Sunteți pe pagina 1din 28

MECANISM CU SURUB SI PIULITA

TEMA DE PROIECT
Fig. 1 Schema mecanismului
Date de intrare:
- Frta din !iesa: F
!
" #1$$ %&
- Frta din arc: F
e
"#'$ %
- Pentru semi(a)ricat:
- Inaltimea semi(a)ricatului: h"1'$ mm
- Diametrul semi(a)ricatului: d"1$$ mm
- Ce(icientul de (recare: * " $+# %&
I%TROD,CERE
Mecanismele cu suru) si !iulita se utilizeaza !entru trns(rmarea miscarii de
rtatie in miscare de translatie sau in-ers in cnditii de transmitere a unr sarcini sau
a-and numai rl cinematic.
,tili.area mecanismelr cu suru)uri de miscare in cnstructia de masini se
datresc avantajelor !e care le !re.inta si anume:
- cnsructia sim!la si tehnlgia de e/ecutie usr reali.a)ila&
- !si)ilitatea de transmitere a unr sarcini a/ile mari utili.and (rte de actinare mici&
- ra!rt mare de transmitere care duce la -ite.e mici&
- cm!actitatea cnstructiei si ga)arit redus&
- (unctinare lina si (ara .gmt&
- !si)ilitatea de a asigura in md sim!lu aut(ranarea&
- !ermite utili.area materialelr ie(tine&
- !ret de cst sca.ut.
Intre neajunsurile mecanismelr cu suru)uri de miscare se mentinea.a:
- e/istenta unei (recari mari intre s!irele (iletului suru)ului si !iulitei care cnduce la
u.ura !ieselr si la un randament sca.ut&
- !re.enta unr !uternici cncentratri de tensiune in .na (iletata a( ###)10c ectea.a
re.istenta la )seala a suru)ului&
- li!sa autcncentrarii&
- necunasterea e/acta a (rtelr de strangere.

