Sunteți pe pagina 1din 1

IBU anul I-Semestrul II

1.Dispute teologice premergtoare sinodului I Ecumenic Chifar p.134-13


!.Sinodul I Ecumenic Chifar p.13-141
3.Data ser"rii #a tilor Chifar p.14!-143
4.Canoanele Sinodului I Ecumenic Chifar p.143-144
$.Sinodul de la Sardica din anul 343 Chifar p.14%-14&
'.Sinodul II-(eologia pne)matologic premergtoare Sinodului Chifar p.1$'-1$
.Sinodul II ecumenic Chifar p.1'*-1'

%.Canoanele Sinodului II ecumenic Chifar+ p.1''-1'
&.Sinodul de la ,-uileea din 3%1 Chifar p.1'-1'&
1*.Disputele hristologice anterioare Sinodului III ecumenic. Chifar p.11-13
11.,natematismele Sf.Chiril. Chifar p.1$-1'
1!.Sinodul III Ecumenic.Chifar p.1-1%*
13.Dispute hristologice precalcedoniene. Chifar p.1%!-1%4
14.Sinodul I/ ecumenic Chifar p.1%&-1&4
1$.Dispute teologice pri)ind hristologia calcedonian Chifar p.1&-1&&
1'.0enoti1onul i schisma acachian.Chifar p.1&&-!*1
1.#olitica religioas a 2mpratului 3ustinian I.Chifar p.!*!-!*'
1%.Sinodul / ecumenic.Chifar p.!1-!!1
1&.Situa ia politico-religioas a Imperiului Bi4antin la 2nceputul sec./II.Chifar p.!!3-!!$
!*.Sinodul /I ecumenic.Chifar p.!3!-!3
!1.Sinodul -uinise5t sau (rulan.Chifar p.!3-!3%
!!.Iconologia cre tin p6n 2n sec./III. Chifar p.!4*-!43
!3.Iconoclasmul "i4antin 2n sec./III.Chifar p.!43-!4$
!4.Sinodul /II ecumenic.Chifar p.!4&-!$!
!$.Iconoclasmul "i4antin 2n sec.I7. Chifar p.!$!-!$'
1