Sunteți pe pagina 1din 6

CRITIC LITERAR

O formulare generic` ce s-ar putea aplica poeziei lui


Radu Stanca ar fi c` aceasta reprezint` expresia unei sen-
sibilit`]i neoromantice, cu o imagina]ie tinznd c`tre
zonele fantasticului integrat perfect peisajului de burg
medieval al Sibiului".
Aceast` afirma]ie surprinde cadrul liric c`ruia se circum-
scriu majoritatea crea]iilor poetice ale lui Radu Stanca.
ns`, aducnd n mod particular n discu]ie cazul acestui
poet, ne sim]im obliga]i s` trecem de la simpla reperare a
dimensiunii imagismului poetic la cteva considera]ii de
substan]` privitoare la atitudinea creativ` adoptat` de el.
Privind retrospectiv evolu]ia personalit`]ii polivalentu-
lui Radu Stanca" consider`m nimerit a vorbi n cteva
cuvinte despre etapele crea]iei acestuia, accentund mai
mult asupra domeniului poetic. n acest sens, Emil Manu
nregistreaz` debutul de foarte timpuriu al lui Radu Stanca
[i astfel afl`m c` ntre 1935 [i 1938, pe cnd frecventa
ultimele clase ale Liceului Gh. Bari] din Cluj public`
intens n Na]iunea Romn` [i Gnd Romnesc. La numai
15 ani Radu Stanca [i va publica mpreun` cu Vladimir
Zl`taru propria revist` intitulat` Mine. Evident aici se [i
produce debutul viitorului cerchist; el public` trei poezii,
un poem n proz` [i o recenzie la Nop]ile de Snziene a lui
M. Sadoveanu.
Versurile de nceput sunt, dup` cum o recunoa[te chiar
poetul, stngace, cu ecouri s`m`n`toriste:
Acuma toate m-au uitat
i cmpuri [i vlcele
E mult de cnd m-am dep`rtat.
De ele".
(Mi-e dor)
Tot n acea perioad` mai colaboreaz` la revista Clipa a
lui Vasile Netea (ap`rut` la Tg. Mure[ de la 1 noiembrie
1936 la 15 ianuarie 1937). n num`rul 4 al acesteia el va
publica un poem subintitulat Lumini pentru dragostea
mea, a c`rui valoare r`mne pur documentar`. De-abia de
acum ncepe s` se contureze adev`ratul profil al modernu-
lui Radu Stanca:
Am ndr`znit minunea din ochii t`i barbari
S-o mpreun sub strofe [i clopo]ei de-argint.
Melodios, f`ptura am strns-o-n vers. Aproape
De suflete s` cnte pe clavecin [i flaut.
i-am ndr`git s`lbatic albastrul din pleoape
i taina lui pe slove am ndr`znit s-o caut."
Urmeaz` colabor`ri la reviste cu renume n epoc`, de
exemplu la Kalendele lui Vladimir Str`inu, la Sympozion-
ul lui tefan Bezdechi, la Claviaturi, Vremea, Gnd
R o m n e s c [i, n sfr[it, la cea mai reprezentativ`
publica]ie, Revista Cercului Literar n paginile c`reia se
poate urm`ri evolu]ia forma]iei lui artistice.
Marea lui poezie nu va apuca s-o vad` publicat` n
volum, ntruct via]a i-a fost s`getat` prea devreme. Abia
n 1966 se va edita un volum de Versuri [i n 1973 va mai
ap`rea o edi]ie intitulat` simplu Poezii.
O clasificare a etapelor poeziei lui o ntreprinde acela[i
Emil Manu care vede n primele lui crea]ii, adic` cele
apar]innd perioadei bra[ovene din revista C l a v i a t u r i
(1941) doar o introducere prefa]nd urm`toarea faz` cu
caracter baladesc. Primele lui realiz`ri poetice se rezum` la
p r o f i l
a r t ` p o e t i c `
&
TRANSILVANIA
pag 35-49 27/01/03 11:05 Page 39
a fi doar ni[te comentarii erotice melancolice".
