Sunteți pe pagina 1din 64

MANUAL DE UTILIZARE

STATIA TOTALA NIKON NPR-352


2008
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
CUPRINS
Informatii introductive...........................................................................................................................................3
Partile componente ale statiei totale Nikon NPR352....................................................................................................3
Pornirea/Oprirea instrumentului.................................................................................................................................. 5
Afisajul si functiile tastelor............................................................................................................................................ 5
Introucerea atelor..................................................................................................................................................... !"
#isiere $o%..................................................................................................................................................................... !!
&asurarea istantelor.................................................................................................................................................. !!
Aplicatii.................................................................................................................................................................12
Setari pentru un'(iuri.................................................................................................................................................. !2
Sta%ilirea statiei............................................................................................................................................................ !)
*rasare.......................................................................................................................................................................... 2"
Aplicatii......................................................................................................................................................................... 25
&asurarea offset+urilor................................................................................................................................................ 32
Meniul instrumentului.........................................................................................................................................38
Introucere.................................................................................................................................................................... 3,
#isiere $o%..................................................................................................................................................................... 3,
Aplicatii pentru efectuarea calculelor......................................................................................................................... )!
Setari.............................................................................................................................................................................. 5"
-atele inre'istrate......................................................................................................................................................... 52
*ransmitere e ate...................................................................................................................................................... .3
2
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Informatii introductive
Partile componente ale statiei totale Nikon NPR352
Man" d #"ind"
Lunta d $i!a"
%la#ta #nt"u dta&a"a
'a"'a&i
Su"u( #nt"u )o'u&a"a tl&'o#ului

Tl&'o# %o*#a"ti*ntul a'u*ulato"ului
Su"u( d )o'u&a" #nt"u )i"l "ti'ula"
Su"u( d *i&'a" )ina #
$"ti'ala
%a"'a&a #nt"u #"ot+a"a tl&'o#ului Su"u( d (lo'a" # $"ti'ala
Ni$la #nt"u 'ala"
Su"u( d (lo'a" # o"i!ontala
A)i&a+ul &i ta&tatu"a in #o!itia I
Su"u( d *i&'a" )ina #
o"i!ontala
Su"u( d #"ind" a a*(a!i
Eti',ta 'u notl #"'au-i
#nt"u "a!a la&" &t &ituat. &u(
ta&tatu"a din #"i*a #o!iti a
a#a"atului/
3
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
O(i'ti$ul a#a"atului Indi'ato" ' *a"',a!a inalti*a
la 'a" & a)la a#a"atul
A)i&a+ul &i ta&tatu"a in #o!itia II O'ula" #nt"u 'nt"a"
Mu)a #nt"u d&'a"'a"a datlo"
A*(a!a
Ni$la &)"i'a
Su"u(u"i d 'ala"
0
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Pornirea/Oprirea instrumentului
1/ Pnt"u #o"ni"a a#a"atului & a#a&a ta&ta P2R/ Du#a a#a&a"a a'&ti
ta&t a#a" #"i*ul a)i&a+ ' indi'a t*#"atu"a3 #"&iuna3 data &i o"a/
2/ Pnt"u *odo)i'a"a t*#"atu"ii &au #"&iunii & d#la&a!a 'u"&o"ul
4)olo&ind ta&tl 5# 'a*#ul do"it &i a#oi & a#a&a ta&ta ENT/
3/ Initiali!a"a &n!o"ului d 'iti" a un6,iu"ilo" & "ali!a!a *i7'8nd
tl&'o#ul
0/ S "ot&t #ana ' a+un6 in&t"u*ntul in #o!itia I
Pnt"u o#"i"a in&t"u*ntului & a#a&a ta&ta P2R &i a#oi ENT
Anula"a 'o*n!ii d in',id" a a#a"atului & "ali!a!a a#a&and ta&ta ES%
Afisajul si functiile tastelor
A)i&a+ul &i ta&tatu"a &tatii total Nikon &"ia NPR-302
5
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
9un'tiil ta&tlo"
Po"ni":o#"i"a in&t"u*ntului
A'ti$a"a:d!a'ti$a"a o#tiunii d ilu*ina" a a)i&a+ului/ A#a&and 'ontinu ti*# d o &'unda3 a'a&ta
ta&ta #"*it a''&ul la o#tiunil d *odi)i'a" a 'ont"a&tului &i a'ti$a":d!a'ti$a" a &*nallo" a'u&ti'
A)i&a"a *niului #"in'i#al
A'a&ta ta&ta a" )un'tia d *odi)i'a"a a *odului d int"odu'" a datlo" &u( )o"*at nu*"i' &au
al)anu*"i'3 atun'i 'and 'u"&o"ul & a)la in 'a*#ul PT4nu*a" #un't5 &au %D4'od5
A#a&and a'a&ta ta&ta 'and in&t"u*ntul a)i&a!a *niul d (a!a #nt"u )'tua"a *a&u"ato"ilo"3 &
a'ti$a!a o#tiuna ;'od
%u a'a&ta ta&ta & in"6i&t"a!a datl *a&u"at3 & d"ula!a liniil d dat &i & 'on)i"*a:a''#ta datl
int"odu&/ Da'a a'a&ta ta&ta & tin a#a&ata ti*# d o &'unda3 in *niul #"in'i#al d )'tua"a a
*a&u"ato"ilo"3 o#"ato"ul a" #o&i(ilitata 'a datl *a&u"at &a )i in"6i&t"at 'a #un't d 'ont"ol3 nu 'a
#un't "adiat/
R$in la a)i&a+ul ant"io"
St"6 datl int"odu& in *odul nu*"i' &au al)anu*"i'
Ma&u"a"a di&tantlo" )olo&ind &ata"il ta&ti MSR1/ Sta"il 'o"&#un!atoa" &unt a)i&at a#a&and ta&ta in
*od 'ontinuu ti*# d o &'unda /
Ma&u"a"a di&tantlo" )olo&ind &ata"il ta&ti MSR2/ Sta"il 'o"&#un!atoa" &unt a)i&at a#a&and ta&ta in
*od 'ontinuu ti*# d o &'unda /
D"ula"a 'lo" t"i a)i&a+/ Pnt"u *odi)i'a"a 'a*#u"ilo" d dat # )i'a" a)i&a+ & a#a&a
a'a&ta ta&ta ti*# d o &'unda/
A)i&a"a *niului #nt"u un6,iu"i
A)i&a"a *niului d &ta" a &tatii/ In *odul nu*"i' & a#a&a ta&ta </ In *odul al)anu*"i' & a#a&a A3
=3 % &au </
A)i&a"a *niului #nt"u t"a&a"/ Pnt"u *odi)i'a"a &ta"ilo" #nt"u a'a&ta )un'ti & a#a&a 'ontinuu
>
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
ti*# d o &'unda/ In *odul nu*"i' & a#a&a 8 ia" in *odul al)anu*"i' & a#a&a D3 E3 9 &au 8/
A)i&a"a *niului #nt"u )'tua"a *a&u"ato"ilo" 'u )un'tia O))&t/ In *odul nu*"i' &
a#a&a ? ia" in *odul al)anu*"i' & a#a&a @3 A3 I &au ?
A#a&and a'a&ta ta&ta3 in&t"u*ntul a)i&a!a *niul ' 'ontin *ai *ult a#li'atii #nt"u )'tua"a
*a&u"ato"ilo"/ In *odul nu*"i' & a#a&a ta&ta 0/ In *odul al)anu*"i' & a#a&a B3 K3 L &au 0
In *odul nu*"i' & a#a&a 5 ia" in *odul al)anu*"i' & a#a&a M3 N3 O &au 5/
A)i&a!a datl *a&u"at4un6,iu"i &i di&tant53 'al'ulat4CDZ5 &au datl &tatii3 in )un'ti d &ta"il
)'tuat/ In *odul nu*"i' & a#a&a ta&ta >/ In *odul al)anu*"i' & a#a&a P3 ;3 R &au >/
A''&a!a o#tiuna ala&a d o#"ato" #nt"u ta&ta USR1/ S a#a&a ta&ta 1 in *odul d int"odu'" a
datlo" nu*"i' &au S3 T3 U &au 1 in *odul d int"odu'" a datlo" al)anu*"i'
A''&a!a o#tiuna ala&a d o#"ato" #nt"u ta&ta USR2/ S a#a&a ta&ta 2 in *odul d int"odu'" a
datlo" nu*"i' &au E3 23 C &au 2 in *odul d int"odu'" a datlo" al)anu*"i'
A#a&and a'a&ta ta&ta & d&',id o )"a&t"a in 'a" & #oat int"odu' un anu*it 'od/ %odul i*#li'it
&t 'l 'a" a )o&t utili!at ulti*a data/ In *odul nu*"i' & a#a&a 3/ In *odul al)anu*"i' & a#a&a D3 Z
&au 3
A)i&a"a *niului 'a" in'lud $alo"il #nt"u inalti*a #"i&*i3 t*#"atu"a3 #"&iun3 &i alt &ta"i
i*#li'it #nt"u nu*a"ul d #un't/ In *odul nu*"i' & int"odu' -4*inu&5/ In al)anu*"i' & int"odu'
/4#un't53 -4*inu&5 &au F4#lu&5/
A)i&a!a *niul d 'ala"/ In *odul nu*"i' & a#a&a 04!"o5/ In al)anu*"i' & int"odu' G/ :3 H3 &au 0/
Indi'ato"ii d &ta" #nt"u in&t"u*nt
Indi'ato"ii d &ta" a#a" #"*annt # *a"6ina din d"a#ta a)i&a+ului/
A'&tia indi'a &ta"a in&t"u*ntului #nt"u *ai *ult )un'tii/
<
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Indi'ato" #nt"u &*nalul ")l'tat d la tinta $i!ata
A'&t indi'ato" a"ata intn&itata &*nalului ")l'tat
Ni$lul 04*aIi*5
Ni$lul 3
Ni$lul 2
Ni$lul 14*ini*5
Da'a a'&t indi'ato" &t a)i&at int"*itnt3 &*nalul "'#tionat in *odul d *a&u"a" )a"a #"i&*a &t #"a
*a"
Da'a a'&t indi'ato" &t a)i&at "a#id 'u int"*itnta3 &*nalul "'#tionat &t &la(
Da'a a'&t indi'ato" a#a" 'u int"*itnta la int"$al *ai lun6i d ti*#3 in&t"u*ntul nu "'#tiona!a &*nal
")l'tat d la tinta/
Si&t*ul d *a&u"a" a di&tantlo" &t d!a'ti$at 'and nu #a" ni'i un indi'ato" #nt"u a'a&ta )un'ti
Indi'ato" #nt"u *odul d int"odu'" a datlo"
A'&t indi'ato" a#a" nu*ai atun'i 'and & int"odu' nu*" d #un't &au 'oo"donat
In&t"u*ntul &t &tat # *odul d int"odu'" a datlo" nu*"i'/
In&t"u*ntul &t &tat # *odul d int"odu'" a datlo" al)anu*"i'/
Indi'ato" #nt"u a'u*ulato"
Ni$lul 04a'u*ulato"ul &t in'a"'at 'o*#lt5
Ni$lul 3
Ni$lul 2
Ni$lul 1
A'u*ulato"ul &t d&'a"'at
%and a'u*ulato"ul &t d&'a"'at 'o*#lt a#a" u"*ato"ul *&a+J
8
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Sta%ilirea campurilor e ate pentru fiecare afisaj e ate
1/ S a#a&a ta&ta DSP ti*# d o &'unda
2/ S )olo&&' ta&tl d #o!itiona"4d"a#ta:&tan6a3 &u&:+o&5 #nt"u d#la&a"a
'u"&o"ului # 'a*#ul do"it
3/ Pnt"u &l'ta"a (lo'ului d dat & )olo&& ta&tl &o)t a)i&at # ulti*a lini
a di&#laK-ului/ O#"ato"ul a" #o&i(ilitata &a ala6a unul din u"*atoa"l (lo'u"i d
datJ AA4un6,i o"i!ontal53 AZ4o"inta"53 AL3 EA4un6,i $"ti'al53 EL4#anta53
SD4di&tanta in'linata53 ED4di&tanta $"ti'ala53 AD4di&tanta o"i!ontala53 Z &i non/
0/ Pnt"u &al$a"a *odi)i'a"ilo" & a#a&a ta&ta &o)t Save/
*asta Mode
A'a&ta ta&ta &t )olo&ita #nt"u al6"a ti#ului d dat3 nu*"i' &au al)anu*"i'
' & #ot int"odu'/%and 'u"&o"ul & a)la in 'a*#ul d dat PT4#un't5 &au 'od4%D5
& a#a&a ta&ta Mode #nt"u al6"a 'a"a't"lo" nu*"i'415 &au al)anu*"i'4A5
P *a"6ina d"a#ta a di&#laK-ului &t a)i&at un indi'ato" #nt"u *odul d
int"odu'" a 'a"a't"lo"J A - al)anu*"i'3 1 - nu*"i'
*asta HOT
O#tiunil a'&ti ta&t & #ot a''&a din o"i' *niu d *a&u"a"/
Setarea inaltimii prismei
Pnt"u *odi)i'a"a inalti*ii #"i&*i & a''&a!a *niul ta&ti Hot
#"in a#a&a"a a'&tia/ A#oi & a#a&a ta&ta 1 &au & &l'ta!a #"i*a
linia a a)i&a+ului 4AT5 &i & a#a&a ta&ta ENT/
S int"odu' inalti*a #"i&*i &au & a#a&a ta&ta &o)t Stack #nt"u a)i&a"a
ulti*lo" 20 d $alo"i utili!at/
Setarea temperaturii si presiunii
Pnt"u &ta"a t*#"atu"ii &i #"&iunii & d&',id *niul ta&ti Hot/ A#oi &
a#a&a ta&ta 2 &au & &l'ta!a a doua lini a a)i&a+ului4T*#-P"&&5 &i &
a#a&a ta&ta ENT/ S int"odu' t#"atu"a &i #"&iuna ia" )a'to"ul ##*
&t 'al'ulat auto*at/
?
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Setarea numarului e punct
Sta"a nu*a"ului #nt"u u"*ato"ul #un't ' & *a&oa"a & "ali!a!a
a''&and *niul ta&ti Hot/ A#oi & a#a&a ta&ta 5 &au & &l'ta!a ulti*a
lini a a)i&a+ului &i & a#a&a ta&ta ENT/
S *odi)i'a nu*a"ul #nt"u u"*ato"ul #un't &i a#oi & a''#ta
*odi)i'a"a #"in a#a&a"a ta&ti ENT/
&eniul e calare
Mniu d 'ala" &t a)i&at auto*at da'a in&t"u*ntul nu &t 'alat
&u)i'int d (in ia" 'o*#n&ato"ul &t a'ti$at/
Pnt"u a)i&a"a *niului d 'ala" in ti*#ul )'tua"ii *a&u"ato"ilo"
& a#a&a ta&ta 'o"&#un!atoa"
In&t"u*ntul NPR-3>2:352 a" 'o*#n&ato" (iaIial/ Pnt"u a'ti$a"a:
d!a'ti$a"a 'o*#n&ato"ului & )olo&&' ta&tl d d#la&a" a 'u"&o"ului
4d"a#ta:&tan6a5
Da'a in&t"u*ntul & d'ala!a in a)a"a tol"anti d M3N30O a#a" #
a)i&a+ *&a+ul OEER
Pnt"u a "$ni la *niul d *a&u"a" & a#a&a ta&ta ES% &au ENT
In&t"u*ntul NPR-352 a" 'o*#n&ato" # o &in6u"a aIa4aIa $"ti'ala5/
Introducerea datelor
Pnt"u idnti)i'a"a #un'tlo" & )olo&&' 'a"a't" nu*"i' &au al)anu*"i' 'u o lun6i* d 'l *ult 1> 'a"a't"/
Nu*a"ul #un'tului &t in'"*ntat auto*at 'u $aloa"a 1 da'a ulti*ul 'a"a't" din nu*l a'&tuia &t d ti# nu*"i'/
Introucerea unui punct e/istent in memoria aparatului
%and & int"odu' un nu*a" d #un't 'a" Ii&ta d+a in **o"ia in&t"u*ntului3
'oo"donatl a'&tui #un't &unt a)i&at # di#laK-ul a#a"atului/
10
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Introucerea unui punct nou
%and & int"odu' un nu*a":nu* d #un't 'a" nu Ii&ta in
**o"ia a#a"atului3 a#a" un *niu d int"odu'" a
'oo"donatlo"/ A'&ta #ot a$a t"i )o"*atJ CDZ3 CD &au nu*ai Z/
S a#a&a ta&ta ENT 'and 'u"&o"ul & a)la # ulti*a lini d
dat4%D5 &i a&t)l #un'tul &t in"6i&t"at/
Fisiere Job
Pnt"u in"6i&t"a"a *a&u"ato"ilo" in **o"ia in&t"u*ntului &t n'&a" &a & '"! &au &a & d&',ida un )i&i" job/
Crearea unui fisier job.
