Sunteți pe pagina 1din 3

-mijloace didactice si materiale specifice

Mijloacele didactice / de nvatamnt reprezinta instrumentele materiale,


naturale, tehnice etc. subordonate metodelor si procedeelor didactice
angajate n realizarea sarcinilor specifice, proiectate la nivelul activitatii
didactice/educative.
Datorita caracterului lor instrumental, mijloacele didactice sunt definite
drept "mijloace auxiliare". aza lor de sustinere senzoriala ofera un criteriu
de clasificare devenit clasic !vezi !vezi "obert Dottrens, coord., #$%&,
pag.'()%*+, a) mijloace didactice vizuale !imagini, ilustrate, proiectii
fixe+-b) mijloace didactice sonore !discuri, radio, magnetofon
!casetofon+- c) mijloace didactice audiovizuale !filme sonore, televiziune )
completate n ultimele decenii de tehnicile video si de folosirea
computerului n procesul de nvatamnt ) vezi televiziunea prin satelit, .D)
"/M)urile, instruirea prin internet etc.+.
0n calitate de instrumente de actiune sau purtatoare de informatie
mijloacele de nvatamnt intervin direct n procesul de instruire, sprijinind si
amplificnd eforturile de predare ale profesorului si cele de nvatare ale
elevului.
.u ct aceste materiale didactice si mijloace de nvatamnt vor fi mai
deplin valorificate n activitatea de zi cu zi cu att mai mult nvatamntul va
dispune de un suport mai sigur al optimizarii si perfectionarii activitatii
didactice, cu att mai usor va reusi sa depaseasca neajunsurile
verbalismului si formalismului, sa impuna desfasurarea unui nvatamnt
activ si concret, practic si strns legat de cerintele vietii. De aici necesitatea
de a ne ngriji necontenit de buna nzestrare a scolii cu mijloacele materiale
didactice, aparatura si utilajele indispensabile unui nvatamnt de calitate.
)metode, procedee, exercitii, tehnici de lucru etc.
0n practica scolara, metoda se defineste drept o cale de urmat n vederea
atingerii unor obiective instructiv)educative dinainte stabilite, ca cele de
transmitere si nsusire a unor cunostinte, de formare a unor priceperi si
deprinderi etc. sau metoda desemneaza o cale pe care profesorul o
urmeaza pentru a ajuta elevii sa gaseasca ei nsusi o cale proprie de
parcurs n vederea aflarii unor noi adevaruri consemnate n noi cunostinte,
n forme comportamentale etc. 1e scurt metoda este o cale eficienta de
organizare si dirijare a nvatarii, un mod comun de a proceda al
profesorului cu elevii sai.
0n cadrul unei metode procedeele pot varia ca numar si pozitie, si pot
schimba locul, fara sa afecteze atingerea scopului urmarit. 2arietatea
procedeelor face metoda mai atractiva, mai interesanta si mai eficace. 0ntre
metoda si procedeu relatiile sunt dinamice, metoda poate deveni ea nsasi
1
un procedeu n cadrul altei metode- un procedeu poate fi ridicat la rang de
metoda.
3nsamblul metodelor de predare)nvatare utilizate constituie ceea ce se
numeste metodologia procesului de nvatamnt. 4a studiaza, totodata
natura, functiile, locul si clasificarea metodelor, principiile si regulile care
stau la baza utilizarii lor optimale.
Metodologia are un caracter dinamic, se distinge prin flexibilitate si suplete,
permanenta deschidere la nnoire, preocupare de racordare la cerintele
actuale ale nvatamntului.
Procedeele didactice reprezinta operatiile subordonate metodelor
didactice care ofera solutii operative adecvate cailor de instruire propuse
de profesor, adaptate / adaptabile de elev n diferite situatii concrete.
0ntre metodele si procedeele didactice exista o granita flexibila, dependenta
de evolutia raporturilor dintre profesor si elev. 3stfel, o metoda poate
deveni procedeu la fel cum un procedeu poate fi convertit n metoda atunci
cnd desfasurarea activitatii didactice/educative o impune. 3semenea
resurse de adaptabilitate la nivel de actiune sau / si
de operatiecaracterizeaza urmatoarele metode didactice / de nvatamnt,
conversatia, activitatea cu manualul / textul scris, lectura- observarea,
demonstratia, descoperirea- exercitiul, lucrarile practice, exercitiul, jocul
didactic- problematizarea- instruirea asistata pe calculator.
Strategiile didactice / de nvatamnt angajeaza optimizarea activitatilor
de instruire / educatie "prin alegerea metodelor de pe pozitiile principiilor" si
ale obiectivelor pedagogice asumate la nivelul unor criterii normative cu
valoare de modele de actiune "care sugereaza un traseu general de
parcurs" !vezi 5.6.abans7i, #$%$, pag.%8- Dan 1otolea, n 5oan 9inga-
:azar 2lasceanu, coord., #$;$, pag. #**+.
<trategia didactica reprezinta astfel "o forma specifica si superioara a
normativitatii pedagogice" care asigura "reglarea unui ntreg proces si nu
doar a unei secvente de nvatare". 4a integreaza "un ansamblu de
procedee si metode orientate spre pro)ducerea unui sau a mai multor
obiective determinate", realizabile "n anumite conditii de coerenta interna,
compatibilitate si complementaritate a efectelor" !Dan 1otolea+.
<trategia didactica atrage n jurul unei "metode de baza" ) impusa datorita
capacitatii sale de activizare maxima a comunicarii, de stimulare maxima a
cunoasterii euristice, de angajaremaxima a creativitatii pedagogice ) si alte
metode care amplifica procedura operationala a deciziilor luate n conditii
de schimbare continua a raporturilor dintre subiectul !profesor+ siobiectul
educatiei !elev+, la niveluri de organizare frontala, pe grupe si individuala a
activitatii de instruire/educatie.
2
O posibila taxonomie a strategiilor didactice ) care preiau, de regula,
numele "metodei de baza" ) depaseste perspectiva de analiza propusa la
nivelul metodelor, angajnd un nou demers ipotetic, "echivalent cu
principalele clase de obiective instructiv)educative" !ibidem.+
-Strategii didactice care au ca obiectiv pedagogic prioritar stapnirea
materiei, n termeni de cunostinte si de capacitati: strategia conversatiei
euristice- strategia prelegerii problematizate- strategia demonstratiei-
strategia cercetarii experimentale- strategia algoritmizarii-
-Strategii didactice care au ca obiectiv prioritar transferul functional al
cunostintelor si capacitatilor dobndite: strategia problematizarii- strategia
modelarii-
-Strategii didactice care au ca obiectiv prioritar exprimarea personalitatii
elevului: strategia jocului didactic- strategia lucrarilor practice- strategia
asaltului de idei / "brainstorming"- strategia dezbaterii problematizate.
3