Sunteți pe pagina 1din 20

CAPITOLUL III

Mentenanta de baza
Mentenanta de baza reprezinta lucrarile de intretinere care se realizeaza dupa ce
aeronava este scoasa din operare. In timpul lucrarilor efectuate la baza aeronava este
imobilizata la sol deoarece lucrarile efectuate au o durata de timp cuprinsa intre 15-60 de
zile, depinde de tipul lucrarii.
Deasemenea intretinerea de baza cuprinde si etapele de receptie si verificare a
sculelor si pieselor de schimb. In cele ce urmeaza vor fi prezentate procedurile specifice
acestui tip de mentenanta din cadrul companiei Carpatair.
3.1. Receptia / inspectia componentelor si materialelor pentru
aeronae proenite de la contractantii e!terni
3.1.1 Introducere
Toate componentele si materialele pentru aeronave, echipamentele si sculele
furnizate catre Carpatair sunt supuse inspectiei la intrare in companie pentru a determina
standardul de calitate si daca sunt in conformitate cu cerintele impuse. Toate
componentele declarate apte de a fi folosite pe aeronave !avionabile"# si materialele
acceptate sunt identificate corespunzator prin etichetare$lotizare si sunt depozitate pentru
a fi folosite in activitatea de intretinere.
In scopul clarificari prevederilor acestei proceduri se au in vedere urmatoarele
definitii si clasificari ale componentelor si materialelor.
Componente si materiale pentru aeronave
Cuprinde cate%oria componentelor$echipamentelor aeronavei, pieselor de schimb
si materialelor utilizate la mentinerea acestuia in stare de functionare. &le sunt clasificate
in urmatoarele subcate%orii '()*#+
- Rotabile/reparabile: componente reparabile cu durata de functionare e%ala$mai mica
dec,t resursa aeronavei-
- Consumabile: cu subcate%oriile+
- .iese standardizate '/, (*, /'*#-
- 0arnituri, filtre, becuri etc.-
- Expandabile: materiale care in procesul de intretinere sau operare a aeronavei se
consuma cum ar fi+ lubrifianti, etansanti, adezivi, materiale de protectie la coroziune,
s,rma de si%urantare etc-
3.1.". Mod de lucru
Toate componentele, materialele, echipamentele si sculele necesare pentru
intretinerea aeronavei sunt provenite din surse aprobate. .asul urmator este de a
determina starea tuturor articolelor primite.
1eceptia componetelor, materialelor, echipamentelor si sculelor pentru aeronave
se face in conformitate cu .art 2 135.'.34 'cceptarea componentelor de aeronave.
) atentie deosebita trebuie acordata receptiei componentelor cu viata limitata,
componentelor afectate de aplicarea Directivelor de /avi%abilitate si celor din cate%oria
!Critical Desi%n Confi%uration Control 5imitation" receptie care se efectueaza in
conformitate cu cerintele '(C. 135.'.34b# analizandu-se cu atentie specificatiile din
rubrica 14 a certificatului &'*' 6orm )ne care insoteste componentul.
Inspectorul de receptie poate solicita informatii suplimentare referitoare la
conformarea componentului din aceasta cate%orie cu un standard aprobat si nu valideaza
receptia pana cand nu se asi%ura ca acesta este conform cu standardul ca referinta poate
folosi I.C sau orice alte date aprobate#.
1eceptia la primirea componentelor, materialelor, echipamentelor si sculelor are
urmatoarea secventa+
Inspectie initiala
Inspectia initiala este e7ecutata de personalul autorizat din ma%azine D6-D('#,
care va controla daca+
- Componentele si materialele, echipamentele si sculele sunt conforme cantitativ si
calitativ cu documentatia de insotire-
- Componentele, materialele, echipamentele si sculele sunt in stare buna de pastrare-
- /u sunt deteriorari evidente la ambala8 sau continut-
- /u sunt depasite date de e7pirare$valabilitate-
- Componentele noi rotabile, reparabile, echipamentele si sculele au fost livrate si stocate
corespunzator si documentatia de insotire este completa-
- Documentatia de insotire este corespunzatoare si$sau etichetele de identificare sunt
furnizate in conformitate cu comanda-
- Documentele de atestare a calitatii sunt cele aprobate conform cerintelor impuse+
- .entru componentele$echipamentele aeronave fabricate in tarile &'*'
9''#$6''+ Certificate de punere in seviciu conform cerintelor &'*'9''#$6''
&'*' 6orm )ne, 6'' 6orm :1;0- ;#-
- .entru componentele$echipamentele aeronave fabricate in tari non-
&'*'9''#$6''+ Certificate calitate$conformitate emise fabricant sau de statia de
reparatie a aeronavei sau componentelor de aeronava-
Inspectie suplimentara
C,nd rotabilele, reparabilele, echipamentele si sculele au fost intretinute intr-o
or%anizatie de intretinere$reparatii DT-D5( trebuie sa fieinformat de catre D6-D('
pentru a decide inspectiile ulterioare inspectie e7tinsa la receptie#, in urmatoarele
conditii+
- 'u fost e7ecutate reparatii ma8ore, modificari ma8ore sau )< la motoare, elici sau '.=-
- )rice neconcordante tehnice intre Comanda de reparatie Carpatair si documentele
or%anizatiei de reparatii cerintele din comanda nu a fost respectate, 'D-uri sau *>-uri nu
au fost aplicate etc.#-
- )r%anizatia de reparatie nu a verificat reclamatiile Carpatair-
- Comanda de reparatie a indicat o inspectie e7tinsa la receptie-
- Toate echipamentele si sculele dupa calibrare-
- &chipamente si scule noi-
- *unt necesare analize suplimentare in laboratoare autorizate.
