Sunteți pe pagina 1din 12

Extrase Cod Procedur Fiscal

Art. 21 Creanele fiscale


(1) Creanele fiscale reprezint drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezult din raporturile de drept material fiscal.
(2) Din raporturile de drept prevzute la alin. (1) rezult att coninutul, ct i cuantumul creanelor fiscale, reprezentnd drepturi
determinate constnd n!
a) dreptul la perceperea impozitelor, ta"elor, contri#uiilor i a altor sume care constituie venituri ale #ugetului general consolidat,
dreptul la ram#ursarea ta"ei pe valoarea adugat, dreptul la restituirea impozitelor, ta"elor, contri#uiilor i a altor sume care constituie
venituri ale #ugetului general consolidat, potrivit alin. ($), denumite creane fiscale principale%
#) dreptul la perceperea do#nzilor, penalitilor de ntrziere sau ma&orrilor de ntrziere, dup caz, n condiiile legii,
denumite creane fiscale accesorii.
(') (n cazurile prevzute de lege, organul fiscal este ndreptit s solicite stingerea o#ligaiei fiscale de ctre cel ndatorat s e"ecute
acea o#ligaie n locul de#itorului.
($) (n msura n care plata sumelor reprezentnd impozite, ta"e, contri#uii i alte venituri ale #ugetului general consolidat se constat
c a fost fr temei legal, cel care a fcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.
Art. 22 Obligaiile fiscale
)rin o#ligaii fiscale, n sensul prezentului cod, se nelege!
a) o#ligaia de a declara #unurile i veniturile impoza#ile sau, dup caz, impozitele, ta"ele, contri#uiile i alte sume datorate #ugetului
general consolidat%
#) o#ligaia de a calcula i de a nregistra n evidenele conta#ile i fiscale impozitele, ta"ele, contri#uiile i alte sume datorate
#ugetului general consolidat%
c) o#ligaia de a plti la termenele legale impozitele, ta"ele, contri#uiile i alte sume datorate #ugetului general consolidat%
d) o#ligaia de a plti do#nzi, penaliti de ntrziere sau ma&orri de ntrziere, dup caz, aferente impozitelor, ta"elor, contri#uiilor i
altor sume datorate #ugetului general consolidat, denumiteo#ligaii de plat accesorii%
e) o#ligaia de a calcula, de a reine i de a nregistra n evidenele conta#ile i de plat, la termenele legale, impozitele i contri#uiile
care se realizeaz prin stopa& la surs%
f) orice alte o#ligaii care revin contri#ua#ililor, persoane fizice sau &uridice, n aplicarea legilor fiscale.
Art. 23 Naterea creanelor i obligaiilor fiscale
(1) Dac legea nu prevede altfel, dreptul de crean fiscal i o#ligaia fiscal corelativ se nasc n momentul n care, potrivit legii, se
constituie #aza de impunere care le genereaz.
(2) )otrivit alin. (1) se nate dreptul organului fiscal de a sta#ili i a determina o#ligaia fiscal datorat.
Art. 24 Stingerea creanelor fiscale
Creanele fiscale se sting prin ncasare, compensare, e"ecutare silit, scutire, anulare, prescripie i prin alte modaliti prevzute de
lege.
Art. 25 Creditorii i debitorii
(1) (n raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt persoanele titulare ale unor drepturi de crean fiscal prevzute la art. 21, iar
de#itorii sunt acele persoane care, potrivit legii, au o#ligaia corelativ de plat a acestor drepturi.
(2) (n cazul n care o#ligaia de plat nu a fost ndeplinit de de#itor, de#itori devin, n condiiile legii, urmtorii!
a) motenitorul care a acceptat succesiunea contri#ua#ilului de#itor%
#) cel care preia, n tot sau n parte, drepturile i o#ligaiile de#itorului supus divizrii, fuziunii ori reorganizrii &udiciare, dup caz%
c) persoana creia i s*a sta#ilit rspunderea n conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment%
d) persoana care i asum o#ligaia de plat a de#itorului, printr*un anga&ament de plat sau printr*un alt act nc+eiat n form
autentic, cu asigurarea unei garanii reale la nivelul o#ligaiei de plat%
e) persoana &uridic, pentru o#ligaiile fiscale datorate de sediile secundare ale acesteia%
f) alte persoane, n condiiile legii.
Art. 26 Pltitorl
(1) )ltitor al o#ligaiei fiscale este de#itorul sau persoana care n numele de#itorului, conform legii, are o#ligaia de a plti sau de a
reine i de a plti, dup caz, impozite, ta"e, contri#uii, amenzi i alte sume datorate #ugetului general consolidat.
(2) )entru contri#ua#ilii care au sedii secundare, pltitor de o#liga,ii fiscale este contri#ua#ilul, cu e"cep,ia impozitului pe venitul din
salarii, pentru care pltitor de impozit este sediul secundar o#ligat, potrivit legii, s se nregistreze fiscal ca pltitor de salarii -i de
venituri asimilate salariilor.
(') Contri#ua#ilii prevzu,i la alin. (2) au o#liga,ia de a declara, n numele sediilor secundare nregistrate fiscal,impozitul pe venitul din
salarii datorat, potrivit legii, de acestea.
($) (n cazul contri#ua#ililor nerezideni care desfoar activiti pe teritoriul .omniei prin mai multe sedii permanente, o#ligaia
prevzut la alin. (') se ndeplinete prin sediul permanent desemnat potrivit titlului // din Codul fiscal.
Art. 31 !o"icilil fiscal
(1) (n cazul creanelor fiscale administrate de 0inisterul 1conomiei i 2inanelor prin 3genia 4aional de 3dministrare 2iscal, prin
domiciliu fiscal se nelege!
a) pentru persoanele fizice, adresa unde i au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, n cazul n care aceasta este
diferit de domiciliu%
#) pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau e"ercit profesii li#ere, sediul activitii sau
locul unde se desfoar efectiv activitatea principal%
c) pentru persoanele &uridice, sediul social sau locul unde se e"ercit gestiunea administrativ i conducerea efectiv a afacerilor, n
cazul n care acestea nu se realizeaz la sediul social declarat%
d) pentru asocierile i alte entiti fr personalitate &uridic, sediul acestora sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal.
(2) )rin adresa unde locuiesc efectiv, n sensul alin. (1) lit. a), se nelege adresa locuinei pe care o persoan o folosete n mod
continuu peste 15' de zile ntr*un an calendaristic, ntreruperile de scurt durat nefiind luate n considerare. Dac ederea are un
scop e"clusiv de vizit, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemntoare i nu depete perioada unui an, nu se
consider adresa unde locuiesc efectiv.
(') (n situaia n care domiciliul fiscal nu se poate sta#ili potrivit alin. (1) lit. c) i d), domiciliul fiscal este locul n care se afl ma&oritatea
activelor.
('61) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (') se nregistreaz la organul fiscal n toate cazurile n care acesta este diferit de
domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, nsoit de acte doveditoare ale informaiilor
cuprinse n aceasta.
('62) Cererea se depune la organul fiscal n a crui raz teritorial urmeaz a se sta#ili domiciliul fiscal. Cererea se soluioneaz de
organul fiscal, n termen de 17 zile lucrtoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal
care se comunic contri#ua#ilului potrivit art. $$.
('6') 8rganul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de cte ori constat c domiciliul fiscal este diferit de
domiciliul sau sediul social iar contri#ua#ilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.
('6$) Data sc+im#rii domiciliului fiscal este data comunicrii deciziei de modificare a domiciliului fiscal.
($) (n cazul celorlalte creane fiscale ale #ugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se nelege domiciliul reglementat potrivit
dreptului comun sau sediul social nregistrat potrivit legii.
Norme metodologice:
Art. 31
31.1. Domiciliul fiscal se nregistreaz la organul fiscal n toate cazurile n care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social.
