Sunteți pe pagina 1din 7

TEST DE AUTOEVALUARE NR.

1


1.Cum se defineste controlul de gestiune?

Controlul de gestiune al unei organizatii nglobeaza aspecte pe termen lung,
mediu si scurt, cu implicatii bine determinate n sfera factorilor umani si a
obiectivelor si sarcinilor de ndeplinit.
Pe termen lung, el se refera la planificarea strategica, care cuprinde un
studiu complet al optiunilor posibile, al contabilitatii celor care sunt retinute, o
repunere n cauza a structurii ntreprinderii si n consecinta, a cheltuielilor sale de
functionare si a celor de capital.
Pe termen scurt, este vorba de controlul bugetar care reprezinta ansamblul
tehnicilor de pilotaj care permit orientarea gestiunii ntreprinderii spre realizarea
obiectivelor definite prealabil. Controlul bugetar constituie una din tehnicile de
control de gestiune, ce permite asigurarea unui control n cadrul unui exercitiu
bugetar.


2. Care sunt caracteristicile controlului de gestiune?

Prezentarea abordarilor teoretice scoate n evidenta urmatoarele
caracteristici ale controlului de gestiune:
Controlul de gestiune este un proces si nu o actiune izolata;
Controlul de gestiune pune n evidenta finalitatea procesului, prin notiunea de
obiective;
Controlul de gestiune ajuta la pilotajul organizatiei;
Controlul de gestiune are o sfera de actiune mai larga dect costurile.


3. Ce conditii trebuie sa ndeplineasca informatia furnizata de controlul de
gestiune?

Informatia furnizata de controlul de gestiune trebuie sa ndeplineasca
urmatoarele caracteristici:
- sa fie fiabila: adica sa dea o reprezentare ct mai buna a realitatii;
- sa fie actuala: adica furnizata n timp util;
- sa fie completa: adica sa indice toate elementele care sa permita luarea
deciziei;
- sa fie pertinenta: adica sa fie adaptata problemei vizate;
- sa fie accesibila pentru decidenti.


4. Ce functii ndeplineste controlul de gestiune?

Controlul de gestiune ndeplineste urmatoarele functii:
- este un mijloc de informare: controlul de gestiune nu poate fi considerat,
control de pilotaj al unei firme, daca nu are un sistem informational util factorilor
de decizie, care sa permita acestora o buna comunicare n firma.
- este un mijloc de motivare: evolutia economica si sociala si-a restrns mult
puterea la motivatia directa prin bani, adica salariul pentru sarcina ndeplinita
(munca prestata). Ori numai o necesitate nesatisfacuta poate constitui un stimulent
si este nevoie de persoane pentru a munci.
- este un mod de sanctionare: daca controlul de gestiune, n sensul managerial
al termenului, permite punerea la punct a unui sistem de motivatie prin
restructurarea firmei, permite si punerea la punct a unui sistem de sanctiuni
datorita instrumentului contabil pe care se sprijina.


5. Care sunt principiile fondatoare ale controlului de gestiune?
Principiile fondatoare ale controlului de gestiune sunt:
- principiul responsabilitatii (delegarii), primirea de responsabilitati de la un
superior. Delegarea presupune control, responsabilitatea implica justificare;
- principiul controlabilitatii performantelor care revin structurii respective;
- principiul exhaustiivitatii presupune ca fiecare post din bilant si din contul
de rezultate, sa fie afectat unui centru de responsabilitate.

6. Ce rol ndeplineste controlul de gestiune?

Controlul de gestiune are un rol aparte ndeplinit prin tehnici si instrumente
specifice, menite sa ndeplineasca misiunile sale pe fiecare palier gestionar. Rolul
controlului de gestiune este reprezentat de pilotajul performantei si pilotajul
schimbarii.


7. Care sunt instrumentele controlului de gestiune?

Instrumentele controlului de gestiune pot fi grupate n trei mari categorii:
a) costuri, calcul si analiza, furnizate de contabilitatea de gestiune;
b) bugetele si controlul bugetar, indicatori de pilotare a performantei;
c) tabloul de bord, reporting-ul si balanta scorecard.


8. Explicati structurile centrelor de responsabilitate.
Crearea centrelor de responsabilitate depinde foarte mult de structura
organizationala a ntreprinderii. n practica se ntlnesc trei tipuri de structuri:
- structura functionala;
- structura divizionala;
- structura matriciala.

9. Cum explicati notiunea de controlor de gestiune ?
Controlorul de gestiune are ca misiune, stabilirea unui diagnostic cu privire
la nevoile controlului de gestiune si crearea instrumentelor si procedurilor cu
privire la acestei nevoi.

10. Explicati pozitia ierarhica a controlorului de gestiune.
Pozitia ierarhica a controlorului poate diferi in functie de organizatie :
- El poate depinde ierarhic de controlorul de gestiune central. Acest tip de
subordonare nu favorizeaza integrarea sa in sanul diviziei; el va fi perceput
ca un mesager al directiei generale.
- El poate fi sub autoritatea directorului de divizie. In acest caz, integrarea nu
ar fi o problema, insa directia generala ar putea sa se indoiasca de
independenta sa.
TEST DE AUTOEVALUARE NR. 2

1. Care sunt caracteristicile informatiei cost pentru a putea fi utila n procesul
decizional?

Pentru a fi utila n procesul decizional, informatia cost trebuie sa aiba
anumite caracteristici:
- sa fie oportuna: sa aiba proprietatea de a fi disponibila n momentul
deciziei;
- sa fie fiabila (demna de ncredere): sa nu contina erori sau elemente care sa
conduca la interpretari eronate;
- sa fie relevanta: sa influenteze deciziile utilizatorilor, facilitnd evaluarea de
catre acestia a evenimentelor trecute, prezente si viitoare, confirmnd sau
corectnd evaluarile trecute.