A doua etap` este [i cea mai rezistent`, fiind reprezentat`
de cunoscutele lui balade: Lamenta]ia Ioanei dArc pe rug,
Buffalo Bill, Balad` studen]easc`, Trubadurul mincinos,
de a c`ror clasificare s-a ocupat mai trziu Doina[. Aceste
crea]ii traduc fidel o platform` literar` temeinic formulat`
teoretic (Resurec]ia baladei).
Cea de-a treia etap` o constituie a[a-numitul Turnul
ruinelor a c`ror nchidere tonal` le transform` mai mult n
monologuri: Alter ego, Vulpea.
Critica a ajuns la aprecierea unanim` c` forma]ia lui spir-
itual` [i-o datoreaz` activit`]ii de la Cercul Literar din
Sibiu, ajungnd el nsu[i sufletul acestei grup`ri.
Important de subliniat este c` odat` cu na[terea [i activ-
itatea Cercului Literar un suflu noitor p`trunde n mersul
poeziei romne[ti. De la nceput, chiar din articolul pro-
gram Perspectiv`, cerchi[tii ncercau o sumar` explicitare
a pozi]iei Cercului n fa]a literaturii. n Manifestul lor
(Revista Via]a 1943) ei declar` c` [i ntemeiaz` concep]ia
estetic` pe principiul disocierii valorilor. Nicolae Balot`
recunoa[te c` tinerii cerchi[ti priveau spre m`rile largi" ,
f`r` s` sacrifice sursele autohtone prea vii". Aceste
aprecieri ne conduc spre conturarea liniilor directoare
urmate [i impuse de ace[ti tineri poe]i n literatura noastr`.
Balot` vorbe[te de un estetism ambivalent" al cercului
manifestat att n sensul recuper`rii artelor minore, bas-
tarde ale zeilor", cum le numea Radu Stanca (enigme, mar-
ionete, epigrame etc.), adic` un ntreg arsenal care se
instaureaz` subversiv pentru a submina estetismul
abuziv" ce propagase lirismul pur, nealterat de elemente
din afara artei sale, sterilizat prin propriile-i esen]e; ct [i
n acela al denun]`rii unui atare estetism, prin reabilitarea
me[te[ugului" [i prin promovarea unui ingenuu uman".
Din punctul de vedere al acestei atitudini adoptate,
tradi]ia [i modernitatea se ntlnesc n arta cerchi[tilor ntr-
un punct luminos de convergen]`.
n ceea ce prive[te n mod direct crea]ia stancian` se
poate vorbi de resurec]ia programat` a baladei", fenomen
ce st` la baza artei poetice a Cercului Literar sibian.
De[i Radu Stanca este cel care fundamenteaz` teoretic
conceptul n articolul Resurec]ia baladei publicat n
Revista Cercului Literar, nr. 5/mai 1945, nu este singurul
care s` cultive n mod aplicat aceast` specie. O va mai face
[i Doina[ cu str`lucitele lui crea]ii, precum [i Ioanichie
Olteanu.
Radu Stanca [i ncepe articolul printr-o constatare
atestnd secarea izvoarelor poeziei" datorat` invaziei
purismului". Fenomenul este ndat` explicat: Me[te[ugul
a surclasat inven]ia. Poetul pur a devenit, de ndat` ce a
luat cuno[tin]` c` e pur, purist, a transformat prin urmare,
o realitate n atitudine, ntr-o atitudine normativ`".
Normativizarea ndreapt` poezia c`tre secarea resurselor ei
[i la metamorfoza nepl`cut` ntr-o logoree ce nu mai spune
nimic. El conchide c` exclusivitatea estetic` nu duce la
capodoper`" [i de aceea sus]ine ideea imixtiunii valorilor
n domeniul st`pnit de valoarea frumosului".