Tipuri de filete utilizate la suruburile de is!are"
Pentru suru)urile de miscare se utili.ea.a in e/clusi-itate (iletul cilindric cu !r(il
!atrat+ tra!e.idal+ (erastrau+ si rtund e/ecutate cu !as nrmal+ (in sau mare.
Pasul (in si nrmal asigura cnditia de aut(ranare. Pasul (in micsrea.a
de!lasarile a/iale la rtatie cm!leta+ reduce adancimea (iletului marind diametrul
interir si im!licit re.istenta suru)ului. Dese)irea dintre (iletul cu !as nrmal+ mare si
(in la acelasi diametru nminal cnsta in mdi(icarea diametrului interir si a unghiurilr
de inclinare. Pasul (iletului cu mai multe ince!uturi P
h
se de(ineste in (unctie de !asul
(iletului cu un singur ince!ut si de numarul de ince!uturi 1n2+ P
h
"n3P 1P (iind !asul
(iletului cu un singur ince!ut2.
Filetele cu un !as (in au un randament mai sca.ut. Randamentul suru)urilr de
miscare creste la cele care se e/ecuta cu !as mare sau cu mai multe ince!uturi+ cresterea
(iind determinata si de alegerea crecta a cu!lului de materiale+ de !reci.ia de e/ecutie si
de calitatea su!ra(etelr in cntact.
# Cal!ulul si proie!tarea surubului si
piulitei
#"# Cal!ulul si proie!tarea surubului
#"#"# Ale$erea profilului filetului
Figura 1.1 Filetul tra!e.idal
Se !tea.a !entru (iletul tra!e.idal. Filetul tra!e.idal are !r(ilul de (rma unui
tra!e. re.ultat din tesirea unui triunghi isscel cu unghiul la -ar( de 4$5 si )a.a egala cu
!asul. Flancul (iletului are inclinare de 1'5. Filetul tra!e.idal este standardi.at 1STAS
#11671-0'2 si se e/ecuta cu !as (in+ nrmal si mare. In cn(rmitate cu aceasta
reglementare un (ilet tra!e.idal cu diametrul nminal #$ 8mm9 si !asul de 6 8mm9 se
ntea.a:
Tr #$:6
Filetul tra!e.idal are re.istenta si rigiditate mai mare ca (iletul !atrat.
Flsirea !iulitei regla)ile radial !ermite eliminarea ;cului a/ial creat in urma u.arii
(lancurilr+ a-anta; care im!une (iletul tra!e.idal ca !rinci!ala slutie !entru
mecansimele suru)-!iulita. Filetul tra!e.idal asigura )una centrare intre suru) si
!iulita si se !ate e/ecuta !rin !rcedeul de (re.are.
In ca.ul mecanismelr cu suru) si !iulita care transmit sarcini mari+ in am)ele
sensuri+ directia (rtei (iind -aria)ila 1sau cu sc2 + se recmanda utili.area (iletelr
tra!e.idale.
#"#"% Ale$erea aterialului surubului si piulitei
A-and in -edere ca la !resele manuale -ite.a relati-a dintre (lancul suru)ului si
cel al !iulitei este redus+ nu se im!une duri(icarea su!er(iciala a (lancurilr (iletului
suru)ului. Se !ate !ta deci !entru teluri car)n O<'$ sau O<=$. Pentru !iulita se !t
alege materiale care sa inlcuiasca )rn.urile+ de e/em!lu (nta cu gra(it ndular sau
(nte anti(rictiune.
Tinand seama de cele mentinate mai sus+ !entru suru) -m !ta !entru tel
car)n O<'$ 1STAS '$$7#->$2+ iar !entru !iulita Fgn 6$$-1# 1STAS =$01-0'2.
Princi!alele caracteristice ale telurilr car)n O<'$ 1STAS '$$7#->$2 sunt:
Slicitari cu cncentratri de tensiune:
- re.istenta la tractiune :
- re.istenta la inc-iere :
- re.istenta la rasucire :
- re.istenta la (r(ecare :
Slicitari (ara cncentratri de tensiune:
- tractiune :
- inc-iere :
- rasucire :
- (r(ecare :
Caracteristicile mecanice:
- re.istenta la tractiune :
- limita de curgere :
- alungirea la ru!ere :
Caracteristicile mecanice ale (ntei Fgn 6$$-1# 1STAS =$01-0'2 sunt:
Slicitari cu cncentratri de tensiune:
- re.istenta la tractiune :
- re.istenta la cm!resiune :
- re.istenta la inc-iere :
- re.istenta la rasucire :
- re.istenta la (r(ecare :
Slicitari (ara cncentratri de tensiune:
- re.istenta la tractiune :
- re.istenta la cm!resiune :
- re.istenta la inc-iere :
- re.istenta la rasucire :
Caracteristicile mecanice:
- re.istenta minima la tractiune :
- limita de curgere :
- duritatea ?rinell : @?
- alungirea la ru!ere :
#"#"& Cal!ulul diaetrului ediu al filetului
Diametrul mediu al (iletului se determina cu relatia 112 )tinuta din cnditia de
tre.istenta a (iletului la stri-ire:
11.12
,nde: F
s
A (rta a/iala+ 8%9&
A (actrul lungimii (iletului !iulitei+ " 1+# #+'&
A (actr dimensinal+ " $.' la (ilete tra!e.idale&
B
a
A re.istenta admisi)ila la stri-ire+ 8%7mm
#
9.

Figura 1.# Slicitarile semi(a)ricatului

Ecuatia de echili)ru a mmentelr:
,nde:
Diametrul mediu al (iletului+ in 8mm9:

Din ta)el+ !entru suru)ul cu (ilet tra!e.idal si diametrul mediu d
#
"1> 8mm9+ se
aleg:
- Diametrul nminal: d " #$ 8mm9&
- Pasul: P "6 8mm9&
- Diametrul interir: d
4
" 1'+' 8mm9&
#"#"' Ale$erea nuarului de in!eputuri
<a cricuri se im!une reali.area aut(ranarii+ deci (iletul se e/ecuta cu un ince!ut.
<a !resele manuale nu se !une cnditia aut(ranarii. Dim!tri-a actinarea lr
(iind (rec-enta se im!une alegerea unui numar de ince!uturi n"# sau n"4 !entru cresterea
randamentului si a !rducti-itatii. Cu tate acestea am !tat !entru un (ilet cu 4
ince!uturi.
In urma calculelr si alegerii numarului de ince!uturi a-em un suru) ntat ast(el:
Tr #$/1#1P62
#"#"( )erifi!area autofranarii
<a cricuri aut(ranarea se -eri(ica cu relatia:
11.#2
in care: este unghiul de inclinare a elicei !e cilindrul de
diametru d
#
& este unghiul de (recare&
,nde: - ce(icient de (recare !entru cu!lul de materiale si calitatea ungerii 1
"$+1$+1'2&
C
1
- unghiul de inclinare a (lancului (iletului 1 la (ilet tra!e.idal C
1
"1's& la (ilet
(erastrau C
1
"4s2.
Re.ulta : 6+$6 D '+E1 deci cnditia de aut(ranare este -eri(icata.
#"#"* Cal!ulul nuarului de spire in !onta!t
Din e/!resia (actrului se deduce numarul de
s!ire .:
11.42
#"#"+ Cal!ulul lun$iii filetului surubului
&
,nde: h - este cursa ma/ima in 1mm2 h " 0$ 8mm9&
m - lungimea (iletului !iulitei in 1mm2 m" #>+> 8mm9&
P - !asul (iletului in 1mm2 P " 6 8mm9&
.
#"% )erifi!area surubului
#"%"# )erifi!area tijei la soli!itari !opuse
E(rtul unitar echi-alent:
11.62
unde e(rtul unitar nrmal + res!ecti- cel tangential se calculea.a ast(el:
&
&
Se )tine: .
,nde: Mt1 F mment de trsiune+ care se calculea.a cu relatia 1#.#2.
#"%"% )erifi!area spirelor surubului
Pentru a determina daca s!irele suru)ului -r re.ista in tim!ul slicitarilr+ s!irele
tre)uiesc -eri(icate la urmatarele ti!uri de slicitari :
- stri-ire:
,nde: @1 - inaltimea utila& @1 " $+'P " $+'36 " # 8mm9 !entru (iletul ales.
Din calcul se )tine
- inc-iere:
,nde: a
c
- ;cul la (und& a
c
" $+#' 8mm9+ !entru (iletul ales si !asul cu!rins intre # si '
8mm9&
h - grsimea s!irei la )a.a& h " $+=46P " $+=4636 " #+'4= 8mm9+ !entru (iletul
ales.
Din calcul se )tine
- (r(ecare: +)tinand -alare de
Aceste -alri )tinute !rin calcul se cm!ara cu -alrile ma/ime admisi)ile ale
materialului (lsit !entru suru) si se )ser-a ca s!irele re.ista.

Figura 1.4 S!irele suru)ului. Geri(icare
#"& ,iensionarea piulitei
Figura 1.6 Piulita rtitare
Du!a cum s-a )ser-at de;a anterir !iulita are inaltime (iletata de . " 0+# 8mm9
!lus !arte su!eriara unde nu mai a-em (ilet interir+ dar !e e/terir se -r mnta rata
de clichet+ manerul si inelul care ii (i/ea.a+ diametrul interir D
i
"#$ 8mm9 acesta (iind de