2. Care sunt dezavantajele costurilor complete?

Dezavantajel costurilor complete sunt :
a) includerea de informatii nerelevante pentru procesul decizional deoarece
metodologi costurilor complete vizeaza alocarea ntregii mase a costurilor asupra
produselor si devine astfel inevitabila includerea unor elemente nerelevante. Se
spune chiar ca una dintre cele mai dificile lectii pe managerii trebuie sa le nvete
este distinctia dintre costurile relevante si cele nerelevante, deoarece exista
numeroase decizii la care costul complet nu poate fi utilizat, recomandarile viznd
ndeosebi utilizarea costurilor partiale

b) repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza unor chei de repartizare, nu
ntotdeauna obiective deteriornd att relevanta ct si fiabilitatea informatiei
cost. Apare un fenomen numit de subventionare ntre costurile complete
aferente diferitelor produse care au o baza de repartizare comuna, n care costurile
aferente unui produs sunt alocate altuia, facndu-l pe acesta din urma mai putin
profitabil dect este n realitate.
3. Explicati nivelele de analiza ale metodei ABC

Explicarea metodei ABC ( Activity Based Costing) presupune abordarea a trei
nivele de analiza: operatie, activitate si proces.
Operatia este primul nivel n descrierea procesului de munca. Ea nu presupune
calculul vreunui cost. Operatia este partea procesului de productie, omogena din
punct de vede tehnologic, ce constituie obiectul unei norme de munca care trebuie
executata ntr-un anumit interval de timp, de catre un executant - individual sau
colectiv - pe un anumit loc de munca, prevazut cu o nzestrare specifica n utilaje si
unelte de munca.(Ex.:descarcarea unui camion; sortare de documente contabile;
etc.).
Activitatea: metoda ABC este focalizata pe calculul costurilor activitatilor. O
activitate este un ansamblu de operatii ordonate si legate ntre ele, n scopul
atingerii unui obiectiv(colectarea documentelor contabile, sortarea lor, nregistrarea
n articole contabile, n Cartea-mare si realizare balantei de verificare).
Procesul reprezinta ansamblul activitatilor ce concura la realizarea unui obiectiv, la
care participa mai multe diviziuni (ateliere si servicii). ntreprinderea este privita
ca o retea de procese transversale.4. Care sunt etapele metodei ABC?

Etapele metodei ABC sunt :
1. Identificarea activitatilor din ntreprindere
2. Afectarea resurselor pe activitati
3. Regruparea activitatilor pe inductori
4. Calculul costului unitar al inductorilor de cost
5. Imputarea costurilor inductorilor asupra produselor5. Care sunt indicatorii specifici metodei direct costing?

Indicatorii metodei direct costing sunt :
- punctul de echilibru:
- factorul de acoperire (fa)
- Intervalul de siguranta (Is)
- indicele de siguranta dinamic (Id )
- indicele de prelevare (Ip)
- coeficientul de volatilitate sau levierul operational (Lo)


6. Enumerati avantajele si dezavantajele metodei costurilor directe.

Avantajele metodei: permite luarea deciziilor, precum modificarea gamei
sortimentale a produselor, fara a modifica nsa structura de baza; alocnd asupra
produselor numai cheltuielile directe, elimina definitive arbitrariul din procesul de
repartizare a cheltuielilor indirecte, care sunt acoperite din marjele degajate pe
fiecare produs.
Dezavantajele metodei: nu ofera o informatie utila previziunilor; volumul
costurilor indirecte este tot mai mare ntr-o ntreprindere si tocmai acestea nu fac
obiectul calculatiei n logica metodei.7. Ce reprezinta costul standard?

Costul standard este un cost predeterminat cu caracter normativ, care permite
evaluarea performantelor ntreprinderii pentru o anumita perioada. El este
determinat pe baza unei analize de detaliu a procesului de productie si a factorilor
materiali si umani, care intervin.8. Care sunt tipurile de standarde?

Tipurile de standarde sunt:
- standarde curente
- standarde de baza:
- standarde normale:
9. Ce reprezinta analiza abaterilor?


Analiza abaterilor reprezinta procesul de detaliere a costurilor si profiturilor
efective si standard n partile lor componente.
10. Cum poate fi definit pretul cesiunilor interne?

Pretul cesiunilor interne poate fi definit ca fiind pretul la care se realizeaza
tranzactiile intre unitati, sectii sau centre in cadrul aceluiasi ansamblu economic.
Decupajul intreprinderii in unitati, sectii sau centre, trebuie sa corespunda atat
unei partajari a responsabilitatilor, cat si logicii industriale a intreprinderii in
cauza. El trebuie sa permita motivarea indivizilor precum si controlul
performantelor lor.