Inspectia suplimentara la receptie este efectuata de catre personalul cu drept de
certificare si in conformitate cu procedura de inspectie suplimentara a DT-D5($DT-
D>( din (anualul de proceduri dezvoltatoare, determin,nd daca este cazul, statutul
modificarilor, al aplicarii 'D-urilor si *>-urilor. Dupa inspectia suplimentara la receptie,
unitatea produsul# si documentele corespunzatoare inclusiv eticheta
!'vionabil$/eavionabil" semnata corespunzator sunt trimise la depozite.
Inre%istrarile sunt facute de+
- .ersonalul de inspectie de la ma%azie pe etichetele !'vionabil$neavionabil" 2 6ormular
?1. 405-
- .ersonalul de inspectie de la ma%azie in inre%istrarile pe calculator in sistemul '()*
pentru inspectiile la receptie, cu alocarea numarului de lot ?1. cartela de evidenta a
stocului 6isa de ma%azie 26ormular ?1. 403#.
In conformitate cu acest capitol, trasabilitatea si identificarea componentelor
aeronavei, materialelor, echipamentelor si sculelor in cadrul Carpatair este efectuata prin+
- /umarul de lot alocat in timpul inspectiei la intrare pentru componentele neserializate
sau
- /umarul de serie al etichetei !'vionabil$neavionabil" alocata in %eneral componentelor
serializate.
NOTA: Eliberarea unei etichete Avionabil/neavionabil nu inseamna ca piesa
respectiva nu are si un numar de lot alocat.
Componentele, materialele, echipamentele si sculele sunt controlate pentru
aplicarea corecta a etichetelor si trimise la ma%azie pentru depozitare.
NOTA: Componentele, echipamentele si sculele sunt depozitate att cu documentele de
punere in serviciu emise deproducatorul/statia de reparare ct si cu eticheta
Avionabil/eavionabil !daca este aplicabila".
In cazul aparitiei unor deficiente repetabile la un anumit furnizor, D6-D(' si
DT-D5($DT-D>( vor informa D@, care va decide daca este necesar ca furnizorul sa fie
auditat.
3.1.3 Responsabilitati
D6-D(' pentru inspectia la receptie si inre%istrari corecte pe etichetele
!'vionabil$/eavionabil" si inre%istrari pe calculator.
DT-D5($DT-D>( pentru inspectii suplimentare la receptie.
D6-D(' si DT-D5($DT-D>( pentru informarea D@ cu referire la deficiente
repetabile.
D@ pentru monitorizarea furnizorilor.
;.1. Dia%rama de flu7 a procesului de receptia pentru piese si echipamente in ma%azia tehnica
3.". Remedierea de#ectelor depistate in timpul intretinerii de baza
3.".1. Introducere
'ctivitatile efectuate de )r%anizatia de Intretinere Carpatair sunt in conformitate ce
domeniul de autorizare si 5ista de Capabilitati Carpatair. Defectele inre%istrate de
operator inainte de transefarea aeronavei la or%anizatia de intretinere vor fi incluse in
comanda de lucru pachetul documentelor de lucru pentru lucrarile de intretinere
comandate#. Defectele constatate dupa efectuarea zborului tehnic de receptie se transfera
catre )r%anizatia de Intretinere Carpatair printr-o comanda suplimentara.
3.".". Mod de lucru
Defectele transferate de operator conform para%rafului anterior# sau cele
constatate in timpul intretinerii efectuate de )r%anizatia de Intretinere Carpatair sunt
inre%istrate pe documentele de lucru Carpatair A)#. .entru a identifica usor aceste
documente emise pentru defectele transferate de operator,numerele acestor A) se
inre%istreaza si pe documentul prin care operatorul a transferat defectele la )r%anizatia de
Intretinere Carpatair indiferent de forma acestui document.
A) este deschis de catre personal calificat , care pe lan%a datele de identificare
;5C#, trebuie sa descrie defectul clar si complet, inscriind referiri la cerintele$para%rafele
din manuale care nu sunt respectate.
.entru a asi%ura le%atura dintre lucrarea in timpul careia s-a identificat defectul si
A) emis pentru acel defect, numarul A) va fi inscris in coloana de inspectie sau
findin%# a documentului care defineste lucrarea tasB-card sau orice alt document folosit#.
.ersonalul tehnic calificat tehnolo%ii# stabilesc actiunile care trebuie efectuate pentru
rectificarea defectului, materialele necesare daca este cazul# si manopera necesara apoi
prezinta documentul de lucru A) clientului pentru aceptarea defectului si a costurilor de
rectificare.
'ctiunea$actiunile indicate pentru rectificare trebuie sa fie conforme
cu documentatia tehnica de intretinere aplicabila. Daca un defect necesita e7tinderea
investi%atiei si$sau actiuni ample de remediere, tehnolo%ii vor emite documente de lucru
suplimentare pentru aceste actiuni avand in vedere si limitele pentru care or%anizatia este
autorizata sa efectueze lucrari de intretinere. Daca operatorul$proprietarul nu accepta
rectificarea unor defecte care - din punctul de vedere al personalului de certificare -
afecteaza navi%abilitatea aeronavei$componentului, )r%anizatia de Intretinere Carpatair
/= C' &(IT& D)C=(&/T&5& D& .=/&1& I/ *&1CICI= *I C' I/6)1('
'=T)1IT'T&' '&1)/'=TIC' care a inmatriculat aeronava. In astfel de cazuri
operatorul$proprietarul este responsabil pentru nerectificarea defectelor respective.
