitatea .................................................., lund cunotin de
faptul c prin ................................ s-a constatat c din vina mea am produs
unitii .................................. o pagub de lei ...........................................
(adica .............................................................................................................. lei) provenit
din ....................................................................,
mi iau angajamentul de a
plti aceast
sum
unitii
pgubite
astfel: .....................................................................................................................................
..........
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Prezentul angajament l-am luat n conformitate cu prevederile art. 270 Din Codul
Muncii (Legea 53/2003).
N CAZ DE NERESPECTARE, SE VA PROCEDA LA EXECUTAREA SILIT.

Dat astzi ......................


Semntura,
.....................................................

Semnat n faa noastr,


Nume ..................................
Calitatea .............................

Nume ..................................
Calitatea .............................

Semntura ..........................

Semntura ..........................