Sunteți pe pagina 1din 5

Schimbarea numelui pe cale administrativa:

Presupune inlocuirea numelui si prenumelui la cerere


- cetatenii romani si aptatrizii cu domciliu in Romania
- majorii
-minorii prin reprezentanti
Daca sotii au nume de familie comun un sot poate schimba numele de familie comun doar cu consimtamantul celuilalt sot
(art. 311)
Enuntiativ:
-Numele format din expresii ridicole sau indecente
-and persoana a folosit in mod permanent in exercitarea profesiei acel nume
-and persoana are numele format din mai multe cu!inte
-and persoanei i s-a incu!iintat schimbarea de sex prin hotarare judecatoreasca
Procedura" ererea se depune la ser!iciul comunitar public local de e!identa a persoanei care o inainteaza la ser!iciul
judetean# decizia apartine primarului sau presedintelui .$.
B. Porecla si pseudonimul % atribut de identificare care indi!idualizeaza persoana intr-un anumit domeniu % nu are
atribut de identificare& se excepteaza persoanele din lumea interlopa
C. Domiciliul si resedinta % atribut de identificare in spatiu a persoanei prin indicarea locuintei statornice sau principale
'( persoana poate a!ea o sin)ura resedinta si un sin)ur domiciliu indiferent de cate locuinte ar a!ea'
urs 11
Schimbarea numelui pe cale administrativa
1. Notiune
Presupune inlocuirea numelui de familie si* sau a prenumelui& la carere& prin decizie administrati!a.
+. ,itulari
etatenii romani si apatrizi cu domiciliu in Romania#
-ajorii care formuleaza personal si sin)uri cererea#
-inorii prin incu!iintare sau prin reprezentant le)al#
Potri!it art. 311 alin. +& un sot poate sa schimbe& pe cale administrati!a& numele de familie comun doar cu
consimtamantul celuilalt sot.
3. azuri de schimbare
.e face exclusi! pentru moti!e temeinice& (/ 01* +113& cu titlu exemplificati!&
Numele e format din expresii sau cu!inte indecente#
Persoana a folosit pe o perioada indelun)ata in perioada profesiei un nume si !rea sa-l poarte#
and numele este scris din neatentia ofiterilor de stare ci!ila )resit in re)istrele de stare ci!ila#
and prenumele este specific sexului opus#
and persoanei i s-a incu!iintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca.
0. Procedura
ererea se depune la ser!iciul public comunitar la adresa persoanei de unde domiciliaza.
.er!iciul public local trimite cererea si dosarul ser!iciului public judetean& care !a propune moti!area primarului emiterea
dispozitiei de admitere a cererii sau de respin)ere. Primarul sau presedintele consiliului judetean !a emite decizia in 21 de
zile de la depunerea cererii.
Decizia de admitere se comunica ser!iciului public local unde s-a depus cererea care il !a instiinta pe petent* solicitant.
Decizia de respin)ere se comunica direct solicitantului.
II. Pseudonimul si porecla
Pseudonimul % reprezinta un cu!ant sau o )rupare de cu!inte care indi!idualizeaza o persoana intr-un domeniu de
acti!itate.
Porecla % supranume dat unei persoane datorita unor defecte ale sale. ( nu constituie atribut de identificare& insa constituie
totusi& in mod exceptional& un mod de identificare in lumea interlopa).
Domiciliul
1. Notiune
Domiciliul % atribut de identificare a persoanei in spatiu prin indicarea locului unde aceasta isi are locuinta statornica
principala.
Resedinta % atribut de identificare prin indicarea locuintei secundare.
3Potri!it art. 42 alin. +& o persoana fizica poate a!ea doar un sin)ur domiciliu si o sin)ura resedinta& oricat de multe
locuinte ar detine.
+. ate)orii
a) Domiciliu de drept comun % domiciliul pe care orice persoana si-l poate ale)e liber in orice localitate (art. 45).