Toate documentele emise de si circulate in cadrul )r%anizatie de Intretinere
pentru defecte constatate pe durata intretinerii vor fi incluse in pachetul de documente
care vor fi transmise clientului$operatorului care le poate folosi pentru a analiza
implicatiile acestor defecte asupra pro%ramului de intretinere#.
3.".3. Procedura de punere in sericiu
Certificatul de punere in serviciu C1*# este declaratia prin care se certifica
finalizarea satisfacatoare a lucrarilor de intretinere e7ecutate in conformitate cu metodele
prescrise de catre producator si cerintele aviatice in vi%oare.
C1* trebuie sa fie completat si semnat de o persoana calificata si autorizata, care certifica
faptul ca lucrarile de intretinere au fost e7ecutate complet intr-o maniera satisfacatoare si
in conformitate cu procedurile si re%lementarile aprobate.
3.".$. Mod de lucru
Certificatul de punere in serviciu al Carpatair
Dupa e7ecutia oricarei lucrari de intretinere de baza$linie asupra unei aeronave
sau a unui component in limitele autorizarii acordate de ''C1#, se va emite un
certificat de punere in serviciu in numele )r%anizatiei de Intretinere Carpatair, de un
membru al personalului de certificare care este autorizat pentru aceasta si care va
completa formularele de repunere in serviciu.
Certificatul de punere in serviciu se emite dupa ce persoana autorizata, actionand
ca personal de certificare, este satisfacuta ca toate lucrarile impuse pentru intretinerea
aeronavei$componentului, rectificarea defectelor, modificarile si inspectiile speciale au
fost e7ecutate in conformitate cu documentatia aprobata si cu cerintele .art 2 135 si ale
prezentului ?1.-()& 1.
Certificarea lucrarilor de intretinere$reparatie$modificare in documentele
articolului confirma ca articolul indeplineste conditiile de nai%abilitate din punct de
edere al lucrarilor e#ectuate.
Certificatul de punere in serviciu se emite dupa ce personalul de certificare
efectueaza un control final al pachetului de lucrari. .ersonalul care semneaza C1* se
asi%ura ca+
- Toate comenzile de lucrari de intretinere, sau documentatia de intretinere similara sunt
complete si$sau am,nate corespunzator c,nd este cazul-
- 'T5 a fost analizat pentru articole !deschise" si au fost remediate corespunzator-
- 'rticole ce pot afecta navi%abilitatea sunt am,nate in conformitate cu (&5 operatorului
si nu sunt in contradictie-
- .achetul de lucrari este complet-
- 'eronava poate fi pusa in serviciu.
5ucrarile de intretinere incluse intr-un document de lucru tasB card &),etc.# vor
fi certificate pentru punere in serviciu I(&DI'T dupa e7ecutia lor si inchiderea
documentului respectiv, nu dupa e7ecutia tuturor lucrarilor de intretinere incluse in
documentele pachetului de lucrari.
Declaratia de punere in serviciu din C1* are urmatorul continut+
Se certifica faptul ca, daca nu este alfel specificat lucrarea
mentionata si descrisa a fost efectuata in conformitate cu
Part 145 iar in ceea ce priveste lucrarea efectuata, aeronava
este considerata apt pentru punerea in serviciu .
=rmeaza numele, numarul autorizatiei interne, semnatura si stampila, locatia unde
a fost emisa declaratia de punere in serviciu si data in anumite cazuri, cand spatiul din
documentul respectiv este foarte redus, se poate folosi declaratia prescurtata+ !#unere in
serviciu con$orm #art % &'(.A.()"#
C)/T1)5=5 6I/'5 I/'I/T& D& .=/&1&' I/ *&1CICI=
Dupa e7ecutia oricaror lucrari de intretinere de la rectificare defecte pana la un
pachet complet de lucrari#, un membru al personalului de certificare va efectua un control
final, in urma caruia va decide daca sa emita sau nu certificatul de punere in serviciu.
.ersonalul de certificare trebuie sa se asi%ure ca produsul
satisface cerintele de navi%abilitate din punct de vedere al lucrarilor e7ecutate. in acest
scop, acesta va verifica urmatoarele aspecte+
a& documentele pachetului de lucrari-
b& sunt indeplinite cerintele Directivelor de /avi%abilitate aplicabile.
c& documentele care trebuie furnizate operatorului$proprietarului sunt intocmite si contin
inre%istrarile necesare.
d& (anualul de Dbor al aeronavei este revizuit corespunzator in urma oricarei modificari,
iar dia%ramele de cantarire si centrare au fost amendate daca lucrarile de intretinere
e7ecutate face necesar acest lucru#.
e& 5ucrarile le%ate de rectificarea defectelor si nee7ecutate intrucat
operatorul$proprietarul nu a fost de acord cu rectificarea acestor defecte# nu afecteaza
navi%abilitatea produsului.
In timpul acestui control final, persoana ce actioneaza ca personal de certificare
va revedea toate documentele de lucru A), &), etc# pentru a verifica faptul ca sunt
inchise certificate pentru punere in serviciu#. Daca se folosesc tasB card-uri 8ob card-
uri# furnizate de operator$proprietar si acesteanu au spatiul necesar pentru declaratia de
certificare, aceasta declaratie va fi adau%ata prin stampila.