(a!t diametrul e/terir al suru)ului de (rta. Piulita se -a (a)rica dintr-un material in(erir
calitati- celui ales !entru suru)ul de (rta !entru a (i !redis!usa la u.ura cm!arati- cu
suru)ul de (rta.
Diametrul e/terir:
&
,nde: g
!
F grsimea !eretelui !iulitei&
Diametrul gulerului:
Inaltimea gulerului:
.
#"&"# Cal!ulul lu$iii filetului piulitei
11.'2
#"' )erifi!area piulitei
#"'"# )erifi!area !orpului piulitei la soli!itarea !opusa
Pentru a -eri(ica cr!ul !iulitei tre)uie sa -eri(icam re.istenta acesteia la
e(rturile nrmale si tangentiale care a!ar la incarcarea mecanismului.
Ast(el !entru e(rturile nrmale -m calcula:
11.=2
,nde: D
e
si D
i
sunt diametrele e/terir+ res!ecti- interir al !iulitei+ si se )tine
-alare de
.
Pentru e(rturile tangentiale se -a (lsi (rmula:
11.02
de unde se -a )tine .
Pentru sectiunile slicitate cm!us+ e(rtul unitar echi-alent are e/!resia:
.
#"'"% )erifi!area $ulerului piulitei
Pentru a determina daca gulerul !iulitei -a re.ista in tim!ul slicitarilr+ gulerul
tre)uie -eri(icat la urmatarele ti!uri de slicitari :
- stri-ire: &
Din calcul se )tine
- inc-iere: &
Din calcul se )tine
- (r(ecare: &
Din calcul se )tine
% !al!ulul e!anisului de a!tionare
Figura #.1 Mecanism de actinare
%"# Cal!ulul anivelei
%"#"# Lun$iea anivelei
<ungimea mani-elei se determina in (unctie de mmentul de trsiune ttal care
tre)uie sa (ie reali.at de catre muncitr la actinarea cricului sau a !resei:
1#.12
,nde: <
c
A lungimea de calcul a mani-elei+ 8mm9&
< A lungimea e(ecti-a a mani-elei+ 8mm9&
l
$
A lungimea necesara !rinderii mani-elei+ 8mm9 si anume:
l
$
"'$ mm+!entru un muncitr&
l
$
"1$$ mm+ !entru di muncitri&
M
tt
" M
t1
HM
t#
+ la cricul sim!lu+ cricul cu !iulita rtitare si la !rese+ 8%3m9&
1#.#2
1#.42
n
i
A numarul de muncitri care actinea.a cricul&
I A ce(icientul de nesimultaneitate+ care are -alrile:
I"$+>+ !entru n
i
"#&
I"1 + !entru n
i
"1&
F
m
"1'$4'$ %+ (rta cu care actinea.a un muncitr.
%"#"% ,eterinarea diaetrului anivelei si a prelun$itorului
Din slicitarea de inc-iere re.ulta diametrul d
'
1sectiunea A-A+ Figura 1.12:
1#.62
,nde: <
m
" 1$+#'J12 <
c
Hl
$
" $+4<
c
Hl
$
"E'+= 8mm9&
K
ai
" 1$$J1#$ 8%7mm
#
9 !entru telurile car)n )isnuite si teluri car)n de
calitate.
Ast(el+ din calcule+ re.ulta
care se cnsidera cnstructi- d
'
" = 8mm9 unde diametrul D+ care este diametrul e/terir
al te-ii se calculea.a cu (rmula + si re.ulta -alare egala cu
. Pentru !relungitr se alege tea-a standardi.ata cu diametrul e/terir
egal cu diametrul interir al manerului+ .
%"#"& )erifi!area anivelei
Mani-ela mecanismului de actinare cu clichet ri.ntal se -eri(ica la inc-iere
in sectiunea A-A+ cu relatia:
1#.'2
si se )tine -alare de
.
%"% Cal!ulul rotii de !li!-et
%"%"# Stabilirea diensiunilor

