Sunteți pe pagina 1din 7

7.

ORGANISME NATIONALE DE ACREDITAREUn asemenea organism - nfiinat n Romnia, n 1998 este RENAR (Asociaia Reelei
Naionale de Acreditare din Romnia, membru cu drepturi depline al EA European
Co-operation for Accreditation. Ea a acreditat i acreditea!" #conform standardelor
europene, a se $edea figura de mai sus%&
- organisme de certificare a produselor sau serviciilor
- organisme de certificare a sistemelor calitii
- organisme de certificare a persoanelor
- organisme de inspecie
- laboratoare de testare
- laboratoare de etalonare
RENAR ! or"anism#l naional de acreditare e$al#ea%& com'etena or"anismelor
de e$al#are a con(ormit&ii (OEC) 'romo$ea%& *i de%$olt& acreditarea *i e$al#area
con(ormit&ii conform 'tatutului s"u ed. ())) * 1+.,-..,,+, ba!at pe 'tatutul cadru #/rdinul
nr. 81 * .,,+ al ministrului economiei i comerului pri$ind modificarea ane0ei la /rdinul
ministrului industriei i resurselor nr. -11*.,,. pentru aprobarea 'tatutului cadru al
organismului naional de acreditare%.
E$aluarea competenei unui /E2 de c"tre RE34R se face pe ba!a unui anumit standard
#anumitor standarde% i * sau altor documente normati$e, pentru un domeniu de acreditare
definit. E$aluarea competenei unui /E2 implic" e$aluarea competenei tuturor
operaiunilor /E2 inclusi$ competena personalului, a $alidit"ii metodologiei de e$aluare a
conformit"ii i a $alidit"ii re!ultatelor e$alu"rii conformit"ii. 5rin acreditarea acordat" de
RE34R se atest" c" /E2 i-au demonstrat oficial competena de a efectua sarcini
specifice de e$aluare a conformit"ii.
4creditarea furni!ea!" ncredere cump"r"torilor i autorit"ilor, facilitea!" comerul
transfrontalier. 'copul final este reali!area unei singure acredit"ri i a unei singure e$alu"ri
a conformit"ii.
RE34R organismul naional de acreditare poate acredita urm"toarele organisme care
desf"oar" acti$it"i att n domeniul reglementat ct i n cel nereglementat #tabelul 8%&
Tabelul 8 Domeniile de competen ale RENAR n acreditare
a. 6aborator de ncercare
b. 6aborator de etalonare
c. /rganism de inspecie
d. /rganism de certificare
d1. 2ertificare de produs
d.. 2ertificare de produs ecologic
d-. 2ertificare sisteme de management
- calitate
- mediu
- 74225
d8. 2ertificare persoane
RE34R este semnatar cu drepturi depline al E4 964 si )642 - 9R4 pentru ncerc"ri, din
octombrie .,,:, ceea ce nseamn" ca rapoartele de ncercare emise de laboratoarele
acreditate de RE34R sunt recunoscute n toat" lumea.
1
Tabelele 9-10 Laboratoare de ncercri - domenii de competen ale RENAR
Ta+el ,ncerc&ri
4nali!a 'en!oriala
E92
Eantionare
)ncercari 4custice* ;gomot
)ncercari <iologice
)ncercari 2=imice
)ncercari 2linice
)ncercari de 2riminalistica
)ncercari de )ngineria mediului
)ncercari Electrice
)ncercari >i!ice
)ncercari in camp
)ncercari la foc
)ncercari 9ecanice
)ncercari 9icrobiologice
)ncercari ?o0icologice
9icroscopie #6umina @ Electronice%
3A?
