Sunteți pe pagina 1din 4

Romnia modern i armata

nc din cele mai vechi timpuri armata a jucat un rol important n cadrul statelor, fie
prin rolul expansionist, fie prin men inerea securit ii n interiorul grani elor. n dezvoltarea
statului romn modern, armata i structurile derivate, s-au dovedit a fi elemente fr de care
nu se putea percepe siguran a pturilor sociale existente.
Armata n perioada 1820 1848.
Proiecte pentru nfiin area unei structure militare de specialitate care s efectueze i s
planifice opera iuni, s nzestreze militarii sau s desf oare rela ii interna ionale prin
intermediul exerci iilor comune, au existat nc din anii !", cnd au fost redactate programe
ce vizau modernizarea statului i a institu iilor aferente.
n #$ererile norodului romnesc din %alahia&, considerat a fi programul '
revolu ionar al anului !", (udor %ladimirescu dorea renfiin area armatei na ionale ,
pentru a proteja spa iul vital dezvoltrii Romniei moderne. )supra acestui fapt cugeta
*icolae +lcescu, men ionnd importan a unor trupe militare n teritoriu, #-nu se va putea
desvolta si scapa de atatia vrajmasi ce-l apasa pana cand am.ele principate nu vor fi li.ere si
nu vor organiza puterea lor armata-&

.
/n %alahia, sentimental de primejdie era constant, i tocmai din aceast perspectiv era
nevoie de o armat regulat i numeroas pentru a ncerca ie irea de su. tutela otoman.
0imion 1arcovici vor.e te la !"2 despre #o armie na ional ndestul spre a apar patria de
orice primejdie3
"
, care s dep easc numrul de "4444 i care s de in i o flot de cel
pu in "5 de nave.
(oate aceste proiecte au fost sortite e ecului fiindc se loveau de opozi ia /mperiului
6toman, care nc mai domina zonele valahe i moldovene ti i nu dorea ca acestea s capete
1
/on Rusu ).rudeanu, 1o7ii. $alvarul unui popor eroic, dar nedrept7it, ed. $artea Romneasc, +ucure ti,
8"!, p. "94.
2
Paul $ornea, 1ihai :amfir, Gndirea romneasc n epoca paoptist, ;ditura pentru <iteratur i )rt,
+ucure ti, 8=8, p. "9"-"99.
influen n zon, prin crearea unor for e armate, care mai trziu puteau s devin una
singur.
>up rz.oiul ruso-turc din !"!-!"8, rolul de aprare l constituia, n cadrul
(ratatului de la )drianopole, o mili ie , care conform articolului 5, era utilizat #pentru
serviciul carantinelor, pentru paza siguran ei frontierelor, pentru men inerea .unei ordine la
ora?e ?i la sate, pentru o.servarea legilor ?i regulamentelor-&.
9
Putem vor.i n aceast
perioad din cadrul principatelor doar de trupele de infanterie i cele de cavalerie, ntruct
dotarea i ntre inerea unui echipament i efectiv militar, de tip artilerie, era mult prea
costisitor. ) adar, mili ia se constituia din cele dou elemente, care n %alahia i 1oldova
ajungeau la un numr de 2@44 i 552 de o teni.
2
nceputul marilor reforme militare 1848 - 1866
Pe parcursul anilor !24, ncepe s se defineasc o structur militar .ine definit, ce
avea atri.u ii specifice domeniului, opera iuni externeAinterne, implicndu-se activ i uneori
.rutal n cadrul societ ii. )stfel c prin nfiin area la +ucure ti, pe 9 iunie !2@, a primei
coli romne ti de ofi eri, nzestrarea cu o .aterie de artilerie i alupe de ctre tabul
o tirii , armata ncepe s fie urmat de organizarea politic.
6dat cu revolu ia din !2!, o for armat n teritoriile romne ti se dovede te a fi o
condi ie sine Bua non pentru existen a unui stat unitar. n acest sens, printre pro.lemele
principale a.ordate de ctre revolu ionarii pa opti ti, corpul de o tiri a jucat un rol
important, #-crearea unor noi tipuri de forma iuni de aprare, legate nemijlocit de
revolu ie-&
5
. >e aici, crearea unui comandament superior i a unui corp de armat care s
ai. n structura sa arme precum artileria, infanteria, geniu sau cercetare, depindea de
realizarea statului na ional unitar i dorin a pturilor sociale pentru protec ie.
$rearea unei armate moderne, care s apere unirea principatelor i care s se .azeze
pe istoria i tradi ia militar romn, nu a rmas un simplu deziderat al noului domn ales.
)lexandru /oan $uza realizeaz prin reforme unificarea armatei celor dou principate su. una
3
).>. 0turdza ?i $. $olescu-%artic, Acte i documente relative la istoria renaterii Romniei, vol./, partea a //-a,
+ucure?ti, 844, p. 9!-9"5.
4
$onstantin $. Ciurescu, >inu $. Ciurescu, Istoria romnilor din cele mai vechi timpuri pn astzi, ;ditura
)l.atros, +ucure?ti, f.a., p. 54=.
5
/lie $eau escu, File din istoria militar a poporului romn, ;ditura 1ilitar, +ucure?tui, 8@9, vol. ", p. 52.
singur, ce avea ta.ra la Dlore ti i avea un efectiv de aproximativ "444 de osta i
=
. 1ai
rmsese s fie creat i un organ superior de conducere al tuturor for elor armate de pe ntreg
teritoriul na ional i, prin naltul 6rdin de :i, nr.!9 din " noiem.rie !58, se constituie
Corpul de Stat a!or General al armatei "rincipatelor #nite, care tre.uia s devin
principalul artizan n consolidarea i dezvoltarea unei for e militare competente.
Rolul $orpului de 0tat 1ajor era de a realiza #lucrri tactice i strategice, lucrri
topografice, geodezice i statistice, de a priveghea depozitele de arme i de alt muni ie
militar&
@
. >e asemenea era stipulat faptul c acest $orp era un organism format din ofi eri,
iar conducerea i era atri.uit unui ofi er superior, fie colonel, fie general, care se va ocupa
direct de organizarea i dirijarea lucrrilor specifice.
Carol I i reorganizarea armatei 1866 114.
0e impuneau, datorit aspectelor de ordin interna ional, crearea unor noi reforme, care
aveau s ajute dezvoltarea unitar a celor patru comandamente de divizii. Printre cei care vor
fi implica i se afla i regele $arol /, n virtutea articolului 89 din $onstitu ia din !==, el era
#capul puterii armate&. 1ini trii de rz.oi i su.ordona ii din structurile armate Eacelea i din
timpul lui )./. $uza ' 0tatul 1ajor Ceneral i $orpul de 0tat 1ajorF vor aplica ntr-o
oarecare msur legile, dar corup ia i nerespectarea legilor pu.licate n #1onitorul 6astei&,
vor duce la rapoarte nefavora.ile din partea misiunii franceze condus de su.intendentul <e
$ler si maiorul <amG.
!
)stfel c, n anul !== #se vor face n cel mai scurt timp legi special privitoare la,
organiza ia militar, asupra drepturilor de inaintare, de retragere si asupra diferitelor pozitii
ale ofiterilor asupra justi iei militare&
8
. >e aici era numai un pas pentru organizarea
structurilor de comand n cadrul armatei i definirea acestora, corp de armat, divizie,
.rigad, care apar n caz de rz.oi. >e asemenea, pe timp de pace, structurile superioare erau
6
1onitorul 6ficial al rii Romne?ti din septem.rie !58, p. 2!.
7
onitorul $astei, *r. " din 9 iunie !=4, poate fi accesat la, http,AAHHH.res.oiu.roAziua-statului-major-
generalA , accesat la 4.5."42.
8
Dlorin 0perlea, #Armata romn n timpul lui Cuza&, poate fi accesat la
http,AAHHH.historia.roAexclusivIHe.AgeneralAarticolAarmata-romana-timpul-lui-cuza, accesat la 4.5."42.
9
$onstitu ia din !==, art. 9, pct. 8 ' 4, poate fi accesat la, http,AAHHH.legex.roA$onstitutia-4-!==-9.aspx,
accesat la 4.5."42.
desfiin ate i func7ionau unit ile militare existente i astzi, regimente, .atalioane,
companii, plutoane i grupe.
Prin aceste reforme, prin mo.ilizarea 1arelui $artier Ceneral Ecu garnizoane ce au
func ionat succesiv n +ucure ti, Poiana, $raiovaF
4
, nzestrarea for elor terestre i instruirea
trupelor, armata romn a jucat un rol decisiv n o. inerea /ndependen ei, cnd particip la
rz.oiul ruso - otoman.
Jn pas important n modernizarea structurilor militare, l-a jucat nfiin area 1arelui
0tat 1ajor, care se va ocupa i va fi rspunztor pentru #studiul chestiunilor de organizare
militar, studiul ?i pregtirea lucrrilor relative la rz.oi, studiul for7elor militare a diferitelor
state&