31.2. nregistrarea domiciliului fiscal, pentru persoanele fizice, se face prin depunerea unei cereri de nregistrare a domiciliului fiscal,
nsoit, dup caz, de urmtoarele documente:
a) copie de pe actul care face doada titlului n temeiul cruia, potriit legii, persoana deine spaiul destinat domiciliului fiscal
!calitatea de proprietar, c"iria#, uzufructuar #i altele asemenea)$
%) copie de pe actul de identitate n care a fost nscris, potriit legii speciale, meniunea de sta%ilire a domiciliului #i a re#edinei la
care se solicit nregistrarea domiciliului fiscal.
31.3. n cazul persoanelor &uridice, cererea de nregistrare a domiciliului fiscal a fi nsoit de copii de pe actele care fac doada
deinerii legale a spaiului pentru domiciliul fiscal.
31.'. (opiile de pe documente or fi certificate pe fiecare pagin de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.
31.). (ererea se depune la organul fiscal n a crui raz teritorial urmeaz a se sta%ili domiciliul fiscal.
31.*. +a primirea cererii, aceasta a fi transmis de ndat de ctre organul fiscal prezut la pct. 31.) ctre organul fiscal n a crui
raz teritorial contri%ua%ilul a aut ultimul domiciliu fiscal, n ederea ntocmirii formalitilor de transfer al dosarului fiscal.
31.,. Dosarul fiscal se transmite n termen de cel mult 3- de zile de la primirea cererii #i a fi nsoit de certificatul de atestare fiscal,
precum #i de fi#a de eiden pe pltitor.
31... +a primirea dosarului fiscal, organul fiscal n a crui raz teritorial se afl noul domiciliu fiscal a emite de ndat decizia de
nregistrare a noului domiciliu fiscal, care se a comunica contri%ua%ilului potriit art. '3 din (odul de procedur fiscal.
31./. nregistrarea n registrul contri%ua%ililor de la noul organ fiscal, precum #i scoaterea din registrul contri%ua%ililor de la ec"iul
organ fiscal se opereaz cu data comunicrii deciziei prezute la pct. 31... 01n la data la care s2au operat modificrile n registrul
contri%ua%ililor, competena pentru soluionarea oricrei pro%leme priind administrarea reine organului fiscal de la ec"iul
domiciliu fiscal.
Art. #2 Obligaia de $nregistrare fiscal
(1) 8rice persoan sau entitate care este su#iect ntr*un raport &uridic fiscal se nregistreaz fiscal primind un cod de identificare fiscal.
Codul de identificare fiscal este!
a) pentru persoanele &uridice, precum -i pentru asocieri -i alte entit,i fr personalitate &uridic, cu e"cep,ia celor prevzute la lit. #),
codul de nregistrare fiscal atri#uit de organul fiscal%
#) pentru comercian,i, persoane fizice -i &uridice, precum -i pentru alte entit,i care se nregistreaz potrivit legii speciale la registrul
comer,ului, codul unic de nregistrare atri#uit potrivit legii speciale%
c) pentru persoanele fizice care desf-oar activit,i economice n mod independent sau e"ercit profesii li#ere, cu e"cep,ia celor
prevzute la lit. #), codul de nregistrare fiscal atri#uit de organul fiscal%
d) pentru persoanele fizice, altele dect cele prevzute la lit. c), codul numeric personal atri#uit potrivit legii speciale%
e) pentru persoanele fizice care nu de,in cod numeric personal, numrul de identificare fiscal atri#uit de organul fiscal.
(2) (n scopul administrrii impozitului pe venit, n cazul persoanelor fizice care sunt contri#ua#ili potrivit titlului /// privind impozitul pe
venit din Codul fiscal, codul de identificare fiscal este codul numeric personal.
(') (n cazul persoanelor sau al entit,ilor prevzute la alin.(1) lit. a), c) -i e), atri#uirea codului de identificare fiscal se face e"clusiv de
ctre organul fiscal din cadrul 3gen,iei 4a,ionale de 3dministrare 2iscal, pe #aza declara,iei de nregistrare fiscal depuse de aceste
persoane sau entit,i.
($) )rin e"cepie de la dispoziiile art. 15 alin. (1), pentru contri#ua#ilii prevzui la alin. (1) lit. e), precum i pentru contri#ua#ilii
nerezideni persoane &uridice, care realizeaz numai venituri supuse regulilor de impunere la surs, iar impozitul reinut este final,
atri#uirea codului de identificare fiscal se poate face de organul fiscal la solicitarea pltitorului de venit.
(7) 3u o#liga,ia depunerii declara,iei de nregistrare fiscal -i persoanele prevzute la alin. (1) lit. d) -i e) care au calitatea de anga&ator.
(9) )ersoanele fizice care de,in cod numeric personal -i sunt supuse impozitului pe venit se nregistreaz fiscal la data depunerii primei
declara,ii fiscale.
(:) Declara,ia de nregistrare fiscal se depune n termen de '; de zile de la!
a) data nfiin,rii potrivit legii, n cazul persoanelor &uridice, asocierilor -i al altor entit,i fr personalitate &uridic%
#) data eli#errii actului legal de func,ionare, data nceperii activit,ii, data o#,inerii primului venit sau do#ndirii calit,ii de anga&ator,
dup caz, n cazul persoanelor fizice.
Nor"e "etodologice%
3rt. :2
95.1. (nregistrarea fiscal a sediilor permanente se face potrivit prevederilor art. 2< alin. ($) din Codul fiscal i ale art. 95 i urmtoarele din Codul de
procedur fiscal.
95.2. (nregistrarea n registrul contri#ua#ililor a persoanelor fizice care dein cod numeric personal atri#uit potrivit legii speciale, pltitoare de impozit
pe venit, se face la data depunerii declaraiei estimative, a declaraiei speciale, a declaraiei de venit glo#al sau a fiei fiscale, dup caz, n funcie de
natura venitului o#inut.
95.'. )entru persoanele prevzute la art. 95 alin. (1) lit. c) din Codul de procedur fiscal, care au calitatea de comerciant, numrul de identificare
fiscal se o#ine conform dispoziiilor legale privind nregistrarea comercianilor.
(:61) (n cazul contri#ua#ililor nerezideni care desfoar activiti pe teritoriul .omniei prin unul sau mai multe sedii permanente,
odat cu depunerea declaraiei de nregistrare fiscal acesta are o#ligaia s indice sediul permanent desemnat potrivit titlului // din
Codul fiscal.
(5) (n scopul administrrii crean,elor fiscale, organele fiscale din cadrul 3gen,iei 4a,ionale de 3dministrare 2iscal pot s nregistreze,
din oficiu sau la cererea altei autorit,i care administreaz crean,e fiscale, un su#iect de drept fiscal care nu -i*a ndeplinit o#liga,ia de
nregistrare fiscal, potrivit legii.
(<) (n cazurile prevzute la alin. ($) -i (5), atri#uirea codului de identificare fiscal se face pe #aza cererii depuse de solicitant, cu
e"cep,ia cazului n care nregistrarea fiscal se efectueaz din oficiu.
Art. #3 Obligaia $nscrierii codli de identificare fiscal &e doc"ente
)ltitorii de impozite, ta"e, contri#uii i alte sume datorate #ugetului general consolidat au o#ligaia de a meniona pe facturi, scrisori,
oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscal propriu.
Art. #6 Certificatl de $nregistrare fiscal
(1) )e #aza declaraiei de nregistrare fiscal, depus potrivit art. :2 alin. (') sau, dup caz, a cererii depuse potrivit art. :2 alin. (<),
organul fiscal eli#ereaz certificatul de nregistrare fiscal, n termen de 1; zile de la data depunerii declara,iei sau a cererii. (n
certificatul de nregistrare fiscal se nscrie o#ligatoriu codul de identificare fiscal.
(2) 1li#erarea certificatelor de nregistrare fiscal nu este supus ta"elor de tim#ru.
(') Contri#ua#ilii care realizeaz venituri din activitatea de comer sau prestri de servicii ctre populaie sunt o#ligai s afieze
certificatul de nregistrare fiscal n locurile unde se desfoar activitatea.
($) (n cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de nregistrare fiscal, organul fiscal va eli#era un duplicat al acestuia, n #aza
cererii contri#ua#ililor i a dovezii de pu#licare a pierderii, furtului sau distrugerii n 0onitorul 8ficial al .omniei, )artea a ///*a.