) atentie deosebita trebuie acordata controlului lucrarilor de intretinere planificate
si neplanificate e7ecutate la sistemul de combustibil si calsificate ca !Critical Desi%n
Confi%uration Control 5imitation, CDCC5" si inainte de repunerea in serviciu a
aeronavei inre%istrarile de intretinere trebuie sa reflecte ca, confi%uratia corecta este
mentinuta si asi%urata. Toate aceste tasB-uri se marcheaza pentru trasabilitate cu
!CDCC5 tasB".
Cand o persoana de certificare trebuie sa certifice un document pentru o operatie
specializata probe motoare, teste sisteme, etc# si aprobarile sale nu acopera acel tip de
operatie, ea trebuie sa verifice ca operatia a fost e7ecutata$inspectata de personal aprobat
si ca documentul include inre%istrarile necesare pentru a dovedi acest lucru certificare
operatii de inspector aprobat#.
C&1TI6IC'1&' .=/&1II I/ *&1CICI= .&/T1= '&1)/'C&
Certificarea punerii in serviciu a unei aeronave se face prin urmatoarele
inre%istrari$documente+
a& Certificatul de punere in serviciu, ref 6orm ?1.-46; care include declaratia de
punere in serviciu#-
b& o copie a documentelor din pachetul de lucrari care descriu lucrarile e7ecutate-
c& emiterea <I5$DI5 5ista Defectelor 'manate#.
Completarea Certificatului de punere in *erviciu, ref. 6orm ?1. 46; acestuia este
autoe7plicativa.
Instalarea componentelor intretinute la alte or%anizatii aprobate sau in atelierele
Carpatair# pe aeronavele intretinute se certifica prin+
- certificare$stampilare de un membru al personalului de certificare a operatiilor din
A)$&) care impun instalarea acestor componente.
- declaratie de punere in serviciu tiparita sau adau%ata prin stampila# pe aceste
documente.
C&1TI6IC'1&' .=/&1II I/ *&1CICI= .&/T1= C)(.)/&/T&
5a Incheierea oricarei lucrari de reparatie capitala$reparatie$ modificare efectuate
asupra unui component de aviatie in atelierele or%anizatiei in limitele autorizarii detinute
de )r%anizatia de Intretinere Carpatair# pentru o alta or%anizatie, se va emite si transmite
clientului impreuna cu componentul# un Certi$icat de #unere in *erviciu tip &'*' 6orm
)ne, pentru a certifica punerea in serviciu a componentului.
.revederea para%rafului anterior este aplicabila si pentru componentele intretinute
de )r%anizatia de Intretinere Carpatair si pastrate in ma%azie in scopul folosirii lor de
)r%anizatia de Intretinere Carpatair# daca destinatia acestora este schimbata si
componentele respective se livreaza unei alte or%anizatii.
Certificatul &'*' 6orm )ne pentru punerea in serviciu a componentelor se
completeaza si semneaza de un membru al personalului de certificare autorizat pentru
intretinerea componentului respectiv. Completarea acestuia se face conform 'pendi7 I
din .art 135.
Desi nu este obli%atorie emiterea unui certificat EA*A +orm ,ne pentru
componentele intretinute in atelierele or%anizatiei in scopul instalarii lor pe aeronavele
aflate in intretinere in Carpatair punerea in serviciu a componentelor se face prin
certificarea documentelor de lucru A)$&) incluse in pachetul de lucrari al fiecarui
component# din motive de trasabilitate se emite Certifcat &'*' 6orm )ne pentru toate
componentele intretinute in or%anizatie.
.=/&1& I/ *&1CICI= D=.' I/T1&TI/&1& I/C)(.5&T'
Daca, indiferent de motiv, nu este posibila e7ecutarea in intre%ime a
instructiunilor de lucru, acest lucru trebuie raportat operatorului avionului, care poate
decide - in limitele procedurale stabilite intre operator si 'utoritatea 'eronautica
/ationala a operatorului - amanarea acestor lucrari incomplete. 'ceasta amanare trebuie
mentionata in certificatul de punere in serviciu, identificand autoritatea care a admis
amanarea respectiva.
Defectele identificate in timpul lucrarilor de intretinere vor fi communicate
operatorului aeronavei pe lista defectelor amanate <I5$DI5 care, in functie de autoritatea
procedurala acordata de 'utoritatea 'eronautica /ationala a operatorului, poate decide
ca rectificarea anumitor defecte sa fie amanata. Certificatul de punere in serviciu trebuie
sa identifice defectele nerectificate si sa mentioneze autoritatea operatorului pentru
aceasta actiune.
Daca )r%anizatia de Intretinere Carpatair constata ca instructiunile de lucru sunt
incomplete, trebuie informat operatorul avionului in vederea rezolvarii situatiei create.
Daca defectul constatat este considerat un risc serios pentru si%uranta zborului, nu
se va emite un Certificat de .unere in *erviciu pana nu se rectifica defectul respectiv.
Daca un operator nu este de acord cu rectificarea unui defect care implica un risc
important, )r%anizatia de Intretinere Carpatair va informa imediat ''C1 , care va
contacta 'utoritatea 'eronautica /ationala a operatorului in astfel de cazuri se poate
folosi ca %hid procedura din -ea$let no &., /AA Administrative 0 1uidance 2aterial,
*ection 34o, #art 5#. &7emple de defecte ce implica un risc serios pentru si%uranta
aeronavei pot fi fisuri semnificative, deformari, coroziuni si deteriorari$cedari ale
structurii primare, cat si orice constatare de arsuri sau functionare cu arc electric, scur%eri
semnificative de fluide si orice cedare totala a unui sistem care poate afecta operarea in
zbor.
