Sunteți pe pagina 1din 17

D

1012
Capital subscris vrsat
106
Rezerve
117
Rezultatul reportat
121
Profit sau pierdere
151
Provizioane
1621
Credite bancare pe termen lung
1682
Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung
203
Cheltuieli de dezvoltare
2133
Mijloace de transport
261
Aciuni deinute la entitile afiliate
2813
Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor
301
Materii prime
345
Produse finite
371
Mrfuri
391
Ajustri pentru deprecierea materiilor prime
397
Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
401
Furnizori
408
Furnizori - facturi nesosite
411
Clieni
4411
Impozitul pe profit
4412
Creane privind impozitul pe profit *
471
Cheltuieli nregistrate n avans
506
Obligaiuni
5121
Conturi la bnci n lei
601
Cheltuieli cu materiile prime 1,400,000
605
Cheltuieli privind energia i apa 605,000
607
Cheltuieli privind mrfurile 820,000
645
Cheltuieli privind asigurrile i protecia social 1,100,000
641
Cheltuieli cu salariile personalului 4,000,000
658
Alte cheltuieli de exploatare 160,000
666
Cheltuieli privind dobnzile 160,000
671
Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente extraordinare 145,000
6811
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor 200,000
6812
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 15,000
6814
Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante 0
691
Cheltuieli cu impozitul pe profit 120,000
707
Venituri din vnzarea mrfurilor 8,145,000
711
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 300,000
721
Venituri din producia de imobilizri necorporale 110,000
758
Alte venituri din exploatare 725,000
766
Venituri din dobnzi 55,000
768
Alte venituri financiare 0
7814
Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante 0
791
Venituri din impozitul pe profit * 0
18,060,000
Simbol Denumire
Reglementari nationale neauditate
Total sume
TOTAL
C D C D C D C D C
0 1,750,000
0 500,000
0 400,000
0 615,000
0 15,000
0 1,145,000
0 0
40,000 0
2,140,000 0
200,000 0
0 200,000
685,000 0
300,000 0
340,000 0
0 5,000
0 0
0 65,000
0 0
575,000 0
0 0
0 0
120,000 0
170,000 0
125,000 0
1,400,000 0 0
605,000 0 0
820,000 0 0
1,100,000 0 0
4,000,000 0 0
160,000 0 0
160,000 0 0
145,000 0 0
200,000 0 0
15,000 0 0
0 0 0
120,000 0 0
8,145,000 0 0
300,000 0 0
110,000 0 0
725,000 0 0
55,000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18,060,000 4,695,000 4,695,000
Total sume Sold final
Reglementari nationale neauditate
Total sume Sold final
Reglementari nationale auditate
Ajustri
D C D C
IAS/IFRS
Total sume Sold final IAS/IFRS
Denumirea indicatorului
Sume (mii RON)
EURO/RON
ACTIVE NECURENTE
ACTIVE CURENTE
TOTAL ACTIV
CAPITAL SI REZERVE
DATORII NECURENTE
DATORII CURENTE
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
(model IAS/IFRS)
SITUAIA POZIIEI FINANCIARE
la 31 decembrie 2012
Sume (mii EURO)
(model IAS/IFRS)
SITUAIA POZIIEI FINANCIARE
la 31 decembrie 2012
Sume (mii RON)
*Solduri OMF
A. Active imobilizate
I. Imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
III. Imobilizari financiare
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creante
III. Investitii financiare pe termen scurt
IV. Casa si conturi la banci
C. Cheltuieli n avans
D. Datorii ce trebuie platite ntr-o perioada de un an
E. Active circulante nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie platite ntr-o perioada mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri n avans
* Total active-total datorii
J. Capital si rezerve
I. Capital subscris
II. Rezerve
III. Rezultatul reportat
IV. Rezultatul exercitiului financiar
BILAN
la 31 decembrie 2013
(conform legislaiei naionale)
Denumirea indicatorului
BILAN
la 31 decembrie 2013
(conform legislaiei naionale)
Sume Sume
(mii RON) (mii EURO)
* Solduri IFRS
ACTIVE NECURENTE
ACTIVE CURENTE
TOTAL ACTIV
CAPITAL SI REZERVE
DATORII NECURENTE
DATORII CURENTE
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
Denumirea indicatorului EURO/RON
SITUAIA POZIIEI FINANCIARE
la 31 decembrie 2013
(model IAS/IFRS)
1. Cifra de afaceri neta
2. Variatia stocurilor
3. Productia imobilizata
4. Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
b) Alte cheltuieli din afara