Nor"e "etodologice%
3rt. :9
:'.1. Certificatul de nregistrare fiscal se emite n dou e"emplare% primul e"emplar se nmneaz contri#ua#ilului, iar al doilea e"emplar se
pstreaz la dosarul fiscal al acestuia.
:'.2. Certificatul de nregistrare fiscal eli#erat pltitorilor de ta" pe valoarea adugat va avea nscrise codul de identificare fiscal precedat de
litera =.=, precum i data lurii n eviden ca pltitor de >.?.3. 3ceast dat va rmne nesc+im#at ori de cte ori pltitorul i sc+im# certificatul
de nregistrare, cu e"cepia situaiei n care este scos din evidena pltitorilor de >.?.3. (n acest caz, atri#utul fiscal =.= nu va mai fi nscris pe
certificatul de nregistrare.
:'.'. Certificatul de nregistrare fiscal coninnd atri#utul fiscal =.= constituie dovada lurii n eviden ca pltitor de ta" pe valoarea adugat.
'(')*) +
!eclaraia fiscal

Art. ,1 Obligaia de a de&ne declaraii fiscale
(1) Declaraia fiscal se depune de ctre persoanele o#ligate potrivit Codului fiscal, la termenele sta#ilite de acesta.
(161) Declara,iile fiscale sunt documente care se refer la!
a) impozitele, ta"ele -i contri#u,iile datorate, n cazul n care, potrivit legii, o#liga,ia calculrii impozitelor -i ta"elor revine pltitorului%
#) impozitele colectate prin stopa& la surs, n cazul n care pltitorul are o#liga,ia de a calcula, de a re,ine -i de a vrsa impozite -i
ta"e%
c) #unurile -i veniturile impoza#ile, precum -i alte elemente ale #azei de impozitare, dac legea prevede declararea acestora%
d) orice informa,ii n legtur cu impozitele, ta"ele, contri#u,iile, #unurile -i veniturile impoza#ile, dac legea prevede declararea
acestora.
(2) (n cazul n care Codul fiscal nu prevede, 0inisterul 1conomiei i 2inanelor va sta#ili termenul de depunere a declaraiei fiscale.
(') 8#ligaia de a depune declaraia fiscal se menine i n cazurile n care!
a) a fost efectuat plata o#ligaiei fiscale%
#) o#ligaia fiscal respectiv este scutit la plat, conform reglementrilor legale%
c) @@@ 3#rogat%
d) pentru o#ligaia fiscal nu rezult, n perioada de raportare, sume de plat, dar e"ist o#ligaia declarativ, conform legii.
($) (n caz de inactivitate temporar sau n cazul o#ligaiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata
impozitului pe venit, organul fiscal competent poate apro#a, la cererea contri#ua#ilului, alte termene sau condiii de depunere a
declaraiilor fiscale, n funcie de necesitile administrrii o#ligaiilor fiscale. 3supra termenelor i condiiilor va decide organul fiscal
potrivit competenelor apro#ate prin ordin al preedintelui 3geniei 4aionale de 3dministrare 2iscal.
Nor"e "etodologice%
3rt. 51
:5.1. Declaraiile fiscale sunt documente prin care se declar!
a) impozitele, ta"ele i contri#uiile datorate, n cazul n care, potrivit legii, o#ligaia calculrii impozitelor i ta"elor revine pltitorului%
#) #unurile i veniturile impoza#ile, n cazul n care, potrivit legii, sta#ilirea impozitului i a ta"ei se face de organul fiscal%
c) impozitele colectate prin stopa& la surs, n cazul n care pltitorul are o#ligaia de a calcula, de a reine i de a vrsa impozite i ta"e.
Art. ,2 -or"a i conintl declaraiei fiscale
(1) Declaraia fiscal se ntocmete prin completarea unui formular pus la dispoziie gratuit de organul fiscal.
(2) (n declaraia fiscal contri#ua#ilul tre#uie s calculeze cuantumul o#ligaiei fiscale, dac acest lucru este prevzut de lege.
(') Contri#ua#ilul are o#ligaia de a completa declaraiile fiscale nscriind corect, complet i cu #un*credin informaiile prevzute de
formular, corespunztoare situaiei sale fiscale. Declaraia fiscal se semneaz de ctre contri#ua#il sau de ctre mputernicit.
($) 8#ligaia de semnare a declaraiei fiscale se consider a fi ndeplinit i n urmtoarele situaii!
a) n cazul transmiterii declaraiilor fiscale prin sistemul electronic de pli. Data depunerii declaraiei se consider a fi data de#itrii
contului pltitorului n #aza acesteia%
#) n cazul transmiterii declaraiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distan n condiiile a rt. 5' alin. (1).
(7) Declaraia fiscal tre#uie nsoit de documentaia cerut de prevederile legale.
(9) )entru anumite categorii de o#ligaii fiscale, sta#ilite prin ordin al ministrului economiei i finanelor, organul fiscal poate transmite
contri#ua#ililor formularele de declarare a impozitelor, ta"elor, contri#uiilor i a altor sume datorate #ugetului general consolidat,
instruciunile de completare a acestora, alte informaii utile, precum i plicurile preadresate. (n acest caz, contravaloarea
corespondenei se suport de ctre organul fiscal.
Nor"e "etodologice%
3rt. 52
:<.1. (n costul corespondenei intr i costul transmiterii de ctre contri#ua#il a plicului preadresat.
Art. ,3 !e&nerea declaraiilor fiscale
(1) Declaraia fiscal se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunic prin pot cu confirmare de primire.
Declaraia fiscal poate fi transmis prin mi&loace electronice sau prin sisteme de transmitere la distan. (n cazul impozitelor, ta"elor i
al contri#uiilor administrate de 3genia 4aional de 3dministrare 2iscal, procedura privind transmiterea declaraiilor prin mi&loace
electronice sau prin sisteme de transmitere la distan se sta#ilete prin ordin al preedintelui 3geniei 4aionale de 3dministrare
2iscal.
(2) Declaraiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal su# form de proces*ver#al, dac din motive independente de voina
contri#ua#ilului acesta este n imposi#ilitatea de a scrie.
(') Data depunerii declaraiei fiscale este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la pot, dup caz. (n situaia
n care declaraia fiscal se depune prin mi&loace electronice de transmitere la distan, data depunerii declaraiei este data nregistrrii
acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezult din mesa&ul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii
declaraiei.
('61) Data depunerii declaraiei prin mi&loace electronice de transmitere la distan pe portalul e*.omania este data nregistrrii
acesteia pe portal, astfel cum rezult din mesa&ul electronic transmis de sistemul de tranzac,ionare a informaiilor, cu condi,ia validrii
con,inutului declaraiei. (n cazul n care declaraia nu este validat, data depunerii declaraiei este data validrii astfel cum rezult din
mesa&ul electronic.
('62) )revederile alin. ('61) se aplic corespunztor -i declara,iilor privind o#liga,iile de plat a contri#u,iilor sociale, impozitului pe
venit -i eviden,a nominal a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de 0inisterul 2inan,elor
)u#lice, n format +rtie, semnat -i -tampilat, conform legii.
('6') )rin e"cepie de la prevederile alin. ('61), n situaia n care declaraia fiscal a fost depus pn la termenul legal, iar din
mesa&ul electronic transmis de sistemul de tranzacionare a informaiilor rezult c aceasta nu a fost validat ca urmare a detectrii
unor erori n completarea declaraiei, data depunerii declaraiei este data din mesa&ul transmis iniial n cazul n care contri#ua#ilul
depune o declaraie valid pn n ultima zi a lunii n care se mplinete termenul legal de depunere.