3.3. Returnarea la ma%azie a componentelor de aeronaa de#ecte
3.3.1. Introducere
.rezenta procedura descrie cum sunt procesate componentele care sunt
considerate neavionabile.
*tabileste de asemenea sistemul privind identificarea si trasabilitatea
componentelor cu etichete corespunzatoare codificate pe culori c,t si inre%istrarile
privind miscarile componentelor si limitele, de la demontare p,na la reinstalare.
*istemul de etichetare al Carpatair consta din urmatoarele tipuri de etichete+
- &ticheta !'vionabil$neavionabil", 6orm ?1. 405-
- &ticheta !1espins", 6orm ?1. 406-
- &ticheta de Identificare, 6orm ?1. 4:4-
- &ticheta carantina, 6orm ?1. 4:3
&ticheta !'vionabil$neavionabil"
Identifica at,t componentele avionabile c,t si cele neavionabile inseriate. &ticheta
are doua zone de completare+
- Dona rezervata componentului avionabil si
- Dona rezervata datelor de montare$demontare in care sunt incluse si datele
componentului demontat de pe aeronava.
&ticheta consta in din patru copii suprapuse+
- Copia verde+ insoteste componentul avionabil apoi este atasata A)-
- Copia alba+ insoteste documentele de livrare-
- Copia %albena+ se ataseaza A) si
- Copia rosie+ insoteste componentul neavionabil.
&ticheta !1espins" culoare rosie#
Identifica componentele respinse in functie de dispozitia finala.
Completarea acesteia este autoe7plicativa.
&ticheta !IdentificareEEculoare alba#
Identifica componentele demontate in timpul lucrarilor de intretinere.
Completarea acesteia este autoe7plicativa.
&ticheta !Carantina" culoare rosie#
Identifica componentele introduse in carantina pana decizia finala.
Completarea acesteia este autoe7plicativa.
3.3.". Mod de lucru
(anipularea componentelor defecte
Daca un component este considerat ca neavionabil, se aplica procedura corespunzatoare
din manualul de intretinere pentru a indeparta componentul din serviciu- personalul de
certificare completeaza zona corespunzatoare datelor de montare$ demontare si detaseaza
copia verde si %albena. Copia rosie este atasata componentului considerat neavionabil iar
copia verde si cea %albena sunt atasata A). .iesa neavionabila cu eticheta rosie atasata
este trimisa de catre persoana de certificare pentru depozitare in ma%azie, in zona de
carantina. (ana%erul (a%azii(-DT-D('# se asi%ura ca e7ista un dosar cu evidenta
intrarilor$iesirilor pieselor, sub controlul Centrului de Documentatie, si ca personalul din
subordine a inteles obli%ativitatea utilizarii acestuia. .ersonalul de la ma%azie este obli%at
sa consemneze in dosarul cu intrari$iesiri orice miscare a componentelor defecte si s-a
certifice prin semnatura primirea unei componente defecte. .ersoana care preda o
componenta defecta la ma%azie trebuie sa se asi%ure ca acesta a fost inre%istrata in
re%istru de intrari$iesiri.
DT-D&. emite documentatia ceruta pentru a fi inaintata la DT-D5C iar DT-D5C
verifica 8ustificarea reclamatiilor. Comitetul de luarea deciziei privind reparatia format
din (-DT-D&., (-DT-D5(, (-DT-D>( si (-DT-D5C sau dele%atii acestora decid
care componente sunt trimise la or%anizatiile autorizate pentru intretinere si care
sunt rebutate. DT-D5C emite o comanda de aprovizionare pentru fiecare component
rebutat si administreaza trimiterea componentelor la statiile de reparatii.
;.4. Dia%rama flu7 pentru sistemul de trasabilitate a componentelor
3.$. Procedurile speci#ice de intretinere
3.$.1. Introducere
Descrie urmatoarele proceduri+
- Tractarea$pozitionarea aeronavei-
- 1ula8ul aeronavei-
- .ornirea si functionarea la sol a motoarelor-
- .resurizarea aeronavei
3.$.". Mod de lucru
Tractarea$pozitionarea aeronavei
Tractarea si pozitionarea aeronavei se face in conformitate prevederile
(anualului de Intretinere al aeronavei '((# si cu cerintele operationale.
.e durata tractarii motoarele aeronavei sunt oprite, vizibilitatea este adecvata iar
viteza ma7ima de tractare nu trebuie sa depaseasca 5 Bm$ora.
C,nd se tracteaza o aeronava se au in vedere limitarile privind bracarea 8ambei de
bot si ca toate sistemele necesare pentru tractare sa fie operationale.
/umai personalul calificat este autorizat sa tracteze aeronava. &l trebuie sa fie
familiarizat cu procedurile particulare pentru tipul de aeronava, inainte de a e7ecuta
tractarea.
1ularea aeronavei
In timpul rula8ului unei aeronave trebuie sa nu se depaseasca limitarile
operationale impuse. Toate sistemele cerute pentru rulare trebuie sa fie operationale.
/umai personalul calificat si autorizat are permisiunea de a rula aeronava. &l trebuie sa
fie familiarizat cu procedurile particulare impuse de '6( inainte de a efectua rularea
aeronavei.