1/ S a#a&a ta&ta MENU #nt"u d&',id"a *niului #"in'i#al
2/ S a#a&a ta&ta 1 #nt"u a''&a"a *niului Job Manager
3/ S a#a&a ta&ta &o)t Create &i & int"odu' nu*l )i&i"ului/
0/ Sta(ili"a &ta"ilo" #nt"u )i&i"ul job int"odu& & "ali!a!a
#"in a#a&a"a ta&ti &o)t Sett.
5/ %and 'u"&o"ul & a)la # ulti*a lini a *niului d '"a" & a#a&a ta&ta
ENT &i a&t)l )i&i"ul &t in"6i&t"at
Crearea unui fisier jo% e control
9i&i"ul d 'ont"ol 'ontin 'oo"donatl #un'tlo" 'uno&'ut ' &unt )olo&it in 'ad"ul uni lu'"a"i/
1/ S a#a&a ta&ta MENU #nt"u d&',id"a *niului #"in'i#al
2/ S a#a&a ta&ta 1 #nt"u a'd&a"a *niului Job Manager
3/ S #o!itiona!a 'u"&o"ul # )i&i"ul +o( 'a" u"*a!a &a )i &tat 'a )i&i" d 'ont"ol/
0/ S a#a&a ta&ta &o)t Ctrl
5/ S a#a&a ta&ta &o)t Yes
asurarea distantelor
S $i!a!a #"i&*a a&t)l in'at )i"l "ti'ula" &a )i # 'nt"ul #"i&*i/
Du#a ")l'ta"a undi d la #"i&*a3 # a)i&a+ul in&t"u*ntului
a#a" indi'ato"ul #nt"u intn&itata &*nalului "'#tionat/
Pnt"u *a&u"a"a di&tantlo" & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2 int"-unul din
*niu"il d )'tua" a *a&u"ato"ilo"/
11
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
In ti*# ' & )'tua!a *a&u"atoa"a &t a)i&ata $aloa"a &tata #nt"u
'on&tanta #"i&*i/
Da'a $aloa"a nu*a"ului d *a&u"ato"i )'tuat #nt"u dt"*ina"a di&tanti
&t 03 a#a"atul *a&oa"a in *od 'ontinuu di&tanta #ana ' o#"ato"ul a#a&a una
din ta&tl MSR13 MSR2 &au ES%/ Du#a "ali!a"a )i'a"i *a&u"ato"i3 di&tanta
&t a'tuali!ata 'u $aloa"a dt"*inata/

Da'a $aloa"a nu*a"ului d *a&u"ato"i )'tuat #nt"u dt"*ina"a di&tanti
&t int" 1 &i ??3 a#a"atul 'al'ula!a *dia &i a)i&a!a di&tanta )inala/
linia d dat SDI $idntia!a )a#tul 'a di&tanta a )o&t dt"*inata
din *ai *ult *a&u"ato"i
Sta"i #nt"u *a&u"a"a di&tantlo"
Pnt"u $i!uali!a"a:*odi)i'a"a &ta"ilo" & tin a#a&ata MSR1
&au MSR2 ti*# d o &'unda/
S )olo&&' ta&tl d #o!itiona" 4&u&:+o&5 #nt"u d#la&a"a 'u"&o"ului
# 'a*#u"il a)i&at/
S )olo&&' ta&tl d #o!itiona" 4&tan6a:d"a#ta5 #nt"u *odi)i'a"a
in 'a*#ul &l'tat/
Aplicatii
!etari pentru un"#iuri
Pnt"u a d&',id *niul un6,iu"ilo" & a#a&a ta&ta ANG in *niul d
*a&u"a"4=MS5/Pnt"u a &l'ta o 'o*anda din a'&t *niu & a#a&a
ta&ta nu*"i'a 'o"&#un!atoa" 'o*n!ii &au & )olo&&' ta&tl d
#o!itioa"4&tan6a:d"a#ta5 #nt"u d#la&a"a 'u"&o"ului &i a#oi &
a#a&a ta&ta ENT/
Setarea un'(iului ori0ontal la 1aloarea "
Pnt"u &ta"a un6,iului o"i!ontal 'u $aloa"a 0 # o anu*ita di"'ti &
a#a&a ta&ta 1 &au & )olo&&t 'o*anda 0-Set in *niul un6,iu"ilo"/
Du#a )'tua"a a'&ti 'o*n!i3 in&t"u*ntul "$in la *niul #"in'i#al/
12
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Introucerea unui un'(i ori0ontal pe o irectie
Pnt"u a)i&a"a *niului d int"odu'" a unui $alo"i #nt"u un6,iul
o"i!ontal & a#a&a ta&ta &au & a''&a!a 'o*anda !n"#t in *niul
un6,iu"ilo"/ S )olo&&' ta&tl nu*"i' #nt"u int"odu'"a $alo"ii
&i a#oi & a#a&a ENT/
Inre'istrarea unui punct cu masurarea repetata a un'(iurilor
1/ Pnt"u a'ti$a"a )un'tii d *a&u"a" "#tata a unui un6,i & a#a&a
ta&ta $ &au & a''&a!a 'o*anda %e"t. In *niul un6,iu"ilo"/
E&t a)i&at H%&0
2/ S $i!a!a #"i*ul #un't &i & a#a&a ENT
3/ S $i!a!a al doila #un't &i & a#a&a ta&ta ENT
0/ Pnt"u )inali!a"a #"o'du"ii d *a&u"a" "#tata a un6,iului
& a#a&a ta&ta ES%
5/ %and & a'u*ula!a &u)i'int $alo"i #nt"u un6,iul dint" 'l doua
#un't & "ali!a!a o *a&u"atoa" d di&tanta 'at" al doila #un't
4$i!a inaint5 a#a&and ta&ta MSR1 &au MSR2
S $a a)i&a un6,iul o"i!ontal )inal "!ultat din *dia un6,iu"ilo"
*a&u"at in *od "#tat int" 'l doua #un't/
ARI H ARP : N
AA H =SA! F ARI
>/ S a#a&a ta&ta ENT #nt"u a in"6i&t"a #un'tul d $i!a inaint
'a #un't d 'ont"ol/ S $"i)i'a $alo"il #nt"u nu*a"ul #un'tului
4PT53 inalti*a #"i&*i 4AT5 &i 'od 4%D5 ia" a#oi & a#a&a ta&ta
ENT #nt"u in"6i&t"a"/
2locarea un'(iului ori0ontal
=lo'a"a un6,iului o"i!ontal la $aloa"a 'u"nta a)i&ata & "ali!a!a
#"in a#a&a"a ta&ti 5 &au &l'tand 'o*anda Hold in *niul un6,iu"ilo"/
Pnt"u &ta"a un6,iului o"i!ontal la $aloa"a a)i&ata & a#a&a ta&ta ENT
&au ta&ta &o)t Set.
Pnt"u anuala"a #"o'du"ii &i "$ni"a la *niul #"in'i#al & a#a&a ta&ta
ENT &au ta&ta &o)t Abrt/

13
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
!tabilirea statiei
Mniul #nt"u &ta(ili"a &tatii & d&',id a#a&and ta&ta STN
in *niul #"in'i#al/
%o*n!il din a'&t *niu & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a
'o"&#un!atoa"a nu*a"ului 'o*n!ii/Alt"nati$3 & #ot )olo&i ta&tl
'u"&oa" #nt"u &l'ta"a 'o*n!ii &i a#oi & a#a&a ta&ta ENT/
Ulti*a 'o*nada )olo&ita &t &l'tata/
Setarea unei statii cu cooronate sau orientare cunoscute
1/ S a#a&a ta&ta nu*"i'a 1 &au & &l'ta!a o#tiuna 'no(n
in *niul d &ta(ili" a &tatii/
2/ S int"odu' nu*l &au nu*a"ul #un'tului d &tati in 'a*#ul
d dat ST
- Da'a #un'tul d &tati a" 'oo"donatl int"odu& in **o"ia a#a"atului3
a'&ta $o" )i a)i&at ia" 'u"&o"ul & *uta # linia d dat 'o"&#un!atoa"
inalti*ii a#a"atului4AI5/
- Da'a #un'tul d &tati nu a" 'oo"donatl int"odu& in **o"ia
a#a"atului3 & d&',id auto*at un a)i&a+ in 'a" a'&ta & #ot int"odu'/
S a#a&a ta&ta ENT du#a 'o*#lta"a )i'a"ui 'a*# d dat/ Du#a
a#a&a"a ta&i ENT in 'a*#ul d dat %D #un'tul &t in"6i&t"at/
- Da'a #un'tul a" un anu*it 'od a'&ta &t a)i&at in linia d dat %D
3/ S int"odu' inalti*a in&t"u*ntului in linia d dat AI &i & a#a&a
ta&ta ENT
A#a" a)i&a+ul #nt"u )'tua"a $i!i d o"inta"/
0/ S &l'ta!a o *toda d int"odu'" #nt"u d)ini"a #un'tului
d o"inta"J
- $i!a"a #un'tului d o"inta" #"in int"odu'"a 'oo"donatlo" a'&tuia
- $i!a"a #un'tului d o"inta" #"in int"odu'"a un6,iului d o"inta"/
3i0area punctului e orientare prin introucerea cooronatelor acestuia
10
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
1/ Pnt"u int"odu'"a 'oo"donatlo" #un'tului d o"inta" & a#a&a ta&ta 1
&au & al6 'o*anda Coord in *niul )acks*g+t/
2/ S int"odu' nu*a"ul #un'tului/ Da'a #un'tul "&#'ti$ Ii&ta in )i&i"ul
'u"nt d lu'"u & $o" a)i&a 'oo"donatl 'o"&#un!atoa"/
3/ Da'a u"*a!a &a & )'tu! o *a&u"atoa" d di&tanta 'at" #un'tul d
o"inta" t"(ui &a & int"odu'a ant"io" inalti*a &*nalului in 'a*#ul d
dat AT
0/ S $i!a!a #un'tul d o"inta" in #"i*a #o!iti a lunti/ S a#a&a ta&ta
ENT #nt"u 'o*#lta"a #"o'du"ii d &ta(ili" a &tatii/
- Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului d o"inta" 'u toat $alo"il4un6,i o"i!ontal3
un6,i $"ti'al &i di&tanta5 & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2/
AZ - O"inta"a &t 'al'ulata din 'oo"donat
- Da'a #un'tul d o"inta" &t d 'oo"donat 'uno&'ut3 & a#a&a ta&ta DSP
#nt"u a)i&a"a *niului ,A/ A'&t *niu a)i&a!a $alo"il dAD &i dED 'a"
indi'a di)"ntl dint" di&tanta *a&u"ata &i di&tanta 'al'ulata din 'oo"donatl
#un'tlo"/
5/ Pnt"u in"6i&t"a"a &tatii & a#a&a ta&ta ENT
>/ Pnt"u in',i"a #"o'du"ii d &ta(ili" a &tatii du#a )'tua"a *a&u"ato"ii
d di&tanta 'at" #un'tul d o"inta"3 & a#a&a ta&ta ENT/ Datl &unt in"6i&t"at
in )i&i"ul 'u"nt d lu'"u/
3i0area punctului e orientare prin introucerea un'(iului e orientare
1/ Pnt"u int"odu'"a #un'tului d o"inta" & a#a&a ta&ta 2 &au & a''&a!a
'o*anda Angle in *niul =a'k&i6,t 4$i!a ina#oi5
15
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
2/ Da'a nu Ii&ta un nu* #nt"u #un'tul d o"inta" & a#a&a ta&ta
ENT in 'a*#ul d dat =S/
3/ P linia d dat AZ4un6,i o"inta"5 & int"odu' $aloa"a un6,iului d
o"inta" &#" #un'tul d $i!a ina#oi/
Da'a & a#a&a ta&ta ENT )a"a &a & int"odu'a o anu*ita $aloa" #nt"u
un6,iul d o"inta"3 a'&ta $a )i &tat in *od auto*at la $aloa"a 0
0
00N00O
0/ S $i!a!a #un'tul d o"inta" &i & a#a&a ta&ta ENT/ Datl &unt
in"6i&t"at in )i&i"ul 'u"nt d lu'"u/
Sta%ilirea statiei cu 1i0e spre mai multe puncte cunoscute
A'a&ta *toda & )olo&&t 'and & #ot )'tua *a&u"ato"i d un6,iu"i:
di&tant &#" *ai *ult #un't 'uno&'ut/
S #ot )olo&i ma/im !" puncte la )'tua"a uni "t"oint"&'tii/
Ma&u"ato"il #ot in'lud di&tant &i un6,iu"i &au nu*ai un6,iu"i/
%oo"donatl #un'tului d &tati &unt 'al'ulat auto*at d indata
' &unt )'tuat &u)i'int *a&u"ato"i/
S #ot &t"6 o(&"$atiil 'u "o"i *a"i &i & #oat "lua 'al'ulul
'oo"donatlo"/
1>
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
1/ Pnt"u in'#"a "t"oint"&'tii & a#a&a ta&ta 2 &au & a''&a!a
'o*anda Resection in *niul Stn Set#"4&ta"a &tatii5/
2/ S int"odu' nu*a"ul:nu*l #nt"u #"i*a o(&"$ati4PT15
3/ S int"odu' inalti*a #"i&*i &i & a#a&a ta&ta ENT/
0/ S $i!a!a #un'tul &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
5/ Pnt"u a 'ontinua 'u #un'tul u"*ato" & a#a&a ta&ta ENT/
>/ S int"odu' nu*l:nu*a"ul 'lui d-al doila #un't &i
inalti*a &*nalului
</ S *a&oa"a #un'tul &i & a#a&a ENT
%and in&t"u*ntul a" &u)i'int dat a'&ta 'al'ula!a auto*at
'oo"donatl #un'tului d &tati/
- Da'a &unt )'tuat *ai *ult *a&u"ato"i d'at 'l *ini* n'&a"
a#a" un *niu in 'a" &unt a)i&at d$iatiil &tanda"d/
- Pnt"u )'tua"a uno" *a&u"ato"i &u#li*nta" &#" alt #un't
'uno&'ut & a#a&a ta&ta &o)t Add/
8/ %and "!ultatl &unt a''#ta(il & in"6i&t"a!a &tatia #"in a#a&a"a
ta&ti ENT &au a ta&ti &o)t %EC/
1<
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
?/ Da'a &t n'&a" & int"odu' inalti*a a#a"atului/ S a#a&a ENT/
S int"odu' nu*a"ul &tatii &au & a''#ta $aloa"a i*#li'ita 4ulti*ul
#un't d &tati in"6i&t"at F 15
10/ Pnt"u *odi)i'a"a nu*a"ului &tatii & *uta 'u"&o"ul # linia d dat
ST &i & *odi)i'a tItul/
P linia d dat =S a#a" #"i*ul #un't $i!at in 'ad"ul "t"oint"&'tii/
11/ Pnt"u *odi)i'a"a #un'tului $i!at & a#&a ta&ta &o)t C+ange/
12/ S &l'ta!a #un'tul d o"inta" &i & a#a&a ENT
13/ Pnt"u )inali!a"a #"o'du"ii d &ta(ili" a &tatii *uta 'u"&o"ul # linia
d dat =S &i & a#a&a ta&ta ENT/
3i0uali0area si ster'erea masuratorlor in carul retrointersectiei
E"i)i'a"a *a&u"ato"ilo" &#a"at #nt"u )i'a" #un't & #oat )a' #"in
a#a&a"a ta&ti &o)t -*e( in *niul d 'al'ula" a 'oo"donatlo" #un'tului
d &tati 4STN5/
dAA - E"o"i #nt"u un6,iul o"i!ontal di&t"i(uit # )i'a" di"'ti
dED - E"o"i dt"*inat d di)"nt int" di&tantl $"ti'al
*a&u"at &i 'l 'al'ulat
dAD - E"o"i dt"*inat d di)"nt int" di&tantl o"i!ontal *a&u"at
&i 'l 'al'ulat/
Pnt"u a &t"6 o *a&u"atoa" &#" un anu*it #un't3 & &l'ta!a datl
"&#'ti$ du#a 'a" & a#a&a ta&ta &o)t .el/ %oo"donatl &tatii &unt
"'al'ulat in *od auto*at/
18
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Da'a & 'ontinua "t"oint"&'tia 'u $i! &#" alt #un't 'uno&'ut &
a#a&a ta&ta &o)t Add/ A#a" *niul #nt"u int"odu'"a u"*ato"ului
#un't ' u"*a!a a )i *a&u"at/
Sta%ilirea statiei cu cooronate ar%itrare
In a'&t 'a! nu*a"ul:nu*l #un'tului &t unul nou/ A'&t #un't &t
in"6i&t"at 'u 'oo"donatl 4030305/
1/ A'a&ta a#li'ati & a''&a!a a#a&and ta&ta 3 &au )olo&ind 'o*anda
,#*ck in *niul d &ta(ili" a &tatii 4Stn set#"5/
ST - Pun'tul d &tati 4$aloa"a i*#li'ita &t data d ulti*ul #un't &au
&tati in"6i&t"at:a la 'a" & adau6a in'"*ntul 13 in )un'ti d &ta"il
)un'tii S"l*t S/5/
AI - Inalti*a in&t"u*ntului
=S - Pun'tul d o"inta"
AZ - Un6,i o"inta" 4i*#li'it a" $aloa"a 05
2/ Pnt"u #un'tul d o"inta" nu &t a)i&ata $"o $aloa" i*#li'ita/
A'a&ta lini d dat & la&a li("a &au & int"odu' nu*l #un'tului
d o"inta"/
3/ Ealoa"a i*#li'ita #nt"u un6,iul d o"inta" &t 0 da" a'a&ta &
#oat *odi)i'a/
0/ Pnt"u 'o*#lta"a a#li'atii d &ta(ili" a &tatii & $i!a!a #un'tul
d o"inta" &i & a#a&a ta&ta ENT/
%and & a#a&a ta&ta ENT # linia d dat AZ3 atat un6,iul o"i!ontal AA
'at &i o"inta"a AZ & *odi)i'a la $aloa"a int"odu&a/
1?