($) 4edepunerea declaraiei fiscale d dreptul organului fiscal s procedeze la sta#ilirea din oficiu a impozitelor, ta"elor, contri#uiilor i
a altor sume datorate #ugetului general consolidat. Ata#ilirea din oficiu a o#ligaiilor fiscale nu se poate face nainte de mplinirea unui
termen de 17 zile de la ntiinarea contri#ua#ilului privind depirea termenului legal de depunere a declaraiei fiscale. (n cazul
contri#ua#ililor care au o#ligaia declarrii #unurilor sau veniturilor impoza#ile, sta#ilirea din oficiu a o#ligaiei fiscale se face prin
estimarea #azei de impunere, potrivit art. 9:. )entru impozitele, ta"ele i contri#uiile administrate de 3genia 4aional de
3dministrare 2iscal, ntiinarea pentru nedepunerea declaraiilor i sta#ilirea din oficiu a o#ligaiilor fiscale nu se face n cazul
contri#ua#ililor inactivi, att timp ct se gsesc n aceast situaie.
($61) Contri#ua#ilul poate depune declara,ia fiscal pentru o#liga,iile fiscale ce au format o#iectul deciziei de impunere prin care au
fost sta#ilite din oficiu o#liga,iile fiscale, n termen de 9; de zile de la data comunicrii deciziei. Decizia de impunere se desfiin,eaz de
organul fiscal la data depunerii declara,ieifiscale.
(7) Declaraiile fiscale anuale ale contri#ua#ililor persoane &uridice vor fi certificate de ctre un consultant fiscal, n condiiile legii, cu
e"cepia celor pentru care este o#ligatorie auditarea. (Conform art. // din Begea 4r. 192 din $ octom#rie 2;12, aplicarea
prevederilor art. 5' alin. (7) se suspend pn la 1 ianuarie 2;1$.)
Art. ,4 Corectarea declaraiilor fiscale
(1) Declara,iile fiscale pot fi corectate de ctre contri#ua#il, din proprie ini,iativ, pe perioada termenului de prescrip,ie a dreptului de a
sta#ili o#liga,ii fiscale.
(2) Declara,iile fiscale pot fi corectate ori de cte ori contri#ua#ilul constat erori n declara,ia ini,ial, prin depunerea unei declara,ii
rectificative.
(') (n cazul ta"ei pe valoarea adugat, corectarea erorilor din deconturile de ta" se realizeaz potrivit prevederilor Codului fiscal.
1rorile materiale din decontul de ta" pe valoarea adugat se corecteaz potrivit procedurii apro#ate prin ordin al pre-edintelui
3gen,iei 4a,ionale de 3dministrare 2iscal.
($) Declara,iile fiscale nu pot fi depuse -i nu pot fi corectate dup anularea rezervei verificrii ulterioare, cu e"cep,ia situa,iilor n care
corec,ia se datoreaz ndeplinirii sau nendeplinirii unei condi,ii prevzute de lege care impune corectarea #azei de impunere -iCsau a
impozitului aferent.
(7) )rin erori, n sensul prezentului articol, se n,elege erori cu privire la cuantumul impozitelor, ta"elor -i contri#u,iilor, #unurile -i
veniturile impoza#ile, precum -i alte elemente ale #azei de impunere.
(9) (n situa,ia n care n timpul inspec,iei fiscale contri#ua#ilul depune sau corecteaz declara,iile fiscale aferente perioadelor -i
impozitelor, ta"elor, contri#u,iilor -i altor venituri ce fac o#iectul inspec,iei fiscale, acestea nu vor fi luate n considerare de organul
fiscal.
Nor"e "etodologice%
3rt. 5$
51.1. Declaraiile fiscale pot fi corectate de ctre contri#ua#ili, din proprie iniiativ, ori de cte ori constat erori n declaraia iniial, prin depunerea
unei declaraii rectificative la organul fiscal competent.
51.2. Declaraia rectificativ se ntocmete pe acelai model de formular ca i cel care se corecteaz, situaie n care se va nscrie =D= n csua
prevzut n acest scop, cu e"cepia situaiei prevzute la pct. 51.', precum i a impozitelor care se sta#ilesc de pltitori prin autoimpunere sau
reinere la surs, pentru care se completeaz un formular distinct. Declaraia rectificativ va fi completat nscriindu*se toate datele i informaiile
prevzute de formular, inclusiv cele care nu difer fa de declaraia iniial.
51.'. (n cazul ta"ei pe valoarea adugat, sumele rezultate din corectarea erorilor de nregistrare n evidenele de ta" pe valoarea adugat se
nregistreaz la rndurile de regularizri din decontul lunii n care au fost operate coreciile.


'(')*) +(
Stabilirea i"&o.itelor/ ta0elor/ contribiilor i a altor s"e datorate bgetli general consolidat
CAP. 1 !is&o.iii generale

Art. ,5 Stabilirea i"&o.itelor/ ta0elor/ contribiilor i a altor s"e datorate bgetli general consolidat
(1) /mpozitele, ta"ele, contri#uiile i alte sume datorate #ugetului general consolidat se sta#ilesc astfel!
a) prin declaraie fiscal, n condiiile art. 52 alin. (2) i art. 59 alin. ($)%
#) prin decizie emis de organul fiscal, n celelalte cazuri.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplica#ile i n cazurile n care impozitele, ta"ele, contri#uiile i alte sume datorate #ugetului general
consolidat sunt scutite la plat conform reglementrilor legale, precum i n cazul unei ram#ursri de ta" pe valoarea adugat.
(') @@@ 3#rogat
Art. ,6 !eci.ia de i"&nere
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. 8rganul fiscal emite decizie de impunere ori de cte ori acesta modific
#aza de impunere, ca urmare a unor constatri preala#ile ale organului fiscal sau n #aza unei inspec,ii fiscale.
(2) )entru creanele administrate de 0inisterul 1conomiei i 2inanelor prin 3genia 4aional de 3dministrare 2iscal, prin ordin al
ministrului economiei i finanelor se pot sta#ili i alte competene pentru emiterea deciziilor de impunere ca urmare a inspeciei fiscale.
(') Decizia de impunere se emite, dac este necesar, i n cazul n care nu s*a emis decizie referitoare la #aza de impunere potrivit art.
5<.
($) Declaraia fiscal ntocmit potrivit art. 52 alin. (2) este asimilat cu o decizie de impunere, su# rezerva unei verificri ulterioare, i
produce efectele &uridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia.
(7) (n situaia n care legea nu prevede o#ligaia de calculare a impozitului, declaraia fiscal este asimilat unei decizii referitoare la
#aza de impunere.
(9) Decizia de impunere i decizia referitoare la o#ligaiile de plat accesorii constituie i ntiinri de plat, de la data comunicrii
acestora, n condiiile n care se sta#ilesc sume de plat.
(:) )n la 1 iulie 2;;7, sumele reprezentnd impozite, ta"e, contri#uii i alte sume datorate #ugetului general consolidat, nscrise n
deciziile de impunere, n actele administrative fiscale asimilate acestora, precum i n declaraiile fiscale, vor fi rotun&ite la 1.;;; lei prin
reducere cnd suma ce urmeaz a fi rotun&it este su# 7;; lei i prin ma&orare cnd aceasta este peste 7;; lei@).
************
@) Aumele sunt e"primate n moned vec+e.
Art. ,# -or"a i conintl deci.iei de i"&nere
Decizia de impunere tre#uie s ndeplineasc condiiile prevzute la art. $'. Decizia de impunere tre#uie s cuprind, pe lng
elementele prevzute la art. $' alin. (2), i categoria de impozit, ta", contri#uie sau alt sum datorat #ugetului general consolidat,
#aza de impunere, precum i cuantumul acestora, pentru fiecare perioad impoza#il.
Art. ,, Acte ad"inistrati1e fiscale asi"ilate deci.iilor de i"&nere
Aunt asimilate deciziilor de impunere i urmtoarele acte administrative fiscale!
a) deciziile privind ram#ursri de ta" pe valoarea adugat i deciziile privind restituiri de impozite, ta"e, contri#uii i alte venituri ale
#ugetului general consolidat%
#) deciziile referitoare la #azele de impunere%
c) deciziile referitoare la o#ligaiile de plat accesorii%
d) @@@ 3#rogat.
e) deciziile privind nemodificarea #azei de impunere.