.ornirea si functionarea la sol a motoarelor
*copul principal al incercarii motoarelor la sol este de a verifica performantele si
inte%ritatea mecanica si de a identifica un defect sau de a confirma remedierea defectului,
in timpul procesului de intretinere$depanare. Incercarile la sol ale motoarelor sunt
esentiale dupa o inlocuire nepro%ramata a motorului, in timp ce incercarea planificata la
sol nu este ceruta in mod necesar. 'ceasta poate fi in cazul in care operarea p,na la
siinclusiv ultimul zbor a fost satisfacatoare fapt ce poate fi considerat ca o autorizare sau
acceptare pentru urmatorul zbor. In anumite situatii, aceasta este confirmat prin controale
specifice e7ecutate pe durata zborului in re%im de croaziera, ori la apropiere si, desi%ur,
prin citirea si inre%istrarea parametrilor de functionare a motoarelor pe timpul zborului.
Din motive economice si din cauza problemelor de z%omot, pornirea si
functionarea la sol a motoarelor va fi c,t mai limitata posibil si de dorit pe timp de zi,
urmare a urmatoarelor lucrari+
- Inlocuirea motorului$elicei-
- Depanare 2 verificarea sistemelor aeronavei si
- )ri de c,te ori '(($C(( solicita acest lucru, in urma unor lucrari specifice.
5a pornirea si functionarea la sol a motoarelor se vor respecta cerintele impuse de
'((, '6( si alte proceduri tehnice si operationale in vi%oare.
.ornirea si functionarea la sol a motoarelor poate fi e7ecutata numai de personal
instruit si aprobat pentru aceste activitati vezi procedura ref. ?1.-.1 40F pentru
aeronavele *''> ;30 si *''> 4000, pentru aeronava 6oBBer F0$100 personalul fiind
instruit in simulator#. /umarul minimG de persoane necesare pentru aceasta actiune este
de ; trei#+ doua in cabina si una in e7teriorul aeronavei. .ersoana care e7ecuta operatiile
va ocupa scaunul din st,n%a in cabina de pilota8 fiind suprave%heata de cea situata pe
scaunul din dreapta. .ersoana aflata la sol este in le%atura cu cele din cabina si
suprave%heaza zona din 8urul aeronavei, in mod special comportarea motorului, fiind %ata
sa intervina in caz de necesitate. Inainte de e7ecutarea pornirii motorului la sol, trebuie
luate in considerare anumite precautii si proceduri pentru a preveni deteriorarea
motorului, aeronavei sau ranirea personalul+
- Curatenia zonei-
- .ozitionarea corecta a aeronavei fata de directia v,ntului, alte aeronave, cladiri-
- 'mplasarea corecta a calelor la roti-
- 'mplasarea utila8elor si a scarilor la o distanta si%ura fata de aeronava-
- Demontarea barei de tractare si indepartarea acesteia-
- .rezenta mi8loacelor de stin%ere a incendiilor-
- /ici o persoana neimplicata nu se afla in zona aeronavei-
- &ste obtinuta aprobarea de pornire a motoarelor de la or%anele de control al traficului
aerian daca este cazul#.
In faza de e7ecutare a pornirii echipa se va asi%ura ca+
- 6r,na de parcare este actionata
- =sile aeronavei sunt inchise-
- 5uminile anticoliziune sunt cuplate-
- &ste realizata intercomunicatia intre cabina si sol-
- Inre%istratorul de date de zbor daca e7ista# este cuplat-
- *e vor respecta limitarile privind functionarea la sol a motoarelor impuse de '(( si de
'6(-
- .ersoanele care e7ecuta aceasta operatie nu parasesc cabina de pilota8 si respectiv locul
de la sol p,na nu se asi%ura ca motorul a fost oprit re%ulamentar.
.resurizarea aeronavei
.resurizarea aeronavei se face atunci cand documentatia aplicabila o impune sau
pentru verificarea daca un defect a fost remediat+
- Dupa repararea sau inlocuirea unui panou de invelis al cabinei presurizate-
- Dupa remedierea unui defect al sistemului de presurizare a cabinei-
'ceasta operatie se e7ecuta in conformitate cu '(( si '6(. Toate sistemele de
presurizare ale aeronavei trebuie sa fie operationale iar limitele operationale nu trebuie
depasite.
/umai personalul calificat este autorizat de a e7ecuta presurizarea aeronavei. &l
trebuie sa fie familiarizat cu procedurile particulare pentru tipul de aeronava inainte de a
e7ecuta presurizarea.
3.'. Procedurile de detectare si recti#icare a erorilor de intretinere
3.'.1. Introducere
Contine procedura de detectare si rectificare a erorilor facute in cursul e7ecutarii
lucrarilor de intretinere.
&roarea constituie o actiune sau decizie neintentionata care implica devierea de la
un standard acceptat. &a se manifesta in intretinere prin cedarea neintentionata a
sistemului$ componentului. &rorile se pot clasifica in+
- /e%li8ente-
- )misiuni-
- 0reseli.
&7istenta unui sistem intern bine definit care sa poata detecta
erorile de intretinere si sa intelea%a motivul$cauzele care le-au %enerat pentru a lua
masurile si actiunile corective necesare pentru evitarea aparitiei ulterioare este esential
pentru orice or%anizatie de intretinere. 'cest sistem permite or%anizatiei sa poata invata
in mod constructiv din propriile %reseli astfel incat ele sa nu se mai produca. /umeroase
rapoarte de accidente si incidente petrecute in aviatie vorbesc despre e7istenta in stare
latenta a factorilor care au condus la aceste accidente, insa or%anizatia fie nu a fost
constienta de e7istenta lor, fie nu a luat masurile corespunzatoare.