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
$rasare
Pnt"u a)i&a"a *niului d t"a&a" & a#a&a ta&ta S-O/
Specificarea punctului e trasat prin introucerea un'(iului si a istantei
1/ Pnt"u a)i&a"a *niului d int"odu'" a di&tanti &i un6,iului &#"
#un'tul d t"a&at3 & a#a&a ta&ta 1 &au & a''&a!a 'o*anda HA-H. in
*niul d t"a&a"/
2/ S int"odu' $alo"il &i & #a&a ENT/
AD - Di&tanta o"i!ontala d la #un'tul d &tati la #un'tul d t"a&a"
ED - Di&tanta $"ti'ala d la #un'tul d &tati la #un'tul d t"a&a"
AA - Un6,iul o"i!ontal 'at" #un'tul d t"a&at/
Da'a & a#a&a ta&ta ENT )a"a a & int"odu' un un6,i o"i!ontal $a )i )olo&it
un6,iul o"i!ontal 'u"nt/
3/ S "ot&t in&t"u*ntul #ana 'and $aloa"a un6,iului o"i!ontal & a#"o#i
d 0
0
00N00O
0/ S $i!a!a tinta &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
20
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Du#a )'tua"a *a&u"ato"ii &unt a)i&at di)"ntl int" #o!itia tinti &i
#o!itia #un'tului d t"a&at/
dAA - Di)"nta un6,iului o"i!ontal
R:L - D"a#ta:Stan6a 4"o"i lat"al5
IN:OUT - E"o"i lon6itudinal
%ut:9ill - Sa#atu"a:U*#lutu"a
Pnt"u d"ula"a a)i&a+lo" 'u di)"it in)o"*atii & )olo&&t ta&ta DSP
Pnt"u #"&onali!a"a a)i&a+lo" S-023 S-03 &i S-o0 & tin a#a&ata
ta&ta DSP ti*# d o &'unda
Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului d t"a&at & a#a&a ta&ta ENT/ Ealoa"a
i*#li'ita #nt"u nu*a"ul #un'tului &t ulti*ul #un't in"6i&t"at la
'a" & adau6a in'"*ntul 1/
S a#a&a ta&ta ENT #nt"u in"6i&t"a"a #un'tului/
Du#a in"6i&t"a"a #un'tului3 in&t"u*ntul "$in la *niul d
)'tua" a *a&u"ato"ilo"/ S #ot 'ontinua *a&u"ato"il &au & a#a&a
ta&ta ES% #nt"u t"a&a"a #un'tului u"*ato" #"in int"odu'"a un6,iului
&i di&tanti 'o"&#un!atoa"/
Specificarea punctului e trasat prin introucerea cooronatelor
1/ Pnt"u in'#"a t"a&a"ii 'u 'oo"donat & a#a&a ta&ta 2 &au &
&l'ta!a o#tiuna 0Y1 in *niul d t"a&a" Stakeo#t/
2/ S int"odu' nu*l #un'tului ' u"*a!a a )i t"a&at &i & a#a&a ENT
Pun'tul & #oat &#'i)i'a3 d a&*na &i #"in int"odu'"a 'odului &au
21
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
a uni di&tant d la in&t"u*nt/
Da'a &unt 6a&it *ai *ult #un't a'&ta &unt a)i&at int"-o li&ta/ S
)olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u d"ula"a li&ti/ Pnt"u d"ula"a
li&ti 'u o #a6ina la o &in6u"a a#a&a" d ta&ta & )olo&&' ta&tl d d"ula"
&tan6a:d"a#ta/
3/ S &l'ta!a #un'tul din li&ta a)i&ata &i & a#a&a ENT
Sunt a)i&at di)"nta d un6,i &i di&tanta #ana la tinta $i!ata/
0/ Rotiti in&t"u*ntul #ana 'and di)"nta # un6,iul o"i!ontal &t 0
0
00N00O
&i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2/
dAA - Di)"nta # un6,i o"i!ontal #ana la #un'tul d t"a&at
AD - Di&tanta o"i!ontala #ana la #un'tul $i!at
5/ Di"i+ati #"&oana 'u #"i&*a &#" #un'tul d t"a&at/
%and #"i&*a &t # #o!itia 'o"'ta "o"il d # a)i&a+ d$in 0/000*
dAA - Di)"nta un6,iului o"i!ontal
R:L - D"a#ta:Stan6a 4"o"i lat"al5
IN:OUT - E"o"i lon6itudinal
%ut:9ill - Sa#atu"a:U*#lutu"a
Pa6inil 'u di)"it in)o"*atii &unt a)i&at a#a&and ta&ta DSP/
Du#a )'tua"a uni *a&u"ato"i3 $alo"il #nt"u &a#atu"a:u*#lutu"a &i
'oo"donata Z &unt *odi)i'at odata 'u &',i*(a"a un6,iului $"ti'al/
>/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ENT/ Ealoa"a i*#li'ita
#nt"u nu*a"ului #un'tului &t data d nu*a"ul #un'tul &#'i)i'at
la t"a&a" F 1000/
Utili!ato"ul #oat *odi)i'a 'on&tanta 'a" &t adau6ata la nu*a"ul #un'tului
d t"a&at #nt"u 6n"a"a unui alt nu*a" d #un't ' & in"6i&t"a!a du#a
t"a&a"/ In a'&t &'o# & & )olo&&t o#tiuna Add Constant 4%on&tant
aditional5 din *niul MENU2Sett*ngs2Stakeo#t/ Ealoa"a i*#li'ita &t
1000/
Du#a in"6i&t"a"a #un'tului3 in&t"u*ntul "$in la *niul d )'tua" a
22
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
*a&u"ato"ilo"/ %and & a#a&a ta&ta ES% in&t"u*ntul "$in la a)i&a+ul d
int"odu'" a nu*a"ului d #un't3 'odului &au di&tanti PT:%D:R/ In a'&t
'a! $aloa" i*#li'ita #nt"u linia d dat PT &t ulti*ul nu*a" d #un't
t"a&at la 'a" & adau6a in'"*ntul 1/
Da'a & &l'ta!a un #un't din li&ta3 a)i&a+ul "$in la li&ta "&#'ti$a #ana
'and toat #un'tl &unt &l'tat/ S a#a&a ES% #nt"u a "$ni la *niul
d int"odu'" a nu*a"ului #un'tului/
Impartirea unei linii
A'a&ta )un'ti i*#a"t o lini int" in&t"u*nt &i tinta $i!ata #"in
int"odu'"a unui nu*a" d &6*nt/ A#oi in&t"u*ntul $a 6,ida!a in
*niul d t"a&a" #nt"u #un'tl "!ultat du#a i*#a"ti"a linii/
1/ Pnt"u d&',id"a a'&ti a#li'atii & a#a&a ta&ta nu*"i'a 3 &au &
&l'ta!a 'o*anda .*v3*ne S-4 in *niul d t"a&a" Stakeo#t/
2/ S &ta(ili&t linia ' u"*a!a a )i i*#a"tita/ In a'&t &n& & $i!!a
#"i&*a #o!itionata # lini 4la #un'tul din 'a#at5 &i & a#a&a ta&ta MSR1
&au MSR2
3/ S int"odu' nu*a"ul d &6*nt # linia d dat S"an total5
A#a" *niul d *a&u"a" #nt"u t"a&a"a #"i*ului #un't
0/ S $i!a!a #"i&*a &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
5/ Pnt"u &l'ta"a #un'tului d t"a&at & )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o&/
S #ot 'al'ula &i t"a&a du(lul nu*a"ului d #un't "!ultat du#a i*#a"ti"
5/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului 'a o in"6i&t"a" SO & a#a&a ta&ta ENT/
D I*#lu3 da'a & *a&oa"a #un'tul d 'a#at al linii la o di&tanta d 100*
d in&t"u*nt &i & i*#a"t in doua &6*nt3 $o" #uta )i 'al'ulat &i t"a&at
u"*atoa"l #at"u #un'tJ
23
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Aplicatia Ref4ine S+O
A'a&ta a#li'ati #"*it t"a&a"a unui #un't in )un'ti d #un'tul d &tati3
un o))&t &i di)"nta d 'ota )ata d o lini &#'i)i'ata/
1/ Pnt"u d&',id"a a'&ti a#li'atii & a#a&a ta&ta nu*"i'a 0 &au &
&l'ta!a 'o*anda %e63*ne S-4 in *niul d t"a&a" Stakeo#t/
2/ S int"odu' #"i*ul #un't al linii
Da'a & a#a&a ta&ta ENT )a"a & int"odu'a un nu* d #un't3 & #ot
int"odu' 'oo"donat t*#o"a" 'a" nu &unt in"6i&t"at in )i&i"ul d
lu'"u/ Alt)l3 & a#a&a ta&ta &o)t MSR #nt"u *a&u"a"a #un'tului
3/ S int"odu' al doila #un't al linii
0/ S int"odu' o))&t-ul )ata d lini
Sta - Di&tanta d la #un'tul 1 d-a lun6ul linii
O:S - O))&t-ul 4di&tanta #"#ndi'ula"a # lini5
4F5 - In #a"ta d"a#ta a linii P1-P2
4-5 - in #a"ta &tan6a a linii P1-P2
dZ - di)"nta d 'ota )ata d lini
5/ S "ot&t in&t"u*ntul #ana 'and $aloa"a dAA &t a#"oa# d 0
0
00N00O
>/ S $i!a!a #"i&*a &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
Du#a )'tua"a uni *a&u"ato"i d di&tanta &unt a)i&at di)"ntl
20
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
)ata d #un'tul #"oi'tat/
</ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT/
Aplicatii
Mniul 'u a#li'atii & d&',id a#a&and ta&ta PR@
&asurarea istantelor si offset+urilor e+a lun'ul unei linii cunoscute
1/ Pnt"u a''&a"a a'&ti a#li'atii & a#a&a ta&ta 2 &au & )olo&&t
%o*anda 7t %e63*ne in *niul 7rogra8s/
2/ S int"odu' #"i*ul #un't al linii d ")"inta/ Alt"nati$3 da'a #un'tul
nu &t 'uno&'t a'&ta & #oat *a&u"a/
S a#a&a ta&ta &o)t MSR #nt"u a)i&a"a *niului d )'tua" a *a&u"ato"ii/
S $i!a!a #"i&*a &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2/ A#a" *niul d
in"6i&t"a" #nt"u #un'tul *a&u"at/ Da'a & a#a&a ta&ta ES% in *niul d
in"6i&t"a" #un'tul *a&u"at nu &t in"6i&t"at da" & #oat )olo&i in 'ad"ul
a#li'atii/
3/ S int"odu' al doila #un't #nt"u linia d ")"inta
0/ S int"odu' un a&t"i&'& 4G5 in linia d dat PT #nt"u *niul d 'auta"
a #un'tului/ S d&',id o li&ta 'u #un'tl Ii&tnt/ S &l'ta!a #un'tul
n'&a" &i & a#a&a ta&ta ENT/
5/ S $i!a!a tina # #un'tul "&#'ti$ &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
25
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Sta - Di&tanta o"i!ontala d la #un'tul P1 la #"oi'tia #un'tului
*a&u"at3 # linia P1-P2
O:S - Di&tanta #"#ndi'ula"i d la #un'tul *a&u"at la linia P1-P2
dZ - Di)"nta d 'ota dint" #un'tul *a&u"at &i linia P1-P2
Pnt"u d"ula"a a)i&a+lo" 'u di)"it in)o"*atii & a#a&a ta&ta DSP
Pun'tul *a&u"at & in"6i&t"a!a a#a&and ta&ta ENT/
&asurarea istantelor si offset+urilor pe un arc e cerc
1/ Pnt"u d&',id"a a'&ti a#li'atii & a#a&a ta&ta nu*"i'a 2 &au &
)olo&&t 'o*anda Arc %e63*ne in *niul 7rogra8s/
2/ S int"odu' #un'tul d #o"ni" 4P15 a 'u"(i &i o"inta"a 4AZ15
linii tan6nt la 'u"(a/
3/ Da'a nu & 'uno&' 'oo"donatl #un'tului a'&ta #oat )i *a&u"at
0/ S al6 *toda #nt"u d)ini"a a"'ului
Al doila #un't P2 #oat )i &ituat o"iund # linia tan6nti d i&i"
din 'u"(a/
2>
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
5/ In linia d dat %ad & int"odu' "a!a 'u"(i 'u $aloa" #o!iti$a
#nt"u un a"' in &n&ul a'lo" d 'a&o"ni' &au n6ati$a #nt"u un
a"' in &n&ul in$"& a'lo" d 'a&o"ni'/
Du#a int"odu'"a tutu"o" )a'to"ilo"3 in&t"u*ntul 'al'ula!a
lun6i*a a"'ului/
Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT in *niul d
)'tua" a *a&u"ato"ilo"/
Calcularea istantei intre oua puncte raiate
%u a'a&ta a#li'ati & dt"*ina di&tanta o"i!ontala3 di&tanta
$"ti'ala &i #anta int" doua #un't "adiat/
"SD - Di&tanta in'linata int" 'l doua #un't
"AD - Di&tanta o"i!ontala int" 'l doua #un't "adiat
"ED - Di&tanta $"ti'ala int" #un'tl "adiat
"EL - #anta in #"o'nt 4"ED:"AD5 I 100L
2<
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
"AZ - o"inta"a d la #"i*ul #un't &#" al doil #un't
.eter8*narea "ara8etr*lor d*ntre "r*8#l s* #lt*8#l "#nct 8as#rat
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 3 &au &
)olo&&t 'o*anda %.M9%ad*al: in *niul 7rogra8s/
2/ S $i!a!a #"i*ul #un't &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
E&t a)i&ata di&tanta int" #un'tul d &tati &i #"i*ul #un't *a&u"at/
3/ S $i!a!a al doila #un't &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2/ Sunt
a)i&at di&tantl int" #"i*ul &i al doila #un't *a&u"at
"SD - Di&tanta in'linata int" doua #un't
"ED - Di&tanta $"ti'ala int" doua #un't
"AD - Di&tanta o"i!ontala int" doua #un't
0/ Pnt"u d"ula"a a)i&a+lo" 'u di)"it in)o"*atii & a#a&a ta&ta DSP
"AZ - o"inta"a d la #"i*ul #un't &#" al doila
"EL - #anta in #"o'nt
"@D - Panta
5/ Pnt"u in"6i&t"a"a in)o"*atiilo" a)i&at & a#a&a ta&ta ENT in unul
dint" 'l doua a)i&a+/
Sunt a)i&at $alo"il i*#li'it #nt"u nu*"l #un'tlo"/ A'&t $alo"i
& #ot *odi)i'a/ O#"ato"ul a" #o&i(ilitata &a in"6i&t"! &i o &'u"ta
nota/
.eter8*narea "ara8etr*lor d*ntre #lt*8ele do#a "#ncte 8as#rate
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 0 &au &
)olo&&t 'o*anda %.M9Cont.: in *niul 7rogra8s/
28
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
2/ S #a"'u"6 #"o'du"a #nt"u o#tiuna %ad*al/
-eterminarea cotei unui punct ar%itrar
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 5 &au &
)olo&&t 'o*anda %EM in *niul 7rogra8s/
2/ S int"odu' inalti*a #"i&*i
3/ S $i!a!a #un'tul &i & *a&oa"a ta&ta MSR1 &au MSR2
0/ S li("a!a (lo'a"a # $"ti'ala &i & "ot&t tl&'o#ul la un #un't
A"(it"a"/
2?