Comunicarea dintre valorile artistice propriu-zise asigur`
o fecund` soliditate axiologic` n sensul viziunii ample a
unei lumi ntregi".
n procesul moderniz`rii poeziei, Radu Stanca opteaz`
pentru formula baladei pentru c`, prin statutul ei, balada
este deschis` acestui spor poetic modern". n al]i termeni
sporul poetic poate desemna investirea materiei lirice cu
simbolistica germinat` n nucleul epic, semnifica]iile
poeziei ajungnd astfel s` acopere o arie mai larg` ce
include [i domenii conexe (miticul, religiosul sau magicul
poezia Crinul negru). Deci, o asemenea plurivalen]` a
semnificatului implic` imediat [i o schimbare n forma
semnificantului. Corzile poeziei trebuie acordate [i la
nivelul altor sonuri. Aici, Radu Stanca vorbe[te de infil-
trarea eticului [i dramaticului n substan]a liric`:
Baladescul se constituie din aceast` comunicare, din
aceast` prezen]` a dramaticului n interiorul poeziei lirice.
Acest lucru nu presupune ns` coruperea liricului, ci con-
40
pag 35-49 27/01/03 11:05 Page 40
verge spre o poten]are a lui. Resorturile operante asupra
st`rii afective sunt controlate de impulsurile declan[atoare
de eveniment". Prezen]a evenimentului n substan]a lui
tragic-ceremonial` la Doina[ este explicat` de Radu Stanca
astfel: Acest eveniment, pentru a fi baladesc trebuie s` se
caracterizeze... printr-o stare perpetu` de conflict dramat-
ic... a c`rei solu]ie ntotdeauna necesar` nu se rezolv`
numai n discursul liric, ci [i n deznod`mntul propriu-zis.
Miezul lirismului nu este deci afectat [i i se p`streaz` neal-
terat` substan]a... comunicarea st`rii afective".
Definirea baladescului este dens`, concis`, dar [i revig-
orant`: baladescul echivaleaz` cu o stare liric` dramatic`.
La rndul lui, baladescul se comunic` sub diferite forme,
n func]ie de intensitatea narativului".
n virtutea acestei concep]ii Radu Stanca creeaz` cele trei
tipuri de balade:
1. Lamenta]ia baladesc` (Lamenta]ia Ioanei dArc pe rug)
nu se distinge aproape deloc de forma liricului pur.
Aceast` formul` urmeaz` ndeaproape linia propus` de Fr.
Villon.
2. Legenda [i eposul acest tip de balad` red` evenimen-
tul ca simplu pretext (tipul baladelor eminesciene).
3. Balada propriu-zis` este formula n care poetul apare
ntr-o manier` mult mai disimulat`, eul liric fiind aproape
efasat. Starea liric` se realizeaz` prin schimbul de replici [i
este astfel atestat` prezen]a dialogului, a adhorta]iei.
Doina[, coleg al s`u de genera]ie, m`rturise[te c` Radu
Stanca promoveaz` un lirism complex [i cristalin n care
legenda, istoria [i cultura prin peisajul real al locului
fuzioneaz` ntr-o unitate de expresie dominat` de evocarea
nostalgic`, de gesta voivodale de line plutiri de fantome [i
atmosfer` de muzic` difuz` venind din trecut, de fantastic
care calc` cu pa[i de psl` dalele unui prezent ros de vier-
mi".
n acest sens este citat` poezia Nocturn` :
"Intru-n Sibiu ncet ca-ntr-o-nc`pere
n care e un mort. Pe partea dreapt`
Am zidurile surde de t`cere.
Pe partea stng`, inima-n]eleapt`.
n jur v`d numai por]i [i-n por]i ferestre
Iar n ferestre ochi care m`-nghia]`
Intru-n Sibiu domol ca-ntr-o poveste
n care port viziera peste fa]`".
Baladele lui con]in mici nuclee epice captivante prin arta
regizoral` m`iestrit` cu care poetul le pune n scen`:
"Disear` po[talionul va trece prin strmtoare
Iar noi l vom surprinde la locul cunoscut,
ntocmai ca pe vremea cnd mnuiam topoare
i flinte ghintuite. ntocmai ca-n trecut".
