Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliul didactic va fi alcatuit din:

1. CV candidat (model europass)


2. Plan de nvmnt
3. Programa colar la disciplina de specialitate
. Cel puin dou proiecte didactice
!. Planuri de activitate reali"ate cu elevii
#. Cel puin o lucrare ele$orat i susinut de studeni pentru %iecare disciplin teoretic din
cadrul programului de %ormare psi&opedagogic' de e(. ) caracteri"ri psi&opedagogice' studii de
ca"' planuri ale activitilor reali"ate cu elevii' eseuri' proiecte de cercetare' pu$licaii etc.
*apa de porto%oliu va avea pe prima pagina antetul institutiei' %acultatea' departamentul'
nivelul de studiu' numele si prenumele a$solventului' anul a$solvirii.
Continutul porto%oliului didactic va %i evidentiat intr+un opis a%lat la inceputul mapei de
porto%oliu.
Pe prima pagina a %iecarui material din porto%oliu se va consemna ) titlul' tipul de lucrare'
disciplina de studiu' pro%esorul indrumator.
,iecare material va %i precedat de un cuprins' structurat pe teme si su$teme
,iecare material va consemna $i$liogra%ia utili"ata atat in te(t cat si su$ %orma unei liste
la %inalul lucrarii.
DATELE DE EXAMEN
-./-01,2.) 16. 06 ' 3141 C21# ' /01 15)66
237/02..) 13.06 ' 3141 V61' /01 11)66
8e la secretariat a "is ca' cel mai pro$a$il se va mai adauga o data pentru %iecare speciali"are'
putand alege cand vreti sa mergeti.
Ceea ce %acem tre$uie sa %ie pe 42C.9' deci nu cu planuri si proiecte de pe generala' iar la pct. #
tre$uie sa ne adaugam proiectele %acute la toate materiile din anul 1 si 2 la modul.
BAFTA