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Ea )i a)i&ata di)"nta d 'ota E,/
&asurarea istantelor si offset+urilor pe planuri 1erticale
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a > &au &
)olo&&t 'o*anda --7lane in *niul 7rogra8s/
2/ S int"odu' doua #un't #nt"u d)ini"a #lanului
- #nt"u int"odu'"a #un'tului #"in )'tua"a uni *a&u"ato"i & a#a&a
ta&ta &o)t MSR/
%and & a#a&a ta&ta &o)t MSR a#a" un *niu #nt"u )'tua"a
*a&u"ato"ii/
3/ S a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2/ A#a" *niul d in"6i&t"a"
a #un'tului/
0/ S int"odu' nu*a"ul #un'tului &i 'odul a'&tuia du#a 'a" &
a#a&a ta&ta ENT/
5/ S int"odu' al doila #un't ' & *a&oa"a # #lanul $"ti'al/
Du#a d)ini"a #lanului $"ti'al3 $alo"il Sta &i dZ &unt 'al'ulat &i &
*odi)i'a odata 'u *i&'a"a tl&'o#ului/
Nu &t n'&a"a *a&u"a"a di&tanti #nt"u u"*atoa"l #un't/
30
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Sta - Di&tanta o"i!ontala d la #un'tul P1 la #"oi'tia #un'tului $i!at
# linia d ")"inta4=a&lin5
dZ - Di&tanta $"ti'ala d la #un'tul P1 la #un'tul $i!at
Pnt"u d"ula"a a)i&a+lo" 'u di)"it in)o"*atii & a#a&a ta&ta DSP/
&asurarea istantelor si offset+urilor pe planuri inclinate
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a < &au &
)olo&&t 'o*anda S-7lane in *niul 7rogra8s/
2/ S int"odu' t"i #un't #nt"u d)ini"a #lanului in'linat/ Pnt"u
int"odu'"a #un'tlo" #"in *a&u"a"a a'&to"a & a#a&a ta&ta &o)t MSR/
Da'a & a#a&a ta&ta ENT )a"a &a & int"odu'a o anu*ita $aloa" a#a" un
a)i&a+ #nt"u int"odu'"a 'oo"donatlo"/ A'&t 'oo"donat nu &unt
in"6i&t"at/
%and & int"odu' a'&t 'oo"donat t*#o"a"3 # linia d dat #nt"u
nu*a"ul #un'tului a#a" 'e;ed-*n 0Y1/
31
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Du#a d)ini"a #lanului &unt 'al'ulat auto*at $alo"il a &i ( &i a'&ta
& *odi)i'a odata 'u &',i*(a"a #o!itii tl&'o#ului/ Nu &t n'&a" &a
& *a&oa" di&tanta/
a - Di&tanta int" #un'tul P1 &i #"oi'tia #un'tului $i!at # linia P1-P2
( - Lun6i*a #"#ndi'ula"i d la #un'tul $i!at la linia P1-P2

Pnt"u d"ula"a a)i&a+lo" 'u di)"it in)o"*atii & a#a&a ta&ta DSP/
Datl a)ia&t & in"6i&t"a!a a#a&and ta&ta ENT int"-unul dint" 'l
t"i a)i&a+/
asurarea offset%urilor
&asurarea offset+urilor introuse
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 1 &au &
)olo&&t 'o*anda /a"e in *niul 466set/
Da'a & a''&a!a a'a&ta )un'ti )a"a &a )i *a&u"ata ant"io" o
di&tanta a#a" un *niu #nt"u )'tua"a *a&u"ato"ii/
2/ S $i!a!a tinta &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
3/ S int"odu' di&tantl o))&t )ata d #un'tul *a&u"at/ S )olo&&' ta&tl
'u"&oa" &u&:+o& #nt"u &l'ta"a di)"itlo" linii d dat/
32
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
S #oat )olo&i o"i' 'o*(inati d di&tant o))&t #nt"u d)ini"a
#un'tului/
0/ Mniul d in"6i&t"a" a #un'tului & d&',id a#a&and ta&ta ENT
in ulti*a lini d dat/
Sunt a)i&at 'oo"donatl 'al'ulat/
5/ S int"odu' nu*a"ul #un'tului &i 'odul a'&tuia/
>/ S a#a&a ENT #nt"u in"6i&t"a"a #un'tului/
Datl &unt "'al'ulat in )un'ti d $alo"il o))&t int"odu&/
&asurarea offset+urilor e un'(iuri
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 2 &au &
)olo&&t 'o*anda Angle in *niul 466set/
Da'a & a''&a!a a'a&ta )un'ti )a"a &a )i *a&u"ata ant"io" o
di&tanta a#a" un *niu #nt"u )'tua"a *a&u"ato"ii/
2/ S $i!a!a tinta &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
3/ Pnt"u *a&u"a"a o))&t-ului d un6,i & "ot&t alidada &i tl&'o#ul
&#" #un'tul )ata d 'a" & dt"*ina di)"nta d un6,i/ Di&tanta *a&u"ata
"a*an n*odi)i'ata/
0/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta &o)t ok
%oo"donatl CDZ &unt "'al'ulat in )un'ti d un6,iul dt"*inat/
&asuratori cu oua prisme pe jalon
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 3 &au &
)olo&&t 'o*anda 7r*s8 7ole in *niul 466set/
2/ S $i!a!a #"i*a #"i&*a &i & a#a&a MSR1 &au MSR2/
3/ S $i!a!a a doua #"i&*a &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
33
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
0/ S int"odu' di&tanta int" a doua #"i&*a &i #un'tul d *a&u"at/
Alt"nati$3 da'a nu do"iti in)o"*atii ;A3 linia d dat #nt"u di&tanta
dint" 'l doua #"i&* & #oat la&a li("a/
5/ Da'a & int"odu' di&tanta dint" #"i&*a &i a doua #"i&*a a#a"
a)i&a+ul 'u in)o"*atiil ;A/ %o*#a"ati $aloa"a int"odu&a 'u 'a
*a&u"ata #nt"u $"i)i'a"a o(&"$atiilo"/
>/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT &au &ta&t &o)t OK/
5/tinerea unei linii cu un offset e un'(i ori0ontal
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 0 &au &
)olo&&t 'o*anda <3*ne b; HA in *niul 466set/
2/ S $i!a!a #"i*a tinta &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
P a)i&a+ul in&t"u*ntului $a a#a"a u"*atoa"a i*a6in/
3/ S $i!a!a a doua tinta &i & a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2
0/ S $i!a!a un #un't oa"'a" # a'a&i $"ti'ala 'u #un'tul #
'a" do"iti &a-l a)lati/
5/ Pnt"u 'al'ula"a 'oo"donatlo" #un'tului "!ultat & a#a&a ta&ta ENT
>/ S int"odu' $alo"il #nt"u nu*a"ul #un'tului &i 'odul a'&tuia du#a
'a" & #ot in"6i&t"a dat a#a&and ta&ta ENT/ Inalti*a tinti #nt"u
#un'tul d o))&t &t 0/
30
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Introucerea unei istante ori0ontale upa masurarea un'(iurilor
A'a&ta a#li'ati &t utila 'and in&t"u*ntul &t )oa"t a#"oa# d #un'tul
*a&u"at &i &t di)i'il &a & "ali!! o *a&u"atoa" d di&tanta/
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 5 &au &
)olo&&t 'o*anda !n"#t H. in *niul 466set/
2/ S #o!itiona!a in&t"u*ntul # di"'tia #un'tul ' t"(ui *a&u"at/
3/ S int"odu' di&tanta o"i!ontala AD/ A'a&ta di&tanta & *a&oa"a d
la #un'tul d &tati la #un'tul *a&u"at/
0/ S int"odu' $alo"il #nt"u nu*a"ul #un'tului &i 'odul a'&tuia/ Pnt"u
in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT/
Calcularea unui colt e constructie
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a > &au &
)olo&&t 'o*anda Corner in *niul 466set/
2/ S *a&oa"a di&tanta &#" #"i*a tinta #la&ata # #"t/ S a#a&a ta&ta
MSR1 &au MSR2
3/ S *a&oa"a a doua tinta &ituata # a'la&i #"t 'u #"i*ul #un't
*a&u"at/ S a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2/
35
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
0/ S *a&oa"a #"i*ul #un't # al doila #"t a#a&and ta&ta MSR1
&au MSR2/
5/ Da'a 'i doi #"ti &unt #"#ndi'ula"i unul # 'lalat3 & a#a&a
ta&ta &o)t Calc #nt"u 'al'ula"a #u'tului d int"&'ti din t"i
#un't *a&u"at/
>/ Da'a & *a&oa"a &i al #at"ula #un't3 'oltul #oat )i 'al'ulat 'a o
int"&'ti a doua linii 4P1-P2 &i P3-P05/ %ota i*#li'ita &t data d
ulti*ul #un't *a&u"at/
</ S int"odu' $alo"il #nt"u nu*a"ul #un'tului &i 'odul a'&tuia/
Ealoa"a i*#li'ita #nt"u inalti*a #"i&*i &t 'a )olo&ita ulti*a data/
8/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT/
&asurarea o%iectelor circulare
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a < &au &
)olo&&t 'o*anda C*rcle in *niul 466set/
Da'a nu &-a )'tuat o *a&u"atoa" # o(i'tul in 'au!a3 inaint d
a & d&',id a#li'ati3 a#a" *niul d )'tua" a *a&u"ato"ilo"
2/ S $i!a!a un #un't oa"'a" # o(i'tul 'i"'ula"/ S a#a&a ta&ta
MSR1 &au MSR2
3/ S *a&oa"a un #un't la *a"6ina o(i'tului &i & a#a&a ENT/
3>
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Da'a &-a *a&u"at di&tanta 'at" #un'tul 'nt"al al o(i'tului 'i"'ula" &
a#a&a ta&ta &o)t Calc #nt"u 'al'ula"a 'oo"donatlo" din 'nt"ul o(i'tului/
0/ S $i!a!a 'alalta *a"6in a o(i'tului &i & a#a&a ta&ta ENT/
In&t"u*ntul 'al'ula!a &i in"6i&t"a!a #un'tul din 'nt"ul o(i'tului/
A'&ta 'al'ula!a d a&*na 'oo"donatl 'nt"ului &i "a!a o(i'tului/
5/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta &o)t 4'/
5/tinerea unei istante inclinate
1/ A'a&ta o#tiun & &l'ta!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 8 &au &
)olo&&t 'o*anda !n"#t dS. in *niul 466set/
Da'a nu &-a )'tuat o *a&u"atoa" d di&tanta3 inaint d a &
d&',id a#li'ati3 a#a" *niul d )'tua" a *a&u"ato"ilo"
S int"odu' di&tanta in'linata # 'a" do"iti &a o adau6ati &au &a o
&'adti din 'a *a&u"ata/ S #oat int"odu' o"i' $aloa" int" -??/??0
&i F??/??0*/
3/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT/
3<
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Meniul instrumentului
Introducere
Pnt"u a''&a"a #"in'i#allo" &ta"i &i )un'tii & d&',id *niul #"in'i#al
al in&t"u*ntului a#a&and ta&ta MENU/
Fisiere Job
Din *niul #"in'i#al & a''&a!a o#tiuna Job #nt"u d&',id"a3
&t"6"a &au '"a"a )i&i"lo" d lu'"u/ Da'a Ii&ta )i&i" Bo(
&to'at in **o"ia in&t"u*ntului a'&ta a#a" int"-o li&ta/ Ulti*l
)i&i" +o( '"at &unt a)i&at la in'#utul li&ti/ Da'a nu &t ni'i un
)i&i" Bo( &to'at in **o"ia a#a"atului a#a" o )"a&t"a &#'i)i'a #nt"u
'"a"a unui )i&i"/
-esc(ierea unui fisier $o%
In li&ta a)i&ata a#a" toat )i&i"l Bo( &to'at in **o"ia in&t"u*ntului/
U"*atoa"l &i*(olu"i o)"a di)"it in)o"*atii d&#" )i&i"l a)i&atJ
G - 9i&i" 'u"nt
Q - 9i&i" d 'ont"ol3 'u #un't 'uno&'ut
R - Unl &ta"i al )i&i"ului "&#'ti$ &unt di)"it )ata d &ta"il
)i&i"ului 'u"nt/
S 9i&i"ul a )o&t '"at 'u o $"&iun d &o)t *ai $',/
S )olo&&' ta&tl &u&:+o& #nt"u d"ula"a li&ti 'u )i&i"/ S a#a&a
ENT #nt"u d&',id"a )i&i"ului 'u"nt/
Crearea unui fisier $o%
1/ Pnt"u a '"a un )i&i" & a#a&a ta&ta &o)t Creat in li&ta d a)i&a" a
)i&i"lo" &to'at in **o"i/
38
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
2/ S int"odu' un nu* 'u *aIi* o#t 'a"a't" du#a 'a" & a#a&a
ta&ta ENT/
3/ S 'ontinua 'u una din u"*atoa"l o#tiuni
- & $"i)i'a &ta"il )i&i"ului a#a&and ta&ta &o)t Sett
- Pnt"u '"a"a unui )i&i" )olo&ind &ta"il 'u"nt & a#a&a ta&ta ENT
&au ta&ta &o)t ok
Setarile fisierului
U"*atoa"l &ta"i &unt &ta(ilit 'and & '"a!a un )i&i" &i a'&ta nu &
#ot *odi)i'a ult"io"/ A&t)l o#"ato"ul a" 6a"antia 'a datl &unt
in"6i&t"at 'u )o"*atul 'o"'t &i 'a toat 'o"'tiil n'&a" &unt a#li'at
la )i'a" *a&u"atoa" in"6i&t"ata/
9a'to" d &'a"a - d la 0/???>00 la 1/000000
%o"'ti in )unti d t*#"atu"a &i #"&iun - Po"nit:O#"it 4On:O))5
Ni$lul *a"ii - Po"nit:O#"it 4On:O))5
%o"'ti in )un'ti d ")"a'ti - O#"it:0/132:0/200
Unitata d *a&u"a a un6,iu"ilo" - 6"ad &Ia6&i*al:6"ad
%nt!i*al:*il 4DE@:@ON:MIL5
Unitata d *a&u"a a di&tantlo" - Mt"i:U&-9t-I-9t
Unitata d *a&u"a #nt"u t*#"atu"a -
0
%:
0
9
Unitata d *a&u"a #nt"u #"&iun - ,Pa:**A6:inA6
Pnt"u &l'ta"a 'a*#u"ilo" d dat & )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o&
Alt"nati$3 #nt"u &l'ta"a 'a*#ului u"*ato" & a#a&a ta&ta ENT
Pnt"u *odi)i'a"a &ta"ilo" in 'a*#ul &l'tat & )olo&&' ta&tl d d"ula"
&tan6a:d"#ata/
Pnt"u 'on)i"*a"a &ta"ilo" &i '"a"a )i&i"ului Bo( & a#a&a ta&ta ENT in
'a*#ul d dat AA/
A'&t &ta"i &unt &#a"at d alt &ta"i t*#o"a" ' & #ot *odi)i'a du#a
'"a"a )i&i"ului/
Ster'erea unui fisier jo%
1/ S d&',id li&ta 'u )i&i"l &to'at in **o"ia in&t"u*ntului &i
& &l'ta!a lu'"a"a # 'a" do"iti &a o &t"6ti/
2/ S a#a&a ta&ta &o)t .el/ A#a" o )"a&t"a d 'on)i"*a"/
3?