Atacul banditesc la drumul mare se prezint` ca un rapt
metafizic". La nceput ne impresioneaz` profunzimea dec-
orativ`:
"Disear` po[talionul aduce-un domn de seam`,
Un c`l`tor de vaz` [i-un ho]oman de soi,
Aduce Timpul domnul pe care nici o vam`
Nu l-a putut vreodat` ntoarce napoi.
Boerul cu palate [i herghelii n care
Trag cai de ras` anii alba[tri dup` ei...
Bogat din cale-afar` [i gras de nu-[i ncape,
Pe hain` i se vede umflat` punga grea
n degetele-i scurte inelele fac ape
i pe reverul bluzei poart` f`los o stea".
Se observ` cum Radu Stanca va concepe lirismul ca pe o
form` de instrumenta]ie dramatic`. Luxuriantul decorativ
[i ineditul nara]iunii imaginate se recunoa[te [i n
Trubadurul mincinos [i n Corydon. Doina[ vorbe[te n
M`[tile adev`rului poetic de mpletirea destinului s`u
dintr-o unitate antinomic`: moarte [i iubire.
Evolu]ia poetului din adolescen]` pn` la maturitate ne
TRANSILVANIA
pag 35-49 27/01/03 11:05 Page 41
dovede[te c` preocuparea lui de a-[i cristaliza o concep]ie
despre poezie [i de a-[i l`muri sensurile [i finalitatea actu-
lui creator a r`mas o constant` a crea]iei sale.
Vom lua n discu]ie cteva din aceste manifeste poetice
tocmai pentru a putea urm`ri principalele linii evolutive
ale crezului s`u poetic.
Pentru nceput ne vom opri asupra anului 1936 cnd se dis-
ting urm`toarele poezii: nceput, Drum [i Plecare.
Poezia nceput se define[te ca o ncercare clar` de a-[i for-
mula o ars poetica" n care el [i descoper` voca]ia de
cnt`re] [i de me[te[ugar al cuvintelor":
Eu am b`tut la poarta versului devreme,
i am sunat tiling n clopo]eii slavei,
Eu m-am mpodobit cu l`mi]a ritmului devreme..."
De[i n versurile acestea respir` naivitatea vrstei [i a
nceputurilor literare, nu se poate s` nu remarc`m timbrul
specific stancian, precum [i asumarea con[tient` a
condi]iei de creator:
Am mpletit devreme condeiul cu cuvnt,
i f`r` stare versul l-am prins pe al`ut`.
Atunci a fost cntarea mea-nceput`..."
Acela[i sens al asum`rii unui destin l reg`sim n poezia
Drum, n care deja limbajul c[tig` n concizie [i fermi-
tate", anticipnd tematica liricii de maturitate.
Vizibil este acum efortul de a nf`ptui accederea:
Urc coasta muntelui, mereu n sus, piepti[,
i t`lpile mi se scufund` n s`lbatic grohoti[
P`durea fream`t`. M` nso]e[te limpede fo[nirea ierbii
i ca n toate dimine]ile s`rut` apele cu boturile calde,
cerbii."
Mai mult dect att, nso]irea poetului cu glasul [i
vibra]ia firii exprim` afirmarea voca]iei orfice, fenomen
prin care poetul devine con[tient de for]a crea]iei sale de a
transgresa timpul [i modele poetice:
"n mine, frumuse]ile aceste
nal]` nesfr[it` culme de poveste
i-mi pl`m`desc n mine versuri lungi de via]` [i de
moarte
Cnt`ri cari n-o s` se ncuie n vreo carte."
Via]a poetul [i-o tope[te n vers, dar poemul, odat`
nf`ptuit l face s` descopere adev`ratele sensuri ale exis-
ten]ei, oferindu-i chiar mntuirea de efemeritate.
