Sunteți pe pagina 1din 11

CAPITOLUL II

Mentenanta de linie
Intretinerea la linie este acea intretinere care se executa inainte de zbor pentru a
se asigura ca aeronava este apta pentru zborul respectiv. In cele ce urmeaza vor fi
prezentate procedurile specifice pentru acest tip de mentenanta din cadrul companiei
Carpatair.
2.1. Controlul defectelor si defectelor preventive la intretinerea de linie
2.1.1 Introducere
Defecte care apar in timpul zborului sunt raportate de catre echipajul de
conducere in rubrica alocata din comanada de lucru (WO).
Insotitoarele de bord vor raporta defectele specifice comandantului acesta va lua decizia
daca acestea vor fi inscrise in WO sau jurnalul pentru salonul de pasageri (C!").
WO si C"! sunt singurele mijloace permise pentru raportarea defectelor de catre
echipajul de zbor sau personalul de intretinere de linie pentru inregistrarea in sistem.
Defectele constatate in timpul intretinerii de linie trebuie sa fie raportate in prima instanta
prin emiterea unei comenzi de lucru.
2.1.2. Mod de lucru
Controlul defectelor la intretinerea de linie
#ersonalul de intretinere de linie trebuie sa initieze actiuni corective
pentru oricare problema raportata WO$C!" sau defecte observate pe durata activitatilor
de intretinere de linie.
Orice actiune corectiva necesita punerea in serviciu a aeronavei prin eliberarea unui C%&.
Defecte amanate ' !ista cu defecte mentinute
(manarea unui defect este utilizata pentru a permite unei componente$sistem de a ramane
temporar inoperant si$sau defect cu conditia ca componenta$sistemul sa respecte
conditiile impuse de )*! pentru fiecare avion in parte. )otivele pentru care un defect se
amana pot fi+
, !ipsa piese de schimb necesare
, !ipsa echipamentului de testare necesar pentru identificarea cauzei
defectului sau pentru a efectua depanarea
, !ipsa de scule si$sau documentatiei de intretinere necesare
, )otive$cerintelor operationale
, %emedierea poate fi efectuata numai in cadrul intretinerii de baza
etc.
Defectele pot fi amanate numai de catre #IC si personalul de certificare calificat si
autorizat dupa ce se asigura ca deficienta nu este in detrimentul sigurantei de
zbor$navigabilitatii si numai in limite$termene permise si in conditiile specificate )*!
sau CD!.
Defectele amanate (DD$-I!) sunt in dispozitii de lucru deschise si sunt
inregistrate in ()O&. *chipajul de conducere trebuie sa fie instiintat de existenta lor. din
moment ce DD$-I! afecteaza operarea avionului. a sistemelor sale si$sau a
performantelor avionului.
/oate WO,DD$-I! sunt pastrate intr,o sectiune corespunzatoare a (/!. care
constituie !ista cu defecte mentinute (-I!). *chipajul de comanda trebuie. de asemenea.
sa fie in cunostinta de cauza de existenta lor. din momentul in care DD$-I! afecteaza
operarea avionului. sistemului si$sau performantele avionului. /otodata. echipajul are
posibilitatea sa determine statutul tehnic al defectelor amanate ale avionului inainte de
plecare.
(dministrarea defectelor amanate este realizata prin dispozitiile de lucru deschise
' copia verde. Dupa remedierea unui defect amanat. dispozitia de lucru specifica trebuie
sa fie retrasa din sectiunea (/!.
Informatiile pertinente referitoare la defectele amanate sunt disponibile urmatorului
personal+
, *chipajului de comanda prin DD$-I! aflate la bordul avionului
, De intretinere de linie prin ()O&
, D/,D*# si D0 prin ()O&.
Controlul defectelor amanate ' ()O&
DD$-I! ref. WO$(/! sunt transmise zilnic prin fax catre D/,D*#. D/,D*# trebuie sa
primeasca saptamanal copiile albe ale comenzilor de lucru deschise.