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
3/ S 'ontinua 'u una dint" u"*atoa"l doua $a"iantJ
- Pnt"u &t"6"a )i&i"ului &l'tat & a#&a ta&ta ENT &au ta&ta &o)t .E3/
- Pnt"u anula"a 'o*n!ii d &t"6" a )i&i"ului &l'tat &i "$ni" la
a)i&a+ul ant"io" & a#&a ta&ta ES% &au ta&ta &o)t Abrt/
Du#a &t"6"a )i&i"ului a)i&a+ul "$in la li&ta 'u lu'"a"i &to'at in
**o"ia in&t"u*ntului/
Setarea unui fisier jo% e control
%and & 'auta un #un't in **o"ia in&t"u*ntului &i a'&ta nu &t 6a&it
in )i&i"ul 'u"nt3 #"o6"a*ul 'ontinua 'auta"a &i in )i&i"ul d 'ont"ol/
Da'a #un'tul "&#'ti$ &t 6a&it in )i&i"ul d 'ont"ol3 in)o"*atiil &unt
'o#iat &i in )i&i"ul 'u"nt 'a o in"6i&t"a" UP4#un't in'a"'at din alt
)i&i"5/
9i&i"ul d 'ont"ol a" a'la&i )o"*at 'a la un )i&i" &tanda"d/ A'&t )i&i"
& #oat d&',id &i *odi)i'a la )l 'a o"i'a" altul &i d a&*na &
#oat )olo&i la in"6i&t"a"a datlo" *a&u"at/
Pnt"u &ta"a )i&i"ului d 'ont"ol & #a"'u"6 u"*atoa"l ta#J
1/ S &l'ta!a )i&i"ul
2/ S a#a&a ta&ta &o)t Ctrl
A#a" un *niu d 'on)i"*a"
3/ In 'ontinua" & al6 una dint" u"*atoa"l doua $a"inatJ
- #nt"u &ta"a )i&i"ului &l'tat 'a )i&i" d 'ont"ol & a#a&a ta&ta
ENT &au ta&ta &o)t YES
- #nt"u anula"a 'o*n!ii d &ta" a )i&i"ului d 'ont"ol & a#a&a
ta&ta ES% &au ta&ta &o)t N4/
Afisarea informatiilor
Pnt"u a)i&a"a in)o"*atiilo" #nt"u un )i&i" +o( & &l'ta!a lu'"a"a
"&#'ti$a &i & a#a&a ta&ta &o)t !n6o/
In)o"*atiil a)i&at 'ontin nu*a"ul d in"6i&t"a"i in )i&i"3 **o"ia
li("a &i data 'and )i&i"ul a )o&t '"at/ M*o"ia li("a indi'a nu*a"ul
d #un't ' *ai #ot )i in"6i&t"at in )i&i"/ Pnt"u "$ni" la li&ta 'u
)i&i" & a#a&a o"i' ta&ta/
00
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Aplicatii pentru efectuarea calculelor
Mniul Cogo & )olo&&t #nt"u )'tua"a di$"&lo" 'al'ul la
dt"*ina"a 6o*t"i'a a 'oo"donatlo"/ A'&t *niu & #oat a''&a din
o"i' a)i&a+ #nt"u )'tua"a *a&u"ato"ilo" &i din *niul d int"odu'" a
nu*a"ului d #un't/ Pnt"u a''&a"a *niului %o6o & a#a&a ta&ta 2 &au
& )olo&&t 'o*anda Cogo din *niul #"in'i#al/
Calcularea un'(iului si istantei intre oua puncte cunoscute
Pnt"u a''&a"a a'&ti 'o*n&i & a#a&a ta&ta nu*"i'a 1 &au &
)olo&&t 'o*anda !nverse in *niul Cogo/
Calc#larea d*stante* s* #ng+*#l#* *ntre do#a "#ncte
1/ S a#a&a ta&ta 1 &au & )olo&&t 'o*anda 7/-7/ in *niul !nverse/
2/ S int"odu' #"i*ul nu* d #un't &i & a#a&a ENT/
3/ S int"odu' al doila nu*a" d #un't &i & a#a&a ta&ta ENT/ Ta&ta
&o)t MS% #"*it o#"ato"ului &a *a&oa" #un'tul in 'a!ul in 'a"
a'&ta nu a" 'oo"donat 'uno&'ut/
P a)i&a+ a#a" u"*atoa"l in)o"*atiiJ o"inta"a3 di&tanta o"i!ontala &i
di&tanta $"ti'ala d la #"i*ul &#" al doila #un't/
0/ S 'ontinua 'u una dint" u"*atoa"l $a"iantJ
- #nt"u a "$ni la *niul d int"odu'" a nu*a"ului d #un't &
a#a&a ta&ta ES%
- #nt"u a "$ni la *niul %O@O & a#a&a ta&ta ENT
- #nt"u a)i&a"a alto" in)o"*atii & a#a&a ta&ta DSP
- @d - #anata 4AD:ED5
- EL - 100:@d
- "SD - Di&tanta in'linta d la #un'tul PT1 la #un'tul PT2
.eter8*narea #ng+*#l#* *ntre tre* "#ncte
01
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
A'a&ta a#li'ati 'al'ula!a un6,iul int" doua linii d)init d t"i #un't/
Pnt"u 'al'ula"a un6,iului int" doua linii & #a"'u"6 u"*atoa"l ta#J
1/ S a#a&a ta&ta nu*"i'a 2 &au & &l'ta!a o#tiuna $7t Angle din
*niul !nverse/
P1 &t #un'tul d int"&'ti/ %l doua linii $o" )i d)init d #un'tl
P2 &i P3 'a" & un&' 'u #un'tul P1
2/ S int"odu' nu*a"ul #un'tului &au & #a&a ta&ta &o)t MS% #nt"u
)'tua"a uni *a&u"ato"i &#" #un'tul "&#'ti$/
3/ S int"odu' al doila #un't 4P25 #nt"u d)ini"a linii d ")"inta
P1-P2/ Un6,iul o"i!ontal dAA &t *a&u"at d la linia d ")"inta/
0/ S int"odu' al t"ila #un't #nt"u d)ini"a 'li d-a doua linii P1-P3/
%and & a#a&a ta&ta &o)t MSR a#a" un *niu t*#o"a" #nt"u )'tua"a *a&u"ato"ii/ S $i!a!a #"i&*a &i &
a#a&a ta&ta MSR1 &au MSR2/ Du#a "ali!a"a *a&u"ato"ii a#a" un a)i&a+
#nt"u in"6i&t"a"a #un'tului/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului *a&u"at &
int"odu' in)o"*atiil #nt"u nu*a"ul #un'tului 4PT53 inalti*a #"i&*i
4AT53 'odul 4%D5 &i & a#a&a ENT/ Pnt"u )olo&i"a #un'tului )a"a 'a
a'&ta & )i in"6i&t"at & a#a&a ta&ta ES%/
Du#a int"odu'"a 'lo" t"i #un't3 in&t"u*ntul 'al'ula!a un6,iul &i
di&tantl/
5/ S 'ontinua 'u una dint" u"*atoa"l doua $a"iantJ
- Pnt"u a "$ni la *niul !nverse & a#a&a ta&ta ES%
- Pnt"u a "$ni la *niul d int"odu'" a #un'tului d int"&'ti
4In#ut =a&Pt5 & a#a&a ta&ta ES%/
Calcularea si introucerea manuala a cooronatelor
Pnt"u a''&a"a *niului In#ut & a#a&a ta&ta 2 &au & )olo&&t 'o*anda
!n"#t in *niul %o6o/ Sunt t"i #o&i(ilitati #nt"u in"6i&t"a"a 'oo"donatlo"
#un'tlo" noi/
4r*entarea s* d*stanta or*=ontala
Pnt"u 'al'ula"a 'oo"donatlo" unui #un't in )un'ti d un6,iul &i di&tanta
)ata d un #un't 'uno&'ut P1 & a#a&a ta&ta 1 &au & a''&a!a o#tiuna
A1<H. in *niul In#ut/
02
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
S int"odu' #un'tul 'uno'ut P1/ S int"odu' nu*l #un'tului &i &
a#a&a ta&ta ENT/
S int"odu' o"inta"a3 di&tanta o"i!ontala &i di&tanta $"ti'ala ia" a#oi
& a#a&a ta&ta ENT/
Pnt"u int"odu'"a un6,iului 'u $aloa"a 123
0
05N05O & ta&ta!a nu*a"ul
123/0505 &i & a#a&a ENT/
Da'a nu & int"odu' o anu*ita $aloa"a # linia d dat #nt"u di&tanta
$"it'ala in&t"u*ntul )olo&&t $aloa"a i*#li'ita d 0/000*
In 'ontinua"3 # a)i&a+ul in&t"u*ntului a#a" o )"a&ta"a ' 'ontin
'oodonatl #un'tului 'al'ulat/ Ealoa"a i*#li'ita #nt"u nu*a"ul
#un'tului &t data d ulti*ul nu*a" d #un't in"6i&t"at la 'a" &
adau6a in'"*ntul 1/
S a#a&a ta&ta ENT #nt"u in"6i&t"a"a #un'tului/
.r#8#*re
Pnt"u a''&a"a a'&ti o#tiuni & a#a&a ta&ta nu*"i'a 2 &au &
a''&a!a 'o*anda /raverse in *niul In#ut/
A'a&ta a#li'ati 'al'ula!a un #un't nou in )un'ti d doua #un't
'uno&'ut3 un6,iul )ata d linia d)inita d 'l doua #un't &i di&tantl
$"ti'ala &i o"i!ontala )ata d linia P1-P2
Pnt"u &ta(ili"a 'lo" doua #un't & int"odu' nu*l )i'a"uia 4in 'a!ul
in 'a" #un'tl &unt d+a d 'oo"donat 'uno&'ut5 &au & dt"*ina di"'t
in t"n #"in *a&u"ato"i/
S int"odu' &*nul #lu&-*inu& #nt"u &ta(ili"a un6,iului3 &i di&tantl
o"i!ontala &i $"ti'ala )ata d linia P1-P2/
Da'a nu & int"odu' di&tanta $"ti'ala in&t"u*ntul )olo&&t i*#li'it
$aloa"a 0/000/
%and & a#a&a ta&ta ENT in linia d dat dED3 #un'tul &t dt"*inat/
Nu*a"ul i*#li'it #nt"u #un'tul 'al'ulat &t dat d $aloa"a ulti*ului
nu*a" d #un't in"6i&t"at la 'a" & adau6a in'"*ntul 1/
Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului &i "$ni" la *niul d int"odu'" a
#un'tlo" & a#a&a ta&ta ENT/
03
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Introucerea manuala a cooonatelor
Pnt"u int"odu'"a *anuala a 'oo"donatlo" & a#a&a ta&ta nu*"i'a
3 &au & &l'ta!a 'o*anda !n"#t 0Y1 in *niul !n"#t/
S int"odu' 'oo"donatl )olo&ind ta&tl nu*"i'/ Pnt"u *uta"a
'u"&o"ului # linia u"*atoa" & a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta d d"ula"/
Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului &i "$ni" la *niul d int"odu'" a
'oo"donatlo" #nt"u u"*ato"ul #un't & a#a&a ta&ta ENT/
Calcularea ariei si perimetrului
%al'ulul a"ii &i #"i*t"ului & "ali!a!a a''&and 'o*anda
Area > 7er*8 &au a#a&and ta&ta nu*"i'a 3 in *niul %o6o/
Pnt"u )'tua"a uni *a&u"ato"i & int"odu' #"i*ul nu*a" d #un't
&i & a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta &o)t MS%.
In 'oltul din d"a#ta &u& al a)i&a+ului &t indi'at nu*a"ul d #un't
int"odu& #nt"u 'al'ula"a a"ii &i #"i*t"ului/
Pnt"u int"odu'"a 'on&'uti$a a nu*"lo" d #un't & )olo&&t ta&ta
&o)t ?r2/o/
Da'a & int"odu' un nu*a" nou d #un't3 utili!ato"ul #oat &a int"odu'a
'oo"donatl &i &a in"6i&t"! #un'tul/ Da'a nu & do"&t in"6i&t"a"a
#un'tului & int"odu' 'oo"donatl )a"a &a & ta&t! o $aloa" #nt"u
nu*a"ul d #un't/ A#a" un *niu #nt"u int"odu'"a 'oo"donatlo"
CD/
S 'ontinua int"odu'"a d #un't #ana 'and &t d)inita &u#"a)ata
int"a6a &u#"a)ata d 'al'ulat/ S a#a&a ta&ta d d"ula" in +o& #nt"u
'al'ula"a a"ii &i #"i*t"ului/
P"i*ul #un't int"odu& &t unit in *od auto*at 'u ulti*ul #un't #nt"u
in',id"a &u#"a)ti d)init/ Pun'tl t"(ui &a )i int"odu& 'on&'uti$
in o"dina in 'a" a'&ta d)in&' &u#"a)ata/ S #ot int"odu' 'l *ult ??
