Sunteți pe pagina 1din 1

SINTEZ~ DE 4-NITROCATECOL SULFAT (p-NITROCATECOL SULFAT, 2-HIDROXI 5-

NITROFENILSULFAT)
4-Nitrocatecol sulfat (2-hidroxi 5-nitrofenilsulfat; NCS) a fost printre primele substrate enzimatice
cromogene utilizate [n mod sistematic [n m`sur`tori de activit`\i arilsulfatazice.
Ca semnifica\ie biochimic` ]I medical` a condus la descoperirea maladiei numit`
leucodistrofie metacromatic`, cauzat` de un defect al sulfatazei A ]i/sau a proteinei activator
(protein` activator pt cerebrozid-sulfat; saposin` B).
Ca aplica\ie ecologic`, NCS a permis determinarea activit`\ii pt arilsulfataze din diferite tipuri
de soluri, conduc@nd la aprecierea calit`\ii acestora ]I la evaluarea vitezei unor circuite metabolice
[n Natur`.
Schema sintezei este urm`toarea:


OH
NO
2
O

K
+
NO
2
OSO
3

K
+
p-Nitrofenol
4-Nitrocatecol
sulfat
K
2
S
2
O
8
,
HO

1
2
5
4
2
1


Principiul de reac\ie. 4-Nitrofenol (p-nitrofenol) reac\ioneaz` cu persulfat de potasiu [n mediu
puternic alcalin, conduc@nd la NCS.
Reactivii necesari. 1. p-nitrofenol; 2. Persulfat de potasiu (K
2
S
2
O
8
); 3. Hidroxid de potasiu (KOH);
4. Solu\ie de acid sulfuric 4 N; 5. Eter dietilic; 6. Aceton`; 7. Ap` distilat`. 8. C`rbune activ.
Mod de lucru. {n 1 L de ap` dist se dizolv`, sub agitare ]I r`cire cu ap` de robinet, 70 g KOH ]i 70
g persulfat de potasiu. {n solu\ie se adaug` 30 g p-nitrofenol, dup` care amestecul de reac\ie se
las` timp de 48 h la 35-40
0
C. Se r`ce]te apoi pe ap` cu ghea\`, se acidifiaz` la pH 4 (h@rtie de
pH) cu acid sulfuric ]I se extrage de 2-3 ori cu c@te un volum de eter dietilic pt a [ndep`rta p-
nitrofenol nereac\ionat. Solu\ia apoas` se alcalinizeaz` din nou puternic cu KOH ]I se
concentreaz` [n vid (rotavapor) la 300-400 mL. Suspensiei I se adaug` 2 vol de aceton`, se agit`
20-30 min ]I se filtreaz`. Rezidiul de pe filtru se mai spal` cu un amestec de aceton`-ap` (2/1, v/v)
iar noul filtrat se adaug` la precedentul. Extractul acetonic se concentreaz` la sec la rotavapor iar
rezidiul se cristalizeaz` (c`rbune activ) din ap` de 2-3 ori. Rezult` cristale de culoare galben-
portocaliu, p. t. 245-250
0
C (descomp.).
Analiza elementar` pt formula C
6
H
3
O
7
NSK
2
2H
2
O indic` urm`toarele procente: C, 20,3; H,
2,03; N, 4,03; K, 22.5%.).
Prin hidroliz` de NCS [n acid sulfuric 2 N (refluxare 2 h), urmat de r`cire pe ap` ]I ghea\` ]I
3-4 extrac\ii cu eter dietilic, rezult` 4-nitrocatecol (1,2-dihidroxibenzen).
Evolu\ia reac\iei, precum ]I puritatea produsului, se realizeaz` prin cromatografie [n strat
sub\ire (CSS) [n sistemul de solven\i (SS 1), cloroform-metanol-ap` (60/25/5, v/v) sau SS 2
(amoniac conc.-ap`-2-propanol-aceton`, 1/2/8/4, v/v).Probleme:
1. Scrie\i structurile solven\ilor organici utiliza\i [n lucrare precum ]I a unor omologi ai acestora.
2. Indica\i modul de preparare de acid sulfuric 4 N (200 mL) din acid sulfuric conc. (95 %, d=1,84
g/mL) ]I ap` dist.
3. Scrie\i reac\ia de hidroliz` pt NCS.

S-ar putea să vă placă și