D/,D*# controleaza defectele amanate prin ()O&. (ceasta lista contine toate detaliile
pertinente din comanda de lucru. DD$-I! este analizat zilnic de catre D/,D*# si
comenzile de lucru sunt reemise$reprogramate in mod corespunzator pentru indeplinire la
data sau inainte de data limita prevazuta in functie de programul de livrare a
componentelor.
Defecte raportate la aeroporturi fara personalul de intretinere al vCarpatair sau
contractori
Defecte ce afecteaza operarea avionului. raportate pe aeroporturi unde nu este disponibil
personal de intretinere al Carpatair. trebuie sa fie raportate imediat prin fax sau telefon la
),D/,!)$D1O de catre #IC.
In functie de tipul defectului. se formeaza un grup de decizie ' )D/, !). ),D/,D!C.
D,D1O. #ilotul &ef. D,D0 si$sau un reprezentant al producatorului ' pentru a determina
in continuare ce masuri se vor lua+
, Operarea in continuare a aeronavei prin amanarea defectului (eventual)
, Deplasarea unei echipe de intretinere Carpatair$contractori in acest caz este
responsabilitatea comuna ),D/,!) si ),D/,D!C. coordonati de ),D/,!) pentru
pregatirea si executarea actiunii de depanare si remediere a defectului din punct de vedere
tehnic si logistic. incluzand punerea aeronavei in serviciu
In aceste cazuri decizia trebuie sa fie unanima.
Controlul defectelor repetate
D/,D*# are responsabilitatea monitorizarii si analizei in mod regulat a defectelor
repetate (constatari la intretinerea de linie).
*ste stabilit un sistem care asigura urmarirea defectelor repetate ce apar in timpul
intretinerii de linie sistemul se bazeaza pe rapoarte emise de ()O&.
D/,D*# analizeaza evidenta tuturor comenzilor de lucru raportata de catre
echipaj$personalul de intretinere. #entru a avea garantia ca activitatea se afla sub control
D/,D*#. se foloseste un sistem de feedbac2 care. in mod normal. este evidenta
comenzilor de lucru sau 1oaia de predare$primire schimb.
2.2. Proceduri de linie de completare a jurnalului de bord
2.2.1. Introducere
Descrie utilizarea sistemului jurnalului tehnic de bord )oldavian (irlines ((/!)
si a documentelor asociate cum ar fi+ formularele de inregistrare a orelor$ciclilor de
functionare a aeronavei$motoarelor$(#3. formularele de inregistrare a parametrilor
motoarelor si ultimul certificat valid de punere a aeronavei in serviciu.
4urnalul tehnic de bord )oldavian (irlines este un sistem care serveste la
inregistrarea defectelor sau functionarilor necorespunzatoare care au loc in timpul
operarii si inregistrarea detaliilor tuturor lucrarilor de intretinere efectuate la un anumita
aeronava. In plus. este folosit pentru inregistrarea informatiilor operationale relevante
pentru siguranta zborului si contine informatii de intretinere pe care echipajul trebuie sa
le cunoasca.
De asemenea. descrie utilizarea listelor echipamentului minim ()*!). ref. )D5,
)*!. )*! are destinatia de a permite operarea cu componente$sisteme defecte pentru o
perioada de timp limitata. pana cand repararea se poate efectua. *ste important ca aceste
reparatii sa se efectueze cu prima ocazie
ivita. /oate componentele care sunt direct implicate in mentinerea navigabilitatii continue
a aeronavei si nu sunt incluse in )*! trebuie. in mod obligatoriu. sa fie functionale '
6componente fara de care nu se poate decola7 sau 6no go item7.