O asemenea idee este prezent` [i n Plecare unde
vorbe[te despre ascensiunea lui de a strnge stelarice
imagini n n`vod de poezie". Crea]ia ns`[i este formulat`
sub forma unei promisiuni lui C.S. Anderco, poet [i publi-
cist, coleg al s`u de genera]ie. De numele acestuia se leag`
momentele nceputurilor sale literare. Mesajul este din nou
limpede presupunnd angajarea de a-[i nf`ptui destinul pe
t`rmul crea]iei literare.
n constrast parc` cu entuziasmul din aceste prime crea]ii
este poezia 5 martie 1950, o poezie inedit` integrat` volu-
mului Ars Doloris. La numai 30 de ani poetul se simte bn-
tuit de presim]iri dramatice [i astfel dominant r`mne doar
sentimentul angoasei, al nsingur`rii totale.
De pretutindeni, ca o neagr` fiar`,
M` amenin]` triste]ile mereu
Lupt ve[nic cnd cu cei de dinafar`,
Cnd cu cei tainici din`untrul meu."
Presentimentele nefericite vizeaz` mai mult dect o
dram` individual` pentru cel ce-[i simte apropiat sfr[itul,
e vorba aici de ecoul unei crize din afar` ce tinde s` [i
instaureze domina]ia pn` n intimitatea sufleteasc` a poe-
tului:
Pe unii i-a zdrobit vestita cium`,
Iar al]ii au murit de sete-n prund.
Stau singur ntre mor]i [i cnd e lun`
De-at]i strigoi n-am unde s` m-ascund".
i n Atavism asist`m la raportarea mai direct` a eului la
lumea exterioar`. Acum poetul percepe nefericitul
fenomen datorat unei conjuncturi istorice dramatice cnd
se va sim]i la modul propriu agresat de cotidian. Cel ce
creeaz` se vede tributar doar artei sale c`reia i se va d`rui
total.
i drept ve[mnt purtam pe-atunci b`l]at`
O blan` de jaguar cu negre dungi.
Cutreiernd p`durile prelungi,
Eram mpr`[tiat n zarea toat`."
Credin]a c` arta nu poate sluji dect un scop n`l]`tor
care transcende mundanul nu l-a p`r`sit niciodat` pe poet.
De aceea el a v`zut n acea aura sacra famens" un morb
ce vine s` distrug` esen]a artei cl`dite pe temelia esteticu-
lui:
Eu n-am rvnit coroane verzi de laur,
42
pag 35-49 27/01/03 11:05 Page 42
Nici n-am visat fanfare-n via]a mea,
P`durea care nc` m` avea
Nu m-a-nv`]at s` spun cuvntul aur".
ns` n vremea cnd poetul scria acestea, zodiile nu se
ar`tau prea darnice cu artele adev`rate. Momentul istoric
era nefast, n aer plannd amenin]`toare iminen]a unui alt
r`zboi la finele c`ruia negurile ntrziau s` se ridice de pe
plaiurile romne[ti.
Ultima strof` a poeziei Atavism anticipeaz` parc` eveni-
mentele anilor 50 cnd Radu Stanca va scrie o Ars Poetica
protestatar` n care ncerca s` decanteze tot ceea ce
reprezenta balast [i inestetic de poeticul autentic care f`cea
s` ][neasc` fiorul lirismului.
Ci tot ce vream era: pe flaut lin [uier
i tot ce vream erau: n crnguri flori,
n burg cre[teau mereu spnzur`tori,
Eu nv`]am n lumea mea s` fluier..."
(Atavism)
Dou` sunt ideile care vor fi reluate [i n cunoscuta Art`
poetic` 1955 : n primul rnd se observ` hiatul produs n
lumea poetului (numit` lumea mea") [i cealalt`, a
realit`]ii exterioare asaltat` de terifiant, n burg cre[teau
mereu spnzur`tori". n al doilea rnd, se afirm` limpede
statutul poetului: acestuia nu-i trebuie aur" ci doar un
flaut" (aluzie la ndeletnicirea lui Pan), instrumentul ales
sugernd o sublimare [i o rafinare a tonului melodic.
Universul poetului e crngul cu flori, iar nu lumea n care
]ip` ascu]it fanfarele [i tobo[arii. Lumea podoabelor, a
panglicilor [i a dresurilor" desemneaz` cercul ngust al
comandamentelor sociale anoste [i inautentice din care nu
va r`s`ri dect cucuta poeziei:
Cu multe versuri, ah! ce multe versuri
i totu[i, ce pu]in` poezie!
i-unde te ui]i podoabe, panglici, dresuri
Nici o revolt`, nici o bucurie
O secet` imens` peste toate.