*istemul de mana%ment al erorilor in domeniul intretineri trebuie+
- sa creeze un mediu in care in care erorile si problemele sa fie raportate liber, fara sa
e7iste teama unor masuri disciplinare impotriva celui care face aceasta raportare-
- sa asi%ure un sistem fiabil de raportare si inre%istrare a erorilor si problemelor-
- sa investi%heze problemele pentru a determina cauzele de baza-
- sa asi%ure personalului de conducere informatiile necesare care sa-i a8ute pe acestia sa ia
masurile necesare a solutiona si ontrola cauzele.
entru ca acest sistem sa functioneze este foarte important ca ersonalul de
conducere sa casti%e increderea an%a8atilor, a caror cooperare ste esentiala pentru
investi%area accidentelor si determinarea cauzelor rincipale.
In conte7tul mana%ementului erorilor se considera ca orice misiune nepremeditata
sau intamplatoare nu trebuie sa atra%a dupa sineH suri disciplinare, insa lipsa de
profesionalism da.
radul de culpabilitate variaza in functie de circumstantele dentificate in urma
investi%atiilor,orice masura luata de or%anizatie trebuind a fi pe o scala pornind de la
masuri corective minore pana la demiterea ersoanei in cauza.
In termeni %enerali, e7ista trei niveluri de actiune pe care factorii de ecizie le pot
urma pentru a respecta recomadarile le%ate de si%uranta+
1# primul nivel de actiune 2 eliminarea pericolului, prevenind astfel un ccident viitor-
4# al doilea nivel de actiune - acceptarea pericolului identificat si odificarea sistemul
pentru a tolera eroarea umana si pentru a educe posibilitatea aparitiei acestuia-
;# al treilea nivel de actiune - atat acceptarea faptului ca pericolul nu oate fi nici eliminat
nivel 1# nici controlat nivel 4# si educarea ersonalului sa-l accepte- ctiunile tipice includ
modificari in selectarea personalului, instruire personalului, suprave%here, evaluarea
competentei personalului, marirea numarului sau adau%area avertismentelor si orice alte
modificari ce pot impiedica personalul sa faca aceleasi %reseli.
'ctiunile de nivelul ; nu trebuie luate in detrimentul celor de nivelul 1 sau 4
intrucat este imposibil a anticipa toate tipurile de eroare umana. *istemul trebuie sa
identifice, sa tolereze, sa controleze si sa corecteze eroarea umana.
'tata timp cat sunt implicati oameni sistemul trebuie proiectat incat sa poata tolera
intrea%a %ama a comportamentul uman EEnormalEE, inclusiv EEanormalitatileEE.
Controlul erorilor umane implica doua abordari diferite. .e de o parte este necesar sa se
reduca aparitia erorilor prin+
a# asi%urarea unui nivel ridicat de competenta a personalului-
b# planificarea comenzilor de lucru astfel incat sa se adapteze caracteristicilor umane-
c# asi%urarea unui mediu de lucru corespunzator reducerea z%omotului, a vibratiilor, a
temperaturilor e7cesive si a altor conditii stresante#-
d# asi%urarea intre%ului suport lo%istic scule, echipamente de lucru, documentatie de
e7ecutie, proceduri specifice....#-
e# cresterea cooperarii si comunicarii in cadrul or%anizatiei.
Cea de-a doua cale de control a erorii umane este reducerea consecintelor erorilor
ramase prin monitorizare si cooperare.
'cest sistem de mana%ement al erorilor trebuie sa cuprinda+
a# masuri de reducere a vulnerabilitatii unor anumite lucrari sau elemente ale unor lucrari-
b# masuri pentru a descoperi, evalua si apoi limita factorii favorizanti aparitiei erorilor la
locul de munca-
c# masuri de determinare a factorilor or%anizationali care favorizeaza factori ce produc
erori-
d# masuri pentru imbunatatirea modului de detectare a erorilor-
e# masuri de crestere a tolerantei la erori in cadrul locului de munca sau sistemului-
f# masuri de evidentiere a conditiilor latente pentru cei ce opereaza si conduc sistemul-
Trebuie avut in vedere si strate%iile de prevenire a erorilor de
intretinere care pot fi+
a# reducerea erorilor 2 intervine in mod direct asupra sursei erorii e7. optimizarea
accesului la un component, iluminare mai buna in locurile unde se e7ecuta lucrari,
asi%urarea unei pre%atiri mai bune a personalului de intretinere#-
b# %assirea erorilor e7. efectuarea de inspectii dupa terminarea lucrarii, verificarea
etapelor unei lucrari, efectuarea de teste functionale si operationale dupa terminarea
lucrarii#-
c# tolerarea erorilor 2 capacitatea unui
3.'.". Mod de lucru
)r%anizatia de Intretinere Carpatair a dezvoltat un sistem propriu de inre%istrare,
analiza si raportare a erorilor de intretinere in scopul prevenirii repetarii acestora.
Detectarea erorilor este realizata de orice personal tehnic din cadrul )r%anizatiei
de Intretinere Carpatair.
Trebuie precizat ca erorile detectate sunt pe tipuri de lucrare proces# nu pe tip de
aeronava.
'cestea sunt notificate (ana%erului Intretinerii la 5inie$>aza si componente si
Directorului Calitate sau persoanei desemnate de acesta pentru or%anizatia de
inntretinere#.
&roarea de intretinere este analizata impreuna cu tot personalul tehnic, se propun
actiuni corective si este desemnata persoana responsabila pentru urmarire actiuni
corective.