2.2.2. !ecutie
3tilizarea jurnalului tehnic de bord
&istemul jurnalului tehnic de bord ((/!) al operatorului )oldavian (irlines contine
urmatoarele informatii pentru fiecare aeronava+
, Informatii despre fiecare zbor necesare pentru a asigura o siguranta continua a zborului
, Certificatul curent de punere a aeronavei in serviciu
, Declaratia curenta de intretinere definind starea intretinerii
aeronavei referitoare la data urmatoarelor lucrari planificate si acelor in afara
programului de intretinere
, /oate defectele amanate care afecteaza operarea aeronavei si
, /oate instructiunile necesare asupra aranjamentelor de intretinere.
&istemul jurnalului tehnic de bord Include+
, Observatiile si comentariile pilotului comandant (#IC) ca rezultat al operarii aeronavei+
, &tarea tehnica a aeronavei. functionarea motoarelor. elicelor. componentelor si
sistemelor. adica+ ore de zbor. aterizari. combustibil. ulei. anti$degivrare etc.
, (nomalii sau incidente care au efect asupra navigabilitatii continue
, %ezultatele verificarilor tehnice cerute de intretinere (urmarire).
, Intretinerea de baza si linie efectuata de organizatia de intretinere. in particular+
, Detalii ale actiunilor de rectificare si raspunsurile asociate cererilor si$sau remarcilor
pilotului comandant
, !ucrarile de intretinere planificate efectuate
, Data urmatoarelor lucrari de intretinere planificate
, In cazul in care este aplicabil. limitarile tehnice ale )*! si$sau informatii suplimentare
ale intretinerii.
8umai pilotii comandanti si personalul de intretinere cu drept de certificare sau
cei delegati de acestia sunt autorizati sa faca inscrieri in sistemul jurnalului de bord.
#ersoanele care fac inscrieri (descrierea reclamatiei sau actiunea de rectificare a
defectului) sunt responsabile pentru o descriere clara a reclamatiei$iilor si$sau
actiunii$iilor intreprinse. incluzand transferarea defectelor continand toate informatiile
necesare. #entru functionarea corespunzatoare a sistemului se vor respecta urmatoarele
reguli+
, /oate inscrierile se vor face numai pe original. cu pix de culoare neagra (se va scrie
suficient de apasat pentru ca literele. cifrele si semnaturile sa fie vizibile pe toate celelalte
copii). cu litere majuscule si in limba engleza
, 1iecare reclamatie trebuie sa fie inscrisa pe o foaie separata de comanda de lucru (WO).
cu exceptia alimentarii cu fluide la controlul inainte de zbor (#1I) sau a controalelor
zilnice (DC)
, /oate inscrierile trebuie sa inceapa la stanga pe primul rand si descrierea
reclamatiei$iilor si actiunii$ilor sa apara pe toate copiile
, (ctiunea trebuie sa fie semnata pe acelas WO pe care s,a facut reclamatia
, In cazul in care nu este posibila nici o actiune , operare in conformitate cu )D5)*!
sau defect amanat , se inscrie un 697 la categoria corespunzatoare si$sau un 697 la DD,
-I!. (stfel WO ramane 6deschis7.
&istemul jurnalului de bord este organizat in : (trei) sectiuni diferite+
Jurnalul de zbor, ref. MDV225
Informatiile care trebuie sa ramana la sol inainte de decolare. adica+ foaia de incarcare si
centraj. combustibil. anti$degivrare. acceptarea pilotului comandant pentru remedierea
tuturor defectelor si$sau pentru luarea la cunostinta a tuturor defectelor amanate
()D5)*!$DD,-I!). )od de utilizare+
, Originalul alb ramane la bord
, Copia albastra este scoasa de catre #IC inainte de decolare si inmanata agentului de
handling (daca nu este disponibil personalul de intretinere). (gentul de handling va
pastra copia albastra timp de ;< (zece) zile
, 1ormularele ramase la bord sunt scoase saptamanal de catre personalul de intretinere.
completate corespunzator si trimise la D/,D*# /imisoara.
NOTA: Informatiile nu necesita nici o actiune din partea intretinerii.