Art. ,2 !eci.iile referitoare la ba.ele de i"&nere
(1) Eazele de impunere se sta#ilesc separat, prin decizie referitoare la #azele de impunere, n urmtoarele situaii!
a) cnd venitul impoza#il este realizat de mai multe persoane. Decizia va cuprinde i repartizarea venitului impoza#il pe fiecare
persoan care a participat la realizarea venitului%
#) cnd sursa venitului impoza#il se afl pe raza altui organ fiscal dect cel competent teritorial. (n acest caz competena de a sta#ili
#aza de impunere o deine organul fiscal pe raza cruia se afl sursa venitului.
Nor"e "etodologice%
3rt. 5<
59.1. )entru situaia prevzut la art. 59 alin. (1) lit. #) din Codul de procedur fiscal, organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit,
competent n sta#ilirea #azei de impunere, va transmite decizia privind #azele de impunere organului fiscal de la domiciliul fiscal, competent pentru
emiterea deciziei de impunere.
(2) Dac venitul impoza#il este realizat de mai multe persoane, atunci acestea pot s*i numeasc un mputernicit comun n relaia cu
organul fiscal.
Art. 113 Colectarea creanelor fiscale
(1) (n sensul prezentului titlu, colectarea const n e"ercitarea aciunilor care au ca scop stingerea creanelor fiscale.
(2) Colectarea creanelor fiscale se face n temeiul unui titlu de crean sau al unui titlu e"ecutoriu, dup caz.
(') >itlul de crean, este actul prin care se sta#ile-te -i se individualizeaz crean,a fiscal, ntocmit de organele competente sau de
persoanele ndrept,ite, potrivit legii. 3semenea titluri pot fi!
a) decizia de impunere%
#) declara,ia fiscal%
c) decizia referitoare la o#liga,ii de plat accesorii%
d) declara,ia vamal%
e) decizia prin care se sta#ilesc -i se individualizeaz datoria vamal, impozitele, ta"ele -i alte sume care se datoreaz n vam,
potrivit legii, inclusiv accesoriile%
f) procesul*ver#al de constatare -i sanc,ionare a contraven,iei, ntocmit de organul prevzut de lege, pentru o#liga,iile privind plata
amenzilor contraven,ionale%
g) decizia de atragere a rspunderii solidare emis potrivit art. 25%
+) ordonan,a procurorului, nc+eierea sau dispozitivul +otrrii instan,ei &udectore-ti ori un e"tras certificat ntocmit n #aza acestor
acte, n cazul crean,elor fiscale sta#ilite, potrivit legii, de procuror sau de instan,a &udectoreasc.
Nor"e "etodologice%
3rt. 11;
1;:.1. >itlul de crean este actul prin care, potrivit legii, se sta#ilete i se individualizeaz o#ligaia de plat privind creanele fiscale, ntocmit de
organele competente sau de alte persoane ndreptite potrivit legii. 3semenea titluri pot fi!
a) decizia de impunere emis de organele competente, potrivit legii%
#) declaraia fiscal, anga&amentul de plat sau documentul ntocmit de pltitor prin care acesta declar o#ligaiile fiscale, n cazul n care acestea se
sta#ilesc de ctre pltitor, potrivit legii%
c) decizia prin care se sta#ilete i se individualizeaz suma de plat, pentru creanele fiscale accesorii, reprezentnd do#nzi i penaliti de
ntrziere, sta#ilite de organele competente%
d) declaraia vamal pentru o#ligaiile de plat n vam%
e) documentul prin care se sta#ilete i se individualizeaz datoria vamal, inclusiv accesorii, potrivit legii%
f) procesul*ver#al de constatare i sancionare a contraveniei, ntocmit de organul prevzut de lege, pentru o#ligaiile privind plata amenzilor
contravenionale%
g) ordonana procurorului, nc+eierea sau dispozitivul +otrrii instanei &udectoreti ori un e"tras certificat ntocmit n #aza acestor acte n cazul
amenzilor, al c+eltuielilor &udiciare i al altor creane fiscale sta#ilite, potrivit legii, de procuror sau de instana &udectoreasc.
Art. 11341 51idena creanelor fiscale
(1) (n scopul e"ercitrii activitii de colectare a creanelor fiscale, organele fiscale din su#ordinea 3geniei 4aionale de 3dministrare
2iscal organizeaz, pentru fiecare contri#ua#il, evidena creanelor fiscale i modul de stingere a acestora.
(2) Contri#ua#ilii au acces la informaiile din evidena creanelor fiscale potrivit procedurii apro#ate prin ordin al preedintelui 3geniei
4aionale de 3dministrare 2iscal.

Art. 111 'er"enele de &lat
(1) Creanele fiscale sunt scadente la e"pirarea termenelor prevzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz.
(2) )entru diferenele de o#ligaii fiscale principale i pentru o#ligaiile fiscale accesorii, sta#ilite potrivit legii, termenul de plat se
sta#ilete n funcie de data comunicrii acestora, astfel!
a) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 1 * 17 din lun, termenul de plat este pn la data de 7 a lunii urmtoare%
#) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 19 * '1 din lun, termenul de plat este pn la data de 2; a lunii urmtoare.
(') )entru o#ligaiile fiscale ealonate sau amnate la plat, precum i pentru accesoriile acestora termenul de plat se sta#ilete prin
documentul prin care se acord nlesnirea respectiv.
($) )entru creanele fiscale, administrate de 0inisterul 1conomiei i 2inanelor, care nu au prevzute termene de plat, acestea vor fi
sta#ilite prin ordin al ministrului economiei i finanelor.
($61) )entru creanele fiscale sta#ilite pe #aza declaraiilor fiscale crora li se aplic prevederile art. 11$ alin. (261) i care au termenul
de plat diferit de data de 27, acesta se nlocuiete cu data de 27 a lunii prevzute de actul normativ care le reglementeaz.
(7) )entru creanele fiscale ale #ugetelor locale care nu au prevzute termene de plat, acestea se sta#ilesc prin ordin comun al
ministrului internelor i reformei administrative i al ministrului economiei i finanelor.
(9) Contri#uiile sociale administrate de 0inisterul 1conomiei i 2inanelor, dup calcularea i reinerea acestora conform
reglementrilor legale n materie, se vireaz pn la data de 27 a lunii urmtoare celei pentru care se efectueaz plata drepturilor
salariale.
(:) @@@ 3#rogat.
(5) @@@ 3#rogat.
(<) @@@ 3#rogat.


4ot ! Conform cu 8rdonana Fuvernului nr. ';C2;11 !
=3.>. D/
(1) )entru o#ligaiile fiscale restante la '1 august 2;11, penalitile de ntrziere se anuleaz sau se reduc, astfel!
a) penalitile de ntrziere se anuleaz dac o#ligaiile principale i do#nzile aferente acestora se sting prin plat voluntar sau
compensare pn la '1 decem#rie 2;11%
#) penalitile de ntrziere se reduc cu 7;G dac o#ligaiile principale i do#nzile aferente acestora se sting prin plat voluntar
sau compensare pn la '; iunie 2;12.
(2) )entru do#nzile datorate pn la data stingerii i sta#ilite prin decizii comunicate dup aceast dat, condiia se consider
ndeplinit dac do#nzile se sting pn la termenul de plat prevzut la art. 111alin. (2) din 8rdonana Fuvernului nr. <2C2;;' privind
Codul de procedur fiscal, repu#licat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(') (n cazul prevzut la alin. (1), se desfiineaz, total sau parial, c+iar dac mpotriva acestora s*au e"ercitat ori nu ci de atac,
actele administrative fiscale sau titlurile e"ecutorii prin care s*au sta#ilit creane fiscale accesorii aferente creanelor fiscale principale,
stinse potrivit alin. (1).
($) )revederile alin. (1) * (') se aplic n mod corespunztor i pentru o cot de 7;G din ma&orrile de ntrziere, reprezentnd
componenta de penalitate a acestora, aferente o#ligaiilor fiscale stinse prin plat sau compensare.=
CAP. 2 Stingerea creanelor fiscale &rin &lat/ co"&ensare i restitire
Art. 114 !is&o.iii &ri1ind efectarea &lii
(1) )lile ctre organele fiscale se efectueaz prin intermediul #ncilor, trezoreriilor i al altor instituii autorizate s deruleze operaiuni
de plat.