Do!ada domiciliului se face cu actul de identitate.
b) Domiciliul le)al % domiciliul pre!azut de le)e pentru anumite cate)orii de persoane.
- Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti cu care locuieste in mod statornic. Daca
parintii au domicilii separate copilul !a a!ea domiciliul la unul dintre parinti& iar daca acestia nu se intele)
!a decide instanta de judecata.
- Prin exceptie& domiciliul copilului !a fi la bunici& rude sau persoane de incredere.
- Domiciliul interzisului judecatoresc este la reprezentantul sau le)al ( tutorele stabilit prin hotarare
judecatoreasca).
- Domiciliul copilului lipsit temporara de ocrotire parinteasca este la institutia& familia sau persoana careia i
s-a incredintat in plasament.
- Domiciliul persoanei puse sub curatela pentru administrare bunurilor succesorale este la curatorul sau. 6a
fel si pentru persoana chemata in judecata !a a!ea un curator a!ocat.
c) Domiciliul ales % este domiciliu stabilit prin !ointa partilor in !ederea exercitarii drepturilor si obli)atiilor
nascute din act sau pentru comunicarea actelor de procedura.
IV. Starea civila
1. Notiune
onsta in elemente strict personale care indi!idualizeaza persoana in societate si in familie. a natura juridica starea ci!ila
cuprinde o serie de calitati personale.
- asatorit* necasatorit* di!ortat#
- Nascut din casatorie* din parinti necunoscuti* adoptat#
- 7arbat* femeie#
- 8arsta#
- etatenie.
Do!ada starii ci!ile. Potri!it art. 5+& se realizeaza cu actele de stare ci!ila ( actul de nastere& certificatul de casatorie)&
precum si certificatele de stare ci!ila.
9ctele de stare ci!ila sunt acte autentice care fac do!ada starii ci!ile pana la proba contrarie.
+. :nre)istrarile de stare ci!ila
a) :nre)istrari sub forma intocmirii actelor de stare ci!ila. :n cazul nasterii* casatoriei* decesului& cand se
completeaza actele de stare ci!ila si titularului i se elibereaza certificatul#
b) inre)istrari sub forma de inscrieri sau mentiuni mar)inale pe actele de stare ci!ila. :n caz de di!ort* schimbare de
sex* schimbare pe cale administrati!a#
V. Codul numeric personal
Reprezinta un numar semnificati! ce indi!idualizeaza persoana fizica pentru toate sistemele informatice care prelucreaza
date personale.
Re)lementari"
Potri!it (;/ 5<*+11=& persoanei fizice i se atribuie de la nastere un cod numeric personal care se trece in actele si
certificatele de stare ci!ila. .i se preiau in toate actele cu caracter oficial.
- odul numeric personal este unic ( ramane acelasi pentru toate raporturile juridice in care intra persoana)#
- >ste personal ( doua persoane nu pot a!ea acelasi NP).
- (data atribuit nu poate fi schimbat decat atunci cand se modifica sexul si se rectifica data nasterii.
- NP-ul ramane inre)istrat si dupa decesul persoanei.
5.Capacitatea persoanei juridice
apacitatea de folosinta - aptitudinea persoanei de a fi titulara de drepturi si obli)atii
- incepe de la data inre)istrarii lor in re)istre speciale
-prin exceptie&exista si o capacitate de folosinta anticipata care incepe de la data actului de infiintare fiind limitata cu
pri!ire la drepturi si obli)atii necesare ca persoana juridica sa ia nastere in mod !alabil
-in cazul persoanelor juridice fara scop lucrati! (asociatii si fundatii) art.+12 re)lementeaza principiul specialitatii
capacitatii de folosinta&potri!it caruia persoana fara scop lucrati! poate a!ea doar drepturi si obli)atii ce corespund
obiectului de acti!itate
apacitatea de exercitiu - aptitudinea persoanei juridice de a dobandi si exercita drepturi si asuma obli)atii prin incheierea
de acte juridice
-actele juridice sunt incheiate de reprezentantii le)ali (de re)ula administratorul pt societatea re)lementata de le)ea 31*51
si presedintele asociatiei si fundatiei)
6. tribute de identi!icare
a. Denumirea
>ste o )rupare de cu!inte care identifica o persoana juridica in raporturile la care participa.