.
ntre anii !!" i 82, regele, mini trii de rz.oi i ofi erii din cadrul 1arelui 0tat
1ajor, vor aplica n dou tran e reforme care, de i au fost formulate competent, nu au fost
aplicate i respectate i nu vor reu i s aduc Romnia n prim plan cnd a iz.ucnit Primul
Rz.oi 1ondial. Pro.a.il c primul test serios pe un camp de lupt modern, armata romn l-
a avut n cel de-al doilea rz.oi .alcanic, cnd, )rgetoianu sau Cheorghe (trscu vor.esc
despre incompeten a ofi erilor, mo.ilizarea dezastruoas, nzestrarea precar i #indiferen7a
aproape total a celor care aveau frnele conducerii&
"
. %zndu-se nvingtori mpotriva unei
ri sla.e,
10
0tatul 1ajor Ceneral, pe site-ul oficial al 0tatului 1ajor Ceneral, poate fi accesat la
http,AAHHH.mapn.roAsmgAevolutie.php, accesat la 4.5."42.
11
/dem.
12
Dlorin 0perlea, #)l >oilea Rz.oi +alcanic, Jn preludiu victorios, dar nefast pentru Romnia, al 1arelui
Rz.oi&, poate fi accesat la http,AAHHH.historia.roAexclusivIHe.AgeneralAarticolAal-doilea-raz.oi-.alcanic-un-
preludiu-victorios-dar-nefast-romania-al-m , accesat la 4.5."42.