(2) @@@ 3#rogat.
(261) De#itorii vor efectua plata impozitelor, ta"elor, contri#uiilor i a altor sume datorate #ugetului general consolidat, prevzute prin
ordin al preedintelui 3geniei 4aionale de 3dministrare 2iscal, ntr*un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plat pentru >rezoreria
Atatului pentru o#ligaiile datorate #ugetului de stat i a unui ordin de plat pentru >rezoreria Atatului pentru celelalte o#ligaii de plat.
(262) Distri#uirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare #uget sau fond, dup caz, proporional
cu o#ligaiile datorate.
(26') (n cazul n care suma pltit nu acoper o#liga,iile fiscale datorate unui #uget sau fond, distri#uirea n cadrul fiecrui #uget sau
fond se face n urmtoarea ordine!
a) pentru toate impozitele -i contri#u,iile cu re,inere la surs%
#) pentru toate celelalte o#liga,ii fiscale principale%
c) pentru o#liga,iile fiscale accesorii aferente o#liga,iilorprevzute la lit. a) -i #).
(26$) 0etodologia de distri#uire a sumelor pltite n contul unic i de stingere a o#ligaiilor fiscale se apro# prin ordin al preedintelui
3geniei 4aionale de 3dministrare 2iscal.
(267) )lata o#ligaiilor fiscale, altele dect cele prevzute la alin. (261), se efectueaz de ctre de#itori, distinct pe fiecare impozit,
contri#uie i alte sume datorate #ugetului general consolidat.
(269) (n situaia n care plata se efectueaz de ctre o alt persoan dect de#itorul, dispozi,iile art. 1.$:2 i 1.$:$ din Begea nr.
25:C2;;< privind Codul civil, repu#licat, cu modificrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor
(art. 261*269 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2;;5. Ba aceeai dat se a#rog prevederile art. 11$ alin. (2) din 8rdonana
Fuvernului nr. <2C2;;' privind Codul de procedur fiscal, repu#licat.
)entru contri#ua#ilii care pltesc integral i la termenele prevzute de lege o#ligaiile fiscale i care nu au alte o#ligaii fiscale restante,
prevederile se aplic pentru plata o#ligaiilor fiscale ncepnd cu cele aferente lunii septem#rie 2;;:.)
(26:) )rin e"cep,ie de la prevederile alin. (262), n cazul n care de#itorii #eneficiaz de nlesniri la plat potrivit reglementrilor legale
n vigoare ori se afl su# inciden,a Begii nr. 57C2;;9 privind procedura insolven,ei, cu modificrile -i completrile ulterioare, distri#uirea
sumelor ac+itate n contul unic se efectueaz de ctre organul fiscal competent, potrivit ordinii prevzute la art. 117 alin. (1) sau ('),
dup caz, indiferent de tipul de crean,.
(') (n cazul stingerii prin plat a o#ligaiilor fiscale, momentul plii este!
a) n cazul plilor n numerar, data nscris n documentul de plat eli#erat de organele sau persoanele a#ilitate de organul fiscal%
#) n cazul plilor efectuate prin mandat potal, data potei, nscris pe mandatul potal%
c) n cazul plilor efectuate prin decontare #ancar, data la care #ncile de#iteaz contul pltitorului pe #aza instrumentelor de
decontare specifice, astfel cum aceast informaie este transmis prin mesa&ul electronic de plat de ctre instituia #ancar iniiatoare,
potrivit reglementrilor specifice n vigoare, cu e"cepia situaiei prevzute la art. 121, data putnd fi dovedit prin e"trasul de cont al
contri#ua#ilului%
c61) n cazul plilor efectuate prin intermediul cardurilor #ancare, data la care a fost efectuat tranzacia, astfel cum este confirmat
prin procedura de autorizare a acesteia% procedura i categoriile de impozite, ta"e, contri#uii i alte venituri ale #ugetului general
consolidat care pot fi pltite prin intermediul cardurilor #ancare se apro# prin ordin al preedintelui 3geniei 4aionale de 3dministrare
2iscal%
d) pentru o#ligaiile fiscale care se sting prin anulare de tim#re fiscale mo#ile, data nregistrrii la organul competent a documentului
sau a actului pentru care s*au depus i anulat tim#rele datorate potrivit legii.
($) )entru creanele fiscale administrate de 3genia 4aional de 3dministrare 2iscal i unitile su#ordonate, organul fiscal, la
cererea de#itorului, va efectua ndreptarea erorilor din documentele de plat ntocmite de acesta i va considera vala#il plata de la
momentul efecturii acesteia, n suma i din contul de#itorului nscrise n documentul de plat, cu condiia de#itrii contului acestuia i
a creditrii unui cont #ugetar.
(7) )revederile alin. ($) se aplic n mod corespunztor i de ctre celelalte autoriti pu#lice care, potrivit legii, administreaz creane
fiscale.
(9) Cererea poate fi depus n termen de 7 ani, su# sanc,iunea decderii. >ermenul ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului
urmtor celui n care s*a efectuat plata.
(:) )rocedura de ndreptare a erorilor va fi apro#at prin ordin al ministrului economiei i finanelor.
Nor"e "etodologice%
3rt. 11$
1;<.1. (n documentul de plat pltitorul definit conform art. 29 din Codul de procedur fiscal menioneaz n mod o#ligatoriu actul prin care s*a
instituit o#ligaia de plat, numrul i data acestuia, cuantumul o#ligaiei de plat, precum i organul care l*a ntocmit.
(5) H (19) @@@ 3#rogate.
Art. 115 Ordinea stingerii datoriilor
(1) Dac un contri#ua#il datoreaz mai multe tipuri de impozite, ta"e, contri#uii i alte sume reprezentnd creane fiscale prevzute
la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pltit nu este suficient pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de
crean fiscal principal pe care o sta#ilete contri#ua#ilul sau care este distri#uit, potrivit prevederilor art. 11$, de ctre organul
fiscal competent, dup caz, stingerea efectundu*se, de drept, n urmtoarea ordine!
a) sumele datorate n contul ratei din luna curent din graficul de plat a o#ligaiei fiscale pentru care s*a apro#at o ealonare la plat,
precum i do#nda sau ma&orarea de ntrziere, dup caz, datorat n luna curent din grafic sau suma amnat la plat, mpreun cu
do#nda sau ma&orarea de ntrziere, dup caz, datorat pe perioada amnrii, n cazul n care termenul sta#ilit pentru plata sumelor
respective se mplinete n luna curent, precum i o#ligaiile fiscale curente de a cror plat depinde meninerea vala#ilitii nlesnirii
acordate%
#) toate o#liga,iile fiscale principale, n ordinea vec+imii, -i apoi o#liga,iile fiscale accesorii, n ordinea vec+imii. (n cazul stingerii
crean,elor fiscale prin dare n plat, se aplic prevederile art. 1:7 alin. ($61)
c) sumele datorate n contul urmtoarelor rate din graficul de plat a o#ligaiei fiscale pentru care s*a apro#at ealonarea, pn la
concurena cu suma ealonat la plat sau pn la concurena cu suma ac+itat, dup caz, precum i suma amnat la plat
mpreun cu do#nda sau ma&orarea de ntrziere datorat pe perioada amnrii, dup caz%
d) o#ligaiile cu scadene viitoare, la solicitarea contri#ua#ilului.
(2) ?ec+imea o#ligaiilor fiscale de plat se sta#ilete astfel!
a) n funcie de scaden, pentru o#ligaiile fiscale principale%
#) n funcie de data comunicrii, pentru diferenele de o#ligaii fiscale principale sta#ilite de organele competente, precum i pentru
o#ligaiile fiscale accesorii%
c) n funcie de data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale rectificative, pentru diferenele de o#ligaii fiscale principale sta#ilite
de contri#ua#il.