Denumirea nu se confunda cu firma&firma fiind suportul material pe care e inscriptionata denumirea.
b. Sediul
>ste un atribut de identificare prin alocarea unui loc stabil care indi!idualizeaza persoana juridica in spatiu.
-o persoana juridica poate a!ea un sediu principal si mai multe sedii secundare.
c. "ationalitatea
>ste apartenenta unei persoane juridice la statul pe teritoriul caruia isi are sediul principal.
( persoana juridica are nationalitatea romana daca isi are sediul principal in Romania.
d. "umarul de inre#istrare in re#istrul comertului pentru societati$in re#istrul asociatiilor si !undatiilor sau in
re#istrul partidelor politice
>ste numarul sub care o persoana juridica isi are dosarul de constituire &inre)istrare.:ar pentru asociatii si fundatii este
numarul de dosar.
e. Codul unic de inre#istrare %C.&.I'
>ste un simbol de cifre care indi!idualizeaza persoana juridica in raporturile fiscale.
-se acorda pe baza declaratiei fiscale la administratia financiara
(.)eor#ani*area si incetarea persoanei juridice
+."otiune
>ste o operatiune juridica complexa de unire sau de di!izare la care participa cel putin + persoane juridice care are ca efect
infiintarea&modificarea sau stin)erea.
,.-orma
.-u*iunea - consta in absorbtia unei persoane juridice de catre o alta persoana juridica sau prin contopirea a + persoane
juridice si crearea unei a 3 a .
9bsorbtia omasarea
-in)lobarea*incorporarea unei pers.juridice
care inceteaza sa mai existe intr-o alta
persoana juridica care se mareste"
-?efectul extincti!"inceteaza persoana juridica
care este absorbita#
-?efectul creator"nu exista#
-?efectul transmisiunii patrimoniului"
transmisiunea patrimoniului se face uni!ersal
in sensul ca se transmite fara a fi fractionat
catre persoana juridica absorbabila.
-presupune unirea*contopirea a + sau mai multe pers juridice si
crearea uneia sin)ure#
-?efect extincti!"pers juridice care se contopesc isi
inceteaza existenta
-?efect creator"se creeaza o a 3 a pers juridica
-?efectul transmisiunii uni!ersale a patri-
moniului@drepturile si obli)atiile persoanelor juridice se
transmit nefractionar in patrimoniul persoanei noi infiintate
B.Divi*area @ presupune impartirea unei persoane juridice in inte)ralitatea ei sau doar a unei parti din aceasta.
Divi*area totala:
Presupune impartirea intre)ului patrimoniu al unei persoane juridice care isi inceteaza existenta in + sau mai multe
persoane juridice care exista deja sau care se infiinteaza astfel.
-?efectul extincti!" persoana juridica care se di!ide isi inceteaza existenta
-?efectul creator " e posibil sa existe daca actiuni din patrimoniu sunt preluate de persoane juridice care iau astfel fiinta
-?efectul transmisiunii cu titlu uni!ersal" patrimoniul persoanei juridice se transmite fractionar catre alte persoane
Divi*area partiala:
Presupune desprinderea unei parti din patrimoniul unei persoane juridice care continua sa existe si transmiterea acesteia
catre una sau mai multe persoane juridice deja existente sau care iau fiinta astfel.
-?efectul extincti!" nu exista
-?efectul creator" este posibil daca fractiunea de patrimoniu este preluata de o persoana juridica care ia astfel fiinta
-?efectul transmisiunii cu titlu uni!ersal" patrimoniul se transmite fractional.