Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1 - Cerere de nscriere n Asocoaia Naional a Ageniilor de Turism ca


membru actic non IATA
AGENIA E T!"I#$ %non IATA& ' (((((((((((((((.
CERERE NSCRIERE MEMBRU ACTIV NON IATA
n
A#)CIAIA NAI)NA*+ A AGENII*)" E T!"I#$
#ubsemnatul .................(((((((((((((((........., n calitate de
acionar-asociat-administrator al societii comerciale ((((((((((..((...
cu sediul n ora.ul(((((..(, solicit Consiliului irector nscrierea n ANAT a
ageniei de turism ouro/eratoare-detailista(((((((((...............
Agenia de turism i desf!ar a"ti#itatea n $a%a &i"enei de turism nr''''n
&!"a&itatea''''''('''''''str'''''''''''(( nr''($&'''
s"''((et''((a)''"!d''''(te&''''''''fa*''''''''e+
mai&''''''''''''',e$site''''''((
Titu&aru& res)!nsa$i& de a"ti#itate este d!mnu&
-d!amna''''''''''(()!ses!r - )!ses!are a $re#etu&ui de turism
nr'''''''
M anga.e% s res)e"t )re#ederi&e Statutu&ui As!"iaiei i a&e C!du&ui de eti"
)r!fesi!na&/ )re"um i s a"0it n fie"are an "!ti%aia sta$i&it de "tre Adunarea 1enera&
ANAT( 2e asemenea/ mi e*)rim ade%iunea &a C!nsi&iu& Regi!na& din "are fa" )arte(
3a ns"riere a"0it suma de 456 7 8&ei BNR &a data )&ii9 re)re%ent:nd ta*a de
ns"riere i 456 7 8&ei BNR &a data )&ii9 re)re%ent:nd "!ti%aia aferent anu&ui 566;(
O$&igaia de )&at a "!ti%aiei &a ns"riere se "a&"u&ea% n "!ta trimestria&/ in"&u%:nd
trimestru& n "are se s!&i"it ade%iunea &a as!"iaie(
eclar c am luat cuno.tin de /re0ederile art. 11 din #tatutul ANAT,
re2eritoare la 2a/tul c n ca3ul retragerii, sus/endrii, radierii sau excluderii
din Asociaie sunt obligat s /ltesc coti3aia restant /4n la inclusi0 trimestrul n care
s-a 5otr4t retragerea, sus/endarea, radierea sau excluderea.
2ATA NSCRIERII SEMN<TURA
A#)CIAIA NAI)NA*+ A AGENII*)" E T!"I#$ IN ")$6NIA
Bu"ureti/ str( =!i!ru&ui/ nr(>/ $&( =?C/ s"(5/ a)( @4/ se"t(?/ "!d 6?44A>
Te&-=a* B 654- ?5?(6>(;; 654- ?54(4C(6> 654- ?5?(D>(@?
E+mai& !ffi"eEanat(r!F ,,,(anat(r!
Cod I7AN ANAT' ")18 C7IT 899: 1:98 ;::: 1::: 7anca Comercial Ion
iriac-#ucursala I30or
NOT< B GREHENTA CERERE ESTE VA3ABI3< NUMAI NSOIIT< 2E COGIA
3ICENIEI 2E TURISM

S-ar putea să vă placă și