(') )entru de#itorii care se afl su# incidena Begii nr. 57C2;;9 privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare,
ordinea de stingere este urmtoarea!
a) o#ligaii fiscale cu termene de plat dup data desc+iderii procedurii insolvenei, n ordinea vec+imii, cu e"cepia celor prevzute n
planul de reorganizare confirmat%
#) sume datorate n contul ratelor din programele de pli ale o#ligaiilor fiscale, cuprinse n planul de reorganizare &udiciar confirmat,
precum i o#ligaiile accesorii datorate pe perioada reorganizrii, dac n plan s*au prevzut calcularea i plata acestora%
c) o#ligaii fiscale datorate i neac+itate cu termene de plat anterioare datei la care s*a desc+is procedura insolvenei, n ordinea
vec+imii, pn la stingerea integral a acestora, n situaia contri#ua#ililor aflai n stare de faliment%
d) alte o#ligaii fiscale n afara celor prevzute la lit. a) * c).
('61) )rin e"cepie de la prevederile alin. (1), n cazul contri#ua#ililor care #eneficiaz de a&utor de stat su# form de su#venii de la
#ugetul de stat pentru completarea veniturilor proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate o#ligaiile fiscale aferente perioadei fiscale la
care se refer su#venia, indiferent dac plata este efectuat din su#venie sau din veniturile proprii.
('62) )rin e"cep,ie de la prevederile alin. (1), n cazul o#ligaiilor fiscale de plat sta#ilite de organele de inspec,ie fiscal, precum i a
amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate o#ligaia fiscal sau amenda pe care o alege contri#ua#ilul. (Ae aplic ncepnd cu data
de 1 noiem#rie 2;12).
($) 8rganul fiscal competent va comunica de#itorului modul n care a fost efectuat stingerea datoriilor prevzut la alin. (1), cu cel
puin 7 zile nainte de urmtorul termen de plat a o#ligaiilor fiscale.
(7) @@@ 3#rogat
Nor"e "etodologice%
3rt. 117
11;.1. (n categoria o#ligaiilor fiscale cu termene de plat n anul curent, prevzute la art. 11; alin. (2) lit. #) din Codul de procedur fiscal, intr
acele o#ligaii care la data efecturii plii sunt considerate scadente.
Art. 116 Co"&ensarea
(1) )rin compensare se sting creanele statului sau unitilor administrativ*teritoriale ori su#diviziunilor acestora reprezentnd impozite,
ta"e, contri#uii i alte sume datorate #ugetului general consolidat cu creanele de#itorului reprezentnd sume de ram#ursat, de restituit
sau de plat de la #uget, pn la concurena celei mai mici sume, cnd am#ele pri do#ndesc reciproc att calitatea de creditor, ct
i pe cea de de#itor, cu condiia ca respectivele creane s fie administrate de aceeai autoritate pu#lic.
(2) Creanele fiscale ale de#itorului se compenseaz cu o#ligaii datorate aceluiai #uget, urmnd ca din diferena rmas s fie
compensate o#ligaiile datorate altor #ugete, n mod propor,ional, cu respectarea condiiilor prevzute la alin.(1).
(') Creanele fiscale rezultate din raporturi &uridice vamale se compenseaz cu creanele fiscale ale de#itorului reprezentnd sume de
restituit de aceeai natur. 1ventualele diferen,e rmase se compenseaz cu alte o#ligaii fiscale ale de#itorului, n ordinea prevzut
la alin. (2).
($) Dac legea nu prevede altfel, compensarea opereaz de drept la data la care creanele e"ist deodat, fiind deopotriv certe,
lic+ide i e"igi#ile.
(7) (n sensul prezentului articol, creanele sunt e"igi#ile!
a) la data scaden,ei, potrivit art. 111%
#) la termenul prevzut de lege pentru depunerea decontului cu sum negativ de >?3 cu opiune de ram#ursare, n limita sumei
apro#ate la ram#ursare prin decizia emis de organul fiscal potrivit legii%
c) la data depunerii cererii de restituire, n limita sumei apro#ate pentru restituire prin decizia emis de organul fiscal potrivit legii,
pentru cererile de restituire a accizei sau ta"ei pe valoarea adugat, dup caz, depuse potrivit Codului fiscal%
d) la data comunicrii deciziei, pentru o#ligaiile fiscale principale, precum i pentru o#ligaiile fiscale accesorii sta#ilite de organele
competente prin decizie%
e) la data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale rectificative, pentru diferenele de o#ligaii fiscale principale sta#ilite de
contri#ua#il%
f) la data comunicrii actului de individualizare a sumei, pentru o#liga,iile de plat de la #uget%
g) la data primirii, n condiiile legii, de ctre organul fiscal a titlurilor e"ecutorii emise de alte instituii, n vederea e"ecutrii silite%
+) la data depunerii cererii de restituire, n limita sumei apro#ate pentru restituire prin decizia emis de organul fiscal potrivit legii,
pentru sumele de restituit conform art. 11:.
(761) Crean,ele fiscale rezultate din cesiunea notificat potrivit prevederilor art. '; se sting prin compensare cu o#liga,iile cesionarului
la data notificrii cesiunii.
(9) Compensarea se constat de ctre organul fiscal competent, la cererea de#itorului sau din oficiu. Dispoziiile art.117 privind ordinea
stingerii datoriilor sunt aplica#ile n mod corespunztor.
(:) 8rganul fiscal competent comunic de#itorului decizia cu privire la efectuarea compensrii, n termen de : zile de la data efecturii
opera,iunii.
Nor"e "etodologice%
3rt. 119
111.1. Competent n efectuarea compensrii este organul fiscal n a crui raz teritorial de#itorul i are domiciliul fiscal.
111.2. Cererea de compensare tre#uie s cuprind elementele de identificare a solicitantului, precum i suma i natura creanelor fiscale ce fac
o#iectul compensrii.
111.'. Cererea de compensare va fi nsoit de documente care dovedesc dreptul contri#ua#ilului la ram#ursarea sau restituirea de la #uget a
sumelor, cum sunt! copii legalizate de pe +otrrile &udectoreti definitive i irevoca#ile sau de pe deciziile de soluionare a contestaiilor, rmase
definitive, ori de pe deciziile de impunere emise de organele fiscale, precum i copii de pe orice documente din care s rezulte c suma pltit nu
reprezint o#ligaie fiscal.
111.$. Compensarea din oficiu prevzut de art. 111 alin. ($) din Codul de procedur fiscal poate fi efectuat de organul fiscal n tot cursul
termenului de prescripie prevzut de lege pentru fiecare dintre o#ligaiile supuse compensrii, ncepnd cu momentul n care am#ele o#ligaii
ndeplinesc condiiile prevzute de art. 11$7 din Codul civil, respectiv din momentul n care acestea sunt lic+ide i e"igi#ile.
111.7. .ezultatul compensrii la cerere sau din oficiu va fi consemnat ntr*o not de compensare care va fi comunicat contri#ua#ilului.
Art. 11# 6estitiri de s"e
(1) Ae restituie, la cerere, de#itorului urmtoarele sume!
a) cele pltite fr e"istena unui titlu de crean%
#) cele pltite n plus fa de o#ligaia fiscal%
c) cele pltite ca urmare a unei erori de calcul%
d) cele pltite ca urmare a aplicrii eronate a prevederilor legale%
e) cele de ram#ursat de la #ugetul de stat%
f) cele sta#ilite prin +otrri ale organelor &udiciare sau ale altor organe competente potrivit legii%
g) cele rmase dup efectuarea distri#uirii prevzute la art. 1:;%
+) cele rezultate din valorificarea #unurilor sec+estrate sau din reinerile prin poprire, dup caz, n temeiul +otrrii &udectoreti prin
care se dispune desfiinarea e"ecutrii silite.
(2) )rin e"cepie de la prevederile alin. (1), sumele de restituit reprezentnd diferene de impozite rezultate din regularizarea anual a
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, n termen de cel mult 9; de zile
de la data comunicrii deciziei de impunere.