00
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
d #un't/
S a#a&a ta&ta ENT #nt"u in"6i&t"a"a $alo"ilo" 'al'ulat &au ta&ta ES%
#nt"u "$ni" la *niul %o6o/
Da'a o#"ato"ul do"&t &a in"6i&t"! $alo"il 'al'ulat t"(ui &a &
int"odu'a un nu* #nt"u idnti)i'a"a &u#"a)ti in 'au!a du#a 'a"
& a#a&a ta&ta ENT/
!ntrod#cerea #n#* *nterval de "#ncte
A'a&ta o#tiun & a''&a!a )olo&ind ta&ta &o)t ?r2/o in *niul d
int"odu'" #nt"u #"i*ul &au al doila #un't/
S int"odu' #"i*ul nu*a" d #un't in lina d dat ?r &i ulti*ul #un't in
linia d dat /o/ In 'ad"ul nu*lui d #un't & #ot int"odu' &i 'a"'at"
al)a in&a ulti*ul 'a"a't" t"(ui &a )i nu*"i'/
S a#a&a ta&ta ENT #nt"u 'auta"a #un'tlo"/ P a)i&a+ a#a" o )"a&t"a in
'a" &t indi'at nu*a"ul d #un't 6a&it/
S a#a&a ta&ta &o)t Calc #nt"u 'al'ula"a a"ii &i #"i*t"ului &au &
int"odu' u"*atoa"l nu*" #nt"u d)ini"a &u#"a)ti/
Calcularea cooronatelor unui punct fata e o linie si un offset
A'a&ta a#li'ati & a''&a!a a#a&and ta&ta nu*"i'a 2 &au )olo&ind
'o*anda 3*ne >42S in *niul %o6o/
S int"odu' #un'tul d #o"ni" P1/
S int"odu' un6,iul d o"inta"/ A'a&ta $aloa" & int"odu' in 'a*#ul d dat AZ &au P2/ Pun'tul P2 &t al
doila #un't # linia d)inita/
05
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
S int"odu' di&tanta o"i!ontala 4Sta5 )ata d #un'tul P1 4d-a lun6ul linii
d)init53 di&tanta #"#ndi'ula"a 4O:S5 # linia d ")"inta &i di&tanta
$"ti'ala 4dED5/
O $aloa" n6ati$a in 'a*#ul d dat Sta &*ni)i'a )a#tul 'a #un'tul & a)la
in di"'tia o#u&a )ata d o"inta"a d)inita/
O $aloa" n6ati'a in 'a*#ul d dat 42S &*ni)i'a )a#tul 'a #un'tul & a)la
# #a"ta &tan6a )ata d linia d ")"inta/
Pnt"u 'al'ula"a 'oo"donatlo" #un'tului d)init 4PM5 & a#a&a ENT in
'a*#ul d dat dED/ %oo"donata Z & #oat *odi)i'a in )"a&t"a d
a)i&a" a 'oo"donatlo"/
Pun'tul dt"*inat & in"6i&t"a!a a#a&and ta&ta ENT in 'a*#ul
d dat %D/
%oo"donatl &unt &to'at 'a o in"6i&t"a" d ti#ul %%/ In)o"*atiil d
d)ini" a linii d ")"inta &i di&tantl Sta3 O:9 &i dED &unt &to'at 'a
o in"6i&t"a" d ti#ul %O
Calcularea punctelor re0ultate in intersectarea anumitor elemente
A'a&ta a#li'ati & a''&a&a din *niul %o6o a#a&and ta&ta nu*"i'a
3 &au )olo&ind 'o*anda !ntersect*on/ In 'ad"ul a'&ti a#li'atii &unt
#o&i(il #at"u $a"iant d 'al'ul al 'oo"donatlo"/
Calcularea punctului e intersectie a oua linii
1/ A#li'atia d 'al'ul al 'oo"donatlo" #un'tului d int"&'ti a doua linii
& a''&a!a din *niul !ntersect*on a#a&and ta&ta nu*"i'a 1 &au )olo&ind
'o*anda )rng-)rng/
2/ S int"odu' #"i*ul nu*a" d #un't &i & a#a&a ta&ta ENT/ Alt"nati$3
o#"ato"ul #oat *a&u"a di"'t in t"n #un'tul )olo&ind ta&ta &o)t MS%/
0>
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
3/ S d)in&t #"i*a lini int"odu'and o"inta"a a'&tia/
0/ Pnt"u d)ini"a linii 'u doua #un't 'uno&'ut & a#a&a ta&ta &o)t 7ts/
In 'a*#ul d dat ?r &t a)i&at in *od i*#li'it #un'tul &l'tat ant"io"
da" a'&ta & #oat &',i*(a/ In 'a*#ul d dat /o & int"odu' al doila
#un't/
5/ S 'ontinua 'u una din u"*ato"l $a"iantJ
- #t"u a "$ni la a)i&a+ul ant"io" & a#a&a ta&ta ENT/ Ealoa" 'al'ulata
#nt"u un6,iul d o"inta" a#a" in 'a*#ul d dat AZ
- #nt"u d&',id"a a)i&a+ului u"*ato" & a#a&a ta&ta ENT
>/ S d)ini&t a doua lini #"in doua #un't &au #"in un #un't &i
o"inta"/
</ Pnt"u 'al'ula"a 'oo"donatlo" #un'tului d int"&'ti & a#a&a ta&ta
ENT in 'a*#ul d dat AZ/
%oo"donatl 'al'ulat &unt a)i&at/ Da'a &t n'&a"3 'ota & #oat int"odu'
in )"a&t"a d a)i&a" a 'oo"donatlo"/
8/ S int"odu' $alo"il #nt"u nu*l #un'tului &i 'odul a'&tuia/
?/ S a#a&a ta&ta ENT #nt"u in"6i&t"a"a #un'tului/
Calcularea punctelor e intersectie intre o linie si un cerc
1/ A#li'atia d 'al'ul al 'oo"donatlo" #un'tului d int"&'ti dint" o
lini &i un '"' & a''&a!a din *niul !ntersect*on a#a&and ta&ta
nu*"i'a 2 &au )olo&ind 'o*anda )rng-.*st/
2/ S in"odu' un #un't 'ontinut d lini
Linia #oat )i d)inita d doua #un't &au d un #un't &i un un6,i
d o"inta"/
3/ S int"odu' al doila #un't3 a'&ta )iind 'nt"ul '"'ului/
0/ S int"odu' di&tanta 4"a!a5 d la #un'tul P2J
- Pnt"u d)ini"a di&tanti o"i!ontal #"in doua #un't & #a&a ta&ta
0<
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
&o)t 7ts
- Pnt"u 'al'ula"a 'oo"donatlo" #un'tului d int"&'ti & a#a&a ta&ta
ENT in 'a*#ul d dat AD/
5/ Da'a "!ulta doua #un't d int"&'ti3 #"i*a &oluti &t a)i&ata 6"a)i'
)ata d linia P1-P2/ Al doila #un't &t a)i&at a#a&and ta&tl d d"ula"
&tan6a:d"a#ata/
>/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT/
</ Da'a &t n'&a" & int"odu' 'ota in )"a&t"a d a)i&a"
a 'oo"donatlo"/
Calcularea cooronatelor punctelor e intersectie intre oua cercuri
1/ Pnt"u a''&a"a a'&ti a#li'atii & a#a&a ta&ta nu*"i'a 3 &au &
)olo&&t 'o*anda .*st-.*st in *niul !netrsect*on/
2/ S int"odu' #"i*ul nu* d #un't &i & a#&a ta&ta ENT &au &
*a&oa"a #un'tul "&#'ti$ a#a&and ta&ta &o)t MS%/
3/ S int"odu' di&tanta d la #un'tul P1 &i & a#a&a ta&ta ENT
0/ Pnt"u d)ini"a di&tanti AD 'u a+uto"ul a doua #un't & a#a&a
ta&ta &o)t 7ts/
5/ S int"odu' #un'tul P2 &i di&tanta o"i!ontala )ata d a'&t #un't/
>/ Pnt"u 'al'ula"a #un'tlo" d int"&'ti & #a&a ta&ta ENT in
'a*#ul d dat AD/
</ S )olo&&' ta&tl d d"ula" &tan6a:d"#ta #nt"u a)i&a"a
'luilalt #un't/
8/ Pnt"u in"6i&t"a"a #un'tului & a#a&a ta&ta ENT/
?/ Da'a &t n'&a" & int"odu' 'ota in )"a&t"a d a)i&a" a 'o"donatlo"/
08
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
S int"odu' $alo"il #nt"u nu*a"ul #un'tului &i 'odul a'&tuia/
Calcularea punctului e intersectie intre o linie si perpeniculara co%orata intr+un punct cunoscut pe
acea linie.
1/ Pnt"u a''&a"a a'&ti a#li'atii & a#a&a ta&ta nu*"i'a 0 &au &
)olo&&t 'o*anda 7t-3*ne in *niul !netrsect*on/
2/ Sint"odu' #"i*ul #un't &au & )olo&&t ta&ta &o)t MS% #nt"u
*a&u"a"a a'&tuia/
3/ S int"odu' un6,iul d o"inta" al lini &au & #a&a ta&ta &o)t 7ts
#nt"u int"odu'"a unul alt #un't al linii/
0/ S int"odu' #un'tul din 'a" #o"n&t #"#ndi'ula"a &au & a#a&a ta&ta
&o)t MS% #nt"u *a&u"a"a a'&tuia/
5/ Pnt"u 'al'ula"a #un'tlui d int"&'ti & a#a&a ta&ta ENT/
Da'a #un'tl P1 &i P2 au 'ot3 'oo"donata Z a #un'tului d int"&'ti
&t 'al'ulta )ata d #anta P1-P2/
>/ S int"odu' nu*a"ul #un'tului &i 'odul a'&tuia du#a 'a" &
a#a&a ta&ta ENT/
&eniul e introucere a offset+urilor pentru un'(iuri si istante
Pnt"u a)i&a"a a'&tui *niu & a#a&a ta&ta &o)t 42S
In 'a*#ul d da Ang & int"odu' o $aloa" #o!iti$a #nt"u "oti"a lini
in &n&ul a'lo" d 'a&o"ni'/ O $aloa" n6ati$a & int"odu' atat 'and
& do"&t "oti"a lini in &n& in$"& a'lo" d 'a&o"ni'/
In 'a*#ul d dat 42S & int"odi' o $aloa" #o!iti$a #nt"u d#la&a"a
lini in&#" d"a#ta &au o $aloa" n6ati$a #nt"u d#la&a" in&#" &tan6a/
0?
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
!etari
Pnt"u d&',id"a *niului d &ta(ili" a &ta"ilo" & a#a&a ta&ta nu*"i'a
2 &au & a''&a!a 'o*anda Sett*ngs in *niul #"in'i#al/
A'&t *niu &t )olo&it #nt"u 'on)i6u"a"a &ta"ilo" initial
al )i&i"lo" +o(/
Unl &ta"i al )i&i"lo"3 &#'i)i'at in &'tiuna u"*atoa"3 nu & #ot
*odi)i'a du#a '"a"a )i&i"ului/ Da'a una din a'&t &ta"i &t
*odi)i'ata a#a" un *niu d 'on)i"*a" #nt"u '"a"a unui nou )i&i"
&au 'ontinua"a lu'"ului 'u &ta"il noi da" )a"a in"6it"a"a datlo"/
Setari pentru un'(iuri
A'&t *niu & d&',id a#a&and ta&ta nu*"i'a 1 &au )olo&ind 'o*anda
Angle in *niul Sett*ngs/
Ealoa"a 0 a un6,iului $"ti'al EA - Znit,:Ao"i!on:%o*#a&&
4!nit:a!i*ut:(u&ola5
Ealoa"a 0 a un6,iului $"ti'al nu & #oat *odi)i'a du#a '"a"a )i&i"ului
R!oluti 1O:5O:10O
Un6,i o"i!ontal AA - 0 to =S:A!i*ut, 40 la #un't d o"inta":A!i*ut5
Sta"il #nt"u un6,iul o"i!ontal nu & #ot *odi)i'a du#a '"a"a )i&i"ului/
Setari pentru istante
A'&t *niu & d&',id a#a&and ta&ta nu*"i'a 2 &au )olo&ind 'o*anda
.*stance in *niul Sett*ngs/
9a'to" d &'a"a 4S'al5- Ealoa" nu*"i'a int" 0/???>00 &i 1/000000
%o"'ti d t*#"atu"a-#"&iun 4T-P 'oo"5 - ON:O99
%o"'ti ni$lul *a"ii 4Sa L$l5 - ON:O99
%o"'ti ")"a'ti &i 'u"(u"a 4%TR 'o""5 - O99:0/132:0/200
50
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Sta"il #nt"u di&tant nu & #ot *odi)i'a du#a '"a"a )i&i"ului d lu'"u/
Setari pentru cooronate
A'&t *niu & d&',id a#a&and ta&ta nu*"i'a 3 &au )olo&ind 'o*anda
Coord in *niul Sett*ngs/
O"d" 4O"dina5 - NEZ:ENZ
La(l 4Eti',ta5 - CDZ:DCZ:NEZ4ENZ5
AZ 4O"inta"5 - No"t,:Sout, 4No"d:Su&5
Sta"il #nt"u 4rder &i A1 nu & #ot *odi)i'a du#a '"a"a )i&i"ului/
Setari pentru economisirea ener'iei consumate
A'&t *niu & d&',id a#a&and ta&ta nu*"i'a 0 &au )olo&ind 'o*anda
7(rSave in *niul Sett*ngs/
Main unit 4unitata #"in'i#ala5 - O99:5*in:10*in:30*in
EDM unit 4unitata d *a&u"a" a di&tantlo"5 - O99:o *a&u"atoa":0/1*in
0/5*in:3*in:10*in
Sl# 4O#"i" auto*ata5 - O99:1*in:3*in:5*in
Setarea parametrilor e comunicare
A'&t *niu & d&',id a#a&and ta&ta nu*"i'a 5 &au )olo&ind 'o*anda
Co88. in *niul Sett*ngs/
EIt/%o** - NIKON:SET
=aud - 1200:2000:0800:?>00:1?200:38000(#&
Ln6t, - <:8
Pa"itK - E$n:Odd:Non
Sto# (it - 1:2
Setari pentru trasare
A'&t *niu & d&',id a#a&and ta&ta nu*"i'a > &au )olo&ind 'o*anda
Stakeo#t in *niul Sett*ngs/
Add PT 4In'"*nt nu*a" #un't5 - Nu*a" int"6 int" 1 &i ???3???
Setari pentru unitatile e masura
A'&t *niu & d&',id a#a&and ta&ta nu*"i'a < &au )olo&ind 'o*anda
Un*t in *niul Sett*ngs/
An6l 4Un6,iu"i5 - DE@46"ad &Ia6&i*al5
@ON46"ad 'nt!i*al5
MIL4>0005
Di&tan' 4Di&tant5 - *t"i:US-)t:I-9
T*#"atu"a -
0
%:
0
9
P"&iun - ,Pa:**A6:inA6
Setari pentru inre'istrare
A'&t *niu & d&',id a#a&and ta&ta nu*"i'a 8 &au )olo&ind 'o*anda
Angle in *niul Sett*ngs/
51
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Sto" D= 49o"*atul datlo"5 - RA2:CDZ:RA2FCDZ
A'a&ta &ta" &t )olo&ita #nt"u &ta(ili"a datlo" ' & &to',a!a in
**o"i 'and & in"6i&t"a!a #un'tl "adiat 4SS53 #un'tl d 'ont"ol
4%P5 &au #un'tl t"a&at 4SO5/
Data R' 4in"6i&t"a"a datlo"5 - Int"n :%OM
Alte setari
A'&t *niu & d&',id a#a&and ta&ta nu*"i'a ? &au )olo&ind 'o*anda
4t+er in *niul Sett*ngs/
A)i&a" CDZ - 9a&t:No"*:SloU:FENT
A'a&ta &ta" d)in&t ti*#ul in 'a" in&t"u*ntul t"' la u*atoa"a
)"a&t"a du#a a)i&a"a 'oo"donatlo" CDZ/
Si6 =# 4S*nal a'u&ti'5 - On:O))
S#lit ST - No:D&
Sl'tati Yes da'a do"iti 'a nu*a"ul #un'tului d &tati &a )i &#a"at )ata
d alt #un't in"6i&t"at/
Da'a & a'ti$a!a a'a&ta o#tiun a#a" o )"a&t"a in 'a" & int"odu'
un nu*a" d #o"ni" #nt"u nu*"ota"a #un'tlo" d &tati/
%D in#ut 4Int"odu'"a 'odu"ilo"5 - A=S:123
A'a&ta &ta" &ta(il&t ti#ul i*#li'it d 'a"'at" #nt"u int"odu'"a
'odu"ilo"/
OUn"N& Dtail 4in)o"*atii d&#" dtinato"5 - *aIi* 20 d 'a"a't"
S #oat int"odu' nu*l utili!ato"ului &au nu*l )i"*i dtinatoa"/
&atele inre"istrate
Mniul d dat &t )olo&it la $i!uali!a"a &i dita"a datlo" in"6i&t"at/
Pnt"u a)i&a"a o#tiunilo" din a'&t *niu & a#a&a ta&ta nu*"i'a 0 in
*niul #"in'i#al/
3i0uali0area atelor
-*=#al*=area detelor 8as#rate
Pnt"u a''&a"a a'&tui *niu & a#a&a ta&ta nu*"i'a 1 &au &
52
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
)olo&&t 'o*anda %A@ data in *niul .ata/
%and & )olo&&t #"i*a data o#tiuna d $i!uali!a" a datlo" &unt a)i&at
ulti*l #at"u in"6i&t"a"i in )i&i"ul 'u"nt/ S )olo&&' ta&tl d d"ula"
&u&:+o& #nt"u #a"'u"6"a datlo" &to'at in )i&i"/
Pnt"u a)i&a"a in)"o*atiilo" dtaliat a in"6i&t"a"ii &l'tat & a#a&a
ta&ta ENT/
Pnt"u a "$ni la )"a&t"a ant"ioa"a & a#a&a ta&ta ES%
!nreg*strar*le SSA C7A ?1A ?