c) Cheltuieli privind marfurile
6. Cheltuieli cu personalul
a) Salarii
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
7. a) Ajustarea valorii imobilizrilor corporale i necorporale
b) Ajustarea valorii activelor circulante
8. Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli din exploatare - total
Rezultat din exploatare
9. Venituri din interese de participare
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate
11. Venituri din dobnzi si alte venituri similare
Venituri financiare - total
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare
13. Cheltuieli cu dobnzile si alte cheltuieli similare
Cheltuieli financiare - total
Rezultat financiar
14. Rezultat curent
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. Rezultat extraordinar
18. Impozitul pe profit
19. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar n elementele de mai sus
20. Rezultatul exercitiului financiar
21. Rezultatul pe actiune:
- de baza (RON/EURO)
- diluat (RON/EURO)
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE AL EXERCIIULUI
la 31 Decembrie 2013
(conform legislaiei naionale)
Denumirea indicatorului
Sume (mii RON)
*Solduri OMF
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE AL EXERCIIULUI
la 31 Decembrie 2013
(conform legislaiei naionale)
Sume Sume
(mii RON) (mii EURO)
* Solduri IFRS
Venituri
Alte venituri din exploatare
Variaia stocurilor de produse finite i
producie n curs de execuie
Cheltuieli cu materii prime i materiale
Cheltuieli cu salariile i contribuiile aferente
Cheltuieli cu amortizrile
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Rezultat inainte de impozit
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Rezultatul exercitiului
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul pe actiune:
- de baza (RON/EURO)
- diluat (RON/EURO)
SITUAIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 decembrie 2013
(model IAS/IFRS)
Denumirea indicatorului EURO/RON
TABLOU DE CONSOLIDARE PENTRU SPF
(mii EURO)
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
Stocuri
Creane
Investiii financiare pe termen scurt
Casa i conturi la bnci
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de un an
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an
Capital subscris
Rezerve
Rezerve consolidate
Rezultatul reportat
Rezultatul reportat consolidat
Interese ce nu asigur controlul
Total Denumirea indicatorului Miramar** Fidelis
Corecii Corecii Cont
pariale totale consolidat
TABLOU DE CONSOLIDARE PENTRU SITUAIA REZULTATULUI GLOBAL
(mii EURO)
Corecii
pariale
Cifra de afaceri net
6,684
Alte venituri din exploatare
1,520
Variaia stocurilor de produse finite i produse n curs de execuie
149
Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
1,578
Cheltuieli cu salariile
3974
Cheltuieli cu amortizarea
270
Alte cheltuieli de exploatare
1,662
Rezultat din exploatare
869
Venituri din dobnzi i alte venituri similare
23
Cheltuieli cu dobnzile i alte cheltuieli similare
190
Rezultat financiar
-167
Rezultat curent
702
Impozitul pe profit
224
Rezultatul ansamblului consolidat
0
Partea din rezultat ce revine detintorilor intereselor ce nu
asigur controlul
0
Partea din rezultat ce revine acionarilor societii mam
(Rezultatul consolidat)
0
Miramar Fidelis Total
Rezultatul exerciiului financiar
478
Denumirea indicatorului
Corecii
totale
Cont
consolidat
TABLOU DE CONSOLIDARE PENTRU SITUAIA POZIIEI FINANCIARE
(mii EURO)
Corecii
pariale
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
Stocuri
Creane
Investiii financiare pe termen scurt
Casa i conturi la bnci
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de un an
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an
Capital subscris
Rezerve consolidate
Diferene din conversie
Diferene din conversie consolidate
Diferene de conversie aferente fondului comercial
Rezultatul reportat consolidat
Rezultatul exerciiului financiar
Partea din rezultat ce revine acionarilor societii mam
(Rezultatul consolidat - din contul de profit i pierdere)
Interese ce nu asigur controlul
Miramar Fidelis Total
Rezerve
Denumirea indicatorului
Rezultatul reportat
Corecii
totale
Cont
consolidat