(261) )rin e"cepie de la prevederile alin. (1), sumele ncasate prin poprire, n plus fa de creanele fiscale pentru care s*a nfiinat
poprirea, se restituie din oficiu de organul fiscal n termen de cel mult 7 zile lucrtoare de la data ncasrii.
(') Diferenele de impozit pe venit de restituit mai mici de 7 lei (.84) vor rmne n evidena fiscal spre a fi compensate cu datorii
viitoare, urmnd a se restitui atunci cnd suma cumulat a acestora depete limita menionat.
($) )rin e"cepie de la alin. ('), diferenele mai mici de 7 lei (.84) se vor putea restitui n numerar numai la solicitarea contri#ua#ilului.
(7) (n cazul restituirii sumelor n valut confiscate, aceasta se realizeaz conform legii, n lei la cursul de referin al pieei valutare
pentru euro, comunicat de Eanca 4aional a .omniei, de la data rmnerii definitive i irevoca#ile a +otrrii &udectoreti prin care
se dispune restituirea.
(9) Dac de#itorul nregistreaz o#ligaii fiscale restante, sumele prevzute la alin. (1), (2) i (261), se vor restitui numai dup
efectuarea compensrii potrivit prezentului cod.
(:) (n cazul n care suma de ram#ursat sau de restituit este mai mic dect o#ligaiile fiscale restante ale de#itorului, se va efectua
compensarea pn la concurena sumei de ram#ursat sau de restituit.
(5) (n cazul n care suma de ram#ursat sau de restituit este mai mare dect suma reprezentnd o#ligaii fiscale restante ale
de#itorului, se va efectua compensarea pn la concurena o#ligaiilor fiscale restante, diferena rezultat restituindu*se de#itorului.
(<) )rocedura de restituire i de ram#ursare a sumelor de la #uget, inclusiv modalitatea de acordare a do#nzilor prevzute la art. 12$,
se apro# prin ordin al ministrului economiei i finanelor.
CAP. 3 !ob7n.i/ &enaliti de int7r.iere sa "a8orri de $nt7r.iere
Art. 112 !is&o.iii generale &ri1ind dob7n.i i &enaliti de $nt7r.iere
(1) )entru neac+itarea la termenul de scaden de ctre de#itor a o#ligaiilor de plat, se datoreaz dup acest termen do#nzi i
penaliti de ntrziere.
(2) 4u se datoreaz do#nzi i penaliti de ntrziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, o#ligaii fiscale accesorii
sta#ilite potrivit legii, c+eltuieli de e"ecutare silit, c+eltuieli &udiciare, sumele confiscate, precum i sumele reprezentnd ec+ivalentul n
lei al #unurilor i sumelor confiscate care nu sunt gsite la locul faptei.
(') Do#nzile i penalitile de ntrziere se fac venit la #ugetul cruia i aparine creana principal.
($) Do#nzile i penalitile de ntrziere se sta#ilesc prin decizii ntocmite n condiiile apro#ate prin ordin al preedintelui 3geniei
4aionale de 3dministrare 2iscal, cu e"cepia situaiei prevzute la art. 1$2 alin. (9).
Art. 123 !ob7n.i
(1) Do#nzile reprezint ec+ivalentul pre&udiciului creat titularului creanei fiscale ca urmare a neac+itrii de ctre de#itor a o#ligaiilor
de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i
pn la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) )entru diferenele suplimentare de creane fiscale rezultate din corectarea declaraiilor sau modificarea unei decizii de impunere,
do#nzile se datoreaz ncepnd cu ziua imediat urmtoare scadenei creanei fiscale pentru care s*a sta#ilit diferena i pn la data
stingerii acesteia inclusiv.
(') (n situaia n care diferenele rezultate din corectarea declaraiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative n raport
cu sumele sta#ilite iniial, se datoreaz do#nzi pentru suma datorat dup corectare ori modificare, ncepnd cu ziua imediat
urmtoare scadenei i pn la data stingerii acesteia inclusiv.
($) )rin e"cepie de la prevederile alin. (1), se datoreaz do#nzi dup cum urmeaz!
a) pentru impozitele, ta"ele i contri#uiile stinse prin e"ecutare silit, pn la data ntocmirii procesului*ver#al de distri#uire inclusiv. (n
cazul plii preului n rate, do#nzile se calculeaz pn la data ntocmirii procesului*ver#al de distri#uire a avansului. )entru suma
rmas de plat, do#nzile sunt datorate de ctre cumprtor%
#) pentru impozitele, ta"ele, contri#uiile i alte sume datorate #ugetului general consolidat de ctre de#itorul declarat insolva#il care nu
are venituri i #unuri urmri#ile, pn la data trecerii n evidena separat, potrivit prevederilor art. 1:9.
(7) 0odul de calcul al do#nzilor aferente sumelor reprezentnd eventuale diferene ntre impozitul pe profit pltit la data de 27 ianuarie
a anului urmtor celui de impunere i impozitul pe profit datorat conform declaraiei de impunere ntocmite pe #aza situaiei financiare
anuale va fi reglementat prin norme metodologice apro#ate prin ordin al preedintelui 3geniei 4aionale de 3dministrare 2iscal.
(9) )entru o#ligaiile fiscale neac+itate la termenul de plat, reprezentnd impozitul pe venit, se datoreaz do#nzi dup cum urmeaz!
a) pentru anul fiscal de impunere, do#nzile pentru plile anticipate sta#ilite de organul fiscal prin decizii de pli anticipate se
calculeaz pn la data plii de#itului sau, dup caz, pn la data de '1 decem#rie%
#) do#nzile pentru sumele neac+itate n anul de impunere potrivit lit. a), se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor
pn la data stingerii acestora inclusiv%
c) n cazul n care impozitul pe venit sta#ilit prin decizia de impunere anual este mai mic dect cel sta#ilit prin deciziile de pli
anticipate, do#nzile se recalculeaz, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui de impunere, la soldul neac+itat n raport
cu impozitul anual sta#ilit prin decizia de impunere anual, urmnd a se face regularizarea do#nzilor n mod corespunztor.
(:) 4ivelul do#nzii este de ;,;$G pentru fiecare zi de ntrziere i poate fi modificat prin legile #ugetare anuale.
4orme metodologice!

Art. 12341 Penaliti de $nt7r.iere
(1) )enalitile de ntrziere reprezint sanciunea pentru nendeplinirea o#ligaiilor de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare
zi de ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Dispoziiile art. 12; alin. (2)*(9) sunt aplica#ile n mod corespunztor.
(2) 4ivelul penalitii de ntrziere este de ;,;2G pentru fiecare zi de ntrziere.
(') )enalitatea de ntrziere nu nltur o#ligaia de plat a do#nzilor.
(3cest articol intr n vigoare din 1 iulie 2;1')
Art. 121 !oban.i i &enaliti de $nt7r.iere $n ca.l &lilor efectate &rin decontare bancar
(1) 4edecontarea de ctre unitile #ancare a sumelor cuvenite #ugetului general consolidat n termen de ' zile lucrtoare de la data
de#itrii contului pltitorului nu l e"onereaz pe pltitor de o#ligaia de plat a sumelor respective i atrage pentru acesta do#nzi i
penaliti de ntrziere la nivelul celor prevzute la art. 12; i 12;61, dup termenul de ' zile.
(2) )entru recuperarea sumelor datorate #ugetului i nedecontate de unitile #ancare, precum i a do#nzilor i penalitilor de
ntrziere prevzute la alin. (1), pltitorul se poate ndrepta mpotriva unitii #ancare respective.
Art. 122 !ob7n.i i &enaliti de $nt7r.iere $n ca.l co"&ensrii
(n cazul creanelor fiscale stinse prin compensare, do#nzile i penalitile de ntrziere sau ma&orrile de ntrziere, dup caz, se
calculeaz pn la data prevzut la art. 119 alin. ($).
Nor"e "etodologice%
3rt. 122
11:.1. (n cazul creanelor fiscale stinse prin compensarea prevzut de art. 111 alin. ($) din Codul de procedur fiscal, data stingerii este data notei
de compensare ntocmite de organul fiscal competent potrivit pct. 111.7.