In"6i&t"a"il &u( )o"*atul SS3 %P3 91 &i 92 #ot 'ontin u"*ato"l in)o"*atiiJ PT4nu*a" #un't53 AT4inalti*
&*nal53 %D4'od53 AA4un6,i o"i!ontal53 EA4un6,i $"ti'al5 &i SD4di&tanta in'linata5
In"6i&t"a"il 'u )o"*atul SS 'ontin #un't "adiat/ Toat *a&u"ato"il )'tuat din *niul #"in'i#al d
)'tua" a *a&u"ato"ilo" &unt in"6i&t"at 'a #un't "adiat/
In"6i&t"a"il 'u )o"*atul %P &unt *a&u"ato"i )'tuat in *niul An6l3 R#at &au in *niul #"in'i#al d
)'tua" a *a&u"ato"ilo"/
91 &i 92 &unt in"6i&t"a"i )'tuat in #o!itia 1 &i #o!itia 2 a lunti/
%and )o"*atul d in"6i&t"a" a datlo" &t &tat # o#tiuna RA2FCDZ3 & a#a&a ta&ta DSP #nt"u 'o*uta"
int" #"i*ul a)i&a+ 4'ontin AA3 EA3 SD3 PT &i AT5 &i al doila a)i&a+ 4'ontin C3 D3 Z3 PT i& %D5/
Da'a & *a&oa"a d *ai *ult o"i a'la&i #un't &i & al6 &u#"a&'"i"a 'oo"donatlo" CDZ3 in"6i&t"a"a
$', $a 'ontin nu*ai *a&u"ato"i/ D"#t u"*a" nu*ai o in"6i&t"a"a a unui #un't #oat &a 'ontina
'oo"donatl a'&tuia/ Alt in"6i&t"a"i al a'luia& #un't 'ontin doa" *a&u"ato"il d un6,iu"i &i di&tant/
Inra'istrarile cu formatul S*
In"6i&t"a"il 'u )o"*atul ST4&tati5 'ontin u"*atoa"l in)o"*atiiJ ST4#un'tul d &tati53 AI4inalti*
in&t"u*nt53 =S4$i!a ina#oi5 &i A!4o"inta"5/
S a#a&a ta&ta DSP #nt"u 'o*uta" int" #"i*ul a)i&a+4'ontinJST3 AI3 =S &i AZ5 &i al doila a)i&a+4'ontinJ C3
D3 Z3 PT &i %D5/
Inre'istrarile cu formatul SO
In"6i&t"a"il 'u )o"*atul SO "#"!inta #un'tl t"a&at/
%and )o"*atul d in"6i&t"a" a datlo" &t &tat # o#tiuna RA2FCDZ3 & a#a&a ta&ta DSP #nt"u 'o*uta"
int" #"i*ul a)i&a+ 4'ontin AA3 EA3 SD3 PT &i AT53 al doila a)i&a+ 4'ontin C3 D3 Z3 PT i& %D5 &i al t"ila
a)i&a+ 4'ontin dC3 dD3 dZ3 PT &i %D5
Ealo"il dC3 dD &i dZ &unt di)"ntl dint" #o!itia "ala a #un'tului d t"&at &i #o!itia a'tuala a tinti $i!at/
Inre'istrarile cu formatul CO
O in"6i&t"a" 'u )o"*atul %O "#"!inta o nota adau6ata la )i&i"ul d
lu'"u d 'at" &i&t*ul d o#"a" al in&t"u*ntului/
D I*#lu3 'and & *odi)i'a 'oo"donata Z a &tatii 'u o#tiuna
53
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
%e8ote )enc+8ark3 &au 'and & *odi)i'a un6,iul o"i!ontal # o
anu*ita di"'ti 'u o#tiuna =S%,'k3 &i&t*ul d o#"a" al
in&t"u*ntului in"6i&t"a!a di)"it not/
%and #"o'du"a d &ta(ili" a &tatii &t "ali!ata 'u o#tiuna )ase-0Y13
in&t"u*ntul in"6i&t"a!a &tatia 'u )o"*atul %O/
Inre'istrarile S6
Du#a 'o*#lta"a #"o'du"ii d &ta(ili" a &tatii &unt in"6i&t"at anu*it
in)o"*atii 'u )o"*atul SD/ A'&t in)o"*atii 'u#"ind $alo"il #nt"u
t*#"atu"a3 #"&iuna &i 'on&tanta #"i&*i/
Inre'istrarile cu formatul R&
%and & in"6i&t"a!a *a&u"ato"i 'u o#tiuna RDM 4%ont5 &au RDM 4Rad5
a'&ta &unt &to'at 'u )o"*atul RM/
9i'a" in"6i&t"a" 'u )o"*atul RM 'ontin doua a)i&a+/
S a#a&a ta&ta DSP #nt"u 'o*uta" int" #"i*ul a)i&a+ 4'ontin $alo"il
9"o*3 To3 "AD3 "ED5 &i al doila )i&a+ 4'ontin $alo"il "AZ3 "SD3 "EL
&i "@D5/
%and & d&'a"'a datl din in&t"u*nt 'u )o"*atul Nikon RaU3
in)o"*atiil &to'at 'u )o"*atul RM &unt d&'a"'at 'a
in"6i&t"a"i 'u )o"*at %O/
Inre'istrari cu formatul AR
%al'ull #nt"u dt"*ina"a a"iilo" &i #"i*t"lo" &unt in"6i&t"at 'u
)o"*atul AR/
%and & d&'a"'a datl din in&t"u*nt 'u )o"*atul Nikon RaU3
in)o"*atiil &to'at 'u )o"*atul AR &unt d&'a"'at 'a
in"6i&t"a"i 'u )o"*at %O/
3i0uali0area cooronatelor
%and & a#a&a ta&ta nu*"i'a 2 &au & &l'ta!a 'o*anda 0Y1 data in
*niul .ata3 &unt a)i&at #un'tl d 'oo"donat 'uno&'ut3 int"-o li&ta
' a" ulti*l in"6i&t"a"i la &)a"&itul a'&tia/
S )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u *uta"a 'u"&o"ului d la o
in"6i&t"a" la alta/ Ta&tl d d"ula" &tan6a:d"a#ta &unt )olo&it #nt"u
*uta"a 'u"&o"ului 'u 'at o #a6ina la )i'a" a#a&a"/
50
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
S a#a&a ta&ta ENT #nt"u *ai *ult in)o"*atii d&#" in"6i&t"a"a
&l'tata/
Inre'istraile cu formatele UP7 &P7 CC si R5
Toat in"6i&t"a"il 'u 'oo"donat 'ontin 'a*#u"il d dat PT3 %D3 C3 D &i Z/
In"6i&t"a"il 'u )o"*atul UP &unt #un't d&'a"'at in )i&i"ul 'u"nt din alt )i&i" &to'at in **o"ia
in&t"u*ntului/ In"6i&t"a"il 'u )o"*atul MP &unt #un't int"odu& *anual in **o"ia in&t"u*ntului/
In"6i&t"a"il 'u )o"*atul %% "#"!inta #un't 'al'ulat 'u a#li'atiil %o6o ia" in"6i&t"a"il 'u )o"*atul RE
"#"!inta #un't dt"*inat 'u o#tiuna a#li'atia d "t"o-int"&'ti/
%and )o"*atul d in"6i&t"a" a datlo" &t &tat # o#tiuna RA2FCDZ &au CDZ *a&u"ato"il )'tuat in
*niul =MS 4*niul #"in'i#al d )tua" a *a&u"ato"ilo"53 in di$"& a#li'atii O:93 in o#tiunil 7t-%e63*ne &i
Arc-%e63*ne 'ontin3 d a&*na3 'oo"donat/ 9o"*atul datlo" &t a'la&i 'a alt in"6i&t"a"i d 'oo"donat/
3i0uali0area inre'istrarilor e statii
Pnt"u $i!uali!a"a in"6i&t"a"ilo" #un'tlo" d &tatii & a#a&a ta&ta nu*"i'a
3 &au & a''&a!a 'o*anda S/BSS2S42C7 din *niul .ata/
A#a" o li&ta 'u toat #un'tl d &tatii/
S )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u &l'ta"a #un'tului d &tati
al 'a"ui in)o"*atii do"iti &a l $i!uali!ati/ Ta&tl 'u"&oa" &tan6a:d"#ata
& )olo&&' #nt"u d"ula"a li&ti 'u 'at o #a6ina/
Du#a &l'ta"a #un'tului d &tati3 & #a&a ta&ta ENT #nt"u $i!uali!a"a
in)o"*atiilo"/
Pnt"u $i!uali!a"a tutu"o" *a&u"ato"ilo" in o"din '"onolo6i'a3 )'tuat
din &tatia &l'tata & a#a&a din nou ta&ta ENT/
Ster'erea atelor inre'istrate
Ster'erea atelor ce contin masuratori
In )"a&t"a RA2 & )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u &l'ta"a
in"6i&t"a"ii # 'a" do"iti &a o &t"6ti/ A#oi & #a&a ta&ta &o)t .E3/
A#a" o )"a&t"a d 'on)i"*a"/ Pnt"u &t"6"a in"6i&t"a"ii &l'tat
& a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta &o)t YES/
55
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Da'a )o"*atul d in"6i&t"a" a datlo" &t &tat &a &to',! atat *a&u"ato"i
'at &i 'oo"donat3 &i&t*ul d o#"a" &t"6 &i 'oo"donatl
'o"&#un!atoa" atun'i 'and & &t"6 #un'tl 'u )o"*atul SS3 SO
&i %P/
Ster'erea cooronatelor
In )"a&t"a CDS & )olo&&' ta&tl 'u"&oa" &u&:+o& #nt"u &l'ta"a
in"6i&t"a"ii # 'a" do"iti &a o &t"6ti/ A#oi & #a&a ta&ta &o)t .E3/
A#a" o )"a&t"a d 'on)i"*a"/
Pnt"u &t"6"a in"6i&t"a"ii &l'tat & a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta
&o)t YES/ Pnt"u anula"a 'o*n!ii d &t"6" a in"6i&t"a"ii &
a#a&a ta&ta ES%/
%oo"donatl & #ot &t"63 d a&*na3 a#a&and ta&ta &o)t .E3 in
)"a&t"a d a)i&a" a dtaliilo" #nt"u in"6i&t"a"a in 'au!a/
Da'a in"6i&t"a"a # 'a" do"iti &a o &t"6ti &t un #un't d &tati a#a"
o )"a&t"a d 'on)i"*a"/
Ster'erea punctelor e statie
In )"a&t"a Stat*on & )olo&&' ta&tl 'u"&oa" &u&:+o& #nt"u &l'ta"a
in"6i&t"a"ii # 'a" do"iti &a o &t"6ti/ A#oi & #a&a ta&ta &o)t .E3/
A#a" o )"a&t"a d 'on)i"*a"/
Pnt"u &t"6"a in"6i&t"a"ii &l'tat & a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta
&o)t YES/
Du#a &t"6"a datlo" a'&ta nu & #ot "'u#"a/ Inaint d a#a&a"a
ta&ti &o)t .el a&i6u"ati-$a 'a ati &l'tat in"6i&t"a"a # 'a" do"iti
&a o &t"6ti/
5>
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
%and & &t"6 un #un't d &tati & &t"6 in *od auto*at toat
*a&u"ato"il )'tuat din a'l #un't/
5itarea inre'istrarilor.
Pnt"u o"i' #un't in"6i&t"at & #ot dita $alo"il #nt"u u"*atoa"l
'a*#u"i d datJ PT3 %D3 AT3 AI3 =S &i AZ
Nu & #ot dita 'a*#u"il d dat %D #nt"u #un'tl 'u )o"*atul SO/
D a&*na nu & #ot dita $alo"il #nt"u AA3 EA &au SD/
5itarea inre'istrarilor e masuratori
1/ In )"a&t"a RA2 & )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u
&l'ta"a in"6i&t"a"ii # 'a" do"iti &a o ditati/ A#oi & #a&a ta&ta
&o)t Ed*t/
In )"a&t"a d a)i&a" a dtaliilo" & a#a&a ta&ta &o)t Ed*t/
2/ S )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u &l'ta"a 'a#ului d
dat/ A#oi & *odi)i'a $aloa"a &l'tata/
%and & *odi)i'a inalti*a &*nalului #nt"u un #un't in"6i&t"at 'u
)o"*atul SS3 SO &au %P3 'ota a'&tuia &t "'al'ulata/
3/ %and & a#a&a ta&ta ENT # ulti*a lini d dat a#a" o )"a&t"a
d 'on)i"*a"/
0/ S 'ontinua 'u una din u"*atoa"l doua $a"iantJ
- #nt"u a''#ta"a *odi)i'a"ilo" &i "$ni" la )"a&t"a d $i!uali!a"
a datlo" & a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta &o)t YES/
- #nt"u "$ni" la *niul d dita" & a#a&a ta&ta ES% &au ta&ta
&o)t N4/
5itarea cooronatelor
S #ot dita $alo"il #nt"u nu*a"ul #un'tului3 'odul a'&tuia &i
5<
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
'oo"donatl 'o"&#un!atoa"/
Nu & #ot dita 'oo"donatl #un'tului 'u"nt d &tati/
1/ - In )"a&t"a CDZ & )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u
&l'ta"a in"6i&t"a"ii # 'a" do"iti &a o ditati/
- In )"a&t"a d a)i&a" a dtaliilo" & a#&a ta&ta &o)t Ed*t/
2/ S )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u &l'ta"a 'a#ului
d dat ia" a#oi & *odi)i'a $aloa"a &l'tata/
3/ Pnt"u in',id"a )"&t"i d dita" & a#a&a ta&ta ENT # linia
d dat %D/
A#a" o )"a&t"a d 'on)i"*a"
0/ S 'ontinua 'u una din u"*atoa"l doaua #o&i(ilitatiJ
- #nt"u a''#ta"a *odi)i'a"ilo" &i "$ni" la )"a&t"a d $i!uali!a"
a datlo" & a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta &o)t YES/
- #nt"u "$ni" la *niul d dita" & a#a&a ta&ta ES% &au ta&ta
&o)t N4/
5itarea 1alorilor inre'istrate pentru punctul e statie
NotaJ Si&t*ul d o#"a" al in&t"u*ntului nu $a "'al'ula *a&u"ato"il da'a & *odi)i'a datl &tatii/ Toat
'oo"donatl &i *a&u"ato"il in"6i&t"at din &tatia "&#'ti$a t"(ui "'al'ulat la (i"ou 'u #"o6"a*ul d
#o&t#"o'&a"/
In )"a&t"a RA2 & )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u
&l'ta"a &tatii # 'a" do"iti &a o ditati/ A#oi & #a&a ta&ta
&o)t Ed*t/
S #oat *odi)i'a o"i' lini d dat in"6i&t"ata in 'ad"ul #"o'du"ii d
&ta(ili" a &tatii da" in&t"u*ntul nu "'al'ula!a *a&u"ato"il )'tuat
din a'a&ta &tati/
S a#a&a ta&ta ENT in linia d dat AZ #nt"u 'on)i"*a" *odi)i'a"ilo"/
Da'a & *odi)i'a $alo"il #nt"u nu*a"ul #un'tului d &tati &au #nt"u inalti*a in&t"u*ntului3 'oo"donatl
#un'tlo" *a&u"at din &tatia "&#'ti$a nu &unt *odi)i'at/ In&t"u*ntul in"6i&t"a!a in&a o nota in 'a" &t
58
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
&to'ata *odi)i'a"a )'tuata/U"*ato"ul I*#lu #"!inta o nota in"6i&t"ata odata 'u *odi)i'a"a inalti*ii
#a"atuluiJ
%O3 AI ',an6 at STJ?012 Old AIH1/305*
Da'a & *odi)i'a #un'tul d o"inta" =S &au un6,iul d o"inta" AZ3 *a&u"ato"il in"6i&t"at din &tatia in
'a!ua nu &unt *odi)i'at/ E&t in"6i&t"ata o nota #nt"u &to'a"a *odi)i'a"ii )'tuat/
Cautarea atelor inre'istrate in memoria instrumentului
Datl in"6i&t"at & #ot 'auta du#a *ai *ult '"it"iiJ ti#ul dati3 nu*a"ul #un'tului3 'odul &au 'o*(inatii al
a'&to" $alo"i/
Cautarea atelor masurate
In )"a&t"a RA2 & a#a&a ta&ta &o)t Sec+ #nt"u a''&a"a )un'tii
d 'auta" a datlo"/
Pnt"u 'auta"a unui #un't du#a nu*l a'&tuia & int"odu' nu*l #
linia d dat PT &i & a#a&a ta&ta ENT d doua o"i/
S #oat )olo&i &i*(olul a&t"i'& 4G5 #nt"u 'auta"a tutu"o" $alo"ilo" 'u
anu*it 'a"'t" in'lu&/ D I*#lu 'and & int"odu' 30G # linia d
dat PT in&t"u*ntul 'auta toat nu*"l d #un't 'a" au in
'o*#onnta nu*a"ul 30/
Pnt"u 'auta"a #un'tului du#a ti#ul a'&tuia & *uta 'u"&o"ul #
'a*#ul d dat /;"e &i & )olo&&' ta&tl d d"ula" &tan6a:d"a#ta
#nt"u &l'ta"a ti#ului d #un't/ O#tiunil &untJ ALL3 ST3 SS3 SO3
%O3 %O3 %O4SD5 &i %O4RDM5/
Da'a & &l'ta!a ti#ul ST3 SO3 91 &au 92 in 'a*#ul /;"e nu & *ai int"odu' o anu*ita $aloa" in 'a*#ul d
dat %D/ S a#a&a ta&ta ENT in 'a*#ul PT #nt"u a'ti$a"a o#tiunii d 'auta"/ Da'a & &l'ta!a ti#ul %O3
%O4SD5 &au %O4RDM5 in 'a*#ul /;"e nu & #oat int"odu' o $aloa" in 'a*#ul PT &au %D/ S a#a&a ta&ta
ENT in 'a*#ul /;"e #nt"u a'ti$a"a o#tiunii d 'auta"/
Da'a &unt 6a&it *ai *ult #un't a'&ta & a)i&a!a int"-o li&ta/
S )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o&#nt"u &l'ta"a #un'tului # 'a"
do"iti &a-l )olo&iti/ A#oi & a#a&a ta&ta ENT/
In 'ontinua" a#a" dtaliil in"6i&t"a"ii &l'tat/
S a#a&a ta&ta &o)t DSP #nt"u *odi)i'a"a #un'tului &l'tat/
S a#&a ata&ta ES% #nt"u a "$ni la li&ta 'u "!ultatul 'auta"ii/
Da'a nu &t 6a&it ni'i un #un't a#a" o )"a&t"a 'u *&a+ul 7/ Not ?o#nd/
S a#a&a o ta&ta oa"'a" #nt"u a "$ni la *niul 'u datl in"6i&t"at
Cautarea inre'istrarilor cu cooronate
In a)i&a+ul 0Y1 & a#a&a ta&ta &o)t Src+ #nt"u a''&a"a a#li'atii
d 'auta"/
5?