5rotectia muncii
Radioc=imie*Radiatii
Re!iduuri, contaminati
?este (eterinare
4lte tipuri de incercari
Ta+el 'rod#se - O+iecte
4coperisuri
4custica 2onstructii
s4custice
4de!i$i @ r"ini
4erona$e @ $e=icole spatiale
4gronomie @ $egetatie - altele
4lcool, bere, $in
4limentare utilitati
4limente * 5roduse alimentare * 5roduse din tutun
4limente* produse alimentare altele
4lte substante c=imice
4mbalaB re!istent la copii
4nali!a produselor fitosanitare
4nali!a sen!oriala
4nali!e aer
4nali!e soluri
4nimal
4nimal - altele
4nimal - bacteriologie
4nimal encefalopatie spongiforma bo$ina
2
4nimal - =istopat=ologie
4nimal - serologie
4nimal - $irologie
4ntiseptice, de!infectante, produse de curatat si detergenti
4pa
4pa 4nali!e biologice @ microbiologice
4pa anali!e fi!ice @ c=imice
4pa si mediu ac$atic - altele
4plicatii nucleare
4r!atoare
4samblari
4sfalt, bitum, gudron, materiale bituminoase
4utomati!ari
4!best
<alistice
<aterii
<auturi, ne-alcoolice
<eton si mortar
<iologie 9edicala
<iologie 9edicala - altele
<iologie 9edicala - <acteriologie
<iologie 9edicala - <ioc=imie
<iologie 9edicala - 7ematologie
<iologie 9edicala )munologie
<iologie 9edicala 9edicamente*>armaceutice*?o0icologie
<iologie 9edicala - (irologie
2arne, produse din carne si produse din peste
2easuri
2elulo!a,=artie si carton
2entrale #4r!atoare% - 4ltele
2entrale #4r!atoare% pe carbune
2entrale #4r!atoare% pe combustibil petrolier
2entrale #4r!atoare% pe lemn
2entrale pe Ca!
2ereale @ produse cerealiere
2=imice
2limatologie
2ombustibili
2ombustibili, uleiuri, lubrifianti
2ombustibili, uleiuri, lubrifianti - altele
2ompatibilitate electromagnetica
2onstructii alte
2onstructii @ constructii ci$ile
2onstructii ci$ile - alte
2onstructii na$ale
2ontaminanti c=imici
2riminalistica
3
Aifu!ia luminii
Aispo!iti$e medicale
Aispo!iti$e medicale - altele
Aispo!iti$e medicale - au0iliare, implanturi
Aispo!iti$e medicale - compatibilitate
Aistributie electricitate
Ec=ipamant de protectie respiratorie
Ec=ipamante acustice pentru cai ferate
Ec=ipamante de ridicat si mane$rat
Ec=ipamante electrice @ electronice
Ec=ipamante industriale @ unelte
Ec=ipament de laborator @ stiintific
ec=ipament de protectie pentru lucrul la inaltime
Ec=ipamente casnice @ electrocasnice @ similare
Ec=ipamente de protectie indi$iduala
Ec=ipamente de protectie indi$iduala - altele
Ec=ipamente militare
Ec=ipamente pentru cai ferate
Ec=ipamente pentru cai ferate incercari mecanice
Ec=ipamente pentru cai ferate tractiune electrica
ec=ipamente pentru sport si timpul liber*
Ecoto0icologie
Electrice * E92 * )? * ?elecom
Electricitate - altele
Emisii !gomot
Ergonomie
E0plo!i$i
>astening
>erestre
>iltre
>otografie
>uraBe
Ceomembrane
Ceote=nice )ncercari 9ecanice @ =idraulice
Ceote0tile
=idraulice si pneumatice, mecanica fluidelor
)mbatrianire
)mbracaminte de protectie medicala*instrumente c=irurgicale sterile
)ncercari fi!ice si c=imice - altele
)ncercari& mediu climatic @ mecanic
)ncuietori @ sisteme de inc=idere
)ngineria mediului
)ngrasaminte
)nstalatii sanitare
)nstrumente de masura, ec=ipamente de incercare
)nstrumente de scris
Ducarii securitate
4
Ducarii* 5roduse de ingriBire pentru copii* ec=ip. pt. sport si timpul liber*
instrumente de scris
6emn
6emn si produse deri$ate
6ubrifianti* uleiuri* grasimi
9anusi
9arcaBe pentru drum
9ateriale de ambalare
9ateriale de constructie
9ateriale de constructie re!istenta mecanica
9ateriale de i!o)are, proprietati termice, proprietati pneumatice
9ateriale de referinta
9ateriale nemetalice
9ateriale, ec=ipamente, structuri @ produse ingineresti
9edical * (eterinar
9ediu - altele
9ediu * 2limatice * 4gronomie
9etale @ suduri
9etale @ suduri - altele
9etale @ suduri incercari fi!ice @ c=imice
9etale @ suduri incercari mecanice
9etale pretioase, biButerii
9etrologie Electricitate
9icrobiologie
9inerale
9obilier
3amol @ sediment
3i$el !gomot
/biecte periculoase
/ftalmologie
5arc=et
5atologie @ neuropatologie
5iele si produse din piele
5irote=nice
5lante, $egetatie
5lastice, cauciuc
5olimeri
5ompe
5roduse <ioacti$e, cosmetice, c=imice
5roduse de ingriBire pentru copii
5roduse dietetice, etic=etare alimente
5roduse din tutun
5roduse lactate
5roduse petroliere
5roduse refractare
5rotectie corporala
5rotectie pentru au!