Date de zbor, ref. MDV226
Informatii necesare periodic. cum ar fi+ aterizarile C(/ II$III. orele de zbor. numarul de
aterizari etc. )od de utilizare+
, *chipajul inscrie numarul zborului. categoria de aterizare. aterizarile si orele dupa cum
este necesar
, Originalul alb este scos si trimis. zilnic prin fax. la D/,D*# /imisoara pentru
actualizarea orelor de zbor in sistemul computerizat ()O& prin grija personalului de
intretinere de pe statiile unde aeronava ramane peste noapte acolo unde nu exista
personal de intretinere. aceste copii sunt trimise prin grija sefului de statie. Cand toate
randurile sunt completate. formularul se inlatura de la bord si se trimite la D/,D*#
/imisoara
, Copia galbena ramane la bord timp de ;< (zece) zile pentru
urmarire de catre echipaj dupa care se inlatura din (/!.
Comanda de lucru, ref. MDV227
&erveste ca WO. cerere de urmarire (1"). defect amanat (DD,-I!). cartela de informare
("C). inspectie inainte de zbor (#1I). efectuata de echipaj sau intretinere. control zilnic
(DC). efectuat de echipaj sau intretinere. inregistrarea consumului de ulei. lichid hidraulic
etc. )od de utilizare+
, Originalul alb este scos si trimis zilnic prin fax la D/,D*# /imisoara ori de cate ori
sunt reclamatii sau )D5)*!$DD,-I!. prin grija personalului de intretinere de pe
statiile unde aeronava ramane peste noapte acolo unde nu exista personal deintretinere.
aceste copii sunt trimise prin grija sefului de statie dupa aceea sunt arhivate
corespunzator si trimise la D/,D*# /imisoara o data pe saptamana
, Copia galbena ramane la bord timp de ;< (zece) zile
, Copia albastra este inmanata. prin grija #IC. agentului de handling (daca nu este
disponibil personal de intretinere). (gentul de handling va pastra copia albastra timp de
;< (zece) zile
, Copia verde este pentru )D5)*!$DD,-I!. 1" si "C si ramane la bord cat timp este
necesar.
Comenzile de lucru (WO) sunt serializate. DC al operatorului )oldavian (irlines asigura
controlul distribuirii WO. functie de seriile alocate. pe aeronavele )oldavian (irlines.
(plicarea )*!
Procedura
"azat pe lista master a echipamentului minim ())*!) sau 6!ista sistemelor
inoperative si defecte7 a operatorului )oldvian (irlines. ref. )D5)*! (individualizat
pentru fiecare tip de aeronava a operatorului. &((" :=<. &((" ><<<. 1o22er ;<<).
%ectificarile oricaror defecte sau deteriorari care afecteaza operarea sigura. luand in
considerare prevederile )D5)*! sau lista devierilor ()D5CD!) trebuie facute la
standardele aprobate. adica+ ()). C)). WD). proceduri interne sau standarde etc.
O categorie )D5)*! impreuna cu conditiile descrise in )D5CD! pot fi identificate in
sistemul jurnalului de bord. *ste identificata de numarul componentului si decrierea din
)D5)*!$)D5CD!. !imita de timp. dupa cum este indicata in unul din documentele
aplicabile de mai sus trebuie specificata (data si ora sau orele de zbor s$sau numarul de
aterizari ramase).