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Pnt"u 'auta"a 'oo"donatl du#a nu*l #un'tului3 & int"odu' nu*l
a'&tuia &i & a#a&a ta&ta ENT d doua o"i/
S #oat )olo&i &i*(olul a&t"i'& 4G5 #nt"u 'auta"a tutu"o" $alo"ilo" 'u
anu*it 'a"'t" in'lu&/ D I*#lu 'and & int"odu' 500G # linia
d dat PT in&t"u*ntul 'auta toat nu*"l d #un't 'a" au in
'o*#onnta nu*a"ul 500/
Pnt"u 'auta"a #un'tului du#a ti#ul a'&tuia & *uta 'u"&o"ul #
'a*#ul d dat /;"e &i & )olo&&' ta&tl d d"ula" &tan6a:d"a#ta
#nt"u &l'ta"a ti#ului d #un't/ O#tiunil &untJ ALL3 MP3 UP3
%% &i RE/
Da'a &unt 6a&it *ai *ult #un't a'&ta & a)i&a!a int"-o li&ta/
S )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o&#nt"u &l'ta"a #un'tului # 'a"
do"iti &a-l )olo&iti/ A#oi & a#a&a ta&ta ENT/
In 'ontinua" a#a" dtaliil in"6i&t"a"ii &l'tat/
S a#a&a ta&ta &o)t DSP #nt"u *odi)i'a"a #un'tului &l'tat/
S a#&a ata&ta ES% #nt"u a "$ni la li&ta 'u "!ultatul 'auta"ii/
Da'a nu &t 6a&it ni'i un #un't a#a" o )"a&t"a 'u *&a+ul 7/ Not ?o#nd/
S a#a&a o ta&ta oa"'a" #nt"u a "$ni la *niul 'u datl in"6i&t"at
Introucerea cooronatelor
In )"a&t"a CDZ & a#a&a ta&ta &o)t !n"#t #nt"u a)i&a"a )"&t"i d
int"odu'" a 'oo"donatlo"/
Ealoa"a i*#li'ita #nt"u nu*a"ul #un'tului &t ulti*ul nu*a" d #un't
in"6i&t"at la 'a" & adau6a in'"*ntul 1/ A'a&ta $aloa" & #oat
*odi)i'a o#"ato"ul a$and #o&i(ilitata &a int"odu'a o"i' nu*a"/
S int"odu' nu*a"ul #un'tului3 'odul a'&tuia &i #oi & a#a&a ta&ta ENT
#nt"u int"odu'"a 'oo"donatlo"/
S )olo&&' ta&tl nu*"i' #nt"u int"odu'"a 'oo"donatlo"/
S a#a&a ta&ta ENT #nt"u *uta"a 'u"&o"ului # 'a*#ul u"*ato"/
>0
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
%and & a#a&a ta&ta ENT in 'a*#ul d dat %E3 #un'tul &t in"6i&t"at
'u )o"*atul MP/
Du#a in"6i&t"a"a #un'tului int"odu& a#a" )"a&t"a #nt"u int"odu'"a
u"*ato"ului #un't 'u $aloa"a i*#li'ita a'tuali!ata in linia d dat PT/
4istele cu numerele e puncte si couri
In&t"u*ntul in"6i&t"a!a doua li&tJ o li&ta 'u nu*"l d #un't &i o li&ta 'u 'odu"i/ St"u'tu"a &i
)un'tionalitata a'&to" li&t &t a'a&i/
Li&ta d #un't &t utila 'and o#"ato"ul do"&t &a *ani#ul! *ai *ult #un't 'u *tod di)"it d
nu*"ota"/ D I*#lu #un'tl 'u nu*"l 13 23 3 &i #un'tl A13 A2 &i A3/
Li&ta d 'odu"i &t )olo&ita #nt"u in"6i&t"a"a #un'tlo" 'u 'odu"i/
S a#a&a ta&ta nu*"i'a 0 &au & &l'ta!a 'o*anda 7/ na8e l*st in
*niul .ata #nt"u d&',id"a li&ti 'u #un't/
S a#a&a ta&ta nu*"i'a 5 &au & &l'ta!a 'o*anda Code l*st in
*niul .ata #nt"u d&',id"a li&ti 'u 'odu"i/
Nu*l d #un't &au 'odu"i &i &t"atu"il &unt a)i&at in o"din al)a(ti'a/
Pnt"u #"&onali!a"a li&ti & )olo&&' '&l #at"u ta&t &o)t
S #ot in"6i&t"a #ana la 250 d #un't3 'odu"i &au &t"atu"i in )i'a" li&ta/
9i'a" in"6i&t"a" in 'ad"ul li&ti #oat a$a #ana la 1> 'a"'at"/
S #oat )olo&i #"i*ul 'a"a't" #nt"u 'auta"a unui anu*it #un't &au 'od in 'ad"ul li&ti/ In )"a&t"a d a)i&a"
a li&ti & int"odu' #"i*ul 'a"a't" al nu*lui d #un't &au 'od # 'a" il do"iti ia" li&ta &a" auto*at la nu*l
'a" in'# 'u a'l 'a"'at"/
Ster'erea punctelor7 courilor sau straturilor
In li&ta d 'odu"i &au #un't & )olo&&' ta&tl 'u"&oa" &u&:+o& #nt"u
&l'ta"a in"6i&t"a"ii # 'a" do"iti &a o &t"6ti/ S a#a&a ta&ta &o)t .E3/
A#a" o )"a&t"a d 'on)i"*a"/ S a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta &o)t YES
#nt"u &t"6"a in"6i&t"a"ii &l'tat/
S a#a&a ta&ta ES% &au ta&ta &o)t No #nt"u anula"a 'o*n!ii d &t"6"/
5itarea informatiilor in lista e couri si puncte
S )olo&&' ta&tl d d"ula" &u&:+o& #nt"u &l'ta"a in)o"*atii '
do"iti &a o ditati du#a 'a" & a#a&a ta&ta &o)t Ed*t/
>1
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
A#a" o )"a&t"a #nt"u dita"/ Pnt"u #un't )"a&t"a d dita" 'ontin
doa" linia d dat PT/ Pnt"u 'odu"i )"a&t"a d dita" 'ontin liniil d
dat %D &i RE%/
S dita!a tItul &i & a#a&a ta&ta ENT/
A#a" o )"a&t"a d 'on)i"*a"/ S a#a&a ta&ta ENT &au ta&ta &o)t YES
#nt"u a''#ta"a *odi)i'a"ilo" )'tuat/
5itarea listei e couri
9"a&t"a d dita" a 'odu"ilo" 'ontin doua linii d dat/ Linia d dat
%D 'ontin tItul ' &t a)i&at in li&ta d 'odu"i/ Linia d dat RE%
&t o#tionala &i a'a&ta 'ontin tItul 'a" &t in"6i&t"at in )i&i"ul +o(/
Da'a linia d dat RE% & la&a li("a &t )olo&it tItul din linia d dat %D/
Linia d dat RE% & #oat )olo&i #nt"u a)i&a"a unui tIt &au 'od
)a*ilia" da" &a & in"6i&t"! o $aloa" nu*"i'a #nt"u a'l 'od/
D I*#lu3 da'a & int"odu' in linia d dat %D tItul .r#8 ia" in linia
d dat 'i)"a 11553 tItul .r#8 &t a)i&at da" 'odul in"6i&t"at &t 1155/
Da'a & a#a&a ta&ta &o)t Ed*t 'and &t a)i&at un nu* d &t"at &t a)i&at
doa" linia d dat 3;r/ Pnt"u &al$a"a *odi)i'a"ilo" la nu*l d &t"at &
a#a&a ta&ta ENT in linia d dat 3;r/
Aau'area unui nume e punct
In li&ta d #un't & a#a&a ta&ta &o)t Add #nt"u adau6"a unui nu* d
#un't in &t"atul 'u"nt/
S int"odu' un nou nu* d #un't &i & a#a&a ta&ta ENT/
Nu*l d #un't &t adau6at in &t"atul 'u"nt &i li&ta &t a'tuali!ata/
>2
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
Aau'area unui co
In li&ta d 'odu"i & a#a&a ta&ta &o)t Add #nt"u adau6"a unui 'od in
&t"atul 'u"nt/
S int"odu' 'a"a't"i&ti'a #nt"u 'odul ' t"(ui &to'at in **o"ia
a#a"atului/ S )olo&&t ta&ta MODE #nt"u 'o*uta" int" *odul d
int"odu'" nu*"i' &i al)anu*"i'/
S #oat )olo&ia linia d dat RE% #nt"u d)ini"a unui idnti)i'ato"
nu*"i' #nt"u )i'a" 'a"a't"i&ti'a d 'od/ Linia d dat RE%
&t o#tionala &i a'a&ta 'ontin tItul 'a" &t in"6i&t"at in )i&i"ul +o(/
Da'a linia d dat RE% & la&a li("a &t )olo&it tItul din linia d dat %D/
S a#a&a ta&ta ENT #nt"u adau6a"a 'odului &i a'tuali!a"a li&ti d 'odu"i/
Aau'area unui strat
1/ In li&ta d 'odu"i &au #un't & a#a&a ta&ta &o)t 3a;er/
2/ S int"odu' nu*l #nt"u noul &t"at/
3/ Pnt"u 'o*uta" int" *odul d int"odu'" nu*"i' &i 'l al)anu*"i'/
S a#a&a ta&ta ENT #nt"u in"6i&t"a"a &t"atului/
St"atul &t adau6at la li&ta in o"din al)a(ti'a/
$ransmitere de date
S )olo&&t *niul Co88#n*cat*on #nt"u d&'a"'a"a &au in'a"'a"a
datlo"/ Pnt"u d&',id"a *niului Co88#n*cat*on & a#a&a ta&ta
nu*"i'a 5 &au & )olo&&t 'o*anda Co88. In *niul #"in'i#al/
-escarcarea atelor in instrument
Pnt"u a''&a"a )"&t"i d d&'a"'a" a datlo" & a#a&a ta&ta nu*"i'a
>3
Statia totala Nikon NPR 302 Manual d utili!a"
1 &au & )olo&&t 'o*anda .o(nload in *niul Co88#n*cat*on/
9o"*atJ NIKONV SDR2IV SDR33
DatJ RA2V %oo"donat
Pnt"u a)i&a"a nu*a"ului total d in"6i&t"a"i 'a" $o" )i d&'a"'at &
a#a&a ta&ta ENT in linia d dat .ata/
Nu*a"ul in"6i&t"a"ilo" ' u"*a!a a )i d&'a"'at din in&t"u*nt &t
a'tuali!at # #a"'u"& ' datl &unt t"an&)"at/
Du#a ' d&'a"'a"a &t )inali!ata3 o#"ato"ul a" #o&i(ilitata &a &ta"6a
)i&i"ul 'u"nt/
Pnt"u &t"6"a )i&"ului 'u"nt & a#a&a ta&ta nu*"i'a 0/ Pnt"u a "$ni
in a)i&a+ul #"in'i#al d )'tua" a *a&u"ato"ilo" & a#a&a ta&ta ES% &au
ta&ta &o)t Abrt/
*ransferul e cooronate in PC in aparat
Pnt"u t"an&)"ul d 'oo"donat din P% in a#a"at & a#a&a ta&ta nu*"i'a
2 &au & )olo&&t 'o*anda U"load 0Y1 in *niul Co88#n*cat*on/
9o"*atul i*#li'it al datlo" &t a)i&at/ Pnt"u a &',i*(a o"dina d
a)i&a" a 'a*#u"ilo" d dat & )olo&&t ta&ta &o)t Ed*t/
Alt)l3 & a#a&a ta&ta ENT
Pnt"u d&',id"a )"&t"i 'u li&ta )i&i"lo" &to'at in **o"i & a#a&a
ta&ta &o)t Job/
Modi)i'a"a #a"a*t"ilo" d t"an&)" & #oat )'tua )olo&ind ta&ta
&o)t Co88/ Sta"il )olo&it la in&t"u*nt t"(ui &a )i &i*ila" 'u
'l din P%/
S )olo&&t un 'a(lu RS-232% #nt"u 'on'ta"a in&t"u*ntului la P%/
In)o"*atia ?ree S"ace indi'a nu*a"ul d #un't ' #ot )i t"an&)"at/
S a#a&a ta&ta ENT #nt"u &ta"a in&t"u*ntului # *odul d #"i*i"/
A#oi & )olo&&t 'o*anda Send /eCt ?*le
>0