5
5rotectie pentru cap
5rotectie pentru oc=i @ fata
Radiatii, Radionucli!i
Radio @ Radioprotectie
Radioc=imie
Re!istenta @ protectie la foc, reactie la foc
Re!istenta la foc
'isteme de franare
'isteme de incal!ire
'isteme de racire
'oluri, grunduri
'ticla @ ceramica
'ubstante c=imice& proprietati intrinseci, anali!e fi!ico-c=imice
'ulf
'uprafete pentru sport @ terenuri de Boaca
?e=nologia informatiei - =ardEare
?e=nologia informatiei - softEare
?e=nologia informatiei @ telecommunicatii - altele
?e=nologii pentru presiune @ $id& materiale @ dispo!iti$e
?elecommunicatii
?elefoane portabile
?ermice
?e$i si conducte
?e0tile * pielarie
?e0tile * piele - altele
?e0tile si imbracaminte - accessorii @ furnituri
?e0tile si imbracaminte - fibre, pene, fulgi
?e0tile si imbracaminte incercari c=imice
?e0tile si imbracaminte incercari fi!ice @ mecanice
Uleiuri si grasimi
U!ine electrice, productie electricitate
(e=icile @ componente
(e=icole in miscare
(e=icole securitate pasi$a
(esta de sal$are
(opseluri, acoperiri, emailuri
4lte asemenea organisme de acreditare sunt n Romnia &
. CNEAA (Consili#l Naional de E$al#are si Acreditare Academic& . care e$aluea!" i
acreditea!" universiti publice i private din Romnia.
. OMCAS (Or"anism#l Militar de E$al#are) Certi(icare *i S#'ra$e"/ere a Calit&ii !
care e$aluea!" i acreditea!" agenii economici ce furnizeaz produse i servicii
organi!aiilor aparinnd sistemului de ap"rare a Romniei, etc
4lte organisme de acreditare au n $edere alte cate"orii de ser$icii #ngriirea sntii!
servicii informatice! transmiterea de programe audiovizuale, etc.%F
6
Aar aceste organisme nu sunt nc" n num"r suficient i nu acoper" multe categorii
importante de organi!aii #de e0emplu & organizaiile de administraie public! cele
neguvernamentale! de ngriirea a sntii! de transporturi, etc%.
Acreditarea este reglementat" n Romnia prin Le"ea 012- 03.41.0440 'entr# a'ro+area
OG 56-7336 'ri$ind acreditarea *i in(rastr#ct#ra 'entr# e$al#area con(ormit&ii.
Statutul-cadru al organismului naional de acreditare REAR a fost aprobat prin OM
577-0440 al Ministr#l#i Ind#striei *i Res#rselor. 9inisterul )ndustriei i Resurselor
#actualmente 9inisterul Economiei i 2omerului% este Gautoritatea de stat care
coordonea!" domeniul infrastructurii calit"ii i e$alu"rii conformit"ii i are
responsabilitatea elabor"rii strategiilor i politicilor n acest domeniu, care include
acreditarea. H #4rt. 8 din 6egea .8:* .,,.%.
7