Cateoriile !clasele" MDVM#$
Categoriile )*! dupa cum sunt definite in )D5)*! si aprobate de (utoritatea
(eronautica a operatorului )oldavian (irlines sunt urmatoarele+
, 6&patiu7 in coloana categoriei ' nu este obiectul vreunui intreval de
reparatie
, 6Categoria (7 ' reparatia trebuie efectuata in intervalul specificat
, 6Categoria "7 ' reparatia trebuie efectuata in intervalul a : (trei) zile sau ?> (saptezeci
si doua) de ore. excluzand ziua in care defectul$functionarea necorespunzatoare a fost
inscrisa in jurnalul de bord
, 6Categoria C7 ' reparatia trebuie efectuata in intervalul a ;< (zece) zile sau >=< (doua
sute patru zeci) de ore. excluzand ziua in care defectul$functionarea necorespunzatoare a
fost inscrisa in jurnalul de bord
, 6Categoria D7 ' reparatia trebuie efectuata in intervalul a ;>< (o suta doua zeci) zile sau
>@<< (doua mii opt sute) de ore. excluzand ziua in care defectul$functionarea
necorespunza,toare a fost inscrisa in jurnalul de bord.
#rocedurile detailate pentru amanarea unui defect. in conformitate cu )D5)*!
sunt continute in manual. #olitica Carpatair. ca organizatie de intretinere autorizata #art
;=A este de a intreprinde masurile corective pentru defectele amanate in conformitate cu
)D5)*!. cat de repede posibil. cu scopul de a mentine un nivel acceptabil de siguranta
si fiabilitate.
%plicare
Ca regula generala se va face referire la )D5)*! numai in cazurile in care repararea
sau inlocuirea sistemelor si componentelor inoperative nu poate fi efectuata fara a intarzia
decolarea. Daca un sistem sau component devine inoperativ. inainte de decolarea unei
aeronave se va proceda dupa cum urmeaza+
, (eronava decoleaza cu un numar de echipamente mai mic decat cel standard dar in
conformitate cu coloana 68umar necesar pentru decolare7 ,B trebuie facute toate
eforturile posibile de catre intretinere pentru corectarea defectului$discrepantei dupa
terminarea zborului$rilor sau cat de curand posibil. dar nu mai tarziu de termenul de timp
al definit in )D5)*!
, Daca exista situatia de a avea un numar mai mic de echipamente decat cel din coloana
68umar necesar pentru decolare7 sau aeronava tocmai a terminat o lucrare planificata
, de intretinere ,B reactivarea trebuie facuta inainte de primul zbor.
Daca. datorita problemelor cu piesele de schimb sau altele. o reparatie sau
inlocuire nu poate fi efectuata in termenul de timp al categoriei respective. in mod
exceptional. o repunere suplimentara in serviciu poate fi luata in considerare de catre o
comisie formata din reprezentantii organizatiei de intretinere Carpatair (),D/,!) si D,
D0) si reprezentantii operatorului )oldavian (irlines (),D/,!). D,D1O si D,D0).
pentru o perioada de o zi sau >= (douazeci si patru) de ore cu acceptul (utoritatii
(eronautice a operatorului. /oti membrii comisiei trebuie sa cada de acord asupra
deciziei de amanare suplimentara si nu sunt premise decizii separate. #ersonalul de
intretinere. avand ca baza decizia scrisa si semnata a acestei comisii vor inscrie in
jurnalul de bord noua data pentru reparatie si statia sub semnatura.
Procedura de urmat de catre PIC&D'(D$M daca planerea este cunoscuta si
aerona)a urmeaza sa decoleze in conformitate cu MDVM#$*
, In rubrica 6(ction7 de pe WO+ 6(ircraft dispatched iaC )D5,)*!7 ,,B se inscrie
numarul sistemului si secventei din )*!. se bifeaza+ casuta 6#irep$)aint7. 6)*!7. D.D.
(-I!) si se identifica categoria de limita de timp respectiva pe WO de asemenea. se
inscriu in rubricile 6#artnumber7. 6Description7. 6I#C %eference7. 60/D7. 6/ransfer
Due,dateE. 6/(-E. 6/(C7. 6:!C7. 6&ign7. 6#rio7 si 6*xt. codes. datele necesare si
disponibile. &e completeaza rubrica de certificare a intretinerii 4(%, ;=A.A< cu semnatura
si stampila originalul se detaseaza si se trimite. cat de curand posibil. la D/,D*#
/imisoara se urmaza procedurile specifice operationale si de intretinere detaliate in
)D5)*! si )D5)*!#F
, Copia galbena 6DD,-I!$1.". %eG.$".C.7 la bordul aeronavei in
sectiunea (/! alocata
, D/,D*# introduce WO in ()O& cu statutul de 6deschis7.

