Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE MANAGEMENT - MARKETING

Legal vs Moral
Prima situatie: respetarea regulilor e!iste"te # legi$ regulame"te%$ &ar i"alarea
pri"ipiilor morale$ are la 'a(a urmatoarea e!perie"ta:
Di" pu"t &e ve&ere al elei &e-a &oua situatii$ i"alarea u"ei legi sau a u"ui
regulame"t$ &ar respetarea pri"ipiilor morale$ pot &esrie urmatoarea situatie: Ma a)lam i"
masi"a i" &rum spre *uuresti$ &upa u" +ee,-e"& petreut la mu"te u priete"ii- Desi ma
simteam &estul &e o'osit$ am &eis sa o"&u eu si am .otarat a la urmatoarea 'e"(i"arie$ sa
)a s.im' u u" priete"- Drumul se arata &i" e i" e mai aglomerat$ pe masura e i"ai"tam
spre apitala- La u" mome"t &at$ priete"ii mei au i"eput sa se agite$ spu"a"& a i" apropiere
&e masi"a "oastra$ &oi 'aieti se iau la i"treere- Am re(ut a glumes i"era"& sa mai
&esti"&a atmos)era$ &ar am o"statat a aveau &reptate- Nu a &urat mult si u"ul &i"tre ei a
pier&ut o"trolul vola"ului$ i"tra"& i"tr-u" opa &e pe margi"ea &rumului- Ime&iat e am
va(ut ai&e"tul$ am oprit masi"a$ am mers la respetivul so)er sa va& &aa este totul i" regula
si &aa are "evoie &e a/utor- Di" )eriire$ aesta a avut &oar ateva (garieturi$ la )el si eilalti
pasageri- Ca o masura &e preautie$ am su"at la 001 pe"tru a o persoa"a &e speialitate sa-i
o)ere o o"sultatie mai ama"u"tita vitimei ai&e"tului- I"sa$ o&ata u am'ula"ta$ a ve"it si
u" e.ipa/ &e politie$ are mi-a erut sa rama" la loul ai&e"tului$ )ii"& si"gurul martor-
I"tre timp$ )ii"& o"e"trat pe vitime$ "u am &at ate"tie masi"ii are era lasata pe mi/loul
primei 'e"(i &e irulatie- A/u"s la )ata loului$ e.ipa/ul &e politie a luat &atele persoa"elor
impliate i" ai&e"t si 'i"ei"teles mie si priete"ilor mei$ i" alitate &e martori- Pe"tru a
automo'ilul "u era oprit regulame"tar$ age"tii &e politie "e-au atras ate"tia si au erut a
masi"a sa )ie trasa pe &reapta si sa por"im avariile- Am sapat &oar u u" avertisme"t$
&eoaree am i"alat regulile &e irulatie pe"tru o situatie ritia$ alt)el risam sa primim
ame"&a- Dupa e am reo"stituit mome"tul ai&e"tului$ "e-am rei"tors la &rumul "ostru spre
*uuresti$ &e aeasta &ata alega"& sa stau pe sau"ul &i" &reapta-
Greseala mea a )ost a "u tre'uia sa las masi"a i" mi/loul &rumului$ ast)el$ i"ala"&
legile irulatiei si 'i"ei"teles i"ura"&u-i si pe so)erii are ve"eau i" urma mea$ i"sa
o"si&er a &i" pu"t &e ve&ere moral$ am atio"at um tre'uia$ &eoaree viata aelui om ar
)i putut sa &epi"&a &e mi"e-