.ersonalul de intretinere disponibil cu e7perienta va analiza si dispune masuri
corective pentru eliminarea posibilelor urmari ale erorii comise asupra celorlalte sisteme
ale aeronavei.
Daca erorile sunt sistematice repetitive# pe o perioada determinata de timp ;
luni# se face o analiza detaliata la nivelul conducerii )r%anizatiei de Intretinere
propunandu-se actiuni corective suplimentare de e7. reinstruire personalului#
=n sistem de feedbacB permite monitorizarea finalizarii actiunilor corective
propuse, a eficientei si eficacitatii acestora..
&rorile detectate se corecteaza prin reluarea lucrarii de intretinere in sensul
e7ecutarii ei pas cu pas conform instructiunilor de intretinere. &vitarea comiterii in viitor
a acestor erori se va face prin informarea personalului de intretinere in cadrul pre%atirii
continue$recurente, cu accent pe principiile factorului uman.
3.(. Proceduri pentru plani#icarea productiei
3.(.1. Introducere
Descrie procedurile Carpatair pentru planificarea productiei.
3.(.". Mod de lucru
Carpatair 2 ca si or%anizatia de intretinere 2 asi%ura planificarea productie atat
pentru toate amplasamentele de intretinere autorizate linie, baza si componente#.
.lanificarea activitatilor de intretinere urmareste satisfacerea a doua activitati
complementare +
- planificarea in avans a lucrarilor de intretinere, pentru a se asi%ura corelarea cu alte
activitati de intretinere disponibilitatea intre%ului personal, echipament,materiale, date
de intretinere si facilitati#-
- furnizarea intre%ului suport necesar pentru+ derularea activitatii de intretinere,
or%anizarea echipelor de intretinere, a schimburilor, in vederea finalizarii lucrarilor de
intretinere fara a fi sub presiunea timpului.
*tabilirea unei modalitatii de planificare a activitatilor de intretinere trebuie sa ia
in considerare urmatoarele+
- lo%istica-
- controlul stocurilor-
- timpul pentru acomodare-
- estimare ore - manopera-
- disponibilitate ore-manopera-
- pre%atirea lucrului-
- disponibilitatea han%arului-
- conditii de mediu -
- coordonarea cu furnizorii interni si e7terni-
- planificarea tasB-carduri-lor critice in timpul perioadei cand intre%
personalul este in stare de alerta ma7ima. In conte7tul planificarii tasB-cardurilor care
impun conditii de si%uranta, suplimentartrebuie avut in vedere si limitarile performantelor
umane limitele superioare, inferioare si variatiile unor anumite aspecte ale
performantelor umane 2 de e7.ciclul circadian de 43 ore, care trebuie avut in vedere cand
se face planificarea lucrarilor si a schimburilor#. .rocedura prezinta repartizarea orelor de
e7ecutie a lucrarilor de intretinere in functie de personalul disponbil, capabilitati, volumul
de munca, stocuri e7istente, etc. in vederea rspectarii timpului planificat pentrue7ecutarea
lucrarilor, fara insa a ne%li8a impusurile le%ate de si%uranta in timpul derularii activitatii
de intretinere.
'ctivitatea de planificare este responsabilitatea *efului Compartimentului .lanificare din
cadrul Departamentului &n%ineerin% care de altfel semneaza impreuna cu (ana%erul
Intretinere la linie$(ana%erul Intretinere >aza si Componente dupa cum este aplicabil#
pro%ramul IE (an - <oursEE si suprave%heaza realizarea practica a acestei activitati.
'ceasta este realizata prin intermediul pro%ramului '()*.
'cestia efectueaza la sfarsitul fiecarei luni pentru luna care urmeaza o analiza+
- a lucrarilor A), &), etc# fata de capabilitatile or%anizatiei si manopera disponibila.
- a personalului din or%anizatie din punct de vedere al disponibilitatii# tinand cont de
persoanele indisponibile din diverse motive concedii odihna, medicale, scolarizari, etc.#
si
- a manoperei disponibila pe o luna prin inmultirea numarului de persoane disponibile cu
numarul de ore lucratoare pe o zi si numarul de zile lucratoare#.
- comparata a manoperei disponibile raportata la cea estimata pentru un pachet de lucrari,
tinand cont si de tasB-cardurile critice, limtarile prformantelor umane si de faptul ca
manopera disponibila trebuie sa fie mai mare decat cea ceruta de respectivul pachetul de
lucrari de e7. pentru un avion pachetul de lucrari IEAorB-scopulEE se refera la tasB-
cardurile, *.>.-uri si '.D.-uri, in functie de tipul de lucrari de intretinere$control care
urmeaza a se efectua la avion# pentru a evita o supraincarcare a personalului din
or%anizatie.
Cand aceasta planficare se intocmeste anticipat pe mai multe luni sau un an intre%,
se estimeaza in perspectiva volumul de lucrari corespunzator perioadei avuta in vedere
atat lucrarile planificate cat posibilele lucrari neplanificate#.
.ro%ramul se intocmeste pe un formular tip ?1.4:1 este detaliat pe luni dar
poate fi detaliat si pe zilele lucratoare din cadrul unei luni#+
.lanificarea activitatii de intretinere la linie zilnice este realizata de catre
(ana%erul Intretinerii la linie pentru toate statiile de intretinere tehnica autorizate# avand
ca baza planificarea lunara primita la sfarsitul fiecarei luni pentru luna urmatoare# de la
compartimentul .lanificare si posibilele lucrari neplanificate remediere defecte#.