Defectul amanat este rectificat*
, D/,D!) deschide un nou WO in rubrica 6Description7 inscrie+ 6With reference to
WO H7 in rubrica 6(ction7 descrie modul de remediere a defectului si se completeaza
rubrica de certificare a intretinerii #art ,;=A(.A< originalul se detaseaza si se trimite. cat
de curand posibil. la D/,D*# /imisoara
, D/,D!) extrage copia verde din jurnalul de bord
, D/,D*# completeaza in sistem (()O&) WO deschis cu textul remedierii defectului din
noul WO deschis de catre D/,D!) si inchide WO.
/oate articolele amanate conform )D5)*! sunt revazute zilnic de managerii
D/,D*#$D/,D!)$D/,D!C impreuna cu reprezentantul operatorului )oldavian
(irlines. Daca este cazul. o echipa mixta formata din+ o pe de o parte ),D/,!) si D,D0
al Carpatair ca organizatie de intretinere si o pe de alta parte D,D/. D,D1O si D,D0 al
operatorului )oldavian (irlines evalueaza riscului implicat de toate articolele )*!
pentru aeronavele detinute de operatorul )oldavian (irlines pentru care Organizatia de
Intretinere Carpatair asigura intretinerea la linie. avand ca scop sa reduca la minim
situatiile critice care pot avea loc in cazul unor multiple amanari.
%cceptarea de catre ec+ipa,*
In cazul unui defect amanat conform )D5)*!. decizia de acceptare a solutiei
tehnice de amanare a defectului in limitele de timp posibile in conformitate cu
)D5)*!$)D5CD! este in responsabilitatea pilotului comandant. Identificarea
limitarilor operationale )D5)*! pentru echipaj este facuta in conformitate cu
)D5)*!$)D5)*!#F. #ilotul comandant confirma acceptarea sau neacceptarea sa in
scris (jurnalul de zbor. ref. )D5>>A).
In statiile unde nu este disponibil personal de intretinere. pilotul comandant poate
proceda la amanarea defectelor. dupa consultarea telefonica cu ),D/,!) si D,D1O.
-rmarirea limitelor de timp ale MDVM#$*
!imitele de timp pentru rectificarea unui defect este listata in )D5)*! al
aeronavei si trebuie sa se faca referinta la aceasta in WO din jurnalul de bord in ore de
zbor si numar de aterizari si timp calendaristic. cu scopul ca defectul sa fie rectificat la
sau inaintea limitei de timp.
(nalizele zilnice D/,D*#$D/,D!)$D/,D!C pentru revederea starii defectelor
amanate coordoneaza$planifica actiunile care trebuie intreprinse in conformitate cu
limitele de timp prescrise cu informarea reprezentantului operatorului )oldavian
(irlines.
Depasirea limitelor de timp MDVM#$*
In conformitate cu 4(%,O#& ;.<:<.(probarea )D5)*!
2.2.". #esponsabilitati
#ilotul comandant pentru respectarea procedurilor operationale conexe din
)D5)*! ()D5)*!#F) si pentru inscrieri corecte si complete in jurnalul de bord.
D/,D!) a Organizatiei de Intretinere Carpatair pentru respectarea procedurilor de
intretinere din )D5)*! si pentru inscrieri corecte si complete in jurnalul de bord.
Directia Calitate a Carpatair. ca organizatie de intretinere pentru
urmarirea conformarii cu prevederile acestei proceduri prin audituri si inspectii.
>.;. Diagrama de utilizare )*!
>.> Codurile utilizate pentru amanarea defectelor

S-ar putea să vă placă și