Emo]ii false, m`[ti [i platitudini.
Poetu-[i face locul dnd din coate
i-n templu poze ia, nu atitudini".
Nu mai r`zbate acum dect gustul amar pe care l
ncearc` atunci cnd [i d` seama c` a intrat n era n care
poetul nu mai joac` dect rolul unui soitariu al de[ert`ciu-
nii.
n nceput sau Drum, poetul revine la ideea potrivit
c`reia prefacerea artei n esen]e mai pure se face numai
prin intensificarea efortului creator.
Suferin]a ad`stat` peste alte suferin]i [i durerea ce vine
s` adnceasc` o alta reprezint` actul de validare a valorii
operei de art`:
mi trebuie o nou` suferin]`
Ca s` m` pot deprinde cu uitarea,
C`ci n furtun`, numai o furtun`,
Astmp`r` pe stnci, desc`tu[area."
Din nou poetul se recunoa[te pe sine ca un nes`]ios ce
rvne[te mereu mai naltul:
Atta cer [i totu[i nu mi-e destul att,
Atta cer n ceruri [i totu[i nu mi-ajunge.
Chiar de-ar fi nc-odat` ct e [i n-ar fi ct
Mi-e-n stare nchipuirea s` vrea, cnd lstr`punge".
Totu[i, pe lng` avnturile entuaziaste ale acestor crea]ii,
poetul ncearc` [i sentimentul deriziunii, al inutilit`]ii
tuturor lucrurilor. De acum se instaleaz` n sufletul s`u
acea melancolie dureroas` ce-l face s` se ndoiasc` pn` [i
de propria lui identitate:
Oare chiar eu s` fi fost,
Chiar eu, acel tn`r anume,
Ce-[i f`cea din idei ad`post
Alungat pretutindeni de lume
Chiar eu?
Cel ce azi amor]it
Nu mai [tiu ce nseamn-o obsesie,
nst`rit, plictisit, ngropat
ngropat n profesie?
Eu, ast`zi, Prin]ul pl`cerii
Rob al altor p`reri?
Eu am scris arta durerii"...?
i nu mai departe ca ieri...?"
Aici este desigur vorba de propriul eu metamorfozat pn`
la polul opus al celui ce odat` vibra cu toat` fiin]a pe
coardele liricit`]ii iar sanc]ionarea ce [i-o d` sie[i ]inte[te
tocmai atrofierea acestei sensibilit`]i care l individualiza
[i l distan]a de mediocritatea omului ngropat n profe-
sie". Chiar [i a[a nu poate s` ne scape prezen]a unei alte
coordonate instalate n universul liric stancian: sciziunea
eului [i a spaimei de o alteritate difuz`:
TRANSILVANIA
pag 35-49 27/01/03 11:05 Page 43
Se ]ine dup` mine cineva...
De mi-a[ ntoarce capul l-a[ vedea,
Dar un fior de moarte nu m` las`...
i-atunci alerg [i m` ncui n cas`...
Dar jos n strad` bine nici n-ajung
C` l [i v`d prin bezn`, lng-o treapt`,
Pe cel`lalt trotuar cum m` a[teapt`.
Se ]ine dup` mine cineva...
De mi-a[ ntoarce capul l-a[ vedea,
Dar spaima pn`-n creier m` s`geat`...
i umblu-a[a-n ne[tire noaptea toat`..."
(Alter Ego)
Teama de acest cel`lalt" ce s`l`[luie[te n propriul sine
nu se risipe[te ntru totul, chiar dac` n locul ei va ap`rea o
nelini[te nfrigurat` configurat` parc` din spa]iul liricii
blagiene:
De nop]i ntregi veghez [i-a[tept.
Mi-e sufletul sortit s-a[tepte,
Ia-mi, mam`, piatra de pe piept
S` pot urca aceste trepte.
i stau [i-a[tept... [i-a[tept [i-a[tept...
i nu m` pot urni pe trepte...