Figura #.# Rata de clichet
Rata de clichet se -a (i/a !e !iulita !rintr-un cntur !atrat al gaurii interiare.
<ungimea laturii !lignului este a "#' mm. Pentru sta)ilirea diametrului interir se
(lseste (rmula
1#.=2
,nde: D
e
este diametrul e/terir al !iulitei.
Ast(el . S-a ales un numar de . " 16 dinti
!entru rata de clichet. Diametrul mediu+ !e care se -r dis!une dintii rtii+ se -a )tine
cu relatia:
1#.02
si re.ulta .
Pentru a !utea )tine !r(ilul e/act al rtii de clichet tre)uie sa determinam
grsimea dintilr+ distanta dintre centrele a di dinti alaturati si inaltimea dintilr.
Ast(el distanta dintre centrele a di dinti alaturati este:
1#.>2
si re.ulta .
De aici se determina grsimea dintelui cu -alarea
+ si inaltimea dintelui care este + adica
.
Diametrul e/terir al rtii de clichet se !ate calcula stiind inaltimea dintelui si
este
1#.E2
1se aduna de dua ri h+ !entru ca diametrul creste cu lungimea a di dinti2 si re.ulta
.
<atimea rtii de clichet se cnsidera cnstructi- 8mm9.
%"%"% )erifi!area rotii de !li!-et
Dintii rtii de clichet se -eri(ica la trei ti!uri de slicitari:
- inc-iere: si re.ulta -alare de
&
- (r(ecare: si re.ulta
- stri-ire 1a su!ra(etei de cntact dintre dintele rtii si clichet2 si se
)tine .
Su!ra(ata de cntact dintre rata de clichet si !iulita !e care aceasta se mntea.a
este slicitata la stri-ire. E(rtul unitar !e aceasta su!ra(ata se -a determina cu relatia:
1#.1$2
,nde: n1 - de!inde de (rma gaurii de (i/are din rata de clichet. 1n1"6 !entru (rma
!atrata si n1" = !entru (rma he/agnala2.
Se )tine .
%"& Cal!ulul !li!-etului
Figura #.4 Clichetul ri.ntal
Dimensiunile clichetului ri.ntal se determina in (unctie de dimensiunile rtii de
clichet:
1#.112
<uam
1#.1#2
Din calcul )tinem:
1#.142
Se )tine:
%"' Cal!ulul boltului
Figura #.6 ?lt
Diametrul )ltului se determina din slicitarea de inc-iere:
1#.162
,nde: sarcina
care actinea.a !e dintele rtii de clichet &
Din calcul )tinem
?ltul se -eri(ica la dua ti!uri de slicitari:
- (r(ecare: si re.ulta:
.
- !resiune de cntact: si re.ulta
.
%"( Cal!ulul ar!ului ! ilindri!
eli!oidal de !opresiune
Figura #.' Arcul elicidal cilindric de cm!resiune
Calculul arcului elicidal cilindric de cm!resiune+
care mentine clichetul ri.ntal in cntact cu dintele rtii
de clichet se (ace urmarind succesiunea si cu relatiile de
calcul urmatare:
- Diametrul s!irei: d " $+>1+' 8mm9&
- Indicele arcului: i ">1$&
- Diametrul de in(asurare: D
m
" i3d " E31 " E 8mm9&
- Ce(icientul de (rma: I " 1+10 !entru i " E&
- Frta de mnta;& F
al
" #+'' 8%9& <uam F
al
" 6 8%9&
- %umarul de s!ire acti-e: n " 6>. <uam n " =&
- %umarul ttal de s!ire: n
t
" n H n
r
& n
r
" 1+' 1numarul s!irelr de rea.em2& n
t
" = H1+' "
0+'&
- Sageata de mnta;: &
- Sageata ma/ima: & s-cursa de lucru a arcului&
&
- Sarcina ma/ima de e/!latare: &
- <ungimea arcului )lcat 1s!ira !e s!ira2: @
)
" n
t
3 d "0+'31 " 0+' 8mm9&
- Pasul arcului neslicitat: &
1;cul dintre s!ire2&
&
- <ungimea arcului neslicitat: @
$
" @
)
Hn1t-d2 " 0+'H=11+=1-12 " 11+1> 8mm9&
- Diametrul e/terir: D " D
m
Hd " EH1 " 1$ 8mm9&
- Diametrul interir: D
i
" D
m
-d " E-1 " > 8mm9&
- ,ngiul de inclinare al s!irelr: &
- <ungimea semi(a)ricatului sarmei:
.
& Constru!tia si !al!ulul !orpului
e!anisului
Pentru reali.area cr!ului mecanismului s-a ales -arianta care se reali.ea.a !rin
turnarea intregului cr! dintr- !iesa. Ast(el mecanismul se tarna dintr- (nta cenusie+
mai e/act Fc1$$ care are urmatarele caracteristici:
- densitate
Slicitari cu cncentratri de tensiune:
- tractiune
- cm!resiune
- inc-iere
- rasucire
- (r(ecare
Slicitari (ara cncentratri de tensiune:
- tractiune
- cm!resiune
- inc-iere
- rasucire
&"# Cal!ulul ar!ului !ilindri! eli!oidal de
!opresiune de pe surub
Materialul ales !entru cn(ectinarea arcului este tel !entru arcuri 1STAS 0E'-
012 ARC 6+ !entru care .
Calculul arcului cilindric elicidal de cm!resiune se (ace cu urmatarele relatii
de calcul:
- Indicele arcului: i " >1$. <uam i " E&
- Ce(icientul de (rma: I " 1+10 !entru i " E&
- Diametrul s!irei: &
alegem d"4 8mm9
,nde F - (rta din arc&
- Diametrul de in(asurare: &
- Diametrul e/terir al arcului: &
- Diametrul interir al arcului: &
- %umarul de s!ire acti-e: n " 6>& <uam n " 0&
- %umarul ttal de s!ire: n
t
" nHn
r
& n
r
" 1+' 1numarul s!irelr de rea.em2& n
t
" 0H1+' "
>+'&
- Frta de mnta;: <uam &
- Frta ma/ima: &
- Sageata de mnta;: &
- Sageata ma/ima:
&
- <ungimea arcului )lcat: &
- Pasul arcului neslicitat: 1;cul dintre
s!ire2&
- <ungimea arcului neslicitat:
- ,nghiul de inclinare al s!irelr: &
- <ungimea semi(a)ricatului sarmei:
.

?I?<IOLRAFIE
1. Adal)ert Antal si altii+ Elemente de !riectare !entru mecanismele cu suru) si
!iulita+ 1E>'
#. Institutul Rman de Standardi.are+ Organe de Masini - Gl. II F Elemente de
(i/are si asam)lare& Arcuri+ inele+ Editura Tehnica+ ?ucuresti 1E>6
4. Lh. @ul!e+ Desen Industrial+ Clu;-%a!ca 1E>$
6. Mircea ?e;an+ Re.istenta materialelr -l.1+ Mega+ Clu;-%a!ca #$$E
'. @usein Lherghe+ Tudse Mihail+ Desen tehnic+ Editura Didactica si !edaggica+
?ucuresti 1E0'.

S-ar putea să vă placă și