Ia-mi, mam`, piatra de pe piept
i-arat`-mi drumurile drepte..."
(Peniten]`)
Eliberarea c`utat` de poet este aceea care i-ar reda put-
erea de a str`bate t`riile n c`utarea albastrului ideal (C`tre
steaua mea). Poetul se aseam`n` din acest moment cu un
Robinson naufragiat n golful larg al nep`s`rii". El con-
tinu` ns` a-[i asuma cu t`rie profesiunea de credin]`:
Voi fi de-acuma nainte
Un Robinson al c`ut`rii,
Plivind aducerile-aminte
De buruienile uit`rii,
Stropind din cnd n cnd cu apa
Dorin]ei de-a cunoa[te cmpul
i scormonind, dar nu cu sapa,
Ci cu-ntreb`rile p`mntul..."
O ars poetica fundamental` ce suprinde tumulturile
gndirii fr`mntatului poet r`mne poezia Uneori ziua,
uneori noaptea. Aici reg`sim o suit` din temele poetice
predilecte cultivate n lirica sa, dar mai ales reg`sim o nou`
platform` de la nivelul c`reia poetul prive[te fenomenul
crea]iei n ansamblu. Se produce o deta[are a omului fa]`
de zbuciumul propriei existen]e, astfel c`, aplecat asupra
crea]iei n genere el o contempl` acceptndu-i frumuse]ea
[i chinul a[a cum i le ofer` ea, n`scut` din profunzimi [i
contraste:
Nici ura neagr` [i nici iubirea,
Nu limiteaz` nem`rginirea,
Nu pot s-a[eze tipare fixe
Aceste jocuri, adnci prolixe.
i-n toat` marea nvolburare
Desf`[urat` la ntmplare
Doar dou` v`mi [i fixeaz` partea:
Uneori via]a, uneori moartea."
Radu Stanca, un poet singular" prin care curge seva
unui romantism doar aparent anacronic", r`mne poetul
care a [tiut contempla jocul de imagini al poeziei"
deopotriv` cu senin`tate dar [i cu o severitate impus` de
propria-i exigen]` n direc]ia purific`rii lirismului" [i al
realei lui nnoiri.
Carmen POPA
Bibliografie selectiv`
1. Nicolae Balot`, Arte poetice ale secolului XX, Bucure[ti,
Editura Minerva, 1976.
2. tefan Augustin Doina[, M`[tile adev`rului poetic,
Bucure[ti, Editura Cartea Romneasc`, 1992 (cap. Radu
Stanca, p. 135-145).
3. *** Dic]ionar de literatur` romn`, Bucure[ti, Editura
Univers, 1979.
4. Radu Stanca, Poezii/Gedichte, Edi]ie bilincv`, cap. Un
trubadur modern. Radu Stanca de tefan Augustin
Doina[, Bucure[ti, Editura Minerva, 1977.
5. Monica Laz`r, Prefa]`, note [i comentarii la volumul
Radu Stanca, Versuri, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980,
p. 5-21; 509-594.
6. Emil Manu, Eseu despre genera]ia r`zboiului,
Bucure[ti, Editura Cartea Romneasc`, 1973, cap.
Polivalentul Radu Stanca, p. 284-291.
7. Ion Negoi]escu, Scriitori moderni, Bucure[ti, E.P.L.,
1966, cap. Curente noi n poezia din Ardeal, p. 369-379.
8. Ion Negoi]escu, Engrame, Bucure[ti, Editura Albatros,
1975, cap. Radu Stanca [i simetriile, p. 112-119.
9. Radu Stanca, Acvariu, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1971, cap. Resurec]ia baladei, p. 40-47.
10. Radu Stanca, Versuri, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1980.
11. Mircea Zaciu Ca o imens` scen`, Transilvania,
Bucure[ti, Editura Funda]iei Culturale Romne, 1996, cap.
Radu Stanca, p. 256-263.
44
pag 35-49 27/01/03 11:05 Page 44